Bevezetés az egészségügyi gazdaságtanába. Piac az egészségügyben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés az egészségügyi gazdaságtanába. Piac az egészségügyben"

Átírás

1 Bevezetés az egészségügyi gazdaságtanába Piac az egészségügyben Ragány Károly SE-EMK június Miért van szükség a közgazdaságtanra? 1. Mit? (Mennyit?) Pizzát vagy inget? Keveset de jót, vagy sokat de kevésbé jó minőségűt? Több fogyasztási javat, vagy több beruházási jószágot? 2. Hogyan? Milyen erőforrásokat használjon fel? Milyen technológiát használjon? 3. Kinek? Kik fogyaszthatják el a termékeket, szolgáltatásokat? Ki jusson magasabb jövedelemhez? Legyen sok szegény és kevés gazdag, vagy? 1

2 1. Szűkösség Miért van szükség a közgazdaságtanra? A termékek, gazdasági javak szűkösen hozzáférhetőek A szükségletek azonban jóval nagyobbak Kivétel: szabad javak (levegő, tengervíz) 2. Hatékonyság A társadalom a leghatásosabb módon használja fel erőforrásait az emberi igények és szükségletek kielégítésére Hatékonyság (efficiency) fogalma Meghatározott cél elérése a legkisebb ráfordítással VAGY adott ráfordítással elérhető legnagyobb eredmény. Technikai hatékonyság (Hogyan?) Allokációs hatékonyság (Mit?) 2

3 Piacgazdaság vs. tervgazdaság 1. Piacgazdaság Döntést az egyének és a vállalkozások többnyire szabadon hozzák Magántulajdon, ár, piac, nyereség, költségminimalizálás Szerződéses kapcsolatrendszer 2. Tervgazdaság (Utasításos gazdaság) Gazdasági alapkérdéseket a kormányzat hozza meg Erőforrások, hatalom 3. Vegyesgazdaság Ellenőrzött piacgazdaság Néhány alapvető fogalom 1. Ráfordítások Olyan nyersanyagok, termékek és szolgáltatások, amelyeket további termékek és szolgáltatások előállításához hasznosítanak. Termelési tényezők (erőforrások): Föld Munka Tőke 3

4 Néhány alapvető fogalom 2. Kibocsátások Azok a hasznos javak és szolgáltatások, amelyek a termelési folyamat eredményei, és fogyasztásra kerülnek, vagy a termelésben tovább alkalmazzák őket. Fogyasztási cikk, tartós fogyasztási javak, beruházási jószág 3. Termelési lehetőségek határa (tl-görbe) Azokat a maximális termelési mennyiségeket tűnteti fel, amelyekre a gazdaság szert tehet adott technológiai ismeretei és rendelkezésre álló termelési tényezői révén. Trade-off átváltási kapcsolat Gazdasági növekedés (?) Összkibocsátás nő Termelékenység (hatékonyság) nő ráfordítás egységre eső kibocsátás TL-görbe Miért nem egyenes? Csökkenő hozadék elve 4

5 Néhány alapvető fogalom 4. Mi a különbség költség és kiadás között? Költség (szűkebb értelemben) a gazdasági tevékenység során felhasznált termelési tényezők pénzben kifejezett értéke. Kiadás = Cash-flow (valós pénzáramlás) 5. Gazdasági költség (haszonáldozati költség) Opportunity cost A szűkösség miatt elvetett alternatíva elmaradó haszna A határhaszon fogalma Mit jelent a hasznosság? Elégedettség Szubjektív élvezet Hasznosságérzet, amelyet egy termék elfogyasztásakor érzünk Az emberek arra törekszenek, hogy maximalizálják hasznosságukat 5

6 A határhaszon fogalma Határhaszon Marginal Utility Mennyit ér az ötödik szelet torta? Az utolsó elfogyasztott egységgel megszerzett többlethaszon Csökkenő határhaszon elve A határhaszon fogalma TU Összhaszon MU Határhaszon szelet torta szelet torta 6

7 Az előnykiegyenlítődés elve A vagy B termékkosár választása esetén leszek elégedettebb? Az utolsó pénzegységre jutó határhaszon egyezzen meg minden terméknél MU/P = MU/P = MU/P = 1 pénzegységnyi jövedelem határhaszna Egy du. alatt kell felkészülnie 3 tárgyra. Hogy osztja meg a tanulási idejét a 3 tárgy között? Mi történik, ha feljebb megy az egyik termék ára? Közömbösségi görbék Q1 U0 U1 U2 jobb kosarak x1 rosszabb kosarak x2 Q2 7

8 A költségvetési egyenes Q1 1: jövedelmünk nő 2: x2 termék ára nő x1 I1 I0 I2 x2 Q2 Optimális választás Q1 U0 U1 U2 I0 I1 x1 x2 Q2 8

9 Az ár A termék értéke pénzben kifejezve Mit jelent az ár számomra, ha veszek egy autót a használtautó-piacon Ft-ért? Jelzés értékű mind a fogyasztóknak, mind a termelőknek Hasonló a helyzet a munkaerő-piacon is (hiányszakmában a fizetés emelkedik) Azok az árak eredményezik a kínálat és kereslet egyensúlyát, amelyek mellett a vásárlók pontosan ugyanannyit vennének, mint amennyit az eladók értékesíteni szeretnének. A kereslet Kereslet vizsgálata az ár függvényében (minden egyéb tényező változatlansága mellett) Kereslet csökkenése emelkedő ár mellett: Helyettesítési hatás Jövedelmi hatás 9

10 Mi befolyásolja a keresletet? 1. Átlagjövedelem 2. Piac nagysága 3. Összefüggő keresletű termékek árai 4. Ízlés, preferenciák 5. Sajátos hatások Kereslet változása keresett mennyiség változása A kínálat Csökkenő hozadék elve (bor és szőlő) Termelési költségek árai: Ráfordítások árai (költségminimalizálás) Technikai fejlődés (gőzgép) Rokon termékek (H1N1 vs. szezonális vakcina) Kormányzati politika (minimálbér,adók) Sajátos hatások (időjárás szerepe a mezőgazdaságban) 10

11 Kereslet és kínálat egyensúlya Piaci egyensúly azon az áron alakul ki, amely mellett a keresett mennyiség megegyezik a kínált mennyiséggel. Piactisztító ár A vásárlók és az eladók is elégedettek Marshall-kereszt Kereslet és kínálat változásai 11

12 Árrugalmasság Kereslet Ár változásának függvényében miként változik a keresett mennyiség Autó? Gyógyszer? Helyettesíthetőség Idődimenzió (gáz-fűtés) Rekordtermés paradoxona Kínálat Ár változásának függvényében miként változik a kínált (termelt) mennyiség Textilipar? Aranybánya? Termelési tényezők beszerezhetősége a piacokon Idődimenzió Összefoglalva Az összes ráfordítás és kibocsátás egyensúlyi árának és mennyiségének meghatározásával a piac elosztja vagy adagolja a társadalom szűkös erőforrásait és javait a lehetséges felhasználási módok között. 12

13 Mi a piac? A piacot olyan mechanizmusként kell elképzelni, amely lehetővé teszi, hogy a vásárlók és eladók meghatározzák az árat, a termékek és szolgáltatások pedig gazdát cseréljenek. A piacgazdaság olyan finoman csiszolt mechanizmus, amely összehangolja az embereket, tevékenységeket és a vállalkozásokat az árak és piacok rendszere révén. Adam Smith: A nemzetek gazdasága (1776) a láthatatlan kéz minden egyén önösen saját céljait követi, cselekvéseik azonban mégis a közjót szolgálják A piacok működése Cipő, Lakás, Pizza Kereslet Termékpiacok Kínálat Háztartások Mit? Hogyan? Kinek? Vállalatok Kínálat Tényezőpiacok Kereslet Munka, Föld, Tőkejavak 13

14 A tökéletes piac (perfect market) feltételei [standard mikroökonómia] A piaci szereplők racionális, önérdekkövető magatartása (pl. profitmaximalizálás) Tökéletes informáltság a tranzakcióval kapcsolatban Homogén jószág Sok, egymástól független vevő és eladó van a piacon A belépés és kilépés a piacra/piacról akadálytalan Az ár magában foglalja a tranzakcióval kapcsolatos összes kiadást és hasznot (nincs külön tranzakciós költség) Piaci kudarcok: 1. Monopólium Amikor a láthatatlan kéz nem működik jól 2. Külső gazdasági hatások externáliák 3. Közjavak 4. Érdemes javak 14

15 Monopóliumok Túl nagy piaci befolyás egy kézben Az ár magasabb a piacinál Kibocsátás is alacsonyabb Extraprofit Kormányzati szerepvállalás szükségessége: 1. Árszabályzás 2. Tröszt- és kartell-ellenes törvények 3. Piacnyitás Externáliák Negatív (költség): környezetszennyezés, zajártalom Pozitív (haszon): kutatás-fejlesztés, védőoltások Kormányzati szabályozás 15

16 Közjavak Pozitív externália szélsőséges esete Olyan termékek, amelyek esetében a szolgáltatás kiterjesztése egy további személyre nem jár költséggel, továbbá az embereket nem lehet kizárni e javak fogyasztásából. Hasznok túl nagy mértékben szóródnak és az ellenérték begyűjtése nehézkes Világítótorony, nemzetvédelem Állam, mint vásárló (adók!!!) Érdemes javak Olyan jószágok, amelyeket az egyéneknek érdemes lenne fogyasztaniuk, mégsem teszik pl.: oktatás, biztonsági öv, szűrővizsgálatok Ellentéte is értelmezhető: nem érdemes javak pl.: alkohol, cigaretta 16

17 Méltányosság Egy piacgazdságban a jövedelmek és a fogyasztás egyenlőtlenségének elfogadhatatlanul magas szintjei alakulhatnak ki Tehát a jövedelemeloszlás nem feltétlen méltányos Ellenben ez nem jelenti a piac kudarcát!!! Méltányosság Redisztribúció Állami beavatkozás Progresszív adózás, transzferek (Fiskális politika; fiscus kosár) (Monetáris politika; money) A piaci mechanizmus következményei A piacról kiszorulnak azok a termelők, akiknek csak az egyensúlyi árnál magasabb áron éri meg eladni a termékeiket Nem jutnak hozzá a termékhez azok a potenciális vásárlók, akik csak az egyensúlyi árnál kisebb árat hajlandók, illetve tudnak megfizetni a termékért A piac nem méltányos! 17

18 Egészségügy, ahol a piac törvényei más színt öltenek Mi a közgazdaságtani optimum? Az erőforrások leghatékonyabb kihasználása Társadalmi szinten az összhaszon maximális Mikor maximális a társadalmi összhaszon? Ha az egyének hasznai külön-külön maximálisak Ez hogy érhető el? A piac biztosítja a források legoptimálisabb elosztását Szubjektív haszonelvűség Egészségügy, ahol a piac törvényei más színt öltenek Az egészségügyben azonban ez nem működik Piac kudarca Fogyasztó nem tud helyesen dönteni A szakember segít Objektív haszonelvűség Össztársadalmi szinten eredményez maximális hasznosságot (pl.: kötelező védőoltás) Állam kiemelt szerepe!!! 18

19 Az egészségügyi szektor sajátosságai Származtatott kereslet: A fogyasztó az egészségnek, illetve az egészségi állapot javulásának tulajdonít hasznosságot, azonban a piacon nem az egészség jelenik meg, mint a csere tárgya, hanem az egészségügyi ellátás/szolgáltatás. Az egészségügyi szektor sajátosságai (folyt.) Bizonytalanság Az egészségügyi ellátás iránti kereslet nehezen jelezhető előre. Az egyén maga is bizonytalan, hogy a jövőben mikor és milyen egészségügyi ellátásra lesz szüksége. A jövőbeli kockázat csökkentésének, megosztásának lehetősége a biztosítás! 19

20 Az egészségügyi szektor sajátosságai (folyt.) Externáliák Az externália olyan külső hatás, amely abból ered, hogy egyes piaci szereplők tevékenysége negatív vagy pozitív hatással van más szereplőkre anélkül, hogy kontrollálni tudnák ezt a hatást. Egészségügyi externáliák: fertőző betegségek ellátása (pl. védőoltás), dohányzásmentes életmód terjesztése Az egészségügyi szektor sajátosságai (folyt.) Információs aszimmetria A tranzakcióban résztvevők egyike több információval rendelkezik, mint a másik, és így lehetősége van előnyre szert tenni. Például: szolgáltató és páciens között, a szolgáltató és a biztosító között 20

21 Az egészségügyi szektor sajátosságai (folyt.) Az információs aszimmetriából származó további sajátosságok: Az orvos képviseleti / ügynöki szerepe: Az orvosnak több információja van a szükséges ellátásról, ezért a legtöbbször dönt/választ a páciens helyett. Szolgáltató által indukált kereslet (SID) A szolgáltató ügynöki szerepe révén hatással lehet a kereslet mértékére, jellegére. A beteg kiszolgáltatottsága A fogyasztó szuverenitása a fentiek miatt sérül. Az egészségügyi szektor sajátosságai (folyt.) Monopolhelyzet, céhszerű szerveződés A kínálati oldalon kialakuló szerveződések, például: méretgazdaságossági okok miatt, a korszerű technológia miatti nagy beruházások stb. Az ellátás minőségének védelme érdekében pl. kamarák szerveződnek. Költségek emelkedése (relatív mértékben is) Összetételhatás (technológiai fejlődés) Volumenhatás (öregedő társadalom) Árhatás (infláció+kereslet növekedés) 21

22 Az egészségügyi szektor sajátosságai (folyt.) Szolgáltatások általános jellemzői: megfoghatatlanság, tárolhatatlanság, elválaszthatatlanság, komplexitás, sokféleség, nehezen helyettesíthetőség Az egészségügyi szektor sajátosságai (összefoglalás) Származtatott kereslet Bizonytalanság egészségbiztosítás piaca Externáliák Információs aszimmetria Az orvos képviseleti / ügynöki szerepe Szolgáltató által keltett igény (SID) A beteg kiszolgáltatottsága Monopolhelyzet, céhszerű szerveződés Költségek emelkedése Szolgáltatások általános jellemzői 22

23 Egy kis biztosításelmélet Feldobok egy pénzt Zéró összegű játék Az emberek általában kockázatkerülők Egy ember akkor kockázatkerülő, ha számára bizonyos nagyságú jövedelem elvesztésének lehetőségéből fakadó rossz érzés (félelem) nagyobb, mint ugyanakkora jövedelem megszerzésének lehetőségéből fakadó öröm. Jövedelem csökkenő határhaszna Egy kis biztosításelmélet Mit csinál valójában a biztosító? Teríti a kockázatot Összegyűjti sok ember kockázatát és a negatív eseményre fogad: 1 ház leégésének esélye 1:1000 A kár összege: Ft Tehát 0,001 x = Ft Ft adminisztrációs költség Ft profit Biztosítás díja: Ft A fogyasztó mérlegelhet 23

24 Egy kis biztosításelmélet Mi szükséges egy piaci biztosító hatékony működéséhez? 1. Nagy számú eset 2. Egymástól független esetek 3. Tapasztalat a bekövetkezés valószínűségének megítéléséhez és amikor az egész mégsem működik Erkölcsi kockázat (moral hazard) Kontraszelekció A biztosítási piacból eredő sajátosságok: szelekció I. Káros szelekció az átlagosnál alacsonyabb kockázati szinttel rendelkező egyének a közösségi díjszabáson alapuló biztosítási díjat magasnak érzékelik, így nem kötnek egészségbiztosítást a biztosító növeli a díjat (hogy a kevesebb ügyfél befizetéseiből is tudja fedezni költségeit) még többen lépnek ki a legnagyobb kockázatú egyének maradnak. 24

25 A biztosítási piacból eredő sajátosságok: szelekció II. Kockázati szelekció ( lefölözés ): szabadpiaci környezetben az üzleti biztosítók arra törekedhetnek, hogy ügyfélkörüket csak az alacsony kockázatú egyének alkossák. eszközök pl.: bizonyos magas költségű szolgáltatások kizárása a termékkörből, az alacsony kockázatúak számára vonzó szolgáltatási csomag kialakítása stb. társadalombiztosítás A biztosítási piacból eredő sajátosságok Morális kockázat: A biztosított nem érzi közvetlenül az ellátással kapcsolatos költségek terhét, ezért kevésbé jellemzi magatartását a takarékosság, ezt a szolgáltató költségtudatosságának hiánya is erősítheti. 25

26 Piaci kudarcok tömkelege: 1. Objektív haszonelvűség Externáliák Információs aszimmetria Kínálat keltette kereslet 2. Társadalombiztosítás Moral hazard Kontraszelekció 3. Méltányosság (Equity, Access) Az egészségügy tehát egy különleges piac 26

27 Elkerülhető halálozás (megelőzhető) Forrás: Figueras and McKee,

28 Elkerülhető halálozás (kezelhető) Forrás: Figueras and McKee, 2012 Új kihívások az egészségügy előtt A krónikus, nem-fertőző betegségek gyakoriságának növekedése A történelem folyamán sosem látott mértékben nőtt a születéskor várható élettartam és csökkent a csecsemőhalálozás Gyorsabban nőnek a egészségügyre fordított kiadások, mint a GDP Az egészségügyi kiadások egyenetlenül oszlanak meg a lakosság különböző csoportjai között. 28

29 Születéskor várható élettartam és az egy főre jutó egészségügyi kiadások 2007-ben 29

30 Összesen Ft/fő/év Egy főre jutó egészségügyi kiadások évben (vásárlóerő paritáson) Forrás: OECD Health Data, 2010 Egy főre jutó átlagos éves egészségbiztosítási kiadás (2003) Férfi Nő Összesen

31 Születés vs. halálozás 31

32 MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI JÖVŐKÉPE Születések arányszáma 2012-ben: 9,1 ezrelék! 1980: 13,9 ezrelék, 1950: 20,9 ezrelék! Halálozások száma: 13,0 ezrelék 1980: 13,6 ezrelék, 1950: 11,4 ezrelék! Teljes termékenységi ráta: 1,32!!! 1980: 1,92, 1949: 2,54! 50 ÉV MÚLVA Pesszimista verzió: Kevesebb mint 8,0 millió lakos az 50 év alattiak és az 50 év felettiek aránya 1:1 Demográfiai kilátások 32

33 A jövő? Közli: Varga A.: Népmozgalmi folyamatok A jövő? Közli: Varga A.: Népmozgalmi folyamatok 33

34 Következtetések 1. Az idősödő népesség egyre több betegséget mutat fel (kieső aktív prevenciós politika hiányában még hatványozottabban). 2. Az elszegényedés, a gazdasági problémák a legfontosabb betegséget okozó faktorok 1+2 = növekvő morbiditással kell számolni Magyarországon! 3. Az orvostudomány innovatív eredményei folyamatosan, évről-évre több forrást igényelnek. 4. A lakosság iskolázottsági színvonalának növelésével javul a népesség általános egészség-tudatossága 34

35 A DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK KÖVETKEZMÉNYEI Növekvő egészségügyi ellátási igények Növekvő szociális kiadások Generációk közötti konfliktusok Növekvő feszültségek a munkaerőpiacon - harc a munkahelyekért Növekvő halálozás és elszegényedés a fejlődő régiókban Feszültségek a szociális rendszerben és a munkaerőpiacon a migráció következtében Levegőszennyezés Savas esők Ózonréteg csökkenése Globális felmelegedés KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK Erdőirtás, csökkenő zöldfelület Hulladékkezelés következményei/ talajszennyezés - ivóvízbázisok Kémiai biztonság 35

36 Világméretű tendenciák Egyéni szinten: növekvő egészségi ártalmak daganatos megbetegedések légzőszervi megbetegedések allergia/aszma bőrbetegségek táplálkozási betegségek stressz, lelki zavarok 36

A KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

A KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Gazdasági és pénzügyi alapismeretek e-book Dr. Pulay

Részletesebben

1. AZ ÁLLAM SZEREPE A MIKROGAZDASÁGBAN. 1.1. Az állam szerepe a monopóliumok szabályozása terén

1. AZ ÁLLAM SZEREPE A MIKROGAZDASÁGBAN. 1.1. Az állam szerepe a monopóliumok szabályozása terén 1. AZ ÁLLAM SZEREPE A MIKROGAZDASÁGBAN Gyakran felmerül, hogy a piac és az állam egymást kizáró intézmények. Neves közgazdászok között is találkozhatunk hasonló nézetet vallókkal (Pl. A.Smith, M. Friedman).

Részletesebben

Piaci koordináció Bürokratikus (centralizált) koordináció Vegyes típusú gazdaságkoordináció

Piaci koordináció Bürokratikus (centralizált) koordináció Vegyes típusú gazdaságkoordináció Közgazdaságtan: Gazdaság: Szükséglet: Hasznosság: Termelés: Termelési 1. A közgazdaságtan fogalma, területei, alapkérdései. A gazdaság alapfogalmai. A termelési lehet ségek határgörbéje. A gazdaságkoordinációs

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN ALPROGRAM GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK

Részletesebben

Határmenti társadalmi-gazdasági ismeretek. Jegyzet

Határmenti társadalmi-gazdasági ismeretek. Jegyzet Határmenti társadalmi-gazdasági ismeretek Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk.

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk. KÖZGAZDASÁGTAN 1. ÓRA A közgazdaságtan gazdasági környezet tudományágazat, melyet mi is befolyásolunk nem csak a környezetünk. Környezet fajtája = Gazdasági környezet = mesterséges környezet, ember teremtette.

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal vitaanyaga

A Gazdasági Versenyhivatal vitaanyaga A Gazdasági Versenyhivatal vitaanyaga Versenyt az egészségügyben? Igen, de hogyan!? A verseny lehetőségei és korlátai a szabályozott egészségügy piacain - egy modellváltáskor figyelembe veendő szempontok

Részletesebben

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb

1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb 1. A mellékelt irodalom alapján értelmezze az előforduló közgazdasági alapfogalmakat! Mutassa be továbbá a mellékelt irodalom fontosabb megállapításait, fejtse ki a témával kapcsolatos saját véleményét!

Részletesebben

VC c y. Összeállította: Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős

VC c y. Összeállította: Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős Mikroökonómia alapfogalmak. Állandó költség (FC): Az a költség, mely rövid távon nem függ a termelés nagyságától, tehát összege a termelés bármely időszakában ugyanannyi, és ha a vállalat nem termel semmit,

Részletesebben

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából)

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Gazdasági ismeretek (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) Lektorálta: Dr. Kádek István tanszékvezető főiskolai docens (EKF) Eger, 2006 Gazdasági

Részletesebben

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. Mikrogazdasági alapismeretek. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. Mikrogazdasági alapismeretek. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Speigelné Szabó Margit Mikrogazdasági alapismeretek A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 MIKROGAZDASÁGI

Részletesebben

1. Bevezetés... 5 2. Az egészség és szerepe a gazdaságban... 8 3. Az egészségügy napjainkban... 10 3.1. Az egészségügyi rendszer fogalma... 10 3.2.

1. Bevezetés... 5 2. Az egészség és szerepe a gazdaságban... 8 3. Az egészségügy napjainkban... 10 3.1. Az egészségügyi rendszer fogalma... 10 3.2. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A MAGYAR ÉS AZ OLASZ EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan vázlatok

Vállalatgazdaságtan vázlatok Vállalatgazdaságtan vázlatok Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan című könyvének első két részéből A vállalat érintettjei, céljai, formái A vállalat helye a társadalmi rendszerben Szerkesztette: Ferenci

Részletesebben

Félúton vagy tévúton?

Félúton vagy tévúton? OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika

Részletesebben

Az egészségügyi szolgáltatások optimalizációja a köz- és magánszféra szempontjából

Az egészségügyi szolgáltatások optimalizációja a köz- és magánszféra szempontjából Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 288-301. o. Az egészségügyi szolgáltatások optimalizációja a köz- és magánszféra szempontjából Kovács Nóra 1 Csapi

Részletesebben

Egészségpolitika. Hallgatói kézikönyv

Egészségpolitika. Hallgatói kézikönyv Orosz Éva Egészségpolitika Hallgatói kézikönyv Hallgatói kézikönyv az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakának hallgatói számára Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 4.1.2-08/2/A/KMR

Részletesebben

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1

Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 Orosz Éva Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején 1 A tanulmány áttekinti az egészségügy legsúlyosabb problémáit és az enyhítésükre kidolgozott stratégiákat

Részletesebben

ratészi eskü benefit szubszidiaritás allokációs hatékonyság szerkezetátalakítás költségtudatos

ratészi eskü benefit szubszidiaritás allokációs hatékonyság szerkezetátalakítás költségtudatos Hatékonyság politikai felelõsség sürgõsségi ellátás egészségnyereség hatásosság hatékonyság minõség gazdaság forrás forráshiány szolgáltatás árrugalmasság kereslet kínálat privatizáció közfinanszírozás

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola Kincsesné Vajda Beáta Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben

Részletesebben

Egészségpolitikai ábragyûjtemény

Egészségpolitikai ábragyûjtemény Dr. Kincses Gyula Egészségpolitikai ábragyûjtemény 2010 Egészségpolitikai ábragyûjtemény Egészségpolitikai ábragyûjtemény A könyvet a szokásos módon szerzõi jogok védik, de a könyv bármely részének másolása,

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben

ALAPFOGALMAKTÓL. (Vállalkozási ismeretek kezdőknek) AZ ÜZLETI TERVIG. Készült a PHARE HU0105-03 számú projekt keretében. Eger, 2004.

ALAPFOGALMAKTÓL. (Vállalkozási ismeretek kezdőknek) AZ ÜZLETI TERVIG. Készült a PHARE HU0105-03 számú projekt keretében. Eger, 2004. ALAPFOGALMAKTÓL AZ ÜZLETI TERVIG (Vállalkozási ismeretek kezdőknek) Készült a PHARE HU0105-03 számú projekt keretében Eger, 2004. ALAPFOGALMAKTÓL AZ ÜZLETI TERVIG (VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK KEZDŐKNEK) Kézikönyv

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1

GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 GLOBÁLIS ÉS HAZAI EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁSOK ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKAI TÖREKVÉSEK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Orosz Éva 1 Az előadásomban tárgyalt folyamatok, problémák három fő kérdéskör, kihívás köré csoportosíthatók:

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben