Vállalati információs rendszerek szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalati információs rendszerek szakirány"

Átírás

1 Vállalati információs rendszerek szakirány A szakirány hallgatói megismerkednek a korszerû ERP I és ERP II (ERP I + e-business + felsõ vezetés támogatás) rendszerek funkcionális felépítésével és architektúrájával, a gyártás funkcionális alrendszereivel, valamint a pénzügyi és számviteli feladatokkal. Ismereteket szereznek a vállalati stratégia, a rendszerkiválasztás és rendszer implementálás területén, betekintést nyernek egy konkrét ERP II rendszer mûködésébe. Tantárgyak 5. szemeszter 6. szemeszter 7. szemeszter ea gy l k kr ea gy l k kr ea gy l k kr Integrált vállalatirányítási rendszerek I v 3 Pénzügyi ismeretek v 3 Számviteli ismeretek v 3 Integrált vállalatirányítási rendszerek II v 3 Integrált vállalatirányítási rendszerek III f 3 Vezetõi információs rendszerek v 3 142

2 Integrált vállalatirányítási rendszerek III. Elõfeltételek: Számviteli imeretek; Integrált vállalatirányítási rendszerek II. szemeszter: 7. óraszám (ea/gy/l): 0/0/2 követelmény: f kredit: 3 Az Integrált vállalatirányítási rendszerek mûködésének, valamint egy, a projekttervezést támogató szoftver gyakorlati bemutatása. A laboratóriumi gyakorlatok témái: Az Oracle Applications rendszer Értékesítési folyamat Beszerzési folyamat Készletgazdálkodás Gyártás Szolgáltató alrendszerek Az MS Project programcsomag funkciói, használata Kajdy A.: Laboratóriumi útmutató az Oracle Applications rendszer egyes moduljainak használatához. Szakdolgozat, BMF,

3 Integrált vállalatirányítási rendszerek II. Elõfeltételek: Integrált vállalatirányítási rendszerek I.; Pénzügyi ismeretek szemeszter: 6. óraszám (ea/gy/l): 2/0/0 követelmény: v kredit: 3 Az ERP rendszerek funkcionális felépítésének, bevezetési és üzemeltetési feladatainak bemutatása, konkrét rendszerek tömör ismertetése. Fogalmi alapvetés Integrált rendszer, MRP I, MRP II, ERP, a TEI (ERP II) koncepció, standard rendszer, követelmények és tulajdonságok, szervezeti háttér és érintettség. Vezetés és vállalati stratégia Vezetési szintek és feladatok, a vállalati stratégia és összetevõi, a stratégiai tervezés és megvalósítás lépései, az informatikai stratégia helye és szerepe. Integrált rendszerek felépítése, szokásos alrendszerei Az SAP és az Oracle Applications alrendszerei, vevõk kiszolgálása, beszerzés, gyártás, karbantartás, pénzügyi funkciók, HR, termék- és gyártásfejlesztés, szervizszolgáltatás. Integrált rendszerek architektúrája Kliens/szerver és webalapú rendszerek, az integráció foka és határai, a vevõk és a beszállítói lánc integrálása, EDI, internet, desktoprendszerek. Integrált rendszerek létesítése, bevezetése A fejlesztés/vásárlás alternatíva, döntési szempontok, a rendszerbevezetés kérdései, a szervezet és az információs rendszer, a BPR és szükségessége, üzleti folyamatok ábrázolása, tervezése, az ARIS rendszer és nézetei, az ARIS ház, az extended Event driven Process Chain (EPC diagram). E-business-alapok Fogalmak, szolgáltatástípusok, ERP kapcsolódás (TEI), B2B, B2C, CRM, B2E, A2A, E-businessarchitektúrák. Hetyei J.: Vállalatirányítási rendszerek Magyarországon, Computerbooks, Budapest, 1999 Langenwalter G. A.: Enterprise Resources Planning and Beyond, CRC Press LLC, 2000 Cassidy A.: Planning for E-Business Success, CRC Press LLC,

4 Számviteli ismeretek Elõfeltételek: Integrált vállalatirányítási rendszerek I.; Pénzügyi ismeretek szemeszter: 6. óraszám (ea/gy/l): 3/0/0 követelmény: v kredit: 3 dr. Horváth Katalin A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a mérnök hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit (befektetõket, hitelezõket, versenytársakat stb.), továbbá a menedzsmentet hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A tantárgy oktatása során megismertetjük a hallgatókkal a különbözõ nemzetközi számviteli rendszerek és a hazai számviteli rendszer lényegét, ezen belül elsõsorban a számviteli alapelveket, a beszámolókészítési kötelezettség lényegét, a beszámoló összeállításakor alkalmazható fontosabb értékelési elveket, eljárásokat, ezek eredményre és vagyonra gyakorolt hatását. Áttekintést nyújtunk a számviteli törvény által szabályozott területen kívüli nyilvántartási rendszerek (szja tv, eva tv. szerinti rendszerek) alkalmazási feltételeinek a lényegérõl, kitérünk a kapcsolódó adózási összefüggésekre is. A beszámolók fajtái, jellemzõi A könyvvezetés fajtái, jellemzõi A beszámolók részei (mérleg, eredménykimutatás) A beszámolók közzététele, letétbe helyezése A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása Értékelési módszerek, eljárások bekerülési érték értékcsökkenés értékvesztés értékhelyesbítés külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése eszközfelhasználások értékének meghatározási módszerei dr. Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban (kijelölt anyagrészek) A hazai és a nemzetközi számvitel A vállalkozói tevékenység: tartama, folytatásának feltételei, folytatásának célja, gyakorlásának formái, a különbözõ vállalkozási formák beszámolási és könyvvezetési kötelezettsége. A számvitel és a számviteli információs rendszer A számviteli szolgáltatás (könyvvezetés, könyvvizsgálat) A számviteli alapelvek 145

5 Pénzügyi ismeretek Elõfeltételek: Szoftver szigorlat; Matematika szigorlat szemeszter: 5. óraszám (ea/gy/l): 3/0/0 követelmény: v kredit: 3 Pappné Nagy Valéria 144 A mérnök informatikus hallgatók elsajátítsák mindazokat a pénzügyi, adózási, tõzsdei ismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a menedzsment részeként pénzügyileg megalapozott döntéseket hozzanak. Az elsajátított ismeretkör lehetõvé teszi számukra a modern pénzügyi életben való eligazodást. Értelmezni tudják a pénz- és tõkepiac eseményeit, következtetni tudnak majd a változások irányára és hatására. Tájékozottá válnak a vállalkozások adottságait és mûködését befolyásoló pénzügyi mechanizmusok rendszerében. Dönteni tudnak majd a pénzügyi matematika alapjainak elsajátítása után mind a forrásbiztosítási, mind a befektetési variációk között, kiválasztva a legjövedelmezõbb alternatívát. Alapismereteket szereznek a nemzetközi pénzügyek területén is. A nemzetközi pénzügyi intézmények mûködésérõl, a közös európai valuta létrehozásáról, valamint a magyar gazdaság euróövezethez való csatlakozásáról szóló tananyagrészek az üzleti életben tevékenykedõk számára különös jelentõséggel bírnak. Pénzügyi rendszer Pénz fogalma, fajtái Pénzteremtés mechanizmusa Monetáris irányítás és intézményei Bankrendszer Jegybanki irányítás és eszköztára Magyar bankrendszer MNB feladatai Kereskedelmi bankok típusai Magyar pénzintézeti törvény bankfelügyelet Kereskedelmi bankügyletek Betétügyletek Hitelezés, hitelképesség, hitelkondíciók Fizetési forgalom (átutalás, inkasszó, csekk) Bankszolgáltatások Bankok váltómûveletei Speciális finanszírozás (lízing, faktorálás, forfetírozás) Elektronikus pénzügyi szolgáltatások Direkt és diszkont bankok Home Banking Bankkártyaügyletek Modern internetalapú pénzügyek Nemzetközi pénzforgalom Valuta deviza-gazdálkodás Árfolyam fogalma, típusa, funkciói Konvertibilitás Nemzetközi pénzügyi intézmények (IMF, IBRD, EBRD, BIS) Monetáris integráció Európában Értékpapírpiacok Jelenbeli, jövõbeli pénzek a gazdaságban Pénzmegtakarítások Értékpapírfajták Pénzpiac, tõkepiac kialakulása, alapvetõ fogalmai Tõzsdei alapfogalmak, mutatók, árfolyamok, ügyletek Fiskális politika Költségvetés államháztartás Adózási alapfogalmak Magyar adórendszer (szja, tánya, áfa, fogy. adó, helyi adók) H. Balzert: Lehrbuch der Software-Technik, Spektrum, 1998 Pénzügyi ismeretek I.-II. Segédkönyv, szerkesztette: Pappné Nagy Valéria, BMF, 2004 Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, KJK-AULA, l992. Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek I-II kötet. Panem, Budapest, 1999 Gellért Andor és szerzõi kollektívája: Digitális pénzügyek, KJK 2001 Tõzsdei szakvizsga felkészítõ, Közép-Európai Brókerképzõ alapítvány 2002 Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan, III. kötet, KJK, 1987 Külgazdaságtan, Szerkesztette: Tóth Tamás III. fejezet. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok valutáris összefüggései, Aula, Budapest, 1998 Európai integrációs alapismeretek, Szerkesztette: Blaho András, VII. fejezet. Palánkai Tibor: Pénzügyi integráció az Európai Unióban, Aula, Budapest, 2002 Vállalkozásfinanszírozás, SALDO, 1991 dr. Tétényi Zoltán Paróczai Péterné dr.: Vállalkozásfinanszírozás. Tõkebefektetési döntések, a beruházások finanszírozása, SALDO, 1991

6 Integrált vállalatirányítási rendszerek I. Elõfeltételek: Matematika szigorlat; Szoftver szigorlat szemeszter: 5. óraszám (ea/gy/l): 2/0/0 követelmény: v kredit: 3 A vállalati termelésirányítás folyamatainak, a kapcsolódó információs rendszer folyamatainak, szokásos funkcióinak, célkitûzéseinek, megvalósítási lehetõségeinek bemutatása. A termelésirányítás célja, feladata Gyártástípusok: project-, process-, összeszerelõ típusú gyártás, egyedi gyártás, tömeggyártás, a termelés tervezése, késztermék-kibocsátási ütemterv (MPS), gyártási rendelések, az adatok tárolása. Az anyag- és félkészszükséglet számítása, MRP I Fogalmak, a termékstruktúra ábrázolása, a szükségletszámítás menete, a struktúra adatmodellje, adatok és információk. Az MRP II rendszerek Az MRP II rendszerek szokásos alrendszerei, az alrendszerek által támogatott funkciók, integráltság. Kapacitásszükséglet-számítás fogalma, feladatai, CRP A gyártókapacitás terhelése, terhelés végtelen és véges kapacitásra, a naptár a terhelési adatok ábrázolása, adatok, információk. Cikkek mûveletek gyártóberendezések Mûveleti idõadatok, idõnormák, az idõnormák karbantartása. Szerszámok, szerszámgazdálkodás A szerszámok életciklusa, tárolandó adatok, információk, a TMK. Az operatív programozás Ütemezéselméleti alapfogalmak, ütemezési stratégiák, elõfeltételek, adatok és információk, a prioritás, a prioritásos ütemezés, ütemezési szabályok, a hálós ütemezés alkalmazása. A termelés végrehajtása A mûhelyszintû irányítás, a munkaadagolás feladatai, adatok és adattárolási feladatok, utalványozási tevékenységek, visszacsatolás. Készletgazdálkodási alapfogalmak és modellek A modellek osztályozása, az ABC analízis, a JIT, a Kanban, determinisztikus statikus és dinamikus modellek. A hálótervezés alapjai A Gantt-féle sávos diagram, szakaszok: logikai hálótervezés, idõtervezés, költségtervezés, erõforrás-hozzárendelés, optimalizálási feladatok, a PERT, a CPM és az MPM módszer. A logisztika fogalma és feladatai A logisztika fogalma, definíciók, a virtuális vállalat. Holyinka P.: Anyag- és félkésztermék szükségletszámítás, BMF, Budapest, 2001, Kézirat Holyinka P.: Kapacitásszükséglet-számítás, BMF, Budapest, 2001, Kézirat Holyinka P.: Operatív programozás, BMF, Budapest, 2002, Kézirat 143

7 Vezetõi információs rendszerek Elõfeltételek: Számviteli ismeretek; Integrált vállalatirányítási rendszerek II. szemeszter: 7. óraszám (ea/gy/l): 1/0/1 követelmény: v kredit: 3 A tematika kidolgozói: dr. Farkas Károly A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a vezetõi feladatokkal, a feladatok ellátásának módjával, illetve a feladatok megoldását támogató informatikai eszközökkel. Az informatika vonatkozó fogalmainak áttekintése, rendszerezése Függvény-, rendszer- és modellszemlélet alakítása, probléma és feladat, a problémamegoldás pszichológiája, kreativitás, a menedzselés néhány szellemi technikájának és az informatikának összefüggései. A menedzsment legfontosabb feladatai A szervezetek irányítása, a tervezés és horizontjai, mutatószámok, mutatószámrendszerek alkalmazása az elemzésben, vonatkozó statisztikai alapfogalmak ismétlése, rendszerezése, az SPSS program bemutatása, táblázatkezelés felsõfokon. A stratégiai menedzsment A stratégiai elemzés és módszerei, a stratégiai választás, az alternatívák értékelése, a termelési stratégia, a marketingstratégia, a pénzügyi stratégia, a logisztikai stratégia és az informatikai stratégia. A menedzsmentfeladatok informatikai támogatásának eszközei. Elektronikus üzleti rendszerek, adattárházak, üzleti intelligencia megoldások, az Excel és az Access a döntésben, az elektronikus kereskedelem aktuális kérdései. A tervezést és kontrollt támogató programcsomagok A Piramis, a Compshare, a Cognos stb., az Oracle üzleti intelligencia és adattárházak, az Oracle e-business suite, más gyártók döntéstámogató megoldásai, a SAP BW, SAS üzleti megoldások. Hetyei J.: Vezetõi döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon, Computerbooks, Budapest, 2001 Álló G.: Táblázatkezelés felsõfokon, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002 Farkas K.: Elektronikus kereskedelem, Szolnoki Fõiskola, Szolnok, 2001 Koós Sz.: Statisztika. Szerzõ, Budapest,

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3

Részletesebben

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató TANTÁRGYI TEMATIKÁK Tantárgy megnevezése, Pénzügyi- és banki ismeretek GVMPB11SLC Dr Elek Erzsébet 10 óra előadás+15 óra gyakorlat +0 labor 5 Megfelelő pénzügyi szemlélet kialakításához szükséges alapfogalom

Részletesebben

Záróvizsga ellenőrző kérdések

Záróvizsga ellenőrző kérdések Záróvizsga ellenőrző kérdések Pénzügy (Pénzügy szak) Elemzés ellenőrzés ( Pénzügy, Számvitel, Gazdasági informatika szak) Informatika (Számvitel, Gazdasági informatika szak) Alkalmazott HEM (HEM szak)

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2158-06 Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 3. 1

SZAKMAI PROGRAM 3. 1 SZAKMAI PROGRAM 3. 1 Számviteli szakügyintéző óraterv szakmai és vizsgakövetelmények SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ tanterv (nappali) 2 Tantágy csoportok Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam Alapozás moduljai

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 9. számú melléklet AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK 2014/2015. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témák VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK Kockázatmenedzsment - biztosítás-gazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 1. előadás: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Szakirodalom Dr. Sziray József Gaul Géza: Vállalati információs rendszerek I-II., Universitas-Győr

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3 2. A szakképesítések,

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben