Európai Iskolák Főtitkári Hivatal. Főtitkárság. Hiv. szám : 2003-D-7610-hu-7 Eredeti: EN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai Iskolák Főtitkári Hivatal. Főtitkárság. Hiv. szám : 2003-D-7610-hu-7 Eredeti: EN"

Átírás

1 Európai Iskolák Főtitkári Hivatal Főtitkárság Hiv. szám : 2003-D-7610-hu-7 Eredeti: EN Az Európai Iskolák igazgatóinak és igazgatóhelyetteseinek kinevezésére és értékelésére vonatkozó végrehajtási rendelkezések A 2009 szeptembere előtt hivatalba lépő személyzetre vonatkozó rendelkezések 2003-D-7610-hu-7 1/13

2 I. AZ IGAZGATÓK ÉS IGAZGATÓHELYETTESEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Magától értetődő, hogy a hímnem használata az igazgatói vagy helyettesi beosztásokra az alábbi szövegben természetszerűleg értendő a férfi és a női dolgozókra. Az alább felsorolt jellemvonások és tulajdonságok megléte kötelező. Az iskola sajátosságainak megfelelően nagyobb hangsúly kerül a vonások egyikére vagy másikára. 1. A jelöltnek komoly pedagógiai tapasztalattal kell rendelkeznie azon az oktatási területen, amely azonos az Európai Iskolák oktatási területével. 2. A jelöltnek ki kell mutatnia, hogy rendelkezik azokkal a vezetői képességekkel pedagógiai, adminisztratív és pénzügyi vonatkozásban, amelyek révén képes lesz - globális szempontok alapján vezetni az iskolát - jó emberi kapcsolatokat létesíteni - konfliktusokat megoldani - egységbe foglalni a gondolatokat. Ezek a követelmények nem erdeményezhetik olyan jelöltek kizárását, akik még nem rendelkeznek gyakorlattal egy intézmény vezetésében. 3. A jelöltnek folyékonyan kell beszélnie a három közvetítő nyelv (német angol francia) egyikét és legalább hétköznapi szinten ismernie egy másik közvetítő nyelvet. Hajlandónak kell mutakoznia más nyelveket elsajátítani, elsősorban az iskolának otthont adó országét. 4. A jelöltnek bizonyítania kell, hogy ismeri és érti az Európai Iskolák rendszerét. 5. A jelöltnek elég fiatalnak kell lennie ahhoz, hogy az iskolában betöltetlen állást a teljes meghirdetett időszakban elfoglalhassa D-7610-hu-7 2/13

3 II. A JELÖLTEK BEMUTATÁSA A férfi vagy női jelölt pályázati anyagának tartalmaznia kell az alábbi információkat és a lényeges okiratok fénymásolatát: * életkor, * végzettség, oklevelek, * szakmai tapasztalat, * nyelvtudás, * egyéb jártasság, képességek és eredmények, * ajánlások, * hazájának nyilatkozata, amely szerint a jelölt ellen nem hoztak a betöltendő állással összeférhetetlen büntetőjogi ítéletet. A jelöltek pályázatukat nemzeti küldöttségükhöz juttatják el, amely azután az alábbi V.2. pont iránymutatásai szerint jár el. III. ÁLLAMPOLGÁRSÁG 1. Az igazgatási (igazgatói és igazgatóhelyettesi) tisztségek elosztásánál egy bizonyos egyensúlyt kell fenntartani a tagállamok között. Ahhoz, hogy összehasonlítható legyen az egyes tagállamok által a múltban már betöltött igazgatási munkakörök száma, a Legfelsőbb Tanács egy kiegyenlítő pontrendszert dolgozott ki : Egy igazgatói állás két pontot ér, egy középiskolai igazgatóhelyettesi állás egy pontot, végül egy általános iskolai szintű igazgatóhelyettesi állás szintén egy pontot ér. 2. Amikor valamelyik Európai Iskola igazgatói vagy igazgatóhelyettesi állása betöltetlen, a Legfelsőbb Tanács lehetőleg egy évvel annak megüresedése előtt összeállítja azoknak a tagállamoknak a listáját, amelyeknek az állampolgárai pályázhatnak. (Ennek folyamán a Tanács figyelembe veszi az V.1. pont kikötéseit.) Ahhoz, hogy összehasonlítható legyen az egyes tagállamok által a múltban már betöltött igazgatási munkakörök száma, a Legfelsőbb Tanács egy kiegyenlítő pontrendszert dolgozott ki : Egy igazgatói állás két pontot ér, egy középiskolai igazgatóhelyettesi állás egy pontot, végül egy általános iskolai szintű igazgatóhelyettesi állás szintén egy pontot ér. 3. Amennyiben egyidőben több állás betöltéséről kell gondoskodni, pillanatnyilag és átmeneti jelleggel az az álláspont, hogy amikor egyidőben több állás betöltéséről kell gondoskodni, egyik állam sem javasolhat jelölteket több munkahely betöltésére, mint ahányra állampolgárai az érvényes rendelkezések értelmében igényt tarthatnak. a) szeptemberétől az egyes tagállamok maximum két igazgatósági munkakört tölthetnek be nem érintve a már állásban lévő munkavállalókkal szembeni szerződéses kötelezettségeket D-7610-hu-7 3/13

4 Ugyanakkor, ha egy tagállamnak még nincsen igazgatói munkakörbe beosztott dolgozója, javasolhatja egy, vagy több igazgatóhelyettesét a betöltetlen igazgatói munkakörre avval a feltétellel, hogy a jelöltek rendelkezzenek a szükséges képességekkel. Két azonos állampolgárságú személy nem tölthet be egyidőben igazgatási funkciót ugyanabban az iskolában. (1) (1)Ha szükségesnek bizonyul a pályázó országok számának csökkentése, tekintetbe kell venni azt az időszakot, amikor egy tagország nem töltött be ilyen hivatalt. b) Ha egy igazgató vagy igazgatóhelyettes egy iskolát elhagy, az állás újbóli betöltésekor csak az a nemzetiség zárandó ki, amelyből a távozó igazgató vagy igazgatóhelyettes származik. Ha egy igazgató vagy igazgatóhelyettes öt éves mandátumának lejárata előtt távozik, a Legfelsőbb Tanács nem tiltja automatikusan az ő országából származó pályázó jelölését. c) Egy tagállam nem tölthet be egyidőben két igazgatói állást. d) Általános szabály szerint az igazgató nem az iskolának otthont adó ország polgára. Új iskola létesítésekor ez alól a szabály alól kivétel tehető. IV. A MEGBIZATÁS IDŐTARTAMA 1. Egy igazgató vagy egy igazgatóhelyettes megbizatásának időtartama 9 év, elvileg ugyanabban az iskolában. 2. A megbizatás két periódusból áll: - egy 5 éves időszak amelynek végén szakmai minősítés történik (lásd az alábbi VI. pontot) - egy maximálisan 4 éves időszak, amennyiben a Legfelsőbb Tanács az értékelés ismeretében ehhez hozzájárulását adja. 3. Áthelyezés esetén a második iskolában a megbizatás időtartama 5 év. 4. Szolgálati érdekből a mandátum egy évvel meghosszabbítható. V. AZ IGAZGATÓK ÉS IGAZGATÓHELYETTESEK KIVÁLASZTÁSA 1) Igazgatók és igazgatóhelyettesek szolgálati érdekből történő áthelyezési kérelme. Amikor az Európai Iskolák valamelyikében egy igazgatói vagy igazgatóhelyettesi állás betöltetlen, az Európai Iskolák főtitkára értesíti erről azokat az igazgatókat illetve igazgatóhelyetteseket, akik ilyen állást töltenek be egy Európai Iskolánál már 5 éve de 6 évnél nem régebben abban az időpontban, amikor a kérdéses állás betöltendővé válik. Az igazgatók pályázhatnak egy második igazgatói mandátumra egy második iskolában, az igazgatóhelyettesek úgyszintén egy második igazgatóhelyettesi mandátumra a megfelelő tagozaton. Az illetékes szakfelügyeleti tanács véleményezi, hogy szolgálati érdek indokolja-e az áthelyezési kérelmet, a Legfelsőbb Tanács pedig döntést hoz D-7610-hu-7 4/13

5 A szakfelügyeleti tanács véleményezése során figyelembe veszi azokat az észrevételeket, amelyek az «Igazgatók és igazgatóhelyettesek teljesítményének minősítése» című dokumentum második részének a «Minősítés szempontjai» címet viselő fejezete tartalmaz. 2) Igazgatók és igazgatóhelyettesek kinevezése Abban az esetben, amikor nincs áthelyezési kérelem, vagy ha egy ilyen kérelem nem felelne meg a szolgálati érdeknek, a III. pont 2. és 3. paragrafusaiban részletezett eljárás lép életbe. Az érintett küldöttségek kiválasztják pályázóikat és a jelentkezési iratokat abc-sorrendbe fűzve elküldik az Európai Iskolák főtitkárának. Tanácsos legalább 4, de 8-nál nem több jelöltet választani. Az a küldöttség, amely egy, vagy több, már hivatalban lévő igazgatóhelyettes pályázatát kívánja benyújtani az igazgatói állásra (III. pont 3.a paragrafus), választását őrá vagy őrájuk köteles korlátozni. Ha csak egy nemzetiség érdekelt, 4 vagy 5 pályázat nyújtandó be. Ha 2 nemzetiség érintett, mindegyikük 2 vagy 3 pályázatot nyújthat be ; 3 vagy 4 nemzetiség érdekeltségekor mindegyikük 2 pályázatot nyújthat be. A jelöltek kiválasztása az egyes államokban nyilvános pályázathirdetés után náluk érvényes, felelősségteljes állami hivatalba történő kinevezés szabályai szerint, valamint az Iskolák alapszabályát meghatározó Egyezmény 21. cikke alapján történik. Az igazgatói állásra pályázóknak olyan diplomával kell rendelkezniük, amely alkalmassá teszi őket saját hazájukban igazgatói vagy igazgatóhelyettesi munkakörbe történő kinevezésre egy hasonló oktatási intézményben. Egyforma elbírálásban részesül minden pályázat, amelynek akár egy Európai Iskolában jelenleg illetve régebben oktató, illetve bármilyen más oktató személy a beküldője. Az Európai Iskolák főtitkárának feladata felügyelni arra, hogy a betöltetlen állások publikációja megtörténjen az Európai Iskolákban. 3) Bizottság alakul a pályázatok elbírálására, amelynek elnöke az Európai Iskolák főtitkára. A bizottság összeállítása a betöltendő munkahely jellegének megfelelően történik. A főtitkár helyettese is a bizottság tagja lehet, de szavazati jog nélkül. a) Szakfelügyeleti képviselet - Igazgatói munkakör betöltésekor a bizottságot az Európai Iskolák főtitkárán kívül négy szakfelügyelő alkotja. Ezekből kettő az általános iskolai tagozat, és kettő a középiskolai tagozat felügyeleti tanácsának képviseletében. - Igazgatóhelyettesi állás betöltésekor az Európai Iskolák főtitkárán kívül a bizottság összeállítása az alábbiak szerint történik : -> két általános iskolai szakfelügyelő, ha általános iskolai tagozat igazgatóhelyettesi állásáról döntenek ; -> két középiskolai szakfelügyelő, ha középiskolai tagozat igazgatóhelyettesi állásáról döntenek ; 2003-D-7610-hu-7 5/13

6 - a pályázók anyaországának szakfelügyelője megfigyelőként jelen lehet a különböző országokból érkezett valamennyi pályázóval lefolytatott megbeszéléseken, de szavazati joggal nem rendelkezik. A megfigyelők nem lehetnek jelen a határozathozatalnál. b) Igazgatók képviselete - Igazgatói állás betöltésekor két igazgatót neveznek be a pályázatokat elbíráló bizottságba. Annak az iskolának az igazgatója, ahol ez az állás betöltendő, nem vehet részt a pályázatokat elbíráló bizottság munkájában. - Igazgatóhelyettesi állás esetében csak egy igazgató lesz a bizottság tagja. Ez a személy annak az iskolának az igazgatója, ahol az állás betöltendő. 4) A pályázatokat elbíráló bizottság jelentésének tartalmaznia kell a bizottság általános véleményének összefoglalóját minden egyes pályázóról. Ebben utalni kell az Igazgatók és igazgatóhelyettesek általános vonásai című dokumentum első részében kifejtettekre. Kívánatos lenne, hogy a bizottság egyhangú döntés alapján osztályozza a jelölteket, vagy szükség esetén kétharmados többséggel. 5) A kinevezésről a Legfelsőbb Tanács hozza meg a végső döntést, figyelembe véve a pályázatokat elbíráló bizottság és a felügyeleti tanács ajánlásait. VI. AZ IGAZGATÓK ÉS IGAZGATÓHELYETTESEK MINŐSÍTÉSE 1. A minősítés célja az, hogy objektív vélemény alakulhasson ki munkájuk minőségéről és ezáltal tanácsokkal segíthessék, támogathassák őket, elismerjék az általuk elért eredményeket és ha ez szükséges, azok javítására buzdítsák őket. A minősítésnek szintén lehetővé kell tennie, hogy annak alapján a Legfelsőbb Tanács dönthessen az igazgatók és igazgatóhelyettesek mandátumának meghosszabbításáról vagy esetleges áthelyezésükről egy másik iskolába. 2. Az igazgatók és igazgatóhelyettesek formális minősítésére kiválasztott időpont szerepe az, hogy lehetővé tegye a Legfelsőbb Tanács számára a döntéshozást az ötödik és letöltése után a mandátum meghosszabbításáról. Hivatalosan ötévenként minősítik azokat a személyeket, akik szeptembere előtt már ebben a munkakörben dolgoztak. Az első minősítés időpontja a kinevezéstől számított évek ötszörösét követő első év. 3. Az igazgatók minősítését a főtitkár, egy, az igazgatóval azonos nemzetiségű szakfelügyelő, valamint egy más nemzetiségű és más tagozaton dolgozó szakfelügyelő végzi el. A középiskolai igazgatóhelyettesek minősítését az igazgatóhelyettessel azonos nemzetiségű középiskolai szakfelügyelő, az igazgató, és egy másik középiskolai szakfelügyelő végzi el. Az általános iskolai igazgatóhelyettesek minősítését az igazgatóhelyettessel azonos nemzetiségű általános iskolai szakfelügyelő, az igazgató, és egy másik általános iskolai szakfelügyelő végzi D-7610-hu-7 6/13

7 4. Az Európai Iskolák főtitkára felelős azért, hogy a formális minősítések kellő időben történjenek. A főtitkár aláírása érvényesíthető a minősített személlyel vagy harmadik személlyel szemben. 5. Az igazgatók és igazgatóhelyettesek szakmai minősítése arra irányul, hogy értékeljék, milyen módon töltötték be funkciójukat az Európai Iskolák Általános Szabályzatának I. fejezetében rögzítetteknek megfelelően. Ennek során különös figyelmet kell szentelni az alábbi szempontoknak : vezetőszerep ; az európai szellemiség kifejlesztésére irányuló kezdeményezések ; tervezés, megvalósítás, értékelés ; adminisztráció és szervezés ; érintkezés, emberi kapcsolatok. A mellékelt űrlap javasol egy sorozat részletesebb kritériumot, amelyekre figyelemmel kellene lenni az igazgatók és igazgatóhelyettesek minden egyes szakmai minősítésekor. 6. Az értékelés előtt a minősítéssel megbízott munkacsoport találkozik az igazgatóval /vagy igazgatóhelyettessel/ annak egyeztetésére, hogy milyen munkaterületek értékelésére kerül sor, és ezt milyen módszerekkel fogják elvégezni. 7. A minősítés után bizalmas jelentés készül a fent említett öt szakmai illetékesség szempontjából. A jelentést ezután megküldik a minősített személynek, az értékelést végző csoport tagjainak, az anyaországi hatóságnak, valamint az Európai Iskolák főtitkárának. 8. Az így minősített személynek 10 nap áll rendelkezésére, hogy írásbeli megjegyzéseket fűzzön a jelentéshez. Tartós nézetkülönbség esetén lehetőség van a kihelyezett személyi állomány szabályrendeletének as cikkeiben kifejtett fellebbezési eljárásokat igénybe venni. 9. A mandátum meghosszabbítása céljából készített minősítő jelentés elküldendő tájékoztatásként a szakfelügyeleti tanácsnak. Amennyiben a szakmai minősítés áthelyezési kérelem engedélyezése céljából készült, az értékelő jelentés elküldendő az illetékes felügyeleti tanácsnak is, hogy ez utóbbi ajánlásokat tehessen a Legfelsőbb Tanács felé. VII. ZÁRÓMEGJEGYZÉSEK A jelen végrehajtási utasítás hatályba lépésekor már állományban lévő személyek szerzett jogaikat megőrzik és az ekkor már folyamatban lévő munkaerőtoborzás eljárásai tiszteletben lesznek tartva. FÜGGELÉK AZ EURÓPAI ISKOLÁK IGAZGATÓINAK ÉS IGAZGATÓHELYETTESEINEK KINEVEZÉSÉT SZABÁLYOZÓ VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSHOZ 2003-D-7610-hu-7 7/13

8 Az igazgatók és igazgatóhelyettesek minősítése alapvetően az alábbi szempontok figyelembevételével történik : A szakmailag minősített személy milyen mértékben képes - megerősíteni a tanulók kulturális identitását ; - európai öntudat kifejlesztését ; - magas szintű képzést biztosítani az óvodától a középiskola utolsó évfolyamáig ; - fenntartani a tantervek magas szintkövetelményét, hangsúlyt helyezve a modern nyelvekre és - különösen a humán tárgyakban, - a globális és európai összefüggésekre ; - elősegíteni a tanulók egyéni, társadalmi és szellemi fejlődését, és előkészíteni őket felsőbb szintű tanulmányaikra ; - kifejleszteni bennük a türelmesség, az együttműködés, a kommunikálás és a tisztelet készségeit másokkal szemben az iskolai közösségen belül és azon túl. Az alábbi elemek jönnek számításba : A vezetőszerepet és az európai szellemiség kifejlesztését illetően : Milyen mértékben segíti elő az igazgató/igazgatóhelyettes az Európai Iskolák céljait, célkitűzéseit? A tervezést, megvalósítást és értékelést illetően : Milyen mértékben eredményes az igazgató/igazgatóhelyettes a tervezésben, azok végrehajtásában és az eredmények kiértékeléséban az alábbi szempontok szerint : - a tanterv, - a tanulók színvonala, - az oktatás minősége, - az iskolai közösség megalkotása, - a források kezelése. Az adminisztrációt és a szervezést illetően Hatékony tevékenységet fejt-e ki az adminisztrációban és a szervezésben, legyen az kapcsolatos a tanulókkal, a munkavállalókkal, a forrásokkal, vagy az épületek helyiségeinek felhasználásával? 2003-D-7610-hu-7 8/13

9 Az érintkezést és a személyek közötti kapcsolatokat illetően Az érintkezés és a személyek közötti kapcsolatok kielégítőek-e az iskolai közösségen belül ideértve a szülőkkel és a külvilággal fennálló kapcsolatokat is? Az értékelést végző csoport az alábbiakra alapozza elemzését : - akták, ezek között az évnyitó jelentés, az iskola tervrajzai, általános utasítások, gyűlések jegyzőkönyvei, a szülőkhöz intézett levelek, iskolai dossziék, szakértői jelentések és a pénzügyi ellenőrök jelentései - az igazgatóval/igazgatóhelyettessel lefolytatott viták - értekezletek megfigyelése - osztálylátogatások az igazgató/igazgatóhelyettes kiséretében és informatív beszélgetések («débriefing») az oktatókkal - pedagógiai továbbképző napok szervezésének megfigyelése - annak kielemzése, hogy az iskola milyen módon hasznosítja az ELEA és PERSZEUSZ programokat - kezdeményezések a tantervet és a fontos, folyamatban lévő munkákat illetően. Az igazgatók és igazgatóhelyettesek munkateljesítményének minősítése I. 1. Személyi adatok Családi név (esetleg leánykori név) : Utónév : 2003-D-7610-hu-7 9/13

10 Születési idő : Beosztás : Európai Iskola : 2. A minősítés indoka, valamint azok az elemek, amelyeken a minősítés alapul Utolsó minősítés időpontja : Beosztás : igazgató igazgatóhelyettes az alábbi Európai Iskolában : Kinevezés időpontja : Beosztás : igazgató igazgatóhelyettes az alábbi Európai Iskolában : Kinevezés időpontja : Minősítés indoka : igazgatói/igazgatóhelyettesi mandátum megújítása a(z) -i Európai Iskolában A minősítés alapvető szempontjai : A minősítés során nem kötelező a megfigyelést az alábbi valamennyi szempontra kitérően végezni. A személyiség feltárása hosszabb távú megfigyelés során, a szakfelügyelők észrevételei alapján, korábbi szaktanácskozások alkalmával, az igazgatóval/igazgatóhelyettessel való beszélgetések, viták és szakmai értekezletek megfigyelése alapján. Iskolai dokumentumok alapos elemzése, ebbe beleértve a tanévnyitó jelentést, az iskola tervét, a szakfelügyelői jelentéseket, az értekezletek jegyzőkönyveit, stb. Osztálylátogatás kiértékelése, eszmecsere («débriefing») az alábbi témákról : Értekezleten elnökölés, melynek témája. Vita (beleértve az önértékelést), melynek témája :.. Beszélgetések, viták az igazgatói testület tagjaival, a diákképviselettel, szülőkkel, tanárokkal és a személyi állomány egyéb tagjaival. Bármilyen más bizonyító elem. Mellékletként a minősített személy által adott, önértékelésével kapcsolatos dokumentumok. 3. Kiegészítő adatok 2003-D-7610-hu-7 10/13

11 h) az iskolán kívül betöltött hivatalos funkciók : pl. : az Európai Iskola bizottságainak, munkacsoportjainak tagja i) Szakmai továbbképzéssel kapcsolatos tevékenységek : pl. : továbbképző tanfolyam részvevője vagy szervezője II. A minősítés különböző aspektusai 1. Vezetőszerep állást foglal az Európai Iskolák megbizatása érdekében és célkitűzéseik elérésére határozottságról tesz tanubizonyságot az iskola érdekében újít és kezdeményez megfelelő módon osztja ki a megbízásokat felelősségeit vállalja, szorgalmasan dolgozik, bizalomra méltó, képzelőerővel bír, rendelkezik a megfelelő problémamegoldó képességekkel munkatársainak jó tanácsadója jól kezeli a feszültségeket 2. Az európai szellemiséget fejlesztő kezdeményezések Ez kitűnik az általa kidolgozott stratégiákból, amelyek elősegítik a különböző nyelvi tagozatokhoz tartozó tanárok és tanulók együttműködését, vagy újabb kezdeményezésekből, illetve iskolaközi tevékenységek támogatásából. 3. Tervezés, megvalósítás, értékelés viszonylatában. - a tanterv, - teljesítményi kritériumok, - az oktatás minősége - iskolai közösség megteremtése - (anyagi és szellemi értelemben vett) források felhasználása pedagógiai szakértelemmel rendelkezik képes megítélni a hozzá beosztott személyeket és felmérni az iskola szükségleteit támogatja az iskolán kívüli tevékenységet, közülük néhánynak ő a szellemi atyja 2003-D-7610-hu-7 11/13

12 megtervezi és kellőképpen koordinálja a fejlesztéseket szakmai továbbképzésre és specializálódásra buzdít minőségigényű munkakultúrát fejleszt ki. 4. Adminisztráció és szervezés a tanulók, valamint a humán és anyagi források viszonylatában (pl. munkatársak, pénzügy, tantermek, helyiségek) A szabályzat alapos ismerője 5. Kommunikáció, emberi kapcsolatok a tanulókkal és a munkatársakkal a szülőkkel a külvilággal az iskolák kirendeltségeivel és a Legfelsőbb Tanács főtitkári hivatalával közreműködése konstruktív és elősegíti a hatékony csapatmunkát hatékonyan elnököl az értekezleteken képes egy ügyet szakértelemmel előterjeszteni és megvédeni III. IV. Egyéb, említésre méltó személyes és hivatásbeli adatok A minősítési eljárás részvevői V. Összesített megítélés Az előző minősítéshez viszonyított negatív eltérés indokolásra szorul. Tökéletesen megfelel a beosztásából eredő követelményeknek Már nem felel meg kellőképpen a beosztásából eredő követelményeknek 2003-D-7610-hu-7 12/13

13 (a minősítő személy aláírása és hivatalos rangja) hely, dátum Tudomást szereztem a fenti minősítésről és annak másolatát kézhez vettem. Tudatában vagyok annak, hogy «Az igazgatók és igazgatóhelyettesek kinevezésére vonatkozó végrehajtási utasítás» (Doc D-7610-hu-7) VI. pontjának 8. paragrafusa alapján jogomban áll a jelentéshez írásbeli megjegyzéseket fűzni.. hely, dátum (a minősített személy aláírása) D-7610-hu-7 13/13

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET ALAPOKMÁNYA x

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET ALAPOKMÁNYA x A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET ALAPOKMÁNYA x AZ ALAPOKMÁNY SZÖVEGE 1 ELŐSZÓ Mivel az általános és tartós béke csak a társadalmi igazságosság talaján valósítható meg; És mivel találhatók még olyan munkafeltételek,

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda 4600 Kisvárda, Flórián tér 3. PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Minőségi kör Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 20. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/43. Hatálybalépés napja: 2014.10.22-től Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben MTAtv. = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend (A

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.3.3. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 53 A/1 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG Pályázat az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala BEREC Hivatal

Részletesebben

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ Az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott feltételrendszer SOS CHILDREN S VILLAGES Szerető otthont minden gyermeknek Határok nélkül a gyermekek és

Részletesebben

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Általános rész 3 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai 3 2 Az intézmény szervezete 5 3 Vezetői testület, vezetői struktúra és feladatok 8 4 Alkalmazotti közösség 25

Részletesebben

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által átvéve az A/RES/57/199 határozat alapján, 2002. december 18-án. Hatályba lépett 2006.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által átvéve az A/RES/57/199 határozat alapján, 2002. december 18-án. Hatályba lépett 2006. Kiegészítő Előírás a Kínzás, és más Kegyetlen, Embertelen, vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetés elleni Egyezményhez Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által átvéve az A/RES/57/199 határozat

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a HTE Taggyűlése 2013. május 23.-i 2013..-i ülésén 1. paragrafus Az Egyesület neve és jogállása 1.1. Az Egyesület neve: HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA STATÚTUMA A STATÚTUM A POLITECHNIKAI ISKOLA TULAJDONA MÁSOLÁSA TÍLTOTT

A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA STATÚTUMA A STATÚTUM A POLITECHNIKAI ISKOLA TULAJDONA MÁSOLÁSA TÍLTOTT A SZABADKAI POLITECHNIKAI ISKOLA STATÚTUMA A STATÚTUM A POLITECHNIKAI ISKOLA TULAJDONA MÁSOLÁSA TÍLTOTT 1 CÍM TARTALOM OLDAL 1. Általános rendelkezések 3 1.1 Az iskola jogállása 3 1.2 Az iskola képviselete

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS 2013.6.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 175/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS az egységes

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

Közszolgálati Szabályzat KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 75. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozással az egységes közszolgálati szabályzatát

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Módszertani és Oktatási Központ Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21088-2007 Cím: 1447 Budapest Pf. 510. Tel/Fax.: (06-1-) 303-8973; (06-1-) 314-4998 mail: info@neki.hu www.mamoka.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben