A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK JÖVŐJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK JÖVŐJE"

Átírás

1 A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK JÖVŐJE A hagyományos integrált vállalatirányítási információs rendszerek átalakulnak. A piaci verseny és a technológiai fejlődés két területen hozott jelentős változásokat. A rendszerek kiegészülnek üzleti intelligencia-alkalmazásokkal, valamint megfigyelhető egy nyitás az Internet és az e-business felé. A vállalati informatikai szakemberek feladata megváltozott. Előtérbe került a stratégiai céloknak, üzleti folyamatoknak és speciális vállalati igényeknek megfelelő szoftver-rendszerek kiválasztása és bevezetése. A piacon számos, különböző célra készült megoldással találkozhatunk, melyek között nem könnyű eligazodni. Ehhez próbál segítséget nyújtani ez a jegyzet, ismertetve a választási lehetőségeket és fejlődési irányokat. A definíciószerű leírások értelmezik a szakirodalomban, folyóiratokban és ajánlatokban felbukkanó fogalmakat és betűszavakat. 1. Bevezetés Megfigyelhető, hogy a régi, piacvezető ERP (Enterprise Resource Planning Systems Vállalatirányítási Információs Rendszerek) gyártók az elektronikus kommunikáció terjedése miatt saját erőből vagy szövetségeseket keresve megpróbálnak elmozdulni az Internet, az Intranet és az üzleti intelligencia irányába. Az új technológiai lehetőségek lehetővé teszik a vállalati folyamatok kiterjesztését a beszállítók és az ügyfelek irányába. Az üzleti informatika új területeinek, elemeinek utóbbi években történő megjelenése megerősíti, hogy az informatika alkalmazott tudomány. Csak más szakmákkal, tudományterületekkel (logisztika, marketing, számvitel, kontrolling stb.) együtt képes az üzleti életben előkerülő kérdésekre választ, megoldást adni. Az új alkalmazások bevezetése elsősorban nem az informatika-, hanem vállalati stratégia kérdése. 2. ERP rendszerek Az integrált ERP rendszerek nem csak nagyvállalatok számára készülnek. (Ma már, az árbevétel szerinti első 200 magyar vállalatnak van integrált vállalatirányítási rendszere ) Az informatikai megoldásokat szállító cégek rájöttek, hogy a kis és közepes méretű vállalatok nagy piacot jelenthetnek ebben az öldöklő versenyben. A nagy rendszereknek megszülettek a kisebb változatai is (SAP, Infosys, Movex, Baan, Scala stb.), de vannak kifejezetten kisebb méretű cégeknek íródott szoftverrendszerek is (pl. Infor NT, Axapta, Exact). Ma Magyarországon több mint 40 ERP rendszert kínálnak különböző informatika cégek [4]. Egyre inkább elképzelhetetlen, hogy termelő-, szolgáltató vállalatok saját erőből fejlesszenek üzleti informatikai alkalmazásokat. Az ERP rendszerek esetén a fejlesztés időszükséglete meghaladja mérnökévet. Egy-egy speciális területen elképzelhető kiegészítésként használt egyedi szoftver, de a megoldás-szállítók szinte minden feladatra, funkcióra nyújtanak reális választási lehetőséget. Az alkalmazó cégek szakembereinek csak kiválasztani, bevezetni és működtetni kell ezeket a rendszereket. A venni vagy gyártani? kérdés tehát eldőlt. Ma a legtöbb integrált vállalatirányítási információs rendszer funkcionális területek szerint (Beszerzés, Raktározás, Termelés, Értékesítés, Pénzügy, Számvitel, Kontrolling, Karbantartás, Tárgyi-eszköz gazdálkodás, Minőségbiztosítás, Emberi Erőforrás és Beruházás Menedzsment), modulokból épül fel, ame-

2 lyek paraméterezhetők vagy CASE (Computer Aided System Engineering) rendszer segítségével illeszthetők a vállalati folyamatokhoz. Így egy termék a megfelelő modulok összeválogatásával akár egészen eltérő jellegű igényeket is képes kielégíteni. Megfigyelhető, hogy ezeket a kipróbált kész rendszereket iparágak szerint ajánlják. A rendszerekbe történő paraméterezésen túli beavatkozás általában költséges és garancia-vesztéssel is járhat. Az évről évre változó, újabb és újabb verziók nem biztos, hogy elviselik a korábban született kiegészítő megoldást. A szoftver-követés és garancia szempontjából az optimális a standard verzió választása, akár az üzleti folyamatok megváltoztatása árán is. Az informatikusok új csoportjára lesz (van?) szükség, akik legalább olyan jól ismerik saját cégük működését, mint amennyire választott szakmájukhoz is értenek. Képesek felmérni a vállalatnál jelentkező igényeket és segítséget tudnak adni a felső vezetésnek a választásban. A vállalatirányítási információs rendszerek bevezetési projektjei azért sikertelenek néha, mert a vállalati folyamatok és az informatika között nincs összhang. A cél nem a bevezetés, hanem a vállalat hatékonyabb működése. (A felhasználót nem az érdekli, hogy a kliens és a szerver közötti adatátviteli sebesség ügyfelenként hány Kbit/s ) Természetesen nem mindig várható el a felhasználóknál dolgozó informatikai szervezettől, szakemberektől, hogy egyedül vezessék be a rendszereket. A vállalatoknak nem konkrét szoftverrendszerekre van szükségük, hanem üzleti problémáik megoldására. Megjelentek a piacon az ún. rendszerintegrátorok és tanácsadó cégek, amelyek különböző, egymással kompatibilis megoldásokat illesztve segíteni tudnak az integrált vállalati információs rendszerek kialakításában. Nem szabad az informatikai divatot gondolkodás nélkül követni. Elemezni kell, hogy az aktuális technológia bevezetése és alkalmazása tényleg haszonnal jár-e a vállalat számára. A gyors fejlődés miatt egy rövid, pár hónapos várakozás néha milliós költség megtakarítását, vagy jobb, személyre szabottabb megoldást eredményezhet. 3. Üzleti intelligencia Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek által szolgáltatott jelentések, listák (report-generátor ) képesek a vezetők számára információkat szolgáltatni, de bonyolult döntések előkészítésére és mélyebb elemzésekre már nem mindig alkalmasak. Az üzleti intelligencia rejtett bevételnövelő ill. költségcsökkentő lehetőségek feltárásával foglalkozó alkalmazások gyűjtőneve. Az erősödő piaci verseny az alábbi feladatokat rója a cégekre: üzleti tervek rendszeres aktualizálása, a változások várható hatásainak elemzése, a marketing és értékesítési akciók gyors és hatékony megtervezése, nyersanyag-felhasználás, raktárkészlet és létszám optimalizálása, beruházások hatásvizsgálata, szervezetfejlesztés. A fentiek hatékony megoldásához ma már olyan eszközökre van szükség, amelyben a vállalat folyamatairól, tevékenységeiről szóló adatok a vezetők igényeinek megfelelő, könnyen kezelhető formában lesznek elérhetők. A következőkben említett alkalmazások lényegesen nagyobb teljesítményű hardver elemeket igényelhetnek, mint egy hagyományos vállalati információs rendszer. A nagyobb hard-

3 ver-szállítók (IBM, HP, Compaq) ajánlásokat készítenek arról, hogy különböző üzleti intelligenciák megvalósításához milyen számítástechnikai háttér szükséges Vezetői Információs Rendszer A vezetői információs rendszerek (MIS - Manager Information System) interaktív jelentéseket, grafikonokat és összefoglalókat készítenek ismert alkalmazásokon keresztül. Maga a vezetői információs rendszer létrehozása az informatikai rendszer kiépítésének befejező lépése lehet. Csak akkor érdemes vele foglalkozni, ha az adatbázisokat létrehoztuk és a feldolgozói, ún. tranzakciós programokat beüzemeltük. Természetesen az informatikai fejlesztéseket taglaló tervekben ezt az igényt is szerepeltetni kell. Nem szerencsés, ha utólag illesztjük az igények közé a vezetői információs rendszert Adattárházak A bonyolultabb döntéstámogató rendszerek (DSS - Decision Support System) meghatározott feltételrendszer alapján emelik ki az adatokat a vállalati adatbázisokból és azokat adattárházban tárolják. Az adattárházak (Data Warehouse) megfelelő struktúrában, elemzéshez előkészítve, történeti rálátással gyűjtik össze a vállalatok életében felmerülő külső és belső adatokat, amelyek bekerülésük után már nem változnak. Tulajdonképpen ezek is adatbázisok, de itt sokkal fejlettebbek a feltöltést, karbantartást és lekérdezést végző eszközök, módszerek. Az adattárházakban a különböző adatforrásokból nyert adatokat olyan struktúrában kell elhelyezni, hogy a bennük tárolt információk igény szerint, változatos formában legyenek lekérdezhetők. Lehetővé teszik a múlttal való összehasonlítást és különböző előrejelzési lehetőségeket is biztosítanak. Egy adattárház kialakítása komoly beruházást igényel és kidolgozott módszertant kíván. Ennél egyszerűbb feladatot jelent az adatpiacok (Data Market) létrehozása. Ezek egy-egy tevékenységi területre (kontrolling, pénzügy, termelés, marketing) koncentráló, előre feldolgozott információgyűjtemények. A vállalat fejlődésével az adatpiacok összevonásával az adattárház is kialakítható. (Egy 1999-es IBM felmérés szerint 120 tagja van az IBM Terabyte Club-nak. Ezek a felhasználók IBM gépet használnak és adattárházuk, több mint 1 Terabyte adatot tartalmaz...) Az adattárházak, adatpiacok megvásárláskor üresek, de beépített vagy csatolható eszközökkel az üzleti cél alapján feltölthetőek. Ilyenkor az első lépés mindig az ún. adattisztítás, amely a téves, elírt vagy vállalati szinten nem egységesen értelmezett adatok rendbetételét jelenti. A legjobb üzleti intelligencia-alkalmazás, - akárcsak az ERP rendszer - is megbukhat, ha nem megtisztított, megbízható adatokkal kerül feltöltésre. A döntéstámogató, -előkészítő rendszereket a pénzügyi, a marketing, a termelési ill. a vállalat egészén dolgozó elemzők használják. Feladatuk a trendek meghatározása és a mi lenne, ha? kérdésekre válaszoló modellek felépítése, amelyek mérhető mennyiségekkel írják le a különböző árképzési és költségvetési alternatívákat. Az adattárházakon működő lekérdező, döntéstámogató, elemző eszközök képességei eltérnek egy hagyományos operatív vállalatirányítási rendszerétől. Itt kell megemlíteni az OLAP technika (Online Analytical Processing) fogalmát. Ez többdimenziós alapú adatbázis alkalmazás. Az információkat a dimenziók (idő, értékesítési csatorna, földrajzi elhelyezkedés, beszállítói csoportok, alkalmazott technológiák stb.) mentén több irányból teszi hozzáférhetővé, elemezhetővé.

4 Az adattárházak egy másik felhasználása az ún. adatbányászat (Data Mining). Ez olyan számítástechnikai (adatbázis-kezelő) és statisztikai módszerekből valamint algoritmusokból álló eszközrendszer, amelynek segítségével az általunk fel nem ismert összefüggésekre is fényt deríthetünk. Elsősorban a marketing, ill. a kereskedelem területén alkalmazzák (pl. ügyfelek előre nem ismert csoportosítása), de ma már termelésben és logisztikában is hasznát veszik (kibocsátások hullámzása, selejt- és hiba-okok elemzése, szállítási késések vizsgálata stb.). Az üzleti intelligencia alkalmazása fegyelmet kényszerít a vállalatokra, megköveteli a mutatók és az üzleti fogalmak cégen belüli azonos értelmezését. Nehezen integrálhatóak a szervezeti egységek vezetőinek egyéni sziget-megoldásai. Előnyös, ha az adatokat egy megbízható információkat nyújtó integrált vállalatirányítási információs rendszerből (ERP-ből) vesszük. Egy piackutató cég előrejelzése szerint a vezetői információs és döntéstámogatási rendszerek piacán 2002-re az operatív rendszerek és döntéstámogató rendszerek jelenlegi 70-30%-os aránya 30-70%-osra változik. A drasztikus változást azzal indokolják, hogy a hangsúly a döntéstámogatási munkát segítő információk gyors elérésére helyeződik. A legjelentősebb számítógépes vállalati információs rendszereket forgalmazó cégek ezeken a területeken is kínálnak megoldásokat (SAP R/3-EIS, SCALA, Oracle-DataMart Suit, Megatrend, SAS stb.), de vannak olyan önálló, - nagy rendszerbe nem integrált - rendszerfüggetlen szoftvercsomagok, amelyek illeszthetőek a vállalatok speciális igényeihez (Cognos- Impromptu, Comshare Decision, MS-SQL Server 2000). Az átlagos telepítési ideje egy ilyen üzleti intelligencia eszköznek 3-6 hónap. De ez a bevezetés ideje és nem a befejezésé. Ezeket a projekteket abbahagyni lehet csak, befejezni nem Nagyon sok projekt kudarccal végződik. Az okok - hasonlóan más sikertelen informatikai projektekhez - a következők lehetnek: szervezetlenség, az alapadatokat szolgáltató számítógépes operatív vállalatirányítási rendszer alkalmatlansága, motiváltság hiánya, bevezetés iránt elkötelezett felsővezető hiánya, a projektből kimaradó felhasználók, nem megfelelően felmért informatikai igények, rendezetlen adatbázisok, nem egységes adat- és fogalomértelmezés Új lehetőségek az üzleti intelligenciában (Business Intelligence) BSC (Balanced Scorecard stratégiai döntéstámogató rendszer) A vállalatok könyv szerinti és piaci értéke között jelentős különbség lehet. Ennek egyik oka a vállalatoknál eluralkodó pénzügyi szemléletű teljesítménymérés. Az üzleti tevékenységeket nemcsak pénzügyi oldalról, hanem az ügyfelek (vevők), belső működési folyamatok és az emberi erőforrás (tanulási és fejlődési képesség) oldaláról is mérhetővé kell tenni.

5 A pénzügyi célok teljesülését elégedett, visszatérő vevőkkel lehet kielégíteni. A vevőt a vállalati anyagi-, irányítási- és értékfolyamatok révén szolgálják ki. A folyamatok pedig a szervezetben dolgozó emberre épülnek. A rendszer ezeken a területeken előre meghatározott mutatók, mérőszámok alakulását vizsgálja. Egyszerűen mérhető, szakmailag még kezelhető számú (15-25) mutatót kell definiálni (pl. ügyfélkérésekre adott válaszok átfutási ideje, reklamációk száma, egy főre eső árbevétel-növekedés, oktatásra szánt idő). A cél (hasonlóan a kontrollinghoz ) a több dimenzióban történő gondolkodás. A BSC az üzleti stratégia szervezeti lebontására is megoldást kínál, így minden szervezeti egység a vállalatival összhangban lévő, saját stratégiát alakíthat ki. Az alsó szintek megismerhetik saját munkájuk hatását a vállalat működésére. Az adatok a cég ügyviteli, műszaki elemző rendszereiből (ERP+MIS), de akár adattárházból is származhatnak. A BSC tehát a vállalati stratégia kézbentartására alkalmas - az üzleti intelligencia informatikai eszközeire alapozott - informatikai támogatás (ScoreIT, Oracle BSC, SAS Strategic Vision stb.). Ha az adott cégnek nincs jól definiált, leírt stratégiája, akkor nem szabad BSCben gondolkodnia CRM (Customer Relationship Management ügyfélkapcsolatok kezelése) Az igazi kereskedő egyik legfontosabb célja az ügyfél vagy vevő lehető legteljesebb megismerése, és ezeknek az ismereteknek a kihasználása újabb és újabb eladások érdekében. A CRM nemcsak egy programcsomag. A piacon kapható szoftverek (Exact CRM, Marketing Manager, Pivotal erelationship 2000, Onyx - Magic CRM stb.) csak eszközei a céget átható új értékesítési filozófiának. A középpontban a folyamatos, ismételt értékesítés áll. A marketing a vállalkozások nagy részénél még mindig termékközpontú. Nem az ügyfelekre figyelnek, hanem a rövidtávú eladási adatokra. Ne csak eladni akarjunk, próbáljuk meg kideríteni, hogy mit szeretne a vásárló. A közeljövő sikeres cégei figyelembe veszik az ügyfelek egyedi igényeit, megpróbálnak személyre szabott árut és/vagy szolgáltatást nyújtani, valamint hosszú távú, stabil ügyfélkapcsolatot kiépíteni. A CRM rendszerek a következő területeken nyújtanak segítséget: kapcsolattartás (vevők, ügyfelek elérhetősége), értékesítési és marketing akciók tervezése, értékesítési folyamat követése, ajánlat és rendelés nyilvántartás, értékesítési csatornák kezelése, telefonos vevőszolgálat (call-center), szerviz és lízing szerződések kezelése, dokumentum kezelés, döntéstámogatás különböző elemzések, statisztikák segítségével, telemarketing, ügyfélkapcsolat gondozása. A CRM tehát szintén a vállalat üzleti stratégiáját támogató folyamatok és rendszerek együttese, amelyeket alkalmazva a vállalat képes hosszú távú, nyereséges kapcsolatot fenntartani a rendszer által kimutatott, számára fontos ügyfelekkel [2].

6 Várható, hogy sok vállalat fog az ügyfélkapcsolatot kezelő rendszerek irányába elmozdulni, de igazán jó eredményeket a nagy ügyfélkörrel ( ) rendelkező cégeknél lehet várni, amelyek elfogadják az új felfogást, elviselve az esetleges szervezeti átalakulást is SCM (Supply Chain Management ellátási, beszállítói lánc kezelése) Az SCM ben a vállalati belső ellátási lánchoz kívülről Internet hozzáférés segítségével illesztjük egyik oldalról a beszállítót, a másik oldalról a vásárlót. Ezek a rendszerek együttműködést feltételeznek a lánc tagjai között, racionalizálva a logisztikai rendszert. A résztvevők önállóságukat megőrizve egyesítik erőforrásaikat. Az SCM szoftverek (Ariba, QUAD, EXE Technologies, MatrixOne, Managustics Group, Commerce One, i2 Technologies stb.) az alábbi területeken adnak megoldást: vevői igények felmérése, készletek beszerzése, gyártási folyamatok tervezése, rendelés követés, késztermék elosztás, piackutatás és terméktervezés. 4. e-business Az IBM révén alig pár éve került be a köztudatba az e-business. A fogalmak még mindig nem tisztázottak, ill. nagyon általánosak. Ebbe a körbe tartozik az üzleti célú elektronikus levelezés, a marketing célból készült és interaktív lehetőségeket is biztosító Web oldal üzemeltetése, valamint a teljes vállalati működést vagy annak egy részét elektronikus, illetve Internet alapokra helyező cég is. Az elektronikus kereskedelem üzleti tevékenység - vezetékes és most már vezeték nélküli - Internet és Intranet hálózatot igénybevevő, Web alapú alkalmazásokat felhasználó kapcsolat, üzletvitel, információcsere amely lehet: vállalaton belül, pl.: különböző telephelyek közötti Internet technológiát felhasználó kereskedelmi célú információcsere, vállalatok között (business to business B2B), pl.: nagykereskedelmi megrendelések, vállalat és kormányzati, önkormányzati szféra között (business to administration B2A), pl.: közbeszerzések, vállalat és végfelhasználó között (business to consumer B2C), pl.: könyv-, pizza-rendelés, vagy akár két végfelhasználó között is (consumer to consumer C2C), pl.: apróhirdetés, Az e-business egyik legfontosabb eleme az elektronikus kereskedelem (e- Commerce), amelynek két oldala van; az egyik az elektronikus értékesítés (e- Sales), míg a másik az elektronikus beszerzés (e-procurement). A kettő nem választható el egymástól. A kereskedelmi ügylet (adás-vétel) lebonyolódhat saját on-line bol-

7 ton keresztül, virtuális piactéren (electronic marketplace) vagy ún. virtuális árverés, e- aukció (e-auction) segítségével. Az virtuális piactéren a vállalatok gyorsan, alacsony költséggel, a számukra megfelelő időpontban szerezhetnek be bármilyen árut, hiszen az Internet felhasználásával eltűnik a földrajzi és az időkorlát. Ezek a piacok minden vállalkozás számára nyitottak. Nagy valószínűséggel a kisebb vállalatoknak hoz majd hasznot, hiszen az egész világon jelen lehetnek termékeikkel és szolgáltatásaikkal. A külföldi lehetőségek után (www.fastparts.com, stb.) Magyarországon is megjelent az első ilyen virtuális piactér. (www.marketline.hu). Az e-aukció az Interneten külön erre a célra a beszerző vállalat által időszakosan megnyitott platformon történik. A résztvevők az előzetes beszállítói minősítésen átesett, meghívott potenciális szállítók és természetesen a szervező cég. A beszállítók árban, szállítási határidőben, minőségben, garanciális szolgáltatásokban és fizetési feltételekben versenyeznek egymással. Az aukción résztvevők csak a saját ajánlatuk helyezését és a legjobb ajánlat adatait látják. Nem ismerik egymást. Ezzel kizárható az előzetes megegyezés. Egyegy ilyen aukció az előkészületeket és az utómunkálatokat nem számítva (minősítés, meghívás, próba aukció, szerződéskötés, lehívás) 2-3 óráig tart. Az elektronikus adatcsere (EDI - Electronic Data Interchange) már több mint 20 éve használt, Internettől független, szabványos megoldás. Adatvédelemmel ellátott számítógépes rendszerek közötti adatforgalom lebonyolítására szolgál. Független nyelvektől, alkalmazott hardvertől és szoftvertől. Több mint 200 szabványosított okmány küldhető a szolgáltató cég által összekötött üzletfelek között (megrendelések, számlák, árlisták, átutalások, számlakivonatok, visszaigazolások, adóbevallás, stb.). A világon a leginkább banki szférában, autógyártásban, adóbevallásnál használják. Eddig csak nagy mennyiségű kicserélendő adat esetén volt gazdaságos. Most megjelent az EDI egy újabb fajtája, a Web alapú direkt kapcsolat, a WebEDI, amely az előző hátrányt kiküszöböli. 5. Workflow rendszerek A nagy szervezetek bonyolult felépítésűek. A dolgozók által elvégzett résztevékenységekből áll össze a szervezet tevékenysége. A munkatársak egymásnak adják át a feladatokat. A zökkenőmentes munkához nem elég az egyéni munkaköri feladatokat meghatározni. Szükséges az egymás után következő lépések megadása is. A hagyományos ERP rendszerek nem látják el feladatokkal a felhasználókat. Vannak különböző lekérdezési lehetőségek az elvégzendő munkával kapcsolatban, de nincs határozott feladat-delegálás és felelősség-átadás. Kevés az olyan ellenőrzési lehetőség, hogy a kitűzött feladatot időben elvégezték-e. A vállalati ügyvitel fejlődésének a következő lépcsőit figyelhetjük meg napjainkban: hagyományos ügyvitel, a vállalati folyamatok adminisztrálása, optimalizálás, szükségletszámítás, rendszer által szabályozott folyamatok, feladatok szétosztása felelősönként, esetleg ellenőrzés. A workflow olyan szoftvereszköz, amellyel a vállalat dolgozóira, szervezeteire és feladataira kiterjedő, munkafolyamatokat kezelő és ellenőrző számítógépes hálózati alkalmazások alakíthatóak ki. Alkalmazásával az egyes részfeladatok közötti időszakok lerövidíthetőek, a

8 holtidő eltűnik. A workflow használata olyan feladatok esetében különösen hatásos, ahol egy folyamat több döntési és ellenőrzési fázison megy keresztül. Ezek a rendszerek (Staffware, Oracle InterOffice, Domino, Aris, Flowmark stb.) a már meglévő alkalmazások fölé helyezve gyakorlatilag automatizálják a vállalat ügymenetét, és felhasználják az űrlap-generálási, iroda-automatizálási, elektronikus posta, adatbázis kezelő és szövegszerkesztő technikákat. A workflow hasonlatos a hagyományos értelemben vett folyamatszabályozáshoz. Itt is vannak események, csomópontok és ciklusok. A feladatok szabályozott folyamat révén, dokumentált módon áramolnak az egyik munkahelyről a másikra Internet vagy Intranet segítségével. A folyamat a workflow rendszer által vezérelt és adminisztrált eljárás szerint megy végbe, rögzítve a feladatkiadás tényét és a felelőst. Így ellenőrizhető lesz; ki, mikor, hogyan teljesítette és továbbította a munkát. Ez eleinte elriaszthatja a felhasználókat, de az áttekinthetőbb és gyorsabb ügymenet révén a munka könnyebb lesz. A workflow [1] tehát részben módszertan, amelynek segítségével elkészíthető az ügyviteli folyamatok logikai modellje, részben pedig CASE eszköz, amellyel a logikai modell működő, fizikai rendszerré alakítható. Várható, hogy a jövőben már nem kell mindenkinek mindennap bejárni a munkahelyére. Létrejöhet a virtuális vállalat, amelyet egy továbbfejlesztett ERP rendszer tart össze. 6. Folyamatok szimulációja Ez a téma látszólag nem illeszkedik a témához, de léteznek olyan termelési, logisztikai feladatok, problémák, amelyeket a legjobb ERP rendszerek sem képesek megoldani. Minden ipari termelő rendszerben anyagi folyamatok mennek végbe. Ez időben egymást dinamikusan követő diszkrét eseményeket (jármű- és gépgyártás) vagy folytonos-folyamatos modellel leírható folyamatot (vegyipar vagy élelmiszeripar) jelent. Ahhoz, hogy termelési rendszerünket irányítani tudjuk, pontos információk szükségesek a folyamatok belső törvényszerűségeiről. Az esetleg hiányos ismeretek pótlására két lehetőség kínálkozik; Kísérletek végzése az ipari folyamatoknál nem mindig járható, mivel egy-egy esemény (pl. nagy értékű termelő berendezés rendszerbe állítása) költségei miatt megismételhetetlennek tekinthető. A számítógépes folyamat-szimuláció a valóság lényeges tulajdonságainak leképezésével segítséget nyújthat a rejtett összefüggések megismerésében és a legelőnyösebb döntések meghozatalában. A számítógépes modell megalkotásával, vizsgálatával elemezhetjük a jelenben vagy jövőben lejátszódó valóságos folyamatokat. A szimuláció használata akkor indokolt, ha a kérdéses folyamat áttekinthetetlen vagy olyan adatokra van szükség, amelyekhez másként nem juthatunk hozzá. A szimulációval nyert adatok és összefüggések pontossága attól függ, hogy a modell mennyire jó. A kiértékelés során ne fogadjuk el kritika nélkül a kapott eredményeket. Ha lehetséges, elsőként mindig a valóságos állapotnak megfelelő modellt állítsuk össze. A szimuláció eredményeinek és tényleges input- és output adatok összevetésével kiderül, hogy mennyire megbízható a szimulációs modell. Egyezés esetén kezdjük el a tervezett változások hatásainak elemzését.

9 A szimulációs szoftvereket (Taylor II., Witness) a következő termelésirányítási problémák megoldásához lehet felhasználni: gép-kihasználtság elemzése, értékelése, átfutási idők csökkentése, erőforrás szükséglet meghatározása, gyártósorok összehangolása, szűk keresztmetszetek meghatározása, raktározási, készletezési problémák megoldása, műhely-elrendezés elemzése, sorozatnagyság meghatározása, JIT koncepciók tesztelése, üzemzavarok hatásainak elemzése, új termelési programok, ütemezési tervek tesztelése, karbantartás ütemezése. A számítógépes modellek felépítése fizikai és logikai elemekből építőkockaszerűen történik. Fizikai elemek alatt a megfogható dolgokat értjük: anyagok, termékek, gépek, szállítópályák, tároló helyek, személyzet stb. A logikai elemek a modell működését vezérlik (pl. műszakrend, anyagok jellemzői, költségek, valószínűségi változók). A modell felépítése ma már nem igényel semmiféle programozói gyakorlatot, ill. matematikai (differenciál egyenletek és egyenletrendszerek felírása és megoldása) és rendszertechnikai ismeretet (diszkrét és folytonos-folyamatos rendszerek digitális szimulációja és sztochasztikus hatások beépítése ). A felhasználókat korszerű 2D-s és 3D-s animáció, valamint beépített statisztikai elemző módszerek segítik. A modellekbe logikai elemként grafikonok, kijelzők vihetők be, amelyek az általunk kért adatokat mutatják dinamikus formában. A szimulációval gyorsan, gyakorlatilag költségmentesen lehet hosszú hónapok működésének megfelelő statisztikai adatsorokat elemezni. 7. Egyéb lehetőségek A piacon találhatók nehezen besorolható, speciális üzleti megoldások, szoftverrendszerek is Szolgáltató cégek vállalatirányítási rendszerei A projektorientált, elsősorban szakértői szolgáltatásokat nyújtó vállalatokra (K+F vállalatok, mérnöki irodák, tanácsadó cégek, szoftverfejlesztők, reklámügynökségek stb.) nem igazán illeszthető egy hagyományos ERP rendszer, hiszen a megoldandó problémák strukturálatlanok és állandóan változó környezetben jelentkeznek. Ilyen jellegű feladatokra fejlesztették ki az üzleti szolgáltatási irányítási rendszereket (PSA Professional Services Automation). A cél a teljes szolgáltatási folyamat felügyelete az ügyfélkapcsolat és a szerződések kezelésétől (CRM) a projektmenedzsmenten, erőforrás kezelésen és költség- illetve az időelszámoláson át egészen az ún. support tevékenységekig. Nagyon sok esetben több, párhuzamos projekt fut egyszerre, ugyanazon erőforrásokat - az esetek nagy részében a szakértőket - terhelve.

10 Az optimális működés kialakításában, a felvállalható feladatok megállapításában, és a felhalmozódott tudás kezelésében segítenek ezek a szoftverrendszerek (ArtemisView, Changepoint) Termelésütemező rendszerek Termelő cégeknél sok erőforrás és sok termék (diszkrét gyártás) esetén igen gyakori probléma a kapacitások hatékony kihasználása. Ezek a rendszerek képesek az erőforrások terhelését elemezni, azt grafikus formában (Gantt-diagram) megjeleníteni, nagy segítséget adva a reális átfutási idők megállapításához. Zavarok (gép meghibásodása, anyaghiány, nem várt rendelés stb.) esetén a gyártási terv gyorsan módosítható. Ezek a rendszerek (Preactor, Hanford Bay Associates Total Enterprise Activity Management) elviselik a manuális beavatkozást is. Mind az előre történő- (kezdőnap megadása), mind a visszafelé történő (véghatáridő megadása) ütemezési feladatokat képesek megoldani Vállalati eszközmenedzsment (EAM Enterprise Asset Management) A vállalati géppark, az ingatlanvagyon, a járművek és közműhálózat optimális üzemeltetése megköveteli az informatikai támogatást. Ezek a szoftverek (akár függetlenek, mint a Maximo v. Mainpack, akár nagy ERP rendszerek része, mint a SAP R/3 PM modulja) segítik a megelőző karbantartást és a szabályozások betartásának ellenőrzését. Lehetőséget biztosítanak az állásidők, a költségek és az alkatrész készletek csökkentésére, valamint a karbantartási dokumentációk kezelésére. Mindezt, természetesen a ma már elvárható grafikus felhasználói felületen (GUI - Graphic User Interface) keresztül teszik. 8. Összefoglalás Az üzleti intelligencia alkalmazások (adattárház, adatpiac, BSC, SCM, CRM, e-business, szimulációs rendszerek, speciális alkalmazások) egymással szoros kapcsolatban lévő megoldások. Az üzleti intelligencia terjedésével ezek egyre kevésbé tekinthetők önálló területeknek. Vannak átfedések is, sőt a gyártók, forgalmazók és alkalmazók fogalomértelmezése sem mindig azonos, ezért ezen a területen nagyon nehéz eligazodni. A cikkben szereplő definíciók nem minden szempontból tökéletesek, de talán hozzájárulnak az új fogalmak, betűszavak és irányzatok megértéséhez. Az üzleti intelligencia rendszerek önmagukban nehezen állnak meg. Fontos, hogy legyen egy pontos, megbízható adatszolgáltató is, amely általában a bevezetésben említett ERP rendszer lehet. Igaz ez fordítva is. A nagyvállalatoknál az üzleti tranzakciók követéséből származó, nagy tömegben rendelkezésre álló adatokból a tervezéshez, döntéshez hasznos és szükséges információkat csak adattárház-alapú, üzleti célú rendszerekkel lehet kinyerni. Jelenleg a vállalatirányítási információs rendszerek fejlesztésében az Internettel való kapcsolódás is hangsúlyossá vált. Egy-egy ERP gyártó hosszú távú jövőjét befolyásolhatja, hogy hogyan közelíti meg az üzleti intelligencia alkalmazásokat, az Internet technológiát és az e-businesst, mennyire tud biztonságos megoldásokat kidolgozni. Ez akkor is igaz, ha esetleg jelenlegi piaci részesedése Magyarországon meghaladja a 60%-ot (SAP). Szélsőséges esetben egy felhasználó vállalat akár jól működő, keserves munka árán bevezetett, zárt ERP rendszerét is lecserélheti, ha nem kapja meg hozzá a külvilág eléréséhez és az összegyűlt adatok kezeléséhez szükséges megoldásokat [3].

11 Egy-egy önálló rendszer jövője pedig attól függ, hogy mennyire tudják nyitottá, operációs és adatbázis kezelő rendszerektől függetlenné tenni. Képesek lesznek-e a nagy cégek által (SAP, Oracle, Baan, One World - JD. Edwards) diktált platformokhoz illeszkedni, vagy sem? Ez a rövid áttekintés természetesen nem tekinthető teljes körűnek. Számos terület kimaradt a cikkből. Így nem esett szó például az üzleti informatikához kötődő szakértői rendszerekről, az iratkezelésről és az ahhoz kapcsolódó archiválásról, valamint az e-business biztonsági kérdéseiről sem. Felhasznált irodalom: 1. Adamcsik János: Irodaautomatizálás, INDOK Bt, Budapest, Fekete Gizella: Dönteni, nem döntögetni (Üzleti Intelligencia Rendszerek I-II. rész), Business Online, november-december. 3. Fekete Gizella: Régi szelek új távlatok (Vállalatirányítás 2000 után), Business Online, június-július ( old.) 4. Hetyei József (szerk.): Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon I-II., Computerbooks, Budapest, Hetyei József (szerk.): Vezetői döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon, Computerbooks, Budapest, 2001.

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék MAGISZ Fórum 2004. augusztus 27. Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. Dr. Herdon Miklós - Rózsa Tünde DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Mi a CRM? A Customer Relationship Management, vagyis az ügyfélkapcsolat-menedzsment kifejezés

Részletesebben

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft.

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Tartalom Az ECOD bevezetésének költségei Források Pályázati lehetıségek Eredmények Az ECOD bevezetésének

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Információmenedzsment 90. lecke INFORMÁCIÓ MENEDZSMENT

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása

Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása A hatékony marketingtámogatás alapjai Infrastrukturális feltételek Működő vállalati adattárház Megbízható ügyféladatok Beüzemelt adatbányászati

Részletesebben

Logisztikai szimulációs módszerek

Logisztikai szimulációs módszerek Üzemszervezés Logisztikai szimulációs módszerek Dr. Juhász János Integrált, rugalmas gyártórendszerek tervezésénél használatos szimulációs módszerek A sztochasztikus külső-belső tényezőknek kitett folyamatok

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

Hardverkarbantartás. szerviz 3% 13% Számítógépes hardver 18%

Hardverkarbantartás. szerviz 3% 13% Számítógépes hardver 18% Trendek az informatikai fejlesztések területén Sasvári Péter Bevezetés Az informatika az információ rendszeres és automatikus elsősorban számítógépek segítségével történő feldolgozásával és továbbításával

Részletesebben

BI megoldás a biztosítói szektorban

BI megoldás a biztosítói szektorban Dobos Zoltán 2009 szeptember 10 BI megoldás a biztosítói szektorban Tartalom Üzleti felhasználási területek a biztosítói szektorban Cognos megoldások a biztosítói szektor részére 2 Fókusz területek Értékesítési

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László VIR alapfogalmai Előadásvázlat dr. Kovács László Információ szerepe Információ-éhes világban élünk Mi is az információ? - újszerű ismeret - jelentés Hogyan mérhető az információ? - statisztikai - szintaktikai

Részletesebben

Informatikai rendszerek fejlesztése

Informatikai rendszerek fejlesztése Informatikai rendszerek fejlesztése Dr. Csetényi Arthur Előadás: hétfő 8:00 9:20 Fogadóóra: hétfő 9:30 11:00 (Sóház, fszt. 02) E-mail: csetenyi at uni-corvinus dot hu Informatikai rendszerek fejlesztése

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

Gazdasági informatika alapjai

Gazdasági informatika alapjai PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Gazdasági informatika alapjai

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszék 2013/14 2. félév 5. Gyakorlat Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens Tartalomjegyzék Klasszikus termelésirányítási

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment

Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment Technológiai igénymenedzsment és projektportfólió-menedzsment Tantárgy: TECHNOLÓGIAMENEDZSMENT Dr. Danyi Pál, egy. docens 2016.04.04. 1 Főbb üzleti szolgáltatások, mint az IT támogatások célterületei Távközlési

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT 2017. március 22. Dr. Danyi Pál GTK MVT, egyetemi docens MAI TÉMÁK IT alkalmazások és típusaik Igényportfolió készítés Igénymenedzsment Üzleti terv készítés 2017. MÁRC. 22.

Részletesebben

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10.

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Integrált vállalatirányítási rendszerek Vezetői szintek és információs igényük Alsó

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Breczku János. Igazgató-helyettes Üzleti Folyamatok Támogatása üzletág jbreczku@icon.hu. ICON Számítástechnikai Kft. http://www.icon.

Breczku János. Igazgató-helyettes Üzleti Folyamatok Támogatása üzletág jbreczku@icon.hu. ICON Számítástechnikai Kft. http://www.icon. Igazgató-helyettes Üzleti Folyamatok Támogatása üzletág jbreczku@icon.hu Üzleti területek, felhasználói problémák Elvárt előnyök Technológiai áttekintés portál, workflow Integrációs lehetőségek, sikertényezők

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél

Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél Budapest, 00.0. Jakab Ákos Sárközi Szabolcs CRM ügyfélkapcsolatok kezelése A cégről Tevékenység Microsoft szoftverek beszerzésében CRM, vállaltirányítási

Részletesebben

Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL

Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL 123 Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL Az igazi szûk keresztmetszet nem technológiai, nem pénzügyi, de még csak nem is információs szûkösség. A kényszertényezõ

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fejlődési tendenciák a logisztikában 105. lecke A fejlődési tendenciákat

Részletesebben

PROVICE. üzleti és informatikai tanácsadás

PROVICE. üzleti és informatikai tanácsadás CHANGEPOINT ALKALMAZÁSA TANÁCSADÓ CÉGNÉL (PROVICE KFT. ESETPÉLDA) PROVICE Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft. 1027 Budapest, Kapás u. 11-15. Tel: + 36 1 488 7984 Fax: + 36 1 488 7985 E-mail: provice@provice.hu

Részletesebben

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés.

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés. A VÁLLALATVEZETÉS EGYES TERÜLETEI CRM-rendszerek értékelése és felépítése Bármerre tekintünk a verseny egyre élesebb. A vállalatok nagy feladat előtt állnak: régi ügyfeleiket meg kell tartaniuk, és újakat

Részletesebben

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A vállalkozás sikerének tényezi Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A siker két egymást segít eleme az IT-ben ERP rendszerek alkalmazása Outsourcing 2005.12.08. 2 A vállalati

Részletesebben

GINOP

GINOP VERSENYKÉPES VÁLLALATOK TEVÉKENYSÉGÉNEK EMELT SZINTŰ DIGITALIZÁLÁSA GINOP-3.2.6-8.2.4-17 Jelen Felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a támogatható fejlesztések

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006.

VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 2 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 3 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei. Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft.

Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei. Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelemi adatnyilvántartás megvalósítási lehetőségei Dr. Romhányi Gábor ügyvezető igazgató Innotransz Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelmi informatika Tevékenységi területek HULLADÉK TERMELŐK Veszélyes

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM)

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM) MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM) A Microsoft Dynamics AX rendszer CRM modulja segítségével a vállalat maximálisan kiaknázhatja ügyfélkapcsolatait, és növelheti eredményességét. Minden

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

INFORMÁCIÓMENEDZSMENT E-KERESKEDELEM (3.-4. HÉT)

INFORMÁCIÓMENEDZSMENT E-KERESKEDELEM (3.-4. HÉT) INFORMÁCIÓMENEDZSMENT E-KERESKEDELEM (3.-4. HÉT) Dr. Danyi Pál, egyetemi docens danyi@mvt.bme.hu 1 A HÉT IT CIKKE: MIÉRT LETT BUKÁS A PLAYSTATION VITA? 2012-ben jelent meg, 15 milliót adtak el belőle PSP:

Részletesebben

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Rendszer (System) Elem, kölcsönhatás, struktúra, határ, jel, állapot, folyamat, modell. Rendszer

Részletesebben

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András

Globális trendek lokális stratégiák. Kovács András Globális trendek lokális stratégiák Kovács András CLOUD KOLLABORÁCIÓ FOLYAMATFEJLESZTÉS CRM MOBILITÁS ALKALMAZÁSOK PLATFORMOK Strausz János FUJITSU Sales Operations Manager Veres Zsolt IBM Magyarország

Részletesebben

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY

K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ESETTANULMÁNY Gördülékeny ügymenet Microsoft Dynamics NAV-val Átfogó vállalatirányítási rendszert vezetett be a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft.-nél az XAPT. A szállítmányozási

Részletesebben

Tudásalapú információ integráció

Tudásalapú információ integráció Tudásalapú információ integráció (A Szemantikus Web megközelítés és a másik irány) Tanszéki értekezlet, 2008. május 14. 1 Miért van szükségünk ilyesmire? WWW: (Alkalmazások) Keresés a weben (pl. összehasonlítás

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál

Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Szolgáltatás Orientált Architektúra a MAVIR-nál Sajner Zsuzsanna Accenture Sztráda Gyula MAVIR ZRt. FIO 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék 2 Mi a Szolgáltatás Orientált Architektúra? A SOA bevezetés

Részletesebben

Dr. Fodor Zita egyetemi docens

Dr. Fodor Zita egyetemi docens Záróvizsga tételek Dr. Fodor Zita egyetemi docens 18. tétel Ismertesse a logisztikai és a marketingfunkciók kölcsönhatásait, valamint az integrált logisztikai (teljes)költségkoncepciót! Területek beszerzés

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

A Mórakert TÉSZ információs rendszere

A Mórakert TÉSZ információs rendszere A Mórakert TÉSZ információs rendszere Berecz Patrícia DE AMTC GVK SU 2009-2009.08.27 Tartalom A Mórakert TÉSZ bemutatás Informatikai ellátottság Kommunikáció Egyéb informatikai rendszerek A Mórakert TÉSZ

Részletesebben

2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05.

2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05. 2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment http://vigzoltan.hu 1. elıadás A számítógépes információ rendszerk tudománya, amely tartalmazza az alábbiakat: Elméleti összefüggések Szemlélet Módszertant a tervezéshez, fejlesztéshez üzemeltetéshez Tartalmazza

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék 2016/17 1. félév 4. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens A termelésinformatika alapjai

Részletesebben

{simplecaddy code=1002}

{simplecaddy code=1002} {simplecaddy code=1002} Kiadványunkban ennek megfelelően igyekszünk bemutatni azokat a legfőbb előnyöket, amelyeket a legkorszerűbb ERP rendszerek bevezetése, használata biztosíthat a különböző szervezetek

Részletesebben

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég.

A vállalat mint rendszer. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Üzleti kapcsolatok. Vevői információs kapcsolatok. Cég. A vállalat mint rendszer Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek erőforrások Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Valóságos Működő Gazdasági

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás Budapest, 2015. április 9. Váradi László 1 itelligence 21 éve Magyarországon

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Vállalatirányítás könnyedén.

Vállalatirányítás könnyedén. Vállalatirányítás könnyedén www.eniac.hu ENIAC Computing Két évtizedes szakmai tevékenységünk és több száz vállalat átvilágítása során szerzett tapasztalataink garantálják, hogy üzleti ügyei biztos kezekben

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

Információs technológiák integrálása a marketingfolyamatokba

Információs technológiák integrálása a marketingfolyamatokba A MARKETING ESZKÖZEI Információs technológiák integrálása a folyamatokba Az információs technológiák (IT) alkalmazása egyre nagyobb jelentőségű a tevékenységben. A fejlődés fázisai: tranzakciós, adatbázis-,

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666

INFOKOMMUNIKÁCI STRATÉGI. Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 INFOKOMMUNIKÁCI CIÓS STRATÉGI GIÁK Budapest, 2004. május 26 Philippovich Ákos philippovich@t-online.hu +36 30 555 4 666 Miről l szól l a stratégia gia 1. A térség gazdasági erősítése 2. A lakosság közérzetének

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

(5. számú módosítás) MFB Zrt évi Közbeszerzési Terv. Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés

(5. számú módosítás) MFB Zrt évi Közbeszerzési Terv. Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés Sorszám MFB Zrt. 2016. évi Közbeszerzési Terv Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés 1. 2. Tárgy MFB részére Szervezetfejlesztés - MFB Szolgáltató Központok és Kompetencia Központok implementáció

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek

Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Informatikai rendszerek szerepe a gazdaságban Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu A termelékenység fokozása a hatékonyság növelésével és/vagy

Részletesebben

Költségmegtakarítás járatoptimalizálással. Lukács Lajos Ügyvezető DSS Consulting Kft.

Költségmegtakarítás járatoptimalizálással. Lukács Lajos Ügyvezető DSS Consulting Kft. Költségmegtakarítás járatoptimalizálással Lukács Lajos Ügyvezető DSS Consulting Kft. DSS Consulting Kft. Döntéstámogató rendszerek bevezetése Üzleti- és informatikai tanácsadás Egyedi alkalmazások fejlesztése

Részletesebben

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Osztálya István Zsolt, zsolt.istvan@bayzoltan.hu CAL-Transnational

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK

INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS RENDSZEREK INFORMÁCI CIÓS ERŐFORRÁSOK ÉS INFORMÁCI CIÓS RENDSZEREK Milyen ismereteket sajátítunk tunk el e téma keretében? Adat Információ Tudás Az információ mint stratégiai erőforrás A vállalat információs rendszere

Részletesebben

Minőségkritériumok az elearning oktatásban

Minőségkritériumok az elearning oktatásban Minőségkritériumok az elearning oktatásban Krausz János - Oktatási vezető Képzési és Tudásmenedzsment Innovációs Kft 1107. Budapest, Kékvirág u. 2-4 Telefon: +36(1)431-1610 Fax: +36(1)431-1601 kti@ktionline.net

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

Beszerzés a Tesco-ban

Beszerzés a Tesco-ban Beszerzés a Tesco-ban Császár László Regionális Beszerzési & Flotta Menedzser 2015 december 09. 1 Tartalom Egységes Európai Tesco - Struktúra váltás a Tescoban Egységes Európai Beszerzés - A beszerzés

Részletesebben

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II.

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Logisztikai rendszer 2 Általános jellemzők Anyagi jellegű folyamatok Anyagáramlások (helyváltoztatás) (kereskedelem) Anyagátalakulások (fizikai, kémia)

Részletesebben

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Mi is az a digitális kihívás? Vezetői gyakorlat kihívásai Marketing, termék- és szervezet-fejlesztés

Részletesebben

Oracle9i Alkalmazás Szerver Üzleti folyamat integráció. Molnár Balázs Vezető értékesítési konzultáns Oracle Hungary

Oracle9i Alkalmazás Szerver Üzleti folyamat integráció. Molnár Balázs Vezető értékesítési konzultáns Oracle Hungary Oracle9i Alkalmazás Szerver Üzleti folyamat integráció Molnár Balázs Vezető értékesítési konzultáns Oracle Hungary Üzleti folyamat integráció Kereskedők Beszállítók Partnerek Alkalmazás Disztribútor Belső

Részletesebben

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Leitereg Miklós junior tanácsadó Budapest, 2011. október 4. A PREZENTÁCIÓ CÉLJA A prezentáció célja A beszerzési folyamat áttekintése ELO technikák

Részletesebben

Bartimex Kft. Cégbemutató

Bartimex Kft. Cégbemutató Bartimex Kft. Cégbemutató A Bartimex Kft. magyar magánszemélyek tulajdonában álló, bankkártya és informatikai területen tevékenykedő, tanácsadó vállalkozás. Szakértőként elsősorban az üzleti és technológia

Részletesebben