A magyar kultúra veszteségei. Az angyali lírikus: Sárközi György

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar kultúra veszteségei. Az angyali lírikus: Sárközi György"

Átírás

1 A magyar kultúra veszteségei Az angyali lírikus: Sárközi György Készítette: Gál Fanni Szolnok, 2012.

2 2 Tartalomjegyzék Adatlap 3 Sárközi György életműve 4 Képek 11 Hivatkozások 13 Szépirodalmi hivatkozások 14 Szakirodalom 15

3 4 Sárköz György életműve Ante scriptum Megkérdeztem tizedikes osztálytársaimat, ismerik-e Sárközi György nevét, hallottak-e a Mint oldott kéve című regényéről, mit jelent a magyar történelemben Balf neve. Mindenkitől azt a választ kaptam, nem. Nekik és tizenéves nemzedékemnek alánlom az esszémet, a magyar irodalmi kánon részévé vált, de az irodalmi oktatásból kimaradt Sárközi Györgyről. Prológus Olyan alkotó ő, akinek az életműve torzóban maradt, mert olyan korban élt e földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként, kéjjel ölt. Idézzétek fel tanulmányaitokat a két világháború közti világról, a második világégés koráról, amikor az emberiség egy része letért a humánum útjáról! A holokauszt korának 6 millió zsidó embertársunk esett áldozatul. Minden ember halálával egy világ tűnik el, hiszen soha ugyanaz az ember az univerzumban már nem fog megszületni, ahogy Kosztolányi írja: Egyedüli példány, nem élt belőle több és most sem él, s mint fán se nő egyforma két levél. A hatszázezer magyar zsidó áldozat közül válasszunk ki egyet, Sárközi Györgyöt, kinek halála a magyar irodalom egyik nagy vesztesége. A veszteséget legjobban a hiánnyal tudnám érzékeltetni. Soha nem ismerhettem pedagógus nagyapámat, akinek hiánya itt él bennem, űrt hagyott halála mindannyiunk életében, de a családunk és tanítványainak emlékező képzelete megidézi az ő alakját, szavait, gondolatait. Ez történik a családban, de ugyanígy van a makrovilágban, a társadalomban is. Ha nem ismerjük meg egy művészáldozat életművét, a hiányát sem érezzük, de ha elolvassuk alkotásait, megértjük üzenetét; a magyar kultúrát ért veszteség nagyságát is tudni fogjuk. Kövessük végig együtt Sárközi György életét! A biográfia után nézzük meg Sárközinek, mint politikusnak, s mint írónak, költőnek a munkáit! Sárközi György életének állomásai Hívő és áhítatos katolikus volt, tudatát és erkölcsi magatartását a magyar lét határozta meg /1./, de üldözött zsidóként, munkaszolgálatosként halt meg Balfon január 22-én született Budapesten, polgári családban. Iskoláit Vácott és szülővárosában végezte ban egy félévet hallgatott a budapesti egyetem jogi karán, ahol a dédnagyapám: Gömöri Árpád évfolyamtársa volt. Nézzétek meg anyai dédapám egyetemi indexét! Sárközi is ilyet kapott kézhez. Az indexben a híres Négyesy professzor aláírását is olvashatjátok, aki elindította a Nyugat nemzedékének legnagyobbjait. Sárközi nyughatatlan művészember volt, aki rövid ideig a Zeneakadémián is tanult, majd filozófiát hallgatott. Mire következtethetünk ebből? Nem a diploma megszerzése vezette véleményem szerint, mint minket, akik be akarunk jutni egy

4 5 felsőoktatási intézménybe, és használható diplomával akarunk kijönni onnan, hanem a mindent tudás vágya, a világ megismerésének óhaja től az Atheneum lektora lett. A költői vénáját a Nyugat legnagyobb esztétája, Osváth Ernő fedezte fel, ő remek érzékkel választotta ki a legjobbakat. Gondoljatok az irodalomórákon megismert Móriczra, Kosztolányira, vagy a nagy második nemzedékre, Szabó Lőrincre, Illyés Gyulára, akik közé ő is tartozott! Babits legtehetségesebb tanítványának tartották ban megjelent első kötete Angyalok harca, majd egy évre rá a Váltott lélekkel című versgyűjteménye. Részt vett az 1927-ben induló Pandora szerkesztésében. A lírikus 1931-ben Mint oldott kéve című regényével lépett a közönség elé ban feleségül vette Molnár Ferenc, a mindannyiunk által ismert A Pál utcai fiúk című regény szerzőjének a lányát, Mártát. Lángoló szerelemmel szerette kedvesét. Egy pillanatig sem gondolt arra, hogy a zsidó ősök mellé egy zsidó asszonnyal kötött házasság végérvényesen az üldözendők közé sorolja. /2./ 1935-től 3 éven keresztül a Válasz című folyóirat szerkesztőjeként dolgozott, és közben létrehozta a Magyarország felfedezése szociográfiai könyvsorozatot től a Márciusi Front egyik irányítója volt, gondolataiért bíróság elé állították től a Kelet Népénél dolgozott. Ebben az évben a líra, az epika mellett a harmadik műnemben is kipróbálta magát, megírta a Dózsa című tragédiáját. Életében még megjelent a Higgy a csodában! kötete, de Mindhalálig ciklusát csak halála után jelentették meg Összes verse és kisebb műfordításai című 1947-es, a mai napig legteljesebb, lírai életművét bemutató kötetben. Feltétlenül olvassatok bele! Gyerekeknek szóló meséi csak a Rákosi-korszakban jelentek meg, 1955-ben. Halálának körülményeihez idézzük meg a kortárs Radnóti Miklóst! Úgy élek e kerge világ közepén, mint / ott az a tölgy él; tudja, kivágják, s rajta fehérlik / bár a kereszt, mely jelzi, hogy arra fog irtani holnap már a favágó, - várja, de addig is új levelet hajt. Rajta is ott a kereszt egy iszonyatos kor törvénye szerint, de dacol a sorsával, ír, alkot. Mert mi a költő feladata? Inter arma, silent musae? /Fegyverek közt hallgatnak a múzsák?/ Nem! Az erkölcsös élet és az alkotás! Példát adott a mának is magatartásával, helytállásával. Gondolkodjatok el ezen! Sárközi 1944-ben, mikor a németek megszállták Magyarországot, már nagy beteg volt, a mártonhegyi tüdőszanatóriumban kezelték. A totalitárius rendszer azonban nem tesz kivételt, őt is munkaszolgálatra hurcolták. Már a magyarországi zsidótörvények idején a barát: Szabó Lőrinc azt mondta Sárközinek, legyen öngyilkos, mert hasonló helyzetbe kerülve ő azonnal végezne magával. /3./ Keressük meg a térképen Pozsonyt és Kőszeget! E két település térségében húzódott a Niederdunau erődvonal, a német-magyar határ mentén. Itt akarták a németek megvédeni az Anschlusszal megszerzett ostmarki, azaz az ausztriai területeket, elsősorban Bécs és Graz térségét, közvetetten pedig a Német Birodalmat márciusának végéig 35 ezer zsidó

5 6 kényszermunkás dolgozott itt embertelen körülmények között. Nézzétek meg a térképen a Sopronhoz közeli Balf települést! Ide került a művészet humanizmusát, a magyar és európai irodalom egységét hirdető Szerb Antal, akinek összefoglaló műveit irodalomórán már mindannyian forgattuk; vagy Halász Gábor, korának nagy kritikusa, esztétája, Sárközi György társaságában. Idézzük fel, hogy milyen élet alatti életet éltek itt Balfon! A hideg, nyomorúságos szálláshelyekről hajnalban kiterelték őket az úttestre, a vizes pótkávé kiosztása után felvették szerszámaikat, és elkezdődött az estig tartó robot. Földmunkákra indultak, futóárkokat, géppuska - és golyószóróállásokat, széles árkokat, tankcsapdákat ástak. Léteztek kő - és fakitermelő csoportok, szállítóbrigádok, nádvágók is. /4./ Úgy kellett dolgozniuk, hogy a munka minden testi energiájukat felemésztette, de megfelelő kalória utánpótlást nem kaptak, csak híg marharépa-levest, kenyeret minden harmadik nap. Ha titokban élelemhez jutottak, azt azonnal el kellett fogyasztani, nehogy az őrök, vagy akár rabtársaik is megtalálják náluk. Az élelemért sokszor ruházatuk darabjait adták cserébe. A szerencsésebbek segítséget kaptak a falu sok önzetlen lakójától, akik életüket kockáztatták, mert nem értettek egyet egy embertelen rendszer terrorjával és az erkölcs parancsát választották. Igazi hősöknek tartom a segítőket azokkal szemben, akik önként, vagy hivatalból, de szolgálták a megszálló német hatalmat. Kegyetlenül megbüntették az őrök a segítőket és a megsegítetteket is. Szita Szabolcs professzor úr könyvéből tudom, hogy Balfon, Kópházán, Fertőrákoson alig akadt zsidóőrnek álló lakos, de azt is, hogy a háború után sok német családot kitelepítettek innen./5./ Nem tudtak tisztálkodni, így tizedelte őket a tífusz. A rabok lelkét pedig az gyötörte meg, hogy semmit nem tudtak szeretteikről, a külvilágról, levelet nem írhattak legálisan és nem is kaphattak. Szerb Antal Balfot átkozott helynek /6./ nevezte levelében. Utolsó, titokban írt levelében ez állt: A háborúnak nemsokára vége lesz, ez tartja bennem a lelket. /7./ Szellemi életünk nagyjai közül egyikük sem érhette meg a szabadulást. Balfon halt meg Szerb, Halász és március 8-án az éhezéstől legyengült Sárközi György is. Vizsgáljuk meg együtt, milyen életművet hagyott maga után! A politikus, a gondolkodó, a szellemi vezér Sárközi György a harmincas évek elejétől egyre intenzívebben fordult a társadalmi problémák felé; elsősorban a parasztág sorskérdései izgatták. Ezt azért tartom fontosnak, mert fővárosi születésű volt, ott élte életét urbánus közegben, mégis meglátta a paraszti társadalom nyomorát, nagy empátiával figyelte helyzetüket. Magyarországon a harmincas évek elején jelentkezett a népi írói mozgalom, melyhez Sárközi is csatlakozott, egyik vezérüknek ismerték el. A mozgalom tagjai fiatal értelmiségiek voltak, akik Kovács Imrével vallották: A politika a valóság ismerete nélkül kuruzslás, első teendőnk a valóság feltárása /6./ Ekkor születtek meg a paraszti világ életét feltáró szociográfiák, többek között Illyés Gyula, Féja Géza, Veres Péter,

6 7 Szabó Zoltán, Erdei Ferenc, Kovács Imre tollából. Sárközi, a Debrecenből Budapestre került folyóirat, a Válasz szerkesztőjeként 1935-től 1938-ig jelentős feladatot vállalt a népi írók mozgalmának szervezésével, az eszméik terjesztésével. /7./ A népiek politikai nézetei sokfélék voltak, de megegyeztek abban, hogy a magyar társadalom alapja a parasztság, s e rétegnek a problémáit kell mindenek előtt megoldani. Véleményük szerint radikális földreformra van szükség, hiszen ezt a helyzetet a Nagyatádi - féle 1920-as földtörvény nem oldotta meg az első Teleki kormányzat idején. Fel kell nevelni egy népi középosztályt, hiszen a jelen politikai elitje a parasztág helyzetének megoldására alkalmatlan, vallották. Sárközi György 1936-ban elindította a Magyarország felfedezése szociográfiai könyvsorozatot. Itt jelentek meg a szépirodalmi igénnyel megírt szociográfiák, többek közt Illyés Gyula Puszták népe, Erdei Ferenc Futóhomok, Szabó Zoltán A tardi helyzet című művei, melyek a szegényparasztság segélykiáltásainak, nyomorúságos helyzetének, szociológiai ihletésű leírásai, néhol a teendőket is megfogalmazva. /8./ Sárközi részt vett a Márciusi Front megszervezésében is, mely neves népi írók és baloldali értelmiségiek szervezete volt. A név Újhelyi Szilárdtól származott /9./, utalva az 1848-as hagyományokra. Programjukat ők is 12 pontba szedték, mely többek közt tartalmazta az ország demokratikus átalakítását, az alapvető szabadságjogokat, az általános választójogot, a földreformot, a progresszív adózást, a 40 órás munkahetet, és a magyar revíziót. /10./ A programot Kovács Imre fogalmazta meg, s azonosult vele a Centrál kávéház köre, akik közt volt Sárközi és Donáth Ferenc. A közös megbeszéléseken részt vett Illyés Gyula, Féja Géza és Szabó Lőrinc is. A Front egyszerre volt szellemi és politikai mozgalom. Darányi Kálmán azonban 1938-ban betiltotta a rendszerre veszélyes Márciusi Front működését. Illyés Gyula írta Sárköziről, hogy az ő otthona volt az üldöztetések alatt a mozgalom legmeghittebb találkozó helye, a Márciusi Front kiáltványait az ő íróasztalán írták meg. /11./ Sárközi 1939-ben rövid ideig részt vett a Kelet Népe, szintén népi folyóirat munkáiban, de egyre jobban kiszorították a közéletből. Nézeteit nem adta fel, de főleg a szépirodalomnak élt ettől kezdve. Az író, költő Sárközi A szavak szelíd pásztorának, ahogy magát nevezte, nézzük végig a költői fejlődését! Vegyük elő Sárközi György Összes verse című kötetet, és olvassuk el a négy verseskötetnyi életmű 166 versének és a kötetbe fel nem vett 18 költeményének legérdekesebb és legszebb darabjait! Az első nagy ciklusa az Angyalok harca /1926/, mellyel viszonylag későn jelentkezett, de a kései indulás előnyt is rejtett magában. Ezek a művek nagy művészi igénnyel megírt alkotások, tökéletes összhangot érzek tartalom és forma közt. Amikor elolvassátok ezeket a műveket, egy teljesen új költői világ tárul majd elétek. A mi nemzedékünknek a Nyugat lírikusainak karizmatikus, hatalmas alakjai ismertek, de feltétlenül el kell olvasnotok Sárközi

7 8 műveit is! Egyedi, eredeti, de ha kötni kellene számunkra jobban ismert kortársaihoz, akkor leginkább Babitshoz érzem közel állónak formakultuszát; halk szavúsága, témaválasztása pedig Tóth Árpád szomorú, bánatos lírájához közelíti. Az első kötetének eszmevilágát mi határozta meg? Az ősök hitével szakítva, a világmagyarázatot a katolicizmusban találta meg. Mély, áhítatos vallásosság hatotta át, és az Isten teremtette természetben, a nagy univerzumban való békés feloldódás gondolata. A világ végtelenségében Isten testesül meg, isteni hatalma teszi széppé a földi szemmel felfogható, érzékelhető természeti közeget. Assisi Szent Ferenc XX. századi magyar gyermeke ő; a nagy előd a természet végtelen csodáit testvérének fogadta híres Naphimnuszában, Sárközi is éltető közegét a természetben találta meg: himnikus fohásza szól a holdhoz, a naphoz, tekintetét az ég felé emeli, a csillagok világához. Modern panteizmus ez. Kötetében felhasználta az ősanyagok irodalmi toposzát. A víz, mint a földi létezés meghatározó eleme, az archeanyag ott hullámzik az egész kötetében. Foglalkozik a mulandósággal, a halállal, az emberi létezés őszével, de sokkal erősebbnek érzem az életigenlést. A gravitáció szerint a testeket a föld vonzza magához, ő azonban fölfelé zuhan. Dalolva kitárulkozik bodzabokor létében, áthatja lelkét az ég kékje, a tűnő szivárvány, mint ahogy a romantikus Shelley is azonosulni tudott a nyugati széllel. Mély filozófiai kérdések izgatják, a létezés miértje, melyet Schopenhauer úgy fogalmazott, hogy a halál az nem más, mint az álomból való felébredés, ő azt írja: Ó álmodom gyakran, hogy minden csak álom itt,/ Hogy álom az álom és álom az ébrenlét. A létezés relativitásáról beszél, csakúgy, mint a barát Szabó Lőrinc is. S ami a földi létében vigaszt adhat az nem más, mint a keresztényi szeretet. Ismeritek Pál apostol szeretet himnuszát? Olvassátok el Sárköziét is! Nézzétek, fény villan az égen és azt lobogja: szeressétek egymást! Az egyetemes emberi részvét hangja szól a sorokból. A következő kötetének címe sokat elárul: Váltott lélekkel /1927/. Fájdalmasabb, reménytelenebb világot szólaltat meg. /12./ Válság ez? Nem, inkább útkeresésének lírai vetülete, mert semmi, semmi sem jó úgy, ahogy van. A külső világ rátört életére. A költészetben nem az elsődleges képi jelentéssíkban, nem a denotációban, hanem a konnotációban, a másodlagos jelentésmezőben kell keresnünk a megoldást. A Váltott lélekkel verseinek kulcsszavai: Káin, eső, bilincs, torony, tiltó csúcsok, mind-mind a világ rettenetének a képei. Ehhez társul az út, az utazás, az úton levés ősi irodalmi toposza, mely mindig nyugtalanító messzeségekbe visz. Hajnali ködben indult a szekér, útját fekete sasok követik vad vijjogással, vánszorogtam nagy utamon tovább, térben és időben veszélyeztetettnek érzem létét, melyet leginkább Arany Az örök zsidó című művéhez tudok hasonlítani. Feltétlenül olvassátok el verses curriculum vitaejét, melyben, bár tudjuk, hogy az irodalom az fikció, mégis életútját megismerve reális önportrét és önértékelést kapunk, amint az éjszaka szörnyeteg árnyai közül a Fényre vágyik.

8 9 Beszédesek a címei. Harmadik kötetének a Higgy a csodában! címet adta a világháború rettenetében, 1941-ben. A kortárs költők is esztétikai szempontból azt az utat járták, mint Sárközi. A csapongó forma megszelídült, s költeményei a neoklasszicizálódás vonalát követték. Nem lehet műveit pusztán önmagukban értelmezni, mindegyik alkotása mögött ott az embertelen kor, a fasizálódás világa. A bukolikus, pásztori közeg Radnótinak a megnyugvást adta, Sárközi is Vergilius útját járta. Nem felelnek meg művei a klasszikus ecloga követelményeinek, de a bukolikus idill nála is menedék, például a Pásztorok című művében; az erdő pedig rejti, mint nem oly rég Adyt a Bakony rengetege. A mezítelenre vetkőztette című művében a fák, az élet fái már csupaszon állnak, s a címadó vers alapján olyan kor jött el, ahol már csak a csodában lehet hinni, más fogódzó nem maradt, talán a csak a megtartó hitvesi szeretet. Nem adatott meg neki, hogy a Mindhalálig című kötete életében megjelenhessen. Már nem a vágy és a képzelet alakította verseit, hanem a barbár világ valósága. Művei a rezignáció hangján íródtak, a számadás igényével. A tavasz eltűnt az életéből, elsötétült a világ, s a csend remeg. S elhangzott a summázat a November című versében: Meghalsz, ha el nem menekülsz! Sárközi az epika műnemében is kipróbálta magát, megírta a Mint oldott kéve című regényét, mellyel az es szabadságharcnak állított emléket. Precíz könyvtári kutatások után kezdett hozzá a történelmi életregényéhez. A mű katolikus pap hősének, Mednyánszky Cézárnak a hite megrendült, lelke válságba került, mely nem más, mint Sárközi új út keresése, mert egyre nehezebben tartja egységben vallásos áhítatát. /13./ A Mednyánszky testvérek közül Cézár a legkisebb, a papi hivatást választotta a családi döntés alapján; 1848-ban tábori lelkészként szolgált. Feltétlenül olvassátok el a regényből a kápolnai csatát bemutató részt, melyben a mű főhőse is részt vett! Az emigráció éveiben darabokra hullott az élete, reverendáját levetette, de hiába tért vissza, a társadalomba nem tudott beilleszkedni, az idillből az útja a tragédiába torkollott. Még Jókai a szabadságharc hőseposzát írta meg A kőszívű ember fiaiban, addig Sárközi negatív fejlődésregényével deheroizálta a kort, melyben benne a jelen fájdalma. A modernizmus és a romantika határán álló műből Révész György készített filmsorozatot ban. Hívjátok elő a Magyar Televízió archívumából, és nézzétek meg! A lírikus alkat úgy érezte a népi mozgalom küzdelmeiben, hogy a kor problémáit, a gondolatok ütköztetését leginkább a dráma nyelvén lehet kifejezni, ekkor írta meg Dózsa című drámáját /1939/. Jelentős Sárközi fordítói tevékenysége. Úgy gondolom, az tud igazán hű tolmácsolója lenni a világirodalom klasszikusainak, aki maga is kilép saját műveivel az irodalom színpadára.

9 10 Két hatalmas vállalkozás kötődik a nevéhez: lefordította Goethe Faustját, és Thomas Mann József és testvérei regényciklusát. Olvassátok el a gyűjteményes kötetéből Petrarca, Dante, Corneille, Campanella, Tasso fordításait is! Epilógus A történelem egyedi tragédiája, szégyene. A XX. század Golgotája. II. János Pál pápától származik ez a gondolat. Úgy gondolom, szívbemarkoló igazsággal jellemezte a kort, a holokauszt idejét II. János Pál. A mi nemzedékünk feladatát pedig abban látom, hogy nagyon pontosan meg kell ismernünk a történelemnek ezt a borzalmas időszakát, és úgy kell élnünk, gondolkodnunk, cselekednünk, hogy soha meg ne ismétlődhessen, és őriznünk kell az áldozatok emlékét. Azt írta Hegedűs Géza: De fölösleges ábrándos találgatás lenne azon töprengeni, mi lett volna Sárközi György további útja, ha szervezete csak egy hónappal tovább bírja. /14./ Mi a véleményetek erről a gondolatról? Én nem teljesen értek vele egyet. Én tovább akarom gondolni! Sárközi 46 évesen lett egy embertelen világ áldozata, kettétört az élete, az életmű, amit ránk hagyott kerek, mégis a nagy egészet nézve torzó. A fasiszta barbarizmus elvette tőle a kiteljesedést, tőlünk, utódoktól pedig a művek, gondolatok sokaságát. Sárközi szellemi végrendeletét az Esőcseppek című költeményében fogalmazta meg. Szerintem ez a leggyönyörűbb és egyben legmegrázóbb alkotása. A mű elején félve, remegve hiszi, hogy lesz olyan utód, aki új életet kezd, ha leveszi a polcról a kötetét; hinni akart a költészet feladatában, de a vers végén ezt írja: Mint lehelet a hideg ablakon,/ úgy sorvad el emlékem egy napon/ s mint a porszem, mely sivatagba hull,/ az időbe veszek nyomtalanul. Nem hagyhatjuk, hogy ez bekövetkezzen!

10 11 Képek

11 Képek jegyzéke 1. Sárközi György portréja (www.magyarzsido.hu/kultura/muveszek) 2. Dédapám: Gömöri Árpád egyetemi indexe (családi fotó) 3. Dédapám: Gömöri Árpád egyetemi indexe (családi fotó) 4. Dédapám: Gömöri Árpád egyetemi indexe (családi fotó) 5. Emléktáblája egykori lakóhelyén A9betkrt7.jpg 6. Sárközi György portréja p://hdke.hu/files/sarkozi_gyorgy. 7 A balfi emlékmű tbm=isch&tbnid=v

12 13 Hivatkozások 1. Hegedűs Géza: Arcképvázlatok, Móra Kiadó, Budapest, Hegedűs Géza, im. 3. Hegedűs Géza, im. 4. Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt, Korona Kiadó, Budapest, Szita Szabolcs, im. 6. Szita Szabolcs idézi: Halálerőd, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Szita Szabolcs idézi, im. 8. Pintér István: A Márciusi Front, Kossuth Kiadó, Budapest, Magyar irodalmi lexikon, főszerkesztő: Benedek Marcell, Akadémiai Kiadó, Budapest, Pintér István, im. 11. Pintér István, im. 12. Pintér István, im. 13. Illyés Gyula előszava, Sárközi György összes verse és kisebb műfordításai, Sarló kiadás, Budapest, Magyar irodalmi lexikon, im. 15. Hegedűs Géza, im. 16. Illyés Gyula, im.

13 14 Szépirodalmi hivatkozások Radnóti Miklós: Töredék Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd Radnóti Miklós: Első ecloga Sárközi György: Angyalok harca című kötetéből Fölfelé Más hazába A szeretet himnusza A váltott lélekkel című kötetéből Váltott lélekkel Utazás Tiltó csúcsok Önéletrajz Higgy a csodában! című kötetéből Pásztorok Mindhalálig című kötetéből November Sötétség Esőcseppek

14 15 Szakirodalom Magyar életrajzi lexikon, főszerkesztő: Kenyeres Ágnes, Akadémiai Kiadó, Budapest, Magyar irodalmi lexikon, főszerkesztő: Benedek Marcell, Akadémiai Kiadó, Budapest, Magyar irodalom története VI., főszerkesztő: Szabolcsi Miklós, Akadémiai Kiadó, Budapest, Hegedűs Géza: Arcképvázlatok, Móra Kiadó, Budapest, Szita Szabolcs: Halálerőd (A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez ), Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés, holokauszt, Korona Kiadó, Budapest, Pintér István: A Márciusi Front, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, Sárközi György összes verse és kisebb műfordításai, Sarló kiadás, Budapest, 1947.; Illyés Gyula előszava Wikipédia, Sárközi György

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

XX. A Nyugat további alkotói

XX. A Nyugat további alkotói XX. A Nyugat további alkotói 1. Krúdy Gyula Hol, mikor született és halt meg az író? 2. Mely helyszíneknek van komolyabb szerepe életútján? 3. Milyen kapcsolat fűzte az alábbi nőkhöz? Csákányi Julianna:

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

XIX. Kosztolányi Dezső

XIX. Kosztolányi Dezső XIX. Kosztolányi Dezső 1. Hol, mikor született és halt meg a Kosztolányi Dezső? 2. Hol, milyen tanulmányokat folytatott? 3. Milyen kapcsolat fűzte a következő személyekhez? Ady Endre: Babits Mihály: Brenner

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó Orbán János Dénes Irodalomra hívó szó Nyíltan és bátran kiáltom ki ezt a végső célunkat. Minden hátsó gondolat nélkül, őszintén. És hiszem, hogy ott lappang ez az akarás mindnyájunk lelkében, akik tisztán

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( )

Ady Endre. Irodalom tétel. Ady Endre ( ) dezs.extra.hu tételek gyûjteménye Ady Endre Szerzõ dezs Irodalom tétel Ady Endre (18771919) Életrajz 1877.nov.22én született Érmindszenten. Apja hétszilvafás nemes volt. Elszegényedés. Nemesi család. Paraszti

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

BABITSszexregény. (Babitsról, Török Sophie-ról, Esztergomról eg yebekről)

BABITSszexregény. (Babitsról, Török Sophie-ról, Esztergomról eg yebekről) Onagy Zoltán BABITSszexregény tavaszi ir amlás ősszel (Babitsról, Török Sophie-ról, Esztergomról eg yebekről) 2011 Az egész sorsában van valamit végtelenül sivár tragikum. A költő nem jobb, mint kora Babits

Részletesebben

V. Az európai romantika irodalmából

V. Az európai romantika irodalmából V. Az európai romantika irodalmából 1. Helyezd el időben a romantika stílusirányzatát! 2. Milyen irányzatokkal volt kapcsolatban, illetve ellentétben a romantika? 3. Milyen művészeti ágakban volt jelen?

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13 PM Page 3 Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN Szerkesztette Finta Gábor Sipos Lajos AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

X. Vörösmarty Mihály. 1. Életrajzi adatok. 2. Mi a kapcsolata a következő személyekkel? 3. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz?

X. Vörösmarty Mihály. 1. Életrajzi adatok. 2. Mi a kapcsolata a következő személyekkel? 3. Hogyan kapcsolódnak Vörösmartyhoz? X. Vörösmarty Mihály 1. Életrajzi adatok a) Mettől meddig élt Vörösmarty Mihály? b) Hol tanult? c) Hogyan kötődik az alábbi helyekhez? Baracska: Börzsöny: Debrecen: Görbő: Nyék: d) Mikor volt országgyűlési

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Beküldendő válaszlap

Beküldendő válaszlap Irodalmi feladatsor Rejtő Jenő születésének 111. évfordulója alkalmából Beküldendő válaszlap (1905 194 A csapat neve: A csapat tagjai: Osztály: Elérhető pont: 250 pont Elért pont: pont Leadási határidő:

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.)

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) 1. Az apostol Petőfi eszméinek szótára. (Illyés Gyula) Tétel: Petőfi Sándor: Az apostol 2. Nálam a kompozícióban van a poétika. (Arany János) Tétel: Arany János kései balladái

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

XVIII. évfolyam XII. szám

XVIII. évfolyam XII. szám XVIII. évfolyam XII. szám Az IPA világszerte a rendvédelmi szervek aktív és nyugalmazott állományából toborozza tagságát, célja a formális, szakmai kereteken túlmutató személyes kapcsolatok kialakítása,

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.

Ady Endre. Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ady Endre Ady Endre (Érmindszent, 1877. november 22. Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Apja Ady Lőrinc hétszilvafás nemes. Anyja Pásztor Mária, papok

Részletesebben

Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK

Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK Előzmények: Gunter Demnig német művész volt az első, aki betonkockára applikált réztáblácskába véste az elhurcoltak nevét,

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Az európai irodalom története" mint önéletrajz

Az európai irodalom története mint önéletrajz Az európai irodalom története" mint önéletrajz FERENCZI LÁSZLÓ A Szigorú Úrnő uralja a századforduló irodalmát. Neve és neme változik, de mivel már a Múzsák is asszonyok voltak, legillőbb azon a néven

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak.

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. 1 Elnök urak, tisztelt emlékezők! Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. Embertársainkhoz, akik arra születtek, hogy megértésre,

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

ÓRATERV. Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések percben. Eszközök munkaformák 1 RÁHANGOLÓDÁS. Módszerek Tanulói

ÓRATERV. Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések percben. Eszközök munkaformák 1 RÁHANGOLÓDÁS. Módszerek Tanulói ÓRATERV A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: informatika Az óra címe: A katalóguscédula Az évfolyam: 6. Az óra célja és feladata: (részletesen kifejtve, a tanítandó fogalmak és a fejlesztendő

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare Învăţământul Preuniversitar LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Kultúrtörténeti kalandozások. Ókori költészet

Kultúrtörténeti kalandozások. Ókori költészet Kultúrtörténeti kalandozások Ókori költészet Mit tudsz az ókori Görögországról és Rómáról? Mivel foglalkoztak, miből éltek? Hogyan, milyen értékrend szerint éltek? Miben hittek? Keress az interneten görög

Részletesebben

Képtelen Képeslapok. Beszámoló a Budapesti Javítóintézet Pályázati Tevékenységről. Jelképek (H. István, 2014)

Képtelen Képeslapok. Beszámoló a Budapesti Javítóintézet Pályázati Tevékenységről. Jelképek (H. István, 2014) Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA TARTALOM A líra jellemzői A lírai művek osztályozása A görög líra Szapphó Anakreón Összefoglalás 1 A líra jellemzői A líra, magyarul költészet, a legszubjektívebb

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Feladatok: (32p.) Összesen elérhető pontszám: 32+58=90pont 0-45= = = = =5. Ellentétek

Feladatok: (32p.) Összesen elérhető pontszám: 32+58=90pont 0-45= = = = =5. Ellentétek Ellentétek Szomjan halok a forrás vize mellett; Tűzben égek és mégis vacogok; Parazsas kályhánál vad láz diderget; Hazám földjén is száműzött vagyok; Csupasz féreg, díszes talárt 1 kapok; Hitetlen várok,

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

József Attila (1905 1937)

József Attila (1905 1937) József Attila (1905 1937) Életrajz - 1905. ápr. 11., Budapest (Ferencváros, Gát u. 3.)) - szülei: József Áron (bánsági szappanfőző munkás), Pőcze Borbála (szabadszállási cselédlány, mosónő) - testvérek:

Részletesebben