Európai Iskolák Főtitkári Hivatal. Főtitkárság. Hiv. szám : 2003-D-7610-hu-7 Eredeti: EN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai Iskolák Főtitkári Hivatal. Főtitkárság. Hiv. szám : 2003-D-7610-hu-7 Eredeti: EN"

Átírás

1 Európai Iskolák Főtitkári Hivatal Főtitkárság Hiv. szám : 2003-D-7610-hu-7 Eredeti: EN Az Európai Iskolák igazgatóinak és igazgatóhelyetteseinek kinevezésére és értékelésére vonatkozó végrehajtási rendelkezések A 2009 szeptembere előtt hivatalba lépő személyzetre vonatkozó rendelkezések 2003-D-7610-hu-7 1/13

2 I. AZ IGAZGATÓK ÉS IGAZGATÓHELYETTESEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Magától értetődő, hogy a hímnem használata az igazgatói vagy helyettesi beosztásokra az alábbi szövegben természetszerűleg értendő a férfi és a női dolgozókra. Az alább felsorolt jellemvonások és tulajdonságok megléte kötelező. Az iskola sajátosságainak megfelelően nagyobb hangsúly kerül a vonások egyikére vagy másikára. 1. A jelöltnek komoly pedagógiai tapasztalattal kell rendelkeznie azon az oktatási területen, amely azonos az Európai Iskolák oktatási területével. 2. A jelöltnek ki kell mutatnia, hogy rendelkezik azokkal a vezetői képességekkel pedagógiai, adminisztratív és pénzügyi vonatkozásban, amelyek révén képes lesz - globális szempontok alapján vezetni az iskolát - jó emberi kapcsolatokat létesíteni - konfliktusokat megoldani - egységbe foglalni a gondolatokat. Ezek a követelmények nem erdeményezhetik olyan jelöltek kizárását, akik még nem rendelkeznek gyakorlattal egy intézmény vezetésében. 3. A jelöltnek folyékonyan kell beszélnie a három közvetítő nyelv (német angol francia) egyikét és legalább hétköznapi szinten ismernie egy másik közvetítő nyelvet. Hajlandónak kell mutakoznia más nyelveket elsajátítani, elsősorban az iskolának otthont adó országét. 4. A jelöltnek bizonyítania kell, hogy ismeri és érti az Európai Iskolák rendszerét. 5. A jelöltnek elég fiatalnak kell lennie ahhoz, hogy az iskolában betöltetlen állást a teljes meghirdetett időszakban elfoglalhassa D-7610-hu-7 2/13

3 II. A JELÖLTEK BEMUTATÁSA A férfi vagy női jelölt pályázati anyagának tartalmaznia kell az alábbi információkat és a lényeges okiratok fénymásolatát: * életkor, * végzettség, oklevelek, * szakmai tapasztalat, * nyelvtudás, * egyéb jártasság, képességek és eredmények, * ajánlások, * hazájának nyilatkozata, amely szerint a jelölt ellen nem hoztak a betöltendő állással összeférhetetlen büntetőjogi ítéletet. A jelöltek pályázatukat nemzeti küldöttségükhöz juttatják el, amely azután az alábbi V.2. pont iránymutatásai szerint jár el. III. ÁLLAMPOLGÁRSÁG 1. Az igazgatási (igazgatói és igazgatóhelyettesi) tisztségek elosztásánál egy bizonyos egyensúlyt kell fenntartani a tagállamok között. Ahhoz, hogy összehasonlítható legyen az egyes tagállamok által a múltban már betöltött igazgatási munkakörök száma, a Legfelsőbb Tanács egy kiegyenlítő pontrendszert dolgozott ki : Egy igazgatói állás két pontot ér, egy középiskolai igazgatóhelyettesi állás egy pontot, végül egy általános iskolai szintű igazgatóhelyettesi állás szintén egy pontot ér. 2. Amikor valamelyik Európai Iskola igazgatói vagy igazgatóhelyettesi állása betöltetlen, a Legfelsőbb Tanács lehetőleg egy évvel annak megüresedése előtt összeállítja azoknak a tagállamoknak a listáját, amelyeknek az állampolgárai pályázhatnak. (Ennek folyamán a Tanács figyelembe veszi az V.1. pont kikötéseit.) Ahhoz, hogy összehasonlítható legyen az egyes tagállamok által a múltban már betöltött igazgatási munkakörök száma, a Legfelsőbb Tanács egy kiegyenlítő pontrendszert dolgozott ki : Egy igazgatói állás két pontot ér, egy középiskolai igazgatóhelyettesi állás egy pontot, végül egy általános iskolai szintű igazgatóhelyettesi állás szintén egy pontot ér. 3. Amennyiben egyidőben több állás betöltéséről kell gondoskodni, pillanatnyilag és átmeneti jelleggel az az álláspont, hogy amikor egyidőben több állás betöltéséről kell gondoskodni, egyik állam sem javasolhat jelölteket több munkahely betöltésére, mint ahányra állampolgárai az érvényes rendelkezések értelmében igényt tarthatnak. a) szeptemberétől az egyes tagállamok maximum két igazgatósági munkakört tölthetnek be nem érintve a már állásban lévő munkavállalókkal szembeni szerződéses kötelezettségeket D-7610-hu-7 3/13

4 Ugyanakkor, ha egy tagállamnak még nincsen igazgatói munkakörbe beosztott dolgozója, javasolhatja egy, vagy több igazgatóhelyettesét a betöltetlen igazgatói munkakörre avval a feltétellel, hogy a jelöltek rendelkezzenek a szükséges képességekkel. Két azonos állampolgárságú személy nem tölthet be egyidőben igazgatási funkciót ugyanabban az iskolában. (1) (1)Ha szükségesnek bizonyul a pályázó országok számának csökkentése, tekintetbe kell venni azt az időszakot, amikor egy tagország nem töltött be ilyen hivatalt. b) Ha egy igazgató vagy igazgatóhelyettes egy iskolát elhagy, az állás újbóli betöltésekor csak az a nemzetiség zárandó ki, amelyből a távozó igazgató vagy igazgatóhelyettes származik. Ha egy igazgató vagy igazgatóhelyettes öt éves mandátumának lejárata előtt távozik, a Legfelsőbb Tanács nem tiltja automatikusan az ő országából származó pályázó jelölését. c) Egy tagállam nem tölthet be egyidőben két igazgatói állást. d) Általános szabály szerint az igazgató nem az iskolának otthont adó ország polgára. Új iskola létesítésekor ez alól a szabály alól kivétel tehető. IV. A MEGBIZATÁS IDŐTARTAMA 1. Egy igazgató vagy egy igazgatóhelyettes megbizatásának időtartama 9 év, elvileg ugyanabban az iskolában. 2. A megbizatás két periódusból áll: - egy 5 éves időszak amelynek végén szakmai minősítés történik (lásd az alábbi VI. pontot) - egy maximálisan 4 éves időszak, amennyiben a Legfelsőbb Tanács az értékelés ismeretében ehhez hozzájárulását adja. 3. Áthelyezés esetén a második iskolában a megbizatás időtartama 5 év. 4. Szolgálati érdekből a mandátum egy évvel meghosszabbítható. V. AZ IGAZGATÓK ÉS IGAZGATÓHELYETTESEK KIVÁLASZTÁSA 1) Igazgatók és igazgatóhelyettesek szolgálati érdekből történő áthelyezési kérelme. Amikor az Európai Iskolák valamelyikében egy igazgatói vagy igazgatóhelyettesi állás betöltetlen, az Európai Iskolák főtitkára értesíti erről azokat az igazgatókat illetve igazgatóhelyetteseket, akik ilyen állást töltenek be egy Európai Iskolánál már 5 éve de 6 évnél nem régebben abban az időpontban, amikor a kérdéses állás betöltendővé válik. Az igazgatók pályázhatnak egy második igazgatói mandátumra egy második iskolában, az igazgatóhelyettesek úgyszintén egy második igazgatóhelyettesi mandátumra a megfelelő tagozaton. Az illetékes szakfelügyeleti tanács véleményezi, hogy szolgálati érdek indokolja-e az áthelyezési kérelmet, a Legfelsőbb Tanács pedig döntést hoz D-7610-hu-7 4/13

5 A szakfelügyeleti tanács véleményezése során figyelembe veszi azokat az észrevételeket, amelyek az «Igazgatók és igazgatóhelyettesek teljesítményének minősítése» című dokumentum második részének a «Minősítés szempontjai» címet viselő fejezete tartalmaz. 2) Igazgatók és igazgatóhelyettesek kinevezése Abban az esetben, amikor nincs áthelyezési kérelem, vagy ha egy ilyen kérelem nem felelne meg a szolgálati érdeknek, a III. pont 2. és 3. paragrafusaiban részletezett eljárás lép életbe. Az érintett küldöttségek kiválasztják pályázóikat és a jelentkezési iratokat abc-sorrendbe fűzve elküldik az Európai Iskolák főtitkárának. Tanácsos legalább 4, de 8-nál nem több jelöltet választani. Az a küldöttség, amely egy, vagy több, már hivatalban lévő igazgatóhelyettes pályázatát kívánja benyújtani az igazgatói állásra (III. pont 3.a paragrafus), választását őrá vagy őrájuk köteles korlátozni. Ha csak egy nemzetiség érdekelt, 4 vagy 5 pályázat nyújtandó be. Ha 2 nemzetiség érintett, mindegyikük 2 vagy 3 pályázatot nyújthat be ; 3 vagy 4 nemzetiség érdekeltségekor mindegyikük 2 pályázatot nyújthat be. A jelöltek kiválasztása az egyes államokban nyilvános pályázathirdetés után náluk érvényes, felelősségteljes állami hivatalba történő kinevezés szabályai szerint, valamint az Iskolák alapszabályát meghatározó Egyezmény 21. cikke alapján történik. Az igazgatói állásra pályázóknak olyan diplomával kell rendelkezniük, amely alkalmassá teszi őket saját hazájukban igazgatói vagy igazgatóhelyettesi munkakörbe történő kinevezésre egy hasonló oktatási intézményben. Egyforma elbírálásban részesül minden pályázat, amelynek akár egy Európai Iskolában jelenleg illetve régebben oktató, illetve bármilyen más oktató személy a beküldője. Az Európai Iskolák főtitkárának feladata felügyelni arra, hogy a betöltetlen állások publikációja megtörténjen az Európai Iskolákban. 3) Bizottság alakul a pályázatok elbírálására, amelynek elnöke az Európai Iskolák főtitkára. A bizottság összeállítása a betöltendő munkahely jellegének megfelelően történik. A főtitkár helyettese is a bizottság tagja lehet, de szavazati jog nélkül. a) Szakfelügyeleti képviselet - Igazgatói munkakör betöltésekor a bizottságot az Európai Iskolák főtitkárán kívül négy szakfelügyelő alkotja. Ezekből kettő az általános iskolai tagozat, és kettő a középiskolai tagozat felügyeleti tanácsának képviseletében. - Igazgatóhelyettesi állás betöltésekor az Európai Iskolák főtitkárán kívül a bizottság összeállítása az alábbiak szerint történik : -> két általános iskolai szakfelügyelő, ha általános iskolai tagozat igazgatóhelyettesi állásáról döntenek ; -> két középiskolai szakfelügyelő, ha középiskolai tagozat igazgatóhelyettesi állásáról döntenek ; 2003-D-7610-hu-7 5/13

6 - a pályázók anyaországának szakfelügyelője megfigyelőként jelen lehet a különböző országokból érkezett valamennyi pályázóval lefolytatott megbeszéléseken, de szavazati joggal nem rendelkezik. A megfigyelők nem lehetnek jelen a határozathozatalnál. b) Igazgatók képviselete - Igazgatói állás betöltésekor két igazgatót neveznek be a pályázatokat elbíráló bizottságba. Annak az iskolának az igazgatója, ahol ez az állás betöltendő, nem vehet részt a pályázatokat elbíráló bizottság munkájában. - Igazgatóhelyettesi állás esetében csak egy igazgató lesz a bizottság tagja. Ez a személy annak az iskolának az igazgatója, ahol az állás betöltendő. 4) A pályázatokat elbíráló bizottság jelentésének tartalmaznia kell a bizottság általános véleményének összefoglalóját minden egyes pályázóról. Ebben utalni kell az Igazgatók és igazgatóhelyettesek általános vonásai című dokumentum első részében kifejtettekre. Kívánatos lenne, hogy a bizottság egyhangú döntés alapján osztályozza a jelölteket, vagy szükség esetén kétharmados többséggel. 5) A kinevezésről a Legfelsőbb Tanács hozza meg a végső döntést, figyelembe véve a pályázatokat elbíráló bizottság és a felügyeleti tanács ajánlásait. VI. AZ IGAZGATÓK ÉS IGAZGATÓHELYETTESEK MINŐSÍTÉSE 1. A minősítés célja az, hogy objektív vélemény alakulhasson ki munkájuk minőségéről és ezáltal tanácsokkal segíthessék, támogathassák őket, elismerjék az általuk elért eredményeket és ha ez szükséges, azok javítására buzdítsák őket. A minősítésnek szintén lehetővé kell tennie, hogy annak alapján a Legfelsőbb Tanács dönthessen az igazgatók és igazgatóhelyettesek mandátumának meghosszabbításáról vagy esetleges áthelyezésükről egy másik iskolába. 2. Az igazgatók és igazgatóhelyettesek formális minősítésére kiválasztott időpont szerepe az, hogy lehetővé tegye a Legfelsőbb Tanács számára a döntéshozást az ötödik és letöltése után a mandátum meghosszabbításáról. Hivatalosan ötévenként minősítik azokat a személyeket, akik szeptembere előtt már ebben a munkakörben dolgoztak. Az első minősítés időpontja a kinevezéstől számított évek ötszörösét követő első év. 3. Az igazgatók minősítését a főtitkár, egy, az igazgatóval azonos nemzetiségű szakfelügyelő, valamint egy más nemzetiségű és más tagozaton dolgozó szakfelügyelő végzi el. A középiskolai igazgatóhelyettesek minősítését az igazgatóhelyettessel azonos nemzetiségű középiskolai szakfelügyelő, az igazgató, és egy másik középiskolai szakfelügyelő végzi el. Az általános iskolai igazgatóhelyettesek minősítését az igazgatóhelyettessel azonos nemzetiségű általános iskolai szakfelügyelő, az igazgató, és egy másik általános iskolai szakfelügyelő végzi D-7610-hu-7 6/13

7 4. Az Európai Iskolák főtitkára felelős azért, hogy a formális minősítések kellő időben történjenek. A főtitkár aláírása érvényesíthető a minősített személlyel vagy harmadik személlyel szemben. 5. Az igazgatók és igazgatóhelyettesek szakmai minősítése arra irányul, hogy értékeljék, milyen módon töltötték be funkciójukat az Európai Iskolák Általános Szabályzatának I. fejezetében rögzítetteknek megfelelően. Ennek során különös figyelmet kell szentelni az alábbi szempontoknak : vezetőszerep ; az európai szellemiség kifejlesztésére irányuló kezdeményezések ; tervezés, megvalósítás, értékelés ; adminisztráció és szervezés ; érintkezés, emberi kapcsolatok. A mellékelt űrlap javasol egy sorozat részletesebb kritériumot, amelyekre figyelemmel kellene lenni az igazgatók és igazgatóhelyettesek minden egyes szakmai minősítésekor. 6. Az értékelés előtt a minősítéssel megbízott munkacsoport találkozik az igazgatóval /vagy igazgatóhelyettessel/ annak egyeztetésére, hogy milyen munkaterületek értékelésére kerül sor, és ezt milyen módszerekkel fogják elvégezni. 7. A minősítés után bizalmas jelentés készül a fent említett öt szakmai illetékesség szempontjából. A jelentést ezután megküldik a minősített személynek, az értékelést végző csoport tagjainak, az anyaországi hatóságnak, valamint az Európai Iskolák főtitkárának. 8. Az így minősített személynek 10 nap áll rendelkezésére, hogy írásbeli megjegyzéseket fűzzön a jelentéshez. Tartós nézetkülönbség esetén lehetőség van a kihelyezett személyi állomány szabályrendeletének as cikkeiben kifejtett fellebbezési eljárásokat igénybe venni. 9. A mandátum meghosszabbítása céljából készített minősítő jelentés elküldendő tájékoztatásként a szakfelügyeleti tanácsnak. Amennyiben a szakmai minősítés áthelyezési kérelem engedélyezése céljából készült, az értékelő jelentés elküldendő az illetékes felügyeleti tanácsnak is, hogy ez utóbbi ajánlásokat tehessen a Legfelsőbb Tanács felé. VII. ZÁRÓMEGJEGYZÉSEK A jelen végrehajtási utasítás hatályba lépésekor már állományban lévő személyek szerzett jogaikat megőrzik és az ekkor már folyamatban lévő munkaerőtoborzás eljárásai tiszteletben lesznek tartva. FÜGGELÉK AZ EURÓPAI ISKOLÁK IGAZGATÓINAK ÉS IGAZGATÓHELYETTESEINEK KINEVEZÉSÉT SZABÁLYOZÓ VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSHOZ 2003-D-7610-hu-7 7/13

8 Az igazgatók és igazgatóhelyettesek minősítése alapvetően az alábbi szempontok figyelembevételével történik : A szakmailag minősített személy milyen mértékben képes - megerősíteni a tanulók kulturális identitását ; - európai öntudat kifejlesztését ; - magas szintű képzést biztosítani az óvodától a középiskola utolsó évfolyamáig ; - fenntartani a tantervek magas szintkövetelményét, hangsúlyt helyezve a modern nyelvekre és - különösen a humán tárgyakban, - a globális és európai összefüggésekre ; - elősegíteni a tanulók egyéni, társadalmi és szellemi fejlődését, és előkészíteni őket felsőbb szintű tanulmányaikra ; - kifejleszteni bennük a türelmesség, az együttműködés, a kommunikálás és a tisztelet készségeit másokkal szemben az iskolai közösségen belül és azon túl. Az alábbi elemek jönnek számításba : A vezetőszerepet és az európai szellemiség kifejlesztését illetően : Milyen mértékben segíti elő az igazgató/igazgatóhelyettes az Európai Iskolák céljait, célkitűzéseit? A tervezést, megvalósítást és értékelést illetően : Milyen mértékben eredményes az igazgató/igazgatóhelyettes a tervezésben, azok végrehajtásában és az eredmények kiértékeléséban az alábbi szempontok szerint : - a tanterv, - a tanulók színvonala, - az oktatás minősége, - az iskolai közösség megalkotása, - a források kezelése. Az adminisztrációt és a szervezést illetően Hatékony tevékenységet fejt-e ki az adminisztrációban és a szervezésben, legyen az kapcsolatos a tanulókkal, a munkavállalókkal, a forrásokkal, vagy az épületek helyiségeinek felhasználásával? 2003-D-7610-hu-7 8/13

9 Az érintkezést és a személyek közötti kapcsolatokat illetően Az érintkezés és a személyek közötti kapcsolatok kielégítőek-e az iskolai közösségen belül ideértve a szülőkkel és a külvilággal fennálló kapcsolatokat is? Az értékelést végző csoport az alábbiakra alapozza elemzését : - akták, ezek között az évnyitó jelentés, az iskola tervrajzai, általános utasítások, gyűlések jegyzőkönyvei, a szülőkhöz intézett levelek, iskolai dossziék, szakértői jelentések és a pénzügyi ellenőrök jelentései - az igazgatóval/igazgatóhelyettessel lefolytatott viták - értekezletek megfigyelése - osztálylátogatások az igazgató/igazgatóhelyettes kiséretében és informatív beszélgetések («débriefing») az oktatókkal - pedagógiai továbbképző napok szervezésének megfigyelése - annak kielemzése, hogy az iskola milyen módon hasznosítja az ELEA és PERSZEUSZ programokat - kezdeményezések a tantervet és a fontos, folyamatban lévő munkákat illetően. Az igazgatók és igazgatóhelyettesek munkateljesítményének minősítése I. 1. Személyi adatok Családi név (esetleg leánykori név) : Utónév : 2003-D-7610-hu-7 9/13

10 Születési idő : Beosztás : Európai Iskola : 2. A minősítés indoka, valamint azok az elemek, amelyeken a minősítés alapul Utolsó minősítés időpontja : Beosztás : igazgató igazgatóhelyettes az alábbi Európai Iskolában : Kinevezés időpontja : Beosztás : igazgató igazgatóhelyettes az alábbi Európai Iskolában : Kinevezés időpontja : Minősítés indoka : igazgatói/igazgatóhelyettesi mandátum megújítása a(z) -i Európai Iskolában A minősítés alapvető szempontjai : A minősítés során nem kötelező a megfigyelést az alábbi valamennyi szempontra kitérően végezni. A személyiség feltárása hosszabb távú megfigyelés során, a szakfelügyelők észrevételei alapján, korábbi szaktanácskozások alkalmával, az igazgatóval/igazgatóhelyettessel való beszélgetések, viták és szakmai értekezletek megfigyelése alapján. Iskolai dokumentumok alapos elemzése, ebbe beleértve a tanévnyitó jelentést, az iskola tervét, a szakfelügyelői jelentéseket, az értekezletek jegyzőkönyveit, stb. Osztálylátogatás kiértékelése, eszmecsere («débriefing») az alábbi témákról : Értekezleten elnökölés, melynek témája. Vita (beleértve az önértékelést), melynek témája :.. Beszélgetések, viták az igazgatói testület tagjaival, a diákképviselettel, szülőkkel, tanárokkal és a személyi állomány egyéb tagjaival. Bármilyen más bizonyító elem. Mellékletként a minősített személy által adott, önértékelésével kapcsolatos dokumentumok. 3. Kiegészítő adatok 2003-D-7610-hu-7 10/13

11 h) az iskolán kívül betöltött hivatalos funkciók : pl. : az Európai Iskola bizottságainak, munkacsoportjainak tagja i) Szakmai továbbképzéssel kapcsolatos tevékenységek : pl. : továbbképző tanfolyam részvevője vagy szervezője II. A minősítés különböző aspektusai 1. Vezetőszerep állást foglal az Európai Iskolák megbizatása érdekében és célkitűzéseik elérésére határozottságról tesz tanubizonyságot az iskola érdekében újít és kezdeményez megfelelő módon osztja ki a megbízásokat felelősségeit vállalja, szorgalmasan dolgozik, bizalomra méltó, képzelőerővel bír, rendelkezik a megfelelő problémamegoldó képességekkel munkatársainak jó tanácsadója jól kezeli a feszültségeket 2. Az európai szellemiséget fejlesztő kezdeményezések Ez kitűnik az általa kidolgozott stratégiákból, amelyek elősegítik a különböző nyelvi tagozatokhoz tartozó tanárok és tanulók együttműködését, vagy újabb kezdeményezésekből, illetve iskolaközi tevékenységek támogatásából. 3. Tervezés, megvalósítás, értékelés viszonylatában. - a tanterv, - teljesítményi kritériumok, - az oktatás minősége - iskolai közösség megteremtése - (anyagi és szellemi értelemben vett) források felhasználása pedagógiai szakértelemmel rendelkezik képes megítélni a hozzá beosztott személyeket és felmérni az iskola szükségleteit támogatja az iskolán kívüli tevékenységet, közülük néhánynak ő a szellemi atyja 2003-D-7610-hu-7 11/13

12 megtervezi és kellőképpen koordinálja a fejlesztéseket szakmai továbbképzésre és specializálódásra buzdít minőségigényű munkakultúrát fejleszt ki. 4. Adminisztráció és szervezés a tanulók, valamint a humán és anyagi források viszonylatában (pl. munkatársak, pénzügy, tantermek, helyiségek) A szabályzat alapos ismerője 5. Kommunikáció, emberi kapcsolatok a tanulókkal és a munkatársakkal a szülőkkel a külvilággal az iskolák kirendeltségeivel és a Legfelsőbb Tanács főtitkári hivatalával közreműködése konstruktív és elősegíti a hatékony csapatmunkát hatékonyan elnököl az értekezleteken képes egy ügyet szakértelemmel előterjeszteni és megvédeni III. IV. Egyéb, említésre méltó személyes és hivatásbeli adatok A minősítési eljárás részvevői V. Összesített megítélés Az előző minősítéshez viszonyított negatív eltérés indokolásra szorul. Tökéletesen megfelel a beosztásából eredő követelményeknek Már nem felel meg kellőképpen a beosztásából eredő követelményeknek 2003-D-7610-hu-7 12/13

13 (a minősítő személy aláírása és hivatalos rangja) hely, dátum Tudomást szereztem a fenti minősítésről és annak másolatát kézhez vettem. Tudatában vagyok annak, hogy «Az igazgatók és igazgatóhelyettesek kinevezésére vonatkozó végrehajtási utasítás» (Doc D-7610-hu-7) VI. pontjának 8. paragrafusa alapján jogomban áll a jelentéshez írásbeli megjegyzéseket fűzni.. hely, dátum (a minősített személy aláírása) D-7610-hu-7 13/13

Az európai iskolák igazgatóinak és igazgatóhelyetteseinek kinevezésére és értékelésére vonatkozó végrehajtási rendelet

Az európai iskolák igazgatóinak és igazgatóhelyetteseinek kinevezésére és értékelésére vonatkozó végrehajtási rendelet Európai Iskolák Főtitkári Hivatal Főtitkárság Hiv. sz.: 2009-D-422-hu-5 Eredeti: FR Az európai iskolák igazgatóinak és igazgatóhelyetteseinek kinevezésére és értékelésére vonatkozó végrehajtási rendelet

Részletesebben

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (a Központ) pályázatokat vár a fent megnevezett ideiglenes alkalmazotti pozícióra.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (a Központ) pályázatokat vár a fent megnevezett ideiglenes alkalmazotti pozícióra. Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ Álláshirdetés A védőoltással megelőzhető betegségek vezető szakértői tisztségének betöltésére a felügyeletet és válaszreakciót támogató egységnél (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

III. (Közlemények) EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI PARLAMENT PE/92/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. Igazgató (A*/AD 14 kategória)

III. (Közlemények) EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI PARLAMENT PE/92/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. Igazgató (A*/AD 14 kategória) 2005.2.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 48 A/1 III (Közlemények) EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI PARLAMENT PE/92/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS Igazgató (A*/AD 14 kategória) KAPCSOLATTARTÁS A KÉPVISELŐCSOPORTOKKAL

Részletesebben

ECA/2015/JUR ÁLLÁSHIRDETÉS. 2 jogászi állás, AD 8/9 besorolási fokozat Jogi Szolgálat, Elnökség

ECA/2015/JUR ÁLLÁSHIRDETÉS. 2 jogászi állás, AD 8/9 besorolási fokozat Jogi Szolgálat, Elnökség Emberi erőforrások Munkaerő-felvétel és szakmai előmenetel ECA/2015/JUR ÁLLÁSHIRDETÉS 2 jogászi állás, AD 8/9 besorolási fokozat Jogi Szolgálat, Elnökség MAGUNKRÓL Az Európai Számvevőszék a Szerződés által

Részletesebben

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY PÁLYÁZATI ŰRLAP (Kérjük, válaszoljon minden kérdésre. Megfelelő esetben válaszoljon "nem"-mel. Ne hagyjon üres helyet, és ne alkalmazzon kihúzást. Az űrlapot írógéppel,

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság eljárási szabályzata

A Felügyelő Bizottság eljárási szabályzata Európai Iskolák Főtitkári Hivatal Pedagógiai csoport Hiv. sz.: 2009-D-225-hu-5 Eredeti: FR A Felügyelő Bizottság eljárási szabályzata Jóváhagyva a Legfelsőbb Tanács 2009. december 2-i, 3-i és 4-i ülésén

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben

Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése alapján

Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése alapján 3. melléklet Budapesti Műszaki Főiskola Készült: 1 eredeti példányban (GMF-BMO) Szervezeti egység: 1 másolatban (munkáltató) Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése

Részletesebben

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Egészségfejlesztési Intézet (Budapest, Nagyvárad tér 2.) pályázatot hirdet egészségfejlesztő konzulens munkakör betöltésére Munkakör pontos megnevezése: egészségfejlesztő konzulens Főbb feladatai:

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (új alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k i Főiskola Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k 2010 Preambulum A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2006. április 25-én hozott döntése alapján Etikai Bizottságot működtet.

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kormányhivatali ellenőrzések

Kormányhivatali ellenőrzések Kormányhivatali ellenőrzések Az elmúlt évek kormányhivatali ellenőrzései alapján készült az alábbi összefoglaló, melyben összegyűjtésre került, hogy milyen céllal, milyen módon és mit vizsgál az illetékes

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG 2008.10.10. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 258 A/1 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS IGAZGATÓRA (AD 14-ES BESOROLÁSI FOKOZAT) AZ EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNYNÁL (ETF)

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ROMA TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ROMA TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ROMA TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé az alábbiak szerint: Pályázat célja: Beleg Község Roma Nemzetiségi

Részletesebben

Pályázati felhívás. - Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát.

Pályázati felhívás. - Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát. Pályázati felhívás A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja: A szakképzésről szóló,

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról I. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) módosítása Meghatározásra

Részletesebben

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta.

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta. 2010. évi 5. számú szabályzata a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló 2007. évi 5. számú OIT szabályzat módosításáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2016/2017-es tanévre jelentkezőknek Október 20. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. A középiskoláknak

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Munkavédelmi

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2016/2017. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2016/2017. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2016/2017 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK

A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐPONTJAI, HATÁRIDŐK a 2014/2015-ös tanévre jelentkezőknek Október 15. A középiskoláknak meg kell határozniuk tanulmányi területeik belső kódjait (régen: tagozatkód)*. NYÍLT NAPOK

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.3.3. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 53 A/1 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG Pályázat az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala BEREC Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági közvetítés

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

PE/128/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS (2010/C 286 A/02) OSZTÁLYVEZETŐ (AD 9) Az Európai Parlament budapesti tájékoztatási irodája.

PE/128/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS (2010/C 286 A/02) OSZTÁLYVEZETŐ (AD 9) Az Európai Parlament budapesti tájékoztatási irodája. 2010.10.22. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 286 A/3 PE/128/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS (2010/C 286 A/02) Az Európai Parlament képesítéseken és vizsgákon alapuló kiválasztási eljárást indít az alkalmas jelöltek

Részletesebben

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debrecen, 2000. június 29. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata I. Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2014/2015 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

1. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete Tudományos Diákköri Tanácsa 2. Az ITDT tisztségviselői 3. Az ITDT ügyrendje

1. A Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete Tudományos Diákköri Tanácsa 2. Az ITDT tisztségviselői 3. Az ITDT ügyrendje A Tudományos Diákköri Tanács a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézetében folyó tudományos diákköri munkát szervező és ellenőrző testület. Munkáját a Miskolci Egyetem 35/2000. számú (2000. október

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) (2008/C 145 A/02)

PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) (2008/C 145 A/02) C 145 A/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.6.11. PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) TOLMÁCSOLÁSI ÉS KONFERENCIASZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG A IGAZGATÓSÁG TOLMÁCSOLÁS (2008/C

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP

ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP Tanuló oktatási azonosítója 1 : Tanuló teljes neve: TANULÓI TÖRZSADATOK Tanuló születési helye: Tanuló születési ideje: Anyja leánykori

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÉVI TANULÓI ŰRLAP

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÉVI TANULÓI ŰRLAP ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014. ÉVI TANULÓI ŰRLAP Tanuló oktatási azonosítója 1 : Tanuló teljes neve: TANULÓI TÖRZSADATOK Tanuló születési helye: Tanuló születési ideje: Anyja születési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz 1. Pályázó neve 2. Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek) bíróságonként, rangsorolva* 1. 2. 3. 3. Pályázó

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara mentori szabályzata. A kamara küldöttgyűlése elfogadta december 4-én. Hatályba lép február 1-jén.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara mentori szabályzata. A kamara küldöttgyűlése elfogadta december 4-én. Hatályba lép február 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara mentori szabályzata A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2004. december 4-én. Hatályba lép 2005. február 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) küldöttgyűlése

Részletesebben

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYZATA

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYZATA MPTSZ Nonprofit Kft. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9, II/5, Budapest H-1051, Hungary P: (+36)309444260 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

III. AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

III. AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI III. AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 14/2012. (IV. 17.) OBT határozat a Szervezeti és működési szabályzat elfogadásának időpontjáról Az Országos Bírói Tanács a végleges

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 515-20/2006. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

Tájékoztató az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelésről

Tájékoztató az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelésről Tájékoztató az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelésről 2012. május 31. Katonai Zsolt ügyvezető igazgató 1 A tartós siker Egy szervezet tartós sikerességét a megrendelők és más

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére Személyes leadási határidő: Postára adási határidő: Postázási cím: Hallgatói adatok Minden sor kitöltése

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET

EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET C 39/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.2.8. EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET HATÁROZATA (2011. január 20.) az Európai Rendszerkockázati Testület Tudományos

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben