HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Elnöke kiemelten. Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn. 60. Bányásznap! Köszöntjük az ünneplő olajbányászokat!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Elnöke kiemelten. Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn. 60. Bányásznap! Köszöntjük az ünneplő olajbányászokat!"

Átírás

1 A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP szám, július-augusztus Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn Balról jobbra: Vitéz Ferenc, Milánkovich András, Nagy Sándor, Nagygyőr Attila, Komoróczyné Ladányi Judit, Szücsi Péter (ACOUSTIC), Zsille János, Biri László, Polovics József, Pécsöli Ágnes, dr. Fritz Péter, Lakatos Péter, Balogh Antal (MOL BH), Katona Dezső Szövetségiszervezeti élet A tartalomból: Új helyzet, új kihívások A MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége június 30-án első kihelyezett ülését tartotta, amelyre Algyőn, az ideális feltételeket biztosító Horgásztanyán került sor. A vezető-testület mintegy 5 órán át tanácskozott Biri László elnök elnökletével, melynek során számos tárgykörben folytattak eszmecserét. AMOL Bányász Elnöke kiemelten foglalkozott az olyan témákkal, mint - Szakszervezetünk gazdálkodása, anyagi és pénzügyi helyzete (bevételek, kiadások, költségelemek alakulása, takarékosság folytatása, működési feltételek, vagyon, ingatlanok helyzete); - A külföldi csere tapasztalatok, irányok (a ciprusi kapcsolat helyett a jövőben erősítik a horvát INA-SING Szakszervezettel az együttműködést); - A tagszervezés, a taglétszám növelése, az anyagi bázis erősítése (minden alapszervezetnél a testület és tisztségviselők elsőszámú feladata a tömegbázis erősítése, a szervezetlen dolgozók felébresztése, ami egyéni és közösségi feladat); - A MOL-nál működő szakszervezetek egyesülési törekvései (a MOL Bányász, a MOL Vegyész, az Olajipari- és az Olajág Szakszervezet vezető tisztségviselői megkezdték a közeledési tárgyalásokat); - A kollektív szerződés módosításának előkészítése, a bér-és jövedelempolitika kialakítása (szeptemberi és októberi kiemelt tennivaló); - Az Üzemi Tanács és a munkavédelmi képviselők választásának aktuális feladatai az őszi hónapokban (a szakszervezeti felkészülésről Kalász Sándor alelnök írását lapunk 5. oldalán olvashatják); - A természeti károk hatásai, a segítségnyújtás szakszervezeti feladatai (a MOL, az E.ON és más gazdasági társaságok mellett a MOL Bányász az árvíz, viharkár és belvíz okozta súlyos károk enyhítésére felmérést készít az alapszervezeti tisztségviselők bevonásával, majd meghatározzák a konkrét szakszervezeti intézkedéseket, az anyagi segítség formáit, módszereit); - A szakszervezeti szolgáltatás, a projektek működése (TÁMOP, Fáklyaláng, Királyházai Túristaház, Fedémes, Tihanyi Horgásztanya, helyzetelemzés, tapasztalatok összegezése, koncepciók, ráfordítás). A vitában valamennyi elnökségi tag aktivizálta magát. 2. oldal Szakszervezeti hírcsokor 3. oldal MOL EÜT ülés Lillafüreden 4. oldal Felkészülés az ÜT választásokra 5. oldal Együttes ülés a ROTARY-nál 6. oldal Emberi sorsok, életpályák, tanulságok 7. oldal ROTARY napok 9. oldal Török, a zarándok 10. oldal Lövészek, horgászok 11. oldal Hírcsatorna 14. oldal Rejtvény 16. oldal 60. Bányásznap! Köszöntjük az ünneplő olajbányászokat!

2 2 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július-augusztus Munkában az Elnökség Második napirendi pontként az alapszervezeti elnökök/titkárok adtak összegezést, helyzetjelentést, köztük Szalai Géza (ROTARY) a Társaságnál bekövetkezett személyi, vezetői változásokról, a beolvadással összefüggő szakszervezeti tennivalókról szólt, majd bejelentette, hogy néhány hét alatt több mint 100 taggal gyarapodott a MOL Bányász tagsága. Javasolta a Vagyonpolitikai irányelvek elkészítését. Zsille János (E.ON KÖGÁZ) a mintegy 5 ezer fős Társaságnál alkalmazott érdekegyeztető rendszerről adott összegezést. Javasolta a MOL Bányász gazdasági bizottságának sürgős megalakítását. Lakatos Péter (MOL Bányász Nagykanizsa) az E.ON-os (Storage, Trade) és Petrolszolgos tapasztalatokkal foglalkozott, majd felhívta a figyelmet a takarékosságra, minden szinten. Dr. Fritz Péter (budapesti alapszervezet) újabb bizalmi csoport megalakulásáról Új helyzet, új kihívások! számolt be. Vitéz Ferenc (Geoinform) a társasági helyzetről, az ÜT választás előkészítéséről szólt. Katona Dezső (Szeged-Algyő) az elnökségi ülés mintaszerű házigazdája elsőként az alapszervezetnél folyó választással, a szervezeti élettel foglalkozott, miközben több bejelentést tett, majd széles teret szentelt a Fáklyaláng Kft. működésének. Bejelentette, hogy új Felügyelő Bizottság látott munkához. Nagy Sándor (Bányakapitányság): - Nem rózsás a köztisztségviselők helyzete! Polovics József (KVV) a társasági szervezeti változásokról szólt, beszámolt az ÜT és a munkavédelmi képviselők választásáról, valamint a tervezett létszámcsökkentés megoldásáról. Komoróczyné Ladányi Judit (Hajdúszoboszló) a szervezeti változásokra hívta fel a figyelmet. Szólt a MOL EÜT újjáalakulásáról és Szakszervezetünk honlapjának karbantartásáról. Pécsöli Ágnes (GES), a PEB elnöke a Társaságnál bekövetkezett vezetői váltásról adott tájékoztatást, majd így összegezett: - Fedémes jó befektetés lesz. Nagygyőr Attila (Orosháza) a Petrolszolgos változásokról összegezett. Javasolta a természeti károkat elszenvedettek mielőbbi felmérését, a gyors segítséget. Beszámolt a Tihanyi Horgásztanyán folytatott szűkkörű megbeszélés tapasztalatairól. Milánkovich András (KUMMI) kezdeményezte, hogy az Elnökség külön napirendi pontként tárgyalja meg Szakszervezetünk vagyoni helyzetét, javasolta ingatlan értékbecslő bevonását. Felhívta a figyelmet az alapszervezeti tagszervezők oktatására, felkészítésére. A tanácskozás befejezéseként az Elnökség az MSZOSZ VII. Kongresszusával összefüggésben tárgyalta a vezető tisztségviselők jelölését és a következő állásfoglalást alakította ki teljes egyetértésben: Az Elnökség álláspontja szerint Pataky Péter elnök vezetésével stabilizálódott az MSZOSZ gazdálkodása, a Szövetség továbbra is az országos érdekegyeztetés meghatározó szereplője. Az elnök, alelnök vezette csapat megfelelő hitelességgel és szakmaisággal képviselte az MSZOSZ-be tömörült szervezett dolgozók érdekeit. Értékelve és elismerve négy éves választási ciklusban végzett tevékenységüket, támogatjuk Pataky Péter elnök, Hernádvölgyi Andrea alelnök asszony, valamint Rajcsányiné Gróf Gabriella GEB elnök újraválasztását. Balogh Antal Fotó: Szalai Géza A MOL Bányász Hírlap szerkesztősége részéről felkerestük Pataky Pétert, az MSZOSZ elnökét, hogy a munkavállalókat, illetve az érdekvédelmi szervezeteket érintő aktuális témákról kérdezzük. Elnök Úr! Mintegy negyedévvel ezelőtt megkezdte munkáját az új kormány. Lassan kirajzolódnak a körvonalak, de máris látható, hogy a munkavállalók, bérből-fizetésből élők és a képviseletüket ellátó szakszervezetek, köztük az MSZOSZ részére nem bíztató a helyzet, hiszen rólunk, nélkülünk születtek meg a döntések: A mostani kormány indulása gyökeresen eltért az előzőektől. Sok tekintetben attól is aminek vezető ereje a FIDESZ volt ban. Az elmúlt két hónapban törvényhozási, módosítási, rendeletalkotási roham volt a nélkül, hogy bármiféle egyeztetés, hatáselemzés történt volna. Az új hatalom nem Aki a múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli! csak a szakszervezetekkel nem állt szóba, hanem semmilyen érdekképviselet véleményére nem volt kíváncsi eddig. Jól jellemzi a helyzetet, hogy a munkáltatói érdekképviseletek is írásban követelték a kormánytól az érdekegyeztető tanács összehívását, ugyanúgy, mint a szakszervezetek. Sem ők, sem mi nem kaptunk hivatalos választ azóta sem. A párbeszéd szükségessége nyilvánvaló lenne. Különösen akkor, ha a kormányfő a nemzeti együttműködés rendszerét hirdeti

3 2010. július-augusztus MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 3 meg. Azt gondolom a munkavállalók és szervezeteik is a nemzet részei, tehát a velünk való együttműködésnek is helye kell legyen egy ilyen új világban. Ha a kormány nemzeti konzultációt akar, annak már vannak kipróbált, működőképes fórumai is, mint az országos és ágazati párbeszéd rendszer, a háromoldalú intézmények, ahol lehetőség van a kormányzat, a vállalkozások és a munkavállalók érdekeinek egyeztetésére, a közös pontok és legjobb megoldások megtalálására. Az MSZOSZ alapértékei közé tartozik, hogy kiszámítható, szakszerű és megbízható partnerként részt kíván venni minden olyan döntés előkészítésében, ami a munkavállalók jövedelmét, szociális helyzetét, munkafelté - teleit érinti, akár munkahelyi, ágazati, vagy országos döntésekről van szó. Ezért határozottan elvárjuk a kormánytól, hogy a következőkben álljon helyre a párbeszéd. A párbeszéd várhatóan konfliktusos lesz. Nem ígérhetjük, hogy feltétel nélkül támogatjuk a kormány minden elképzelését. Egyrészt nem ismerjük azok pontos tartalmát, eszközeit, másrészt amit eddig megismertünk azzal komoly fenntartásaink vannak. Ezek közül kiemelkedik a személyi jövedelemadóval kapcsolatos bejelentés. Az egy kulcsos szja gyökeresen eltér a mi szolidaritáson és társadalmi igazságosságon alapuló felfogásunktól. Nem véletlen, hogy a világ fejlett demokráciáiban mindenütt jobb és baloldali kormányzás alatt egyaránt többkulcsos, progresszív adórendszer van. Tudomásul kell vennünk, hogy nálunk a bérből élők kétharmadának ez a rendszer semmit nem hozna. Az az ígéret pedig, hogy megmarad az adójóváírás, hogy legalább ne csökkenjen a jövedelmük, számunkra kevés és nem elfogadható. Az elmúlt napokban többször elhangzott, hogy mégis lesz egyeztetés az OÉT-ben. Az Hírcsokor MSZOSZ tehát arra készül, hogy ha ezek érdemi tárgyalások lesznek, akkor eredményesen képviselje a bérből és fizetésből élők érdekeit. Ha erre nem adnak lehetőséget, akkor közösen, kell eldöntenünk, hogy milyen eszközökkel vesszük rá a kormányt, hogy komolyan vegye a munkavállalókat és szakszervezeteiket. Elnök Úr! Készülünk az MSZOSZ VII. Kongresszusára. Kérjük, összegezze az előkészítés eddigi tapasztalatait, hogyan alakul a hátralévő időszak menetrendje, mi a feladata és mit vár a novemberi kongreszszustól? Most is, mint minden kongresszus előtt, kettős feladatunk van: összegeznünk és értékelnünk kell az elmúlt időszak munkáját, valamint meg kell határoznunk a következő időszakra szóló feladatokat. Mind a beszámolónak, mind pedig a programnak két kötelező tartalmi elme van: szólnia kell arról, hogyan alakult és hogyan alakuljon a munkavállalók helyzete az országban, valamint magáról a szövetségről, annak működéséről. Az elmúlt kongresszusok tapasztalata azt mutatja, hogy igen határozott és világos értékelést és programot tudunk megfogalmazni az ország, a munkavállalók helyzetével kapcsolatban. Következetesen és egyértelműen foglalunk állást alapvető gazdasági, jövedelempolitikai és foglalkoztatási kérdésekben. Ugyanakkor már bizonytalanabbak vagyunk a saját szervezetünk, munkamódszereink, akcióképességünk értékelésében és az ebből adódó feladataink meghatározásában. Meggyőződésem, hogy nem csak érdemes, hanem szükséges is mérleget készítenünk magunkról. Fordulóponton vagyunk. Az elmúlt húsz év alatt gyökeresen megváltozott a világ, benne a mi világunk is. A kérdések, amit fel kell tennünk a következők. Tudtuk-e követni ezeket a változásokat? Alkalmas-e az a szervezet, amit működtetünk? Elérjük-e azokat, akiknek az érdekeit képviseljük? Képesek vagyunk-e egységet, és ha kell, erőt mutatni? És végül az igazi: mit kell tennünk azért, hogy hatékonyan tudjuk képviselni, érvényre juttatni és megvédeni elsősorban a tagság, szélesebb értelemben a munkások, alkalmazottak, legtágabban, a munkájukból élők érdekeit? Egy állandóan változó világban nekünk is változni, megújulni kell. A változás, változtatás igénye jó néhány kérdésben megfogalmazódott a korábbi kongresszusokon is. Ezekről, mint a fiatalítás, az erőforrások egyesítése, a szervezeti integráció, a az ágazati megállapodások, már nem elég beszélnünk és határozatokat hoznunk. Világosan látjuk, hogy annak ellenére, hogy a korábbi jelentős csökkenés a tagszervezeteknél megállt és van potenciális lehetőség sok helyen a növekedésre is. Ehhez azonban megújuló, korszerű szakszervezetre és szövetségre van szükség. Az MSZOSZ megújulása csak a tagszervezetek közös akaratával és aktív közreműködésével valósulhat meg. Ahhoz, hogy ez létrejöjjön érdemi és őszinte konzultációkra és vitákra van szükség. Ennek érdekében szerveztük meg tavasszal a területi fórumokat minden megyeszékhelyen. Sok tekintetben ezek tapasztalatai alapján elkészült a beszámoló és a program első változata. Szeptember elején tárgyalja az elnökség, majd tagszervezeti és területi fórumokon vitathatja meg tagságunk. Októberben terjesztjük a szövetségi tanács elé, ahol döntés születhet a kongresszus elé terjesztéséről. Elnök Úr! Köszönöm a tájékoztatást. Balogh Antal Juhász Attila kitüntetése Juhász Attilát, a MOL Bányász Szakszervezet alelnökét, a MOL Bányász Kiskunhalasi alapszervezetének elnökét, az MSZOSZ Bács-Kiskun Megyei Képviseletének testületi tagját a régiós szakszervezeti munkáért Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítette a régiós szakszervezeti vezetés, amelyet a Kecskeméten rendezett ünnepségen adtak át az olajos szakszervezeti vezetőnek. Gratulálunk! (Forrás: MSZOSZ Infó szám) Bizalmi választás Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. az E.ON csoport vállalatai számára 2006 óta végez pénzügyi, logisztikai, ingatlan- és járműüzemeltetési, valamint egyéb támogató tevékenységeket. A cég székhelye Győrben található, de az ország számos pontján rendelkezik telephelyekkel, irodákkal. A társaság jelenleg több, mint 500 főt foglalkoztat, közülük 44 kolléga a budapesti irodaházban tevékenykedik, ahol a tagok Czibulka Ágnest választották bizalminak. (Dr. Fritz Péter) Szakszervezet nélkül nincs összefogás!

4 4 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július-augusztus Kollektív szerződés A gépgyári szakszervezet (DKG-EAST) megkezdte a vállalattal az új kollektív szerződés megkötésének a tárgyalását. Vállalatunknál jelen pillanatban nincs érvényes kollektív szerződés. Sajnos ezzel kapcsolatban rossz emlékeink vannak, hiszen a évben egy éves tárgyalási sorozat után a vállalat vezetésével nem tudtunk megegyezni. Vállalatunknál azóta új felső vezetés van, talán idén meg tudunk állapodni. (Ámon) Családi nap Június 12-én a DKG-EAST Zrt. alapszervezete megrendezte Nagykanizsán, a Csónakázó-tónál az immár hagyománnyá váló családi napját. A kellemes idő sok embert csalogatott ki. A rendezvényen kb fő vett részt. A finom ebéden kívül sport-rendezvényekkel vártuk tagjainkat és családtagjaikat. Volt foci-meccs, pingpongozási lehetőség, darts, sakk stb. Az ilyen rendezvények nagyon jó alkalmat adnak arra, hogy a tagjaink jobban megismerjék egymást, kötetlenebbül lehet beszélni a problémákról. (Ámon) Indul a harmadik ciklus Tisztújítás az Európai Üzemi Tanácsban Megújult a MOL-csoport Európai Üzemi Tanács megállapodás és módosult a testület összetétele is a második ciklus végére. Ezt részben a cégcsoport szervezetei változásai, valamint a létszámarányos és a megfelelőbb területi képviselet biztosításának igénye indokolta. Azok az országok kaptak rendes helyet az Európai Üzemi Tanácsban, ahol a MOL-csoport nagy létszámban foglalkoztat munkavállalókat. A kis létszámú munkahelyeket kapcsolattartók fogják képviselni a jövőben, akik személyéről az EÜT közös megegyezéssel döntött. A harmadik ciklust 19 taggal kezdte meg a testület a Lillafüreden június között tartott éves rendes ülésével, ahol új tisztségviselőket választottak. Az egyhangú szavazás eredményeképpen az EÜT elnöke Bakos Ernő Magyarországról, elnökhelyettese Krajcír Péter a tanács szlovák tagja, ügyvezetői pedig Vincze Katalin román, és Kovács József magyar tag. Magyarországot az elnökön és a magyar ügyvezetőn kívül még Komoróczyné Ladányi Judit, Tóth Ilona, Kudela József és Ördög Tibor képviselik a MOL Nyrttől, Zsíros István a Földgázszállító Zrt-től, Kalász Sándor a GES Kft-től és Takács Miklós a Petrolszolg Kft-től. Az újonnan megválasztott elnök úgy nyilatkozott, hogy nagy lehetőség előtt áll a MOL-csoport Európai Üzemi Tanács és ez egyben nagy felelősséggel is jár. Ezért fokozott együttműködésre és kezdeményezésre hívta fel az EÜT tagjait. A második ülésnapon Mosonyi György vezérigazgató tartott tájékoztatót a MOLcsoport aktuális kérdéseiről és Szőcs László MOL-csoport HR igazgatóval, valamint Somlyai Dóra MOL-csoport kommunikáció igazgatóval együtt fórum keretében válaszolt a feltett kérdésekre. Az EÜT kommunikációs konferencia tapasztalatait, az EÜT tagok jelenlegi kommunikációs lehetőségeit és elvárásait ösz- > Együttműködés - részvételi jogok szevetve az elnök határidőkhöz kötve, a közreműködők és témafelelősök megjelölésével határozta meg a kommunikációs teendőket. Tematikus nap keretében a harmadik ülésnapon az EÜT látogatást tett a TVKban, ahol Olvasó Árpád vezérigazgató tartott tájékoztatást a petrolkémia helyzetéről és kilátásairól. A Tanács tagjai megtekintették a TVK legújabb létesítményét, az Olefin II. üzemet. Éblné Németh Margit Válaszolnak a vezetők a fórumon Együtt a régi és az új testület Együtt vagyunk erősek!

5 2010. július-augusztus MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 5 Felkészülés az üzemi tanács választásokra Erősítsük együtt az üzemi demokrácia intézményét! A MOL Bányász Szakszervezet szerveződési területén a IV. negyedévben kerül sor üzemi tanács választásokra azon munkahelyeken, ahol lejár a jelenleg működő üzemi tanácsok, üzemi megbízottak mandátuma. A MOL Nyrt. Üzemi Tanácsa a évi választásokat követően az ismert körülmények miatt később alakult meg, így mandátuma ősszel még nem jár le. Az üzemi tanács választásra vonatkozó szabályokat az évi XXII. törvény, a Munka Törvénykönyve második részének negyedik fejezete tartalmazza. A törvény rögzíti, hogy a munkaügyi kapcsolatok keretében a munkavállalók közösségét a rendelkezések szerint illetik meg a részvételi jogok, melyet a munkavállalók közössége nevében a megválasztott üzemi tanács, üzemi megbízott gyakorol. Az üzemi tanácsok létszámát a törvény a választás időpontjában meglévő munkavállalói létszámhoz köti. Ennek alapján az üzemi tanács tagjainak száma az alábbiak szerint alakul, ha: a száz főt nem haladja meg, három, a háromszáz főt nem haladja meg, öt, az ötszáz főt nem haladja meg, hét, az ezer főt nem haladja meg, kilenc, a kétezer főt nem haladja meg, tizenegy, a kétezer főt meghaladja, tizenhárom fő. A törvény a választás lebonyolítását ott, ahol már működik üzemi tanács, az üzemi tanács feladatává teszi. Az üzemi tanács feladata a választás kezdeményezése és a választási bizottság létrehozása, a választást megelőzően nyolc héttel. A MOL Bányász Szakszervezet és alapszervezetei már elkezdték a felkészülést az ősszel esedékes választásokra. A soros választások előtt azonban még sor kerül az üzemi tanácsok beszámolójára, a három éves ciklusban végzett munka öszszegzésére, a választók tájékoztatására. Az elmúlt három év minden bizonnyal mély nyomott hagy az üzemi tanácsok, az üzemi megbízottak életében és történetében, mivel mandátumuk a pénzügyi-gazdasági válság idejére esett. Mivel a válság hatása elérte az olajipari munkahelyeket is, volt bőven feladata az üzemi tanácsokban dolgozó képviselőknek, hogy felelősségteljesen, hitelesen és eredményesen képviseljék a választóikat. A MOL Nyrt. területén, valamint a gazdasági társaságoknál működő reprezentatív szakszervezetek politikájában, a válság kritikus éveiben, a munkahelyek megőrzése még inkább kiemelt prioritásként szerepel. Az üzemi tanácsokban dolgozó képviselők mindennapi munkájába is beépült e fontos szakszervezeti célkitűzés. A sorra kerülő üzemi tanács választásokon minden munkavállaló hozzájárulhat az üzemi demokrácia megerősítéséhez. Az üzemi tanács választás ügye a MOL Bányász Szakszervezet és alapszervezetei számára kiemelt fontosságú, mivel a jelöltjeire leadott szavazatokon keresztül döntenek a választók a szakszervezet reprezentativitásáról, a kollektív szerződéskötési jogosultságról. A választók döntik el, hogy kit hatalmaznak fel a KSZ, valamint az éves bérmegállapodás megkötésére. E nehéz években minden bizonnyal nem kell bizonygatni azt, hogy mennyire fontosak a rendezett viszonyok, a kollektív szerződés megléte, a szabályozott körülmények. Az elkövetkező hónapokban minden választott tisztségviselő kiemelt feladata a munkavállalók széleskörű mozgósítása, a sikeres ÜT szereplés. A MOL Bányász Szakszervezet a jelölési folyamat során, figyelemmel a határidőkre, megnevezi jelöltjeit, nyilvánossá teszi a jelöltlistáit, valamint a jelölteket be is mutatja. A MOL Bányász Szakszervezet múltjához méltó, a jövőt képviselő jelölteket állít a közösség szolgálatára, olyanokat akik: eddigi életpályájukon már bizonyítottak, akik elkötelezettek a munkavállalói érdekek és értékek iránt, akik felkészültek, megbízhatóak. Kalász Sándor alelnök Üzemi Tanács választás a KVV Zrt-nél! A KVV Zrt-nél bekövetkezett szervezeti változások szükségessé tették az ÜT és a munkavédelmi képviselők választásának előrehozatalát. A választások kiírása után a MOL Bányász Szakszervezet KVV Zrt. Alapszervezete megválasztotta a szakszervezet jelöltjeit. A választások a választási szabályzatnak megfelelően kerültek lebonyolításra június hónapban. A választásokat én lezárta a bizottság, és ezen a napon került sor a szavazóurnák felbontására. A szavazatszámlálás után került sor az eredmény ismertetésére, az alakuló ülés megtartására. Szavazásra jogosultak száma a KVVnél: 449 fő Ebből szavazott: 300 fő Szavazási részvétel: 68,49 % A választás eredményes volt mindkét testületben. A választások során a MOL Bányász Szakszervezet jelöltjei kerültek megválasztásra 100%-ban. Az Üzemi Tanács megválasztott tagjai: Bali János, Horváth István, Séfel Gyula, Szőke László, Kovácsné Fábics Etel, Kapitány Ferenc, Árki Norbert, Ludézer László. Kovácsné Fábics Etel A megválasztott munkavédelmi képviselők: Gáspár István, Mányoki János, Völcsei Tamás, Schell Levente, László József. Egységet! A megosztottság nem segít!

6 6 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július-augusztus Alakuló ülés Az Üzemi Tanács megtartotta alakuló ülését és megválasztotta ÜT elnöknek Kovácsné Fábics Etel kolléganőt (5. oldali képünkön), helyettesének Séfel Gyula kollégát. A KVV egész kollektívája nevében gratulálunk a megválasztott testületek tagjainak. Munkájuk végzéséhez kívánunk jó erőt, egészséget, kitartást a feladataik ellátásához, valamint a nehézségek leküzdéséhez. Polovics József szb elnök Együttes ülés a ROTARY-nál Július 7-én az Üzemi Tanács és a szakszervezetek együttes ülésén mutatkoztak be a Rotary Zrt. új vezetői. Juhász Ferenc a társaság új vezérigazgatója és Kaszás László az új gazdasági igazgató. Mindketten tapasztalt, az olajipar különböző területeit megjárt szakemberek. Juhász Ferenc fúrómérnök, legutóbb a MOL Jemen vezetője, Kaszás László közgazdász, a GES Kft. ügyvezető igazgatója volt. A vezérigazgató kérésének megfelelően a jelenlévő testületek tagjai is bemutatkoztak. A tárgyalt témák: Személyi kérdések: A társaság tervei, közel-jövőbeni feladatai: Az öt vállalat egyesüléséről: Juhász Ferenc a legfontosabb célokat összefoglalta, amely szerint a Rotarynak segítenie kell a MOL és az INA integrációs folyamatát, amivel egy olyan vállalat tud létrejönni, amely erős és fel tudja venni Közép-Kelet Európában bármelyik olajvállalattal a versenyt. A fő cél a MOL Csoport összértékének a növelése. Ehhez kapcsolódóan a Társaság víziója, hogy ennek a Közép-Kelet Európai MOL Csoport üzletágnak a Rotary Zrt. legyen Nagykanizsa központtal az integrált kútmunkálati kiszolgáló szervezete. Ennek megvalósítása mint mondta egyik fontos küldetése. Nagy jövőbeni lehetőségeket ígér az új szabály, amely szerint sem az INA, sem a MOL a jövőben olyan igényt nem adhat ki, ahová nem hívják meg a Rotary-t és a Croscot, illetve olyan műszaki igényeket sem teremthetnek csak különösen indokolt esetekben amelyeket a Rotary vagy a Crosco ne tudna teljesíteni. A tulajdonosok célja mondta a vezérigazgató az összevonással az integrációban rejlő szinergiák kihasználásával javítani a közös vállalat működőképességét, pénzügyi helyzetét, reagáló képességét, mozgásterét a pénzek átcsoportosítására, a hitelfelvevő képességét, és az érdekérvényesítő képességét. Összességében a bevételek növekedését, a kiadások csökkentését, a cég eredményességét várják. Október 31-én megszűnnek a Drill Trans, a Drill Car, a Mobilgas és az RPS társaságok és beolvadnak a Rotary Zrt-be. Szó van a későbbiekben a Geoinform Kft. beolvadásáról is, ennek kimenetele azonban ma még nem biztos. Az alaptevékenységeken kívüli (fúrás, szállítás, Juhász Ferenc az Igazgatóság megbízásából bejelentette, hogy Katona János vezérigazgató és Czémán Miklós gazdasági igazgató június 30-ával közös megegyezéssel távoztak a Társaságtól, Katona János nem kívánt élni a felkínált szakértői állásajánlattal. Fejes Józsefnek a Drill Trans Zrt. vezérigazgatójának a munkaszerződése szintén június 30-ával, közös megegyezéssel megszűnt, a tulajdonosi kör ifj. Gyergyói Jánost bízta meg október 31-éig a vezérigazgatói teendők ellátásával. A személyi kérdésekhez kapcsolódva tolmácsoltam Katona János és Czémán Miklós üzeneteit, amely szerint mindketten megköszönték a munkatársaknak a több éves együttműködést és további eredményes, jó munkát kívántak a Rotary Zrt. minden dolgozójának, vezetőjének. Fontos, hogy az R67-es az elmaradó, betervezett bevétel miatt minél hamarabb munkába állhasson és induljon Kurdisztánba, ezt kívánja minden eszközzel elősegíteni. Egyesség van a Rotary és a Crosco között, hogy sohasem lesznek vetélytársak, hanem támogatják egymást. Eszerint Kurdisztánban a Rotary végez kútmunkálatokat, MOL-os munkát, ami bíztató perspektívát jelenthet, mert 2012 után több berendezésre lesz itt szükség, s ezzel sikeressé válhat a Rotary külföldi üzletága. Ezenkívül folyamatban van 8-10 pályázat, amelyeket meg kell nyerni. Szlovákiában, Szlovéniában, Magyarországon. Lengyelországban is van pályázata a MOL-nak. A MOL a román határ mentén 3 kutatási blokkot nyert, amelyből szintén a későbbiekben lehetségesek jelentős feladatok. stb.) munkák, amelyek nem illenek a fő profilba, csak akkor maradhatnak, ha eredményt hoznak. A Rotary-ban nincs ilyen, a Drill-Trans-nál van több is. (Pl: futárszolgálat, flotta fenntartás, stb.) A fúróberendezések dolgozói és a gépkocsivezetők is egy az egyben beintegrálódnak, rájuk teljes létszámban szükség lesz. Nem ez a helyzet az alkalmazotti létszámnál. Már most látszik, hogy az alkalmazotti létszám Lépj be a MOL Bányász Szakszervezetbe! Jelentkezz a bizalminál!

7 2010. július-augusztus MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 7 jóval nagyobb, mint amire szükség lesz. (személyügy, pénzügy, kontrolling, állóeszköz-gazdálkodás, stb.) Nagy szervezeti, személyügyi kihívás, hogy az integrált vállalat szervezeteinek emberi oldalát nagy körültekintéssel alakítsuk ki, hogy minél kisebb sérelemmel távozhassanak a feleslegessé váló munkavállalók. A telephelyek racionalizálásával is foglalkoznak, integrációs team-et hoznak létre, amelyben a vállalatok képviselői vesznek részt, és részletes programot készítenek az integráció október 31-éig történő lebonyolítására. A Drill-Trans a Rotary logisztikai szervezete lesz, amelynek teljesítményét mérhetővé teszik, mint minden üzleti egységét. Kérdésekre, felvetésekre adott válaszok: (Szakony Árpád, Anger Tamás, Apagyi Gábor, Tóth Zoltán, Szalai Géza szóltak hozzá, Juhász Ferenc válaszolt) A szakember létszám megtartására törekszünk. Csak azt tudom mondani, hogy a jövőbeni tervek olyanok, hogy esély van a berendezések működtetésére. Az csak végső esetben következhet be, hogy szakembert is elbocsássunk. A létszámcsökkentésben érintett munkavállalókat minél előbb tájékoztatni kell, hogy legyen idejük munkát keresni, munkaviszonyuk várhatóan a jelenlegi cégüknél szűnik meg, a létszámcsökkentés költségei végső soron mindenképp a Rotaryt terhelik. Akik már végkielégítést kaptak, csak az újonnan indult munkaviszonynak megfelelő hányadot kaphatják. A RIG SERVICE karbantartó csapat felvásárlása is szóba került, de a jelenlegi pénzügyi helyzetben ennek nincs realitása. A MOL Bányász Szakszervezettől a munkavállalók véleményét tartalmazó, 13. havi fizetés kifizetésére irányuló határozott követelését tudomásul vettem. Az új kollektív szerződés összefésülése sok tárgyalást, egyeztetést igényel, amelyet október 31-e után tudok csak elképzelni. Általános irányelv, hogy azok a munkavállalók, akik beintegrálódnak a Rotaryba, hozzák magukkal bértömegüket és juttatásaikat, egyelőre itt is ugyanazt fogják kapni. A Rotary Igazgatóság összetételénél az volt az alapelv, hogy 1-1 fő legyen benn az INA-ból, a MOL-ból és a Croscoból, így Davor Kolenko Crosco, Ördög Tibor MOL, Törköly József INA az Igazgatóság tagja A vezérigazgató befejezésül azt ígérte, hogy minden erejével azon lesz, hogy a cég érdekeit képviselje, s a tulajdonosok és az alkalmazottak elvárásait teljesítse. Türelmet kért az új menedzsment számára, ahhoz, hogy a változások érzékelhetők legyenek. Szalai Géza szb elnök Emberi sorsok, életpályák, tanulságok Hagyományápolás Kedves Szerkesztőség! Kivonat a hiteles másolatokból! Dokumentum 1. Jegyezte dr. Papp Simon. Budapest, febr. 8. Írhatnám azt is, hogy tisztelt, de nekem inkább kedves és kedvelt, s miért? Mert VAN. A MOL Bányász Hírlap februári száma a 7. oldalával nagyon meglepett. Köszönet érte. A meghatottságtól, az Édesapám emlékétől vezérelve küldök néhány dokumentumot, mert én nem tudok Édesapámról tárgyilagosan, elfogultság nélkül írni. Két dolgot azért kiemelek: 1. Az igazság szeretete első helyezett volt nála. Az Angyal perben ami köztudottan koholt vádak alapján zajlott a Mérnök úr mellett tanúskodott. Csak a szakmai analfabéták gondolhatták azt, hogy egy kút a mérnök biztatására elvizesedik. Óriási botrány volt belőle. Rákosi, akkor május elsején ott, Biharnagybajomban akart tapsoltatni magának. Édesanyám biciklivel ment Hajdúszoboszlóról Biharnagybajomba, a tárgyalásra. 2. Munkája elismeréséül a MASZ- OLAJ Rt. Vezetőségének döntése alapján kitűzték a Hsz-1-es fúráspontot. Ő válogathatta meg a munkatársait a berendezéshez. Tóth Zoltán, az OGIL volt főmérnöke mondta nekem 1969-ben, hogy nagyon nagy szerencse, hogy az a kút meddő lett. Miért? Mert technikailag nem állt úgy az ipar, hogy egy műszaki balesetet (gázkitörést) sikeresen meg tudtak volna oldani. Rózsa! Maga is tudja, milyen nagy problémák voltak a hajdúszoboszlói mező felkutatásában. Fiatalember voltam, amikor az Apukája felvett fúrómunkásnak, Címzett: Nagys. Dr. Gotthard Károly úr, Mihályi. Igen Tisztelt Mérnök Úr! Ha szüksége van a fúróüzemnek még fúrómunkásokra, akkor a következő munkások állhatnának még rendelkezésükre: Balázs, Bereczky, Bujdosó és Margyetkó. megszerettette velem ezt a szakmát. Moszkvába kerültem egyetemre, s mikor hazajöttem a diplomával, sajnos már csak az elvesztéséről hallottam. Ilyen elöljáró mögött mit tehettünk mi a gyerekei, akik az iparban dolgoztunk az Édesanyánkkal együtt, mint azt, hogy becsülettel helytálltunk. Magamról gondolom én, de sajnos a nyugdíjazásomkor (MOL dolgozó) már nem volt szokás a 40 éves jubileumi elismerés. Minden kedves, kedvelt szerkesztőségi munkatársnak kívánok erőt, egészséget. Jó szerencsét! Izsáki Lászlóné sz. Bereczky Rózsa Valamennyien a kincstári debreceni kutató kirendeltséghez tartoznak, fiatalemberek és megfelelő fúrási gyakorlattal rendelkeznek. Ha nincs még megfelelő számú személyzete, úgy írjon ebben az ügyben Faller Gusztáv bányatanácsosnak Debrecenbe reám való hivatkozással. Faller dicséri ezeket az embereket. MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!