JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Áldozó Tamás Dobó Zoltán Gaálné Vörösmarty Éva Galambos Szilvia Dr. Horváth József Dr. Horváth Zsolt Kropf Miklós Lévai József Nagy Jenő Orbán Imre Papp Tamás Polgárdy Imre Pusztai István Stolár Mihály Végh László képviselők Távolmaradásukat bejelentették: Hári Lenke Kovács Norbert képviselők Jelen voltak továbbá: Dr. Imre László megyei főjegyző Horváth Mária megyei aljegyző Horváth Ernő az Elnöki Kabinet titkára Unger Tamás Pápa város alpolgármestere Varga Katalin Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága, Veszprém Unger Ferenc könyvvizsgáló Hetyei József pályázó az 1. sz. napirendhez Sándor Mátyás Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Balázsné Györek Zsuzsanna III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Dörnyeiné Barabás Éva Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Veszprém Köcski Károly Veszprém Megyei Kéményseprő-ipari Konzorcium, Veszprém

2 2 Dr. Rácz Jenő Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém Dr. Molnár Ibolya, Fakász Tamás irodavezetők, Dégi-Deme Rita, Jakab Istvánné, Krámli János testületi ügyek referensei Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőtársait, a hivatal és az intézmények, továbbá a sajtó munkatársait, valamennyi megjelentet. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 18 fő közgyűlési tag közül 16 fő jelen van, az ülés határozatképes. A képviselők közül távolmaradásukat bejelentették: Hári Lenke és Kovács Norbert képviselők. Napirend előtti hozzászólást jelentett be: - Orbán Imre a Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében, a felszólalás tárgya: az a demokrácia, ahogy Mi szavazunk?, előadója: Orbán Imre frakcióvezető-helyettes. Megadta a szót a napirend előtti hozzászólásra. Orbán Imre Arról szólt, ádventre tekintettel a politikának illene lecsillapodni, amelyhez úgy kívánt hozzájárulni bár egy fontos kérdést szeretett volna a közgyűlés elé tárni -, hogy visszalépett a napirend előtti felszólalástól. Jelezte, hogy decemberben több közgyűlés lesz, ahol lehetősége lesz elmondatni, a napirend előtti felszólalását. Az ülés napirendjével kapcsolatban a következő bejelentéseket tette: - Sürgős minősítésű előterjesztés készült a következő címmel: A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, az önkormányzat számlavezetését érintő feladatok, melyet a Vagyonkataszter felülvizsgálata c. napirend után javasolt megtárgyalni. - Interpellációkat jelentettek be: Dobó Zoltán a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakcióvezetője, valamint Orbán Imre, a Jobbik Magyarországért Mozgalom frakcióvezető-helyettese, melyeket a lejárt határidejű határozatok előtt javasolt megtárgyalni. - Kérdést jelentett be Orbán Imre képviselő, melyet az interpelláció után javasolt megtárgyalni. - Bejelentette, hogy az Ügyrendi Bizottság november 30-ai ülésén a napirendi tervezetet, valamint a napirend előtti felszólalást tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a napirend elfogadásáról.

3 3 Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 197/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a november 30-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának megbízása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Horváth Zoltán csoportvezető 2. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Horváth Mária megyei aljegyző 5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fakász Tamás irodavezető 6. Vagyonkataszter felülvizsgálata Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Papné dr. Németh Marietta csoportvezető 7. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, az önkormányzat szálavezetését érintő feladatok Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke 8. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Németh Imréné belső ellenőr

4 4 9. Beszámoló az ellenőrzések tapasztalatairól Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Németh Imréné belső ellenőr 10. Megállapodás Devecser Város Önkormányzatával a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásról Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető 11. Nemzetközi együttműködésekkel kapcsolatos döntések Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Magasi Anikó önkormányzati kapcs. és protokoll referens 12. Beszámoló a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés Szervezési Társulás és a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás évi munkájáról Előadók: Előkészítésért felelős: Galambos Szilvia tanácsnok, a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás elnöke, Stolár Mihály tanácsnok, a Balaton-felvidék-Somló Szakképzés Szervezési Társulás elnöke, Unger Tamás alpolgármester, a Pápai Szakképzésszervezési Társulás elnöke Szigeti Ilona csoportvezető 13. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve eredményességének éves értékelése Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető 14. Veszprém megye közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének áttekintése Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szigeti Ilona csoportvezető 15. Egyetértés a társulásban működtetett Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet évi költségvetésének módosításával Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Rybár Judit csoportvezető 16. Interpelláció 17. Kérdés 18. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Jakab Istvánné önkormányzati referens

5 5 19. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2011. szeptember november 16.) Előadó:, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense Határidő: Felelős: azonnal, a megyei közgyűlés elnöke Bejelentette, hogy az ülés megkezdése előtt a képviselők megkapták, illetve kiosztásra került a következő anyag: - Tájékoztató a december 20-án kibocsátott kötvény bevételének mozgásáról (2011. szeptember november 29.). NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 1. A Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának megbízása Bejelentette, hogy a pályázó hozzájárult a napirend nyilvános tárgyalásához. Megkérdezte a pályázót, hogy a pályázatához van-e kiegészítése. Hetyei József Köszöntötte a közgyűlést és elmondta, amennyiben a közgyűlés megválasztja, az igazgatói megbízást el fogja fogadni, egyéb nyilatkozatot nem kívánt tenni. A pályázóhoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta és Hetyei József megbízását javasolta a közgyűlésnek. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön Hetyei József megbízásáról a Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának.

6 6 Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 198/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Hetyei József 8500 Pápa, Napraforgó utca 8/1. szám alatti lakost december 1-jei hatállyal megbízza a pápai Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás december 1-től augusztus 15-ig szól. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: december 1. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke Gratulált Hetyei Józsefnek a megbízásához és jó munkát kívánt az elkövetkező időszakra. 2. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a közgyűlésnek elfogadásra javasolták. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. Pusztai István Elmondta, hogy a frakcióvezetői hozzászólása az önkormányzatisághoz kapcsolódóan búcsú hozzászólás, az önkormányzatiság búcsúztatása. Nem értette, hogy másfél évvel a kormányváltás után a költségvetés miért mutat még ilyen mértékű hiányt. Azért nem értette, mert az a párt, amely ellenzékben minden problémára tudta a megoldást, ezt a kérdést még nem sikerült megoldania. Felvázolt néhány lehetőséget, amellyel véleménye szerint ezt a problémát meg lehetett volna oldani, példaként említette a különadókat egyúttal jelezte, a magánnyugdíjpénztár lenyúlásából származó bevételeken aligha látszott volna meg a megyék konszolidálására fordítandó összeg. Arról szólt, az egykulcsos adó bevezetése okozott némi bevételkiesést, de a kedvezményezettek előbb-utóbb csak megértették volna, hogy ezt a jótéteményt többletfogyasztással, a gazdaság felpörgetésével kell viszonozniuk. Azt hangsúlyozta, a pálinka, a sör és a pezsgő előállításának szabadsága nem rájuk vonatkozik, hanem azoknak segít, akik a csökkenő jövedelmeik miatt jobb, ha enyhe bódulatban élik át az elkövetkező éveket. Azt hangsúlyozta, ha már ezek a források nem jöhetnek szóba, felhasználható lett volna, vagy lenne az a kb mrdft, amellyel a kormányváltás hatására azonnal csökkent az adósságszolgálat. Véleménye szerint ennek a pénznek valahol meg kell lenni, mert azt még ő sem tételezi fel, hogy a gazdasági miniszter a bécsi korzón ebből vásárolt. Megjegyezte, ha ez mégsem lenne meg, akkor sincs minden veszve, mivel 2012-től

7 7 az adóemelésekben, az új adónemek kivetésében rendkívül kreatív a magát nem ortodoxnak nevező gazdaságpolitika. Figyelmeztette Pusztai István frakcióvezetőt, hogy térjen vissza a napirendhez. Pusztai István Jelezte, a napirenddel kapcsolatban mondta el észrevételeit, még ott tart. Bízott az általa említett megoldásban, mert az olyan adóemelés, amely nem jelent megszorítást, nő a fogyasztás, nő a bevétel, lenne miből konszolidálni a megyei önkormányzatokat. Arról szólt továbbá, ha ez nem jönne össze, még mindig van egy további lehetőség, a gazdasági miniszter a Hír Tv szerint arra kapott megbízást, hogy jövőre az ország másfél százalékos gazdasági növekedést produkáljon. Véleménye szerint, ha ez nálunk így megy, hogy megrendelésre növekszik a gazdaság, akkor neki egy bűvös hetes szám jobban tetszett volna. Arról szólt, hogy nagyon szép lenne a másfél százalékos eredmény is, amelyhez szükség lenne néhány leminősítésre, mert ha minden leminősítés tíz százalékkal növelné a miniszter támogatottságát, akkor 120 vagy 130 százalékos támogatással a háta mögött az Isten sem mentene meg bennünket a feladat teljesítésétől és a gazdasági növekedéstől. Nem értette, hogy a költségvetésben miért van még ekkora hiány, a választott megoldás miért a feladatok állami átvétele és a vagyon lenyúlása. Dr. Áldozó Tamás Arról szólt, a lenyúlás, mint politikai kategória igen népszerű fogalom lett, amely a közbeszédben nagyon sokat kering. Úgy gondolta, ezt a fogalmat lehet használni, lehet ezzel dobálózni, de a lenyúlás, ha azt a lopás szinonimájaként használjuk, büntetőjogi kategória, egy olyan tevékenységért, amely büntetőeljárást és büntetést von maga után. Véleménye szerint egyelőre, szám arányához mérten és mindenféle megközelítésben ez ügyben a szocialista politikusok abszolút felülreprezentáltak, ezért az ő helyükben óvatosan fogalmazna. Arról szólt, engedtessék meg az, hogy amit nyolc év alatt szisztematikus munkával tönkretettek, szétloptak, széthordtak utalt a felülreprezentáltságra, azt ne kérjék számon egy- másfél év alatt, hogy miért nem állunk még helyre. Augeiász istállójában kicsit nagyobb a trágya, meg több a fekália, meg a húgyszag ahhoz képest, mint amire legrosszabb álmaiban bárki, akár még egy elemző is gondolhatott a tavalyi évben. Azt hangsúlyozta, mindig őszintén megdöbbenti az, hogy a szocialisták milyen dühödten támadják az egykulcsos adót, ami valójában kétkulcsos, továbbá milyen dühödten támadják és követelik azt, hogy a személyi jövedelemadóval egyre nagyobb az adózás. Megjegyezte, a szociáldemokrata párttól az várható el, hogy a bérből és a fizetésből élőket adóztassa jobban, de soha nem vetődik fel az, hogy esetleg a tőkejövedelmeket adóztassák meg progresszívan. Kiemelte, ha a progresszív adózás felé történik lépés a különadót említette -, akkor a magát szociáldemokratának valló párt rögtön a nagytőke mellett tör lándzsát. Arról szólt, Pusztai István képviselő az önkormányzatiságnak lehet, hogy búcsút mond, amit elhamarkodottnak ítélt meg, mert bár például az emberi jogokat is lábbal tiporták Magyarországon 2006-ban, mégsem mondtak annak búcsút, amely - hála Istennek - elhamarkodott lett volna. Elmondta továbbá, azért, mert a világ átalakul és a feladatokat, a forrásokat másképp osztják el és esetleg nekik nem lesz akkora tiszteletdíjuk, nem feltétlenül búcsúzna el ettől az önkormányzatiságtól. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

8 8 Arra emlékeztette Pusztai István frakcióvezetőt, ha a mai gazdaságpolitikával nincs teljesen képben világ-, európai és hazai szinten, megjegyezte, nem Magyarország az egyetlen, ahol probléma van. Arról szólt, hogy Amerikában néhány minősítő intézet országok sorsát különösen a kis országokét el tudja dönteni, amely kezdődött Izlanddal, teljesen padlóra küldték, majd folytatódott Görögországgal, Portugáliával, Olaszországgal Berlusconi belebukott -, Franciaországot is állítólag véletlenül megkóstolták, Belgium szintén nagyon rossz pályán halad. Nem hitt abban, hogy Magyarország kirívó eset lenne, és véleménye szerint a mai magyar kormányzat olyan programokat dolgozott ki, a parlament olyan törvényeket fogadott el, amely még mindig az jelenti, hogy Magyarország fizetőképes. Azt hangsúlyozta, nagyon sok, nálunk gazdaságilag erősebbnek vélt ország sokkal rosszabb helyzetben van, mint amiben mi vagyunk. Arról szólt, a másik oldal is nagyon jól tudja, hogy a pénzpiacokat kik irányítják, remélhetőleg 5-10 éven belül meg fog változni a helyzet, mivel a Távol-Kelet ezekbe a dolgokba bele fog nyúlni. Kérte Pusztai István frakcióvezetőtől, hogy Magyarországot ne ragadja ki a Föld többi országából, mert mi is annak része vagyunk, és ha megnézzük az összes országot, a mi országunk nincs is rossz helyen. Ismételten azt hangsúlyozta, hogy Magyarországot nem szabad kiragadni abból a gazdasági környezetből, amelyben egész Európa van. Bízott abban, mindenkit az a jó szándék vezérel, hogy az országunk fizetőképességét megtartsuk, és ne történjenek olyan problémát, mint Görögországban és Olaszországban. Tájékoztatásul elmondta, hogy Olaszországban Berlusconiék 55 milliárd eurós megszorító csomagot készítettek elő, amely kb milliárd forint, amely több, mint az országunk éves költségvetése. Megjegyezte, nem szereti az elhangzott hozzászólást, mert akkor mindig csak egymással vitatkoznak, aminek nincs semmi értelme, mivel az elmúlt 8-10 évben a másik oldal által felhalmozott adósság visszafizetésén dolgozik az egész parlament és az ország lakossága ahhoz, hogy a gazdaság a viszonylagos stabilitását meg tudja őrizni, ezt nem a Fidesz hozta, hanem a másik oldal kormánya az elmúlt két ciklusban. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 199/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében folyamatosan kísérje figyelemmel az intézményi költségvetések végrehajtását. Határidő: december 31. Felelős:, a megyei közgyűlés elnöke, Dr. Imre László megyei főjegyző, megyei intézmények vezetői

9 9 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a közgyűlésnek elfogadásra javasolták. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 200/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlés úgy dönt, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-vel február 22-én kötött vagyonkezelési szerződés 1. számú mellékletét úgy módosítja, hogy abban feltünteti a vagyonkezelésbe adott ingatlanok I. negyedévi bruttó értékét, az értékcsökkenést és nettó értéket az alábbiak szerint: Település Hrsz Terület (m 2 ) Művelési ág Bruttó érték állapot szerint (Ft) ÉCS (Ft) Nettó érték (Ft) Veszprém Rendelőintézet Veszprém Tüdőgondozó Veszprém Megyei Kórház Veszprém Orvos-nővér szálló Doba 025/ Szántó és erdő Összesen: Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az erről szóló szerződésmódosítást aláírja.

10 10 Utasítja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-t, hogy a jelen határozatban foglaltak szerint, a vagyonkezelői szerződés módosításának megfelelően a szükséges számviteli korrekciókat végezze el. Határidő: - a vagyonkezelési szerződés módosítás esetén: azonnal -a számviteli korrekciók elvégzése esetén: december 31. Felelős: - a vagyonkezelési szerződés módosítás esetén,, a megyei közgyűlés elnöke - a számviteli korrekciók elvégzése esetén: Dr. Rácz Jenő főigazgató 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítása Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a közgyűlésnek elfogadásra javasolták. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett megalkotta a 18/2011. (XII.2.) önkormányzati rendeletet a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról. A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosítása Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták. A Gazdasági és Területrendezési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 4,2 %-os mértékű díjtétel-emelést javasolt a közgyűlésnek elfogadásra.

11 11 Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Elmondta, mivel mindkét szakbizottság a 4,2 %-os mértékű díjtételt javasolta a közgyűlésnek elfogadásra, ezért elsőként azt teszi fel szavazásra. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet díjtételének 4,2 % -os mértékű módosításáról. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 19/2011. (XII.2.) önkormányzati rendeletet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 13/2001. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 6. Vagyonkataszter felülvizsgálata Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a közgyűlésnek elfogadásra javasolták. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról.

12 12 Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 201/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a tulajdonát képező Veszprém, 1965/32 hrsz-ú, Veszprém, 1/A/67 hrsz-ú, Veszprém 1/A/90 hrsz-ú, Veszprém 1/A/92-95 hrsz-ú, Veszprém 1/A/98-99 hrsz-ú, Veszprém, 5729/22-23 hrsz-ú, Sümeg Nyírlakpuszta 0225/1, 0225/2, 0228/4 hrsz-ú, Kővágóörs- Pálköve 1476/1 hrsz-ú, Felsőörs 313/4 hrsz-ú ingatlanokat a forgalomképes vagyoni körből kivonja és a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe sorolja. Utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változásoknak a vagyonrendelet függelékén és az ingatlankataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: - Dr. Imre László megyei főjegyző - a vagyonkataszter és a vagyonrendelet függelék átvezetése tekintetében dr. Imre László megyei főjegyző Sürgős minősítésű előterjesztés 7. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, az önkormányzat számlavezetését érintő feladatok Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a közgyűlésnek elfogadásra javasolták. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. Pusztai István Az előterjesztés mindkét részével kapcsolatban - amely a január elsejével beálló állapot változást érinti bizonytalanságot látott a hivatalon belül, nem értette az okát. Elmondta, hogy az előterjesztés első része a közgyűlés elnöke által a Kormánnyal kötött megállapodásról szól, a másik része pedig szándéknyilatkozatról szól. Véleménye szerint ezeket a fogalmakat egyértelműen kellene használni annál is inkább, mert a dokumentum a megállapodás szót használja, nem a szándéknyilatkozatot. Úgy gondolta, az önkormányzatiság felszámolása történik, a megállapodást törvénysértőnek tartotta onnan levezetve, hogy az aláírás pillanatában mit tartalmazott az idevonatkozó törvény. Azt hangsúlyozta, a megállapodás azt tartalmazza, hogy a kormány döntött a megyei önkormányzati intézmények január 1- jével történő állami fenntartásba és az intézmények feladatellátását szolgáló megyei önkormányzati tulajdonba lévő ingatlan vagyonának állami tulajdonba vételéről, amelyet teljes mértékben ellentétesnek tartott október 3-án, az Alkotmánnyal, az önkormányzati törvénnyel. Megjegyezte, az történt, hogy a kormány kormányrendelettel 2/3-os törvényeket

13 13 felülírt. Bejelentette, hogy a Kormányhivatalhoz törvényességi észrevételt terjesztett be, a válasz lényegét ismertette, mely szerint a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. tv. értelmében a Kormány nem jogi személy. Megkérdezte, a Kormányt hogyan kell értelmezni, az gittegylet. Folytatta a beadványára kapott választ, mely szerint a Kormány nem jogi személy, jogi személy a Magyar Államot a polgári jogviszonyban az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter képviseli, a megállapodás nem minősül szerződésnek, polgári jogi értelemben joghatással nem bír, következésképpen sem az önkormányzatra, sem a közgyűlésre, sem annak elnökére vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem keletkeztet. A fentiek alapján aláírásához a közgyűlés előzetes felhatalmazására nem volt szükség, a beadványban felsorolt törvényi rendelkezések megsértése pedig a megállapodás vonatkozásában nem értelmezhetők. Azt hangsúlyozta, miután a Kormány nem jogi személy, így a kormánnyal kötött szerződés jogilag érvénytelen szerződés, ebből fakadóan egyetlen előterjesztésben sem kell a megállapodásra hivatkozni, mondja ezt egyébként a Kormányhivatal a törvényességi észrevétellel érintett beadványra válaszában. Megkérdezte, hogy ebben az országban mi is a jogi helyzet. Dr. Imre László Elmondta, hogy a közgyűlés előző ülésén a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Megyei Önkormányzat között kötött szerződéssel kapcsolatban kifejtette álláspontját, a jelen közgyűlésre előterjesztett előterjesztések azzal nem ellentétesek és nem ellentétesek a Kormányhivatal által megadott jogértelmezéssel sem. Arról szólt, hogy az október elején megkötött megállapodás ahogy azt Pusztai István képviselő pontosan ismertette egy szándéknyilatkozat volt, ezt követően a évi CLIV. törvény megjelent, amely a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szól, és ennek a jogszabálynak a 2. (4) bekezdése hivatkozik vissza erre a szándéknyilatkozatra, mint megállapodás és a törvényt ha a képviselők megnézik, végig megállapodásként említi a törvény szövegében. Azt hangsúlyozta, ez a jogszabály innentől kezdve kötelező és végrehajtandó, a megyei közgyűlés a törvény hatályba lépését követően tárgyalja ezeket a kérdéseket, amelynek a törvényessége és legitimitációja megkérdőjelezhetetlen, az előterjesztések ezért használják ezt a két fogalmat az előbb említett okoknál fogva. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólás Lévai József Elmondta, a főjegyző válaszából úgy értelmezte, hogy a megyei önkormányzatok vagyonának átadásáról szóló törvény megállapodásként említi azt a bizonyos szándéknyilatkozatot. Megerősítette a frakcióvezető által feltett kérdést, hogy milyen joghelyzet van. Megjegyezte, ha annak idején a közgyűlés elnöke lehetőséget adott volna arra, hogy az ellenzék az ominózus napirendi pont kapcsán megszólalhasson, elmondták volna, az ő problémájukat, hogy az megállapodás volt és azt tartották volna célszerűnek és jogszerűnek, hogy a megyei közgyűlés arról előzetesen folytasson vitát és annak eredményeként megszülető felhatalmazás alapján írhassa alá a közgyűlés elnöke a megállapodást a kormánnyal. Bizonytalanságot éreznek az ügyben, mivel ha megkérdezné, hogy a közgyűlés január elseje után miből, hogyan és milyen feladatokat fog ellátni, arra nincs válasz. Azt gondolta, ha ez megfelelően előkészített intézkedés lett volna, akkor ezekre a kérdésekre a válaszok már készen lennének, lehet, hogy a törvénykezés menetrendje nem tette volna lehetővé, hogy ezek jogszabályi keretet öltsenek, de a válaszok erre legalább politikai szinten megadhatók lettek volna, de ma

14 14 erre nincs válasz. Ismeretei szerint az a szervezet, amelynek átadják a számlavezetési funkciókat, nincs teljes körűen felkészülve arra, hogy olyan minőségű szolgáltatást nyújtson, amely eddig rendelkezésünkre állt. Úgy gondolta, hogy azok az állami szervek, amelyek átveszik ezeket a feladatokat, nincsenek erre felkészítve. Hozzá tette, ilyen rövid idő alatt nem is várható el tőlük reálisan, hogy erre felkészüljenek, mindezen aggályok miatt elfogadhatatlannak tartotta azt a szándéknyilatkozatot, amelyben egyáltalán nem szerepel a szándék szó. Azt hangsúlyozta, hogy az előző közgyűléseken, ha valaki kérdezni akart, vagy hozzá akart szólni és jelentkezett, mindig megadta a szót. Jelezte, a legutóbbi közgyűlésen, amikor lezárta a hozzászólásokat azért tette, mert a monitor nem mutatott jelentkezőt, amikor lezárta a hozzászólást, akkor kezdődött egy kis kapkodás, Pusztai István és Orbán Imre képviselők is utána nyomták meg a gombot. Visszautasította, hogy nem adott szót, arra figyelmeztetett, a demokráciának is vannak szabályai, amelyeket szeret betartani. Megjegyezte, itt nem úgy működik a rendszer, mint Ajkán, ahol nem engedtek szóhoz jutni embereket és be sem engedik a polgármester irodájába a megyei oktatási bizottság elnökét, ennyit a másik oldal és az ő oldaluk demokráciájáról. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, az önkormányzat számlavezetését érintő feladatokról. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 202/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, január 1-jétől a megyei önkormányzat valamint a kisebbségi önkormányzatok számláinak a Magyar Államkincstárnál történő megnyitásához. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat december 31-ével felmondja, az OTP Bank Nyrt-vel a költségvetési számlára és a kapcsolódó bankszámlák vezetésére kötött bankszámlaszerződést a szerződés 23. pontja alapján. 3. Felkéri a Közgyűlés Elnökét, és a Megyei Főjegyzőt az OTP Bank Nyrt-nél meglévő bankszámla szerződés megszüntetésével, és a Magyar Államkincstárnál történő számla megnyitással kapcsolatos feladatok elvégzésére, és a dokumentumok aláírására. Határidő: azonnal Felelős:, a közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei főjegyző

15 15 Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos, a folyószámla- és munkabérhitel átalakításával kapcsolatos feladatokról. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 203/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot 1. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy folytasson tárgyalásokat a megyei önkormányzat folyószámlahitel, valamint munkabérhitel állományának működési hitellé történő átalakítására. 2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a számlavezető pénzintézettel folytatott tárgyalások eredményeként létrejött, legfeljebb ezer Ft működési hitel felvételéről szóló szerződést aláírja. Határidő: azonnal Felelős:, a közgyűlés elnöke Dr. Imre László főjegyző 8. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés-válasz Lévai József Megkérdezte, van-e értelme belső ellenőrzési tervet készíteni olyan intézmények vonatkozásában, amelyek január elsejével kikerülnek a megyei önkormányzat felügyelete köréből. Dr. Imre László Válaszában elmondta, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok szerint a belső ellenőrzést működtető jegyzőnek, főjegyzőnek kötelessége a közgyűlés, illetve a képviselő-testület elé a következő év belső ellenőrzési tervét benyújtani. Elmondta, hogy a most megjelent, előbb említett törvény előre vetíti, hogy január elsejétől a feladat ellátásban jelentős

16 16 változások lesznek, azonban a feladat ellátásnak egy komoly része az, hogy az ellenőrzést végző és azért felelős részben a főjegyző, illetve az ellenőrzést jóváhagyó közgyűlés a feladatait ellátta-e és milyen módon. Arról szólt, az ellenőrzési tervben megjelenik, hogy mely intézményeknek volt átfogó ellenőrzése, célellenőrzése, illetve az eddig felelősen eljáró közgyűlés, illetve főjegyző mit javasol, hogy az eddig elvégzett munka alapján melyek azok az intézmények és feladatok, amelyeket sorra kell keríteni. Azt hangsúlyozta, ez egy jelzés, úgy gondolta egyrészt kötelességük, másrészt az átadás-átvételben komoly információ a jövőbeni fenntartónak, ezért javasolta és kérte a közgyűlést, hogy az előterjesztést támogassa. Hozzászólások Pusztai István Elmondta, a főjegyző az előzőekben egy érdekes fogalmat használt, nevezetesen, hogy az elfogadott törvény előre vetíti, hogy az intézményeket átadjuk az államnak. Megjegyezte, ha ezt a kifejezést a megállapodásra használják, az tényleg előre vetíti, de egy törvény az már nem előre vetíti, hanem taxatívan rögzíti, hogy mi fog történni. Azt hangsúlyozta, hogy az ellenőrzési tervet annak tudatában kellene elfogadni, hogy ki van hirdetve az a törvény, amely szerint az intézmények a jelek szerint a Petőfi Színház kivételével, amelyet érdekesnek tartott átkerül az államhoz. Kiemelte, azzal nincs problémája, hogy a megyei önkormányzat összeállít egy olyan tervet, hogy 2012-ben a belső ellenőrzésnek az önkormányzatot leszámítva milyen feladatait lát megvalósíthatónak, vagy melyeket tart fontosnak. Véleménye szerint nincs szinkronban, hogy a kihirdetett törvény ismeretében az önkormányzat belső ellenőrzési tervét tervként fogadják 2012-re. Azt hangsúlyozta, nincs tudomása arról, hogy a kormányhivatal megrendelte volna a megyei önkormányzatnál, vagy felkérte volna a megyei önkormányzatot arra, hogy 2012-ben folytassa és lássa el azt a tényleg fontos belső ellenőrzési feladatot, amit el kell látni. Mivel a következő napirendnél nem kíván hozzászólni, elmondta, hogy rendkívül tartalmas az idei belső ellenőrzésről szól a beszámoló, azt nagyon pozitívan értékelte, más dolognak tartotta, hogy abból milyen következtetéseket lehet levonni, vagy ki mit fog levonni, vagy már kinek nem kell levonni. Véleménye szerint ez a probléma nincs megoldva azzal, hogy a közgyűlés elfogadja a belső ellenőrzési tervet, mert a törvény szerint ilyen jogköre a megyei önkormányzatnak január elsejétől nem lesz legalábbis az intézmények zömét tekintetében. Dr. Imre László Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, az Ötv. egyértelműen úgy rendelkezik amely jelenleg is hatályban van -, hogy a jegyző köteles a következő évi belső ellenőrzési tervet a közgyűlés elé terjeszteni, továbbá köteles a belső ellenőrzési tevékenységet működtetni a hivatalnál, az intézményeknél, a gazdasági társaságok vonatkozásában. Elmondta, az előterjesztés két része összefügg, úgy gondolta, vannak megállapítások és következtetések, amelyeket még a megyei önkormányzatnak, főjegyzőnek, elnöknek kell meghoznia az ellenőrzés alapján és vannak olyan kérdések, amelyeket a fenntartó váltáskor a jövőbeni fenntartó tudomására kell hozni. Azt hangsúlyozta, jelen pillanatban még ő felel érte és köteles a közgyűlés irányába kezdeményezni, egyetértett abban, hogy ebben az átmeneti időszakban látszatra a jogszabályok egymással versengenek, de az Ötv. módosítása is az országgyűlés előtt van, és azt valószínűsítette, hogy ezek az ellentmondások feloldásra fognak kerülni. Ismételten elmondta, hogy nem látott ebben olyan problémát, amely az ellenőrzési terv elfogadását jelentené, amely a múltnak a jövőbeni kivetülése, mivel az elvégzett ellenőrzésekre épül és javaslatot tesz, amely egyelőre úgy tűnik, mintha maga számára, de az elfogadott törvény alapján egyértelmű, hogy ezeket a feladatokat a jövőbeni fenntartó fogja ellátni. Arról szólt, hogy a jövőbeni fenntartó elfogadja-e ezt a tervet - amelyhez nincs kötve -

17 17 de neki, mint főjegyzőnek kötelessége a hatályos Ötv. alapján a közgyűlés elé ezt az előterjesztést beterjeszteni. Lévai József Elmondta, hogy ugyanazt a témát járják körbe ennek a napirendnek a kapcsán, mint az előzőn. Úgy gondolta, a vita nem a frakciók, illetve a megyei közgyűlés vezetése környékén van, viszont a közgyűlésen vannak országgyűlési képviselők, akiknek a napirend kapcsán elhangzott észrevételek iránymutatók lehetnek. Arról szólt, arra próbálják a figyelmet felhívni, hogy az átmeneti időszakra a törvénykezés során nem készültek fel. Vitathatatlannak tartotta, hogy január elsejétől a megyei önkormányzatnak ezekkel az intézményekkel sajnos semmilyen köze nem lesz ebben a tekintetben. Felhívta a figyelmet arra, hogy a törvénykezés során az átmeneti időszak rendelkezéseire próbáljanak megoldásokat találni, hogy ne kerüljenek hasonló helyzetbe, amely csökkentené azt a bizonytalanságot, amelyek a megyei önkormányzatot ezekben a hónapokban jellemezték, valamint az általuk eddig fenntartott intézmények létét. Dr. Áldozó Tamás Azt gondolta, hogy alapvetően nagyobb részben úgy van, ahogy Lévai József képviselőtársa mondta, de ahhoz, hogy a tevékenység zökkenőmentesen folytatódjék, egy olyan tevékenység, amely programozottan működött az elmúlt évtizedekben és meggyőződése szerint így is fog folytatódni. Azt hangsúlyozta, a tevékenység jellege nem fog megváltozni, az egyfajta garanciális elem azoknak az önkormányzatoknak a számára, amelyek ezeket vagyontárgyakat átadták egyelőre működtetésre és nem tulajdonba a megyei önkormányzatnak és most egy átmeneti ideig vélhetően a Kormányhivatalnak. Elmondta, hogy az ellenőrzési terv a vagyonhasznosításra átadott ingatlanok és ingóságok hasznosításáról is szól, amelyet az átadó önkormányzatok számára megnyugtatónak tartott. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 204/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évre szóló éves ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja. Határidő: Felelős: január 01-től folyamatos Dr. Imre László megyei főjegyző 9. Beszámoló az ellenőrzések tapasztalatairól Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.

18 18 Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 205/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi előrehozott összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztésben írtakkal egyezően elfogadja. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy a beszámoló készítéséig még nem határidős, hibák hiányosságok kijavítását kövesse nyomon. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Imre László megyei főjegyző 10. Megállapodás Devecser Város Önkormányzatával a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásról Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólás Pusztai István Megjegyezte, hogy ha jól emlékszik az előkészítő iroda neve Humánerőforrás és Jogi Iroda, ha így van, akkor a teljes nevét célszerű szerepeltetni az előterjesztésen, nem csak azt a témakört, amivel éppen foglalkozik.

19 19 Dr Imre László Megköszönte a figyelem felhívást. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 206/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nevelési tanácsadás pedagógiai szakszolgálati feladat ellátása céljából a Devecser Város Önkormányzata, mint átadó, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint átvevő között kötendő megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás aláírására. Határidő: Felelős: azonnal, a megyei közgyűlés elnöke 11. Nemzetközi együttműködésekkel kapcsolatos döntések Az előterjesztést az alábbiakkal egészítette ki: Az előterjesztés elkészítését követően, a támogatások beérkezésének határideje után, Nemesgörzsöny település önkormányzata még Ft-ot utalt, valamint Alsóörs önkormányzata is jelezte, hogy Ft-tal támogatni kívánja a viski óvodát. Mivel az eredeti elképzelés szerint az összegyűlt felajánlások 1 millió Ft összegre való kiegészítésére tettem javaslatot, ezért javasolta, hogy módosítsák az eredetileg Ft-os támogatási javaslatot Ft-ra. A fentieknek megfelelően a határozati javaslat 1. mondatát az alábbiak szerint módosítja: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Viski magyar óvoda részére a gyűjtés eredményeként eddig összegyűlt Ft-ot legfeljebb Ft-tal, Ft-ra kiegészíti a évi költségvetési rendelet 4/a. melléklet II. 6. pontja terhére. Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.

20 20 Dobó Zoltán Tolmácsolta a Jobbik Frakció véleményét, hogy végre sikerült kelet felé nyitni, konkrétan Kína és Kirgizisztán irányába. Kérte, hogy ezeket a kapcsolatokat valódi tartalommal töltsék meg. Megítélése szerint elsősorban kulturális területen találják meg az azonosságokat, aminek saját tapasztalatai alapján pozitív következményei lehetnek a gazdasági kapcsolatok. Reménye szerint egy aktív és virágzó kapcsolatot tud a megyei vezetés kialakítani. Kína a keleti tigris partnereket keres Európában, melyet a közgyűlés kinyújtott karral fogad, egyrangú szerepkörben. Ha már működtetni való vagyona nem lesz a megyei önkormányzatnak, akkor ebben álljanak úgy oda a gátra, ahogy azt elvárja az ország. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólás Dr. Áldozó Tamás Jelezte, hogy Pápa Város Önkormányzata közvetlenül állapodott meg a támogatásról, ezért ők nem szerepelnek az Ft-os felajánlásban. Hangsúlyozta, hogy a megyében működő önkormányzatoknak nem az első számú kapcsolata, illetve támogatása a kárpátaljai magyarok számára, hiszen a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola részére több, a megyében működő önkormányzat is ajánlott fel támogatást, amelyet a közelmúltban a főiskola fennállásának 15. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen meg is köszöntek. Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön együttműködési megállapodás elfogadásáról a Kirgiz Köztársaságbeli Isszik-kul megyével. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 207/2011. (XI. 30.) MÖK határozatot A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Kirgiz Köztársaságbeli Isszik-kul megyével történt mellékletben foglalt a megye nemzetközi kapcsolatainak bővítésére vonatkozó együttműködési megállapodást (1. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozat kirgiz partnernek történő megküldéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal, a megyei közgyűlés elnöke Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön együttműködési megállapodás elfogadásáról a kínai Guangdong megyével.

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-25/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 27. napján 10.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1-3 dr. Csató László tanácsnok 1-4

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. február 27- én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. február 27- én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 27- én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat: 1613 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai:145-172/2008. c./ rendeletei: 27-28/2008. Napirendi javaslat: 1./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben