JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Áldozó Tamás Dobó Zoltán Gaálné Vörösmarty Éva Galambos Szilvia Dr. Horváth József Dr. Horváth Zsolt Kropf Miklós Lévai József Nagy Jenő Orbán Imre Papp Tamás Polgárdy Imre Pusztai István Stolár Mihály Végh László képviselők Távolmaradásukat bejelentették: Hári Lenke Kovács Norbert képviselők Jelen voltak továbbá: Dr. Imre László megyei főjegyző Horváth Mária megyei aljegyző Horváth Ernő az Elnöki Kabinet titkára Unger Tamás Pápa város alpolgármestere Varga Katalin Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága, Veszprém Unger Ferenc könyvvizsgáló Hetyei József pályázó az 1. sz. napirendhez Sándor Mátyás Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Balázsné Györek Zsuzsanna III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Dörnyeiné Barabás Éva Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém Köcski Károly Veszprém Megyei Kéményseprő-ipari Konzorcium, Veszprém

2 2 Dr. Rácz Jenő Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém Dr. Molnár Ibolya, Fakász Tamás irodavezetők, Dégi-Deme Rita, Jakab Istvánné, Krámli János testületi ügyek referensei Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőtársait, a hivatal és az intézmények, továbbá a sajtó munkatársait, valamennyi megjelentet. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 18 fő közgyűlési tag közül 16 fő jelen van, az ülés határozatképes. A képviselők közül távolmaradásukat bejelentették: Hári Lenke és Kovács Norbert képviselők. Napirend előtti hozzászólást jelentett be: - Orbán Imre a Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében, a felszólalás tárgya: az a demokrácia, ahogy Mi szavazunk?, előadója: Orbán Imre frakcióvezető-helyettes. Megadta a szót a napirend előtti hozzászólásra. Orbán Imre Arról szólt, ádventre tekintettel a politikának illene lecsillapodni, amelyhez úgy kívánt hozzájárulni bár egy fontos kérdést szeretett volna a közgyűlés elé tárni -, hogy visszalépett a napirend előtti felszólalástól. Jelezte, hogy decemberben több közgyűlés lesz, ahol lehetősége lesz elmondatni, a napirend előtti felszólalását. Az ülés napirendjével kapcsolatban a következő bejelentéseket tette: - Sürgős minősítésű előterjesztés készült a következő címmel: A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, az önkormányzat számlavezetését érintő feladatok, melyet a Vagyonkataszter felülvizsgálata c. napirend után javasolt megtárgyalni. - Interpellációkat jelentettek be: Dobó Zoltán a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakcióvezetője, valamint Orbán Imre, a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakcióvezető-helyettese, melyeket a lejárt határidejű határozatok előtt javasolt megtárgyalni. - Kérdést jelentett be Orbán Imre képviselő, melyet az interpelláció után javasolt megtárgyalni. - Bejelentette, hogy az Ügyrendi Bizottság november 30-ai ülésén a napirendi tervezetet, valamint a napirend előtti felszólalást tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a napirend elfogadásáról.

3 3 Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 197/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a november 30-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának megbízása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Horváth Zoltán csoportvezető 2. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fakász Tamás irodavezető 6. Vagyonkataszter felülvizsgálata Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 7. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, az önkormányzat szálavezetését érintő feladatok Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 8. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Németh Imréné belső ellenőr

4 4 9. Beszámoló az ellenőrzések tapasztalatairól Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Németh Imréné belső ellenőr 10. Megállapodás Devecser Város Önkormányzatával a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásról Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető 11. Nemzetközi együttműködésekkel kapcsolatos döntések Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Magasi Anikó önkormányzati kapcs. és protokoll referens 12. Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés Szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás évi munkájáról Előadók: Előkészítésért felelős: Galambos Szilvia tanácsnok, a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás elnöke, Stolár Mihály tanácsnok, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés Szervezési Társulás elnöke, Unger Tamás alpolgármester, a Pápai Szakképzésszervezési Társulás elnöke Szigeti Ilona csoportvezető 13. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve eredményességének éves értékelése Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető 14. Veszprém megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének áttekintése Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető 15. Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi költségvetésének módosításával Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Rybár Judit csoportvezető 16. Interpelláció 17. Kérdés 18. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Jakab Istvánné önkormányzati referens

5 5 19. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2011. szeptember november 16.) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense Határidő: Felelős: azonnal, a megyei közgyűlés elnöke Bejelentette, hogy az ülés megkezdése előtt a képviselők megkapták, illetve kiosztásra került a következő anyag: - Tájékoztató a december 20-án kibocsátott kötvény bevételének mozgásáról (2011. szeptember november 29.). NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 1. A Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának megbízása Bejelentette, hogy a pályázó hozzájárult a napirend nyilvános tárgyalásához. Megkérdezte a pályázót, hogy a pályázatához van-e kiegészítése. Hetyei József Köszöntötte a közgyűlést és elmondta, amennyiben a közgyűlés megválasztja, az igazgatói megbízást el fogja fogadni, egyéb nyilatkozatot nem kívánt tenni. A pályázóhoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta és Hetyei József megbízását javasolta a közgyűlésnek. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Hetyei József megbízásáról a Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának.

6 6 Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 198/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Hetyei József 8500 Pápa, Napraforgó utca 8/1. szám alatti lakost december 1-jei hatállyal megbízza a pápai Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás december 1-től augusztus 15-ig szól. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: december 1. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke Gratulált Hetyei Józsefnek a megbízásához és jó munkát kívánt az elkövetkező időszakra. 2. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a közgyűlésnek elfogadásra javasolták. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. Pusztai István Elmondta, hogy a frakcióvezetői hozzászólása az önkormányzatisághoz kapcsolódóan búcsú hozzászólás, az önkormányzatiság búcsúztatása. Nem értette, hogy másfél évvel a kormányváltás után a költségvetés miért mutat még ilyen mértékű hiányt. Azért nem értette, mert az a párt, amely ellenzékben minden problémára tudta a megoldást, ezt a kérdést még nem sikerült megoldania. Felvázolt néhány lehetőséget, amellyel véleménye szerint ezt a problémát meg lehetett volna oldani, példaként említette a különadókat egyúttal jelezte, a magánnyugdíjpénztár lenyúlásából származó bevételeken aligha látszott volna meg a megyék konszolidálására fordítandó összeg. Arról szólt, az egykulcsos adó bevezetése okozott némi bevételkiesést, de a kedvezményezettek előbb-utóbb csak megértették volna, hogy ezt a jótéteményt többletfogyasztással, a gazdaság felpörgetésével kell viszonozniuk. Azt hangsúlyozta, a pálinka, a sör és a pezsgő előállításának szabadsága nem rájuk vonatkozik, hanem azoknak segít, akik a csökkenő jövedelmeik miatt jobb, ha enyhe bódulatban élik át az elkövetkező éveket. Azt hangsúlyozta, ha már ezek a források nem jöhetnek szóba, felhasználható lett volna, vagy lenne az a kb mrdft, amellyel a kormányváltás hatására azonnal csökkent az adósságszolgálat. Véleménye szerint ennek a pénznek valahol meg kell lenni, mert azt még ő sem tételezi fel, hogy a gazdasági miniszter a bécsi korzón ebből vásárolt. Megjegyezte, ha ez mégsem lenne meg, akkor sincs minden veszve, mivel 2012-től

7 7 az adóemelésekben, az új adónemek kivetésében rendkívül kreatív a magát nem ortodoxnak nevező gazdaságpolitika. Figyelmeztette Pusztai István frakcióvezetőt, hogy térjen vissza a napirendhez. Pusztai István Jelezte, a napirenddel kapcsolatban mondta el észrevételeit, még ott tart. Bízott az általa említett megoldásban, mert az olyan adóemelés, amely nem jelent megszorítást, nő a fogyasztás, nő a bevétel, lenne miből konszolidálni a megyei önkormányzatokat. Arról szólt továbbá, ha ez nem jönne össze, még mindig van egy további lehetőség, a gazdasági miniszter a Hír Tv szerint arra kapott megbízást, hogy jövőre az ország másfél százalékos gazdasági növekedést produkáljon. Véleménye szerint, ha ez nálunk így megy, hogy megrendelésre növekszik a gazdaság, akkor neki egy bűvös hetes szám jobban tetszett volna. Arról szólt, hogy nagyon szép lenne a másfél százalékos eredmény is, amelyhez szükség lenne néhány leminősítésre, mert ha minden leminősítés tíz százalékkal növelné a miniszter támogatottságát, akkor 120 vagy 130 százalékos támogatással a háta mögött az Isten sem mentene meg bennünket a feladat teljesítésétől és a gazdasági növekedéstől. Nem értette, hogy a költségvetésben miért van még ekkora hiány, a választott megoldás miért a feladatok állami átvétele és a vagyon lenyúlása. Dr. Áldozó Tamás Arról szólt, a lenyúlás, mint politikai kategória igen népszerű fogalom lett, amely a közbeszédben nagyon sokat kering. Úgy gondolta, ezt a fogalmat lehet használni, lehet ezzel dobálózni, de a lenyúlás, ha azt a lopás szinonimájaként használjuk, büntetőjogi kategória, egy olyan tevékenységért, amely büntetőeljárást és büntetést von maga után. Véleménye szerint egyelőre, szám arányához mérten és mindenféle megközelítésben ez ügyben a szocialista politikusok abszolút felülreprezentáltak, ezért az ő helyükben óvatosan fogalmazna. Arról szólt, engedtessék meg az, hogy amit nyolc év alatt szisztematikus munkával tönkretettek, szétloptak, széthordtak utalt a felülreprezentáltságra, azt ne kérjék számon egy- másfél év alatt, hogy miért nem állunk még helyre. Augeiász istállójában kicsit nagyobb a trágya, meg több a fekália, meg a húgyszag ahhoz képest, mint amire legrosszabb álmaiban bárki, akár még egy elemző is gondolhatott a tavalyi évben. Azt hangsúlyozta, mindig őszintén megdöbbenti az, hogy a szocialisták milyen dühödten támadják az egykulcsos adót, ami valójában kétkulcsos, továbbá milyen dühödten támadják és követelik azt, hogy a személyi jövedelemadóval egyre nagyobb az adózás. Megjegyezte, a szociáldemokrata párttól az várható el, hogy a bérből és a fizetésből élőket adóztassa jobban, de soha nem vetődik fel az, hogy esetleg a tőkejövedelmeket adóztassák meg progresszívan. Kiemelte, ha a progresszív adózás felé történik lépés a különadót említette -, akkor a magát szociáldemokratának valló párt rögtön a nagytőke mellett tör lándzsát. Arról szólt, Pusztai István képviselő az önkormányzatiságnak lehet, hogy búcsút mond, amit elhamarkodottnak ítélt meg, mert bár például az emberi jogokat is lábbal tiporták Magyarországon 2006-ban, mégsem mondtak annak búcsút, amely - hála Istennek - elhamarkodott lett volna. Elmondta továbbá, azért, mert a világ átalakul és a feladatokat, a forrásokat másképp osztják el és esetleg nekik nem lesz akkora tiszteletdíjuk, nem feltétlenül búcsúzna el ettől az önkormányzatiságtól. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

8 8 Arra emlékeztette Pusztai István frakcióvezetőt, ha a mai gazdaságpolitikával nincs teljesen képben világ-, európai és hazai szinten, megjegyezte, nem Magyarország az egyetlen, ahol probléma van. Arról szólt, hogy Amerikában néhány minősítő intézet országok sorsát különösen a kis országokét el tudja dönteni, amely kezdődött Izlanddal, teljesen padlóra küldték, majd folytatódott Görögországgal, Portugáliával, Olaszországgal Berlusconi belebukott -, Franciaországot is állítólag véletlenül megkóstolták, Belgium szintén nagyon rossz pályán halad. Nem hitt abban, hogy Magyarország kirívó eset lenne, és véleménye szerint a mai magyar kormányzat olyan programokat dolgozott ki, a parlament olyan törvényeket fogadott el, amely még mindig az jelenti, hogy Magyarország fizetőképes. Azt hangsúlyozta, nagyon sok, nálunk gazdaságilag erősebbnek vélt ország sokkal rosszabb helyzetben van, mint amiben mi vagyunk. Arról szólt, a másik oldal is nagyon jól tudja, hogy a pénzpiacokat kik irányítják, remélhetőleg 5-10 éven belül meg fog változni a helyzet, mivel a Távol-Kelet ezekbe a dolgokba bele fog nyúlni. Kérte Pusztai István frakcióvezetőtől, hogy Magyarországot ne ragadja ki a Föld többi országából, mert mi is annak része vagyunk, és ha megnézzük az összes országot, a mi országunk nincs is rossz helyen. Ismételten azt hangsúlyozta, hogy Magyarországot nem szabad kiragadni abból a gazdasági környezetből, amelyben egész Európa van. Bízott abban, mindenkit az a jó szándék vezérel, hogy az országunk fizetőképességét megtartsuk, és ne történjenek olyan problémát, mint Görögországban és Olaszországban. Tájékoztatásul elmondta, hogy Olaszországban Berlusconiék 55 milliárd eurós megszorító csomagot készítettek elő, amely kb milliárd forint, amely több, mint az országunk éves költségvetése. Megjegyezte, nem szereti az elhangzott hozzászólást, mert akkor mindig csak egymással vitatkoznak, aminek nincs semmi értelme, mivel az elmúlt 8-10 évben a másik oldal által felhalmozott adósság visszafizetésén dolgozik az egész parlament és az ország lakossága ahhoz, hogy a gazdaság a viszonylagos stabilitását meg tudja őrizni, ezt nem a Fidesz hozta, hanem a másik oldal kormánya az elmúlt két ciklusban. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 199/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében folyamatosan kísérje figyelemmel az intézményi költségvetések végrehajtását. Határidő: december 31. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke, Dr. Imre László megyei főjegyző, megyei intézmények vezetői

9 9 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a közgyűlésnek elfogadásra javasolták. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 200/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlés úgy dönt, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel február 22-én kötött vagyonkezelési szerződés 1. számú mellékletét úgy módosítja, hogy abban feltünteti a vagyonkezelésbe adott ingatlanok I. negyedévi bruttó értékét, az értékcsökkenést és nettó értéket az alábbiak szerint: Település Hrsz Terület (m 2 ) Művelési ág Bruttó érték állapot szerint (Ft) ÉCS (Ft) Nettó érték (Ft) Veszprém Rendelőintézet Veszprém Tüdőgondozó Veszprém Megyei Kórház Veszprém Orvos-nővér szálló Doba 025/ Szántó és erdő Összesen: Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az erről szóló szerződésmódosítást aláírja.

10 10 Utasítja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-t, hogy a jelen határozatban foglaltak szerint, a vagyonkezelői szerződés módosításának megfelelően a szükséges számviteli korrekciókat végezze el. Határidő: - a vagyonkezelési szerződés módosítás esetén: azonnal -a számviteli korrekciók elvégzése esetén: december 31. Felelős: - a vagyonkezelési szerződés módosítás esetén,, a megyei közgyűlés elnöke - a számviteli korrekciók elvégzése esetén: Dr. Rácz Jenő főigazgató 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a közgyűlésnek elfogadásra javasolták. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett megalkotta a 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendeletet a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról. A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták. A Gazdasági és Területrendezési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 4,2 %-os mértékű díjtétel-emelést javasolt a közgyűlésnek elfogadásra.

11 11 Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Elmondta, mivel mindkét szakbizottság a 4,2 %-os mértékű díjtételt javasolta a közgyűlésnek elfogadásra, ezért elsőként azt teszi fel szavazásra. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet díjtételének 4,2 % -os mértékű módosításáról. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 19/2011. (XII.2.) önkormányzati rendeletet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 6. Vagyonkataszter felülvizsgálata Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a közgyűlésnek elfogadásra javasolták. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról.

12 12 Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 201/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a tulajdonát képező Veszprém, 1965/32 hrsz-ú, Veszprém, 1/A/67 hrsz-ú, Veszprém 1/A/90 hrsz-ú, Veszprém 1/A/92-95 hrsz-ú, Veszprém 1/A/98-99 hrsz-ú, Veszprém, 5729/22-23 hrsz-ú, Sümeg Nyírlakpuszta 0225/1, 0225/2, 0228/4 hrsz-ú, Kővágóörs- Pálköve 1476/1 hrsz-ú, Felsőörs 313/4 hrsz-ú ingatlanokat a forgalomképes vagyoni körből kivonja és a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe sorolja. Utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változásoknak a vagyonrendelet függelékén és az ingatlankataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: - Dr. Imre László megyei főjegyző - a vagyonkataszter és a vagyonrendelet függelék átvezetése tekintetében dr. Imre László megyei főjegyző Sürgős minősítésű előterjesztés 7. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, az önkormányzat számlavezetését érintő feladatok Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a közgyűlésnek elfogadásra javasolták. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. Pusztai István Az előterjesztés mindkét részével kapcsolatban - amely a január elsejével beálló állapot változást érinti bizonytalanságot látott a hivatalon belül, nem értette az okát. Elmondta, hogy az előterjesztés első része a közgyűlés elnöke által a Kormánnyal kötött megállapodásról szól, a másik része pedig szándéknyilatkozatról szól. Véleménye szerint ezeket a fogalmakat egyértelműen kellene használni annál is inkább, mert a dokumentum a megállapodás szót használja, nem a szándéknyilatkozatot. Úgy gondolta, az önkormányzatiság felszámolása történik, a megállapodást törvénysértőnek tartotta onnan levezetve, hogy az aláírás pillanatában mit tartalmazott az idevonatkozó törvény. Azt hangsúlyozta, a megállapodás azt tartalmazza, hogy a kormány döntött a megyei önkormányzati intézmények január 1- jével történő állami fenntartásba és az intézmények feladatellátását szolgáló megyei önkormányzati tulajdonba lévő ingatlan vagyonának állami tulajdonba vételéről, amelyet teljes mértékben ellentétesnek tartott október 3-án, az Alkotmánnyal, az önkormányzati törvénnyel. Megjegyezte, az történt, hogy a kormány kormányrendelettel 2/3-os törvényeket

13 13 felülírt. Bejelentette, hogy a Kormányhivatalhoz törvényességi észrevételt terjesztett be, a válasz lényegét ismertette, mely szerint a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. tv. értelmében a Kormány nem jogi személy. Megkérdezte, a Kormányt hogyan kell értelmezni, az gittegylet. Folytatta a beadványára kapott választ, mely szerint a Kormány nem jogi személy, jogi személy a Magyar Államot a polgári jogviszonyban az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter képviseli, a megállapodás nem minősül szerződésnek, polgári jogi értelemben joghatással nem bír, következésképpen sem az önkormányzatra, sem a közgyűlésre, sem annak elnökére vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem keletkeztet. A fentiek alapján aláírásához a közgyűlés előzetes felhatalmazására nem volt szükség, a beadványban felsorolt törvényi rendelkezések megsértése pedig a megállapodás vonatkozásában nem értelmezhetők. Azt hangsúlyozta, miután a Kormány nem jogi személy, így a kormánnyal kötött szerződés jogilag érvénytelen szerződés, ebből fakadóan egyetlen előterjesztésben sem kell a megállapodásra hivatkozni, mondja ezt egyébként a Kormányhivatal a törvényességi észrevétellel érintett beadványra válaszában. Megkérdezte, hogy ebben az országban mi is a jogi helyzet. Dr. Imre László Elmondta, hogy a közgyűlés előző ülésén a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Megyei Önkormányzat között kötött szerződéssel kapcsolatban kifejtette álláspontját, a jelen közgyűlésre előterjesztett előterjesztések azzal nem ellentétesek és nem ellentétesek a Kormányhivatal által megadott jogértelmezéssel sem. Arról szólt, hogy az október elején megkötött megállapodás ahogy azt Pusztai István képviselő pontosan ismertette egy szándéknyilatkozat volt, ezt követően a évi CLIV. törvény megjelent, amely a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szól, és ennek a jogszabálynak a 2. (4) bekezdése hivatkozik vissza erre a szándéknyilatkozatra, mint megállapodás és a törvényt ha a képviselők megnézik, végig megállapodásként említi a törvény szövegében. Azt hangsúlyozta, ez a jogszabály innentől kezdve kötelező és végrehajtandó, a megyei közgyűlés a törvény hatályba lépését követően tárgyalja ezeket a kérdéseket, amelynek a törvényessége és legitimitációja megkérdőjelezhetetlen, az előterjesztések ezért használják ezt a két fogalmat az előbb említett okoknál fogva. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólás Lévai József Elmondta, a főjegyző válaszából úgy értelmezte, hogy a megyei önkormányzatok vagyonának átadásáról szóló törvény megállapodásként említi azt a bizonyos szándéknyilatkozatot. Megerősítette a frakcióvezető által feltett kérdést, hogy milyen joghelyzet van. Megjegyezte, ha annak idején a közgyűlés elnöke lehetőséget adott volna arra, hogy az ellenzék az ominózus napirendi pont kapcsán megszólalhasson, elmondták volna, az ő problémájukat, hogy az megállapodás volt és azt tartották volna célszerűnek és jogszerűnek, hogy a megyei közgyűlés arról előzetesen folytasson vitát és annak eredményeként megszülető felhatalmazás alapján írhassa alá a közgyűlés elnöke a megállapodást a kormánnyal. Bizonytalanságot éreznek az ügyben, mivel ha megkérdezné, hogy a közgyűlés január elseje után miből, hogyan és milyen feladatokat fog ellátni, arra nincs válasz. Azt gondolta, ha ez megfelelően előkészített intézkedés lett volna, akkor ezekre a kérdésekre a válaszok már készen lennének, lehet, hogy a törvénykezés menetrendje nem tette volna lehetővé, hogy ezek jogszabályi keretet öltsenek, de a válaszok erre legalább politikai szinten megadhatók lettek volna, de ma

14 14 erre nincs válasz. Ismeretei szerint az a szervezet, amelynek átadják a számlavezetési funkciókat, nincs teljes körűen felkészülve arra, hogy olyan minőségű szolgáltatást nyújtson, amely eddig rendelkezésünkre állt. Úgy gondolta, hogy azok az állami szervek, amelyek átveszik ezeket a feladatokat, nincsenek erre felkészítve. Hozzá tette, ilyen rövid idő alatt nem is várható el tőlük reálisan, hogy erre felkészüljenek, mindezen aggályok miatt elfogadhatatlannak tartotta azt a szándéknyilatkozatot, amelyben egyáltalán nem szerepel a szándék szó. Azt hangsúlyozta, hogy az előző közgyűléseken, ha valaki kérdezni akart, vagy hozzá akart szólni és jelentkezett, mindig megadta a szót. Jelezte, a legutóbbi közgyűlésen, amikor lezárta a hozzászólásokat azért tette, mert a monitor nem mutatott jelentkezőt, amikor lezárta a hozzászólást, akkor kezdődött egy kis kapkodás, Pusztai István és Orbán Imre képviselők is utána nyomták meg a gombot. Visszautasította, hogy nem adott szót, arra figyelmeztetett, a demokráciának is vannak szabályai, amelyeket szeret betartani. Megjegyezte, itt nem úgy működik a rendszer, mint Ajkán, ahol nem engedtek szóhoz jutni embereket és be sem engedik a polgármester irodájába a megyei oktatási bizottság elnökét, ennyit a másik oldal és az ő oldaluk demokráciájáról. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, az önkormányzat számlavezetését érintő feladatokról. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 202/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, január 1-jétől a megyei önkormányzat valamint a kisebbségi önkormányzatok számláinak a Magyar Államkincstárnál történő megnyitásához. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat december 31-ével felmondja, az OTP Bank Nyrt-vel a költségvetési számlára és a kapcsolódó bankszámlák vezetésére kötött bankszámlaszerződést a szerződés 23. pontja alapján. 3. Felkéri a Közgyűlés Elnökét, és a Megyei Főjegyzőt az OTP Bank Nyrt-nél meglévő bankszámla szerződés megszüntetésével, és a Magyar Államkincstárnál történő számla megnyitással kapcsolatos feladatok elvégzésére, és a dokumentumok aláírására. Határidő: azonnal Felelős:, a közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei főjegyző

15 15 Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, a folyószámla- és munkabérhitel átalakításával kapcsolatos feladatokról. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 203/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot 1. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat a megyei önkormányzat folyószámlahitel, valamint munkabérhitel állományának működési hitellé történő átalakítására. 2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a számlavezető pénzintézettel folytatott tárgyalások eredményeként létrejött, legfeljebb ezer Ft működési hitel felvételéről szóló szerződést aláírja. Határidő: azonnal Felelős:, a közgyűlés elnöke Dr. Imre László főjegyző 8. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés-válasz Lévai József Megkérdezte, van-e értelme belső ellenőrzési tervet készíteni olyan intézmények vonatkozásában, amelyek január elsejével kikerülnek a megyei önkormányzat felügyelete köréből. Dr. Imre László Válaszában elmondta, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok szerint a belső ellenőrzést működtető jegyzőnek, főjegyzőnek kötelessége a közgyűlés, illetve a képviselő-testület elé a következő év belső ellenőrzési tervét benyújtani. Elmondta, hogy a most megjelent, előbb említett törvény előre vetíti, hogy január elsejétől a feladat ellátásban jelentős

16 16 változások lesznek, azonban a feladat ellátásnak egy komoly része az, hogy az ellenőrzést végző és azért felelős részben a főjegyző, illetve az ellenőrzést jóváhagyó közgyűlés a feladatait ellátta-e és milyen módon. Arról szólt, az ellenőrzési tervben megjelenik, hogy mely intézményeknek volt átfogó ellenőrzése, célellenőrzése, illetve az eddig felelősen eljáró közgyűlés, illetve főjegyző mit javasol, hogy az eddig elvégzett munka alapján melyek azok az intézmények és feladatok, amelyeket sorra kell keríteni. Azt hangsúlyozta, ez egy jelzés, úgy gondolta egyrészt kötelességük, másrészt az átadás-átvételben komoly információ a jövőbeni fenntartónak, ezért javasolta és kérte a közgyűlést, hogy az előterjesztést támogassa. Hozzászólások Pusztai István Elmondta, a főjegyző az előzőekben egy érdekes fogalmat használt, nevezetesen, hogy az elfogadott törvény előre vetíti, hogy az intézményeket átadjuk az államnak. Megjegyezte, ha ezt a kifejezést a megállapodásra használják, az tényleg előre vetíti, de egy törvény az már nem előre vetíti, hanem taxatívan rögzíti, hogy mi fog történni. Azt hangsúlyozta, hogy az ellenőrzési tervet annak tudatában kellene elfogadni, hogy ki van hirdetve az a törvény, amely szerint az intézmények a jelek szerint a Petőfi Színház kivételével, amelyet érdekesnek tartott átkerül az államhoz. Kiemelte, azzal nincs problémája, hogy a megyei önkormányzat összeállít egy olyan tervet, hogy 2012-ben a belső ellenőrzésnek az önkormányzatot leszámítva milyen feladatait lát megvalósíthatónak, vagy melyeket tart fontosnak. Véleménye szerint nincs szinkronban, hogy a kihirdetett törvény ismeretében az önkormányzat belső ellenőrzési tervét tervként fogadják 2012-re. Azt hangsúlyozta, nincs tudomása arról, hogy a kormányhivatal megrendelte volna a megyei önkormányzatnál, vagy felkérte volna a megyei önkormányzatot arra, hogy 2012-ben folytassa és lássa el azt a tényleg fontos belső ellenőrzési feladatot, amit el kell látni. Mivel a következő napirendnél nem kíván hozzászólni, elmondta, hogy rendkívül tartalmas az idei belső ellenőrzésről szól a beszámoló, azt nagyon pozitívan értékelte, más dolognak tartotta, hogy abból milyen következtetéseket lehet levonni, vagy ki mit fog levonni, vagy már kinek nem kell levonni. Véleménye szerint ez a probléma nincs megoldva azzal, hogy a közgyűlés elfogadja a belső ellenőrzési tervet, mert a törvény szerint ilyen jogköre a megyei önkormányzatnak január elsejétől nem lesz legalábbis az intézmények zömét tekintetében. Dr. Imre László Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, az Ötv. egyértelműen úgy rendelkezik amely jelenleg is hatályban van -, hogy a jegyző köteles a következő évi belső ellenőrzési tervet a közgyűlés elé terjeszteni, továbbá köteles a belső ellenőrzési tevékenységet működtetni a hivatalnál, az intézményeknél, a gazdasági társaságok vonatkozásában. Elmondta, az előterjesztés két része összefügg, úgy gondolta, vannak megállapítások és következtetések, amelyeket még a megyei önkormányzatnak, főjegyzőnek, elnöknek kell meghoznia az ellenőrzés alapján és vannak olyan kérdések, amelyeket a fenntartó váltáskor a jövőbeni fenntartó tudomására kell hozni. Azt hangsúlyozta, jelen pillanatban még ő felel érte és köteles a közgyűlés irányába kezdeményezni, egyetértett abban, hogy ebben az átmeneti időszakban látszatra a jogszabályok egymással versengenek, de az Ötv. módosítása is az országgyűlés előtt van, és azt valószínűsítette, hogy ezek az ellentmondások feloldásra fognak kerülni. Ismételten elmondta, hogy nem látott ebben olyan problémát, amely az ellenőrzési terv elfogadását jelentené, amely a múltnak a jövőbeni kivetülése, mivel az elvégzett ellenőrzésekre épül és javaslatot tesz, amely egyelőre úgy tűnik, mintha maga számára, de az elfogadott törvény alapján egyértelmű, hogy ezeket a feladatokat a jövőbeni fenntartó fogja ellátni. Arról szólt, hogy a jövőbeni fenntartó elfogadja-e ezt a tervet - amelyhez nincs kötve -

17 17 de neki, mint főjegyzőnek kötelessége a hatályos Ötv. alapján a közgyűlés elé ezt az előterjesztést beterjeszteni. Lévai József Elmondta, hogy ugyanazt a témát járják körbe ennek a napirendnek a kapcsán, mint az előzőn. Úgy gondolta, a vita nem a frakciók, illetve a megyei közgyűlés vezetése környékén van, viszont a közgyűlésen vannak országgyűlési képviselők, akiknek a napirend kapcsán elhangzott észrevételek iránymutatók lehetnek. Arról szólt, arra próbálják a figyelmet felhívni, hogy az átmeneti időszakra a törvénykezés során nem készültek fel. Vitathatatlannak tartotta, hogy január elsejétől a megyei önkormányzatnak ezekkel az intézményekkel sajnos semmilyen köze nem lesz ebben a tekintetben. Felhívta a figyelmet arra, hogy a törvénykezés során az átmeneti időszak rendelkezéseire próbáljanak megoldásokat találni, hogy ne kerüljenek hasonló helyzetbe, amely csökkentené azt a bizonytalanságot, amelyek a megyei önkormányzatot ezekben a hónapokban jellemezték, valamint az általuk eddig fenntartott intézmények létét. Dr. Áldozó Tamás Azt gondolta, hogy alapvetően nagyobb részben úgy van, ahogy Lévai József képviselőtársa mondta, de ahhoz, hogy a tevékenység zökkenőmentesen folytatódjék, egy olyan tevékenység, amely programozottan működött az elmúlt évtizedekben és meggyőződése szerint így is fog folytatódni. Azt hangsúlyozta, a tevékenység jellege nem fog megváltozni, az egyfajta garanciális elem azoknak az önkormányzatoknak a számára, amelyek ezeket vagyontárgyakat átadták egyelőre működtetésre és nem tulajdonba a megyei önkormányzatnak és most egy átmeneti ideig vélhetően a Kormányhivatalnak. Elmondta, hogy az ellenőrzési terv a vagyonhasznosításra átadott ingatlanok és ingóságok hasznosításáról is szól, amelyet az átadó önkormányzatok számára megnyugtatónak tartott. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 204/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évre szóló éves ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja. Határidő: Felelős: január 01-től folyamatos Dr. Imre László megyei főjegyző 9. Beszámoló az ellenőrzések tapasztalatairól Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

18 18 Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 205/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi előrehozott összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztésben írtakkal egyezően elfogadja. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a beszámoló készítéséig még nem határidős, hibák hiányosságok kijavítását kövesse nyomon. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Imre László megyei főjegyző 10. Megállapodás Devecser Város Önkormányzatával a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásról Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólás Pusztai István Megjegyezte, hogy ha jól emlékszik az előkészítő iroda neve Humánerőforrás és Jogi Iroda, ha így van, akkor a teljes nevét célszerű szerepeltetni az előterjesztésen, nem csak azt a témakört, amivel éppen foglalkozik.

19 19 Dr Imre László Megköszönte a figyelem felhívást. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 206/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nevelési tanácsadás pedagógiai szakszolgálati feladat ellátása céljából a Devecser Város Önkormányzata, mint átadó, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint átvevő között kötendő megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására. Határidő: Felelős: azonnal, a megyei közgyűlés elnöke 11. Nemzetközi együttműködésekkel kapcsolatos döntések Az előterjesztést az alábbiakkal egészítette ki: Az előterjesztés elkészítését követően, a támogatások beérkezésének határideje után, Nemesgörzsöny település önkormányzata még Ft-ot utalt, valamint Alsóörs önkormányzata is jelezte, hogy Ft-tal támogatni kívánja a viski óvodát. Mivel az eredeti elképzelés szerint az összegyűlt felajánlások 1 millió Ft összegre való kiegészítésére tettem javaslatot, ezért javasolta, hogy módosítsák az eredetileg Ft-os támogatási javaslatot Ft-ra. A fentieknek megfelelően a határozati javaslat 1. mondatát az alábbiak szerint módosítja: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Viski magyar óvoda részére a gyűjtés eredményeként eddig összegyűlt Ft-ot legfeljebb Ft-tal, Ft-ra kiegészíti a évi költségvetési rendelet 4/a. melléklet II. 6. pontja terhére. Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.

20 20 Dobó Zoltán Tolmácsolta a Jobbik Frakció véleményét, hogy végre sikerült kelet felé nyitni, konkrétan Kína és Kirgizisztán irányába. Kérte, hogy ezeket a kapcsolatokat valódi tartalommal töltsék meg. Megítélése szerint elsősorban kulturális területen találják meg az azonosságokat, aminek saját tapasztalatai alapján pozitív következményei lehetnek a gazdasági kapcsolatok. Reménye szerint egy aktív és virágzó kapcsolatot tud a megyei vezetés kialakítani. Kína a keleti tigris partnereket keres Európában, melyet a közgyűlés kinyújtott karral fogad, egyrangú szerepkörben. Ha már működtetni való vagyona nem lesz a megyei önkormányzatnak, akkor ebben álljanak úgy oda a gátra, ahogy azt elvárja az ország. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólás Dr. Áldozó Tamás Jelezte, hogy Pápa Város Önkormányzata közvetlenül állapodott meg a támogatásról, ezért ők nem szerepelnek az Ft-os felajánlásban. Hangsúlyozta, hogy a megyében működő önkormányzatoknak nem az első számú kapcsolata, illetve támogatása a kárpátaljai magyarok számára, hiszen a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola részére több, a megyében működő önkormányzat is ajánlott fel támogatást, amelyet a közelmúltban a főiskola fennállásának 15. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen meg is köszöntek. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön együttműködési megállapodás elfogadásáról a Kirgiz Köztársaságbeli Isszik-kul megyével. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 207/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Kirgiz Köztársaságbeli Isszik-kul megyével történt mellékletben foglalt a megye nemzetközi kapcsolatainak bővítésére vonatkozó együttműködési megállapodást (1. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozat kirgiz partnernek történő megküldéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal, a megyei közgyűlés elnöke Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön együttműködési megállapodás elfogadásáról a kínai Guangdong megyével.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 10. szám 2011. december 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 198/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Hetyei József megbízásáról a Bartók Béla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-án 9.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. február 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak:, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el.

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el. Szám: 08/8-6/2014 Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 14-én 10.00 órai kezdettel a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsnak a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában megtartott üléséről. Jelen van a

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 457/3/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 23.-án megtartott rendkívüli üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE A 212/2008. (XII. 4.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE február 19. (csütörtök) 1. Egyetértés a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatóhelyettesének

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot:

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2013. szeptember 6-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára Ózd, január 24.

Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára Ózd, január 24. Javaslat a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára Ózd, 2013. január 24. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. február 26.-án 10 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Egry József termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:, a megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. június 23-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2009. november 6-án 15 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről 64/13/2013 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott nyílt ülésről Határozatok: 87/2013.(X.31.) kt. határozat 88/2013.(X.31.)

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/99-4/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2011. november 8-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 8. szám 2010. október 13. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 184/2010. (X. 13.) MÖK határozat: A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/144-30/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

A KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE

A KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE 1. függelék a./2011. (.) önkormányzati rendelethez A KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE DR. ÁLDOZÓ TAMÁS 8500 Pápa, Fenyves u. 4. Telefonszám: 30/256-1475 aldozo.tamas@gmail.com Pápa Város Önkormányzata, 89/515-000

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bejelentéssel vannak: Meghívottak: távol Dr. Sütő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 31-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Szent István termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:, a megyei közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2003. december 11-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2016. január 14-én a Városháza emeleti kistermében 8 45 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Boros Lajosné, Korcsmáros

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. november 26-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 14/349-5/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület november 5-én órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület november 5-én órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 23/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/6 oldal Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 Szám: 413/13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 26-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ ÉMOP-4.3.1/A-11 - Nevelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 457/8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 11.-én megtartott rendkívüli üléséről Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben