A fej-nyak daganatok képalkotó módszerei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fej-nyak daganatok képalkotó módszerei"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A fej-nyak daganatok képalkotó módszerei Onco Update, 2006 Gôdény Mária, Bodoky György A képalkotó vizsgálatok fontos szerepet játszanak a fejnyak daganatok kiterjedésének meghatározásában, ezáltal a terápia megválasztásában. A nem sebészi terápia egyre szélesebb körben elfogadott és alkalmazott módszer, ezért növekedett annak a jelentôsége, hogy a kezelés elôtti tumorfelmérés megbízható legyen, és hogy a klinikai stádium megfeleljen az aktuális patológiai stádiumnak. A pontos adatgyûjtés, a kezelés elôtti stádiummeghatározás, a terápia hatékonyságának értékelése és a kezelés utáni követés a betegellátásban tevékenykedô orvos felelôssége. Ezeknek az adatoknak a pontossága nagyban függ a radiológus szakértelmétôl és tapasztalatától, ezért a naprakész irodalmi tájékozottság elengedhetetlenül fontos. Közleményünk azokat a ban megjelent cikkeket demonstrálja, amelyek a korszerû fej-nyak radiológiai diagnosztika klinikai jelentôségére utalnak. Radiological diagnostics in head and neck malignancies Onco Update, 2006 Imaging plays a crucial role in defining disease burden and thus therapy planning in head and neck cancer (HNC). Lately accuracy of pretreatment staging has become critical since non-surgical therapy has become a widely accepted treatment possibility. The referring clinician is responsible for accurate data collection, pretreatment staging, evaluation of therapy response and post-treatment evaluation of the HNC. Correctness of these highly depends on the expertise and experience of the evaluating radiologist therefore being familiar with the latest literature is essential. This article is a review of papers published in 2005 and 2006 focusing on the clinical significance of the latest imaging results in head and neck cancer diagnostics. fej-nyak daganat, ultrahangvizsgálat, CT, MR, MR-angiográfia, MR-limfográfia, ôrszemnyirokcsomó, PET, PET-CT, metasztázis head and neck cancer, ultrasound, CT, MRI, MR-angiography, MR-lymphography, sentinel node, PET, PET/CT, metastasis DR. GÔDÉNY MÁRIA (levelezô szerzô/correspondent): Országos Onkológiai Intézet, Radiológiai Osztály/National Institute of Oncology, Department of Radiology; H-1122 Budapest, Ráth György u DR. BODOKY GYÖRGY: Fôvárosi Szent László Kórház, Onkológiai Osztály/Szent László Hospital, Department of Oncology; Budapest 94 Érkezett: november 28. Elfogadva: május 7.

2 Európában a fej-nyak daganatok halálozási statisztikájában Magyarország vezet. Az okok sorában figyelembe kell venni a társadalmi szintû primer prevenciót, továbbá olyan fontos tényezôket, mint a korai felfedezés, a daganatstátus pontos meghatározását nyújtó diagnosztika, valamint a képalkotók közremûködésével kiválasztott, hatékony terápia. Más daganatokhoz hasonlóan, a prognózis ebben a régióban is nagyban függ a tumor stádiumától. A tumor T stádiuma egyrészt a méreten alapszik, másrészt azon, hogy milyen mélyre terjed a daganat, és mely életfontosságú anatómiai struktúrák vesznek részt a folyamatban. A digitális rétegképalkotó módszerek közül komputertomográfiával (CT) és mágneses rezonanciás vizsgálattal (MR) a lágyrész- és a csontstátus, ezáltal a tumor mélybe terjedése egyaránt jól vizsgálható. Az a tumor, amely destruálja a koponyabázist, infiltrálja az agyidegeket, átlépi a praevertebralis mély nyaki fasciát vagy körbeveszi a carotisartériákat, illetve a mediastinalis ereket, nem operálható, és a legújabb TNM-beosztás szerint a T4b stádiumba sorolandó 1. A közvetlen endoszkópos vizsgálat csak a nyálkahártyafelszín megítélésére alkalmas, míg az MR és a CT ábrázolja a mélyben zajló elváltozásokat. Abban az esetben, ha a tumor megítélése pusztán a klinikai vizsgálaton alapul, a tumor stádiumát gyakran alábecsülik. A TUMORSTÁDIUM MEGHATÁROZÁSA, A RETROPHARYNGEALIS INFILTRÁCIÓ KÉRDÉSE A különbözô elhelyezkedésû, nyaki régiókat kijelölô fasciák jelentôsége ismert a tumorterjedés meghatározásában. A mélyen fekvô praevertebralis fascia közvetlen inváziója és a tumor direkt terjedése a fascián túl, rossz prognózist, inoperábilis állapotot jelent, mivel reszekció alkalmával tumormentes szélek nem képzelhetôk el. Ezekben az esetekben palliatív irradiáció és adjuváns kemoterápia szükséges. A normális praevertebralis tér a mély nyaki fascia mélylemeze mögött helyezkedik el, izmokat tartalmaz (musculus anterior longus capitis és musculus rectus capitis). A praevertebralis fascia jelenti a praevertebralis tér mellsô falát és oldalirányban a processus transversusig ér. A retropharyngealis zsír közvetlenül a garatfal mucosája mögött helyezkedik el, a praevertebralis tér elôtt, a praecervicalis fascia két lemeze között. A praevertebralis tér és a retropharyngealis tér szorosan összefekszik, és a garat falának gyulladásos vagy tumoros elváltozása könnyen beterjed ezekbe a terekbe. A praevertebralis terjedés intraoperatíve felismerhetô, mivel a garat fala fixált. A diagnosztikus módszerekkel törekednek arra, hogy a fascia állapotát preoperatíve felmérjék, és a beteget ne tegyék ki feleslegesen a nagy mûtéti megterhelésnek. A báriumnyeletéses röntgenvizsgálat utalhat praevertebralis fixációra, amikor a garat normális megemelkedése és összehúzódása hiányzik, de pontos megítélésre nem elégséges. A fascia hajszálvékony lemezét a nagy felbontást nyújtó digitális rétegképalkotókkal sem tudjuk sokszor kimutatni, de a retropharyngealis zsírlemez megléte vagy infiltráltsága pontosan utal a fascia állapotára. A CT mellett az MR is megbízható módszer annak meghatározására, hogy a praevertebralis tér infiltrált-e vagy sem, és elôrehaladott fej-nyak rákokban a retropharyngealis zsírlemez MR-rel bizonyított hiánya esetén a beteget meg lehet kímélni a sebészi explorációtól 2. A daganatos infiltráció gyakran eléri és különbözô mértékben infiltrálja a nyaki nagyereket. Az arteria carotis communis, annak ágai, valamint a vena jugularis interna mentén nyirokcsomók helyezkednek el, amelyek a daganatterjedés nyirokszûrôi. A sebész sikere attól függ, hogy el tudja-e távolítani minél kisebb kockázattal a daganatot, valamint az érintett nyirokcsomókat. A képalkotó módszerek feladata, hogy mûtét elôtt pontosan tájékoztassanak a daganat statusáról, arról, hogy milyen érszakaszokat milyen mértékben infiltrál. Inoperábilis az a daganat, amely az arteria carotis communist és internát 270 fokban vagy annál nagyobb mértékben veszi körbe. CT- és MR-vizsgálattal az erek körüli zsíros gyûrût keressük; annak hiánya az érfal infiltrációjára utal. A 3D-MRA alkalmazása a rétegképalkotás mellett értékes diagnosztikus eszköz a nyaki erek állapotának megítélésére 3. KORSZAKVÁLTÁS A TERÁPIÁBAN, ÚJ SZEMPONTOK, ÚJ IGÉNYEK Az elôrehaladott fej-nyak daganatok kezelésében korszakváltás zajlik, a szerv és a funkció megtartása fontos szemponttá vált. Ezt a szemléletváltást az M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(3 4):

3 tette lehetôvé, hogy a nem sebészi kezelési formák a kemoterápia, a sugárterápia és a kettô kombinációja alkalmazásával nem romlottak a betegek túlélési esélyei. A gyógyszeres és sugárterápiára nem minden beteg reagál egyformán, vannak daganatok, amelyekre a kezelés nem hatékony. Ezekben az esetekben mûtétet, úgynevezett salvage mûtétet végeznek, nagy radikalitást alkalmazva. A képalkotók feladata, hogy meghatározzák a daganat mélybe terjedését, stádiumát, ezáltal vezérlik a klinikust a terápia kiválasztásában, a terápiás hatékonyság vizsgálatában és a beteg követésében. A nem sebészi terápia alkalmazásakor nem történik patológiai stádiumfelmérés, ezért is megnôtt a képalkotók stádiummeghatározó felelôssége. Nagy radikalitású mûtéteknél az anatómiai viszonyok és funkciók rekonstrukciójára is törekednek, különbözô eredetû sajátszövet-lebenyekkel pótolják az eltávolított tumor helyét. Ismerni kell a mûtendô régió vascularis térképét, hogy a beültetendô lebeny érrellátását megfelelôen lehessen biztosítani. Lell és munkatársai 4 a CTA és a DSA által nyújtott vascularis térképet hasonlították össze az arteria carotis externa ágainál, abból a célból, hogy megállapítsák, melyik használható a mandibula microvascularis reszekciós mûtéti rekonstrukciójánál alkalmazott osteomyocutan lebenynél. A DSA ugyan több carotis externa ágat értékel, mint a CTA, de a mikrosebészeti beavatkozás szempontjából lényeges ágak tekintetében nincs különbség a kétféle módszer között. Megállapították, hogy a CTA felválthatja a DSA-t a microvascularis rekonstrukciós mandibulasebészethez szükséges vascularis térkép kimutatásával. M ETASZTATIKUS NYIROKCSOMÓK KIMUTATÁSÁNAK LEHETÔSÉGEI Fej-nyak rákos betegeknél az áttétes nyirokcsomók fontos prognosztikai faktorok, mivel a kezelés sikere nagyban függ attól, hogy van-e nyirokcsomómetasztázis. A nyirokcsomó-metasztázis kérdéseit az irodalom állandóan tárgyalja. A digitális rétegképalkotó vizsgálómódszerek (ultrahang, CT, natív és gadolíniumos MR) elônye, hogy azokat a nyirokcsomó-metasztázisokat is kimutatják, amelyek a klinikai vizsgálat alkalmával nem értékelhetôk. Az ultrahang, az MR és a CT pontossága módszerenként különbözô, és a radiológiai kritériumoktól függ. Van den Breckel és munkatársai egyértelmûen demonstrálták, hogy nyirokcsomó-metasztázisnál az általánosan használt határérték, körülbelül 10 mm (a legkisebb harántátmérôben mérve), nem megbízható 5. Régiónként változik a legkisebb harántátmérô határértéke, a jugularis felsô régiótól (itt 8 mm) eltekintve 6 mm az a méret, amely elfogadható kompromisszumot jelent a kóros és nem kóros határérték megjelölésére. Mások a legnagyobb harántátmérôt veszik figyelembe, vagy a legnagyobb hossz- és harántátmérô arányát számítják. Bebizonyosodott, hogy a kontraszthalmozás, az alak és a csoportosulás a metasztázis meghatározásakor kevésbé jelentôs tényezôk és ellentmondásosak is. A nyirokcsomóban lévô necrosis és a tok tumoros áttörése metasztázisra utal, függetlenül a nyirokcsomó méretétôl, ezért a kóros méret helyett a necrosis és a tokáttörés kimutatása jelenti a legfontosabb képalkotói kritériumokat. A korábbi közleményekben nyirokcsomó-metasztázis kimutatására inkább a CT elônyeit fogalmazták meg, de napjainkban a magas felbontású MR-technika, a felületi tekercsek és a zsírszuppressziós szekvenciák alkalmazása javította az MR pontosságát a metasztatikus nyirokcsomók tekintetében is. Az extranodalis tumorterjedés (ENTT) kritériumának tartják, ha a nyirokcsomó kontúrja egyenetlen és a környezô zsírban, illetve izomban direkt infiltráció jele mutatható ki 6. Az ENTT meghatározásánál a CT és az MR szenzitivitása (Sv) és specificitása (Sp) között nincs szignifikáns különbség (Sv p=0,1317, Sp p=0,3173). Az MR szenzitivitása és pontossága 78% és 80%, magasabb, mint a CT 65%, illetve 77%-os értékei. A CT azonban magasabb, 93%-os specificitású, összehasonlítva az MR-rel (86%). Mindkét módszer tévedhet az apró, 1 cm-es, illetve annál kisebb nyirokcsomók értékelésében, éppen abban a csoportban, ahol az ENTT kimutatása a legnagyobb diagnosztikus elônnyel járna. A nyirokcsomón kívüli terjedés legjobban a zsírszuppressziós T1- és T2-súlyozott képeken látható. Problémát jelent, hogy a carotis melletti tumorterjedés, a nyirokcsomók megítélhetôsége a pulzációs mûtermék miatt rosszabb 6. Általános irodalmi vélemény, hogy a CT és az MR képessége a nyirokcsomó-stádium meghatározásában hasonló. Centrális necrosist és extracapsularis terjedést nem mutató, méretük szerint határesetet képezô nyirokcsomóknál az állásfoglalás gondot jelent. Mindkét módszer hátránya, hogy high resolution technikával sem mutatja biztonsággal a mikrometasztázisokat Gôdény Mária: A fej-nyak daganatok képalkotó módszerei Onco Update, 2006

4 Az MR-limfográfia (MRL) alkalmával intravénásan apró vas-oxid-kolloid (ultra small part iron oxid, USPIO) részecskék jutnak az érpályába, amelyek az érendotheliumon át bekerülnek az interstitiumba, és a normális funkciójú nyirokcsomók, a gyulladásos nyirokcsomók reticuloendothelialis sejtjei fagocitálják ôket. A vas-oxid-tartalom miatt a normális nyirokcsomók T2-súlyozott jelintenzitása a mágneses szuszceptibilitás és a T2 rövidülése következtében csökken. A metasztatikus nyirokcsomókban a fagocitózis mechanizmusa sérült, ezáltal nem veszik fel a kontrasztanyagot és nem csökken a jelintenzitásuk. A T2-súlyozott GRE (gradiens echo) -szekvencia a legjobb mérésmód a benignus és a malignus nyirokcsomók elkülönítésére. Fej-nyak laphámcarcinoma metasztázisainál az USPIO alkalmazása, a natív MR-rétegekhez viszonyítva, növeli az MR értékét, matematikai statisztikai analízis szerint: Sv 86%, Sp 100%; prediktív értékek: Ppv 100%, Npv 93%. Az MRL alkalmazásakor a sebészi beavatkozás célzottan történhet, tehát az elektíve alkalmazott nyirokcsomódissectio szelektívvé válhat 7. A Z ÔRSZEMNYIROKCSOMÓK MEGHATÁROZÁSA Az ôrszemnyirokcsomó-diagnosztika hasznossága emlôdaganatoknál jól ismert és bevált preoperatív, intraoperatív gyakorlat. A többi daganatnál, így a fej-nyak daganatok esetén is keresik az ôrszemnyirokcsomó meghatározásának és alkalmazásának lehetôségeit. Az ôrszemnyirokcsomó a tumor elsô nyirokszûrôje, a sebész megfogalmazásában kék vagy forró nyirokcsomó, amelyet intraoperatívan azonosítanak, miután intradermalis vagy interstitialis limfangiográfiát végeztek metilénkékkel vagy radiokolloiddal. A fej-nyak régió komplex nyirokkapcsolata következtében a jelzôanyag könnyen átjuthat a második vagy harmadik sorban lévô, nem ôrszemnyirokcsomóba. A jelenleg alkalmazott radiokolloid- és metilénkék-technikával nem lehet különbséget tenni a multiplex ôrszemnyirokcsomók és a nem ôrszemspecifikus nyirokcsomók között, emellett a limfoszcintigráfia gyenge térbeli felbontást nyújt. Az ôrszemnyirokcsomó-biopsziát a radiokolloid beadása után 2 24 óra múlva, a metilénkék-injekció után perccel végzik el. A metilénkék perceken belül festi meg az ôrszemnyirokcsomót, és a szín gyorsan el is tûnik. Ha csak a metilénkéket használják, nehéz meghatározni, hogy a festék valóban megjelölte-e az összes ôrszemnyirokcsomót, mivel a nyakon variációs és komplex a tumorhelyek és a nyirokrendszer kapcsolata. A radiokolloidos technikával észlelt, nem specifikus halmozás függ az injekció helyétôl, az alkalmazott részecske méretétôl és a beadott volumentôl. Intraoperatívan nem különíthetô el, hogy a forró nyirokcsomók között melyik az ôrszemnyirokcsomó, melyik a másodlagos szûrô. A preoperatív dinamikus limfoszcintigráfia a nyirokcsomó-telôdés idôrendiségét mutatja ugyan, de a rossz térbeli felbontás miatt nem használható, és ezért intraoperatívan keresik meg az elsô nyirokcsomót, amely felvette a radioaktív jelzôanyagot. A fej-nyak területen problémát jelent, hogy a primer tumor szoros szomszédságában nehéz felismerni a jelzett nyirokcsomót, mivel halmozásuk összetevôdik 8. Általánosságban a radiokolloid több ôrszemet jelöl meg, mint a metilénkék egyedül. A kék festék átkerülhet a második szintû csomóba, ugyanakkor a második csomók ritkán kékek a gyors felhígulás miatt. A radiokolloid kinetikájának vizsgálata azt mutatja, hogy a megjelölt nyirokcsomók száma növekszik, ha kisebb a jelölôanyag részecskemérete, és az injekció beadásától eltelt idô is befolyásolja az eredményeket. Tehát a metilénkék-technika korlátozott szenzitivitású, fôleg a limitált idôfaktor miatt. A radiokolloid-technika sikerét csökkenti az anatómiai részletesség hiánya, a halmozás nem specifikus volta és közeli primer tumornál a jelinterferencia is. Nason és munkatársai 8 új technikát ismertetnek, a dinamikus MR-limfográfiát, amely az ôrszemnyirokcsomók kimutatására szenzitív, jó temporalis és anatómiai információt nyújt. A szénfestékkel végzett preoperatív MR-limfográfia az ôrszemnyirokcsomót precízen meghatározza. Preoperatív radioaktív jelölés nem szükséges a dissectióhoz, mivel a szénfesték vizuálisan jól jelzi az MR által meghatározott ôrszemnyirokcsomót. A radiokolloid- és a metilénkék-technikával szemben a feltérképezés egyetlen injekcióval történik, és az MR által megjelölt nyirokcsomók vizsgálatára jóval késôbb, napok múlva is sor kerülhet, a vizsgálat a mûtét elôtt akár egy héttel elkészülhet. A nyirokrendszer feltérképezése, az ôrszemnyirokcsomó-biopszia és a nyirokcsomó-dissectio komplettálása elméleti elônyöket képvisel az elektív nyirokcsomó-dissectióhoz képest. Az ôrszemnyirokcsomó-biopszia a patológus számára egy vagy két metasztázisra erôsen prediktív nyirokcsomót jelent, amely patológiai eljárásokkal felmér- M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(3 4):

5 hetô. Az ôrszemnyirokcsomó-biopszia fej-nyak rákos esetekben több mint 90%-os hatékonyságú és álnegativitása kevesebb, mint 5%. Mint az elektív nyaki dissectiónak, az ôrszemnyirokcsomó-biopsziának is lehet álnegatív eredménye, abban az esetben, ha nem a valódi ôrszemnyirokcsomót fedezik föl, hanem a második szintû nyirokcsomót 8. A PET ÉS A PET-CT LEHETÔSÉGEI Az utóbbi egy-két évben rendkívül sok cikk jelent meg a PET-tel, de fôleg a PET-CT-vel kapcsolatban. Bemutatják a módszert, különbözô szempontok szerint analizálják, értékelik. Az olvasó nehezen tud tájékozódni a sokszor kevéssé megalapozottnak tûnô adatok áradatában. Egyértelmû, hogy kiváló módszerrôl van szó, amely a daganat metabolikus aktivitásának függvényében jelez, okkult primer és áttétes daganatot találhat, akár normális méretû nyirokcsomóban is kimutathatja a tumort. A PET egyik legnagyobb elônye, hogy az egész testre vonatkozó információval szolgál, így távoli daganatos szóródásról, második primer tumorról is tájékoztathat. A PET alkalmas módszer a terápia hatékonyságának, illetve hatástalanságának korai kimutatására, valamint a terápia után a reziduális tumor és a posztterápiás fibrosis elkülönítésére, bár a kísérô gyulladások miatt lehet álpozitív. A PET-CT javítja a PET és a CT eredményeit, ígéretes eszköznek látszik a fej-nyak daganatok értékelésére is, de nincs még elegendô adat arra vonatkozóan, hogy mi a PET és a PET-CT klinikai hozama, használatuk javítja-e az életkilátást és az életminôséget fej-nyak daganatoknál. Zanation és munkatársai 9 [ 18 F]-2-fluorodeoxiglükóz-PET-CT ( 18 F-FDG-PET-CT) használatát, pontosságát és alkalmazását vizsgálták fej-nyak daganatoknál. Mérték a módszer pontosságát a primer tumor, a nyaki nyirokcsomó- és a távoli metasztázisok tekintetében, összehasonlítva a patológiai és a definitív klinikai diagnózissal. A PET-CT általánosságban, vizsgálatonként 72%-os pontosságot mutatott és a betegek szerinti pontossága 69% volt. Amikor a hasznos információt külön-külön értékelték, a pontosság távoli metasztázisra 80%, primer tumor értékelésére 67%, recidív tumorra 72% és ismeretlen primer tumorra 60%-nak bizonyult. Menda és munkatársai 10 összegzik az FDG-PET jelenlegi, fej-nyak rákra vonatkozó irodalmát, és a 2004-ben Schoder és Yeung által közölt felmérést szélesítik ki. A PET-CT napjainkban egyre gyakrabban használt vizsgálómódszer a fej-nyak rákok értékelésénél is. A kezdeti stádium meghatározásában pontossága jobb, mint a CT-é, hasonló az MR eredményeihez. Nem eléggé pontos az N0 stádiumú nyaknál arra, hogy kizárja a nyirokcsomó-metasztázist. Hasznos lehet azonban a célból, hogy az ôrszemnyirokcsomók feltérképezése csak azoknál a betegeknél történjen meg, akiknél a PET nem mutatott nyirokcsomóáttétet. A PET-kép által nyújtott információ vezérli a radioterápiát, a normális méretû, de malignus nyirokcsomó, a tumoraktív elváltozás kiterjedése és a kimutatott távoli áttét szerint. A PET a többi módszernél hatékonyabb ismeretlen primer tumor felderítésében, általános találata körülbelül 27%. Ng SH és munkatársai 11 vizsgálták a 18 F-FDG- PET, valamint CT és az MRI alkalmazását szájüregi rákokban. Primer tumor kimutatására a vizsgálómódszerek pontossága retrospektívan a következô volt: FDG-PET 98,4%, CT 87,1%, MR 99,2%. A metasztatikus nyirokcsomókat régiónként értékelve, az FDG-PET szenzitivitása 22,1%-kal magasabb, mint a CT és az MR szenzitivitása (74,7 vs. 52,6%, p>0,001). A specificitást tekintve az FDG- PET 1,5%-kal alacsonyabb, mint a CT és az MR specificitása (93% vs. 94,5%, p=0,345). FDG-PETtel szignifikánsan több nyirokcsomót detektáltak, mint a CT-vel és az MR-rel (0,896 vs. 0,801, p=0,002). A szerzôk megállapították, hogy a 18 F- FDG-PET a CT-nél jobb, az MR-hez hasonlóan jó módszer a szájüregi laphámrák státusának meghatározására. Szenzitivitása nyaki nyirokcsomómetasztázis felderítésére szignifikánsan jobb, mint a CT-é és az MR-é, míg specificitása hasonló. Vizuális viszonylatban az FDG-PET együtt alkalmazva CT-vel vagy MR-rel magasabb diagnosztikus pontosságot mutatott, mint az FDG-PET egyedül, de ez nem volt statisztikailag szignifikáns különbség. A PET szenzitivitása még mindig nem elég magas ahhoz, hogy helyettesítse a nyaki dissectio utáni hisztológiai nyirokcsomó-staginget. Yen és munkatársai 12 kezeletlen buccacarcinoma stádiummeghatározásánál a 18 F-FDG-PET szignifikáns elônyét találták a CT-vel és MR-rel szemben a lokoregionális, II-es szintû nyirokcsomók kimutatásában. A betegek 2%-ánál (51 betegbôl egynél) kerülték el a felesleges mûtéti beavatkozást a hagyományos vizsgálati módszerrel és PET-tel is vizsgált csoportban, a PET nélküli csoporthoz viszonyítva. Ugyanakkor nem találtak statisztikai differenciát a két év alatti lokoregionális kontrolloknál a 98 Gôdény Mária: A fej-nyak daganatok képalkotó módszerei Onco Update, 2006

6 hagyományos követés, illetve a PET-tel és CT-vel végzett követés között. Azt a következtetést vonták le, hogy az FDG-PET szerepe korlátozott a preoperatívan metasztázismentesnek tartott betegeknél. Bár a PET a nyirokcsomó-metasztázis kimutatásában jobb, mint a CT és az MR, nem csökkenti a lokoregionális recidíva megjelenését. Azoknál a primer tumoros betegeknél, akiknél a nyirokcsomóstátus elôrehaladott (N2-3), szignifikánsan gyakrabban fordult elô távoli metasztázis (p=0,044). A 18 F-FDG-PET segítségével okkult távoli metasztázis mutatható ki, és elkerülhetô az agresszív lokoregionális radioterápia. Fôleg azoknál a betegeknél jelentôs a módszer, akiknél a primer daganat nyirokcsomóstádiuma elôrehaladott, N Kapoor és munkatársai 14 a PET-CT kezelés közbeni és kezelés utáni szerepét elemzik. A fej-nyak rák kezelése után az egyébként is összetett anatómia tovább komplikálódik. A terápia utáni újabb stádiummeghatározásban és a kemoterápia, radioterápia hatékonyságának felmérésében az FDG-PET pontossága nagyobb, mint a CT-é vagy az MR-é. Összefoglaló irodalmi adatok szerint a recidív vagy reziduális daganat kimutatására az FDG-PET szenzitivitása %, specificitása %, összehasonlítva a CT 70 92%-os (?) és az MR 50 57%-os értékével. Az FDG-PET akkor is alkalmazható, ha a korai terápiás hatékonyságot akarjuk felmérni. Az FDG-felvétel progresszív csökkenése jól korrelál a tumor regressziójával, ugyanakkor a válasz hiánya, illetve az FDG-halmozás fokozódása a terápia hatástalansága mellett szól. A sugárterápia után négy hónappal készült vizsgálat tekinthetô az alap- (base line) vizsgálatnak. A CT- és az MR-alapvizsgálat négy-hat héttel a terápia után már elkészülhet, de ebben a periódusban az FDG-PET még nem megbízható, mivel álpozitív és álnegatív eredményeket adhat. A szerzôk javaslata szerint CT és MR helyett FDG-PET-CT készüljön alapvizsgálatként, mivel az jó kiindulópont gyanánt szolgálna mind a további CT-követéshez, mind a PET-vizsgálathoz. A legtöbb fej-nyak rák miatti halál az alapdiagnózis felállítása után három éven belül következik be, leggyakrabban recidíva miatt, amely a kezelés után, két éven belül alakul ki. Ezért az elsô két évben a klinikai vizsgálat három-, a képalkotó vizsgálat hathavonta javasolt, és a következô két évben évente. Agresszív hisztológia mellett a radiológiai vizsgálatokat gyakrabban, négyhavonta ajánlott végezni. Új panaszok jelentkezésekor azonnal képalkotó vizsgálat szükséges. Egyes ajánlások szerint azoknál a betegeknél, akiknél a klinikai kép szerint alacsony a recidív tumor valószínûsége, kezdeti vizsgálatként FDG-PET készüljön. Negatív PET-CT vizsgálat esetén nincs szükség további képalkotásra, mivel a módszer recidíva kimutatására nagy szenzitivitású. Abban az esetben viszont, ha a PET-lelet pozitív, további rétegképalkotás szükséges a terápia meghatározásához. A PET-CT-vel a recidíva és a reszekálhatóság egyazon idôben határozható meg. Annál a betegnél, akinek klinikailag egyértelmû laesiója van a követéses vizsgálat alkalmával, csak CT vagy MR-végzendô. FDG-PET-CT-vel is kaphatunk álnegatív eredményt: 1. ha a malignus elváltozás olyan struktúrán belül van, amely fiziológiásan magasabb anyagcseréjû (például tonsillaris carcinoma); 2. ha a tumor mérete az effektív felbontás alatt van (körülbelül 10 mm); 3. ha a daganat nem veszi föl az FDG-t. Álpozitív lehet az eredmény infekció során, fiziológiásan fokozott felvétel miatt például tonsilla palatina, nyálmirigyek, rágóizmok, szájüreg, nyak- és gégeizmok, reaktív nyirokcsomók, továbbá a sebészi kezelés után négy-hat hónapon belül. A standardizált izotópfelvételi érték (standardized uptake values, SUVs) hasznos a malignus és a benignus folyamat elkülönítésében, mindazonáltal átfedés van a SUV-értékek között. Ha a SUV nagyobb, mint 3, malignus tumor valószínû. A terápia utáni korai követéses periódusban az FDG-PET által okozott álnegatív és álpozitív eredményeket a CT együttes alkalmazása csökkenti 14. Fukui és munkatársai 15 az FDG-PET-et effektív módszernek tartják a fej-nyak rákok monitorizálására is. Ugyanakkor az anatómiai tájékozódási pontok hiánya, a változatos fiziológiás FDG-felvétel és az aszimmetriás FDG-eloszlás megzavarja az értékelést, fôleg kezelt nyaknál, ahol a normális szövetlemezek torzulása a konvencionális CT- és MR-képeken megnehezíti a korai recidíva kimutatását. A kombinált PET-CT segítségével elkerülhetôk a félreértékelések, mivel az FDG-felvétel helyének meghatározását a CT javítja. A jövôben tumorspecifikus jelzôanyagok fejlesztésével tovább növelhetô a PET-CT hasznossága az alacsony FDGfelvételt mutató tumoroknál és a terápia hatékonyságának vizsgálatánál. Várható, hogy a fejlesztések során megjelenô, még jobb felbontású készülékekkel kisebb elváltozást is ki lehet kimutatni, ezáltal a PET-CT lehetôségei a primer tumorstádium meghatározásában tovább szélesednek. Az onkoradiodiagnosztika fejlôdése a molekuláris képalkotás irányába mutat. Az a törekvés, hogy M AGYAR R ADIOLÓGIA 2007;81(3 4):

7 információt szerezzünk a daganatok keletkezésérôl, fejlôdésérôl, a daganatellenes terápia hatékonyságáról és a daganat prognosztikájáról. Ismert, hogy radioterápia elôtt mind fej-nyak rák, mind nem kissejtes tüdôrák esetében a hypoxia fontos prognosztikai faktor a recidívák kialakulása, ezáltal a túlélés szempontjából is. Az 18-F-fluoromisonidazol- (FMISO-) PET nem invazív módszerrel határozza meg a tumor hypoxiáját. A kutatás célja az volt, hogy vajon meg tudja-e jósolni az FMISO-PET a radioterápia után kialakuló recidívát. Az FMISO kinetikus viselkedése alapján a radioterápia utáni rosszabb prognózis megjósolható, ami hatékonyabb terápiás protokollt tesz szükségessé 16. A szerzôk megjegyzése Ez a referáló cikk az Onco Update 2006-ban megjelent, Fej-nyak daganatok képalkotása címû fejezet átdolgozott formája, amely az aktuális klinikai kérdésekbe illeszti be a legújabb képalkotói közléseket. Az Onco Update kiadványok célkitûzése, hogy az elmúlt év szakirodalmának részletes feldolgozásával és ismertetésével felfrissítse és folyamatosan naprakészen tartsa az onkológiai betegségek diagnosztikájával és terápiájával foglalkozó szakemberek ismereteit. Az Onco Update jegyzet 2004 óta évente jelenik meg, és a radiológiai vonatkozású fejezeteit folyamatosan közzé tesszük a Magyar Radiológia hasábjain is. Köszönetnyilvánítás Az Onco Update, 2006 kiadvány létrehozásához ebben az évben is a Janssen-Cilag és a Novartis gyógyszergyáraknak tartozunk köszönettel. Irodalom 1. Wittekind C, Klimpfinger M, Sobin LH. TNM-Atlas. Heidelberg: Springer Medizin Verlag; Hsu WC, Loevner LA, Karpati R, Ahmed T, Mong A, Battineni ML, et al. Accuracy of magnetic resonance imaging in predicting absence of fixation of head and neck cancer to the prevertebral space. Head Neck 2005;27(2): Sadick M, Sadick H, Hormann K, Duber C, Diehl SJ. Crosssectional imaging combined with 3D-MR angiography (3D- MRA): Diagnostic tool for preoperative vascular assessment of head and neck tumors. Onkologie 2005;28(10): Lell M, Tomandl BF, Anders K, Baum U, Nkenke E. Computed tomography angiography versus digital subtraction angiography in vascular mapping for planning of microsurgical reconstruction of the mandible. Eur Radiol 2005;15: Van den Brekel MWM. Assessment of lymph node metastases in the neck. Utrecht: Akademisch Proefschrift; King AD, Tse GMK, Yuen EHY, To EWH, Vlantis AC, Zee B, et al. Comparison of CT and MR imaging for the detection of extranodal neoplastic spread in metastatic neck nodes. European Journal of Radiology 2004;52: Baghi M, Mack MG, Hambek M, Rieger J, Vogl T, Gstoettner W, et al. The efficacy of MRI with ultrasmall superparamagnetic iron oxide particles (USPIO) in head and neck cancers. Anticancer Res 2005;25(5): Nason RW, Torchia MG, Morales CM, Thliveris J. Dynamic MR lymphangiography and carbon dye for sentinel lymph node detection: a solution for sentinel lymph node biopsy in mucosal head and neck cancer. Head Neck 2005;27(4): Zanation AM, Sutton DK, Couch ME, Weissler MC, Shockley WW, Shores CG. Use, accuracy, and implications for patient management of [18F]-2-fluorodeoxyglucose-positron emission/computerized tomography for head and neck tumors. Laryngoscope 2005;115(7): Menda Y, Graham MM. Update on 18F-fluorodeoxyglucose/ positron emission tomography and positron emission tomography/computed tomography imaging of squamous head and neck cancers. Semin Nucl Med 2005;35(4): Ng SH, Yen TC, Liao CT, Chang JT, Chan SC, Ko SF, et al. 18F-FDG PET and CT/MRI in oral cavity squamous cell carcinoma: a prospective study of 124 patients with histologic correlation. J Nucl Med 2005;46(7): Yen TC, Chang JT, Ng SH, Chang YC, Chan SC, Wang HM, et al. Staging of untreated squamous cell carcinoma of buccal mucosa with 18F-FDG PET: comparison with head and neck CT/MRI and histopathology. J Nucl Med 2005;46(5): Yen TC, Chang JTC, Ng SH, Chang YC, Chan SC, Lin KJ, et al. The value of 18F-FDG PET in the detection of stage M0 carcinoma of the nasopharynx. J Nucl Med 2005;46: Kapoor V, Fukui MB, McCook BM. Role of 18F-FDG PET/CT in the treatment of head and neck cancers: posttherapy evaluation and pitfalls. AJR February p Fukui MB, Blodgett TM, Snyderman CH, Johnson JJ, Myers EN, Townsend DW, et al. Combined PET-CT in the head and neck: part 2. Diagnostic uses and pitfalls of oncologic imaging. Radiographics 2005;25(4): Eschmann SM, Paulsen F, Reimold M, Dittmann H, Welz S, Reischl G, et al. Prognostic impact of hypoxia imagin with 18F-misonidazole PET in non-small cell lung cancer and head and neck cancer before radiotherapy. J Nucl Med 2005; 46: Gôdény Mária: A fej-nyak daganatok képalkotó módszerei Onco Update, 2006

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

Fej-nyaki daganatok korszerû, multimodális képi diagnosztikája

Fej-nyaki daganatok korszerû, multimodális képi diagnosztikája Fej-nyaki daganatok korszerû, multimodális képi diagnosztikája Dr. Gôdény Mária, Országos Onkológiai Intézet A fej-nyaki daganatok nagy többsége laphám karcinóma. A fej-nyak régió anatómiája komplex, ezért

Részletesebben

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications Publication list List of papers published in extenso 1. Horváth K, Gődény M: Képalkotó vizsgálatok a nőgyógyászati daganatok stádium meghatározásában. Magyar Radiológia 2004; 78(6):284-292. 2. Horváth

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Írta: Rajtár Mária 1. Háttér információk és definíciók Az emlőrák sebészi kezelése során az axillaris blockdissectióval eltávolított

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában Dr. Lippai Norbert Hetényi Géza Kórház, Szolnok Múlt és jelen Szakmai irányelvek a műtéti preparátumot az eltávolítás után azonnal (maximum

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest 1. ÉVI kb. 550000 FEJ-NYAK TUMOROS ÚJ BETEG * (összes daganat 3-7 %-a) *60% III.-IV. stádiumú 2. SZÁJÜREGI

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA ÁLTALÁNOS ONKOLÓGIA, EPIDEMIOLÓGIA, ETIOLÓGIA, DIAGNOSZTIKA ÉS SZŰRÉS

KLINIKAI ONKOLÓGIA ÁLTALÁNOS ONKOLÓGIA, EPIDEMIOLÓGIA, ETIOLÓGIA, DIAGNOSZTIKA ÉS SZŰRÉS KLINIKAI ONKOLÓGIA ÁLTALÁNOS ONKOLÓGIA, EPIDEMIOLÓGIA, ETIOLÓGIA, DIAGNOSZTIKA ÉS SZŰRÉS 1. Daganatos morbiditás és mortalitás Magyarországon 2. Kémiai és fizikai tényezők szerepe a daganatok kialakulásában

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban

Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Epithelialis-mesenchymalis átmenet vastagbél daganatokban Éles Klára Országos Onkológiai Intézet Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum Budapest, 2010. 12. 03. Epithelialis-mesenchymalis átmenet

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

Képalkotó diagnosztikai algoritmusok szerepe és alkalmazásuk onkológiai betegségekben

Képalkotó diagnosztikai algoritmusok szerepe és alkalmazásuk onkológiai betegségekben Képalkotó diagnosztikai algoritmusok szerepe és alkalmazásuk onkológiai betegségekben Prof. Dr. Gődény Mária, Országos Onkológiai Intézet A képalkotók kiemelkedő fontosságú szerepet játszanak a betegség

Részletesebben

Intervenciós radiológia és sugárterápia

Intervenciós radiológia és sugárterápia Intervenciós radiológia és sugárterápia Hadjiev Janaki dr. Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum, Kaposvár A keresztmetszeti képalkotás forradalmi szerepe, a céltérfogat pontosabb meghatározása a CT-

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje MGYRKÖZLÖNY 2010. évi 77. szám 16751 2. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 1. z eljárásrend tárgyát

Részletesebben

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában Cifra János Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály Szekszárd 2016. Május 6. Patológus feladatai Preoperatív

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában Gion Katalin 1, 2; Szabovik Géza 3; Palkó András 2 Diagnoscan Magyarország Kft. Affidea Csoport 1; SZTE Radiológiai Klinika 2;

Részletesebben

A tüdôrák radiológiai diagnosztikája

A tüdôrák radiológiai diagnosztikája TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A tüdôrák radiológiai diagnosztikája Irodalmi áttekintés Onco Update, 2005 Balázs György Irodalmi áttekintésünkben a 2004-ben megjelentek mellett néhány fontosabb, 2003-ban megjelent

Részletesebben

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985.

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985. 1 Publications: 1. Landherr L, Siminszky M, Patonay P, Patyánik M, Stumpf J. Bucca tumoros betegeink 3 és 5 éves túlélési eredményei 285 kezelt esetnél. MFE Szájsebészeti Szekció Kongresszusának gyűjteményes

Részletesebben

Evidenciákon alapuló multimodális képalkotói diagnosztika fôbb daganat csoportokban

Evidenciákon alapuló multimodális képalkotói diagnosztika fôbb daganat csoportokban Evidenciákon alapuló multimodális képalkotói diagnosztika fôbb daganat csoportokban Dr. Gôdény Mária, Országos Onkológiai Intézet A képalkotók egyre növekvô alkalmazása és a technológia fejlôdése lehetôvé

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Preoperatív citológiai-patológiai diagnosztika Dr. Hamar Sándor SZTE ÁOK Patológiai Intézet Emlőbetegségek diagnosztikája Az emlőbetegségek diagnosztikájában a nem

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED A mellkas vizsgálata I. rész Nagy Endre SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁOK, RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZEGED Indikáció panasz vagy tünet esetén: a mellkasi szervek elváltozásainak, betegségének vagy sérülésének gyanújakor,

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások Gasztrointesztinális tumorok Esetbemutatások 1. Eset: 54 éves férfibeteg 1997 jul.-ban sigma tumor miatt sigma resectio. Szövettan: adenocc. G3, pt3, pn0 (5 nyirokcsomóból) pn0, kevés eltávolított nycs.

Részletesebben

Metasztatikus HER2+ emlőrák kezelése: pertuzumab-trasztuzumab és docetaxel kombinációval szerzett tapasztalataink esetismertetés kapcsán

Metasztatikus HER2+ emlőrák kezelése: pertuzumab-trasztuzumab és docetaxel kombinációval szerzett tapasztalataink esetismertetés kapcsán Metasztatikus HER2+ emlőrák kezelése: pertuzumab-trasztuzumab és docetaxel kombinációval szerzett tapasztalataink esetismertetés kapcsán Dr. Gelencsér Viktória, Dr. Boér Katalin Szent Margit Kórház, Onkológiai

Részletesebben

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Onkoradiológia 2012 Varga Edit, Rudas Gábor oncoradiologia feladata differenciáldiagnosztika terápia követése háziorvos klinikus radiológus congenitalis NBL vs

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

III./1.2. Mesopharynx tumorai - Tonsilla carcinoma

III./1.2. Mesopharynx tumorai - Tonsilla carcinoma III./1.2. Mesopharynx tumorai - Tonsilla carcinoma Molnár Viktória, Szabó Balázs A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a tonsilla carcinoma epidemiológiáját, tüneteit, a betegséggel kapcsolatos diagnosztikus

Részletesebben

Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet

Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet A tüdő vizsgálómódszerei A tüdő malignus betegségeinek specifikus vizsgálata indirekt és direkt

Részletesebben

A fej-nyaki betegségek radiológiai diagnosztikája II. ( nyaki lágyrészek, garat, gége )

A fej-nyaki betegségek radiológiai diagnosztikája II. ( nyaki lágyrészek, garat, gége ) A fej-nyaki betegségek radiológiai diagnosztikája II. ( nyaki lágyrészek, garat, gége ) Gégészeti radiológia Fülészeti radiológia Paranasalis sinusok Belső- és középfül Szemészeti radiológia- orbita Gégészeti

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. KLINIKAI ONKOLÓGIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Gamma-kamera SPECT PET

Gamma-kamera SPECT PET Gamma-kamera SPECT PET 2012.04.16. Gamma sugárzás Elektromágneses sugárzás (f>10 19 Hz, E>100keV (1.6*10-14 J), λ

Részletesebben

A multimodális képalkotói diagnosztika szerepe és felelőssége fej-nyaki daganatoknál

A multimodális képalkotói diagnosztika szerepe és felelőssége fej-nyaki daganatoknál 182 Összefoglaló közlemény multimodális képalkotói diagnosztika szerepe és felelőssége fej-nyaki daganatoknál Országos Onkológiai Intézet, Radiológiai iagnosztikai Osztály, udapest epartment of Postgraduate

Részletesebben

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan II./1.4. fejezet: Nevezéktan, stádiumbeosztás Torgyík László, Dank Magdolna A fejezet áttekintése során a hallgató megismerkedik az onkológiai kezelések során használatos kifejezések értemével és a TNM-osztályozás

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

Általános bírálat: Részletes bírálat:

Általános bírálat: Részletes bírálat: Bírálat Gődény Mária Multiparametrikus MR vizsgálat prognosztikai és prediktív faktorokat meghatározó szerepe fej-nyaki tumoroknál, valamint a kismedence főbb daganat csoportjaiban című doktori értekezéséről.

Részletesebben

Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében

Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében Újdonságok a prosztatarák diagnosztikájában és kezelésében Riesz Péter dr. Nyírády Péter dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum, Budapest Az elmúlt

Részletesebben

A daganatstádium-meghatározás elméleti alapjai

A daganatstádium-meghatározás elméleti alapjai TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A daganatstádium-meghatározás elméleti alapjai A képalkotó vizsgálatok jelentôsége daganatos betegségekben Gôdény Mária A tumorok stádiumokba sorolásának célja az, hogy a terápiaválasztás

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

Hypopharynx tumorok diagnosztikája és terápiája

Hypopharynx tumorok diagnosztikája és terápiája Hypopharynx tumorok diagnosztikája és terápiája Dr. Répássy Gábor Semmelweis Egyetem ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika Anatómiai régiók és alrégiók Pharyngooesophagealis határ, postcricoid

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

Változások az emlő sebészetében

Változások az emlő sebészetében Változások az emlő sebészetében Maráz Róbert, Boross Gábor Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ Sebészet fejlődése Elméleti ismeretek fejlődése Diagnosztika

Részletesebben

Intraocularis tumorok

Intraocularis tumorok Intraocularis tumorok 25 évvel ezelőtt, ha egy szemben chorioidea melanomát találtunk, akkor a szemet enucleáltuk. Szemben lévő festékes daganat (melanoma chorioideae) Chorioidea melanoma miatt eltávolított,

Részletesebben

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok Ionizáló sugárzás Sugárterápia Lövey József Országos Onkológiai Intézet SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest Az elnyelt sugárzás mértékegysége J/kg = Gray 100 % Terápiás ablak T C P N T C P

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

TERÁPIÁS PROBLÉMÁK ONKOPLASZTIKAI MŰTÉTEK UTÁN A SUGÁRTERAPEUTA SZEMSZÖGÉBŐL. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán

TERÁPIÁS PROBLÉMÁK ONKOPLASZTIKAI MŰTÉTEK UTÁN A SUGÁRTERAPEUTA SZEMSZÖGÉBŐL. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán TERÁPIÁS PROBLÉMÁK ONKOPLASZTIKAI MŰTÉTEK UTÁN A SUGÁRTERAPEUTA SZEMSZÖGÉBŐL Dr. Takácsi-Nagy Zoltán REKONSTRUKCIÓ ÉS SUGÁRKEZELÉS REKONSTRUKCIÓ OKAI: PSZICHOLÓGIAI ESZTÉTIKAI SUGÁRTERÁPIA OKAI: LOKÁLIS

Részletesebben

A képalkotó vizsgálómódszerek alkalmazása daganatok esetében Javaslat a képalkotók alkalmazásához *

A képalkotó vizsgálómódszerek alkalmazása daganatok esetében Javaslat a képalkotók alkalmazásához * A képalkotó vizsgálómódszerek alkalmazása daganatok esetében Javaslat a képalkotók alkalmazásához * Szakmai ajánlás Gôdény Mária, Kásler Miklós Országos Onkológiai Intézet, Budapest A képalkotó technika

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 83 90. A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL KISS MÁTÉ 1,2, DR. SHAIKH M. SHOAIB 1,

Részletesebben

2009.03.05. Gombás osteomyelitis: 67 Ga-citrát. Tüdıtályog: 67 Ga-citrát

2009.03.05. Gombás osteomyelitis: 67 Ga-citrát. Tüdıtályog: 67 Ga-citrát Hematológiai és gyulladásos vizsgálatok 2009.03.05. 1 2 Ga-67 citrát/klorid Ga-67: Sarcoidosis Elıállítás: ciklotron termék (cink 20MeV proton besugárzással) Hatás mechanizmus: véráramba jutva a citrát

Részletesebben

PET/CT-vizsgálatok szerepe és hatása a megfelelő terápia megválasztásában az onkológiai betegek kezelése során. Klinikai tapasztalataink

PET/CT-vizsgálatok szerepe és hatása a megfelelő terápia megválasztásában az onkológiai betegek kezelése során. Klinikai tapasztalataink 230 Eredeti közlemény PET/CT-vizsgálatok szerepe és hatása a megfelelő terápia megválasztásában az onkológiai betegek kezelése során. Klinikai tapasztalataink Sinkó Dániel, Landherr László Uzsoki utcai

Részletesebben

Képalkotó vizsgálómódszerek az onkológiában. dr Jakab Zsuzsa

Képalkotó vizsgálómódszerek az onkológiában. dr Jakab Zsuzsa Képalkotó vizsgálómódszerek az onkológiában dr Jakab Zsuzsa Onkoradio-diagnosztika Speciális terület a radiológián belül, onkoteam Tumor morfológiai prognosztikai faktorok meghatározása: méret,invázió

Részletesebben

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014 Nukleáris onkológiai vizsgálatok Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése Dr. Földes Iván 2013, 2014 A pajzsmirigyrák előfordulásának gyakorisága Magyarországon (2010 évi rákregiszter alapján) A rosszindulatú

Részletesebben

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekben a korcsoportokban ez a leggyakoribb daganatos halálozási

Részletesebben

MAGYOT évi Tudományos Szimpóziuma Május 5-6, Budapest

MAGYOT évi Tudományos Szimpóziuma Május 5-6, Budapest MAGYOT 2017. évi Tudományos Szimpóziuma Május 5-6, Budapest A petefészekrákok kezelésében nem régen került bevezetésre egy újabb fenntartó kezelés BRCA mutációt hordozó (szomatikus vagy germinális) magas

Részletesebben

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Malignusgócos májelváltozások Primer Hepatocellularis

Részletesebben

Szcintimammográfia, sentinel nyirokcsomó vizsgálat emlő- és nőgyógyászati tumorokban, PET. dr. Schmidt Erzsébet PTE KK Nukleáris Medicina Intézet

Szcintimammográfia, sentinel nyirokcsomó vizsgálat emlő- és nőgyógyászati tumorokban, PET. dr. Schmidt Erzsébet PTE KK Nukleáris Medicina Intézet Szcintimammográfia, sentinel nyirokcsomó vizsgálat emlő- és nőgyógyászati tumorokban, PET dr. Schmidt Erzsébet PTE KK Nukleáris Medicina Intézet Tumorokban nem specifikus módon dúsuló radiofarmakonok -

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása colorectalis carcinomában

F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása colorectalis carcinomában ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY 18 F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása colorectalis carcinomában Németh Zsuzsanna dr. 1 Boér Katalin dr. 1 Kásler Miklós dr. 2 Borbély Katalin dr. 2 1 Szent Margit Kórház, Onkológiai

Részletesebben

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika Onkológiai ellátás Jelentősége Elvei Szemléletváltás szükségessége Klinikai onkológia Kemoterápia kit,

Részletesebben

Gastrointestinalis képalkotás

Gastrointestinalis képalkotás Gastrointestinalis képalkotás 2014 Hagyományos-Modern Változó kérdések, változó technikák, változó prioritások Fókuszált, specifikus vizsgálatok Sugárterhelés/eredményesség egyensúly Elérhetőség/rutin

Részletesebben

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink 2005.-2015. Szerző: Dinka Tibor, Abasiute A. George, Bodócs Ildikó, Kiss Csaba, Kelemen János, Kovács László, Kovács Ottó, Szántó Zoltán,

Részletesebben

GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN PL 500 MBq/mL a kalibrálás idején

GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN 500 500 MBq/mL a kalibrálás idején. GLUSCAN PL 500 MBq/mL a kalibrálás idején I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYDÓZIS, ALKALMAZÁSI MÓD, KÉRELMEZŐK, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam EU/EGT Franciaország Németország

Részletesebben

FDG-vel végzett PET/CT vizsgálatok szerepe lymphomákban

FDG-vel végzett PET/CT vizsgálatok szerepe lymphomákban FDG-vel végzett PET/CT vizsgálatok szerepe lymphomákban Doktori tézisek Dr. Kajáry Kornélia Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Konzulens: Hivatalos bírálók: Szigorlati bizottság

Részletesebben

Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák. Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika

Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák. Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika Pulmonális Embólia - Kivizsgálási taktika Klinikai valószínűség Scoring rendszerek: Wells Genfi Pisa-Ped Módosított

Részletesebben

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika Computer Tomographia 1967.Első CT felvétel.mérés:9nap. Megjelenítés:2,5 óra számítógépes munka után. 1974.Első

Részletesebben

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Bidlek M., Kovács E. Országos Onkológiai Intézet 2013. május 17-18 Szenológiai Kongresszus Kecskemét Műtéti típusok Kozmetikai

Részletesebben

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012)

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012) Tumorprogresszió és előrejelzése 1. Statisztikák 2. Kezelési protokollok 3. Jövő 4. Teszt írása Megbetegedés / 1 leggyakoribb (212) Statisztikák Forrás: CA Halálozás / 1 leggyakoribb (212) Statisztika

Részletesebben

Képalkotó eljárások (CT, PET, PET-CT, MR) A leletek értékelése

Képalkotó eljárások (CT, PET, PET-CT, MR) A leletek értékelése SEMMELWEIS EGYETEM RADIOLÓGIAI KLINIKA Képalkotó eljárások (CT, PET, PET-CT, MR) A leletek értékelése Dr. Kalina Ildikó Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Semmelweis Egyetem Budapest 2014. október 30.

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé ÁOK FÜL ORR GÉGE A gége daganatos megbetegedései és kezelésük Dr. med. habil. Iván László Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Szeged ÁOK FÜL ORR GÉGE Gégerák Carcinoma planocellulare laryngis

Részletesebben

A daganatok korszerû képalkotó diagnosztikájáról

A daganatok korszerû képalkotó diagnosztikájáról MOTESZ magazin A daganatok korszerû képalkotó diagnosztikájáról Dr. Godény Mária Országos Onkológiai Intézet, Budapest 1 Összefoglalás A képalkotói technika rohamos fejlõdésével egyre pontosabbá váltak

Részletesebben

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában DEOEC Radiológiai Klinika MSCT 1998 - Még gyorsabb aquisitiós idő, - alacsony dózis, - jobb kontraszt és térbeli feloldás, - tetszés szerinti vastagságú

Részletesebben

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szak Képalkotó diagnosztikai analitika szakirány TDK témák választásának

Részletesebben

Kettős férfi emlőrák és a beteg utógondozása

Kettős férfi emlőrák és a beteg utógondozása Bevezetés A férfi emlőrák ritka betegség, általában 100 női emlőrákra jut egy férfi emlőrákos beteg. Egyes populációkban ez az arány más lehet, így például az afrikai fekete lakosság körében 2,4% (1).

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr!

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! 1 VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! Köszönöm Dr. Julow Jenı Tanár Úr részletes, minden szempontra kiterjedı opponensi véleményezését, megtisztelı,

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

A PET-CT szerepe az ismeretlen primer tumorok kimutatásában manifeszt nyaki áttétes betegek esetében

A PET-CT szerepe az ismeretlen primer tumorok kimutatásában manifeszt nyaki áttétes betegek esetében 8 Eredeti közlemény A PET-CT szerepe az ismeretlen primer tumorok kimutatásában manifeszt nyaki áttétes betegek esetében Fülöp Miklós,, Kásler Miklós, Remenár Éva, Lengyel Zsolt, Borbély Katalin Országos

Részletesebben

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Radiológia anno Radiológia mostanság.. UH 3D,4D CT multislice (6-256) MRI

Részletesebben

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A Ikt.szám:10230/KLINK/2017 egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze

Részletesebben