a közép-európai (magyar) időzónához képest - 1 vagy -2 időeltolódással rendelkező nyugateurópai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a közép-európai (magyar) időzónához képest - 1 vagy -2 időeltolódással rendelkező nyugateurópai"

Átírás

1 A magyarrszági lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkdó (pl. dlgzó, tanuló, turista) magyar választóplgárk szavazása Milyen tennivalójuk van azknak a választóplgárknak, akik rendelkeznek magyarrszági lakcímmel, de Magyarrszágn kívül szeretnének szavazni? A magyarrszági lakcímmel rendelkező választóplgárk autmatikusan felkerülnek a közpnti névjegyzékbe, nekik nem kell regisztrálniuk. Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójgával, annak a választás kitűzése után, legkésőbb a szavazást megelőző nylcadik napn kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarrszági lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a hnlapn vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a hnlapn. A külföldön tartózkdó, de magyarrszági lakcímmel rendelkező választóplgárk levélben is szavazhatnak vagy csak a külképviseleteken? A külföldön szavazó, magyarrszági lakcímmel rendelkező választóplgárk kizárólag Magyarrszág külképviseletein szavazhatnak, levélben nem. Magyarrszág külképviseleteinek (nagykövetségeinek, főknzulátusainak) elérhetőségei megtalálhatók a Külügyminisztérium hnlapján. Mikr van a külképviseleti szavazás? A külképviseleti szavazás idejét az alábbi táblázat fglalja össze: földrajzi hely néhány rszág (pl.) szavazás napja szavazás kezdőideje szavazás záróideje az amerikai kntinensen Amerikai Egyesült Államk, Argentína, Kanada a magyarrszági szavazást megelőző nap (szmbat) a közép-európai (magyar) időzónáhz képest - 1 vagy -2 időeltlódással rendelkező nyugateurópai illetve nyugat-afrikai rszágk Írrszág, Markkó, Nagy-Britannia, Prtugália a magyarrszági szavazás napja (vasárnap) a közép-európai (magyar) időzónát használó, vagy az attól keletre fekvő rszágk Ausztrália, Ausztria, Belgium, Dél-Afrika, Németrszág,Rmánia, Svájc, Szerbia a magyarrszági szavazás napja (vasárnap) helyi idő szerinti 6 óra helyi idő szerinti 6 óra helyi idő szerinti 6 óra helyi idő szerinti 19 óra a közép-európai (magyar) idő szerinti 19 óra helyi idő szerinti 19 óra

2 Általában a választáskról Mi garantálja a választásk tisztaságát? A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény tartalmazza azkat a garanciális elemeket, amelyek biztsítják a választásk tisztaságát. A választási irdák és a választási bizttságk alapvető feladata a törvényesség betartása és betartatása. A választásk tisztaságát a pártk, a sajtó képviselői, tvábbá nemzetközi megfigyelők is ellenőrzik. Törvénysértés esetleges elkövetése esetén jgrvslat keretében, vagy azn kívül is a választási szervek mindent elkövetnek a választás törvényes rendjének helyreállításáért. Milyen választási szervek vannak? Kétféle választási szerv létezik: a választási irda és a választási bizttság. A választási irdák feladatai: a választásk előkészítése, szervezése, lebnylítása, tájékztatás, adatkezelés. A választási bizttságk feladatai: a választási eredmény megállapítása, választásk tisztaságának, törvényességének biztsítása, pártatlanság érvényesítése, szükség esetén a törvényes rend helyreállítása. Mi az a Nemzeti Választási Irda, és mi a feladata? A Nemzeti Választási Irda autnóm államigazgatási szerv. Független, csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, a feladatát más szervektől elkülönülten, beflyáslástól mentesen látja el. A Nemzeti Választási Irda fő feladata a választásk előkészítése, lebnylítása, a választóplgárk és a jelöltek tájékztatatása. Kik a tagjai a Nemzeti Választási Bizttságnak? A Nemzeti Választási Bizttság hét tagját és hárm póttagját a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés (a jelen lévő képviselők szavazatának kétharmadával) választja kilenc évre. Tvábbá a pártk is delegálhatnak tagkat a Nemzeti Választási Bizttságba a következőképpen: az Országgyűlés alakuló ülésétől a következő rszággyűlési választásk időpntjának kitűzéséig a parlamentben frakcióval rendelkező pártk egy-egy tagt delegálhatnak a Nemzeti Választási Bizttságba, az rszággyűlési választásk időpntjának kitűzésétől a Nemzeti Választási Bizttság pártk által delegált tagk nélkül működik, az rszágs listájuk nyilvántartásba vételének jgerőssé válásától az Országgyűlés alakuló üléséig az rszágs listát állító pártk egy-egy tagt delegálhatnak a Nemzeti Választási Bizttságba. (A nemzetiségi listát állító rszágs nemzetiségi önkrmányzatk is megbízhatnak egy-egy főt a Nemzeti Választási Bizttságba, aznban ezek a tagk csak a nemzetiségek ügyeivel kapcslats ügyekben szavazhatnak.) Mennyibe kerül egy-egy választás megszervezése? Egy választás megszervezése kb. négymilliárd frintba kerül. A költségek nagy részét a választással kapcslats dlgk (pl. szavazólapk, urnák) legyártása, az infrmatikai és lgisztikai költségek, a választási bizttság tagjainak tiszteletdíja teszi ki. Amennyiben az rszággyűlési és az európai parlamenti választás egy napn kerülne megrendezésre, akkr a választási bizttságk tiszteletdíjára fizetett összeg csökkenne, de a többi, fent említett költség ugyanúgy megjelenne.

3 Mit jelent a választójg? Kétféle választójg létezik: az aktív választójg azt jelenti, hgy az államplgár a választásn szavazhat, a passzív választójg pedig azt jelenti, hgy az államplgár a választásn képviselőként megválasztható. Az alábbi táblázat összefglalja az aktív (szavazás) és a passzív választójg (jelöltség) eseteit a különböző választásk alkalmával. Ki rendelkezik választójggal? Magyarrszág Alaptörvénye szerint minden nagykrú magyar államplgárnak jga van ahhz, hgy az rszággyűlési képviselők, a helyi önkrmányzati képviselők és plgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen. Nem rendelkezik választójggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének krlátzttsága miatt a bíróság a választójgból kizárt. Sarkalats törvény a választójgt vagy annak teljességét magyarrszági lakóhelyhez kötheti. Szeretnék lemndani választójgmról, ezt hgyan lehet megtenni? Magyarrszág Alaptörvénye szerint minden nagykrú magyar államplgárnak jga van ahhz, hgy az rszággyűlési képviselők, a helyi önkrmányzati képviselők és plgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen. Nem rendelkezik választójggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének krlátzttsága miatt a bíróság a választójgból kizárt. Sarkalats törvény a választójgt vagy annak teljességét magyarrszági lakóhelyhez kötheti. Ezért nem tehet lemndani a választójgról, mivel az a magyar államplgárságáhz kötődik. Fgyatékssággal élek. Milyen segítséget kaphatk? A fgyatékssággal élő választóplgár január 1-jét követően a következő segítséget igényelheti választójgának gyakrlása érdekében: Braille-írással készült értesítő megküldése, könnyített frmában megírt tájékztató anyag megküldése, Braille-írással elláttt szavazósabln alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mzgóurnás szavazás srán, akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása. A választás kitűzése után kérhet mzgóurnát. A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választtt segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkr a szavazatszámláló bizttság két tagja.

4 Mi az a nemzetiségi regisztráció? Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartzik, január 1-jét követően kérheti, hgy nemzetiségi választóplgárként szerepeljen a névjegyzéken. Így 2014 któberében a nemzetiségi önkrmányzati választáskn is szavazhat majd. A nemzetiségiként regisztrált választóplgár az rszággyűlési választáskn ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választóplgárk (egy egyéni jelöltre és az rszágs pártlistára) vagy ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakr kifejezetten kéri, hgy az rszággyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett). A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumt szerezhetnek az Országgyűlésben. Az elismert nemzetiségek: a blgár, a görög, a hrvát, a lengyel, a német, az örmény, a rma, a rmán, a ruszin, a szerb, a szlvák, a szlvén és az ukrán. Kiadják a pártknak a személyes adataimat? A jelöltek és a pártk a választóplgárk megkeresése céljából megkaphatják a névjegyzékben szereplő választóplgárk nevét és lakcímét január 1-jét követően lehetősége lesz arra, hgy a választóplgár megtiltsa az adatai kampánycélú kiadását. Ha Ön nemzetiségi választóplgárként regisztrál az rszággyűlési választáskra, nemzetiségének rszágs önkrmányzata mindenképpen megkapja az Ön nevét és lakcímét az ajánlásgyűjtés elősegítése érdekében. A hajléktalank hgyan szavazhatnak? Amennyiben a hajléktalan települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkr az adtt település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát. Amennyiben a hajléktalan települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkr bármely helyi választási irdától vagy a Nemzeti Választási Irdától kérnie kell a regisztrációját. Ki igényelhet mzgóurnát, és hgyan? Azk a szavazóköri névjegyzékben szereplő választóplgárk, akik: mzgásukban egészségi állaptuk (illetve fgyatéksságuk) miatt, vagy fgvatartásuk miatt akadályzttak. Aki a mzgóurnát más indkkal (pl. kényelmi szempntk miatt) kéri, annak a kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizttság elutasítja. Mzgóurnát a szavazást megelőző másdik napn (pénteken) óráig attól a helyi választási irdától, a szavazás napján (vasárnap) 15 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizttságtól lehet igényelni, ahl a választóplgár a névjegyzékben szerepel. Fnts, hgy aki mzgóurnát kért, a szavazókörben hagymánys módn nem szavazhat, kizárólag mzgóurnával! Mi történik, ha a szavazás napján 19 óra után még mindig srban állk? Nem tudk szavazni? A törvény értelmében a 19 órakr srban álló választóplgárk még szavazhatnak. 19 óra után már nem lehet beállni a srba. Milyen feltételekkel tudk szavazni a szavazás napján? A szavazóhelyiségben az a választóplgár szavazhat, aki a kinymtattt szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választóplgárnak igazlnia kell személyaznsságát (érvényes személyaznsító igazlvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi aznsítóját. A választóplgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólap(ka)t, az átvételt aláírással igazlja.

5 A 2014-es rszággyűlési választáskról Mikr lesznek a következő rszággyűlési választásk? Az rszággyűlési választásk időpntját a köztársasági elnök tűzi ki. Ugyanakkr az időpnttal kapcslatban a jgszabályk alapján annyit lehet tudni, hgy az 2014 áprilisában vagy májusában lehet, és nem eshet húsvétvasárnapra. Ezek alapján a szóba jöhető időpntk a következők: április 6., április 13., április 27., május 4., május 11., május 18. és május 25. Az rszággyűlési választásk srán milyen választási szervek működnek? Az rszággyűlési választáskn a következő választási irdák működnek: külképviseleti választási irda helyi választási irda rszággyűlési egyéni választókerületi választási irda területi választási irda Nemzeti Választási Irda Az rszággyűlési választáskn a következő választási bizttságk működnek: szavazatszámláló bizttság rszággyűlési egyéni választókerületi választási bizttság Nemzeti Választási Bizttság. Hgyan és mikr tudk átjelentkezni egy másik szavazókörbe az rszággyűlési választásk idején? Az átjelentkezési kérelmet azk nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarrszágn, de a magyarrszági lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. A kérelmet a választóplgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irdában (de személyes ügyintézés esetén a bejelentett tartózkdási hely szerinti helyi választási irdában is) lehet intézni legkésőbb a szavazást megelőző péntek 16 óráig. A helyi választási irda vezetője (vagyis a jegyző) nem papíralapú igazlást ad ki, hanem közvetlenül felveszi a választóplgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe. Fnts, hgy átjelentkezéskr is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni! Milyen szervezetek állíthatnak rszágs listát az rszággyűlési választáskn? Országs listát a következő szervezetek állíthatnak: pártk, rszágs nemzetiségi önkrmányzatk.

6 Melyek a legfntsabb váltzásk az rszággyűlési választásk lebnylításával kapcslatban, és mi az, ami nem váltztt? 2010-es rszággyűlési választásk 2014-es rszággyűlési választásk kétfrdulós választás egyfrdulós választás 176 egyéni választókerület 106 egyéni választókerület 152 területi (megyei illetve budapesti) listás nincsenek területi listák mandátum 58 rszágs listás mandátum 93 rszágs listás mandátum összesen 386 mandátum összesen 199 mandátum nincsenek nemzetiségi listák kedvezményes nemzetiségi listák kampánycsend (szmbat 0 órától vasárnap 19 nincs kampánycsend, de a választás ideje óráig) alatt nem lehet választási gyűlést tartani, illetve a szavazókör bejáratától számíttt 150 méteren belül (közterületen) tils mindenféle kampánytevékenységet flytatni jelöltajánlás kpgtatócédulával jelöltajánlás aláírásgyűjtéssel a magyarrszági lakcímmel nem rendelkező választóplgárk nem szavazhatnak a magyarrszági lakcímmel nem rendelkező választóplgárk regisztráció után, levélben szavazhatnak más választókerületbe történő átjelentkezéskr az más választókerületbe történő új választókerület jelöltjeire lehet szavazni átjelentkezéskr az eredeti lakóhely szerinti választókerület jelöltjeire lehet szavazni szavazás 6-tól 19 óráig két szavazólap (a magyarrszági lakcímmel rendelkezők részére) szavazni két, egymást metsző vnallal lehet a magyarrszági lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkdó választóplgárk a külképviseleteken szavazhatnak 5%-s parlamentbe jutási küszöb (az egyedül induló pártknak) Hgyan működik a jelöltajánlás? Jelöltajánlásra a szavazást megelőző 48. és 34. nap között van lehetőség. Minden választóplgár, aki az adtt választókerületben választójggal rendelkezik, az ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhat jelöltet. Egy választóplgár több jelöltet is ajánlhat, egy jelölt visznt csak egy ajánlással támgatható. Az ajánlás nem vnható vissza. A sikeres jelöltállításhz 500 érvényes jelölés szükséges. A képviselőjelölteknek is van mentelmi jguk? Az rszággyűlési képviselőjelöltnek a megválaszttt képviselőkkel azns mentelmi jguk van. A képviselőjelölt mentelmi jgának esetleges felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizttság határz. Ha valaki az rszággyűlési választáskn nemzetiségi listára akar szavazni, és kérte a nemzetiségi regisztrációját, de az adtt nemzetiségnek nincs nemzetiségi listája, akkr a választóplgár hgyan szavazhat? Ebben az esetben a választóplgár az adtt nemzetiségi lista helyett autmatikusan pártlistára szavazhat (az egyéni képviselőjelölt mellett).

7 Hgyan lesz a szavazatból mandátum? Az alábbi flyamatábra bemutatja, hgy az egyéni jelöltekre, a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadtt szavazatkból hgyan lesz mandátum. (Megjegyzés: ha két párt közös listát állít, akkr a bejutási küszöb 10%, ha hárm vagy több párt állít közös listát, akkr a bejutási küszöb 15%.) Mi az a d Hndt mátrix? A d Hndt mátrix egy belga matematikus, Victr d'hndt által kifejlesztett frmula, amellyel a világ száms rszágában a szavazatkat mandátummá alakítják. Lényege, hgy a pártkra leadtt szavazatkat pártnként elsztják eggyel, kettővel, hármmal, néggyel stb., az így kaptt számkat csökkenő srrendbe állítják, és ebben a srban annyi ilyen számt keresnek meg, ahány mandátumt el akarnak sztani. A következő példában 100 szavazatt váltunk át 12 (zölddel jelölt) mandátumra. (Vagyis A párt 40 szavazatából 5 mandátum, B párt 30 szavazatából 4 mandátum, C párt 20 szavazatából 2 mandátum, D párt 10 szavazatából 1 mandátum lesz.) A párt 40 szavazat B párt 30 szavazat C párt 20 szavazat D párt 10 szavazat 1 40/1 = 40,00 30/1 = 30,00 20/1 = 20,00 10/1 = 10, /2 = 20,00 30/2 = 15,00 20/2 = 10,00 10/2 = 5, /3 = 13,33 30/3 = 10,00 20/3 = 6,67 10/3 = 3, /4 = 10,00 30/4 = 7,50 20/4 = 5,00 10/4 = 2, /5 = 8,00 30/5 = 6,00 20/5 = 4,00 10/5 = 2, /6 = 6,67 30/6 = 5,00 20/6 = 3,33 10/6 = 1,67

8 A 2014-es európai parlamenti választáskról Mikr lesznek a következő európai parlamenti választásk? A következő európai parlamenti választásk időpntja Magyarrszágn május 25-én lesz. Lehetnek-e egyidőben az rszággyűlési és az európai parlamenti választásk? Igen, lehetnek egyidőben, nincsen ezt tiltó jgszabály. Az Európai Unió más tagállamának államplgáraként (magyar államplgárság hiányában), de Magyarrszágn élve, hgyan tudk a magyar listákra szavazni az EP választásn? Legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatdik napn kérhető az Európai Parlament képviselőinek választására történő névjegyzékbevétel a magyarrszági lakóhely szerint illetékes helyi választási irdától. A kérelem benyújtható a hnlapn vagy a hnlapn keresztül, tvábbá levélben vagy személyesen. Magyar államplgárként az Európai Unió más tagállamában élve (az ttani államplgárság hiányában), hgyan tudk a külföldi lakóhelyem szerinti jelöltekre szavazni az EP választásn? A külföldi lakóhelye szerinti állam jgszabályai szerint kérheti, hgy vegyék fel az adtt uniós tagállam névjegyzékébe. Ebben az esetben a tagállamtól kaptt értesítés alapján a Nemzeti Választási Irda törli a magyarrszági névjegyzékből, amivel kizárja a kettős szavazás lehetőségét. A magyarrszági lakcímmel nem rendelkező magyar választóplgárk (külhni magyark) regisztrációja Milyen esetben lehet kérni a választási regisztrációt? A választási regisztráció szükséges feltétele a magyar államplgárság megléte. A névjegyzékbe való felvételt akkr lehet kérni, ha a kérelmező magyar személyi aznsítóval rendelkezik vagy érvényes útlevéllel, hnsítási kirattal vagy államplgársági biznyítvánnyal igazlni tudja magyar államplgárságát, Magyarrszágn sem lakóhellyel, sem bejelentett tartózkdási hellyel nem rendelkezik, betöltötte a 17. életévét, vagy betöltötte a 16. életévét és házasságt kötött, és házasságkötésének magyarrszági anyakönyvezése megtörtént, magyar bíróság nem zárta ki a választójgból. Az, hgy a választóplgár regisztráció útján vagy autmatikusan kerül felvételre a névjegyzékbe, attól függ, hgy a magyar lakcímnyilvántartás szerint milyen lakóhellyel, illetve tartózkdási hellyel rendelkezik. E kérdésben az alábbi táblázat nyújt eligazítást: lakóhely tartózkdási hely névjegyzékbe vétel módja 1. magyarrszági cím magyarrszági cím autmatikus 2. magyarrszági cím nincs autmatikus 3. külföldi cím magyarrszági cím regisztráció 4. külföldi cím nincs regisztráció 5. nincs magyarrszági cím autmatikus 6. nincs nincs regisztráció

9 7. ha nem szerepel a lakcímnyilvántartásban regisztráció Például ha a választóplgárnak külföldi cím van bejegyezve lakóhelyként a nyilvántartásba (a lakcímkártyán szerepel), akkr regisztrálnia kell a választójga gyakrlásáhz, akkr is, ha van magyarrszági tartózkdási helye (3. sr), és akkr is, ha nincs (4. sr). Ugyancsak regisztrálással kerülhet be a névjegyzékbe, ha a nyilvántartás szerint a választóplgárnak sem lakóhelye, sem tartózkdási helye nincs Magyarrszágn (6. sr), vagy ha a magyar lakcímnyilvántartásban nem szerepel (7. sr). Nincs szükség regisztrációra, ha magyarrszági lakóhellyel rendelkezik (1. és 2. sr), vagy ha nincs sem magyarrszági, sem külföldi lakcím bejegyezve a lakcímnyilvántartásba, de a lakcímkártyája szerint van érvényes magyarrszági tartózkdási helye (5. sr). Ezekben az esetekben autmatikusan vesszük fel a névjegyzékbe, ezzel nincs teendője. Miért kell regisztrálni a külhni magyarknak, amikr az állam tudja az adataikat? Miért nem kerülnek fel ugyanúgy autmatikusan a közpnti névjegyzékbe, mint a magyarrszági lakcímmel rendelkezők? A magyar államnak nincsen naprakész nyilvántartása minden külhni magyar államplgár elérhetőségéről. Azk a hnfitársaink, akik az elmúlt időszakban az egyszerűsített hnsítási eljárás srán kaptak magyar államplgárságt, csak egy részét teszik ki a külhni élő magyarknak. Magyar államplgárként skan már az elmúlt évtizedekben is Magyarrszág határain kívül éltek. Kinek küldtek választási regisztrációs kérelmet? A Nemzeti Választási Irda augusztus 1-ig azknak küldte ki a választási regisztrációs kérelmet, akik július 15-én magyar államplgársággal rendelkeztek. Akik július 15. és 31. között kaptak magyar államplgárságt, azknak a Nemzeti Választási Irda augusztus 15-ig küldött regisztrációs kérelmet. Azknak, akik július 31. után kapnak magyar államplgárságt, a Nemzeti Választási Irda már nem küld levelet. Ők az államplgársági eskü vagy fgadalm letétele után rögtön a helyszínen kapják kézhez a nymtatványt. Mit tehet az, aki nem kaptt választási regisztrációs kérelmet? A kérelem nvember 1-jétől nline is kitölthető és beadható a hnlapn, vagy ha rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, akkr a hnlapn. A Nemzeti Választási Irda hnlapjáról (www.valasztas.hu) letölthető a választási regisztrációs kérelem ( NÉVJEGYZÉKBE VÉTELI KÉRELEM a magyarrszági lakcímmel nem rendelkező választóplgárk számára ). Ugyanitt megtalálható a kitöltési útmutató ( TÁJÉKOZTATÓ a közpnti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásával kapcslats tudnivalókról ), érdemes ezt is ellvasni. A kérelem színesben és a fekete-fehérben egyaránt kinymtatható, szabadn fénymáslható. A kérelmet pstán kell eljuttatni a következő címre: Nemzeti Választási Irda, 1854 Budapest, Magyarrszág. Mikr értesíti a Nemzeti Választási Irda a regisztrált választóplgárkat arról, hgy sikeres-e a regisztrációjuk? A Nemzeti Választási Irda 2013 nvemberében kezdi meg a beérkezett kérelmek elbírálását. Az elbírálást követően haladéktalanul megtörténik a választóplgárk értesítése arról, hgy a Nemzeti Választási Irda elfgadta-e a regisztrációjukat. Meddig lehet kérni a választási regisztrációt?

10 A választási regisztráció flyamatsan zajlik. Ugyanakkr a srn következő rszággyűlési képviselő-választásn, illetve rszágs népszavazásn csak az a külhni magyar államplgár vehet részt, akinek a választási regisztrációs kérelme a választást (szavazást) megelőző 15. napig eljut a Nemzeti Választási Irdába. A Nemzeti Választási Irda arra kéri az érintett államplgárkat, hgy a választási regisztrációs kérelmüket lehetőség szerint minél hamarabb nyújtsák be a Nemzeti Választási Irdának, hiszen a kérelem beérkezése, ellenőrzése, a szavazási levélcsmag kiküldése, majd visszaküldése mind-mind időigényes. Meddig érvényes a választási regisztráció? A magyarrszági lakcímmel nem rendelkező magyar államplgárk a regisztrációtól számíttt 10 évig szerepelnek a választási névjegyzékben, de a 10 év számítása az adatk módsításakr vagy a választásn (szavazásn) való részvétel esetén autmatikusan újrakezdődik. A magyarrszági lakcímmel nem rendelkező magyar államplgár bármikr kérheti törlését a névjegyzékből. Milyen választásn, szavazásn való részvételre jgsít fel a regisztráció? A névjegyzékbe felvett, magyarrszági lakcímmel nem rendelkező magyar államplgárk az rszággyűlési képviselő-választáskn, valamint az rszágs népszavazáskn vehetnek részt. Az rszággyűlési képviselő-választáskn csak rszágs listára szavazhatnak, egyéni képviselőre nem. Az európai parlamenti és a nemzetiségi választáskn csak a magyarrszági lakcímmel rendelkező magyar államplgárk vehetnek részt. A települési önkrmányzati választáskn a magyarrszági lakcímmel nem rendelkező választóplgárk nem szavazhatnak, de jelöltként indulhatnak. Hányan regisztráltak már a választáskra, és mit lehet róluk tudni? A Nemzeti Választási Irda a hnlapján (www.valasztas.hu) augusztus 1-jétől napi frissítéssel teszi közzé a levélben beérkezett regisztrációs kérelmek számát. Az adatk között megtalálható az is, hgy a választóplgár milyen értesítési címet jelölt meg, vagyis hva kéri a Nemzeti Választási Irda értesítését arról, hgy elfgadták a választási regisztrációs kérelmét. Aki lyan rszágból regisztrál, ahl tiltják a kettős államplgárságt (Ausztria, Szlvákia, Ukrajna), tt az értesítési címnél a Kettős államplgárságt tiltó rszágk összesen jelölés lvasható. Jelenleg külföldön élek, nincs magyarrszági lakcímem, de a választásk előtt Magyarrszágra költözöm. Kell-e mst regisztrálnm, vagy autmatikusan felkerülök a névjegyzékbe? Nem kell regisztrálni, a magyarrszági lakcímmel rendelkező államplgárk autmatikusan felkerülnek a közpnti névjegyzékbe. Évtizedek óta külföldön élek, megkaptam az adtt rszág államplgárságát, de a magyar államplgárságról sem mndtam le, ugyanakkr erről nincs hivatals magyar papírm. Hgyan regisztrálhatk? Először a Bevándrlási és Államplgársági Hivataltól (www.bmbah.hu) kell kérni a magyar államplgárság igazlását (célszerű a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételt kérni, de magyar útlevél vagy államplgársági biznyítvány igénylése is megfelelő), utána lehet a választáskra regisztrálni.

11 A magyarrszági lakcímmel nem rendelkező magyar választóplgárk (külhni magyark) szavazása Hgyan kapja meg a regisztrált választóplgár a szavazási levélcsmagt? A Nemzeti Választási Irda a magyarrszági lakcímmel nem rendelkező, regisztrált magyar választóplgárnak arra a (magyarrszági vagy külföldi) címre külföldi meg a szavazási levélcsmagt, amelyet a választóplgár a regisztrációs kérelemben megjelölt. A választóplgár a szavazási levélcsmag személyes átvételét is kérheti a regisztrációs kérelemben, ebben az esetben a szavazást megelőző két hétben munkanapkn, munkaidőben átveheti azt az rszággyűlési egyéni választókerületek székhelyein (Baja, Balassagyarmat, Balatnfüred, Barcs, Berettyóújfalu, Békés, Békéscsaba, Bicske, Budakeszi, Budapest II., III., IV., V., VII., VIII., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XX., XXI., XXII. kerület, Cegléd, Csrna, Dabas, Debrecen, Dmbóvár, Dunakeszi, Dunaújvárs, Eger, Esztergm, Érd, Gödöllő, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúböszörmény, Hajdúszbszló, Hatvan, Hódmezővásárhely, Jászberény, Kalcsa, Kapsvár, Karcag, Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kisvárda, Kmárm, Körmend, Marcali, Mátészalka, Mezőkövesd, Misklc, Mhács, Mnr, Msnmagyaróvár, Nagykanizsa, Nagykáta, Nyírbátr, Nyíregyháza, Orsháza, Ózd, Paks, Pápa, Pécs, Salgótarján, Sárbgárd, Sárvár, Sátraljaújhely, Siófk, Sprn, Szeged, Szekszárd, Szentendre, Szentes, Székesfehérvár, Szigetszentmiklós, Szigetvár, Szlnk, Szmbathely, Taplca, Tatabánya, Tiszaújvárs, Törökszentmiklós, Vác, Vásársnamény, Vecsés, Veszprém, Zalaegerszeg), Magyarrszág kijelölt, határmenti településein (Barcs, Battnya, Beregsurány, Biharkeresztes, Bódvaszilas, Csengersima, Gyula, Fehérgyarmat, Kmárm, Kőszeg, Létavértes, Letenye, Letkés, Makó, Nagylak, Nyírábrány, Nyírlugs, Putnk, Rajka, Rédics, Sátraljaújhely, Tiszabecs, Tmpa, Trnysnémeti, Vámsszabadi, Záhny) vagy Magyarrszág kijelölt külképviseletein (Belgrád, Beregszász, Bukarest, Csíkszereda, Eszék, Kassa, Klzsvár, Pzsny, Szabadka, Ungvár). Mit tartalmaz a szavazási levélcsmag? A szavazási levélcsmag az alábbiakat tartalmazza: a levélben szavazás szavazólapját (mely bélyegzőlenymat nélkül érvényes), a választóplgár aznsításáhz szükséges nyilatkzat nymtatványát, a szavazólap elhelyezésére szlgáló brítékt (belső bríték), a válaszbrítékt, amelynek címzése a Nemzeti Választási Irda címét tartalmazza, és Magyarrszágn díjmentesen pstára adható, a szavazás módjáról szóló tájékztatást. Mi a levélszavazás menete? A levélszavazás menete a következő: a választóplgár a levélben szavazás szavazólapját kitölti, a szavazólapt beleteszi a belső brítékba, a belső brítékt lezárja, kitölti az aznsító nyilatkzatt, a belső brítékt és az aznsító nyilatkzatt a válaszbrítékba zárja (ha a belső bríték vagy a válaszbríték nincs lezárva, a választóplgár szavazata érvénytelen). Hgyan juttathatja vissza a regisztrált választóplgár a szavazási levélcsmagt? A szavazási levélcsmag feladható pstán (Magyarrszágn bérmentesítés nélkül); a szavazást megelőző napn (szmbat) óráig kell beérkeznie a Nemzeti Választási Irdáhz, leadható bármelyik külképviseleten a szavazást megelőző két hétben munkanapkn, munkaidőben vagy a szavazás napján, leadható bármelyik rszággyűlési egyéni választókerületi választási irdában a szavazás napján 6-19 óra között.

12 Biztnságs-e a levélben való szavazás? A levélben szavazás tisztasága ellentétben a szavazóhelyiségben történő szavazással, ahl elsősrban a szavazatszámláló bizttság feladata a szavazás törvényességének biztsítása a választási szervek és a választóplgár együttes felelőssége. A választóplgárnak is felelős magatartást kell tanúsítania a szavazólap kitöltésekr, a szavazási iratk pstázásakr.

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 2462 Martonvásár, Budai út 13. (22) 460-004, fax: (22) 460-229 E-mail: jegyzo@martonvasar.hu

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 2462 Martonvásár, Budai út 13. (22) 460-004, fax: (22) 460-229 E-mail: jegyzo@martonvasar.hu HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 2462 Martonvásár, Budai út 13. (22) 460-004, fax: (22) 460-229 E-mail: jegyzo@martonvasar.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MARTONVÁSÁRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Az európai polgári kezdeményezés aláírásának feltételei

Az európai polgári kezdeményezés aláírásának feltételei Az európai plgári kezdeményezés aláírásának feltételei ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Az európai plgári kezdeményezések támgatásáhz az aláíróknak uniós államplgárknak (valamely EU-tagállam államplgárainak) kell

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság

H a t á r o z a t o t. Felsőcsatár településen működő Helyi Választási Bizottság HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG FELSŐCSATÁR 9794 Felsőcsatár, Petőfi u. 74. Tel.: 94/351-000 Száma: 1/2015. (V.06.) HVB Tárgy: Felsőcsatár településen időközi választás kitűzése Felsőcsatár településen működő

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 2 1.14 GTS ISDN 2... 2 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására 2015/3 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 R Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályokról VÁLASZTÁSI FÜZETEK 194. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozó speciális szabályokról NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK 194. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi önkormányzati

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat )

A Mastercard Magyarország 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. Szervező MasterCard Eurpe Sprl Magyarrszági Kereskedelmi Képviselete 1062 Budapest, Váci út 1-3. C. ép. 4. em. A Mastercard Magyarrszág 2010. téli PayPass nyereményjátékának hivatals részvételi és játékszabályzata

Részletesebben

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról. I. Fejezet. Választás. Választójog. Jelölés. Szavazás

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról. I. Fejezet. Választás. Választójog. Jelölés. Szavazás 2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról A Magyar Köztársaság csatlakozása az Európai Unióhoz megköveteli, hogy az Országgyűlés megalkossa az Európai Parlamentben a Magyar

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet 1. A választás kitűzése: 1.1. A választás napját 2014. október 5-re feltételezve, a német nemzetiségi önkormányzati választást 2014. július 23. napjáig a Nemzeti

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések

2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések Jegyzıi értekezlet 2014. szeptember 17. 2014. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos informatikai kérdések Kocsis Tibor Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Informatikai Fıosztály fıosztályvezetı

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Szigetszentmiklós Szombathely Zalaegerszeg Zalakaros. XX. Szimpóziuma. Miskolc Mosonmagyaróvár Nagykanizsa Pécs Sarkad. Meghívó

Szigetszentmiklós Szombathely Zalaegerszeg Zalakaros. XX. Szimpóziuma. Miskolc Mosonmagyaróvár Nagykanizsa Pécs Sarkad. Meghívó Misklc Msnmagyaróvár Egészséges Nagykanizsa Vársk Pécs Sarkad Sprn Székesfehérvár Szentendre Szerencs Szlnk Vác Szigetszentmiklós Magyarrszági Szmbathely Zalaegerszeg Szövetsége Zalakars XX. Szimpóziuma

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő:

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő: Lehetséges hitelcélk: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Takarék Classic Kölcsön kizárólag Frintban igényelhető Takarék Classic Prémium kölcsön

Részletesebben

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015.

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. július 1-től Műsorterjesztési platformok: M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) on-line,

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

11. Intersport Balaton Maraton és Félmaraton - eseményinformáció

11. Intersport Balaton Maraton és Félmaraton - eseményinformáció 11. Intersprt Balatn Maratn és Félmaratn - eseményinfrmáció 11.Intersprt Balatn Maratn és Félmaratn időpnt, helyszín Időpnt: 2014. nvember 15-16. Rajt/cél: Erzsébet Szállda, Siófk (vlt Htel Aranypart)

Részletesebben

Roma nemzetiségi választással kapcsolatos tájékoztató

Roma nemzetiségi választással kapcsolatos tájékoztató Roma nemzetiségi választással kapcsolatos tájékoztató Tisztelt Nemzetiségi Választópolgárok! A roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának időpontját a Nemzeti Választási Bizottság

Részletesebben

Felkészülési segédlet a 2014. évi országgyűlési választások lebonyolításához

Felkészülési segédlet a 2014. évi országgyűlési választások lebonyolításához Felkészülési segédlet a 2014. évi országgyűlési választások lebonyolításához az új választási eljárás magyarázata, a jegyző gyakorlati szerepe a választási eljárás során, a legfontosabb teendők, nyilvántartások

Részletesebben

2.A MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM REGIONÁLIS ÉS ALAP ZÓNÁI. Tartalom 2.A.1 MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM ZÓNA MODELL...2

2.A MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM REGIONÁLIS ÉS ALAP ZÓNÁI. Tartalom 2.A.1 MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM ZÓNA MODELL...2 2.A MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM REGIONÁLIS ÉS ALAP ZÓNÁI Tartalom 2.A.1 MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM ZÓNA MODELL...2 1. Kétszintű zónarendszer...2 1.1 A Regionális Zónák...2 1.2 Az Alap Zónák...2 2. A Helyhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Választói névjegyzék

Választói névjegyzék Választói névjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Nyilvántartásba vétel feltételei... 3 3. Névjegyzék előkészítése... 4 4. Postai úton szavazók listája... 5 5. Különleges igényű szavazók listája... 6 6. Kiegészítő

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz és a nyilvános

Részletesebben

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról Közpnti szciális infrmációs fejlesztések Irda: 1071 Budapest, Peterdy u. 15. Tájékztató ÖFR Verzióváltásról 1 2014. július 17.... 2 2014. június 10.... 4 2014. május 30.... 8 2014. május 16.... 9 Jelzéseiket,

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat Dől a lé! - prmóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatkat

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatályos Kérelemnymtatvány súlys mzgáskrlátztt személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez 2014. január hónaptól hatálys 1. Súlys mzgáskrlátztt, illetve egyéb fgyatékssággal élő személyre vnatkzó adatk: 1.1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

Függelékek az ECDL Vizsgaközpontok akkreditációs szerződéséhez

Függelékek az ECDL Vizsgaközpontok akkreditációs szerződéséhez Függelékek az ECDL Vizsgaközpntk akkreditációs szerződéséhez Érvényes: 2014. február 1-től 1/25 1. A prgram A FÜGGELÉK Az ECDL Az ECDL (Eurpean Cmputer Driving Licence a digitális írástudás európai tanúsítványa;

Részletesebben

NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE M U N K A T E R V E 2012.

NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE M U N K A T E R V E 2012. NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE M U N K A T E R V E 2012. 2 A Nyugdíjasklubk és Idısek Életet az éveknek Országs Szövetsége 1989. március 29-én alakult 139 klub részvételével.

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

SZEMINÁRIUMI FELADATGYŰJTEMÉNY Alkotmányjog 2. kurzushoz VÁLASZTÓJOG, VÁLASZTÁSI RENDSZER

SZEMINÁRIUMI FELADATGYŰJTEMÉNY Alkotmányjog 2. kurzushoz VÁLASZTÓJOG, VÁLASZTÁSI RENDSZER SZEMINÁRIUMI FELADATGYŰJTEMÉNY Alkotmányjog 2. kurzushoz VÁLASZTÓJOG, VÁLASZTÁSI RENDSZER ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék www.alkjog.elte.hu 2013/14. tanév őszi félév I. ALKOTMÁNYELMÉLETI

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3630 Putnok, Kossuth út 5. Tel.: 48/530-010 Fax: 48/530-054 A Putnoki Helyi Választási Bizottság 55/2014. (X.13.) határozata A Putnoki Helyi Választási Bizottság roma nemzetiségi

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

Modal split. Grafikon: Eurostat

Modal split. Grafikon: Eurostat A Közösségi és kerékpáros közlekedés gyakorlati lehetőségei - összefüggései, a hulladékhasznosítás intézményi lehetőségei Európai Hulladékcsökkentési Hét Tatabánya, 2014. november 28. Közösségi közlekedés

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt.

A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek nem vesznek részt. 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: Mutasd meg szépséged a világnak! (a tvábbiakban: Játék ). Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda

Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Házirendje. Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Budapest Fővárs X. Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Házirendje Bevezetés: Az intézmény neve: Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Kékvirág Óvda Székhelye, címe: 1107 Budapest X. Kékvirág u.

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

1 A Játék elnevezése, szervezője:

1 A Játék elnevezése, szervezője: 1 A Játék elnevezése, szervezője: A prmóciós játék elnevezése: "Legyen egy jó kd az örömre!" (a tvábbiakban: Játék ). A Játék szervezője: HENKEL Magyarrszág Kft. székhely: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca.

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Termékismertető Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, OTP Bank Nyrt./ OTP Jelzálgbank

Részletesebben

Az ipari parkok szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben. Dr. Tóth Tamás egyetemi docens

Az ipari parkok szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben. Dr. Tóth Tamás egyetemi docens Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalmtudmányi Kar Reginális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Az ipari parkk szerepe a reginális gazdaságfejlesztésben Dr. Tóth Tamás egyetemi dcens

Részletesebben

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer KIR Személyi nyilvántartó és adatmódsító rendszer Felhasználói útmutató O ktatási Hivatal Készült: 2012. któber Tartalm Bevezető... 3 Jgszabályi háttér... 3 Belépés a prgramba... 4 Tanulók és gyermekek

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1395-5/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 2015. április 2-án tartandó ülésére Tárgy: Helyi civil szervezetek számára 2015. évi működési pályázat meghirdetése Előterjesztő és előadó: Vén

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1 A KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK TÉTELES TELES ADÓJA A 2012.évi CXLVII. törvény teremtette meg a lehetőségét annak, hgy a törvényben meghatárztt vállalkzásk tételes adót, közismert nevén KATÁT válasszanak. 1

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az Európai Parlament tagjai 2014. május 25. napjára kitzött választásával kapcsolatban. Tisztelt választópolgárok!

TÁJÉKOZTATÓ. Az Európai Parlament tagjai 2014. május 25. napjára kitzött választásával kapcsolatban. Tisztelt választópolgárok! Lánycsók-Kisnyárád-Majs-Udvar Községek Helyi Választási Irodája TÁJÉKOZTATÓ Az Európai Parlament tagjai 2014. május 25. napjára kitzött választásával kapcsolatban Tisztelt választópolgárok! Az uniós polgárok

Részletesebben

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza.

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza. Hirdetmény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. október 12-én kelt H-KE-III- 520/2012. (GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap) számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat Balatnederics Települési Önkrmányzat könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzat A szabályzatt megtárgyalta Balatnederics települési Önkrmányzatának Képviselőtestülete és jóváhagyta 65/2007. (IV. 26.) számú

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14.

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. město adresa Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Ajka Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. Baja Tóth Kálmán tér 1. Baja Vörösmarty

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Olimpiai Rögbi Nemzetközi versenyeztetési terv

Olimpiai Rögbi Nemzetközi versenyeztetési terv Olimpiai Rögbi Nemzetközi versenyeztetési terv Tisztelt Elnökség! Kérem engedjék meg, hgy röviden vázljam elképzelésemet a Magyar Nemzeti Olimpiai rögbi válgatttak nemzetközi felkészítésével és a versenyeztetéssel

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: plgarmester@venek.hu Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat.

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat. Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban összefglaljuk az idei évben elfgadtt - főként a jövő évet érintő - adóváltzáskat. I. AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Időszaks elszámlású ügyletek Időszaks

Részletesebben