a közép-európai (magyar) időzónához képest - 1 vagy -2 időeltolódással rendelkező nyugateurópai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a közép-európai (magyar) időzónához képest - 1 vagy -2 időeltolódással rendelkező nyugateurópai"

Átírás

1 A magyarrszági lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkdó (pl. dlgzó, tanuló, turista) magyar választóplgárk szavazása Milyen tennivalójuk van azknak a választóplgárknak, akik rendelkeznek magyarrszági lakcímmel, de Magyarrszágn kívül szeretnének szavazni? A magyarrszági lakcímmel rendelkező választóplgárk autmatikusan felkerülnek a közpnti névjegyzékbe, nekik nem kell regisztrálniuk. Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójgával, annak a választás kitűzése után, legkésőbb a szavazást megelőző nylcadik napn kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarrszági lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a hnlapn vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a hnlapn. A külföldön tartózkdó, de magyarrszági lakcímmel rendelkező választóplgárk levélben is szavazhatnak vagy csak a külképviseleteken? A külföldön szavazó, magyarrszági lakcímmel rendelkező választóplgárk kizárólag Magyarrszág külképviseletein szavazhatnak, levélben nem. Magyarrszág külképviseleteinek (nagykövetségeinek, főknzulátusainak) elérhetőségei megtalálhatók a Külügyminisztérium hnlapján. Mikr van a külképviseleti szavazás? A külképviseleti szavazás idejét az alábbi táblázat fglalja össze: földrajzi hely néhány rszág (pl.) szavazás napja szavazás kezdőideje szavazás záróideje az amerikai kntinensen Amerikai Egyesült Államk, Argentína, Kanada a magyarrszági szavazást megelőző nap (szmbat) a közép-európai (magyar) időzónáhz képest - 1 vagy -2 időeltlódással rendelkező nyugateurópai illetve nyugat-afrikai rszágk Írrszág, Markkó, Nagy-Britannia, Prtugália a magyarrszági szavazás napja (vasárnap) a közép-európai (magyar) időzónát használó, vagy az attól keletre fekvő rszágk Ausztrália, Ausztria, Belgium, Dél-Afrika, Németrszág,Rmánia, Svájc, Szerbia a magyarrszági szavazás napja (vasárnap) helyi idő szerinti 6 óra helyi idő szerinti 6 óra helyi idő szerinti 6 óra helyi idő szerinti 19 óra a közép-európai (magyar) idő szerinti 19 óra helyi idő szerinti 19 óra

2 Általában a választáskról Mi garantálja a választásk tisztaságát? A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény tartalmazza azkat a garanciális elemeket, amelyek biztsítják a választásk tisztaságát. A választási irdák és a választási bizttságk alapvető feladata a törvényesség betartása és betartatása. A választásk tisztaságát a pártk, a sajtó képviselői, tvábbá nemzetközi megfigyelők is ellenőrzik. Törvénysértés esetleges elkövetése esetén jgrvslat keretében, vagy azn kívül is a választási szervek mindent elkövetnek a választás törvényes rendjének helyreállításáért. Milyen választási szervek vannak? Kétféle választási szerv létezik: a választási irda és a választási bizttság. A választási irdák feladatai: a választásk előkészítése, szervezése, lebnylítása, tájékztatás, adatkezelés. A választási bizttságk feladatai: a választási eredmény megállapítása, választásk tisztaságának, törvényességének biztsítása, pártatlanság érvényesítése, szükség esetén a törvényes rend helyreállítása. Mi az a Nemzeti Választási Irda, és mi a feladata? A Nemzeti Választási Irda autnóm államigazgatási szerv. Független, csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, a feladatát más szervektől elkülönülten, beflyáslástól mentesen látja el. A Nemzeti Választási Irda fő feladata a választásk előkészítése, lebnylítása, a választóplgárk és a jelöltek tájékztatatása. Kik a tagjai a Nemzeti Választási Bizttságnak? A Nemzeti Választási Bizttság hét tagját és hárm póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés (a jelen lévő képviselők szavazatának kétharmadával) választja kilenc évre. Tvábbá a pártk is delegálhatnak tagkat a Nemzeti Választási Bizttságba a következőképpen: az Országgyűlés alakuló ülésétől a következő rszággyűlési választásk időpntjának kitűzéséig a parlamentben frakcióval rendelkező pártk egy-egy tagt delegálhatnak a Nemzeti Választási Bizttságba, az rszággyűlési választásk időpntjának kitűzésétől a Nemzeti Választási Bizttság pártk által delegált tagk nélkül működik, az rszágs listájuk nyilvántartásba vételének jgerőssé válásától az Országgyűlés alakuló üléséig az rszágs listát állító pártk egy-egy tagt delegálhatnak a Nemzeti Választási Bizttságba. (A nemzetiségi listát állító rszágs nemzetiségi önkrmányzatk is megbízhatnak egy-egy főt a Nemzeti Választási Bizttságba, aznban ezek a tagk csak a nemzetiségek ügyeivel kapcslats ügyekben szavazhatnak.) Mennyibe kerül egy-egy választás megszervezése? Egy választás megszervezése kb. négymilliárd frintba kerül. A költségek nagy részét a választással kapcslats dlgk (pl. szavazólapk, urnák) legyártása, az infrmatikai és lgisztikai költségek, a választási bizttság tagjainak tiszteletdíja teszi ki. Amennyiben az rszággyűlési és az európai parlamenti választás egy napn kerülne megrendezésre, akkr a választási bizttságk tiszteletdíjára fizetett összeg csökkenne, de a többi, fent említett költség ugyanúgy megjelenne.

3 Mit jelent a választójg? Kétféle választójg létezik: az aktív választójg azt jelenti, hgy az államplgár a választásn szavazhat, a passzív választójg pedig azt jelenti, hgy az államplgár a választásn képviselőként megválasztható. Az alábbi táblázat összefglalja az aktív (szavazás) és a passzív választójg (jelöltség) eseteit a különböző választásk alkalmával. Ki rendelkezik választójggal? Magyarrszág Alaptörvénye szerint minden nagykrú magyar államplgárnak jga van ahhz, hgy az rszággyűlési képviselők, a helyi önkrmányzati képviselők és plgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen. Nem rendelkezik választójggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének krlátzttsága miatt a bíróság a választójgból kizárt. Sarkalats törvény a választójgt vagy annak teljességét magyarrszági lakóhelyhez kötheti. Szeretnék lemndani választójgmról, ezt hgyan lehet megtenni? Magyarrszág Alaptörvénye szerint minden nagykrú magyar államplgárnak jga van ahhz, hgy az rszággyűlési képviselők, a helyi önkrmányzati képviselők és plgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen. Nem rendelkezik választójggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének krlátzttsága miatt a bíróság a választójgból kizárt. Sarkalats törvény a választójgt vagy annak teljességét magyarrszági lakóhelyhez kötheti. Ezért nem tehet lemndani a választójgról, mivel az a magyar államplgárságáhz kötődik. Fgyatékssággal élek. Milyen segítséget kaphatk? A fgyatékssággal élő választóplgár január 1-jét követően a következő segítséget igényelheti választójgának gyakrlása érdekében: Braille-írással készült értesítő megküldése, könnyített frmában megírt tájékztató anyag megküldése, Braille-írással elláttt szavazósabln alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mzgóurnás szavazás srán, akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. A választás kitűzése után kérhet mzgóurnát. A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választtt segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkr a szavazatszámláló bizttság két tagja.

4 Mi az a nemzetiségi regisztráció? Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartzik, január 1-jét követően kérheti, hgy nemzetiségi választóplgárként szerepeljen a névjegyzéken. Így 2014 któberében a nemzetiségi önkrmányzati választáskn is szavazhat majd. A nemzetiségiként regisztrált választóplgár az rszággyűlési választáskn ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választóplgárk (egy egyéni jelöltre és az rszágs pártlistára) vagy ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakr kifejezetten kéri, hgy az rszággyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett). A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumt szerezhetnek az Országgyűlésben. Az elismert nemzetiségek: a blgár, a görög, a hrvát, a lengyel, a német, az örmény, a rma, a rmán, a ruszin, a szerb, a szlvák, a szlvén és az ukrán. Kiadják a pártknak a személyes adataimat? A jelöltek és a pártk a választóplgárk megkeresése céljából megkaphatják a névjegyzékben szereplő választóplgárk nevét és lakcímét január 1-jét követően lehetősége lesz arra, hgy a választóplgár megtiltsa az adatai kampánycélú kiadását. Ha Ön nemzetiségi választóplgárként regisztrál az rszággyűlési választáskra, nemzetiségének rszágs önkrmányzata mindenképpen megkapja az Ön nevét és lakcímét az ajánlásgyűjtés elősegítése érdekében. A hajléktalank hgyan szavazhatnak? Amennyiben a hajléktalan települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkr az adtt település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát. Amennyiben a hajléktalan települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkr bármely helyi választási irdától vagy a Nemzeti Választási Irdától kérnie kell a regisztrációját. Ki igényelhet mzgóurnát, és hgyan? Azk a szavazóköri névjegyzékben szereplő választóplgárk, akik: mzgásukban egészségi állaptuk (illetve fgyatéksságuk) miatt, vagy fgvatartásuk miatt akadályzttak. Aki a mzgóurnát más indkkal (pl. kényelmi szempntk miatt) kéri, annak a kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizttság elutasítja. Mzgóurnát a szavazást megelőző másdik napn (pénteken) óráig attól a helyi választási irdától, a szavazás napján (vasárnap) 15 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizttságtól lehet igényelni, ahl a választóplgár a névjegyzékben szerepel. Fnts, hgy aki mzgóurnát kért, a szavazókörben hagymánys módn nem szavazhat, kizárólag mzgóurnával! Mi történik, ha a szavazás napján 19 óra után még mindig srban állk? Nem tudk szavazni? A törvény értelmében a 19 órakr srban álló választóplgárk még szavazhatnak. 19 óra után már nem lehet beállni a srba. Milyen feltételekkel tudk szavazni a szavazás napján? A szavazóhelyiségben az a választóplgár szavazhat, aki a kinymtattt szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választóplgárnak igazlnia kell személyaznsságát (érvényes személyaznsító igazlvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi aznsítóját. A választóplgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólap(ka)t, az átvételt aláírással igazlja.

5 A 2014-es rszággyűlési választáskról Mikr lesznek a következő rszággyűlési választásk? Az rszággyűlési választásk időpntját a köztársasági elnök tűzi ki. Ugyanakkr az időpnttal kapcslatban a jgszabályk alapján annyit lehet tudni, hgy az 2014 áprilisában vagy májusában lehet, és nem eshet húsvétvasárnapra. Ezek alapján a szóba jöhető időpntk a következők: április 6., április 13., április 27., május 4., május 11., május 18. és május 25. Az rszággyűlési választásk srán milyen választási szervek működnek? Az rszággyűlési választáskn a következő választási irdák működnek: külképviseleti választási irda helyi választási irda rszággyűlési egyéni választókerületi választási irda területi választási irda Nemzeti Választási Irda Az rszággyűlési választáskn a következő választási bizttságk működnek: szavazatszámláló bizttság rszággyűlési egyéni választókerületi választási bizttság Nemzeti Választási Bizttság. Hgyan és mikr tudk átjelentkezni egy másik szavazókörbe az rszággyűlési választásk idején? Az átjelentkezési kérelmet azk nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarrszágn, de a magyarrszági lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. A kérelmet a választóplgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irdában (de személyes ügyintézés esetén a bejelentett tartózkdási hely szerinti helyi választási irdában is) lehet intézni legkésőbb a szavazást megelőző péntek 16 óráig. A helyi választási irda vezetője (vagyis a jegyző) nem papíralapú igazlást ad ki, hanem közvetlenül felveszi a választóplgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe. Fnts, hgy átjelentkezéskr is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni! Milyen szervezetek állíthatnak rszágs listát az rszággyűlési választáskn? Országs listát a következő szervezetek állíthatnak: pártk, rszágs nemzetiségi önkrmányzatk.

6 Melyek a legfntsabb váltzásk az rszággyűlési választásk lebnylításával kapcslatban, és mi az, ami nem váltztt? 2010-es rszággyűlési választásk 2014-es rszággyűlési választásk kétfrdulós választás egyfrdulós választás 176 egyéni választókerület 106 egyéni választókerület 152 területi (megyei illetve budapesti) listás nincsenek területi listák mandátum 58 rszágs listás mandátum 93 rszágs listás mandátum összesen 386 mandátum összesen 199 mandátum nincsenek nemzetiségi listák kedvezményes nemzetiségi listák kampánycsend (szmbat 0 órától vasárnap 19 nincs kampánycsend, de a választás ideje óráig) alatt nem lehet választási gyűlést tartani, illetve a szavazókör bejáratától számíttt 150 méteren belül (közterületen) tils mindenféle kampánytevékenységet flytatni jelöltajánlás kpgtatócédulával jelöltajánlás aláírásgyűjtéssel a magyarrszági lakcímmel nem rendelkező választóplgárk nem szavazhatnak a magyarrszági lakcímmel nem rendelkező választóplgárk regisztráció után, levélben szavazhatnak más választókerületbe történő átjelentkezéskr az más választókerületbe történő új választókerület jelöltjeire lehet szavazni átjelentkezéskr az eredeti lakóhely szerinti választókerület jelöltjeire lehet szavazni szavazás 6-tól 19 óráig két szavazólap (a magyarrszági lakcímmel rendelkezők részére) szavazni két, egymást metsző vnallal lehet a magyarrszági lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkdó választóplgárk a külképviseleteken szavazhatnak 5%-s parlamentbe jutási küszöb (az egyedül induló pártknak) Hgyan működik a jelöltajánlás? Jelöltajánlásra a szavazást megelőző 48. és 34. nap között van lehetőség. Minden választóplgár, aki az adtt választókerületben választójggal rendelkezik, az ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhat jelöltet. Egy választóplgár több jelöltet is ajánlhat, egy jelölt visznt csak egy ajánlással támgatható. Az ajánlás nem vnható vissza. A sikeres jelöltállításhz 500 érvényes jelölés szükséges. A képviselőjelölteknek is van mentelmi jguk? Az rszággyűlési képviselőjelöltnek a megválaszttt képviselőkkel azns mentelmi jguk van. A képviselőjelölt mentelmi jgának esetleges felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizttság határz. Ha valaki az rszággyűlési választáskn nemzetiségi listára akar szavazni, és kérte a nemzetiségi regisztrációját, de az adtt nemzetiségnek nincs nemzetiségi listája, akkr a választóplgár hgyan szavazhat? Ebben az esetben a választóplgár az adtt nemzetiségi lista helyett autmatikusan pártlistára szavazhat (az egyéni képviselőjelölt mellett).

7 Hgyan lesz a szavazatból mandátum? Az alábbi flyamatábra bemutatja, hgy az egyéni jelöltekre, a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadtt szavazatkból hgyan lesz mandátum. (Megjegyzés: ha két párt közös listát állít, akkr a bejutási küszöb 10%, ha hárm vagy több párt állít közös listát, akkr a bejutási küszöb 15%.) Mi az a d Hndt mátrix? A d Hndt mátrix egy belga matematikus, Victr d'hndt által kifejlesztett frmula, amellyel a világ száms rszágában a szavazatkat mandátummá alakítják. Lényege, hgy a pártkra leadtt szavazatkat pártnként elsztják eggyel, kettővel, hármmal, néggyel stb., az így kaptt számkat csökkenő srrendbe állítják, és ebben a srban annyi ilyen számt keresnek meg, ahány mandátumt el akarnak sztani. A következő példában 100 szavazatt váltunk át 12 (zölddel jelölt) mandátumra. (Vagyis A párt 40 szavazatából 5 mandátum, B párt 30 szavazatából 4 mandátum, C párt 20 szavazatából 2 mandátum, D párt 10 szavazatából 1 mandátum lesz.) A párt 40 szavazat B párt 30 szavazat C párt 20 szavazat D párt 10 szavazat 1 40/1 = 40,00 30/1 = 30,00 20/1 = 20,00 10/1 = 10, /2 = 20,00 30/2 = 15,00 20/2 = 10,00 10/2 = 5, /3 = 13,33 30/3 = 10,00 20/3 = 6,67 10/3 = 3, /4 = 10,00 30/4 = 7,50 20/4 = 5,00 10/4 = 2, /5 = 8,00 30/5 = 6,00 20/5 = 4,00 10/5 = 2, /6 = 6,67 30/6 = 5,00 20/6 = 3,33 10/6 = 1,67

8 A 2014-es európai parlamenti választáskról Mikr lesznek a következő európai parlamenti választásk? A következő európai parlamenti választásk időpntja Magyarrszágn május 25-én lesz. Lehetnek-e egyidőben az rszággyűlési és az európai parlamenti választásk? Igen, lehetnek egyidőben, nincsen ezt tiltó jgszabály. Az Európai Unió más tagállamának államplgáraként (magyar államplgárság hiányában), de Magyarrszágn élve, hgyan tudk a magyar listákra szavazni az EP választásn? Legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatdik napn kérhető az Európai Parlament képviselőinek választására történő névjegyzékbevétel a magyarrszági lakóhely szerint illetékes helyi választási irdától. A kérelem benyújtható a hnlapn vagy a hnlapn keresztül, tvábbá levélben vagy személyesen. Magyar államplgárként az Európai Unió más tagállamában élve (az ttani államplgárság hiányában), hgyan tudk a külföldi lakóhelyem szerinti jelöltekre szavazni az EP választásn? A külföldi lakóhelye szerinti állam jgszabályai szerint kérheti, hgy vegyék fel az adtt uniós tagállam névjegyzékébe. Ebben az esetben a tagállamtól kaptt értesítés alapján a Nemzeti Választási Irda törli a magyarrszági névjegyzékből, amivel kizárja a kettős szavazás lehetőségét. A magyarrszági lakcímmel nem rendelkező magyar választóplgárk (külhni magyark) regisztrációja Milyen esetben lehet kérni a választási regisztrációt? A választási regisztráció szükséges feltétele a magyar államplgárság megléte. A névjegyzékbe való felvételt akkr lehet kérni, ha a kérelmező magyar személyi aznsítóval rendelkezik vagy érvényes útlevéllel, hnsítási kirattal vagy államplgársági biznyítvánnyal igazlni tudja magyar államplgárságát, Magyarrszágn sem lakóhellyel, sem bejelentett tartózkdási hellyel nem rendelkezik, betöltötte a 17. életévét, vagy betöltötte a 16. életévét és házasságt kötött, és házasságkötésének magyarrszági anyakönyvezése megtörtént, magyar bíróság nem zárta ki a választójgból. Az, hgy a választóplgár regisztráció útján vagy autmatikusan kerül felvételre a névjegyzékbe, attól függ, hgy a magyar lakcímnyilvántartás szerint milyen lakóhellyel, illetve tartózkdási hellyel rendelkezik. E kérdésben az alábbi táblázat nyújt eligazítást: lakóhely tartózkdási hely névjegyzékbe vétel módja 1. magyarrszági cím magyarrszági cím autmatikus 2. magyarrszági cím nincs autmatikus 3. külföldi cím magyarrszági cím regisztráció 4. külföldi cím nincs regisztráció 5. nincs magyarrszági cím autmatikus 6. nincs nincs regisztráció

9 7. ha nem szerepel a lakcímnyilvántartásban regisztráció Például ha a választóplgárnak külföldi cím van bejegyezve lakóhelyként a nyilvántartásba (a lakcímkártyán szerepel), akkr regisztrálnia kell a választójga gyakrlásáhz, akkr is, ha van magyarrszági tartózkdási helye (3. sr), és akkr is, ha nincs (4. sr). Ugyancsak regisztrálással kerülhet be a névjegyzékbe, ha a nyilvántartás szerint a választóplgárnak sem lakóhelye, sem tartózkdási helye nincs Magyarrszágn (6. sr), vagy ha a magyar lakcímnyilvántartásban nem szerepel (7. sr). Nincs szükség regisztrációra, ha magyarrszági lakóhellyel rendelkezik (1. és 2. sr), vagy ha nincs sem magyarrszági, sem külföldi lakcím bejegyezve a lakcímnyilvántartásba, de a lakcímkártyája szerint van érvényes magyarrszági tartózkdási helye (5. sr). Ezekben az esetekben autmatikusan vesszük fel a névjegyzékbe, ezzel nincs teendője. Miért kell regisztrálni a külhni magyarknak, amikr az állam tudja az adataikat? Miért nem kerülnek fel ugyanúgy autmatikusan a közpnti névjegyzékbe, mint a magyarrszági lakcímmel rendelkezők? A magyar államnak nincsen naprakész nyilvántartása minden külhni magyar államplgár elérhetőségéről. Azk a hnfitársaink, akik az elmúlt időszakban az egyszerűsített hnsítási eljárás srán kaptak magyar államplgárságt, csak egy részét teszik ki a külhni élő magyarknak. Magyar államplgárként skan már az elmúlt évtizedekben is Magyarrszág határain kívül éltek. Kinek küldtek választási regisztrációs kérelmet? A Nemzeti Választási Irda augusztus 1-ig azknak küldte ki a választási regisztrációs kérelmet, akik július 15-én magyar államplgársággal rendelkeztek. Akik július 15. és 31. között kaptak magyar államplgárságt, azknak a Nemzeti Választási Irda augusztus 15-ig küldött regisztrációs kérelmet. Azknak, akik július 31. után kapnak magyar államplgárságt, a Nemzeti Választási Irda már nem küld levelet. Ők az államplgársági eskü vagy fgadalm letétele után rögtön a helyszínen kapják kézhez a nymtatványt. Mit tehet az, aki nem kaptt választási regisztrációs kérelmet? A kérelem nvember 1-jétől nline is kitölthető és beadható a hnlapn, vagy ha rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, akkr a hnlapn. A Nemzeti Választási Irda hnlapjáról (www.valasztas.hu) letölthető a választási regisztrációs kérelem ( NÉVJEGYZÉKBE VÉTELI KÉRELEM a magyarrszági lakcímmel nem rendelkező választóplgárk számára ). Ugyanitt megtalálható a kitöltési útmutató ( TÁJÉKOZTATÓ a közpnti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásával kapcslats tudnivalókról ), érdemes ezt is ellvasni. A kérelem színesben és a fekete-fehérben egyaránt kinymtatható, szabadn fénymáslható. A kérelmet pstán kell eljuttatni a következő címre: Nemzeti Választási Irda, 1854 Budapest, Magyarrszág. Mikr értesíti a Nemzeti Választási Irda a regisztrált választóplgárkat arról, hgy sikeres-e a regisztrációjuk? A Nemzeti Választási Irda 2013 nvemberében kezdi meg a beérkezett kérelmek elbírálását. Az elbírálást követően haladéktalanul megtörténik a választóplgárk értesítése arról, hgy a Nemzeti Választási Irda elfgadta-e a regisztrációjukat. Meddig lehet kérni a választási regisztrációt?

10 A választási regisztráció flyamatsan zajlik. Ugyanakkr a srn következő rszággyűlési képviselő-választásn, illetve rszágs népszavazásn csak az a külhni magyar államplgár vehet részt, akinek a választási regisztrációs kérelme a választást (szavazást) megelőző 15. napig eljut a Nemzeti Választási Irdába. A Nemzeti Választási Irda arra kéri az érintett államplgárkat, hgy a választási regisztrációs kérelmüket lehetőség szerint minél hamarabb nyújtsák be a Nemzeti Választási Irdának, hiszen a kérelem beérkezése, ellenőrzése, a szavazási levélcsmag kiküldése, majd visszaküldése mind-mind időigényes. Meddig érvényes a választási regisztráció? A magyarrszági lakcímmel nem rendelkező magyar államplgárk a regisztrációtól számíttt 10 évig szerepelnek a választási névjegyzékben, de a 10 év számítása az adatk módsításakr vagy a választásn (szavazásn) való részvétel esetén autmatikusan újrakezdődik. A magyarrszági lakcímmel nem rendelkező magyar államplgár bármikr kérheti törlését a névjegyzékből. Milyen választásn, szavazásn való részvételre jgsít fel a regisztráció? A névjegyzékbe felvett, magyarrszági lakcímmel nem rendelkező magyar államplgárk az rszággyűlési képviselő-választáskn, valamint az rszágs népszavazáskn vehetnek részt. Az rszággyűlési képviselő-választáskn csak rszágs listára szavazhatnak, egyéni képviselőre nem. Az európai parlamenti és a nemzetiségi választáskn csak a magyarrszági lakcímmel rendelkező magyar államplgárk vehetnek részt. A települési önkrmányzati választáskn a magyarrszági lakcímmel nem rendelkező választóplgárk nem szavazhatnak, de jelöltként indulhatnak. Hányan regisztráltak már a választáskra, és mit lehet róluk tudni? A Nemzeti Választási Irda a hnlapján (www.valasztas.hu) augusztus 1-jétől napi frissítéssel teszi közzé a levélben beérkezett regisztrációs kérelmek számát. Az adatk között megtalálható az is, hgy a választóplgár milyen értesítési címet jelölt meg, vagyis hva kéri a Nemzeti Választási Irda értesítését arról, hgy elfgadták a választási regisztrációs kérelmét. Aki lyan rszágból regisztrál, ahl tiltják a kettős államplgárságt (Ausztria, Szlvákia, Ukrajna), tt az értesítési címnél a Kettős államplgárságt tiltó rszágk összesen jelölés lvasható. Jelenleg külföldön élek, nincs magyarrszági lakcímem, de a választásk előtt Magyarrszágra költözöm. Kell-e mst regisztrálnm, vagy autmatikusan felkerülök a névjegyzékbe? Nem kell regisztrálni, a magyarrszági lakcímmel rendelkező államplgárk autmatikusan felkerülnek a közpnti névjegyzékbe. Évtizedek óta külföldön élek, megkaptam az adtt rszág államplgárságát, de a magyar államplgárságról sem mndtam le, ugyanakkr erről nincs hivatals magyar papírm. Hgyan regisztrálhatk? Először a Bevándrlási és Államplgársági Hivataltól (www.bmbah.hu) kell kérni a magyar államplgárság igazlását (célszerű a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételt kérni, de magyar útlevél vagy államplgársági biznyítvány igénylése is megfelelő), utána lehet a választáskra regisztrálni.

11 A magyarrszági lakcímmel nem rendelkező magyar választóplgárk (külhni magyark) szavazása Hgyan kapja meg a regisztrált választóplgár a szavazási levélcsmagt? A Nemzeti Választási Irda a magyarrszági lakcímmel nem rendelkező, regisztrált magyar választóplgárnak arra a (magyarrszági vagy külföldi) címre külföldi meg a szavazási levélcsmagt, amelyet a választóplgár a regisztrációs kérelemben megjelölt. A választóplgár a szavazási levélcsmag személyes átvételét is kérheti a regisztrációs kérelemben, ebben az esetben a szavazást megelőző két hétben munkanapkn, munkaidőben átveheti azt az rszággyűlési egyéni választókerületek székhelyein (Baja, Balassagyarmat, Balatnfüred, Barcs, Berettyóújfalu, Békés, Békéscsaba, Bicske, Budakeszi, Budapest II., III., IV., V., VII., VIII., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XX., XXI., XXII. kerület, Cegléd, Csrna, Dabas, Debrecen, Dmbóvár, Dunakeszi, Dunaújvárs, Eger, Esztergm, Érd, Gödöllő, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúböszörmény, Hajdúszbszló, Hatvan, Hódmezővásárhely, Jászberény, Kalcsa, Kapsvár, Karcag, Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisvárda, Kmárm, Körmend, Marcali, Mátészalka, Mezőkövesd, Misklc, Mhács, Mnr, Msnmagyaróvár, Nagykanizsa, Nagykáta, Nyírbátr, Nyíregyháza, Orsháza, Ózd, Paks, Pápa, Pécs, Salgótarján, Sárbgárd, Sárvár, Sátraljaújhely, Siófk, Sprn, Szeged, Szekszárd, Szentendre, Szentes, Székesfehérvár, Szigetszentmiklós, Szigetvár, Szlnk, Szmbathely, Taplca, Tatabánya, Tiszaújvárs, Törökszentmiklós, Vác, Vásársnamény, Vecsés, Veszprém, Zalaegerszeg), Magyarrszág kijelölt, határmenti településein (Barcs, Battnya, Beregsurány, Biharkeresztes, Bódvaszilas, Csengersima, Gyula, Fehérgyarmat, Kmárm, Kőszeg, Létavértes, Letenye, Letkés, Makó, Nagylak, Nyírábrány, Nyírlugs, Putnk, Rajka, Rédics, Sátraljaújhely, Tiszabecs, Tmpa, Trnysnémeti, Vámsszabadi, Záhny) vagy Magyarrszág kijelölt külképviseletein (Belgrád, Beregszász, Bukarest, Csíkszereda, Eszék, Kassa, Klzsvár, Pzsny, Szabadka, Ungvár). Mit tartalmaz a szavazási levélcsmag? A szavazási levélcsmag az alábbiakat tartalmazza: a levélben szavazás szavazólapját (mely bélyegzőlenymat nélkül érvényes), a választóplgár aznsításáhz szükséges nyilatkzat nymtatványát, a szavazólap elhelyezésére szlgáló brítékt (belső bríték), a válaszbrítékt, amelynek címzése a Nemzeti Választási Irda címét tartalmazza, és Magyarrszágn díjmentesen pstára adható, a szavazás módjáról szóló tájékztatást. Mi a levélszavazás menete? A levélszavazás menete a következő: a választóplgár a levélben szavazás szavazólapját kitölti, a szavazólapt beleteszi a belső brítékba, a belső brítékt lezárja, kitölti az aznsító nyilatkzatt, a belső brítékt és az aznsító nyilatkzatt a válaszbrítékba zárja (ha a belső bríték vagy a válaszbríték nincs lezárva, a választóplgár szavazata érvénytelen). Hgyan juttathatja vissza a regisztrált választóplgár a szavazási levélcsmagt? A szavazási levélcsmag feladható pstán (Magyarrszágn bérmentesítés nélkül); a szavazást megelőző napn (szmbat) óráig kell beérkeznie a Nemzeti Választási Irdáhz, leadható bármelyik külképviseleten a szavazást megelőző két hétben munkanapkn, munkaidőben vagy a szavazás napján, leadható bármelyik rszággyűlési egyéni választókerületi választási irdában a szavazás napján 6-19 óra között.

12 Biztnságs-e a levélben való szavazás? A levélben szavazás tisztasága ellentétben a szavazóhelyiségben történő szavazással, ahl elsősrban a szavazatszámláló bizttság feladata a szavazás törvényességének biztsítása a választási szervek és a választóplgár együttes felelőssége. A választóplgárnak is felelős magatartást kell tanúsítania a szavazólap kitöltésekr, a szavazási iratk pstázásakr.

NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A VÁLASZTÁSI REGISZTRÁCIÓRÓL ÉS A SZAVAZÁSRÓL

NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A VÁLASZTÁSI REGISZTRÁCIÓRÓL ÉS A SZAVAZÁSRÓL NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A VÁLASZTÁSI REGISZTRÁCIÓRÓL ÉS A SZAVAZÁSRÓL A magyarrszági lakcímmel nem rendelkező magyar választóplgárk (határn túli magyark) regisztrációja... 3

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával

Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával Tisztelt Választópolgárok! A köztársasági elnök a 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának időpontját 2014. október 12.

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 2462 Martonvásár, Budai út 13. (22) 460-004, fax: (22) 460-229 E-mail: jegyzo@martonvasar.hu

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 2462 Martonvásár, Budai út 13. (22) 460-004, fax: (22) 460-229 E-mail: jegyzo@martonvasar.hu HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 2462 Martonvásár, Budai út 13. (22) 460-004, fax: (22) 460-229 E-mail: jegyzo@martonvasar.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MARTONVÁSÁRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK

Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 189. szám 82015 2. melléklet a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelethez Névjegyzék az országgyűlési képviselők választására NÉVJEGYZÉK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

Az európai polgári kezdeményezés aláírásának feltételei

Az európai polgári kezdeményezés aláírásának feltételei Az európai plgári kezdeményezés aláírásának feltételei ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Az európai plgári kezdeményezések támgatásáhz az aláíróknak uniós államplgárknak (valamely EU-tagállam államplgárainak) kell

Részletesebben

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok!

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ II. Tisztelt Választópolgárok! Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte a 2014. évi országgyűlési képviselők választását. Mint ahogy a kézbesített választási értesítőben is láthatták

Részletesebben

EKB fotóművészeti díj 2005: Mai magyar életképek közös szervezésben a Magyar Nemzeti Bankkal

EKB fotóművészeti díj 2005: Mai magyar életképek közös szervezésben a Magyar Nemzeti Bankkal Page 1 14.07.2005 EKB ftóművészeti díj 2005: Mai magyar életképek közös szervezésben a Magyar Nemzeti Bankkal Az Európai Közpnti Bank (EKB) 2004-ben írta ki első ízben éves ftóművészeti pályázatát, amelynek

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 2 1.14 GTS ISDN 2... 2 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 3 1.14 GTS ISDN 2... 3 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

CSOPORTALKOTÓ KÁRTYÁK

CSOPORTALKOTÓ KÁRTYÁK 1. melléklet CSPRTALKTÓ KÁRTYÁK ÖNKRMÁNYZAT ÖNKRMÁNYZAT ÖNKRMÁNYZAT PLGÁRMESTER PLGÁRMESTER KÉPVISELŐ KÉPVISELŐ KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS VÁLASZTÁS ÖNKRMÁNYZAT ÖNKRMÁNYZAT PLGÁRMESTER PLGÁRMESTER PLGÁRMESTER

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line és GTS Smart Ethernet... 2 1.2 GTS Ethernet VPN... 2 1.3 GTS Media Line... 2 1.4 GTS Internet Access... 2

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályokról VÁLASZTÁSI FÜZETEK 194. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályokról NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 194. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

Szolgáltatási Rend. GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete

Szolgáltatási Rend. GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete Szlgáltatási Rend GRÁTISZ Kmmunikációs és Jelnyelvi Tlmács Közpnt Heves Megyei Közhasznú Egyesülete Elláttt terület: Heves megye Címünk: 3300 Eger, Telekessy u. 8. fszt. 4. Nyitvatartási rend: hétfő szerda

Részletesebben

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról. I. Fejezet. Választás. Választójog. Jelölés. Szavazás

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról. I. Fejezet. Választás. Választójog. Jelölés. Szavazás 2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról A Magyar Köztársaság csatlakozása az Európai Unióhoz megköveteli, hogy az Országgyűlés megalkossa az Európai Parlamentben a Magyar

Részletesebben

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására 2015/3 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 R Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet 1. A választás kitűzése: 1.1. A választás napját 2014. október 5-re feltételezve, a német nemzetiségi önkormányzati választást 2014. július 23. napjáig a Nemzeti

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

A Médiatanács 1612/2015. (XII. 15.) sz. döntése

A Médiatanács 1612/2015. (XII. 15.) sz. döntése A Médiatanács 1612/2015. (XII. 15.) sz. döntése Műsorterjesztési platformok: M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) on-line, egyidejű streaming a fentiekkel azonos földrajzi lefedettség mellett Az M1 médiaszolgáltatás

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015.

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. július 1-től Műsorterjesztési platformok: M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) on-line,

Részletesebben

2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések

2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések Jegyzıi értekezlet 2014. szeptember 17. 2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések Kocsis Tibor Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Informatikai Fıosztály fıosztályvezetı

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1392-3/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1370-4/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

2013. évi törvény a választási eljárásról

2013. évi törvény a választási eljárásról 2013. évi törvény a választási eljárásról (a médiával kapcsolatos részek kivonata) (Forrás: az elfogadott törvénynek az Ogy elnöke által aláírt és a köztársasági elnöknek aláírásra megküldött szövege)

Részletesebben

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni?

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt egészségügyi szlgáltató nem is kérhet vizitdíjat, kórházi napidíjat az általa nyújttt ellátáskért, mivel ezekért a

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

Útmutató az EPER-ben már regisztrált szervezetek elektori jelentkezéséhez

Útmutató az EPER-ben már regisztrált szervezetek elektori jelentkezéséhez Útmutató az EPER-ben már regisztrált szervezetek elektori jelentkezéséhez A Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: NEA) civil jelöltállítási rendszerébe jelentkezhetnek azok a civil szervezetek (a

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírtt kérem, hgy gyermeke(i)m részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jgsultságt szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatk 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Felkészülési segédlet a 2014. évi országgyűlési választások lebonyolításához

Felkészülési segédlet a 2014. évi országgyűlési választások lebonyolításához Felkészülési segédlet a 2014. évi országgyűlési választások lebonyolításához az új választási eljárás magyarázata, a jegyző gyakorlati szerepe a választási eljárás során, a legfontosabb teendők, nyilvántartások

Részletesebben

A választójogi szabályozás átalakulása 2010-2014.

A választójogi szabályozás átalakulása 2010-2014. MTA Law Wrking Papers 2014/21 A választójgi szabályzás átalakulása 2010-2014. László Róbert Magyar Tudmánys Akadémia / Hungarian Academy f Sciences Budapest ISSN 2064-4515 http://jg.tk.mta.hu/mtalwp László

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról Közpnti szciális infrmációs fejlesztések Irda: 1071 Budapest, Peterdy u. 15. Tájékztató ÖFR Verzióváltásról 1 2014. július 17.... 2 2014. június 10.... 4 2014. május 30.... 8 2014. május 16.... 9 Jelzéseiket,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÉNZ-, ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általáns rendelkezések... 3 Készpénz kezelése, pénztárak működése... 4 Pénzkezelő helyek és pénzfrgalmának szabályzása...

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

Szigetszentmiklós Szombathely Zalaegerszeg Zalakaros. XX. Szimpóziuma. Miskolc Mosonmagyaróvár Nagykanizsa Pécs Sarkad. Meghívó

Szigetszentmiklós Szombathely Zalaegerszeg Zalakaros. XX. Szimpóziuma. Miskolc Mosonmagyaróvár Nagykanizsa Pécs Sarkad. Meghívó Misklc Msnmagyaróvár Egészséges Nagykanizsa Vársk Pécs Sarkad Sprn Székesfehérvár Szentendre Szerencs Szlnk Vác Szigetszentmiklós Magyarrszági Szmbathely Zalaegerszeg Szövetsége Zalakars XX. Szimpóziuma

Részletesebben

Roma nemzetiségi választással kapcsolatos tájékoztató

Roma nemzetiségi választással kapcsolatos tájékoztató Roma nemzetiségi választással kapcsolatos tájékoztató Tisztelt Nemzetiségi Választópolgárok! A roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának időpontját a Nemzeti Választási Bizottság

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

Választással kapcsolatos tájékoztató

Választással kapcsolatos tájékoztató Választással kapcsolatos tájékoztató Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját a Köztársasági Elnök 2014. október 12. (vasárnap) napjára tűzte

Részletesebben

11. Intersport Balaton Maraton és Félmaraton - eseményinformáció

11. Intersport Balaton Maraton és Félmaraton - eseményinformáció 11. Intersprt Balatn Maratn és Félmaratn - eseményinfrmáció 11.Intersprt Balatn Maratn és Félmaratn időpnt, helyszín Időpnt: 2014. nvember 15-16. Rajt/cél: Erzsébet Szállda, Siófk (vlt Htel Aranypart)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

IV. rész. Az élettársi kapcsolat

IV. rész. Az élettársi kapcsolat IV. rész Az élettársi kapcslat Napjaink egyik leggyakrabban vitattt jgintézménye úgy tűnik kimzdult az évtizedeken át tartó jgi szabályzatlanságból, sőt az újnnan megjelenő jgszabályk és az azk által generált

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Írópályázat szabályzat

Írópályázat szabályzat Írópályázat szabályzat Jelen Pályázati szabályzat (a tvábbiakban: Szabályzat) vnatkzik a Sanma Budapest Zrt. (a tvábbiakban: Sanma) Nők Lapja Évszakk kiadványa által szervezett a Kiadjuk a könyvét! című

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30.

ÁSZF (Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. ÁSZF (Általáns Szerződési és Felhasználási Feltételek) Érvényes: 2015. 10. 30. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen lvassa el az Általáns Szerződési

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz és a nyilvános

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő:

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő: Lehetséges hitelcélk: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Takarék Classic Kölcsön kizárólag Frintban igényelhető Takarék Classic Prémium kölcsön

Részletesebben

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól 4. sz. Esztergom - Almásfüzitő (Komárom) vonal: Lemondva: 32910, 32914, 32924, 32946, 32918, 32928, 32919, 32939, 32929, 32917, 32915,

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U.

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. SZIGETVÁR 7900 Hungary 73510075 19 PÉCS III. SIKLÓSI ÚT 66. PÉCS 7628

Részletesebben

SCHENGENI VÍZUM- ÉS BEUTAZÁSI SZABÁLYOK

SCHENGENI VÍZUM- ÉS BEUTAZÁSI SZABÁLYOK SCHENGENI VÍZUM- ÉS BEUTAZÁSI SZABÁLYOK Vízummentes beutazás (hat hónapn belül 90 napt meg nem haladó időtartamra) Vízummentesen utazhatnak be az 539/2001/EK tanácsi rendelet II. mellékletében (pzitív

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben