A Honismeret évfordulónaptára, 1990.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Honismeret évfordulónaptára, 1990."

Átírás

1 6^983 J ^ aj A Honismeret évfordulónaptára, Kolozsvárott megjelenik Bonfini históriája Mátyás királyról, ugyanott Werbőczi István Tripartituma magyarul, Veres Balázs fordításában: Magyar decretum Rafael Hoffhalter vezetésével megkezdi működését az első váradi nyomda Megjelent Károli Gáspár fordításában az első teljes magyar nyelvű biblia, az ún. Vizsolyi biblia Széna Kertész Ádám vezetésével beindul a váradi református főiskola nyomdája Augustini Keresztély Késmárk orvosa, II. és III. Ferdinánd udvari orvosa megkezdte a kárpázi balzsam gyártását, amely 270 esztendeig világszerte elterjedt gyógyszer volt Debrecenben megjelent Komáromi Csipkés György csillagászati munkája: Az indiciaria astrologiáról és üstökös csillagokról... címmel Kolozsvárott megjelent Pápai Páriz Ferenc Pax Corporis-a, az első magyar nyelven nyomtatott orvosi könyv Dobsinán papírmalom létesült, mely ig működött A király megalapította Erdélyben a fogarasi görög katolikus püspökséget Foglár György c. püspök, egri kanonok, Egerben jogi foiskolát alapított Fellner Jakab tervei szerint megkezdődött a veszprémi püspöki palota építése Megalakul Kelemen László színtársulata Budán Elkészült Kempelen Farkas beszélő (hangutánzó) gépe Kis János megalapította a Soproni Magyar Társasájgot, az első ifjúsági önképzőkört Pesten közvilágítást noztak létre Megjelent Bessenyei György Egy magyar tudós társaság iránt való Jámbor Szándék című munkája Megjelent Báróczi Sándor: Védelmeztetett magyar nyelv, valamint Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása című müve Megindult Kazinczy Ferenc Orpheus című folyóirata Megalakult Kis János kezdeményezésére a Soproni Magyar Társaság ben jelent meg Fazekas Mihály. Ludas Matyi című műve Bécsben Megkezdődött a Hanság lecsapolása Megkezdte működését Neumann Ábrahám pécsi üveghutája A Budapesti Szemle megindulása Újpesten beindult Wolfner Gyula bőrgyára Megalkották az első magyar munkásvédelmi törvényt Felépült a Veszprém megyei Tés község szélmalma Zsidókórház épült a Gyár (ma VI. ker. Jókai) utcában Petzval József elkészítette fényképezőlencséjét, az első fényerős objektívet Megjelent Frommhold Károly, a Lánchídépítés orvosának Elektrotherapie... c. munkája, amely a magyar elektroterápia megalapítását jelenti Xántus János javaslatára létrejött a budapesti Állatkert Megindult az Ethnographia c. folyóirat, a Magyar Néprajzi Társasag értesítője Megjelent Csánki Dezső Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában c. művének első kötete Megalakultak az első halászati társulatok Megépült a gyulai fehér-kőrösi duzzasztógát Megszervezték a vízellátással kapcsolatos feladatok ellátására a Közegészségügyi Mérnöki Szolgálatot A pápai Kékfestőüzemben gépesítették a mintázást.

2 1915. Budapesten létrehozták a Valéria-telepet Fonó Albert gépészmérnök javaslatot nyújtott be az osztrák-magyar hadsereg főparancsnokságához sugárhajtású torpedó elkészítéséről Megalakult a tehetséges parasztfiatalok egyetemi tanulmányait elősegítő Györffy Kollégium Az amerikai Columbia Broadcasting System bemutatta a színes televíziót, Goldmark C. Péter találmányát. ' Elkészült a Tiszafüredi Öntözőrendszer és Szivattyútelep Az ajkai Ármin-függőaknát - mely 1959-ig működött, s ekkor bányaműszaki emlékké nyilvánították - bányatörténeti múzeummá szervezték. JANUÁR Megjelent az Általános Munkáspárt ellenzékének magyar nyelvű közlönye, az ELÓRE Üzembe helyezték a régi 8 KW-os adó helyett beállított lakihegyi 20 KW-os adot, mely Budapesten és környékén javította a Petőfi rádió vételét Megindult A Hét, Kiss József hpjz Megkezdte működését a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület Megnyílt a pesti Vigadó Az MTA főtitkárává választotta Arany Jánost. MÁRCIUS Budapesten megindult a rendszeres autóbusz-közlekedés Először említik a bolognai egyetemen tanuló magyarországi diákok egyesületét. ÁPRILIS Budán megjelent az Ephemerides Budensis c. folyóirat Tertina Mihály szerkesztésében Megjelent a Budapesti Szemle első száma Nagyszebenben megindult az Erdélyi Magyar Hírvivő c. hetilap Fábián Dániel és Cserei Elek szerkesztesében Megkezdte működését Budapesten a Pasteur Intézet Megalapították a Magyar Tudós Társaságot Első ülését tartotta az Országos Termelőszövetkezeti Tanács (később Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa). MÁJUS A munkásság Európa-szerte először ünnepelte szervezetten május elsejét. JÚNIUS Megnyílt a budai Nőápolda Megnyílt a Pesti Műegylet Bertafan veszprémi püspök kiadta a veszprémi Szent Katalin apácakolostor alapítólevelét. JÚLIUS Megkezdte a termelést a Dunai Kőolajipari Vállalat Ünnepélyesen elhelyezték a budai vízivárosi Szent Anna-templom alapkövét Megkezdődött a budapesti Lánchíd építése. AUGUSZTUS Széchenyi István az 1815-ben Angliából hozott gázfejlesztő készülék segítségével nagycenki kastélyát gázvilágítással szereltette fel, s e napon mutatta be 70 meghívott vendégének. A gáztelep ig működőképes állapotban volt A második bécsi döntés Észak-Erdélyt Magyarországhoz csatolja. SZEPTEMBER Megindultak a Vaskapu-szabályozás munkálatai a Grében-csucs lerobbantásával Megnyitották a Sopron-Nagykanizsa közötti vasútvonalat Megnyílt a Műszaki Múzeum Budapesten. OKTÓBER Megkezdte működését az Uránia csillagvizsgáló a mai Citadella déli végénél Kolozsvárott megnyílt a Szegedről viszszahelyezett Ferencz József Tudományegyetem Kelemen László magyar színtársulata első előadását tartotta a budai Várszínházban. NOVEMBER Sopronban üzembe helyezték az első vidéki telefonközpontot 48 előfizetővel Megindult a Tett, Kassák Lajos folyóirata Révai Miklós tervezetet nyújtott be a Helytartótanácshoz magyar tudóstársaság felállítására Az első magyar játékfilmszemle Pécsett Megnyílt a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem.

3 A KMP egykori székházában, a XIII. ker. Visegrádi utcában emlékmúzeum nyílt Tiszaszederkényben felavatták a Tiszai Vegyi Kombinátot. DECEMBER A Magyarországi Szociáldemokrata Párt első, alakuló kongresszusa Felavatták az Akadémia Duna-parti székházát. x = született; + = meghalt * x 940. Géza fejedelem ( febr.l.) X 990. Aba Sámuel, ig magyar király ( júl. 15.) x Szent (I.) László, 1077-től 1095-ig uralkodó magyar király ( júl.29.) x Erzsébet királyné, V. István felesége ( között) x András király (4- Buda, 1301.jan. 14.) x Pannóniai Mihály magyarországi születésű ferrarai festő (+ Ferrara, Itália, 1459 vapy 1464) x Báthory Miklós humanista püspök ( febr. 24. után) x Antal, ötvös, a késő gótika kimagasló művésze (+ Kassa, 1520) X Balbi Jeromos (Velence), humanista tudós, költő, diplomata (4- uo., 1535 körül) X Frankofordinus Bartholomeus Pannonius drámaíró, költő ( után) X Gergely, a legkorábbi magyar nyelvű lírai jellegű világi ének szerzője (4-?) X Hagymási Bálint (Varasd), pécsi és székesfehérvári kanonok, humanista szerző ( után) X vagy Heltai Gáspár (Nagydisznód vagy Nagyszeben), protestáns prédikátor, nyomdász, író (+ Kolozsvár, 1574) x Szerémi György (Kamánc), író ( után) X1490. Taurinus István (Olmütz), humanista, gyulafehérvári kanonok (+ 1519) x Blandrata György (Saluzzo Piemont), olasz származású antitrinitárius vallási reformátor, orvos (+ Gyulafehérvár, máj. 5.) X Félegyházi Tamás (Debrecen), ref. prédikátor, bibliafordító (+ uo., jan. 16.) x Kovacsóczy Farkas erdélyi kancellár, humanista (4- Szamosújvár, szept. X Valkai András erdélyi históriás énekszerző (+ 1587) X Péchi Simon erdélyi kancellár, a szombatos vallás egyik fő terjesztője (+ 1642) x Baum Lukács (Brassó), ötvös (+ uo., szept. 12.) x Pataki István (Sárospatak), ref. prédikátor, író (+ Kolozsvár, jan. 2.) x Balogh Ádám (Vas m.), kuruc brigadéros (+ Buda, febr. 6.) x Esterházy Dániel kuruc altábornagy (+ Nagycenk, okt. 1.) x May erhoff er András (Salzburg), építőmester (+ Pest, 1771.) X Raymann János Ádám (Eperjes), orvos (+ uo ápr. 23.) x Maus Gellért (Köln), Pest első hivatásos könyvkereskedője (+ Pest, dec. 3.) x Rotarides Mihály (Otrokocs), irodalomtörténész (+ Wittenberg, ápr. 15) x Francz József (Karlovác), egri építész (+ Eger ápr. 13.) x Teleki Ádám költő, műfordító ( ápr. 20) x Tichler Ferenc (Bécs) fajanszfestő, keramikus, a holicsi üzem egyik vezetője (+ Holies, aug. 17.) x Belnay György Alajos (Trencsén m.), történetíró, akadémiai tanár, nyomdatulajdonos (+ Pozsony, okt. 26.) X Berkeny János Sámuel (Vámos), rézmetsző, térképmetsző (4- Bécs, 1822) X Fábián Julianna (?) költő (-1- Komárom, márc. 7.) x Sehy Ferenc (Arad), az első magyar színtársulat tagia (4- Nagyvárad, 1799,) X Fejér Károly (Eger), színész, színigazgató (+ Arad, okt. 29.) x Simonffy József (?) honvéd ezredes ( körül) x Udvarhelyi Miklós (Tiszaabád), a magyar színészet egyik úttörője (4- Pest, jan. 14.) X Vass Imre (Rozsnyó), mérnök (4- Sárospatak, márc. 20.) X Vörös László (Hódmezővásárhely), mérnök (4- Kaposvár, 1870) X Bauer Lajos (Nagyenyed), honvéd őrnagy, emlékiratíró (4-1863) X Gondol Dániel (?) író, akadémikus (4- Alvinc, máj. 7.) X Knöpfler Vilmos (Boica), orvos (4- Marosvásárhely, szept. 28.) x Kudlik Ferenc (Eger), orvos, sebész, a pesti Állatgyógyintézet adjunktusa (4-?) x Lázár Vilmos (Nagybecskerek), honvéd ezredes, aradi vértanú (4- Arad, okt.6.) x Perleber^ Gusztáv (Buda), folyószabályozó mérnök és térképész ( után) x Podhorszky Lajos (F'eketelehota), nyelvész, akadémikus, Széchenyi fiainak nevelője (4- Párizs, aug. 26.)

4 X Kölber Fülöp (?) kocsigyáros (+ Bp., dec. 18.) x Rózsay József (Lakompak), orvos, akadémikus (+ Balatonfüred, máj. 19.) x Band Henrik (Haida, Csehország), kertművész, dendrológus, világhírűvé tette a vácrátóti Vigyázó-díszkertet (+ Vácrátót, jan. 23.) x Fanghné Gyújtó Izabella (Parajd), író (+ Kolozsvár, szept. 15.) x Fischer Ignác (Tatatóváros), majolikagyár-alapító ( + Bp., 1906) X Gidófalvy Géza (Oláhkarácsonyfalva), tanár, a modern magyar grafikai gyorsírás úttörője (+ Gyulafehérvár, aug. 3.) x Kolbenhey er Ferenc (Sopron), építész (4- Buziás, jan.) x Neuhold János (?) mérnök, a magyar híradástechnikai ipar úttörője (4- Bp., okt. 19.) X Torma Zsófia (Csicsókeresztúr), ősrégész (+ Szászvaros, nov. 14.) x Vidróczki Márton (Apátfalva), Mátra vidéki betyár (4- Tiribes, febr. 8.) x Donáth Ede (Besztercebánya), karmester, zeneszerző (+ 1945) X Guerra Miklós (Nápoly), olasz születésű táncos, koreográfus (+ Bp., 1942) x Kohner Adolfé) nagyiparos, a szolnoki művésztelep egyik alapítója (+ Bp., jan. 30.) x Meczner Lajos (Sátoraljaújhely), építész (+ Kaposvár, 1962) x Péchy Erzsi (Székelyhíd), színész (4- Bp., júl. 20.) x Porcsalmy Zoltán (Hajdúhadház), fizikus-csillagász, pedagógus (+ Bp., jan. 30.) X Várnai István (Bp.), újságíró, a filmművészettel foglalkozó szaksajtó egyik hazai megteremtője (+ Bp., ápr. 3.) x Éri-Halász Imre (Nyíregyháza), író, újságíró (+ Zalaszentgrót, jan. vége) x Pan József (Bp.), díszlettervező (+ Bp., márc. 18.) x Vidor Károly (Bp.) amerikai filmrendező (+ Bécs, május) X Gerő Loránd (Budakeszi), gépészmérnök (+ Focsani, Románia, 1945) x Tamássi György (Bp.), költő, író, szociológus (+ Harka, dec. 23.) x Istenes András (Vothinszkijizavod), orosz származású festő (+ Mezőlak, júl. 25.) x Vági Miklós (Fergana, SZU.), költő (+Don mellett, 1943.) JANUÁR x Grubics Zoltán (Zalaegerszeg,?), honvéd százados, ejtőernyős partizán, a Szlovák Nemzeti Felkelésben részt vett Petőfi-osztag első parancsnoka (+ Szlovákia, nov. közepe) 1. x Lévai Oszkár (Jászberény), a munkásmozgalom mártírja (+ Bp., szept. 9j x Varallyai György (Kisgeresd), agrárvegyész (+ Mosonmagyaróvár, aug. 7.) x Szoták Mihály (Sárospatak), partizán, a Szőnyi-csoport tagja (+ Sopron, nov. 4.) Tamkó Sirató Károly (Bp.), költő, művészeti író (x Újvidék, jan. 26.) 2. x Kende István (Körtvélyfája), festő (+?) Goldmark Károly (Bécs), zeneszerző (X Keszthely, máj. 18.) x Nádasdi Peter (Balmazújváros), újságíró, író (4- Debrecen, ápr. 30.) 3. X Sennyei Vera (Bp.), színész (+ Bp., máj. 28.) 4. x Várady Zsigmond (Szilágysomlyó) újságíró, ügyvéd (+ Semmering, Ausztria, jan. 17.) 5. x Sztojanovits Adrienne (Bp.), hangversenyénekes, énektanár (+ Bp., jún. 24.) 6. x Petrányi Ferenc (Bp.), kertész (4- Bp., dec. 18.) x Belányiné Hoffmann Lenke (Trencsén), festő ( márc.) x Bencz Boldizsár (Bácsföldvár), író (4- Mohács, aug. 29.) x Mészöly Gyula (Suhopolie), biológus, növénynemesítő, akadémikus (+ Kecskemét, márc. 18.) X Gáspár Árpád (Körmöcbánya), gyógypedagógus, főiskolai tanár (4- Pécs, nov. 3.) 7. x Molnár Antal (Bp.), zenetörténész, zeneszerző, brácsaművész, tanár (4- Bp., dec. 7.) x Fettich Nándor (Acsád), régész, ötvös, akadémikus (4- Bp., máj. 17.) 8. x Magyary-Kossa Gyula (Debrecen), farmakológus, orvostörténész, akadémikus (4- Keszthely, jún. 21.) 9. x Boross Mihály (Ószóny), író (4- Sárbogárd, márc. 5.) x Fraunhoffer Lajos (Kiskomlós), meteorológus (4- Bp., dec. 17.) x Széchényi Emil (Bécs), közgazdász, akadémikus (4- Pusztazámor, jún. 30.) 10. x Gopcsa László (Szamosújvár), gyorsírásszakértő, tanügyi és jogi író (4- Bp., febr. 12.) X Magyart Endre (Arad), gépészmérnök (4- Bp., ápr. 9.) 11. x Ferenczi Magda (Kolozsvár), író (4- Sztána, jan. 2.) x Teles Iván (Bp.), vegyészmérnök (+ Bp., jún. 2.) X Németh Rudolf (Slavonska Pozega),

5 az Újvidéki Opera basszistája, majd igazgatója, a szabadkai Magyar Népszínház alapító tagja (+Újviaék, x nov. 28.) Latabár Kálmán (Bp.), színész x (x Kecskemét, nov. 24.) 12. x 1890.Bokor Malvin (Baja), író (+ Bp., x nov. 24.) X 1890.Fülei Szántó Endre (Bp.), jogász, x egyetemi tanár, író(+ Bp., febr. 21.) X 13. X Tolnay Kornél (Gödöllő), mérnök, MÁV-elnök-igazgató (+ Bp., febr. 17.) 14. X j4rokháty Béla (Gyüre), orgonaművész, zeneszerző, karnagy (+ Bp., márc.28.) x Ybl Ervin (Bp.), művészettörténész (+Bp., aug. 11.) 15. x Baintner János (Liptóújvár), bíró, egyetemi tanár, akadémikus (+ Pusztaszer, aug. 4.) x Krisztics Sándor (Bp.), jogász, egyetemi tanár (+ Bp., jún. 22.) 26. X x 27. X 16. x Csanády Ferenc (Oszlány), az es évek ipari mozgalmainak jelentős X résztvevője (+ Isaszeg, febr. 18.) 28. X x Szíjártó Lajos (Nagygőc), egyetemi hallgató, a Görgei-zászlóalj tagja x (+ Nagybörzsöny, dec. 22.) 17. x Homokay Pál (Dés), színész, szín- 29. x igazgató (+ Kaposvár, jún. 6.) X linger Ernő (Arad), karnagy, zene- + szerző, zongoraművész (+ Bp., máj. 28.) 30. x 18. x Hilscher Rezső (Bp.), jogász, szociálpolitikus (+ Bp., okt. 19.) x 19. x 1840.Friesenhof Gergely (Szentpétervár), meteorologus (+ Oszéplak, júl. 17.) 31. x X Váczi Dezső (Füs), újságíró, filmdramaturg, fordító (+ Pozsony, máj. 14.) x Havas Zsigmond (Bp.), író, újságíró X x FEBRUÁR (+Bp., aug. 28.) Kálmán Erzsébet (Bp.), orvos, radiológus (x Pécs, júl. 2.) 20. x Lukácsy Sándor (Tápiósáp), kertész (+ Bp., dec. 14.) x Sass Béla (Albis), egyházi író, egyetemi tanár (+ Debrecen, jan. 19.) X Rudnóy Teréz (Léva), író (+ Esztergom, márc. 12.) X Gyenes Tamás (Pécsvárad), szobrász (+ Bp., jún. 20.) 21. x Takács Károly (Bp.), pisztolylövő kétszeres olimpiai bajnok, honvéd alezredes (+ Bp., jan. 6.) X Megyer József (Bp.), piarista tanár, író (+ Nápoly, nov. 9.) Iványi-Grünwald Béla (London), történetíró (X Nagybánya, márc. 2.) 23. x Babies Kálmán (Szemere), tanár, pedagógiai és filozófiai író (+ Bp., okt. 22.) Dezsőffi László (Mindszent), színész (+ Bp., okt. 8.) Marton Dénes (Bp.), karmester, brácsaművész (+ Lyon, márc. 3.) L'Huillier István (Csehi), kertész (+ Kassa, febr. 4.) Dénes Gizella (Ocsárd), író, újságíró (+ Pécs, nov. 24.) Fekete István (Gölle), író (+ Bp., jún. 23.) Varga Lajos (Désakna), zoológus, akadémikus (+ Sopron, máj Major Tamás (Újpest), színművész, főrendező, színházigazgató, főiskolai tanár (+ Bp., ápr. 13.) Irinyi Sándor (Esztár), festő (+ Pécs, dec. 6.) Róth Flóris (Nagykikinda), bányamérnök (+ Mezőberény, febr. 17.) Götz János (Hercegkút), főügyész (+ Bp., jún. 15.) Szelesi Zoltán (Szeged), művészettörténész (+ Szeged, dec. 4.) Oskó Lajos (Orosháza), festő (+ Párizs, 1922.) Borz Kováts Sándor (Bp.), belsőépítész (+ Bp, jan. 15.) Hankó Mihály (Csanádapáca), kertész (+ Kijev, szept. 16.) Konecsni György (Bp.), festő, grafikus fx Kiskunmajsa, jan. 23.) Járdányi Pál (Bp.), zeneszerző, népzenekutató (+ Bp., júl. 29.) Papp Antal (Hajdúdorog), újságíró, szerkesztő, színikritikus (+Bp., máj. 4.) Imre Lajos (jászdózsa), irodalomtörténész (+ Szolnok, okt. 30.) 1. X Bloch Mózes (Ronsperg, Csehország), rabbi, Talmud-kutató (+ Bp., aug. 10.) Maderspach Livius (Ruszkabánya), bányamérnök, szakíró (+ Rákospalota, szept. 29.) Pályi Ede (Monostorpályi), újságíró (+ Bp., dec. 10.) Winter Mihály (Bp.), orvos, fiziológus ( + Bp., dec. 29.) X Frank László (Bp.), újságíró, író (+ Bp., jún. 30.) X 1900.Körmendi Ferenc (Bp.), író (+ Bethesda, USA, júl. 20.) X Simon László (Révaranyos), röntgenológus, belgyógyász (+ Bp., márc. 18.)

6 Huszka Jenő (Bp.), zeneszerző x 1890 (X Szeged, ápr. 24.) Kiss Lajos (Bp.), néprajzkutató, régész, művészettörténész (x Hódme- x 1900 zövásárhely, márc. 13.) 3. x Elek Tibor (Eger), matematikus, filo- x 1910 zófus, egyetemi tanár (+ Bp., jún. 14.) 15. X x Vadas Márton (Kolozsvár), a munkásmozgalom vértanúja (+ Bp., febr. 20.) X 1840 x Boross Elemér (Bp.), költő, színműíró, dramaturg (+ Bp., nov. 26.) x Lukács Erno (Bp.), gépészmérnök 16. x 1765 (+ Voronyezs környéke, dec.) 5. x 1515.Draskovics György (Bilina, Horvát- X 1840 ország), bíboros, a jezsuiták magyarországi letelepítője (+ Bécs, jan. X ) x Bihari Péter (Zsadány), református 17. x 1890 főiskok! tanár, pedagógiai és filozófiai író (+ Bp., nov. 28.) x x Faragho Gábor (Kecskemét), altábornagy, közellátási miniszter ( dec. 22.) X 1910.Joó Sándor (Kecskemét), ref. lelkész x Brodszky Dezső (Bp.), gépészmérnök, (+ Veszprém, júl. 3.) egyetemi tanár (+Bp., jún. X Filó-Mihályfi Ernőné Fischer Ilona 2-) 7. x Kassitzky Ilona (Bp.), festő, grafikus (Miskolc), márc. 8.) grafikus (+ Bp., (+Bp., aug.28.) x Lontay László (Szombathely), műfordító, újságíró (+ Bp., dec. 6.) 8. X Gondos-Grünbaum Miksa (Kapolcs), tanár, gyorsírási szakíró (+ Bp., X Scherffel Aladár (Igló), algológus, jan. 23.) mikrobiológus, akadémikus (+ Tihany, X Maróti Károly (Szalkszentmárton), jún. 1.) szakszervezeti vezető (+ Bp x Mihalik Sándor (Kassa), művészettörténész okt. 12.) X Kovács Katona Jenő (Alsószopor), (+ Bp., jan. 13.) 19. x Saxlehner András (Kőszeg), a Buda költő, író, kritikus (+ Kolozsvár, környéki keserűvíz-források felfedezője okt. 9.) és első tulajdonosa (+ Bp., X Zerinváry Szilárd (Arad), tanár, csillagász, máj. 24.) természettudományi író x 1910,. Demjén József (Hódmezővásárhely), (+ Bp., jan. 1.) x Iványijózsef (Kispest), brácsaművész (+Bp., jan. 3.) Dohnányi Ernő (New York), zongoraművész, zeneszerző, karmester (x Pozsony, júl. 27.) x Forgács Antal (Bicske), költő, újságíró, a munkásmozgalom harcosa (+ Németország, 1944.) Soó Rezső (Bp.), botanikus, egyetemi tanár, akadémikus (X Székelyudvar- 20. X 1765 hely, aug. 1.) 11.X Abafi Aigner Lajos (Nagyiécsal, iro- X 1865 dalomtörténész, könyvkiadó, bibliográfus, lepkész (+ Bp., jún. 19.) x Lenhossék Mihály Ignác (Buda), orvos, egyetemi tanar (X Pozsony, máj. 11.) X x Csukássi József (Győr), újságíró, műfordító (+ Bp., máj. 27.) x 1915 X 1910.Erdey László (Szeged), vegyész, egyetemi tanár, akadémikus (+ Bp., febr. 21.) 21. x X Csók István (Sáregres), festő (+ Bp., febr. 1.). Braun Soma (Kecskemét), tanár, szociológus, a szocdem munkásmozgalom propagandistája (+ 1944) Asztalos Gyula (Rákospalota), festő (+ Bp., ápr. 6.). Kormos Lajos (Székesfehérvár), színész (+ Szeged, dec. 22.). Lakner József (Győrsziget), tanár, gazdasági író (+ Magyaróvár, jún. 11.). Fellegi Viktor (Rozsnyó), zenei író, pénzügyminiszteri osztálytanácsos (+ Bp., dec. 16.) Pataki Sámuel (Kolozsvár), Erdély főorvosa (+Kolozsvár, ápr. 2.). Kassai Vidor (Gyála), színész (+Vác, júl. 29.). Kner Imre (Gyoma), nyomdász (+koncentrációs táborban, 1944.). Dorogi Imre (Kisújszállás), festő ( +Szeged, jan. 29.). Bősze Kálmán (Vásárosmiske), erdőmérnök (+ Nagykanizsa, szept. 22.) fotóriporter, könyvkiadó (+ SZU, 1943.). Révay József (Kecskemét), író, irodalomtörténész, egyetemi tanár (X uo., nov. 22.). Szerencsés József (Újvidék), újságíró, az Újvidéki Televízió magyar adásának egyik első munkatársa, majd tartományi tájékoztatási miniszterhelyettes (X Temerin, jún. 16.) Handler Jakab (Kismarton), építész (+?). Hudacsek József (Brünn), gépészmérnök (+ Bp., nov. 18.) Botyánszki Pálné (Békéscsaba), textilmunkás, szerkesztő, a munkásmozgalom harcosa (+ Bp., febr. 23.). Badics József (Bp.), mezőgazdasági szakíró (+ Bp., máj. 5.). Bugyács Imre (Mór), bányász, a kommunista mozgalom mártírja (+ Németország, 1945.). Kenyeres Balázs (Brassó), igazságügyi orvostani kutató, egyetemi tanár, akadémikus (+ Bp., febr. 10.)

7 22. X V. László (Komárom), magyar és cseh király (+ Prága, nov. 23.) x Szentgyörgyi József (Aranyos), orvos, természettudós, nyelvész (+ Debrecen, jan. 1.) x Kohdn György (Gyulavári), festő (+ Gyula, dec. 16.) X Rdkosy Zoltán (Sepsiszentgyörgy), festő (+ Bp., máj. 20.) x Kovács György (Kolozsvár), színész (+Bukarest, nov. 9.) Kek Zsigmond (Kossá István) (Újvidék), református lelkész, nyelvművelő, az 1940-es évek II. felében a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség egyik vezetője (x Cservenka, jan. 27.) 23. x Korabinszky János Mátyás (Eperjes), szerkesztő térképész, könyvkereskedő (+ Pozsony, jún. 23.) x Kun Tamás (Felsőnyárád), orvos, egészségügyi szervező (+ Miskolc, jan. 6.) 24. x Kardos Pál (Debrecen), irodalomtörténész, tanár (+ uo., júl. 2.) 25. x HontiLajos(Kunszentmiklós),építőmunkás, a munkásmozgalom harcosa (+ Dachau, 1944.) x Rózsa Éva íszeged), pedagógus, egyetemi adjunktus (+ uo., dec. 19.) 26. x Györgyi Géza (Bp.), orvos, radiológus (+ Bp., aug. 30.) Szántó Tibor (Bp.), író (X Pécs, jan. 29.) 27. x Madarassy László (Izsák), író és utazó (+ Kispest, okt. 2.) x Kecskeméti Lipót (Kecskeméti, a zsidó irodalom történésze, bibliakutató rabbi (+ Nagyvárad, jún. 8.) Jósika Miklós (Drezda), író, akadémikus (X Torda, ápr. 28.) x Hamvas Endre (Piszke), csanádi püspök, kalocsai érsek(+ Kalocsa, ápr. 3.) Asbóth Oszkár (Bp.), mérnök, a helikopter magyar továbbfejlesztője (x Pankota, márc. 31.) 28. X Baross Károly (Deménd), gazdasági szakíró, borászati szakember (+ Bp., jan. 3.) x Ficzere LíÍ5z/ó(Miskolc), autodidakta festő f + uo., máj. 15.) x Török Júlia (Bp.), újságíró, a munkásmozgalom harcosa (+ Bp., nov Riesz Frigyes (Bp.), matematikus, egyetemi tanár, akadémikus (X Győr, jan. 22.) 29. x Némethy Lajos (Buda), egyháztörténész (+ Nyitrabajna, okt. 8.) MÁRCIUS 1. X Darvas Ferenc (?), politikus, író (+ Buda, márc. 3.) x Károlyi Mór (Szentes), fogorvos ( + Terezin, mái.) X Bányai Károly Géza (Hatvan), gyógyszerész, szakíró (+ New York, júl. 11.) X Simon Mária Anna (Bp.), könyvtáros (+ Bp., szept. 11.) 2. x Vásárhelyi Zoltán (Kecskemét), kóruskarnagy, zeneszerző, főiskolai tanár (+ Bp., jan. 27.) X Benkhardt Ágost (Bp.), építész (+ Bp., jún. 1.) X Kelen Dóra (Szucsány), színész, előadóművész, a munkásmozgalom harcosa (+ Bp., júl. 13.) x Borbély Gyula (Miskolc), karmester (+ Bp., ápr. 29.) 3. x Márki József (Kecskemét), tanár, bibliográfus, pedagógiai író (+ Bp., júl. 4.) x Szedő Lajos (Bp.), színész (+ Bp., szept. 12.) Hekler Antal (Bp.), művészettörténész, régész, egyetemi tanár, akadémikus (x Bp., febr. 1.) Scheiber Sándor (Bp.j, orientalista, hebraista, történész, irodalomtörténész (x Bp., júl. 9.) 4.x Bajza Jenő (Pest), költő, drámaíró, műfordító (+ Pest, okt. 28.) x Brisits Frigyes (Máza), irodalomtörténész, tanár, cisztercita szerzetes, akadémikus (+ Vác, dec. 7.) 5. x Kilián József (Pesterzsébet), a munkásmozgalom harcosa, kőműves, építésügyi miniszterhelyettes (+ Bp., júl. 16.) x Martinovszki Ferenc (Kesztölc), a francia ellenállás résztvevője (+ Franciaország, máj.) 6. X Ohmann Béla (Bp.), szobrász (+ Bp., márc. 21.) X 1915 Bán Endre (Bp.), szülész-nőgyógyász, onkológus (+ Pécs, szept. 4.) 8. x Medveczky Gyula Medárd (Gyöngyös), ferencrendi pap tanár (+ De Witt, USA, szept. 3.) x Gozmány Gvörgj^Bp.), színész (+ Bp., febr. 10.) 9. X Hittrich Ödön (Komárom-Újszőny), pedagógus, klasszikafilológus (+ Bp., jan. 24.) x Varga Albert (Bp.), festő ( + Párizs, ápr.) x Horváth Tibor(Rp.), orientalista, régész, művészettörténész (+ Bp., márc. 31.) x Lénárd Sándor(Bp.), orvos, költő, író, műfordító (4- Dona Emma, Brazília, ápr. 13.) 10. x Zolnai fié/<j(székesfehérvár), irodalomtörténész, nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus (+ Bp., máj. 26.) X Káldor Gjörgj(Bp.), újságíró (+ Bp., 1958.jan. 16.)

8 x Fazekas Erzsébet (Bp.), történész, egyetemi tanár (+ Bp., máj. 27.) 11. X Klimkó Dezső (Szeged), orvos, egyetemi tanár (4- Bp v jún. 4.) x Pesold Ferenc (Újpest), író, újságíró (+ Bp., máj. 2.) 12. x Tutsek Anna (Kolozsvár), író (+ Bp., dec. 17.) X Dénes Vera (Bp.), gordonkaművész, főiskolai tanár (+ Bp., márc. 16.) x Jóna Gábor (Hajdúnánás), röntgenológus (4- Debrecen, febr. 23.) Csatkai Endre (Sopron), művészettörténész (X Darufalva, aug Ormándy Jenő (Philadelphia), karmester (x Bp., nov. 18.) 13. x Náday Ferenc (Pest), színész, rendező (+ Bp., ápr. 14.) X Aczel Endre (Ungvár), újságíró (+ Bp., jún. 11.) X Réthy Laura (Nagykőrös), színész (+ Miskolc, jul. 31.) 14. x Kiss Lajos (Zombor), népzenekutató, zenepedagógus (+ Bp., máj. 18.) 15. x Komjáthy János ( Pázmánd), színész, színigazgató (+?) X Debrőczi Tibor (Bp.), belgyógyász, kardiológus (+ Bp., dec. 30.) Kniezsa István (Bp.), nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus (x Trsztena, dec. 1.) 16. X Földes Ferenc (Beszterce), művelődéspolitikus, filozófiai író (+ Ukrajna, jan. 13.) X Csenki Sándor (Püspökladány), cigánykutató (+ Dunapataj, jan. 19.) X Kis István (Tiszakarád), karnagy (+ Bp., máj. 18.) 17. x Bezerédj Pál (Sopron), akadémikus, nagy szerepe volt a selyemhernyó-tenyésztés fellendítésében (+ Hidja, jan. 21.) X Breitner János (Bezdán), zeneszerző, énekművész (+ Bp., febr. 16.) 18. x Ballagi Mór (Inócz), teológus, nyelvész, szótáríró, akadémikus (+ Bp., szept. 1.) X Neumann Károly (Bp.), közgazdász, jogász (+ Bp., 1944.) X Győry Dezső (Rimaszombat), költő, író, újságíró (+ Bp., febr. 1.) X Kálmán András (Bp.), orvos, a munkásmozgalom harcosa (+ Bp., 1950-es évek) x Somogyi Sándor (Bp.), irodalomtörténész (+ Bp., szept. 25.) 19. x Darkó István (Szentendre), iro, újságíró (+ Bp., aug. 6.) 20. x Fleischhacker János (Galgóc), ügyvéd, jogi író, jogakadémiai tanár (4- Ürmény, jan. 17.^ X Hornyánszky Károly (Bp.), orvos, ellenálló, a szovjet felderítés segítője a felszabadító harcok idején (Alba Regia), (+ Bp., márc. 7.) X Bodó László (Sásd), pedagógus (+ Pécs, máj. 19.) x Cserhát József (Balsa), költő, szerkesztő (+ Románia, aug. 8.) 21. x Imre Lajos (Litke), kémikus, egyetemi tanár (+ Debrecen, szept. 22.) x Filep Imre (Nagyszeben), unitárius helyettes püspök (+ Bp., dec. 16.) X Kopár Ferenc (Pécs), építészmérnök (+ Bp., szept. 24.) 22. x 1765.Falkoner József Ferenc (Buda), festő (+ uo., OKt. 23.) X Weigl Ernő (Budjevina), vaskohómérnök (+ Bp., márc. 8.) 23. X Balkay Béla (Nagyszombat), jogász, bányajogi szakíró (+ Bp., jún. 18.) X Brájjer Lajos (Becskerek), lapalapító és nyomdatulajdonos, a Torontal c. magyar nyelvű napilap főszerkesztője (+Becskerek, dec. 1.) X Pápa József (Bp.), költő ( es évek) Zsolnay Vilmos (Pécs), keramikusművész, nagyiparos (X Pécs, ápr. 19.) 24. X Herczegh Mihály (Hódmezővásárhely), jogász, egyetemi tanár (+ Bp., márc. 25.) x 1890.Jakus Kálmán (Endrőd), testnevelőtanár, a magyar íjászsport úttörője (+ Bp., aug. 21.) X Varga Gyula András (Bp.), altábornagy, a munkásmozgalom harcosa (+ Bp.,,1959. aug. 25.) X Vidos Zoltán (Arad), építészmérnök (+ Bp., dec. 25.) x Sinkó Károly (Bp.), festő, grafikus (+ Bp., ápr. 2.) X Ortutay Gyula (Szabadka), művelődéspolitikus, néprajztudós, akadémikus, miniszter (+ Bp márc. 22.) 25. x Mátyási József (Izsák), költő, ügyvéd (+ Kecskemét, jan. 5.) X 1890.Jacobi Andorné Székács Jolán (Bp.), pszichológus (+ Zürich, ápr. 1.) x 1900.Jakab Mihály (Kaba), belgyógyász, laboratóriumi orvos (+ Bp., márc. 5.) 27. X Peéry Rezső (Pozsony), író, újságíró (+ Stuttgart, NSZK, nov. 11.) x Lőrincz Pál (Pécs), hárfaművész (+ Bp., jan. 8.) x NagypálLászló (Kiskunhalas), operaénekes, énektanár (+ Bp., aug. 9-) 29. X Pollák Antal (Szentes), feltaláló, (+ Bp., márc. 30.) 30. X László Károly (Kecskemét), mérnök (+ Bátya, máj. 4.) 31. X Salamon Henrik (Hőgyész),

