2010. szeptember KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. szeptember 3. 3. KÜLÖNSZÁM. Tartalomjegyzék. Tárgy"

Átírás

1 2010. szeptember KÜLÖNSZÁM Tartalomjegyzék Tárgy Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. A gazdálkodási környezet változása Az elmúlt négy év a makrogazdasági környezet jelentős, az önkormányzat gazdálkodását is rendkívül kedvezőtlenül érintő változását hozta. A gazdasági növekedés folyamatos csökkenése mellett az államadósság és a folyó fizetési mérleg hiánya jelentősen nőtt, 2009-ig valamennyi makrogazdasági mutató nagymértékben romlott. A világgazdaságban 2007-ben kezdődött globális pénzpiaci problémák, és az inflációt gerjesztő folyamatok 2008 során egyre erőteljesebbé váltak és a évi költségvetési tervezés időszakában globális pénzügyi válsággá szélesedtek. A globális hitel- és tőkerendszer válsága Magyarországot, eladósodottságának mértéke következtében fokozottan sújtotta. Makrogazdasági mutatók az előző év %-ában Megnevezés GDP növekedés 3,9 1,1 0,6-6,7-0,9 Lakossági fogyasztás 1,9-1,8 0,1-6,6-2,1 Beruházások -2,1 1,5-2,6-9,3 0,6 Export volumenváltozás 17,9 15,9 4,8-15,1 3,0 Import volumenváltozás 12,4 13,1 4,7-17,2 2,0 Infláció 3,9 8,0 6,1 4,5 4,1 Pénzügyi egyensúly jellemzői a GDP %-ában Államháztartás egyenlege* -9,2-4,9-3,4-2,8-4,0 Államháztartás elsődleges egyenlege (pénzforgalmi) -5,5-5,4 1,1 1,6 0,8 Bruttó államadósság* 65,6 65,9 72,8 74,2 Folyó fizetési mérleg hiánya -5,8-6,5-8,4-3,0-3,4 *:ESA 95 magánnyugdíjpénztár nélkül A gyors negatív változások következtében a parlamentnek benyújtott állami költségvetést 2009-ben kétszer is szükséges volt átdolgozni. Ennek egyik eredménye egy fűnyíró elvű megszorítás lett, amely az önkormányzati szektort is jelentősen érintette. A 2010-es költségvetés készítésekor a kormány alappillére az államháztartási hiánycél fiskális fenntarthatósága volt. Ebben egyik legnagyobb vesztes megint az önkormányzati szektor lett, mivel a kormány által kalkulált 400 milliárd forintos bevételkiesés felét a központi költségvetéstől, másik felének legjelentősebb részét az önkormányzatoktól vonták el. Az önkormányzati szektoron belül is a megyei önkormányzatok helyzete az átlagosnál kedvezőtlenebbül alakult (részletesebben erről a központi források bemutatásánál). Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok forrás oldalról szabályozottak, azaz nem a szükségletek, hanem a bevételek határozzák meg a kiadások lehetőségeit, az elmúlt 4 év gazdálkodását főként a csökkenő forrásokhoz és az állandóan változó környezethez való folyamatos alkalmazkodás jellemezte. Mivel a saját bevételszerzési lehetősége rendkívül korlátozott, az állami szerepvállalás csökkenésére elsődlegesen a működés racionalizálásával, valamint külső forrásbevonással reagált a Baranya Megyei Önkormányzat. Főbb bevételek, kiadások alakulása A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek összege december 31-én millió forint, december 31-én millió forint, (az 5/2010. (IV. 30.) Kgy. határozat szerinti) módosított előirányzat millió forint volt ban ennek 86,0%-a, 2010-ben 48,5%-a a működési költségvetés ban a fejlesztési célú bevételekből és a kötvénykibocsátásból tar-

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 talékolt pénzek következtében (likviditási hitellel kezelt működési hiánya mellett) többlettel zárt az önkormányzat december 31-én hiánya 223 millió forint volt, a 2010-re tervezett hiány millió forint. A költségvetési főösszeg évenkénti változására alapvető hatással volt a folyamatos bevételcsökkenés miatt szűkülő feladatellátás, a feladatellátás szerkezetének változása (benne a 2009-ben közel 5 milliárd forintos költségvetésű Baranya Megyei Kórház költségvetési intézményként való megszűnése január 1-jétől). Továbbá 2010-ben meghatározó elem a költségvetésben az önkormányzati nagyprojektek az Orfűi Aquapark és Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központ, a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, és a Nagy Kiállítótér - Múzeum utca megvalósítása. A költségvetés mérlegeit az számú mellékletek tartalmazzák. Bevételek A Baranya Megyei Önkormányzat működési forrás struktúrájának legjelentősebb elemei a központi támogatások, (2009-ig) az OEP finanszírozás, és az illeték bevétel. Együttesen a tényadatok átlagát számolva, a működési célú bevételek közel kétharmadát, 73,8%-át tették ki. Működési célú bevételek megoszlása Jogcím Központi források 31,1% 30,4% 37,0% 34,6% 40,1% Saját bevételek - Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 3,9% 3,9% 4,6% 5,5% 8,2% - Egyéb intézményi működési bevételek 5,7% 7,5% 7,0% 8,3% 7,8% - Illetékek 15,4% 12,4% 16,2% 15,3% 19,9% - Egyéb önkormányzati működési bevétel 0,1% 0,7% 0,1% 3,0% 1,0% Támogatásértékű bevétel (OEP támogatás nélkül) 4,9% 4,1% 5,6% 4,0% 10,7% OEP támogatás 31,5% 27,8% 23,4% 20,2% 2,4% Átvett pénzeszközök 4,7% 9,9% 1,2% 2,8% 0,2% Támogatási kölcsönök visszatérülése, pénzmaradvány elszámolás 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Pénzforgalom nélküli bevételek 2,7% 1,5% 0,0% 0,0% 7,2% Költségvetési bevételek összesen 100% 100% 100% 100% 100% A központi kapcsolatokból származó bevételek összbevételen belüli magas arányából következik, hogy abszolút nagysága is, és szabályozásának módja is nagyban befolyásolja a megyei önkormányzat gazdálkodásának lehetőségeit. Már az előző ciklusban is a központi források nominális csökkenésével kellett számolni és 2010 között a normatíva és az átengedett SZJA kb. 1,1 milliárd forinttal, a fejlesztési célú források közel 200 millió forinttal csökkentek. (Ha 2006-hoz hasonlítunk, e csökkenés eléri a 2 milliárd forintot, amelyből közel 1,5 milliárd forint a működést érintő bevételkiesés.) A nominális csökkenés hatása tovább halmozódik azzal, hogy az állami támogatás nem, vagy csak részben kezel a kiadási oldalon olyan növekményeket, mint például az infláció, a közüzemi díjemelkedések, a közalkalmazotti bértábla és a köztisztviselői illetményalap változása. Így a reálérték csökkenés még kedvezőtlenebb hatású. A megyei önkormányzatok SZJA részesedése 2007-ben igen jelentős mértékben, 45%-kal csökkent, ami több mint 450 millió forintos bevételkiesést eredményezett a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében. A ciklus másik drasztikus forrásmegvonása 2010-ben történt, ami a Baranya Megyei Önkormányzat esetében közel 700 millió forintot jelentett. E csökkenés egyik eleme ismét csak a megyéket sújtó SZJA részesedés csökkenés volt, mely önkormányzatunk esetében önmagában 370 millió forintot tett ki. Mindezen változásokhoz a Baranya Megyei Önkormányzat folyamatosan igyekezett feladatellátásának átalakításával, belső szervezésével úgy igazodni, hogy a magasabb fajlagos összegű támogatásokból minél nagyobb összeggel részesedjen ben azokon a jogcímeken, ahol az ellátottak létszáma alapján vehető igénybe a normatíva (mind a szociális, mind a gyermekvédelmi, mind a közoktatási ágazatban) az országos átlagnál kisebb a Baranya Megyei Önkormányzat támogatásának csökkenése. Ez azt jelenti, hogy a kihasználtság, a feladatellátás szervezése tekintetében az átlagnál jobb a helyzet önkormányzatunknál. (A Magyar Köztársaság költségvetésében a normatív hozzájárulások előirányzatainak változását jogcímenként és ágazatonként a 4. számú melléklet mutatja.)

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Az állami hozzájárulás az intézmények működésében 2007-ben a források 67,9%-át, 2008-ban 65,7%-át, 2009-ben 69,2%-át tette ki. A 2010-es tervszámok szerint ez az arány 67,6 % ben az intézményi feladatellátáshoz az önkormányzat saját forrásaiból millió forintot, 2008-ban millió forintot, 2009-ben ezer forintot kellett biztosítania ben millió forintra lesz szükség. Tekintettel arra, hogy az állami hozzájárulás csökkent, a javuló számok a kiadási oldalon végrehajtott megtakarítások, racionalizálások eredményei. A központi források csökkenését nem tudta a Baranya Megyei Önkormányzat saját bevételeinek növelésével kompenzálni, hiszen kevés bevételszerzési lehetősége van. Legnagyobb saját bevételének, az illetékbevételnek alakulására pedig nincs érdemi hatása, a központi szabályozás, illetve a reálfolyamatok befolyását saját intézkedésekkel nincs módjában alakítani ben a Baranya Megyei Önkormányzat illetékbevétele 559 millió forinttal volt kevesebb, mint 2006-ban ben pedig a évi előirányzatnál még 350 millió forinttal kevesebbet tervezhettünk. Az időarányos még alacsonyabb bevételi szintet vetít előre, az I-VIII. havi ezer forint elmaradást mutat. Ez azt jelenti, hogy az illeték bevételekben is közelítheti a kiesés a ciklus teljes ideje alatt (a évihez képest halmozottan) az 1 milliárd forintot január 1-jétől a megyei Illetékhivatalok megszűnésével megszűnt az önkormányzatok végrehajtási tevékenységét ösztönző mérték ben már érezhetők voltak a válság ingatlanpiacot érintő hatásai, a reáljövedelem csökkenésével csökkent a lakásvásárlási hajlandóság, jelentősen megnyilvánult a hitelezéshez kapcsolódó és az építőipari ágazatot érintő recesszió. Továbbá 2009-ben az örökösödési illetékre vonatkozó szabályozás-változással, 2010-ben pedig a visszterhes ingatlanszerzést terhelő általános illeték mértékek csökkenésével kellett kalkulálnunk. További működési bevételeink Az intézményeknél az ellátottak és alkalmazottak térítési díjából származó bevételek növekedése folyamatos és mérsékelt, tükrözi az árakban és a térítési díjakban megjelenő inflációs hatásokat. E jogcímen az összes működési bevétel átlagosan 4-5 %-a folyt be. Abszolút nagysága évek óta hasonló (2006-ban 589,1 millió forint, a évi tervszám 594,4 millió forint) ben a Baranya Megyei Kórház megszűnése következtében azonban jelentősen lecsökkent a működési mérleg főösszeg, ennek következtében a belső megoszlási arány 8,2 %-ra nőtt. Szintén viszonylag hasonló arányt, átlagosan 7,3 %-ot (5,7 % és 8,3 % szélsőértékkel) képviseltek az elmúlt években a működési célú bevételek között az egyéb a szolgáltatás és áruértékesítésből, bérleti díjakból, kamatból, ÁFÁ-ból összetevődő intézményi működési bevételek. Az önkormányzat Hivatalában realizálódó működési bevételek nagysága mindössze az összes működési bevétel (átlag) 1%-a. Jellemzően e jogcímen nincsen bevétel bővítési lehetősége a megyei önkormányzatnak. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A felhalmozási és tőke jellegű bevételek döntően vagyonelemek értékesítésből származó bevételek. A jól értékesíthető ingatlanok eladására már a korábbi időszakokban sor került. Mára az önkormányzat ingatlan- és ingó vagyonának döntő része az intézmények használatában van, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítását szolgálja, illetve a forgalomképes vagyon döntő része üzemeltetésre átadott ingatlanokból áll. A hasznosítható vagyontömeg, az értékesítésre kijelölt ingatlanok: Pécs, Ángyán J. u. 6. (volt Tüdőszanatórium) Pécs, Rákóczi u. 15.; Pécs, Dischka Gy. u. 7.; Pécs, Kórház tér 1.(volt pécsbánya-telepi kórház); Pécs-Vasas Bencze J. u. 13.; Balatonberény, Béke u. 12.; Regenye, beépítetlen föld, és két orfűi kert. Ha a terv és a tényszám viszonyát nézzük, azt tapasztalhatjuk, hogy az ingatlanok tervezett értékesítése 2008-tól már csak kismértékben, 2009-ben és idáig 2010-ben az ingatlanpiacot érzékenyen érintő válság következtében egyáltalán nem valósult meg. Mivel gyakorlatilag ez tekinthető az önkormányzat egyetlen saját bevétel bővítési lehetőségének, e források elmaradása jelentősen befolyásolja a költségvetés helyzetét. Ugyanakkor az értékesítésre váró ingatlanvagyon az adósságállomány törlesztésének fedezetére szolgálhat.

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek alakulása: forint Megnevezés/év Előirányzat Teljesítés Teljestés %-a 94,2 % 113,3 % 12,9 % 0,6 % 2006-ban kiugró i értéket láthatunk, amely döntően, millió forintban az önkormányzat Harkányi Gyógyfürdő Rt-ben lévő részvénycsomagjának értékesítéséből származik. Ez az összeg tartalékba került és több éven át fejlesztési célú kiadások fedezeteként szolgált ben az ingatlanértékesítés bevétele a tervezettnek megfelelő, ezer forint volt, melyből ezer forint származott a Hengermalom u. 4. értékesítéséből, a többi többségében lakóházingatlanok eladásból folyt be ban már csak az előirányzat 12,9%-a (a Mohács, Szerb u. 2., illetve a Komlói tűzoltóság ingatlanának értékesítése) teljesült, a Rákóczi út 15. és a Pécsbányatelep Kórház tér 1. ingatlanokra abban az évben és azóta sem volt vevő. Ugyanez mondható el ben a 85/2009. (VI.18.) Kgy határozattal értékesítésre kijelölt Pécs, Ángyán J. u. 6. ingatlanra is. A volt Tüdőszanatórium épülete valószínűsíthetően jobban értékesíthetővé válik funkciójának bővítése esetén. Az Egészségügyi intézmény rendeltetésének kiegészítése, módosítása Pécs M. J. Város Önkormányzata rendezési tervének módosításával történhet, melyre valószínűsíthetően szeptember-októberében kerül legkorábban sor. Támogatásértékű és átvett pénzeszközök Az önkormányzat költségvetésébe a évi időszakban átvett pénzként ténylegesen (államháztartáson belülről és kívülről) 6,9 milliárd forint folyt be ben további 5,6 milliárd forintot tervezünk. Minezekből 9,6 milliárd forint származik az államháztartáson belülről és 2,9 milliárd forint kívülről. 5,9 milliárd szolgál működési, 6,6 milliárd forint fejlesztési célokat. Ezek döntően európai uniós, és hazai, önkormányzati és intézményi pályázatok eredményei. A évi tervszám alapvetően a kiemelkedő önkormányzati projektekhez (Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont; Nagy Kiállítótér Múzeum utca; Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése; Baranyai Élménykörút Orfűi Aquapark és Orfűi Viziturisztikai Központ) kapcsolódó támogatás. Kiemelésre érdemes, nagy jelentőségű projekt volt a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál az M6-M60-as út baranyai nyomvonalának régészeti feltárása, mely a Nemzeti Autópálya Rt.-vel kötött szerződés alapján valósult meg. Az önkormányzat ciklusprogramjaiban deklaráltan hangsúlyt helyez a külső források minél nagyobb mértékű bevonására. Pénzforgalom nélküli bevételek ezer forint Jogcím/év 2006 tény 2007 tény 2008 tény 2009 tény 2010 terv Pénzforgalom nélküli bevételek ebből működési célú Az előző évek pénzmaradványa, 2007-től mostanáig, lényegesen magasabb a korábbi évekénél. Ennek oka, hogy az önkormányzat középtávú fejlesztési céljainak megvalósításához tartalékolta a ban eladott Harkányi Gyógyfürdő Rt-ben lévő részvénycsomagjából, valamint a 2007-ben kibocsátott kötvényből származó bevételének döntő részét. Felhasználására ig teljes mértékben sor került alapvetően fejlesztési célokra, valamint a Baranya Megyei Kórház adósságállományának törlesztéséhez. Ezen túl, a szűkös költségvetés és a feszített tervezés következtében, a pénzmaradvány csaknem kizárólagosan az áthúzódó kötelezettségek fedezetére szolgált, szolgál. Nem jelent kitörési pontot az önkormányzat bevételei között. Kiadások Az önkormányzat (korábbi években) jellemző kiadási szerkezete már 2009-ben, de igazán 2010-ben jelentős változást mutat. Ennek oka a nagy beruházási projektek döntően 2010-es megvalósítása, kivitelezése. Összességében e projektek teljes költségvetése 5,8 milliárd forintot tesz ki.

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Kiadások megoszlása Megnevezés Személyi juttatások és járulékai 55,6% 54,2% 60,2% 49,5% 26,7% Dologi jellegű kiadások 29,3% 36,3% 31,3% 33,8% 18,3% Speciális célú támogatások 4,6% 3,8% 3,4% 4,3% 4,1% Ellátottak pénzbeli juttatása 0,5% 0,6% 0,7% 0,6% 0,5% Felújítási kiadások 0,8% 0,9% 0,4% 1,2% 0,7% Beruházások 5,9% 4,2% 4,0% 10,7% 40,3% Pénzügyi befektetések kiadásai, és egyéb felhalmozási kiadások 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Egyéb kiadások 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 9,4% Költségvetési kiadások összesen 100% 100% 100% 100% 100% Ennek következtében az önkormányzat összes költségvetési kiadásából a as években 6,8-5,1-4,4 %-ot kitevő fejlesztésekhez képest 2009-ben már 11,9 %-ot, 2010-ben terv szerint pedig 41,0 %-ot képviselnek a fejlesztési kiadások. (Természetesen ez az arányeltolódás meglátszik a bevételek szerkezetében is, elsősorban az átvett pénzeszközök, az ÁFA bevételek és a pénzforgalmi bevételek felhasználása jogcímeken.) Működési kiadások megoszlása Megnevezés Személyi juttatások és járulékai 62,7% 57,3% 64,7% 57,3% 56,2% Dologi jellegű kiadások 32,5% 38,4% 32,4% 38,6% 36,7% Speciális célú támogatások 4,2% 3,7% 2,2% 3,3% 6,2% Ellátottak pénzbeli juttatása 0,6% 0,6% 0,8% 0,7% 1,0% Költségvetési kiadások összesen 100% 100% 100% 100% 100% A működési kiadások között egyenletesen magas, 60 % közeli arányt képviselnek a személyi juttatások és járulékaik, valamint 35 % körüli értéket a dologi kiadások. Együttes 95 %-os mértékük jelzi a feladatellátás kiadásainak igen magas determinációját. A speciális célú támogatások aránya viszonylagosan állandó, alacsony ( között átlagban 3,3 %-os) ben aránya megnőtt (6,2 % lett), alapvetően amiatt, hogy a két társulásos formában fenntartott intézmény nem intézményfinanszírozásban részesül, hanem a működéséhez való hozzájárulás a fenntartónak, illetve a gesztor önkormányzatnak speciális célú támogatásként utalandó. Az ellátottak juttatása szintén állandó mértékű, a működési kiadások 1 %-a, vagy az alatti. A felújítások a költségvetés szűkös lehetőségei következtében elsődlegesen vagyonvédelmi, állagmegóvási okokból, illetve a működési kiadáscsökkentés érdekében valósultak meg. ezer forint jogcím/év 2006 tény 2007 tény 2008 tény 2009 tény 2010 terv Felújítási kiadások Beruházások A beruházások legnagyobb részben címzett támogatással, európai uniós forrással, illetve egyéb külső forrás bevonásával jöttek létre ben címzett támogatás kapcsolódott a Baranya Megyei Kórház A épület rekonstrukciójához, a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács tornaterem és tanműhely beruházásához, ben a Zsolnay Múzeum rekonstrukcióhoz től már a nagyprojektekhez kapcsolódóan is történtek kifizetések ig, a vizsgált időszakban a felhalmozási mérleg (a korábban már említett, tartalékolt fejlesztési bevételek következtében) pozitív volt. Az önkormányzat nagyprojektjeinek áttekintése: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont A munkaterület átadása augusztus 7-én történt. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Gropius Építőipari és Kereskedelmi Zrt. lett. A január és június közötti időszakban befejeződtek az épület gépészeti és villamos szakipari munkái, valamint a homlokzati burkolás, a belső burkolás és festés, illetve a parkoló és kertépítés. Az informatikai rendszer kiépítése és az optikai ká-

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 bel bevezetése az épületbe megtörtént, az épület kapcsolódik az egyetemi gerinchálózathoz. Az épület közműellátásának kiépítése víz, villany, távfűtés bekötése júniusában megtörtént. A kivitelező az épületet június 9-én készre jelentette. A műszaki átadás-átvétel folyamata június 23-án kezdődött és augusztusban befejeződött. Az épület birtokba adása augusztus 27-én megtörtént. Az épület bútorainak beszerzése részben lezárult, a központosított közbeszerzés keretében be nem szerezhető bútorok nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre. Kiválasztásra került a számítógépek beszállítója is. Az irodatechnikai eszközök nyílt közbeszerzési eljárásának lezárása szeptemberében várható. A Tudásközpont házavató ünnepségére szeptember 8-án kerül sor. A Tudásközpont projekt célkitűzései várhatóan a tervezett határidőre november 27-ére teljes egészében megvalósulnak. A generálkivitelező GROPIUS Zrt-t 95%-ban kifizette a Baranya Megyei Önkormányzat. A fennmaradó 5% e a használatbavételi engedélyhez kötött. A Tudásközpont üzemeltetési feladatait a Pécsi Tudásközpont Kft. látja el, létrehozásáról tulajdonosi döntés született. A Kft. jelenleg 4 fővel működik. A tulajdonosok a projekt Támogatási Szerződésének mellékletét képző Konzorciumi Szerződésben abban állapodtak meg, hogy a létrejövő társasház tekintetében a Baranya Megyei Önkormányzat 65 %-ot, a PTE 35%-ot tulajdonol. A PTE a létrejövő társasház 49%-át veszi használatba, így a tulajdoni hányada és az általa használt épület hányad nagysága közötti 14%-nyi különbözet után évi induló bruttó 16, 44 millió forint bérleti díjat köteles a tulajdonos Baranya Megyei Önkormányzatnak fizetni. A Baranya Megyei Önkormányzat az épületben fennálló résztulajdona egészét bérbeadja: részben a fentiek szerint a PTE-nek, részben a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás irányítása alá tartozó, önálló jogi személyiségű, integrált megyei-városi könyvtárintézménynek. A beszerzett eszközök a Tagok érvényes megállapodása szerint a megalakítandó társasház tulajdonába kerülnek. A könyvvizsgálói vélemény alapján a megállapodás módosítása indokolt azzal, hogy az eszközök tekintetében is a bérbeadásról kell megegyezni. Orfűi Aquapark és Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 88/2009. (VI. 24.) Kgy. határozatával hagyta jóvá a Baranyai Élménykörút projekt Támogatási szerződését. A Baranya Megyei Önkormányzat két projektelemének az Orfűi Aquapark és az Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központ kivitelezése októberében kezdődött el. A projektelemek eredeti befejezési határideje június 15-e volt. Mindkét projektelem tekintetében a kivitelezés során időközben előre nem látható, de műszakilag szükséges munkák váltak indokolttá, illetve előre nem látható körülmények akadályozták a folyamatos minőségi munkavégzést. Ezen okok miatt a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft, mint Közreműködő Szervezet május 13-án jóváhagyta a Baranyai Élménykörút projekt Támogatási Szerződésének azon módosítását, mely az Élménykörút projekt befejezési határidejét december 31-ig meghosszabbította. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 61/2010.(V.31.) GFB, Költségvetési Bizottsága 55/2010. (V.31.) KB határozatával jóváhagyta az Orfűi Aquapark kivitelezésére a ZÁÉV ZRt-vel kötött vállalkozási szerződés módosítását, mely a műszaki átadás-átvétel megkezdésének határidejét július 15-re, a használatba vételi engedélyhez kötött befejezési határidőt augusztus 15-re módosította. Ugyanezen határozatok az Orfűi Aktív Víziturisztikai Központ projektelem kivitelezésére az INVESTMENT Kft-vel kötött vállalkozási szerződést is módosították a befejezési határidő tekintetében: a műszaki átadás-átvétel megkezdésének határidejét június 15-re, a használatba vételi engedélyhez kötött befejezési határidőt július 15-re. Az Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központ tekintetében a műszaki átadás-átvétel július 15-én lezárult, így e projektelem kivitelezése befejeződött, annak ünnepélyes átadása július 29-én megtörtént. Az Orfűi Aquapark esetében a műszaki átadás-átvétel a szerződésben foglaltaknak megfelelően július 15-én megkezdődött, a projektelem ünnepélyes átadására augusztus 12-én került sor, majd augusztus 13-án a nagyközönség előtt is megnyitotta kapuit július 14-én a Baranya Megyei Önkormányzat bérleti- és ingatlan hasznosítási szerződést kötött a Club Orfű Kft-vel a Baranyai Élménykörút projekt Orfűi Aquapark és Orfűi Aktív Vízi Turisztikai

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Központ projektelemek üzemeltetésére 2010 augusztus 31-éig szeptember 1-jétől a létesítmények szezonon kívüli, illetve téli karbantartási feladatait a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága veszi át. E tevékenységet a Gazdasági Igazgatóság a 2011-es szezon kezdetéig, illetve az újabb bérlő kiválasztásáig végzi, mely tevékenységhez kapcsolódó költségigények felülvizsgálata folyamatban van. A Nagy Kiállítótér Múzeum utca projekt keretében a Pécs, Káptalan utcai múzeum épületek, kertek, valamint a Káptalan utca, Aranyos kút és Eszperantó park műszaki átadása lezárult, a használatbavétel, a múzeumok újranyitása megtörtént. A Pécs, Papnövelde utca 5. épültnél a geotermikus energián alapuló gépészeti rendszer a nem megfelelő vízhozamú kutak miatt meghiúsult, a műszaki változások bizonyos munkafolyamatok, munkaterületek vonatkozásában a megvalósítási időtartam meghosszabbítását tették indokolttá. Ez alapján a Papnövelde utca, valamint a Papnövelde u. 5. épület esetén a befejezési határidő június 30-ra, míg az épület szellőzésének beszabályozása tekintetében a véghatárideje július 15-re módosult. A beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatások, mint a nyilvánosság biztosítása, valamint az ESZA típusú tevékenységek biztosítása közbeszerzési eljárása folyamatban van. A projekt tervezett zárása: december 30. A Nagy Kiállítótér projekt keretében megújuló ingatlanok esetében a megvalósítási tanulmány részlegesen, a vállalkozási tevékenység keretében üzleti nyereséget eredményező hasznosítással számolt. Ezen ingatlanok, ingatlanrészek és a hozzájuk kapcsolódó eszközök esetében bérbeadásra kerül sor a tevékenységi körét vállalkozási tevékenységgel kiegészítő Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága számára. Régészeti Múzeum rekonstrukció AZ EGT projekt esetében módosításra került sor, mely módosítást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 34/2010 (IV.29.) Kgy határozattal hagyott jóvá. A módosítás következtében az épület teljes rekonstrukciója, a meglévő pincéket is beleértve megvalósul, de az épület alápincézése elmarad. A felújítandó épületben csak a partnerek irodái, valamint további egy múzeumi iroda kerül kialakításra, a felszabaduló iroda, műhely és raktár helyiségek mind kiállítótérré alakulnak. A projekt költségvetése is módosult, a projekt elszámolható költsége Ft-ra csökkent, a támogatásintenzitás 77,85%-ra nőtt, ezáltal a Baranya Megyei Önkormányzat önereje Ftra mérséklődött. A projekt módosításának jóváhagyását követően Bachman Zoltán tervező, a beruházás engedélyezési, majd szerzői jog alapján, kiviteli tervét készítő Bachman és Bachmann Építésziroda Kft. képviselője jelezte az önkormányzat felé, hogy az épület módosított kiviteli terveit nem kívánja elkészíteni. Így az önkormányzatnak új tervezőt volt szükséges kiválasztania, az új tervezővel (Építész Kör Kft.) az önkormányzat augusztus 5-én írta alá a szerződést, a módosított engedélyezési, valamint kiviteli tervek készítése folyamatban van. Az eredeti tervező kilépése okán a projekt megvalósítás késedelmet szenvedett, mely alapján a április 30-i jelenleg érvényben lévő projekt zárási határidő bizonyosan nem tartható. Ennek megfelelően az önkormányzat kérvényezte a projekt zárás határidejének december 31-re történő módosítását. A kérelem elbírálása folyamatban van. A ciklusban megvalósított megtakarítási intézkedések Az önkormányzat bevételeinek (korábban részletesen ismertetett) jelentős csökkenése következtében a kiadások megszorítására és a feladatellátás folyamatos racionalizálására kényszerült a testület. A működés minden területén érvényesültek a megtakarítási intézkedések. Csökkent a nem kötelező feladatok finanszírozása. A személyi juttatások visszafogását egyrészt folyamatos álláshely megszüntetésekkel valósította meg az önkormányzat, másrészt csak a jogszabály által előírt kötelező juttatásokra volt biztosított a fedezet. Ugyanakkor megvalósultak a ciklusban olyan beruházások, felújítások, amelyek olcsóbb működést tesznek lehetővé az intézményi feladatellátásban (pl. bólyi termálvizes mosoda, ablakcsere a komlói és a görcsönyi intézményben, TIOP beruházás a komlói középfokú intézményben) ben például a dologi kiadásokban összességében sikerült olyan mértékű megtakarításokat elérni, amelyek ellentételezni tudták az ÁFA változás és az áremelés hatásainak növekményét. A és között tett intézkedések következtében sikerült elérni, hogy a folyamatos működés hiánya érdemben ne növekedett.

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 A feladatellátás racionalizálásának legjelentősebb döntései a évre nehezedő gazdasági kényszerek következtében, a évi költségvetés készítés során, illetve év közben valósultak, valósulnak meg. A feladatellátás változásai A ciklus ideje alatt a feladatellátásban bekövetkezett legjelentősebb változások: január 1-jétől a szederkényi és a mecsekjánosi szociális intézmények működése önkormányzati fenntartású intézményként megszűnt, funkcionális jogutódlással civil fenntartónak adta át a testület. Szintén január 1-jétől megszűntek a megyei illetékhivatalok, a tevékenységet az APEH Regionális Igazgatósága látja el. Március 20-án megalakultak a területi kisebbségi önkormányzatok, Baranya megyében cigány, horvát, német önkormányzatok alakultak. Július 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat 10 éves időtartamra átvette a dr. Marek József Szakközépiskola és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium által ellátott feladatokat és integrálta a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma intézménybe. Szintén július 1-jétől látja el a Hivatal a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás pénzügyigazdálkodási feladatait, bekerült költségvetése a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésébe július 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézmény a Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola intézményegységeként a Kökönyösi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás irányítása alá tartozik december 31-el megszűnt a Baranya Megyei Kórház, mint a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmény, január 1- jétől a Baranya Megyei Önkormányzat egészségügyi területi ellátási kötelezettségének ét a Pécsi Tudományegyetem és Klinikai Központ részére adta át november 6-án a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megalakította a Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulást, mely január 1-jétől intézményfenntartó társulásként működteti a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár intézményt. E jogutód intézmény látja el a december 31-gyel megszűnt Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár feladatait I. félévében a gyermekvédelmi ágazatban a férőhelyek optimális kihasználása érdekében a tartósan üres lakásotthonok - Szigetvár, Kolozsvár u. 10, Sellye, Korongi tér 11. és Pécs, Illyés Gy. u nevelőszülői házzá alakultak. A külső férőhelyek száma 50-re nőtt. Február 1-jétől a közművelődési ágazatban létrejött a Művészetek és Irodalom Háza, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ és Baranya Megyei Levéltár gazdasági integrációja, utóbbi gesztorsága mellett, melybe márciustól a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár is becsatlakozott. Április 1-jétől a szociális intézményi ellátórendszer eredményeként a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta intézmény (önálló intézményként megszűnt) az intézmény tevékenysége integrálódott a Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális intézménybe. Július 1-jétől a gyógypedagógiai és gyermekvédelmi intézményi ellátórendszer felülvizsgálatának eredményeként az közoktatási intézményekben ellátott gyermekvédelmi feladatok a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központba kerültek, a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old önálló intézményként megszűnt, a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Mohács tagintézményeként működik tovább. Továbbá megszűnt a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad önálló intézményként való működése is, a Baranya Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló tagintézménye lett. A Komló, Damjanich u. 25. sz. alatti bölcsőde a komlói kistérség fenntartásába került. A Pannon Szakképzés Szervezési Társulás gesztorságát Pécs M. J. Várostól átvette a Baranya Megyei Önkormányzat. Szeptember 1-jétől a Baranya Megyei Önkormányzat 10 éves időtartamra átvette a Szigetvár Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulástól a Dél-Zselic Középiskola Weiner Leó Alapfokú Művészetoktatási Intézménye által ellátott alapfokú művészetoktatási feladatokat és azt a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája,Kollégiuma és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Pécsvárad intézményben látja el. Ezen intézkedések áttekintése rámutat arra a sajátságos megyei önkormányzatokra jellemző helyzetre, hogy együtt vannak jelen a feladatracionalizálási intézkedések (intézmény átalakítások, feladatösszevonások, integrációk), valamint a megyei kötelező feladatellátásból következően, a más önkormányzatoktól átvett feladatokkal való bővülés. Mivel ezeket az intézményeket azért adják át a telepü-

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye lési önkormányzatok a megyének, mert veszteséget termelnek, gyakorlatilag a megyei önkormányzatnak folyamatosan szükséges saját ellátórendszerét újra és újra áttekintve racionalizálni. Az elmúlt ciklus feladatellátásának legnagyobb, legsúlyosabb feladat-átalakítása az egészségügy területén volt, mely több cikluson áthúzódva, több próbálkozáson túljutva, január 1-jétől valósult meg. A Baranya Megyei Kórház halmozódó adósságállománya már a korábbi ciklusban neuralgikus pontot jelentett a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében, gazdálkodásában. ezer forint * Adósságállomány december 31-én Az intézmény működéséhez az önkormányzat 2006-tól 2009-ig millió forint kölcsönt, illetve támogatást biztosított. A támogatás összegéből millió forint a szállítói tartozások fedezetére szolgált. Az adósságállomány a kirendelt önkormányzati biztos által felügyelt intézkedések ellenére a folyamatos működéssel újratermelődő tendenciát mutatott. Hosszú döntési folyamat eredményeként a racionálisabb működés érdekében létrejött a PTE Klinikai Központtal való integráció. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 72/2009. (VI. 18.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy területi ellátási kötelezettségének ét január 1-jétől a Pécsi Tudományegyetem és Klinikai Központ részére átadja, november 6-i ülésén pedig, 114/2009. (XI. 6.) Kgy. határozatával az egészségügyi integrációhoz kapcsolódó alapszerződéseket fogadta el. E döntések értelmében a Baranya Megyei Kórház, mint a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmény december 31-el megszűnt. A Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás szerint a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a Baranya Megyei Kórház jogutódja az alapító Baranya Megyei Önkormányzat. A megszűnt intézmény bevételei és kötelezettségei a Baranya Megyei Önkormányzathoz, mint jogutódhoz kerültek. A évi költségvetés a Baranya Megyei Kórházhoz kapcsolódóan ezer forint bevételi és ezer forint kiadási előirányzatot tartalmaz, melyből ezer forint céltartalékban szerepel. A faktorált adósságállomány évi költségvetést terhelő összege ezer forint, ebből kamat ezer forint. Az első félévi i adatok alapján ezer forint bevétel folyt be és ezer forint kiadás realizálódott. A II. félévben már kifizetésre került, illetve kerül ezer forint a dolgozók felmentési időre jutó átlagbérére, jubileumi jutalmára, mely várhatóan összesen kb ezer forintot tesz ki. Az év második felében az elsőnél nagyobb volumenű kiadás várható, ekkor kerül tervezetten kifizetésre a faktorált szállítói tartozásokból ezer forint és annak kamata. Az MKB Zrt.-vel történt egyeztetés alapján ezen összeg kifizetésére nem szeptembertől havi bontásban kerül sor, hanem a teljes összeg fizetésének határideje december 31-re tolódott. A kórházzal kapcsolatosan 2011-ben, és azt követően fennálló kötelezettségek: - A Baranya Megyei Kórház és a Pécsi Tudományegyetem több egészségügyi intézménnyel közösen március 25. napjával Támogatási szerződést kötött a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal, mint támogatóval, a HEFOP P /4.0 azonosító számú, intézményközi informatikai rendszer megvalósítása és működtetése tárgyában. Az egyetem vállalta a működő integrált egészségügyi ellátó rendszert kiszolgáló informatikai rendszer működtetését. A Baranya Megyei Önkormányzat, mint jogutód kötelezettséget vállalt arra, hogy a Baranya Megyei Kórház intézményi kórház-informatikai rendszerére vonatkozó mindenkori havi támogatási díjat, amely jelenleg ,- Ft/hónap, a mindenkori szerződési feltételeknek megfelelően tovább fizeti. A kötelező fenntartási időszak vége december 13. A kötelezettség öszszege január december 13 időszakra ezer forint. A HEFOP 4.4 intézményközi IT fejlesztéshez kapcsolódóan Konzorcium jött létre a pályázati cél megvalósítására. A Konzorcium fenntartása december 31. napjáig tart. A Baranya Megyei Önkormányzatnak, mint jogutódnak évben ,- forint fizetési kötelezettsége keletkezett. A elkövetkező évekre szóló hozzájárulás meghatározása az üzleti tervekben foglaltaknak el-

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 fogadását követően történik. Figyelemmel a évi kiadásra ennek összege a fenntarthatóság időpontjáig várhatóan közel ,- forint. - Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. részére fizetendő a Baranya Megyei Kórház szállítói tartozásállományának engedményezéséből - faktorálásból származó fizetési kötelezettség évben ezer forint és annak kamata. - Már megítélt kártérítési perekből adódóan 4 főt érintően, halálig tartó jövedelempótló támogatásra évenként forint kötelezettség áll fenn. - Orvosi műhibaperekre év hónapjában nem történt kifizetés. Ezen kiadásokra azonban szükséges több tízmillió forintos nagyságrendű fedezetet tervezni, mivel jelentős mennyiségű folyamatban lévő peres ügy van. - A Baranya Megyei Kórház valamint az Eurest Étteremüzemeltető Kft. között január 12. napjával vállalkozási szerződés jött létre, amely alapján a Kft. vállalta a Kórház Pécs, Rákóczi u. 2 szám alatti telephelyén az élelmezési üzem teljes körű rekonstrukciójának elvégzését és az étterem üzemeltetésével a beteg- és alkalmazotti étkeztetést. A szerződés értelmében a beruházás költségeinek érvényesítése az élelmezési szolgáltatásban történik. A szolgáltatást a Kft március 1. napjától kezdte meg. Amennyiben az élelmezési szolgáltatásra vonatkozó szerződés lejár, a Baranya Megyei Kórház és az Eurest Étteremüzemeltető Kft. között fennállt vállalkozási szerződésből eredő, és december 31-ig nem rendezett vagyoni és egyéb igényeket a Baranya Megyei Önkormányzat és a Kft. köteles egymással rendezni. A kötelezettség becsült értéke ezer forint. - A DonatusPharma Egészségügyi Szolgáltató Kft., mint a MediSyst Egészségügyi Befektetési Kft. átalakulása folytán annak jogutódja, illetve a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Kórház között augusztus 15 napjával 15 éves határozott időre Közreműködői szerződés jött létre a Kórház gyógyszertárának üzemeltetésére. A szerződések nem léptek hatályba, azonban a Kft. 15 évre előre megfizette a ezer forint + Áfa összegű bérleti díjat. A Kft. a bérleti díj megfizetését követően a bérlemény átalakítását, beruházását megkezdte, azonban annak befejezésére, engedélyezésére nem került sor. A beruházás könyvszerinti értéke december 31. forduló nappal ezer forint volt. A DonatusPharma Egészségügyi Szolgáltató Kft évi követelésének összege ezer forint + ÁFA, mely követelést vitatunk. Adósságállomány Önkormányzatunk alapelvei között fogalmazta meg minden évben, hogy törekedni kell arra, hogy a folyamatos működési kiadások fedezetét folyamatos bevételekből biztosítsuk, a fejlesztési bevételek pedig egyszeri jellegű kiadások, elsősorban fejlesztések fedezetére szolgáljanak. Ebbe a rendszerbe illeszkedtek azok a testületi döntések, - hogy a Baranya Megyei Kórház adósságállományának egyszeri jellegű kiadásaira a megüresedő egészségügyi ingatlanok értékesítéséből származó bevételt jelölte meg elsődleges fedezetül., - valamint az is, hogy fejlesztési terveihez (önrészek biztosítására) december 20-án ezer CHF értékű, 20 éves futamidejű kötvényt bocsátott ki az önkormányzat. Ezek az alapelvek egészen év végéig tarthatók is voltak. Akkor azonban azzal a helyzettel kerültünk szembe, hogy az egészségügy átalakításához kapcsolódó fizetési kötelezettségek éppen abban az időben keletkeztek, amikor a pangó ingatlanpiacon nem lehetett egyetlen betervezett ingatlant sem értékesíteni, és a forrásoldal is drasztikusan csökkent. Ezzel az önkormányzat kényszerhelyzetbe került, egyrészt a kötvényből származó fejlesztési tartalékait kellett a kórházhoz kapcsolódó kötelezettségek ére felhasználnia, másrészt a kötelezettségek ének egy részét át kellett ütemezni 2010-re és még 2011-re is. Ezekhez újabb külső forrás (hitel) bevonása vált, válik elkerülhetetlenné, melyek: - A kötvényből tervezett nagyprojektek önrészeinek biztosítására 118/2009. (XI.6.) Kgy. határozatával, az MFB által refinanszírozott Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében, 20 éves futamidejű, millió forint fejlesztési hitel felvételéről döntött a testület.

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye - A 63/2010. (VI. 17.) Kgy. határozatban pedig felhatalmazta a közgyűlés elnökét, hogy a Baranya Megyei Kórházzal kapcsolatos fizetési kötelezettségek biztosítására millió forint, vagy ennek megfelelő Euró össznévértékű, 10 éves futamidejű kötvény kibocsátásának előkészítését kezdje meg. (A kórházkonszolidációs kötvény előkészítése folyamatban van, a pályázati felhívását valamennyi, a kötvénykibocsátás megszervezésére feltehetően alkalmas pénzintézet megkapta. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 1-je, 8-án tárgyalásokat folytatunk le a pályázókkal, majd szeptember 10-ig nyújthatják be végső ajánlatukat. A közgyűlés szeptemberi ülésén várhatóan dönt a legkedvezőbb pályázat kiválasztásáról. A szerződéskötés tervezett időpontja: szeptember 23.) Összességében július 31-én az önkormányzat adósságállománya ezer forint, melyből - fejlesztési hitelállományának összege ezer forint (ebből a 2006-ban felvett hitelből fennáll ezer forint, az millió forintos keretösszegből lehívásra került ezer forint) - kötvényből fennálló tartozása CHF, amelynek értéke az értékelési szabályok szerint (2009. december 31-i árfolyamon számítva) ezer forint. Az adósságállományt a felvétel éve, hitelezők, hitelcélok szerinti bontásban a 8. számú melléklet mutatja. Az önkormányzat feladatellátásához szükséges likviditás biztosításához millió forint működési jellegű folyószámla-hitelkerettel rendelkezik, mely december 1-jén lejár. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 62/2010. (VI. 17.) Kgy. határozatában közösségi rezsimben hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a Baranya Megyei Önkormányzat részére folyószámla-hitelt nyújtó pénzintézet és számlavezető bank kiválasztására. Ennek fontos célja, hogy a szükséges likvidhitel-keret minél kedvezőbb feltételek mellett legyen igénybe vehető. Az eljárás részvételi szakasza során öt pénzintézet nyújtott be érvényes részvételi jelentkezést, ezeket kértük fel ajánlattételre. Az ajánlattételi határidő szeptember 6-a, a Tárgyaló bizottság szeptember 8-án tárgyal az ajánlattevőkkel. A közgyűlés szeptember ülésén várhatóan dönt a legkedvezőbb ajánlattevőről. A szerződés megkötésének tervezett dátuma október 6-a. Adósságszolgálat A évi költségvetésben tervezett törlesztés összege ezer forint, ebből ezer forint kapcsolódik a fejlesztési hitelekhez, ezer forint a kötvényhez. A tervezett kamatkiadások öszszege ezer forint melyből ezer forint a fejlesztési hitelek, ezer forint a kötvény és ezer forint a likvid hitel kamata. Az önkormányzatnak kötvény kibocsátásból és hitelfelvételből adódóan 2030 ig terjedően van tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettsége. Ennek egy hangsúlyozottan becsült nagyságrendjét mutatja a 9. számú melléklet. A becslés paramétereit (a kamatmértéket, a kötvény esetén használt árfolyamot) jelzi a táblázat alatti megjegyzés. Ezen túl természetesen nem tartalmazza (hiszen nincs érvényes döntés) a kórházkonszolidációs kötvény adatait, valamint a 2010-es fejlesztési hitel teljes öszszegével számol, holott a Baranya Megyei Önkormányzat önerőalap támogatás elnyerésével, illetve a Régészeti Múzeum csökkentett műszaki tartalma következtében a tervezett ezer forint tényleges igénybevétele várhatóan ennél kevesebb lesz. A becslés alapján az adósságszolgálat átlaga 335 millió forint, ig és a években 300 millió forint alatti. Egyéb többéves kihatással járó feladatok A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetése (a jogszabályok előírásának megfelelően évenkénti bontásban) tartalmazza a többéves kihatással járó feladatokat, melyeket tételesen a 7. számú melléklet mutat. Az adósságszolgálat kiadásain túl közgyűlési döntés megjelölésével kezességvállalás, kötelező és nem kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó támogatás, fizetési kötelezettség található a táblázatban.

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye évi költségvetés tartalékai Az önkormányzat eredeti költségvetésében ezer forint általános tartalékot képzett, a később megvalósítandó feladatokhoz kapcsolódó céltartalék előirányzata ezer forint volt. A tartalékba helyezett előirányzatokat (az 5/2010. (IV.30.) Kgy rendelet szerint), valamint a tartalék változásait, a 6/a. és a 6/b. számú mellékletek mutatják. Az augusztus 31-én még felhasználható általános tartalék összege ezer forint, a céltartaléké ezer forint. Amennyiben a tartalékba helyezett előirányzatokon megtakarítások maradnak, valamelyest javíthatják a bevételkiesés negatív hatásait és a likviditás helyzetét. A vagyon alakulása Az önkormányzat vagyonmérlegének főösszege december 31-én ,3 millió forint volt, december 31-éhez képest összességében 2.245,5 millió forinttal csökkent. Az önkormányzat vagyoni helyzetére legnagyobb hatással a szervezeti átalakulások, ezek közül az Illetékhivatal kiválásához kapcsolódó követelések csökkenése, valamint a kiszervezett feladatokhoz kapcsolódóan az üzemelésre átadott ingatlanok növekedése; a részvényértékesítés, a kötvény kibocsátás, illetve a Baranya Megyei Önkormányzat tartalékaiból a Baranya Megyei Kórház adósságállományának (részbeni) kiegyenlítése volt. Továbbá a ciklus ideje alatt végbement beruházások, rekonstrukciók, felújítások folyamatosan növelték a tárgyi eszközök értékét. A 2010-ben megvalósuló nagyberuházások következtében az önkormányzat vagyona nagyon jelentős mértékben növekedni fog. Az eszközök döntő részét, 2009-ben 89,2 %-át a befektetett eszközök tették ki, ezen belül a tárgyi eszközök a legjelentősebb (75,5 %-ot képviselő) vagyoncsoport. A források legnagyobb része, 53,6 %-a saját tőke, de magas 41,2 % a kötelezettségek aránya. Ez utóbbi 62,6 %-a hosszú lejáratú kötelezettség. Az önkormányzat vagyoni helyzete romlott a ciklus ideje alatt. Tőkeereje csökkent, 2006-ban még az eszközök 75,6 %-át, 2009-ben 58,8 %-át finanszírozta saját forrásból az önkormányzat. A kötelezettségek aránya a forrásokon belül magasabb, az eladósodottság mértéke (a kötelezettségek a saját forrásokon belül) növekedett. Továbbá csökkent (a forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek hányadosaként számított) likviditási mutató, különösen a rövid távú likviditásé (pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek). Az eszközök használhatósági foka összességében nem változott a ciklus ideje alatt, 72 %-os. (Az önkormányzat vagyonmérlegét az 5. számú melléklet mutatja.) Pécs, szeptember 3. Dr. Hargitai János s.k.

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Megnevezés Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési mérlege évi évi évi évi 5/2010. (IV.30.) Kgy szerint módosított előirányzat 1. számú melléklet ezer forint I. félévi BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibácsátás Értékpapírok értékesítése Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

15 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15 Sorszám Megnevezés évi évi évi évi 5/2010. (IV.30.) Kgy szerint módosított előirányzat I. félévi KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pü. elszámolás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pü. elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

16 16 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Sorszám Baranya Megyei Önkormányzat évi működési bevételeinek és kiadásainak e Megnevezés évi 2007.évi 2008.évi 2009.évi 5/2010. (IV.30.) Kgy szerint módosított előirányzat 2. számú melléklet ezer forint I. félévi BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

17 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17 Sorszám Megnevezés évi 2007.évi 2008.évi 2009.évi 5/2010. (IV.30.) Kgy szerint módosított előirányzat I. félévi KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pü. elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

18 18 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak e 3. számú melléklet Sorszám Megnevezés évi 2007.évi 2008.évi 2009.évi 5/2010. (IV.30.) Kgy szerint módosított előirányzat ezer forint I. félévi BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Kötvénykibácsátás Értékpapírok értékesítése Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

19 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19 Sorszám Megnevezés évi 2007.évi 2008.évi 2009.évi 5/2010. (IV.30.) Kgy szerint módosított előirányzat I. félévi KIADÁSOK 1. Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - pü. elszámolás Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

20 20 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Megnevezés A normatív hozzájárulások előirányzatainak változása jogcímenként és ágazatonként (makrogazdasági adatok) évi törvényi előirányzat évi törvényi előirányzat évi törvényi előirányzat 2009.évi törvényi előirányzat 2010.évi irányszám Változás számú melléklet millió forintban Változás 2010/2006 (%) Települési önkormányzatok feladatai , , , , , ,8 110,9% Körzeti igazgatás , , , , , ,8 79,8% Körjegyzőség működése 4 708, , , , ,0-619,8 86,8% Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 3 031, , , , , ,9 177,6% Lakott külterülettel kapcs. feladatok 1 154, , ,5 940,5 799,5-355,4 69,2% Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 199,7 268,4 162,8 147,2 147,2-52,5 73,7% Társ.-gazd.és infrastrukt.szemp.elmaradott, ill. súlyos fogl. gondokkal 6 047,5 küzdő települ , , , , ,0 81,4% Üdülőhelyi feladatok 7 363, , , , , ,5 67,7% Általános normatívák összesen , , , , , ,3 96,2% Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 1 301, , ,6 Pénzbeli szociális juttatások , , , , , ,1 116,1% Lakáshoz jutás feladatai , , ,9 0,0% Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatok , , , , , ,0 82,5% Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés , , , , , ,1 83,9% Hajléktalanok átmeneti intézményei 2 517, , , , ,7-749,3 70,2% Gyermekek napközbeni ellátása 8 559, , , , , ,5 145,6% Szociális normatívák összesen: , , , , , ,1 91,4% Közoktatási alap-hozzájárulás , , , , , ,9 84,9% Közoktatási kiegészítő hozzájárulások , , , , , ,6 43,6% Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások , ,2 0,0% Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások , , , , ,0 Közoktatási normatívák összesen: , , , , , ,7 74,9% Helyi közműv. és közgyűjt. feladatok , , , ,5 0,0% Megyei/főv-i közm. és kgy. feladatok 5 991, , , ,3 0,0% Közművelődés összesen: , , ,3 0,0 0, ,8 0,0% MINDÖSSZESEN , , , , , ,9 78,6%

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. MELLÉKLETEK: 2+2 DB TÁRGY: Folyamatban lévő beruházások önrészének finanszírozásához fejlesztési

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április

JELENTÉS. Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április JELENTÉS Sásd Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1255 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3077-017/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560108 Az ellenőrzést

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu 1 Feladat-ellátási és finanszírozási modell Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban (intézményi összehasonlítás más önkormányzatokkal) 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben