TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 11. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2004 SZEPTEMBER SZÁMOK PIACOK EMBEREK. LIPÉCZ GYÖRGY: Adótáblák és társadalmi viszonyok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 11. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2004 SZEPTEMBER SZÁMOK PIACOK EMBEREK. LIPÉCZ GYÖRGY: Adótáblák és társadalmi viszonyok"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA SZÁMOK PIACOK TUDOMÁNYOS EMBEREK KÖZLEMÉNYEK LIPÉCZ GYÖRGY: Adótáblák és társadalm vszonyok BÖCSKEI ELVIRA: Unós támogatások elszámolás buktatók SZEGÕ ANDREA: Munkaerõpac és deregulácó PAPP FERENC: Ellátás Lánc Menedzsment KOVÁCS EDITH, DUDÁS JÁNOS: Matematka, logka eszmeuttatások KELEN ANDRÁS: Szocográa a kézmûves masszõzök vlágáról SZEPTEMBER

2 EDDIG MEGJELENT KÖTETEINK: Globalzácó, átalakulás, vállalat környezet (000) Átmenet, elzárkózás, versenyképesség (000) Verseny Európa küszöbén (00) Nemzetköz kapcsolatok külgazdaság (00) Oktatás, kutatás, gyakorlat (00) Ks- és középvállalkozások Magyarországon (00) Specal ssue: On the Way to the European Unon (angol nyelven, 00) Inormácó, tudás, versenyképesség (003) Fatal kutatók két nemzedéke (003) Európazácó, globalzácó, reormok (003) A vlág 00 után (004) Ft

3 SZÁMOK PIACOK EMBEREK A Magyar Tudomány Napa országos rendezvénysorozat keretében, az Általános Vállalkozás Fõskolán, 000. nov tartott tud yos knerenca anyaga ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA Budapest, 004 szeptember

4 SZERKESZTETTE: G. Márkus György õskola tanár, Általános Vállalkozás Fõskola LEKTORÁLTÁK: Báthor Zsuzsanna õskola adunktus, beegyzett könyvvzsgáló Lpécz György, a közgazdaságtudomány kanddátusa, tanszékvezetõ õskola tanár, Általános Vállalkozás Fõskola G. Márkus György, a poltkatudomány kanddátusa, õskola tanár, Álatlános Vállalkozás Fõskola Szegõ Andrea, a szocológa kanddátusa, tanszékvezetõ õskola tanár, Általános Vállalkozás Fõskola KIADJA AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA Felelõs kadó: Antal János õttkár Felelõs szerkesztõ: G. Márkus György Kadványszerkesztõ: Németh Zsuzsa Nyomda elõkészítés: Somogyvár Gyuláné ISSN:

5 TARTALOM Lpécz György: A progresszív övedelemadó, az nlácó és a makroszntû 7 övedelemelosztás Böcske Elvra: Számvtel dlemmák. A vssza nem térítendõ elesztés 9 támogatások elszámolásának buktató Szegõ Andrea: Változások a oglalkoztatáspoltka szervezetrendszerében 7 hazánkban és unós sznten Papp Ferenc: Az Ellátás Lánc Menedzsment ellegzetessége Magyarországon 37 Kovács Edth: Sztochasztkus kapcsolatok elemzése során elmerült problémák 47 és ezek kezelésére alkalmas alternatív módszerek Dudás János: Statsztka módszer mennység smérvek üggetlenségének 63 vzsgálatára Kelen András: Szocográkus bestárum a prostítúcó emancpáltabb 83 határterületerõl TÓTH ANTAL EMLÉKDÍJAS SZAKDOLGOZAT Verbász Beáta: A rendszer tragédáa. Az 968-as gazdaság reorm elõzménye, bendítása és kudarca VÁLLALKOZÁSSZERVEZÕ SZAKOS VÉGZÕS HALLGATÓK SZAKDOLGOZATAINAK ANNOTÁCIÓI Füz Andrea: Családtámogatás a lakosság övedelemadó-rendszerben 5 Gulyás Edt: A Treasury-tevékenység bemutatása a Magyar Külkereskedelm Bank Rt-n keresztül 5 Farkas Gábor: Az üzlet tervezés bemutatása a Magyar Vllamos Mûvek Rt-nél 6 Konnert Olíva: A multnaconáls vállalatok htelezés hpermarkete 8 Rnkócz-Kovács Dánel: Magyarország nyíltvégû beektetés alapok, 9 az alapkezelõk helyzete és klátása Szalók Krsztna: Mért obb a telesítménymenedzsment-rendszer? 9 Kukucska Szlárd: A Dunaerr Lemezalakító Kt. vagyon, pénzügy, övedelm 30 helyzetének elemzése Kurucz Judt: Hogyan orognak a ogaskerekek? A Postabank-Leasng Rt. 3 mûködésének bemutatása Tumpek Adren: A pálnka múlta, elene, övõe 3 Pápa Kataln: Gépármû-orgalmazás és szervzelés az Európa Unóban 33 és Magyarországon

6 Laczkó Rta: A magyar monetárs poltka célktûzésenek és 34 ornt-eszköztárának bemutatása Thany Zsuzsanna: Magyarország lakásnanszírozás az Európa Unó 36 küszöbén Kocss Dóra: A Robert Bosch Elektronka Kt. HR stratégááról 37 Werly Szlva Anna: A Gyors-Ház Kt. üzlet tervenek elemzése 38 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKOS VÉGZÕS HALLGATÓK SZAKDOLGOZATAINAK ANNOTÁCIÓI Gellért Anna: Az Útterv esélye 40 Fáth Mklós. A közös agrárpoltka hatása a magyar búza- 40 és kukorcatermesztésre Fülöp Ankó: Külkereskedelem és vám az unós csatlakozás során 4 Gárdony Erka: Kaszkadõr dublõr veszélyszínész 4 Gyurcsó Ákos: Törökország kurdkérdés 4 Jagascs Zsuzsanna: Az élethosszg tartó tanulás az Európa Unóban 43 és Magyarországon Incze Nkoletta: Alkalmazkodás és toleranca 45 Kardos Orsolya: A vasút közlekedés szabályozása az Európa Unóban 46 valamnt a csatlkozás hatása a haza vasútra Jene Gzella: A regonáls poltka alakulása a Nyugat-Dunántúl Régóban 47 és ennek hatása Zalaszentgrót statsztka körzetére Csatár Réka: A kulturáls örökségvédelem európa unós gyakarlata 48 és a csatlakozásból eredõ haza eladatok Debreczen Krsztna: Kína a XXI. század nagyhatalma? 49 Drexler András: Az ENSZ békeenntartó tevékenysége 49 Fár Eleonóra Anna: Patkák marketnge 50 Fenyõalv György: A magyar ngatlaneleszõ pac helyzete Budapesten 5 az EU-csatlakozás határán Antal Éva Magdolna: A német egység létreöttének olyamata 5 Helmut Kohl szemével Bab Nkolett: Európa ú pénze: az Euró 53 Bácska Nóra: Az észak-korea atomegyver program és a 00-es nukleárs 54 válság elõzménye, megoldásának lehetõsége Bánhd Zsuzsanna: Hogyan adunk el boágyat a marketng segítségével 55 Baranya Zoltán: Az Euró múlta, elene és õvõe a dollár árnyékában 56 Berta Zsuzsanna: Személyek szabad mozgása az Európa Unóban 57 Borbény Laura: A kskörös térség bemutatása a térség helyzetelemzésén 58 és területelesztés koncepcóán keresztül Buru Orsolya: A transznaconáls vállalatok elõdéstörténete, és szerepe 59 a magyar gazdaságban

7 ELÕSZÓ A szerkesztõ azzal büszkélkedk s azzal aánla az ÁVF Tudományos Közleményenek ú számát az olvasóközönség gyelmébe, hogy: kevés tudományos olyórat, kevés szerzõ kollektíva létezk Magyarországon, amely a témák és zsánerek olyan széles választékát kínála el, mnt ahogy azt most m tesszük. Tartalm skálánk egyk végponta körül helyezkednek el az elvont matematka összeüggéseket megvlágító a lakusnak sznte msztkusnak tûnõ számokkal, betûelekkel, különbözõ okú egyenletekkel és demonstrácókkal operáló tanulmányok: Kovács Edth opusza a sztochasztkus kapcsolatok elemzésével kapcsolatban és az oroszlánkörmet megmutató Dudás János hallgató értekezése a mennység smérvek üggetlenségérõl. A másk végpontot Kelen tanár úr szocográáa képvsel, amelyet hosszabb belgum tartózkodása elõtt testált ránk. Õ a prosttúcó emancpáltabb határvdékeként a budapest masszõz-vlág általános ellemzõt, saátos, pkáns típusat, és egyén, ntm részletet úgy tárgyala, hogy azokat a magyar és a vlágrodalom eles mûvevel llusztrálva egyrészt a klasszkus és a modern szocológa ogalm eszköztárába, másrészt magyar és nemzetköz történelm összeüggésekbe lleszt be. A tanulmányból k-k érdeklõdésének megelelõen elmélet és/vagy gyakorlat következtetéseket vonhat le. A matematka absztrakcók és a nagyon s valóságos emberpac között tematkus mezõben már közgazdaságlag s ól értelmezhetõ pacokról szólnak a tanulmányok. Lpécz György dolgozatából kvláglk, hogyan beolyásola a progresszív övedelemadó a lakosság és a költségvetés között úraelosztás vszonyokat. Szegõ Andrea a globáls kaptalzmus ellegzetességet vzsgálva, a magyar és a nyugateurópa tapasztalatok nyomán emel k a deregulácót mnt meghatározó munkaerõpac trendet, amelyet a prvatzácó és a decentralzácó valamnt a lexblzálás olyamata kísérnek. Rámutat a magán- és a közszéra ú típusú kapcsolódásának elere. Papp Ferenc az Ellátás Lánc Menedzsment bemutatásával llusztrála: csak az automatzált elektronkus kereskedelm rendszerek képesek vevõk tömegenek ndvdualzált kezelésére. Böcske Elvra a ks- és középvállalatok szemszögébõl mutat rá a térítésmentes unós támogatások elszámolásának szabályara és buktatóra. Felhíva a pályázatot nyert vállalkozók gyelmét arra a rendkívül komplex számvtel eltételrendszerre, amelynek betartása nélkül nem lehetnek skeresek. Verbász Beáta a társadalomtudomány munkákra elaánlott Tóth Antal Emlékdíal ktüntetett végzõs hallgató szakdolgozata az 968-as mechanzmus-reorm történetével, átogó értékelésével, hatásaval és ellehetlenülésével oglalkozk. Beeezésképpen harmnchét végzõs ÁVF-dák dcséretes, lletve eles osztályzatú szakdolgozatának annotácót közölük. Budapest, 004. úlus G. Márkus György

8 7 Lpécz György * A PROGRESSZÍV JÖVEDELEMADÓ, AZ INFLÁCIÓ ÉS A MAKROSZINTÛ JÖVEDELEM-ÚJRAELOSZTÁS A progresszív övedelemadó konstrukcóa saátos módon beolyásola a övedelmek makroszntû úraelosztását a lakosság és a költségvetés között. Az alábbakban azt vzsgáluk, hogy a nomnálövedelem változása nlácós körülmények között hogyan vezet automatkusan a övedelmek átcsoportosításához. A telesség génye nélkül rövden összeoglaluk a progresszív adórendszer matematka szerkezetét, smertetük a margnáls adó, az átlagadó, a teles adó ogalmát, egymással való kapcsolatat, mad bemutatunk két egyszerû módszert, amellyel az adótöbblet keletkezése, reálértékének alakulása, valamnt az adóteher változása általános ormában elemezhetõ és értékelhetõ. Ennek segítségével néhány ellegzetes esetet mutatunk be. Példa a progresszív övedelemadó és az nlácó kapcsolatára Nézzünk egy egyszerû, de a valóságos vszonyokhoz közelálló példát. Az tt szereplõ adótábla számat oguk használn a tovább példákban s. Egy országban egy adott évben (bázsévben) a személy övedelemadó margnáls kulcsa a következõk voltak (%): 0 és 600 eft között 0%; 600 és 00 eft között 30%; 00 eft ölött 40%. Az adótábla a következõ évben (a tárgyévben) nem változott. Egy egyénnek 3000 eft övedelme volt az elsõ évben. A következõ évben 0%-os volt a nomnálövedelemnövekedés és 0%-os volt az nlácó s, a bruttó reálövedelem tehát nem változott. A kérdésünk az, hány eft-tal változott az egyén által zetett adó reálértéken számítva? Ez egyben azt a makroökonóma kérdést s elent, hogy hogyan változott az adózók és a költségvetés között úraelosztás. Az elsõ évben a 3000 eft övedelem adóa 00 eft volt, am 34%-os átlagos adóterhet elent. A következõ évben a 3600 eft övedelem adóa 60 eft volt, am 35%-os átlagos adóterhet elent. (Tehát az átlagos adóteher százalékponttal emelkedett) A nomnáls nettó övedelem Az elsõ évben: A következõ évben: 980 eft 340 eft * Fõskola tanár, tanszékvezetõ, Általános Vállalkozás Fõskola

9 8 A másodk év adó reálértéke: 60 eft /, = 050 eft. Ez az elõzõ évhez képest 30 eft-tal több. Tehát, bár a bruttó reálövedelem nem változott, az adózó egyén 30 eft-tal több adót zetett reálértéken számítva, azaz, a nettó reálövedelme 30 eft-tal csökkent. Az állam (a költségvetés) és az állampolgár között a övedelemadó progresszvtása matt úraelosztás ment végbe az állam avára. Hogyan értékelhetõ ez az eredmény? Elõször s különbséget kell tenn az egyén és az összesség, azaz, a makrosznt között. Az egyénre nézve elogadható, hogy a nagyobb övedelembõl zetett nagyobb adó nem elent eltétlenül nagyobb áldozatot a övedelem csökkenõ határhaszna matt. A progresszvtás végsõ soron az egyének között egyenlõ tehervselés elvén nyugszk, az egészre nézve azonban, az egyének összessége és az állam között osztozkodásra nézve ennek az elvnek nncs relevancáa. Makrosznten tehát az a kérdés merül öl: ha nõ az összövedelem, akkor mlyen arányban osztozzon a növekményen a lakosság és a költségvetés? Az adóüggvények A progresszvtás hatásanak elemzéséhez vegyük szemügyre az adórendszer matematka szerkezetét, azaz, vzsgáluk meg az adó üggvények között összeüggéseket. A zetendõ adót az egyes sávokhoz tartozó adókulcsokkal, az úgynevezett margnáls kulcsokkal szokás megadn. Ábrázoluk az adóalap üggvényében a margnáls kulcsokat, a ent példában szereplõ adótábla alapán. A vízszntes tengelyen az adóalap, a üggõleges tengelyen a margnáls kulcsok %-ban szerepelnek. Margnáls kulcsok Margnáls kulcs % Ma rg nál s kul cs (% ) Mnt az könnyen belátható, a zetendõ adó meghatározása a szakaszos üggvénygörbe alatt terület meghatározását elent. Az adó tehát nem más, mnt a margnáls adó üggvény határozott ntegrála 0-tól az adott övedelemszntg. Maga az adóüggvény lneárs szakaszokból áll, sávonként eltérõ meredekséggel. Az adóüggvény derválta a margnáls adó, azaz, az adóüggvény meredekségét a margnáls adó (más néven határadó) ada meg.

10 9 Teles adó Adóalap (Ezer Ft) Adó (Ezer Ft) Fontos mutató még az átlagadó, azaz, a teles adónak az egységny övedelemre utó része. Ennek a üggvénynek a grakona (lásd az ábrát) a másodk sávtól kezdve sávonként eltérõ paraméterû hperbolákból áll, a üggvény egésze monoton növekvõ, azaz: az átlagadó az elsõ sávban konstans, azután a övedelemmel együtt nõ. Átlagadó 35,0 33,0 3,0 9,0 7,0 5,0 3,0,0 9,0 7,0 5,

11 0 Ha az adóalapot a-val, az adót T-vel elölük, akkor a ent üggvények közt kapcsolatokat ormálsan így írhatuk öl: A margnáls adó: ll. a teles adó a Az átlagadó A progresszvtásból akadó hatások változatlan sávhatárok és adókulcsok esetén Változatlan adótábla esetén elhasználva a ent összeüggéseket, követve a bevezetõ példa számításának menetét, íruk el általánosabb ormában az adótöbblet reálértékét. A következõ elöléseket oguk használn: a: adóalap (övedelem) a bázsdõszakban t : az adott övedelemsznten érvényes margnáls adó, s: az adott övedelemsznthez tartozó alsó sávhatár : : az s sávhatárhoz tartozó összes adó : : az nlácós ráta (= CPI ) g : a övedelem növekedés rátáa * : a reálértékre utal Az adó nagyság a bázsévben: Az adó nagysága a következõ évben, ha a övedelem (+g)-szeresére nõ: A T tehát a tárgyév adó nagyságát a bázsév övedelem, ll. adóalap (a) üggvényében ada meg. Határozzuk most meg a tárgyév adó reálértékét, azaz, a bázsdõszak áran számított értékét. Ehhez (+ )-vel kell osztan. Így a bázsév és a tárgyév adó egyaránt a bázsév áran van számba véve, tehát vehetük a kettõ különbségét:

12 (*) vagy: A a reáladótöbblet üggvény, értéke a bázsdõszak övedelemtõl lneársan ügg, és hasonlóan a teles adó üggvényéhez, ez s lneárs szakaszokból áll. Jelentõsen egyszerûsödk a képlet két ontos specáls esetben: A övedelem és az ár növekedése egyorma, azaz g =. Ekkor a másodk tag 0, tehát az adótöbblet az adott sávon belül nem ügg az adóalap nagyságától, csak a legutolsó sávhatártól és az ahhoz tartozó kumulált adótól. Nncs nlácó, azaz üggetlenül s könnyen belátható: = 0. Ekkor az elsõ tag lesz 0, és így a reáladó növekedése, amnt ez a képlettõl Fontos kérdés, hogy az adótöbblet üggvény növekvõ-e vagy csökkenõ. A (*) képletbõl leolvasható, hogy ez g és vszonyától ügg. n Ha a g >, akkor az a-tól üggõ rész együtthatóa poztív n Ha a g <, akkor az a-tól üggõ rész együtthatóa negatív Ez arra híva öl a gyelmet, hogy a progresszvtással összeüggõ övedelem-átcsoportosítás alapvetõen és elsõsorban a nomnálövedelem növekedésétõl ügg. Ezt csak módosíta az nlácó mértéke. Ebbõl az következk, hogy ha a bruttó reálövedelem nem változk, ahogy a bevezetõ példában eltételeztük, a döntõ kérdés az, hogy a nomnálövedelem hogyan alakul. Ahhoz hogy a reáladótöbbletet a övedelem üggvényében ábrázolhassuk, tovább kegészítésekre van szükség. A entebb ormulánk ugyans csak akkor érvényesek, ha a megnövekedett övedelem nem kerül át a következõ sávba. Meg kell tehát vzsgálnunk a övedelem- és árnövekedés hatását a elsõ sávhatárt megelõzõ övedelemtartományban.a követõ sávbel változókat vesszõvel különböztetük meg. Képletenk most így alakulnak: (**)

13 A (**) reáladótöbblet-üggvény az övedelemtartományban érvényes. Egy adott sávban az adótöblet-üggvény meredeksége tehát n az alsó sávhatár ölött tartományban az övedelemsznt alatt, n a elsõ sávhatár elõtt övedelemsznt ölött pedg * Most már meg tuduk razoln az T üggvény grakonát, és a bázsdõszak övedelem (adóalap) üggvényében elemezn tuduk az adózó és a költségvetés között osztozkodást. Néhány ellegzetes eset ábrázolása és elemzése Nézzük elõször azt az esetet, amkor mnd a övedelem, mnd az általános árszínvonal 0%-kal nõ, tehát a reálövedelem változatlan. Reál-adótöbblet Reáladó-többlet (ezer Ft) Adóalap A grakon mnden sávban vzszntes szakasszal kezdõdk, aztán a elsõ sáv elõtt szakaszokon 0 %-os meredekségûvé válk, hszen, mnt a képletbõl kolvasható, ezen a szakaszon a meredekség éppen a két egymást követõ margnáls kulcs különbsége lesz, am a példabel adótábla szernt mndkét szakaszra valóban 0 %. A következõ változat legyen az, hogy a övedelemnövekedés továbbra s 0%-os, de a nlácó legyen csak 0%. Az egyes sávok õ szakasza (az alsó sávhatár után szakaszok) így már nem vízszntesek, hanem poztív meredekségûek a (*) képlet alapán.és sávról sávra egyre meredekebbek A sávhatár elõtt szakaszok pedg a (**) képlet szernt meredekebbek a õ szakaszoknál.

14 3 00 Reál-adótöbblet (Jövedelemnövekedése 0%, áremelkedés 0%) Reáladó-többlet (ezer Ft) Adóalap Ha továbbra s 0%-os a nomnálövedelem-növekedés, vszont nncs nlácó, akkor az ábra ellege nem változk, de meredekebbek lesznek az egyes szakaszok. Tehát egyre nagyobb ütemben csoportosul át övedelem a költségvetés avára. 80 Reál-adótöbblet (Jövedelemnövekedése 0%, áremelkedés 0%) Reáladó-többlet (ezer Ft) Adóalap

15 4 És végül nézzük meg azt az esetet, amkor az nlácó nagyobb a övedelemnövekedésnél. Legyen g = 0, és = 0,5. Ez érdekes és nem várt grakont eredményez: egyes övedelmektartományokban a reáladó-többlet negatív, más tartományokban poztív. Ugyans, mvel g <, a õ szakaszok negatív meredekségûek, ahogy ezt a (*) képlet elemzése kapcsán megállapítottuk. A elsõ sávhatárt megelõzõ szakaszok vszont a választott ráták mellett tehát nem általánosan, nem mnden g és érték mellett, poztív meredekségûek. Az 00 eft-os övedelemnél pl. (am sávhatár), kereken 7 ezer a reáladótöbblet, mközben a bruttó reálövedelem s csökkent 4%-kal! 3000 eft övedelem mellett vszont a reáladó eft-tal csökkent. 0 Reál-adótöbblet (Jövedelemnövekedése 0%, áremelkedés 5%) 5 Reáladó-többlet (ezer Ft) Adóalap A progresszvtásból akadó hatások változó sávhatárok és adókulcsok esetén Bonyolultabbá válk a helyzet, ha egyk évrõl a máskra nemcsak a övedelmek és az árak, hanem az adótábla s változk, ha tehát változnak a sávok s és a kulcsok s. Az elemzés olytatására két út kínálkozk: n A entebb számításank továbbvhetõk, azaz: meghatározhatuk valamlyen árszínvonal- és övedelem-növekedés esetére az adótöbblet reálértékét. n Ha magát az adótáblát akaruk értékeln az egyén adózetõk szempontából, akkor elegendõ az nlácó hatásával oglalkozn, hszen ha nem lenne nlácó, akkor a két tábla összehasonlítása nem okozna problémát. Az nlácó hatása úgy szûrhetõ k, hogy a sávhatárokat megszorozzuk a ogyasztó árndex-szel. Példaként vegyük a 004-es magyar személy övedelemadó táblát és egy a elen sorok írásakor megelent 005-re vonatkozó változtatás avaslatot. (Megegyzendõ, hogy a példa nem alkalmas a konkrét gazdaságpoltka következtetések levonására, mert az adóalap meghatározása, a különbözõ csoportok által gény bevehetõ kedvezmények, ll. azok eltétele lényegesen beolyásolhaták az adóterhek alakulását, megoszlását.)

16 5 A 004-es adótábla Sáv Határok A sávhatárg Margnáls Ezer Ft zetendõ adó kulcs , , ,38 Egy elõzetes avaslat a 005-ös adótáblára * Sáv Határok A sávhatárg Margnáls Ezer Ft zetendõ adó kulcs , , , ,48 A számítások ormáls levezetését és elemzését már nem részletezzük, csak a számítások eredményét smertetük. Az alább táblázat egy 7%-os keresetnövekedés és az általános árszínvonal 5%-os növekedésének hatását mutata az adó növekményére reálértéken, a avasolt adótábla alapán. 00 Reál-adótöbblet 005-ben egy elõzetes adótábla-avaslat szernt g = 7%, π = 5% 80 Ez er Ft es adóalap (ezer Ft) * (Az MSZP parlament rakcóának avaslata, 004. úlus, lásd pl. Magyar Hírlap úlus 0.)

17 6 Látható, hogy kb. 600 eft-os övedelemg az adóteher-növekmény az elõzõ évhez képest a avaslattevõk várakozásaval ellentétben poztív, ezt követõen kb. 300 eft-g negatív, aztán a magasabb övedelmeknél végg poztív, mégpedg a övedelemmel együtt növekvõ mértékben. A 48%-os kulcs hatására a 6000 /,07 = 5600 eft-os övedelemsznttõl kezdve gyorsabban nõ. Ez a módszer az elõzõ év övedelem üggvényében mutatta meg adott növekedés és nlácós ráta mellett a következõ év reáladó-többlet nagyságát. A másk alkalmazható módszer arra a kézenekvõ megontolásra épül, hogy ha a bázsév sávhatárokat megszorozzuk az árndex-szel, (a kulcsokat változatlanul hagyva) akkor az így kapott táblázat a bruttó reálkereset változatlansága esetén az adó reálértékét s változatlanul hagya. Más szóval: az lyen ndexált adósávok mellett az nlácót ellentételezõ nomnálövedelem-növekedés nem vezet adóteher-növekedéshez. Az adóteher tehát csak a reálövedelem növekedése révén következhet be. Most a tárgydõszak árakon számolunk, és az összehasonlítás alap az ndexált bázsdõszak táblával kszámolt adó vagy az így kszámolt átlagadókulcs. Az átlag-kulcsok összevetése 34,0 3,0 30,0 8,0 Százalék 6,0 4,0,0 0,0 8,0 6,0 Átlag 005 (elõzetes) 004-es ndexált átlag ös adóalap (ezer FT) A vastagabb vonal a 004-es ndexált adótáblával számolt adókulcsokat mutata, míg a vékonyabb a 005-re avasolt adótábla szernt átlagokat. A két görbe között különbség tehát azt tesz láthatóvá a 005- ös övedelmek üggvényében, hogy mennyben különbözk a 005-ös tábla a 004-estõl, ha az nlácó hatásától eltekntünk. A két görbe között üggõleges eltérést egy másk ábrán mutatuk meg:

18 7 Az átlagadó változása az elõzõ évhez képest (%-pontban) Változás (Százalékpont) 0,6 0,4 0, 0,0-0, -0,4-0,6-0,8 -,0 -, -,4 -, ös adóalap (ezer Ft) A reálövedelem növekedésének a hatása közvetlenül nem olvasható le az így készült ábrák alapán, ezek csak azt mutaták, hogy bármely adott 005-ös övedelemsznt esetén az elõzõ év adótábla alapán mennyvel lenne nagyobb (vagy ksebb) az adóteher. A következtetés tt s hasonló, mnt a korább módszernél: 600 eft-os övedelemszntg az adóteher nem ksebb az elõzõ évnél, változatlan, vagy keezetten magasabb. 600 eft ölött kb eft-g az adóteher alacsonyabb, és csak 6300 eft ölött lesz magasabb. Tehát éppen egy alacsonyabb övedelemtartományban (amely több, több mnt egy mlló embert érnt) lenne az átlagos adóteher magasabb. Ennek oka az, hogy a legalsó 8000 eft-os sávhatárt változatlanul hagya a avaslat, tehát nncs megszorozva a 005-re várt ogyasztó árndexszel Az adóbevétel nagyságát, valamnt azt, hogy a különbözõ rányú változások az adózók mlyen széles körét érntk, a ent elemzetteken túl a övedelemeloszlás s beolyásola. Az alább hsztogram alapán például megállapítható, hogy az év 600 eft alatt övedelemmel rendelkezett 003-ban kereken 3,6 mlló egyén, az adózók kereken 80%-a. A 6000 eft ölött övedelemmel rendelkezõk aránya pedg csak -%, az összövedelembõl és a bezetett összes adóból való részesedésük természetesen ennél óval nagyobb. Adóalap-megoszlás Magyarországon 003-ban 4,50 Az adózók egységny sávszélességre utó száma (ezer õben) 4,00 3,50 3,00,50,00,50,00 0,50 0, Adóalap (ezer Ft) Forrás: APEH

19 8 Az nlácó kszûrése mellett a reálövedelem általános szntemelkedésének a hatása s gyelembe vehetõ. Hszen, mnt említettük, az, hogy a nagyobb övedelemnek nagyobb hányada az adó, az önmagában véve összeegyeztethetõ az egyenlõ tehervselés elvével, ha a övedelem csökkenõ határhasznára s tekntettel vagyunk. De ezt az elvet nem érnt az a kérdés, hogy növekvõ reálövedelembõl összességében hogyan változzon a költségvetés és az adózók közt osztozás. Itt azonban nncs általános elv, mnt ahogy a progresszvtás mértékére sncs. Elvekben elképzelhetõ, hogy egy általános nomnálövedelememelkedés esetén ne az árndex-szel szorozzuk be a sávhatárokat, amkor ndexáluk az adótáblát, hanem a nomnálövedelem ndexével. Az így ndexált adótábla olyan összehasonlítás alapot elentene, amely összességében nem változtatna az adózók és a költségvetés közt osztozás arányán. Itt azonban olyan tovább problémák merülnek öl, amelyek már túlmutatnak elen elemzésünk kereten. FELHASZNÁLT IRODALOM Allen, R. G. D.: Mathematcal Analyss or Economsts. London, New York, 956. Lpécz György (és szerzõ kollektíva): Az 988-as adóreorm közgazdaság értékelése. Gazdaságkutató Intézet, Budapest, 989. Stgltz, J. E.: A kormányzat szektor gazdaságtana. KJK-KERSZÖV Jog és Üzlet kadó Kt., Budapest, 000.

20 9 Böcske Elvra * SZÁMVITELI DILEMMÁK A VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK BUKTATÓI A ks- és középvállalatok unós támogatása 004. máus -étõl Magyarország teles ogú taga lett az Európa Unónak. Már a csatlakozást megelõzõen az érdeklõdés középpontába kerültek az Unós támogatásokhoz kapcsolódó pályázatok. Aggodalommal néz(t)ünk elébe, hogy vaon a haza gazdaság szereplõk képesek lesznek-e éln a lehetõséggel. Fokozottan gaz ez a ks- és középvállalkozások esetében, ahol nem áll rendelkezésre külön team, akk csak pályázat írásokkal oglalkoznának. A teles skerhez azonban nem elégséges a támogatások elnyerése, elszámolásuk tekntetében a törvény eltételeknek teles mértékben meg kell, hogy elelenek. Az 004. év XXXIV.tv. a ks- és középvállalkozásokról, elõdésük támogatásáról meghatározza a vállalkozások típusat méretek szernt. Így a magyar támogatáspoltkában s megkülönböztetük a mkro-, ks- és középvállalkozások kategórát. n Mkro-vállalkozások esetén: alkalmazottak száma maxmum 0 õ. n Ksvállalkozások esetén: alkalmazottak száma -50 õ, éves nettó árbevétel legelebb 700 mlló Ft, vagy mérlegõösszeg legelebb 500 mlló Ft. n Középvállalkozások esetén: alkalmazottak száma 5-50 õ, éves nettó árbevétel legelebb mlló Ft, vagy mérlegõösszeg legelebb.700 mlló Ft. Az Európa Unóban a ks- és középvállalkozások kategórába azon vállalkozások tartoznak, amelyekben a oglalkoztatottak száma kevesebb mnt 50 õ, éves nettó árbevétele legelebb 40 mlló Eurónak megelelõ orntösszeg, vagy mérlegõösszege legelebb 7 mlló Euró, és nem tartoznak egy vagy több nagyvállalkozáshoz. Ezen eltételek mellett még elõírás, hogy abban az állam, az önkormányzat tuladon részesedése egyzet tõke vagy szavazat og alapán külön-külön vagy együttesen sem halada meg a 5%-ot. * Fõskola adunktus, gazdaság gazgató, Általános Vállalkozás Fõskola

21 0 Az Európa Unó krtérumrendszere alapán: n Mkro-vállalkozások esetén: alkalmazottak száma maxmum 0 õ; n Ksvállalkozások esetén: alkalmazottak száma maxmum 50 õ, éves orgalom nem halada meg a 7 mlló Eurót, vagy mérlegõösszeg kevesebb mnt 5 mlló Euró; n Középvállalkozások esetén: alkalmazottak száma õ, éves orgalom kevesebb, mnt 40 mlló Euró, vagy mérlegõösszeg kevesebb, mnt 7 mlló Euró. Mndezen eltételekbõl ól látható, hogy a már említett vállalkozó kör vszonylag ks létszámmal, alacsony bevétel orrással és vagyonnal rendelkezk. Így egy-egy támogatás elnyerése hosszú távon meghatározhata a vállalkozás tovább mûködésének skerességét. A pályázatok során a támogatások különbözõ típusaval találkozunk, a pénzösszeg olyósítása dõben eltérõ lehet, így számos problémával kell szembenéznük. Nncsen egységesen kalakított álláspont a támogatások dõbel olyósítására vonatkozóan, így kétségessé válhat, hogy az amúgy ks vagyonnal rendelkezõ társaságok képesek-e elõre megnanszírozn egy-egy nagyobb volumenû beruházást. A másk õ problémát az okozhata, hogy a számvtel törvény által kötelezõen elõírt könyvvzsgálatot csak az 50 mlló Ft éves nettó árbevétel elett kell alkalmazn. Így a számvtel szabályok betartása hátrányt szenvedhet. A könyvelõ személyét sokszor a szükséges rossz, a elesleges pénzkadás kategóráába sorola a vállalkozás vezetõe könyvvzsgálóról nem s beszélve, nem gondolva arra, hogy a számvtel rend be nem tartása, a hányos bzonylatolás, a nem ellenõrzhetõ telesség, a vállalkozás gazdaság olyamatanak átteknthetetlensége órás kockázatot hordoz magában. A vállalkozás olytatásának elve veszélybe kerülhet, az a támogatás orrás, amely ú lehetõségeket retett, könnyen a teles csõd elé sodorhata a vállalkozást. Az unós támogatások elsõsorban vssza nem térítendõ elesztés támogatások. Az Európa Unós szabályok lehetõvé teszk a támogatás más ormát s, így többek között a kamattámogatás, a vsszatérítendõ támogatások, a tõkerészesedés, garanca nyútását s. Ezen támogatás ormák várhatóan csak 007-tõl elennek meg Magyarországon. Így ezen tanulmányban a elenleg aktuáls vssza nem térítendõ elesztés támogatással kívánok oglalkozn, amennyben azok egy konkrét proekt megvalósítására vonatkoznak. Mnden egyes óváhagyott proekt megvalósítására vonatkozóan a támogatást nyútó szervezet és a kedvezményezett szerzõdést köt. Ezen támogatás szerzõdés képez a megvalósítás nyomon követésének, nanszírozásának és madan ellenõrzésének alapát. Mvel nem került bevezetésre egységes támogatás szerzõdés sablon az európa unós támogatásokra, ezért ezekre vonatkozóan az államháztartás rendérõl szóló 7/998. kormányrendelet az ránymutató. A támogatás szerzõdésrõl A támogatás szerzõdésnek mnmálsan az alább eltételekrõl kell rendelkezne: a támogatás ormáa (vssza nem térítendõ, vagy vsszatérítendõ támogatás), a proekt megvalósításának kezdete és beeezése, mûködtetés kötelezettség esetén annak dõtartama, a támogatás maxmáls összege és aránya, a költségek elszámolhatóságának szabálya, a kzetések kérelmezésének olyamata, eltétele, a vonatkozó, állam támogatásokkal kapcsolatos szabályok, a vonatkozó, közbeszerzéssel kapcsolatos szabályok, a vonatkozó, táékoztatással és nylvánossággal kapcsolatos kötelezettségek, dokumentácós kötelezettségek, a támogatás kzetésének elüggesztésére lletve a támogatás vsszazetésére vonatkozó szabályok,

A VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK BUKTATÓI

A VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK BUKTATÓI 19 Böcskei Elvira * SZÁMVITELI DILEMMÁK A VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK BUKTATÓI A kis- és középvállalatok uniós támogatása 2004. május 1-jétõl Magyarország teljes jogú tagja

Részletesebben

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció Közlekedés létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vzsgálat módszerenek fejlesztése PhD Dsszertácó Budapest, 2006 Alulírott kjelentem, hogy ezt a doktor értekezést magam készítettem, és abban

Részletesebben

Felsőoktatás-finanszírozás: adaptálható nemzetközi jó gyakorlatok

Felsőoktatás-finanszírozás: adaptálható nemzetközi jó gyakorlatok Felsőoktatás-fnanszírozás: adaptálható nemzetköz jó gyakorlatok Nagy Sándor Gyula, PhD egyetem adjunktus, Vlággazdaság Tanszék dékánhelyettes, Közgazdaságtudomány Kar Budapest Corvnus Egyetem Mnőségfejlesztés

Részletesebben

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek

A bankközi jutalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapiacon. A bankközi jutalék létező és nem létező versenyhatásai a Visa és a Mastercard ügyek BARA ZOLTÁN A bankköz utalék (MIF) elő- és utóélete a bankkártyapacon. A bankköz utalék létező és nem létező versenyhatása a Vsa és a Mastercard ügyek Absztrakt Az előadás 1 rövden átteknt a két bankkártyatársasággal

Részletesebben

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár Balogh Edna Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetem tanár Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Építőmérnök Kar 202 . Bevezetés,

Részletesebben

Makroökonómia A gazdaságpolitikai beavatkozások hatása

Makroökonómia A gazdaságpolitikai beavatkozások hatása Makroökonóma A gazdaságpoltka beavatkozások hatása 9-10. előadás 2010. áprls A kormányzat beavatkozás vzsgálata Az alkalmazott eszköz alapján: költségvetés poltka monetárs poltka az elérendő cél szernt:

Részletesebben

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk Az aktív foglalkoztatás programok eredményességét meghatározó tényezõk GALASI ÉTER LÁZÁR GYÖRGY NAGY GYULA Budapest Munkagazdaságtan Füzetek BW. 1999/4 1999. máus 1 Budapest Munkagazdaságtan Füzetek.1999/4.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Társas vállalkozók 2013/2014.II ADÓZÁS I.

Társas vállalkozók 2013/2014.II ADÓZÁS I. Társas vállalkozók 2013/2014.II ADÓZÁS I. Miről lesz szó? Példák a kedvezmények átalakulásra Amortizáció időarányosítása Maradványértékkel való számolás Eredmény növelő és csökkentő hatások 122-145 Értékesítés,

Részletesebben

Koncentráció és mérése gazdasági és társadalmi területeken. Kerékgyártó Györgyné BCE Statisztika Tanszék

Koncentráció és mérése gazdasági és társadalmi területeken. Kerékgyártó Györgyné BCE Statisztika Tanszék Koncentrácó és mérése gazdaság és társadalm területeken Kerékgyártó Györgyné BCE Statsztka Tanszék Koncentrácó Fogalmát a XVIII. sz. másodk felétől egyre gyakrabban használták. Először a termelésre értelmezték,

Részletesebben

ALAKOS KÖRKÉS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATA EXCEL ALAPÚ SZOFTVERREL OKTATÁSI SEGÉDLET. Összeállította: Dr. Szabó Sándor

ALAKOS KÖRKÉS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATA EXCEL ALAPÚ SZOFTVERREL OKTATÁSI SEGÉDLET. Összeállította: Dr. Szabó Sándor MISKOLCI EGYETEM Gépgyártástechnológa Tanszék Mskolc - Egyetemváros ALAKOS KÖRKÉS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATA EXCEL ALAPÚ SZOFTVERREL OKTATÁSI SEGÉDLET Összeállította: Dr. Szabó Sándor A orgácsoló megmunkálásokhoz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat Allanz Hungára Önkéntes Nyugdípénztár Szolgáltatás, Tagokkal való elszámolás Szabályzat Ezen utasítás továbbadása az Allanz Hungára Nyugdípénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. Tartalomegyzék

Részletesebben

s n s x A m és az átlag Standard hiba A m becslése Információ tartalom Átlag Konfidencia intervallum Pont becslés Intervallum becslés

s n s x A m és az átlag Standard hiba A m becslése Információ tartalom Átlag Konfidencia intervallum Pont becslés Intervallum becslés A m és az átlag Standard hba Mnta átlag 1 170 Az átlagok szntén ngadoznak a m körül. s x s n Az átlagok átlagos eltérése a m- től! 168 A m konfdenca ntervalluma. 3 166 4 173 x s x ~ 68% ~68% annak a valószínűsége,

Részletesebben

11. előadás PIACI KERESLET (2)

11. előadás PIACI KERESLET (2) . előadás PIACI KERESLET (2) Kertes Gábor Varan 5. feezete erősen átdolgozva . Állandó rugalmasságú kereslet görbe Olyan kereslet görbe, amt technkalag könnyű kezeln. Ezért szeretk a közgazdászok. Hogyan

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 10. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2004 ÁPRILIS A VILÁG 2001 UTÁN. MÉSZÁROS KLÁRA: Kína és a világ

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 10. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2004 ÁPRILIS A VILÁG 2001 UTÁN. MÉSZÁROS KLÁRA: Kína és a világ 890121234567890 890121234567890 890121234567890 890121234567890 890121234567890 890121234567890 890121234567890 890121234567890 890121234567890 890121234567890 ÁLTALÁNOS 890121234567890 890121234567890

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELVÁSÁRLÁSI FOLYAMATÁNAK SZIMULÁCIÓJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CUKORRÉPÁRA OTKA Kutatás téma 2002 2005. Nylvántartás szám: T0 37555 TARTALOMJEGYZÉK 1. Kutatás célktűzések... 2 2.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat Allanz Hungára Önkéntes Nyugdípénztár Szolgáltatás, Tagokkal való elszámolás Szabályzat Tartalomegyzék 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2 AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG ÉS A FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Az elektromos kölcsönhatás

Az elektromos kölcsönhatás TÓTH.: lektrosztatka/ (kbővített óravázlat) z elektromos kölcsönhatás Rég tapasztalat, hogy megdörzsölt testek különös erőket tudnak kfejten. Így pl. megdörzsölt műanyagok (fésű), megdörzsölt üveg- vagy

Részletesebben

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található

Philosophiae Doctores. A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található Phlosophae Doctores A sorozatban megjelent kötetek lstája a kötet végén található Benedek Gábor Evolúcós gazdaságok szmulácója AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 3 Kadja az Akadéma Kadó, az 795-ben alapított Magyar

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Kamatfüggő beruházási kereslet, árupiaci egyensúly, IS-függvény

Kamatfüggő beruházási kereslet, árupiaci egyensúly, IS-függvény Kamatfüggő beruházási kereslet, árupiaci egyensúly, IS-függvény 84-85.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 38. o. 16-17. (Javasolt változtatások: 16. feladat: I( r) 500

Részletesebben

Dr. Ratkó István. Matematikai módszerek orvosi alkalmazásai. 2010.11.08. Magyar Tudomány Napja. Gábor Dénes Főiskola

Dr. Ratkó István. Matematikai módszerek orvosi alkalmazásai. 2010.11.08. Magyar Tudomány Napja. Gábor Dénes Főiskola Dr. Ratkó István Matematka módszerek orvos alkalmazása 200..08. Magyar Tudomány Napja Gábor Dénes Főskola A valószínűségszámítás és matematka statsztka főskola oktatásakor a hallgatók néha megkérdezk egy-egy

Részletesebben

METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS

METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS METROLÓGIA ÉS HIBASZÁMíTÁS Metrológa alapfogalmak A metrológa a mérések tudománya, a mérésekkel kapcsolatos smereteket fogja össze. Méréssel egy objektum valamlyen tulajdonságáról számszerű értéket kapunk.

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

Makroökonómiai eszközök a gazdaságpolitika alkalmazásában: Monetáris és fiskális politika

Makroökonómiai eszközök a gazdaságpolitika alkalmazásában: Monetáris és fiskális politika Makroökonóma eszközök a gazdaságpoltka alkalmazásában: Monetárs és fskáls poltka 2011.05.09. A kétszntű bankrendszer JB = jegybank Jegybankpénz kbocsátásának joga Bankok bankja Monetárs poltka Árfolyam

Részletesebben

Társas vállalkozók 2012/2013.II ADÓZÁS I.

Társas vállalkozók 2012/2013.II ADÓZÁS I. Társas vállalkozók Hol tartunk? Társasági adózás eredete VÁNYA,TÁNYA A társasági adózás elvei Társasági adó alapjának kiszámítása Mit rejt az adózás előtti eredmény? Növelő és csökkentő tételek Páros és

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Az entrópia statisztikus értelmezése

Az entrópia statisztikus értelmezése Az entrópa statsztkus értelmezése A tapasztalat azt mutatja hogy annak ellenére hogy egy gáz molekulá egyed mozgást végeznek vselkedésükben mégs szabályszerűségek vannak. Statsztka jellegű vselkedés szabályok

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

Darupályák ellenőrző mérése

Darupályák ellenőrző mérése Darupályák ellenőrző mérése A darupályák építésére, szerelésére érvényes 15030-58 MSz szabvány tartalmazza azokat az előírásokat, melyeket a tervezés, építés, műszak átadás során be kell tartan. A geodéza

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése. Kevert stratégiák és evolúciós játékok

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése. Kevert stratégiák és evolúciós játékok Műszak folyamatok közgazdaság elemzése Kevert stratégák és evolúcós átékok Fogalmak: Példa: 1 szta stratéga Vegyes stratéga Ha m tszta stratéga létezk és a 1 m annak valószínűsége hogy az - edk átékos

Részletesebben

8. Programozási tételek felsoroló típusokra

8. Programozási tételek felsoroló típusokra 8. Programozás tételek felsoroló típusokra Ha egy adatot elem értékek csoportja reprezentál, akkor az adat feldolgozása ezen értékek feldolgozásából áll. Az lyen adat típusának lényeges jellemzője, hogy

Részletesebben

A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre

A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre 1. Bevezetés A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

A multikritériumos elemzés célja, alkalmazási területe, adat-transzformációs eljárások, az osztályozási eljárások lényege

A multikritériumos elemzés célja, alkalmazási területe, adat-transzformációs eljárások, az osztályozási eljárások lényege A multkrtérumos elemzés célja, alkalmazás területe, adat-transzformácós eljárások, az osztályozás eljárások lényege Cél: tervváltozatok, objektumok értékelése (helyzetértékelés), döntéshozatal segítése

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért 2015. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Az Alapítvány rövid bemutatása Az Alapítvány 1997-ben alakult, melyet a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Bevezetés a kémiai termodinamikába

Bevezetés a kémiai termodinamikába A Sprnger kadónál megjelenő könyv nem végleges magyar változata (Csak oktatás célú magánhasználatra!) Bevezetés a kéma termodnamkába írta: Kesze Ernő Eötvös Loránd udományegyetem Budapest, 007 Ez az oldal

Részletesebben

Indexszámítás során megválaszolandó kérdések. Hogyan változott a termelés értéke, az értékesítés árbevétele, az értékesítési forgalom?

Indexszámítás során megválaszolandó kérdések. Hogyan változott a termelés értéke, az értékesítés árbevétele, az értékesítési forgalom? Index-számítás Indexszámítás során megálaszolandó kérdések Hogyan áltozott a termelés értéke, az értékesítés árbeétele, az értékesítés forgalom? Hogyan áltozott a termelés, értékesítés mennysége? Hogyan

Részletesebben

20 PONT Aláírás:... A megoldások csak szöveges válaszokkal teljes értékőek!

20 PONT Aláírás:... A megoldások csak szöveges válaszokkal teljes értékőek! SPEC 2009-2010. II. félév Statsztka II HÁZI dolgozat Név:... Neptun kód: 20 PONT Aláírás:... A megoldások csak szöveges válaszokkal teljes értékőek! 1. példa Egy üzemben tejport csomagolnak zacskókba,

Részletesebben

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők 7. Laboratóriumi gyakorlat Passzív és aktív aluláteresztő szűrők. A gyakorlat célja: A Micro-Cap és Filterlab programok segítségével tanulmányozzuk a passzív és aktív aluláteresztő szűrők elépítését, jelátvitelét.

Részletesebben

ERP beruházások gazdasági értékelése

ERP beruházások gazdasági értékelése Rózsa Tünde 1 ERP beruházások gazdaság értékelése 1 DE ATC AVK Gazdaság- és Agrárnformatka Tanszék, Debrecen, Böszörmény u. 138 Absztrakt. Egy ERP rendszer bevezetése mnden esetben nagy anyag megterhelést

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Hely és elmozdulás - meghatározás távolságméréssel

Hely és elmozdulás - meghatározás távolságméréssel Hely és elmozdulás - meghatározás távolságméréssel Bevezetés A repülő szerkezetek repülőgépek, rakéták, stb. helyének ( koordnátának ) meghatározása nem új feladat. Ezt a szakrodalom részletesen taglalja

Részletesebben

Tömegközlekedési rendszer tervezéséhez alkalmazható, forgalom-megosztást előrebecslő modell Déska Viktória - Szöllősy Zsolt - Dr. Csiszár Csaba 1.

Tömegközlekedési rendszer tervezéséhez alkalmazható, forgalom-megosztást előrebecslő modell Déska Viktória - Szöllősy Zsolt - Dr. Csiszár Csaba 1. Tömegközlekedés rendszer tervezéséhez alkalmazható, forgalom-megosztást előrebecslő modell Déska Vktóra - Szöllősy Zsolt - Dr. Csszár Csaba 1. Bevezetés A közlekedés térben-dőben leátszódó, kívülről és

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

I. A közlekedési hálózatok jellemzői II. A közlekedési szükségletek jellemzői III. Analitikus forgalom-előrebecslési modell

I. A közlekedési hálózatok jellemzői II. A közlekedési szükségletek jellemzői III. Analitikus forgalom-előrebecslési modell Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Közlekedésmérnök és Járműmérnök Kar Közlekedésüzem Tanszék HÁLÓZATTERVEZÉSI MESTERISKOLA BEVEZETÉS A KÖZLEKEDÉS MODELLEZÉSI FOLYAMATÁBA Dr. Csszár Csaba egyetem

Részletesebben

A HAZAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS INDIKÁTORAI ÉS EREDMÉNYEINEK MÉRÉSI MÓDSZEREI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A K+F AKTIVITÁSI INDEXEKRE

A HAZAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS INDIKÁTORAI ÉS EREDMÉNYEINEK MÉRÉSI MÓDSZEREI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A K+F AKTIVITÁSI INDEXEKRE A HAZAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS INDIKÁTORAI ÉS EREDMÉNYEINEK MÉRÉSI MÓDSZEREI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A K+F AKTIVITÁSI INDEXEKRE 1. BEVEZETÉS Molnár László Ph.D. hallgató Mskolc Egyetem, Gazdaságelmélet Intézet

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Unio Tender Europa Kft. Miről lesz szó? I. Általános szabályok az ÚSZT vállalkozásfejlesztési pályázataira vonatkozóan II. III. IV. Célok, tények az ÚSZT-ről Jelenleg nyitva álló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-12/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. február 17. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások évi adókedvezmények március 14.

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások évi adókedvezmények március 14. Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások 2017. március 14. 1 Jogszabályi háttér 2010/75/EU Irányelv az ipari kibocsátásokról 2012/27/EU Irányelv az energiahatékonyságról Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági

Részletesebben

Áfa-törvény változás - előleg. Kedves Partnereink!

Áfa-törvény változás - előleg. Kedves Partnereink! Áfa-törvény változás - előleg Kedves Partnereink! Mint ahogyan már tájékoztattuk Önöket, 2009. július 1-jével az általános adómértéket 20%-ról 25%-ra emelkedett, (bizonyos termékek esetében 18%-ra csökkent).

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11.

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11. Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató A kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény legfontosabb változása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

Adózás HÁZI DOLGOZAT 2. III. évfolyam PSZ szak. 2013/2014. I. félév. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve:

Adózás HÁZI DOLGOZAT 2. III. évfolyam PSZ szak. 2013/2014. I. félév. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Adózás 2013/2014. I. félév

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

2. személyes konzultáció. Széchenyi István Egyetem

2. személyes konzultáció. Széchenyi István Egyetem Makroökonóma 2. személyes konzultácó Szécheny István Egyetem Gazdálkodás szak e-learnng képzés Összeállította: Farkas Péter 1 A tananyag felépítése (térkép) Ön tt áll : MAKROEGENSÚL Inflácó, munkanélkülség,

Részletesebben

4 2 lapultsági együttható =

4 2 lapultsági együttható = Leíró statsztka Egy kísérlet végeztével általában tetemes mennységű adat szokott összegyűln. Állandó probléma, hogy mt s kezdjünk - lletve mt tudunk kezden az adatokkal. A statsztka ebben segít mnket.

Részletesebben

MEGÉR-TÉSZ Szövetkezet január október 31.

MEGÉR-TÉSZ Szövetkezet január október 31. MEGÉR-TÉSZ Szövetkezet (Nylvántartás szám: 07-02-001502, Adószám: 25292097-2-07) 2016. január 01. - 2016. október 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ. Vezetői összefoglaló

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ. Vezetői összefoglaló VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP 1626/06 NYILVÁNTARTÁSI SZÁMÚ ADATGYŰJTÉSE, EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2009. ÉV Adatszolgáltatói kör: Az egészségügyi ágazat létszám-

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása AZ INNOVÁCIÓRÓL A VÁLLALKOZÁSOKNAK EGYSZERŰEN 2016 www.glosz.hu IGÉNYFELMÉRÉS Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2017. év május hó 3. naptól 2017. év

Részletesebben

Elosztott rendszerek játékelméleti elemzése: tervezés és öszönzés. Toka László

Elosztott rendszerek játékelméleti elemzése: tervezés és öszönzés. Toka László adat Távközlés és Médanformatka Tanszék Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Eurecom Telecom Pars Elosztott rendszerek játékelmélet elemzése: tervezés és öszönzés Toka László Tézsfüzet Témavezetők:

Részletesebben

KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematika tanár hallgatók számára. Szita formula

KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematika tanár hallgatók számára. Szita formula KOMBINATORIKA ELŐADÁS osztatlan matematka tanár hallgatók számára Szta formula Előadó: Hajnal Péter 2015. 1. Bevezető példák 1. Feladat. Hány olyan sorbaállítása van a a, b, c, d, e} halmaznak, amelyben

Részletesebben

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT 1.sz.melléklet 2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel Adatok eft-ban 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

,...,q 3N és 3N impulzuskoordinátával: p 1,

,...,q 3N és 3N impulzuskoordinátával: p 1, Louvlle tétele Egy tetszőleges klasszkus mechanka rendszer állapotát mnden t dőpllanatban megadja a kanónkus koordnáták összessége. Legyen a rendszerünk N anyag pontot tartalmazó. Ilyen esetben a rendszer

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens k.krisztian@efp.hu Árrugalmasság A kereslet árrugalmassága = megmutatja, hogy ha egy százalékkal változik a termék ára, akkor a piacon hány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. Adószám: 2234026-1-20 Cégjegyzék szám: 20-14-000060 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.01.01. 2009.12.31. 2 Tartalomjegyzék: 1. Egyszerűsített éves

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. B. Készítette: K hegyi Gergely, Horn Dániel és Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

MIKROÖKONÓMIA I. B. Készítette: K hegyi Gergely, Horn Dániel és Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június MIKROÖKONÓMIA I. B Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Baksay Gergely, MNB, Költségvetési és Versenyképességi Elemzések Igazgatóság MKT konferencia 2016. október 20. Érintett témák 1. Költségvetési előrejelzésünk

Részletesebben

Fuzzy rendszerek. A fuzzy halmaz és a fuzzy logika

Fuzzy rendszerek. A fuzzy halmaz és a fuzzy logika Fuzzy rendszerek A fuzzy halmaz és a fuzzy logka A hagyományos kétértékű logka, melyet évezredek óta alkalmazunk a tudományban, és amelyet George Boole (1815-1864) fogalmazott meg matematkalag, azon a

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. adószám: 22157382-2-03 cégjegyzék száma: 03-14-000079 Kecskemét,

Részletesebben