Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Könyvvizsgálók szakmai képzése. A számvitel és információs rendszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Könyvvizsgálók szakmai képzése. A számvitel és információs rendszerek"

Átírás

1 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvvizsgálók szakmai képzése A számvitel és információs rendszerek

2 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvvizsgálók szakmai képzése A számvitel és információs rendszerek Oktatási anyag 1

3 Könyvvizsgálók szakmai képzése Szerkesztő: Wessely Vilmos Szerzők: 1. fejezet: Nagy Péter 2. fejezet: Polyák Imre 3. fejezet: Nagy Péter 4. fejezet: 1. Nagy Péter Galambos Péter és Wessely Vilmos Lektor: dr. Lakatos László Péter ISBN Könyvvizsgálói Kamara A számvitel és információs rendszerek Magyar ISBN A számvitel és információs rendszerek (online) Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2

4 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ: A SZÁMVITEL ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANTÁRGY ÚJ TANKÖNYVÉHEZ... 8 I. FEJEZET: A SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK RENDSZERELMÉLET FOGALMAINAK ÁTTEKINTÉSE: A rendszer fogalma Alkalmazási rendszerek Az adat és információ közötti különbség Az információs rendszerek tagolásának lehetőségei Vetületek Szintek SZÁMÍTÓGÉPEK MŰKÖDÉSI RENDSZERE A működési logika vázlatos bemutatása Vezérlőegység, ALU Memóriák Bemeneti és kimeneti egységek A számítógép belső felépítése (sematikus ábra) (1 oldal) Szoftver rétegződés belső utasításkészlet operációs rendszer Az adatbázis kezelő szint Felhasználói alkalmazás Tároló (memória és háttértár elkülönítése; következmények nagyság szempontból) perifériák és jelentőségük a könyvvizsgálat kapcsán Könyvvizsgálat szempontjából érdekes hardver elemek Hálózatok Hálózatok definíciója Az egyszerű topológiák áttekintése Az Internet és felhasználása Rövid jelentése Web alapú megoldások Számítási felhők jelentősége Adatorientált rendszerek bevezetése, tervezési megoldások A vízesés modell bemutatása ADATMODELLEZÉSI ALAPISMERETEK Adatbázis fogalom

5 3.1.2 Adatbázis kezelő fogalom A számvitel, mint adatorientált rendszer Adatmodellek Korábbi modellek Relációs adatmodellezés Alapvető fogalmak A kapcsolatok (és fajtáik) Kulcsok és szerepük Relációs alapműveletek Esettanulmány az adatmodellezés alapfogalmaival kapcsolatosan Tervezés A jól tervezett adatbázis A redundancia és következményei Függések Normálformák 3NF-ig Esettanulmány a normálformákra és a tervezésre II. FEJEZET: ÜZLETI ALKALMAZÁSOK A SZÁMVITELI ALKALMAZÁSOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Jogosultságkezelés Dokumentum-csatolás SZINTETIKA (FŐKÖNYV) Főkönyvi számlák Főkönyvi bizonylatok és csoportosíthatóságuk Riportolási rendszer Főkönyvi javítások A FŐKÖNYV ÉS AZ ANALITIKÁK KAPCSOLÓDÁSÁNAK LEHETSÉGES MEGOLDÁSAI Analitikus könyvelés Hibajavítás Főkönyvi tétel-generálás megoldásai ÁFA ANALITIKA Új kihívások az ÁFA-kezelésben ÁFA rendszer kapcsolata más rendszerekkel KALKULÁCIÓS ANALITIKA Kalkulációs rendszer alap-egyedtípusai Költséghozzárendelések támogatása

6 Kalkuláció paraméterezése Kalkulációs futtatások A kalkuláció outputja Kapcsolat más analitikus rendszerekkel FOLYÓSZÁMLA ANALITIKA Idegen pénznem kezelése Kiegyenlítések Főkönyvi kapcsolat Készpénz-helyettesítők kezelése Számlakibocsátás szabályai PÉNZESZKÖZ ANALITIKA Bizonylatolás ÁFA tartalom rögzítése Költségfelosztás kezelése Idegen pénznem kezelése Kerekítések kezelése Főkönyvi feladás DEVIZA-ANALITIKA TÁRGYI ESZKÖZ ÉS IMMATERIÁLIS JÓSZÁG ANALITIKA Főkönyvi kapcsolat KÉSZLETRENDSZER Nyilvántartás egyedtípusai Főkönyvi kapcsolat Készletleltár támogatása Kapcsolat a kalkulációs rendszerrel Egyéb készleteket érintő kérdések BÉR- ÉS MUNKAÜGYI ANALITIKA Bérszámfejtés Bérlisták 104 Főkönyvi feladás Adatszolgáltatások ÉRTÉKPAPÍR ANALITIKA Főkönyvi feladás EGYÉB VAGYONELEMEK ÖSSZEFOGLALÁS

7 III. FEJEZET: ALKALMAZÁS KONTROLLOK A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓRENDSZEREKBEN ÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK BIZTONSÁGA ALKALMAZÁS KONTROLLOK A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓRENDSZEREKBEN Az alkalmazás kontrollok Az automatikus és manuális alkalmazáskontrollok szerepe Az alkalmazáskontrollok típusai INFORMÁCIÓRENDSZEREK BIZTONSÁGA Informatikai folyamatok Az informatikai fejlesztés Projekt menedzsment Üzemeltetés Informatikai kockázatok, fenyegetettségek Az informatika kockázat modellje Informatikai fenyegetettségek Az informatikai biztonság szervezeti felépítése IV. FEJEZET: A KÖNYVVIZSGÁLAT INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA, KÜLSŐ SZAKÉRTŐ ALKALMAZÁSA ELEKTRONIKUS ADATKINYERÉS KÖNYVVIZSGÁLATI CÉLRA Adatbázis lekérdezés SQL nyelven Az adatbázisok felépítése, táblák, mezők, kulcsok, karakterkészletek Az adatlekérés megtervezése, az adatletöltések és elemzések gyakorlati kérdései Az SQL parancsok áttekintése Az adatállományok összekapcsolása Az adatállományok csoportosítása, összesítése Adatlekérés XML nyelven, az adatexport lehetőségei a könyvvizsgálatban Az XML nyelv általános felépítése áttekintés Az XML adatlekérések típusai Az XML adatlekérések korlátai A kamarai adatexport Az adatok biztonságos továbbítása, tárolása Optikai karakterfelismerés, OCR Az optikai karakterfelismerés szerepe Az optikai karakterfelismerés fajtái Rendelkezésre álló szoftverek az optikai karakterfelismerésben Az optikai karakterfelismerés korlátai A RENDSZER ÉS ELEMZŐ VIZSGÁLATOK ÉS ALKALMAZÁSUK

8 2.1. Rendszervizsgálat A rendszervizsgálat definíciója, fajtái A kontrollok megismerése Az ügyfélnél alkalmazott szoftverek Az elemző eljárások ADATELEMZŐ SZOFTVEREK KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOFTVEREK A vizsgálatok számszaki alátámasztása A főkönyvi kivonat kezelése Átkönyvelések Az adatexport hasznosítása A lényegesség becslése, tervezés, mint kötelező munkapapír Munkaprogramok készítése és alkalmazása A munkaprogramok felépítése Módosítási lehetőségek, dokumentumok csatolása, ellenőrzés A PAPÍRMENTES DOKUMENTÁLÁS A KÖNYVVIZSGÁLATBAN AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS SZEREPE A KÖNYVVIZSGÁLATBAN SZÁMÍTÓGÉPES MINTAVÉTELI TECHNIKÁK A mintavétellel kapcsolatos alapfogalmak A pénzegység alapú mintavétel KÜLSŐ SZAKÉRTŐ ALKALMAZÁSÁNAK SZEREPE A KÖNYVVIZSGÁLATBAN A külső szakértőre vonatkozó standardok Az IT szakértő, mint külső szakértő alkalmazásának szempontjai: A szakértő munkájának alkalmazása a könyvvizsgálatban:

9 Kedves Olvasó! Bevezető: A számvitel és Információs rendszerek tantárgy új tankönyvéhez Több éves előkészítő munka eredményeként született meg ez a tankönyv és maga a tantárgy is, melyet ezen a néven és ebben a formában 2014 őszétől kezdenek a könyvvizsgálói tanfolyam hallgatói tanulni. A tantárgy jelentős reformjára, beleértve a névváltoztatást, azért van szükség, mert ma már elmondhatjuk, hogy a könyvvizsgáló a munkavégzés minden napján, valamennyi ügyfelénél olyan helyzetbe kerül, hogy az informatikát alkalmaznia kell. Nem titkolt reményünk, hogy a hallgatókon kívül a már gyakorló könyvvizsgálók is haszonnal forgatják a könyvet, hiszen az informatikában bekövetkezett fejlődés követése a könyvvizsgálói továbbképzésnek is fontos eleme kell legyen. Az okleveles könyvvizsgálói képesítés Számvitel-és információs rendszerek modul vizsgáján a hallgatónak arról kell számot adnia, hogy könyvvizsgálói és egyéb munkája hatékony elvégzésének támogatásához megfelelő színvonalú számvitel-szervezési és információtechnológiai ismeretekkel rendelkezik. Megalapozott informatikai alapok birtokában, a hallgatónak tájékozottnak kell lennie az informatikai erőforrások üzleti alkalmazási lehetőségeiről, a tipikus üzleti alkalmazások jellemzőiről, az alkalmazásokkal szemben támasztható követelményekről. A hallgatónak olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie, amelyek képessé teszik az általuk vizsgálandó profitorientált vállalkozások számviteli információrendszerének megismerésére és minősítésére (az egyes ágazati pl. pénzintézet specialitások ismerete nem követelmény). A hallgatónak felkészültsége alapján alkalmasnak kell lennie információs rendszerek értékelésére, ismernie kell a számítógépes könyvvizsgálati módszereket és eljárásokat. A tantárgy felépítése két oldalról közelíti meg a könyvvizsgáló kapcsolatát az információ technológia eszközrendszerével. Egyrészt az ügyfélmegismerés keretében fel kell tárnia az ügyfél által alkalmazott IT rendszerek kockázatait, másrészt átfogó ismeretekkel kell rendelkeznie és alkalmaznia kell a könyvvizsgálatot segítő szoftvereket, mind a könyvvizsgálói jelentések elkészítése, a munkapapírok kezelése, a dokumentálás tekintetében mind pedig az adatbányász és egyéb adatállomány elemzését segítő technológiák kapcsán. A tankönyv négy részből és azokon belül több fejezetből áll, mely során foglalkozik az információrendszerekkel az üzleti életben, a számviteli rendszerek alkalmazásával érintve az analitikákat, az alkalmazás kontrolokkal és az informatikai biztonság szerepével, illetve a könyvvizsgálat informatikai támogatásának gyakorlati és elméleti kérdéseivel. A tantárgy utolsó óráin esettanulmány keretében dolgozzuk fel a tanultakat és mutatjuk be a gyakorlati alkalmazást. Úttörő módon jelen tantárgy oktatása és vizsgája is számítógépen, géptermi körülmények között zajlik. Ennek során kiemelt hangsúlyt adunk annak, hogy bemutassuk: a könyvvizsgáló miként használja a piacon rendelkezésre álló, a könyvvizsgálati munkát támogató szoftvereket. Bevezetőnk végén pedig álljon itt egy példa arra, hogy miért nélkülözhetetlen része a könyvvizsgálói hivatásra való felkészülésnek az informatika megfelelő szintű ismerete. A könyvvizsgálati munka egyik leginkább meghatározó és igen időigényes eleme a tervezés. A megalapozott és átfogó tervezéssel, melyet a könyvvizsgálói program által felkínált lehetőségeket kihasználva hajtunk végre, jelentős előnyöket és vizsgálati biztonságot szerezhetünk. A jó tervezés végig követi a vizsgálati munka szakaszait és biztosítja a munka lezárását követően az egyszerűbb áttekintést is. Melyik könyvvizsgáló nem ismeri a szakmában elfogadott vizsgálati standardok szabályos alkalmazása és a könyvvizsgálat gazdaságossága között jelentkező ellentétet. Számos adat azt a benyomást keltheti, hogy a kis és közepes méretű vállalkozások könyvvizsgálata ritkán gazdaságos, és időigényes, ezért azzal korrigál a vizsgálatot végrehajtó, hogy nem viszi számítógépre a munka elvégzését. Nyilvánvalóan ez egy helytelen válasz a problémára, a megoldás éppen a számítógéppel támogatott kockázatorientált, tervezési módszertanban rejlik. 8

10 Röviden az alábbiak szerint lehet összefoglalni a számítógéppel támogatott vizsgálat előnyeit: - támogatja az éves beszámoló könyvvizsgálatának végrehajtását; - paraméterezhető munkapapírokkal rendelkezik; - gondoskodik a biztonságos dokumentációról; - a tervezés végigfut a könyvvizsgálati megbízáson; - megszabadíthat a manuális tevékenységektől ; - modern vizsgálati technikákat kombinál; - a minőségbiztosításunk egyik fontos eleme lehet. A könyvvizsgáló naponta kerülhet olyan helyzetbe, hogy döntést kell hoznia az informatika területéről származó kockázatok tekintetében. A könyvvizsgáló tudásának vannak korlátai, így szükséges lehet szakértőt bevonnia. Ezzel is megpróbálunk röviden foglalkozni a tantárgy keretében. Kicsit hasonló helyzetben vannak a könyvvizsgálók, mint a bírók, akiknek néha olyan témában kell ítéletet hozniuk, amiben bizony szakmai kérdéseket illetően nem kellően jártasak. A könyvvizsgálónak az informatika semmiképpen sem szabad, hogy ilyen terület legyen! Ezért kell olyan alapvető ismereteket (is) oktatni, mely talán elsőre csak távoli kapcsolatban látszik állni a könyvvizsgálattal. Higgyék el a kedves hallgatók, ezek ismerete a gyakorlatban többször jelent majd előnyöket a napi problémák megoldásában, vagyis megéri a befektetést! Szeretnénk elérni, hogy ez az új tantárgy és vele együtt jegyzetünk tartalma ne csak egy teljesítendő vizsga anyaga legyen, hanem inspirálja Önöket arra is, hogy az informatika területén bekövetkező folyamatos fejlődésre is figyeljenek és próbálják azokat alkalmazni a napi feladatok egyszerűsítésében. E munkához kívánunk sok sikert és örömet a szakma sajátosságainak megismerésében. Wessely Vilmos 9

11 I. FEJEZET: A SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 1. Rendszerelmélet fogalmainak áttekintése: 1.1. A rendszer fogalma A rendszer meghatározása: Rendszernek tekintjük azt a struktúrát, amelyben az rendszert alkotó elemi részek, entitások, alkotóelemek egymással kapcsolatban állnak, egymásra közvetett, ill. közvetlen hatást gyakorolnak egy konkrét cél megvalósítása érdekében és egymás közötti alkotóelemek kapcsolatait definiálni lehet egy szabályrendszerrel. Minden rendszer rendelkezik bemenetekkel (Input) kimenetekkel (output) és a rendszerre jellemző tulajdonságokkal, viselkedéssel és állapotokkal. A rendszer sok esetben alrendszerekre bontható fel, melyek önállóan valamilyen elemi folyamatot, ill. funkciót valósíthatnak meg. A rendszerek közös jellemzője, hogy amennyiben valamilyen alkotó elemét kiveszik vagy lényegesen módosítják, akkor az eredeti rendszerműködés is sérül vagy teljesen megszűnik. Megkülönböztethetünk nyitott és zárt rendszereket: A zárt rendszerek esetén a rendszer nem áll kölcsönhatásban a környezetével, míg a nyitott rendszerek esetén a rendszer és a környezete között a folyamatos interakció (információ-, anyag-, energiacsere, stb.) meghatározó. A társadalmi, gazdasági, természeti, stb. rendszereken túl a könyvvizsgálat fókuszában az informatikai rendszerek állnak. Az informatikai rendszerek hardver és szoftver elemekből és az őket működtető emberi erőforrásokból állnak, mely részek szoros kölcsönhatásban vannak egymással, működésük előre rögzített vagy változtatható szabályrendszeren alapul. A hardverek felépítése rendszerint, néhány kivételtől eltekintve, nem teszi lehetővé az előre rögzített szabályrendszer módosítását, azok fixen rögzítve vannak a hardverelemekben. Hogy az informatikai rendszerek mégis sokszínűen tudjanak működni a hardver szintre épülő szoftver réteg(ek) teszi(k) lehetővé a környezettől és az aktuális bementi változóktól függő működést és a változatos kimenetek előállítását. Az informatikai rendszereket úgy tervezték, hogy a hardverelemeket modulárisan bővíteni lehessen, avagy meghibásodás esetén ki lehessen őket cserélni, azaz a fent említett szabályrendszerre vonatkozó kötöttségek bizonyos korlátok között feloldhatóak. Sokkal nagyobb a szabadsági fok a szoftverek esetén, ahol a szabályok rendszere tetszőlegesen szinte végtelen kombinációban alakítható ki a rendszerek tervezési, ill. manapság sokszor a működési fázisban is a paraméterezési lehetőségek révén. 10

12 1.2. Alkalmazási rendszerek Az informatikai rendszerek két fő csoportba oszthatóak a megvalósított funkciók tekintetében: a rendszer szoftverek (System Software) és az alkalmazási rendszerek. A rendszer szoftverek olyan speciális programok együttese, melynek elsődleges feladata, hogy a számítógép hardveregységeinek összehangolásával kiszolgálja az alkalmazások igényeit. A rendszerszoftverek nem vagy csak ritkán valósítanak meg olyan funkciókat, melyeket az általános felhasználók közvetlenül ki tudnak használni. A rendszer szoftverek a számítógépek hardveregységeit az illesztő programok (driver) segítségével működtetik, míg az alkalmazások az elérhető funkciókat a rendszerhívásokon keresztül érhetik el. Az informatikai rendszerek másik fő csoportját az alkalmazási rendszerek (Application Systems), alkalmazások vagy app-ok alkotják, melyek célja a felhasználók személyes vagy üzleti folyamatainak kiszolgálása. A könyvvizsgálat során leginkább az úgynevezett integrált vállalatirányítási rendszerek ERP (Enterprise Resource System) kerülnek előtérbe, melyek célja a cégek pénzügyi és számviteli folyamain túl a termelési, értékesítési, beszerzési, stb. funkciók támogatása. Az alkalmazási rendszerek nagymértékben támogatják a vállalatok üzleti folyamatainak automatizálását, ill. a kapcsolódó kontrollkörnyezet hatékony üzemeltetését. Az integrált alkalmazások mellett megtalálhatjuk az úgynevezett dobozos (off the shelf) alkalmazásokat, melyek lehetnek irodai szövegszerkesztő, táblázatkezelő és egyszerű számlázó alkalmazások és jellemzően semmilyen vagy kevés testre szabási és paraméterezési lehetőséget adnak a felhasználóknak. Fontos megemlíteni a könyvvizsgálói munkát támogató alkalmazásokat, melyek megkönnyítik az elvégzett munka elektronikus dokumentációját, ill. az elemző adatszoftvereket CAAT (Computer Aided Audit Techniques), amely által a könyvvizsgálat tesztelési fázisában az ügyfelektől kapott adatbázisokat lehet részleteiben kielemezni. Sok esetben hasonlóan a rendszer szoftverek által nyújtott szolgáltatásokhoz, az alkalmazások is nyújthatnak szolgáltatásokat további alkalmazásoknak, az úgynevezett alkalmazásprogramozási felületen, API-kon keresztül (Application Programming Interface) ill. cserélhetnek adatokat egymással az interfészeken keresztül Az adat és információ közötti különbség Az adat definíciója: Az adat valamilyen dolog, fogalom, ill. élőlényhez tulajdonságaira, ill. állapotára vonatkozó értékek együttese, mely önmagában jelentést nem hordozó, ill. nem értelmezett ismeret, de értelmezhető, és feldolgozható. Az adatokat a számítógépen rendszerint bináris jelek formájában tárolják az úgynevezett nyers adatok formájában, melyek megfelelő interpretáció után karaktereknek, ill. számoknak feleltethetőek meg A fenti adatokat egy cipőbolt által üzemeltetett rendszer adatai között láthatjuk. A bináris formátumot a megfelelő interpretáció nélkül lehetetlen értelmezni. Az információ definíciója: A megfelelő környezetbe helyezett adatok feldolgozása értelmezése után előállt új ismeret. Futócipő Tenisz cipő

13 Utcai cipő Öltöny cipő Strandpapucs A megfelelő karakter átalakítás és értelmezés után láthatjuk, hogy a fenti adatok a cipőboltban forgalmazott különböző termékek eladási árait jelentik. A tudás definíciója: Az információ felhasználása a döntéshozatal során. Típus si Ár Eladá Besze rzési Ár Forga lom (db) Futócipő Tenisz cipő Utcai cipő Öltöny cipő Strandpapucs Az információs rendszerek tagolásának lehetőségei Az információs rendszereket a megvalósított funkcionalitás mentén az alábbiak szerint tagolhatjuk a teljesség igénye nélkül: Alkalmazás csomagok: A. Információ feldolgozó alkalmazások: Integrált vállalatirányítási rendszer - Enterprise Resource Planning Software (ERP): Könyvelési és számviteli programcsomag Feladat és határidő menedzsment szoftver Kiküldetési feladatkezelő rendszer Field Service Management (FSM) Adatkezelési rendszerek: Kontakt menedzsment, táblázatkezelők, személyes adatbázis kezelők Dokumentumkezelő rendszerek, szövegszerkesztők, prezentációkezelők, kezelők, kiadványszerkesztők (Desktop publishing) Rendelési és foglalási rendszerek Pénzügyi alkalmazások: Kereskedési rendszerek, Banki rendszerek, Klíring rendszerek, 2. Tartalomkezelő alkalmazások 12

14 Web böngészők Média lejátszók Hírolvasó alkalmazások 3. Szórakoztató alkalmazások Video játékok 4. Oktatási célú szoftverek Iskolai oktatási szoftverek Vállalati oktatási alkalmazási Oktató játékok 5. Vállalati infrastruktúra szoftverek Üzleti folyamatkezelő szoftverek (Work Flow Management Software WFM) Adatbázis kezelő szoftverek (Database Management software DBMS) Digitális eszközkezelő szoftverek (Digital Asset management software DAM) Dokumentumkezelő szoftverek Térinformatikai szoftverek (Geographical Information System - GIS) Adattárházak (Data Warehouse - DWH) 6. Szimulációs rendszerek Virtualizációs rendszerek Ipari eszközök szimulációja (Forma1, repülőgépek stb.) Társadalmi szimulációs rendszerek Haditechnikai szimulációs rendszerek Tudományos szimulációs rendszerek 7. Média előállítást támogató rendszerek Képszerkesztők, editorok 3D grafikai alkalmazások Animációs alkalmazások Videó editáló alkalmazások Zeneszerkesztő alkalmazások Web tartalom szerkesztő alkalmazások Játékfejlesztő eszközök 8. Mérnöki szoftverek Számítógéppel támogatott tervező rendszerek (Computer Aided Design - CAD) Számítógéppel támogatott gyártási rendszerek (Computer Aided Manufacturing - CAM) Számítógéppel támogatott mérnöki rendszerek Programfejlesztő eszközök, fordítók Programtesztelő és hibaelhárító eszközök 9. Biztonsági alkalmazások Titkosító alkalmazások 13

15 Vírus és kártékony programirtók Tűzfalak Személyazonosságot kezelő rendszerek (Identity Management IDM) Behatolás detektáló és megelőző rendszerek (Intrusion Detection and Prevention Systems) 10. Kommunikációs rendszerek Üzenetküldő rendszerek Hangalapú kommunikációs rendszerek Videó kommunikációs rendszerek Társadalmi média/web2 rendszerek A fenti felsorolt alkalmazásokat adott esetben több kategóriába is be lehet sorolni a felhasználás módja, ill. helye alapján. A megvalósított funkciók szerinti besorolás mellett megemlíthetjük az alkalmazások felépítése alapján történő besorolást: 1 rétegű alkalmazások: Az alkalmazás által megvalósított funkciók ugyanazon rétegben/ szerveren találhatóak. 2 rétegű alkalmazások: Az alkalmazás által megvalósított funkciók két különböző rétegben/ szerveren találhatóak. Különválik a megjelenítési és az alkalmazáslogikai/adatbázis kezelői réteg. Szokás még kliens szerver architektúraként említeni. 3 rétegű alkalmazások: Az alkalmazás által megvalósított funkciók három különböző rétegben/ szerveren találhatóak. Különválik a megjelenítési, az alkalmazáslogikai és az adatbázis kezelői réteg. Szokás még köztes réteggel kiegészített (Middleware) kliens szerver architektúraként említeni. 1.5 Vetületek A horizontális alkalmazási rendszerek alatt olyan alkalmazásokat vagy alkalmazás csomagokat értünk melyek nem iparág specifikusak és így számos területen lehet őket használni módosítások nélkül. Ilyen alkalmazások pl. az általános célú irodai alkalmazások pl. szövegszerkesztők, táblázatkezelők, levelezési és kommunikációs rendszerek. A vertikális alkalmazási rendszerek alatt olyan alkalmazásokat vagy alkalmazás csomagokat értünk melyek iparág specifikusak és így szinte lehetetlen más területen felhasználni. Tipikusan ide tartoznak az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP), az ügyfélkapcsolat kezelési rendszerek (CRM). Bár a vertikális megoldások egy adott iparág igényeinek kielégítésére készülnek, az üzleti folyamatok sokszínűsége miatt sok esetben az iparágon belül is olyan mértékű testre szabásra van szükség, hogy az már csak egy konkrét vállalat igényét tudja csak kielégíteni. Ki kell emelni az ERP rendszereket, ahol egy alkalmazáson belül mind a két vetület egyszerre juthat érvényre mivel az integrált rendszer bizonyos moduljai, mint pl. a könyvelés kis változtatással vagy megfelelő paraméterezéssel számos iparágban használhatóak, míg léteznek olyan modulok melyeket pl. az energiaszektorbeli, pénzintézeti, stb. cégek számára fejlesztettek ki. 1.6 Szintek A számítógépes programok/alkalmazások több szintjét különböztethetjük a program funkcionalitása és elhelyezkedése szerint. Ezen szintek szorosan egymásra épülnek, egymásnak szolgáltatásokat, funkciókat kínálnak. Meg kell említeni, hogy, léteznek olyan beágyazott, ipari 14

16 rendszerek, ahol ezen szintek nem különülnek el ennyire transzparensen egymástól, viszont ezen ipari és célalkalmazásokat leszámítva az alábbi modell jellemző. Ezen megközelítés előnye, hogy az adott üzleti alkalmazás készítőjének nem kell ismerni a hardverelemek tulajdonságait, a rendszer szoftver ezt teljesen elfedi előle és biztosítja azt, hogy az adott alkalmazás pl. több különböző gyártótól származó képernyőn is helyesen fog megjelenni. Hardver szint: Általában a hardver szinten nem beszélhetünk programozási lehetőségekről, mégis meg kell említeni az úgynevezett BIOS (Basic Input/Output system) frissítés lehetőségét, amelynek segítségével lehet elvégezni az alapvető konfigurációs beállításokat és a diagnosztikai ellenőrzéseket. Pl. egy alaplap esetén megadhatjuk, hogy a számítógép processzora milyen sebesen (milyen órajellel) működjön, vagy pl. milyen perifériákat engedélyezünk használatra. A BIOS-t korábban egy alaplapon elhelyezkedő ROM-ba helyezték el, amit nem lehetett megváltoztatni. Manapság EEPROM-ban vagy flash memóriában tárolják ezáltal lehetőséget adva a rendszeres frissítéseknek. Rendszer Szoftver szint: A rendszer szoftver vagy operációs rendszer célja, hogy a számítógép hardverelemeinek működését összehangolja, és ezáltal alapot teremt az alkalmazási rendszereknek a hatékony, optimalizált működésre. Ilyen népszerű operációs rendszerek lehetnek a Microsoft Windows család, a LINUX, a MAC OSX, IOS, Android, stb. Az operációs rendszerek többek között megvalósítják az adatáramlást a háttértárak és a processzor között, a felhasználók számára biztosítják a grafikus felhasználói felületet (Graphical User Interface), kezelik a bemeneti és kimeneti eszközöket, mint pl. a billentyűzet, az egér, ill. a nyomtatók, szkennerek, stb. Emellett említést kell tenni a hálózati eszközök pl. a komolyabb tűzfalak, switchek is saját operációs rendszereket futtatnak a számítógépekhez hasonlóan. Alkalmazási rendszerek szint: Az alkalmazási rendszerek célja, hogy a felhasználói igényeit kiszolgálják, támaszkodva a rendszer szoftverek által nyújtott, ill. más alkalmazások kínálta szolgáltatásokra. Az alkalmazási rendszerek lehetnek dobozos termékek, ill. testreszabott alkalmazások. A programok futhatnak a helyi számítógép hardverén, ill. más távoli számítógépeken. Ez utóbbi esetben csak az eredmény megjelenítését végzi a helyi számítógép. Tipikus példa erre a webes böngészőben megjelenített kép, pl. egy internet bank alkalmazás esetén a feldolgozási logika a bank számítógépein fut a háttérben, míg a helyi böngésző gondoskodik az eredmények megjelenítéséről. 2. Számítógépek működési rendszere 2.1 A működési logika vázlatos bemutatása 15

17 A Neumann János által meghatározott architektúra szerint számítógépek központi egysége a CPU (central processing unit), más néven processzor látja el a számítási feladatok döntő többségét. A központi processzort különböző kiegészítő processzorok egészíthetik ki, mint például a lebegőpontos számításokért felelős matematikai co-processzor. A CPU két fő egységre bontható a vezérlő egységre (control unit) és a számításokért felelős egységre (arithmetic logic unit, ALU) Vezérlőegység, A processzorok egyik fő része a vezérlő egység, melynek feladata az adatok továbbítása a memóriából a feldolgozó egység felé, ill. az számítások végeredményének kiírása a memóriába ALU A processzorok másik meghatározó része a számítási, logikai műveleti egység (ALU), mely a kontrol egység által továbbított adatokon számításokat, logikai műveleteket végez, és az eredményt továbbítja a vezérlő egység felé Memóriák A számítási műveletek eredményét a vezérlő egység a memóriában tárolja, ill. innen veszi a szükséges adatokat. A legtöbbet használt dinamikus memóriák speciális tulajdonsága, hogy nagyon gyorsak viszont amennyiben megszűnik az áramellátás a tárolt adatokat azonnal elvesztik, tartalmuk kiürül. Ezért szokás üzembe állítani, főleg a kritikus vállalati rendszerek esetén szünetmentes tápegységeket (Uninterrupted Power Supply, UPS), mely további órákra biztosíthatja a számítógépnek a szükséges áramot, míg az biztonságban le tudja állítani önmagát. Léteznek azonban nem felejtő memóriák is, melyek vagy lassabbak, vagy sokkal drágábbak a dinamikus társaiknál. Amennyiben a memóriákban tárolt adatokat hosszabb távon is szeretnénk megőrizni, akkor igénybe kell venni a háttértárakat, mint pl. a merevlemezeket, flash memória alapú USB stickeket, optikai lemezeket vagy szalagos tároló egységeket. A memóriák egy speciális típusa az úgynevezett Cache memória, mely rendszerint a processzorral egybe van építve, így a működési sebessége meghaladja a dinamikus memóriákét, viszont mérete az előállítási költségek miatt rendszerint csak a töredéke. Ezenkívül meg kell említeni a processzorban megtalálható regisztereket, melyek a számítások során tartalmazzák a műveletek bemeneti paramétereit, ill. a végeredményeket Bemeneti és kimeneti egységek A számítógép a külvilágból adatokat fogad, ill. az eredményeket rendszerint oda továbbítja. A bemeneti egységek: A bemeneti egységek lehetnek pl. a billentyűzet, ill. az egér, mellyel programokat írhatunk, az alkalmazásokat vezérelhetjük, ill. adatokat adhatunk meg. Sok esetben leginkább az ipari, üzleti rendszereknél megtalálhatjuk a vonalkód olvasókat, melyek a függőleges vonalakat tartalmazó vonalkódok mellett képesek lehet az úgynevezett QR kódok olvasására is. Meg kell említeni az rádiófrekvenciás technikán alapuló RFID rendszereket, melyek az érintés nélküli azonosítást, ill. adatbevitelt teszik lehetővé. Másik nagy csoportja a beviteli eszközöknek a videokamerán alapuló rendszerek, melyek képesek a felhasználó mozdulatit leolvasva pl. játékokat irányítani, ilyen pl. a Microsoft által gyártott Kinnect. A kamerák másik fontos feladat lehet az emberek, ill. tárgyak automatikus felismerése, pl. az arc, retina, ill. ujjlenyomat felismerés a beléptető rendszerek esetén vagy a rendszámok felismerése egy autópálya üzemeltetési rendszerben. A könyvvizsgálat során fontos lehet a szkenner, mellyel a dokumentumokat tudjuk a számítógépre beolvasni digitális formában. Felsorolás szintén említhetjük meg a manapság elterjedt táblagépek és érintés érzékeny telefonok érintő képernyőjét, ill. a digitális, ceruzát mely a grafikai rendszerek nélkülözhetetlen 16

Információ- technológia

Információ- technológia Dr. Niklasz László Zalaba Piroska Információ- technológia Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezoi Foiskolai Kar Székesfehérvár, 2000. Staff Development in Land Administration Tempus Institution

Részletesebben

Dust Framework. Bemutatkozás. Feladat. Probléma

Dust Framework. Bemutatkozás. Feladat. Probléma Dust Framework Bemutatkozás Kedves Loránd, 39 éves rendszertervező, programozó matematikus vagyok. Eddigi pályafutásom során két alapvető feladatkörben dolgoztam: meglévő rendszerek elemzése és moduláris

Részletesebben

Informatika tantárgypedagógia A számítógép-kezelés és az algoritmizálás elméleti alapismeretei

Informatika tantárgypedagógia A számítógép-kezelés és az algoritmizálás elméleti alapismeretei II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszászi István Informatika tantárgypedagógia A számítógép-kezelés és az algoritmizálás elméleti alapismeretei (jegyzet 4. évfolyamos matematika-informatika

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Alapismeretek Tananyag

Alapismeretek Tananyag Alapismeretek Tananyag Alapismeretek TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...7 A KEZDET KEZDETE... 7 MECHANIKUS GÉPEK... 8 ELEKTROMECHANIKUS GÉPEK... 9 ELEKTRONIKUS GÉPEK... 10 NEUMANN ELVEK...

Részletesebben

INFORMATIKAI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

INFORMATIKAI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) INFORMATIKAI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása nem

Részletesebben

INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 1. Az információ-technológia alapfogalmai

INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 1. Az információ-technológia alapfogalmai INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK 1. Az információ-technológia alapfogalmai Mi az információ? A számítógépek feladata az információ feldolgozása, ezért mielőtt közelebbről megismerkednénk velük - pontosabban

Részletesebben

IT Alapismeretek. Tananyag

IT Alapismeretek. Tananyag IT Alapismeretek Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...9 A KEZDET KEZDETE...9 MECHANIKUS GÉPEK...10 ELEKTROMECHANIKUS GÉPEK...11 ELEKTRONIKUS GÉPEK...12 NEUMANN-ELVEK...12 AZ ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Elméleti segédanyagok érettségizőknek

Elméleti segédanyagok érettségizőknek Elméleti segédanyagok érettségizőknek Tartalom Kommunikáció... 2 Jelátalakítás és kódolás... 6 Számítógépek fejlődése... 14 Személyi számítógépek felépítése... 20 Monitorok... 28 Mágneses háttértárak...

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

A számítógép működési elve

A számítógép működési elve A számítógép működési elve A számítógépek működésének elve a kettes számrendszer segítségével fogalmazható meg. Kétféle állapotú egységek működtetésén alapul a legbonyolultabb eljárások elvégzése, szöveges

Részletesebben

Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK. Dr. Radványi Tibor 2013.02.13

Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK. Dr. Radványi Tibor 2013.02.13 Logó, ha szükséges ADATBÁZISRENDSZEREK Dr. Radványi Tibor 2013.02.13 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 5 Alapfogalmak... 7 Az adat és információ... 7 Az adatbázis... 8 Az adatbázis kezelő

Részletesebben

Hardver alapismeretek

Hardver alapismeretek Hardver alapismeretek Kiegészítő jegyzet 2001 Készítette: Vinnai Zoltán Számítógépek kialakulásának története Nagyon sokat lehetne erről mesélni, de ez túlmutat a jegyzet keretein. Ezért csak a legfontosabb

Részletesebben

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kisirodai hálózatok e-book Zrinyi Miklós 1 Tartalom

Részletesebben

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Szerzık: Dr. Kovács László (3. fejezet és 5.3, 5.4, 5.5 alfejezetek) Krizsán Zoltán (4. fejezet) Szőcs Miklós (1. fejezet, 5.1,5.2 alfejezetek) Wagner

Részletesebben

Számítástechnikai alapismeretek

Számítástechnikai alapismeretek Számítástechnikai alapismeretek BEVEZETÉS A számítástechnika napjainkban egyre erőteljesebben nyomul be mindennapi életünkbe. A néhány éve még csak a hozzáértő kiváltságosok "játéka", a számítógép mára

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

Programrendszerek fejlesztése Egyetemi jegyzet

Programrendszerek fejlesztése Egyetemi jegyzet Programrendszerek fejlesztése Egyetemi jegyzet ~ 1 ~ 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezető... 4 3 Elosztott rendszerek... 7 4 Átszövődő vonatkozások... 16 5 Köztesréteg... 22 6 Nyelvi paradigmák,

Részletesebben

Virtualizáció Linux kiszolgálón

Virtualizáció Linux kiszolgálón Debreceni Egyetem Informatika kar Virtualizáció Linux kiszolgálón Témavezető: Dr. Krausz Tamás Egyetemi Adjunktus Készítette: Vasvári Zoltán Mérnök Informatikus Debrecen 2008 A munka oroszlánrészét akkor

Részletesebben

MUNKAANYAG. Illés Zoltán. Számítástechnikai szoftverek - A Windows operációs rendszerekről. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Illés Zoltán. Számítástechnikai szoftverek - A Windows operációs rendszerekről. A követelménymodul megnevezése: Illés Zoltán Számítástechnikai szoftverek - A Windows operációs rendszerekről A követelménymodul megnevezése: Számítógép javítása, karbantartása A követelménymodul száma: 1174-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Számítástechnikai alapismeretek jegyzet

Számítástechnikai alapismeretek jegyzet Számítástechnikai alapismeretek jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Számítástechnikai alapismeretek modul 1. Fejezet Adatok és információk 1 Az információ világa A világ melyben élünk leképezhető adatok

Részletesebben

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel Dr. Pétery Kristóf Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 5. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása 1. Bevezetés Az intézmények, hivatalok hatékony működtetésében, a cégek, vállalatok világában és a köztük folyó piaci versenyben egyre fontosabbá válik az általuk felhasznált informatikai rendszerek minél

Részletesebben

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Készítette: dr. Ternai Katalin Budapest, 2008. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI Írta: SIMON GYULA A PROGRAMOZÁS ALAPJAI Egyetemi tananyag 2011 COPYRIGHT: 2011 2016, Dr. Simon Gyula, Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Rendszer- és Számítástudományi Tanszék LEKTORÁLTA: Dr. Szeberényi

Részletesebben

INFORMATIKA I. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Digitális, Bináris! Mit jelent a Handshake jelpár fogalom? Adjon egy példát!

INFORMATIKA I. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Digitális, Bináris! Mit jelent a Handshake jelpár fogalom? Adjon egy példát! INFORMATIKA I. 1. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Digitális, Bináris! Digitális=diszkrét értékeket tároló, számjegyvezérlésű Bináris=kettes számrendszert alkalmazó 2. Mit jelent a Handshake

Részletesebben

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Az informatika felhasználásának lehetősége a felszámolási eljárásokban egy integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával

Részletesebben

INFORMATIKA MINDENKINEK 7 ELSŐ RÉSZ A GÉP, AZ INTERNET ÉS TE 10

INFORMATIKA MINDENKINEK 7 ELSŐ RÉSZ A GÉP, AZ INTERNET ÉS TE 10 INFORMATIKA MINDENKINEK 7 ELSŐ RÉSZ A GÉP, AZ INTERNET ÉS TE 10 INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 13 AZ EMBER SZEREPE AZ INFORMÁCIÓS RENDSZERBEN 16 A SZOFTVER 19 RENDSZERSZOFTVEREK 19 ALKALMAZÁSOK 20 A HARDVER 23

Részletesebben

Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában

Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában Szerkesztette Tóth Melinda és Mischinger Gábor Budapest, 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben