Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/"

Átírás

1 ő ö ő É á á í ö é é ó ö é ó ó í í ö ú ó ó ő á é é ó ő é ü í é ő é Á ó é Í á á ő é á ü á é ő ó á Ö ü é ó ő ú é ö é ó ó é é í á á é ő ő á í á á ü é á ú é á á é ő ó ő ó ő é é ó ő á é á á á ó ó ő é őí á é ö ó ő ó ö é ó á ó ó é é á á ű é é ó ö ö ö ő á é ű ö ö Á í ó ő í é ó ő á ó ü é ű á á ó ö ő ö é é ő ó á í ö á é í í é ü ő é é é í é é á ü é á á ö ó ő é é é á í ó ó é ó á á ó ö ő á é é á á í é ö á á á á ő á á á é á á é é á á í ó á ü á é ő íá ö é é ő á í ü ő á ő á é ü í ó á í É á á á ú á ü é é á

2 é ó á ó é ö é ő á ó ú ü é ő í Á á á á ö ú í ó á á á í ü í á á é é é á á á á á é é á á é ü é á á é é é é é ó ő ó ő ó ő é ő ó á é á é á í é á ó á ő á é ő ó á ö é é ő á ó í é ú á á í ú é é ő ó í á é é á á ö é é ú é í á á é é é í ó é é í á ó ö é é ő á á á ó é í á ó á á á ó é á á ő é á é é á á í É ú á ú á í é íí á Ú á á á űí ű é é í á á í é é á ó ó ó í é é á á í é ő ó á í ó é é é ó é é ő í é é é ó ó é í é é ő é á á ó ó ó á á ú ü é á é é é á í á á ö é é ő íí ó ö é é é ő ó ó őí á é ő ó á á íá í É á á ó ó ó é é í ö é á ö ő á á á é á á á á á ó ó ó é é á é é é é é Ő

3 É é ő é á ü á í ó á ü á ő é é ő ő ő íá é á é é é é ö á í á á ó á á ó ó Ü é í á

4 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/854/3/2009 OLDALAK SZÁMA: 11 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat TÁRGY: Dessicash 20 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság), a Sharda Worldwide Exports Pvt.Ltd. (Domnic Holm, 29th. Road, Bandra (West), Mumbai , India) ügyfélnek a Dessicash 20 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t: Az engedélyező hatóság a Dessicash 20 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatalát és felhasználását az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (továbbiakban OTH) /2008. számú és az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (továbbiakban OKTVF) 14/3698/2/2009. számú szakhatósági állásfoglalásai alapján hozzájárul készítmény forgalomba hozatalához és felhasználásához az alábbiak szerint engedélyezi: 1. Az engedélyokirat azonosítási adatai: 1.1. engedélyokirat száma: 02.5/854/3/2009 MgSzH Központ 1.2. engedélyezett név: Dessicash 20 SL 1.3. engedélyokirat érvényessége engedélyokirat tulajdonosa Sharda Worldwide Exports Pvt.Ltd. (India) 1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője - 2. A növényvédő szer adatai 2.1. növényvédő szer gyártója Zheijiang Yongnong Chem. Ind.Co.Ltd (India) hatóanyag gyártója Zheijiang Yongnong Chem. Ind.Co.Ltd (India) 2.2. növényvédő szer rendeltetése gyomirtó szer 2.3. növényvédő szer formuláció SL, vízoldható koncentrátum 2.4. növényvédő szer összetétele: Az engedélyes által án, 02.5/2571/1/2008 MGSZHK számon benyújtott kérelem dokumentációja tartalmazza hatóanyag ISO név diquát-dibromid CAS szám

5 IUPAC név tiszta hatóanyag részaránya 1,1 -etilén-2,2 -bipiridildiilium dibromide 374 g/l technikai hatóanyag specifikációja Az engedélyes által án, 02.5/2571/1/2008 MGSZHK számon benyújtott kérelem dokumentációja tartalmazza. 3. Az előírt minőségi követelmények: (az engedélyező hatóság előírásai) 3.1. hatóanyag tartalom diquát ion 19,0 ± 1,2 %(m/m) 3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok : Meg kell felelnie az SL formuláció FAO követelményeinek 4. A felhasználására vonatkozó előírások: (az engedélyező hatóság előírásai) kultúra kezelés ek max. száma két kezelés közti idő (nap) szer (l/ha) víz (l/ha) az utolsó kezelés fenostádium vetőburgonya lombtalanitás ,5+2, betakarítás elött 8-10 nap Előírt növényvédelmi technológia: Vetőburgonyában a betakarítás előtt 8-10 nappal kell a készítményt kijuttatni. Nagy lombozatú fajtáknál osztott kezelésben is alkalmazható 2,5 l/ha + 2,5 l/ha dózisban, ez esetben a második kezelést az elsőt követően 3-4 nap múlva kell elvégezni. Légi kijuttatás: nem engedélyezett. 5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai: (az engedélyező hatóság és a szakhatóságok (OTH, OKTVF) előírásai) 5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok: T előíró hatóság: OTH mérgező N OKTVF Határozat: 02.5/854/3/2009 MgSzHK 2/11

6 környezeti veszély A készítmény p.o. LD 50 értéke (patkányon): 500 mg/kg OTH Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes OKTVF Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles OKTVF Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles engedélyező hatóság R-mondatok: előíró hatóság: R22 Lenyelve ártalmas OTH R 23 Belélegezve mérgező OTH R 36/37/38 Szem és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat OTH R 48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva OTH ártalmas: súlyos egészség károsodást okozhat. R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat OKTVF S-mondatok: előíró hatóság: S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet OTH S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó OTH S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad OTH S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni OTH S 24/25 Kerülni kell a szembejutást OTH S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt OTH kell viselni S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha OTH lehetséges, a címkét meg kell mutatni S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell OKTVF ártalmatlanítani S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap OKTVF különleges S-mondatok: előíró hatóság: SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne OKTVF szennyezze a vizeket! SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni OTH SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! OKTVF 5.2. várakozási idők: (előíró hatóság OTH) Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Határozat: 02.5/854/3/2009 MgSzHK 3/11

7 burgonya 7 nap 5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok: (előíró hatóság OTH) egyéni védőfelszerelés előkészítőknek vegyianyag ellen védő(4.tipusú) védőruha, védőkalap, védőszemüveg (3-as jelű), A1P2 (SL) szűrő osztályú légzésvédő félálarc, védőkesztyű (3-as jelű), védőlábbeli kijuttatóknak vegyianyag ellen korlátozott védőképességű védőruha(4.tipusú), védőkalap, védőszemüveg (3-as jelű), P3 részecskeszűrő légzésvédő félálarc, védőkesztyű (3-as jelű), védőlábbeli Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani elsősegélynyújtás, terápia: bipiridiilium mérgezés ellenanyag: Fuller-föld 5.4. A címkén feltüntetendő egyéb előírások: (OKTVF) A nem cél növények védelme érdekében az elsodródás csökkentő szórófejek használata javasolt. 6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása, eltarthatósága 6.1. a kiszerelés térfogata/tömege: literes kiszerelés 6.2. a csomagolószer anyaga: HDPE 6.3. eltarthatóság 3 év eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 7. Forgalmazási kategória I. (szakhatóságok javaslata alapján az engedélyező hatóság döntése) A növényvédő szer csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazó, jóváhagyott címkeszöveg alapján elkészített címkével kerülhet forgalomba, a címkén nem szükséges valamennyi engedélyezett kultúrát feltüntetni. Az engedélyező hatóság a Dessicash 20 SL gyomirtó permetezőszer MgSzH Központ 02.5/854/3/2009.számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokiratát a jelen határozat rendelkező részével összhangban a határozat mellékleteként adja ki. Az engedélyezési eljárás díja Ft, amelyet az ügyfél megfizetett. Jelen határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Földművelés ügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz címzett (1850 Bdapest 55, Pf:1.), de a hatóságomhoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés illetéke 5000 forint. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség. Határozat: 02.5/854/3/2009 MgSzHK 4/11

8 A határozat indokolás része nem nyilvános. Budapest, december 15. Kapja: I n d o k o l á s P.H. Dr. Halmágyi Tibor igazgató 1. Ügyfél hazai képviselete 2. Szakhatóság (OTH) 3. Szakhatóság (OKTVF) 4. Irattár (129/2009.) Határozat: 02.5/854/3/2009 MgSzHK 5/11

9 Melléklet a 02.5/854/3/2009. MgSzHK számú határozathoz. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT 1. Az engedélyokirat azonosítási adatai: 1.1. engedélyokirat száma: 02.5/854/3/2009 MgSzH Központ 1.2. engedélyezett név: Dessicash 20 SL 1.3. engedélyokirat érvényessége engedélyokirat tulajdonosa 1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője - 2. A növényvédő szer adatai Sharda Worldwide Exports Pvt.Ltd. (India) 2.1. növényvédő szer gyártója Zheijiang Yongnong Chem. Ind.Co.Ltd (India) hatóanyag gyártója Zheijiang Yongnong Chem. Ind.Co.Ltd (India) 2.2. növényvédő szer rendeltetése gyomirtó szer 2.3. növényvédő szer formuláció SL, vízoldható koncentrátum 2.4. növényvédő szer összetétele: Az engedélyes által án, 02.5/2571/1/2008 MGSZHK számon benyújtott kérelem dokumentációja tartalmazza hatóanyag ISO név diquát-dibromid CAS szám IUPAC név tiszta hatóanyag részaránya technikai hatóanyag specifikációja 1,1 -etilén-2,2 -bipiridildiilium dibromide 374 g/l Az engedélyes által án, 02.5/2571/1/2008 MGSZHK számon benyújtott kérelem dokumentációja tartalmazza. 3. Az előírt minőségi követelmények: (az engedélyező hatóság előírásai) 3.1. hatóanyag tartalom diquát-dibromid 19,0 ± 1,2 %(m/m) 3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok : Meg kell felelnie az SL formuláció FAO követelményeinek engedélyokirat szám: 02.5/854/3/2009. MgSzHK adás dátuma 2009-december

10 Melléklet a 02.5/854/3/2009. MgSzHK számú határozathoz. 4. A felhasználására vonatkozó előírások: (az engedélyező hatóság előírásai) kultúra kezelés ek max. száma két kezelés közti idő szer (l/ha) víz (l/ha) az utolsó kezelés fenostádium vetőburgonya lombtalanitás ,5+2, betakarítás elött 8-10 nap Előírt növényvédelmi technológia: Vetőburgonyában a betakarítás előtt 8-10 nappal kell a készítményt kijuttatni. Nagy lombozatú fajtáknál osztott kezelésben is alkalmazható 2,5 l/ha + 2,5 l/ha dózisban, ez esetben a második kezelést az elsőt követően 3-4 nap múlva kell elvégezni. Légi kijuttatás: nem engedélyezett. 5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai: (az engedélyező hatóság és a szakhatóságok (OTH, OKTVF) előírásai) 5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok: T előíró hatóság: OTH mérgező N OKTVF környezeti veszély A készítmény p.o. LD 50 értéke (patkányon): 500 mg/kg OTH Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes OKTVF Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles OKTVF Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles engedélyező hatóság engedélyokirat szám: 02.5/854/3/2009. MgSzHK adás dátuma 2009-december

11 Melléklet a 02.5/854/3/2009. MgSzHK számú határozathoz. R-mondatok: előíró hatóság: R22 Lenyelve ártalmas OTH R 23 Belélegezve mérgező OTH R 36/37/38 Szem és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat OTH R 48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva OTH ártalmas: súlyos egészség károsodást okozhat. R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat OKTVF S-mondatok: előíró hatóság: S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet OTH S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó OTH S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad OTH S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni OTH S 24/25 Kerülni kell a szembejutást OTH S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt OTH kell viselni S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha OTH lehetséges, a címkét meg kell mutatni S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell OKTVF ártalmatlanítani S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap OKTVF különleges S-mondatok: előíró hatóság: SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne OKTVF szennyezze a vizeket! SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni OTH SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! OKTVF 5.2. várakozási idők: (előíró hatóság OTH) Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: burgonya 7 nap 5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok: (előíró hatóság OTH) egyéni védőfelszerelés előkészítőknek vegyianyag ellen védő(4.tipusú) védőruha, védőkalap, védőszemüveg (3-as jelű), A1P2 (SL) szűrő osztályú légzésvédő félálarc, védőkesztyű (3-as jelű), védőlábbeli kijuttatóknak vegyianyag ellen korlátozott védőképességű védőruha(4.tipusú), védőkalap, védőszemüveg (3-as jelű), P3 részecskeszűrő légzésvédő félálarc, védőkesztyű (3-as jelű), védőlábbeli Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. engedélyokirat szám: 02.5/854/3/2009. MgSzHK adás dátuma 2009-december

12 Melléklet a 02.5/854/3/2009. MgSzHK számú határozathoz elsősegélynyújtás, terápia: bipiridiilium mérgezés ellenanyag: Fuller-föld 5.4. A címkén feltüntetendő egyéb előírások: (OKTVF) A nem cél növények védelme érdekében az elsodródás csökkentő szórófejek használata javasolt. 6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása, eltarthatósága 6.1. a kiszerelés térfogata/tömege: literes kiszerelés 6.2. a csomagolószer anyaga: HDPE 6.3. eltarthatóság 3 év eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 7. Forgalmazási kategória I. (szakhatóságok javaslata alapján az engedélyező hatóság döntése) Budapest, december 15. Dr. Halmágyi Tibor igazgató P.H. engedélyokirat szám: 02.5/854/3/2009. MgSzHK adás dátuma 2009-december

13 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 02.5/ /2010. OLDALAK SZÁMA: 4 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat TÁRGY: Dessicash 20 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: Engedélyező hatóság), a Dr. Horn András (1118 Budapest, Otthon u. 25.) által képviselt Sharda Worldwide Exports Pvt.Ltd. (India) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t: Az Engedélyező hatóság a Dessicash 20 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/854/3/2009. MGSZHK számú határozatot (továbbiakban engedély) az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint módosítja, egyúttal a Dessicash 20 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét a módosításokkal egységes szerkezetben a jelen határozat mellékletét képező FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT ban előírtak szerint adja ki. I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 4, A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások kultúra károsító A kijuttatáshoz szükséges szer(l/ha) víz (l/ha) mennyisége napraforgó, őszi káposztarepce, lombtalanítás 1,5-2, (légi) mustár, olajretek vetőburgonya lombtalanítás 4,0-5, (földi) Előírt növényvédelmi technológia: Napraforgóban a kezelést a kaszatok %-os víztartalma mellett kell elvégezni. Őszi káposztarepcében, mustárban, olajretekben a készítményt akkor kell kijuttatni amikor a becőkben lévő magvak barnák és kimorzsolhatóak, a magvak %-os nedvességtartalmánál, a tervezett betakarítás előtt 4-6 nappal. Vetőburgonyában a betakarítás előtt 8-10 nappal kell a készítményt kijuttatni. Nagy lombozatú fajtáknál osztott kezelésben is alkalmazható 2,5 l/ha + 2,5 l/ha dózisban, ez esetben a második kezelést az elsőt követően 3-4 nap múlva kell elvégezni. Légi kijuttatás: Legalább 10 ha összefüggő területen, cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával, liter/ha permetlémennyiség felhasználásával. A kezelések végrehajtása során a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésre vonatkozó 44/2005. (V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani!

14 II, Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 5.1. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei: a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok: Veszélyjel: N környezeti veszély T mérgező R-mondatok: R 22 Lenyelve ártalmas R 23 Belélegezve mérgező (toxikus) R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat R 48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat S-mondatok: S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad S 23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg) S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap Különleges S-mondatok: SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m (légi kezelés esetén 50 m) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m (légi kezelés esetén 50 méter) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! Határozat: 02.5/ /2010.MGSZHK 2

15 A készítmény p.o. LD 50 értéke (patkányon): 500 mg/kg b) Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes d) Méhekre való veszélyesség: toxicitás alapon: kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles nem jelölésköteles 5.2. Várakozási idők: Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: napraforgó, burgonya őszi káposztarepce, mustár, olajretek 7 nap 5 nap 5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok: egyéni védőfelszerelés előkészítőknek vegyianyag ellen védő(4.tipusú) védőruha, védőkalap, védőszemüveg (3-as jelű), A1P2 (SL) szűrő osztályú légzésvédő félálarc, védőkesztyű (3-as jelű), védőlábbeli kijuttatóknak vegyianyag ellen korlátozott védőképességű védőruha(4.tipusú), védőkalap, védőszemüveg (3-as jelű), P3 részecskeszűrő légzésvédő félálarc, védőkesztyű (3-as jelű), védőlábbeli Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani elsősegélynyújtás, terápia: bipiridiilium mérgezés ellenanyag: Fuller-föld 5.4. A címkén feltüntetendő egyéb előírások: A nem cél növények védelme érdekében az elsodródás csökkentő szórófejek használata javasolt. III, Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása, eltarthatósága: 6.1. a kiszerelés térfogata/tömege: 1, 5, 20 liter 6.2. a csomagolószer anyaga: HDPE 6.3. eltarthatóság: 3 év eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban Az ügyfél köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén, a megváltozott feltételeket az elfogadott címketerv szerint elkészített címkével/kiegészítő címkével ellátni, legkésőbb július 31 ig. A címkét, ill. kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani. A engedély módosítási eljárás díja Ft, amelyet az ügyfél megfizetett. Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Határozat: 02.5/ /2010.MGSZHK 3

16 A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. A Határozat Indokolás része nem nyilvános! INDOKOLÁS Budapest, július 14. Dr. Bognár Lajos mb. elnök nevében és megbízásából Tóthné Lippai Edit igazgató P.H. Kapja: 1. Ügyfél hazai képviselete 2. Irattár Határozat: 02.5/ /2010.MGSZHK 4

17 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT 1. Az engedélyokirat azonosítási adatai: 1.1. engedélyokirat száma: 02.5/854/3/2009 MgSzH Központ 1.2. engedélyezett név: Dessicash 20 SL 1.3. engedélyokirat érvényessége engedélyokirat tulajdonosa Sharda Worldwide Exports Pvt.Ltd. (India) 1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője - 2. A növényvédő szer adatai 2.1. növényvédő szer gyártója Zheijiang Yongnong Chem. Ind.Co.Ltd (India) hatóanyag gyártója Zheijiang Yongnong Chem. Ind.Co.Ltd (India) 2.2. növényvédő szer rendeltetése gyomirtó szer 2.3. növényvédő szer formuláció SL, vízoldható koncentrátum 2.4. növényvédő szer összetétele: Az engedélyes által án, 02.5/2571/1/2008 MGSZHK számon benyújtott kérelem dokumentációja tartalmazza hatóanyag ISO név diquát-dibromid CAS szám IUPAC név tiszta hatóanyag részaránya 1,1 -etilén-2,2 -bipiridildiilium dibromide 374 g/l technikai hatóanyag specifikációja Az engedélyes által án, 02.5/2571/1/2008 MGSZHK számon benyújtott kérelem dokumentációja tartalmazza. 3. Az előírt minőségi követelmények: 3.1. hatóanyag tartalom diquát-dibromid 19,0 ± 1,2 %(m/m) 3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok : Meg kell felelnie az SL formuláció FAO követelményeinek Határozat: 02.5/ /2010.MGSZHK 5

18 4, A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások kultúra károsító A kijuttatáshoz szükséges szer(l/ha) víz (l/ha) mennyisége napraforgó, őszi káposztarepce, lombtalanítás 1,5-2, (légi) mustár, olajretek vetőburgonya lombtalanítás 4,0-5, (földi) Előírt növényvédelmi technológia: Napraforgóban a kezelést a kaszatok %-os víztartalma mellett kell elvégezni. Őszi káposztarepcében, mustárban, olajretekben a készítményt akkor kell kijuttatni amikor a becőkben lévő magvak barnák és kimorzsolhatóak, a magvak %-os nedvességtartalmánál, a tervezett betakarítás előtt 4-6 nappal. Vetőburgonyában a betakarítás előtt 8-10 nappal kell a készítményt kijuttatni. Nagy lombozatú fajtáknál osztott kezelésben is alkalmazható 2,5 l/ha + 2,5 l/ha dózisban, ez esetben a második kezelést az elsőt követően 3-4 nap múlva kell elvégezni. Légi kijuttatás: Legalább 10 ha összefüggő területen, cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával, liter/ha permetlémennyiség felhasználásával. A kezelések végrehajtása során a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésre vonatkozó 44/2005. (V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani! 5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai: 5.1. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei: a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok: Veszélyjel: N környezeti veszély T mérgező R-mondatok: R 22 Lenyelve ártalmas R 23 Belélegezve mérgező (toxikus) R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat R 48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat Határozat: 02.5/ /2010.MGSZHK 6

19 S-mondatok: S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad S 23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg) S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap Különleges S-mondatok: SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m (légi kezelés esetén 50 m) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m (légi kezelés esetén 50 méter) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A készítmény p.o. LD 50 értéke (patkányon): 500 mg/kg b) Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes d) Méhekre való veszélyesség: toxicitás alapon: kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles nem jelölésköteles 5.2. Várakozási idők: Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: napraforgó, burgonya őszi káposztarepce, mustár, olajretek 7 nap 5 nap 5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok: egyéni védőfelszerelés előkészítőknek vegyianyag ellen védő(4.tipusú) védőruha, védőkalap, védőszemüveg (3-as jelű), A1P2 (SL) szűrő osztályú légzésvédő félálarc, védőkesztyű (3-as jelű), védőlábbeli kijuttatóknak vegyianyag ellen korlátozott védőképességű védőruha(4.tipusú), védőkalap, védőszemüveg (3-as jelű), P3 részecskeszűrő légzésvédő félálarc, védőkesztyű (3-as jelű), védőlábbeli Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell Határozat: 02.5/ /2010.MGSZHK 7

20 szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani elsősegélynyújtás, terápia: bipiridiilium mérgezés ellenanyag: Fuller-föld 5.4. A címkén feltüntetendő egyéb előírások: A nem cél növények védelme érdekében az elsodródás csökkentő szórófejek használata javasolt. 6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása, eltarthatósága 6.1. a kiszerelés térfogata/tömege: 1, 5, 20 literes kiszerelés 6.2. a csomagolószer anyaga: HDPE 6.3. eltarthatóság 3 év eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 7. Forgalmazási kategória I. Budapest, július 14. Dr. Bognár Lajos mb. elnök nevében és megbízásából Tóthné Lippai Edit Igazgató P.H. Kapja: 3. Ügyfél hazai képviselete 4. Irattár Határozat: 02.5/ /2010.MGSZHK 8

21 Határozat: 02.5/ /2010.MGSZHK 9

22 Határozat: 02.5/ /2010.MGSZHK 1

23 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/1815-2/2011. OLDALAK SZÁMA: 3 MELLÉKLET:- TÁRGY: Dessicash 20 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a Dr. Horn András (1118 Budapest,Otthon u. 25.) által képviselt Sharda Worldwide Exports Pvt.Ltd. (Domnic Holm, 29th. Road, Bandra (West), Mumbai , India) ügyfél kérelmére a Dessicash 20 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t. Az engedélyező hatóság a Dessicash 20 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/854/3/2009. MGSZHK számú határozatot egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint: m ó d o s í t j a: I. Az engedélyokirat 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 2. A növényvédő szer adatai: 2.1. növényvédő szer gyártója Zheijiang Yongnong Chem. Ind.Co.Ltd Lantian Yongqian Whenzou China 2.2. hatóanyag gyártója Zheijiang Yongnong Chem. Ind.Co.Ltd Lantian Yongqian Whenzou China 2.3. növényvédő szer rendeltetése: gyomirtó szer 2.4. növényvédő szer formulációja: víz oldható koncentrátum (SL) 2.5. növényvédő szer összetétele: hatóanyag ISO név diquát-ion diquát-dibromid CAS szám IUPAC név 1,1 -etilén-2,2 -bipiridildiilium ion tiszta hatóanyag részaránya 200 g/l 374 g/l 1,1 -etilén-2,2 -bipiridildiilium dibromid II. Az engedélyokirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 12, Az engedély érvényessége:

24 Az ügyfél köteles a forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén, a megváltozott feltételeket az elfogadott címketerv szerint elkészített címkével/kiegészítő címkével ellátni, legkésőbb szeptember 30 ig. A címkét, ill. kiegészítő címkét az engedélyező hatósághoz be kell nyújtani. A engedély módosítási eljárás díja Ft, amelyet az ügyfél megfizetett. Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. INDOKOLÁS A Határozat Indoklás része nem nyilvános. Budapest, március 29. Dr. Bognár Lajos mb. elnök nevében és megbízásából P.H. Jordán László igazgató Kapja: 1. Ügyfél hazai képviselete. 2. Irattár. (64/2011.)

25 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út Tel: 06/1/ Fax: 06/1/ Előadó: Kővári Melinda, Lázár Nelli Határozatszám: 04.2/1301-2/2013. Oldalak száma: 3 oldal Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat Tárgy: Dessicash 20 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a Sharda Hungary Kft. (1095 Budapest, Mester u. 28.) ügyfélnek a Dessicash 20 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t: Az Engedélyező hatóság a Dessicash 20 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/854/3/2009 MgSzHK számú határozatot egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint: m ó d o s í t j a: I. Az engedélyokirat 1.4. és 2.1. pontok helyébe az alábbi szövegrész lép: 1.4. Az engedélyokirat tulajdonosa: Sharda Hungary Kft Budapest, Mester u A növényvédő szer gyártója: Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd. Domnic Holm, Road 29 th Road, Bandra West, Mumbai , India II. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 4. Felhasználására vonatkozó előírások: A kijuttatáshoz szükséges kultúra károsító szer(l/ha) víz (l/ha) mennyisége napraforgó, őszi káposztarepce, mustár, olajretek lombtalanítás 1,5-2, (légi) (földi) vetőburgonya lombtalanítás 4,0-5, (földi) Előírt növényvédelmi technológia: Napraforgóban a kezelést a kaszatok %-os víztartalma mellett kell elvégezni. Őszi káposztarepcében, mustárban, olajretekben a készítményt akkor kell kijuttatni, amikor a becőkben lévő magvak barnák és kimorzsolhatóak, a magvak %-os nedvességtartalmánál, a tervezett betakarítás előtt 4-6 nappal. Vetőburgonyában a betakarítás előtt 8-10 nappal kell a készítményt kijuttatni. Nagy lombozatú fajtáknál osztott kezelésben is alkalmazható 2,5 l/ha + 2,5 l/ha dózisban, ez esetben a második kezelést az elsőt követően 3-4 nap múlva kell elvégezni.

26 04.2/1301-2/2013. NÉBIH Légi kijuttatás: Legalább 10 ha összefüggő területen, cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával, liter/ha permetlémennyiség felhasználásával. A kezelések végrehajtása során a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésre vonatkozó 44/2005.(V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani! A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából. Az engedély módosítási eljárás díja Ft, amelyet az ügyfél megfizetett. Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. INDOKOLÁS A Határozat Indokolás része nem nyilvános. Budapest, május 13. Dr. Oravecz Márton elnök nevében és megbízásából: P.H. Jordán László igazgató Kapja: 1. Ügyfél. 2. Irattár. (81/2013.) 2

27 04.2/1301-2/2013. NÉBIH 3. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT 1. Az engedélyokirat azonosítási adatai: 1.1. Engedélyokirat száma: 02.5/854/3/2009 MgSzH Központ 1.2. Engedélyezett név: Dessicash 20 SL 1.3. Engedélyokirat érvényessége: Engedélyokirat tulajdonosa: Sharda Hungary Kft Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: Budapest, Mester u A növényvédő szer adatai 2.1. Növényvédő szer gyártója: Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd. Domnic Holm, Road 29 th Road, Bandra West, Mumbai , India Hatóanyag gyártója: Zheijiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd. Lantian Yongqian Whenzou, China 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: gyomirtó szer 2.3. Növényvédő szer formuláció: SL, vízoldható koncentrátum 2.4. Növényvédő szer összetétele: Hatóanyag ISO név diquát-ion diquát-dibromid CAS szám IUPAC név 1,1 -etilén-2,2 - bipiridildiilium ion tiszta hatóanyag részaránya 200 g/l 374 g/l 1,1 -etilén-2,2 - bipiridildiilium dibromid 3

28 04.2/1301-2/2013. NÉBIH 3. Minőségi követelmények: 3.1. Hatóanyag tartalom: diquát-dibromid 19,0 ± 1,2 %(m/m) 3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell felelnie az SL formuláció FAO követelményeinek 4. Felhasználására vonatkozó előírások: A kijuttatáshoz szükséges kultúra károsító szer(l/ha) víz (l/ha) mennyisége napraforgó, őszi káposztarepce, mustár, olajretek lombtalanítás 1,5-2, (légi) (földi) vetőburgonya lombtalanítás 4,0-5, (földi) Előírt növényvédelmi technológia: Napraforgóban a kezelést a kaszatok %-os víztartalma mellett kell elvégezni. Őszi káposztarepcében, mustárban, olajretekben a készítményt akkor kell kijuttatni, amikor a becőkben lévő magvak barnák és kimorzsolhatóak, a magvak %-os nedvességtartalmánál, a tervezett betakarítás előtt 4-6 nappal. Vetőburgonyában a betakarítás előtt 8-10 nappal kell a készítményt kijuttatni. Nagy lombozatú fajtáknál osztott kezelésben is alkalmazható 2,5 l/ha + 2,5 l/ha dózisban, ez esetben a második kezelést az elsőt követően 3-4 nap múlva kell elvégezni. Légi kijuttatás: Legalább 10 ha összefüggő területen, cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával, liter/ha permetlémennyiség felhasználásával. A kezelések végrehajtása során a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésre vonatkozó 44/2005.(V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani! 5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyesség és a biztonságos felhasználás előírásai: 5.1. Veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok: Veszélyjel: N környezeti veszély T mérgező 4

29 04.2/1301-2/2013. NÉBIH R-mondatok: R 22 R 23 R 36/37/38 R 48/22 R 50/53 S-mondatok: S 2 S 13 S 20/21 S 23 S 24/25 S 36/37/39 S 45 S 60 S 61 Lenyelve ártalmas Belélegezve mérgező (toxikus) Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat Gyermekek kezébe nem kerülhet Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg) Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap Különleges S-mondatok: SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m (légi kezelés esetén 50 m) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m (légi kezelés esetén 50 méter) távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A készítmény p.o. LD 50 értéke (patkányon): 500 mg/kg b) Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes d) Méhekre való veszélyesség: toxicitás alapon: kockázatbecslés alapján: nem jelölésköteles nem jelölésköteles 5.2. Várakozási idők: Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: napraforgó, burgonya őszi káposztarepce, mustár, olajretek 7 nap 5 nap 5

30 04.2/1301-2/2013. NÉBIH 5.3. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Egyéni védőfelszerelés Előkészítőknek vegyianyag ellen védő(4.tipusú) védőruha, védőkalap, védőszemüveg (3-as jelű), A1P2 (SL) szűrő osztályú légzésvédő félálarc, védőkesztyű (3-as jelű), védőlábbeli Kijuttatóknak vegyianyag ellen korlátozott védőképességű védőruha(4.tipusú), védőkalap, védőszemüveg (3-as jelű), P3 részecskeszűrő légzésvédő félálarc, védőkesztyű (3-as jelű), védőlábbeli Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani Elsősegélynyújtás, terápia: bipiridilium mérgezés Ellenanyag: Fuller-föld 5.4. A címkén feltüntetendő egyéb előírások: A nem cél növények védelme érdekében az elsodródás csökkentő szórófejek használata javasolt. 6. Kiszerelés, csomagolás, eltarthatóság: 6.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 1, 5, 20 literes kiszerelés 6.2. A csomagolószer anyaga: HDPE 6.3. Eltarthatóság: 3 év eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 7. Forgalmazási kategória: I. Budapest, május 13. Dr. Oravecz Márton elnök nevében és megbízásából: P.H. Jordán László igazgató 6

31 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út Tel: 06/1/ Előadó: Szabó Yvonne Iktatószám: 04.2/5579-2/2016 Oldalak száma: 5 oldal Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat Tárgy: Dessicash 20 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a Sharda Hungary Kft. (1095 Budapest, Mester u. 28.) ügyfélnek a Dessicash 20 SL gyomirtó permetezőszer ügyfélnek a Dessicash 20 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi h a t á r o z a t o t : Az engedélyező hatóság a Dessicash 20 SL gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/854/3/2009 MgSzHK számú határozatát egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint módosítja, és a jelen határozat mellékletét képező engedélyokiratot a módosításokkal egységes szerkezetben adja ki: I. Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 1. Az engedélyokirat azonosítási adatai: 1.1. Engedélyokirat száma: 02.5/854/3/2009 MgSzH Központ 1.2. Engedélyezett név: Dessicash 20 SL 1.3. Engedélyokirat érvényessége: június Engedélyokirat tulajdonosa: Sharda Hungary Kft Budapest, Öv utca 182/B. II. Az engedélyokirat 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 2. A növényvédő szer adatai 2.1. Növényvédő szer gyártója: Sharda Cropchem Ltd. Domnic Holm, 29 th Road, Bandra (West), Mumbai , India Hatóanyag gyártója: Zheijiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd. Lantian Yongqian Whenzou, China 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: gyomirtó szer 2.3. Növényvédő szer formuláció: SL, vízoldható koncentrátum

32 2.4. Növényvédő szer összetétele: Hatóanyag ISO név diquát-ion diquát-dibromid CAS szám IUPAC név 1,1 -etilén-2,2 - bipiridildiilium ion 1,1 -etilén-2,2 - bipiridildiilium dibromid tiszta hatóanyag részaránya 200 g/l 374 g/l III. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások: 5.1. Veszélyességi besorolás: Veszélyességi tulajdonságok A készítmény p.o. LD 50 értéke (patkányon): Vízi szervezetekre való veszélyesség: Méhveszélyesség: Méhveszélyesség toxicitás alapján : Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján : Tűzveszélyességi besorolás: 500 mg/ttkg kifejezetten veszélyes nem jelölésköteles nem jelölésköteles nem jelölésköteles nem jelölésköteles Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján GHS Piktogram Figyelmeztetés: Veszély Figyelmeztető mondatok (H-mondat): H302 H330 H314 H317 H335 H372 H400 H410 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat): P260 P280 P284 P303+P361+P353 *Címkén nem feltüntetendő adat Lenyelve ártalmas Belélegezve halálos Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz Allergiás bőrreakciót válthat ki Légúti irritációt okozhat Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket Nagyon mérgező a vízi élővilágra Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz A köd, gőzök, permet belélegzése tilos Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező Légzésvédelem kötelező HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás 2/5

33 P301 + P310 P304+P340 P305+P351+P338 P391 P501 Kiegészítő veszélyességi információ: LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz BELÉGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait Különleges S-mondatok: SP1 SPe 3 SPo Várakozási idők: A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést! A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 50 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől 5 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 25 m, légi kezelés esetén 50 m), más mezőgazdasági kultúráktól 10 m (hidastraktorral végzett kezelés esetén 50 m, légi kezelés esetén 100 m) távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet! Használat után minden védőruházatot ki kell mosni! Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: napraforgó, burgonya: őszi káposztarepce, mustár, olajretek: 5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Egyéni védőfelszerelés: 7 nap 5 nap Előkészítőknek: vegyianyag ellen védő (4. típusú) védőruha, védőkalap, védőszemüveg (3-as jelű), A1P2 (SL) szűrő osztályú légzésvédő félálarc, védőkesztyű (3-as jelű), védőlábbeli Kijuttatóknak: vegyianyag ellen korlátozott védőképességű védőruha (4. típusú), védőkalap, védőszemüveg (3-as jelű), P3 részecskeszűrő légzésvédő félálarc, védőkesztyű (3-as jelű), védőlábbeli Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 3/5

34 Elsősegélynyújtás: bipiridilium mérgezés Ellenanyag: Fuller-föld 5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások: Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. IV. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 6. Kiszerelés, csomagolás, eltarthatóság: 6.1. A kiszerelés térfogata/tömege: 1, 5, 20 literes kiszerelés 6.2. A csomagolószer anyaga: HDPE 6.3. Eltarthatóság: Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő 3 év. Az engedély módosítási eljárás díja Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni. A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából. Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni. INDOKOLÁS A Határozat Indokolás része nem nyilvános. Budapest, december 16. Dr. Oravecz Márton elnök nevében és megbízásából Kapja: P.H. Jordán László igazgató 1. Ügyfél 2. Irattár (371/2016.) 4/5

35 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT 1. Az engedélyokirat azonosítási adatai: 1.1. Engedélyokirat száma: 02.5/854/3/2009 MgSzH Központ 1.2. Engedélyezett név: Dessicash 20 SL 1.3. Engedélyokirat érvényessége: június Engedélyokirat tulajdonosa: Sharda Hungary Kft Budapest, Öv utca 182/B. 2. A növényvédő szer adatai 2.1. Növényvédő szer gyártója: Sharda Cropchem Ltd. Domnic Holm, 29 th Road, Bandra (West), Mumbai , India Hatóanyag gyártója: Zheijiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd. Lantian Yongqian Whenzou, China 2.2. Növényvédő szer rendeltetése: gyomirtó szer 2.3. Növényvédő szer formuláció: SL, vízoldható koncentrátum 2.4. Növényvédő szer összetétele: Hatóanyag ISO név diquát-ion diquát-dibromid CAS szám IUPAC név 1,1 -etilén-2,2 - bipiridildiilium ion 1,1 -etilén-2,2 - bipiridildiilium dibromid tiszta hatóanyag részaránya 200 g/l 374 g/l 3. Minőségi követelmények: 3.1. Hatóanyag tartalom: diquát-dibromid 19,0 ± 1,2 %(m/m) 3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell felelnie az SL formuláció FAO követelményeinek

36 Melléklet a 04.2/5579-2/2016 NÉBIH számú határozathoz 4. Felhasználására vonatkozó előírások: A kijuttatáshoz szükséges kultúra károsító szer(l/ha) víz (l/ha) mennyisége napraforgó, őszi káposztarepce, mustár, olajretek lombtalanítás 1,5-2, (légi) (földi) vetőburgonya lombtalanítás 4,0-5, (földi) Előírt növényvédelmi technológia: Napraforgóban a kezelést a kaszatok %-os víztartalma mellett kell elvégezni. Őszi káposztarepcében, mustárban, olajretekben a készítményt akkor kell kijuttatni, amikor a becőkben lévő magvak barnák és kimorzsolhatóak, a magvak %-os nedvességtartalmánál, a tervezett betakarítás előtt 4-6 nappal. Vetőburgonyában a betakarítás előtt 8-10 nappal kell a készítményt kijuttatni. Nagy lombozatú fajtáknál osztott kezelésben is alkalmazható 2,5 l/ha + 2,5 l/ha dózisban, ez esetben a második kezelést az elsőt követően 3-4 nap múlva kell elvégezni. Légi kijuttatás: Legalább 10 ha összefüggő területen, cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával, liter/ha permetlémennyiség felhasználásával. A kezelések végrehajtása során a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésre vonatkozó 44/2005.(V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani! 5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások: 5.1. Veszélyességi besorolás: Veszélyességi tulajdonságok A készítmény p.o. LD 50 értéke (patkányon): Vízi szervezetekre való veszélyesség: Méhveszélyesség: Méhveszélyesség toxicitás alapján : Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján : Tűzveszélyességi besorolás: 500 mg/ttkg kifejezetten veszélyes nem jelölésköteles nem jelölésköteles nem jelölésköteles nem jelölésköteles Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján GHS Piktogram Figyelmeztetés: Veszély Figyelmeztető mondatok (H-mondat): H302 H330 H314 Lenyelve ártalmas Belélegezve halálos Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz *Címkén nem feltüntetendő adat 2

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/837/2/2010 OLDALAK

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Előadó: dr. Kelemen Mária Határozatszám: 02.5/1313/1/2010

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-és, Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-és, Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-és, Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/1092/3/2009 OLDALAK

Részletesebben

h a t á r o z a t o t :

h a t á r o z a t o t : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Előadó: dr. Kelemen Mária Határozatszám: 02.5/1135/1/2010

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj-és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Szabó Yvonne HATÁROZATSZÁM: 04.2/1033-1/2011.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Tőkés Gábor HATÁROZATSZÁM: 02.5/1680/3/2009.

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Előadó: dr. Kelemen Mária Határozatszám: 02.5/11108-2/2010

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ÜGYINTÉZŐ: Csaba Eszter IKTATÓSZÁM: 02.5/10584-1/2010. OLDALAK

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - o t :

H A T Á R O Z A T - o t : ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/511/1/2008 OLDALAK SZÁMA: 4 MELLÉKLET: - TÁRGY: Galben R gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása A Mezőgazdasági

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/1093/5/2009 OLDALAK

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Dr. Szatmáriné Kontra Márta HATÁROZATSZÁM: 02.5/1102/1/2010

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/284-1/2012.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/931/3/2009 OLDALAK

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@ nebih. gov. hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

HATÁROZAT-ot: 1.4. engedélyokirat tulajdonosa: BASF SE Ludwigshafen, Németország 1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:

HATÁROZAT-ot: 1.4. engedélyokirat tulajdonosa: BASF SE Ludwigshafen, Németország 1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/5549-1/2011.

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1537 Budapest, Pf. 407 Telefon: +36 (1) 309 1000 ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t :

h a t á r o z a t o t : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t :

h a t á r o z a t o t : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

H a t á r o z a t o t:

H a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu ppp..registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/568/2/2009 OLDALAK SZÁMA: 30 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/568/2/2009 OLDALAK SZÁMA: 30 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/568/2/2009

Részletesebben

h a t á r o z a t o t :

h a t á r o z a t o t : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1537 Budapest, Pf. 407 Telefon: +36 (1) 309 1000 ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1537 Budapest, Pf. 407 Telefon: +36 (1) 309 1000 ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Előadó: dr. Kelemen Mária Határozatszám: 02.5/298/2/2010

Részletesebben

Quick 5 EC Gyomirtó permetezőszer őszi káposztarepce, napraforgó és cukorrépa magról kelő- és évelő egyszikű gyomnövényei ellen

Quick 5 EC Gyomirtó permetezőszer őszi káposztarepce, napraforgó és cukorrépa magról kelő- és évelő egyszikű gyomnövényei ellen Quick 5 EC Gyomirtó permetezőszer őszi káposztarepce, napraforgó és cukorrépa magról kelő- és évelő gyomnövényei ellen Hatóanyag tartalom: Szerforma: 50,0 g/l quizalofop-p-etil (5,32 % m/m) EC emulzióképző

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1537 Budapest, Pf. 407 Telefon: +36 (1) 309 1000 ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/5483-4/2011.

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

HATÁROZATOT: I. Az engedélyokirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 3. A növényvédő szer összetétele:

HATÁROZATOT: I. Az engedélyokirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 3. A növényvédő szer összetétele: M e z őg az d asági Sz ak ig az g atási Hivatal Kö z p o n t Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Dr. Szatmáriné

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

H a t á r o z a t o t:

H a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1537 Budapest, Pf. 407 Telefon: +36 (1) 309 1000 ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

HATÁROZATOT: HKLS. Kft Budapest, Otthon u A növényvédő szer adatai: 2.1. növényvédő szer gyártója: Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.

HATÁROZATOT: HKLS. Kft Budapest, Otthon u A növényvédő szer adatai: 2.1. növényvédő szer gyártója: Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária HATÁROZATSZÁM: 04.2/6149-1/2011

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu ppp..registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/38-1/2012.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Nemzeti Élelmilánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM: 02.5/2382/3/2009 OLDALAK

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság HATÁROZATOT:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság HATÁROZATOT: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

HATÁROZATOT: TÁRGY: Nautius gyomirtó permetezőszer. m ó d o s í t j a:

HATÁROZATOT: TÁRGY: Nautius gyomirtó permetezőszer. m ó d o s í t j a: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

HATÁROZATOT: ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária HATÁROZATSZÁM: 04.2/543-1/2012. OLDALAK SZÁMA: 6 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

HATÁROZATOT: ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária HATÁROZATSZÁM: 04.2/543-1/2012. OLDALAK SZÁMA: 6 MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: dr. Kelemen Mária HATÁROZATSZÁM: 04.2/543-1/2012.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t :

h a t á r o z a t o t : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

kultúra károsító a kijuttatáshoz szükséges szermennyiség (kg/ha)

kultúra károsító a kijuttatáshoz szükséges szermennyiség (kg/ha) Agrárkörnyezet-gazdálkodási és Növényvédelmi Főosztály Szám: 15070/1994. Előadó: Ocskó Z. Tárgy: Kupfer Fusilan WG gombaölő permetezőszer korlátozott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása.

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZATSZÁM: 04.2/6271-1/2011.

Részletesebben

FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT Nemzeti Élelmiszerlánc lelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t :

h a t á r o z a t o t : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és grárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

HATÁROZAT-ot: Boulevard de la Plaine 9/3 B-1050 Brüsszel Belgium Magyar Kwizda Kft 1027 Budapest, Medve u 24. (USA) (USA)

HATÁROZAT-ot: Boulevard de la Plaine 9/3 B-1050 Brüsszel Belgium Magyar Kwizda Kft 1027 Budapest, Medve u 24. (USA) (USA) ELŐADÓ: Szatmáriné Kontra Márta /Csaba Eszter HATÁROZATSZÁM:02.5/2132/2/2008. OLDALAK SZÁMA: 6 MELLÉKLET: TÁRGY: SPOTLIGHT PLUS szőlő vadhajtás elleni gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t :

h a t á r o z a t o t : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi HATÁROZATOT:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi HATÁROZATOT: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1537 Budapest, Pf. 407 Telefon: +36 (1) 309 1000 ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

Strobilurin és folpet típusú hatóanyagok kombinációja a biztosabb hatás érdekében.

Strobilurin és folpet típusú hatóanyagok kombinációja a biztosabb hatás érdekében. Magyarország Published on Syngenta (https://www.syngenta.hu) Fõoldal > Quadris Max Quadris Max Quadris Max módosítás: 2019.06.11. Gombaölő szer Növényvédő szer Munkaegészségügyi : 4 nap Kiszerelés: 1 l

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www..nebih.gov.hu

Részletesebben

HATÁROZAT-ot: 1. A hatóanyag és a növényvédő szer gyártója, az engedély tulajdonosa: Isagro SPA Via Caldera Milano, Olaszország

HATÁROZAT-ot: 1. A hatóanyag és a növényvédő szer gyártója, az engedély tulajdonosa: Isagro SPA Via Caldera Milano, Olaszország ELŐADÓ: Tót Erika ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/510/1/2008. OLDALAK SZÁMA: 2 MELLÉKLET: - TÁRGY: Domark 10 EC gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása A Mezőgazdasági Szakigazgatási

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

HATÁROZATOT: Előadó: dr. Kelemen Mária Határozatszám: 04.2/1566-1/2011 Oldalak száma: Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

HATÁROZATOT: Előadó: dr. Kelemen Mária Határozatszám: 04.2/1566-1/2011 Oldalak száma: Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Előadó: dr. Kelemen Mária Határozatszám: 04.2/1566-1/2011

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

Az engedélyező hatóság a Nourivit ásványi trágya forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

Az engedélyező hatóság a Nourivit ásványi trágya forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna HATÁROZATSZÁM:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T. Az engedélyező hatóság a Karbidmész termékcsalád forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

H A T Á R O Z A T O T. Az engedélyező hatóság a Karbidmész termékcsalád forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna HATÁROZATSZÁM:

Részletesebben

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út / ; Fax: 1/ Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Ikt.sz.: 02.5/10609-1/2010 Tárgy Platina forgalomba hozatali

Részletesebben

h a t á r o z a t o t :

h a t á r o z a t o t : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Előadó: Talabér Cecília Iktatószám: 04.2/636-1/2017. Oldalak száma: 2 oldal Melléklet: Forgalomba hozatali

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www..nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - o t :

H A T Á R O Z A T - o t : ENGEDÉLYEZÉSI IGAZGATÓSÁG ELŐADÓ: Tót Erika TÁRGY: MILDICUT gombaölő permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélye ENGEDÉLYSZÁM: 1560/2006. OLDALAK SZÁMA: 5 A Növény- és Talajvédelmi Központi

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t :

h a t á r o z a t o t : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 E-mail: nti@nebih.gov.hu; ppp.registration@nebih.gov.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 ELŐADÓ: Lázár Nelli HATÁROZAT SZÁM: 02.5/11493-2/2010. OLDALAK

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, és mint

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, és mint Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1537 Budapest, Pf. 407 Telefon: +36 (1) 3091000 ppp.registration@ @nebih.gov.hu

Részletesebben

ELŐADÓ: Csaba Eszter ENGEDÉLYSZÁM: 02.5/788/1/2007. OLDALAK SZÁMA: 2 MELLÉKLET: - TÁRGY: PARDNER gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása. A Mezőgazdasági Szakigazgatási

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben