Infor MAX+ Vállalatirányítási rendszer Szombathely Selyemrét út 2. Telefon/Fax: (94) Gyır Tihanyi Árpád út 10/A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Infor MAX+ Vállalatirányítási rendszer. 9700 Szombathely Selyemrét út 2. Telefon/Fax: (94) 311-120. 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 10/A"

Átírás

1 Infor MAX+ Vállalatirányítási rendszer 9700 Szombathely Selyemrét út 2. Telefon/Fax: (94) Gyır Tihanyi Árpád út 10/A Web:

2 Vállalati háttér Infor Global Solutions Az Infor MAX+ szoftver, az Alpharetta (Georgia, USA) székhelyő Infor Global Solutions terméke. Az elmúlt hat év alatt számos, területén legjobbnak tartott megoldás fejlesztésével vagy megszerzésével, az Infor a világ egyik vezetı üzleti szoftver szolgáltatójává vált. A termelı vállalati szektorban alkalmazott vállalatirányítási rendszerek területén az Infor piacvezetı. A 2,2 milliárd dolláros éves árbevétele alapján (2008-as adatok) a 10. legnagyobb szoftverkészítı nagyvállalat. Ebbe beleértendı az összes software megoldás (nem csak az ERP rendszerek). Amennyiben csak az ERP szegmenst nézzük, az Infor a 4. helyen áll éves árbevétel tekintetében. Microsoft Oracle SAP Symantec Sunguard Computer Association Adobe Amdocs Intuit Infor Sage Autodesk Dassault Systemes BMC Candence $5,692 $4,901 $4,197 $3,580 $2,887 $2,867 $2,200 $2,181 $2,172 $1,725 $1,684 $1,615 $15,553 $22,430 Szoftvergyártó ERP szoftvergyártó Infor $60,420 Globálisan ügyféllel, munkatárssal, 125 kirendeltséggel, rendelkezik. Az Infor szoftver portfóliójában számos vállalaltírányítási rendszer található, ezek közül a Szintézis Informatikai Zrt. az Infor ERP LX / BPCS, illetve az Infor MAX+ kizárólagos hazai forgalmazója. Szintézis Informatikai Zrt. A Szintézis Informatikai Zrt. története több mint 20 évvel ezelıtt kezdıdött ben Gyırött alapították a SZINTÉZIS Leányvállalatot, melynek vezetését neves számítástechnikai cégeknél vezetıi és szakmai elismertséget szerzett szakemberekre bízták ben ezek a szakemberek alapították a Szintézis Computer Rendszerház Kft.-t. A vállalat fı tevékenységi területe a szoftvergyártás, az informatikai szaktanácsadás, személyi számítógépek forgalmazása, valamint szervizszolgáltatás volt szeptember 2-án részvénytársasággá alakult, azóta Szintézis Informatikai Zrt. néven folytatja tevékenységét. Kiválások és kivásárlások után ma már csak négy magyar magánszemély rendelkezik a társaság üzletrészei felett. A Szintézis ma már egy cégcsoporttá fejlıdött, melynek központja Gyırben van, valamint kirendeltségei és leányvállalatai, mind belföldön és mind külföldön is megtalálhatóak. A Szintézis Zrt. tevékenységi körei: Hardver és szoftver termékek forgalmazása Notebookgyártás Hálózattervezés, hálózatépítés Szoftverfejlesztés Oktatás Szervizszolgáltatás Szintézis ERP Kft. MAX+ 2

3 Vállalati háttér A Szintézis Informatikai Zrt ban kötött szerzıdést az SSA Global vállalattal - melynek jogutódja az Infor Global Solutions vállalat - az Infor ERPLX / BPCS integrált vállalatirányítási rendszer magyarországi forgalmazására, mely megoldást kifejezetten a magas felhasználó számú, közepes- és nagyvállalatok számára fejlesztettek ki ban a Szintézis Informatikai Zrt. felvette a portfoliójába az Infor MAX+ vállalatirányítási rendszert is, mely rendszer a kis- és közepes, gyártó illetve disztribútor tevékenységet folytató vállalatokra fókuszál. A gyıri székhelyő Szintézis Informatikai Zrt. leányvállalata, a Szintézis ERP Kft. foglalkozik kizárólag az elızıkben említett két ERP rendszer bevezetésével, fejlesztésével. Szintézis ERP Kft. A szombathelyi székhelyő és gyıri irodával is rendelkezı Szintézis ERP Kft.-t 1994-ben alapították. A 12 fıs létszámú vállalat, több éves fejlesztıi tapasztalatot felmutató, magasan kvalifikált szakembergárdával rendelkezik. Egy rendszer bevezetése hosszú folyamat, és célunk, hogy ez idı alatt jó kapcsolatot alakítsunk ki az ügyféllel. Ezért tevékenységünk nem merül ki csak a vállalatirányítási rendszer értékesítésével, hanem a bevezetést és az implementáció utáni ügyféltámogatást is magában foglalja. Szintézis ERP Kft. MAX+ 3

4 Szolgáltatások A Szintézis ERP Kft. a következı szolgáltatásokat nyújtja: Bevezetés A bevezetés során fontos, hogy a vállalatirányítási rendszer egy jól konfigurált, stabilan mőködı szerveren fusson, valamint, hogy a felhasználók egy megfelelıen mőködı munkaállomáson keresztül érjék el a szervert. A bevezetés ezért a következı szolgáltatások foglalja magában: Infor MAX+ rendszer bevezetése, felhasználói igények szerinti testre szabása, Szerver és adatbázis kezelı rendszerek telepítése, beállítása (Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server) Munkaállomásokon Infor MAX+ kliensek telepítése Munkaállomások és opcionális szoftverek telepítése Adatmigráció Hálózat kialakítása 30 napos teljes rendelkezésre állás Oktatás Kiemelkedı jelentısége van a rendszer jó és elvárásoknak megfelelı mőködtetése szempontjából a megfelelı színvonalú képzésnek. Az oktatás egy általános rendszerismertetı kurzussal kezdıdik, mely a rendszer elveit és módszertanát mutatja be, majd részletes munkakörönkénti (raktáros, könyvelı, logisztikus, stb.) képzés következik. Támogatás A Szintézis ERP Kft. legfontosabb célja a felhasználók maximális megelégedettsége. Ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy ne csak a rendszer bevezetési fázisa legyen sikeres, hanem az azt követı idıszak is. A Szintézis ERP Kft. a rendszer bevezetését követıen, az alábbi szolgáltatásokat nyújtja, külön megállapodás szerinti támogatási szerzıdés keretein belül: Folyamatos termékfrissítés (One-Point Support) Telefonos segítségnyújtás Szerver távfelügyelete Helyszíni hibajavítás Szintézis ERP Kft. MAX+ 4

5 Infor MAX+ Áttekintés Az Infor MAX+ vállalatirányítási rendszer egyaránt sikeresen alkalmazható termelı és kereskedelmi cégeknél. Egy teljesen integrált vállalatirányítási rendszer, melyet egy, illetve több telephelyes gyártó és disztribúciós cégeknek fejlesztettek ki. A rendszer széleskörően skálázható, ami azt jelenti, hogy alkalmazható a kis vállalatoktól (5 egyidejő felhasználótól) egészen a nagy, több telephelyes szervezetekig. Bevezetését rendkívül hatékony implementációs metodika segíti és gyorsítja. Többféle vállalatot kiszolgál, beleértve a készletre gyártó, rendelésre gyártó, összeszerelést végzı és szerzıdésre gyártó vállalatokat is. A modulok felépítése A MAX erıssége a könnyő specifikálhatóság, az egyéni igények kivitelezhetısége a rendszer testreszabása által. Az Infor MAX+ számos modulból épül fel. Ezek a MAX modulok rengeteg funkcióval rendelkeznek. Egy funkció általában egy MAX programot takar, de ettıl eltérıen ez lehet egy ERP+IS riport is. A MAX alapvetıen, egy önálló, integrált megoldás, amely az összes modult magában foglalja. Lehetıség van, viszont arra, hogy az ügyfél csak azokat a modulokat használja, amelyekre valóban szüksége van. Az Infor MAX+ rendszerhez tartozik egy teljesen integrált riport készítı keretrendszer, az ERP+IS, amelyet a Szintézis ERP Kft. fejlesztett ki, hogy a felhasználók által támasztott információ igényeket maximálisan ki lehessen elégíteni. A MAX+ moduljainak felépítése a következı ábrán látható: Szintézis ERP Kft. MAX+ 5

6 Pénzügy - számvitel PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A MAX+ Pénzügy-Számvitel egy teljesen integrált rendszer, amely gyors és hatékony tranzakció feldolgozást biztosít, és percre pontos vezetıi információkat nyújt. Segítségével a vállalat pénzügyi folyamatainak akadálytalan mőködtetése és hatékony ellenırzése valósítható meg. A Pénzügy-Számvitel moduljai teljes körő megoldást nyújtanak a fıkönyv, vevık, szállítók, készletek, tárgyi eszközök, cash flow, analitikus könyvelés és pénzügyi munkafolyamat kezelés területein. A rendszer támogatja a több vállalatos, több devizás, tagolt szerkezető, több telephelyes vállalati mőködést. A pénzügyi kimutatásokban szereplı összegek egy másodlagos pénznemben is szerepeltethetık. Fıkönyv A MAX+ Pénzügy-Számvitel teljesen integrált a Gyártás és Kereskedelem modulokkal, ezért automatikus fıkönyvi könyvelés történik minden egyes bevitt tranzakció esetén, ezáltal a fıkönyvi könyvelési feladat rendkívüli módon leegyszerősödik. A nem modulokból érkezı adatok könyvelése (vegyes könyvelés) vegyes naplókon keresztül kerül a rendszerbe. Definiálni lehet a rendszerben elıforduló eseményeket, más modulok eseményeit, vagyis azt, hogy egy modulban történı esemény milyen könyvelési eseményt von maga után. A vállalati szinten megadott könyvelési idıszakok, könnyedén és rugalmasan definiálhatók azok számának és hosszának megadásával, így az üzleti év kezdı napjának az év bármely napja választható. Vevıi folyószámla A Vevıi rendeléskezelés (SOP) modulonban létre jött számla elkészültekor több lényeges mővelet történik a rendszerben, teljesen automatikusan. Ilyen például a számla könyvelésének kontírozása, a számla bekerülése a vevıi folyószámlába, a számlán szereplı adóértékek számítása, a számla bekerülése az ÁFA analitikába. A vevıkkel kapcsolatos adatok folyamatosan nyomon követhetık a vevırendelés felviteltıl a számlázáson át egészen a számla kiegyenlítésig. Hitelellenırzési funkció biztosítja a vevıi követelések hatékony ellenırzését, azok figyelemmel kísérését. Szintézis ERP Kft. MAX+ 6

7 Pénzügy - számvitel Szállítói folyószámla A Szállítói folyószámla modul teljesen integrált a Beszerzési rendelés feldolgozással. A számla egyeztetése az árubevételezési bizonylattal és a beszerzési rendeléssel végezhetı automatikusan vagy kézzel. Egyeztetés után történik a feladás a szállítói folyószámlára. A folyamat biztosítja a számlák feletti kontrollt a beérkezéstıl kezdve a számlaegyeztetésen keresztül a kifizetésig. A MAX+ hatékony és rugalmas fizetési funkciói lehetıséget adnak a szállítói számlák kifizetésének tervezésére, ezáltal minimalizálva a szállítók kifizetésére fordított idıt és optimalizálva a vállalat pénzkiáramlását. Bank és Pénztár A Bank és Pénztár modul lehetıséget ad a banki és pénztár tranzakciók rögzítésére, valamint ezek egyeztetésére a bankkivonattal szemben. Integrált pénztárkönyv minimalizálja a nagyon munkaigényes pénztárkönyv egyeztetésre fordított idıt. Adó Az adatok összegyőjtése az adó modulba automatikusan történik a többi MAX+ modulból, kézi bevitel szinte egyáltalán nem szükséges. A vevıi és szállítói tranzakciókról nyilvántartások készülnek, amelyeket aztán fel lehet használni az adószabályokra és adóösszegekre vonatkozó tájékoztatást is tartalmazó átfogó adóbeszámoló elkészítéséhez. Tárgyi eszközök A MAX+ Tárgyi eszköz rendszerében lehetıség van a vállalat összes eszközének a nyilvántartására, valamint a velük kapcsolatos tranzakciók, mint az aktiválás, kivezetés, értékcsökkenés rögzítésére. Több szokásos értékcsökkenési eljárás választható (Azonnali, Lineáris, Degresszív, Negyedéves). Kontrolling A MAX+ kontrolling funkciói naprakész, megbízható adatokat szolgáltatnak a vezetés számára a döntések elıkészítéséhez, a tervezéshez és az irányításhoz. Átfogó információt nyújtanak a vállalat helyzetérıl, pénzügyi folyamatairól, a különbözı vállalati folyamatok hatásairól, a mőködés hatékonyságáról, illetve az eredményességrıl. Segítségükkel lehetıvé válik a terv- és tényadatok összevetése, a bázishoz viszonyított változások kimutatása, a költségek és a likviditás alakulásának figyelemmel kísérése, elemzése, az elemzések közötti készletváltozások követése. Szintézis ERP Kft. MAX+ 7

8 Készletgazdálkodás KÉSZLETGAZDÁLKODÁS A Készletgazdálkodás célja, hogy egy olyan ellenırzı eszközt adjon a vállalat kezébe, amely által pontosan követni lehet a készletekben bekövetkezı változásokat, és elemezni lehessen azok hatásait. Minden vállalat mőködésének egyik központi eleme a meglévı készletek pontos és hiteles nyilvántartása. A valóságnak nem megfelelı készletkimutatás nélkül nincs az a számítógép-vezérelt tervezési rendszer, amely sikeres lenne. Ezért a MAX+ egy rugalmas és egyedi készletellenırzési módszert dolgozott ki, a készletállapot kezelést. Készlet kontroll A sikeres termelés és kereskedelem a pontos készletnyilvántartáson múlik. A MAX+ Készlet Kontroll modul célja, a készletek ellenırzése, és hogy pontos, aktuális készletinformációkat szolgáltasson, akkor, amikor azokra szükség van. Minden egyes raktár egy alapértelmezett kiadási szabállyal rendelkezik, amely a raktárban található összes cikkre érvényes. Ezek a kiadási szabályok a következık lehetnek: FIFO (elıször beérkezett készlet kerül elsıként felhasználásra) LIFO (a legutoljára beérkezett készlet kerül elsıként felhasználásra) Kiadások számának csökkentése (az a tároló hely, amelynek az egyenlege megegyezik a kiadási igénnyel) Kiadás a legkisebb készlettel rendelkezı tároló helyrıl (adott cikk ne aprózódjon szét a tároló helyek között A készlettranzakciók teljes története utólag végigkövethetı a rendszerben. A készletmozgások értékeinek könyvelése automatikusan történik. Az egyes készletek sorszámozási módjai: Egyedi sorszámozás Kötegenkénti sorszámozás Tartomány szerinti sorszámozás Készletállapot A MAX+ a készleteket fizikai elhelyezkedésük szerint raktárakra és tároló helyekre osztja fel. A készletállapotok a készletek logikai felosztását biztosítják, amely független a készlet raktárbeli aktuális elhelyezkedésétıl. A készletállapotok szerinti kimutatás segít a készletek mennyiségi és értékbeli ellenırzésében, értékelésében. Megmutatják, hogy a pénze mely készletekben áll, hogyan mozognak, valamint hol helyezkednek el a vállalaton belül. Használatukkal felügyelhetık a raktári tranzakciók, kiértékelhetıek a készletmozgások és egyenlegek, megvizsgálhatóak a hiányok és többletek, stb. a lehetıségek száma végtelen. A készletek számos különbözı készletállapottal osztályozhatók, például selejt, minıségi bevizsgálás alatti, vagy éppen elfekvı készlet. Ezek az osztályozások nem korlátozhatók le fizikai raktárakra vagy rakhelyekre, ezért a MAX+ a készletek készletállapotok közti mozgásait együtt kezeli a fizikai készletmozgásokkal. A készletállapotok rendszere az alkalmazottak számára egyszerően átlátható, segítségével könnyebben tudják meghozni a beszerzési, gyártási, értékesítési döntéseiket. Szintézis ERP Kft. MAX+ 8

9 Kereskedelem KERESKEDELEM A Kereskedelem magában foglalja a értékesítés és kimenı logisztika modulokat. Rendeléskezelés A MAX+ Vevıi Rendeléskezelés biztosítja az árajánlatok kezelését, gyors rendelésfelvitelt, lejárt tartozások és hitelkeret figyelésével hitelellenırzést, a készletek allokálásával és kiszállításával a készletkezelést, jóváírások és visszáru kezelését, gyors árazást, valamint az elılegkezelést és a számlázást. A modul teljesen integrált a Vevıi Folyószámlával és a Készletkezeléssel. A rendelés-feldolgozás lépései rugalmasan konfigurálhatók, az igényeknek megfelelıen. A szállítólevél és a számla elıállítása kötelezı lépés, a vevırendelésbıl az SOP rendszeren keresztül automatikusan történik. Szállítólevél- és számlaösszevonás vevınként, szállítási címenként, szállítmányonként is lehetséges. A megrendelések állapota a lekérdezı programok segítségével folyamatosan nyomon követhetı. A rendelések rögzítésének megkönnyítésére megadhatóak felhasználói alapértelmezések. Az árképzés történhet akár vevınként definiált árlisták vagy cikkenként megadott árak alapján automatikusan, de a kézi árazás lehetısége is adott bármely esetben. Háromszintő kedvezmény adható teljes rendelésekre és tételenként egyaránt. Meghatározható napi árfolyamok mellett több valutában történı értékesítés lehetséges. A modul kezeli a rész-szállításokat, az ütemezett-, illetve az egyszeri rendeléseket. Bizományos értékesítés esetén a készletek kihelyezhetık és a tényleges értékesítéskor számlázhatók. Beszállítótól az ügyfélhez történı közvetlen szállítás esetén készletmozgás és -könyvelés nem történik. Opcionálisan készíthetı végsı összeszerelési és csomagolási utasítás. A mőködés követése és a teljesítményértékelés vállalatra szabott, paraméterezhetı jelentések használatával egyszerő. A naponta használt (például számlázatlan rendelések) riportok mellett idıszakos kimutatások (például fedezetszámítás) és egyéb, specifikus listák készíthetık. Szintézis ERP Kft. MAX+ 9

10 Beszerzés BESZERZÉS A beszerzés az egyik legalapvetıbb vállalati tevékenység. A MAX+ Beszerzési Menedzsment egy komplett rendszer a beszerzési igények, a rendelések, a bevételezések, és a számlák beérkeztetéseinek vezérlésére. A modul teljes egészében lefedi a beszerzéshez kapcsolódó folyamatokat. A beszerzési modulban nyilvántartják a szállítókat, azok árajánlatait, így rendeléskor a mennyiség és ár függvényében az optimális megoldást ajánlja fel a rendszer. Beszerzési rendelés A beszerzési rendelések vevıi, gyártási, belsı igények alapján készülnek manuálisan vagy tervezés használata esetén automatikusan, felelıs személy jóváhagyásával. A rendelésben választható, hogy csak a szállítói árkönyvben szereplı cikkek rendelhetık-e, illetve amennyiben cikk-szállítói árkönyv létezik, segítségével egyéb információkat is rögzíthetünk (szállító prioritása, szállítói cikkszám / megnevezés, megjegyzések). A rendelés rögzítésekor a választott szállítóról és cikkrıl tájékozató adatok jelennek meg (pl.: utolsó szállítás dátuma, utolsó ár), illetve minden cikkhez beállítható egy korai és késıi szállítás tolerancia szőrı, amellyel szabályozhatjuk a beszerzési folyamat során egyes figyelmeztetı ablakok megjelenését és nyomonkövethetjük a nem igénylési dátumra szállított rendeléseket. A beszerzési rendelés ERP+IS-bıl egyedileg meghatározott formában nyomtatható, illetve exportálható egyéb file formátumokba vagy közvetlenül küldhetı a beszállítónak. Bevételezés A bevételezés mindig beszerzési rendelésre hivatkozva történik. Mivel a rendelésen minden szükséges adat megtalálható, a bevételezés - amennyiben a rendelt termékmennyiség rendeltetésszerően érkezik - viszonylag egyszerő, egy jól áttekinthetı listás képernyı segítségével lehetséges. Lehetıség van bevételezéskor az ár felülbírálására (amennyiben a termék számlával érkezik és az eltér a rendelésen lévı ártól), valamint lehetséges az ár elrejtése, illetve információként történı megjelenítése (amennyiben a termékek jellemzıen szállítólevéllel érkeznek). A két megoldás kombinálható testreszabás segítségével. Bevételezésnél a termék átvehetı a gyártás / értékesítés számára azonnal felhasználható készletállapotba, minıségvizsgálati karanténba, valamint visszaküldhetı a szállítónak amennyiben minıségi / mennyiségi kifogás merül fel. Amennyiben a termék bevételezésre kerül és sarzs ellenırzött, sarzs számát bevételezéskor megkapja, mely történhet manuális gépelés útján, automatikus sarzs-szám generálással, illetve vonalkódolvasó használatával. Szintézis ERP Kft. MAX+ 10

11 Beszerzés A minıségvizsgálatra átvett árumennyiség egy plusz tranzakcióval szabadítható fel, valamint rendszer szinten meghatározható, hogy a minıségvizsgálati karanténon átfutó termékek a bevizsgálás elıtt vagy után kapják-e meg sarzs számukat. Nyomonkövetés A beszerzési rendelések állapota és bevételezési, visszaküldési tranazkciók ERP+IS listák segítségével könnyen nyomonkövethetık. A szállítói törzsadatok és árkönyvek alapján a szállítói teljesítésekrıl statisztikák, kiértékelések készíthetık. Mindez segíti a beszerzési politika alakítását, az utolsó beszerzési információk tárolása segítségével elızetes kalkulációk végezhetık, valamint hatékonyan elvégezhetı a szállítók versenyeztetése és a döntés az egyes beszerzési lehetıségek között. Szintézis ERP Kft. MAX+ 11

12 Gyártás - Tervezés GYÁRTÁS-TERVEZÉS Tervezés A gyártási folyamatban alkalmazható a MAX+ MRPII tervezés, amely a Gyártási Fıütemezıben (MPS) összeállított gyártási igényeket, vevıi rendeléseket és elırejelzéseket összehasonlítja a fizikális készlettel, minimumkészlet adatokkal, folyamatban lévı gyártási rendelésekkel és ez alapján a gyártott cikkekre gyártási, az vásárolt anyagokra a darabjegyzék alapján beszerzési rendeléseket javasol. A javasolt rendelések jóváhagyhatók változatlan formában, módosíthatók vagy elvethetık. Ilyen módon gyorsan kivitelezhetı egy nagyobb volumenő gyártási program összeállítása is. A MAX+ a tervezés során arra törekszik, hogy minimalizálja a készleteket és az átfutási idık figyelembe vételével a lehetı legjobban közelítsen JIT elıállításhoz. Amennyiben a darabjegyzékek mellett technológiai adatokat (erıforrások, idıadatok) is rögzítünk, a MAX+ Kapacitás-szükséglet Tervezés (CAP) rendszer vizuális és táblázatos információkat kínál a kulcs erıforrások (emberi vagy gépi) hasznosításáról, és elızetes rálátást biztosít a mőhely terhelésére vonatkozóan. A legtöbb CRP rendszertıl eltérıen, a MAX+ rendszere figyelembe veszi a hátralékokat, és megengedi ezek átvitelét a következı idıszakra (ezt a felhasználó határozza meg), lehetıvé téve ezzel valós elırejelzések készítését a várható kibocsátásról. Amennyiben a vállalati folyamatokra nem alkalmazható az MRPII tervezési metodika, egyedi gyártástervezési listák készíthetık ERP+IS segítségével, melyek fı célja a döntéstámogatás és gyártási programok hatékony összeállításához szükséges teljeskörő információ szolgáltatás. Mőhelyrendelések A gyártási rendelések (mőhelyrendelések) a tervezés használata során létrehozhatók javasolt rendelésekbıl jóváhagyással, vagy manuálisan. A mőhelyrendelésekhez szükséges darabjegyzékek könnyen összeállíthatók, a MAX+ többféle darabjegyzék másolási és összevont komponens módosítási lehetıséget kínál. Mindennek célja, hogy a gyártási anyagfelhasználást vezérlı darabjegyzékek a technológia és az alapanyagösszetétel esetleges változásait is figyelembe véve naprakészen rendelkezésre álljanak. Mőhelyrendelés létrehozásakor az alapvetı adatokon kívül, cégspecifikus adatokat is rögzíthetünk, amely a mőhelyrendelések nyomtatásánál, a belsı információszolgáltatásnál fontos szerepet tölthetnek be (pl.: csomagolási mód elıírása, megjegyzések, Szintézis ERP Kft. MAX+ 12

13 Gyártás - Tervezés használandó erıforrások megnevezése, stb). Lehetıség van továbbá mőhelyrendelés és vevıi rendelés összekapcsolására, amennyiben a vállalati környezet ezt indokolja, és a mőhelyrendelések feladása jellemzıen konkrét vevıi rendelésekre történnek. Ebben az esetben ERP+IS listák segítségével nyomonkövethetık az egyes vevık igényeinek teljesítésére kiírt gyártási programok fázisai is. A mőhelyrendelés létrehozásakor a darabjegyzék és a rendelt gyártott cikk mennyiség alapján a rendszer automatikusan készít egy komponenslistát, mely az adott mőhelyrendeléshez kapcsolódik és az adott rendeléshez szükséges teljes szükséges komponens mennyiségeket is tartalmazza. A komponenslisták mőhelyrendelésenként módosíthatók, ami lehetıvé teszi az esetleges komponens helyettesítések rugalmas kezelésést. Lejelentések A gyártott cikkek készre jelentése (lejelentés) mőhelyrendelésre hivatkozva végezhetı el, amely a lejelentéshez szükséges adatok egy részét tartalmazza. A termék amennyiben sarzs követett lejelentéskor kapja meg a sarzs számát, mely lehet automatizált, vonalkód olvasóval vagy manuálisan rögzített. Amennyiben a lejelentett termékmennyiségen kívül egyéb információt is rögzíteni szükséges, testreszabás által további ügyfélspecifikus mezık definiálhatók. A lejelentés történhet közvetlenül eladható készletállapotba, vagy kimenı minıségvizsgálati karantén készletállapotba is, ahonnan plusz tranzakció szükséges a felszabadításhoz. A lejelentésrıl ERP+IS-ben számos riport, lekérdezés áll rendelkezésre a mőhelyrendelések teljesülésének nyomonkövetésére. A lejelentések alapján lehetséges továbbá ideiglenes vagy végleges címkék nyomtatása, szintén ERP+IS segítségével. Anyagkiadás Az anyagkiadás a mőhelyrendelés komponenslista alapján történik. A lejelentett mennyiség alapján a MAX+ kiszámítja a norma szerinti anyagmennyiséget, amely kiadáskor módosítható. A nem sarzs követett komponensek esetében használható a backflushing funkció, mely lényege, hogy lejelentéskor a komponenslistán lévı nem sarzs követett anyagokat a MAX+ automatikusan kiveszi a készletbıl. Amennyiben manuális anyagkiadás történik backflushing nélkül, idıben és sorrendben eltérhet a lejelentéstıl. Az anyagkiadás mennyiségi eltérései ERP+IS listákkal nyomonkövethetık. Amennyiben a gyártott termék és a komponensek egyaránt sarzs követettek, késıbb vizsgálható, hogy egy adott sorozatszámú termék konkrétan milyen összetevıkbıl épült fel, a vásárolt anyagok mely beszállítóktól származnak, így a MAX+ gyártásirányítás folyamata számos ISO szabványnak megfelel. Szintézis ERP Kft. MAX+ 13

14 Raktármenedzsment RAKTÁRMENEDZSMENT A MAX+ raktármenedzsment elsısorban a jelentıs termékmennyiséggel rendelkezı nagyobb mérető raktárak átlátható irányítására szolgál. Ennek egyik legfontosabb eleme a három dimenziós raktárkezelés. A legjellemzıbb esetekben egy nagyobb raktáron belül meghatározott logika alapján polcrendszert alakítunk ki, amelyek meghatározott méretekkel és meghatározott teherbíró képességgel rendelkeznek. Ezek után a készleteket a bevételezések alkalmával a polcrendszeren belül valamelyik rakhelyre helyezzük, egy meghatározott csomagolási egységben, amely lehet többszintő is (pl.: paletta, azon belül doboz, stb). A kivételezések alkalmával az egységcsomagokat eltérıen is csomagolhatjuk mint ahogy a készletelhelyezés történt. A MAX+-ban természetesen több raktár kezelhetı és raktáranként definiálható, hogy az adott raktár MAX+ raktármenedzsment által irányított-e vagy sem. Amennyiben igen, meg kell határoznunk a következıket: folyosókat (a polcsorok között), amennyiben egy polcrendszernek jobb és bal oldala külön használható, érdemes egy fizikai folyosót kettıként kezelni a folyosók melletti polcrendszer szintjeinek számát a folyosók melletti polcrendszer oszlopainak számát Amennyiben a raktár mérete indokolja, a raktárt zónákra és alzónákra bonthatjuk. A fent említett három paraméter egy meghatározott mérető tároló "rekeszt" definiál, amelyet a MAX-ban rakhelyként használunk és a fent megadott paraméterekkel hivatkozunk rá. Ez a rakhely mutatja meg a készlet pontos elhelyezkedését. A rakhely a raktári hierarchiájában lévı legkisebb tároló egység. Ugyanakkor lehetıségünk van olyan rakhelyeket is létrehozni, amelyek a raktáron kívül esnek, erre a szállítótól beérkezı minıségi bevizsgálás alatt lévı készlet és a vevıtıl visszaérkezı hibás készlet elhelyezése szempontjából lehet szükség. Jellemzı, hogy egy beérkezı szállítmány egy ideiglenes rakhelyen minıségi bevizsgáláson esik át, ekkor értelemszerően annak eredménye alapján helyezzük el a készlet részét vagy egészét a rakhelyeken. A vevıtıl érkezı visszáruval ugyanez történhet, egy ideiglenes rakhelyen megtörténik a bevizsgálása és az alapján történik meg a döntés hogy a visszaérkezı árumennyiség mely része helyezendı el a raktárban a visszáru kezelés további lépéseinek végrehajtásáig. Az így kialakított raktártérkép lesz a raktárkezelési folyamatok alapja. A raktármenedzsment a következı fı tevékenységekbıl áll: bevételezés termelésbıl, szállítótól, vevıtıl (visszáru), vagy egyéb raktárból betárolás elıre meghatározott szabályok szerint (méretek, súlyok, stb) kiadási puffer szükség szerinti feltöltése kiadás irányítása (pl.: kiszállításhoz) készletellenırzések elvégzése csomagolási és szállítási utasítások képzése Szintézis ERP Kft. MAX+ 14

15 Szervizmenedzsment SZERVIZ MENEDZSMENT A mai gyorsan változó és erısen versengı piacon a magas színvonalú szolgáltatások biztosítása alapvetı összetevıje a sikeres vállalkozásnak. Az ügyfelek nemcsak kiváló minıségő termékeket igényelnek, hanem sokkal inkább az értékesítést követı szolgáltatások, a karbantartás és a javítás veszik át a vezetı helyet. A szállítóktól nagyfokú rugalmasságot, rövid válaszadási idıt, helyszíni javításokat és egyéni szervizszerzıdéseket várnak el. A Szerviz menedzsment biztosítja, hogy a vevı elégedett legyen a termékekkel és a nyújtott szolgáltatásokkal a vásárlás után is. Az Infor MAX+ lehetıséget nyújt a szerviz események, rendelések, szerzıdések kezelésére, mind szervizben történı javítás, mind helyszíni kiszállás esetén. A Szerviz menedzsment négy kulcsfontosságú információra épül: Szerviz esemény: ami elindít egy szerviz mőleletet, például információ küldése a vevınek, hibabejelentés Szervizrendelés: ami leírja az elvégzendı munkát és a munkához szükséges anyagokat Szerviz cikk: ami részletezi a javítandó cikk adatait Szervizszerzıdés: ami hosszú távú kapcsolatot biztosít a vevıvel A Szervizszerzıdésekbıl könnyedén létrehozhatóak a szerviz események, amely által biztosítva van, hogy a megfelelı szerviz mővelet a tervezett idıben történjenek meg. Az egyes bekövetkezett eseményekrıl automatikus üzenetek jönnek létre a meghatározott felhasználók részére. A Szerviz menedzsmentben egy adott folyamat nyomon követhetı az árajánlat elkészítésétıl kezdve, a folyamat során bekövetkezett események, felhasznált anyagok rögzítésén át, egészen a folyamatot lezáró számla kiállításáig. Továbbá nyilvántarthatjuk a szerviztevékenységben részt vevı szervizmérnökök és jármővek adatait, valamint a tesztelési eljárásokat is. Szintézis ERP Kft. MAX+ 15

16 Referenciák A Szintézis ERP Kft. MAX+ referenciái között a következı ügyfelek találhatók: Szintézis Informatikai Zrt. Hardver gyártás, forgalmazás, szoftver forgalmazás Szeplast Mőanyag Alapanyaggyártó Kft. Mőanyag granulátumok gyártása Bio-Textima Kft. Bio-hálószobai termékek (bútorok, matracok, gyapjútermékek) gyártása és forgalmazása Euro-V Kft. Bio-hálószobai termékek (bútorok, matracok, gyapjútermékek) forgalmazása Kingspan Kft. Tőzálló- és szendvicspanelek gyártása Human Operator Kft. Munkaerı közvetítés és kölcsönzés Rébusz Iskolaszövetkezet Diákmunka közvetítés Imi International Kft. Nyomástechnikai berendezések forgalmazása Szintézis ERP Kft. MAX+ 16

A tökéletes megoldás kis- és középvállalkozások számára

A tökéletes megoldás kis- és középvállalkozások számára SzintezisERP MAX+ // p12-01 // cyan magenta yellow black Infor MAX+ Vállalatirányítási Rendszer A tökéletes megoldás kis- és középvállalkozások számára Áttekintés Vállalatirányítási Rendszer egyaránt sikeresen

Részletesebben

JD EDWARDS ENTERPRISEONE

JD EDWARDS ENTERPRISEONE Funkcionális ismertetı JD EDWARDS ENTERPRISEONE Integrált vállalatirányítási rendszer 2008. Tartalomjegyzék 1 PÉNZÜGY-SZÁMVITEL... 3 1.1 Fıkönyv...3 1.2 Kontrolling...6 1.3 Partner adatbázis...6 1.4 Szállítói

Részletesebben

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében

Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek szerepe a vállalatirányítás hatékonyságának növelésében Dr. Kárpáti Tibor egyetemi adjunktus Sárkány Zsolt gazdaságinformatikus

Részletesebben

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT.

KFKI ISYS. MFG/PRO eb2. Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. KFKI ISYS MFG/PRO eb2 Integrált vállalatirányítási rendszer KFKI ISYS INFORMATIKAI KFT. B E V E Z E T Ô MFG/PRO integrált vállalatirányítási rendszer Az MFG/PRO integrált vállaltirányítási rendszer mûködésének

Részletesebben

ENTERPRISE APPLICATIONS

ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 1. oldal 2. oldal Ritkán állunk meg a mindennapi munka során, hogy átgondoljuk, honnan jöttünk és hová tartunk. Cégünk húszéves jubileuma azonban

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT Fehér Kálmán Gábor Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI

Részletesebben

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ TRON Integrált Vállalatirányítási Rendszer Termékismertetõ 2000 Bevezetés A mai felgyorsult, számítógépek által irányított gazdasági életben, tevékenységi körtõl függetlenül már a néhány fõt foglalkoztató

Részletesebben

Integ e rá r lt l v áll l a l la l tir i á r nyít í ási r n e dsze z r e e r k

Integ e rá r lt l v áll l a l la l tir i á r nyít í ási r n e dsze z r e e r k Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Bozsik Sándor Az információs rendszerek fejlıdése ERP 2 ERP 1990-es évek MRP II 1970-es évek MRPI 1960-as évek vége 2 Az információs rendszerek fejlıdése MRPI

Részletesebben

A versenyképes vállalatirányítás

A versenyképes vállalatirányítás Schwarczenberger Istvánné dr.: A versenyképes vállalatirányítás Budapest, 2008. P:\BMS CM_final\Management\Versenyépes vállalatirányítás_sm.doc TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

A serpa integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése

A serpa integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése A serpa integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése esettanulmány Kótai, Kristóf II. évf. programtervezı matematikus Raffai, Tamás II. évf. programtervezı matematikus Bevezetı Jelen esettanulmány

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

DigiConto Tájékoztató Zalaware Kft. Termelésirányítás

DigiConto Tájékoztató Zalaware Kft. Termelésirányítás Termelésirányítás Referenciák és még több, mint 40 cég és könyvelőiroda NAV Programunk megfelel a mindenkori számlakészítési szabályoknak. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a törvényi változásokat és

Részletesebben

Navision Support Online

Navision Support Online A Dynamics NAV rendszer funkcionális leírása Egy sikeres üzlet mögött hatékony ügyviteli folyamatok állnak, ahol a megfelelő információk, megfelelő időben, a megfelelő személynél állnak rendelkezésre.

Részletesebben

A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon

A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT A KKV-k és az ERP rendszerek Magyarországon Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 3. munkacsoport munkájának

Részletesebben

1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása. Elsı változat. Jármővek 1 2 3 4

1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása. Elsı változat. Jármővek 1 2 3 4 MELLÉKLETEK 1. mellékelt Integrált közösségi közlekedési rendszer indulási jegyzéke, és jármőbeosztása Elsı változat Viszonylatok Jármővek 1 2 3 4 Egyéb 1 Autóbuszállomásról 8:30 X 9:00 X 9:20 X 10:25

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Információs rendszerek

Információs rendszerek Készült a Phare HU0008-02 program támogatásával A felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek javítása Salga Péter Készült a Phare HU0008-02-01-0007 számú Vállalkozások felhasználó-orientált

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER.

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. Sok szempontból előnyös a PROGRAMJA! raktár üzemeltetési Bevezető. Kedves Partnerünk! Ön is jól tudja, hogy

Részletesebben

Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr.

Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr. Logisztikai informatika Szerzı: Dr. Bikfalvi Péter Dr. Dudás László Dr. Hornyák Olivér Dr. Kulcsár Gyula Dr. Nehéz Károly Dr. Tóth Tibor Lektor: Dr. Erdélyi Ferenc 1. BEVEZETÉS (Dudás László) 1.1. A mő

Részletesebben

B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben FĞiskolai jegyzet

B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben FĞiskolai jegyzet B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális megközelítésben F iskolaijegyzet 2002. B. VIRÁGHALMY LEA Vállalatirányítási információs rendszerek,, Budapest 2002. Michelberger

Részletesebben

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN LAÁB ÁGNES VEZETİI SZÁMVITEL ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Oktatási segédlet Törölt: a BME GT 35M005 tárgyhoz Szakmai lektor: Karai Éva Nyelvi lektor, szerkesztı: Bárány Mónika BUDAPEST, 2009. Tartalom BEVEZETÉS...

Részletesebben

Vállalatirányítási megoldás kisés középvállalatok számára. A megoldás áttekintése

Vállalatirányítási megoldás kisés középvállalatok számára. A megoldás áttekintése Vállalatirányítási megoldás kisés középvállalatok számára A megoldás áttekintése Tartalom Bevezetés 3 SAP Business One: legfontosabb különbségek 4 Üzleti előnyök 5 A funkciók áttekintése 6 Pénzügy 8 Az

Részletesebben

Vezetıi döntéseket támogató adattár alapú mutatószám rendszer koncepció. 2005. június 22.

Vezetıi döntéseket támogató adattár alapú mutatószám rendszer koncepció. 2005. június 22. Vezetıi döntéseket támogató adattár alapú mutatószám rendszer koncepció 2005. június 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 BEVEZETÉS... 4 1.1 PROJEKT HÁTTÉR, CÉLKITŐZÉSEK... 4 2 A TANULMÁNY ÖSSZEFOGLALÁSA...

Részletesebben

OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5

OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5 OPS Vállalatirányítási Rendszer V 1.5 2/14 oldal OPS - Optimized Productivity System Nr:11082901 A bemutatása A cég 2000-ben alakult német-magyar tulajdonosi háttérrel azzal a céllal, hogy a német beszállítói

Részletesebben

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája

Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Logisztikai rendszerek informatikai architektúrája Szerzık: Dr. Kovács László (3. fejezet és 5.3, 5.4, 5.5 alfejezetek) Krizsán Zoltán (4. fejezet) Szőcs Miklós (1. fejezet, 5.1,5.2 alfejezetek) Wagner

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben