Európai Iskolák Főtitkári Hivatal. Főtitkárság. Hiv. szám : 2003-D-7610-hu-7 Eredeti: EN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai Iskolák Főtitkári Hivatal. Főtitkárság. Hiv. szám : 2003-D-7610-hu-7 Eredeti: EN"

Átírás

1 Európai Iskolák Főtitkári Hivatal Főtitkárság Hiv. szám : 2003-D-7610-hu-7 Eredeti: EN Az Európai Iskolák igazgatóinak és igazgatóhelyetteseinek kinevezésére és értékelésére vonatkozó végrehajtási rendelkezések A 2009 szeptembere előtt hivatalba lépő személyzetre vonatkozó rendelkezések 2003-D-7610-hu-7 1/13

2 I. AZ IGAZGATÓK ÉS IGAZGATÓHELYETTESEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Magától értetődő, hogy a hímnem használata az igazgatói vagy helyettesi beosztásokra az alábbi szövegben természetszerűleg értendő a férfi és a női dolgozókra. Az alább felsorolt jellemvonások és tulajdonságok megléte kötelező. Az iskola sajátosságainak megfelelően nagyobb hangsúly kerül a vonások egyikére vagy másikára. 1. A jelöltnek komoly pedagógiai tapasztalattal kell rendelkeznie azon az oktatási területen, amely azonos az Európai Iskolák oktatási területével. 2. A jelöltnek ki kell mutatnia, hogy rendelkezik azokkal a vezetői képességekkel pedagógiai, adminisztratív és pénzügyi vonatkozásban, amelyek révén képes lesz - globális szempontok alapján vezetni az iskolát - jó emberi kapcsolatokat létesíteni - konfliktusokat megoldani - egységbe foglalni a gondolatokat. Ezek a követelmények nem erdeményezhetik olyan jelöltek kizárását, akik még nem rendelkeznek gyakorlattal egy intézmény vezetésében. 3. A jelöltnek folyékonyan kell beszélnie a három közvetítő nyelv (német angol francia) egyikét és legalább hétköznapi szinten ismernie egy másik közvetítő nyelvet. Hajlandónak kell mutakoznia más nyelveket elsajátítani, elsősorban az iskolának otthont adó országét. 4. A jelöltnek bizonyítania kell, hogy ismeri és érti az Európai Iskolák rendszerét. 5. A jelöltnek elég fiatalnak kell lennie ahhoz, hogy az iskolában betöltetlen állást a teljes meghirdetett időszakban elfoglalhassa D-7610-hu-7 2/13

3 II. A JELÖLTEK BEMUTATÁSA A férfi vagy női jelölt pályázati anyagának tartalmaznia kell az alábbi információkat és a lényeges okiratok fénymásolatát: * életkor, * végzettség, oklevelek, * szakmai tapasztalat, * nyelvtudás, * egyéb jártasság, képességek és eredmények, * ajánlások, * hazájának nyilatkozata, amely szerint a jelölt ellen nem hoztak a betöltendő állással összeférhetetlen büntetőjogi ítéletet. A jelöltek pályázatukat nemzeti küldöttségükhöz juttatják el, amely azután az alábbi V.2. pont iránymutatásai szerint jár el. III. ÁLLAMPOLGÁRSÁG 1. Az igazgatási (igazgatói és igazgatóhelyettesi) tisztségek elosztásánál egy bizonyos egyensúlyt kell fenntartani a tagállamok között. Ahhoz, hogy összehasonlítható legyen az egyes tagállamok által a múltban már betöltött igazgatási munkakörök száma, a Legfelsőbb Tanács egy kiegyenlítő pontrendszert dolgozott ki : Egy igazgatói állás két pontot ér, egy középiskolai igazgatóhelyettesi állás egy pontot, végül egy általános iskolai szintű igazgatóhelyettesi állás szintén egy pontot ér. 2. Amikor valamelyik Európai Iskola igazgatói vagy igazgatóhelyettesi állása betöltetlen, a Legfelsőbb Tanács lehetőleg egy évvel annak megüresedése előtt összeállítja azoknak a tagállamoknak a listáját, amelyeknek az állampolgárai pályázhatnak. (Ennek folyamán a Tanács figyelembe veszi az V.1. pont kikötéseit.) Ahhoz, hogy összehasonlítható legyen az egyes tagállamok által a múltban már betöltött igazgatási munkakörök száma, a Legfelsőbb Tanács egy kiegyenlítő pontrendszert dolgozott ki : Egy igazgatói állás két pontot ér, egy középiskolai igazgatóhelyettesi állás egy pontot, végül egy általános iskolai szintű igazgatóhelyettesi állás szintén egy pontot ér. 3. Amennyiben egyidőben több állás betöltéséről kell gondoskodni, pillanatnyilag és átmeneti jelleggel az az álláspont, hogy amikor egyidőben több állás betöltéséről kell gondoskodni, egyik állam sem javasolhat jelölteket több munkahely betöltésére, mint ahányra állampolgárai az érvényes rendelkezések értelmében igényt tarthatnak. a) szeptemberétől az egyes tagállamok maximum két igazgatósági munkakört tölthetnek be nem érintve a már állásban lévő munkavállalókkal szembeni szerződéses kötelezettségeket D-7610-hu-7 3/13

4 Ugyanakkor, ha egy tagállamnak még nincsen igazgatói munkakörbe beosztott dolgozója, javasolhatja egy, vagy több igazgatóhelyettesét a betöltetlen igazgatói munkakörre avval a feltétellel, hogy a jelöltek rendelkezzenek a szükséges képességekkel. Két azonos állampolgárságú személy nem tölthet be egyidőben igazgatási funkciót ugyanabban az iskolában. (1) (1)Ha szükségesnek bizonyul a pályázó országok számának csökkentése, tekintetbe kell venni azt az időszakot, amikor egy tagország nem töltött be ilyen hivatalt. b) Ha egy igazgató vagy igazgatóhelyettes egy iskolát elhagy, az állás újbóli betöltésekor csak az a nemzetiség zárandó ki, amelyből a távozó igazgató vagy igazgatóhelyettes származik. Ha egy igazgató vagy igazgatóhelyettes öt éves mandátumának lejárata előtt távozik, a Legfelsőbb Tanács nem tiltja automatikusan az ő országából származó pályázó jelölését. c) Egy tagállam nem tölthet be egyidőben két igazgatói állást. d) Általános szabály szerint az igazgató nem az iskolának otthont adó ország polgára. Új iskola létesítésekor ez alól a szabály alól kivétel tehető. IV. A MEGBIZATÁS IDŐTARTAMA 1. Egy igazgató vagy egy igazgatóhelyettes megbizatásának időtartama 9 év, elvileg ugyanabban az iskolában. 2. A megbizatás két periódusból áll: - egy 5 éves időszak amelynek végén szakmai minősítés történik (lásd az alábbi VI. pontot) - egy maximálisan 4 éves időszak, amennyiben a Legfelsőbb Tanács az értékelés ismeretében ehhez hozzájárulását adja. 3. Áthelyezés esetén a második iskolában a megbizatás időtartama 5 év. 4. Szolgálati érdekből a mandátum egy évvel meghosszabbítható. V. AZ IGAZGATÓK ÉS IGAZGATÓHELYETTESEK KIVÁLASZTÁSA 1) Igazgatók és igazgatóhelyettesek szolgálati érdekből történő áthelyezési kérelme. Amikor az Európai Iskolák valamelyikében egy igazgatói vagy igazgatóhelyettesi állás betöltetlen, az Európai Iskolák főtitkára értesíti erről azokat az igazgatókat illetve igazgatóhelyetteseket, akik ilyen állást töltenek be egy Európai Iskolánál már 5 éve de 6 évnél nem régebben abban az időpontban, amikor a kérdéses állás betöltendővé válik. Az igazgatók pályázhatnak egy második igazgatói mandátumra egy második iskolában, az igazgatóhelyettesek úgyszintén egy második igazgatóhelyettesi mandátumra a megfelelő tagozaton. Az illetékes szakfelügyeleti tanács véleményezi, hogy szolgálati érdek indokolja-e az áthelyezési kérelmet, a Legfelsőbb Tanács pedig döntést hoz D-7610-hu-7 4/13

5 A szakfelügyeleti tanács véleményezése során figyelembe veszi azokat az észrevételeket, amelyek az «Igazgatók és igazgatóhelyettesek teljesítményének minősítése» című dokumentum második részének a «Minősítés szempontjai» címet viselő fejezete tartalmaz. 2) Igazgatók és igazgatóhelyettesek kinevezése Abban az esetben, amikor nincs áthelyezési kérelem, vagy ha egy ilyen kérelem nem felelne meg a szolgálati érdeknek, a III. pont 2. és 3. paragrafusaiban részletezett eljárás lép életbe. Az érintett küldöttségek kiválasztják pályázóikat és a jelentkezési iratokat abc-sorrendbe fűzve elküldik az Európai Iskolák főtitkárának. Tanácsos legalább 4, de 8-nál nem több jelöltet választani. Az a küldöttség, amely egy, vagy több, már hivatalban lévő igazgatóhelyettes pályázatát kívánja benyújtani az igazgatói állásra (III. pont 3.a paragrafus), választását őrá vagy őrájuk köteles korlátozni. Ha csak egy nemzetiség érdekelt, 4 vagy 5 pályázat nyújtandó be. Ha 2 nemzetiség érintett, mindegyikük 2 vagy 3 pályázatot nyújthat be ; 3 vagy 4 nemzetiség érdekeltségekor mindegyikük 2 pályázatot nyújthat be. A jelöltek kiválasztása az egyes államokban nyilvános pályázathirdetés után náluk érvényes, felelősségteljes állami hivatalba történő kinevezés szabályai szerint, valamint az Iskolák alapszabályát meghatározó Egyezmény 21. cikke alapján történik. Az igazgatói állásra pályázóknak olyan diplomával kell rendelkezniük, amely alkalmassá teszi őket saját hazájukban igazgatói vagy igazgatóhelyettesi munkakörbe történő kinevezésre egy hasonló oktatási intézményben. Egyforma elbírálásban részesül minden pályázat, amelynek akár egy Európai Iskolában jelenleg illetve régebben oktató, illetve bármilyen más oktató személy a beküldője. Az Európai Iskolák főtitkárának feladata felügyelni arra, hogy a betöltetlen állások publikációja megtörténjen az Európai Iskolákban. 3) Bizottság alakul a pályázatok elbírálására, amelynek elnöke az Európai Iskolák főtitkára. A bizottság összeállítása a betöltendő munkahely jellegének megfelelően történik. A főtitkár helyettese is a bizottság tagja lehet, de szavazati jog nélkül. a) Szakfelügyeleti képviselet - Igazgatói munkakör betöltésekor a bizottságot az Európai Iskolák főtitkárán kívül négy szakfelügyelő alkotja. Ezekből kettő az általános iskolai tagozat, és kettő a középiskolai tagozat felügyeleti tanácsának képviseletében. - Igazgatóhelyettesi állás betöltésekor az Európai Iskolák főtitkárán kívül a bizottság összeállítása az alábbiak szerint történik : -> két általános iskolai szakfelügyelő, ha általános iskolai tagozat igazgatóhelyettesi állásáról döntenek ; -> két középiskolai szakfelügyelő, ha középiskolai tagozat igazgatóhelyettesi állásáról döntenek ; 2003-D-7610-hu-7 5/13

6 - a pályázók anyaországának szakfelügyelője megfigyelőként jelen lehet a különböző országokból érkezett valamennyi pályázóval lefolytatott megbeszéléseken, de szavazati joggal nem rendelkezik. A megfigyelők nem lehetnek jelen a határozathozatalnál. b) Igazgatók képviselete - Igazgatói állás betöltésekor két igazgatót neveznek be a pályázatokat elbíráló bizottságba. Annak az iskolának az igazgatója, ahol ez az állás betöltendő, nem vehet részt a pályázatokat elbíráló bizottság munkájában. - Igazgatóhelyettesi állás esetében csak egy igazgató lesz a bizottság tagja. Ez a személy annak az iskolának az igazgatója, ahol az állás betöltendő. 4) A pályázatokat elbíráló bizottság jelentésének tartalmaznia kell a bizottság általános véleményének összefoglalóját minden egyes pályázóról. Ebben utalni kell az Igazgatók és igazgatóhelyettesek általános vonásai című dokumentum első részében kifejtettekre. Kívánatos lenne, hogy a bizottság egyhangú döntés alapján osztályozza a jelölteket, vagy szükség esetén kétharmados többséggel. 5) A kinevezésről a Legfelsőbb Tanács hozza meg a végső döntést, figyelembe véve a pályázatokat elbíráló bizottság és a felügyeleti tanács ajánlásait. VI. AZ IGAZGATÓK ÉS IGAZGATÓHELYETTESEK MINŐSÍTÉSE 1. A minősítés célja az, hogy objektív vélemény alakulhasson ki munkájuk minőségéről és ezáltal tanácsokkal segíthessék, támogathassák őket, elismerjék az általuk elért eredményeket és ha ez szükséges, azok javítására buzdítsák őket. A minősítésnek szintén lehetővé kell tennie, hogy annak alapján a Legfelsőbb Tanács dönthessen az igazgatók és igazgatóhelyettesek mandátumának meghosszabbításáról vagy esetleges áthelyezésükről egy másik iskolába. 2. Az igazgatók és igazgatóhelyettesek formális minősítésére kiválasztott időpont szerepe az, hogy lehetővé tegye a Legfelsőbb Tanács számára a döntéshozást az ötödik és letöltése után a mandátum meghosszabbításáról. Hivatalosan ötévenként minősítik azokat a személyeket, akik szeptembere előtt már ebben a munkakörben dolgoztak. Az első minősítés időpontja a kinevezéstől számított évek ötszörösét követő első év. 3. Az igazgatók minősítését a főtitkár, egy, az igazgatóval azonos nemzetiségű szakfelügyelő, valamint egy más nemzetiségű és más tagozaton dolgozó szakfelügyelő végzi el. A középiskolai igazgatóhelyettesek minősítését az igazgatóhelyettessel azonos nemzetiségű középiskolai szakfelügyelő, az igazgató, és egy másik középiskolai szakfelügyelő végzi el. Az általános iskolai igazgatóhelyettesek minősítését az igazgatóhelyettessel azonos nemzetiségű általános iskolai szakfelügyelő, az igazgató, és egy másik általános iskolai szakfelügyelő végzi D-7610-hu-7 6/13

7 4. Az Európai Iskolák főtitkára felelős azért, hogy a formális minősítések kellő időben történjenek. A főtitkár aláírása érvényesíthető a minősített személlyel vagy harmadik személlyel szemben. 5. Az igazgatók és igazgatóhelyettesek szakmai minősítése arra irányul, hogy értékeljék, milyen módon töltötték be funkciójukat az Európai Iskolák Általános Szabályzatának I. fejezetében rögzítetteknek megfelelően. Ennek során különös figyelmet kell szentelni az alábbi szempontoknak : vezetőszerep ; az európai szellemiség kifejlesztésére irányuló kezdeményezések ; tervezés, megvalósítás, értékelés ; adminisztráció és szervezés ; érintkezés, emberi kapcsolatok. A mellékelt űrlap javasol egy sorozat részletesebb kritériumot, amelyekre figyelemmel kellene lenni az igazgatók és igazgatóhelyettesek minden egyes szakmai minősítésekor. 6. Az értékelés előtt a minősítéssel megbízott munkacsoport találkozik az igazgatóval /vagy igazgatóhelyettessel/ annak egyeztetésére, hogy milyen munkaterületek értékelésére kerül sor, és ezt milyen módszerekkel fogják elvégezni. 7. A minősítés után bizalmas jelentés készül a fent említett öt szakmai illetékesség szempontjából. A jelentést ezután megküldik a minősített személynek, az értékelést végző csoport tagjainak, az anyaországi hatóságnak, valamint az Európai Iskolák főtitkárának. 8. Az így minősített személynek 10 nap áll rendelkezésére, hogy írásbeli megjegyzéseket fűzzön a jelentéshez. Tartós nézetkülönbség esetén lehetőség van a kihelyezett személyi állomány szabályrendeletének as cikkeiben kifejtett fellebbezési eljárásokat igénybe venni. 9. A mandátum meghosszabbítása céljából készített minősítő jelentés elküldendő tájékoztatásként a szakfelügyeleti tanácsnak. Amennyiben a szakmai minősítés áthelyezési kérelem engedélyezése céljából készült, az értékelő jelentés elküldendő az illetékes felügyeleti tanácsnak is, hogy ez utóbbi ajánlásokat tehessen a Legfelsőbb Tanács felé. VII. ZÁRÓMEGJEGYZÉSEK A jelen végrehajtási utasítás hatályba lépésekor már állományban lévő személyek szerzett jogaikat megőrzik és az ekkor már folyamatban lévő munkaerőtoborzás eljárásai tiszteletben lesznek tartva. FÜGGELÉK AZ EURÓPAI ISKOLÁK IGAZGATÓINAK ÉS IGAZGATÓHELYETTESEINEK KINEVEZÉSÉT SZABÁLYOZÓ VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSHOZ 2003-D-7610-hu-7 7/13

8 Az igazgatók és igazgatóhelyettesek minősítése alapvetően az alábbi szempontok figyelembevételével történik : A szakmailag minősített személy milyen mértékben képes - megerősíteni a tanulók kulturális identitását ; - európai öntudat kifejlesztését ; - magas szintű képzést biztosítani az óvodától a középiskola utolsó évfolyamáig ; - fenntartani a tantervek magas szintkövetelményét, hangsúlyt helyezve a modern nyelvekre és - különösen a humán tárgyakban, - a globális és európai összefüggésekre ; - elősegíteni a tanulók egyéni, társadalmi és szellemi fejlődését, és előkészíteni őket felsőbb szintű tanulmányaikra ; - kifejleszteni bennük a türelmesség, az együttműködés, a kommunikálás és a tisztelet készségeit másokkal szemben az iskolai közösségen belül és azon túl. Az alábbi elemek jönnek számításba : A vezetőszerepet és az európai szellemiség kifejlesztését illetően : Milyen mértékben segíti elő az igazgató/igazgatóhelyettes az Európai Iskolák céljait, célkitűzéseit? A tervezést, megvalósítást és értékelést illetően : Milyen mértékben eredményes az igazgató/igazgatóhelyettes a tervezésben, azok végrehajtásában és az eredmények kiértékeléséban az alábbi szempontok szerint : - a tanterv, - a tanulók színvonala, - az oktatás minősége, - az iskolai közösség megalkotása, - a források kezelése. Az adminisztrációt és a szervezést illetően Hatékony tevékenységet fejt-e ki az adminisztrációban és a szervezésben, legyen az kapcsolatos a tanulókkal, a munkavállalókkal, a forrásokkal, vagy az épületek helyiségeinek felhasználásával? 2003-D-7610-hu-7 8/13

9 Az érintkezést és a személyek közötti kapcsolatokat illetően Az érintkezés és a személyek közötti kapcsolatok kielégítőek-e az iskolai közösségen belül ideértve a szülőkkel és a külvilággal fennálló kapcsolatokat is? Az értékelést végző csoport az alábbiakra alapozza elemzését : - akták, ezek között az évnyitó jelentés, az iskola tervrajzai, általános utasítások, gyűlések jegyzőkönyvei, a szülőkhöz intézett levelek, iskolai dossziék, szakértői jelentések és a pénzügyi ellenőrök jelentései - az igazgatóval/igazgatóhelyettessel lefolytatott viták - értekezletek megfigyelése - osztálylátogatások az igazgató/igazgatóhelyettes kiséretében és informatív beszélgetések («débriefing») az oktatókkal - pedagógiai továbbképző napok szervezésének megfigyelése - annak kielemzése, hogy az iskola milyen módon hasznosítja az ELEA és PERSZEUSZ programokat - kezdeményezések a tantervet és a fontos, folyamatban lévő munkákat illetően. Az igazgatók és igazgatóhelyettesek munkateljesítményének minősítése I. 1. Személyi adatok Családi név (esetleg leánykori név) : Utónév : 2003-D-7610-hu-7 9/13

10 Születési idő : Beosztás : Európai Iskola : 2. A minősítés indoka, valamint azok az elemek, amelyeken a minősítés alapul Utolsó minősítés időpontja : Beosztás : igazgató igazgatóhelyettes az alábbi Európai Iskolában : Kinevezés időpontja : Beosztás : igazgató igazgatóhelyettes az alábbi Európai Iskolában : Kinevezés időpontja : Minősítés indoka : igazgatói/igazgatóhelyettesi mandátum megújítása a(z) -i Európai Iskolában A minősítés alapvető szempontjai : A minősítés során nem kötelező a megfigyelést az alábbi valamennyi szempontra kitérően végezni. A személyiség feltárása hosszabb távú megfigyelés során, a szakfelügyelők észrevételei alapján, korábbi szaktanácskozások alkalmával, az igazgatóval/igazgatóhelyettessel való beszélgetések, viták és szakmai értekezletek megfigyelése alapján. Iskolai dokumentumok alapos elemzése, ebbe beleértve a tanévnyitó jelentést, az iskola tervét, a szakfelügyelői jelentéseket, az értekezletek jegyzőkönyveit, stb. Osztálylátogatás kiértékelése, eszmecsere («débriefing») az alábbi témákról : Értekezleten elnökölés, melynek témája. Vita (beleértve az önértékelést), melynek témája :.. Beszélgetések, viták az igazgatói testület tagjaival, a diákképviselettel, szülőkkel, tanárokkal és a személyi állomány egyéb tagjaival. Bármilyen más bizonyító elem. Mellékletként a minősített személy által adott, önértékelésével kapcsolatos dokumentumok. 3. Kiegészítő adatok 2003-D-7610-hu-7 10/13

11 h) az iskolán kívül betöltött hivatalos funkciók : pl. : az Európai Iskola bizottságainak, munkacsoportjainak tagja i) Szakmai továbbképzéssel kapcsolatos tevékenységek : pl. : továbbképző tanfolyam részvevője vagy szervezője II. A minősítés különböző aspektusai 1. Vezetőszerep állást foglal az Európai Iskolák megbizatása érdekében és célkitűzéseik elérésére határozottságról tesz tanubizonyságot az iskola érdekében újít és kezdeményez megfelelő módon osztja ki a megbízásokat felelősségeit vállalja, szorgalmasan dolgozik, bizalomra méltó, képzelőerővel bír, rendelkezik a megfelelő problémamegoldó képességekkel munkatársainak jó tanácsadója jól kezeli a feszültségeket 2. Az európai szellemiséget fejlesztő kezdeményezések Ez kitűnik az általa kidolgozott stratégiákból, amelyek elősegítik a különböző nyelvi tagozatokhoz tartozó tanárok és tanulók együttműködését, vagy újabb kezdeményezésekből, illetve iskolaközi tevékenységek támogatásából. 3. Tervezés, megvalósítás, értékelés viszonylatában. - a tanterv, - teljesítményi kritériumok, - az oktatás minősége - iskolai közösség megteremtése - (anyagi és szellemi értelemben vett) források felhasználása pedagógiai szakértelemmel rendelkezik képes megítélni a hozzá beosztott személyeket és felmérni az iskola szükségleteit támogatja az iskolán kívüli tevékenységet, közülük néhánynak ő a szellemi atyja 2003-D-7610-hu-7 11/13

12 megtervezi és kellőképpen koordinálja a fejlesztéseket szakmai továbbképzésre és specializálódásra buzdít minőségigényű munkakultúrát fejleszt ki. 4. Adminisztráció és szervezés a tanulók, valamint a humán és anyagi források viszonylatában (pl. munkatársak, pénzügy, tantermek, helyiségek) A szabályzat alapos ismerője 5. Kommunikáció, emberi kapcsolatok a tanulókkal és a munkatársakkal a szülőkkel a külvilággal az iskolák kirendeltségeivel és a Legfelsőbb Tanács főtitkári hivatalával közreműködése konstruktív és elősegíti a hatékony csapatmunkát hatékonyan elnököl az értekezleteken képes egy ügyet szakértelemmel előterjeszteni és megvédeni III. IV. Egyéb, említésre méltó személyes és hivatásbeli adatok A minősítési eljárás részvevői V. Összesített megítélés Az előző minősítéshez viszonyított negatív eltérés indokolásra szorul. Tökéletesen megfelel a beosztásából eredő követelményeknek Már nem felel meg kellőképpen a beosztásából eredő követelményeknek 2003-D-7610-hu-7 12/13

13 (a minősítő személy aláírása és hivatalos rangja) hely, dátum Tudomást szereztem a fenti minősítésről és annak másolatát kézhez vettem. Tudatában vagyok annak, hogy «Az igazgatók és igazgatóhelyettesek kinevezésére vonatkozó végrehajtási utasítás» (Doc D-7610-hu-7) VI. pontjának 8. paragrafusa alapján jogomban áll a jelentéshez írásbeli megjegyzéseket fűzni.. hely, dátum (a minősített személy aláírása) D-7610-hu-7 13/13

Az európai iskolák igazgatóinak és igazgatóhelyetteseinek kinevezésére és értékelésére vonatkozó végrehajtási rendelet

Az európai iskolák igazgatóinak és igazgatóhelyetteseinek kinevezésére és értékelésére vonatkozó végrehajtási rendelet Európai Iskolák Főtitkári Hivatal Főtitkárság Hiv. sz.: 2009-D-422-hu-5 Eredeti: FR Az európai iskolák igazgatóinak és igazgatóhelyetteseinek kinevezésére és értékelésére vonatkozó végrehajtási rendelet

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

III. (Közlemények) EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI PARLAMENT PE/92/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. Igazgató (A*/AD 14 kategória)

III. (Közlemények) EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI PARLAMENT PE/92/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. Igazgató (A*/AD 14 kategória) 2005.2.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 48 A/1 III (Közlemények) EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI PARLAMENT PE/92/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS Igazgató (A*/AD 14 kategória) KAPCSOLATTARTÁS A KÉPVISELŐCSOPORTOKKAL

Részletesebben

ECA/2015/JUR ÁLLÁSHIRDETÉS. 2 jogászi állás, AD 8/9 besorolási fokozat Jogi Szolgálat, Elnökség

ECA/2015/JUR ÁLLÁSHIRDETÉS. 2 jogászi állás, AD 8/9 besorolási fokozat Jogi Szolgálat, Elnökség Emberi erőforrások Munkaerő-felvétel és szakmai előmenetel ECA/2015/JUR ÁLLÁSHIRDETÉS 2 jogászi állás, AD 8/9 besorolási fokozat Jogi Szolgálat, Elnökség MAGUNKRÓL Az Európai Számvevőszék a Szerződés által

Részletesebben

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY PÁLYÁZATI ŰRLAP (Kérjük, válaszoljon minden kérdésre. Megfelelő esetben válaszoljon "nem"-mel. Ne hagyjon üres helyet, és ne alkalmazzon kihúzást. Az űrlapot írógéppel,

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (új alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta.

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta. 2010. évi 5. számú szabályzata a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló 2007. évi 5. számú OIT szabályzat módosításáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a

Részletesebben

Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése alapján

Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése alapján 3. melléklet Budapesti Műszaki Főiskola Készült: 1 eredeti példányban (GMF-BMO) Szervezeti egység: 1 másolatban (munkáltató) Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése

Részletesebben

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Egészségfejlesztési Intézet (Budapest, Nagyvárad tér 2.) pályázatot hirdet egészségfejlesztő konzulens munkakör betöltésére Munkakör pontos megnevezése: egészségfejlesztő konzulens Főbb feladatai:

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Kormányhivatali ellenőrzések

Kormányhivatali ellenőrzések Kormányhivatali ellenőrzések Az elmúlt évek kormányhivatali ellenőrzései alapján készült az alábbi összefoglaló, melyben összegyűjtésre került, hogy milyen céllal, milyen módon és mit vizsgál az illetékes

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) (2008/C 145 A/02)

PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) (2008/C 145 A/02) C 145 A/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.6.11. PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) TOLMÁCSOLÁSI ÉS KONFERENCIASZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG A IGAZGATÓSÁG TOLMÁCSOLÁS (2008/C

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

PE/128/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS (2010/C 286 A/02) OSZTÁLYVEZETŐ (AD 9) Az Európai Parlament budapesti tájékoztatási irodája.

PE/128/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS (2010/C 286 A/02) OSZTÁLYVEZETŐ (AD 9) Az Európai Parlament budapesti tájékoztatási irodája. 2010.10.22. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 286 A/3 PE/128/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS (2010/C 286 A/02) Az Európai Parlament képesítéseken és vizsgákon alapuló kiválasztási eljárást indít az alkalmas jelöltek

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Munkavédelmi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére Személyes leadási határidő: Postára adási határidő: Postázási cím: Hallgatói adatok Minden sor kitöltése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006.DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 515-20/2006. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT 2010.5.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 119 A/1 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/123/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14-es besorolási fokozat) JOGI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE PÁLYÁZATI ADATLAP GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK KÖZÖS SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAG NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE Az IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (IPOSZ) országos gazdasági érdekképviselet pályázati

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2014/2015 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban 101. sz. Egyezmény a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.3.3. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 53 A/1 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG Pályázat az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala BEREC Hivatal

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02)

NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) 2011.11.17. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 336 A/5 NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) Szeretne valamelyik európai intézményben dolgozni? Megfelel az elvárásoknak? Jelentkezzen!

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

III. AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

III. AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI III. AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 14/2012. (IV. 17.) OBT határozat a Szervezeti és működési szabályzat elfogadásának időpontjáról Az Országos Bírói Tanács a végleges

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP 1.) A program címe: K ö z é p v e z e t ő i t o v á b b k é p z é s - V e z e t ő k é p z é s 2.) A program szervezője és jogtulajdonosa: Európai Vezetőképző Akadémia

Részletesebben

ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP

ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP Tanuló oktatási azonosítója 1 : Tanuló teljes neve: TANULÓI TÖRZSADATOK Tanuló születési helye: Tanuló születési ideje: Anyja leánykori

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

Integrált keretrendszer

Integrált keretrendszer Integrált keretrendszer Példa SAP R/3 Humán erőforrás gazdálkodás, személyügy Referencia modell 1 Humánerőforrás Személyzeti ügyek 2 Humánerőforrás Rendszerszervezése Üzleti Költség elszámolási Üzem Könyvelési

Részletesebben

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYZATA

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁCIÓS SZABÁLYZATA MPTSZ Nonprofit Kft. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9, II/5, Budapest H-1051, Hungary P: (+36)309444260 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Magyari Gábor Születési név: Magyari Gábor Anyja neve: Varga Anna Neme: férfi Születési hely, idő: 1974. ápriéis 9. Családi állapot: nős Állampolgárság:

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

Indoklás. a könyvtárak minősítéséről és a Könyvtári Minőségi Díj bevezetéséről szóló miniszteri rendelet tervezetéhez

Indoklás. a könyvtárak minősítéséről és a Könyvtári Minőségi Díj bevezetéséről szóló miniszteri rendelet tervezetéhez Indoklás a könyvtárak minősítéséről és a Könyvtári Minőségi Díj bevezetéséről szóló miniszteri rendelet tervezetéhez A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3.1 AZ EURÓPAI ISKOLÁK TANFELÜGYELŐINEK FUNKCIÓJA 3.4 ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS NAPIDÍJ VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK 3.1 AZ EURÓPAI ISKOLÁK TANFELÜGYELŐINEK FUNKCIÓJA 3.4 ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS NAPIDÍJ VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT B.3 AZ EURÓPAI ISKOLÁK TANFELÜGYELŐI TARTALOMJEGYZÉK 3.1 AZ EURÓPAI ISKOLÁK TANFELÜGYELŐINEK FUNKCIÓJA 1. Általános funkciók 2. A tanfelügyelők egyéni feladatai 3. A Felügyelő Tanácsok 4. Az európai érettségivel

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár

VITAMIN Egészségpénztár VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt

Részletesebben

114. sz. Egyezmény. a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól

114. sz. Egyezmény. a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól 114. sz. Egyezmény a tengeri halászok munkaszerződésének pontjairól A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 44/C. -ában foglalt jó üzleti hírneve

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 139. -ában foglalt jó üzleti

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015.

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Szakmai Program 15. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. I. A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról

A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról 1 2010. évi képzés tervezés Az éves képzési továbbképzési terv elkészítésekor célelőirányzati forrásra nem számíthatunk!

Részletesebben

4/1995. (III. 24) KÜM utasítás. a tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról szóló 2/1995. (III. 4.) KÜM rendelet végrehajtásáról

4/1995. (III. 24) KÜM utasítás. a tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról szóló 2/1995. (III. 4.) KÜM rendelet végrehajtásáról 4/1995. (III. 24) KÜM utasítás a tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról szóló 2/1995. (III. 4.) KÜM rendelet végrehajtásáról A tiszteletbeli konzulok küldéséről és fogadásáról szóló 2/1995. (III.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Tolnai Jánosné Dr. Születési név: Szatmári Katalin Anyja neve: Bognár Aranka Neme: nő Születési hely, idő: Budapest, 1954.04.29 Családi állapot: házas Állampolgárság:

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben