A Honismeret évfordulónaptára, 1990.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Honismeret évfordulónaptára, 1990."

Átírás

1 6^983 J ^ aj A Honismeret évfordulónaptára, Kolozsvárott megjelenik Bonfini históriája Mátyás királyról, ugyanott Werbőczi István Tripartituma magyarul, Veres Balázs fordításában: Magyar decretum Rafael Hoffhalter vezetésével megkezdi működését az első váradi nyomda Megjelent Károli Gáspár fordításában az első teljes magyar nyelvű biblia, az ún. Vizsolyi biblia Széna Kertész Ádám vezetésével beindul a váradi református főiskola nyomdája Augustini Keresztély Késmárk orvosa, II. és III. Ferdinánd udvari orvosa megkezdte a kárpázi balzsam gyártását, amely 270 esztendeig világszerte elterjedt gyógyszer volt Debrecenben megjelent Komáromi Csipkés György csillagászati munkája: Az indiciaria astrologiáról és üstökös csillagokról... címmel Kolozsvárott megjelent Pápai Páriz Ferenc Pax Corporis-a, az első magyar nyelven nyomtatott orvosi könyv Dobsinán papírmalom létesült, mely ig működött A király megalapította Erdélyben a fogarasi görög katolikus püspökséget Foglár György c. püspök, egri kanonok, Egerben jogi foiskolát alapított Fellner Jakab tervei szerint megkezdődött a veszprémi püspöki palota építése Megalakul Kelemen László színtársulata Budán Elkészült Kempelen Farkas beszélő (hangutánzó) gépe Kis János megalapította a Soproni Magyar Társasájgot, az első ifjúsági önképzőkört Pesten közvilágítást noztak létre Megjelent Bessenyei György Egy magyar tudós társaság iránt való Jámbor Szándék című munkája Megjelent Báróczi Sándor: Védelmeztetett magyar nyelv, valamint Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása című müve Megindult Kazinczy Ferenc Orpheus című folyóirata Megalakult Kis János kezdeményezésére a Soproni Magyar Társaság ben jelent meg Fazekas Mihály. Ludas Matyi című műve Bécsben Megkezdődött a Hanság lecsapolása Megkezdte működését Neumann Ábrahám pécsi üveghutája A Budapesti Szemle megindulása Újpesten beindult Wolfner Gyula bőrgyára Megalkották az első magyar munkásvédelmi törvényt Felépült a Veszprém megyei Tés község szélmalma Zsidókórház épült a Gyár (ma VI. ker. Jókai) utcában Petzval József elkészítette fényképezőlencséjét, az első fényerős objektívet Megjelent Frommhold Károly, a Lánchídépítés orvosának Elektrotherapie... c. munkája, amely a magyar elektroterápia megalapítását jelenti Xántus János javaslatára létrejött a budapesti Állatkert Megindult az Ethnographia c. folyóirat, a Magyar Néprajzi Társasag értesítője Megjelent Csánki Dezső Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában c. művének első kötete Megalakultak az első halászati társulatok Megépült a gyulai fehér-kőrösi duzzasztógát Megszervezték a vízellátással kapcsolatos feladatok ellátására a Közegészségügyi Mérnöki Szolgálatot A pápai Kékfestőüzemben gépesítették a mintázást.

2 1915. Budapesten létrehozták a Valéria-telepet Fonó Albert gépészmérnök javaslatot nyújtott be az osztrák-magyar hadsereg főparancsnokságához sugárhajtású torpedó elkészítéséről Megalakult a tehetséges parasztfiatalok egyetemi tanulmányait elősegítő Györffy Kollégium Az amerikai Columbia Broadcasting System bemutatta a színes televíziót, Goldmark C. Péter találmányát. ' Elkészült a Tiszafüredi Öntözőrendszer és Szivattyútelep Az ajkai Ármin-függőaknát - mely 1959-ig működött, s ekkor bányaműszaki emlékké nyilvánították - bányatörténeti múzeummá szervezték. JANUÁR Megjelent az Általános Munkáspárt ellenzékének magyar nyelvű közlönye, az ELÓRE Üzembe helyezték a régi 8 KW-os adó helyett beállított lakihegyi 20 KW-os adot, mely Budapesten és környékén javította a Petőfi rádió vételét Megindult A Hét, Kiss József hpjz Megkezdte működését a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület Megnyílt a pesti Vigadó Az MTA főtitkárává választotta Arany Jánost. MÁRCIUS Budapesten megindult a rendszeres autóbusz-közlekedés Először említik a bolognai egyetemen tanuló magyarországi diákok egyesületét. ÁPRILIS Budán megjelent az Ephemerides Budensis c. folyóirat Tertina Mihály szerkesztésében Megjelent a Budapesti Szemle első száma Nagyszebenben megindult az Erdélyi Magyar Hírvivő c. hetilap Fábián Dániel és Cserei Elek szerkesztesében Megkezdte működését Budapesten a Pasteur Intézet Megalapították a Magyar Tudós Társaságot Első ülését tartotta az Országos Termelőszövetkezeti Tanács (később Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa). MÁJUS A munkásság Európa-szerte először ünnepelte szervezetten május elsejét. JÚNIUS Megnyílt a budai Nőápolda Megnyílt a Pesti Műegylet Bertafan veszprémi püspök kiadta a veszprémi Szent Katalin apácakolostor alapítólevelét. JÚLIUS Megkezdte a termelést a Dunai Kőolajipari Vállalat Ünnepélyesen elhelyezték a budai vízivárosi Szent Anna-templom alapkövét Megkezdődött a budapesti Lánchíd építése. AUGUSZTUS Széchenyi István az 1815-ben Angliából hozott gázfejlesztő készülék segítségével nagycenki kastélyát gázvilágítással szereltette fel, s e napon mutatta be 70 meghívott vendégének. A gáztelep ig működőképes állapotban volt A második bécsi döntés Észak-Erdélyt Magyarországhoz csatolja. SZEPTEMBER Megindultak a Vaskapu-szabályozás munkálatai a Grében-csucs lerobbantásával Megnyitották a Sopron-Nagykanizsa közötti vasútvonalat Megnyílt a Műszaki Múzeum Budapesten. OKTÓBER Megkezdte működését az Uránia csillagvizsgáló a mai Citadella déli végénél Kolozsvárott megnyílt a Szegedről viszszahelyezett Ferencz József Tudományegyetem Kelemen László magyar színtársulata első előadását tartotta a budai Várszínházban. NOVEMBER Sopronban üzembe helyezték az első vidéki telefonközpontot 48 előfizetővel Megindult a Tett, Kassák Lajos folyóirata Révai Miklós tervezetet nyújtott be a Helytartótanácshoz magyar tudóstársaság felállítására Az első magyar játékfilmszemle Pécsett Megnyílt a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem.

3 A KMP egykori székházában, a XIII. ker. Visegrádi utcában emlékmúzeum nyílt Tiszaszederkényben felavatták a Tiszai Vegyi Kombinátot. DECEMBER A Magyarországi Szociáldemokrata Párt első, alakuló kongresszusa Felavatták az Akadémia Duna-parti székházát. x = született; + = meghalt * x 940. Géza fejedelem ( febr.l.) X 990. Aba Sámuel, ig magyar király ( júl. 15.) x Szent (I.) László, 1077-től 1095-ig uralkodó magyar király ( júl.29.) x Erzsébet királyné, V. István felesége ( között) x András király (4- Buda, 1301.jan. 14.) x Pannóniai Mihály magyarországi születésű ferrarai festő (+ Ferrara, Itália, 1459 vapy 1464) x Báthory Miklós humanista püspök ( febr. 24. után) x Antal, ötvös, a késő gótika kimagasló művésze (+ Kassa, 1520) X Balbi Jeromos (Velence), humanista tudós, költő, diplomata (4- uo., 1535 körül) X Frankofordinus Bartholomeus Pannonius drámaíró, költő ( után) X Gergely, a legkorábbi magyar nyelvű lírai jellegű világi ének szerzője (4-?) X Hagymási Bálint (Varasd), pécsi és székesfehérvári kanonok, humanista szerző ( után) X vagy Heltai Gáspár (Nagydisznód vagy Nagyszeben), protestáns prédikátor, nyomdász, író (+ Kolozsvár, 1574) x Szerémi György (Kamánc), író ( után) X1490. Taurinus István (Olmütz), humanista, gyulafehérvári kanonok (+ 1519) x Blandrata György (Saluzzo Piemont), olasz származású antitrinitárius vallási reformátor, orvos (+ Gyulafehérvár, máj. 5.) X Félegyházi Tamás (Debrecen), ref. prédikátor, bibliafordító (+ uo., jan. 16.) x Kovacsóczy Farkas erdélyi kancellár, humanista (4- Szamosújvár, szept. X Valkai András erdélyi históriás énekszerző (+ 1587) X Péchi Simon erdélyi kancellár, a szombatos vallás egyik fő terjesztője (+ 1642) x Baum Lukács (Brassó), ötvös (+ uo., szept. 12.) x Pataki István (Sárospatak), ref. prédikátor, író (+ Kolozsvár, jan. 2.) x Balogh Ádám (Vas m.), kuruc brigadéros (+ Buda, febr. 6.) x Esterházy Dániel kuruc altábornagy (+ Nagycenk, okt. 1.) x May erhoff er András (Salzburg), építőmester (+ Pest, 1771.) X Raymann János Ádám (Eperjes), orvos (+ uo ápr. 23.) x Maus Gellért (Köln), Pest első hivatásos könyvkereskedője (+ Pest, dec. 3.) x Rotarides Mihály (Otrokocs), irodalomtörténész (+ Wittenberg, ápr. 15) x Francz József (Karlovác), egri építész (+ Eger ápr. 13.) x Teleki Ádám költő, műfordító ( ápr. 20) x Tichler Ferenc (Bécs) fajanszfestő, keramikus, a holicsi üzem egyik vezetője (+ Holies, aug. 17.) x Belnay György Alajos (Trencsén m.), történetíró, akadémiai tanár, nyomdatulajdonos (+ Pozsony, okt. 26.) X Berkeny János Sámuel (Vámos), rézmetsző, térképmetsző (4- Bécs, 1822) X Fábián Julianna (?) költő (-1- Komárom, márc. 7.) x Sehy Ferenc (Arad), az első magyar színtársulat tagia (4- Nagyvárad, 1799,) X Fejér Károly (Eger), színész, színigazgató (+ Arad, okt. 29.) x Simonffy József (?) honvéd ezredes ( körül) x Udvarhelyi Miklós (Tiszaabád), a magyar színészet egyik úttörője (4- Pest, jan. 14.) X Vass Imre (Rozsnyó), mérnök (4- Sárospatak, márc. 20.) X Vörös László (Hódmezővásárhely), mérnök (4- Kaposvár, 1870) X Bauer Lajos (Nagyenyed), honvéd őrnagy, emlékiratíró (4-1863) X Gondol Dániel (?) író, akadémikus (4- Alvinc, máj. 7.) X Knöpfler Vilmos (Boica), orvos (4- Marosvásárhely, szept. 28.) x Kudlik Ferenc (Eger), orvos, sebész, a pesti Állatgyógyintézet adjunktusa (4-?) x Lázár Vilmos (Nagybecskerek), honvéd ezredes, aradi vértanú (4- Arad, okt.6.) x Perleber^ Gusztáv (Buda), folyószabályozó mérnök és térképész ( után) x Podhorszky Lajos (F'eketelehota), nyelvész, akadémikus, Széchenyi fiainak nevelője (4- Párizs, aug. 26.)

4 X Kölber Fülöp (?) kocsigyáros (+ Bp., dec. 18.) x Rózsay József (Lakompak), orvos, akadémikus (+ Balatonfüred, máj. 19.) x Band Henrik (Haida, Csehország), kertművész, dendrológus, világhírűvé tette a vácrátóti Vigyázó-díszkertet (+ Vácrátót, jan. 23.) x Fanghné Gyújtó Izabella (Parajd), író (+ Kolozsvár, szept. 15.) x Fischer Ignác (Tatatóváros), majolikagyár-alapító ( + Bp., 1906) X Gidófalvy Géza (Oláhkarácsonyfalva), tanár, a modern magyar grafikai gyorsírás úttörője (+ Gyulafehérvár, aug. 3.) x Kolbenhey er Ferenc (Sopron), építész (4- Buziás, jan.) x Neuhold János (?) mérnök, a magyar híradástechnikai ipar úttörője (4- Bp., okt. 19.) X Torma Zsófia (Csicsókeresztúr), ősrégész (+ Szászvaros, nov. 14.) x Vidróczki Márton (Apátfalva), Mátra vidéki betyár (4- Tiribes, febr. 8.) x Donáth Ede (Besztercebánya), karmester, zeneszerző (+ 1945) X Guerra Miklós (Nápoly), olasz születésű táncos, koreográfus (+ Bp., 1942) x Kohner Adolfé) nagyiparos, a szolnoki művésztelep egyik alapítója (+ Bp., jan. 30.) x Meczner Lajos (Sátoraljaújhely), építész (+ Kaposvár, 1962) x Péchy Erzsi (Székelyhíd), színész (4- Bp., júl. 20.) x Porcsalmy Zoltán (Hajdúhadház), fizikus-csillagász, pedagógus (+ Bp., jan. 30.) X Várnai István (Bp.), újságíró, a filmművészettel foglalkozó szaksajtó egyik hazai megteremtője (+ Bp., ápr. 3.) x Éri-Halász Imre (Nyíregyháza), író, újságíró (+ Zalaszentgrót, jan. vége) x Pan József (Bp.), díszlettervező (+ Bp., márc. 18.) x Vidor Károly (Bp.) amerikai filmrendező (+ Bécs, május) X Gerő Loránd (Budakeszi), gépészmérnök (+ Focsani, Románia, 1945) x Tamássi György (Bp.), költő, író, szociológus (+ Harka, dec. 23.) x Istenes András (Vothinszkijizavod), orosz származású festő (+ Mezőlak, júl. 25.) x Vági Miklós (Fergana, SZU.), költő (+Don mellett, 1943.) JANUÁR x Grubics Zoltán (Zalaegerszeg,?), honvéd százados, ejtőernyős partizán, a Szlovák Nemzeti Felkelésben részt vett Petőfi-osztag első parancsnoka (+ Szlovákia, nov. közepe) 1. x Lévai Oszkár (Jászberény), a munkásmozgalom mártírja (+ Bp., szept. 9j x Varallyai György (Kisgeresd), agrárvegyész (+ Mosonmagyaróvár, aug. 7.) x Szoták Mihály (Sárospatak), partizán, a Szőnyi-csoport tagja (+ Sopron, nov. 4.) Tamkó Sirató Károly (Bp.), költő, művészeti író (x Újvidék, jan. 26.) 2. x Kende István (Körtvélyfája), festő (+?) Goldmark Károly (Bécs), zeneszerző (X Keszthely, máj. 18.) x Nádasdi Peter (Balmazújváros), újságíró, író (4- Debrecen, ápr. 30.) 3. X Sennyei Vera (Bp.), színész (+ Bp., máj. 28.) 4. x Várady Zsigmond (Szilágysomlyó) újságíró, ügyvéd (+ Semmering, Ausztria, jan. 17.) 5. x Sztojanovits Adrienne (Bp.), hangversenyénekes, énektanár (+ Bp., jún. 24.) 6. x Petrányi Ferenc (Bp.), kertész (4- Bp., dec. 18.) x Belányiné Hoffmann Lenke (Trencsén), festő ( márc.) x Bencz Boldizsár (Bácsföldvár), író (4- Mohács, aug. 29.) x Mészöly Gyula (Suhopolie), biológus, növénynemesítő, akadémikus (+ Kecskemét, márc. 18.) X Gáspár Árpád (Körmöcbánya), gyógypedagógus, főiskolai tanár (4- Pécs, nov. 3.) 7. x Molnár Antal (Bp.), zenetörténész, zeneszerző, brácsaművész, tanár (4- Bp., dec. 7.) x Fettich Nándor (Acsád), régész, ötvös, akadémikus (4- Bp., máj. 17.) 8. x Magyary-Kossa Gyula (Debrecen), farmakológus, orvostörténész, akadémikus (4- Keszthely, jún. 21.) 9. x Boross Mihály (Ószóny), író (4- Sárbogárd, márc. 5.) x Fraunhoffer Lajos (Kiskomlós), meteorológus (4- Bp., dec. 17.) x Széchényi Emil (Bécs), közgazdász, akadémikus (4- Pusztazámor, jún. 30.) 10. x Gopcsa László (Szamosújvár), gyorsírásszakértő, tanügyi és jogi író (4- Bp., febr. 12.) X Magyart Endre (Arad), gépészmérnök (4- Bp., ápr. 9.) 11. x Ferenczi Magda (Kolozsvár), író (4- Sztána, jan. 2.) x Teles Iván (Bp.), vegyészmérnök (+ Bp., jún. 2.) X Németh Rudolf (Slavonska Pozega),

5 az Újvidéki Opera basszistája, majd igazgatója, a szabadkai Magyar Népszínház alapító tagja (+Újviaék, x nov. 28.) Latabár Kálmán (Bp.), színész x (x Kecskemét, nov. 24.) 12. x 1890.Bokor Malvin (Baja), író (+ Bp., x nov. 24.) X 1890.Fülei Szántó Endre (Bp.), jogász, x egyetemi tanár, író(+ Bp., febr. 21.) X 13. X Tolnay Kornél (Gödöllő), mérnök, MÁV-elnök-igazgató (+ Bp., febr. 17.) 14. X j4rokháty Béla (Gyüre), orgonaművész, zeneszerző, karnagy (+ Bp., márc.28.) x Ybl Ervin (Bp.), művészettörténész (+Bp., aug. 11.) 15. x Baintner János (Liptóújvár), bíró, egyetemi tanár, akadémikus (+ Pusztaszer, aug. 4.) x Krisztics Sándor (Bp.), jogász, egyetemi tanár (+ Bp., jún. 22.) 26. X x 27. X 16. x Csanády Ferenc (Oszlány), az es évek ipari mozgalmainak jelentős X résztvevője (+ Isaszeg, febr. 18.) 28. X x Szíjártó Lajos (Nagygőc), egyetemi hallgató, a Görgei-zászlóalj tagja x (+ Nagybörzsöny, dec. 22.) 17. x Homokay Pál (Dés), színész, szín- 29. x igazgató (+ Kaposvár, jún. 6.) X linger Ernő (Arad), karnagy, zene- + szerző, zongoraművész (+ Bp., máj. 28.) 30. x 18. x Hilscher Rezső (Bp.), jogász, szociálpolitikus (+ Bp., okt. 19.) x 19. x 1840.Friesenhof Gergely (Szentpétervár), meteorologus (+ Oszéplak, júl. 17.) 31. x X Váczi Dezső (Füs), újságíró, filmdramaturg, fordító (+ Pozsony, máj. 14.) x Havas Zsigmond (Bp.), író, újságíró X x FEBRUÁR (+Bp., aug. 28.) Kálmán Erzsébet (Bp.), orvos, radiológus (x Pécs, júl. 2.) 20. x Lukácsy Sándor (Tápiósáp), kertész (+ Bp., dec. 14.) x Sass Béla (Albis), egyházi író, egyetemi tanár (+ Debrecen, jan. 19.) X Rudnóy Teréz (Léva), író (+ Esztergom, márc. 12.) X Gyenes Tamás (Pécsvárad), szobrász (+ Bp., jún. 20.) 21. x Takács Károly (Bp.), pisztolylövő kétszeres olimpiai bajnok, honvéd alezredes (+ Bp., jan. 6.) X Megyer József (Bp.), piarista tanár, író (+ Nápoly, nov. 9.) Iványi-Grünwald Béla (London), történetíró (X Nagybánya, márc. 2.) 23. x Babies Kálmán (Szemere), tanár, pedagógiai és filozófiai író (+ Bp., okt. 22.) Dezsőffi László (Mindszent), színész (+ Bp., okt. 8.) Marton Dénes (Bp.), karmester, brácsaművész (+ Lyon, márc. 3.) L'Huillier István (Csehi), kertész (+ Kassa, febr. 4.) Dénes Gizella (Ocsárd), író, újságíró (+ Pécs, nov. 24.) Fekete István (Gölle), író (+ Bp., jún. 23.) Varga Lajos (Désakna), zoológus, akadémikus (+ Sopron, máj Major Tamás (Újpest), színművész, főrendező, színházigazgató, főiskolai tanár (+ Bp., ápr. 13.) Irinyi Sándor (Esztár), festő (+ Pécs, dec. 6.) Róth Flóris (Nagykikinda), bányamérnök (+ Mezőberény, febr. 17.) Götz János (Hercegkút), főügyész (+ Bp., jún. 15.) Szelesi Zoltán (Szeged), művészettörténész (+ Szeged, dec. 4.) Oskó Lajos (Orosháza), festő (+ Párizs, 1922.) Borz Kováts Sándor (Bp.), belsőépítész (+ Bp, jan. 15.) Hankó Mihály (Csanádapáca), kertész (+ Kijev, szept. 16.) Konecsni György (Bp.), festő, grafikus fx Kiskunmajsa, jan. 23.) Járdányi Pál (Bp.), zeneszerző, népzenekutató (+ Bp., júl. 29.) Papp Antal (Hajdúdorog), újságíró, szerkesztő, színikritikus (+Bp., máj. 4.) Imre Lajos (jászdózsa), irodalomtörténész (+ Szolnok, okt. 30.) 1. X Bloch Mózes (Ronsperg, Csehország), rabbi, Talmud-kutató (+ Bp., aug. 10.) Maderspach Livius (Ruszkabánya), bányamérnök, szakíró (+ Rákospalota, szept. 29.) Pályi Ede (Monostorpályi), újságíró (+ Bp., dec. 10.) Winter Mihály (Bp.), orvos, fiziológus ( + Bp., dec. 29.) X Frank László (Bp.), újságíró, író (+ Bp., jún. 30.) X 1900.Körmendi Ferenc (Bp.), író (+ Bethesda, USA, júl. 20.) X Simon László (Révaranyos), röntgenológus, belgyógyász (+ Bp., márc. 18.)

6 Huszka Jenő (Bp.), zeneszerző x 1890 (X Szeged, ápr. 24.) Kiss Lajos (Bp.), néprajzkutató, régész, művészettörténész (x Hódme- x 1900 zövásárhely, márc. 13.) 3. x Elek Tibor (Eger), matematikus, filo- x 1910 zófus, egyetemi tanár (+ Bp., jún. 14.) 15. X x Vadas Márton (Kolozsvár), a munkásmozgalom vértanúja (+ Bp., febr. 20.) X 1840 x Boross Elemér (Bp.), költő, színműíró, dramaturg (+ Bp., nov. 26.) x Lukács Erno (Bp.), gépészmérnök 16. x 1765 (+ Voronyezs környéke, dec.) 5. x 1515.Draskovics György (Bilina, Horvát- X 1840 ország), bíboros, a jezsuiták magyarországi letelepítője (+ Bécs, jan. X ) x Bihari Péter (Zsadány), református 17. x 1890 főiskok! tanár, pedagógiai és filozófiai író (+ Bp., nov. 28.) x x Faragho Gábor (Kecskemét), altábornagy, közellátási miniszter ( dec. 22.) X 1910.Joó Sándor (Kecskemét), ref. lelkész x Brodszky Dezső (Bp.), gépészmérnök, (+ Veszprém, júl. 3.) egyetemi tanár (+Bp., jún. X Filó-Mihályfi Ernőné Fischer Ilona 2-) 7. x Kassitzky Ilona (Bp.), festő, grafikus (Miskolc), márc. 8.) grafikus (+ Bp., (+Bp., aug.28.) x Lontay László (Szombathely), műfordító, újságíró (+ Bp., dec. 6.) 8. X Gondos-Grünbaum Miksa (Kapolcs), tanár, gyorsírási szakíró (+ Bp., X Scherffel Aladár (Igló), algológus, jan. 23.) mikrobiológus, akadémikus (+ Tihany, X Maróti Károly (Szalkszentmárton), jún. 1.) szakszervezeti vezető (+ Bp x Mihalik Sándor (Kassa), művészettörténész okt. 12.) X Kovács Katona Jenő (Alsószopor), (+ Bp., jan. 13.) 19. x Saxlehner András (Kőszeg), a Buda költő, író, kritikus (+ Kolozsvár, környéki keserűvíz-források felfedezője okt. 9.) és első tulajdonosa (+ Bp., X Zerinváry Szilárd (Arad), tanár, csillagász, máj. 24.) természettudományi író x 1910,. Demjén József (Hódmezővásárhely), (+ Bp., jan. 1.) x Iványijózsef (Kispest), brácsaművész (+Bp., jan. 3.) Dohnányi Ernő (New York), zongoraművész, zeneszerző, karmester (x Pozsony, júl. 27.) x Forgács Antal (Bicske), költő, újságíró, a munkásmozgalom harcosa (+ Németország, 1944.) Soó Rezső (Bp.), botanikus, egyetemi tanár, akadémikus (X Székelyudvar- 20. X 1765 hely, aug. 1.) 11.X Abafi Aigner Lajos (Nagyiécsal, iro- X 1865 dalomtörténész, könyvkiadó, bibliográfus, lepkész (+ Bp., jún. 19.) x Lenhossék Mihály Ignác (Buda), orvos, egyetemi tanar (X Pozsony, máj. 11.) X x Csukássi József (Győr), újságíró, műfordító (+ Bp., máj. 27.) x 1915 X 1910.Erdey László (Szeged), vegyész, egyetemi tanár, akadémikus (+ Bp., febr. 21.) 21. x X Csók István (Sáregres), festő (+ Bp., febr. 1.). Braun Soma (Kecskemét), tanár, szociológus, a szocdem munkásmozgalom propagandistája (+ 1944) Asztalos Gyula (Rákospalota), festő (+ Bp., ápr. 6.). Kormos Lajos (Székesfehérvár), színész (+ Szeged, dec. 22.). Lakner József (Győrsziget), tanár, gazdasági író (+ Magyaróvár, jún. 11.). Fellegi Viktor (Rozsnyó), zenei író, pénzügyminiszteri osztálytanácsos (+ Bp., dec. 16.) Pataki Sámuel (Kolozsvár), Erdély főorvosa (+Kolozsvár, ápr. 2.). Kassai Vidor (Gyála), színész (+Vác, júl. 29.). Kner Imre (Gyoma), nyomdász (+koncentrációs táborban, 1944.). Dorogi Imre (Kisújszállás), festő ( +Szeged, jan. 29.). Bősze Kálmán (Vásárosmiske), erdőmérnök (+ Nagykanizsa, szept. 22.) fotóriporter, könyvkiadó (+ SZU, 1943.). Révay József (Kecskemét), író, irodalomtörténész, egyetemi tanár (X uo., nov. 22.). Szerencsés József (Újvidék), újságíró, az Újvidéki Televízió magyar adásának egyik első munkatársa, majd tartományi tájékoztatási miniszterhelyettes (X Temerin, jún. 16.) Handler Jakab (Kismarton), építész (+?). Hudacsek József (Brünn), gépészmérnök (+ Bp., nov. 18.) Botyánszki Pálné (Békéscsaba), textilmunkás, szerkesztő, a munkásmozgalom harcosa (+ Bp., febr. 23.). Badics József (Bp.), mezőgazdasági szakíró (+ Bp., máj. 5.). Bugyács Imre (Mór), bányász, a kommunista mozgalom mártírja (+ Németország, 1945.). Kenyeres Balázs (Brassó), igazságügyi orvostani kutató, egyetemi tanár, akadémikus (+ Bp., febr. 10.)

7 22. X V. László (Komárom), magyar és cseh király (+ Prága, nov. 23.) x Szentgyörgyi József (Aranyos), orvos, természettudós, nyelvész (+ Debrecen, jan. 1.) x Kohdn György (Gyulavári), festő (+ Gyula, dec. 16.) X Rdkosy Zoltán (Sepsiszentgyörgy), festő (+ Bp., máj. 20.) x Kovács György (Kolozsvár), színész (+Bukarest, nov. 9.) Kek Zsigmond (Kossá István) (Újvidék), református lelkész, nyelvművelő, az 1940-es évek II. felében a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség egyik vezetője (x Cservenka, jan. 27.) 23. x Korabinszky János Mátyás (Eperjes), szerkesztő térképész, könyvkereskedő (+ Pozsony, jún. 23.) x Kun Tamás (Felsőnyárád), orvos, egészségügyi szervező (+ Miskolc, jan. 6.) 24. x Kardos Pál (Debrecen), irodalomtörténész, tanár (+ uo., júl. 2.) 25. x HontiLajos(Kunszentmiklós),építőmunkás, a munkásmozgalom harcosa (+ Dachau, 1944.) x Rózsa Éva íszeged), pedagógus, egyetemi adjunktus (+ uo., dec. 19.) 26. x Györgyi Géza (Bp.), orvos, radiológus (+ Bp., aug. 30.) Szántó Tibor (Bp.), író (X Pécs, jan. 29.) 27. x Madarassy László (Izsák), író és utazó (+ Kispest, okt. 2.) x Kecskeméti Lipót (Kecskeméti, a zsidó irodalom történésze, bibliakutató rabbi (+ Nagyvárad, jún. 8.) Jósika Miklós (Drezda), író, akadémikus (X Torda, ápr. 28.) x Hamvas Endre (Piszke), csanádi püspök, kalocsai érsek(+ Kalocsa, ápr. 3.) Asbóth Oszkár (Bp.), mérnök, a helikopter magyar továbbfejlesztője (x Pankota, márc. 31.) 28. X Baross Károly (Deménd), gazdasági szakíró, borászati szakember (+ Bp., jan. 3.) x Ficzere LíÍ5z/ó(Miskolc), autodidakta festő f + uo., máj. 15.) x Török Júlia (Bp.), újságíró, a munkásmozgalom harcosa (+ Bp., nov Riesz Frigyes (Bp.), matematikus, egyetemi tanár, akadémikus (X Győr, jan. 22.) 29. x Némethy Lajos (Buda), egyháztörténész (+ Nyitrabajna, okt. 8.) MÁRCIUS 1. X Darvas Ferenc (?), politikus, író (+ Buda, márc. 3.) x Károlyi Mór (Szentes), fogorvos ( + Terezin, mái.) X Bányai Károly Géza (Hatvan), gyógyszerész, szakíró (+ New York, júl. 11.) X Simon Mária Anna (Bp.), könyvtáros (+ Bp., szept. 11.) 2. x Vásárhelyi Zoltán (Kecskemét), kóruskarnagy, zeneszerző, főiskolai tanár (+ Bp., jan. 27.) X Benkhardt Ágost (Bp.), építész (+ Bp., jún. 1.) X Kelen Dóra (Szucsány), színész, előadóművész, a munkásmozgalom harcosa (+ Bp., júl. 13.) x Borbély Gyula (Miskolc), karmester (+ Bp., ápr. 29.) 3. x Márki József (Kecskemét), tanár, bibliográfus, pedagógiai író (+ Bp., júl. 4.) x Szedő Lajos (Bp.), színész (+ Bp., szept. 12.) Hekler Antal (Bp.), művészettörténész, régész, egyetemi tanár, akadémikus (x Bp., febr. 1.) Scheiber Sándor (Bp.j, orientalista, hebraista, történész, irodalomtörténész (x Bp., júl. 9.) 4.x Bajza Jenő (Pest), költő, drámaíró, műfordító (+ Pest, okt. 28.) x Brisits Frigyes (Máza), irodalomtörténész, tanár, cisztercita szerzetes, akadémikus (+ Vác, dec. 7.) 5. x Kilián József (Pesterzsébet), a munkásmozgalom harcosa, kőműves, építésügyi miniszterhelyettes (+ Bp., júl. 16.) x Martinovszki Ferenc (Kesztölc), a francia ellenállás résztvevője (+ Franciaország, máj.) 6. X Ohmann Béla (Bp.), szobrász (+ Bp., márc. 21.) X 1915 Bán Endre (Bp.), szülész-nőgyógyász, onkológus (+ Pécs, szept. 4.) 8. x Medveczky Gyula Medárd (Gyöngyös), ferencrendi pap tanár (+ De Witt, USA, szept. 3.) x Gozmány Gvörgj^Bp.), színész (+ Bp., febr. 10.) 9. X Hittrich Ödön (Komárom-Újszőny), pedagógus, klasszikafilológus (+ Bp., jan. 24.) x Varga Albert (Bp.), festő ( + Párizs, ápr.) x Horváth Tibor(Rp.), orientalista, régész, művészettörténész (+ Bp., márc. 31.) x Lénárd Sándor(Bp.), orvos, költő, író, műfordító (4- Dona Emma, Brazília, ápr. 13.) 10. x Zolnai fié/<j(székesfehérvár), irodalomtörténész, nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus (+ Bp., máj. 26.) X Káldor Gjörgj(Bp.), újságíró (+ Bp., 1958.jan. 16.)

8 x Fazekas Erzsébet (Bp.), történész, egyetemi tanár (+ Bp., máj. 27.) 11. X Klimkó Dezső (Szeged), orvos, egyetemi tanár (4- Bp v jún. 4.) x Pesold Ferenc (Újpest), író, újságíró (+ Bp., máj. 2.) 12. x Tutsek Anna (Kolozsvár), író (+ Bp., dec. 17.) X Dénes Vera (Bp.), gordonkaművész, főiskolai tanár (+ Bp., márc. 16.) x Jóna Gábor (Hajdúnánás), röntgenológus (4- Debrecen, febr. 23.) Csatkai Endre (Sopron), művészettörténész (X Darufalva, aug Ormándy Jenő (Philadelphia), karmester (x Bp., nov. 18.) 13. x Náday Ferenc (Pest), színész, rendező (+ Bp., ápr. 14.) X Aczel Endre (Ungvár), újságíró (+ Bp., jún. 11.) X Réthy Laura (Nagykőrös), színész (+ Miskolc, jul. 31.) 14. x Kiss Lajos (Zombor), népzenekutató, zenepedagógus (+ Bp., máj. 18.) 15. x Komjáthy János ( Pázmánd), színész, színigazgató (+?) X Debrőczi Tibor (Bp.), belgyógyász, kardiológus (+ Bp., dec. 30.) Kniezsa István (Bp.), nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus (x Trsztena, dec. 1.) 16. X Földes Ferenc (Beszterce), művelődéspolitikus, filozófiai író (+ Ukrajna, jan. 13.) X Csenki Sándor (Püspökladány), cigánykutató (+ Dunapataj, jan. 19.) X Kis István (Tiszakarád), karnagy (+ Bp., máj. 18.) 17. x Bezerédj Pál (Sopron), akadémikus, nagy szerepe volt a selyemhernyó-tenyésztés fellendítésében (+ Hidja, jan. 21.) X Breitner János (Bezdán), zeneszerző, énekművész (+ Bp., febr. 16.) 18. x Ballagi Mór (Inócz), teológus, nyelvész, szótáríró, akadémikus (+ Bp., szept. 1.) X Neumann Károly (Bp.), közgazdász, jogász (+ Bp., 1944.) X Győry Dezső (Rimaszombat), költő, író, újságíró (+ Bp., febr. 1.) X Kálmán András (Bp.), orvos, a munkásmozgalom harcosa (+ Bp., 1950-es évek) x Somogyi Sándor (Bp.), irodalomtörténész (+ Bp., szept. 25.) 19. x Darkó István (Szentendre), iro, újságíró (+ Bp., aug. 6.) 20. x Fleischhacker János (Galgóc), ügyvéd, jogi író, jogakadémiai tanár (4- Ürmény, jan. 17.^ X Hornyánszky Károly (Bp.), orvos, ellenálló, a szovjet felderítés segítője a felszabadító harcok idején (Alba Regia), (+ Bp., márc. 7.) X Bodó László (Sásd), pedagógus (+ Pécs, máj. 19.) x Cserhát József (Balsa), költő, szerkesztő (+ Románia, aug. 8.) 21. x Imre Lajos (Litke), kémikus, egyetemi tanár (+ Debrecen, szept. 22.) x Filep Imre (Nagyszeben), unitárius helyettes püspök (+ Bp., dec. 16.) X Kopár Ferenc (Pécs), építészmérnök (+ Bp., szept. 24.) 22. x 1765.Falkoner József Ferenc (Buda), festő (+ uo., OKt. 23.) X Weigl Ernő (Budjevina), vaskohómérnök (+ Bp., márc. 8.) 23. X Balkay Béla (Nagyszombat), jogász, bányajogi szakíró (+ Bp., jún. 18.) X Brájjer Lajos (Becskerek), lapalapító és nyomdatulajdonos, a Torontal c. magyar nyelvű napilap főszerkesztője (+Becskerek, dec. 1.) X Pápa József (Bp.), költő ( es évek) Zsolnay Vilmos (Pécs), keramikusművész, nagyiparos (X Pécs, ápr. 19.) 24. X Herczegh Mihály (Hódmezővásárhely), jogász, egyetemi tanár (+ Bp., márc. 25.) x 1890.Jakus Kálmán (Endrőd), testnevelőtanár, a magyar íjászsport úttörője (+ Bp., aug. 21.) X Varga Gyula András (Bp.), altábornagy, a munkásmozgalom harcosa (+ Bp.,,1959. aug. 25.) X Vidos Zoltán (Arad), építészmérnök (+ Bp., dec. 25.) x Sinkó Károly (Bp.), festő, grafikus (+ Bp., ápr. 2.) X Ortutay Gyula (Szabadka), művelődéspolitikus, néprajztudós, akadémikus, miniszter (+ Bp márc. 22.) 25. x Mátyási József (Izsák), költő, ügyvéd (+ Kecskemét, jan. 5.) X 1890.Jacobi Andorné Székács Jolán (Bp.), pszichológus (+ Zürich, ápr. 1.) x 1900.Jakab Mihály (Kaba), belgyógyász, laboratóriumi orvos (+ Bp., márc. 5.) 27. X Peéry Rezső (Pozsony), író, újságíró (+ Stuttgart, NSZK, nov. 11.) x Lőrincz Pál (Pécs), hárfaművész (+ Bp., jan. 8.) x NagypálLászló (Kiskunhalas), operaénekes, énektanár (+ Bp., aug. 9-) 29. X Pollák Antal (Szentes), feltaláló, (+ Bp., márc. 30.) 30. X László Károly (Kecskemét), mérnök (+ Bátya, máj. 4.) 31. X Salamon Henrik (Hőgyész),

9 fogorvos, a hazai fogszabályozás úttörője (+ Bp., júl. 15.) x Főmet Béla (Párizs), orvos, egyetemi tanár (+ Debrecen, jún. 21.) x Páter Károly (Kolozsvár), talajvegyész, egyetemi tanár (+ Bp., marc. 14.) x Szabó Lőrinc (Miskolc), költő (+ Bp., okt. 3.) X Szutrély Gyula (Bp.), gyermekorvos, kórházi főorvos (+ Bp., dec. 8.) x Bakky Sándor (Jászberény), festő (+ Bp., jan. 6.) ÁPRILIS 1. x Szilágyi Dezső (Nagyvárad), politikus, egyetemi tanár, akadémikus, miniszter (+ Bp., júl. 31.) x Zsigmondy Richárd (Bécs), Nobel-díjas kémikus (+ Göttingen, szept. 23.) X Bene Géza (Csaca), festő, grafikus (+ Bp., mái. 22.) 2. X Csizmadia Gyula (Pécs), bányász, a partizánmozgalom mártírja (+ Sopronkőhida, nov. 4.) Csohány Kálmán (Bp.), grafikus (X Pásztó, jan. 31.) 3. X György Lajos (Marosvásárhely), irodai lomtörténész, akadémikus (+ Kolozsvár, dec. 31.) x Olasz Erzsi (Marosvásárhely), színész (+ Eger, dec. 12.) x Martos László (Miskolc), növényfiziológus, egyetemi adjunktus (4- Bp., máj. 2.) 4. x Nemecz József (Berettyószéplak), a munkásmozgalom résztvevője, a fehérterror áldozata ( + Eger, júl. 29.) x Keresztessy Kreutz Hédy (Balassa- yarmat), énekesnő (+ Bp., jún. f 8.) Dobrovits Aladár (Bp.), művészettörténész, egyiptológus, muzeológus, egyetemi tanar (x Bp., okt. 15.) Pernye András (Bp.), zenetörténész, zenekritikus (x Újpest, nov. 19.) 5. x Schmidt János György (Pest), matematikus, egyetemi tanár (+ Pest, 1837 után) x 1840.Hajnik Imre (Pest), jogtörténész, akadémikus (+ Bp., aug. 3.) 6. X Volkmann Róbert (Lommatzsch, Szászország), zeneszerző (+ Bp., okt Nagy Czirok László (Kiskunhalas), néprajzkutató (X Kiskunhalas, aug. 4.) 7. x Buday Béla (Pécs), mérnök, a Magyar Mérnök- és Építész Egylet elnöke (+ Bp., 1944.) x Deér Endre (Pusztavarsány), gyógyszerész (+ Bp, okt. 31.) x Réz Géza (Sei mecbánya), bányamérnök (+ Bp., febr. 29.) 9. X \S65.Jankovits Gyula (Bp.), szobrász (+ Pomáz, dec. 23.) X Farczády Elek (Marosvásárhely), történész, levéltáros, középiskolai tanár (+ uo., febr. 5.) x Péchy-Horváth Rezső (Krapina), író, újságíró (+ Bp., máj. 21.) x Géczy József (Bp.), költő, ifjúsági író (+ Bp.,1968. dec. 5.) 10. X Ungár Anikó (Kapnikbánya), az erdélyi színészet úttörője (+ Kolozsvár, dec. 25.) X Kovács György (Bp.), orvos, műfordító (+ Bp., júl. 31.) x Okályi Iván (Gádoros), kertész, egyetemi tanár (+ Bp., nov. 16.) 12. X Römer Flóris Ferenc (Pozsony), régész, művészettörténész, egyetemi tanár, akadémikus (+ Nagyvárad, márc. 8.) X Monszpart László (Csákópuszta), sebészorvos (+ Kiskunhalas, márc. 28.) 13. X Vitális Sándor (Selmecbánya), geológus, egyetemi tanár (+ Bp., jún. 21.) x Mikusik Árpád (Bp.), újságíró, szerkesztő (+ Bp., szept. 3.) 14. X Faragó Gy«7íi (Tiszaroff), gépészmérnök, hőtechnikus (+ Bp., szept. 5 ') x Kolozsi Tibor (Szabadka), újságíró és szépíró, Szabadka sajtótörténetének kutatója (+ Szabadka, nov. 7.) 15. x Gábor Márton (Nagyvárad), kiadói igazgató (+ Bp., dec. 3.) 16. X Basüides Ábns (Vágújhely), filmrendező (+ Bp., jún. 4.) Vád Mihály (Hanoi, Vietnam), költő, író (X Nyíregyháza, dec. 25.) Veres Péter (üp.), író, publicista, politikus (X Balmazújváros, jan. 6.) 17. X Péterfi Károly (Sóvárad), református pap, tanár, filozófus, akadémikus (+ Marosvásárhely, jan. 23.) 18. x Szamosi János (Kolozsvár), klasszikafilológus, egyetemi tanár (+ uo., ápr. 27.) Ady Lajos (Bp.), irodalomtörténész, pedagógiai író (x Érmindszent, jan. 29.) Orbán Balázs (Bp.), író, néprajzi gyűjtő, akadémikus (x Lengyelfalva, febr. 3.) X Pórffy György (Bp.), hiv. katona, a katonai ellenállás harcosa. A Magyar Néphadsereg egyik vezetője, a személyi kultusz áldozata (+ Bp., aug. 19.) 20. x Lévay Lajos (Szeged), közgazdasági író (+ Bp., okt. 31.)

10 x Velics László X (Drezda), diplomata (+ Kál, febr. 23.) Gyulai Ernő (Bp.), belgyógyász (4- Bp., nov. 10.) 21. X 1900, Pataky Károly (Bp.), a magyar sportújságírás egyik megalapítója (4- Bp., máj. 1.) X 1900 Milasovszky Béla (Szomolnok), bányamérnök, egyetemi tanár ( 4- Bp., júl. 30.) 22. x Romwalter Alfréd (Sopron), vegyész, műegyetemi tanár, akadémikus (4- uo., szept. 7.) 23. x Szász Béla (Nagyenyed), költő, műfordító, egyetemi tanár, akadémikus (4- Kolozsvár, iúl. 7.) X Bárd Ferenc (Miskolc), zeneműkiadó (4- Bp., jún. 15.) X Pesovár Ferenc (Herend), tánc- és zenefolklorista, múzeológus (4- Veszprém, febr. 27.) 24. x Gyalus László (Gyepúfüzes), építész (4- Bp., febr. 23.) 25. x Markusovszky Lajos (Csorba), orvos, egészségügyi szervező, akadémikus (4- Abbázia, ápr. 21.) x Vető József (fi^.), újságíró, szerkesztő (4- Bp., okt. 24.) 26. x Tibolth Mihály (Szombathely), levéltáros ( ápr. 5.) x Margitay Dezső (Újfehértó), író (4- Rákospalota, jún. 7.) Magyari Imre (Bp.), cigányprímás (X Debrecen, szept. 10) 28. x Szalay Gyula (Böhönye), múzeológus (+ Bp., febr. 12.) x Páros György (Tamási), nemzetközi sakknagymester (4- Bp., dec. 17.) Devecseriné Guthi Erzsébet (Bp.), író, műfordító (x Bp., aug. 28.) 29. x 1865.Jankovich Béla (Pest), elméleti közgazdász, akadémikus, miniszter (4- Bp., aug. 5.) x Racskó István (Csömör), festő (4- Grocka, dec. 7.) x Götz Gusztáv (Bp.), evezős, Európabajnok (4- Bp., jan. 23.) x Lux Géza (Bp.), építészmérnök (4- Asch, ápr. 25.) Rudas László (Bp.), filozófus, egyetemi tanár, akadémikus (x Sárvár, febr. 21.) 30. X Lakatos Géza (?), vezérezredes, miniszterelnök (4- Adélaide, Ausztrália, máj. 24.) Lyka Károly (Bp.), művészettörténesz (x Pest, jan. 4.) MÁJUS 1. x Gábor Jenő (Bp.), író, filmújságíró (4- Bp., 1944.) x Kukán Géza (Érsekújvár), festő, grafikus (4- Bp., jan. 28.) Munkácsy Mihály (Endenich, Németország), festőművész (X Munkács, febr. 20.) X Babos Tibor (Gót^, pedagógus (4- Zalaegerszeg, febr. 3.) 4. X Nyárády Gulyás Jenő (Bp.), festő ( nov.) 5. X Baracs Marcell (Pest), ügyvéd, jogi író (4- Bp., aug. 21.) x Háy Gyula (Abony), drámaíró, műfordító (4- Ascona, Svájc, máj. 7 -) X Kolta Ferenc (Boldo^asszonyfa), irodalomtörténész, foiskolai tanár (4- Pécs, jún. 11.) 8. x Lovassy László (Nagyszalonta), jogász, az országgyűlési ifjak egyik vezetője (4- uo., jan. 6.) x Kupcsay János (Berzevice), faszobrász (4- Brassó, mái. 12.) X Fekete Napi Antal (Szentes), történész, levéltaros (4- Bp., júl. 16.) x Ösz-Szabó János (Zenta), földmunkás, a kommunista mozgalom vértanúja (4- Sopronkőhida, nov. 4.) X Pálos György (Bp.), színész (4- Bp., jan. 3.) 10. X Rácz Gyula (Bors), állami gazdasági igazgató (4- Bp., márc. 21.) X Halmi László (Szatmárnémeti), operaénekes (4- Bp., okt. 28.) 11.x Mészáros Gábor (Potok, Lengyelország), dietetikus, orvos (4- Miskolc, nov. 15.) 12. x Paku Imre (Hódmezővásárhely), irodalomtörténész, szerkesztő (4- Bp., ápr. 3.) 13. x Vályi Sándor (Pest), kúriai tanácselnök, jogi író (4- Bp., 1930-as évek) X Makkai Sándor (Nagyenyed), erdélyi ref. püspök, egyetemi tanár, író (4- Bp., júl 19.) Lóczy Lajos (Balatonfüred), geológus, földrajztudós, egyetemi tanár, akadémikus (x Pozsony, nov. 4.) 15. X Kuncze Leó Nándor (Pozsorw), bencés szerzetes, könyvtáros (4- Pannonhalma, jan. 24.) 16. X Kelemen Béla (Pest), tanár, nyelvészeti és esztétikai író (4- Székesfehérvár, júl. 4.) x Holló Barnabás (Alsóhangony), szobrász (4- Bp., nov. 2.) Lukinich Imre (Bp.), történész, egyetemi tanár, akadémikus (x Varjas, ápr. 4.) 17. x 19C0. Nagyfalusijenő (Szeged), költő, tanár (4- Ukrajna, 1944.) 18. x Ratkovszky Ferenc (Sopron), gépészmérnök, akadémikus (4- Bp., márc. 15.) X Farkas István (Turócszentmárton), író, műfordító, újságíró, tanár ( 4- Sväty, Jur, dec. 23.)

11 Gábriel András: A kiskörei vízlépcső környezeti hatása, Vida Gábor: A Szigetköz genetikai értékei, Tóth János: A Duna halai es az épülő duzzasztottak, Tóth György: A dunai vízlépcsőrendszer es a Szigetköz, Vargha János: A környezeti hatások becslésének alapjai, Molnár István. A Duna Pozsony és Budapest közötti szakaszának folyamatszabályozási kérdései, Bródy András: A bősnagymarosi vízlépcsőrendszer gazdaságosságáról, Ferenci Csaba: A rendszer-környezet kölcsönhatás elemzése energiatermelés esetén és a bós-nagymarosi példa, Kindler József: Lappangások kora, Fleischer Tamás: Gazdaságtalansagi számítások. Mészáros Ferenc: Szégyen vagy dicsőség: a dunai duzzasztógátak a magyar vízgazdálkodásban, Horváth István: Régészeti-történeti értékek mentése a nagymarosi vízi erőmű építésénél, Moskovszky Eva: Megkondul a lélekharang, Endreffy Zoltán: ökológiai konfliktusok etikai megítélese, különös tekintettel a bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerre. Vajay Szabolcs: A johannita rend lovagjai, A magyar johannita családtörténeti nyilvántartás. Ordinis Sancti Iohannis in Hungaria thesaurus et corpus. Obedientia Brandenburgensis. Repertórium nistoricum familarum quibus milites procedent. München, (Csak magyar nyelven.) Vajda Sándor: Budapest tegnap. Gondolat, Varga Imre: Szülőföldem, Csallóköz. Pro Memoria. Európa, Bp., Földrajzi, történelmi, demográfiai, művészettörténeti, néprajzi és helyismereti tudnivalókat mond el erről a kevéssé ismert vidékről. Vámbéry Ármin: A magyarság keletkezése és gyarapodása. Holnap, Bp., Várady József: Tiszáninnen református templomai. Előszó: Kürti László. Kiadja a Borsodi Református Egyházmegye. Miskolc, emlé- Várkonyi Endre: Akié a föld... Századunk kezik. Akadémiai, Bp., A tanulmány a parasztság földért folytatott e századi harcát mutatja be 1948-ig. Veress Sándor: Moldvai gyűjtés. Szerk.: Berlász Melinda és Szalay Olga. Magyar Népköltségi Gyűjtemény, XVI. kötet. Sorozatszerkesztő: Voieh Vilmos. Múzsák Kiadó, Bp., Voigt Vilmos: Előszó, Veress Sándor: Elöljáró szavak, Berlász Melinda-Szalay Olga: Szerkesztői előszó, Szalay Olga: Térkép Veress Sándor moldvai gyűjtésenek állomásairól, Dallamok, A trunki csángó magyarok betlehemes játéka, Veress Sándor: Helyszíni naplójegyzetek, Mutatók, 64 eredeti fényképfelvétel. Végh Antal: Hortobágyi mesterségek. A fotókat készítette: Kékesdy Károly. Népszava, Bp., Viczián Antal: Meghaltak a Donnál. Sebészként a háborúban. Kiadja a szerző. Bp., Vidra Szabó Ferenc: A könyvtáros pálya egy szociológiai vizsgálat tükrében. Kiadja az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Bp., Viga Gyuláné-Sasvári Olga: A nyírlugosi kovácsmesterség szakszókincse. Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok, 40. Szerk.: Hajdú Mihály. Kiadja az ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke és az MTA Nyelvtudományi Intézete. Bp., Vollein József: A körön kívül. Interjú a 94 éves vitéz Csóré Áronnal. Notesz-sorozat, 2. KLTE Debrecen, Zalai népi művészet. Katalógus. Szerk.: Bíró László, Török András. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. Zalaegerszeg, Zielbauer György: Adatok és tények a magyarországi németség történetéből, Nemzetiségi füzetek, 7. Akadémiai, Bp., Zolnay László-Marosi Ernő: A budavári szoborlelet. Fotó: Bakos Margit és mások. Corvina, Bp., Avar kori övveret, Vrag (Hornyák László rajza)

12 Ferencesek Szécsényben Szabó Sándor felvétele - MTI A Nógrád megyei Szécsénybe 1334-ben Szécsényi Tamás telepítette be a ferenceseket, akik 1950-ig élték itt mindennapi életüket. Negyven év után ismét visszatértek utódaik a Jézus szíve változásai" templom plébánia-kolostor részébe. Négy Ferenc-rendi barát: Orbán Márk rendfőnök, Boros Gyevi László,Tóth Vince, Gosztonyi Kandid segeakezik a több mint 4000 hívőnek a papi területen, s az iskolákban heti 32 órában a hitoktatásban. A püspöki hatalom alól kivont rend jelszava: Ne csak saját magadnak élj, másoknak is javára válj".

13 17. X Bitmez Lajos (Ják), prépost, matematikus, akadémikus (+ Nagykanizsa, jún. 28.) x Tabéry Géza (Nagyvárad), író, újságíró (+uo., jan. 6.) X Majerszky Béla (Árvaváralja), bányamérnök (+ Bp., márc. 7.) x Dercsényi Dezső (Vác), művészettörténész (+ Bp., jún. 22.) Wolfgang Lazius (Bécs), orvos, történetíró, kartográfus (X Bécs, 1514.) x Matány Antal (Bp.), színész (+ Bp., dec. 11.) x Abonyi Lajos (Földeák), állatorvos, a toxikológia hazai megteremtője (+ Bp., ápr. 10.) x Máriafalvi Zoltánné (Budajenó), gyógypedagógus (4- uo., szept. 3.) Szimonidesz Lajos(Bp.), ev. lelkész, művelődéstörténész (X Pusztaföldvár, nov. 4.) 19. X Remenyik Zsigmond (Dormánd), író (+ Bp., dec. 30.) x Bóka László (Bp.), író, irodalomtörténész, egyetemi tanár, akadémikus (+ Bp., nov. 1.) X Thurzó Lajos (Zenta), a jugoszláviai magyar irodalom, sajtó, kultúra és munkásmozgalom kiemelkedő alakja (+ Újvidék, ápr. 23.) 20. x Grofcsik János (Papa), vegyészmérnök, egyetemi tanár (+ Bp., jan. 6.) x Csóka József (Máramarossziget), színész (+ Kolozsvár, ápr. 10.) x Góby Józsefné (Solt), kiadói főszerkesztő (+ Bp., febr. 11.) 21. X Rajka Ödön (Bonyhád), orvos, bőrgyógyász, akadémikus (+ Bp., )an. 19.) X Sándor Károly (Bp.), grafikus, karikaturista (+ Bp., jan. 14.) Marczali Henrik (Bp.), történetíró, egyetemi tanár, akadémikus (X Marcali, ápr. 3.) 23. x Májer Móric (Szemely), botanikus, tanár (+ Pécs, ápr. 9.) x Újvári László (Szeged), újságíró, a munkásmozgalom résztvevője (+ Colombo, Ceylon, jan. 24.) x Halászy Jenő (Bp.), építész (4- Bp., nov. 10.) 24. x Luga László (Fony), író, lapszerkesztő (+ Eger, okt. 25.) X Görömbey Imre (Tiszabercel), szobrász í+ Bp., nov. 10) X Vajaa Imre (Bp.), közgazdász, egyetemi tanár, akadémikus (+ Bécs, aug. 30.) x Farkas Antal (Bp.), építészmérnök (+ Bp., jún. 10.) x Juhász Miklós (Csepel), építészmérnök (+ Veszprém közelében, márc. 23.) 25. X Szilvay Kornél (Bp.), gépészmérnök, tűzoltó ezredes (+ Bp., szept. 8.) 26.X Litschauer Lajos (Szilsárkány), bányamérnök (+ Bp., ápr. 4.) X Fekete Gyula (Varjufalva), bíró, jogi író (4- Bp., 1919.) X Diószeghy Dániel (Nagymogyorós), kohómérnök, egyetemi tanár (+ Bp., dec. 25.) Papp Simon (Bp.), geológus, egyetemi tanar, akadémikus (X Kapnikbánya, febr. 14.) 29. X Vásárhelyi Magda (Nagyenyed), zongoraművész, zenetanár (+ Bp., ápr. 5.) x Kurimay Pál József (Mezőkövesd), orvos-alezredes, sebész (+ Bp., nov. 24.) 30. X Vezekényi Ernő (Magyaróvár), növénynemesítő (+ Kecskemét, júl. 12.) AUGUSZTUS 1. x Auer János Ferdinánd (Pozsony), előkelő nemes polgár héttoronyi rabságában írt naplója jeles történelmi forrás! (+ Pozsony, 1698) x Mikes Kelemen (Zágon), a Törökországi levelek" írója (+ Rodostó, okt. 2.) x Muzsnay Géza (Keresed), erdőmérnök (+ Árad vm., nov. 19.) x Tauszk Ferenc (Pest), orvos (+ Bp., okt. 31.) 2. x Gergely Tibor (Bp.), festő, grafikus (+ New York, jan. 13.) X Kopp Jenő (Bp.), művészettörténész (+Bp., jan. 13.) 3. x Fekete Lajos (Újnémet), költő, újságíró, jogász (+ Bp., júl. 10.) X Gartner Pál (Szelepcsény), ideggyógyász (+ Bp., márc. 6.) 4. X Sujánszky Antal (Pest), író, költő, szerkesztő, esztergomi kanonok (4- Esztergom, aug. 13.) X Fehér Géza (Kunszentmiklós), régész (+ Bp., ápr. 10.) X Feher Pál (Bp.), operaénekes (+ Bp., febr. 7.) 5. x Vásáry József (Debrecen), politikus (+ Bp., máj. 9.) 7. x Seyler Károly (Buda), zeneszerző, egyházi karnagy (+ Esztergom, dec. 10.) X Radnai György (Szurdokpüspöki), operaénekes (+ Bp., ápr. 4.) 8. x Kölcsey Ferenc (Sződemeter), költő, kritikus, politikus, akadémikus (+ Cseke, aug. 24.) X Zipernovszky Mária (Bp.), hegedűművész (+ Bp., okt. 3.) x Békés György (Szolnok), nőgyógyász (+ Bp., máj. 16.)

14 9. X Jemmtz Sándor (Bp.), zeneszerző, esztéta, zenekritikus (+ Balatonföldvár, aug. 8.) x Plank Jenő (Pozsony), kémikus, műegyetemi tanár, akadémikus (+ Bp., nov. 12.) x Bamberger Károly (Bp.), állatorvos, mikrobiológus (+ Bp., okt. 14.) Schöpflin Aladár (Bp.), irodalomtörténész, kritikus, író, műfordító, akadémikus (x Maniga, okt. 4.) 10. x Hornig Károly (Buda), bíboros, veszprémi püspök, akadémikus (+ Esztergom, febr. 9.) x Dombay János (Veszprém), ősrégész (+ Pécs, márc. 24.) 11. X Fest Vilmos (Jaroszlav), mérnök, akadémikus (+ Sopron, márc. 11.) X Balogh Ernő (Nagyszalonta), orvos, egyetemi tanár, akadémikus (+ Bp., nov. 24.) X Sőtér Erik (Bp.), kiadói szerkesztő (+ Bp., szept. 15.) 12. x Stoll Loránd (Tata), bányamérnök (+ Miskolc, jan. 7.) 13. X1740. Pankl,Máté (Oszlop), mezőgazdász, jezsuita (+Pozsony, márc 23.) Semmelweis Ignác (Bécs), orvos (x Buda, júl. 1.) X Márkus-Szoyer Ily (Bp.), énekesnő (+ Bp., jan. 12.) 14. X Sayghó Benedek (Nagyszombat), főapát, hitszónok (+ Pannonhalma, jan. 15.) 15. X Orosz József (Kőszeg), publicista (+ Versailles, jan. 13.) X Zsutai János (Tiszanána), költő (+ Pest, ápr. 24.) X Hunyady Sándor (Kolozsvár), író (+Bp., okt. 12.) X Lutter Tibor (Bp.), irodalomtörténész (+ Bp., jún. 9.) X Huzella Elek (Bp.), zeneszerző (+ Bp., dec. 15.) 17. x Némethy Géza (Tiszapolgár), klaszszika-filológus, egyetemi tanár, akadémikus (+ Bp., márc. 15.) X Szentgyörgyvári Lajos (Keszthely), mezőgazdasági mérnök, tanár (+ Pécs, jún. 29.) 18. x Zoltán Ákos (Magyarigen), kertész (+ Nagybánya, szept. 11.) x Czegledy István (Nagysalló), ref. lelkész, teológiai tanár (+ Bp., dec. 1.) x Túrán Pál (Bp.), matematikus, egyetemi tanár, akadémikus (+ Bp., szept. 26.) 19. X Frank Frigyes (Bp.), festő (+Bp., okt. 24.) 20. x Fodor Gyula (Bp.), zenekritikus, zenei író, szerkesztő (+ Bp., márc. 5 -) X Gelei Gábor (Árkos), biológus, főiskolai tanár (+ Bp., aug. 23.) X Szokolszky István (Besztercebánya), pedagógus, főiskolai tanár (+ Bp., febr. 22.) Teleki Mihály (Zernyest), erdélyi kancellár (x Nagyvárad 1634.) Székely Bertalan (Mátyásföld), festő (x Kolozsvár, máj. 8.) 22. x Cenner Lajos (Magyaróvár), egyházi író, publicista, szerkesztő (+ Bp., ápr. 20.) x Felvinczi Takáts Alice (Bp.), hegedűművész, hegedűtanár (+ Bp., jún. 15.) X Bánhidi Andor (Szatmárnémeti), festő és grafikus (+ Bp., szept. 25.) X Gyulai-Gaál Ferenc (Bp.), zeneszerző, karnagy (+ Bp., jan. 31.) 24. X Tar István (Újpest), szobrász (+ Bp., okt. 3.) 25. X Schwartz Elemér (Vasvörösvár), nyelvész, egyetemi tanár (+ Wúrzburg, NSZK, jan. 21.) Pethő Sándor (Balatonfüred), publicista, történész, a Magyar Nemzet alapítója (X Pásztori, márc. 1.) 27. x Salamon József (Dombóvár), újságíró (+ Bp., nov. 16.) 29. X Fellner Ferenc orvos, operaénekes (+ Bp., nov. 12.) 30. x Salamon József (Zilah), tanar. iro (+ uo márc. 19.) x Reményik Sándor (Kolozsvár), költő, szerkesztő (+ uo., okt. 24.) x Marschalkó Rózsi (Nagyszombat), operaénekes (+ Bp., jún. 29.) X Szabó György (Nagybecskerek), eszszéíró, festő (+ Újvidék, jún. 14.) Szőnyi István (Zebegény), festő (x Újpest, jan. 17.) 31. x Besse János Károly (Ógyalla), utazó, Kaukázus és Kelet-Ázsia kutatója (+ Pest, 1838.) Szabó Károly (Kolozsvár), történész, bibliográfus, egyetemi tanár, akadémikus (x Köröstarcsa, dec. 17) X Sedlmayer E. Curt (Szarvkő), növénybiológus, akadémikus (+ Bécs, máj. 1.) SZEPTEMBER x Bercsényi Miklós (Temetvény), kuruc főgenerális, a Rákóczi-szabadságharc egyik irányítója (+ Rodostó, nov. 6.) X Gegus Dániel (Tállya), bíró, jogi író, az első magyar nyelvű Corpus Juris szerkesztője (+ Bp., okt.) 1. x Jaszlinszky András (Szina), jezsuita természettudós, egyetemi tanár (+ Rozsnyó, jan. 1.) x Csernák László (Pápa), matematikus, fizikus (+ Deventer, Hollandia, máj. 5.)

15 x Bálás Árpád (Oravicabánya), mezőgazdasági szakíró, a Mezőgazdasági Múzeum szervezője és igazgatója (4- Bp., máj. 3.) X Bém László (Bp.), élelmiszervegyész (4- Bp., ápr. 9.) x Mészáros Andor ( Bp.), építész, szobrász, művészeti íro (4- Melbourne, máj. 1.) X Puskás Károly (Dombóvár), üzemgazdász, egyetemi tanár (4- Bp., okt. 14.) x OlgyayAladár(Bp.),építész(+ Princeton, 1964.) 2. x Mosonyi Mihály (Boldogasszonyfalva), zeneszerző, zenei író (+ Pest, okt. 31.) x Tangl Harald (Bp.), állatfiziológus (4- Bp., dec. 31.) 3. x Kállay Ödön (Napkor), politikus (4- Kiscser, aug. 5.) x Szobotka Imre (Zalaegerszeg), festő (4- Bp., máj. 24.) x Sugar Kata (Szeged), fényképész, az illegális kommunista mozgalom tagja (4- Bp., dec. 22.) x Szabó József (Szeghalom), jogász, a HVDSZ titkára (4- Bp., máj. 23.) 4. X Karlócai János (Kolozsvár), jogász, alpinista (4- Kaukázus, aug. 5.) x Török István (Zalaegerszeg), mérnök (4- Bp., júl. 18.) 5. X Ruzitska Mária (Bp.), műfordító (4- Bd., júl. 25.) x Gálffy Lajos (Nagybánya), gépészmérnök, tanár (4- Bp., ápr.) 7. x Károly György Hugó (Debrecen), tanár, premontrei kanonok (4- Bp., szept. 22.) X Járay József (Nagygencs), operaénekes (4- Bp., okt. 1.) x Várszegi József (Győr), gerelyhajító, főiskolai világbajnok (4- Bp., jún. 12.) x Hanzó Lajos (Nagybánhegyes), pedagógus, történész (4- Szarvas, nov. 21.) 9. x Szalay Mihály (Veszprém), mezőgazdász, állatorvos, ichtiológus (4- Szarvas, 1974.) 10. X Pállya István (Léva), színműíró, piarista rendfőnök (4- Pest, ápr. 6.) x Rubinek Gyula (Óhaj), politikus, gazdasági író, miniszter (4- Bp., 1922.,an. 8.) x Várady Lajos (Szászváros), festő (+ Bp., 1929.) 11. X Abonyi Árpád (Barsszentkereszt), író, újságíró (4- Bp., júl. 25.) x Zovanyi Jenő (Szilágyzovány), egyháztörténész, egyetemi tanár (4- Bp., jún. 24.) x Zsámboki Miklós (Körmöcbánya), gordonkaművész (4- Bp., dec. 12. x x x X 14. X 15. x x 16. x x X X 17. x 18. x 19. x x 20. x X 21. x 22. x 24. x x Kiss Benjamin (Dédes), bányász, a Szónyi partizáncsoport ejtőernyőse (4- Sopron, nov. 4.) Bácskai Gyula (Szeged), vegyész (4- Veszprém, nov. 8.) I950. jaschik Álmos (Bp.), grafikus, iparművész, művészeti író (x Bártfa, jan. 5.) Bárczi Gusztáv (Nyitraudvarnok), gyógypedagógus (4- Bp., aug. 9.), Barabás Mihály (Bp.), orvos, röntgenszakorvos (4- Bp., jún. 28.) Szenessy Márió (Nagybecskerek), író, műfordító (4- Nyugat-Berlin, okt. 16.) Jordánszky Elek (Kassa), teológiai író (4- Esztergom, febr. 17.) Kovács Gyula (Buda), paleobotanies, egyetemi tanár, akadémikus (4- Bp., jún. 22.) 1890.Bodnár Sándor (Bp.), labdarúgó (4- Bp., nov. 6.) Maian Mihály (Zólyom), orvos, antropológus, egyetemi tanár (4- Bp., okt. 13.) Szabó Ferenc (Nagymágócs), színész ( szept. 28.) Fél Edit (Kiskőrös), néprajztudós (4- Bp., iún.28.) Toki Horváth Gyula (Kaposvár), cigányprímás (4- München, okt. 13.) Bezdány Mihály (Rákospalota), újságíró (4- Bp., jan. 18.) Esterházy Ferenc (?), főkancellár ( nov. 7.) Korolovszky Lajos (Bp), újságíró, szerkesztő (4- Kisújszállás, okt Kántor Lajos (Dés), tanár (4- Kolozsvár, ápr. 19.) Csukás Zoltán (Gvőr), állatorvos, egyetemi tanár, akadémikus (4- Freiburg, szept. 16.) Tóth-Baranyi István (Kiskunmajsa), állatorvos, a baromfi-egészségügy szakembere (4- Bp., márc. 22.) Berényi Dénes (Karánsebes), meteorológus, egyetemi tanár (4- Debrecen, nov. 30.) Vedres István (Szeged), mérnök, gazdasági-múszaki szakíró (4- Szeged, nov. 4.) Gyulai Zoltán (Csáktornya), bányamérnök, egyetemi tanár (4- Miskolc, febr. 10.) Laták István (Ada), író, költő, műfordító, újságíró, szerkesztő (4- Újvidék, jan. 3.) Győrffy István (Bp.), festő (4- Bp., júl. 27.) Lengyel Lajos(Kunhegyes), tanár, szótarszerkesztő (4- Bp., márc. 24.) Richtmann Sándor (Bp.), bőrmunkás,

16 a kommunista párt és az ellenállási mozgalom mártírja (+ Bp., nov. 4.) 25. X Angyal Endre (Pozsony), irodalomés művészettörténész (4- Pécs, márc. 28.) 26. x Saágy István (Kámon), dendrológus (4- Atterse, Ausztria, aug. 1.) x Imreh Zsigmond (Ilyefalva), festő, tanár (4- Miskolc, márc. 23.) X Ticharich Zdenka (Bp.), zongoraművész, zeneszerző ( 4- Bp., febr. 15.) 27. X Orczy Emma (Tarnaőrs), angol regényíró (4- London, nov. 12.) x Münster László (Bp.), orvos, orvostörténész (4- Lorano, Bologna, febr. 28.) x Erdős Géza (Bp.), festő (4- Bp., dec. 31.) x Remete László (Sopron), ev. lelkész, az ellenállási mozgalom részvevője (4- Németlipcse, jan. 9.) x Bodrossy Félix (Temesvár), a hazai sztereofilmgyártás létrehozója (4- Bp., febr. 10.) Székely Aladár (Bp.), fényképész (X Békésgyula, márc. 5.) 28. x Rafael Győző (Komárom), festő ( ) X Virányi István (Székesfehérvár), mérnök, a spanyol polgárháború részvevője (4- Kiskunhalas, okt X Szerdahelyi György Alajos (Vát), filozófiai író, egyetemi tanár, jezsuita (4- Pest, nov. 9.) x Felméri Lajos (Székelyudvarhely), pedagógus, egyetemi tanár (4- Kolozsvár, máj. 22.) x Cseh Lajos (Kiskőszeg), bányageológus, tanár (4- Selmecbanya, ápr. 10.) x Révész Gy. István (Bp.), íro, újságíró (4- Bp., jún. 13.) 30. X Vályi Nagy Ferenc (Felsővály), kollégiumi tanar, filológus, költő (4- Sárospatak, jan. 15.) x Németh László (?), háromszéki kormánybiztos ( szept. 4.) X Grósz Emil (Nagyvárad), szemész, egyetemi tanár (4- Bp., dec. 8.) x Zakariás G. Sándor (Dunapentele), művészeti író (4- Bp., aug. 8.) OKTÓBER 3. x Sárváry /W(Piskolt), filozófus, matematikus, fizikus, tanár, akadémikus (4- Debrecen, dec. 19.) x Keltái Pál (Bp.), belgyógyász, egyetemi docens (4- Bp., nov. 10.) 4. X Pesti Barnabás (Sátoraljaújhely), vegyészmérnök, a munkásmozgalom vértanúja (4- Sopronkőhida, dec. 24.) 6. X Imre János (Nagyfüged), filozófus, egyetemi tanár, akadémikus (+ Pest, máj. 12.) 7. x Révy Dezső (Szombathely), botanikus, egyetemi tanár (+ Bp., ápr. X Szász Kálmán (Sepsiszentgyörgy), gyógyszerész, egyetemi docens (4- Bp., aug. 23.) Fiilep Lajos (Bp.), művészetfilozófus, művészettörténész, egyetemi tanár, akadémikus (x Bp., jan. 23.) 8. x Szántó Lajos (Vác), festő, grafikus (4- New York, márc. 15.) X Györgyi Géza (Bp.), fizikus (4- Szeged, aug. 24.) 10. X Lévai Sándor (Hajdúböszörmény), pedagógus, (4- uo., okt. 16.) 11. X Kállay Kálmán (Pozsony), ref. lelkész, egyetemi tanár, sémi filológus (4- Debrecen, júl. 14.) 12. X Bittó Béla (Mosón), vegyész (4-?) X Margittay Rikárd (Lúgos), Balatonkutató (4- Buchenwald, dec.) 13. x Horvát Rezső (Szeged), vegyész (+uo., ápr. 25.) 14. x Ürge Ignác (Zsigárd), lazarista szerzetes, hittérítő (4- Kína, 1898.) X Szentgyörgyvári Gyenes Lajos (Szentgyörgyvár), festő, grafikus (4- Bp., nov. 18.) X Keresztes Mátyás (Bp.), vegyészmérnök (4- Bp., marc. 5.) X Mikó Zoltán (Balassagyarmat), vk. százados, a Görpey-zászlóalj és a Bimbó úti ellenállási csoport vezetője (4- Constanta, 1945.') 16. x Baross László (Felsőzsember), növénynemesítő (4- Bánkútpuszta, jún. 3.) X Cserzy Mihály (Szeged), író (4- uo., dec. 16.) x Danczi Villehald József (Kürt), bencés tanár, nyelvész (4- Győr, dec. 21.) x Szolnoki János (Rákospalota), mikrobiológus (4- Bp., júl. 29.) 17. x Boros József (Arad), orvos, belgyógyász, egyetemi tanár (4- Saarbrücken, nov. 11.) x Techert Margit Magyary Zoltánné (Bp.), filozófiatörténész (4- Héreg, márc. 24.) x Kiss Ignác {Sopron), matematikus, tudománytörténész, egyetemi tanár (4- Veszprém, máj. 13.) x Hegedűs Béla (Kispest), festőművész (4- Franciaország, máj. 25.) 18. x Dugonics András (Szeged), író, egyetemi tanár, kegyesrendi szerzetes (4- uo., júl. 25.) X Zsengeri Samu (Pápa), tanár, pedagógiai író (4- Bp., márc. 21.) X Grünwald Géza (Bp.), matematikus ( szept. 7.) x Modor Vidor (Dés), gyogyszeresz,

17 gyógynövénykutató, egyetemi docens (+ Bp., okt. 25.) 19. x Bauer Ervin (Lőcse), orvos, biológus (+ SZU., 1942.) x Fónagy János (Margitta), a magyar és a román munkásmozgalom mártírja (+ Cimpina, márc. 31.) X Honti János (Bp.), folklorista (4- Kópháza, márc-ápr.) x Weltner Andor (Pápa), jogász, egyetemi tanár, akadémikus (+ Bp., szept. 21.) 20. x Böckh János (Pest"), geológus, bányamérnök, akadémikus (+Bp., máj. 10.) x Láng Margit (Bajna), tanár, régész (+ Bp., ápr. 13.) 21. x Tántsits Ignác (Körmend), a magyar jakobinus mozgalom tagja ( márc. 3.) X Némethy Irma (Pest), színész (+ A- rad, ápr. 14.) x Escher Károly(Szekszárd), fotóriporter (+ Bp., febr. 16.) x Ferenczi István (Zalatna), geológus, egyetemi tanár (+ Washington, nov. 27.) 22. X Sántha Károly (Kecskemét), ev. lelkész, egyházi író, költő (+ Bp., szept. 7.) x Flesch Péter (Bp.), orvos, egyetemi tanár (+ Falmouth, USA, júl. 1.) 23. x Szentiványi Károly (Perkáta), egyházi író (+ Rátót, jan. 27.) x Hauer Rezső (Esztergom), cukrásziparos (+ Bp., nov. 18.) X Boháty Lajos (Sopron), filmszínész (+ Bp., 1937.) X Nagy Lóránd (Debrecen), agrárökonómus, egyetemi tanár (4- Keszthely, ápr. 1.) 24. x Teleki József (Pest), Erdély kormányzója, történetíró, akadémikus, az Akadémiai Könyvtár megalapítója (+Pest, febr. 15.) X Tunyogi Csapó József (Kémer), jogtanár, akadémikus (+ Kolozsvár, ápr. 24.) X Moenich Károly (Cifer), irodalomtörténész, nyelvészeti író (4- Székesfehérvár, jún. 8.) x Szöts Sándor (Bp.), kertész (+ Bp., máj. 13.) X 1915.Jeney A. Zoltán (Szabadka), fuvolaművész, zeneszerző (+ Bp., nov. 3.) 25. x Horváth Zoltán (Bp.), újságíró, műfordító, történész (+ Bp., nov. 15.) Ascher Oszkár (Bp.), színész, szavalóművész (X Bp., aug. 20.) 26. x Engel József (Sátoraljaújhely), szobrász (+ Bp., máj. 28.). x Tanárky Gedeon (Nagykőrös), művelődéspolitikus, akadémikus (+ Bp., nov. 23.) 27. X Zigány Árpád (Székesfehérvár), újságíró, író, műfordító (4- Bp., nov. 27.) x Fehér Dániel (Tekepusztai, erdőmérnök, növényfiziológus, talajbiológus, egyetemi tanár, akadémikus (4- Sopron, febr. 17.) X Sallay Mihály (Tapolca), cigányprímás, nótaszerző (+ Bp., márc. 5.) 31. x Feleky Sándor (Lovasberény), orvos, író(+ Bp., szept. 1.) x Gömöri Jenő Tamás (Privigye), szerkesztő, író (+ Bp., dec'. 5.) Szabó Pál (Bp.), író, politikus (x Biharugra, ápr. 5.) NOVEMBER 1. X Kovács Ferenc (Szeged), szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár (+ Bp., szept. 1.) 2. X Kiss Áron (Kisnamény), ref. püspök, egyházi író (+ Debrecen, máj. 30.) x Terescsényi György (Szeged), költő, író (+ Szombathely, szept. 17.) x Németh Gyula (Karcag), nyelvtudós, turkológus, egyetemi tanár, akadémikus Bp., dec. 14.) 3. x Gallowich Tibor (Szeged), labdarúgó, edző, újságíró, szerkesztő (4- Gyula, júl. 12.) 4.X Árvay Gergely (Vajta), premontrei kanonok, író, akadémikus (4- Buda, júl. 7.) x Feleky Géza (Bp.), újságíró, művészeti író (4- Bp., dec. 15.) X Fekete Pál (Bp.), operaénekes, színész (4- Bp., jan. 3.) 5. x Gál Gyula (Arad), színész (4- Bp., febr. 26.) x Suták József (Szabadka), matematikus, egyetemi tanár, piarista (4- Bp., júl. 19.) x Gruber József (Korompa), gépészmérnök, egyetemi tanár (+ Bp., nov. 26.) x Szécsey György (Petrilla), orvos, enzimológus (4- Bp., aug. 17.) x Soós Imre (Balmazújváros), színész (+ Bp jún. 20.) Pintér Jenő (Bp.), irodalomtörténész, akadémikus(x Cegléd, jan.25.) 8. x Tóth György (Marossárpatak), magántisztviselő, a munkásmozgalom harcosa (4- Bp., jan. 3.) x Csiky János (Bp.), vegyész, főiskolai tanár (4- USA, után) x Dégen Imre (Bp.), vegyész, főiskolai tanar, a vízügyi szolgálat vezetője (4- Gyöngyös, jún. 16.) 9. x Kállai Ernő (Szakálnáza), művészeti író, kritikus (4- Bp., nov. 28.) X Berei Andor (Bp.), közgazdász, a bel-

18 ga ellenállás résztvevője, politikus, egyetemi tanár (+ Bp., jan. 28.) Szőkefalvi-Nagy Zoltán (Eger), kémikus, kémia-történész, egyetemi tanár (x Kolozsvár, márc. 9.) Koffán Károly (Bp.), grafikus (x Geresd, okt. 17.) 10. x Ősz Ferenc (Bp.), újságíró, humorista (+ Bp., febr. 5.) 11. x Szász Károly (Szabadszállás), politikus, író, kritikus, akadémikus (+ Bp., márc. 21.) 12. X Szögyény-Marich László (Bécs), diplomata, miniszter, akadémikus (+ Csór, jún. 11.) x Cséby József (Pécs), a munkásmozgalom harcosa (+ Bp., febr. 9.) x Mázy Engelbert (Bakonypéterd), bencés pedagógus (+ Tihany, márc. 1.) x Gesztelyi Napi László (Lövőpetri), agrárközgazdász, jogász (+ Bp., nov. 2.) X Kronberger Lili (Bp.), műkorcsolyázó világbajnok (+ Bp., máj. 21.) Knoll István (Bp.), gépészmérnök (X Oraviczabánya, ápr. 20.) 13. X Herrmann Emil Gusztáv (Dognácskabánya), bánya- és kohómernök, akadémiai tanár (+ Bp., ápr. 22.) 15. x Lengyel Dániel (Kolozsvár), orvos (+ Pozsony, aug. 14.) X Bródy Zsigmond (Miskolc), újságíró, író (+ Bp., ian. 6.) x Réaei László (Rákoskeresztúr), matematikus, akadémikus (+ Szeged, nov. 21.) X Pócza Jenő (Egyed), fizikus, egyetemi tanár (+ Bp., szept. 10.) x Gurin Gáspár (Sárisáp), az ellenállási mozgalom résztvevője ( febr. 25.) 16. x Bäsch Endre (Csantavér), az ellenállási mozgalom résztvevője (+?) x Sáfáry László (Munkács), költő (+ Ukrajna, jan.) X Czipszer János (Bp.), matematikus (+ Bp., jún. 15.) 17. X Váli Mari (Komárom), emlékiratíró (+ Pápa, máj. 17.) 18. x Indig Ottó (Brassó), újságíró, író, színműíró (+ Bellinzona, máj. 22.) 19. X Géber Ede (Körmend), belgyógyász, egyetemi tanár (+ Kolozsvár, okt. 1.) X Boros Ádám (Bp.), botanikus, flórakutató (+ Bp., jan. 2.) x Vereby Károly (Veréb), orvos, egyetemi tanár (+ Pécs, aug. 20.) 20. X Tanárky Gyula (Horvátország), gazdasági író, szabadságharcos (+ Bp., okt. 27.) 21. x X X 23. X 24. x 25. X 26. x x X X X 27. x x 28. x x 30. x X Tarr Imre (Pécs), vasúti munkás, a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom harcosa (+ Chimillas, Spanyolország, jún. 12.) Andik István (Kővágószőllős), orvos, belgyógyász, tüdőgyógyász, egyetemi tanár (4- Pécs, jan. 23.) Beregszászi Nagy Pál (Debrecen), mérnök, építészeti felügyelő, grafikus (+ Debrecen, aug. 5.) Hevesi Gyula (Ungvár), vegyészmérnök, közgazdász, akadémikus (+ Bp., febr. 25.) Toldi Miklós (}), ispán(x 1320 körül) Fessler Leó (Bécs), szobrász (+ Újpest, nov. 14.) Máthé Lídia (Nyíregyháza), műfordító (+ Bp., márc. 14.) Szalacsy-Kácz Imre (Szalacs), író (+ Debrecen, nov. 26.) Lechner Egon (Kolozsvár), gépészmérnök (+ Bp., júl. 9. v. 10.) Petrich András (Mitrovica), katonai mérnök, rajzoló és rézmetsző (+ Buda, okt 2.) Horváth Árpád (Dés), színházi rendező, kritikus, az antifasizmus mártírja (+ Bp., dec.) Imling Konrád (Stósz), jogi író (+ Bp., márc. 27.) Szászy Béla (Pócsmegyer), jogász, akadémikus (+ Bp., jún. 17.) Kisfaludy Pál (Bp.), sebész, radiológus (+ Bp., máj. 8.) Pipics Zoltán (Bp.), művészettörténész (+ Bp., dec. 13.) Csehi Gyula (Szatmárnémeti), irodalomtörténész, egyetemi tanár (+ Kolozsvár, jún. 21.) Bartóky József (Békéscsaba), író, földművelésügyi államtitkár (+ Bp., júl. 4.) Sor Tibor (Zombor), ötvösművész (+ Bp., dec. 10.) Véghelyi Dezső (Veszprém), történész (+ Abbázia, ápr. 2.) Káldor János (Bp.), zenetörténész (+ Bp., jan. 30.) Dusoczky Andor (Bp.), sportorvos (+ Bp., júl. 21.) Frideczky Ákos (Pozsony), mezőgazdász, főiskolai tanár, szakíró, műfordító (+ Nyitra, febr. 21.) Gy. Szabó Béla (Kolozsvár), festő, grafikus (X Gyulafehérvár, aug. 26.) DECEMBER 1. x Kelemenfi László (Nagyvárad), mérnök, író (+ Buda, ápr. 21.) x Ráski Sándor (Kassa), ref. püspök (+ Bécs, júl. 10.) 2. x Kállay Ferenc (Debrecen), jogász, ős-

19 történész, akadémikus (+ Buda, jan. 1.) 3. x Hága László(Bp.), vegyészmérnök (+ Bp., okt. 18.) 7. X Vass Gyula (Kolozsvár), orvos, író, újságíró (+ Salgótarján, ápr. 16.) 8. x Balog István (Lucs), színész, vándorszínigazgató, színpadi szerző (+ Pest, jún. 21.) X Keglevich István (Bécs), operaházi, színházi intendáns (4- Bp., máj. 29.) x Ligeti Károly (Kiskőrös), újságíró, a munkásmozgalom mártírja (4- Omszk, jún. 2.) 9. x Gombaszögi Frida (Bp.), színész (4- Bp., szept. 5.) X Máthé Miklósné Kéri Klára (Komárom), zongoratanár (4- Bp., júl. 10.) 10. X Köpesdy Sándor (Kiskunfélegyháza), pedagógus, pedagógiai író (4- Bp., márc. 29.) X Badalik Bertalan (Hódmezővásárhely), hitszónok, veszprémi püspök (4- Bp., okt. 10.) x Baskai Endre (Bp.), vegyészmérnök, egyetemi tanár (+ Bp., márc. 15.) X Szily László (Marcalgergelyi), gépészmérnök, főiskolai tanár (4- Bp., jan. 5.) 11. x Apor Károly (Altorja), királyi táblai elnök, a takarmánysilózás egyik első hazai kezdeményezője (4- Marosvásárhely, okt. 31.) 12. X Esterházy Miklós (Bécs), táborszernagy, a művészetek bőkezű pártolója (4- Como, Itália, nov. 25.) x Tóth István (Szatmárnémeti), orvos, szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár (+ Bp., nov. 25.) X Turchányi O/wér (Bp.), filmoperatőr, feltaláló (4- Bp., márc. 3.) 13. X Veres Pálné Beniczky Hermin (Lázi), a magyar nónevelésügy előharcosa (4- Váchartyán, szept. 28.) x Radványi László (Bp.), Közgazdász, egyetemi tanár, (4- Berlin, júl. 3.) x Egerszegi Sándor (Patalom), agrármérnök (4- Bp., dec. 30.) 14. x Scheffer Viktor (Bp.), gépészmérnök, geofizikus (4- Bp., dec. 27.) 15. x Berde Mózsa (Szentivánlaborfalva), ügyvéd, politikus (4- Bp., szept. 22.) 16. x Pleidell Ambrus (Bagota), levéltáros, történész (4- Bp., nov. 7.) x Varga Hajdú István (Barcs), festő, grafikus ( ) 17. X Halász András (Munkács), bányamérnök (4- Bp., márc. 7.) 18. x Ádány András (Dormánd), jezsuita szerzetes, fizikus (születési ideje nem biztos, lehet, nogy dec.. 28.),(4- Esztergom, okt. 13. vagy dec. 12) 19. x x 20. x X X 21. X 22. X 23. X 24. x X X X 25. x x 26. x 27. X X 28. X 30. x 31. X Féja Géza (Szentjánospuszta), író, pudlicista, szociográfus (4- Bp., aug., 14.) Barna Péter (Bp.), jogász, egyetemi tanár (4- Bp., júl. 3.) Benkö József (Bardócz), történetíró, flórakutató, ref. lelkész (4- Középajta, dec. 28.) Hajdú Henrik (Újpest), író, műfordító (4- Bp., jun. 2.) Bibó Lajos (Hódmezővásárhely), író, újságíró (4- uo., okt. 27.) Hanusz István (Vác), kat. pap, földrajzi és természettudományi író (4- Kecskemét, febr. 7.) Komáromi János (Málca), író, újságíró (4- Bp., okt. 7.) 1890.Eckhardt Sándor (Arad), irodalomtörténész, nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus (4- Bp., máj. 16.) Belházy Emil (Besztercebánya), erdőmérnök (4- Bp., ápr. 25.) Fáy Szeréna (Erdőhegy), színész (4- Bp., jan. 27.) Krasovecz Ferenc (Rugóc), a spanyol polgárháború résztvevője (4- Spanyolország, aug.) Erdei Ferenc (Makó), agrárközgazdász, politikus, szociográfus, akadémikus (4- Bp., máj. 11.) Neubauer György (Bp.), szülész, nőgyógyász (+ Bp., nov. 8.) Zsigmond László (Szombathely), állatorvos ( 4- Straubing, NSZK, nov. 6.) Borhegyi Balázs (?), az ellenállási mozgalom résztvevője ( aug Fodor Imre (Bp.), színész, színigazgató (4- Bp., 19/5. máj. 23.) Kun László (Hódmezővásárhely), ügyvéd, jogi író(4- Bp., okt. 12.) Nagy János (Rohod), mesemondó, a népművészet mestere (4- Bp., jún. 4.) Vécsey Ernő (Bp.), zeneszerző, zongoraművész, pedagógus (4- Bp., tebr. 23.) Róth Miksa (Pest), üvegfestó (4- Bp., jún. 14.) Sébor János (Facskó), erdőmérnök, egyetemi tanár (4- Sopron, febr. 26.) Szamuely Tibor (Nyíregyháza), újságíró, a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom harcosa, a Tanácsköztársaság egyik vezetője (4- Ausztria, aug. 2.) Veress Károly (Debrecen), cigányprímás (4- Bp., okt. 23.) Barta István (Szentes), történész (4- Bp., ápr. 20.) Návay Tamás (Földeák), politikus (4- uo., márc. 29.) Szendrey József (Pancsova), sportoló, ítélőtáblai bíró (4- Bp., jan. 25.) összeállította: Budai Horváth Gábor

20 Kászonimpéri (Csík vm.) temető (Hajdú D. Dénes felvétele)

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

SPAR és INTERSPAR áruházak

SPAR és INTERSPAR áruházak SPAR és INTERSPAR áruházak INTERSPAR: 1032 Budapest, Bécsi u. 154. 1103 Budapest, Sibrik Miklós u. 30. 1106 Budapest, Kerepesi út 61. 1117 Budapest, Október 23-a u. 8-10. 1191 Budapest, Üllői u. 201. 1201

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve.

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve. i továbbfutói lista neve város 1 UE-T-5142 "Kis Tigris" Gimnázium, és 200475 Komló Dél-Dunántúl 35 11 6 420 000 Ft 2 UE-T-5105 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános, Alapfokú Művészeti, Szakképző, Gimnázium,

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Központi

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations services MOL Filling statis Abádszalók Füredi út 47.464230 20.589420 yes yes yes yes no no yes Aby Radák utca 47.191410 20.002530 yes yes no no no no no Ady 6.sz. főút 47.130488 18.865122 yes yes no no

Részletesebben

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448

IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út 44369 2740 Abony Radák u. 21010 2457 Adony 6.sz. fkl. út 25524 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 18247 2170 Aszód Pesti út 3. 45114 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 25022 8261 Badacsony 71.sz. föút 45158

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448

Irsz Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6500 Baja Szegedi út 8448 Bakonygyepes 8.sz. fkl. út 2660 Balassagyarmat Kővári út 8172 Balatonakarattya

Részletesebben

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke. Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke. Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda 1201 Baross u. 79.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Irányítószám Város 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 8261 Badacsony

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.12.05. napján kelt, E-III/110.466/2006.

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás 5241 Abádszalók Füredi út 0:00 24.00 0 0 0 0 1 20.589420 47.464230 2740 Abony Radák utca 6:00 22:00 0 1 1 0 1 20.002530 47.191410 2457 Adony 6.sz. fıút 6:00 22:00 1 1 1 0 1 18.865122 47.130488 8400 Ajka

Részletesebben

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT:

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Baja Balassagyarmat Balkány Berettyóújfalu Budaörs ÚÁMK Felsővárosi Tagintézménye

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája 1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai 1 2 Pécs Komlói út (66-os út) a Hannebeck Frigyes utca és az Auróra utca között 6. sz. út, Pécstől Barcs irányába a pellérdi bekötőútig, a 203+389 kmszelvénytől a 205 km-szelvényig helszínén. Hegedüs Gábor

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNYEK. Oláh Attila Balázs 1998 Móra F. Ált. Isk. Dunaújváros

FIÚ EREDMÉNYEK. Oláh Attila Balázs 1998 Móra F. Ált. Isk. Dunaújváros FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú IV. kcs. Döntő 1. Toldi Miklós 1999 Bartos Ál.t Iskola Várpalota 12,5 2. Pozsonyi Márk 1998 Montágh I. Ált. Isk., Spec.Szakisk. Gödöllő 12,8 3. Szabó Martin 1999 KEM-i Ált. Isk.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben