I. téma: Gazdaságpolitika fogalmi megközelítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. téma: Gazdaságpolitika fogalmi megközelítése"

Átírás

1 2.

2 I. téma: Gazdaságpolitika fogalmi megközelítése A gazdaságpolitika az állam nézeteit, elhatározásait, rendszeres döntéseit, cselekedeteit jelenti, amelyeket az állam társadalmipolitikai céljainak megvalósítása érdekében a gazdaság befolyásolására alkalmaz. A gazdaságpolitika a gazdaság és a politika egyfajta szimbiózisa. A gazdaságpolitika szintjei: regionális (területi, térségi, tartományi), nemzeti és nemzetközi (integrációs forma, például az Európai Unió) A gazdaságpolitika céljai: gazdasági növekedés teljes foglalkoztatás valutastabilitás külső egyensúly

3 Gazdaságpolitika, pénzügypolitika A pénzügypolitika és a gazdaságpolitika között a rész és az egész viszonya áll fenn. A pénzügypolitika az államnak a pénzügyekre, pénzmozgásokra, pénzkapcsolatok szabályozására vonatkozó célrendszerét, és a célok megvalósításának eszközeiről, módszereiről vallott nézetrendszerét foglalja magában. A pénzügypolitika fő megjelenési formája a modern gazdaságokban a fiskális és a monetáris politika. Költségvetési (fiskális) politika: A költségvetés a gazdaságirányítás fontos eszköze, mert meghatározza és befolyásolja a vállalkozások, lakosság rendelkezésére álló jövedelem nagyságát és elosztását. A költségvetési politika szolgálhat stabilizációs, allokációs és elosztási célokat. Stabilizáció: Célja a visszaesés megelőzése, infláció elkerülése vagy mérséklése, termelés növelése, foglalkoztatás természetes szinten tartása, külső egyensúly, valutastabilitás biztosítása Allokáció: Közjavak biztosítása, akár annak állami előállítása, akár állami megrendelése útján. Elosztás: Szociálpolitikai célokat szolgál. Az elosztás eszköze a progresszív jövedelemadó, differenciált ÁFA kulcs, transzferkifizetések.

4 A költségvetési politika a pénzügyi politika szerves része, de viszonylagos önállósággal bír, mert saját eszközrendszerrel (pl. adók, támogatások, államkötvények adásvétele), saját intézményrendszerrel (pl. adóhivatalok), valamit saját célrendszerrel (pl. közös fogyasztás biztosítása) rendelkezik. A költségvetési politika kialakításánál figyelembe kell venni: a gazdaság helyzetét GNP alakulását munkanélküliek számát árváltozás várható mértékét stb. A monetáris politika a pénzkínálatra hat, irányítója az MNB. A monetáris intézményrendszer: jegybank, kereskedelmi bankok, egyéb pénzügyi intézmények. A monetáris politikával a Jegybank beavatkozik a gazdaság pénzügyi rendszerébe, hogy a pénzkínálat és a pénzkereslet a megfelelő szinten legyen. Cél az infláció leszorítása, a hazai valuta külső és belső értékének állandósága.

5 A monetáris politika fajtái: Expanzív: a nominális pénzmennyiség, ezáltal a kereslet növelését célozza meg. Restriktív: a pénzkínálat szűkítését, ezáltal a kereslet csökkentését célozza meg. A monetáris irányítás eszközei: Mennyiségi: amikor a monetáris hatóságok nem tesznek különbséget a gazdasági alanyok között Jegybanki alapkamat Refinanszírozási kamat: a központi bank számítja fel a kereskedelmi bankok számára folyósított hitelek után. Nyíltpiaci műveletek: az állampapírok adásvételével szabályozza a forgalomban levő pénzmennyiséget és a hitelállományt. Kötelező tartalékráta: a központi bank a kereskedelmi bankok tartalékának, azaz a jegybanki pénzállománynak, és betéteinek arányát írja elő. Árfolyampolitika: az MNB jegyzi és teszi közzé az átváltási árfolyamokat. Sterilizáció: a külföldről beérkező tőke hatásainak ellensúlyozása. M π, a beérkező pénzmennyiséget ki kell vonni a gazdaságból. Inflációs célkitűzés: minden évben meghirdetett inflációs cél elérése kamatpolitikával, árfolyampolitikával. Minőségi: differenciálás, kontingensek, adósságkezelés: különbségtétel a gazdálkodó alanyok között.

6 Devizapolitika: Olyan döntések, intézkedések összessége, amelyek a fizetési mérleg kiegyensúlyozásának, illetve az egyensúly fenntartásának feltételeit és eszközrendszerét alkotják. Részterületei: nemzetközi árfolyampolitika valutaárfolyam politika nemzetközi hitelpolitika tartalékpolitika

7 Pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban Pénzügyi rendszer olyan piacok, egyének, intézmények, törvények, szabályok és technikák összessége, amelyek lehetővé teszik a pénz- és tőkekapcsolatokat a gazdaságban. Három alapvető piac működik Erőforrás piac Termékpiac Pénzügyi piac

8 Pénzügyi piacok csoportosítása Pénz és tőkepiac: Pénzpiac: néhány napos (vagy néhány órás) kölcsönöktől egy éves lejáratig foglalja magában a hiteleket. Tőkepiac: hosszú lejáratú (egy évnél hosszabb lejáratú kölcsönök és részvények piaca. Nyílt és zárt piac Nyílt piacon lényegében bárki részt vehet a tőkebevonásban. 2 megjelenési forma: tőzsdei és tőzsdén kívüli Zárt piacon: előre meghatározott partnereknek, kiválasztott befektetői kör kívánja bevonni Elsődleges és másodlagos piac Elsődleges piac: az értékpapírok első forgalomba kerülését, vagyis kibocsátását jelenti. Másodlagos piac: a már kibocsátott ( használt ) értékpapírok adásvétele. Azonnali (prompt) és határidős (futures, forward piac) prompt: azonnali, az eladás és a vétel nem szakad el egymástól határidős: jelenben kötött adásvételnél valamilyen jövőbeni időpontban teljesítendő szállításban állapodnak meg.

9 Bankrendszer A bankrendszer a banktevékenységgel összefüggő jelenségek törvényszerűségét, a bankári cselekvések meghatározott elvekhez igazodó rendjét, folyamatos, állandóan visszatérő és megújuló jellegét foglalja magában. Az előzőeket kiszolgáló intézményeket nevezik banknak, az intézmények összességét pedig bankszervezetnek. Két alrendszere van: központi vagy jegybank üzleti bankok A bankrendszer központi intézménye a Jegybank, mely a törvényes fizetőeszköz kibocsátásának kizárólagos jogával bír. A Jegybank fontos tulajdonsága, hogy a monetáris politika kialakításának eszköztárát hordozza. kötelező jegybanki tartalékráta likviditási tartalék-előírás refinanszírozási hitel árfolyamszabályozás nyíltpiaci műveletek

10 A Jegybank monetáris feladatai Az állam bankjaként a kormány tranzakcióinak lebonyolítását végzi. Vezeti az államháztartás, költségvetés számláit. Ez egy pénzforgalmi jellegű számla, melyen a költségvetés összes bevétele és kiadása naponta felvételre kerül. A bankok bankjaként koordinálja az üzleti bankok funkcióit. A Jegybank elsődleges feladata az üzleti bankok hitelkihelyezéseinek és likviditásának alakítása. Végső hitelezőként formálja a hitelviszonyokat és a hitelnyújtás feltételeit, amelyen keresztül hatást gyakorol a fizetőképes keresletre. Ezt a kamatláb, a kibocsátható hitelek mennyisége, és a kötelező tartalékráta segítségével éri el. Részt vesz a belső valuta külső értékének szabályozásában. Kibocsátja és szabályozza a forgalomban levő pénztömeget.

11 Pénzforgalom A pénztulajdonosok közötti pénzmozgások összességét fejezi ki. A pénzforgalmon belül megkülönböztetjük a nemzeti és a nemzetközi fizetési műveleteket. A pénzáramlások 3 nagy csoportja 1. Bankszámlapénz-forgalom 2. Készpénzforgalom 3. Készpénzkímélő és készpénz-helyettesítő forgalom 1. Bankszámlapénz-forgalom: előfeltétele, pénzforgalmi bankszámlát kell nyitni. A pénzforgalomra vonatkozó szabályok és rendeletek a jegybanktól származnak. Fizetési módok: Átutalás: a vevő kezdeményezi, megbízza a bankját, hogy a bankszámlája terhére meghatározott összeget utaljon át a kedvezményezett számlájára. Beszedési megbízás, inkasszó: a szállító kezdeményezi a fizetés teljesítését. Megbízza a számlavezető bankját, hogy számlája javára követelését szedje be és írja jóvá. (határidős, azonnali)

12 Keresztezett csekk: kizárólag a bankszámlák közti forgalom lebonyolítására szolgál. Csalás, hamisítás ellen használatos, ezzel nem lehet készpénzt felvenni. Akkreditív: nemzetközi forgalomban elterjedt, az akkreditív megnyitásával a bank kötelező fizetési ígéretet tesz, amennyiben az eladó az akkreditív minden feltételének megfelel. Átvezetési megbízás: ugyanazon ügyfél különböző számláinak pénzmozgását követi. 2. Készpénzforgalom: 3 esete: effektív kp-vel valósul meg postautalvány kp. felvételi utalvány A gazdasági alanyok nemzeti valutában történő fizetéseinek, bevételeinek és kiadásainak összessége. A készpénzes fizetési forma elsősorban a gazdálkodó szervezetek és a lakosság közötti, valamint a lakosságon belüli pénzkapcsolatokra jellemző.

13 3. Készpénzkímélő és helyettesítő forgalom A készpénz csak az egyik oldalon jelenik meg valós, fizikai formájában, a másik oldalon készpénz nélküli fizetési módozat van (terhelés vagy jóváírás). Csekk: a csekk kibocsátója kötelezettséget vállal a csekken szereplő összeg számlakövetelése terhére történő kifizetésre. Az üzleti életben inkább a keresztezett csekk terjedt el, míg a lakossági csekkek elsősorban a készpénzfelvétel lehetőségét biztosítják. Nemzetközi fizetési forgalomban: bankok rendeletére szóló csekk (saját banknál beváltható) utazási csekk (külföldi fiz.eszköz igénybevételére szóló dokumentum) kiírt csekk (előre rögzített összeg) üres csekk (kitöltetlen) Csekk forgalmának nehézségei: közvetlen hitellehetőséghez nem lehet jutni, könnyen hamisítható, kezelése körülményes, hosszadalmas, költséges.

14 Bank-, betét-, hitel- és vegyes típusú kártyarendszerek: A különféle kártyák elterjedése elsősorban az üzleti bankoknak, az egyéb kártyakibocsátóknak, az elfogadóknak és az eszköz gyártóinak közös érdekeltsége. A kártyák jellege szerint betéti típusú: elkülönített kártyaszámlán lévő fedezet erejéig használható hitelkártyák: hitelkeret mértékéig vegyes típusú: bizonyos arányú túlköltekezésre is mód van Felhasználásuk alapján: csak belföldön, csak külföldön, bel és külföldön egyaránt fizetésre szolgál. Fizetés időbenisége: előre fizetett, azonnali fizetést megtestesítő, utólagos fizetést biztosító kártyák. Teljes pénzforgalom részei: a bank ügyfelei közti pénzforgalom alkotja a belső klíringkört. Amikor a fizetés két bank ügyfelei között történik, azaz a külső klíringkörben, akkor ehhez közvetítő szükséges. A bankok közti elszámolások érdekében jöttek létre az ún. elszámolási központok, amelyek ma már számítógépes hálózat segítségével automatizált klíringhálózatként működnek.

15 Bankjegy-kereskedelem Más országok valutáival történő, bel és külföldi bankok közti adásvételi üzleteket értjük. Általában azok a közép és nagy üzleti bankok foglalkoznak ezzel az üzletággal, amelyek országos hálózattal is rendelkeznek. A bankjegy-kereskedelem lehetővé teszi, hogy az üzleti bankok valuta- és devizaállománya mindig a piaci igényekhez igazodó mértékben és összetételben álljon rendelkezésre. A jelentősebb valutapiacok, ahol a bankjegy-kereskedelem lebonyolódik Bécs, Frankfurt, Zürich, London, Basel.

16 II. téma: Az államháztartás rendszere Államháztartás: pénzügyi rendszer, a kp-i kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás közfeladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere 4 alrendszer 1. az államháztartás központi szintje 2. az állam egyes feladatait részben államháztartáson kívüli forrásból finanszírozó alapok 3. helyi önkormányzatok és helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése 4. a társadalom közös biztosítási és szolidaritási elvek alapján működő kockázatvállaláson alapuló kötelező biztosítási rendszere

17 Mit kell biztosítani az áht. működtetése során? a kijelölt állami feladatvállalás teljesítését a közpénzekkel való hatékony gazdálkodást a gazdálkodás ellenőrizhetőségét a megfelelő pénzügyi egyensúlyt Az államháztartás alapegységei: költségvetési szervek, alapok, előirányzatok Államháztartás bevételei: adó, illeték, vám, járulék, hozzájárulás, bírság, díj

18 Az államháztartás funkciói Tradicionális Szociális Gazdaságpolitikai - szabadság, biztonság, közügyekben való részvétel - társadalom megszervezése - jogalkotás, jogalkalmazás, - külső, belső biztonság - szociális ellátórendszer - egészségügy - nyugdíj és egészségügyi biztosítás - oktatás, közművelődés, - gyermek és ifjúságvédelem - gazdasági növekedés élénkítése - kereslet, kínálat szabályozás - antiinflációs intézkedések - fejlettségi különbségek mérséklése 18

19 Az államháztartás gazdálkodásának alapelvei: költségvetés: pénzügyi terv, pénzügyi alap (deficit, szufficit) bevételi előirányzatok telj. kötelezettsége kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága elszámolási kötelezettség globális fedezettség elve jóvá kell hagyni a hiány fin.-t, a többlet felhaszn.-át pénzforgalmi szemlélet bruttó elszámolás elve nyilvánosság elve azonos szerkezet elve szerepek és felelősség egyértelműsége

20 Központi költségvetés Áht. alrendszere Fogalma: pénzügyi terv: naptári évre szólóan a közfeladatok ellátáshoz szükséges pénzeszközöket központosítja és újra elosztja, befolyásolva a nemzetgazdaság fejlődését pénzügyi alap: az állami és közfeladatok megvalósításához szükséges pénzeszközök, melyek elosztásáról az Országgyűlés dönt Bevételei: gazd. szervezetek befizetései(társ. adó, külön adó), fogyasztáshoz kapcsolt adók(áfa, jöv. adó), lakossági befizetések(szja, illeték), Jegybank befizetései, helyi önk.-ok befizetései, elk. állami pénza.-ok befizetései, adósságszolg. kapcsolatos bevételek, egyéb bevételek Kiadásai: gazdálkodó szervezetek támogatása, fogy-i árkiegészítés, TB alapok támogatása, kp-i szervek támogatása, elkülönített pénzalapok támogatása, helyi önk.ok tám.,adósságszolgálat, ált. tartalék, állam által vállalt garanciák és kezességek érvényesítése

21 A központi költségvetés szerkezeti rendje: fejezet: a tervezés, végrehajtás és beszámolás szempontjából önállóan felügyelt, irányított szervek és előirányzatok összessége (OM, Orsz.gy.) cím: szervezeti és szabályozási szempontból összetartozó e.i.-ok összessége: kp-i költségvetési szerv, területileg széttagoltan működő de azonos tev-et végző szervek, pártok támogatása, fejezeti kezelésű e.i.-ok (MAKI, VPOP) alcím: egy költségvetési címhez tartozó költségvetési szervek és alapok (Rendőrkapitányságok, Orsz. Kis. Önk. tám.) előirányzat csoport : működési, felhalmozási kiemelt előirányzat: működési (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli jutt.) felh. (beruházsok, felújítások, közp. beruházások) funkciócsoport, jogcímcsoport, jogcím: a tevékenység jellegéhez való kötődést jelzi (mely tev.hez kapcsolódnak)

22 Az állami költségvetéssel kapcsolatos hatásköri és eljárási szabályok 1. Országgyűlés: törvényalkotás (elfogadás, végrehajtás, módosítás), felhatalmazás a Kormánynak 2. Kormány: elkészítés, előterjesztés, végrehajtás, átcsoportosítás, tartalék felhasználása (általános-, céltartalék) 3. Pénzügyminisztérium: Kincstár működtetése, döntéselőkészítés, koordinálás, törvénytervezetek előkészítése, nyilvántartások vezetése, e.i.átcsoportosítási jog fejezetek között 4. Fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője (miniszter): irányelvek kialakítása, tervezés irányítása, végrehajtás, fejezeten belül átcsoportosítás

23 Elkülönített állami pénzalapok Előre meghatározott, konkrét célra a költségvetéstől elkülönített pénzalap. Az alap állami feladatot lát el, így része az államháztartásnak, és független a központi vagy helyi költségvetéstől. létrehozása: törvénnyel (rendeltetés, bevételi források, teljesíthető kiadások, a rendelkezésre jogosult, felelős miniszter megnevezése) költségvetés alapján gazdálkodik költségvetését és zárszámadását az Ogy. fogadja el a beszámolót könyvvizsgálóval hitelesíttetni kell

24 Munkaerőpiaci Alap cél: foglalkoztatási helyzet kezelése, képzési programok, munkanélküliek ellátásának biztosítása kezelő: munkaügyi miniszter bevételek: járulékok (munkaadói, munkavállalói), költségvetési támogatás, egyéb kiadások: célhoz kapcsolódó kifizetések, működési kiadások, képzés feltételeinek megteremtése, munkahelyteremtés Központi Nukleáris Pénzügyi Alap cél: radioaktív hulladékok elhelyezése, kezelő: gazd. miniszter bevételek: radioaktív anyagokat elő-, átalakítók, felhasználók befizetései kiadások: elhelyezés, tároló kialakítása Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Alap Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Nemzeti Kulturális Alap Szülőföld Alap

25 A társadalombiztosítási alrendszer Fogalma: A társadalom szolidaritási és biztosítási alapon működő, közös kockázatvállaláson alapuló, kötelező biztosítási rendszere. Részei: Egészségbiztosítási rendszer Nyugdíjbiztosítási rendszer Állami feladat: A tb rendszer működtetése és fejlesztése A mögöttes anyagi felelősség vállalása

26 Nyugdíjbiztosítási ágazat Nyugdíjbiztosítási alap Irányítás: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjbiztosítási ellátások: saját jogú: öregségi, rokkantsági, baleseti-rokkantsági hozzátartozói: özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti-hozzátartozói nyugdíj Fedezet: TB járulék, nyugdíjjárulék Egészségbiztosítási ágazat Egészségbiztosítási alap Irányítás: Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészségbiztosítási ellátások: Természetbeni: járóbeteg szakellátás, gyógyintézetikórházi ellátás, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz Pénzbeli: táppénz, terhességi gyermekágyi segély, gyed

27 Önkormányzati alrendszer Az önkormányzatok az államháztartáson belül ellensúlyként működnek a "központi" állammal szemben helyi szinten ellátják a közfeladatokat: ivóvízellátás, szennyvíz-elvezetés; nemzeti és kisebbségi jogok biztosítása; közutak, köztemetők fenntartása; egészségügyi, szociális ellátások; oktatás Bevételei: Központi költségvetésből eredő bevételek Átengedett bevételek Normatív támogatások (közvetlenül, felhasználási kötöttség nélkül illetik meg őket) Központosított előirányzatok ( kötött felhasználású) Cím és céltámogatások (önerőn alapuló, felhalmozási jellegű) OEP finanszírozás Kiegészítő támogatások ( CÉDE, TEK, ÖNHIKI, vis maior) Saját bevételek Helyi adók Intézményi bevételek Átvett pénzeszközök Hitelek Kiadásai: Működési ( intézményfenntartás) Tartalék Felhalmozási ( beruházás, felújítás)

28 III. téma: Adózási ismeretek Adó fogalma Adók rendszerezése adóztatási jog szerint: kp-i adók helyi adók a teherviselés szerint: közvetlen (egyenes) közvetett adó adó mérték szerint: lineáris (arányos): adómérték állandó progresszív: adó mértéke az adóalap függvényében változik (sávosan lépcsőzetesen) Adózás elvei: alkotmányos elvek: általánosság, egyenlőség, arányosság eljárási elvek: legalitás, törvényesség, mérlegelés, méltányos eljárás, megkülönböztetés tilalma, tájékoztatáshoz való jog, adózó jóhiszemű joggyakorlásának elve és együttműködési kötelezettsége, szerződések tartalom szerinti minősítése, rendeltetésszerű joggyakorlás, piaci ártól való eltérés tilalma (kapcsolt váll.)

29 Adóhatóságok feladata: nyilvántartás, adó, támogatás megállapítása, behajtás, beszedés, végrehajtás, ellenőrzés, kiutalás, adószámla vezetés APEH, VPOP, önkormányzat jegyzője Alapfogalmak: Adózás: Adókkal és költségvetési támogatásokkal kapcsolatos eljárás. ha annak megállapítása, beszedése, végrehajtása, kiutalása v. ellenőrzése az adóhatóság hatáskörébe tartozik. Adóalany: Az a személy, aki aki az adóköt. alapjául szolgáló tényállást megvalósítja és akit az anyagi jogszab. a fiz. köt. címzettjeként megjelöl. Adózó: Adóalany + akinek az adóköt.-ét az Art. állapítja meg (kifizető, munkáltató, adatszolg.ra köt.) Adótárgy: Az a tárgy, dolog, jog, jogviszony, tény, amelyre az adóztatás irányul. Adómérték: Azt fejei ki, hogy az adóalap után mennyi adót kell fizetni. (adókulcs: % - adótétel: fix összeg)

30 Adóalap: Az adótárgynak pénzzel, vagy más term. mértékegységgel kifejezett mennyisége, amelyből adókulcs,vagy adótétel alkalmazásával az adó összege meghatározható. (SZJA jöv Ft) Adómentesség: Az adótárgyban v. az adóalanyban rejlő ok miatt nem keletkezik tényleges adófizetési köt. Adókedvezmény: A tényleges adófiz. köt. joszab. alapján mérsékeltebb összegű Adójogviszony: tárgya az adóalany által kifejtett magatartás, tartalma: jogok és kötelezettségek, alanyai: adóalany adóhatóság és közvetetten az állam Adózás rendje E törvény célja, az adózás rendjének, az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása. Területi hatály: A Magyar Köztársaság területén Székhellyel, telephellyel rendelkező gazd. tevékenységet folytató jogi személy Lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély Vagyonnal rendelkező vagy bevételt, jövedelmet elérő magánszemély, jogi személy és egyéb szervezet

31 Közigazgatási vagy bírósági eljárásban résztvevő személy Tárgyi hatály: adónak minősül: adó, járulék, illeték, adóelőleg, pótlék, bírság, költség, költségvetési támogatás, adó visszaigénylés, -visszatérítés,adók módjára behajtható köztartozások. Személyi hatály: Adózó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, akire a törvény adókötelezettséget, adófizetési kötelezettséget ír elő. Adózó jogosultsága: Iratbetekintés: az adózó jogosult a saját adózására vonatkozó iratok megismerésére. Minden olyan iratba betekinthet, arról másolatot készíthet, vagy kérhet, amely jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. Az iratbetekintés korlátozásáról az adóhatóság végzéssel dönt. Önellenőrzési jog: az adózó önadózás esetén jogosult az önellenőrzésre. Az adózó a korábban benyújtott bevallásait önellenőrzéssel módosíthatja, amíg az adóhatóság meg nem kezdi a vizsgálatokat.

32 Adózó kötelezettségei 1. Bejelentés, nyilatkozattétel Adóköteles tevékenységet csak adószámmal rend. adózó folytathat bejelentkezés az állami adóh.-nál adószámért egyéni váll. körzetkp. jegyzőjéhez üzletszerű gazd. tev. cégbírósághoz ha a fenti kettőhöz nem kötött állami adóh. (nyomtatvány) határidő 15 nap, Írásos forma, tartalma: iratok őrzésének helye, jogelőd adóazonosítója, levelezési cím, a tevékenységhez szükséges engedély, naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja Elektronikus adóbevallás: regisztrálás okmányiroda, bejelentés állami adóhatóság, Önkormányzati adóhat.: önadózás és adóbeszedés esetén bejelentési köt. tev. megkezdésétől szám.15 napon belül egyéb esetén bevallás benyújtásával.

33 ÁFA bejelentése: Az adóköteles tev. megkezdésének bejelentésével egyidejűleg nyilatkozni kell: kizárólag TM tevékenységet végez, ehelyett adóalanyiságot választ, vagy AM-et választ, az adó megállapítás mely módját kívánja alkalmazni, EK más tagállamában keresk. kapcsolatot kíván létesíteni, csoportos adóalanyiságot választ Változtatást az adóév utolsó napjáig kell bejelenteni. Ha az alanyi mentességre jogosító értékhatárt év közben lépi túl 15 napon belül bej. Közösségi adószám: Aki az Európai Közösség valamely más tagállamában illetőséggel bíró adózóval szeretne kereskedelmi kapcsolatot létesíteni Változás bejelentése ha adókötelezettséget érint. Adózót az adóhatóság nyilvántartásba veszi.

34 2. Adó megállapítás adó megállapításra kötelezett személy adózó kifizető és munkáltató adóbeszedésre kötelezett adóhatóság adó megállapítási módok önadózás (főszabály, kivételek: ép.adó, telekadó, elj. ill, vagyonszerzési ill.) adólevonás adóbeszedés kivetés (ép.adó, telekadó, magánszemély komm. adója, gépjárműadó, vámhatóság: reg.adó), kiszabás (vagyonszerz. ill.), adatszol. alapján adóhatósági megáll., utólagos adómegáll.

35 3. Bevallás tartalmazza: azonosításhoz szükséges adatokat, mentességeket és kedvezményeket, adó alapjának és összegének megállapításhoz szükséges adatokat. az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja adótanácsadó, adószakértő ellenjegyezheti helyességét az adóhatóság megvizsgálja: kijavítás (számítási hiba, v. elírás 30 napon belül értesítés) ha adózó nem ért egyet egyeztetés (15 napon belül) eredménytelenség esetén adóeljárás megind. hat. ha a bevallás az adózó közreműködése nélkül nem javítható hiánypótlás 15 napon belül 4. Bizonylat-kiállítás és megőrzés, könyvvezetés Ellenőrzésre alkalmas legyen. Az iratokat az adó megállapításhoz való jog elévüléséig meg kell őrizni.

36 5. Adófizetés és adóelőleg-fizetés Az esedékességkor az köteles megfizetni, akit arra a jogszab. kötelez. a levont adót, adóelőleget annak, aki levonta a beszedett adót a beszedésre kötelezett Az adót meg kell fizetni az előírt esedékesség időpontjában Adóhat. által megáll. adó esetén a hat. jogerőre emelkedésétől 15 napon belül időpontja: bankszámla terhelés dátuma, pénztárba való befizetés, egyéb adóhatóság számláján jóváírás Visszatérítés: az igény beérkezésétől számított 30 napon belül 6. Adatszolgáltatási kötelezettség kifizetőt, biztosító intézetet, földhivatalt, illetékhivatalt, pénzintézetet, vámhatóságot, jegyzőt, munkaügyi kp.-ot stb.

37 Adótitok: az adózást érintő tény, adat, körülmény, határozat, végzés, igazolás vagy más irat adóhatóság titoktartási kötelezettség megszegése, ha a kötelezett az adózás vagy bírósági eljárás során megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tesz, felhasznál, közzétesz. alapos okkal használják fel: adóigazgatási elj. megindítását, adatszolg.-ra kötelezett szervek tájékoztatását szolgálja, törvény előírja, megengedi, érintett hozzájárul Adóhatóságok hatásköre illetékessége: APEH általános, Vámhatóság: reg. adó, jöv. adó, külföldi gépj. adó, energiaadó, termékimportot terhelő adó (kivéve ÁFA), Jegyző: helyi adók, belf. gépj. adója, termőföld bérbeadásából szárm. jöv., adók módjára behajtható köztartozások, Illetékesség: lakóhely, székhely,telephely, gazd.i tev. gyak.

38 Ellenőrzés cél: az adóbevétel megrövidítésének, visszaigénylés jogosulatlan igénybevételének megakadályozása, a jogszab. kötelezettségek teljesítésének v. megsértésének megáll. fajtái: utólagos vizsgálat, állami garancia beváltásához kapcsolódó ell., adóköt. telj. ell.,adatok gyűjtését célzó ell., illetékkötelezettség telj, ell., ismételt ell., határidő: 30 nap, ismételt ellenőrzés 90 nap meghosszabítható szakaszai: ellenőrzés megindítása (előzetes értesítés v. ennek mellőzése), megbízólevél szolgálati igazolvány, a hivatali helyiségben nem szükséges, próbavásárlás esetén a jogosultságot a vásárlás befejezésekor kell igazolni. bizonyítási eszközök: irat, szakértői vélemény, adózó nyilatkozata, tanúvallomás, helyszíni szemle, próbavásárlás, helyszíni leltározás, más adózók adatai, adatszolg. tartalma, nyilvántartások

39 adóhatóság jogai: helyiségbe beléphet, helyszínt átvizsgálhat, iratokat, munkafolyamatokat vizsgálhat, nyilatkozatot és felvilágosítást kérhet, próbavásárlást tarthat, bizonyítást folytathat le adózó jogai: személyazonosságról és megbízásról meggyőződhet, ellenőrzési cselekménynél jelen lehet, képviseletről gondoskodhat. köteles együttműködni, a feltételeket biztosítani az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül reagálhat az adózó egyszerűsített ellenőrzés: az adóhatóság az adóköt. teljesítését a rendelkezésre álló adatok és a benyújtott adóbevallás egybevetésével ellenőrzi, ha minden rendben határozat, ha nem jegyzőkönyv becslés: az adó alapját valószínűsíti, alkalmazása: vagyonszerzési illeték, ha az adó alapja nem állapítható meg, hiányos bevallás v. nyilatkozat, iratok nem állnak rendelkezésre

40 Hatósági eljárás hivatalból v. kérelemre adóalap, adó, adómentesség, adókedvezmény. megállapítására költségvetési támogatás jogosultság megállapítására ellenőrzés során feltárt jogsértés és jogkövetkezmények megállapítására törvényben előírt fizetési kötelezettségtől való eltérés engedélyezésére formái: utólagos adó-megállapítás, adó soron kívüli megállapítása (adózó halála), adó feltételes megállapítása (PM díjfizetés ellenében), fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése (fizetési nehézség esetén, ha az adózónak nem róható fel, átmeneti jellegű, megfizetés valószínűsíthető), adómérséklés (ha a megfizetés a megélhetést súlyosan veszélyezteti v. a gazdálkodási tev.-et ellehetetleníti. Mag. személy: adó, pótlék, bírságtartozás, Vállalkozó: pótlék és bírás tartozás

41 JOGORVOSLATOK Módosítás és visszavonás (saját hatáskörben), feltétele: felettes szerv v. bíróság által el nem bírált, jogszabálysértő, 1 éven túl csak az adózó javára Fellebbezés: I. fokú határozat ellen, 15 napon belül, utólagos adómegállapításnál30 napon belül Felügyeleti intézkedés: felettes adóhatóság ill. pénzügymin., ha az ügyben eljárt adóhatóság határozata jogszabálysértő, Adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata: II. fokú hat. VÉGREHAJTÁS: adótartozás behajtása, alapja - végrehajtási okirat: fiz. köt.-et megállapító jogerős hat., önadózás esetén fiz. adót tartalmazó bevallás, adóhatósági adó-megállapítás, I. fokú adóhatóság folytatja le ELÉVÜLÉS 5 év

42 JOGKÖVETKEZMÉNYEK Késedelmi pótlék: napi mértéke a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része Önellenőrzési pótlék: késedelmi pótlék 50 %-a, ismételt önellenőrzés 75 %-a Adóbírság: adóhiány esetén ennek 50 %-a Mulasztási bírság: adókötelezettségek elmulasztása. Magánszemély adózó 200 ezer Ft-ig, más adózó 500 ezer Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Intézkedések: lefoglalás, le (be) zárás és felfüggesztés. SZJA közvetlen, progresszív és lineáris alapelvei: arányosság és méltányosság, általánosság, célhoz kötöttség, valós tartalom szerinti minősítés alanya: magánszemély (belföldi illetőségű, külföldi illetőségű), kifizető, társasház, ha közös név alatt jövedelmet szerez.

43 tárgya: jövedelem a magánszemély által az adóévben bármilyen címen és formában megszerzett bevétel egésze v. a törvényben elismert költségekkel csökkentett része v. annak törvényben meghatározott hányada bevétel: bármilyen jogcímen és formában megszerzett vagyoni érték (pénz, dolog, keresk. utalvány, értékpapír, szolgáltatás) Adóköteles bevételek: összevontan adózó jöv.(önálló, nem önálló tev., egyéb jöv.), külön adózó jöv. (egyéni váll., vagyonátruházás, tőkejöv., term. jutt., ép.) Adómentes bevételek: az adóalap számításánál nem kell figyelembe venni. SZJA tv. 1. sz. mell., TK. 66.o. Költség: a bevételszerző tev.gel közvetlenül összefüggő, a naptári évben ténylegesen kifizetett és igazolt kiadás.

44 ÖSSZEVONT ADÓALAP 1. önálló tevékenységből származó jöv.: egyéni váll., mezőgazd. őstermelő - kedvezmények, bérbeadó, választott könyvvizsgáló, szellemi tev., ingatlan-ingó hasznosítása - bevétel költség: tételes költségelszámolás v. 10 %: feladatok 2. nem önálló tevékenységből származó jövedelem: munkaviszonyban folytatott tevékenység, országgyűlési helyi önkormányzati tev.,társas vállalkozás tagjának személyes közreműködése, segítő családtag, gazd. társ. vezető tisztségviselőjének tevékenysége 3. egyéb jövedelem: adóterhet nem viselő járandóság (nyugdíj, GYES, GYET, ápolási díj, külf-i kiküldetés címén kapott bevétel, praxis átruházásból származó bevétel, borravaló.) Számított adó: A évi adótábla azonos a évivel Ft-ig 18 %, efelett Ft + az Ft felüli rész 36 %-a

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a Vállalkozások lk á k adózása (MSC levelező hallgatók részére) (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás rendjéről szóló tv., SZJA, TA, ÁFA törvény Vizsga: Félórás vizsga az elméletből

Részletesebben

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07.

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07. Adózási ismeretek Czibula Zoltán igazgató 06-30-9451590 czibula@alfakepzo.hu www.alfakepzo.hu Adózási alapfogalmak Adó: Állam egyoldalú bevétele, ellenszolgáltatás nélküli elvonását törvény biztosítja.

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE a helyi építményadóról Az önkormányzatoknak a települési sajátosságokra tekintettel, eltérő mértékű források szükségesek

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének 13/1995./XII.18./ sz. önk. rendelete, és a 8/2001/XII.3. sz. önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása A kommunális helyi adóról Pánd község önkormányzati

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:...

AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve):... ... telephelye:... ... levelezési címe:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről MONOSZLÓ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE DR. HERKNER VERONIKA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐJE AZ

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Mérlegképes Továbbképzés

Mérlegképes Továbbképzés Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Mérlegképes Továbbképzés Kisadózó vállalkozások tételes adója KATA 2013. július 1- jei állapot 1 Kisadózó vállalkozások tételes adója: KATA 2012. évi CXLVII. törvény A törvény

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ...

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ... GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Egyéni vállalkozó

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

I. Jegyzetek a pénzügyjog köréből

I. Jegyzetek a pénzügyjog köréből I. Jegyzetek a pénzügyjog köréből 1. A pénzügy jog tárgya: Közjogi bevételek Állam bevételei: adók áruk, szolgáltatások illetékek díjak vámok járulékok és hozzájárulások tb alap (egészség, nyugdíj) elkülönített

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORT

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORT ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORT H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: ado@etyek.hu B e v a l l á s a hatályos t e l e k a d ó r ó

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam PSZ/Pü szak Név: Neptun kód: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Adóigazgatásadóellenőrzés 2012/2013. I. félév

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről április Konferenciák és gyakorlatias Adózási határidők április közössége 2. (márc. 31.) 5. Kötelezettség Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről Bevallás a környezetterhelési

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben