László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945"

Átírás

1 László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON

2 2

3 László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON Ide: Embléma 20 mm Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest

4 Az eredeti mű: Leslie László, Church and State in Hungary METEM, Budapest METEM-Könyvek 47. Fordította: Mrs. Richard Haywood szül. Molnár Piroska és a Szerző Sajtó alá rendezte: Dr. Feszty Katalin, Ft. Dr. Kerekes László és Ft. Dr. Somorjai Ádám OSB Hungarian translation: Leslie László, ISBN Szent István Társulat 1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. Felelős kiadó: Dr. Rózsa Huba alelnök Felelős kiadóvezető: Farkas Olivér igazgató Készült a százhalombattai EFO Nyomdában Felelős nyomdavezető: Fonyódi Ottó 4

5 ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ A jelen tanulmány, Egyház és Állam Magyarországon , doktori értekezésem volt a New York-i Columbia Egyetemen 1973-ban. Felmerül a kérdés, érdemes-e ezt 30 év után könyvalakban is megjelentetni? Van-e még érdemleges mondanivalója, nem haladta-e túl az idő? Sűrű elfoglaltságaimra hivatkozva sokáig egyáltalán nem foglalkoztam ezzel a gondolattal, míg végül barátaim unszolására elővettem és újraolvastam. Meglepődve tapasztaltam, hogy amit akkor írtam, az ma is áll, s hogy egykét kisebb javítástól és kiegészítéstől eltekintve, nem szükséges változtatni azon. Persze harminc év alatt számos új tanulmány jelent meg az általam tárgyalt témáról és korról, de lényegesen újat nem mondanak. Amiért azonban érdemesnek tartom nyomtatásban is kiadni tézisemet, annak oka az adatok, történelmi tények merőben más szemszögből, álláspontból való kiértékelése, megvilágítása, mint ahogy azt az utóbbi évtizedek magyar történészei tették. Egy időben divat volt hangoztatni, hogy a tudományos munkának értékítélettől mentesnek kell lennie. Ez persze képtelenség. Egészen másképpen látja a vallás és az egyházak szerepét, és másképen ítéli meg az ezzel kapcsolatos jelenségeket, problémákat egy konzervatív, mint egy liberálisan gondolkodó, egy marxista ateista, mint egy hívő keresztény. Szabadjon itt idéznem egy jeles magyar egyháztörténész, Gergely Jenő szavait: A magyar katolikus egyház története az közötti korszakban nincs feldolgozva. Átfogó jellegű, főleg egyháziaktól vagy katolikus szemléletű szerzőktől származó monográfiák érintik ezt a kort is, de jellegüknél fogva nehezen használhatók. (A Püspöki Kar Tanácskozásai, Budapest, 1984, Gondolat Kiadó, 69 o.) A lábjegyzetben Gergely Herman Egyedet, Salacz Gábort és Adriányi Gábort nevezi meg azok között a történészek között, akiknek írásai jellegüknél fogva nehezen használhatók. Hozzátehetjük, hogy az idézett szerzők művei külföldön jelenhettek csak meg, így a magyarországi olvasó számára nem, vagy csak nehezen elérhetőek. Ami e munkák jellegét illeti, ezek a keresztény szellemű tanulmányok a marxista ideológia egyeduralmi korszakában természetesen nem illettek bele a hazai történelemszemléletbe. Azóta persze megtörtént a nagy változás. Ma már sokkal kiegyensúlyozottabb szemléletről tanúskodnak a magyarországi kiadványok is, bár kérdéses, hogy íróik mennyire tudnak megszabadulni ötven év ideológiai beidegződésétől. Mindenesetre a legfontosabb, hogy végre szellemi téren is megvalósuljon a valódi szabadság, és szabadon versenyezhessenek egymással a különböző nézetek és felfogások. Amennyiben tézisemet ebben a szellemben fogadják és ítélik meg, akkor érdemes volt kinyomtatni. Még két dolgot szeretnék megjegyezni jelen tanulmányom keletkezésével kapcsolatban. Egyik az, hogy azokban az években, amikor kutatómunkámat végeztem, politikai menekült voltam s így nem mehettem 5

6 Magyarországra, hogy az ottani levéltárakban, könyvtárakban kutassak. Bár ez hátrányos volt és bizonyos nehézségeket okozott, abban nem akadályozott meg, hogy tárgyamhoz az igazán fontos és megbízható információkat megszerezzem. Amerika nagy könyvtárai, jelesen a Butler Library a Columbia Egyetemen, a New York Public Library, valamint a Library of Congress Washingtonban, hihetetlenül gazdag magyar anyagukkal rendelkezésemre álltak. Másrészt az emigrációs életben is alkalmam volt találkozni valamikori politikai vezérférfiakkal, diplomatákkal, neves tudósokkal és egyébb jól informált egyénekkel, akiktől rengeteget tanulhattam, s nem egy értékes kéziratot kaptam. Végül ezúttal szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak e vállalkozás sikeréhez. Elsősorban köszönetemet fejezem ki a Ford Alapítványnak azért a Foreign Area Traveling Fellowship ösztöndíjért, ami az első indítást adta ahhoz, hogy magyar témát válasszak doktori disszertációmhoz. Hálás köszönetem dr. Deák Istvánnak, a Columbia Egyetem professzorának, aki elvállalta disszertációm irányításának terhes feladatát. Az ő értékes tanácsai és buzdítása sok nehézségen segített át. Ugyancsak őszinte köszönetem Dr. Zbigniew Brzezinski professzor úrnak, aki rengeteg más irányú elfoglaltsága ellenére elvállalta a disszertációm megvédése alkalmára felállított bizottság elnökségét. Ő volt az, akinek tanácsára tanulmányom témáját az egyháznak a túlnyomóan agrárjellegű fejlődő országok tágabb szocio-politikai keretébe helyeztem. Elmondhatatlan hálával tartozom egykori diáktársamnak, Mrs. Richard Haywood szül. Molnár Piroskának, aki éveken át segítségemre volt a magyar szövegek fordításában, az angol nyelvtani és helyesírási hibáim javításában és dolgozatom végső szövegének gépelésében. Hasonlóképpen hálával és köszönettel tartozom a jelen kiadás szövegének számítógépbe tételéért és nyomtatásra előkészítéséért dr. Feszty Katalinnak és Ft. dr. Kerekes Lászlónak. Végsőként említem, bár első helyet érdemel, aki nélkül sem az angol, sem a magyar kiadás nem jött volna létre, Őexcellenciája Msgr. dr. Várszegi Asztrik O.S.B. főapát püspök urat, aki készségesen elvállalta az angol kiadás felelős kiadói tisztét, s vele együtt a Szent István Társulatot, amely vállalta magyar változat kiadását. Mindannyiuknak nagyrabecsülésem és szívből jövő köszönetem. NB. A szerző neve az angol kiadás címlapján Leslie Laszlo. Magyar nyelvű írásait László T. László néven jegyzi. Rövidítve: L.T.L. 6

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés HORVÁTH ÁGNES A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés Budapest, 2012 I Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28.

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe Eszmélet Alapítvány Fordította: Koltai

Részletesebben

Tóth Tamás A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733 1784)

Tóth Tamás A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733 1784) Tóth Tamás A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején (1733 1784) TÓTH TAMÁS A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

Prohászka Ottokár és a zsidókérdés

Prohászka Ottokár és a zsidókérdés Prohászka Ottokár és a zsidókérdés Orvos Levente 2006 orvosl.hu Tartalomjegyzék Bevezető...3 I. Morális alapok...5 1. Kezdeti fogalomtisztázás...5 2. A judaizmus alanya...8 a) Kit tekintsünk zsidónak?...8

Részletesebben

Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században

Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17 18. században Franciscan Missionaries in Hungary: in the Kingdom and in Transylvania in the 17 th and 18 th Centuries bibliotheca

Részletesebben

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

II. Madách. Madách Könyvtár Új folyam 2. Szimpózium. Szerkesztette: Andor Csaba. A sorozat eddig megjelent kötete: 1. I. Madách Szimpózium (1995)

II. Madách. Madách Könyvtár Új folyam 2. Szimpózium. Szerkesztette: Andor Csaba. A sorozat eddig megjelent kötete: 1. I. Madách Szimpózium (1995) II. Madách Szimpózium Madách Könyvtár Új folyam 2. Szerkesztette: Andor Csaba 1. I. Madách Szimpózium (1995) A sorozat eddig megjelent kötete: II. Madách Szimpózium A II. Madách Szimpózium támogatói voltak:

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK EGYHÁZTÖRTÉNETI KÖNYVEK ÉS KIADVÁNYOK. AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ TITEKET Adriányi Gábor Ostpolitik-monográfiája kapcsán

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK EGYHÁZTÖRTÉNETI KÖNYVEK ÉS KIADVÁNYOK. AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ TITEKET Adriányi Gábor Ostpolitik-monográfiája kapcsán MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2007/1 2 EGYHÁZTÖRTÉNETI KÖNYVEK ÉS KIADVÁNYOK AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ TITEKET Adriányi Gábor Ostpolitik-monográfiája kapcsán ADRIÁNYI

Részletesebben

Tartalomjegyzék =================================================================== ===== Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék =================================================================== ===== Tartalomjegyzék Az Egyházi Törvénykönyv Fordította: Erdô Péter 1983 by Libreria Editrice Vaticana, Vatican City; az összes latin szövegekre A Magyar Katolikus Püspöki Kar az elôírt engedélyt megadta. Budapest, 1984 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ROPPANT JÓ ÉRZÉS FOGOTT EL, AMIKOR MEGTUDTAM, HOGY TÖRTÉNELEM ÓRA IS

ROPPANT JÓ ÉRZÉS FOGOTT EL, AMIKOR MEGTUDTAM, HOGY TÖRTÉNELEM ÓRA IS ROPPANT JÓ ÉRZÉS FOGOTT EL, AMIKOR MEGTUDTAM, HOGY TÖRTÉNELEM ÓRA IS LESZ. Interjú Pritz Pállal, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék professzorával Modern Magyarország: Mesélne valamit

Részletesebben

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A.

A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Rex József A Magyar Jugoszláv Társaság története (1945. október 1949 vége) Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő Néhány szó a szerzőről és a kéziratról Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

Egy hosszúra nyúló visszatekintés az elôszó ürügyén

Egy hosszúra nyúló visszatekintés az elôszó ürügyén Védőoltás 13 Egy hosszúra nyúló visszatekintés az elôszó ürügyén Valószínűleg kevés olyan könyv van a világon, aminél percre pontosan meg lehet mondani, hogy mikor kezdődött a története. Ez azonban ilyen:

Részletesebben

ÖNSZERVEZŐDÉSTÖRTÉNETI KUTATÁS A 19. SZÁZADI

ÖNSZERVEZŐDÉSTÖRTÉNETI KUTATÁS A 19. SZÁZADI ÖNSZERVEZŐDÉSTÖRTÉNETI KUTATÁS A 19. SZÁZADI PESTI CIVIL SZERVEZETEKRŐL TÓTH ÁRPÁD: ÖNSZERVEZŐ POLGÁROK. A PESTI EGYESÜLE- TEK TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A REFORMKORBAN BUDAPEST, L HARMATTAN, 2005, ISBN 963 7343

Részletesebben

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana

Bevezetés 1. A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 1 A jó és a rossz közgazdaságtana Bevezetés 3 Tomáš Sedlácek A jó és a rossz közgazdaságtana A Gilgames-eposztól a Wall Streetig ˆ 4 A jó és a rossz gazdaságtana A fordítás alapja: Tomas Sedlacek:

Részletesebben

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család

Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Akkor érzem jól magam, ha együtt a család Beszélgetés Dr. Sokcsevits Dénessel Minden magyarországi nemzetiségnek, népcsoportnak vannak emblematikus személyiségei, megkerülhetetlen szakemberei, a közéletben,

Részletesebben

>> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes SzentHáromság: (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen.

>> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes SzentHáromság: (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen. 6. Nemeskér, evangélikus műemlék fatemplom; az örök reformáció >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes SzentHáromság: (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ALBERTNÉ ZOMBORI KATALIN 2014. 1 Albertné Zombori Katalin: Forradalom és megtorlás a Bács-Kiskun megyében lezajlott tanár- és diákperek tükrében (1956-58) PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát PPEK 814 Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát Krajsovszky Gábor Harcold halálig az igazság harcát mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/1 2

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Apaszerep Norvégiában

Apaszerep Norvégiában JO/ RGEN LORENTZEN Apaszerep Norvégiában (részletek) Jo/rgen Lorentzen 1956-ban született Norvégiában. Irodalomtörténész, diplomamunkájában a Hamsun, Strindberg és Garborg mûveiben fellelhetõ férfi- és

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919)

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ SÁRKÖZI GABRIELLA MAGYARORSZÁGI DIÁKOK ANGOL ÉS SKÓT EGYETEMEKEN (1789 1919) Történelemtudományok Doktori Iskola, vezetője: Dr.

Részletesebben

HATÁRHELYZETEK. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején. Szerkesztő. Szarka László Kötél Emőke

HATÁRHELYZETEK. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején. Szerkesztő. Szarka László Kötél Emőke HATÁRHELYZETEK HATÁRHELYZETEK Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején Szerkesztő Szarka László Kötél Emőke Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Budapest 2008 A kötet

Részletesebben

Nyissunk be. 1. kötet

Nyissunk be. 1. kötet Nyissunk be a tanterembe 1 kötet.indd 1 A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata ennek alapján készült a fordítás a magyar kiadással

Részletesebben

siker és cn+elô 2006-06-28 6:54 Page 5 Zsidó bevándorlás Magyarországon Tartalom

siker és cn+elô 2006-06-28 6:54 Page 5 Zsidó bevándorlás Magyarországon Tartalom siker és cn+elô 2006-06-28 6:54 Page 5 Zsidó bevándorlás Magyarországon 5 Tartalom Szerkesztôi elôszó 7 Varga László: Zsidó bevándorlás Magyarországon 11 Katz, Jakob: A magyar zsidóság kivételessége 31

Részletesebben

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap nonprofit alap Carissimi: anyanyelven az esélyegyenlőségért Több évtizedes szakmai munkámnak mindig fontos eleme volt, hogy szükség esetén magyarul beszéltünk, ez természetes munkaeszköz volt. Ezért minden

Részletesebben