Innováció és K+F a hazai KKV szektorban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Innováció és K+F a hazai KKV szektorban"

Átírás

1 Innováció és K+F a hazai KKV szektorban

2 Nézőpontokkülönbözősége?

3 Létezik!

4 Azinnovációraisigaz? G. B. Shaw mondása: Aki tudja, csinálja Aki nem tudja, tanítja népi kiegészítése: aki még tanítani sem tudja, az ellenőrzi és/vagy igazgatja

5 Helyzetértékelésünk Magyarország leszakadóban van Kiárúsított ország: gazdaság nagy része külföldi tulajdonban Eladósodottság mindhárom jövedelemtulajdonosi körben Alacsony foglalkoztatottság, magas munkanélküliségi szint Az "innováció" helyett a "kreativitás" egy "össznépi átverés társasjáték" virágzik Az innováció, a k+f területe is reprezentatív mintája a magyar társadalomnak

6 Válságbanazinnováció A gyógyítás menetrendje: 1. Diagnózis felállítása: Jó diagnózis nélkül nincs jó terápia! 2. Okok, befolyásoló tényezők feltárása: Akarjunk változtatni mindenen, ami rossz, s amin lehet, de azon viszont változtassunk is. 3. Terápia kidolgozása: A politika mindig a felkínált lehetőségekből választ.

7 Innovációésafejlődésakadályai Rossz társadalomszerkezet Rossz szemlélet papír kontra valóság elmélet kontra gyakorlat szubjektivitás kontra objektivitás Rossz érdekszerkezet rövid táv, hosszú táv NAV pénzbeszedés Képzetlenség (büszke tudatlanság)

8 Azinnováció ellenességoka Az emberi természet minden újtól tart Az új dolgok nem váltják be a reményeket Többe kerül, mint amennyi haszon származik belőle Hazug retorika (szavak és tettek egysége hiányzik) Általános elitellensség Túlméretes improduktív szféra Improduktív módszerek terjedése

9 Amagyartársadalomösszetétele Társadalom szerkezete 30 fő nyugdíjas 23 fő diák, gyermek 5 fő munkanélküli 6 fő felnőttkorú, de nem látható, miből él 38 fő munkavállaló 8 fő közalkalmazott 3 fő közalkalmazotti kiszolgáló 14 fő szolgáltatás 13 fő termelés 4 fő irányítás, adminisztráció 9 fő közvetlen termelő Nyugdíjas Felnőtt, miből él? Szolgáltatás Diák, gyermek Közalkalmazott Irányítás, adminisztráció Munkanélküli Közalkalmazotti kiszolgáló Közvetlen termelő Ráadásul:Felcsúszottamunkaerőszerkezet! Diplomás gépkezelők, titkárnők és bolti eladók országa lettünk! Halmozottan rossz a társadalom szerkezete!

10 Ahazaiinnovációmegítélése1 Minden tényadat ellenére nem vagyunk lemaradásban. Az innováció szintjének mérésére szolgáló eljárások nem alkalmasak a helyzet jellemzésére. Nincs tehát probléma sem, amit orvosolni kellene.

11 Ahazaiinnovációmegítélése3 Le vagyunk valóban maradva, de sajnos a gazdaságunk fejletlensége miatt nem is tudunk kellő pénzt és energiát áldozni rá. Nincs mit tenni, kénytelenek vagyunk megelégedni azzal a pozícióval, amit betöltünk.

12 Ahazaiinnovációmegítélése5 Látszólag le vagyunk maradva, de ez nem valamifajta fogyatékosság, éppen ellenkezőleg. Az úttörő szerep vállalása követeli a legtöbb munkát és energiát. Mi magyarok jól tesszük, ha ebből kimaradunk. Nem kell nekünk kutatnifejleszteni. Szenvedjenek meg mások az eredményekért, mi pedig majd "okosan" és "ügyesen" hozzájutunk előbbutóbb mások munkájának a hasznához.

13 Innovációshelyzetünk Innovációs mutató EU-25 Európai élenjáró Magyarország átlaga éves tudományegyetemi és műszaki végzettségűek 1000 lakosra Élethosszig tartó tanulásban résztvevők / 100 fő Állami K+F ráfordítás / GDP Üzleti K+F ráfordítások / GDP Csúcstechnológiai szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya Infokommunikációs ráfordítások / GDP Csúcstechnológiai termékek exportjának aránya Szabadalmak száma / 1 millió lakos Közösségi védjegyek / 1 millió lakos 87,2 12,2 24,20 Írország 4,8 9,9 35,90 Svédország 4,6 0,69 1,26 1,37 Izland 2,93 Svédország 0,62 0,36 3,19 4,85 Svédország 3,14 6,4 8,70 Svédország 7,1 17,8 55,50 Málta 21,7 133,6 460,10 Svájc 571,20 Luxemburg 18,3 Forrás: Dr. Bod Péter Ákos, Dr. Mellár Tamás,Dr. Vukovich Gabriella:Fehér könyv Magyarország állapotáról 11,4

14 SIALSfelmérésekeredménye

15 Élethosszigtartótanulás

16 Tudáséskreativitáskapcsolata Tanulás = Szerszámokbegyűjtése Tudás= Szerszámokhasználatánakképessége Innováció=Szerszámokeredményeshasználata Tanulás > Tudás > Innováció Van,akitöbbdiplomával(többszerszámostáskával)nem képesújatalkotni,képteleninnovációra! Van,akialacsonyvégzettséggel(egyetlencsavarhúzóval) mindentelvégez!

17 Felsőoktatásfinanszírozásánakmodellje Hatalom ÁLLAM Adó beszedés Támogatás Szolgálat Adó befizetés TERMELŐI SZFÉRA Megrendelés Közvetlen megrendelés Kiképzett munkaerő OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

18 Pénzszerepeatermelésifolyamatban F1 F2 F3 F F MÉRNÖKI GONDOLKODÁS KÖZGAZDÁSZ GONDOLKODÁS F

19 Apénzszerepéről Mi a pénz? - nem maga az érték, hanem az érték mérője, könyvelési tétel Pénz szerepe megváltozott - kreatív pénzügyi termékek sokasága Mi a pénz fedezete? - legértékesebb dolog, az emberek közötti bizalom Mire van pénzünk? - amit valóban fontosnak ítélünk Kevés pénz van? - a forgási sebességgel javítható lenne, az értéktermelésből van kevés Tudomány szerepe a pénzügyi rendszerben? - a piszkos anyagiak" szemlélet, a szemérmesség jellemző

20 Régiésújmagyarosmentalitás Avagyígyvagyunkszocializálva?!: Ej,ráérünkarramég!" Dögöljönmegaszomszédtehene! Valakicsináljameg,Valakimutassameg Mégismiértnemlehetmegcsinálni Szellemünkamagasbanszárnyal,testünkapocsolyábangázol Azérzelemdominálazértelemfelett

21 Ahazaiinnovációjellemzői A kutatás - fejlesztés fetisizált értelmezése Az értékelési szempontok torz szerkezete Elmélet és gyakorlat szétválása A kevés forrás is rosszul hasznosul Nemzetközi trendek követésére rendezkedtünk be Az egészséges versenyt rivalizálás helyettesíti A szellemtudományok túltengése Kedvezőtlen politikai és társadalmi közeg

22 Innovációstörvény Az Innovációs törvénynek is, mint minden más törvénynek van: Előzménye Célja Szelleme Betűje Végrehajtási gyakorlata Eredménye Már az elnevezés is hibás A törvény szelleme és betűje, számonkérési gyakorlata nincs összhangban K+F-et non-profit tevékenységnek tekinti!

23 Okokéstényezők1 Képzetlenség Intézményes és felnőtt oktatás színvonala Lustaság Bér-, adó- és támogatási rendszer Önzés Lokális optimumok helyett globális optimum Motiválatlanság Céltalanság Víziók, célok, tervek készítése

24 Okokéstényezők2 Szervezetlenség Önámítás Hazugság Felelőtlenség Feladatok és források összerendelése Szavak és tettek összhangjának megteremtése Jogalkotás, -alkalmazás, erkölcs Egzakt értékelési és bírálati szempontok Korrupció Felesleges akadályok elhárítása Bürokrácia csökkentése

25 Paradigmaváltásszükséges! Azinnovációlényege valamit másként kell csinálni, mint ahogy eddig tettük. nem elég azonban egyszerűen másként tenni, hanem objektív mérce szerint kell jobban csinálni. Fokmérője: minélkisebbmértékűváltoztatásrévén, minélnagyobberedményelérése

26 Paradoxonfeloldása Óriási kihasználatlan kapacitás Kielégítetlen szükségletek Munkanélküliség Improduktív tevékenység Látszat tevékenység Szegénység Anyagi Szellemi Erkölcsi Konklúzió: Egy rosszul szervezett társadalom! Ki és mit tehet ennek a megváltoztatásáért?

27 Mindennekvanoptimuma! Túl kevés Túl sok Mezőgazdaság Földek parlagon Istállók üresen Oktatás: Elbutulás Kórház: Beteg a nemzet Jogász: Jogbizonytalanság Újságíró: Álhírek, Bulvár Élelmiszer import Kommunikáció: Magyar Ipar: Bérmunka export Külföldi tulajdon Szolgáltatások alacsony színvonala nyelv erodálódása Közszolgák: Bürokrácia, hivatali arrogancia Ki és mit tehet ennek a megváltoztatásáért?

28 Közgazdaságidogmák Támogatnikellagazdaságot? A fejlesztés pénz nélkül nem megy! Miamunkanélküliség? Miafeketemunka? Amunkanélküliségapiacgazdaságkövetkezménye Versenyelőnyünk a jólképzett,olcsómunkaerő? Merjünkkicsiklenni,legyünkbeszállítók? Progresszívadó,munkanélkülisegély? stb.

29 Mittanulhatunkelavilágtól? Kisebb célok, gyorsabb eredmények Motiváció megteremtése (mire jó, amit megtanultunk?) Nem a dokumentáláson, hanem végrehajtáson a hangsúly Nem a papír, hanem a tudás számít Vegyes összetételű csapatok, nem polihisztorok A k+f tevékenységnek rangja és presztízse van A szavak és tettek jobb összhangja A kutatói és ipari fejlesztői célok közelítése

30 Misegítenéazinnovációt? Egyértelmű, következetes és tartós szabályozás Ésszerű szintű újraelosztási rendszer Kitermelhető és elfogadható adómértékek Innovációhoz kapcsolódó adókedvezmények Innovatív termékek ÁFA mentessé tétele Közbeszerzés innováció szolgálatába állítása Adókedvezmények rendszere Az érték előállítás, s nem a fogyasztás elsőbbsége A termelés, s nem az ésszerűtlen spórolás erőltetése Komplex megoldásokat célzó, hazai innovatív kezdeményezések

31 Cégünkinnovációsfilozófiája Avállalkozásindításáhoznempénzkell Kezdetbentöbbségikülfölditulajdon,ma100% banmagyar Nemeladni,hanemgyarapítanikellajavakat Mindigtöbbfeladat,mintkapacitás Válságbannincselbocsátás,hanemlétszámfejlesztés Integrálás,szétaprózáshelyett Lokálisoptimumokhelyettglobálisoptimumkeresése Nemakülső,külfölditőkebeáramlásrakellvárni Nemfeltétele,snemcélja apénzatermelésnek!

32 Mitkellfordítvacsinálni? Rossz közérzet helyett biztató jövőkép Hazugság és mellébeszélés helyett őszinte és szakszerű helyzetértékelés Üres retorika helyett felelős szavak és vele összhangban lévő tettek Látszattevékenység helyett értékteremtő munka Kiárusítás helyett felhalmozás Eladósodás helyett megtakarítás Pazarlás helyett ésszerű gazdálkodás Intézményesített koldulás helyett önellátás Szociális támogatás helyett értékteremtő munka Látszat fejlődés (GDP) helyett valós fejlődés Aránytalanságok helyett tehermegosztás átalakítása Lobbi érdekek helyett országos érdekek Termelés korlátozás helyett ösztönzés Támogatások helyett társadalmi megrendelés

33 Mitkellfordítvacsinálni? Álproblémák helyett valódi gondok megoldása Atyáskodás helyett önálló cselekvésre ösztönzés Idomítás helyett képzés Gyógyítás helyett megelőzés Jogszolgáltatás helyett igazság szolgáltatás Széthúzás helyett összefogás Káosz helyett szervezettség Konfliktus generálás helyett kooperáció Rövid távú érdekek helyett hosszútávú érdekek Szellemi igénytelenség helyett igényes kultúra Értékválság elmélyítése helyett új értékek megfogalmazása

34 Összefoglalójavaslataink Az innovációt ne csak szavakban, hanem tettekben támogassuk Az innovációnak is ellensége a felesleges bürokrácia Az innováció is szervezőmunkát igényel Projektek nyilvántartása, eredmények közkinccsé tétele Szinergiák kihasználása (jelenleg nem értik és büntetik) Jogosultságok szabályozása (akkreditáció) Az innováció anyagi és szellemi forrása lehessen egy helyen Állami támogatás helyett innovatív megrendelés Komplexebb értékelési szempontok (hazai/külföldi beszállítás)

35 Akényszernagyúr! Ami az embert gondolkodásra és akár szokatlan tettekre is sarkallja. A szokatlan tett azonban, lehet építő és romboló természetű is. Legyünk jóhiszeműek: Ebből a szempontból tekintve ma ideális állapotok vannak az innovációt illetően. Csak rajtunk múlik, hogy melyik forgatókönyv valósul meg. mages/heftarchiv/2011/ausgabe /zwangzu-transparenz/ ger-de/zwang-zutransparenz_very_large.jpg

36 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Látogassák meg a DIRECT-LINE Kft. weblapját:

Gondolatok a felzárkózási programhoz

Gondolatok a felzárkózási programhoz Gondolatok a felzárkózási programhoz A szegénység felszámolása, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása a politikusok számára egy olyan kiváló örökzöld témakör, amire hivatkozással várhatóan

Részletesebben

Gondolatok A K+F tevékenység ösztönzői és minősítése címmel megrendezett ankétról

Gondolatok A K+F tevékenység ösztönzői és minősítése címmel megrendezett ankétról 1 Gondolatok A K+F tevékenység ösztönzői és minősítése címmel megrendezett ankétról A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. október 10-én A K+F tevékenység ösztönzői és minősítése címmel szakmai ankétot

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV 2010-2014 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZAT CSELEKVÉSI TERVE A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG MEGÚJULÁSÁÉRT TARTALOM ÁLLAMTITKÁRI KÖSZÖNTŐ... 6 1. DIGITÁLIS JÖVŐKÉP ÉS CSELEKVÉSI

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok GKI Gazdaságkutató Zrt. Az Új Széchenyi Terv vitairata Vélemény és javaslatok Az Új Széchenyi Terv hosszú távú gazdaságfejlesztési stratégiát előkészítő dokumentumként igyekszik elszakadni a választási

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag Dél-Dunántúl JÖVŐTERV Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG Vitaanyag MSZP 2012 0 Tartalomjegyzék Előszó...2 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK...21 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS...21 A RÉGIÓ ELHELYEZKEDÉSE...3

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 20 Fenntartható vidék 27 Alkotmányos rend 36 Jogállamiság 48 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 56 Mélyszegénységi- és romapolitika 66 Ruszin

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak

Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak GKI Gazdaságkutató Zrt. Gazdasági kilábalási koncepció Magyarországnak (A 2014-18-as időszak kormányzati teendőinek szakmai koncepciója) (Első változat) Budapest, 2012. október 18. I ELŐSZÓ Jelen tanulmány

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 15 Fenntartható vidék 22 Alkotmányos rend 31 Jogállamiság 43 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 51 Mélyszegénységi- és romapolitika 61 Ruszin

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

www.melyszegenyseg.hu info@melyszegenyseg.hu +36 1 2376020

www.melyszegenyseg.hu info@melyszegenyseg.hu +36 1 2376020 www.melyszegenyseg.hu info@melyszegenyseg.hu +36 1 2376020 ÖSSZEFOGLALÓ a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program (TÁMOP 5.1.3 09/1. és 09/2.) 2011. dec. 1 én megtartott

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT!

SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT! Új változat! SZÖVETSÉG A VÁLTOZÁSÉRT! Egészséges egészségpolitikát! Javaslatok a magyar baloldal egészségpolitikájára Az új egészségpolitika akkor lesz sikeres, ha kiszabadítjuk az ágazati kalitkából 2013.szeptember

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához

Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA V/965/1 Háttéranyag a V/965. számú politikai vitához Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Harmadik olvasat, partnerségi egyeztetés utáni

Részletesebben

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A 2 0 1 0 Tartalom Ajánlások... 7 Mádl Ferenc volt köztársasági elnök... 8 Járai Zsigmond korábbi MNB-elnök, pénzügyminiszter... 9 Kopp Mária egyetemi tanár...10

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

Radikális változás. A Jobbik országgyűlési választási programja a nemzeti önrendelkezésért és a társadalmi igazságosságért

Radikális változás. A Jobbik országgyűlési választási programja a nemzeti önrendelkezésért és a társadalmi igazságosságért Radikális változás A Jobbik országgyűlési választási programja a nemzeti önrendelkezésért és a társadalmi igazságosságért 1 Tartalom I. Morvai Krisztina államfőjelölt köszöntője 5 II. Vona Gábor kormányfőjelölt

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

2006. április XI. évfolyam 2. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA

2006. április XI. évfolyam 2. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA 2006. április XI. évfolyam 2. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA A dolgok rendje TARTALOM A második forduló hétvégéjén tanácskozott egyesületünk vezetôsége. A téma a Nemzeti Gyermekegészségügyi

Részletesebben

Magyarország 2025 Lehet másként is?!

Magyarország 2025 Lehet másként is?! Magyarország 2025 Lehet másként is?! Vezetői összefoglaló Nováky Erzsébet, az MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottságának elnöke Budapest 2008. március Bevezető gondolatok és köszönetnyilvánítás A jövőt

Részletesebben