Második Esély Iskolák Franciaországi Hálózata. A rendszer terjesztését célzó tanulmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Második Esély Iskolák Franciaországi Hálózata. A rendszer terjesztését célzó tanulmány"

Átírás

1 Második Esély Iskolák Franciaországi Hálózata A rendszer terjesztését célzó tanulmány

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető A Kezdetek 1. rész A MÁSODIK ESÉLY ISKOLÁK MŰKÖDÉSE: A CÉLKÖZÖNSÉG év közötti, a munkanélküliség által különösen érintett társadalmi csoport 2 A szakmai beilleszkedésüket megszakító és képesítés nélküli fiatalok 3 A megfelelő komplementaritások erősítése a beilleszkedés szereplőinek részvételével 4 A területi és helyi közösségek elkötelezettsége 5 A második esély iskolák alapelvei 6 Hálózatépítés és a legfontosabb partnerségek 7 A gazdasági szereplők és vállalkozások jelentős szerepe 8 A második esély iskolák működési elvei 9 A második esély iskolák hálózatának eredményei: bizonyítanak és igazolnak 10 A legfontosabb költségvetési adatok 2. rész A PEDAGÓGIAI FOLYAMAT KOMPETENCIVALIDÁCIÓS ELVEI 1 Egy olyan pedagógiai folyamat, amelynek célja az autonómia kialakítása 2 A képzés lebonyolítása 3 A vállalatoknál töltött gyakorlati idő 4 A Hálózat által létrehozott eszközök 5 A gyakornok helye az értékelés/validáció folyamatában 6 A gyakornokok segítése és támogatása, a referens és a csapatmunka szerepe 7 Innovatív pedagógiai gyakorlat 8 Összefoglalás: a legfontosabb pontok és néhány figyelmeztetés 3. rész A MÁSODIK ESÉLY ISKOLÁK REFERENCIASZEREPE 1 Az iskolák referenciakerete 2 A névjegyesítés legfontosabb elvei 3 A névjegy irányítása 4 A névjegyegyesítés folyamata 5 Összegzés: az AFAQ-AFNOR véleménye és figyelmeztetése a védjegyesítéssel kapcsolatban MELLÉKLETEK Mellékletek részletes listája

3 BEVEZETŐ A KÉPESÍTÉS ÉS MUNKA NÉLKÜLI FITALOK SZOCIÁLIS ÉS SZAKMAI BEILLESZKEDÉSÉÉRT A KEZDETEK (írta: Serge Blanchard & Jean-Claude Sontag, INETOP/CNAM) Az Európai Bizottságnak a Fehér Könyv az oktatásról és képzésről c. kiadványa kihangsúlyozza azt a tényt, hogy eljött a tudásalapú társadalom ideje. Az Európai Bizottság több olyan intézkedést hozott, amely az olyan fiatalok munkanélkülisége ellen veszi fel a harcot, akik szakképesítés megszerzése nélkül hagyták el az iskolát (az Európai Unióban arányuk 10-20% közé tehető). Ezek közül az egyik a második esély iskolája fogalmának a megalkotása volt. Az oktatás és képzés európai politikája A gazdasági fejlődés területén számos nemzetközi szervezet, mint pl. az OECD, a Világbank és az Európai Unió, ez utóbbi a Tanítás és tanulás. Útban a tanuló társadalom felé c. Fehér Könyvében arra hívják fel a figyelmet, hogy azok a társadalmak maradnak majd fenn a gazdasági versenyben, akik a legjobban tudják népességüket arra ösztönözni, hogy tudásukat és szaktudásukat fejlesszék 1. Ha a kompetenciák iránt támasztott igény a gyors technológiai fejlődés által jellemzett társadalmainkban megnő, az alacsony képzettségű személyek helyzete egyre bizonytalanabbá válhat. Ez derül ki egy másik, az iskolarendszert korán elhagyókról szóló friss tanulmányból, amely az Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főosztálya megbízására készült 2. Mindennek tükrében érthetővé válik, milyen fontos olyan adaptált képzéseket létrehozni, amelyek célja az alacsony alapképzési szinttel rendelkező fiatalok és felnőttek szakképesítéshez való juttatása. Ezért a tanuló társadalom kialakulása azt vonja maga után, hogy a célközönségek sokszínűségéhez jól illeszkedő pedagógiai módszereket kell kifejleszteni. Az Európai Unió oktatásról és képzésről szóló Fehér Könyve 3, amely Edith Cresson asszony kezdeményezésére született, és amelyet az Európai Bizottság 1995-ben fogadott el, a Növekedés, versenyképesség, foglalkoztatás c. Fehér Könyvben megfogalmazottakat viszi tovább. Ezek szerint Európában a nem anyagi természetű befektetésnek, különös tekintettel az oktatásra és a kutatásra, igen fontos szerepe van. Ez a dokumentum öt általános célkitűzést fogalmaz meg: - az új ismeretek megszerzésére való ösztönzés Ezen a területen az egyén által az élete során megszerzett tudás valorizációja azt feltételezi, hogy a szakképesítésen és az eredeti képzésen túlmutató, a kompetenciák elismerésének új módjait kell létrehozni. Mindehhez szükségessé válik a kulcskompetenciák beazanosítása, 1 Reiffers, J.-L. (1998). Introduction. In: L organisation des compétences dans la société cognitive (pp.1-2). Marseille: Institut de la Méditerranée. 2 GHK (2005). Study on access to education and training, basic skills and early school leavers. Lot.3: Early school leavers. Final report, September [http://ec.europa.eu/eduaction/doc/reports/doc/earlyleavers.pdf] 3 Livre blanc sur l éducation et la formation. Enseigner et apprendre. Vers la société cognitive, 29 novembre [http://ec.europa.eu/eduaction/education/doc/official/keydoc/lb-fr.pdf]

4 valamint az azok elsajátítására, értékelésére és tanúsítására legalkalmasabb módozatok megalkotása. Ehhez a munkához pedig minden érintett európai szereplőnek az együttműködésére szükség van. A kompetenciákkal kapcsolatos bizottsági munkában részt vevő szakértői csoport nyolc kulcsterületből álló, a tanuló társadalomban szükségesnek mutatkozó referenciakeretet fogalmazott meg. A nyolc kulcskompetencia-terület a következő: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelven való kommunikáció, matematikai kultúra és természettudományos valamint technológiai alapkompetenciák, digitális kulturáltság, megtanulni tanulni, interperszonális kompetenciák, és kulturált kifejezőkészség. Ezek a kulcskompetenciák az élet három követelménye szempontjából fontosak: a) személyes kiteljesedés és az egész életen át tartó tanulás (kulturális tőke): a kulcskompetenciák az élet során lehetővé teszik a személyes érdeklődés és törekvés, valamint az egész életen át való tanulás iránti vágy által motivált egyéni célkitűzések megvalósítását; b) aktív állampolgárság és beilleszkedés (társadalmi tőke): a kulcskompetenciák mindenki számára lehetővé teszik, hogy a társadalom életében részt vevő aktív polgárokká váljon; c) szakmai beilleszkedés képessége (humán tőke): mindenki számára lehetővé kell váljon, hogy a munkaerőpiacon tisztességes munkához jusson 4. - az iskolák és vállalatok együttműködésének szorosabbra fonása Az iskolák és a vállalatok a komplementáris ismeretek megszerzésének helyszínei, és ezeknek az egymáshoz való közelítésére szükség van. Mindennek első feltétele az oktatásnak a munka világa felé való nyitása anélkül, hogy az oktatásnak a végső célját a munkára redukálnánk. A második feltétel a vállalnak a képzésbe való bevonásában áll, nemcsak az alkalmazottak, hanem a fiatalok és a felnőttek esetében is. A harmadik feltétel pedig nem más, mint az oktatási intézmények és a vállaltok közötti együttműködés fejlesztése. - a kirekesztés elleni harc Egyes társadalmi csoportok, mint pl. a szakképesítés nélküli fiatalok, számára nem járt előnnyel gazdaságaink fejlődése. Ez a csoport annál is inkább veszélyeztetett, mivel a tudáshoz való hozzáférés a szakmai státusz és a munkavállalás szempontjából központi szerepet foglal el. A tagállamok számos intézkedést hoztak ennek a marginalizációs folyamatnak a megfékezésére. Ilyenek pl. a gyakornoki tanfolyamok, az újra munkába állást célzó tanfolyamok, vagy a legnehezebb helyzetben levő személyek visszailleszkedését célzó gyakornoki tanfolyamok 5. A Fehér Könyv az olyan, tagállamokban megvalósított tevékenységsorozat terjesztését szorgalmazza, mint a második esély iskoláknak és a humanitárius önkéntes szolgálat tapasztalatai. - a közösségi nyelvek ismerete Ez egyrészt annak a feltétele, hogy a határok nélküli nagy belső piac megnyitásával járó szakmai és személyes lehetőségeket az uniós polgárok ki tudják használni, másrészt pedig az Európához való tartozás érzését is megerősíti. - az emberi erőforrásokba való befektetése elősegítése 4 Groupe de travail «compétences clés» (2004). Les compétences clés pour l apprentissage tout au long de la vie. Cadre européen de référence, novembre Commission européenne. Direction générale de l éducation et de la culture [http://ec.europa.eu/eduaction/policies/2010/basicframe_fr.pdf] 5 Castra, D. (2003). L insertion professionnelle des publics précaires. Paris: PUF.

5 A kompetenciákba való befektetés a versenyképesség és a munkakészség központi tényezője. A Fehér Könyv európai szintű támogatási tevékenységként konkrétan egyrészt az oktatásba és képzésbe való befektetés mérését, másrészt pedig a emberi erőforrásokba való befektetés elősegítését javasolja. Itt jegyezzük meg, hogy minden fejlett ország hangsúlyozza, hogy az oktatásba való befektetéseknek a gazdaságra való kihatása jelentős. Ennek megfelelően H. Levin, aki az ún. gyorsított tanmenet iskolák (accelerated schools) projektet az Egyesült Államokban beindította, és ás társai 6 szerint a veszélyeztetett helyzetű társadalmi csoportok iskolai eredményeinek javítását célzó erőfeszítéseket mint közbefektetést lehet értelmezni, amely pozitív haszonnal jár, mivel a költségek szintje alacsonyabb a profit szintjénél. Felmerül tehát annak a kérdése, hogyan lehet a szakmai beilleszkedés képességét javítani. C. Aubin 7 ezzel a kérdéssel kapcsolatban az európai közösség javaslataira hivatkozik. Véleménye szerint aktívabb és preventívebb politikára van szükség: az ún. passzív kiadásokat (munkanélküli segély, előnyugdíjak) olyan programok szolgálatába kell állítani, amelyek a munkanélküliek újbóli munkába állását kívánják elősegíteni (képzés, átképzés, szakmai gyakorlat). Ezeket a programokat a lehető leghamarabb be kell indítani a hosszú távú munkanélküliség és a kirekesztés elkerülése végett. Ugyanezen kereten belül szó esik még az iskolából a munkahelyre való átmenetnek (az iskolarendszerből való korai kikerülések számának csökkentése) valamint azon társadalmi csoportoknak és személyeknek, akik különösen nagy nehézségekkel küzdenek a munkához való hozzáférés terén munkához való jutásának kérdéseiről. Ezek a kérdések a második esély iskolák megalakulását is érintik. A második esély iskolái : az Európai Bizottság által támogatott fejlesztés Jóllehet a második esély iskoláinak fejlesztési terve az Oktatásról és képzésről szóló Fehér Könyv harmadik általános célkitűzése (A kirekesztés elleni harc) keretén belül szerepel, a Fehér Könyv által megfogalmazott öt célkitűzésből három továbbit is megvalósít. Ezek a következők: az új ismeretek megszerzésének elősegítése, az iskolák és a vállalatok együttműködésének szorosabbra fűzése, valamint az anyagi természetű befektetés és a képzésbe való befektetés egyenlő fontossága. A kirekesztés elleni harc keretén belül az Európai Bizottság azt javasolta, hogy azoknak a fiataloknak, akik képesítés nélkül hagyják el az iskolarendszert, valamint a szakképesítéssel és szakmai tapasztalattal nem rendelkező felnőtteknek kiemelt figyelmet kell szentelni. Az Európai Bizottság továbbá ezzel a társadalmi csoporttal foglakozó tanulmányokat is finanszírozott 8. A szakképesítéssel nem rendelkező személyek nagymértékű és hosszú távon fennálló munkanélkülisége a motiváció elvesztést, sőt még a szakmai projekt értelmébe illetve az élet értelmébe vetett hit elvesztését is eredményezheti. 6 Levin, H., Belfield, C., Muennig, P., & Rouse, C. (2007). The costs and benefits of an excellent education for all of America s children. Research under grant support of Lilo and Gerry Leeds to Teachers College Columbia University., 7 Aubin, C. (1999). Comment Bruxelles traite du social : l exemple de la stratégie européenne pour l emploi. Sciences Sociales et Santé. Vol Steedman, H. (2005). Nouveaux défis pour le groupe «à risque» sur le marché du travail. In S.L. Schmidt, O. Strietska-Illina, M. Tessaring, & B. Dworschak (Dir.), reconnaître les besoins de compétences pour l avenir. Recherche, politique et pratique. (pp ). Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes. [http://trainingvillage.gr/etv/projects_networks/skillsnet/work/3037.asp] - Oliviera, T. (2005). Nouveaux défis pour les bas niveaux de qualification. In S.L. Schmidt, O. Strietska-Illina, M. Tessaring, & B. Dworschak (Dir.), reconnaître les besoins de compétences pour l avenir. Recherche, politique et pratique. (pp ). Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes. [http://trainingvillage.gr/etv/projects_networks/skillsnet/work/3037.asp]

6 Az oktatásról és képzésről szóló Fehér Könyv hangsúlyozza, hogy jóllehet általában véve az iskola az egyének számára a társadalomba aló beilleszkedés első lehetőségét biztosítja, ez azonban sajnos nem jellemző a leghátrányosabb helyzetű személyek esetében, akik nem rendelkeznek azzal a családi vagy szociális hátérrel, amely lehetővé tenné számukra, hogy az iskola által nyújtott általános képzésben részesüljenek. [ ] Képesítés nélkül nekik semmi esélyük sincs arra, hogy munkát találjanak és beilleszkedjenek a társadalomba. A második esély iskolái egy olyan projekt, amelynek alapjául az EU tagállamaiban, valamint az Egyesült Államokban és Izraelben folytatott kísérletek szolgálnak. Az Egyesült Államokban az ún. gyorsított tanmenet iskolák (avagy accelerated schools 9 ) projektet érdemes megemlíteni, melynek célja azoknak a kiváló iskoláknak a sikertelen tanulóinak a segítése, amelyekben az iskolai közösség elkötelezi magát a jelentkező problémák folyamatos megoldása mellet. A programban részt vevő iskolák egy olyan intézményi hálózaton belül működnek, amelynek tagjai ugyanilyen tevékenységet folytatnak. Az iskolákat munkájukban egyetemi kutatócsoportok támogatták, 1986-tól pedig konkrétan a H. Levin által, a Standford Egyetemen, vezetett kutatócsoport. Izraelben pedig az Alyat Hanoar 10 modell váltott ki érdeklődést, amely egy olyan képzési rendszer, amelyet az 1960-as évek végén állítottak fel, és amelyben többek között Marokkóból, Oroszországból és Etiópiából érkezett olyan fiatalok vettek részt, akiknek serdülőkorát olyan családi, szociális vagy kulturális problémák jellemezték, amelyek miatt nem tudtak felelősségteljes felnőttekké válni. Ennek, a társadalomba való beilleszkedést célzó oktatási rendszernek a sarokköve a fiatalok faluja. Az Oktatásról és képzésről szóló Fehér Könyv a második esély iskolái számára a következő célkitűzéseket fogalmazza meg: > A nagyvárosok hátrányos helyzetű negyedeiben élő képesítés nélküli fiataloknak a rendszerbe való visszajuttatása azáltal, hogy egy második esélyt biztosít számukra a tanuláshoz. > Különösen jól felkészült tanárok rendelkezésre bocsátásával a keret biztosítása vagy megerősítése. > Az érintett fiatalok motivációjának, tanulási készségeinek, alapismereteinek valamint szociális készségeinek fejlesztése. > Kis tanulólétszámú osztályok létrehozása. A második esély iskolái : az EU gondolkodási és értékelési tevékenysége A második esély iskolái megalapítását követően az Európai Bizottság két olyan tevékenységsorozatot szervezett, amelynek célja a programról való gondolkodás és annak értékelése volt. 9 Soler, P. (1997). The accelerated schools model. In Institut de la Méditerranée (Ed.), L école de la 2 e chance. Actes du colloque organisé à Marseille les 9 et 10 décembre Le projet d école de la 2 e chance à la lumière des expériences internationales (pp.35-42). La Tour d Aigues : Ed. de l Aube. 10 Manor, Y. (1997). L expérience de l Alyat Hanoar en Israël. In Institut de la Méditerranée (Ed.), L école de la 2 e chance. Actes du colloque organisé à Marseille les 9 et 10 décembre Le projet d école de la 2 e chance à la lumière des expériences internationales (pp.30-35). La Tour d Aigues : Ed. de l Aube.

7 1998-ban az Európai Bizottság az oktatás és képzés által való beilleszkedés témájában szervezett egy nagy konferenciát 11. Ez a konferencia lehetőséget biztosított arra, hogy a résztvevők a második esély iskolái előtt álló különböző kihívásokkal kapcsolatban gondolataikat és tapasztalataikat kicserélhessék. A konferencia célja az volt, hogy jelentős mértékben mozgósítsa a már elfogadott olyan programokat és projekteket, amelyek célja a hátrányos helyzetű fiatalok beilleszkedésének az elősegítése az oktatás és a képzés által. Az egyik műhelymunka, amely során konkrétan a kompetenciák validációjának és tanúsításának céljai és modalitásai volt a téma, felhívta a figyelmet a tanulóknak az értékelés folyamatában való aktív részvételének a fontosságára. Ebben a kérdéskörben a kompetenciaportfolió tűnt olyan kivitelezhető megoldásnak, amelyet érdemes mélyebben tanulmányozni. Egy másik műhelymunka pedig, amelynek témája a vállalatoknak a képzésbe való bevonása volt, kiemelte annak szükségességét, hogy a vállalatok részt vegyenek a képzés validációjában és a fiatalok képesítésében egyaránt. A második esély iskoláival kapcsolatban J.-F. Mézières felhívta a figyelmet arra, hogy milyen nagy jelentőségű a második esélyek iskola próbaprojektek európai koordinációjának fontosságára. Ezek az iskoláknak különbözőségük ellenére négy fontos közös jellemzője van: a helyi szereplők szoros partnersége, az innovatív, az egyes tanulókat holisztikusan figyelembe vevő személyre szabott pedagógia, a multidiszciplináris kompetenciákra hangsúlyt feketető tanári kar, az új pedagógia technológiáknak, az informatikának és a multimédiának a központi szerepe ben az Európai Bizottság összefoglaló értékelő jelentést adott ki a második esély iskoláiról 12. Ez a jelentés a képzés minőségével, egy tanúsítási rendszer szükségességével, a vállalatok bevonásának fontosságával és a kirekesztés szereplőivel kapcsolatban is tartalmaz javaslatokat. A célcsoport jellemzőinek következtében olyan koncepcióra van szükség, amely az általános oktatási kereten túlmutat. Ezek a fiatalok igen bizonytalan szociális hátérrel rendelkeznek, ezért fontos megnyerni bizalmukat. Ahhoz, hogy a második esély iskolái a kirekesztés ellen hatékonyan fel tudják venni a harcot, minden egyes fiatalra külön oda kell figyelniük, és olyan tanárokat és gyakorlatvezetőket kell alkalmazniuk, akik bizalmon és tiszteleten alapuló kapcsolatot tudnak kialakítani tanítványaikkal. 11 Hingel, A.J., Tersmette, E., & Bessonne, F. (2000). Intégration de tous les jeunes dans la société par l éducation et la formation (vol. 1 & vol. 2). Actes de la conférence de Bruxelles, 7 et 8 mai Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes. [megtekinthető: 12 Oster, K. (Dir.) (2000). Les écoles de la 2 e chance. Rapport systématique d évaluation sur les écoles pilotes européennes. [klikkeljen a «Second Chance Schools»-ra a honlapon]

8 1. rész A MÁSODIK ESÉLY ISKOLÁK MŰKÖDÉSE: A CÉLKÖZÖNSÉG A kirekesztés elleni harc az oktatás által. Max Delfino, Marseille-i Második Esély Iskola, oktatási igazgató

9 A MÁSODIK ESÉLY ISKOLÁK MŰKÖDÉSE: A CÉLKÖZÖNSÉG év közötti, a munkanélküliség által különösen érintett társadalmi csoport Franciaországban és a többi európai országban egyaránt a fiatalokat különös mértékben sújtja a munkanélküliség. Európában a éves korosztály munkavállalási rátája a legalacsonyabbak között van. A fiatalok helyzete több éve már folyamatosan romlik. Még azokon a területeken is, ahol gazdasági növekedés tapasztalható, a fiatalok helyzetét nagy ellentmondás jellemzi: azon különbség, amely a munkahelyteremtés tekintetében egyébként aktív agglomerációk gazdasági dinamizmusa és a között tapasztalható, hogy a szakképesítés nélküli fiatalok milyen nehezen jutnak hozzá a meghirdetett állásokhoz, mivel nem rendelkeznek a szükséges szociális és/vagy szakmai ismeretekkel és kompetenciákkal. 2 A szakmai beilleszkedésüket megszakító és képesítés nélküli fiatalok Franciaország egyike azon országoknak, ahol a fiataloknak a szakmai beilleszkedése a legnehezebb. Különösen nagy probléma ez annak a fiatalnak az esetében, akik az iskolarendszert képesítés nélkül hagyták el : >> Azok a fiatalok, akik még az iskolaköteles korhatár elérése előtt kikerültek az oktatási rendszerből, a CEREQ statisztikája szerint egy adott korcsoport mintegy 7,8%-a. >> Azok a fiatalok, akik a képzési idő lejárta előtt abbahagyták a tanulást anélkül, hogy szakképesítést szereztek volna. A CEREQ és az ONISEP statisztikája szerint ez egy adott korcsoport 8,2%-a. Ennek megfelelően Franciaországban a szakképesítés nélküli fiatalok aránya igen magas (16%). A második esély iskolái az Európai Bizottság egyik olyan eszköze, amelynek célja a tudásba való befektetés elősegítése és a tanulásból, képzésből kimaradt fiatalok számának csökkentése márciusában, a lisszaboni Európai Tanács alkalmával az állam- és kormányfők felszólították a tagállamokat arra, hogy 2010-ig felére csökkentsék azoknak a év közötti fiataloknak a számát, akik a középiskolai tanulmányoknak csupán az első ciklusát fejezték be, és abbahagyták tanulmányaikat vagy a képzést. Ennek a rendszernek a legfontosabb jellemzője, hogy a népesség különösen veszélyeztetett rétegeire összpontosít: azokra a fiatal felnőttekre, akik szakképesítés nélkül hagyták el a hagyományos oktatási rendszert, és akik jelenleg igen nehéz szociális és emberi nehézségekkel küzdenek. Az, hogy hagyjuk, hogy a fiatalok egy jelentős része megszakítsa szakmai beilleszkedését nemcsak gazdasági, hanem szociális problémákat egyaránt eredményez, hiszen függőségi, bűnözési, kirekesztési problémákat vonhat maga után

10 úgy az egyén, mint családja számára, valamint kihat a külvárosok életére és egyensúlyi helyzetére is. 3 A megfelelő komplementaritások erősítése a beilleszkedés szereplőinek részvételével A szakmai tervek és képesítés nélküli, a munkaerőpiacról és a társadalmi életből való hosszú távú kirekesztettség által veszélyeztetett fiatalok számára a második esély iskolái egy sikeres projektbe való belépés lehetőségét ajánlják. A projekt sikerességének feltételei erős alapelveken nyugszanak: >> Azok a fiatalok, akik elkötelezik magukat a rendszerbe való belépésre ezt önszántukból teszik, és saját beilleszkedésük érdekében aktívan kell dolgozniuk. >> A második esély iskolái úgy fogadják be a fiatalokat amilyenek, a befogadásnak az egyetlen feltétele a fiatalok motiváltsága. A tanulók tulajdonságaira és kompetenciáira támaszkodva azokat számukra felfedik és felszabadítják. Mindehhez olyan pedagógiát hoznak létre, amelynek alapja az egyéni idényekre való odafigyelés és a közösségi dinamika kihasználása, a sikerhez vezető személyes utak felfedezése. >> A vállaltok szerepe és bevonása második esély iskolája-projektbe és a fiatalok által befutott útban meghatározó jelentőségű. A második esély iskoláinak a célkitűzése, hogy fenntartható integrációt hozzanak létre, és a munkához való hozzáférés révén szakmai elismerés jöjjön létre. A második esély iskolái nem helyettesítik az adott területen dolgozó partnerhálózatok által már elkezdett, beilleszkedést elősegítő munkát. Éppen ellenkezőleg: ezzel párhuzamosan megfelelő komplementáris tevékenységeket hoznak létre, és a szociális segítségnyújtást hosszú távú pedagógiai segítségnyújtással kívánják kiegészíteni. 4 A területi és helyi közösségek elkötelezettsége A második esély iskoláinak megalakulása a helyi közösségek azon szándékától függ, hogy kívánják-e a fiatalok társadalmi és szakmai kirekesztése elleni harcban rendelkezésre álló eszközeiket bővíteni. Ennek értelmében a megvalósulás területenként változik. A mai napig kb. száz második esély iskolát alapítottak Európa szerte. Franciaországban jelenleg 15 iskola működik. Ezek intézményi kezdeményezésre jöttek létre, és a Regionális Tanácsok, az agglomerációs városok és közössége, konzuli szervezetek, stb. tartják fenn őket. Marseille, ahol már több mint 2500 fiatal tanult, történelminek számító példája pozitív mintaként szolgált mások számára. A Második Esély Iskolák Franciaországi Hálózata jelenleg 15 tagból áll, akik 35, 12 régióban és 23 megyében működő iskolát képviselnek. (Lásd az A mellékletet.) Az iskolák fenntarthatóságának legfontosabb biztosítéka a helyi partnerek mobilizálása és a Régiók kompetenciái. >> 1997: Marseille-i Második Esély Iskola, az elképzelésnek az első európai próbaprojektje >> 2000: a Mulhouse-i Második Esély Iskola létrehozása

11 >> 2002: a Champage-Ardenne-i Második Esély Iskola megnyitása (7 regionális működtetővel) és a Seine Saint Denis-i Második Esély Iskola megalkulása (4 helyszínnel) >> 2003: regionális második esély iskolája létrehozása Midi Pyrénées-ben, iskolanyitás Essonne-ban és Allier-ben >> 2004: második esély iskola létesítése Tours Val de Loire-ban >> 2005: második esély iskola nyitása Meurthe és Moselle-ben, és Châtellerault-ban >> 2006: második esély iskola nyitása Belfort és Nièvre Területén; második esély iskola létesítése Auvergne-ben (négy megyei platformmal, melyek közül az egyik az Allier-i Második Esély Iskola és Lorraine-ben (4 helyszínnel, melyek között található Meurthe és Moselle) >> 2007: második esély iskola létesítése Lille Métropole-ban és Párizsban; második esély iskola nyitására Yvelines-ben, a Sud 77 nevű és a Guadeloupe-i Második Esély Iskola létesítésére várhatóan 2007 őszén kerül sor. 5 A második esély iskolák alapelvei A második esély iskoláinak az alábbi közös jellemzői vannak: >> Külön erre a célra szánt erőforrásokkal rendelkeznek úgy a helyszínt, mint a személyzetet illetően. >> A pedagógiai eljárásokat a sokoldalúság és az innováció jellemzi, továbbá az, hogy rugalmasak és egyénre szabottak és az informatikai eszközöknek nagy jelentőséget tulajdonítanak. >> Az elméleti és gyakorlati oktatás váltakozása a rendszer központi alkotó eleme, és célja, hogy a szakmai és szociális kompetenciák elsajátításának kiemelt szerepet juttasson. Többszörös tapasztalat- és információcsere után, az iskolák megfogalmazták azoknak az alapelveknek a Chartáját, amelyek a franciaországi második esély iskolák felépítését meghatározzák (lásd lentebb). A franciaországi iskolák egyesületet alapítottak annak érdekében, hogy: >> az alkalmazott módszereket és eszközöket összegyűjtsék, és az elképzelés terjesztése és új iskolák alapítása érdekében projekthálózatot hozzanak létre, >> a megszerzett ismeretek és kompetenciák közös validációját valósítsák meg, >> az oktatók és a fiatalok tapasztalatcseréjének és találkozásának biztosítani tudják. 6 Hálózatépítés és a legfontosabb partnerségek KÖZÖS TÉNYMEGÁLLAPÍTÁS A második esély iskoláinak projektje az adott területen tevékenykedő minden intézményi és gazdasági szereplő által megfogalmazott megállapításra támaszkodik. A gazdasági fejlődés csekély hatással van azokra a társadalmi csoportokra, amelyek a külvárosokban laknak és/vagy amelyek alacsony képzettségi szinttel rendelkeznek.

12 Mialatt az erre a társadalmi csoportra jellemző munkanélküliségi ráta a helyi és az országos átlagnál lényegesen magasabb és ez a szint már egy ideje jellemző, a munkaerőpiacon feszültségek vannak kialakulóban, minek oka a munkaerő-toborozás terén tapasztalt nehézségek különös tekintettel az alsó két képzettségi szintet igénylő munkahelyek esetében (IV. és V. szint). Az elkövetkező években ez a tendencia minden számítás szerint megerősödik az aktív népesség elöregedése által előidézett demográfiai változások miatt. Már most vannak olyan gazdasági szektorok, amelyek nem tudnak munkahelyet kínálni (építőipar, közmunkák, vízvezeték szerelés, vendéglátás, stb.). Az erős gazdasági növekedés által jellemzett területek szomszédságában alulfejlett zónák találhatók. A javak előállítása által eredményezett dinamizmus mellett nem nézhetjük tétlenül, hogy egy társadalmi csoport kimaradjon a növekedésből, és személyes kilátások nélkül, másoktól való függésben és marginalizált helyzetben kelljen élnie. A társadalomnak törődnie kell a fiatalok jövőjével. Se a felsőben, se a gimnáziumban nem sikerült teljesítenem, ezért hirtelen elhatározásból egyszer csak nem mentem többet iskolába. Elegem van már a rossz minőségű össze-vissza munkákból. Meg szeretném találni a helyemet. Morgane, fiatal gyakornok Tours Val de Loire-i Második Esély Iskola

13 Második Esély Iskolák Franciaországi Hálózata Alapelvek Chartája A jelen Charta az Európai Bizottság által kiadott, és Edith Cresson asszony által 1995-ben bemutatott Tanítás és tanulás: útban a tanuló társadalom felé című Fehér Könyvben foglalt alapelvek folytatásaként értelmezendő. A második esély franciaországi iskolái a jelen Chartában megfogalmazott elveket betartják, és az általuk létrehozott hálózaton belül azokat betartatják. I. Ez egy olyan intézmény, amelyet a területi, a helyi és/vagy konzuli közösségek tartanak fenn Az intézmény a területi, helyi és konzuli közösségek, és/vagy közintézmények szándékának kifejezése, és egy meghatározott területi térséget fed le. Ez egy saját pénzbeli, strukturális és humán eszközökkel rendelkező rendszer, ami lehetővé teszi tevékenységének fenntarthatóságát. II. Az intézmény célja, hogy a nehéz helyzetben levő fiatalok szakmai és társadalmi beilleszkedését elősegítse Iskolaként a tanítás, oktatás és képzés által azoknak a fiatal felnőttek szakmai beilleszkedését segíti elő, akik képesítés nélkül kerültek ki az iskolarendszerből. Olyan fiatalok körében fejti ki tevékenységét, akik már betöltötték az iskolakötelezettségi korhatárt, és így már nem tartoznak az állami oktatás hatáskörébe (legalább egy éve már kiléptek az iskolarendszerből). Azok a fiatal gyakornokok, akik második esély iskolába járnak, azt önszántukból teszik egy olyan beilleszkedés céljából, amelynek a fenntartható munkahely a feltétele. III. Szoros partnerségben a vállalati világgal A vállalatok (és a szakmai szervezetek) fontos alkotó elemei a második esély rendszernek, és mint ilyenek részt vesznek az iskola életében (amelynek fenntartója is lehet): a pedagógusokkal együtt projekteket hoznak létre, véleményt formálnak a tananyag tartalmával kapcsolatban, a mindennapi életben részt vesznek oly módon, hogy gyakorlati képzést biztosítanak és munkalehetőséget ajánlanak. Az Iskolának a működési területének megfelelő munkaerő-piaci helyzetnek megfelelően ki kell elégítenie a fiatalok várakozásait és szükségleteit. IV. Szakképesítést nem ad, de célja a kompetenciák akkreditációja A kompetenciaportfolió és a szakmai projektkészítés a személyre szabott pedagógiai megközelítés központi elemei. A tanítás maga rugalmas, minden egyes gyakornok igényeit figyelembe veszi, és az alábbi elemeket összesíti: Az alapkompetenciák megszerzése (vagy szintre hozása): francia nyelven való önkifejezés, olvasás, számolás, érvelés, az informatikai eszközök használata; A szociális kompetenciák elsajátítása, melyek lehetővé teszik a szakmai és állampolgári életbe való jó beilleszkedést; A vállaltok által és náluk szervezett gyakorlati képzés jelentősége, melynek célja az egyéni szakmai projekt meghatározása, fejlesztése illetve validációja;

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON Foglalkoztatás & Európai Szociális Alap Példák az Európai Szociális Alap projektjeire Foglalkoztatási és szociális ügyek Európai Bizottság

Részletesebben

Imre Anna. Validáció és közoktatás

Imre Anna. Validáció és közoktatás Imre Anna Validáció és közoktatás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megközelítések... 3 2.1. A validáció/elismerés fogalma... 4 2.2. Célok, célcsoportok... 6 2.3. Az érintett érdekcsoportokhoz kapcsolható

Részletesebben

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze.

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze. NEMZETKÖZI ÁTTEKINTÉS A KORAI ISKOLAELHAGYÁS KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS ESZKÖZÖKRŐL Adamecz Anna Nagy Edit Orosz Anna Scharle Ágota Váradi Balázs 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tanulmányunkban a

Részletesebben

TANULMÁNY AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉRŐL AZ EU-BAN

TANULMÁNY AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉRŐL AZ EU-BAN UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK OKTATÁS ÉS KULTÚRA TANULMÁNY AZ ISKOLAI LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSÉRŐL AZ EU-BAN TANULMÁNY ÖSSZEFOGLALÁS Ezt

Részletesebben

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

1. Bevezető... 2. oldal. 2. Az emberi erőforrás fejlesztés felértékelődése Európában... 4. oldal. 3. Felnőttképzés az Európai Unióban... 9.

1. Bevezető... 2. oldal. 2. Az emberi erőforrás fejlesztés felértékelődése Európában... 4. oldal. 3. Felnőttképzés az Európai Unióban... 9. Rendek Tímea Jog-lehetőség-hozzáférés A felnőttképzési rendszer működésének jellemzői és a felnőttképzési szolgáltatásokhoz való hozzáférés problémái Bács-Kiskun megyében Szeged, 2011 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ

HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ HOGYAN SEGITSÜK A GYEREKEK ISKOLAI SIKERÉT - FÜZET A ROMA CSALÁDOKKAL VÉGZETT KÖZÖS MUNKÁHOZ Nemzetközileg alkalmazható módszertani javaslat szakemberek számára Készítette: Fundación Secretariado Gitano,

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen

Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen Foglalkoztatás és az Európai Szociális Alap (ESZA - ESF) Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen ESZA projekt példák Foglalkoztatási és szociális ügyek Európai Bizottság ESZA és Munkavállalás

Részletesebben

MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS

MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS Ötletek, bevált gyakorlatok az Új készségek és munkahelyek nevű európai kezdeményezéshez 2012 A programot az Európai Bizottság támogatta MUNKAERŐPIAC- ORIENTÁLT FELSŐOKTATÁS

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel

PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel PSIVET Esélyteremtés szakképzéssel ImPrESSzum A projekt szakmai vezetője: Dr. Köpeczi-Bócz Tamás A kiadvány szerzői: Bathó Éva Bognár Mária Fehérvári Anikó Hermándy-Berencz Judit Horváth Attila Juhász

Részletesebben

Képzés és foglalkoztatás

Képzés és foglalkoztatás Képzés és foglalkoztatás fó kuszban A képzés és foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek Az Erasmus+ program égisze alatt, ahol a közeljövőben elérhető pályázati források döntő része a mobilitás

Részletesebben