9 fogorvos, a hazai fogszabályozás úttörője (+ Bp., júl. 15.) x Főmet Béla (Párizs), orvos, egyetemi tanár (+ Debrecen, jún. 21.) x Páter Károly (Kolozsvár), talajvegyész, egyetemi tanár (+ Bp., marc. 14.) x Szabó Lőrinc (Miskolc), költő (+ Bp., okt. 3.) X Szutrély Gyula (Bp.), gyermekorvos, kórházi főorvos (+ Bp., dec. 8.) x Bakky Sándor (Jászberény), festő (+ Bp., jan. 6.) ÁPRILIS 1. x Szilágyi Dezső (Nagyvárad), politikus, egyetemi tanár, akadémikus, miniszter (+ Bp., júl. 31.) x Zsigmondy Richárd (Bécs), Nobel-díjas kémikus (+ Göttingen, szept. 23.) X Bene Géza (Csaca), festő, grafikus (+ Bp., mái. 22.) 2. X Csizmadia Gyula (Pécs), bányász, a partizánmozgalom mártírja (+ Sopronkőhida, nov. 4.) Csohány Kálmán (Bp.), grafikus (X Pásztó, jan. 31.) 3. X György Lajos (Marosvásárhely), irodai lomtörténész, akadémikus (+ Kolozsvár, dec. 31.) x Olasz Erzsi (Marosvásárhely), színész (+ Eger, dec. 12.) x Martos László (Miskolc), növényfiziológus, egyetemi adjunktus (4- Bp., máj. 2.) 4. x Nemecz József (Berettyószéplak), a munkásmozgalom résztvevője, a fehérterror áldozata ( + Eger, júl. 29.) x Keresztessy Kreutz Hédy (Balassa- yarmat), énekesnő (+ Bp., jún. f 8.) Dobrovits Aladár (Bp.), művészettörténész, egyiptológus, muzeológus, egyetemi tanar (x Bp., okt. 15.) Pernye András (Bp.), zenetörténész, zenekritikus (x Újpest, nov. 19.) 5. x Schmidt János György (Pest), matematikus, egyetemi tanár (+ Pest, 1837 után) x 1840.Hajnik Imre (Pest), jogtörténész, akadémikus (+ Bp., aug. 3.) 6. X Volkmann Róbert (Lommatzsch, Szászország), zeneszerző (+ Bp., okt Nagy Czirok László (Kiskunhalas), néprajzkutató (X Kiskunhalas, aug. 4.) 7. x Buday Béla (Pécs), mérnök, a Magyar Mérnök- és Építész Egylet elnöke (+ Bp., 1944.) x Deér Endre (Pusztavarsány), gyógyszerész (+ Bp, okt. 31.) x Réz Géza (Sei mecbánya), bányamérnök (+ Bp., febr. 29.) 9. X \S65.Jankovits Gyula (Bp.), szobrász (+ Pomáz, dec. 23.) X Farczády Elek (Marosvásárhely), történész, levéltáros, középiskolai tanár (+ uo., febr. 5.) x Péchy-Horváth Rezső (Krapina), író, újságíró (+ Bp., máj. 21.) x Géczy József (Bp.), költő, ifjúsági író (+ Bp.,1968. dec. 5.) 10. X Ungár Anikó (Kapnikbánya), az erdélyi színészet úttörője (+ Kolozsvár, dec. 25.) X Kovács György (Bp.), orvos, műfordító (+ Bp., júl. 31.) x Okályi Iván (Gádoros), kertész, egyetemi tanár (+ Bp., nov. 16.) 12. X Römer Flóris Ferenc (Pozsony), régész, művészettörténész, egyetemi tanár, akadémikus (+ Nagyvárad, márc. 8.) X Monszpart László (Csákópuszta), sebészorvos (+ Kiskunhalas, márc. 28.) 13. X Vitális Sándor (Selmecbánya), geológus, egyetemi tanár (+ Bp., jún. 21.) x Mikusik Árpád (Bp.), újságíró, szerkesztő (+ Bp., szept. 3.) 14. X Faragó Gy«7íi (Tiszaroff), gépészmérnök, hőtechnikus (+ Bp., szept. 5 ') x Kolozsi Tibor (Szabadka), újságíró és szépíró, Szabadka sajtótörténetének kutatója (+ Szabadka, nov. 7.) 15. x Gábor Márton (Nagyvárad), kiadói igazgató (+ Bp., dec. 3.) 16. X Basüides Ábns (Vágújhely), filmrendező (+ Bp., jún. 4.) Vád Mihály (Hanoi, Vietnam), költő, író (X Nyíregyháza, dec. 25.) Veres Péter (üp.), író, publicista, politikus (X Balmazújváros, jan. 6.) 17. X Péterfi Károly (Sóvárad), református pap, tanár, filozófus, akadémikus (+ Marosvásárhely, jan. 23.) 18. x Szamosi János (Kolozsvár), klasszikafilológus, egyetemi tanár (+ uo., ápr. 27.) Ady Lajos (Bp.), irodalomtörténész, pedagógiai író (x Érmindszent, jan. 29.) Orbán Balázs (Bp.), író, néprajzi gyűjtő, akadémikus (x Lengyelfalva, febr. 3.) X Pórffy György (Bp.), hiv. katona, a katonai ellenállás harcosa. A Magyar Néphadsereg egyik vezetője, a személyi kultusz áldozata (+ Bp., aug. 19.) 20. x Lévay Lajos (Szeged), közgazdasági író (+ Bp., okt. 31.)

10 x Velics László X (Drezda), diplomata (+ Kál, febr. 23.) Gyulai Ernő (Bp.), belgyógyász (4- Bp., nov. 10.) 21. X 1900, Pataky Károly (Bp.), a magyar sportújságírás egyik megalapítója (4- Bp., máj. 1.) X 1900 Milasovszky Béla (Szomolnok), bányamérnök, egyetemi tanár ( 4- Bp., júl. 30.) 22. x Romwalter Alfréd (Sopron), vegyész, műegyetemi tanár, akadémikus (4- uo., szept. 7.) 23. x Szász Béla (Nagyenyed), költő, műfordító, egyetemi tanár, akadémikus (4- Kolozsvár, iúl. 7.) X Bárd Ferenc (Miskolc), zeneműkiadó (4- Bp., jún. 15.) X Pesovár Ferenc (Herend), tánc- és zenefolklorista, múzeológus (4- Veszprém, febr. 27.) 24. x Gyalus László (Gyepúfüzes), építész (4- Bp., febr. 23.) 25. x Markusovszky Lajos (Csorba), orvos, egészségügyi szervező, akadémikus (4- Abbázia, ápr. 21.) x Vető József (fi^.), újságíró, szerkesztő (4- Bp., okt. 24.) 26. x Tibolth Mihály (Szombathely), levéltáros ( ápr. 5.) x Margitay Dezső (Újfehértó), író (4- Rákospalota, jún. 7.) Magyari Imre (Bp.), cigányprímás (X Debrecen, szept. 10) 28. x Szalay Gyula (Böhönye), múzeológus (+ Bp., febr. 12.) x Páros György (Tamási), nemzetközi sakknagymester (4- Bp., dec. 17.) Devecseriné Guthi Erzsébet (Bp.), író, műfordító (x Bp., aug. 28.) 29. x 1865.Jankovich Béla (Pest), elméleti közgazdász, akadémikus, miniszter (4- Bp., aug. 5.) x Racskó István (Csömör), festő (4- Grocka, dec. 7.) x Götz Gusztáv (Bp.), evezős, Európabajnok (4- Bp., jan. 23.) x Lux Géza (Bp.), építészmérnök (4- Asch, ápr. 25.) Rudas László (Bp.), filozófus, egyetemi tanár, akadémikus (x Sárvár, febr. 21.) 30. X Lakatos Géza (?), vezérezredes, miniszterelnök (4- Adélaide, Ausztrália, máj. 24.) Lyka Károly (Bp.), művészettörténesz (x Pest, jan. 4.) MÁJUS 1. x Gábor Jenő (Bp.), író, filmújságíró (4- Bp., 1944.) x Kukán Géza (Érsekújvár), festő, grafikus (4- Bp., jan. 28.) Munkácsy Mihály (Endenich, Németország), festőművész (X Munkács, febr. 20.) X Babos Tibor (Gót^, pedagógus (4- Zalaegerszeg, febr. 3.) 4. X Nyárády Gulyás Jenő (Bp.), festő ( nov.) 5. X Baracs Marcell (Pest), ügyvéd, jogi író (4- Bp., aug. 21.) x Háy Gyula (Abony), drámaíró, műfordító (4- Ascona, Svájc, máj. 7 -) X Kolta Ferenc (Boldo^asszonyfa), irodalomtörténész, foiskolai tanár (4- Pécs, jún. 11.) 8. x Lovassy László (Nagyszalonta), jogász, az országgyűlési ifjak egyik vezetője (4- uo., jan. 6.) x Kupcsay János (Berzevice), faszobrász (4- Brassó, mái. 12.) X Fekete Napi Antal (Szentes), történész, levéltaros (4- Bp., júl. 16.) x Ösz-Szabó János (Zenta), földmunkás, a kommunista mozgalom vértanúja (4- Sopronkőhida, nov. 4.) X Pálos György (Bp.), színész (4- Bp., jan. 3.) 10. X Rácz Gyula (Bors), állami gazdasági igazgató (4- Bp., márc. 21.) X Halmi László (Szatmárnémeti), operaénekes (4- Bp., okt. 28.) 11.x Mészáros Gábor (Potok, Lengyelország), dietetikus, orvos (4- Miskolc, nov. 15.) 12. x Paku Imre (Hódmezővásárhely), irodalomtörténész, szerkesztő (4- Bp., ápr. 3.) 13. x Vályi Sándor (Pest), kúriai tanácselnök, jogi író (4- Bp., 1930-as évek) X Makkai Sándor (Nagyenyed), erdélyi ref. püspök, egyetemi tanár, író (4- Bp., júl 19.) Lóczy Lajos (Balatonfüred), geológus, földrajztudós, egyetemi tanár, akadémikus (x Pozsony, nov. 4.) 15. X Kuncze Leó Nándor (Pozsorw), bencés szerzetes, könyvtáros (4- Pannonhalma, jan. 24.) 16. X Kelemen Béla (Pest), tanár, nyelvészeti és esztétikai író (4- Székesfehérvár, júl. 4.) x Holló Barnabás (Alsóhangony), szobrász (4- Bp., nov. 2.) Lukinich Imre (Bp.), történész, egyetemi tanár, akadémikus (x Varjas, ápr. 4.) 17. x 19C0. Nagyfalusijenő (Szeged), költő, tanár (4- Ukrajna, 1944.) 18. x Ratkovszky Ferenc (Sopron), gépészmérnök, akadémikus (4- Bp., márc. 15.) X Farkas István (Turócszentmárton), író, műfordító, újságíró, tanár ( 4- Sväty, Jur, dec. 23.)

11 Gábriel András: A kiskörei vízlépcső környezeti hatása, Vida Gábor: A Szigetköz genetikai értékei, Tóth János: A Duna halai es az épülő duzzasztottak, Tóth György: A dunai vízlépcsőrendszer es a Szigetköz, Vargha János: A környezeti hatások becslésének alapjai, Molnár István. A Duna Pozsony és Budapest közötti szakaszának folyamatszabályozási kérdései, Bródy András: A bősnagymarosi vízlépcsőrendszer gazdaságosságáról, Ferenci Csaba: A rendszer-környezet kölcsönhatás elemzése energiatermelés esetén és a bós-nagymarosi példa, Kindler József: Lappangások kora, Fleischer Tamás: Gazdaságtalansagi számítások. Mészáros Ferenc: Szégyen vagy dicsőség: a dunai duzzasztógátak a magyar vízgazdálkodásban, Horváth István: Régészeti-történeti értékek mentése a nagymarosi vízi erőmű építésénél, Moskovszky Eva: Megkondul a lélekharang, Endreffy Zoltán: ökológiai konfliktusok etikai megítélese, különös tekintettel a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerre. Vajay Szabolcs: A johannita rend lovagjai, A magyar johannita családtörténeti nyilvántartás. Ordinis Sancti Iohannis in Hungaria thesaurus et corpus. Obedientia Brandenburgensis. Repertórium nistoricum familarum quibus milites procedent. München, (Csak magyar nyelven.) Vajda Sándor: Budapest tegnap. Gondolat, Varga Imre: Szülőföldem, Csallóköz. Pro Memoria. Európa, Bp., Földrajzi, történelmi, demográfiai, művészettörténeti, néprajzi és helyismereti tudnivalókat mond el erről a kevéssé ismert vidékről. Vámbéry Ármin: A magyarság keletkezése és gyarapodása. Holnap, Bp., Várady József: Tiszáninnen református templomai. Előszó: Kürti László. Kiadja a Borsodi Református Egyházmegye. Miskolc, emlé- Várkonyi Endre: Akié a föld... Századunk kezik. Akadémiai, Bp., A tanulmány a parasztság földért folytatott e századi harcát mutatja be 1948-ig. Veress Sándor: Moldvai gyűjtés. Szerk.: Berlász Melinda és Szalay Olga. Magyar Népköltségi Gyűjtemény, XVI. kötet. Sorozatszerkesztő: Voieh Vilmos. Múzsák Kiadó, Bp., Voigt Vilmos: Előszó, Veress Sándor: Elöljáró szavak, Berlász Melinda-Szalay Olga: Szerkesztői előszó, Szalay Olga: Térkép Veress Sándor moldvai gyűjtésenek állomásairól, Dallamok, A trunki csángó magyarok betlehemes játéka, Veress Sándor: Helyszíni naplójegyzetek, Mutatók, 64 eredeti fényképfelvétel. Végh Antal: Hortobágyi mesterségek. A fotókat készítette: Kékesdy Károly. Népszava, Bp., Viczián Antal: Meghaltak a Donnál. Sebészként a háborúban. Kiadja a szerző. Bp., Vidra Szabó Ferenc: A könyvtáros pálya egy szociológiai vizsgálat tükrében. Kiadja az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Bp., Viga Gyuláné-Sasvári Olga: A nyírlugosi kovácsmesterség szakszókincse. Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok, 40. Szerk.: Hajdú Mihály. Kiadja az ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke és az MTA Nyelvtudományi Intézete. Bp., Vollein József: A körön kívül. Interjú a 94 éves vitéz Csóré Áronnal. Notesz-sorozat, 2. KLTE Debrecen, Zalai népi művészet. Katalógus. Szerk.: Bíró László, Török András. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. Zalaegerszeg, Zielbauer György: Adatok és tények a magyarországi németség történetéből, Nemzetiségi füzetek, 7. Akadémiai, Bp., Zolnay László-Marosi Ernő: A budavári szoborlelet. Fotó: Bakos Margit és mások. Corvina, Bp., Avar kori övveret, Vrag (Hornyák László rajza)

12 Ferencesek Szécsényben Szabó Sándor felvétele - MTI A Nógrád megyei Szécsénybe 1334-ben Szécsényi Tamás telepítette be a ferenceseket, akik 1950-ig élték itt mindennapi életüket. Negyven év után ismét visszatértek utódaik a Jézus szíve változásai" templom plébánia-kolostor részébe. Négy Ferenc-rendi barát: Orbán Márk rendfőnök, Boros Gyevi László,Tóth Vince, Gosztonyi Kandid segeakezik a több mint 4000 hívőnek a papi területen, s az iskolákban heti 32 órában a hitoktatásban. A püspöki hatalom alól kivont rend jelszava: Ne csak saját magadnak élj, másoknak is javára válj".

13 17. X Bitmez Lajos (Ják), prépost, matematikus, akadémikus (+ Nagykanizsa, jún. 28.) x Tabéry Géza (Nagyvárad), író, újságíró (+uo., jan. 6.) X Majerszky Béla (Árvaváralja), bányamérnök (+ Bp., márc. 7.) x Dercsényi Dezső (Vác), művészettörténész (+ Bp., jún. 22.) Wolfgang Lazius (Bécs), orvos, történetíró, kartográfus (X Bécs, 1514.) x Matány Antal (Bp.), színész (+ Bp., dec. 11.) x Abonyi Lajos (Földeák), állatorvos, a toxikológia hazai megteremtője (+ Bp., ápr. 10.) x Máriafalvi Zoltánné (Budajenó), gyógypedagógus (4- uo., szept. 3.) Szimonidesz Lajos(Bp.), ev. lelkész, művelődéstörténész (X Pusztaföldvár, nov. 4.) 19. X Remenyik Zsigmond (Dormánd), író (+ Bp., dec. 30.) x Bóka László (Bp.), író, irodalomtörténész, egyetemi tanár, akadémikus (+ Bp., nov. 1.) X Thurzó Lajos (Zenta), a jugoszláviai magyar irodalom, sajtó, kultúra és munkásmozgalom kiemelkedő alakja (+ Újvidék, ápr. 23.) 20. x Grofcsik János (Papa), vegyészmérnök, egyetemi tanár (+ Bp., jan. 6.) x Csóka József (Máramarossziget), színész (+ Kolozsvár, ápr. 10.) x Góby Józsefné (Solt), kiadói főszerkesztő (+ Bp., febr. 11.) 21. X Rajka Ödön (Bonyhád), orvos, bőrgyógyász, akadémikus (+ Bp., )an. 19.) X Sándor Károly (Bp.), grafikus, karikaturista (+ Bp., jan. 14.) Marczali Henrik (Bp.), történetíró, egyetemi tanár, akadémikus (X Marcali, ápr. 3.) 23. x Májer Móric (Szemely), botanikus, tanár (+ Pécs, ápr. 9.) x Újvári László (Szeged), újságíró, a munkásmozgalom résztvevője (+ Colombo, Ceylon, jan. 24.) x Halászy Jenő (Bp.), építész (4- Bp., nov. 10.) 24. x Luga László (Fony), író, lapszerkesztő (+ Eger, okt. 25.) X Görömbey Imre (Tiszabercel), szobrász í+ Bp., nov. 10) X Vajaa Imre (Bp.), közgazdász, egyetemi tanár, akadémikus (+ Bécs, aug. 30.) x Farkas Antal (Bp.), építészmérnök (+ Bp., jún. 10.) x Juhász Miklós (Csepel), építészmérnök (+ Veszprém közelében, márc. 23.) 25. X Szilvay Kornél (Bp.), gépészmérnök, tűzoltó ezredes (+ Bp., szept. 8.) 26.X Litschauer Lajos (Szilsárkány), bányamérnök (+ Bp., ápr. 4.) X Fekete Gyula (Varjufalva), bíró, jogi író (4- Bp., 1919.) X Diószeghy Dániel (Nagymogyorós), kohómérnök, egyetemi tanár (+ Bp., dec. 25.) Papp Simon (Bp.), geológus, egyetemi tanar, akadémikus (X Kapnikbánya, febr. 14.) 29. X Vásárhelyi Magda (Nagyenyed), zongoraművész, zenetanár (+ Bp., ápr. 5.) x Kurimay Pál József (Mezőkövesd), orvos-alezredes, sebész (+ Bp., nov. 24.) 30. X Vezekényi Ernő (Magyaróvár), növénynemesítő (+ Kecskemét, júl. 12.) AUGUSZTUS 1. x Auer János Ferdinánd (Pozsony), előkelő nemes polgár héttoronyi rabságában írt naplója jeles történelmi forrás! (+ Pozsony, 1698) x Mikes Kelemen (Zágon), a Törökországi levelek" írója (+ Rodostó, okt. 2.) x Muzsnay Géza (Keresed), erdőmérnök (+ Árad vm., nov. 19.) x Tauszk Ferenc (Pest), orvos (+ Bp., okt. 31.) 2. x Gergely Tibor (Bp.), festő, grafikus (+ New York, jan. 13.) X Kopp Jenő (Bp.), művészettörténész (+Bp., jan. 13.) 3. x Fekete Lajos (Újnémet), költő, újságíró, jogász (+ Bp., júl. 10.) X Gartner Pál (Szelepcsény), ideggyógyász (+ Bp., márc. 6.) 4. X Sujánszky Antal (Pest), író, költő, szerkesztő, esztergomi kanonok (4- Esztergom, aug. 13.) X Fehér Géza (Kunszentmiklós), régész (+ Bp., ápr. 10.) X Feher Pál (Bp.), operaénekes (+ Bp., febr. 7.) 5. x Vásáry József (Debrecen), politikus (+ Bp., máj. 9.) 7. x Seyler Károly (Buda), zeneszerző, egyházi karnagy (+ Esztergom, dec. 10.) X Radnai György (Szurdokpüspöki), operaénekes (+ Bp., ápr. 4.) 8. x Kölcsey Ferenc (Sződemeter), költő, kritikus, politikus, akadémikus (+ Cseke, aug. 24.) X Zipernovszky Mária (Bp.), hegedűművész (+ Bp., okt. 3.) x Békés György (Szolnok), nőgyógyász (+ Bp., máj. 16.)

14 9. X Jemmtz Sándor (Bp.), zeneszerző, esztéta, zenekritikus (+ Balatonföldvár, aug. 8.) x Plank Jenő (Pozsony), kémikus, műegyetemi tanár, akadémikus (+ Bp., nov. 12.) x Bamberger Károly (Bp.), állatorvos, mikrobiológus (+ Bp., okt. 14.) Schöpflin Aladár (Bp.), irodalomtörténész, kritikus, író, műfordító, akadémikus (x Maniga, okt. 4.) 10. x Hornig Károly (Buda), bíboros, veszprémi püspök, akadémikus (+ Esztergom, febr. 9.) x Dombay János (Veszprém), ősrégész (+ Pécs, márc. 24.) 11. X Fest Vilmos (Jaroszlav), mérnök, akadémikus (+ Sopron, márc. 11.) X Balogh Ernő (Nagyszalonta), orvos, egyetemi tanár, akadémikus (+ Bp., nov. 24.) X Sőtér Erik (Bp.), kiadói szerkesztő (+ Bp., szept. 15.) 12. x Stoll Loránd (Tata), bányamérnök (+ Miskolc, jan. 7.) 13. X1740. Pankl,Máté (Oszlop), mezőgazdász, jezsuita (+Pozsony, márc 23.) Semmelweis Ignác (Bécs), orvos (x Buda, júl. 1.) X Márkus-Szoyer Ily (Bp.), énekesnő (+ Bp., jan. 12.) 14. X Sayghó Benedek (Nagyszombat), főapát, hitszónok (+ Pannonhalma, jan. 15.) 15. X Orosz József (Kőszeg), publicista (+ Versailles, jan. 13.) X Zsutai János (Tiszanána), költő (+ Pest, ápr. 24.) X Hunyady Sándor (Kolozsvár), író (+Bp., okt. 12.) X Lutter Tibor (Bp.), irodalomtörténész (+ Bp., jún. 9.) X Huzella Elek (Bp.), zeneszerző (+ Bp., dec. 15.) 17. x Némethy Géza (Tiszapolgár), klaszszika-filológus, egyetemi tanár, akadémikus (+ Bp., márc. 15.) X Szentgyörgyvári Lajos (Keszthely), mezőgazdasági mérnök, tanár (+ Pécs, jún. 29.) 18. x Zoltán Ákos (Magyarigen), kertész (+ Nagybánya, szept. 11.) x Czegledy István (Nagysalló), ref. lelkész, teológiai tanár (+ Bp., dec. 1.) x Túrán Pál (Bp.), matematikus, egyetemi tanár, akadémikus (+ Bp., szept. 26.) 19. X Frank Frigyes (Bp.), festő (+Bp., okt. 24.) 20. x Fodor Gyula (Bp.), zenekritikus, zenei író, szerkesztő (+ Bp., márc. 5 -) X Gelei Gábor (Árkos), biológus, főiskolai tanár (+ Bp., aug. 23.) X Szokolszky István (Besztercebánya), pedagógus, főiskolai tanár (+ Bp., febr. 22.) Teleki Mihály (Zernyest), erdélyi kancellár (x Nagyvárad 1634.) Székely Bertalan (Mátyásföld), festő (x Kolozsvár, máj. 8.) 22. x Cenner Lajos (Magyaróvár), egyházi író, publicista, szerkesztő (+ Bp., ápr. 20.) x Felvinczi Takáts Alice (Bp.), hegedűművész, hegedűtanár (+ Bp., jún. 15.) X Bánhidi Andor (Szatmárnémeti), festő és grafikus (+ Bp., szept. 25.) X Gyulai-Gaál Ferenc (Bp.), zeneszerző, karnagy (+ Bp., jan. 31.) 24. X Tar István (Újpest), szobrász (+ Bp., okt. 3.) 25. X Schwartz Elemér (Vasvörösvár), nyelvész, egyetemi tanár (+ Wúrzburg, NSZK, jan. 21.) Pethő Sándor (Balatonfüred), publicista, történész, a Magyar Nemzet alapítója (X Pásztori, márc. 1.) 27. x Salamon József (Dombóvár), újságíró (+ Bp., nov. 16.) 29. X Fellner Ferenc orvos, operaénekes (+ Bp., nov. 12.) 30. x Salamon József (Zilah), tanar. iro (+ uo márc. 19.) x Reményik Sándor (Kolozsvár), költő, szerkesztő (+ uo., okt. 24.) x Marschalkó Rózsi (Nagyszombat), operaénekes (+ Bp., jún. 29.) X Szabó György (Nagybecskerek), eszszéíró, festő (+ Újvidék, jún. 14.) Szőnyi István (Zebegény), festő (x Újpest, jan. 17.) 31. x Besse János Károly (Ógyalla), utazó, Kaukázus és Kelet-Ázsia kutatója (+ Pest, 1838.) Szabó Károly (Kolozsvár), történész, bibliográfus, egyetemi tanár, akadémikus (x Köröstarcsa, dec. 17) X Sedlmayer E. Curt (Szarvkő), növénybiológus, akadémikus (+ Bécs, máj. 1.) SZEPTEMBER x Bercsényi Miklós (Temetvény), kuruc főgenerális, a Rákóczi-szabadságharc egyik irányítója (+ Rodostó, nov. 6.) X Gegus Dániel (Tállya), bíró, jogi író, az első magyar nyelvű Corpus Juris szerkesztője (+ Bp., okt.) 1. x Jaszlinszky András (Szina), jezsuita természettudós, egyetemi tanár (+ Rozsnyó, jan. 1.) x Csernák László (Pápa), matematikus, fizikus (+ Deventer, Hollandia, máj. 5.)

15 x Bálás Árpád (Oravicabánya), mezőgazdasági szakíró, a Mezőgazdasági Múzeum szervezője és igazgatója (4- Bp., máj. 3.) X Bém László (Bp.), élelmiszervegyész (4- Bp., ápr. 9.) x Mészáros Andor ( Bp.), építész, szobrász, művészeti íro (4- Melbourne, máj. 1.) X Puskás Károly (Dombóvár), üzemgazdász, egyetemi tanár (4- Bp., okt. 14.) x OlgyayAladár(Bp.),építész(+ Princeton, 1964.) 2. x Mosonyi Mihály (Boldogasszonyfalva), zeneszerző, zenei író (+ Pest, okt. 31.) x Tangl Harald (Bp.), állatfiziológus (4- Bp., dec. 31.) 3. x Kállay Ödön (Napkor), politikus (4- Kiscser, aug. 5.) x Szobotka Imre (Zalaegerszeg), festő (4- Bp., máj. 24.) x Sugar Kata (Szeged), fényképész, az illegális kommunista mozgalom tagja (4- Bp., dec. 22.) x Szabó József (Szeghalom), jogász, a HVDSZ titkára (4- Bp., máj. 23.) 4. X Karlócai János (Kolozsvár), jogász, alpinista (4- Kaukázus, aug. 5.) x Török István (Zalaegerszeg), mérnök (4- Bp., júl. 18.) 5. X Ruzitska Mária (Bp.), műfordító (4- Bd., júl. 25.) x Gálffy Lajos (Nagybánya), gépészmérnök, tanár (4- Bp., ápr.) 7. x Károly György Hugó (Debrecen), tanár, premontrei kanonok (4- Bp., szept. 22.) X Járay József (Nagygencs), operaénekes (4- Bp., okt. 1.) x Várszegi József (Győr), gerelyhajító, főiskolai világbajnok (4- Bp., jún. 12.) x Hanzó Lajos (Nagybánhegyes), pedagógus, történész (4- Szarvas, nov. 21.) 9. x Szalay Mihály (Veszprém), mezőgazdász, állatorvos, ichtiológus (4- Szarvas, 1974.) 10. X Pállya István (Léva), színműíró, piarista rendfőnök (4- Pest, ápr. 6.) x Rubinek Gyula (Óhaj), politikus, gazdasági író, miniszter (4- Bp., 1922.,an. 8.) x Várady Lajos (Szászváros), festő (+ Bp., 1929.) 11. X Abonyi Árpád (Barsszentkereszt), író, újságíró (4- Bp., júl. 25.) x Zovanyi Jenő (Szilágyzovány), egyháztörténész, egyetemi tanár (4- Bp., jún. 24.) x Zsámboki Miklós (Körmöcbánya), gordonkaművész (4- Bp., dec. 12. x x x X 14. X 15. x x 16. x x X X 17. x 18. x 19. x x 20. x X 21. x 22. x 24. x x Kiss Benjamin (Dédes), bányász, a Szónyi partizáncsoport ejtőernyőse (4- Sopron, nov. 4.) Bácskai Gyula (Szeged), vegyész (4- Veszprém, nov. 8.) I950. jaschik Álmos (Bp.), grafikus, iparművész, művészeti író (x Bártfa, jan. 5.) Bárczi Gusztáv (Nyitraudvarnok), gyógypedagógus (4- Bp., aug. 9.), Barabás Mihály (Bp.), orvos, röntgenszakorvos (4- Bp., jún. 28.) Szenessy Márió (Nagybecskerek), író, műfordító (4- Nyugat-Berlin, okt. 16.) Jordánszky Elek (Kassa), teológiai író (4- Esztergom, febr. 17.) Kovács Gyula (Buda), paleobotanies, egyetemi tanár, akadémikus (4- Bp., jún. 22.) 1890.Bodnár Sándor (Bp.), labdarúgó (4- Bp., nov. 6.) Maian Mihály (Zólyom), orvos, antropológus, egyetemi tanár (4- Bp., okt. 13.) Szabó Ferenc (Nagymágócs), színész ( szept. 28.) Fél Edit (Kiskőrös), néprajztudós (4- Bp., iún.28.) Toki Horváth Gyula (Kaposvár), cigányprímás (4- München, okt. 13.) Bezdány Mihály (Rákospalota), újságíró (4- Bp., jan. 18.) Esterházy Ferenc (?), főkancellár ( nov. 7.) Korolovszky Lajos (Bp), újságíró, szerkesztő (4- Kisújszállás, okt Kántor Lajos (Dés), tanár (4- Kolozsvár, ápr. 19.) Csukás Zoltán (Gvőr), állatorvos, egyetemi tanár, akadémikus (4- Freiburg, szept. 16.) Tóth-Baranyi István (Kiskunmajsa), állatorvos, a baromfi-egészségügy szakembere (4- Bp., márc. 22.) Berényi Dénes (Karánsebes), meteorológus, egyetemi tanár (4- Debrecen, nov. 30.) Vedres István (Szeged), mérnök, gazdasági-múszaki szakíró (4- Szeged, nov. 4.) Gyulai Zoltán (Csáktornya), bányamérnök, egyetemi tanár (4- Miskolc, febr. 10.) Laták István (Ada), író, költő, műfordító, újságíró, szerkesztő (4- Újvidék, jan. 3.) Győrffy István (Bp.), festő (4- Bp., júl. 27.) Lengyel Lajos(Kunhegyes), tanár, szótarszerkesztő (4- Bp., márc. 24.) Richtmann Sándor (Bp.), bőrmunkás,

16 a kommunista párt és az ellenállási mozgalom mártírja (+ Bp., nov. 4.) 25. X Angyal Endre (Pozsony), irodalomés művészettörténész (4- Pécs, márc. 28.) 26. x Saágy István (Kámon), dendrológus (4- Atterse, Ausztria, aug. 1.) x Imreh Zsigmond (Ilyefalva), festő, tanár (4- Miskolc, márc. 23.) X Ticharich Zdenka (Bp.), zongoraművész, zeneszerző ( 4- Bp., febr. 15.) 27. X Orczy Emma (Tarnaőrs), angol regényíró (4- London, nov. 12.) x Münster László (Bp.), orvos, orvostörténész (4- Lorano, Bologna, febr. 28.) x Erdős Géza (Bp.), festő (4- Bp., dec. 31.) x Remete László (Sopron), ev. lelkész, az ellenállási mozgalom részvevője (4- Németlipcse, jan. 9.) x Bodrossy Félix (Temesvár), a hazai sztereofilmgyártás létrehozója (4- Bp., febr. 10.) Székely Aladár (Bp.), fényképész (X Békésgyula, márc. 5.) 28. x Rafael Győző (Komárom), festő ( ) X Virányi István (Székesfehérvár), mérnök, a spanyol polgárháború részvevője (4- Kiskunhalas, okt X Szerdahelyi György Alajos (Vát), filozófiai író, egyetemi tanár, jezsuita (4- Pest, nov. 9.) x Felméri Lajos (Székelyudvarhely), pedagógus, egyetemi tanár (4- Kolozsvár, máj. 22.) x Cseh Lajos (Kiskőszeg), bányageológus, tanár (4- Selmecbanya, ápr. 10.) x Révész Gy. István (Bp.), íro, újságíró (4- Bp., jún. 13.) 30. X Vályi Nagy Ferenc (Felsővály), kollégiumi tanar, filológus, költő (4- Sárospatak, jan. 15.) x Németh László (?), háromszéki kormánybiztos ( szept. 4.) X Grósz Emil (Nagyvárad), szemész, egyetemi tanár (4- Bp., dec. 8.) x Zakariás G. Sándor (Dunapentele), művészeti író (4- Bp., aug. 8.) OKTÓBER 3. x Sárváry /W(Piskolt), filozófus, matematikus, fizikus, tanár, akadémikus (4- Debrecen, dec. 19.) x Keltái Pál (Bp.), belgyógyász, egyetemi docens (4- Bp., nov. 10.) 4. X Pesti Barnabás (Sátoraljaújhely), vegyészmérnök, a munkásmozgalom vértanúja (4- Sopronkőhida, dec. 24.) 6. X Imre János (Nagyfüged), filozófus, egyetemi tanár, akadémikus (+ Pest, máj. 12.) 7. x Révy Dezső (Szombathely), botanikus, egyetemi tanár (+ Bp., ápr. X Szász Kálmán (Sepsiszentgyörgy), gyógyszerész, egyetemi docens (4- Bp., aug. 23.) Fiilep Lajos (Bp.), művészetfilozófus, művészettörténész, egyetemi tanár, akadémikus (x Bp., jan. 23.) 8. x Szántó Lajos (Vác), festő, grafikus (4- New York, márc. 15.) X Györgyi Géza (Bp.), fizikus (4- Szeged, aug. 24.) 10. X Lévai Sándor (Hajdúböszörmény), pedagógus, (4- uo., okt. 16.) 11. X Kállay Kálmán (Pozsony), ref. lelkész, egyetemi tanár, sémi filológus (4- Debrecen, júl. 14.) 12. X Bittó Béla (Mosón), vegyész (4-?) X Margittay Rikárd (Lúgos), Balatonkutató (4- Buchenwald, dec.) 13. x Horvát Rezső (Szeged), vegyész (+uo., ápr. 25.) 14. x Ürge Ignác (Zsigárd), lazarista szerzetes, hittérítő (4- Kína, 1898.) X Szentgyörgyvári Gyenes Lajos (Szentgyörgyvár), festő, grafikus (4- Bp., nov. 18.) X Keresztes Mátyás (Bp.), vegyészmérnök (4- Bp., marc. 5.) X Mikó Zoltán (Balassagyarmat), vk. százados, a Görpey-zászlóalj és a Bimbó úti ellenállási csoport vezetője (4- Constanta, 1945.') 16. x Baross László (Felsőzsember), növénynemesítő (4- Bánkútpuszta, jún. 3.) X Cserzy Mihály (Szeged), író (4- uo., dec. 16.) x Danczi Villehald József (Kürt), bencés tanár, nyelvész (4- Győr, dec. 21.) x Szolnoki János (Rákospalota), mikrobiológus (4- Bp., júl. 29.) 17. x Boros József (Arad), orvos, belgyógyász, egyetemi tanár (4- Saarbrücken, nov. 11.) x Techert Margit Magyary Zoltánné (Bp.), filozófiatörténész (4- Héreg, márc. 24.) x Kiss Ignác {Sopron), matematikus, tudománytörténész, egyetemi tanár (4- Veszprém, máj. 13.) x Hegedűs Béla (Kispest), festőművész (4- Franciaország, máj. 25.) 18. x Dugonics András (Szeged), író, egyetemi tanár, kegyesrendi szerzetes (4- uo., júl. 25.) X Zsengeri Samu (Pápa), tanár, pedagógiai író (4- Bp., márc. 21.) X Grünwald Géza (Bp.), matematikus ( szept. 7.) x Modor Vidor (Dés), gyogyszeresz,

17 gyógynövénykutató, egyetemi docens (+ Bp., okt. 25.) 19. x Bauer Ervin (Lőcse), orvos, biológus (+ SZU., 1942.) x Fónagy János (Margitta), a magyar és a román munkásmozgalom mártírja (+ Cimpina, márc. 31.) X Honti János (Bp.), folklorista (4- Kópháza, márc-ápr.) x Weltner Andor (Pápa), jogász, egyetemi tanár, akadémikus (+ Bp., szept. 21.) 20. x Böckh János (Pest"), geológus, bányamérnök, akadémikus (+Bp., máj. 10.) x Láng Margit (Bajna), tanár, régész (+ Bp., ápr. 13.) 21. x Tántsits Ignác (Körmend), a magyar jakobinus mozgalom tagja ( márc. 3.) X Némethy Irma (Pest), színész (+ A- rad, ápr. 14.) x Escher Károly(Szekszárd), fotóriporter (+ Bp., febr. 16.) x Ferenczi István (Zalatna), geológus, egyetemi tanár (+ Washington, nov. 27.) 22. X Sántha Károly (Kecskemét), ev. lelkész, egyházi író, költő (+ Bp., szept. 7.) x Flesch Péter (Bp.), orvos, egyetemi tanár (+ Falmouth, USA, júl. 1.) 23. x Szentiványi Károly (Perkáta), egyházi író (+ Rátót, jan. 27.) x Hauer Rezső (Esztergom), cukrásziparos (+ Bp., nov. 18.) X Boháty Lajos (Sopron), filmszínész (+ Bp., 1937.) X Nagy Lóránd (Debrecen), agrárökonómus, egyetemi tanár (4- Keszthely, ápr. 1.) 24. x Teleki József (Pest), Erdély kormányzója, történetíró, akadémikus, az Akadémiai Könyvtár megalapítója (+Pest, febr. 15.) X Tunyogi Csapó József (Kémer), jogtanár, akadémikus (+ Kolozsvár, ápr. 24.) X Moenich Károly (Cifer), irodalomtörténész, nyelvészeti író (4- Székesfehérvár, jún. 8.) x Szöts Sándor (Bp.), kertész (+ Bp., máj. 13.) X 1915.Jeney A. Zoltán (Szabadka), fuvolaművész, zeneszerző (+ Bp., nov. 3.) 25. x Horváth Zoltán (Bp.), újságíró, műfordító, történész (+ Bp., nov. 15.) Ascher Oszkár (Bp.), színész, szavalóművész (X Bp., aug. 20.) 26. x Engel József (Sátoraljaújhely), szobrász (+ Bp., máj. 28.). x Tanárky Gedeon (Nagykőrös), művelődéspolitikus, akadémikus (+ Bp., nov. 23.) 27. X Zigány Árpád (Székesfehérvár), újságíró, író, műfordító (4- Bp., nov. 27.) x Fehér Dániel (Tekepusztai, erdőmérnök, növényfiziológus, talajbiológus, egyetemi tanár, akadémikus (4- Sopron, febr. 17.) X Sallay Mihály (Tapolca), cigányprímás, nótaszerző (+ Bp., márc. 5.) 31. x Feleky Sándor (Lovasberény), orvos, író(+ Bp., szept. 1.) x Gömöri Jenő Tamás (Privigye), szerkesztő, író (+ Bp., dec'. 5.) Szabó Pál (Bp.), író, politikus (x Biharugra, ápr. 5.) NOVEMBER 1. X Kovács Ferenc (Szeged), szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár (+ Bp., szept. 1.) 2. X Kiss Áron (Kisnamény), ref. püspök, egyházi író (+ Debrecen, máj. 30.) x Terescsényi György (Szeged), költő, író (+ Szombathely, szept. 17.) x Németh Gyula (Karcag), nyelvtudós, turkológus, egyetemi tanár, akadémikus Bp., dec. 14.) 3. x Gallowich Tibor (Szeged), labdarúgó, edző, újságíró, szerkesztő (4- Gyula, júl. 12.) 4.X Árvay Gergely (Vajta), premontrei kanonok, író, akadémikus (4- Buda, júl. 7.) x Feleky Géza (Bp.), újságíró, művészeti író (4- Bp., dec. 15.) X Fekete Pál (Bp.), operaénekes, színész (4- Bp., jan. 3.) 5. x Gál Gyula (Arad), színész (4- Bp., febr. 26.) x Suták József (Szabadka), matematikus, egyetemi tanár, piarista (4- Bp., júl. 19.) x Gruber József (Korompa), gépészmérnök, egyetemi tanár (+ Bp., nov. 26.) x Szécsey György (Petrilla), orvos, enzimológus (4- Bp., aug. 17.) x Soós Imre (Balmazújváros), színész (+ Bp jún. 20.) Pintér Jenő (Bp.), irodalomtörténész, akadémikus(x Cegléd, jan.25.) 8. x Tóth György (Marossárpatak), magántisztviselő, a munkásmozgalom harcosa (4- Bp., jan. 3.) x Csiky János (Bp.), vegyész, főiskolai tanár (4- USA, után) x Dégen Imre (Bp.), vegyész, főiskolai tanar, a vízügyi szolgálat vezetője (4- Gyöngyös, jún. 16.) 9. x Kállai Ernő (Szakálnáza), művészeti író, kritikus (4- Bp., nov. 28.) X Berei Andor (Bp.), közgazdász, a bel-

18 ga ellenállás résztvevője, politikus, egyetemi tanár (+ Bp., jan. 28.) Szőkefalvi-Nagy Zoltán (Eger), kémikus, kémia-történész, egyetemi tanár (x Kolozsvár, márc. 9.) Koffán Károly (Bp.), grafikus (x Geresd, okt. 17.) 10. x Ősz Ferenc (Bp.), újságíró, humorista (+ Bp., febr. 5.) 11. x Szász Károly (Szabadszállás), politikus, író, kritikus, akadémikus (+ Bp., márc. 21.) 12. X Szögyény-Marich László (Bécs), diplomata, miniszter, akadémikus (+ Csór, jún. 11.) x Cséby József (Pécs), a munkásmozgalom harcosa (+ Bp., febr. 9.) x Mázy Engelbert (Bakonypéterd), bencés pedagógus (+ Tihany, márc. 1.) x Gesztelyi Napi László (Lövőpetri), agrárközgazdász, jogász (+ Bp., nov. 2.) X Kronberger Lili (Bp.), műkorcsolyázó világbajnok (+ Bp., máj. 21.) Knoll István (Bp.), gépészmérnök (X Oraviczabánya, ápr. 20.) 13. X Herrmann Emil Gusztáv (Dognácskabánya), bánya- és kohómernök, akadémiai tanár (+ Bp., ápr. 22.) 15. x Lengyel Dániel (Kolozsvár), orvos (+ Pozsony, aug. 14.) X Bródy Zsigmond (Miskolc), újságíró, író (+ Bp., ian. 6.) x Réaei László (Rákoskeresztúr), matematikus, akadémikus (+ Szeged, nov. 21.) X Pócza Jenő (Egyed), fizikus, egyetemi tanár (+ Bp., szept. 10.) x Gurin Gáspár (Sárisáp), az ellenállási mozgalom résztvevője ( febr. 25.) 16. x Bäsch Endre (Csantavér), az ellenállási mozgalom résztvevője (+?) x Sáfáry László (Munkács), költő (+ Ukrajna, jan.) X Czipszer János (Bp.), matematikus (+ Bp., jún. 15.) 17. X Váli Mari (Komárom), emlékiratíró (+ Pápa, máj. 17.) 18. x Indig Ottó (Brassó), újságíró, író, színműíró (+ Bellinzona, máj. 22.) 19. X Géber Ede (Körmend), belgyógyász, egyetemi tanár (+ Kolozsvár, okt. 1.) X Boros Ádám (Bp.), botanikus, flórakutató (+ Bp., jan. 2.) x Vereby Károly (Veréb), orvos, egyetemi tanár (+ Pécs, aug. 20.) 20. X Tanárky Gyula (Horvátország), gazdasági író, szabadságharcos (+ Bp., okt. 27.) 21. x X X 23. X 24. x 25. X 26. x x X X X 27. x x 28. x x 30. x X Tarr Imre (Pécs), vasúti munkás, a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom harcosa (+ Chimillas, Spanyolország, jún. 12.) Andik István (Kővágószőllős), orvos, belgyógyász, tüdőgyógyász, egyetemi tanár (4- Pécs, jan. 23.) Beregszászi Nagy Pál (Debrecen), mérnök, építészeti felügyelő, grafikus (+ Debrecen, aug. 5.) Hevesi Gyula (Ungvár), vegyészmérnök, közgazdász, akadémikus (+ Bp., febr. 25.) Toldi Miklós (}), ispán(x 1320 körül) Fessler Leó (Bécs), szobrász (+ Újpest, nov. 14.) Máthé Lídia (Nyíregyháza), műfordító (+ Bp., márc. 14.) Szalacsy-Kácz Imre (Szalacs), író (+ Debrecen, nov. 26.) Lechner Egon (Kolozsvár), gépészmérnök (+ Bp., júl. 9. v. 10.) Petrich András (Mitrovica), katonai mérnök, rajzoló és rézmetsző (+ Buda, okt 2.) Horváth Árpád (Dés), színházi rendező, kritikus, az antifasizmus mártírja (+ Bp., dec.) Imling Konrád (Stósz), jogi író (+ Bp., márc. 27.) Szászy Béla (Pócsmegyer), jogász, akadémikus (+ Bp., jún. 17.) Kisfaludy Pál (Bp.), sebész, radiológus (+ Bp., máj. 8.) Pipics Zoltán (Bp.), művészettörténész (+ Bp., dec. 13.) Csehi Gyula (Szatmárnémeti), irodalomtörténész, egyetemi tanár (+ Kolozsvár, jún. 21.) Bartóky József (Békéscsaba), író, földművelésügyi államtitkár (+ Bp., júl. 4.) Sor Tibor (Zombor), ötvösművész (+ Bp., dec. 10.) Véghelyi Dezső (Veszprém), történész (+ Abbázia, ápr. 2.) Káldor János (Bp.), zenetörténész (+ Bp., jan. 30.) Dusoczky Andor (Bp.), sportorvos (+ Bp., júl. 21.) Frideczky Ákos (Pozsony), mezőgazdász, főiskolai tanár, szakíró, műfordító (+ Nyitra, febr. 21.) Gy. Szabó Béla (Kolozsvár), festő, grafikus (X Gyulafehérvár, aug. 26.) DECEMBER 1. x Kelemenfi László (Nagyvárad), mérnök, író (+ Buda, ápr. 21.) x Ráski Sándor (Kassa), ref. püspök (+ Bécs, júl. 10.) 2. x Kállay Ferenc (Debrecen), jogász, ős-

19 történész, akadémikus (+ Buda, jan. 1.) 3. x Hága László(Bp.), vegyészmérnök (+ Bp., okt. 18.) 7. X Vass Gyula (Kolozsvár), orvos, író, újságíró (+ Salgótarján, ápr. 16.) 8. x Balog István (Lucs), színész, vándorszínigazgató, színpadi szerző (+ Pest, jún. 21.) X Keglevich István (Bécs), operaházi, színházi intendáns (4- Bp., máj. 29.) x Ligeti Károly (Kiskőrös), újságíró, a munkásmozgalom mártírja (4- Omszk, jún. 2.) 9. x Gombaszögi Frida (Bp.), színész (4- Bp., szept. 5.) X Máthé Miklósné Kéri Klára (Komárom), zongoratanár (4- Bp., júl. 10.) 10. X Köpesdy Sándor (Kiskunfélegyháza), pedagógus, pedagógiai író (4- Bp., márc. 29.) X Badalik Bertalan (Hódmezővásárhely), hitszónok, veszprémi püspök (4- Bp., okt. 10.) x Baskai Endre (Bp.), vegyészmérnök, egyetemi tanár (+ Bp., márc. 15.) X Szily László (Marcalgergelyi), gépészmérnök, főiskolai tanár (4- Bp., jan. 5.) 11. x Apor Károly (Altorja), királyi táblai elnök, a takarmánysilózás egyik első hazai kezdeményezője (4- Marosvásárhely, okt. 31.) 12. X Esterházy Miklós (Bécs), táborszernagy, a művészetek bőkezű pártolója (4- Como, Itália, nov. 25.) x Tóth István (Szatmárnémeti), orvos, szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár (+ Bp., nov. 25.) X Turchányi O/wér (Bp.), filmoperatőr, feltaláló (4- Bp., márc. 3.) 13. X Veres Pálné Beniczky Hermin (Lázi), a magyar nónevelésügy előharcosa (4- Váchartyán, szept. 28.) x Radványi László (Bp.), Közgazdász, egyetemi tanár, (4- Berlin, júl. 3.) x Egerszegi Sándor (Patalom), agrármérnök (4- Bp., dec. 30.) 14. x Scheffer Viktor (Bp.), gépészmérnök, geofizikus (4- Bp., dec. 27.) 15. x Berde Mózsa (Szentivánlaborfalva), ügyvéd, politikus (4- Bp., szept. 22.) 16. x Pleidell Ambrus (Bagota), levéltáros, történész (4- Bp., nov. 7.) x Varga Hajdú István (Barcs), festő, grafikus ( ) 17. X Halász András (Munkács), bányamérnök (4- Bp., márc. 7.) 18. x Ádány András (Dormánd), jezsuita szerzetes, fizikus (születési ideje nem biztos, lehet, nogy dec.. 28.),(4- Esztergom, okt. 13. vagy dec. 12) 19. x x 20. x X X 21. X 22. X 23. X 24. x X X X 25. x x 26. x 27. X X 28. X 30. x 31. X Féja Géza (Szentjánospuszta), író, pudlicista, szociográfus (4- Bp., aug., 14.) Barna Péter (Bp.), jogász, egyetemi tanár (4- Bp., júl. 3.) Benkö József (Bardócz), történetíró, flórakutató, ref. lelkész (4- Középajta, dec. 28.) Hajdú Henrik (Újpest), író, műfordító (4- Bp., jun. 2.) Bibó Lajos (Hódmezővásárhely), író, újságíró (4- uo., okt. 27.) Hanusz István (Vác), kat. pap, földrajzi és természettudományi író (4- Kecskemét, febr. 7.) Komáromi János (Málca), író, újságíró (4- Bp., okt. 7.) 1890.Eckhardt Sándor (Arad), irodalomtörténész, nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus (4- Bp., máj. 16.) Belházy Emil (Besztercebánya), erdőmérnök (4- Bp., ápr. 25.) Fáy Szeréna (Erdőhegy), színész (4- Bp., jan. 27.) Krasovecz Ferenc (Rugóc), a spanyol polgárháború résztvevője (4- Spanyolország, aug.) Erdei Ferenc (Makó), agrárközgazdász, politikus, szociográfus, akadémikus (4- Bp., máj. 11.) Neubauer György (Bp.), szülész, nőgyógyász (+ Bp., nov. 8.) Zsigmond László (Szombathely), állatorvos ( 4- Straubing, NSZK, nov. 6.) Borhegyi Balázs (?), az ellenállási mozgalom résztvevője ( aug Fodor Imre (Bp.), színész, színigazgató (4- Bp., 19/5. máj. 23.) Kun László (Hódmezővásárhely), ügyvéd, jogi író(4- Bp., okt. 12.) Nagy János (Rohod), mesemondó, a népművészet mestere (4- Bp., jún. 4.) Vécsey Ernő (Bp.), zeneszerző, zongoraművész, pedagógus (4- Bp., tebr. 23.) Róth Miksa (Pest), üvegfestó (4- Bp., jún. 14.) Sébor János (Facskó), erdőmérnök, egyetemi tanár (4- Sopron, febr. 26.) Szamuely Tibor (Nyíregyháza), újságíró, a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom harcosa, a Tanácsköztársaság egyik vezetője (4- Ausztria, aug. 2.) Veress Károly (Debrecen), cigányprímás (4- Bp., okt. 23.) Barta István (Szentes), történész (4- Bp., ápr. 20.) Návay Tamás (Földeák), politikus (4- uo., márc. 29.) Szendrey József (Pancsova), sportoló, ítélőtáblai bíró (4- Bp., jan. 25.) összeállította: Budai Horváth Gábor

20 Kászonimpéri (Csík vm.) temető (Hajdú D. Dénes felvétele)

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése

1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése 1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése A táblázatban azok az iskolák szerepelnek, amelyeknek az öt évből legalább négynek az adatai rendelkezésre állnak.

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL TERVEZET Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat éppen úgy, mint az alábbi évszámokkal

Részletesebben

2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003

2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003 2. melléklet 99 2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003 Felsőoktatásba felvettek száma (F) / 12. osztály létszáma (L) A táblázatban csak azok a középiskolák szerepelnek, amelyeknek ebből az öt évből

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa. Wesley János Lelkészképző Főiskola

Nagy Péter Tibor. Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa. Wesley János Lelkészképző Főiskola Nagy Péter Tibor Az 1929-ben kiadott Zsidó Lexikon személysoros adatbázisa Wesley János Lelkészképző Főiskola Nagy Péter Tibor AZ 1929-BEN KIADOTT MAGYAR ZSIDÓ LEXIKON SZEMÉLYSOROS ADATBÁZISA Wesley János

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET -

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - 5., BŐVÍTETT, JAVÍTOTT VÁLTOZAT Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET-

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- Az évfordulókra vonatkozó ismertetéseink terjedelmét - néhány kivételtől eltekintve - kizárólag a figyelemfelkeltést

Részletesebben

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást.

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást. Eseménytár az 1997. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 5. Kovács László külügyminisztert izraeli látogatásán fogadta Benjamin Netanjahu izraeli államfő, akinek hivatalos magyarországi látogatásra

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

Katolikus sajtó. Dr. Viczián János

Katolikus sajtó. Dr. Viczián János Dr. Viczián János Katolikus sajtó 1. Aacheni Értesítő, Aachen, 1962. aug.--1971.: egyházközségi értesítő. -- Havonta 4 old. Szerk. aacheni r.k. Szt László Egyhközs. Kiadó: Szigeti István. Ny: soksz. [Mildschütz

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít.

Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. életrajzok 1. Ács Erzsébet (Karcag, 1946.) Collegiumba kerülésének éve: 1965. Magyar-pszichológia szakos hallgató. Pedagógusként dolgozik Székesfehérváron, jelenleg is tanít. 2. Adamik Tamás (Kecskemét,

Részletesebben

Média kalendárium [2008]

Média kalendárium [2008] Megszûnõ vonalak - részlet Móricz Simon 2006. évi sajtófotó-nagydíjas sorozatából Média kalendárium [2008] KAJÁN TIBOR RAJZA Köszönetet mondunk minden kedves kollégánknak, a szerkesztõségeknek, sajtószerveknek,

Részletesebben

január 9. A Duna Televízióban éjszaka levetítették Kőbányai János Ámos Imre, az apokalipszis képköltője című filmjét.

január 9. A Duna Televízióban éjszaka levetítették Kőbányai János Ámos Imre, az apokalipszis képköltője című filmjét. Eseménytár a 2007. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 4. Jeruzsálemben, a Herzl hegyen temették el a Balaton-felvidéken született Teddy (Teodor) Kolleket, aki 2007. január 2-án 95 éves

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

Ssz. Név Cím 9025 GYŐR SZARVAS UTCA 26-30. A.ÉP. 4.EM. 12.AJTÓ

Ssz. Név Cím 9025 GYŐR SZARVAS UTCA 26-30. A.ÉP. 4.EM. 12.AJTÓ Ssz. Név Cím 9025 GYŐR SZARVAS UTCA 26-30. A.ÉP. 4.EM. 1 1 ÁBRAHÁM FERENC 2 ÁBRAHÁM IMRE 9028 GYŐR SUMMÁS UTCA 18. 3 ÁBRAHÁM JÁNOS 9700 SZOMBATHELY 11-ES HUSZÁR ÚT 118. A.LÉP. 3.AJTÓ 4 ÁBRI LUKÁCS MIKLÓS

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

GM közlemény. a Gazdasági Minisztérium Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről

GM közlemény. a Gazdasági Minisztérium Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről A 227/1999. (XII. 30.) Korm. rendelettel módosított 162/1998. (IX. 30.) Korm rendelet alapján 2000. január 1-től az oktatási miniszter látja el az Országos Képzési Jegyzékben a hatáskörébe utalt szakképesítések

Részletesebben

Sorszám Név Lakcím 1 ÁBRAHÁMFFY GYÖRGY LÁSZLÓ 7300 KOMLÓ KOSSUTH LAJOS UTCA 97. 3.EM. 1.AJTÓ 2 ÁBRI LUKÁCS MIKLÓS 5310 KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI UTCA 26/A. 3 ACQUAVIVA RAPHAEL 4024 DEBRECEN CSAPÓ UTCA 1/B. 2.em.

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Veszprém, 2014. március 31. április 5.

Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Veszprém, 2014. március 31. április 5. Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Veszprém, 2014. március 31. április 5. Az Erdélyi napok fővédnöke: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter,

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 21., csütörtök Tartalomjegyzék 305/2014. (VIII. 21.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról 12204 306/2014. (VIII. 21.) KE határozat

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben