HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Elnöke kiemelten. Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn. 60. Bányásznap! Köszöntjük az ünneplő olajbányászokat!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Elnöke kiemelten. Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn. 60. Bányásznap! Köszöntjük az ünneplő olajbányászokat!"

Átírás

1 A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP szám, július-augusztus Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn Balról jobbra: Vitéz Ferenc, Milánkovich András, Nagy Sándor, Nagygyőr Attila, Komoróczyné Ladányi Judit, Szücsi Péter (ACOUSTIC), Zsille János, Biri László, Polovics József, Pécsöli Ágnes, dr. Fritz Péter, Lakatos Péter, Balogh Antal (MOL BH), Katona Dezső Szövetségiszervezeti élet A tartalomból: Új helyzet, új kihívások A MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége június 30-án első kihelyezett ülését tartotta, amelyre Algyőn, az ideális feltételeket biztosító Horgásztanyán került sor. A vezető-testület mintegy 5 órán át tanácskozott Biri László elnök elnökletével, melynek során számos tárgykörben folytattak eszmecserét. AMOL Bányász Elnöke kiemelten foglalkozott az olyan témákkal, mint - Szakszervezetünk gazdálkodása, anyagi és pénzügyi helyzete (bevételek, kiadások, költségelemek alakulása, takarékosság folytatása, működési feltételek, vagyon, ingatlanok helyzete); - A külföldi csere tapasztalatok, irányok (a ciprusi kapcsolat helyett a jövőben erősítik a horvát INA-SING Szakszervezettel az együttműködést); - A tagszervezés, a taglétszám növelése, az anyagi bázis erősítése (minden alapszervezetnél a testület és tisztségviselők elsőszámú feladata a tömegbázis erősítése, a szervezetlen dolgozók felébresztése, ami egyéni és közösségi feladat); - A MOL-nál működő szakszervezetek egyesülési törekvései (a MOL Bányász, a MOL Vegyész, az Olajipari- és az Olajág Szakszervezet vezető tisztségviselői megkezdték a közeledési tárgyalásokat); - A kollektív szerződés módosításának előkészítése, a bér-és jövedelempolitika kialakítása (szeptemberi és októberi kiemelt tennivaló); - Az Üzemi Tanács és a munkavédelmi képviselők választásának aktuális feladatai az őszi hónapokban (a szakszervezeti felkészülésről Kalász Sándor alelnök írását lapunk 5. oldalán olvashatják); - A természeti károk hatásai, a segítségnyújtás szakszervezeti feladatai (a MOL, az E.ON és más gazdasági társaságok mellett a MOL Bányász az árvíz, viharkár és belvíz okozta súlyos károk enyhítésére felmérést készít az alapszervezeti tisztségviselők bevonásával, majd meghatározzák a konkrét szakszervezeti intézkedéseket, az anyagi segítség formáit, módszereit); - A szakszervezeti szolgáltatás, a projektek működése (TÁMOP, Fáklyaláng, Királyházai Túristaház, Fedémes, Tihanyi Horgásztanya, helyzetelemzés, tapasztalatok összegezése, koncepciók, ráfordítás). A vitában valamennyi elnökségi tag aktivizálta magát. 2. oldal Szakszervezeti hírcsokor 3. oldal MOL EÜT ülés Lillafüreden 4. oldal Felkészülés az ÜT választásokra 5. oldal Együttes ülés a ROTARY-nál 6. oldal Emberi sorsok, életpályák, tanulságok 7. oldal ROTARY napok 9. oldal Török, a zarándok 10. oldal Lövészek, horgászok 11. oldal Hírcsatorna 14. oldal Rejtvény 16. oldal 60. Bányásznap! Köszöntjük az ünneplő olajbányászokat!

2 2 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július-augusztus Munkában az Elnökség Második napirendi pontként az alapszervezeti elnökök/titkárok adtak összegezést, helyzetjelentést, köztük Szalai Géza (ROTARY) a Társaságnál bekövetkezett személyi, vezetői változásokról, a beolvadással összefüggő szakszervezeti tennivalókról szólt, majd bejelentette, hogy néhány hét alatt több mint 100 taggal gyarapodott a MOL Bányász tagsága. Javasolta a Vagyonpolitikai irányelvek elkészítését. Zsille János (E.ON KÖGÁZ) a mintegy 5 ezer fős Társaságnál alkalmazott érdekegyeztető rendszerről adott összegezést. Javasolta a MOL Bányász gazdasági bizottságának sürgős megalakítását. Lakatos Péter (MOL Bányász Nagykanizsa) az E.ON-os (Storage, Trade) és Petrolszolgos tapasztalatokkal foglalkozott, majd felhívta a figyelmet a takarékosságra, minden szinten. Dr. Fritz Péter (budapesti alapszervezet) újabb bizalmi csoport megalakulásáról Új helyzet, új kihívások! számolt be. Vitéz Ferenc (Geoinform) a társasági helyzetről, az ÜT választás előkészítéséről szólt. Katona Dezső (Szeged-Algyő) az elnökségi ülés mintaszerű házigazdája elsőként az alapszervezetnél folyó választással, a szervezeti élettel foglalkozott, miközben több bejelentést tett, majd széles teret szentelt a Fáklyaláng Kft. működésének. Bejelentette, hogy új Felügyelő Bizottság látott munkához. Nagy Sándor (Bányakapitányság): - Nem rózsás a köztisztségviselők helyzete! Polovics József (KVV) a társasági szervezeti változásokról szólt, beszámolt az ÜT és a munkavédelmi képviselők választásáról, valamint a tervezett létszámcsökkentés megoldásáról. Komoróczyné Ladányi Judit (Hajdúszoboszló) a szervezeti változásokra hívta fel a figyelmet. Szólt a MOL EÜT újjáalakulásáról és Szakszervezetünk honlapjának karbantartásáról. Pécsöli Ágnes (GES), a PEB elnöke a Társaságnál bekövetkezett vezetői váltásról adott tájékoztatást, majd így összegezett: - Fedémes jó befektetés lesz. Nagygyőr Attila (Orosháza) a Petrolszolgos változásokról összegezett. Javasolta a természeti károkat elszenvedettek mielőbbi felmérését, a gyors segítséget. Beszámolt a Tihanyi Horgásztanyán folytatott szűkkörű megbeszélés tapasztalatairól. Milánkovich András (KUMMI) kezdeményezte, hogy az Elnökség külön napirendi pontként tárgyalja meg Szakszervezetünk vagyoni helyzetét, javasolta ingatlan értékbecslő bevonását. Felhívta a figyelmet az alapszervezeti tagszervezők oktatására, felkészítésére. A tanácskozás befejezéseként az Elnökség az MSZOSZ VII. Kongresszusával összefüggésben tárgyalta a vezető tisztségviselők jelölését és a következő állásfoglalást alakította ki teljes egyetértésben: Az Elnökség álláspontja szerint Pataky Péter elnök vezetésével stabilizálódott az MSZOSZ gazdálkodása, a Szövetség továbbra is az országos érdekegyeztetés meghatározó szereplője. Az elnök, alelnök vezette csapat megfelelő hitelességgel és szakmaisággal képviselte az MSZOSZ-be tömörült szervezett dolgozók érdekeit. Értékelve és elismerve négy éves választási ciklusban végzett tevékenységüket, támogatjuk Pataky Péter elnök, Hernádvölgyi Andrea alelnök asszony, valamint Rajcsányiné Gróf Gabriella GEB elnök újraválasztását. Balogh Antal Fotó: Szalai Géza A MOL Bányász Hírlap szerkesztősége részéről felkerestük Pataky Pétert, az MSZOSZ elnökét, hogy a munkavállalókat, illetve az érdekvédelmi szervezeteket érintő aktuális témákról kérdezzük. Elnök Úr! Mintegy negyedévvel ezelőtt megkezdte munkáját az új kormány. Lassan kirajzolódnak a körvonalak, de máris látható, hogy a munkavállalók, bérből-fizetésből élők és a képviseletüket ellátó szakszervezetek, köztük az MSZOSZ részére nem bíztató a helyzet, hiszen rólunk, nélkülünk születtek meg a döntések: A mostani kormány indulása gyökeresen eltért az előzőektől. Sok tekintetben attól is aminek vezető ereje a FIDESZ volt ban. Az elmúlt két hónapban törvényhozási, módosítási, rendeletalkotási roham volt a nélkül, hogy bármiféle egyeztetés, hatáselemzés történt volna. Az új hatalom nem Aki a múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli! csak a szakszervezetekkel nem állt szóba, hanem semmilyen érdekképviselet véleményére nem volt kíváncsi eddig. Jól jellemzi a helyzetet, hogy a munkáltatói érdekképviseletek is írásban követelték a kormánytól az érdekegyeztető tanács összehívását, ugyanúgy, mint a szakszervezetek. Sem ők, sem mi nem kaptunk hivatalos választ azóta sem. A párbeszéd szükségessége nyilvánvaló lenne. Különösen akkor, ha a kormányfő a nemzeti együttműködés rendszerét hirdeti

3 2010. július-augusztus MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 3 meg. Azt gondolom a munkavállalók és szervezeteik is a nemzet részei, tehát a velünk való együttműködésnek is helye kell legyen egy ilyen új világban. Ha a kormány nemzeti konzultációt akar, annak már vannak kipróbált, működőképes fórumai is, mint az országos és ágazati párbeszéd rendszer, a háromoldalú intézmények, ahol lehetőség van a kormányzat, a vállalkozások és a munkavállalók érdekeinek egyeztetésére, a közös pontok és legjobb megoldások megtalálására. Az MSZOSZ alapértékei közé tartozik, hogy kiszámítható, szakszerű és megbízható partnerként részt kíván venni minden olyan döntés előkészítésében, ami a munkavállalók jövedelmét, szociális helyzetét, munkafelté - teleit érinti, akár munkahelyi, ágazati, vagy országos döntésekről van szó. Ezért határozottan elvárjuk a kormánytól, hogy a következőkben álljon helyre a párbeszéd. A párbeszéd várhatóan konfliktusos lesz. Nem ígérhetjük, hogy feltétel nélkül támogatjuk a kormány minden elképzelését. Egyrészt nem ismerjük azok pontos tartalmát, eszközeit, másrészt amit eddig megismertünk azzal komoly fenntartásaink vannak. Ezek közül kiemelkedik a személyi jövedelemadóval kapcsolatos bejelentés. Az egy kulcsos szja gyökeresen eltér a mi szolidaritáson és társadalmi igazságosságon alapuló felfogásunktól. Nem véletlen, hogy a világ fejlett demokráciáiban mindenütt jobb és baloldali kormányzás alatt egyaránt többkulcsos, progresszív adórendszer van. Tudomásul kell vennünk, hogy nálunk a bérből élők kétharmadának ez a rendszer semmit nem hozna. Az az ígéret pedig, hogy megmarad az adójóváírás, hogy legalább ne csökkenjen a jövedelmük, számunkra kevés és nem elfogadható. Az elmúlt napokban többször elhangzott, hogy mégis lesz egyeztetés az OÉT-ben. Az Hírcsokor MSZOSZ tehát arra készül, hogy ha ezek érdemi tárgyalások lesznek, akkor eredményesen képviselje a bérből és fizetésből élők érdekeit. Ha erre nem adnak lehetőséget, akkor közösen, kell eldöntenünk, hogy milyen eszközökkel vesszük rá a kormányt, hogy komolyan vegye a munkavállalókat és szakszervezeteiket. Elnök Úr! Készülünk az MSZOSZ VII. Kongresszusára. Kérjük, összegezze az előkészítés eddigi tapasztalatait, hogyan alakul a hátralévő időszak menetrendje, mi a feladata és mit vár a novemberi kongreszszustól? Most is, mint minden kongresszus előtt, kettős feladatunk van: összegeznünk és értékelnünk kell az elmúlt időszak munkáját, valamint meg kell határoznunk a következő időszakra szóló feladatokat. Mind a beszámolónak, mind pedig a programnak két kötelező tartalmi elme van: szólnia kell arról, hogyan alakult és hogyan alakuljon a munkavállalók helyzete az országban, valamint magáról a szövetségről, annak működéséről. Az elmúlt kongresszusok tapasztalata azt mutatja, hogy igen határozott és világos értékelést és programot tudunk megfogalmazni az ország, a munkavállalók helyzetével kapcsolatban. Következetesen és egyértelműen foglalunk állást alapvető gazdasági, jövedelempolitikai és foglalkoztatási kérdésekben. Ugyanakkor már bizonytalanabbak vagyunk a saját szervezetünk, munkamódszereink, akcióképességünk értékelésében és az ebből adódó feladataink meghatározásában. Meggyőződésem, hogy nem csak érdemes, hanem szükséges is mérleget készítenünk magunkról. Fordulóponton vagyunk. Az elmúlt húsz év alatt gyökeresen megváltozott a világ, benne a mi világunk is. A kérdések, amit fel kell tennünk a következők. Tudtuk-e követni ezeket a változásokat? Alkalmas-e az a szervezet, amit működtetünk? Elérjük-e azokat, akiknek az érdekeit képviseljük? Képesek vagyunk-e egységet, és ha kell, erőt mutatni? És végül az igazi: mit kell tennünk azért, hogy hatékonyan tudjuk képviselni, érvényre juttatni és megvédeni elsősorban a tagság, szélesebb értelemben a munkások, alkalmazottak, legtágabban, a munkájukból élők érdekeit? Egy állandóan változó világban nekünk is változni, megújulni kell. A változás, változtatás igénye jó néhány kérdésben megfogalmazódott a korábbi kongresszusokon is. Ezekről, mint a fiatalítás, az erőforrások egyesítése, a szervezeti integráció, a az ágazati megállapodások, már nem elég beszélnünk és határozatokat hoznunk. Világosan látjuk, hogy annak ellenére, hogy a korábbi jelentős csökkenés a tagszervezeteknél megállt és van potenciális lehetőség sok helyen a növekedésre is. Ehhez azonban megújuló, korszerű szakszervezetre és szövetségre van szükség. Az MSZOSZ megújulása csak a tagszervezetek közös akaratával és aktív közreműködésével valósulhat meg. Ahhoz, hogy ez létrejöjjön érdemi és őszinte konzultációkra és vitákra van szükség. Ennek érdekében szerveztük meg tavasszal a területi fórumokat minden megyeszékhelyen. Sok tekintetben ezek tapasztalatai alapján elkészült a beszámoló és a program első változata. Szeptember elején tárgyalja az elnökség, majd tagszervezeti és területi fórumokon vitathatja meg tagságunk. Októberben terjesztjük a szövetségi tanács elé, ahol döntés születhet a kongresszus elé terjesztéséről. Elnök Úr! Köszönöm a tájékoztatást. Balogh Antal Juhász Attila kitüntetése Juhász Attilát, a MOL Bányász Szakszervezet alelnökét, a MOL Bányász Kiskunhalasi alapszervezetének elnökét, az MSZOSZ Bács-Kiskun Megyei Képviseletének testületi tagját a régiós szakszervezeti munkáért Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítette a régiós szakszervezeti vezetés, amelyet a Kecskeméten rendezett ünnepségen adtak át az olajos szakszervezeti vezetőnek. Gratulálunk! (Forrás: MSZOSZ Infó szám) Bizalmi választás Az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. az E.ON csoport vállalatai számára 2006 óta végez pénzügyi, logisztikai, ingatlan- és járműüzemeltetési, valamint egyéb támogató tevékenységeket. A cég székhelye Győrben található, de az ország számos pontján rendelkezik telephelyekkel, irodákkal. A társaság jelenleg több, mint 500 főt foglalkoztat, közülük 44 kolléga a budapesti irodaházban tevékenykedik, ahol a tagok Czibulka Ágnest választották bizalminak. (Dr. Fritz Péter) Szakszervezet nélkül nincs összefogás!

4 4 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július-augusztus Kollektív szerződés A gépgyári szakszervezet (DKG-EAST) megkezdte a vállalattal az új kollektív szerződés megkötésének a tárgyalását. Vállalatunknál jelen pillanatban nincs érvényes kollektív szerződés. Sajnos ezzel kapcsolatban rossz emlékeink vannak, hiszen a évben egy éves tárgyalási sorozat után a vállalat vezetésével nem tudtunk megegyezni. Vállalatunknál azóta új felső vezetés van, talán idén meg tudunk állapodni. (Ámon) Családi nap Június 12-én a DKG-EAST Zrt. alapszervezete megrendezte Nagykanizsán, a Csónakázó-tónál az immár hagyománnyá váló családi napját. A kellemes idő sok embert csalogatott ki. A rendezvényen kb fő vett részt. A finom ebéden kívül sport-rendezvényekkel vártuk tagjainkat és családtagjaikat. Volt foci-meccs, pingpongozási lehetőség, darts, sakk stb. Az ilyen rendezvények nagyon jó alkalmat adnak arra, hogy a tagjaink jobban megismerjék egymást, kötetlenebbül lehet beszélni a problémákról. (Ámon) Indul a harmadik ciklus Tisztújítás az Európai Üzemi Tanácsban Megújult a MOL-csoport Európai Üzemi Tanács megállapodás és módosult a testület összetétele is a második ciklus végére. Ezt részben a cégcsoport szervezetei változásai, valamint a létszámarányos és a megfelelőbb területi képviselet biztosításának igénye indokolta. Azok az országok kaptak rendes helyet az Európai Üzemi Tanácsban, ahol a MOL-csoport nagy létszámban foglalkoztat munkavállalókat. A kis létszámú munkahelyeket kapcsolattartók fogják képviselni a jövőben, akik személyéről az EÜT közös megegyezéssel döntött. A harmadik ciklust 19 taggal kezdte meg a testület a Lillafüreden június között tartott éves rendes ülésével, ahol új tisztségviselőket választottak. Az egyhangú szavazás eredményeképpen az EÜT elnöke Bakos Ernő Magyarországról, elnökhelyettese Krajcír Péter a tanács szlovák tagja, ügyvezetői pedig Vincze Katalin román, és Kovács József magyar tag. Magyarországot az elnökön és a magyar ügyvezetőn kívül még Komoróczyné Ladányi Judit, Tóth Ilona, Kudela József és Ördög Tibor képviselik a MOL Nyrttől, Zsíros István a Földgázszállító Zrt-től, Kalász Sándor a GES Kft-től és Takács Miklós a Petrolszolg Kft-től. Az újonnan megválasztott elnök úgy nyilatkozott, hogy nagy lehetőség előtt áll a MOL-csoport Európai Üzemi Tanács és ez egyben nagy felelősséggel is jár. Ezért fokozott együttműködésre és kezdeményezésre hívta fel az EÜT tagjait. A második ülésnapon Mosonyi György vezérigazgató tartott tájékoztatót a MOLcsoport aktuális kérdéseiről és Szőcs László MOL-csoport HR igazgatóval, valamint Somlyai Dóra MOL-csoport kommunikáció igazgatóval együtt fórum keretében válaszolt a feltett kérdésekre. Az EÜT kommunikációs konferencia tapasztalatait, az EÜT tagok jelenlegi kommunikációs lehetőségeit és elvárásait ösz- > Együttműködés - részvételi jogok szevetve az elnök határidőkhöz kötve, a közreműködők és témafelelősök megjelölésével határozta meg a kommunikációs teendőket. Tematikus nap keretében a harmadik ülésnapon az EÜT látogatást tett a TVKban, ahol Olvasó Árpád vezérigazgató tartott tájékoztatást a petrolkémia helyzetéről és kilátásairól. A Tanács tagjai megtekintették a TVK legújabb létesítményét, az Olefin II. üzemet. Éblné Németh Margit Válaszolnak a vezetők a fórumon Együtt a régi és az új testület Együtt vagyunk erősek!

5 2010. július-augusztus MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 5 Felkészülés az üzemi tanács választásokra Erősítsük együtt az üzemi demokrácia intézményét! A MOL Bányász Szakszervezet szerveződési területén a IV. negyedévben kerül sor üzemi tanács választásokra azon munkahelyeken, ahol lejár a jelenleg működő üzemi tanácsok, üzemi megbízottak mandátuma. A MOL Nyrt. Üzemi Tanácsa a évi választásokat követően az ismert körülmények miatt később alakult meg, így mandátuma ősszel még nem jár le. Az üzemi tanács választásra vonatkozó szabályokat az évi XXII. törvény, a Munka Törvénykönyve második részének negyedik fejezete tartalmazza. A törvény rögzíti, hogy a munkaügyi kapcsolatok keretében a munkavállalók közösségét a rendelkezések szerint illetik meg a részvételi jogok, melyet a munkavállalók közössége nevében a megválasztott üzemi tanács, üzemi megbízott gyakorol. Az üzemi tanácsok létszámát a törvény a választás időpontjában meglévő munkavállalói létszámhoz köti. Ennek alapján az üzemi tanács tagjainak száma az alábbiak szerint alakul, ha: a száz főt nem haladja meg, három, a háromszáz főt nem haladja meg, öt, az ötszáz főt nem haladja meg, hét, az ezer főt nem haladja meg, kilenc, a kétezer főt nem haladja meg, tizenegy, a kétezer főt meghaladja, tizenhárom fő. A törvény a választás lebonyolítását ott, ahol már működik üzemi tanács, az üzemi tanács feladatává teszi. Az üzemi tanács feladata a választás kezdeményezése és a választási bizottság létrehozása, a választást megelőzően nyolc héttel. A MOL Bányász Szakszervezet és alapszervezetei már elkezdték a felkészülést az ősszel esedékes választásokra. A soros választások előtt azonban még sor kerül az üzemi tanácsok beszámolójára, a három éves ciklusban végzett munka öszszegzésére, a választók tájékoztatására. Az elmúlt három év minden bizonnyal mély nyomott hagy az üzemi tanácsok, az üzemi megbízottak életében és történetében, mivel mandátumuk a pénzügyi-gazdasági válság idejére esett. Mivel a válság hatása elérte az olajipari munkahelyeket is, volt bőven feladata az üzemi tanácsokban dolgozó képviselőknek, hogy felelősségteljesen, hitelesen és eredményesen képviseljék a választóikat. A MOL Nyrt. területén, valamint a gazdasági társaságoknál működő reprezentatív szakszervezetek politikájában, a válság kritikus éveiben, a munkahelyek megőrzése még inkább kiemelt prioritásként szerepel. Az üzemi tanácsokban dolgozó képviselők mindennapi munkájába is beépült e fontos szakszervezeti célkitűzés. A sorra kerülő üzemi tanács választásokon minden munkavállaló hozzájárulhat az üzemi demokrácia megerősítéséhez. Az üzemi tanács választás ügye a MOL Bányász Szakszervezet és alapszervezetei számára kiemelt fontosságú, mivel a jelöltjeire leadott szavazatokon keresztül döntenek a választók a szakszervezet reprezentativitásáról, a kollektív szerződéskötési jogosultságról. A választók döntik el, hogy kit hatalmaznak fel a KSZ, valamint az éves bérmegállapodás megkötésére. E nehéz években minden bizonnyal nem kell bizonygatni azt, hogy mennyire fontosak a rendezett viszonyok, a kollektív szerződés megléte, a szabályozott körülmények. Az elkövetkező hónapokban minden választott tisztségviselő kiemelt feladata a munkavállalók széleskörű mozgósítása, a sikeres ÜT szereplés. A MOL Bányász Szakszervezet a jelölési folyamat során, figyelemmel a határidőkre, megnevezi jelöltjeit, nyilvánossá teszi a jelöltlistáit, valamint a jelölteket be is mutatja. A MOL Bányász Szakszervezet múltjához méltó, a jövőt képviselő jelölteket állít a közösség szolgálatára, olyanokat akik: eddigi életpályájukon már bizonyítottak, akik elkötelezettek a munkavállalói érdekek és értékek iránt, akik felkészültek, megbízhatóak. Kalász Sándor alelnök Üzemi Tanács választás a KVV Zrt-nél! A KVV Zrt-nél bekövetkezett szervezeti változások szükségessé tették az ÜT és a munkavédelmi képviselők választásának előrehozatalát. A választások kiírása után a MOL Bányász Szakszervezet KVV Zrt. Alapszervezete megválasztotta a szakszervezet jelöltjeit. A választások a választási szabályzatnak megfelelően kerültek lebonyolításra június hónapban. A választásokat én lezárta a bizottság, és ezen a napon került sor a szavazóurnák felbontására. A szavazatszámlálás után került sor az eredmény ismertetésére, az alakuló ülés megtartására. Szavazásra jogosultak száma a KVVnél: 449 fő Ebből szavazott: 300 fő Szavazási részvétel: 68,49 % A választás eredményes volt mindkét testületben. A választások során a MOL Bányász Szakszervezet jelöltjei kerültek megválasztásra 100%-ban. Az Üzemi Tanács megválasztott tagjai: Bali János, Horváth István, Séfel Gyula, Szőke László, Kovácsné Fábics Etel, Kapitány Ferenc, Árki Norbert, Ludézer László. Kovácsné Fábics Etel A megválasztott munkavédelmi képviselők: Gáspár István, Mányoki János, Völcsei Tamás, Schell Levente, László József. Egységet! A megosztottság nem segít!

6 6 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július-augusztus Alakuló ülés Az Üzemi Tanács megtartotta alakuló ülését és megválasztotta ÜT elnöknek Kovácsné Fábics Etel kolléganőt (5. oldali képünkön), helyettesének Séfel Gyula kollégát. A KVV egész kollektívája nevében gratulálunk a megválasztott testületek tagjainak. Munkájuk végzéséhez kívánunk jó erőt, egészséget, kitartást a feladataik ellátásához, valamint a nehézségek leküzdéséhez. Polovics József szb elnök Együttes ülés a ROTARY-nál Július 7-én az Üzemi Tanács és a szakszervezetek együttes ülésén mutatkoztak be a Rotary Zrt. új vezetői. Juhász Ferenc a társaság új vezérigazgatója és Kaszás László az új gazdasági igazgató. Mindketten tapasztalt, az olajipar különböző területeit megjárt szakemberek. Juhász Ferenc fúrómérnök, legutóbb a MOL Jemen vezetője, Kaszás László közgazdász, a GES Kft. ügyvezető igazgatója volt. A vezérigazgató kérésének megfelelően a jelenlévő testületek tagjai is bemutatkoztak. A tárgyalt témák: Személyi kérdések: A társaság tervei, közel-jövőbeni feladatai: Az öt vállalat egyesüléséről: Juhász Ferenc a legfontosabb célokat összefoglalta, amely szerint a Rotarynak segítenie kell a MOL és az INA integrációs folyamatát, amivel egy olyan vállalat tud létrejönni, amely erős és fel tudja venni Közép-Kelet Európában bármelyik olajvállalattal a versenyt. A fő cél a MOL Csoport összértékének a növelése. Ehhez kapcsolódóan a Társaság víziója, hogy ennek a Közép-Kelet Európai MOL Csoport üzletágnak a Rotary Zrt. legyen Nagykanizsa központtal az integrált kútmunkálati kiszolgáló szervezete. Ennek megvalósítása mint mondta egyik fontos küldetése. Nagy jövőbeni lehetőségeket ígér az új szabály, amely szerint sem az INA, sem a MOL a jövőben olyan igényt nem adhat ki, ahová nem hívják meg a Rotary-t és a Croscot, illetve olyan műszaki igényeket sem teremthetnek csak különösen indokolt esetekben amelyeket a Rotary vagy a Crosco ne tudna teljesíteni. A tulajdonosok célja mondta a vezérigazgató az összevonással az integrációban rejlő szinergiák kihasználásával javítani a közös vállalat működőképességét, pénzügyi helyzetét, reagáló képességét, mozgásterét a pénzek átcsoportosítására, a hitelfelvevő képességét, és az érdekérvényesítő képességét. Összességében a bevételek növekedését, a kiadások csökkentését, a cég eredményességét várják. Október 31-én megszűnnek a Drill Trans, a Drill Car, a Mobilgas és az RPS társaságok és beolvadnak a Rotary Zrt-be. Szó van a későbbiekben a Geoinform Kft. beolvadásáról is, ennek kimenetele azonban ma még nem biztos. Az alaptevékenységeken kívüli (fúrás, szállítás, Juhász Ferenc az Igazgatóság megbízásából bejelentette, hogy Katona János vezérigazgató és Czémán Miklós gazdasági igazgató június 30-ával közös megegyezéssel távoztak a Társaságtól, Katona János nem kívánt élni a felkínált szakértői állásajánlattal. Fejes Józsefnek a Drill Trans Zrt. vezérigazgatójának a munkaszerződése szintén június 30-ával, közös megegyezéssel megszűnt, a tulajdonosi kör ifj. Gyergyói Jánost bízta meg október 31-éig a vezérigazgatói teendők ellátásával. A személyi kérdésekhez kapcsolódva tolmácsoltam Katona János és Czémán Miklós üzeneteit, amely szerint mindketten megköszönték a munkatársaknak a több éves együttműködést és további eredményes, jó munkát kívántak a Rotary Zrt. minden dolgozójának, vezetőjének. Fontos, hogy az R67-es az elmaradó, betervezett bevétel miatt minél hamarabb munkába állhasson és induljon Kurdisztánba, ezt kívánja minden eszközzel elősegíteni. Egyesség van a Rotary és a Crosco között, hogy sohasem lesznek vetélytársak, hanem támogatják egymást. Eszerint Kurdisztánban a Rotary végez kútmunkálatokat, MOL-os munkát, ami bíztató perspektívát jelenthet, mert 2012 után több berendezésre lesz itt szükség, s ezzel sikeressé válhat a Rotary külföldi üzletága. Ezenkívül folyamatban van 8-10 pályázat, amelyeket meg kell nyerni. Szlovákiában, Szlovéniában, Magyarországon. Lengyelországban is van pályázata a MOL-nak. A MOL a román határ mentén 3 kutatási blokkot nyert, amelyből szintén a későbbiekben lehetségesek jelentős feladatok. stb.) munkák, amelyek nem illenek a fő profilba, csak akkor maradhatnak, ha eredményt hoznak. A Rotary-ban nincs ilyen, a Drill-Trans-nál van több is. (Pl: futárszolgálat, flotta fenntartás, stb.) A fúróberendezések dolgozói és a gépkocsivezetők is egy az egyben beintegrálódnak, rájuk teljes létszámban szükség lesz. Nem ez a helyzet az alkalmazotti létszámnál. Már most látszik, hogy az alkalmazotti létszám Lépj be a MOL Bányász Szakszervezetbe! Jelentkezz a bizalminál!

7 2010. július-augusztus MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 7 jóval nagyobb, mint amire szükség lesz. (személyügy, pénzügy, kontrolling, állóeszköz-gazdálkodás, stb.) Nagy szervezeti, személyügyi kihívás, hogy az integrált vállalat szervezeteinek emberi oldalát nagy körültekintéssel alakítsuk ki, hogy minél kisebb sérelemmel távozhassanak a feleslegessé váló munkavállalók. A telephelyek racionalizálásával is foglalkoznak, integrációs team-et hoznak létre, amelyben a vállalatok képviselői vesznek részt, és részletes programot készítenek az integráció október 31-éig történő lebonyolítására. A Drill-Trans a Rotary logisztikai szervezete lesz, amelynek teljesítményét mérhetővé teszik, mint minden üzleti egységét. Kérdésekre, felvetésekre adott válaszok: (Szakony Árpád, Anger Tamás, Apagyi Gábor, Tóth Zoltán, Szalai Géza szóltak hozzá, Juhász Ferenc válaszolt) A szakember létszám megtartására törekszünk. Csak azt tudom mondani, hogy a jövőbeni tervek olyanok, hogy esély van a berendezések működtetésére. Az csak végső esetben következhet be, hogy szakembert is elbocsássunk. A létszámcsökkentésben érintett munkavállalókat minél előbb tájékoztatni kell, hogy legyen idejük munkát keresni, munkaviszonyuk várhatóan a jelenlegi cégüknél szűnik meg, a létszámcsökkentés költségei végső soron mindenképp a Rotaryt terhelik. Akik már végkielégítést kaptak, csak az újonnan indult munkaviszonynak megfelelő hányadot kaphatják. A RIG SERVICE karbantartó csapat felvásárlása is szóba került, de a jelenlegi pénzügyi helyzetben ennek nincs realitása. A MOL Bányász Szakszervezettől a munkavállalók véleményét tartalmazó, 13. havi fizetés kifizetésére irányuló határozott követelését tudomásul vettem. Az új kollektív szerződés összefésülése sok tárgyalást, egyeztetést igényel, amelyet október 31-e után tudok csak elképzelni. Általános irányelv, hogy azok a munkavállalók, akik beintegrálódnak a Rotaryba, hozzák magukkal bértömegüket és juttatásaikat, egyelőre itt is ugyanazt fogják kapni. A Rotary Igazgatóság összetételénél az volt az alapelv, hogy 1-1 fő legyen benn az INA-ból, a MOL-ból és a Croscoból, így Davor Kolenko Crosco, Ördög Tibor MOL, Törköly József INA az Igazgatóság tagja A vezérigazgató befejezésül azt ígérte, hogy minden erejével azon lesz, hogy a cég érdekeit képviselje, s a tulajdonosok és az alkalmazottak elvárásait teljesítse. Türelmet kért az új menedzsment számára, ahhoz, hogy a változások érzékelhetők legyenek. Szalai Géza szb elnök Emberi sorsok, életpályák, tanulságok Hagyományápolás Kedves Szerkesztőség! Kivonat a hiteles másolatokból! Dokumentum 1. Jegyezte dr. Papp Simon. Budapest, febr. 8. Írhatnám azt is, hogy tisztelt, de nekem inkább kedves és kedvelt, s miért? Mert VAN. A MOL Bányász Hírlap februári száma a 7. oldalával nagyon meglepett. Köszönet érte. A meghatottságtól, az Édesapám emlékétől vezérelve küldök néhány dokumentumot, mert én nem tudok Édesapámról tárgyilagosan, elfogultság nélkül írni. Két dolgot azért kiemelek: 1. Az igazság szeretete első helyezett volt nála. Az Angyal perben ami köztudottan koholt vádak alapján zajlott a Mérnök úr mellett tanúskodott. Csak a szakmai analfabéták gondolhatták azt, hogy egy kút a mérnök biztatására elvizesedik. Óriási botrány volt belőle. Rákosi, akkor május elsején ott, Biharnagybajomban akart tapsoltatni magának. Édesanyám biciklivel ment Hajdúszoboszlóról Biharnagybajomba, a tárgyalásra. 2. Munkája elismeréséül a MASZ- OLAJ Rt. Vezetőségének döntése alapján kitűzték a Hsz-1-es fúráspontot. Ő válogathatta meg a munkatársait a berendezéshez. Tóth Zoltán, az OGIL volt főmérnöke mondta nekem 1969-ben, hogy nagyon nagy szerencse, hogy az a kút meddő lett. Miért? Mert technikailag nem állt úgy az ipar, hogy egy műszaki balesetet (gázkitörést) sikeresen meg tudtak volna oldani. Rózsa! Maga is tudja, milyen nagy problémák voltak a hajdúszoboszlói mező felkutatásában. Fiatalember voltam, amikor az Apukája felvett fúrómunkásnak, Címzett: Nagys. Dr. Gotthard Károly úr, Mihályi. Igen Tisztelt Mérnök Úr! Ha szüksége van a fúróüzemnek még fúrómunkásokra, akkor a következő munkások állhatnának még rendelkezésükre: Balázs, Bereczky, Bujdosó és Margyetkó. megszerettette velem ezt a szakmát. Moszkvába kerültem egyetemre, s mikor hazajöttem a diplomával, sajnos már csak az elvesztéséről hallottam. Ilyen elöljáró mögött mit tehettünk mi a gyerekei, akik az iparban dolgoztunk az Édesanyánkkal együtt, mint azt, hogy becsülettel helytálltunk. Magamról gondolom én, de sajnos a nyugdíjazásomkor (MOL dolgozó) már nem volt szokás a 40 éves jubileumi elismerés. Minden kedves, kedvelt szerkesztőségi munkatársnak kívánok erőt, egészséget. Jó szerencsét! Izsáki Lászlóné sz. Bereczky Rózsa Valamennyien a kincstári debreceni kutató kirendeltséghez tartoznak, fiatalemberek és megfelelő fúrási gyakorlattal rendelkeznek. Ha nincs még megfelelő számú személyzete, úgy írjon ebben az ügyben Faller Gusztáv bányatanácsosnak Debrecenbe reám való hivatkozással. Faller dicséri ezeket az embereket. MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

HBM HÍRLAP. 2012. június III. évfolyam 6. szám

HBM HÍRLAP. 2012. június III. évfolyam 6. szám HBM HÍRLAP 2012. június III. évfolyam 6. szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) Mérleg alapszervezet, Kihelyezett ülés A

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

HBM HÍRLAP. KASZ Országos Tagszervezés október-november. SZOLNOK PRAKTIKER, november november 3.évfolyam 11.

HBM HÍRLAP. KASZ Országos Tagszervezés október-november. SZOLNOK PRAKTIKER, november november 3.évfolyam 11. HBM HÍRLAP 2012. november 3.évfolyam 11.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! ( Széchenyi István) Tagtoborzási tréning Szolnok 2012. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz

Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete. Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz Bánya,- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Útmutató a 2010 évi Üzemi Tanács választásokhoz Az üzemi tanács, üzemi megbízott (továbbiakban: ÜT) választásával kapcsolatos teendőket a MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával.

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. A Vasutasok Szakszervezete tagja kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben, vagy más

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31.

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé: A Pilisi Parkerdő Zrt. 100%-ban állami

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. Elsőként a CIG Pannónia Életbiztosító. Elnökségi ülés Királyházán. Egységet! A megosztottság nem segít!

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. Elsőként a CIG Pannónia Életbiztosító. Elnökségi ülés Királyházán. Egységet! A megosztottság nem segít! A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 11. évfolyan, 123. szám, 2010. október Elnökségi ülés Királyházán Szövetségiszervezeti élet A MOL Bányász

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Veszprém Vizl Péterné Szakszervezet megnevezése: 1.Pedagógusok

Részletesebben

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata mely elfogadásra került 2011. január 26-án a Kompetencia Tanács alakuló ülésén, az alapító tagok egyhangú szavazata által, azzal a feltétellel, hogy az érvényes

Részletesebben

MOST AKKOR JÁR? vagy NEM JÁR? a VASÁRNAPI PÓTLÉK!

MOST AKKOR JÁR? vagy NEM JÁR? a VASÁRNAPI PÓTLÉK! HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. november 4.évfolyam 11.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) MOST AKKOR JÁR? vagy

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv 1 Közgyűlési jegyzőkönyv Amely készült a Magyar Artériás Stiffness Társaság (1103 Budapest, X. ker. Kőér u. 2/D.) 2010. április 15-én du.17.25 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűléséről. Helyszín:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám 2 Tisztelt Olvasó! KÖSZÖNTŐ Ön Magyarország első befektetési tőkegarancia termékeket kínáló pénzügyi szolgáltatójának, a Start Tőkegarancia Zrt-nek havi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15.

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15. B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61 Tel. Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 399 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Károly Csaba Sárközi

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata.

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. 1. Bizalmi választás a Szakszervezeti csoportban A szakszervezeti csoport a SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet legkisebb szervezeti egysége. Az

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Dr. Fodor T. Gábor Ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. 276. (1) Kollektív szerződést köthet a) a munkáltató, a tagok felhatalmazása

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Az EVDSZ évi munkaprogramja

Az EVDSZ évi munkaprogramja 1 Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja Elfogadva: Budapest, 2011. február 02.-i SZV ülésen 2 Bevezető Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja az EVDSZ VI. Kongresszusán elfogadott programra, valamint az ez alapján

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Horváth Zsolt: elnöki megnyitó

Horváth Zsolt: elnöki megnyitó A Magyar Geofizikusok Egyesületének közgyűlése Horváth Zsolt: elnöki megnyitó 1 Köszöntjük társegyesületeinket: Magyarhoni Földtani Társulat Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Eötvös Loránd

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: - Moson- Sopron Megye Dr. Jáki Katalin Szakszervezet

Részletesebben

8. számú ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

8. számú ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 8. számú ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: ZÁHONY-PORT Értékesítési Osztály Záhony, 2011. március 28. FELHÍVÁS A magánnyugdíj-pénztári tagoknak 2011. február 28-ával megszőnt az a lehetısége, hogy nyilatkozattal

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE 2013. Tóthné Darabánt Anikó óvodavezető 1 Intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde Szabályzat típusa: Közalkalmazotti

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót.

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV felvéve a Magyar Dragon Szövetség Taggyűlésén, 2014. március 11-én, a Virányos Klinikán (Budapest, XII. ker., Virányos út 23/d.) Taggyűlés kezdete 19.10 óra. Jelen vannak: Tagok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-12/2014. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés Község Képviselő-testületének 2014. november 3-án, 15.30 órai kezdettel

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete E Ü D SZ M Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete II. Közgyűlés Budapest, 2010. 12. 10. "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk,

Részletesebben

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat 2016. III. szám Kedves Partnereink! Meghitt, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk! AKTUALITÁSOK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 492 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 15 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HBM HÍRLAP 43. DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL 2012. AUGUSZTUS 20. Díjazták a legszebb virágkarneváli kirakatokat. 2012.augusztus III.évfolyam 8.

HBM HÍRLAP 43. DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL 2012. AUGUSZTUS 20. Díjazták a legszebb virágkarneváli kirakatokat. 2012.augusztus III.évfolyam 8. HBM HÍRLAP 2012.augusztus III.évfolyam 8.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Tagtoborzás Szolnoki CORA-AUCHAN 2012.08.02. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István)

Részletesebben

Beszámoló a decemberi klubnap eseményeiről

Beszámoló a decemberi klubnap eseményeiről Beszámoló a 2016. decemberi klubnap eseményeiről 1 Tisztelt CSVOE Tagtársunk, Kedves Barátunk! 2016.12.15.-n csütörtökön tartotta Egyesületünk az évzáró KLUB rendezvényét. Az idei évre komoly célokat tűztünk

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

Véndiák Találkozó 2016

Véndiák Találkozó 2016 Véndiák Találkozó 2016 A Kar 2016. szeptember 23-án rendezte meg éves Véndiák Találkozóját, immár hatodik alkalommal. Az esemény hivatalosan 18.00 órakor, egy eseménydús programmal várta a regisztrált

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. Az országos rendezőszervek, köztük. 60. Bányásznapi ünnepségek országszerte Hagyományápolás

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. Az országos rendezőszervek, köztük. 60. Bányásznapi ünnepségek országszerte Hagyományápolás A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 122. szám, 2010. szeptember 60. Bányásznapi ünnepségek országszerte Hagyományápolás Kazincbarcika A tartalomból:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Szalapai Szociális Szövetkezet május 23.-án as kezdettel a Fő utca 39.sz. alatt tartott alakuló közgyűléséről.

Jegyzőkönyv. A Szalapai Szociális Szövetkezet május 23.-án as kezdettel a Fő utca 39.sz. alatt tartott alakuló közgyűléséről. 1 Jegyzőkönyv A Szalapai Szociális Szövetkezet 2013. május 23.-án 17.30-as kezdettel a Fő utca 39.sz. alatt tartott alakuló közgyűléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív tanúsága szerint: név: Bata

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: Szabolcs-Szatmár-Bereg KOORDINÁTOR NEVE: Timkó József

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/2010.05.03. sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a 2009. évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést

Részletesebben

Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2 A TARTALOMBÓL: ü Javult az ivóvíz minősége 3 9. oldal A hivatalos átadással befejeződött a Zalavíz

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa

Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa Székesfehérvárra került az Aktivitás Kupa Elkezdődött az őszi választmányi ülés Szakszervezetünk őszi választmányi ülésének első napján átadták a,,szakszervezeti Munkáért Díj"-akat, megválasztották a nyugállományú

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) Békés Megyei Lovas Szövetség JEGYZŐKÖNYV a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről Időpont: 2012. június 18. 17 00 óra Helye: Békéscsaba, Pásztor u. 34. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés) Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. november 26-án, hétfőn, 20 óra 22 perckor

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti.

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti. Elnökségi ülés: 2007. január 4. Határozatok tára 2007. Elnökségi ülések 8-1/2007 OEH.: Elnökség hozzájárul, hogy a MTSZ 2006. évben végzett munkájáról szóló beszámoló később kerüljön egyeztetésre. 8-2/2007

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. február 21. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2011. számú J E G

Részletesebben