Varga Márton 1 A Mali konfliktus és az Európai Unió beavatkozása 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Varga Márton 1 A Mali konfliktus és az Európai Unió beavatkozása 2"

Átírás

1 Varga Márton 1 A Mali konfliktus és az Európai Unió beavatkozása 2 Rezümé A Mali polgárháború kitörését követően a háború okozta biztonsági kockázatok, mint például az Al-Kaida térnyerése és ezzel együtt az illegális fegyver és drogszállítások megnövekedése Nyugat-Afrikában, a menekültek és illegális bevándorlók hatalmas száma, az Európai Uniót válságkezelő beavatkozásra ösztönözték. Az ENSZ felhatalmazása alapján előbb Franciaország segített a Mali hadseregnek a lázadókkal szemben, majd őket az nemzetközi ENSZ csapatok váltották. Ezzel párhuzamosan elindult az EU missziója, melyet a helyi katonai erők kiképzésére hoztak létre. Kulcsszavak: válságkezelés, Mali, Európai Unió Resume Márton Varga The Mali conflict and the intervention of the European Union After the outbreak of the Mali civil war the security risks caused by the war, such as the expansion of the Al-Qaeda s influence and the increasing number of illegal arms and drug trade in West Africa, the huge number of refugees and illegal immigrants encouraged the European Union to establish a crisis management intervention. With the UN mandate France helped the Mali army against the rebels until the UN troops replaced them. At the same time the EU started its mission, which was made for train the local military forces. Keywords: conflict management, Mali, European Union Az Európai Unió biztonság és védelempolitikai törekvései az 1990-es évektől jelentősen átalakultak, és az a terület, amely korábban egyáltalán nem szerepelt az Európai Közösség politikái között, mára a válságkezelést teljes szélességében lefedő önálló politikává nőtte ki magát. 20 év alatt az Európai Unió eljutott oda, hogy a világ számos területén tart 1 2 Lektorálta: Dr. Remek Éva, PhD 1

2 fenn önálló, vagy más nemzetközi szervezetekkel közös missziókat melyek között civil és katonai szerepvállalást egyaránt találunk. Az Unió igyekszik lépést tartani a változó politikai viszonyokkal és az Európát közvetlenül vagy közvetve érintő válságok kezelésében aktív részt vállal. A mali konfliktus az egyik legfrissebb olyan regionális konfliktus, amelynek kezelése érdekében az Európai Unió misszió indítása mellett döntött. Az alábbiakban bemutatom milyen ellentétek vezettek Maliban a polgárháború kirobbanásához, illetve az EU hogyan reagált, miként működött a válságkezelési mechanizmusa, mennyire sikerült közösen dönteni az Unió fellépéséről és végül milyen módon avatkozott be az EU. Előzmények Mali 3 a nyugat-afrikai térségben található, melynek második legnagyobb állama. Területe 1,25 millió km 2 melynek körülbelül 65 %-a sivatagos terület es adatok szerint a népessége 15,8 millió fő, főként iszlám vallásúak. Az ország korábban francia gyarmat volt, függetlenségét 1960-ban nyerte el, amikor is Szudáni Köztársaság néven önálló állam lett, majd kettévált Szenegállal és felvette a Mali Köztársaság nevet a korábbi Mali Birodalom 4 után. A függetlenség kikiáltása után 1960-tól diktatúraként működött. Az első egypárti választáson Modibo Keita 5 győzött, aki szocialista elveken működő államot hozott létre. Hatalmát egészen 1968-ig gyakorolta, amikor katonai puccsal megbuktatták és az új rezsim hatalma egészen 1991-ig tartott. Az első szabad többpárti választást 1992-ben tartották. 3 Mali adatai: BBC, in: a letöltés dátuma: április 27. és CIA, in: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ml.html, a letöltés dátuma: április Mali Birodalom: Afrika történetének második legnagyobb birodalma. a XIII. és a XV. század között létezett, fénykorát a XIV század jelentette, amelynek végén a Mali Birodalom feje a világ egyik leggazdagabb uralkodójának számított. Afrika tanulmányok, in: a letöltés dátuma: április About.com, in: a letöltés dátuma: április 27. 2

3 1.számú térkép: Mali (Forrás: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/maps/maptemplate_ml.html, a letöltés dátuma: április 27.) A kormány által elhanyagolt északi területeken élő tuareg népcsoport Mali fennállása óta több alkalommal is próbálta kivívni függetlenségét ben Mali és Niger területén egyszerre lázadt fel a tuareg lakosság, amely több országot érintve, jelentős területen él, ahogy az, a 2. ábrán kék színnel van jelölve. Az 1990-ben indult lázadást az 1995-ös békekötés zárta le a kormányzat és a tuareg törzsek között. A lázadók tevékenységei annak ellenére kezdtek újra erősödni, hogy 2006-ban algériai közvetítéssel szerződést kötött a kormányzat a tuareg törzsekkel, amelyben az északi területekre nézve bizonyos fokú autonómiát kaptak. A számos békeszerződés és megállapodás ellenére jelentős változást nem sikerült elérni az északi területek fejelődése, valamint a tuareg törzsek integrálása tekintetében. Az évek óta húzódó ellentét végül 2012 januárjában robbant és újabb konfliktus kialakulásához vezetett, amikor a tuaregek által létrehozott Nemzeti Mozgalom Azawad Felszabadításáért (National Movement for the Liberation of Azawad MNLA) nevű szervezet, egy előre eltervezett katonai akciósorozat végrehajtásával elfoglalta az ország északi részét (Azawad a 2. ábrán piros határvonallal jelölve), amely elfoglalt területek nagy része korábban tuareg törzsi terület volt. 6 Origo, in: A letöltés ideje: április 27. 3

4 2. számú térkép: Az Al-Kaida tevékenységének területei Maliban (Forrás: a letöltés dátuma: április 27.) A törzsi felkeléssel párhuzamosan a kormányzat ellen katonai puccsot hajtottak végre, amely így, ha nem is szándékosan, de a felkelőket segítette, hiszen a korábban is ingatag kormányzati erők figyelmét végképp megosztotta. A felkelők között számos korábbi líbiai milicistát találni, akik elutasítják a kormányzatot, mivel az nem az iszlám vallási törvények szerint vezeti az országot. A vallási lázadók, a tuareg törzsi felkelők, valamint az Al-Kaida helyi szervezete (Aqmi Al-Qaida au Maghreb islamique, tevékenységi körük a 2. szám térképen zöld határvonallal jelölve) a kormány ellen összefogva, erőiket egyesítve kívánták létrehozni az elfoglalt északi régiókban az Azawad Köztársaságot. A kormány megdöntésének közös célja azonban nem bizonyult kellő koherens erőnek, 7 mivel az ellentétes elképzelések az felkelőket is egymás ellen fordították. A tuareg törzsek ugyanis egy polgári alapokon működő államszerkezetet kívántak létrehozni, míg az iszlamisták egy szigorú, vallási alapon, a sárián alapuló rend kialakítását tűzték ki célul. Ennek megfelelően a vallási lázadók az elfoglalt területeken a szigorú iszlám szabályok szerint kezdtek el működni, így többek között keresztény ellenes cselekményekkel, valamint a például korábban alkoholt árusító szállodák, szórakozóhelyek rombolásával kezdték a rendteremtést. Mali helyzetét figyelve fontos kiemelni, hogy az ország Száhel övezetben való elhelyezkedéséből adódóan rendkívül súlyos problémákkal küzd. A Száhel övezet a Szaharától délre, a sivatag és a szavanna határán lévő térség, amely kelet-nyugat irányban 7 Origo, in: a letöltés dátuma: április 27. 4

5 szeli át Afrikát. Az éghajlatváltozás, valamint a nem megfelelő környezethasználat, így a földek kimerítése, túllegeltetése, mind a terület elsivatagosodását okozzák. Ezt a problémát növeli, hogy a népesség évente 3%-al 8 nő, amely a termőterületek csökkenésével súlyos élelmiszerhiányt jelent. A segélyszervezetek szerint a térségben 18 millióan 9 éheznek. Mali a politikai ellentétek és a környezeti problémák hatása miatt súlyos szegénységgel küzd. Az ország a világ 25 legszegényebb országa 10 között található. A szegénység és a súlyos problémák hatásaként Mali ma a világ egyik legsegélyfüggőbb országa. 11 Nemzetközi reakciók A Maliban kitört konfliktus nem nevezhető határokon belüli konfliktusnak. Számos módon érintette a környező államokat, de hatása az európai térségben is érzékelhető. Az iszlamista erők regionális problémát okoztak, és Nyugat-Afrika jelentős részére veszélyt jelentettek. Erre kitűnő példa, hogy a Maliban harcoló lázadók jelentős része pár éve még Kadhafi oldalán harcoltak, majd a líbiai diktátor bukását követően csatlakoztak, hogy felszabadítsák Azawad-ot. A másik fontos tényező a menekültek kérdése. Ahogyan az a 3. szám térképen látható (piros körrel és számmal jelölve), április 3-i adatok alapján akkor körülbelül főnyi mali menekült volt a térségben, amely szám a polgárháború által tovább növekedett. A menekültek hatalmas tömege pedig jelentős terhet ró a környező államokra, és esetlegesen további konfliktusok forrása lehet a jövőben. A régió további súlyos problémája a területen áthaladó csempészútvonalak működése. Mali főként az ott élő szélsőséges iszlám erők által egyfelől az illegális fegyverkereskedelem egyik útvonala, másrészről a Dél-Amerikából Európába tartó drogcsempészet kiemelt útvonala (a 3. szám térképen zöld nyíllal jelölve a fegyver és drog csempészet iránya). Amennyiben az országban az instabil helyzet továbbra is fennállna, és a szélsőséges erők hatalma megszilárdulna, a kábítószer elleni harc és az illegális fegyverkereskedelem elleni küzdelem a térségben szinte lehetetlenné válna. Ez gazdasági szempontból hatalmas jelentőséggel bírhat az Al-Kaida nemzetközi szervezetének is, hiszen 8 Zöldmúzeum, in: a letöltés dátuma: május 1. 9 BBC, in: a letöltés dátuma: május Global Finance, in: a letöltés dátuma: május BTI, in: a letöltés dátuma: május 1. 5

6 az Európába juttatott drogokból származó bevételek nyílván valóan nem jelenthetnek csekély összeget. 3. számú térkép: Illegális fegyverkereskedelmi útvonalak Maliban és környezetében (Forrás: a letöltés ) A kialakult válsághelyzetre reagálva a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közössége (Economic Community of West African States ECOWAS 12 ) már 2012 első felében átfogó beavatkozást készített elő. A szervezetben részt vevő országok vezetői egyértelmű állásfoglalást tettek arra vonatkozóan, hogy minden szükséges támogatást meg fognak adni Mali részére, amely a területi integritás helyreállításához és a stabilitás megteremtéséhez szükséges. 13 A konfliktus megoldásának első lépéseként az ECOWAS képviselői tárgyalni kezdtek a katonai puccsot végrehajtó erőkkel, és felszólították őket, hogy a hatalmat adják vissza egy civil kormánynak, ami a következő törvényes választásokig 12 ECOWAS, in: a letöltés dátuma: 2013.május International Business Times, in: a letöltés 6

7 ügyvezető kormányként működne. Emellett kilátásba helyezték egy körülbelül 3000 fős közös haderő bevetését, amennyiben a radikális lázadók nem fejezik be lázadásukat. A katonai szerepvállalás mellett humanitárius segítségnyújtási célokra 4,5 millió $ támogatást nyújtanak 14 Malinak illetve a szomszédos Burkina Fasonak és Nigernek, amelyből a menekültek okozta nehézségeket kell fedezniük. Az ECOWAS katonai beavatkozásához azonban mindenképpen meg kívánta várni az ENSZ felhatalmazását, valamint további támogatók (elsősorban nagyhatalmak) csatlakozását. Az ENSZ a katonai beavatkozás elrendelése felé első lépését 2012 októberében tette, amikor Ban Ki Mun, ENSZ főtitkár felkérte az ECOWAST és az Afrikai Uniót, hogy készítsenek tervet az átmeneti mali kormány felkérése alapján a beavatkozásra. 15 Az ECOWAS és az Afrikai Unió (AU) szakértői európai szakemberekkel kiegészülve készítették el a beavatkozás tervét, majd miután az AU elfogadta a terveket, az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) december 20.-án adta meg a felhatalmazást a beavatkozásra. Az afrikai vezetésű nemzetközi támogatómisszió felhatalmazásában 16 az ENSZ az alábbi célokat fogalmazta meg: - a mali biztonsági és védelmi erők újjászervezése együttműködve a nemzetközi erőkkel, így az EU-val és más államokkal; - a mali hatóságok támogatása a terroristák, szélsőségesek és egyéb fegyveres csoportok uralma alatt álló északi területek visszaszerzéséért, szem előtt tartva a civil lakosság védelmét; - segítségnyújtás a mali hatóságoknak a biztonság fenntartása valamint a kormányzati hatalom megerősítése érdekében; - a mali erők támogatása az elsődleges cél, vagyis a lakosság védelme érdekében; - támogatás a helyi kormányzat részére a humanitárius akciók és a visszatérő menekültek részére nyújtandó segélyakciók számára biztonságos környezet kialakításához; - a személyzet, az eszközök, épületek valamint a misszió működésének biztosítása. 14 Reliefweb, in: a letöltés dátuma: május United Nations, in: a letöltés 16 United Nations, in: a letöltés dátuma: 2013.április 28. 7

8 Franciaország meghatározó szerepet játszott a Mali konfliktus rendezésében. Mint a térség egykori gyarmatosítója, Franciaország kiemelt figyelemmel kezeli a nyugat-afrikai régiót, és számos módon segíti annak fejlődését illetve a rend fenntartását. A francia kormányzatban, annak ellenére, hogy a térség egyértelműen francia érdekszférába tartozik, 2012 első felében még nem volt egységes álláspont Malival kapcsolatban. 17 Annak ellenére sem, hogy a francia külügyminiszter 2012 júliusában reményét fejezte ki, hogy a BT felhatalmazást ad katonai beavatkozásra. 18 A franciák eddig is komoly szerepet játszottak a válságkezelő feladatokban, így például Nicolas Sarkozy korábbi elnök idején a líbiai harcokban is az egyik legaktívabb országnak bizonyultak. Ez a törekvés látszott 2013 januárjában is, amikor már konkrét katonai beavatkozásra is sor került francia oldalról Maliban. Ekkor ugyanis a felkelők elfoglalták Konna városát, amely alig 600 km-re található Bamakótól. A főváros védelmének érdekében a mali kormány a franciák beavatkozását kérte, akik nem is haboztak ennek eleget tenni előbb a légierő által, majd harcoló alakulatokkal támogatták meg a mali erőket. A francia kormány álláspontja szerint Bamako elvesztése súlyos következményekkel járt volna, és az ECOWAS erői még nem álltak készen a bevetésre. Az ENSZ BT január 14-i ülésén támogatásáról biztosította a francia beavatkozást, és megállapították, hogy azt a nemzetközi joggal összhangban hajtották végre. A francia erők beavatkozásával előkészítették a terepet az afrikai országok által küldött katonák bevetésének. Oroszország katonai egységekkel nem kívánt részt venni a konfliktus rendezésében, annak ellenére sem, hogy Catherine Ashton uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő, egy korábbi megállapodásra hivatkozva kérte a segítségnyújtást Oroszországtól. 19 Mali részére azonban, a nemzetközi szerveztek tudtával, katonai eszközök, így járművek, helikopterek és fegyverek szállításáról is döntött Oroszország. Az Egyesült Államok 2013 januárjában megállapodást kötött Nigerrel, amely alapján katonákat állomásoztathat az országban. E megállapodás keretin belül 100 főt vezényeltek az országba, és bár katonákat nem kívánnak bevetni Maliban, de támogatják a nemzetközi erőket e száz fő révén egyfelől a pilóta nélküli drónok irányítása, valamint hírszerzői feladatok ellátása révén. E mellett logisztikai segítséget is kaptak a francia erők az USA-tól, amely 17 BESENYŐ János: Újabb válsággóc Afrikában: Mali, Honvédségi Szemle 140. évfolyam, 2012/5. szám. 18 Feltárult a világvége kapuja a Szahara peremén, in: a letöltés dátuma: április Karpatinfo.net, in: a letöltés 8

9 elsősorban légi szállítási illetve légi utántöltéshez használható repülőgépek rendelkezésre bocsátását jelenti. 20 Az EU reakciója Az Európai Unió számára hatalmas kihívást nyújt a Mali konfliktus. Egyfelől a már korábban említett csempész útvonalak miatt, másrészt az Unió nem engedheti meg magának, hogy egy relatívan közeli térségben egy erős terrorista gócpont alakulhasson ki, harmadrészt pedig meg kell előzni a mindezekből fakadó illegális bevándorlási hullámot, amelynek egyik célpontja épp az EU lehet. A kérdés, hogy mennyire hatékonyan és milyen módon lép fel az EU egy ilyen esetben, valamint, hogy tudja-e alkalmazni az egyre jobban kiépített közös válságkezelési mechanizmusait. Catherine Ashton az EP-ben még április 17-én tartott beszédében kilátásba helyezte az Unió részvételét. Ekkor azonban úgy nyilatkozott, hogy bármi féle beavatkozást csak akkor lehet végrehajtani, ha az ideiglenes kormányt sikerül felállítani az ECOWAS segítségével, és majd ennek a kormánynak a felkérése alapján lehetséges további nemzetközi erőket bevetni. A tagállamok egy része (Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország és Lengyelország) 2012 novemberében tett nyilatkozatában 21 az általános elvek, mint például a válságkezelő képesség növelése, már egy Maliban felállítandó kiképző misszió létrehozását sürgette. Az EU szerepvállalásának lehetőségét már a korábban említett decemberi BT felhatalmazás is tartalmazta, a misszió felállítása azonban csak a francia beavatkozást követően gyorsult fel. A főképviselő asszony január 15-én az Európai Parlamentben tartott beszédében 22 leszögezte, hogy az Unió nem lehet közömbös a Maliban zajló eseményekkel szemben, valamint üdvözölte a francia vezetéssel történt akciót, amelyben több tagállam is részt vállalt. Ahogy mondta, az EU-nak cselekednie kell, különben politikai, stratégiai és humanitárius hibát követne el. Az Unió feladatai között említette e helyzetben a pénzügyi támogatásokat, a kormányzat segítségét a demokratikus és alkotmányos rend felé vezető úton, a humanitárius segélyezést valamint Mali támogatását, hogy egy stabil és virágzó 20 Népszava Online, in: a letöltés 21 Ministere des Affaires Étrangeres, in: a letöltés dátuma: április Council of The European Union, in: a letöltés dátuma: április 28. 9

10 jövőt érhessen el. Mindezekhez azonban elsőként a béke megteremtése az elsődleges és legfontosabb lépés, amely során az ország szuverenitásának és területi integritásának visszaszerzését kell elérni, amelyhez az Unió a katonai erők felkészítése révén kíván hozzájárulni. A katonai erő alkalmazásában a tagállamok közül nem csak a franciák vettek részt, akik, mint már említettem a légierő bevetésével indították meg műveleteiket, de ezen felül 2500 főt vezényeltek az országba valamint átirányítottak 40 páncélost Elefántcsontpartról. 23 Nagy-Britannia első körben két darab C-17-es szállítógépet ajánlott fel a franciák részére, katonákat azonban nem kívánt Maliba küldeni, majd később kilátásba helyezte, hogy több száz fős katonai alakulatot küld az országba, amely azonban harcoló feladatokat nem, csak kiképző feladatokat látna el. Németország is támogatásáról biztosította Franciaországot. A német törvényhozás 2013 februárjában hagyta jóvá azt az előterjesztést, amely szerint maximum 180 fős kiképző és további maximum 150 fős logisztikai támogató egységeket küld Maliba. Ezen felül Németország 40 fős orvosi stábot bocsátott a Mali kormány rendelkezésére, valamint három szállító repülőgépével komoly segítséget nyújtott a felszerelések, valamint a nyugat-afrikai katonák szállításában. 24 Az Európai Unió január 17-én döntött a Maliban felállítandó misszióról 25 (EU Training Mission - EUTM Mali), amelynek célját az alábbi módon határozták meg: Az Unió katonai kiképző missziót (a továbbiakban: EUTM Mali) folytat annak érdekében, hogy Mali déli részén a legitim polgári hatóságok felügyelete alatt működő mali fegy-veres erők számára katonai és kiképzési tanácsadást biztosítson, így járulva hozzá a fegyveres erők katonai képességének hely-reállításához, amely lehetővé teszi részvételüket Mali területi integritásának helyreállítását és a terrorista csoportok általi fenyegetettség csökkentését célzó harci műveletekben. Az EUTM Mali nem vehet részt harci műveletekben. Az EU és Mali között az EUTM Mali misszió megindításáról és a misszióval kapcsolatos jogi kérdésekről 2013 áprilisában írták alá a megállapodást a felek, miközben az EU már február 18-án döntött a misszió bevethetőségéről Index, in: a letöltés dátuma: április Hirado.hu, in: Nemetorszag_330_katonaval_vesz_reszt_a.aspx, a letöltés 25 a letöltés 26 a letöltés 10

11 A kiképzési misszióban, annak indításakor összesen 22 nemzet vett részt az alábbiak szerint: Franciaország 207 fő, Németország 71 fő, Spanyolország 54 fő, Egyesült Királyság 40 fő, Csehország 34 fő, Belgium 25 fő, Lengyelország 20 fő, Olaszország 19 fő, Svédország 14 fő, Finnország 12 fő, Magyarország 10 fő, Írország 8 fő, Ausztria 7 fő, Görögország 4 fő, Bulgária 4 fő, Lettország 2 fő, Szlovénia 4 fő, Észtország 2 fő, Litvánia 2 fő, továbbá Portugália, Románia és Luxembourg 1-1 fővel. 27 Az 500 fős misszióból 200 fő oktatói, 150 fő védelmi valamint további 150 fő orvosi és misszióirányítási feladatokat lát el. A katonák az általános kiképzés mellett speciális kiképzésen is részt vesznek, így például a mesterlövész kiképzésen 6 magyar kiképző oktatta őket. 28 A kiképző misszió jelenleg is működik. Mali helyzete A francia beavatkozás, amelyet a katonák bevetése után csak néhány hétre terveztek, jelentősen meghosszabbodott. Az első elképzelések szerint, csak ideiglenesen, a közös ECOWAS erők bevetéséig maradtak volna, azonban ennek elhúzódása valamint a felkelők újbóli erőre kapása további maradásra kényszerítette őket. Az ENSZ döntés alapján az afrikai és francia erőket júliusban az ENSZ csapatai váltották fel, amelynek missziójában (The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali - MINUSMA) fős békefenntartó erő bevetéséről döntöttek. 29 A MINUSMA július 1-én vette át a válságkezelő feladatokat, amelyek magukba foglalják a kormányzati hatalom megerősítésének támogatását, az átmeneti időben a demokratikus folyamatok támogatását így például a választások lefolytatását, a civil lakosság védelmét, az emberi jogok tiszteletben tartását, humanitárius segítségnyújtást, a kulturális és történelmi örökség védelmét valamint a nemzeti és a nemzetközi jog fenntartásának támogatását. 30 Az ENSZ missziójában jelenleg (2013. december 31-i adat alapján) több mint fő vesz részt, melynek nagy részét katonai és rendőri erők alkotják, de a civil és az önkéntes személyzet is körülbelül 250 főt tesz ki. 31 A nemzetközi erők segítségével július 28-án és augusztus 11-én két fordulóban sikeres elnökválasztást tartottak Maliban. Ezt követően 2013 novemberében a parlamenti választásokat is lefolytatták. 27 European Training Mission Mali, in: a letöltés 28 Uo. 29 AfriPORT, In: a letöltés 30 United Nations, In: A letöltés ideje: United Nations, In: A letöltés ideje:

12 Ahogyan az a kezdeti elképzelésekben is kitűnt, a békefenntartásban részt vevő erők tisztában voltak vele, hogy a problémát csupán katonai erővel nem lehet majd megoldani. Az által, hogy hatalmas területen szétszórva élnek a törzsek, amelyek immár 50 éve újra és újra megpróbálják kivívni függetlenségüket, a katonai győzelem szinte kizárható, hiszen ilyen körülmények között rendkívül nehéz, vagy talán nem is lehetséges megállapítani pontosan, hogy a civilek közül ki ellenség és ki nem. A helyzet megoldásához így, szükség lesz a központi kormányzat megerősítésére, az iszlamista lázadók visszaszorítására és a kormány valamint a tuaregek közötti béketárgyalások lefolytatására. A kormány ellenes erők újraszerveződését látva az ENSZ Biztonsági Tanács januárban a tagállamok támogatását kérte a teljes mozgósításhoz, 32 és az eredeti felhatalmazás alapján a létszám bővítéséhez. A konfliktus megoldása tehát egyelőre várat magára, az ENSZ valamint az EU pedig folytatja továbbra is békefenntartó tevékenységét. 32 United Nations, In: a letöltés dátuma:

13 Felhasznált irodalom A cikk Az uniós válságkezelés kialakulása és működésének vizsgálata a mali konfliktuson keresztül című, 2013 tavaszi félévében a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán Európai és nemzetközi igazgatás MA szakon készített diplomamunkám alapján készült. Dr. BESENYŐ János: Újabb válsággóc Afrikában: Mali, Honvédségi Szemle 140. évfolyam, 2012/5. szám. Dr. BESENYŐ János: Háború Európa előterében: A Mali krízis, in: a letöltés dátuma: február 24. Rik COOLSAET, Sven BISCOP, Jo COELMONT: Mali: Another European Intervention without the EU?, in: a letöltés dátuma: február 25. BBC, in: a letöltés dátuma: április 27. CIA, in: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ml.html a letöltés dátuma: április 27. CIA, in: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/maps/maptemplate_ml.html, a letöltés dátuma: április 27. About.com, in: Biography.htm, a letöltés dátuma: április 27. Afrika Tanulmányok, in: a letöltés dátuma: április 27. Origo, in: a letöltés dátuma: április 27. OrientalReview, in: a letöltés dátuma: április 27. BTI, in: a letöltés dátuma: május 1. Global Finance, in: a letöltés dátuma: május 1. 13

14 BBC, in: a letöltés dátuma: május 1. Zöldmúzeum, in: a letöltés dátuma: május 1. International Business Times, in: a letöltés dátuma: április 28. ECOWAS, In: A letöltés ideje: május 1. Courrier International, in: MaliAzawad.jpg, a letöltés United Nations, in: a letöltés United Nations, in: a letöltés Reliefweb, in: a letöltés dátuma: május 1. Népszava Online, in: a letöltés Karpatinfo.net, in: a letöltés Feltárult a világvége kapuja a Szahara peremén, a letöltés dátuma: április 27. Index, in: a letöltés Council of The European Union, in: pdf, a letöltés dátuma: 2013.április 28. Ministere des Affaires Étrangeres, in: c1b.pdf, a letöltés dátuma: április

15 European Training Mission Mali, in: a letöltés European Training Mission Mali, in: a letöltés a letöltés a letöltés Hirado.hu, in: Nemetorszag_330_katonaval_ves z_reszt_a.aspx, a letöltés United Nations, in: Pl5P_E, a letöltés dátuma: február 24. United Nations, in: a letöltés dátuma: február 24. AfriPORT, in: a letöltés United Nations, in: a letöltés dátuma: február

Besenyő János. Magyar békefenntartók Afrikában

Besenyő János. Magyar békefenntartók Afrikában Besenyő János Magyar békefenntartók Afrikában A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kiadványa Felelős kiadó Kovács József altábornagy, főigazgató Szerkesztő Dr. Kobolka István ezredes Szakmai lektor Márton

Részletesebben

A NATO szerepe a válságkezelésben

A NATO szerepe a válságkezelésben NB5_bel.qxd 5/14/2008 7:56 PM Page 47 VÉDELEMPOLITIKA 47 Németh Bence Sándor Barbara A NATO szerepe a válságkezelésben Annak ellenére, hogy a NATO-t alapvetõen a Szovjetunió által keltett fenyegetés ellen

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Az Európai Unió eszközrendszere az Afrikai kontinens válságkezelésére A nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmának.ellenőrzése

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU- Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK

Részletesebben

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 TARTALOM 1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2 2. A transzatlanti partnerség lényege 6 3. A védelmi képességek erősítése 9 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 5. A biztonság

Részletesebben

A Magyar Honvédség afrikai szerepvállalása

A Magyar Honvédség afrikai szerepvállalása Besenyõ János A Magyar Honvédség afrikai szerepvállalása A kultúrantropológusok lehetséges szerepe a mûveletek során 1 Ez a tanulmány a Magyar Honvédség részérõl az esetleges magyar szerepvállalás lehetõségeit

Részletesebben

Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság

Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság A HÓNAP TÉMÁJA 71 Nagy Zsolt Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság A tanulmány azt elemzi, hogyan reagált az Európai Unió a líbiai eseményekre, és végül miért a NATO vezeti

Részletesebben

Giber Mátyás: A gyémánt szerepe a Sierra Leone-i polgárháborúban

Giber Mátyás: A gyémánt szerepe a Sierra Leone-i polgárháborúban III. évfolyam 2006/3-4. TANULMÁNY Giber Mátyás: Bevezetés Afrika történelmének egyik legvéresebb polgárháborúja több mint egy évtizedig dúlt Sierra Leone-ben. A háború 2002-es hivatalos lezárásáig közel

Részletesebben

Biedermann Zsuzsánna: Mobutu bukása, a ruandai hutu menekültek ellen elkövetett atrocitások és a kelet-zairei instabilitás regionális hatása

Biedermann Zsuzsánna: Mobutu bukása, a ruandai hutu menekültek ellen elkövetett atrocitások és a kelet-zairei instabilitás regionális hatása X. évfolyam 2013/3-4. TANULMÁNY Biedermann Zsuzsánna: Mobutu bukása, a ruandai hutu menekültek ellen elkövetett atrocitások és A tanulmány egy, a magyar média által ritkán tárgyalt kérdéskörrel foglalkozik:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VII. évfolyam 4. szám 2008. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal folyóirata Felelős kiadó Madarász Károly mk. altábornagy

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Nényei Judit: Békefenntartók Zrt.?

Nényei Judit: Békefenntartók Zrt.? VI. évfolyam 2009/4. TANULMÁNY Nényei Judit: A tanulmány a békefenntartás privatizálásának (rövid, mindössze 15-20 éves) múltját és lehetséges jövőjét elemzi, elsősorban kérdések formájában. Ezekre a kérdésekre

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS

MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS BEVEZETŐ Magyarország a globális biztonsági kihívások kezelése, valamint a NATO- és EUtagságból adódó kötelezettségeinek teljesítése

Részletesebben

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk?

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottság Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Egyházak Európában, Európáért: témák és vitapontok Európai Egyházak Konferenciája Egyház

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI E-jegyzet Szerkesz tet te: Szik l ai Is t vá n Szerzők: Fa r k as Zso m bor, Ju h ás z Gá b o r, Ke gy e Ad él, Lu k ác s Eri k a, Nyil as Mi h á ly, Ré z m ű v es Ju

Részletesebben

Gálik Zoltán A közös európai kül- és biztonságpolitika történelmi tapasztalatai és a Lisszaboni Szerződés

Gálik Zoltán A közös európai kül- és biztonságpolitika történelmi tapasztalatai és a Lisszaboni Szerződés Gálik Zoltán A közös európai kül- és biztonságpolitika történelmi tapasztalatai és a Lisszaboni Szerződés 1. Történelmi tapasztalatok A közös európai kül- és biztonságpolitikai együttműködés Nyugat-Európában

Részletesebben

A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA

A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA A KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Arab tavasz, keresztény ősz? a keresztény kisebbségek helyzete a közel-keleten az arab tavasz után Egyiptom Terrorizmus és nemzetbiztonság az

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

Az Iszlám Kalifátus és a globális dzsihád új tendenciái

Az Iszlám Kalifátus és a globális dzsihád új tendenciái BIZTONSÁGPOLITIKA Kis-Benedek József Az Iszlám Kalifátus és a globális dzsihád új tendenciái Az Iszlám Állam, mint a globális biztonságot fenyegetõ terrorszervezet Irakban és Szíriában tûnt fel. A tanulmány

Részletesebben

AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002

AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002 AZ ENSZ ÉS A NATO Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2002 A konferenciát és a kiadványt a Külügyminisztérium támogatta. ISBN 963 86322 0 8 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin A kiadásért felelős: a Magyar ENSZ

Részletesebben

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán 30 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. MÁJUS Szenes Zoltán A szövetség jövõje A Magyar Honvédség volt vezérkari fõnöke jelen tanulmányában az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének elkövetkezõ évtizedbeli lehetõségeit

Részletesebben

Kiss J. László Születésnap után. Vita a NATO jövőjéről

Kiss J. László Születésnap után. Vita a NATO jövőjéről Kiss J. László Születésnap után. Vita a NATO jövőjéről 2009. április 3 4-én, fennállásnak 60. évfordulóján, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének ünnepi csúcsértekezlete első ízben két tagországában

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. I. évfolyam 2. szám 2002. december FELDERÍTŐ SZEMLE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. I. évfolyam 2. szám 2002. december FELDERÍTŐ SZEMLE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL I. évfolyam 2. szám 2002. december FELDERÍTŐ SZEMLE A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal időszakos kiadványa Szerkesztő Bizottság Elnök: Tóth András

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

EURÓPAI SZELLEM EURO-ATLANTI KLUB

EURÓPAI SZELLEM EURO-ATLANTI KLUB EURÓPAI SZELLEM IV. szám 2013. május Az arab tavasz kihatásai EURO-ATLANTI KLUB E U R Ó P A I S Z E L L EM 4. szám Az arab tavasz kihatásai A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÉDELEMGAZDASÁGI TANSZÉKE MELLETT

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 3. szám 2004. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

Csatlós Erzsébet: A közös kül- és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás

Csatlós Erzsébet: A közös kül- és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás VII. évfolyam 2010/4. TANULMÁNY Csatlós Erzsébet: A tanulmány az EU közös kül- és biztonságpolitikáját (KKBP) tekinti át abból a szempontból, hogy vajon valóban beszélhetünk-e a szó szoros értelemben közös

Részletesebben