Varga Márton 1 A Mali konfliktus és az Európai Unió beavatkozása 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Varga Márton 1 A Mali konfliktus és az Európai Unió beavatkozása 2"

Átírás

1 Varga Márton 1 A Mali konfliktus és az Európai Unió beavatkozása 2 Rezümé A Mali polgárháború kitörését követően a háború okozta biztonsági kockázatok, mint például az Al-Kaida térnyerése és ezzel együtt az illegális fegyver és drogszállítások megnövekedése Nyugat-Afrikában, a menekültek és illegális bevándorlók hatalmas száma, az Európai Uniót válságkezelő beavatkozásra ösztönözték. Az ENSZ felhatalmazása alapján előbb Franciaország segített a Mali hadseregnek a lázadókkal szemben, majd őket az nemzetközi ENSZ csapatok váltották. Ezzel párhuzamosan elindult az EU missziója, melyet a helyi katonai erők kiképzésére hoztak létre. Kulcsszavak: válságkezelés, Mali, Európai Unió Resume Márton Varga The Mali conflict and the intervention of the European Union After the outbreak of the Mali civil war the security risks caused by the war, such as the expansion of the Al-Qaeda s influence and the increasing number of illegal arms and drug trade in West Africa, the huge number of refugees and illegal immigrants encouraged the European Union to establish a crisis management intervention. With the UN mandate France helped the Mali army against the rebels until the UN troops replaced them. At the same time the EU started its mission, which was made for train the local military forces. Keywords: conflict management, Mali, European Union Az Európai Unió biztonság és védelempolitikai törekvései az 1990-es évektől jelentősen átalakultak, és az a terület, amely korábban egyáltalán nem szerepelt az Európai Közösség politikái között, mára a válságkezelést teljes szélességében lefedő önálló politikává nőtte ki magát. 20 év alatt az Európai Unió eljutott oda, hogy a világ számos területén tart 1 2 Lektorálta: Dr. Remek Éva, PhD 1

2 fenn önálló, vagy más nemzetközi szervezetekkel közös missziókat melyek között civil és katonai szerepvállalást egyaránt találunk. Az Unió igyekszik lépést tartani a változó politikai viszonyokkal és az Európát közvetlenül vagy közvetve érintő válságok kezelésében aktív részt vállal. A mali konfliktus az egyik legfrissebb olyan regionális konfliktus, amelynek kezelése érdekében az Európai Unió misszió indítása mellett döntött. Az alábbiakban bemutatom milyen ellentétek vezettek Maliban a polgárháború kirobbanásához, illetve az EU hogyan reagált, miként működött a válságkezelési mechanizmusa, mennyire sikerült közösen dönteni az Unió fellépéséről és végül milyen módon avatkozott be az EU. Előzmények Mali 3 a nyugat-afrikai térségben található, melynek második legnagyobb állama. Területe 1,25 millió km 2 melynek körülbelül 65 %-a sivatagos terület es adatok szerint a népessége 15,8 millió fő, főként iszlám vallásúak. Az ország korábban francia gyarmat volt, függetlenségét 1960-ban nyerte el, amikor is Szudáni Köztársaság néven önálló állam lett, majd kettévált Szenegállal és felvette a Mali Köztársaság nevet a korábbi Mali Birodalom 4 után. A függetlenség kikiáltása után 1960-tól diktatúraként működött. Az első egypárti választáson Modibo Keita 5 győzött, aki szocialista elveken működő államot hozott létre. Hatalmát egészen 1968-ig gyakorolta, amikor katonai puccsal megbuktatták és az új rezsim hatalma egészen 1991-ig tartott. Az első szabad többpárti választást 1992-ben tartották. 3 Mali adatai: BBC, in: a letöltés dátuma: április 27. és CIA, in: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ml.html, a letöltés dátuma: április Mali Birodalom: Afrika történetének második legnagyobb birodalma. a XIII. és a XV. század között létezett, fénykorát a XIV század jelentette, amelynek végén a Mali Birodalom feje a világ egyik leggazdagabb uralkodójának számított. Afrika tanulmányok, in: a letöltés dátuma: április About.com, in: a letöltés dátuma: április 27. 2

3 1.számú térkép: Mali (Forrás: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/maps/maptemplate_ml.html, a letöltés dátuma: április 27.) A kormány által elhanyagolt északi területeken élő tuareg népcsoport Mali fennállása óta több alkalommal is próbálta kivívni függetlenségét ben Mali és Niger területén egyszerre lázadt fel a tuareg lakosság, amely több országot érintve, jelentős területen él, ahogy az, a 2. ábrán kék színnel van jelölve. Az 1990-ben indult lázadást az 1995-ös békekötés zárta le a kormányzat és a tuareg törzsek között. A lázadók tevékenységei annak ellenére kezdtek újra erősödni, hogy 2006-ban algériai közvetítéssel szerződést kötött a kormányzat a tuareg törzsekkel, amelyben az északi területekre nézve bizonyos fokú autonómiát kaptak. A számos békeszerződés és megállapodás ellenére jelentős változást nem sikerült elérni az északi területek fejelődése, valamint a tuareg törzsek integrálása tekintetében. Az évek óta húzódó ellentét végül 2012 januárjában robbant és újabb konfliktus kialakulásához vezetett, amikor a tuaregek által létrehozott Nemzeti Mozgalom Azawad Felszabadításáért (National Movement for the Liberation of Azawad MNLA) nevű szervezet, egy előre eltervezett katonai akciósorozat végrehajtásával elfoglalta az ország északi részét (Azawad a 2. ábrán piros határvonallal jelölve), amely elfoglalt területek nagy része korábban tuareg törzsi terület volt. 6 Origo, in: A letöltés ideje: április 27. 3

4 2. számú térkép: Az Al-Kaida tevékenységének területei Maliban (Forrás: a letöltés dátuma: április 27.) A törzsi felkeléssel párhuzamosan a kormányzat ellen katonai puccsot hajtottak végre, amely így, ha nem is szándékosan, de a felkelőket segítette, hiszen a korábban is ingatag kormányzati erők figyelmét végképp megosztotta. A felkelők között számos korábbi líbiai milicistát találni, akik elutasítják a kormányzatot, mivel az nem az iszlám vallási törvények szerint vezeti az országot. A vallási lázadók, a tuareg törzsi felkelők, valamint az Al-Kaida helyi szervezete (Aqmi Al-Qaida au Maghreb islamique, tevékenységi körük a 2. szám térképen zöld határvonallal jelölve) a kormány ellen összefogva, erőiket egyesítve kívánták létrehozni az elfoglalt északi régiókban az Azawad Köztársaságot. A kormány megdöntésének közös célja azonban nem bizonyult kellő koherens erőnek, 7 mivel az ellentétes elképzelések az felkelőket is egymás ellen fordították. A tuareg törzsek ugyanis egy polgári alapokon működő államszerkezetet kívántak létrehozni, míg az iszlamisták egy szigorú, vallási alapon, a sárián alapuló rend kialakítását tűzték ki célul. Ennek megfelelően a vallási lázadók az elfoglalt területeken a szigorú iszlám szabályok szerint kezdtek el működni, így többek között keresztény ellenes cselekményekkel, valamint a például korábban alkoholt árusító szállodák, szórakozóhelyek rombolásával kezdték a rendteremtést. Mali helyzetét figyelve fontos kiemelni, hogy az ország Száhel övezetben való elhelyezkedéséből adódóan rendkívül súlyos problémákkal küzd. A Száhel övezet a Szaharától délre, a sivatag és a szavanna határán lévő térség, amely kelet-nyugat irányban 7 Origo, in: a letöltés dátuma: április 27. 4

5 szeli át Afrikát. Az éghajlatváltozás, valamint a nem megfelelő környezethasználat, így a földek kimerítése, túllegeltetése, mind a terület elsivatagosodását okozzák. Ezt a problémát növeli, hogy a népesség évente 3%-al 8 nő, amely a termőterületek csökkenésével súlyos élelmiszerhiányt jelent. A segélyszervezetek szerint a térségben 18 millióan 9 éheznek. Mali a politikai ellentétek és a környezeti problémák hatása miatt súlyos szegénységgel küzd. Az ország a világ 25 legszegényebb országa 10 között található. A szegénység és a súlyos problémák hatásaként Mali ma a világ egyik legsegélyfüggőbb országa. 11 Nemzetközi reakciók A Maliban kitört konfliktus nem nevezhető határokon belüli konfliktusnak. Számos módon érintette a környező államokat, de hatása az európai térségben is érzékelhető. Az iszlamista erők regionális problémát okoztak, és Nyugat-Afrika jelentős részére veszélyt jelentettek. Erre kitűnő példa, hogy a Maliban harcoló lázadók jelentős része pár éve még Kadhafi oldalán harcoltak, majd a líbiai diktátor bukását követően csatlakoztak, hogy felszabadítsák Azawad-ot. A másik fontos tényező a menekültek kérdése. Ahogyan az a 3. szám térképen látható (piros körrel és számmal jelölve), április 3-i adatok alapján akkor körülbelül főnyi mali menekült volt a térségben, amely szám a polgárháború által tovább növekedett. A menekültek hatalmas tömege pedig jelentős terhet ró a környező államokra, és esetlegesen további konfliktusok forrása lehet a jövőben. A régió további súlyos problémája a területen áthaladó csempészútvonalak működése. Mali főként az ott élő szélsőséges iszlám erők által egyfelől az illegális fegyverkereskedelem egyik útvonala, másrészről a Dél-Amerikából Európába tartó drogcsempészet kiemelt útvonala (a 3. szám térképen zöld nyíllal jelölve a fegyver és drog csempészet iránya). Amennyiben az országban az instabil helyzet továbbra is fennállna, és a szélsőséges erők hatalma megszilárdulna, a kábítószer elleni harc és az illegális fegyverkereskedelem elleni küzdelem a térségben szinte lehetetlenné válna. Ez gazdasági szempontból hatalmas jelentőséggel bírhat az Al-Kaida nemzetközi szervezetének is, hiszen 8 Zöldmúzeum, in: a letöltés dátuma: május 1. 9 BBC, in: a letöltés dátuma: május Global Finance, in: a letöltés dátuma: május BTI, in: a letöltés dátuma: május 1. 5

6 az Európába juttatott drogokból származó bevételek nyílván valóan nem jelenthetnek csekély összeget. 3. számú térkép: Illegális fegyverkereskedelmi útvonalak Maliban és környezetében (Forrás: a letöltés ) A kialakult válsághelyzetre reagálva a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közössége (Economic Community of West African States ECOWAS 12 ) már 2012 első felében átfogó beavatkozást készített elő. A szervezetben részt vevő országok vezetői egyértelmű állásfoglalást tettek arra vonatkozóan, hogy minden szükséges támogatást meg fognak adni Mali részére, amely a területi integritás helyreállításához és a stabilitás megteremtéséhez szükséges. 13 A konfliktus megoldásának első lépéseként az ECOWAS képviselői tárgyalni kezdtek a katonai puccsot végrehajtó erőkkel, és felszólították őket, hogy a hatalmat adják vissza egy civil kormánynak, ami a következő törvényes választásokig 12 ECOWAS, in: a letöltés dátuma: 2013.május International Business Times, in: a letöltés 6

7 ügyvezető kormányként működne. Emellett kilátásba helyezték egy körülbelül 3000 fős közös haderő bevetését, amennyiben a radikális lázadók nem fejezik be lázadásukat. A katonai szerepvállalás mellett humanitárius segítségnyújtási célokra 4,5 millió $ támogatást nyújtanak 14 Malinak illetve a szomszédos Burkina Fasonak és Nigernek, amelyből a menekültek okozta nehézségeket kell fedezniük. Az ECOWAS katonai beavatkozásához azonban mindenképpen meg kívánta várni az ENSZ felhatalmazását, valamint további támogatók (elsősorban nagyhatalmak) csatlakozását. Az ENSZ a katonai beavatkozás elrendelése felé első lépését 2012 októberében tette, amikor Ban Ki Mun, ENSZ főtitkár felkérte az ECOWAST és az Afrikai Uniót, hogy készítsenek tervet az átmeneti mali kormány felkérése alapján a beavatkozásra. 15 Az ECOWAS és az Afrikai Unió (AU) szakértői európai szakemberekkel kiegészülve készítették el a beavatkozás tervét, majd miután az AU elfogadta a terveket, az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) december 20.-án adta meg a felhatalmazást a beavatkozásra. Az afrikai vezetésű nemzetközi támogatómisszió felhatalmazásában 16 az ENSZ az alábbi célokat fogalmazta meg: - a mali biztonsági és védelmi erők újjászervezése együttműködve a nemzetközi erőkkel, így az EU-val és más államokkal; - a mali hatóságok támogatása a terroristák, szélsőségesek és egyéb fegyveres csoportok uralma alatt álló északi területek visszaszerzéséért, szem előtt tartva a civil lakosság védelmét; - segítségnyújtás a mali hatóságoknak a biztonság fenntartása valamint a kormányzati hatalom megerősítése érdekében; - a mali erők támogatása az elsődleges cél, vagyis a lakosság védelme érdekében; - támogatás a helyi kormányzat részére a humanitárius akciók és a visszatérő menekültek részére nyújtandó segélyakciók számára biztonságos környezet kialakításához; - a személyzet, az eszközök, épületek valamint a misszió működésének biztosítása. 14 Reliefweb, in: a letöltés dátuma: május United Nations, in: a letöltés 16 United Nations, in: a letöltés dátuma: 2013.április 28. 7

8 Franciaország meghatározó szerepet játszott a Mali konfliktus rendezésében. Mint a térség egykori gyarmatosítója, Franciaország kiemelt figyelemmel kezeli a nyugat-afrikai régiót, és számos módon segíti annak fejlődését illetve a rend fenntartását. A francia kormányzatban, annak ellenére, hogy a térség egyértelműen francia érdekszférába tartozik, 2012 első felében még nem volt egységes álláspont Malival kapcsolatban. 17 Annak ellenére sem, hogy a francia külügyminiszter 2012 júliusában reményét fejezte ki, hogy a BT felhatalmazást ad katonai beavatkozásra. 18 A franciák eddig is komoly szerepet játszottak a válságkezelő feladatokban, így például Nicolas Sarkozy korábbi elnök idején a líbiai harcokban is az egyik legaktívabb országnak bizonyultak. Ez a törekvés látszott 2013 januárjában is, amikor már konkrét katonai beavatkozásra is sor került francia oldalról Maliban. Ekkor ugyanis a felkelők elfoglalták Konna városát, amely alig 600 km-re található Bamakótól. A főváros védelmének érdekében a mali kormány a franciák beavatkozását kérte, akik nem is haboztak ennek eleget tenni előbb a légierő által, majd harcoló alakulatokkal támogatták meg a mali erőket. A francia kormány álláspontja szerint Bamako elvesztése súlyos következményekkel járt volna, és az ECOWAS erői még nem álltak készen a bevetésre. Az ENSZ BT január 14-i ülésén támogatásáról biztosította a francia beavatkozást, és megállapították, hogy azt a nemzetközi joggal összhangban hajtották végre. A francia erők beavatkozásával előkészítették a terepet az afrikai országok által küldött katonák bevetésének. Oroszország katonai egységekkel nem kívánt részt venni a konfliktus rendezésében, annak ellenére sem, hogy Catherine Ashton uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő, egy korábbi megállapodásra hivatkozva kérte a segítségnyújtást Oroszországtól. 19 Mali részére azonban, a nemzetközi szerveztek tudtával, katonai eszközök, így járművek, helikopterek és fegyverek szállításáról is döntött Oroszország. Az Egyesült Államok 2013 januárjában megállapodást kötött Nigerrel, amely alapján katonákat állomásoztathat az országban. E megállapodás keretin belül 100 főt vezényeltek az országba, és bár katonákat nem kívánnak bevetni Maliban, de támogatják a nemzetközi erőket e száz fő révén egyfelől a pilóta nélküli drónok irányítása, valamint hírszerzői feladatok ellátása révén. E mellett logisztikai segítséget is kaptak a francia erők az USA-tól, amely 17 BESENYŐ János: Újabb válsággóc Afrikában: Mali, Honvédségi Szemle 140. évfolyam, 2012/5. szám. 18 Feltárult a világvége kapuja a Szahara peremén, in: a letöltés dátuma: április Karpatinfo.net, in: a letöltés 8

9 elsősorban légi szállítási illetve légi utántöltéshez használható repülőgépek rendelkezésre bocsátását jelenti. 20 Az EU reakciója Az Európai Unió számára hatalmas kihívást nyújt a Mali konfliktus. Egyfelől a már korábban említett csempész útvonalak miatt, másrészt az Unió nem engedheti meg magának, hogy egy relatívan közeli térségben egy erős terrorista gócpont alakulhasson ki, harmadrészt pedig meg kell előzni a mindezekből fakadó illegális bevándorlási hullámot, amelynek egyik célpontja épp az EU lehet. A kérdés, hogy mennyire hatékonyan és milyen módon lép fel az EU egy ilyen esetben, valamint, hogy tudja-e alkalmazni az egyre jobban kiépített közös válságkezelési mechanizmusait. Catherine Ashton az EP-ben még április 17-én tartott beszédében kilátásba helyezte az Unió részvételét. Ekkor azonban úgy nyilatkozott, hogy bármi féle beavatkozást csak akkor lehet végrehajtani, ha az ideiglenes kormányt sikerül felállítani az ECOWAS segítségével, és majd ennek a kormánynak a felkérése alapján lehetséges további nemzetközi erőket bevetni. A tagállamok egy része (Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország és Lengyelország) 2012 novemberében tett nyilatkozatában 21 az általános elvek, mint például a válságkezelő képesség növelése, már egy Maliban felállítandó kiképző misszió létrehozását sürgette. Az EU szerepvállalásának lehetőségét már a korábban említett decemberi BT felhatalmazás is tartalmazta, a misszió felállítása azonban csak a francia beavatkozást követően gyorsult fel. A főképviselő asszony január 15-én az Európai Parlamentben tartott beszédében 22 leszögezte, hogy az Unió nem lehet közömbös a Maliban zajló eseményekkel szemben, valamint üdvözölte a francia vezetéssel történt akciót, amelyben több tagállam is részt vállalt. Ahogy mondta, az EU-nak cselekednie kell, különben politikai, stratégiai és humanitárius hibát követne el. Az Unió feladatai között említette e helyzetben a pénzügyi támogatásokat, a kormányzat segítségét a demokratikus és alkotmányos rend felé vezető úton, a humanitárius segélyezést valamint Mali támogatását, hogy egy stabil és virágzó 20 Népszava Online, in: a letöltés 21 Ministere des Affaires Étrangeres, in: a letöltés dátuma: április Council of The European Union, in: a letöltés dátuma: április 28. 9

10 jövőt érhessen el. Mindezekhez azonban elsőként a béke megteremtése az elsődleges és legfontosabb lépés, amely során az ország szuverenitásának és területi integritásának visszaszerzését kell elérni, amelyhez az Unió a katonai erők felkészítése révén kíván hozzájárulni. A katonai erő alkalmazásában a tagállamok közül nem csak a franciák vettek részt, akik, mint már említettem a légierő bevetésével indították meg műveleteiket, de ezen felül 2500 főt vezényeltek az országba valamint átirányítottak 40 páncélost Elefántcsontpartról. 23 Nagy-Britannia első körben két darab C-17-es szállítógépet ajánlott fel a franciák részére, katonákat azonban nem kívánt Maliba küldeni, majd később kilátásba helyezte, hogy több száz fős katonai alakulatot küld az országba, amely azonban harcoló feladatokat nem, csak kiképző feladatokat látna el. Németország is támogatásáról biztosította Franciaországot. A német törvényhozás 2013 februárjában hagyta jóvá azt az előterjesztést, amely szerint maximum 180 fős kiképző és további maximum 150 fős logisztikai támogató egységeket küld Maliba. Ezen felül Németország 40 fős orvosi stábot bocsátott a Mali kormány rendelkezésére, valamint három szállító repülőgépével komoly segítséget nyújtott a felszerelések, valamint a nyugat-afrikai katonák szállításában. 24 Az Európai Unió január 17-én döntött a Maliban felállítandó misszióról 25 (EU Training Mission - EUTM Mali), amelynek célját az alábbi módon határozták meg: Az Unió katonai kiképző missziót (a továbbiakban: EUTM Mali) folytat annak érdekében, hogy Mali déli részén a legitim polgári hatóságok felügyelete alatt működő mali fegy-veres erők számára katonai és kiképzési tanácsadást biztosítson, így járulva hozzá a fegyveres erők katonai képességének hely-reállításához, amely lehetővé teszi részvételüket Mali területi integritásának helyreállítását és a terrorista csoportok általi fenyegetettség csökkentését célzó harci műveletekben. Az EUTM Mali nem vehet részt harci műveletekben. Az EU és Mali között az EUTM Mali misszió megindításáról és a misszióval kapcsolatos jogi kérdésekről 2013 áprilisában írták alá a megállapodást a felek, miközben az EU már február 18-án döntött a misszió bevethetőségéről Index, in: a letöltés dátuma: április Hirado.hu, in: Nemetorszag_330_katonaval_vesz_reszt_a.aspx, a letöltés 25 a letöltés 26 a letöltés 10

11 A kiképzési misszióban, annak indításakor összesen 22 nemzet vett részt az alábbiak szerint: Franciaország 207 fő, Németország 71 fő, Spanyolország 54 fő, Egyesült Királyság 40 fő, Csehország 34 fő, Belgium 25 fő, Lengyelország 20 fő, Olaszország 19 fő, Svédország 14 fő, Finnország 12 fő, Magyarország 10 fő, Írország 8 fő, Ausztria 7 fő, Görögország 4 fő, Bulgária 4 fő, Lettország 2 fő, Szlovénia 4 fő, Észtország 2 fő, Litvánia 2 fő, továbbá Portugália, Románia és Luxembourg 1-1 fővel. 27 Az 500 fős misszióból 200 fő oktatói, 150 fő védelmi valamint további 150 fő orvosi és misszióirányítási feladatokat lát el. A katonák az általános kiképzés mellett speciális kiképzésen is részt vesznek, így például a mesterlövész kiképzésen 6 magyar kiképző oktatta őket. 28 A kiképző misszió jelenleg is működik. Mali helyzete A francia beavatkozás, amelyet a katonák bevetése után csak néhány hétre terveztek, jelentősen meghosszabbodott. Az első elképzelések szerint, csak ideiglenesen, a közös ECOWAS erők bevetéséig maradtak volna, azonban ennek elhúzódása valamint a felkelők újbóli erőre kapása további maradásra kényszerítette őket. Az ENSZ döntés alapján az afrikai és francia erőket júliusban az ENSZ csapatai váltották fel, amelynek missziójában (The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali - MINUSMA) fős békefenntartó erő bevetéséről döntöttek. 29 A MINUSMA július 1-én vette át a válságkezelő feladatokat, amelyek magukba foglalják a kormányzati hatalom megerősítésének támogatását, az átmeneti időben a demokratikus folyamatok támogatását így például a választások lefolytatását, a civil lakosság védelmét, az emberi jogok tiszteletben tartását, humanitárius segítségnyújtást, a kulturális és történelmi örökség védelmét valamint a nemzeti és a nemzetközi jog fenntartásának támogatását. 30 Az ENSZ missziójában jelenleg (2013. december 31-i adat alapján) több mint fő vesz részt, melynek nagy részét katonai és rendőri erők alkotják, de a civil és az önkéntes személyzet is körülbelül 250 főt tesz ki. 31 A nemzetközi erők segítségével július 28-án és augusztus 11-én két fordulóban sikeres elnökválasztást tartottak Maliban. Ezt követően 2013 novemberében a parlamenti választásokat is lefolytatták. 27 European Training Mission Mali, in: a letöltés 28 Uo. 29 AfriPORT, In: a letöltés 30 United Nations, In: A letöltés ideje: United Nations, In: A letöltés ideje:

12 Ahogyan az a kezdeti elképzelésekben is kitűnt, a békefenntartásban részt vevő erők tisztában voltak vele, hogy a problémát csupán katonai erővel nem lehet majd megoldani. Az által, hogy hatalmas területen szétszórva élnek a törzsek, amelyek immár 50 éve újra és újra megpróbálják kivívni függetlenségüket, a katonai győzelem szinte kizárható, hiszen ilyen körülmények között rendkívül nehéz, vagy talán nem is lehetséges megállapítani pontosan, hogy a civilek közül ki ellenség és ki nem. A helyzet megoldásához így, szükség lesz a központi kormányzat megerősítésére, az iszlamista lázadók visszaszorítására és a kormány valamint a tuaregek közötti béketárgyalások lefolytatására. A kormány ellenes erők újraszerveződését látva az ENSZ Biztonsági Tanács januárban a tagállamok támogatását kérte a teljes mozgósításhoz, 32 és az eredeti felhatalmazás alapján a létszám bővítéséhez. A konfliktus megoldása tehát egyelőre várat magára, az ENSZ valamint az EU pedig folytatja továbbra is békefenntartó tevékenységét. 32 United Nations, In: a letöltés dátuma:

13 Felhasznált irodalom A cikk Az uniós válságkezelés kialakulása és működésének vizsgálata a mali konfliktuson keresztül című, 2013 tavaszi félévében a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán Európai és nemzetközi igazgatás MA szakon készített diplomamunkám alapján készült. Dr. BESENYŐ János: Újabb válsággóc Afrikában: Mali, Honvédségi Szemle 140. évfolyam, 2012/5. szám. Dr. BESENYŐ János: Háború Európa előterében: A Mali krízis, in: a letöltés dátuma: február 24. Rik COOLSAET, Sven BISCOP, Jo COELMONT: Mali: Another European Intervention without the EU?, in: a letöltés dátuma: február 25. BBC, in: a letöltés dátuma: április 27. CIA, in: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ml.html a letöltés dátuma: április 27. CIA, in: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/maps/maptemplate_ml.html, a letöltés dátuma: április 27. About.com, in: Biography.htm, a letöltés dátuma: április 27. Afrika Tanulmányok, in: a letöltés dátuma: április 27. Origo, in: a letöltés dátuma: április 27. OrientalReview, in: a letöltés dátuma: április 27. BTI, in: a letöltés dátuma: május 1. Global Finance, in: a letöltés dátuma: május 1. 13

14 BBC, in: a letöltés dátuma: május 1. Zöldmúzeum, in: a letöltés dátuma: május 1. International Business Times, in: a letöltés dátuma: április 28. ECOWAS, In: A letöltés ideje: május 1. Courrier International, in: MaliAzawad.jpg, a letöltés United Nations, in: a letöltés United Nations, in: a letöltés Reliefweb, in: a letöltés dátuma: május 1. Népszava Online, in: a letöltés Karpatinfo.net, in: a letöltés Feltárult a világvége kapuja a Szahara peremén, a letöltés dátuma: április 27. Index, in: a letöltés Council of The European Union, in: pdf, a letöltés dátuma: 2013.április 28. Ministere des Affaires Étrangeres, in: c1b.pdf, a letöltés dátuma: április

15 European Training Mission Mali, in: a letöltés European Training Mission Mali, in: a letöltés a letöltés a letöltés Hirado.hu, in: Nemetorszag_330_katonaval_ves z_reszt_a.aspx, a letöltés United Nations, in: Pl5P_E, a letöltés dátuma: február 24. United Nations, in: a letöltés dátuma: február 24. AfriPORT, in: a letöltés United Nations, in: a letöltés dátuma: február

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész 2009 július 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

Mali. 2013. 02. 12. Dr. BESENYŐ JÁNOS ALEZREDES

Mali. 2013. 02. 12. Dr. BESENYŐ JÁNOS ALEZREDES Mali 2013. 02. 12. Dr. BESENYŐ JÁNOS ALEZREDES MALI I. Nyugat-Afrika területén található, északról Algéria (1376 km), délről Guinea (858 km), Elefántcsontpart (532 km), és Burkina Faso (1000 km), keletről

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Fegyverembargók augusztus 06. mélyülésének megakadályozása érdekében. Nem kötelező érvényű határozat.

Fegyverembargók augusztus 06. mélyülésének megakadályozása érdekében. Nem kötelező érvényű határozat. Ország neve Elrendelő Elrendelő határozat Megjegyzések szervezet száma Terrorista szervezetek UNSCR 2199 (2015) 2002/402/CFSP & 2003/14/CFSP & 2011/487/CFSP 2011/486/CFSP & 2012/167/CFSP & 2012/334/CFSP

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész 2009 július 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

Lévay Gábor közalkalmazott MH GEOSZ Katonaföldrajzi és szakkiképzési osztály ZMNE doktorandusza. 2008. május 27.

Lévay Gábor közalkalmazott MH GEOSZ Katonaföldrajzi és szakkiképzési osztály ZMNE doktorandusza. 2008. május 27. A közép-afrikai k konfliktusok hatása Európa biztonságára Jelentős biztonsági kockázatot képviselnek a világfejlődésből egyre inkább elmaradó, ugyanakkor egyre jelentősebb népességgel rendelkező régiók,

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai)

A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai) MELLEARN Szeged, 2013. április 18-19. A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai) Stark Gabriella Mária Babeş-Bolyai

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az EU intézményei 138.lecke Az intézményrendszer általános jellemzői Az Európai

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább?

Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább? Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább? Somlyódyné Pfeil Edit MTA Regionális Kutatások Központja Balatonföldvár, 2006. május 23 24. A regionális politika A regionalizmus válasz a

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

A GAZDASÁGi ÉS TÁRSADALMI ÁTALAKULÁS PERSPEKTÍVÁI HAZÁNKBAN. Bod Péter Ákos

A GAZDASÁGi ÉS TÁRSADALMI ÁTALAKULÁS PERSPEKTÍVÁI HAZÁNKBAN. Bod Péter Ákos A GAZDASÁGi ÉS TÁRSADALMI ÁTALAKULÁS PERSPEKTÍVÁI HAZÁNKBAN xv. APÁCZAI NAPOK NYME Apáczai Csere János Kar 2011. Október 28 Bod Péter Ákos Egyetemi tanár petera.bod@uni-corvinus.hu A zavarok a periférián

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Szomália az iszlamisták után

Szomália az iszlamisták után In Somalia, two things never change clan identity and the smell of money. 1 Szomália az iszlamisták után Hettyey András Amikor 1991 januárjában az ellenzéki USC (United Somali Congress) katonái Mohamed

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 23. OR. en 12366/1/16 REV 1 SOC 540 EMPL 354 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 15778/1/13 REV 1 SOC 900 Tárgy:

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX Mikor tekinthetjük egy ország társadalmát alapvetően militarizáltnak? Mely okok játszanak közre a világ egyes régióiban a militarizáció szintjének emelkedésében, csökkenésében?

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Szerkesztők Szamel Katalin - Balázs István Gajduschek György - Koi Gyula Í^XompLex Wolters Kluwer csoport TARTALOM BEVEZETŐ 25 A közigazgatási modellek kialakulásának

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Kapronczai István 52. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Az induló állapot Kérdés: Felkészült agrárgazdasággal csatlakoztunk

Részletesebben

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Dr. Lattmann Tamás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Társadalomtudományi Tanszék AZ EU szerepe a világon az egyik

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.10. COM(2010) 655 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az új személygépkocsik

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27 Franciaország Németország Egyesült Királyság Lengyelország Románia Spanyolország Olaszország Csehország Dánia Bulgária Magyarország Svédország Litvánia Ausztria Görögország Belgium Szlovákia Hollandia

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13.

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13. TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI V RENDSZEREK MST, Balatonfüred 2006. október 12-13. 13. ÁLTALÁNOS MEGKÖZEL ZELÍTÉS A szociális védelem v meghatároz rozása Társadalmi szüks kségletek Nemzetközi

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT 2010.5.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 119 A/1 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/123/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14-es besorolási fokozat) JOGI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Siófok, 2006. november 10. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól TÁJÉKOZTATÓ a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól Az európai bankok ügyfeleik nemzetközi átutalási megbízásainak teljesítéséhez a SWIFT nevű, belgiumi székhelyű cég

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.23. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az energiahatékonyságról, és annak az

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben