Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Könyvvizsgálók szakmai képzése. A számvitel és információs rendszerek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Könyvvizsgálói Kamara. Könyvvizsgálók szakmai képzése. A számvitel és információs rendszerek"

Átírás

1 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvvizsgálók szakmai képzése A számvitel és információs rendszerek

2 Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvvizsgálók szakmai képzése A számvitel és információs rendszerek Oktatási anyag 1

3 Könyvvizsgálók szakmai képzése Szerkesztő: Wessely Vilmos Szerzők: 1. fejezet: Nagy Péter 2. fejezet: Polyák Imre 3. fejezet: Nagy Péter 4. fejezet: 1. Nagy Péter Galambos Péter és Wessely Vilmos Lektor: dr. Lakatos László Péter ISBN Könyvvizsgálói Kamara A számvitel és információs rendszerek Magyar ISBN A számvitel és információs rendszerek (online) Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2

4 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ: A SZÁMVITEL ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANTÁRGY ÚJ TANKÖNYVÉHEZ... 8 I. FEJEZET: A SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK RENDSZERELMÉLET FOGALMAINAK ÁTTEKINTÉSE: A rendszer fogalma Alkalmazási rendszerek Az adat és információ közötti különbség Az információs rendszerek tagolásának lehetőségei Vetületek Szintek SZÁMÍTÓGÉPEK MŰKÖDÉSI RENDSZERE A működési logika vázlatos bemutatása Vezérlőegység, ALU Memóriák Bemeneti és kimeneti egységek A számítógép belső felépítése (sematikus ábra) (1 oldal) Szoftver rétegződés belső utasításkészlet operációs rendszer Az adatbázis kezelő szint Felhasználói alkalmazás Tároló (memória és háttértár elkülönítése; következmények nagyság szempontból) perifériák és jelentőségük a könyvvizsgálat kapcsán Könyvvizsgálat szempontjából érdekes hardver elemek Hálózatok Hálózatok definíciója Az egyszerű topológiák áttekintése Az Internet és felhasználása Rövid jelentése Web alapú megoldások Számítási felhők jelentősége Adatorientált rendszerek bevezetése, tervezési megoldások A vízesés modell bemutatása ADATMODELLEZÉSI ALAPISMERETEK Adatbázis fogalom

5 3.1.2 Adatbázis kezelő fogalom A számvitel, mint adatorientált rendszer Adatmodellek Korábbi modellek Relációs adatmodellezés Alapvető fogalmak A kapcsolatok (és fajtáik) Kulcsok és szerepük Relációs alapműveletek Esettanulmány az adatmodellezés alapfogalmaival kapcsolatosan Tervezés A jól tervezett adatbázis A redundancia és következményei Függések Normálformák 3NF-ig Esettanulmány a normálformákra és a tervezésre II. FEJEZET: ÜZLETI ALKALMAZÁSOK A SZÁMVITELI ALKALMAZÁSOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Jogosultságkezelés Dokumentum-csatolás SZINTETIKA (FŐKÖNYV) Főkönyvi számlák Főkönyvi bizonylatok és csoportosíthatóságuk Riportolási rendszer Főkönyvi javítások A FŐKÖNYV ÉS AZ ANALITIKÁK KAPCSOLÓDÁSÁNAK LEHETSÉGES MEGOLDÁSAI Analitikus könyvelés Hibajavítás Főkönyvi tétel-generálás megoldásai ÁFA ANALITIKA Új kihívások az ÁFA-kezelésben ÁFA rendszer kapcsolata más rendszerekkel KALKULÁCIÓS ANALITIKA Kalkulációs rendszer alap-egyedtípusai Költséghozzárendelések támogatása

6 Kalkuláció paraméterezése Kalkulációs futtatások A kalkuláció outputja Kapcsolat más analitikus rendszerekkel FOLYÓSZÁMLA ANALITIKA Idegen pénznem kezelése Kiegyenlítések Főkönyvi kapcsolat Készpénz-helyettesítők kezelése Számlakibocsátás szabályai PÉNZESZKÖZ ANALITIKA Bizonylatolás ÁFA tartalom rögzítése Költségfelosztás kezelése Idegen pénznem kezelése Kerekítések kezelése Főkönyvi feladás DEVIZA-ANALITIKA TÁRGYI ESZKÖZ ÉS IMMATERIÁLIS JÓSZÁG ANALITIKA Főkönyvi kapcsolat KÉSZLETRENDSZER Nyilvántartás egyedtípusai Főkönyvi kapcsolat Készletleltár támogatása Kapcsolat a kalkulációs rendszerrel Egyéb készleteket érintő kérdések BÉR- ÉS MUNKAÜGYI ANALITIKA Bérszámfejtés Bérlisták 104 Főkönyvi feladás Adatszolgáltatások ÉRTÉKPAPÍR ANALITIKA Főkönyvi feladás EGYÉB VAGYONELEMEK ÖSSZEFOGLALÁS

7 III. FEJEZET: ALKALMAZÁS KONTROLLOK A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓRENDSZEREKBEN ÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK BIZTONSÁGA ALKALMAZÁS KONTROLLOK A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INFORMÁCIÓRENDSZEREKBEN Az alkalmazás kontrollok Az automatikus és manuális alkalmazáskontrollok szerepe Az alkalmazáskontrollok típusai INFORMÁCIÓRENDSZEREK BIZTONSÁGA Informatikai folyamatok Az informatikai fejlesztés Projekt menedzsment Üzemeltetés Informatikai kockázatok, fenyegetettségek Az informatika kockázat modellje Informatikai fenyegetettségek Az informatikai biztonság szervezeti felépítése IV. FEJEZET: A KÖNYVVIZSGÁLAT INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA, KÜLSŐ SZAKÉRTŐ ALKALMAZÁSA ELEKTRONIKUS ADATKINYERÉS KÖNYVVIZSGÁLATI CÉLRA Adatbázis lekérdezés SQL nyelven Az adatbázisok felépítése, táblák, mezők, kulcsok, karakterkészletek Az adatlekérés megtervezése, az adatletöltések és elemzések gyakorlati kérdései Az SQL parancsok áttekintése Az adatállományok összekapcsolása Az adatállományok csoportosítása, összesítése Adatlekérés XML nyelven, az adatexport lehetőségei a könyvvizsgálatban Az XML nyelv általános felépítése áttekintés Az XML adatlekérések típusai Az XML adatlekérések korlátai A kamarai adatexport Az adatok biztonságos továbbítása, tárolása Optikai karakterfelismerés, OCR Az optikai karakterfelismerés szerepe Az optikai karakterfelismerés fajtái Rendelkezésre álló szoftverek az optikai karakterfelismerésben Az optikai karakterfelismerés korlátai A RENDSZER ÉS ELEMZŐ VIZSGÁLATOK ÉS ALKALMAZÁSUK

8 2.1. Rendszervizsgálat A rendszervizsgálat definíciója, fajtái A kontrollok megismerése Az ügyfélnél alkalmazott szoftverek Az elemző eljárások ADATELEMZŐ SZOFTVEREK KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOFTVEREK A vizsgálatok számszaki alátámasztása A főkönyvi kivonat kezelése Átkönyvelések Az adatexport hasznosítása A lényegesség becslése, tervezés, mint kötelező munkapapír Munkaprogramok készítése és alkalmazása A munkaprogramok felépítése Módosítási lehetőségek, dokumentumok csatolása, ellenőrzés A PAPÍRMENTES DOKUMENTÁLÁS A KÖNYVVIZSGÁLATBAN AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS SZEREPE A KÖNYVVIZSGÁLATBAN SZÁMÍTÓGÉPES MINTAVÉTELI TECHNIKÁK A mintavétellel kapcsolatos alapfogalmak A pénzegység alapú mintavétel KÜLSŐ SZAKÉRTŐ ALKALMAZÁSÁNAK SZEREPE A KÖNYVVIZSGÁLATBAN A külső szakértőre vonatkozó standardok Az IT szakértő, mint külső szakértő alkalmazásának szempontjai: A szakértő munkájának alkalmazása a könyvvizsgálatban:

9 Kedves Olvasó! Bevezető: A számvitel és Információs rendszerek tantárgy új tankönyvéhez Több éves előkészítő munka eredményeként született meg ez a tankönyv és maga a tantárgy is, melyet ezen a néven és ebben a formában 2014 őszétől kezdenek a könyvvizsgálói tanfolyam hallgatói tanulni. A tantárgy jelentős reformjára, beleértve a névváltoztatást, azért van szükség, mert ma már elmondhatjuk, hogy a könyvvizsgáló a munkavégzés minden napján, valamennyi ügyfelénél olyan helyzetbe kerül, hogy az informatikát alkalmaznia kell. Nem titkolt reményünk, hogy a hallgatókon kívül a már gyakorló könyvvizsgálók is haszonnal forgatják a könyvet, hiszen az informatikában bekövetkezett fejlődés követése a könyvvizsgálói továbbképzésnek is fontos eleme kell legyen. Az okleveles könyvvizsgálói képesítés Számvitel-és információs rendszerek modul vizsgáján a hallgatónak arról kell számot adnia, hogy könyvvizsgálói és egyéb munkája hatékony elvégzésének támogatásához megfelelő színvonalú számvitel-szervezési és információtechnológiai ismeretekkel rendelkezik. Megalapozott informatikai alapok birtokában, a hallgatónak tájékozottnak kell lennie az informatikai erőforrások üzleti alkalmazási lehetőségeiről, a tipikus üzleti alkalmazások jellemzőiről, az alkalmazásokkal szemben támasztható követelményekről. A hallgatónak olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie, amelyek képessé teszik az általuk vizsgálandó profitorientált vállalkozások számviteli információrendszerének megismerésére és minősítésére (az egyes ágazati pl. pénzintézet specialitások ismerete nem követelmény). A hallgatónak felkészültsége alapján alkalmasnak kell lennie információs rendszerek értékelésére, ismernie kell a számítógépes könyvvizsgálati módszereket és eljárásokat. A tantárgy felépítése két oldalról közelíti meg a könyvvizsgáló kapcsolatát az információ technológia eszközrendszerével. Egyrészt az ügyfélmegismerés keretében fel kell tárnia az ügyfél által alkalmazott IT rendszerek kockázatait, másrészt átfogó ismeretekkel kell rendelkeznie és alkalmaznia kell a könyvvizsgálatot segítő szoftvereket, mind a könyvvizsgálói jelentések elkészítése, a munkapapírok kezelése, a dokumentálás tekintetében mind pedig az adatbányász és egyéb adatállomány elemzését segítő technológiák kapcsán. A tankönyv négy részből és azokon belül több fejezetből áll, mely során foglalkozik az információrendszerekkel az üzleti életben, a számviteli rendszerek alkalmazásával érintve az analitikákat, az alkalmazás kontrolokkal és az informatikai biztonság szerepével, illetve a könyvvizsgálat informatikai támogatásának gyakorlati és elméleti kérdéseivel. A tantárgy utolsó óráin esettanulmány keretében dolgozzuk fel a tanultakat és mutatjuk be a gyakorlati alkalmazást. Úttörő módon jelen tantárgy oktatása és vizsgája is számítógépen, géptermi körülmények között zajlik. Ennek során kiemelt hangsúlyt adunk annak, hogy bemutassuk: a könyvvizsgáló miként használja a piacon rendelkezésre álló, a könyvvizsgálati munkát támogató szoftvereket. Bevezetőnk végén pedig álljon itt egy példa arra, hogy miért nélkülözhetetlen része a könyvvizsgálói hivatásra való felkészülésnek az informatika megfelelő szintű ismerete. A könyvvizsgálati munka egyik leginkább meghatározó és igen időigényes eleme a tervezés. A megalapozott és átfogó tervezéssel, melyet a könyvvizsgálói program által felkínált lehetőségeket kihasználva hajtunk végre, jelentős előnyöket és vizsgálati biztonságot szerezhetünk. A jó tervezés végig követi a vizsgálati munka szakaszait és biztosítja a munka lezárását követően az egyszerűbb áttekintést is. Melyik könyvvizsgáló nem ismeri a szakmában elfogadott vizsgálati standardok szabályos alkalmazása és a könyvvizsgálat gazdaságossága között jelentkező ellentétet. Számos adat azt a benyomást keltheti, hogy a kis és közepes méretű vállalkozások könyvvizsgálata ritkán gazdaságos, és időigényes, ezért azzal korrigál a vizsgálatot végrehajtó, hogy nem viszi számítógépre a munka elvégzését. Nyilvánvalóan ez egy helytelen válasz a problémára, a megoldás éppen a számítógéppel támogatott kockázatorientált, tervezési módszertanban rejlik. 8

10 Röviden az alábbiak szerint lehet összefoglalni a számítógéppel támogatott vizsgálat előnyeit: - támogatja az éves beszámoló könyvvizsgálatának végrehajtását; - paraméterezhető munkapapírokkal rendelkezik; - gondoskodik a biztonságos dokumentációról; - a tervezés végigfut a könyvvizsgálati megbízáson; - megszabadíthat a manuális tevékenységektől ; - modern vizsgálati technikákat kombinál; - a minőségbiztosításunk egyik fontos eleme lehet. A könyvvizsgáló naponta kerülhet olyan helyzetbe, hogy döntést kell hoznia az informatika területéről származó kockázatok tekintetében. A könyvvizsgáló tudásának vannak korlátai, így szükséges lehet szakértőt bevonnia. Ezzel is megpróbálunk röviden foglalkozni a tantárgy keretében. Kicsit hasonló helyzetben vannak a könyvvizsgálók, mint a bírók, akiknek néha olyan témában kell ítéletet hozniuk, amiben bizony szakmai kérdéseket illetően nem kellően jártasak. A könyvvizsgálónak az informatika semmiképpen sem szabad, hogy ilyen terület legyen! Ezért kell olyan alapvető ismereteket (is) oktatni, mely talán elsőre csak távoli kapcsolatban látszik állni a könyvvizsgálattal. Higgyék el a kedves hallgatók, ezek ismerete a gyakorlatban többször jelent majd előnyöket a napi problémák megoldásában, vagyis megéri a befektetést! Szeretnénk elérni, hogy ez az új tantárgy és vele együtt jegyzetünk tartalma ne csak egy teljesítendő vizsga anyaga legyen, hanem inspirálja Önöket arra is, hogy az informatika területén bekövetkező folyamatos fejlődésre is figyeljenek és próbálják azokat alkalmazni a napi feladatok egyszerűsítésében. E munkához kívánunk sok sikert és örömet a szakma sajátosságainak megismerésében. Wessely Vilmos 9

11 I. FEJEZET: A SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 1. Rendszerelmélet fogalmainak áttekintése: 1.1. A rendszer fogalma A rendszer meghatározása: Rendszernek tekintjük azt a struktúrát, amelyben az rendszert alkotó elemi részek, entitások, alkotóelemek egymással kapcsolatban állnak, egymásra közvetett, ill. közvetlen hatást gyakorolnak egy konkrét cél megvalósítása érdekében és egymás közötti alkotóelemek kapcsolatait definiálni lehet egy szabályrendszerrel. Minden rendszer rendelkezik bemenetekkel (Input) kimenetekkel (output) és a rendszerre jellemző tulajdonságokkal, viselkedéssel és állapotokkal. A rendszer sok esetben alrendszerekre bontható fel, melyek önállóan valamilyen elemi folyamatot, ill. funkciót valósíthatnak meg. A rendszerek közös jellemzője, hogy amennyiben valamilyen alkotó elemét kiveszik vagy lényegesen módosítják, akkor az eredeti rendszerműködés is sérül vagy teljesen megszűnik. Megkülönböztethetünk nyitott és zárt rendszereket: A zárt rendszerek esetén a rendszer nem áll kölcsönhatásban a környezetével, míg a nyitott rendszerek esetén a rendszer és a környezete között a folyamatos interakció (információ-, anyag-, energiacsere, stb.) meghatározó. A társadalmi, gazdasági, természeti, stb. rendszereken túl a könyvvizsgálat fókuszában az informatikai rendszerek állnak. Az informatikai rendszerek hardver és szoftver elemekből és az őket működtető emberi erőforrásokból állnak, mely részek szoros kölcsönhatásban vannak egymással, működésük előre rögzített vagy változtatható szabályrendszeren alapul. A hardverek felépítése rendszerint, néhány kivételtől eltekintve, nem teszi lehetővé az előre rögzített szabályrendszer módosítását, azok fixen rögzítve vannak a hardverelemekben. Hogy az informatikai rendszerek mégis sokszínűen tudjanak működni a hardver szintre épülő szoftver réteg(ek) teszi(k) lehetővé a környezettől és az aktuális bementi változóktól függő működést és a változatos kimenetek előállítását. Az informatikai rendszereket úgy tervezték, hogy a hardverelemeket modulárisan bővíteni lehessen, avagy meghibásodás esetén ki lehessen őket cserélni, azaz a fent említett szabályrendszerre vonatkozó kötöttségek bizonyos korlátok között feloldhatóak. Sokkal nagyobb a szabadsági fok a szoftverek esetén, ahol a szabályok rendszere tetszőlegesen szinte végtelen kombinációban alakítható ki a rendszerek tervezési, ill. manapság sokszor a működési fázisban is a paraméterezési lehetőségek révén. 10

12 1.2. Alkalmazási rendszerek Az informatikai rendszerek két fő csoportba oszthatóak a megvalósított funkciók tekintetében: a rendszer szoftverek (System Software) és az alkalmazási rendszerek. A rendszer szoftverek olyan speciális programok együttese, melynek elsődleges feladata, hogy a számítógép hardveregységeinek összehangolásával kiszolgálja az alkalmazások igényeit. A rendszerszoftverek nem vagy csak ritkán valósítanak meg olyan funkciókat, melyeket az általános felhasználók közvetlenül ki tudnak használni. A rendszer szoftverek a számítógépek hardveregységeit az illesztő programok (driver) segítségével működtetik, míg az alkalmazások az elérhető funkciókat a rendszerhívásokon keresztül érhetik el. Az informatikai rendszerek másik fő csoportját az alkalmazási rendszerek (Application Systems), alkalmazások vagy app-ok alkotják, melyek célja a felhasználók személyes vagy üzleti folyamatainak kiszolgálása. A könyvvizsgálat során leginkább az úgynevezett integrált vállalatirányítási rendszerek ERP (Enterprise Resource System) kerülnek előtérbe, melyek célja a cégek pénzügyi és számviteli folyamain túl a termelési, értékesítési, beszerzési, stb. funkciók támogatása. Az alkalmazási rendszerek nagymértékben támogatják a vállalatok üzleti folyamatainak automatizálását, ill. a kapcsolódó kontrollkörnyezet hatékony üzemeltetését. Az integrált alkalmazások mellett megtalálhatjuk az úgynevezett dobozos (off the shelf) alkalmazásokat, melyek lehetnek irodai szövegszerkesztő, táblázatkezelő és egyszerű számlázó alkalmazások és jellemzően semmilyen vagy kevés testre szabási és paraméterezési lehetőséget adnak a felhasználóknak. Fontos megemlíteni a könyvvizsgálói munkát támogató alkalmazásokat, melyek megkönnyítik az elvégzett munka elektronikus dokumentációját, ill. az elemző adatszoftvereket CAAT (Computer Aided Audit Techniques), amely által a könyvvizsgálat tesztelési fázisában az ügyfelektől kapott adatbázisokat lehet részleteiben kielemezni. Sok esetben hasonlóan a rendszer szoftverek által nyújtott szolgáltatásokhoz, az alkalmazások is nyújthatnak szolgáltatásokat további alkalmazásoknak, az úgynevezett alkalmazásprogramozási felületen, API-kon keresztül (Application Programming Interface) ill. cserélhetnek adatokat egymással az interfészeken keresztül Az adat és információ közötti különbség Az adat definíciója: Az adat valamilyen dolog, fogalom, ill. élőlényhez tulajdonságaira, ill. állapotára vonatkozó értékek együttese, mely önmagában jelentést nem hordozó, ill. nem értelmezett ismeret, de értelmezhető, és feldolgozható. Az adatokat a számítógépen rendszerint bináris jelek formájában tárolják az úgynevezett nyers adatok formájában, melyek megfelelő interpretáció után karaktereknek, ill. számoknak feleltethetőek meg A fenti adatokat egy cipőbolt által üzemeltetett rendszer adatai között láthatjuk. A bináris formátumot a megfelelő interpretáció nélkül lehetetlen értelmezni. Az információ definíciója: A megfelelő környezetbe helyezett adatok feldolgozása értelmezése után előállt új ismeret. Futócipő Tenisz cipő

13 Utcai cipő Öltöny cipő Strandpapucs A megfelelő karakter átalakítás és értelmezés után láthatjuk, hogy a fenti adatok a cipőboltban forgalmazott különböző termékek eladási árait jelentik. A tudás definíciója: Az információ felhasználása a döntéshozatal során. Típus si Ár Eladá Besze rzési Ár Forga lom (db) Futócipő Tenisz cipő Utcai cipő Öltöny cipő Strandpapucs Az információs rendszerek tagolásának lehetőségei Az információs rendszereket a megvalósított funkcionalitás mentén az alábbiak szerint tagolhatjuk a teljesség igénye nélkül: Alkalmazás csomagok: A. Információ feldolgozó alkalmazások: Integrált vállalatirányítási rendszer - Enterprise Resource Planning Software (ERP): Könyvelési és számviteli programcsomag Feladat és határidő menedzsment szoftver Kiküldetési feladatkezelő rendszer Field Service Management (FSM) Adatkezelési rendszerek: Kontakt menedzsment, táblázatkezelők, személyes adatbázis kezelők Dokumentumkezelő rendszerek, szövegszerkesztők, prezentációkezelők, kezelők, kiadványszerkesztők (Desktop publishing) Rendelési és foglalási rendszerek Pénzügyi alkalmazások: Kereskedési rendszerek, Banki rendszerek, Klíring rendszerek, 2. Tartalomkezelő alkalmazások 12

14 Web böngészők Média lejátszók Hírolvasó alkalmazások 3. Szórakoztató alkalmazások Video játékok 4. Oktatási célú szoftverek Iskolai oktatási szoftverek Vállalati oktatási alkalmazási Oktató játékok 5. Vállalati infrastruktúra szoftverek Üzleti folyamatkezelő szoftverek (Work Flow Management Software WFM) Adatbázis kezelő szoftverek (Database Management software DBMS) Digitális eszközkezelő szoftverek (Digital Asset management software DAM) Dokumentumkezelő szoftverek Térinformatikai szoftverek (Geographical Information System - GIS) Adattárházak (Data Warehouse - DWH) 6. Szimulációs rendszerek Virtualizációs rendszerek Ipari eszközök szimulációja (Forma1, repülőgépek stb.) Társadalmi szimulációs rendszerek Haditechnikai szimulációs rendszerek Tudományos szimulációs rendszerek 7. Média előállítást támogató rendszerek Képszerkesztők, editorok 3D grafikai alkalmazások Animációs alkalmazások Videó editáló alkalmazások Zeneszerkesztő alkalmazások Web tartalom szerkesztő alkalmazások Játékfejlesztő eszközök 8. Mérnöki szoftverek Számítógéppel támogatott tervező rendszerek (Computer Aided Design - CAD) Számítógéppel támogatott gyártási rendszerek (Computer Aided Manufacturing - CAM) Számítógéppel támogatott mérnöki rendszerek Programfejlesztő eszközök, fordítók Programtesztelő és hibaelhárító eszközök 9. Biztonsági alkalmazások Titkosító alkalmazások 13

15 Vírus és kártékony programirtók Tűzfalak Személyazonosságot kezelő rendszerek (Identity Management IDM) Behatolás detektáló és megelőző rendszerek (Intrusion Detection and Prevention Systems) 10. Kommunikációs rendszerek Üzenetküldő rendszerek Hangalapú kommunikációs rendszerek Videó kommunikációs rendszerek Társadalmi média/web2 rendszerek A fenti felsorolt alkalmazásokat adott esetben több kategóriába is be lehet sorolni a felhasználás módja, ill. helye alapján. A megvalósított funkciók szerinti besorolás mellett megemlíthetjük az alkalmazások felépítése alapján történő besorolást: 1 rétegű alkalmazások: Az alkalmazás által megvalósított funkciók ugyanazon rétegben/ szerveren találhatóak. 2 rétegű alkalmazások: Az alkalmazás által megvalósított funkciók két különböző rétegben/ szerveren találhatóak. Különválik a megjelenítési és az alkalmazáslogikai/adatbázis kezelői réteg. Szokás még kliens szerver architektúraként említeni. 3 rétegű alkalmazások: Az alkalmazás által megvalósított funkciók három különböző rétegben/ szerveren találhatóak. Különválik a megjelenítési, az alkalmazáslogikai és az adatbázis kezelői réteg. Szokás még köztes réteggel kiegészített (Middleware) kliens szerver architektúraként említeni. 1.5 Vetületek A horizontális alkalmazási rendszerek alatt olyan alkalmazásokat vagy alkalmazás csomagokat értünk melyek nem iparág specifikusak és így számos területen lehet őket használni módosítások nélkül. Ilyen alkalmazások pl. az általános célú irodai alkalmazások pl. szövegszerkesztők, táblázatkezelők, levelezési és kommunikációs rendszerek. A vertikális alkalmazási rendszerek alatt olyan alkalmazásokat vagy alkalmazás csomagokat értünk melyek iparág specifikusak és így szinte lehetetlen más területen felhasználni. Tipikusan ide tartoznak az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP), az ügyfélkapcsolat kezelési rendszerek (CRM). Bár a vertikális megoldások egy adott iparág igényeinek kielégítésére készülnek, az üzleti folyamatok sokszínűsége miatt sok esetben az iparágon belül is olyan mértékű testre szabásra van szükség, hogy az már csak egy konkrét vállalat igényét tudja csak kielégíteni. Ki kell emelni az ERP rendszereket, ahol egy alkalmazáson belül mind a két vetület egyszerre juthat érvényre mivel az integrált rendszer bizonyos moduljai, mint pl. a könyvelés kis változtatással vagy megfelelő paraméterezéssel számos iparágban használhatóak, míg léteznek olyan modulok melyeket pl. az energiaszektorbeli, pénzintézeti, stb. cégek számára fejlesztettek ki. 1.6 Szintek A számítógépes programok/alkalmazások több szintjét különböztethetjük a program funkcionalitása és elhelyezkedése szerint. Ezen szintek szorosan egymásra épülnek, egymásnak szolgáltatásokat, funkciókat kínálnak. Meg kell említeni, hogy, léteznek olyan beágyazott, ipari 14

16 rendszerek, ahol ezen szintek nem különülnek el ennyire transzparensen egymástól, viszont ezen ipari és célalkalmazásokat leszámítva az alábbi modell jellemző. Ezen megközelítés előnye, hogy az adott üzleti alkalmazás készítőjének nem kell ismerni a hardverelemek tulajdonságait, a rendszer szoftver ezt teljesen elfedi előle és biztosítja azt, hogy az adott alkalmazás pl. több különböző gyártótól származó képernyőn is helyesen fog megjelenni. Hardver szint: Általában a hardver szinten nem beszélhetünk programozási lehetőségekről, mégis meg kell említeni az úgynevezett BIOS (Basic Input/Output system) frissítés lehetőségét, amelynek segítségével lehet elvégezni az alapvető konfigurációs beállításokat és a diagnosztikai ellenőrzéseket. Pl. egy alaplap esetén megadhatjuk, hogy a számítógép processzora milyen sebesen (milyen órajellel) működjön, vagy pl. milyen perifériákat engedélyezünk használatra. A BIOS-t korábban egy alaplapon elhelyezkedő ROM-ba helyezték el, amit nem lehetett megváltoztatni. Manapság EEPROM-ban vagy flash memóriában tárolják ezáltal lehetőséget adva a rendszeres frissítéseknek. Rendszer Szoftver szint: A rendszer szoftver vagy operációs rendszer célja, hogy a számítógép hardverelemeinek működését összehangolja, és ezáltal alapot teremt az alkalmazási rendszereknek a hatékony, optimalizált működésre. Ilyen népszerű operációs rendszerek lehetnek a Microsoft Windows család, a LINUX, a MAC OSX, IOS, Android, stb. Az operációs rendszerek többek között megvalósítják az adatáramlást a háttértárak és a processzor között, a felhasználók számára biztosítják a grafikus felhasználói felületet (Graphical User Interface), kezelik a bemeneti és kimeneti eszközöket, mint pl. a billentyűzet, az egér, ill. a nyomtatók, szkennerek, stb. Emellett említést kell tenni a hálózati eszközök pl. a komolyabb tűzfalak, switchek is saját operációs rendszereket futtatnak a számítógépekhez hasonlóan. Alkalmazási rendszerek szint: Az alkalmazási rendszerek célja, hogy a felhasználói igényeit kiszolgálják, támaszkodva a rendszer szoftverek által nyújtott, ill. más alkalmazások kínálta szolgáltatásokra. Az alkalmazási rendszerek lehetnek dobozos termékek, ill. testreszabott alkalmazások. A programok futhatnak a helyi számítógép hardverén, ill. más távoli számítógépeken. Ez utóbbi esetben csak az eredmény megjelenítését végzi a helyi számítógép. Tipikus példa erre a webes böngészőben megjelenített kép, pl. egy internet bank alkalmazás esetén a feldolgozási logika a bank számítógépein fut a háttérben, míg a helyi böngésző gondoskodik az eredmények megjelenítéséről. 2. Számítógépek működési rendszere 2.1 A működési logika vázlatos bemutatása 15

17 A Neumann János által meghatározott architektúra szerint számítógépek központi egysége a CPU (central processing unit), más néven processzor látja el a számítási feladatok döntő többségét. A központi processzort különböző kiegészítő processzorok egészíthetik ki, mint például a lebegőpontos számításokért felelős matematikai co-processzor. A CPU két fő egységre bontható a vezérlő egységre (control unit) és a számításokért felelős egységre (arithmetic logic unit, ALU) Vezérlőegység, A processzorok egyik fő része a vezérlő egység, melynek feladata az adatok továbbítása a memóriából a feldolgozó egység felé, ill. az számítások végeredményének kiírása a memóriába ALU A processzorok másik meghatározó része a számítási, logikai műveleti egység (ALU), mely a kontrol egység által továbbított adatokon számításokat, logikai műveleteket végez, és az eredményt továbbítja a vezérlő egység felé Memóriák A számítási műveletek eredményét a vezérlő egység a memóriában tárolja, ill. innen veszi a szükséges adatokat. A legtöbbet használt dinamikus memóriák speciális tulajdonsága, hogy nagyon gyorsak viszont amennyiben megszűnik az áramellátás a tárolt adatokat azonnal elvesztik, tartalmuk kiürül. Ezért szokás üzembe állítani, főleg a kritikus vállalati rendszerek esetén szünetmentes tápegységeket (Uninterrupted Power Supply, UPS), mely további órákra biztosíthatja a számítógépnek a szükséges áramot, míg az biztonságban le tudja állítani önmagát. Léteznek azonban nem felejtő memóriák is, melyek vagy lassabbak, vagy sokkal drágábbak a dinamikus társaiknál. Amennyiben a memóriákban tárolt adatokat hosszabb távon is szeretnénk megőrizni, akkor igénybe kell venni a háttértárakat, mint pl. a merevlemezeket, flash memória alapú USB stickeket, optikai lemezeket vagy szalagos tároló egységeket. A memóriák egy speciális típusa az úgynevezett Cache memória, mely rendszerint a processzorral egybe van építve, így a működési sebessége meghaladja a dinamikus memóriákét, viszont mérete az előállítási költségek miatt rendszerint csak a töredéke. Ezenkívül meg kell említeni a processzorban megtalálható regisztereket, melyek a számítások során tartalmazzák a műveletek bemeneti paramétereit, ill. a végeredményeket Bemeneti és kimeneti egységek A számítógép a külvilágból adatokat fogad, ill. az eredményeket rendszerint oda továbbítja. A bemeneti egységek: A bemeneti egységek lehetnek pl. a billentyűzet, ill. az egér, mellyel programokat írhatunk, az alkalmazásokat vezérelhetjük, ill. adatokat adhatunk meg. Sok esetben leginkább az ipari, üzleti rendszereknél megtalálhatjuk a vonalkód olvasókat, melyek a függőleges vonalakat tartalmazó vonalkódok mellett képesek lehet az úgynevezett QR kódok olvasására is. Meg kell említeni az rádiófrekvenciás technikán alapuló RFID rendszereket, melyek az érintés nélküli azonosítást, ill. adatbevitelt teszik lehetővé. Másik nagy csoportja a beviteli eszközöknek a videokamerán alapuló rendszerek, melyek képesek a felhasználó mozdulatit leolvasva pl. játékokat irányítani, ilyen pl. a Microsoft által gyártott Kinnect. A kamerák másik fontos feladat lehet az emberek, ill. tárgyak automatikus felismerése, pl. az arc, retina, ill. ujjlenyomat felismerés a beléptető rendszerek esetén vagy a rendszámok felismerése egy autópálya üzemeltetési rendszerben. A könyvvizsgálat során fontos lehet a szkenner, mellyel a dokumentumokat tudjuk a számítógépre beolvasni digitális formában. Felsorolás szintén említhetjük meg a manapság elterjedt táblagépek és érintés érzékeny telefonok érintő képernyőjét, ill. a digitális, ceruzát mely a grafikai rendszerek nélkülözhetetlen 16

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése a mai napig is megfelel a Neumann elvnek, vagyis rendelkezik számoló egységgel, tárolóval, perifériákkal. Tápegység 1. Tápegység:

Részletesebben

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés . Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

Számítógép felépítése

Számítógép felépítése Alaplap, processzor Számítógép felépítése Az alaplap A számítógép teljesítményét alapvetően a CPU és belső busz sebessége (a belső kommunikáció sebessége), a memória mérete és típusa, a merevlemez sebessége

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL)

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP Olyan elektronikus berendezés, amely adatok, információk feldolgozására képes emberi beavatkozás nélkül valamilyen program segítségével. HARDVER Összes műszaki

Részletesebben

1. MODUL - ÁLTALÁNOS FOGALMAK

1. MODUL - ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. MODUL - ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. Melyik a mondat helyes befejezése? A számítógép hardvere a) bemeneti és kimeneti perifériákat is tartalmaz. b) nem tartalmazza a CPU-t. c) a fizikai alkatrészek és az operációs

Részletesebben

Bepillantás a gépházba

Bepillantás a gépházba Bepillantás a gépházba Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív memória: A számítógép bekapcsolt

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak, számítógép generációk 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver

Részletesebben

elektronikus adattárolást memóriacím

elektronikus adattárolást memóriacím MEMÓRIA Feladata A memória elektronikus adattárolást valósít meg. A számítógép csak olyan műveletek elvégzésére és csak olyan adatok feldolgozására képes, melyek a memóriájában vannak. Az információ tárolása

Részletesebben

A személyi számítógép felépítése

A személyi számítógép felépítése A személyi számítógép felépítése A számítógépet, illetve az azt felépítő részegységeket összefoglaló néven hardvernek (hardware) nevezzük. A gépház doboz alakú, lehet fekvő, vagy álló attól függően, hogy

Részletesebben

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor Ismerkedjünk tovább a számítógéppel Alaplap és a processzeor Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége.

SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége. SZOFTVEREK SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége. Programok Programnak nevezzük egy algoritmus valamelyik számítógépes programnyelven való leírását, amely a számítógép

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES ALAPISMERETEK

SZÁMÍTÓGÉPES ALAPISMERETEK SAPIENTIA EMTE Műszaki és Humántudományok Kar SZÁMÍTÓGÉPES ALAPISMERETEK Domokos József domi@ms.sapientia.ro ELŐADÁSOK 7 előadás Szeptember 19.-től, hetente Dr. DOMOKOS József, egyetemi adjunktus elérhetőség:

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver Perifériák 4. Hardver

Részletesebben

Számítógépek felépítése

Számítógépek felépítése Számítógépek felépítése Emil Vatai 2014-2015 Emil Vatai Számítógépek felépítése 2014-2015 1 / 14 Outline 1 Alap fogalmak Bit, Byte, Word 2 Számítógép részei A processzor részei Processzor architektúrák

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

A könyvvizsgálat számítógépes támogatása

A könyvvizsgálat számítógépes támogatása PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK A könyvvizsgálat számítógépes támogatása Tantárgyi útmutató

Részletesebben

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény IT - Alapismeretek Feladatgyűjtemény Feladatok PowerPoint 2000 1. FELADAT TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Pótolja a hiányzó neveket, kifejezéseket! Az első négyműveletes számológépet... készítette. A tárolt program

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA Ismeretterjesztő előadás 2. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. leggyakrabban

Részletesebben

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége.

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége. 2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA 1. INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. - leggyakrabban számítógép és / vagy Internet használat - IKT technológiák alkalmazásának

Részletesebben

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor lkalom: n/a átum: 2017.02.09 18:08:51 Oktató: n/a soport: n/a Kérdések száma: 35 kérdés Kitöltési idő: 1:03:48 Pont egység: +1-0 Szélsőséges pontok: 0 pont +63 pont Értékelés: Pozitív szemléletű értékelés

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

Alkalmazások típusai Szoftverismeretek

Alkalmazások típusai Szoftverismeretek Alkalmazások típusai Szoftverismeretek Prezentáció tartalma Szoftverek csoportjai Operációs rendszerek Partíciók, fájlrendszerek Tömörítés Vírusok Adatvédelem 2 A szoftver fogalma A szoftver teszi használhatóvá

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES Számítógép = Univerzális gép! Csupán egy gép a sok közül, amelyik pontosan azt csinálja, amit mondunk neki. Hardver A számítógép

Részletesebben

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor lkalom: n/a átum: 2017.01.19 21:10:15 Oktató: n/a soport: n/a Kérdések száma: 35 kérdés Kitöltési idő: 1:03:48 Pont egység: +1-0 Szélsőséges pontok: 0 pont +63 pont Értékelés: Pozitív szemléletű értékelés

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 1.

Számítógépes alapismeretek 1. Számítógépes alapismeretek 1. 1/7 Kitöltő adatai: 1. Név: 2. Osztály: 3. E-mail címe: 2/7 Kérdések: 1. Mi az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia)? Olyan eszközök, technológiák, amik az információ

Részletesebben

TestLine - GINOP teszt Minta feladatsor

TestLine - GINOP teszt Minta feladatsor GINOP képzés szintfelmérő tesztje Mit lehet a HTML-el csinálni 1. 1:10 Könnyű emutatót készíteni Weblapot készíteni Jósolni Szöveget szerkeszteni Melyek tartoznak az operációs rendszer alapvető feladatai

Részletesebben

2. modul - Operációs rendszerek

2. modul - Operációs rendszerek 2. modul - Operációs rendszerek Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 2. modul (Operációs rendszerek) syllabusát, amely az elméleti és gyakorlati modulvizsga követelményrendszere.

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

13. óra op. rendszer ECDL alapok

13. óra op. rendszer ECDL alapok 13. óra op. rendszer ECDL alapok 1. Mire szolgál az asztal? a) Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. b) A telepített alkalmazások tárolására. c) A telepített alkalmazások ikonok általi gyors elérésére.

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

A L i n u x r u h á j a

A L i n u x r u h á j a A L i n u x r u h á j a Disztribúciók és azok sajátosságai Ablakkezelők DE-EFK Egészségügyi Ügyvitelszervező Szak Linux c. tantárgy 2006 I. félév D i s z t r i b ú c i ó f o g a l m a A Linux-disztribúció

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei.

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. Míg az operatív memória (RAM) csak ideiglenesen, legfeljebb a gép kikapcsolásáig őrzi meg tartalmát, a háttértárolókon nagy mennyiségű adat akár évtizedekig

Részletesebben

Számítógép fajtái. 1) személyi számítógép ( PC, Apple Macintosh) - asztali (desktop) - hordozható (laptop, notebook, palmtop)

Számítógép fajtái. 1) személyi számítógép ( PC, Apple Macintosh) - asztali (desktop) - hordozható (laptop, notebook, palmtop) Számítógép Számítógépnek nevezzük azt a műszakilag megalkotott rendszert, amely adatok bevitelére, azok tárolására, feldolgozására, a gépen tárolt programok működtetésére alkalmas emberi beavatkozás nélkül.

Részletesebben

IT - Alapismeretek. Megoldások

IT - Alapismeretek. Megoldások IT - Alapismeretek Megoldások 1. Az első négyműveletes számológépet Leibniz és Schickard készítette. A tárolt program elve Neumann János nevéhez fűződik. Az első generációs számítógépek működése a/az

Részletesebben

Mi van a számítógépben? Hardver

Mi van a számítógépben? Hardver Mi van a számítógépben? Hardver A Hardver (angol nyelven: hardware) a számítógép azon alkatrészeit / részeit jelenti, amiket kézzel meg tudunk fogni. Ezen alkatrészek közül 5 fontos alkatésszel kell megismerkedni.

Részletesebben

Mi szükséges a működéshez?

Mi szükséges a működéshez? 1 Mi szükséges a működéshez? Hardver a számítógép kézzel fogható részei, fizikailag létező eszközök Szoftver a számítógépet működtető programok összessége 2 A számítógép fő részei Számítógép-ház CD-, DVDmeghajtó

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

TestLine ae01tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine ae01tesztje-01 Minta feladatsor Informatikai alapismeretek Melyik nem háttértár? (1 helyes válasz) 1. 1:33 Normál PI SSD HDD Mi a teljes elérési út helyes sorrendje? (1 helyes válasz) 2. 1:54 Normál állományazonosító, mappa-azonosító,

Részletesebben

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2. Témakörök 1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig ( a kommunikáció fejlődése napjainkig) 2. Szedjük szét a számítógépet 1. ( a hardver architektúra elemei) 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Tájékoztató. Használható segédeszköz: - A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 481 04 Informatikai rendszergazda Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

Verzió: 2.0 2012. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu

Verzió: 2.0 2012. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu PROCONTROL Proxer 6 RFID Proximity kártyaolvasó Verzió: 2.0 2012. Létrehozás dátuma: 2012.08.07 18:42 1. oldal, összesen: 5 A Proxer6 egy proximity kártyaolvasó, ami RFID kártyák és transzponderek (egyéb

Részletesebben

A processzor hajtja végre a műveleteket. összeadás, szorzás, logikai műveletek (és, vagy, nem)

A processzor hajtja végre a műveleteket. összeadás, szorzás, logikai műveletek (és, vagy, nem) 65-67 A processzor hajtja végre a műveleteket. összeadás, szorzás, logikai műveletek (és, vagy, nem) Két fő része: a vezérlőegység, ami a memóriában tárolt program dekódolását és végrehajtását végzi, az

Részletesebben

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet Szedjük szét a számítógépet 2.

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet Szedjük szét a számítógépet 2. Témakörök 1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig ( a kommunikáció fejlődése napjainkig) 2. Szedjük szét a számítógépet 1. ( a hardver architektúra elemei) 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Részletesebben

TestLine - zsoldosbeatesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - zsoldosbeatesztje-01 Minta feladatsor Melyik igaz? (1 helyes válasz) (1 helyes válasz) 1. 1:47 Normál szoftver létrejöttének pillanatától szerzői jogvédelem alatt áll. Le lehet mondani a szerzői jogról szerzői jog eladható Mi a szerepe a fájlnév

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

TestLine ae01tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine ae01tesztje-01 Minta feladatsor Informatikai alapismeretek z alábbiak közül melyik IKT eszköz? (1 helyes válasz) 1. 1:38 Normál számítógép hangkártya processzor Mi a feladata a tűzfalnak? (1 helyes válasz) 2. 1:56 Normál z operációs

Részletesebben

TestLine - kkvtestnk01tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - kkvtestnk01tesztje-01 Minta feladatsor Informatikai alapismeretek Melyik grafikai szoftver? (1 helyes válasz) 1. 1:34 Normál NVU Photoshop VL felsoroltak közül mi jellemző a WE2-re? (1 helyes válasz) 2. 1:53 Normál komoly felkészültség és szaktudás

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

Kiadványszerkesztő Kiadványszerkesztő

Kiadványszerkesztő Kiadványszerkesztő A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

könyvvizsgálat dokumentálását segítő rendszer

könyvvizsgálat dokumentálását segítő rendszer könyvvizsgálat dokumentálását segítő rendszer Készült a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központ KFT által kiadott MUNKAPROGRAM ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET A KISVÁLLALKOZÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATÁHOZ kiadvány

Részletesebben

TestLine - kkvtest02tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - kkvtest02tesztje-01 Minta feladatsor Informatikai alaismeretek Melyik grafikai szoftver? (1 helyes válasz) 1. 1:34 Normál NVU VL Photoshop felsoroltakból melyik periféria? (1 helyes válasz) 2. 1:36 Normál Egér RM Processzor Melyik jellemző

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor. Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft.

Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor. Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft. Átfogó megoldás a számlafolyamatok felgyorsításához ELO DocXtractor Laczkó Kristóf ELO Digital Office Kft. Bálint András Prognax Kft. Áttekintés Struktúrált és egyéb Információk bármely forrásból dokumentumok

Részletesebben

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára

Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára Informatikai alapismeretek Földtudományi BSC számára 2010-2011 Őszi félév Heizlerné Bakonyi Viktória HBV@ludens.elte.hu Titkosítás,hitelesítés Szimmetrikus DES 56 bites kulcs (kb. 1000 év) felcserél, helyettesít

Részletesebben

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.

László Zsuzsanna Vezérigazgató. Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03. László Zsuzsanna Vezérigazgató Integra Zrt. Budapest, 1037 Kiscelli utca 104. www.integra.hu 250-9900 laszlo.zsuzsanna@integra.hu 2015.03.05 Budapest, 2015.03.05 Néhány szó rólunk - Cégbemutatás Miért

Részletesebben

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1 Enterprise extended Output Management exom - Greendoc Systems Kft. 1 exom - Greendoc Systems Kft. 2 Sokféle bementi adatformátum kezelése Adatok fogadása különböző csatornákon Előfeldolgozás: típus meghatározás,

Részletesebben

Informatikai alapismeretek

Informatikai alapismeretek Informatikai alapismeretek Ajánlott olvasnivaló: http://informatika.gtportal.eu/ Az anyag egy része a fent említett weboldalon található anyagok részleteiben vagy teljes mértékben át vett változata. Számítógép

Részletesebben

Az egységes tartalomkezelés üzleti előnyei

Az egységes tartalomkezelés üzleti előnyei CNW Rendszerintegrációs Zrt. Mészáros Tamás értékesítési igazgató Az egységes tartalomkezelés üzleti előnyei NetRegisterX - Webes dokumentumkezelési megoldások A-Z-ig 1 Az éves papírfelhasználás mértéke

Részletesebben

Programozás alapjai Bevezetés

Programozás alapjai Bevezetés Programozás alapjai Bevezetés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Programozás alapjai Bevezetés SWF1 / 1 Tartalom A gépi kódú programozás és hátrányai A magas szintÿ programozási nyelv fogalma

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata

Orvosi készülékekben használható modern fejlesztési technológiák lehetőségeinek vizsgálata Kutatási beszámoló a Pro Progressio Alapítvány számára Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mérnök informatika szak Orvosi készülékekben használható modern

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

A számítógép külső felépítése

A számítógép külső felépítése A számítógép külső felépítése Hardver: A számítógéphez csatlakoztatott, kézzel megfogható eszközök. Szoftver: Egy ember, vagy egy csoport által létrehozott szellemi termék, melyet törvény véd. Szoftverek

Részletesebben

Szakdolgozati, TDK témajavaslatok

Szakdolgozati, TDK témajavaslatok Kiadta: IB Controll Kft. Összeállította: Nagy Imre Dokumentum verzió: v1.0 Utolsó frissítés dátuma: 2015. 03. 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Témajavaslatok...4 2.1.1. OpenWrt / Linux szerver admin

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Operációs rendszerek - bevezető

Operációs rendszerek - bevezető Operációs rendszerek - bevezető Szabó Adrienn Informatika 1 2011 őszi félév Tartalom Operációs rendszerekről általában Bevezető Operációs rendszerek A Windows története Kezdetek Sikerek A Linux története

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. december 6.

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. december 6. PC-Kismester XVIII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 5 5-8. osztály PC-Kismester verseny első forduló feladatai Beküldési határidő: 2014. december 6. Informatikai alapismeretek 1. A felsoroltak

Részletesebben

Microsoft Access alapok

Microsoft Access alapok Microsoft Access alapok Képzési program Cím: 1027 Budapest, Csalogány utca 23. (a) A tanfolyam célja (a képzés során megszerezhető kompetencia) A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már jártasságát szereztek

Részletesebben

A DOKUMENTÁCIÓ LEZÁRÁSA 60 NAPON BELÜL IT SEGÍTSÉGGEL. A papírmentes könyvvizsgálat lehetősége és gyakorlata

A DOKUMENTÁCIÓ LEZÁRÁSA 60 NAPON BELÜL IT SEGÍTSÉGGEL. A papírmentes könyvvizsgálat lehetősége és gyakorlata A DOKUMENTÁCIÓ LEZÁRÁSA 60 NAPON BELÜL IT SEGÍTSÉGGEL A papírmentes könyvvizsgálat lehetősége és gyakorlata MKVK KONFERENCIA 2016 / NYIRATI FERENC 2016.09.08. 1 BEVEZETÉS A téma aktualitása Kihívások a

Részletesebben

Számítógépek felépítése

Számítógépek felépítése Számítógépek felépítése Kérdések a témakörhöz Melyek a Neumann-elvek? Milyen főbb részei vannak a Neumann-elvek alapján működő számítógépeknek? Röviden mutasd be az egyes részek feladatait! Melyek a ma

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

Tudásszint mérés feladatlap

Tudásszint mérés feladatlap Tudásszint mérés feladatlap 9. évfolyam Útmutató: Semmilyen segédeszköz nem használható! A feladatlap kitöltésére 40 perc áll rendelkezésedre! Gondold át válaszaidat! Név:... Dátum:... Iskola:... Osztály:...

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

Utolsó módosítás:

Utolsó módosítás: Utolsó módosítás: 2012. 09. 06. 1 A tantárggyal kapcsolatos adminisztratív kérdésekkel Micskei Zoltánt keressétek. 2 3 4 5 6 7 8 9 Forrás: Gartner Hype Cycle for Virtualization, 2010, http://premierit.intel.com/docs/doc-5768

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

Mértékegységek a számítástechnikában

Mértékegységek a számítástechnikában Mértékegységek a számítástechnikában BIT legkisebb adattárolási egység Értékei lehetnek: 0,1. Bájt= 8 BIT a számítógép számára egységesen kezelhető legkisebb egység. (Bit,) Bájt, KiloBájt, MegaBájt, GigaBájt,

Részletesebben

Opensuse automatikus telepítése

Opensuse automatikus telepítése Leírás www.npsh.hu Opensuse automatikus telepítése Tartalomjegyzék I. Automatikus telepítés indokai... 3 II. Automatikus telepítés lehetőségei opensuse rendszerrel...3 III. Automatikus telepítés előkészítése...

Részletesebben

Számítógép architektúra

Számítógép architektúra Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ Székesfehérvár Számítógép architektúra Dr. Seebauer Márta főiskolai tanár seebauer.marta@roik.bmf.hu Irodalmi források Cserny L.: Számítógépek

Részletesebben

Az informatika alkalmazásának lehetőségei a könyvvizsgálati dokumentáció elkészítése során

Az informatika alkalmazásának lehetőségei a könyvvizsgálati dokumentáció elkészítése során Az informatika alkalmazásának lehetőségei a könyvvizsgálati dokumentáció elkészítése során (Wessely Vilmos, az MKVK informatikai tagozatának alelnöke) 1 8/15/2016 Informatika a módszertan része Napjainkban

Részletesebben

Informatikai füzetek

Informatikai füzetek Tartalomjegyzék Bevezetés................ xiii I. ALAPISMERETEK........... 1 Információ, adat, jel............. 1 Információ..................... 1 Adat......................... 1 Jel...........................

Részletesebben

Programozható logikai vezérlő

Programozható logikai vezérlő PROGRAMABLE LOGIC CONTROLLER Programozható logikai vezérlő Vezérlés fejlődése Elektromechanikus (relés) vezérlések Huzalozott logikájú elektronikus vezérlések Számítógépes, programozható vezérlők A programozható

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

PolyVision illesztőprogram Kibocsátási megjegyzések 2.2. változat

PolyVision illesztőprogram Kibocsátási megjegyzések 2.2. változat PolyVision illesztőprogram Kibocsátási megjegyzések 2.2. változat C. átdolgozás 2011. február 3. Áttekintés Ez a dokumentum a PolyVision illesztőprogram 2.2. változatára vonatkozó kibocsátási megjegyzéseket

Részletesebben

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása S SDA Stúdió kft. A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása Kiadva: 2002.02.12. Oldalak száma: 7 A dokumentum története Verzió Dátum Módosítás rövid leírása Módosító

Részletesebben