(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l"

Átírás

1

2 (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

3 összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének tudományos munkatársa K. Balog János, a Tolna megyei Levéltár igazgatója Borítót tervezte: Schubert Péter A Megyei Könyvtár kiadványa, Tolna megye felszabadulásának 30. évfordulója tiszteletére jelent meg. KOROK ÉS EMBEREK Kézirat a nyomdába érkezett január Elkészült szeptember Megjelent A/4 formátumban. 12,5 (A 5) ív terjedelemben, 3000 példányban Engedélyszám: 99577/73 Kiadja: a Tolna megyei Tanács VB. Könyvtára Felelős kiadó: Vadóc Kálmán Szekszárdi Nyomda Felelős vezető: Széli István

4 ELŐSZÓ A helytörténeti, honismereti kutatások iránti érdeklődés országszerte meg növekedett: klubok, szakkörök alakulnak és működnek sikeresen, elterjedt a községi krónikaírás, egymás után készülnek és jelennek meg a helyi monográfiák, és örvendetes, hogy ma már mind több helyen dolgozzák fel a termelőszövetkezetek, üzemek vállalatok történetét. Ügy véljük, az igaz hazafiság egyik meghatározója, hogy az ember megismerje közvetlen környezetét, lakóhelyét, munkahelyét, annak múltját, történetét, behelyezve azt a nemzeti és egyetemes történelem, a társadalmi fejlődés nagy egészébe. Ily módon a szűkebb pátria, a lakóhely, az ott élő emberek életével, küzdelmeivel, a helyben vagy országosan szerepet betöltő emberek tetteivel, munkásságukkal, alkotásaikkal jelentős szerepet töltenek be a helyes világszemlélet kialakításában. A szépen terebélyesedő helytörténeti kutatómunkához, a megye történetének jobb megismeréséhez kíván segítséget adni a szekszárdi megyei könyvtár e kiadvány közreadásával, ismertetve azokat a neves személyeket, akik jelentős szerepet játszottak a megye életében, vagy e földből sarjadva, innen elindulva váltak ismertté társadalmi, politikai, tudományos, szociális, művészeti munkásságukkal. Nem életrajzi írás volt a cél, az ismeretek bővítése mellet a kutatóknak kívántunk elsősorban segítséget adni egy további munkához a rövid életrajzi adatok mellett az irodalom felsorolásával. Teljes irodalomjegyzéket a mű jellegénél fogva nem adhatunk, a szerzők műveiből, az irodalomból csupán válogatott bibliográfiát közölhetünk. A további kutatómunkát kívánja megkönnyíteni ez a módszer, hog/ csupán a gyakran ismétlődő forrásmunkákról adtunk rövidített címleírást. Az a vélemény alakult ki ugyanis, hogy túl sok rövidítés, visszakeresés, számozás esetleg zavart okozhatott volna, a forrásanyag áttekintését hosszabítaná. Földrajzi mutatóban ahol szükségesnek láttuk helységeken túl tájegységeket is felvetettünk. mártírjainak, kimagasló egyéniségeinek életrajzi adatait K. Balog János: Értünk éltek, értünk haltak" című kötetéből vette át a szerkesztő. Ezeknél a neveknél életrajzot nem adunk, csupán a vonatkozó irodalomjegyzéket közöljük. Az anyag több évi szorgos munka eredménye. A névanyag gyűjtésében részt vett Dömötör Lajosné, volt munkatársunk vezetésével a megyei könyvtár kollektívája. A szerző hasznos segítséget kapott a bonyhádi, dombóvári, paksi, és tamási járási könyvtárak igazgatóitól, valamint a bátaszéki községi könyvtár dolgozójától, Csiky Bélánétól. A munkát nem tartják befejezettnek. Idők múltával a névsor egyre bővül, egyrészt, mivel élők érthető indoklással a felsorolásban nem szerepelnek, másrészt éppen az örvendetesen terebélyesedő kutatómunka feltárhat olyan «egyéneket, akikről eddig ismereteink nem voltak. Köszönet illeti a szerzőt, Sipte-r Gézáné tudományos munkatársat, midazokat, akik az anyag gyűjtésében tevékenykedtek, köszönet illeti a Tolna megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztályát azért, hogy a kiadvány megjelenését lehetővé tette. Hisszük, hogy e munka közreadásával hasznosan szolgáljuk a megyében folyó kutatómunkát, a helyismereti tevékenységet és hozzájárulunk megyénk jobb megismeréséhez. Szekszárd, augusztus 30. VADÓC KÁLMÁN megyei könyvtárigazgató

5

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE K. Balog: Éh. K. Ealog János: Értünk éltek, értünk haltak. Szekszárd K. Balog: Tolna megye. K. Balog János: Tolna megye a Magyar Tanácsköztársaság időszakában. Szekszárd, Békés: Hazádnak. Békés István: Hazádnak Bp rendületlenül. Bodnár: Bczerédj. Bodnár István: Bezerédj István és a százéves Szekszárdi Kaszinó. Szekszárd, Bodnár Gárdonyi: Bezerédj. Bodnár István Gárdonyi Albert: Bezerédj István köt. Bp Borai: Bonyhádi. Borai Ákos: A bonyhádi járás ipara. Pécs, Fodor: Magyar vízimérnököknek. Fodor Ferenc: Magyar vízimérnököknek a Tisza-völgyben a kiegyezés koráig végzett felmérései, vízimunkálatai és azok eredményei. Bp., Gulyás: Magyar álnév. Gulyás Pál: Magyar írói álnév lexikon. Bp., 1956 Hirn: Tm fejek. Hirn László: Tolnamegyei fejek. Dombóvár, A két forradalom. A két forradalom Tolna megyében Szerk. K. Balog János. Szekszárd, Kiss: Simontornya. Kiss István: Simontornya Simontornya, krónikája. MÉL Magyar Életrajzi lexikon. Főszerk: Kenyeres Ágnes köt. Bp., MIL Magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Benedek Marcell köt. Bp ML Művészeti lexikon. Főszerk. Zádor Anna, Genthon István köt. Bp MPL Magyar pedagógiai lexikon. Szerk. Kemény Ferenc. Bp., MtL Munkásmozgalom-történeti lexikon. (Főszerk.) Vass Henrik. Bp., Nóvák: Dombóvár. Nóvák József: Dombóvár 1919-es hősei és mártírjai. Szekszárd, OL Orvosi lexikon. Főszerk. Hollán Zsuzsa köt. Bp., Pataki: Megyénk történelmi. Megyénk történelmi kiválóságainak rövid életrajza. Összeáll. Pataki József. Szekszárd, Pataki: Tm kalauz. Pataki József: Tolna megyei kalauz. Bp., PNL Pallas Nagy Lexikona köt. Bp RNL Révai Nagy Lexikona köt. Bp., SZL Színházi kislexikon. Főszerk. Hont Ferenc. Bp., TL Természettudományi lexikon. Főszerk. Erdey-Grúz Tibor köt. Bp., Tolna megye. Tolna megye összeáll. Perecsi Ferencné. Bp., UFI LJj filmlexikon. Főszerk. Ábel 1 2. köt. Bp., Péter. ZL Zenei lexikon. Főszerk. Bartha Dénes köt. Bp., 1965.

7

8 ABAY _ 7 _ ALPÁRI ABAY NEMES Gyula (Dunaföldvár, Paks, 1952.) Gyógyszerész től élt Pakson. Versei, cikkei, tanulmányai a Mezőfödi Hírlap, a Keszthely, a Szekszárd Vidéke, a Tolnamegyei Közlöny, a Pesti Napló, a Gyógyszerészeti Szemle című lapokbam jelentek meg. x Irodalom: Hirn.: Tm fejek. ABELOVSZKY Béla (Nagyhörcsög, Felsőörs, 1919.) Irodalom: K. Balog: Éh. ACS Lipót Bp., jú- (Vizsoly, augusztus 6. lius 11.) Festő, rajztanár, keramikus, iparművész, a népművészet gyűjtője. Az Országos Mintarajziskolában végezte tanulmányait, majd Lötz Károly tanítványa volt. A szekszárdi gimnázium tanára 16 éven át, ahol ikerámiaműhelyt létesített 1902-ben tól rendszeresen foglalkozott ötvösséggel és kerámiával ben háziipari műhelyt létesített a Sárközben, ezzel elősegítette a sárközi népművészet felfedezését és kibontakoztatását ben Budapestre költözött, ahol a Fistíher Emil gyárnak lett a tervezője, majd a Néprajzi Múzeumnak a munkatársa. Számos művészeti és művészeipedagógiai oikke jelent meg a hazai és külföldi szaklapokban. Munkáit az 1906-os milánói, 1907-es pécsi és 1911-es miskolci, 1922-es helsinki kiállításon kitüntették. Művei: Népművészeti gyűjtés. Bp ; Malonyay Dezső: A mogyar nép művészete dunántúli kötetének munkatársa, rajzolója. Bp Irodalom: MÉL: ML. Megjegyzés: Előneve: Auerbach. A Művészeti lexikon szerint a halálának időpontja: július 12. AGGHÁZY Gyula (Dombóvár, március 20. Bp., május 13.) Festőművész, főiskoli tanár. Hazai tanítómestere Ujházy Ferenc volt ben Bécsben, 1871-től Münchenben tanult. Párizsi tartózkodása idején Munkácsy Mihálynál tanult. Korai életképeire hatással volt a müncheni festészet naturalista stílusa tól Szolnokon, majd Budapesten élt, 1897-től az Országos Mintarajz liskola tanára től szerepelt a kiállításokon népéletképekkel, szolnoki, később balatoni tájképekkel. Életképeinél maradandóbbak Mészöly irányához kapcsolódó tájképei. Képeit a Magyar Nemzeti Galéria őrzi. Irodalom: MÉL; ML. ÄKOS István (Kölesd, január 8. Bp április 7.) Gyógypedagógus ben a váci siket-néma-intézet, 1901-től a budapesti gyógypedagógiai intézet, 1909-től az ideges gyermekek állami tanintézetének tanára között a gyógypedagógiai intézet igazgatóhe lyettese. A Siketnémákat Gyámolító Egyesület kezdeményezésére alakult 1894-ben. Az Egyesület évi jelentéseit Ákos István szerkeszti 1910-ig. Szerkesztője a Kalauz a siketnémák oktatása és nevelése terén és a Magyar Gyógypedagógia című szakfolyóiratoknak. Művei: A siketnémák tárgyi és alaki nyelvoktatása. Első fok. Bp ; A siketnémaoktatás és nevelés kézikönyve. 3p ; Az 1899-ikl nemzetközi gyermekvédő kongresszus naplója. Bp Irodalom: MPL; MÉL. Megjegyezés: Előneve: Scherer. ALDOR János László (Nagyigmónd, 1895.? 1944.) Festő, építészmérnök tól szerepelt a kiállításokon képeivel. A Benczúr Társaság vezetőségi tagja volt. A fasizmus áldozata lett. Több művében a váraljai népviseletet, népéletet örökítette meg. Irodalom: ML. ALFÖLD! FLATT Károly Id. FLATT Károly ALPÄR Ignác (Bp január 17. Züridh, április 27.) Műépítész. Ö készítette a dombóvári gimnázium épületének terveit, melyet Hübner Béla és Hübner Tibor kiegészített. A tervek alapján augusztusábn kezdődött el az építkezés Lukóy Emil budapesti építész irányításával. Irodalom: Lyka Károly: Alpár Ignác. = Magyar Művészet ; Fábián Gáspár: Nagy magyar építőművészek. Bp Hirn: Tm fejek. ALPÁRI Gyula (Dunafödvár, január 19. Sachsenhausen, július 17.) Újságíró. A magyar és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő harcosa ben kapcsolódott be az ifjúmunkás mozgalomba től az Ifjúmunkás című lap munkatársa, 1907-től szerkesztője ben a Szociáldemokrata című folyóirat szerkesztője. Lelkesen üdvözölte az orosz, majd a magyar forradalmat. Megalakulásakor csatlakozott a Kommunisták Magyarországi Pártjához. A Magyar Tanácsköztársaság idején Kun Béla helyettese volt. A Tanácsköztársaság megdöntése után emigrációba kényszerült és soha többé nem térhetett vissza Magyarországra.

9 ALTHÄN ARANY A második világháború idején Párizsban élt, itt tartóztatta le a Gestapo. Fogságának idején azt követelték tőle, hogy írja meg a Kommunista Internacionálé történetét. Munkájával júniusában készült el. Miután könyvében is hitet tett a marxizmus leninizmus ügye mellett, megpecsételődött a sorsa június 17-én a sanchsenhauseni haláltáborban kivégezték. Főbb müvei: Alpári Gyula válogatott írásai. Bp. I960.; Alpári Gyula huszonöt év előtti levele Wilhelm Pieckhez. Népszabadság szeptember 9. Irodalom: Aranyossy Magda: Alpári Gyula. Csillag sz.: Aranyossy Magda: Nem tehettem másként. Bp. 1957: A magyar forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő harcosai. Kézirat P. I. Archívum.; Forradalmár elődeink. Szcrk. Bakó Ágnes. Bp ; Megyénk szülötte Alpári Gyula. Tolna megyei Népújság július 7.; F. Runge: Emlékezés Alpári Gyulára. = Pórttörténcti Közlemények sz.; A szabadság vértanúi. Bp ; Dokumentumok a magyar forradalmi munkásmozqalom történetéből. 1. Bp ; Gárdos Mariska: Szállj gondolat. Bp ; Szántó Zoltán: Vég és kezdet. Bp "; K. Balog: Éh.; Pataki: Megyénk történelmi. ALTHÄN János (Ismeretlen, augusztus 14.) Irodclom: K. Balog: Éh. Megjegyzés: Nevét gyakran,, Althein"-nck írták. APOR-család Tol na megyében élő középkori nemzetség neve. Az Apor-családbeliek Ágoston kanonokrendi prépostságot alapítottak Aparon, melynek gótikus temploma, barokk átépítésben napjainkig fennmaradt, mint Tolna megye egyik értékes műemléke. Irodalom: RNL; Pataki: Tm kalauz. APOSTAGI Emere (? ) Birtokos főúr ben megmentette Nagy Lajos király életét a tatárok ellen viselt háborúba n. Jutalmul megkapta Paks község mai területét. Utódai Pakos, Paksi, Paksy néven a község névadói lettek. Irodalom: PNL. APPELSHOFFER Adám (Tolna, szeptember 6. Tolna, január 7.) kiemelkedő harcosa. Irodalom: Tolnamegyei Újság július 9.; július 16.; K. Balog: Éh. APPONYI-csaiád Családi birtokuk egy része Tolna megyébe.i volt, a Pálfa, Apar, Sió melletti területeken. Apponyi Antal György gróf, 1780-tól Tolna vármegye főispánja. Apponyi Géza gróf, pálfai földbirtokos, a Wekerle-kormány idején Tolna vármegyei főispán. Irodalom: RNL; Pataki: Tm kalauz; MÉL. APPONYI György (Pozsony, december 29. Eberhard, február 28.) Konzervatív politikus, udvari kancellár, nagybirtokos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, országbíró. Birtokai közé tartozott Lengyel. Irodalom: Szőgény Marich László emlékiratai köt. Bp ; MÉL. APPONYI József 1829-ben Apponyi József építtette a lengyeli kastélyt, amely ma a Mezőgazdasági Szakiskola. Irodalom: Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. 1. Dunántúl. Bp ; Boda Ferenc:' Ahány nap, annyi ablak. Tolna megyei Népújság július 31. APPONYI Sándor (Párizs, január 19. Lengyel, április 18.) Diplomata, bibliofil és bibliográfus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Külföldön végezte tanulmányait. Apja, Apponyi Rudolf mellett követségi attasé, majd követségi titkár lett. Apjának 1876-ban bekövetkezett halála után visszavonult a diplomáciai pályáról, lengyeli birtokán bibliográfiával foglalkozott, történelmi és régészeti kutatásokat végzett. Tudományos munkássága során Ábel Jenővel közösen, kiadta Isotta Nogarola nőrokonának műveit. Tervszerűen gyűjtötte a magyar vonatkozású külföldi könyveket, a hungarikáket. Lengyeli könyvtárának kincseit és ritkaságait az 1882-i könyvkiállítás alkalmával ismertette. Gyűjteményének négykötetes annotált katalógusa egyik legteljesebb hungarika-bibliográfiánknak tekinthető. Anyagilag támogatta Wosinsky Mórt az őskori leletekben gazdag lengyeli sánc" feltárásában ben felajánlotta lengyeli kastélyában lévő gyűjteményét egy Szekszárdon létesítendő múzeum számára. A könyvészeti ritkaságokat tartalmazó könyvtárát 1924-ben az Országos Széchényi Könyvtárnak ajándékozta. A könyvtár 1925-ben került az Országos Széchényi Könyvtár birtokába. Művei: Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok. Gyűjtötte és leírta: gróf Apponyi Sándor, Bp Irodalom: Nekrológ. = Magyar Könyvszemle. 19~3.; Végh Gyula: Rariora et curioso gróf Apponyi Sándor gyűjteményéből. Bp ; Dézsi Lajos: Gróf Apponyi Sándor emlékezete. Bp ; Vértesy Miklós: Apponyi Sándor. A Könyvtáros sz.: RNL; MÉL. ARANY Dénes (Pátka, Decs, 1957.) Református lelkész. Középiskolai tanulmányait Kecskeméten, a teológiát Budapesten végezte Kiskunhalason és Budapesten volt segádlel-

10 A"ANY BABITS kösz, majd 1908-tól 1922-ig Baranya megyében élt tól haláláig Decs község református lelkésze. Papi tevékenységén kívül vezető szerepet játszott a község kulturális életében, elnöke volt a népművelési bizottságnak. Behatóan érdeklődött Decs község múltja, története iránt. Művei: A decsi református egyház története. Szekszárd, Irodalom: Hirn: Tm fejek. Mefjogyzés: Előneve Abai volt. ARANYOS György (Ismeretlen, Szekszárd, augusztus 10.) Irodaion: A két forradalom: A vörös tanító. = Tolna megyei Népújság február 9.; Tolna megye; K. Balog: ARNOLD György (Paks, 178). Szabadka, október 25.) Zeneszerző, karnagy. Tanítója volt apja, Arnold József hajósi kántor és Pöhm Pál kalocsai székesegyházi karmester. Egész fiatalon, 1800-ban választották meg a szabadkai Szt. Tcréz-templom karnagyává. Főleg egyházi műveket komponált ben, VII. Pius pápa francia fogságból való visszatérése alkalmából nagy offertóriumot szerzett, amelyet a pápa levélben köszönt meg. Illir énekeskönyve bín jc'snt meg Eszéken. Közéleti szereplése is jelentős vo!t. A szabadl-ai városi tanács kültagja volt, júniusától az ideiglenes csendbizottmány tagja. Müvei: Kemény Simon. Opera Kisfaludy Károly drámája nyomán.: A gottherdhegyi boszorkány. Melodráma Schuster Antal szövege nyomán.; Tisztújítás. Kísérőzene Nagy Ignác darabjához.; Mátyás király választása. Társszerző: Heinisch József. 1834, Szentjóbi Szabó László müve rlopján.; Tonkünstler lexicon Kézirat. Veszprémvármegyei Nóták.: A vesztett rózsa. Dal. Sárosy Gyula szövege alapján. Irodalom: d'lsoz Kálmán: Arnold György. Bp RNL: ZL.: MÉL. ASZAIAY József (Paks, 1798 február 14. Eger, október 6.) Térképész, szakíró. Tanulmányait Kalocsán, Vácott, Pesten, és Egerben végezte ben kancelláriai fogalmazó, 1826-ban a helytartótanács titkára lett bon a cári intervenciós hadseregben kormánybiztos. Nagy statisztikai térképet készített, amely között jelent meg. E művéért számos kitüntetésben részesült. Később Borsod megyébe, mályi birtekára vonult vissza, ahol irodalommal, kertészettel foglalkozott Müvei: Mappa generalis... Regni Hungáriáé. I VII. Vindoboane ; Szellemi omnibus, kéjutazások az élet utain. I III. köt. Pest ; Szellemi röppentyűk. Pest Irodalom: RNL; MdL. AUGUSZ-család Tolna és Veszprém megyei földbirtokos család. A XIX. században jelentős közéleti szerepük volt Tolna megyében. Irodalom: RNL. AUGUSZ Antal (1807. Szekszárd, 1878.) Földbirtokos. Jelentős közéleti szerepet vállalt Tolna megye reformkori életében között Tolna megye alispánja között a királyi helytartótanács alelnöke volt. Mint a művészetek pártolója Budán zeneegyletet alapított, melynek évekig az elnöke lett. Szekszárdi kastélyának gyakori vendége volt a magyar zenei élet kimagasló alakja, Liszt Ferenc is. Irodalom: Tanulmányok Tolna megye történetéből. Szork. Puskás Attila. 2. kőt. Szekszárd, Abay Nemes Gyula: A szekszárdi báró Augusz Antal szerepe Liszt Ferenc koronázási miséje körül. - Tolnamegyei Újság január 31. Bodnár István: Liszt Ferenc Szekszárdon. Tolnamegyei Üjság április 20. május 11.: Laczó Zoltán: Liszt Ferenc több ízben vendégeskedett báró Augusz Antal szekszárdi otthonában. = Muzsika szóm.; RNL. F-odnár Gárdonyi: Bezáródj.; Bodnár: Bezerédj.; Pataki: Tm kalauz. AUGUSZ Imre (1859. március 19. Szekszárd, november 6.) Tolna megyei földbirtokos, aki négyszázezer forint értékű vagyonát egy szekszárdi felekezetnélküli szeretetház építésére hagyta. Irodalom: Vendel István: Szekszárd, megyei város monográfiája. Szekszárd, 1941.; RNL.; Hirn: Tm fejek. BABARCZAI József (Csibrák-puszta, november 17. Zomba, március 5.) Földműves. Az első világháború idején orosz fogságba esett. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom idején belépett a Vörös Hadseregbe januárjában tért haza Zombóra, majd a Tanácsköztársaság idején a párt helyi szervezetének ifjúsági vezetője volt. A felszabadulás idején tolmács a szovjet hadseregnél től a zombai Vörös Csillag Tsz-be-n dolgozott, mint brigádvezető ban a termelőszövetkezet elnöke, a pártszervezet tikára. Tevékenysége elismeréséül számos kitüntetésben részesült. Irodalom: Babarczai József. Tolna megyei Népújság március 6.; Babarczai József. = Tolna megyei Népújság március 7.; K. Balog János: Babarczai József. Kézirat. Tolna megyei Levéltár. BABITS Mihály (Szekszárd, november 26. Bp., augusztus 4.)

11 BABITS BAKÓ Költő, író, esszéista, műfordító, a Nyugat első nemzedékének kiemelkedő alakja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Középiskoláit Pécsett végezte, között a tudományegyetem bölcsész karán tanult től közölték verseit, műfordításait a különböző lapok től a bajai cisztercita gimnáziumban tanár, majd Szegeden és Fagarason tanított. Első irodalmi sikerei is ebben az időben érik. A Holnap című antológia közli 1908-ban verseit, az 1908-ban induló Nyugat állandó munkatársa, 1909-ben megjelent első verseskötete Levelek írisz koszorújából címmel től Budapesten tanár. Az I. világháború kitörését ellenérzéssel fogadta, több versében hangot adott békevágyának ben kénytelen lemondani tanári állásáról, miután Fortissimo című verse miatt elkobozták a Nyugatot. Lelkesedéssel üdvözölte a háború végét, a polgári forradalmat, a Tanácsköztársaságot. Az ellenforradalom megfosztotta katedrájától, tanári nyugdíjától. Ekkor adta ki a Magyar költő kilencszáztizenkilencben. című tanulmányát, melyben megmagyarázza forradalom alatti magatartását. Ezután a humanista módon gondolkodó polgári írói tábor vezető egyénisége lett tól Móricz Zsigmonddal közösen, 1939-től egyedül szerkeszti a Nyugatot től a Baumgarten-díj kurátora tól a Kisfaludy Társaság tagja. Sok fiatal író Illyés Gyula, Gelléri Andor Endre, Szabó Lőrinc, Pap Károly útjának volt az egyengetője. A 20-as 30-as években alig múlt el esztendő, hogy egy vagy két kötete ne jelent volna meg. A harmincas évek végén, az egyre súlyosabbá váló betegsége ellenenére is folytatta a munkát. A fasizmus térhódítása, a II. világháború veszélyének fokozódása mindjobban 'kimozdította elszigeteltségéből, egyre határozottabban fordult szembe az embertelenség erőivel. A Jónás könyve 1938-ban nyílt szembefordulás a fasizmussal és bátor önbírálat is, a politikai állásfoglalástól elzárkózó magatartás elítélése. Műfordítói munkássága kiemelkedő a magyar irodalomban. Müvei: Levelek írisz koszorújából. Bp ; Herceg, hátha megjön a tél is. Bp ; Recitotiv. Bp ; Nyugtalanság völgye. Bp ; Sziget és tenger. Bp ; Az istenek halnak, az ember él. Bp, 1929.; Versenyt a esztendőkkel. Bp ; A gólyakalifa. Bp ; Karácsonyi madonna. Bp ; Tímár Virgil fia. Bp ; Kártyavár. Bp ; Halál fiai. Bp ; A torony árnyéka. Bp ; Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalom. Bp ; Hatholdas rózsakert. Bp ; Keresztül-kasul az életemen. Bp ; Gondolat és írás. Bp ; Élet és irodalom. Bp ; Az európai irodalom története Bp ; összeayűjtött munkái Bp ; Két kritika. Bp ; Irodalmi problémák. Bp ; Válogatott művek. Bp ; Összes versfordításai. Bp ; Levelezése Irodalom; A Nyugat Babits-száma, Bp ; Juhász Géza: Babits Mihály. Bp ; Kárpáti Aurél: Babits Mihály életműve. Bo ;8abits-emlékkönvv. Szerk. Illvés Gyula. Bibliográfiával. Bp ; Ungvári Tamás: Adalékok Babits Mihály pályakénéhez Bp ; Kiss Ferenc: A beérkezés küszöbén. Babits, Juhász és Kosztolányi ifjúkori barátsága. Bp ; Éder Zoltán: Babits a katedrán. Bp ; Fodor József: Töprengő arca néz rám. == Élet és Irodalom szám.; Sőtér István: A cethal gyomrában. = Élet és Irodalom szám.; Ignotus: Babits. = Nyugat ; Schöpflin Aladár: Babits. Bp ; Kosztolányi Dezső: Babits Mihály. Bp ; Dante és Babits. Bp ; Hatvany Lajos: Vázlatok Babits Mihályról. Bp ; Illyés Gyula: Két bevezető. = Nyugat ; Halász Gábor: Egy ízlésforma önarcképe. Bp ; Illés Endre: Babits Mihály, a novellaíró. Bp ; Lukács György: Babits Mihály vallomásai. Bp ; Belia György: Két fejezet Babits életrajzából. Dunántúl ; Sőtér István: Babits Mihály. -- Kortárs ; Bäsch Lóránt:,,A halál pitvaróban." = Jelenkor ; Formateremtő-elvek a költői alkotásban. Bp ; Kardos Pál: Babits Mihály. Bibliográfiával. Bp ; Oláh Gábor: Babits Mihály 25 éve. Szeged 1932.; Pók Lajos: Babits Mihály alkotásai ós vallomásai tükrében. Bp Babits Mihály kitüntetése és jótékonysága. = Tolnamegyei Újság március 15.; Brisits Frigyes: Babits Mihály diákéveinek nyomában. = Vigília szám.; Király István: Ady és Babits. = Kortárs szám.; Pándi Pál: Babits Mihály két frontja. = Népszabadság szám.; Babits Mihály olasz irodalmi kitüntetése. = Tolnamegyei Újság február 28.; Babits Mihály a Tudományos Akadémia tagja lett. Tolnamegyei Újság május 1.; A vallásos Babits. = Tolnamegyei Újság augusztus 20.; Dr. Babits Mihály = Tolnamegyei Újság augusztus 9.; Major Imre: Babits. = Tolnamegyei Újság augusztus 13.; Az európai sajtó Babits Mihály világjelenségéről. Tolnamegyei Újság november 19.; Antal László: Gondolatok Babitsról. Sárköz szám.; Tóth Nán- 1 dor: Apróságok Babits Mihályról. = A Babits Mihály Társaság évkönyve Szekszárd 1957.; Csányl László: Babits és Szekszárd Tanulmányok Tolna megye történetéből. III. Szekszárd 1972.; Csányl László: Szekszárd Babits életében és művében. = Tolnai Könyvtáros szám.; Babits (Mihály) Juhász (Gyula) Kosztolányi (Dezső): Levelezése. Bp ; Vati Papp Ferenc: egyetlen játéka a szó volt." = A Tanító szám.; Pataki: Megyénk történelmi.; Pataki: Tm kalauz.; MIL. BABITS Mihályné Id. TÖRÖK BABUS Jolán Sophie 1ónya?, Szekszárd, május 5.) Tanár, néprajzos, muzeológus, Nagykállón könyvtáros, Vásárosnaményban tanár volt, s ott iskolamúzeumot alapított. Szekszárdon a Balogh Ádám Múzeum néprajzosa volt. Kiemelkedő szorgalommal kutatta és gyűjtötte a sárközi néprajzi értékeket. Egy régi mesterség a kékfestés, eszközeivel gazdagította a Múzeum néprajzi anyagát. Művei: Tiszaháti falucsúfolók. = Népünk hagyományaiból. (1955> Bp ; A lányai vizek néprajza. Bp ítodalom: Meghalt Babus Jolán. Tolna megyei Népújság május 6. BÁDENI Lajos (1655. április június 7.) Őrgróf, földbirtokos. Korának egyik legnagyobb hadvezére a török elleni harcokban ban seregeivel felszabadította a törököktől Simontornya, és Tamási várát. Irodalom: PNL.; Pataki: Tm kalauz.; Kiss: Simontornya. BADICS Lidia Id. HAJPÁL Sándorné BAKÓ Gábor (Pest december 22. Szekszárd, május 23.) Növényvédelmi szakember, rovarász tól az Állami Rovartani Állomás, később Nö\ényvédelmi Kutató Intézet munkatársa től az Állami Növényvédelmi Kutató Intézet igazgató-

12 BAKÓ BÁRÁNY ja. Munkássága a szőlő és kukorica rovarkártevőinek feltárása terén a legkimagaslóbb, de jelentékenyek az egész mezőgazdaságban végzett rovartani kutatásai. Müvei: A gyümölcs ápolásának kiskátéja. Bp Irodalom: MÉL. BAKÓ István (Kisvejke, Tamási, 1969.) kiemelkedő harcosa. Irodalom: K. Balog: Éh. BAKONYI Miksa (Dunaföldvár, augusztus 23. Bp., április 15.) Újságiró. Orvosi diplomát szerzett, de 1885-től az újságírói pályát folytatta. A Magyar Föld, Magyarország, Nagyvilág, Egyetértés című lapokban jelentek meg főleg közgazdasági jellegű cikkei től az Újság vezécikkírója és közgazdasági rovatvezetője tól szerkesztője a Dél című szabadkőműves lapnak. Elsőként ismertette meg Magyarországon Henry George: Haladás és szegénység című művét, és a födtulajdon államosítására vonatkozó elméletet. Irodalom: MÉL. BALASSA János (Sárszentlőrinc, május 5. Pest, december 9.) Sebész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Orvosi pályáját Bécsben kezdte, műtőorvos a bécsi sebészeti klinikán. Hosszabb külföldi tanulmányút után 1843-tól 1868-ig a sebészet tanára a pesti egyetemen. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején a honvédkórház igazgatója után fogságot szenvedett és csak 1851-től foglalhatta el ismét tanszékét. Ö kezdeményezte az Orvosi Hetilap megalapítását, szorgalmazója volt az Országos Közegészségügyi Tanács létesítésének, elindította a haladó magyar orvosok szervezkedését. A korszerű magyar sebészeti oktatás és gyakorlat megteremtője. Az elsők között alkalmazta Európában az általános érzéstelenítést. Úttörő jelentőségű a hasi sérvekről szóló munkája. Nagy számbam végzett hólyagmetszést, kőmorzsolást. Úttörő jelentőségű a plasztikai sebészete és a tuberkulotikus betegek gyógyításánál alkalmazott módszerei. A Magyar Sebésztársaság 1906-ban emlékére Balassa János emlékérem" kitüntetést alapított. Müvei: Gyakorlati sebészet. Pest 1844.; A hassérvekről. Pest 1853.; Új műtét módozata az orrképzés körül. Pest 1863.: Balassa János összegyűjtött kisebb művei, összeáll. Fanny Gyula. Bp Irodalom: Barabás Lajos: Balassa János. = Orvosi Hetilap sz.; Molnár Béla Balassa-emlékelőadás. - Orvosi Hetilap sz.: Kerekes István: Balassa János. = Élővilág sz.: Ladányi Józsa: Emlékelőadás Balassa János 150. születésnapján. Bp : Barabás Lajos: Balas:.a és Markusovszky barátságáról. = Orvosi Hetilap sz.; Kudász József: Emlékezés Balassa Jánosra. Orvosi Hetilap sz.; Békés: Hazádnak.; MÉL. BALOGH Ádám (Vas megye, körül Buda, február 6.) Kuruc brigadéros, dunántúli középbirtokos nemes. Faddon volt birtoka ban Vas vármegye főszolgabírója decemberében csatlakozott Rákóczihoz. Mindvégig a Dunántúlon harcolt ban a tamási vár parancsnoka szeptember 2-án Kölesdnél megverte a császári sereggel egyesülni készülő szerbeket. Ezzel új erőt öntött a szabadságharc csapataiba. Lovas hadaival az egész Dunántúlon győzelmes harcokat vívott a labanc seregekkel. Portyázásai során Grázig és Bécsig is eljutott ben, a sikertelen dunántúli hadjárat végén, Szekszárd mellett a császáriak kezére került. A haditörvényszék előtt is hitet tett Rákóczi ügye mellett, ezért Budán kivégezték. Irodalom: Béri Balogh Adám-emlékünnep. = Tolnamegyei Üjság október 31.; Molnár József: Béri Balogh Adóm emlékezete. = Tolnamegyei Újság október 31.; Bodnár István könyve Béri Balogh Ádámról. Tolnamegyei Újság november 8.; Major Imre: Az ősök vére. = Tolnamegyei Újság december 24.; A Szekszárdi Kaszinó Béri Balogh Adóm-emlékünnepe. = Tolnamegyei Újság február 16.; Bodnár István: Béri Balogh Adám, a vértanúhalált halt kuruc brigadéros. Szekszárd, 1939.; Béri Balog Ádám, a kuruc brigadéros. = Tolna megyei Népújság ; Tóth Gyula: Balogh Ádám kuruc brigadéros. Bp ; Esze Tamás: Balogh Ádám. = Vasi Szemle szám.; Lipták Gábor Zákonyi Ferenc: Veszprém megye a szabadságküzdelmekben. Veszprém, 1957.; Bánkúti Imre: Tolna megye, a Rákóczi-szabadságharcban. Tanulmányok Tolna megye történetéből. 2. Szekszárd, 1969.; Vitányi János: Balogh Ádám a nevem. Regény. Bp : Békés: Hazádnak.: Pataki: Megyénk történelmi.; MÉL. Megjegyzés: Balogh Ádám neve Béri előnévvel vált ismertté, Béri Balogh Adám névalakban. BALOGH Miksa (? ) Ügyvéd, újságíró, költő. Műveit Balog Misa álnéven írta. Művei: Háború és hadifogság. Doberdó, Erdély, Szibéria, Verseskönyv. Bp ; Szecskarágó Vendel szibériai levelei Kunszabó Juliskához, orosz, amerikai és japán fogságból. Dombóvár, Irodalom: Tolnavármegye és a Közérdek című lap 1910-es éveinek számai. BARANYA János (öcsény, Bp., 1920.) Irodalom: Tolnamegyei újság, szeptember 21.; K. Balog: Éh. Megjegyzés: Nevét gyakran,,baranyai"-nak írták. BÁRÁNY György (Beled, Sárszentlőrinc, július 1.) Tanár, evangélikus lelkész, szakíró, bibliafordító. Gyönkön, Györkönyben és Sárszentlőrincen volt evangélikus lelkész, Tolna Baranya

13 BÁRÁNY BARTÓK Somogy evangélikus egyházmegye megszervezője és első esperese. Jénában, majd Halléban végezte tanulmányait. Halléban a pietista elveket valló August Hermann Francké-t hallgatta, akinek Oktatás a gyermeknevelésről című munkáját 1711-ben kiadta magyar nyelven. Ő maga is nagy fontosságot tulajdonított a gyermeknevelésnek. Az oktatásban a klasszikus nyelvek háttérbeszorításával a magyar nyelvnek és a reáliáknak kívánt nagyobb teret biztosítani. Magycrra fordította Luther Kis és Nagy kátéját 1750-ben, majd Torkos Andrással együtt az Újszövetséget 1754-ben. Irodalom: Payr Sándor: A peitizmus pedagógiája. Theológiai Szaklapok, : Schmidt János: Szenicei Bárány György... élete és munkássága. Paks, 1940.; MIL.; MÉL. Megjegyzés: Neve Szeniczei előnévvel vált ismertté. A Magyar irodalmi lexikon szerint az Újszövetséget Sartorius Szabó Jánossal és Bárány Jánossal fordította. BÁRÁNY János (Tolna megyében született a XVIII. század első évtizedében.) Evangélikus lelkész, majd püspök ben jenai egyetem polgára ben tér vissza Magyarországra. Kisebb vallásos munkákat írt; nevezetesebbek: lefordította Bárány Györggyel és Sartorius Szabó Jánossal az ó- szövetséget, de az kéziratban maradt, valamint a Dissertationes theologicae. Soproni Ez utóbbi a Nemzeti Múzeum kézirattárában van. Irodalom: RNL.; MIL. Megjegyzés: Neve Szeniczei előnévvel váll ismertté. A Magyar irodalmi lexikon szerint Sartorius Szabó Jánossal és Bárány Györggyel, az Újszövetséget fordította le. BARANYAI DECSI János. (Decs, körül Marosvásárhely, május 15.) Humanista, udvari történeíró, tanár. A vittenbergi és póduai egyetemen tanult. Egy ideig a protestánsok főiskoláján, Tolnán tanított (1592), majd a főiskolával együtt előbb Debrecenbe, majd Erdélybe menekült és Kolozsváron később Marosvásárhelyen vállalt állást. Mint udvari történetíró, munkájában a XVI. század végének történetét, Báthori Zsigmond tetteit örökítette meg. Magyarra fordította Sallustiust (Szeben, 1595.), átdolgozta és magyar közmondásokkal bővítette Erasmus közmondásgyűjteményét (Bártfa, 1598.). Több mint közmondásunkat dolgozta fel, amellyel megteremti a magyar közmondás és kifejezés gyűjtésének alapjait. Művei: Joannis Decii Barovii Commentariorum De rebus Ungaricis. Kiadta Toldy Ferenc. Pest, 1865.; Sinopsis Philosophiae... Wittenbergae, Irodalom: RNL.; MIL.; MÉL.; Toldy Ferenc: Corpus grammaticorum linguae Hungarlcae veterum. Pest, 1866.; Toldy Ferenc: Decsi János. = összegyűjtött munkái. 1. köt. Pest, 1868.; Ballagi Mór: Baranyai Decsi János és Kisviczai Péter közmondásai. Bp ; Szabó Károly: Adatok Decsi János életéhez. Bp ; Pataki: Megyénk történelmi. Megjegyzés: Családi neve Czimor János volt, de a tudományban Baranyai Decsi János néven ismeretes. BARTAL-család Faddi földbirtokos család. Bartal György reformkori Tolna megyei politikus. Bartal Aurél jelentős történelmi munkásságot folytatott. Müvei: Bartal Aurél: A Beleházi és Ethrekarchai Bartal-család. Karcag, 1937.; Apu (Bartal Aurél):,,Napsugár" György élete és halála. H. n. <1936.); Bartal Aurél: Fadd monográfiája. Pécs, Irodalom: Bodnár Gárdonyi: Bezerédj.; Bodnár: Bezerédj. BARTAL György (Pozsony vármegye, szeptember 20. Fadd, október 25.) Liberális politikus, miniszter. Tolna megyében hivatalnokoskodott, 1848-ban képviselő lett. Debrecenbe is követte a kormányt, Szemere kormányában elvállalta a pénzügyi ál lom titkárságot. A szabadságharc leverése után bebörtönözték ben Tolna megye alispánja lett 1865-től a Helytartótanács másodelnöke. A kiegyezés után csatlakozott a Deák-párthe z. A Bittó-kormány földművelés-, ipar- és ke ^skedelemügyi minisztere volt. Irodalom: RNL.; MÉL. BARTHA Miksa (Simontornya, Simontornya, 1919.) Irodalom: K. Balog: Éh. BARTÓK Béla (Nagyszentmiklós, március 25. New York, szeptember 25.) Zeneszerző, zongoraművész, zenetudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Népdalgyűjtő útjain gyakran felkereste Tolna megyét. Jelentős gyűjteményének, a Magyar Népda.oknak (1924), közel egyharmadát Iregszemcse és Ozora környékén gyűjtötte. Művei: Bartók Béla műveinek részletes bibliográfiáját a Zenei lexikon. Főszerk.: Bartha Dénes. 1. köt. Bp közli. Irodalom: Documenta Bartokiana füzet. Bp ; Kodály Zoltán: Bartók Béla operája. = Nyugat VI.: Kodály Zoltán: Bár ók Béla gyermekkarai. = Énekszó ; Kodály Zoltán: Bar ik Béla az ember. = Zenei Szemle szám.; Kot ly Zoltán: Bartók emlékezete. = Zenetudományi Tanulmá,yok. III ; Kodály Zoltán: A folklorista Bartók. = Uj Zenei Szemle. I ; ifj. Bartók Béla: Apámról. Zenetudományi Tanulmányok. III Kosztolányi Dezső: Bartók Béla. = Pesti Hírlap május 31.; Molnár Antal: Bartók Béla, Táncjátéka alkalmából. Bp ; Molnár Antal: Bartók művészete, emlékezésekkel a művész életére. Bp Molnár Antal: Bartók Béla, az ember. = Alföld. VII ; Szabolcsi Bence: Bartók és a népzene. Uj Zenei Szemle. I ; Szabolcsi Bence: Bartók Béla élete. = Csillag. IX : Demény János: Bartók Béla tanuló évei és romantikus korszaka ; Demény János: Bartók Béla művészi kibontakozásának évei. Találkozás a népzenével, : Kroó György: Bartók Béla színpadi müvei. Bp ; Szegő Júlia: Bartók Péla élete. Bukarest, 1964.; Ujfalussy József: Bartók Béla. Bp ; Pataki: Tm kalauz. Megjegyzés: A fenti bibliográfia válogatás. Részletes irodalmat közöl a Zenei lexikon. 1. köt. és a Magyar életrajzi lexikon 1. kötete.

14 BÁTTASZÉKI BENEDEK BATTASZÉKi Lajos (Bátaszék, szeptember 20. Bp február 15.) Ügyvéd, újságíró. A budapesti és bécsi egyetemen végezte jogi tanulmányait ben Nagyváradon jogi irodát nyitott. Itt szerkesztette a Nagyvárad, a Biharmegyei Közlöny, majd a Nagyváradi Lapok című újságokat től Békéscsabán élt, ahol a Békés, Békésmegyei Közlöny és az Alföldi Lapok című újságokat szerkesztette ben Aradra ment, ahol nyomdát létesített és szerkesztette az Aradi Közlönyt, valamint az Alföldi Újságot. Cikkeiben síkra szállt a nők jogainak kiterjesztéséért. Jelentós szerepe volt a vidéki sajtó fellendítésében. Művoi: Legyen világosság. Bp ; A vérvád. Bp Irodalom: Nagyné Szegvári Katalin: A nők művelődési jogalét folytatott harc hazánkban. Bp ; MÉL. BAUMGARTEN Sándor (Dunaföldvár, január 24. Bp., május 31.) Építész. A budapesti műegyetemen tanult. Több mint 300 vidéki iskolát tervezett. Steindl Imre, Hauszmann Alajos és Wéber A. irodájában dolgozott től önálló tervező volt, majd a vallás-, és közoktatásügyi minisztérium építési osztályát vezette. Fő művei a Tudományegyetem központi főépülete, a volt Erzsébet Nőiskola, a Vakok Intézete. Leohner ödön építésznek segítségére volt a budapesti postatakarékpénztár tervezésekor, önálló művei eklektikus stílusban készültek. Irodalom: ML.; MÉL. BEATRIX, Aragóniai (Nápoly, november 14. Nápoly, szeptember 12.) Irodalom: Berzeviczy Albert: Beatrix, magyar királyné. Magyar Történelmi Életrajzok. 52. Bp ; PNL.; MÉL. BEKACH-nemzetség monos- Tolna megyei földesurak, a madocsoi tor alapítói. Irodalom: RNL. BÉLA, I. I. Mátyás magyar király második felesége december 22-én koronázták magyar királynénak tól I. Mátyás király átengedte Beatrix királynénak a simontornyai vár tulajdonjogát. (1016. körül július augusztus.) 1061-tő! 1063-ig Magyarország királya december 6-án Székesfehérváron koronázták meg. Trónra lépését a pogánysághoz húzó, a feudális állami és társadalmi rend ellen támadó elemek lázadása követte, Vata fia János vezetésével. A lázadást I. Béla király leverte. Gyakori tartózkodási helyén, Szekszárdon, fi kereszténység támogatására, 1061-ben bencés apátságot alapított. Fia, a későbbi I. Géza, kívánságára ide temettette el. Irodalom: Hóman Bálint Szekfű Gyula: Magyar történet. Bp ; Fraknói Vilmos: A szekszárdi apátság története. Bp ; Kertész János: Aliseától Szekszárdig. Bp ; Vörösmarty Mihály: Korona és kard. Elbeszélő költemény.; I. Béla szekszárdi sírhelyét megállapították a vármegyei Levéltárban. Tolnamegyei Újság Június 5.; PNL.; RNL.; Pataki: Megyénk történelmi.; Pataki: Tm kalauz.; MÉL. BÉLA, ü. (Vak) ( február 13.) 1131-től 1141-ig Magyarország királya. Gyakori tartózkodási helye volt Tolna között bencés apátságot létesített Dunafödvárott. Az apátság védelmére emelt torony a XIV XV. századból való ban égett le, azóta Csonka torony a neve. Irodalom: Hannenhelm Ungern unter Béla II. und Géza I!, in seinen Beziehungen zu Deutschland. Jena 1884.; Márki Sándor: Arad vármegye és Arad szabad királyi város története. Bp ; Fejérpataki László: Béla Király névtelen jegyzőjének hasonmás kiadása. Bp ; RNL.; MEL.; Pataki: Tm kalauz. ' BENCZE Ferenc Szekszárd, augusz- (Szekszárd, tus 17.) Irodalom: A két forradalom.; Negyven esrtendővel ezelőtt. = Tolna megyei Népújság március 14.; K. Balog ; Éh. BENCZE Feienc (Bataszék, augusztus 19. Bp 1926.) Festő. A budapesti Mintarajziskolában és c bécsi Akadémián végezte tanulmányait. Pozsonyban és Baján dolgozott, később Újpesten telepedett le. Kezdetben életképeket, majd arcképeket festett. Szakirodalmi munkássága is jelentős. Irodalom: ML. BENEDEK Mihály (Nagydorog, Debrecen, április 23.) Prédikátor, református püspök. Debrecenben, Bázelben, Franekerben, Oxfordban tanult től lelkész, később püspök. Számos egyházi beszédet, történeti munkát írt. Nyelvészettel is foglalkozott. Egyik szerkesztője az ben megjelent Debreceni grammatikának. Négy egyházkerület megbízásából énekeskönyvet szerkesztett. Művei: Útmutatás a keresztény vallás előadására. Bp Irodclom :,KNL.; MÉL.

15 BENYOVSZKY BESZÉDES BENYOVSZKY-cscjlád Tolna megyei földbirtokos család. Kastélyuk Tengelicen volt. A kastély parkját növényritkaságai miatt védett parkká nyilvánították. Irodalom: Pataki: Tm kalauz. BERÉNYI László Bp., de- (Paks, szeptember 4. cember 17.) Újságíró, kritikus. Budapesten és Bécsben tanult, majd több országban tanulmányutat tett től jelentek meg versei, színdarabjai, kritikái a fővárosi Icpokban. A Nemzet című lap segédszekesztője, 1879-ben megalapította a Magyar Föld című közgazdasági napilapot. A Pesti Hírlap és a Budapesti Hírlap című lapoknál munkatárs, vezércikkíró, közgazdasági rovatvezető. Irodalom: RNL.; MÉL. BERNÁT János (Nak, Monrovia, 1964.) Festőművész. Külföldön élt. Végakarátanak megfelelően fiatalkori festményeit szülőföldjének hagyományozta. Irodalom: Amerikai magyar festőművész Hagyatéka Szekszárdon. Magyar Hírek november 27. BERTALAN Margit Id. MIHALIK BERTÓK Róbert Gézáné (Ismeretlen, Szekszárd, augusztus 10.) Irodalom: Mindenkihez!" = Tolna megyei Népújság március 21.: A két forradalom.; Tolna megye.; K. Balog: Éh. BERTÓK Róbertné sz. Dezső Mária Szekszárd, augusz- (Szekszárd, tus 17.) Irodalom: Anyát gyilkoltak. = Tolna megyei Népújság március 8.: K. Balog: Tolna megye.; Tolna megye.; K. Balog: Éh. BERZE NAGY János (Bessenyő, augusztus 23. Pécs, április 6.) Néprajztudós, tanár ben bölcsészdoktori címet kapott. A tanügyigazgatásba^ dqlqozott különböző beosztásokban^^ aflomasnelyeken, több éven át Szekszárdon is. Mesekatalcgusa a magyar népmesék első korszerű rendszerezése. Müvei: Heves megyei nyelvjárás. Bp ; Népmesék Heves- és Jász-Nagykun-, Szolnok megyékből. Bp ; A néphagyományok kutatásának fontossága és módszere. Bp ; A csodaszarvas mondája. Bp ; Tájékoztató Baranya vármegye magyar népe szájhagyományainak és szokásainak gyűjtéséhez. Bp ; Szent László füvéről szóló monda. Bp ; Mese. = Magyarság néprajza. 3. köt. Bp ; Baranyai magyar néphagyományok. Bp ; Baranyai népmesék. Bp ; Szendrey Zsigmond. Bp ; Égig érő fa. Bp ; Magyar népmesétípusok. Bp Irodalom: Várkonyi Nándor: Emlékezés Berze Nagy Jánosra. = Tolna megyei Népújság július 11.; MIL.; MÉL. BESZÉDES Ferenc (Ókanizsa, 1789.? ) Vízépítő mérnök. Folyamszabályozásról szóló szakirodalmi tevékenysége jelentős >olt. Több írása jelent meg a Gazdasági Lapokban is. Az 1830-as évektől Tolna vármegye mérnöke volt. Irodalom: Fodor: Magyar vízimérnököknek. BESZÉDES József (Magyarkanizsa, február 13. Dunaföldvár, február 28.) Vízépítő mérnök. Tanulmányait Szegeden, Egerben és Budapesten végezte ban szerezte meg oklevelét, 1819-ben filozófiai doktorátust nyert. Gyakorlati tevékenységét ben a megyénkben kezdi, a Sárvizi Nádor Csatorna Társulatnál, majd Veszprém, Komárom, Pozsony, Nyitra vármegyékben is végzett vízrendezési munkát tól a Sárvíz-szabályozás mérnöke. Simontornya és Pálfa között kb kh-t csapol le, elkészíti a Kapós szabályozási tervét között a Duna baja -bátai szakaszát szabályozta és megépítette az árvédelmi töltéseit, amellyel a Sárköz gazdasági ármentesítését is biztosították. Jelentős munkája Arad megyében a Nádor malomcsatorna építése, mely az első ipari célú csatornánk. Elsőként foglalkozott az Al-Duna szabályozásának gondolatával. Elkészíti a Duna Tisza csatorna, valamint egy Kolozsvártól Grázig vezető hajózható csatorna tervét. Számos egyéb vízrendezési-, és csatornatervek mellett a szakirodalom is sokat köszönhet Beszédes Józsefnek, akit a magyar nyelvű műszaki irodalom egyik megteremtőjének tekinthetünk. Művei: Magyarország vízépítészetéről. Pest 1331.; Kolozsvártól Grázig hajózható országos nagy csatorna. Pest 1B39.; Mérnöki iránylatok. Pest 1843.; Duna tiszai hajózható csatorna.?. Irodalom: Sárközy Imre: Régibb vfzimérnökeink életéből. Bp ; Károlyi Zsigmond: Beszédes József élete és működése. Bp ; Fodor Ferenc: Beszédes József. = Vízügyi Közlemények szám.; Fodor Ferenc: Institutum Geometricum. Bp ; Erdős Jenő: A..Kolozsvártól Grátzig hajózható Országos Nagy Csatorna" tervezője, Beszédes József. Élet és Tudomány szám.; László Ferenc: A reformkor kiváló mérnöke: Beszédes József. = Élet és Tudomány szám.; Környei Elek: Szobrot kapott a Sió partján Beszédes József, a nagy vízimérnök. = Magyar Nemzet május 18.; László Ferenc: Beszédes József a reformkor kiváló vízimérnöke ( ). = Vízgazdálkodás március 1.; László Ferenc: Méltó emléket állítottak Siófokon Beszédes Józsefnek, a reformkor kiváló mérnökének. = Vízgazdálkodás június 2.; Magyar műszaki alkotók. Bp ; Kiss: Simontornya.; Békés: Hazádnak.; Pataki: Megyénk történelmi.; MÉL. Megjegyzés: Beszédes József születési évét a kézikönyvek és a cikkek többsége 1786-ra teszi.

16 BESZÉDES BICSÉRDY BESZÉDES Kálmán (Dunaföldvár, augusztus 4. Konstatinápoly, május 3.) Festő. Bécsben és Olaszországban végezte tanulmányait. Olaszországból hazatérve képeslapok számára készített illusztrációkat tól haláláig Konstatinápolyban élt, ahol a tűzoltóság szervezésében ért el érdemeket. Sokat fáradozott a Rákóczi-hamvak hazaszállítása és a rodostói templom restaurálása érdekében. Több cikke, tárcája jelent meg a korabeli magyar lapokban. Irodalom: Megemlékezés. "" Századok ; Egy konstantinápolyi magyar halála. Tolnavármegye május 21.; RNL.; ML.; MÉL. BEZERÉDJ Amália (Szentivánfa, április 15. Máriavölgye, szeptember 21.) A magyar gyermekirodalom és kisdedóvás úttörője. Bezerédj István Tolna megye földbirtokos felesége. Magas műveltségű: németül, franciául, angolul beszélt, szépen énekelt, hárfázott, festett. Flóri nevű kislányának meséket, történeteket, verseket írt, majd ezeket Flóri könyve címen kiadta. A könyvhöz illusztrációkat, kottákat készített. Könyvével a magyar gyermekirodalom úttörőjévé vált. Nagy szerepe volt a megye első óvodájának felállításában és a hidjai népiskola létésítésében. Müvei: Flóri könyve. Pest 1836.; Földesi estvék. Olvasókönyv a magyar ifjúság számára. Buda 1840.; Novellen und Erzählungen. Pest Irodalom: Szondy György: Bezerédj Amália. Debrecen 1937.; Kodály Zoltán: Zene az óvodában. = Magyar Zenei Szemle ; Drescher Pál: Régi magyar gyermekkönyvek. Bp ; Prahács Margit: Zene a régi óvodákban. = Zenetudományi tanulmányok. Bp ; Bauer Tiborné: Egy reformkori gyermekkönyv 125. évfordulójára. = Magyarországi óvónőképző Intézetek Tudományos Közleményei ; Bodnár Gárdonyi: Bezerédj.; Bodnár: Bezerédj.; Pataki: Megyénk történelmi.; Pataki: Tm kalauz.; RNL.; MPL.; MIL.; ZL.; ML.; MÉL. Megjegyzés: A Magyar irodalmi lexikon az írónő születési helyét tévesen Szentistvánfiára teszi. BEZERÉDJ Imre (? Sárospatak, december 17.) Kuruc brigadéros, Tolna megyei birtokos nemes. A kurucok oldalán harcolt és a dunántúli harcokban tette ismertté nevét vitézségével. A szabadságharc idején Pálffy János császári tábornokkal az átállás feltételeiről tárgyalt. Tervét leleplezték a szintén áruló Bottka Ferenccel együtt. A kuruc hadi bíróság mindkettőjüket halálra ítélte és Sárospatakon kivégezték őket. Irodalom: Lukinich Imre: Bezerédj árulásáról. = A Bécsi Történeti Intézet Évkönyve. Bécs 1933.; RNL.; MÉL.; Kiss: Simontornya : Pataki* Tm kalauz. BEZERÉDJ István (Szerdahely, november 28 Hidja, március 6.) Reformpolitikus, Tolna megyei földbirtokos. A Tolna megyei reformellenzék egyik megszervezője, 1830-tól országgyűlési követ. Az első földesúr, aki 1836-ban örökváltsági szerződést kötött a jobbágyaival és az elsők egyike, aki után önként adófizetést vállalt ban Brunszvik Terézzel, Kossuth Lajossal és Szentkirályi Móriccal megalapította a Kisdedóvó Intézeteket Magyarországban terjesztő Egyesületet. A selyem hernyótenyésztés fellendítése érdekében szederegyletet alapított ben országgyűlési követ. Tagja volt a Honvédelmi Bizottmánynak, ott volt a debreceni Függetlenségi Nyilatkozat megszavazásánál, annak ellenére, hogy a liberálisokkal, a béke híveivel tartott. Haynau halálra ítélte, de kegyelmet kapott és hidjai birtokán élt haláláig rendőri felügyelet alatt. Művei: Követi jelentése Tolna vármegyének az esztendei július 5-én tartott közgyűlési jegyzőkönyvéből. Pest Irodalom: Csengery Antal: Magyar szónokok és statusférfiak. Pest 1851.; Leopold Samu: Bezerédj az örök igazság. = Budapesti Szemle ; Barta István: Bezerédj István ( ). = Élet és Tudomány szám.; Varga Jónos: A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban. Bp ; Bodnár Gárdonyi: Bezerédj.; Bodnár: Bezerédj.; Pataki: Megyénk történelmi.; RNL.; MÉL.; Pataki: Tm kalauz. BEZERÉDJ Pál (Sopron, március 17. Hidja, január 21.) Tolna megyei földbirtokos, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. A Weichenstefani gazdasági főiskola elvégzése után több évet töltött külföldön ban megbízást kapott selyemhernyó-tenyésztésünk országos rendezésére ben megalapította az Országos Selyemtenyésztési Felügyelőséget. Tolnai selyemgyára 1898-ban épült, 1900-tól üzemelt. Itt dolgozták fel az egész ország selyemgubóját fonallá. Textilgyára főként exportra dolgozott. A selyemhernyótenyésztés és a fonóipar fellendítése mellett jelentős volt a szakirodalmi tevékenysége is. Cikkei főleg a Magyar Ipar, Köztelek és a Nemzet cimű lapokban jelentek meg. Müvei: Jelentés a selyemtenyésztés emelése céljóból folyama, tosított intézkedésekről. Bp ; Néhány szó Magyarország selyemtenyésztéséről és selyemiparáról. Szekszárd 1896.; Néhány szó a községi faiskolákról és befásításról, tekintettel selyemtenyésztésünk érdekeire. Bp ; A selyembogarak veszedelme. Szekszárd 1900.; A Tolnai, Győri és a Komáromi M(agyar) Kir<ályi> Selyemfonóval kapcsolatban létesített munkásotthon három évi működése Szekszárd 1913.; Jelentés Magyarország selyemiparának állásáról és fejlődéséről és 1883-ban. Bp ; Jelentés... Magyarország selyemtenyésztésének és selyemfonó iparának állapotáról az évben... Szekszárd Itodalom: Gaal Jenő: Bezerédj Pál t. tag. emlékezete. = Magyar Tudományos Akadémia. Emlékbeszédek. XVII.; Máday Izidor: Bezerédj Pál emlékezete. Bp ; Németh Antal: A magyar selyemipar története. Bp ; Bezerédj Pól emlékének megörökítése az Országos Selyemtenyésztési Felügyelőség félévszázados jubileumán. Tolnamegyei Újság február 15.; RNL.; Hirn: Tm fejek.; Pataki: Tm kalauz.; MÉL. BICSÉRDY János (? ) Miniatürfestö és illusztrátor között működött. Szekszárdon, majd Pesten élt

17 BOROS ban megbízást kapott a Bécsi Képes lemásolására. Az elkészült másolat a Múzeum tulajdona. Irodalom: ML. BITI ER Illés Pécs, szep- (Apar, 18Ó8. október 22. tember 26.) Krónika Nemzeti Cisztercita szerzetes, pedagógus iskolaigazgató. Számos nevelésügyi cikke jelent meg a szaklapokbcn. Német nyelvi tankönyveket írt iskolai használatra bevezetőkkel látta el Schiller és Goethe műveit Müvei: A középiskolai reform. Bp ; A család és a nevelés. Bp ; A háború nevelő értéke. Bp ; Salse dicta. Latin mondások szállóigék. Irodalom: MPL.; MÉL. BLOCH Ferenc (Fadd, 1889 Fadd, augusztus 16.) Irodalom: Tolna megye.; K. Balog: Éh. BLUM Ferenc Id. VIRÁG Ferenc BODNÁR István (Dabolc, 1663, december 22. Szekszárd, november 10.) Iró, újságíró, Tolna vármegye gyámpénztárosa, a Tolnamegyei Takarék és Hitelbank igazgatója. Szekszárdon a Közérdek és a vele egyesült Tolnavármegye című lapok felelős szerkesztője ben Beregszászon a Szünóra című szépirodalmi lapok szerkesztője. Szépirodalmi munkái, cikkei, humoreszkjei a fővárosi és a Tolna megyei lapokban jelentek meg Bezerédj Istvánról írt történelmi munkáját a Történelmi Társulat pályadíjjal jutalmazta. Müvei: Bezerédj István. Társszerző: Gárdonyi Albert köt. Bp ; Bezerédj István és a százéves Szekszárdi Kaszinó. Szekszárd 1942.; Tiszavirágok : Béri-Balogh Adám, Bornemissza János. Bp ; Alkonyat. Bp ; Ebéd előtt. Bp ; Hungária él. Bp ; Feltámadás. Bp ; Három piktor pongyolában. Bp ; Az én falum árnyékában. Bratislava Pozsony 1938.; Mesemondás, tárcák, elbeszélések köt. Bp. Pécs ; Vidám epizódok a szekszárdi dalárda életéből. Szekszárd 1930.?; Garay-album. Bp ; Szabadságharcunk ozorai diadala. Szekszárd 1937.: Béri Balogh Adám a vértanúhalált halt kuruc brigadéros. Szekszárd 19??.; Liszt Ferenc Szekszárdon. = Tolnamegyei Újság április 20. május 11. Irodalom: Herczeg Ferenc: Előszó. = Bodnár István: Mesemondás köt. Bp. Pécs ; RNL. Kiegészítés. BODNÁR Jenő (Szekszárd, május 17. Bp., június 9.) Színész től tagja a Nemzeti Jellemszerepeket játszott. Irodalom: MÉL.; SZL. Színháznak. BODÓ-család, györgyi Földbirtokos család. A Mezőföld és Hegyhát közti átjárót, gázlót védő mocsárvár (Anyavár) a középkorban a főúri tekintélyű györgyi Bodócsalád székhelye volt. Irodalom: PNL.; Pataki: Tm kalauz. BODO Ferenc (? _? 1528.) Földbirtokos ben II. Ulászló Bodó Ferencnek Anyavár (Sártornya) tartozékaként adományozta Mede községet, a mai Medinát. Irodalom: PNL.; Pataki: Tm kalauz. BODÓ Gáspár (15. század.) Tolna megyei földbirtokos, királyi asztalnokmester. Együtt nevelkedett Hunyadi János fiaival. Korának jeles tudású férfija volt. Irodalom: PNL. BODÓ Gergely (? ) Tolna megyei földbirtokos ben Mátyás király tárnokmestere. Irodalom: PNL. BONYHA (Bonny) herceg (? ) I. István király unokaöccse. Bonyhád nagyközség névadója. Irodalom: Kálti Márk: Képes krónika. (Ford. és jegyz. Geréb László. Bev. Kardos Tibor.) Bp ; Pataki: Megyénk történelmi.; Pataki: Tm kalauz. BORNEMISZA János (? Pozsony, október 7.) Kincstartó, budai várnagy, pozsonyi főispán. II. Lajos király nevelője. Tolnáról, valószínűleg jobbágy családból származott. Irodalom: MÉL. BOROS Ferenc (19. század első fele.) Festő. Szekszárdon élt ban Scitovszky János pécsi püspök megbízásából festett a szászvári templom szentélyében. Irodalom: ML. BOROS Nepomuk János Szekszárd, Szekszárd, 1855.) Festő. Bécsben és Münchenben tanult. Szekszárdon telepedett le. Sokat dolgozott a pécsi egyházmegye számára. Életében mintegy 700

18 BOTTYÁN CSALLÁNY képet festett, köztük 200 arcképet. Egyik képe a hőgyészi plébániatemplomban van. Irodalom: ML.; Pataki: Tm kalauz. BOTTYÁN János (? Lőrinckáta, szeptember 27.) Kuruc generális, a Rákóczi-szabadságharc neves hadvezére októberében állt Rákóczi mellé, aki kinevezte generálissá tavaszán a dunántúli átkelés biztosítására Dunakömlőd vidékén emeltette Bottyán várát őszén kiszorította a Dunántúlról a császári sereget, majd 1707-ben a túlerő ellen megvédte ezt az országrészt. Magas kora ellenére élete utolsó napjáig hadban volt, s a katonai táborban halt meg. Művei: Bottyán János vezénylő tábornok levelezései. Kiad. Thaly Kálmán. Bp Irodalom: Thaly Kálmán: Bottyán János. Pest 1865.; Kiss: Simontornya.; Várkonyi Ágnes: Vak Bottyán. Bp ; Várkonyi Ágnes: Az ismeretlen Vak Bottyán. = Történelmi Szemle szám.; Várkonyi Ágnes: Két pogány közt. A Rákóczi-szabadságharc története. Bp ; Köpeczi Béla Várkonyi Agnes, R.: II. Rákóczi Ferenc. Bp ; Békés: Hazádnak.; Lipták Gábor Zákonyi Ferenc: Veszprém megye a szabadságküzdelmekben. Veszprém 1957.; PNL.; RNL.; MSL.; Bánkuti Imre: Tolna megye a Rákóczi-szabadságharcban. == Tanulmányok Tolna megye történetéből. 2. Szekszárd 1969.; Szász Imre: Szól a sip. Regény. Bp ; Várkonyi Ágnes: A kuruckor hősei. Történelmi elbeszélések. Bp ; Vitányi János: Újvári kaland. Regény. Bp Megjegyzés: Bottyán János a török elleni harcokban elvesztette fél szemét, amiért katonái és az utókor Vak Bottyán János néven említi. BÖHM (CSEH) Ferenc (Bécs, 1733.? 1800 után?) Vízépítő mérnök. Kezdetben a helytartótanács alkalmazottja, majd az Eszterházyak uradalmi főmérnöke. Közel 60 mocsarat, tavat tett művelhető területté, malomcsatornákat épített. A Sárvíz-csatorna szabályozási tervéért Tolna megye megbecsülését érdemelte ki. Részt vett a Tolna megyei Duna-szakasz szabályozásában is, Tolnától Bátáig hét mérföldnyi töltést tervezett. Irodalom: Sárltözy Imre: Böhm Ferenc. Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Heti Értesítője ; Magyar műszaki alkotók. Bp ; Pataki: Megyénk történelmi.; Pataki: Tm kalauz.; MÉL. Megjegyzés: ben munkásságának elismeréséül nemességet nyert s nevét Cseh-re változtatta. BRISITS Frigyes (Máza, Vác, december 7.) Irodalomtörténész tól cisztercita pap, 1914-től középiskolai tanár, 1935-től egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Jelentősek Vörösmarty-kutatásai. Müvei: Vörösmarty Mihály kiadatlan költeményei. Bp ; A Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty-kéziratainak jegyzéke. Bp ; Vörösmarty Mihály és az Akadémia. Bp ; A magyar irodalom története a XIX. század első felében. Bp Irodalom: Ágoston Imre: Brisits Frigyes hetven éves. Vigília szám.; Bencédy József: Brisits Frigyes. Irodalomtörténeti Közlemények szám.; MIL. BUBICS Zsigmond (Ozora, március 11. Baden, május 22.) Püspök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Történelmi tanulmányaiban főleg a 17. századdal, Buda visszafoglalásával foglalkozott. Értékes képzőművészeti gyűjteményét a kassai múzeumnak, iparművészeti gyűjteményét a Budapesti Iparművészeti Múzeumnak ajándékozta. Művei: Magyarországi várak és városoknak a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában létező fa- és rézmetszetei. Bp ; A középkori miniature-festészetről. Bp ; Az Esterházycsalád története. Bp ; A miniature festészetről. Bp ; Cornaro Frigyes velencei bécsi követnek jelentései Budavára visszavételéről Bp ; Esterházy Pál Mars Hungaricusa. Bp Irodalom: Ortvay Tivadar: Bubics Zsigmond. = Századok ; Hajnóczi József: A Bubics-ügy. Bp ; Ortvay Tivadar: Emlékbeszéd Bubics Zsigmond t. tag felett. Bp ; RNL.; MÉL. BUZLAY Dénes Id. GERGELYLAKY BUZLAY Dénes CHOLNOKY László (Ozora, május ) Pécs június Vegyész, gyógyszerész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Kossuth-díjas. A Pécsi Tudományegyetem, majd a Pécsi Orvostudományi Egyetem tanára, rektora. A szerves kémia keretében a karotinoidok kémiájával foglalkozott. Kutatásai problémaköréből számos dolgozata jelent meg a hazai és külföldi szaklapokban. Művei: Die Chromatographische Adsorption;methode. Wien Irodalom: MÉL.; OL. CSÁKÁNY Lajos (Bonyhád, május 16.) A Magyar Tanácsköztársaság idején Bonyhádon a lakáshivatal vezetője volt. A proletárhalalom leverése után bebörtönözték. Három hónapig tartották börtönben. Irodalom: K. Balog János: Csákány Lajos. Kézirat. Tolna megyei Levéltár. CSALLÁNY Gábor (Tolnatamási, május 10. Bp., január 31.) Szakíró, múzeumigazgató ban került Szentesre, ahol 1897-ben lerakta a szentesi Csongrád Vármegyei Múzeum alapját. Létrehozta a Szentesi Torna Egyletet, a Szentesi Sakk Kört, 1900-ban a Szentes című újságot. Több száz cikket, tanulmányt írt, melyek országos szaklapokban és a szentesi lapokban jelentek meg. Művei: Az őskor régészeti szempontból és különös tekintettel Szentesre s környékére. Szentes 1890.; Attila székhelye és sírja Szentes határában Donáton. Szentes 1890.; Avarkori és IX XIII. századi magyar leletek a szentesi múzeumban. Szeged Irodalom: MÉL.

19 CSÁNY CSÓK CSÁNY László (Csány, október 10.) Politikus, közlekedésügyi miniszter, Zala megyei földbirtokos június 2-től Zala, Somogy, Baranya, Tolna és a Jellasics ellen küzdő dunántúli sereg kormánybiztosa. A szabadságharc bukása után Haynau felakasztatta. Irodalom: Eissen Gyula: Csányi László pályája. Arad 1917.: Barta István: Kossüth és Csányi. = Századok szám.: Barta István: Csányi László. Élet és Tudomány szám.; MÉL.; Illyés Gyula: Fáklyaláng. Dráma. Bp CSAPÓ Dániel (Győr, március 21. Pest, augusztus 5.) Agrárpolitikus, szakíró, földbirtokos től 1836-ig Tolna vármegye alispánja, és országgyűlési követe a reformkorban. Tengelici birtokát mintagazdasággá fejlesztette. Tevékenyen részt vett a Ferenc-csatorna létrehozásában. Fellendítette a dohány-, és a kendertermelést Tolna megyében. Sikereket ért el a mezőségi futóhomok megkötésében, fásításában, termékennyé tételében. Javaslatokat dolgozott ki a mezőgazdasági szakoktatás megszervezésére, amelyet az országgyűlés is elfogadott. Az Országos Magyar Gazdasági Egylet 1839-ben alelnökévé választotta. Müvei: Kérdezősködő magyar nyelvmester. Pest 1833.; Gazda sági kistükör. Buda Irodalom: Galqóczy Károly: Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület emlékkönyve. 1. Bp ; Mezőgazdasági lexikon. Szerk. Muraközy Tamás. 1. köt. Bp ; Puskás Attila: Tolnavármegye közgyűlésének szerepe a reformkorban. Tolna megyei helytörténeti füzetek. 2. Szekszárd 1970.; Bánkuti Imre: Reform, forradalom és nemzeti függetlenség. Tolna megyei helytörténeti füzetek. 2. Szekszárd 1970.; Garay János: Emlékáldozat. Vers.; Pataki: Megyénk történelmi.; Bodnár Gárdonyi: Bezerédj.; Bodnár: Bezerédj.; Pataki: Tm kalauz.; RNL.; MÉL. CSAPÓ Vilmos (Dunaszentgyörgy, december 4. Dunaszentgyörgy, szeptember 3.) 1848-as honvédtiszt, Tolna vármegyei nemzetőrség őrnagya. Az 1848-as ozorai győzelem fő részese novemberében ezredesi rangot kapott. A szabadságharc bukása után súlyos várfogságot szenvedett. Irodalom: Varga János: Népfelkelő és gerillaharcok Jellasics ellen 1848 őszén. Bp ; Horváth Árpád: A Tolna megyei 1848-as szabadságharcosok nyomában. = Tanulmányok Tolna megye történetéből. 1. Szekszárd 1968.: Illyés Gyula: Ozorai példa. Színmű. Bp ; Békés: Hazádnak.; Pataki: Megyénk történelmi.; Pataki: Tm kalauz.; MÉL. CSÁSZÁR! LÓSY Pál (Madocsa, Fülöpszállás, máius 23.) Református lelkész től 1811-ig Kecskeméten tanár. Ekkor írta Deák Grammatika, Deák olvasókönyv és A három botsai pusztabeli juhászoknak együtt való beszélgetések című munkáit. Irodalom: A Református Főgimnázium Értesítője ; Joós Ferenc: A vándorszínészettől az állami színházig. Kecskemét 1957.; Váry István Heltai Nándor: Kecskemét jelesei. Kecskemét 1968.; Nevezetes emberek Bács-Kiskunban. Kecskemét 1971.; Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I XIV. Bp Megjegyzés: Szinnyei József: Magyar író élete és munkái és a Nevezetes emberek Bács-Kiskunban című művek adatai szerint a helyes névalak: Császári Lózsi Pál, a születési hely: Otvöskónyi. CSÁTI Demeter (16. század.) Költő, Ferences szerzetes. Több kolostorban megfordult. Pannónia megvételéről szóló latin énekét Ozorán írta, mely a honfoglalás eseményét, a fehér ló mondáját örökíti meg. Irodalom: MIL.; MÉL.; Pataki: Tm kalauz. CSÉBY József (Pécs, Cece, 1919.) Irodalom: Munkásmozgalmunk harcosai. Pécs ; Értesítjük elvtársainkat... = Tolna megyei Népújság október 17.; K. Balog János: Negyven esztendővel ezelőtt... = Tolna megyei Népújság március 14.; Kövendy Sándor: A proletárdiktatúra Szekszárdon. = Sarló és Kalapács. Moszkva 1935.; Eltemették Cséby József és Cséby László elvtársakat. = Népszabadság október 19.; Kapalyag Imre: A Cséby-testvérek. Népszabadság október 18.; Megtalálták Cecén az 1919-ben kivégzett Cséby László és Cséby József sírját. = Népakarat augusztus 22.; Takács József: Kőbe vésett emlékezés. = Fejérmegyei Hírlap március 26.; A két forradalom.; K. Balog: Éh. CSÉBY László (Pécs, Cece, 1919.) Irodalom: Munkásmozgalmunk harcosai. Pécs 1963.; Értesítjük elvtársainkat... = Tolna megyei Népújság október 17.; Takács József: Kőbe vésett emlékezés. = Fejérmegyei Hírlap március 26.; Kapalyag Imre: A Cséby-testvérek. = Népszabadság október 18.; Eltemették Cséby József és Cséby Tászló elvtársakat. = Népszabadság október 19.; Megtalálták Cecén az 1919-ben kivégzett Cséby László és Cséby József sírját. = Népakarat augusztus 22.; A két forradalom.; K. Balog: Éh. CSEH Ferenc Id. BÖHM Ferenc CSEHÁK Péter (Fadd, Fadd, augusztus 8.) Irodalom: K. Balog: Éh. CSIFFÁRY Kálmán (Tolna, <1861?> Tolna, október 7.) Irodalom: K. Balog: Éh. CSÓK István (Sáregres, február 13. Bp., február 1.) Festő, Kossuth-díjas kiváló művész. A budapesti Mintarajztanodában Greguss János, Székely Bertalan, Lötz Károly, a müncheni akadémián

20 CSORDÁS DEÁK Löfftz, Hackl, a párizsi Julian Akadémián Bouguereau, Robert-Fleury növendéke volt. Több ízben tartózkodott Tolna megyében. Híresek a Dunaföldváron festett tájképei, a sárközi és a sárszentlőrinci képei. Müvei: Emlékezéseim. Bp Irodalom: Farkas Zoltán: Csók István. Bp : Murányi- Kovács Endre: Csók István emlékezete. = Népszabadság szám.; Sógor Mária: Kiállítás Dunaföldváron. Tolna megyei Népújság december 7.; Csók István halálára. «= Tolna megyei Népújság február 3.; ML.; MÉL. CSORDÁS Ferenc (Bölcske, Dachau? 1944.) Irodalom: K. Balog: Éh. Tanár, irodalomtörténész. Tanulmányait a budapesti egyetemen, Bécsben és Rómában végezte. Több gimnáziumban, technikumbari 1953-tól az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen tanított. Jelentős munkásságot fejtett ki a tankönyvek kiadásában, szerkesztésében. Számos cikke és tanulmánya jelent meg. Szerkesztésében jelent meg Iriarte műveinek gyűjteménye. Művei: Szovjet írók. Bp ; Szöveggyűjtemény a 20. század magyar és szovjet irodalmából. Bp irodalom: Vargha Kálmán: Dallos Gyögy. = Irodalomtörténet szám.; MIL.; MÉL. DANKÖ Gyula (Nagymihály, Kaposvár, szeptember.) Irodalom: Tolnamegyei Űjság július 31.; K. Balog: Éh. CSOVÍCS Béla ((Ismeretlen, Simontornya, augusztus 12.) Irodalom: K. Balog: Éh. CZENCZ János Szek- (Ostffyasszonyfa, szeptember 2. szárd, január 12.) Festő. Pedagógusként kezdte a pályáját, majd Budapesten művészeti tanulmányokat folytatott. Első jelentősebb sikerét Tükör előtt című képével 1911-ben aratta. Tolna megyében Bátán élt. Képeivel megörökítette a sárközi népviselet gazdag színpompáját ben Szekszárdon, 1959-ben Pécsett volt kiállítása. Több képét a Magyar Nemzeti Galéria őrzi. Irodalom: Meghalt Czencz János festőművész. = Tolna megyei Népújság január 14.; Csányi László: Búcsú Czencz Jánostól. = Tolna megyei Népújság január 15.; ML.; MÉL. CZIMOR János Id. BARANYAI DECSI János CZIRÁKY Gyula (DunaFöldvár, november 14. Dunaföldvár, március 23.) Pap, történész. Bácstopolyán volt pap. Munkássága során Tolna megye történetével is foglalkozott. Müvei: A dunaföldvári vár ostroma és bevétele 1705-ben. Dunnföldvár 1193.; Tolna vármegyei Dunaföldvár múltja és ielonc. Dunaföldvár 1910.; Arpádházi boldog Margit. Kalocsa DALLOS György (Szekszárd, december 22. Bp., 1956 január 25.) DARÓCZY-család Földbirtokos család. Daróczy Zsigmond, a XVI. században, felesége, Paksy Anna révén hatalmas birtokot örökölt a Fejér- és Tolna megyei Paksy-birtokból. Irodalom: Nagy Iván: Magyar családok, 3. köt.; Daróczy Z.: A Daróczyak történetéhez, XXIII.; PNL.; RNL. DARÓCZY Aladár (Paks, február 18. Bp? október 11.) Történész, közgazda. Munkássága során Tolna megye történetével is foglalkozott. Művei: Tolna vármegye. = Közgazdasági Szemle szeptember december.; Tolna vármegye közgazdasági leírása. I. Történelmi rész. Bp Megjegyzés: Családi előneve: Királydaróczy volt. DARÓCZY (? ) Ferenc Földbirtokos, Tolna megye alispánja ben a vármegye kiadta az úrbéri viszonyok rendezése és állandósítása ügyében tett részletes szabályzatát. Irodalom: Horváth Mihály: Maqyarország történelme. Pest 1871.; PNL.; RNL. DEÁK Ferenc (Söjtör, október 17. Bp január 28.) Államférfi, jogtudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A világosi fegyverletétel után Felsőnyékre menekült. Vas Gereben író segítségével a felsőnyéki plébános adott menedéket Deák Ferencnek. Gyakori vendége volt a hidjai Bezerédj és a paksi Szeniczey családnak. Művei: Követjelentés az ki országgyűlésről. Pest 1842.; Deák Ferenc és Herlelendy Károly két követ jelentése az 1832/36. és 1839'40-iki országgyűlésről. Bp ; Az 1847-i Ellenzéki Nyilatkozat. Bp ; Adalék a magyar közjoghoz. Pest 1865.; Deák Ferenc húsvéti cikke és a kiegyezést védő beszéde. Bp ; Deák válasza Kossuth Cassandra-levelére. = Pesti Napló május 30.; Deák Ferenc Beszédei. Bp ; Deák Ferenc emlékezete. = Gondolatok. Bp

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Partnereink 2014/2015 1 Paksi Benedek Elek Óvoda Ifjúság út 1/b 75/510 917 nincs benedekelek@paks.hu Bosnyák Zoltánné Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE

gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, november Balatonboglár, október 26. EMLÉKEZETÉRE gyulai GAAL GASTON Székesfehérvár, 1868. november 30. - Balatonboglár, 1932. október 26. EMLÉKEZETÉRE A Gaal-család származásáról Édesapja Gaal Lőrinc (1844. I. 30. 1907. I. 11.) édesanyja rendesi Bárány

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Kiadási főcsoport bontásban Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 0 2 Családsegítő Szolgálat 4.248 3.239 788 221 3 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 0 4 Egyesített

Részletesebben

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer:

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári Tagintézménye kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer: A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dombóvári kapcsolatrendszere 2014/2015 Helyi kapcsolatrendszer: KLIK Dombóvári Járási Tankerület 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. Járási köznevelési intézmények Iskolák:

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

Tehetségkutató Verseny Bonyhád, november 16. Jegyzőkönyv

Tehetségkutató Verseny Bonyhád, november 16. Jegyzőkönyv 60 m síkfutás, III. korcsoportos fiúk Tehetségkutató Verseny Bonyhád, 2016. november 16. Jegyzőkönyv 1 Hauschl Dominik 2004 Kiss György Ált. Isk. és ÁMK Szászvár 8,90 2 Szentes Ármin 2004 BONI Széchenyi

Részletesebben

Statisztikák a 2014-es HÓDításról

Statisztikák a 2014-es HÓDításról Statisztikák a 2014-es HÓDításról Iskolák (abc sorrendben) Résztvevők száma Átlagpont Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 90 85,58 benjamin 40 99,08 junior 14 63,14 kadét 36 79,31 Apáczai Csere János

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK ÖSSZESÍTÉS nyilt fiú - IV nyilt fiú - V nyilt fiú - VI Strandröplabda Diákolimpia 0. Kispest NEVEZÉSEK nyilt lány IV nyilt lány V nyilt lány VI amatőr fiú IV amatőr fiú V amatőr fiú VI amatőr lány IV amatőr

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben