Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Elsı rész ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Elsı rész (1898-1941)"

Átírás

1 Király Lajosné Bachmann Lili ÉLMÉNYEINK Elsı rész ( ) Gyermekkor Leánykor Anyaság

2 Tartalom Elıszó...1 Legrégibb emlékeim...2 Környezetem...4 Családunk...5 Iskolai életem...12 Csúnya az élet?...15 Mégis szép az élet!...19 Árvaságra jutottunk...23 Világháború...24 Érettségi, egyetem...26 Ábrándozás a szerelemrıl...29 Ki a nagyvilágba!...31 A zürichi egyetemen...35 Küzdelem a megélhetésért...39 "Tekintsetek az égi madarakra"...42 A Bachtel tetején...45 Jól tudja a ti mennyei Atyátok A lausanne-i intézetben...50 Hazatérés...52 Vizsgáim...54 Titkári munkám...56 Menyasszonyság...59 Esküvı...63 Fészekrakás...65 Anyaság - Évike születése...68 Barátkozás a faluval...70 Arika...74 Megpróbáltatások...76 Új otthonunk: a szép Szalajka völgy. Béla születése Bıvül a családi kör - Laci születése...84 Kezdıdik az iskolás korszak...87 Új tervek és kezdeményezések - Erzsike születése...90 Arika Pécelre kerül...93 Király Papa betegsége és halála - Soproni utazásunk...94 Villanytelep, fürdımedence, japánkert - Évike középiskolás lesz...99 Jucika születése Évike Pesten - Jucika betegsége - Tihanyi konferencia Arika pesti iskolaéve - Lacika mandulamőtéte Ferike Arika vizsgája - Évike a putnoki intézetbe kerül Péter születése Hétgyermekes család lettünk - Új gondok, új feladatok Kirepülnek a gyerekek Jegyzetek...120

3 Elıszó Anyuka élményeinek elsı, lényegében házasságukig terjedı része a hét gyermek számára írt "Élményeink" elsı kötetében, Apuka szintén 1924 elejéig megélt élményei mellett jelent meg gépelt változatban. Késıbbi élményeit csak Apuka halála után írta meg, tíz kéziratos füzetben. Ari ezeket késıbb legépelte, és testvéreinek szétosztotta. Mi úgy gondoltuk, hogy Apuka élményei régi fényképekkel illusztrált és jegyzetekkel ellátott változata után elkezdjük Anyuka családcentrikusabb élményeinek hasonló feldolgozását is, két részben. Egyelıre a születésétıl a második világháborúba való belesodródásunkig, 1941 nyaráig terjedı idıszakot dolgoztuk fel, amely idıszak a gyermekek születését is magában foglalja. Bár a szőkebb értelemben vett családi vonatkozások mellett e kötetben is bıven szerepelnek szakmai kérdésekkel és közösségi élettel foglalkozó részek, azok kevésbé különíthetık el, mint Apukánál, ezért itt nem alkalmaztunk a különbözı témákra eltérı betőtípusokat. Az illusztrációk a rendelkezésünkre álló képanyag miatt is szinte kizárólag a családdal kapcsolatosak. A szigorú idırendhez nem mindig ragaszkodtunk; a gyerekek születésérıl szóló fejezetek elején például néhány jellegzetes késıbbi képet is betettünk, ahol a gyerekek talán már azok számára is felismerhetık, akik csak idısebb korban ismerték ıket. A családi kapcsolatok megnevezését (nagymama, dédapa, stb.) a képaláírásoknál Anyuka szemszögébıl, a jegyzeteknél a mi szemszögünkbıl írtuk. Mici néni hagyatékában elıkerültek Anyuka Zámról és Svájcból írt levelei. Néhány részletet végjegyzetként mellékelünk. Mivel Anyuka élményeinek ez az új változata fıleg a kiterjedt család, nem utolsó sorban a késıbbi generációk számára készült, a családi kapcsolatokat ismertebbnek tételezzük fel, mint Apuka élményei esetén, ahol éppen a szakmai és közösségi részek nagyobb súlya miatt szélesebb olvasóközönségre számítunk. Király Péter és Évi,

4 Legrégibb emlékeim Talán tudni szeretnétek, gyermekeim, hogy hogyan is éltünk abban a régi idıben, amikor én kisgyermek voltam. Bizony, egészen a múlt századba nyúlik vissza gyermekkorom, de mivel a századfordulókor még csak két éves voltam, tudatos élményeket nem idézhetek fel a múlt századból. Egyébként nem is érzem én azt olyan hosszú idınek, ami azóta eltelt, és nem érzek nagy különbséget az akkori énem, meg a mostani között. Álmomban még most is elıfordul néha, hogy érettségire készülök nagy drukkolások között, - esküvımre indulok, vagy kisgyermeket szoptatok; szóval az emlékek elevenen élnek, és visszatérnek. Legrégibb emlékem, amely tisztán él bennem, valószínőleg hároméves koromból való. Szinte látom magamat, amint állok a tóparton, nézem a víz csillogását és a vízben úszkáló apró ezüst halacskákat. A kezemben kifli, azt morzsálom, és dobálom a halacskáknak a jó falatokat. Még a ruhára is emlékszem, amely rajtam volt: világos kávészín ruha volt kockákba futó keskeny piros vonalakkal. Kis piros szalagcsokrok is voltak a ruhán. Jól emlékszem rá, mert éveken át hordtam. Édesanyám mindig gondoskodott róla, hogy jó széles felhajtások és szegélyek legyenek a ruhákon. A tó, amely mellett álltam a veldesi tó volt Krajnában. (Akkor Ausztria, ma Jugoszlávia a ). Ott többször is nyaraltunk, három nyáron át. A táj csodás szépségét még akkor nem tudtam egészen felfogni, de határozottan emlékszem, hogy késıbb, hatéves koromban, mikor újból ott nyaraltunk, már tudatosan élveztem. Édesanyám mesélte nekem egyszer sokkal késıbb, már felnıtt koromban, hogy amikor Veldesben voltunk, egyszer megszöktem a vendéglı teraszáról, ahol reggeliztünk. Amint észrevette, rögtön utánam indult, és nagy ijedelmére a tóparton fedezett fel, amint néztem le a vízbe, és etettem a halacskákat. A víz bizony mindjárt a partnál jó mély volt. Így életemnek ez az elsı világos és tudatos perce könnyen lehetett volna halálom perce is, - ha nem lett volna olyan gondos édesanyám, aki mindjárt utánam sietett, amint nem látott. Az bizonyos, hogy a veszélynek nem voltam tudatában, mert azt Mama többször mesélte, hogy mindig úszni szerettem volna. Erre ı fürdıruhám övét fogta és úgy tartott a vízre - én azonban ezzel nem elégedtem meg, hanem azt mondtam, hogy majd én magamat tartom a vízre. Szóval önállóságra törekedtem. A következı emlékem az, amikor ugyanez év decemberében Lovránába b utaztunk. Nagyon tetszettek nekem a hálókocsiban az emeletes ágyak. Hanna nénikém mellett feküdtem, és ı a a Veldes neve Jugoszlávia megalakulása után Bled lett, szétesése óta pedig Szlovéniához tartozik. b Ma Horvátországhoz tartozik Lovran néven. 2

5 Frau Holle vagyis a hócsináló asszony meséjét mondta el nekem, míg robogott a vonat a sötét éjszakában a tenger felé. A karácsonyt is ott töltöttük Lovránában. Emlékszem még a nagy karácsonyfára, emlékszem a tengerparti sétákra, amikor tengeri csigákat és kagylókat szedegettem. Egyszer meg holmi gizgazt szedtem össze, és otthon a szanatóriumban odaadtam a szakácsnınek, hogy fızze meg. İ aztán vacsorára valami finom süteményt tálalt fel, és azt mondta nekem, hogy abból készítette, amit én hoztam. Erre nagyon büszke voltam. Azt mondják, hogy akkoriban nagyon eleven, pajkos és beszédes voltam, ellentétben késıbbi természetemmel. Mindenkivel bizalmas barátságot kötöttem, nemcsak az emberekkel, hanem a kutyákkal is. Össze is szidtak egyszer, mikor a doktorék egyik kutyáját, amely meg volt kötve, megsajnáltam, és szabadon eresztettem. Nem értettem, hogy azt a kutyát miért nem kényeztetik úgy, mint a doktor néni kis ölebecskéjét, amelyet mindig cukorral és csokoládéval etettek. Ilyen kedves, derős emlékeim maradtak arról a lovránai tartózkodásról. Nem tudtam, hogy voltaképpen inkább szomorúságra lett volna okom. Azért mentünk oda, mert Frida nénikémnek, keresztanyámnak a lába mindinkább a bénaság jeleit mutatta. Abban bíztak, hogy a jó tengeri levegı és az a híres orvos, aki ott egy kis magánszanatóriumot tartott fenn, majd helyrehozza. De sajnos, nem állt be a kívánt gyógyulás. Ugyanakkor édesanyámat is gyógyulás céljából vitték magukkal Nagymamáék, mert szegényke nagyon rossz állapotban lehetett akkor. Én csak annyit láttam, hogy mindig fekszik, s így én többnyire nagynénéim, Hanna és Emma gondjaira voltam bízva. Csak késıbb tudtam meg, hogy édesanyám akkor élet és halál között lebegett. Nem bírt enni, s így annyira legyengült, hogy jártányi ereje sem volt. Azt hiszem, hogy lelkileg is rossz állapotban volt, valóságos búskomorság környékezte. Sokáig nem tudták, mi baja van, míg végül rájöttek, hogy kezdıdı terhességgel kapcsolatos az állapota. Úgy emlékszem, hogy csak tél vége felé utaztunk haza Pestre. Mici nıvéremet Papa már hamarabb hazavitte, mert hiszen ı már akkor iskolába járt. Azon a tavaszon lettem négyéves. Akkor került hozzánk elıször tısgyökeres magyar cselédlány - addig inkább sváb származásúak voltak, - s így rám ragadt a magyar nyelv. Mici is jobban szeretett akkor már magyarul beszélni, mint németül. Így lassanként kezdtünk magyarosodni. Mama éppen úgy beszélt magyarul, mint németül, hiszen ı magyar iskolába járt. Papa értett már valamit magyarul, de beszélni sohasem tanult meg teljesen. Többnyire úgy volt, hogy ı németül beszélt hozzánk, mi pedig magyarul feleltünk. Abban az évben nem utaztunk el sehová, hanem a Hővösvölgyben nyaraltunk egy kis villában. Jól éreztük ott magunkat, mert szép kert állt a rendelkezésünkre, közvetlenül az erdı mellett. Augusztusban egy idıre elvittek minket a Zugligetbe Nagymamához. Nagymamától tudtam meg, hogy megszületett, nagy örömünkre, Frici öcsém. Édesanyám mondta el sokkal késıbb, hogy nagyon kínos, nehéz szülés volt, mert harántfekvésben volt a gyerek. Egy kiváló orvosprofesszor jött ki, hogy segítsen a bajon. Akkoriban még nem volt szokásban, hogy az asszonyok klinikára menjenek szülni. Szegény mama szülés után olyan gyenge volt, hogy még az ısz folyamán is gyakran kellett feküdnie. A 3

6 szoptatást, nagy bánatára, nem is engedte meg neki az orvos, dajkát kellett fogadni, aki aztán valóságos házizsarnokká nıtte ki magát. A kis Frici közben nıtt, erısödött szépen. A keresztelıre még elég jól emlékszem. Abban a szép csipkés kék selyem pólyaöltözékben volt, melyet késıbb a gyermekeink és unokáink egy része is hordott a keresztelın. Otthon a háznál végezte a keresztelést a német lelkész. Az uzsonnán szerepelt egy gólya fagylaltból formálva; nyakában kis pólyásbabák függtek cukorból. Ez nekem szörnyen tetszett. Bár Mama sokat gyengélkedett akkoriban, mégis folyton dolgozgatott. Karácsonyra egy szép nagy babát vett nekem, s azt saját kezőleg gyönyörő szép, aprólékosan kidolgozott babakelengyével látta el. Így aztán nagy lett a boldogságom: nekem is volt már pólyásbabám, nemcsak Mamának. Környezetem A Józsefvárosi lakásról, ahol akkor laktunk, nem sok emlékem maradt. A József-körút és Nap-utca sarkán laktunk, a harmadik emeleten. Három szobánk volt, hálószoba, ebédlı és szalon. Nagy élmény volt számomra, amikor ötéves koromban átköltöztünk egy szebb és nagyobb lakásba. Attól kezdve mindig Budán laktunk, s így szülıföldemnek mindig Budát és a budai hegyeket éreztem, nem Pestet. A ház, amelybe költöztünk, a Budafoki út elején volt, szemközt az akkor még új Mőegyetemmel. Lakásunk a második emeleten volt és öt szobából állott. Így telt belıle egy külön gyerekszoba és tanulószoba is. Édesanyámnak az volt az elve, - ami akkor még szokatlan volt, - hogy a legszebb, legbarátságosabb szobát kell gyerekszobának használni. Hát a miénk igazán szép, barátságos és tágas volt, nagy játszásokat lehetett ott rendezni. A mellette levı kisebb szobában aludtunk mi ketten Micivel, ott kapott helyet Mici tanulóasztala is. Késıbb szép bababútorokat is kaptunk, s a szoba egyik sarkát babaszobának rendeztük be. Ott legalább nem estek a babák egészen a fiúk keze ügyébe. A gyerekszobának pipacsos tapétája volt, a mienknek meg nefelejcses, ez nekem nagyon tetszett. A lakás bútorzata nem volt éppen fényőzı, de szép, rendes polgári berendezés volt. Édesanyám gondoskodott róla, hogy minden ragyogjon a tisztaságtól, és igyekezett szép kézimunkákkal csinosítani a lakást, amennyire az ideje engedte. Nekem legjobban a szalon tetszett, de oda ritkán volt szabad bemennünk. Volt zongora, zöld selyem ülıbútorok és virágállvány szobanövényekkel. Azt sajnáltam csak, hogy kert nincs a lakáshoz. De az volt a jó, hogy szép környéken laktunk, s így élvezetes sétákat lehetett tenni. Nagyon szerettem a dunaparti sétákat. Vadregényes volt a Holt-Dunaág, vagy a Lágymányosi tó környéke. Egy keskeny töltésen kellett végigmenni, balról volt a Duna, jobbról a tó, amelynek a közepén kis sziget emelkedett. Télen korcsolyázni is lehetett a tavon. A tavon túl nádasok voltak, s ez nekem szörnyen érdekes volt. Az volt az ábrándom, hogy majd építek egy házat ott a nádas partján. De mivel magamban mégis bajosan tudtam volna megépíteni a házat, egyszer elindultam férjet keresni, akivel majd együtt építjük a házat, színes ceruzával kifestjük, és boldogan lakunk benne. De ez csak homályos elképzelés volt. Nem is tudom, hová akartam voltaképpen indulni; szerencsére a kapuban elcsíptek és hazavittek. Nagyon szerettem a Gellérthegyet is, amely a barlangjával, meredek szikláival szintén táplálékot adott fantáziámnak. A sziklák környékét képzeletben benépesítettem, és ábrándoztam egy családról, amely ott lakik a sziklák között egy kis házban. Szép volt a 4

7 Gellérthegy tavasszal, amikor virágzó gyümölcsfák borították. Boldog voltam, ha egészen a Citadelláig felmentünk, és onnan gyönyörködtünk a szép kilátásban. De még jobban szerettem a Zugligetet 1, ahol Nagymamáék laktak tavasztól ıszig. Vasárnaponként gyakran kimentünk oda egész napra, nyáron néha hosszabb idıt is töltöttünk ott. A kedves ház, ahol többnyire kellemes almaillat terjengett, a padlásszobák, ahol többnyire szállást kaptunk, mikor ott aludtunk, a nagy veranda, ahonnan gyönyörő kilátás nyílt a városra, a nagy kert gyönyörő öreg fáival, szép gyümölcsösével, - mindez felejthetetlen számomra, mert nagyon boldog napokat töltöttem ott. A kert sarka valóságos kis erdı volt, ott nagyszerően lehetett játszani. Néha kisebb kirándulásokat is tettünk a budai hegyekbe, a Jánoshegyre, Svábhegyre, Hővösvölgybe. Legjobban szerettem menni az édesapámmal, mert ı, mint valódi svájci, szerette az erdıt, hegyeket járni, szerette a vadregényes hegyi ösvényeket, meredek sziklás hegyoldalakat. Ilyenkor szíves-örömest vele tartottam. Nagyon boldog voltam, ha virágot is szedhettem útközben, minden kis virágnak külön-külön tudtam örülni. Mikor hatéves lettem, ismét Veldesben nyaraltunk. Ott egészen komoly kirándulásokat is tettünk. Emlékszem egy szők szurdokvölgyre, a sziklából elıbuzgó forrásra, zuhogó vízesésekre, rohanó hegyi patakra. Gyönyörő fenyvesek is voltak ott, ahol illatos ciklámen nyílott. Azon a nyáron megkezdtem komolyan az úszni tanulást is, de nem jutottam el addig, hogy önállóan ússzam. Szóval, ha a nagyvárosban laktunk is, azért nem szakadtunk el a természettıl, volt alkalmunk megismerni Isten teremtett szép világát. Családunk Lily és Mici Frici és Berti az 1912-es tablóképeiken Amikor hat és féléves voltam, megszületett kisebbik öcsém, Berti, így teljes lett a családi létszám. Párosával voltunk, két lány, két fiú. Nagy volt az öröm, csak azt sajnáltam, hogy nem kislány. Nagyon kívántam magamnak mindig egy húgocskát, mert gondoltam, hogy azzal jobban tudnék játszani, mint a fiúkkal, és jobban tudnék anyáskodni fölötte. De ez a kívánságom nem teljesült. 5

8 Bertit Ottó Róbertnek keresztelték, Róbertbıl lett a Berti, de az iskolában hivatalosan mindig Ottónak írták be. Keveset meséltem még nektek Édesapámról, pedig nem szeretném, ha egészen elhomályosodnék az emléke. Engem nagyon szeretett, azt hiszem, én voltam a kedvence. Egyébként meglehetısen zárkózott, komoly, hallgatag ember volt. Ritkán melegedett fel még családi körben is. Valóságos ünnep volt számunkra, ha néha, egy-egy vasárnap délután társasjátékot játszott velünk, énekelni tanított bennünket, vagy felhúzta a muzsikáló szekrényt, amely nyolc darabot tudott játszani. Ez helyettesítette akkor a rádiót. Külsı megjelenésében nagyon jóképő, délceg termető férfi volt, szeme, haja barna, bajuszt és kis szakállt viselt. Azt már említettem, hogy nagyon szerette a természetet. Az erdı és hegyek utáni vágya vitte rá, hogy beiratkozzék egy vadásztársaságba. Gyakran hozott haza vadászzsákmányt. Volt vadászkutyája, egy szép vizsla, de azt nem tartotta otthon, hanem ott, ahol az üzlete volt, az udvarban rábízta a házmesterre vagy kire. Szép kitömött madarai is voltak, amelyeket ı maga lıtt. Édesanyám volt a ház lelke, szelíd finom lényével. Nagyon gondosan és lelkiismeretesen vezette a háztartást, és gondosan nevelt bennünket. De ritkán volt vidám, inkább valami szomorúság bujkált mindig a szemében. Most beszélnem kellene valamit családunk történetérıl is, mert ha én nem mondom el nektek, végképpen feledésbe merül. Nem akarlak családfákkal untatni, csak azt mondom el, amirıl gondolom, hogy érdekel titeket. a a Itt az Élményekben Anyuka nagyon röviden írt a családok történetérıl. Mivel elég sok anyag összegyőlt nálunk mind Anyuka, mind Apuka ıseirıl, egy külön kötetben fogunk írni arról, amit a Naeff, Schulze, Bachmann és Király családokról tudunk. 6

9 A Bachmann családról végképpen keveset tudok, mert Édesapám ritkán mesélt a szüleirıl és egyéb rokonairól. Úgy tudom, hogy apai ıseim egyszerő emberek voltak, gazdálkodók és iparosok. 2 A kies Thurgau kantonban laktak, ahol nincsenek havasok, csak alacsonyabb hegyek, erdık, szılıhegyek, termékeny völgyek. Nagyapámék is gazdálkodással foglalkoztak, volt egy kis kocsmájuk is. Azonkívül Nagyapa volt a békebíró a faluban. Gyermekeiket gondosan taníttatták; Édesapám kereskedelmi iskolát végzett, a húga, Wilhelmine pedig francia Svájcban tanulta meg a francia nyelvet és a háztartási tudnivalókat egy intézetben. Jakob Bachmann nagyapa Papát egy távoli rokona Budapestre hívta, hogy társuljon be az ı üzletébe. Kolbászbelekkel és hegedőhúrnak való belekkel kereskedett. De azt hiszem, ez olyan közvetítı kereskedelem volt, kiskereskedelem részére szerezték be nagyban a beleket, sokszor külföldön. Hogy mi vonzotta Papát a kereskedelemnek ehhez a kevéssé gusztusos ágához? Azt hiszem, csak az, hogy a rokona éppen ezzel foglalkozott, és csábította ıt az, hogy világot láthat. Rábízták az üzleti utazásokat, s így volt alkalma a Balkánon utazgatni, Törökországba, sıt még Egyiptomba is eljutott. Ez a kép Grúziában készült Tagja volt több egyesületnek 7

10 A svájciak voltaképpen Magyarországot is a Balkánhoz számították akkoriban, és barbár országnak tekintették. A svájci fiatalok részére az megszokott dolog volt, hogy külföldön próbáljanak szerencsét, mert kicsi volt az ország. Édesanyám családja, a Naeff-család elıkelıbb család volt, - mert azért a demokrata Svájcban is voltak és vannak társadalmi különbségek. A Naeff-család egy kissé le is nézte a Bachmanncsaládot, - viszont a svájci Bachmann-rokonaink gıgösnek és uraskodónak tartották a Naeffcsaládot. De ez csak olyan családi féltékenység. Johann Mathias Naeff Marie Naeff-Dalp A Naeff-családnak kiemelkedı tagja volt a szépapám, Johann Mathias Naeff, akirıl már hallottatok. Altstettenben lakott, Canton St. Gallenben, és gyapjúkereskedéssel foglalkozott, tekintélyes polgára volt a kis városkának. Kedves, bájos felesége fiatalon meghalt, miután tíz gyermeket hozott a világra. Szépapám aztán gondosan nevelte a tíz gyermeket egy hőséges házvezetını segítségével. a Mindig intette gyermekeit, amikor már felnıttek és kirepültek a családi otthonból, hogy ápolják a családi összetartást és rendezzenek családi összejöveteleket. Így vetette meg az alapját a Familienfest -eknek. Az volt a jelmondata: Liebet Euch untereinander, wie ich Euch geliebet habe! b. A tíz testvér egyikét, Wilhelm Naeff c -et Bundespräsident-nek, vagyis szövetségi elnöknek választották a múlt század negyvenes éveiben. Azt mondják, hogy nagyon helyesen és bölcsen vezette az állam ügyeit a viharos 48-as idıkben. Az én dédapám, Anton Naeff Nürnbergben végezte tanulmányait. A malomtechnikát tanulmányozta. Ha kedvelitek a romantikát, azt is elmondom, hogy beleszeretett egy szép nürnbergi leányba, akihez esténként eljárogatott. A leány gyertyát tett ki az ablakba annak jeléül, hogy nyugodtan jöhet. Talán olyankor a szülei nem voltak otthon. A szenvedély a A házvezetını, Vreneli mellett Johann Mathias Naeff édesanyja is részt vett a gyerekek nevelésében. b Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket! c Wilhelm Naeff 1848-tól 1875-ig volt a kormány tagja. A hosszú idıszak alatt több területet is felügyelt: posta, kereskedelem, építésügy, vasút, vám, pénzügy ben miniszterelnök-helyettes, 1853-ban miniszterelnök volt. 8

11 elragadta ıket, - de dédapám nem merte megvallani a dolgot szigorú erkölcsi felfogású édesapjának. Csak akkor vallotta meg, amikor már megszületett a gyermek; ez volt a nagyapám 3. Szépapám, amilyen nemes és igazságos gondolkodású volt, azt mondta: "fiam, azzal teheted jóvá a bőnödet, ha sürgısen elveszed feleségül a leányt." El is vette, és egy hosszú életen keresztül éltek együtt boldogan. Nagyapámon kívül tudtommal csak egy gyermekük volt, Marie a, aki késıbb egy tiroli orvoshoz, Lantschnerhez ment feleségül. Tılük származnak a híres síbajnok Lantschner-fiúk és leányok 4. Ez a Marie mondta el egyszer Mamának, hogy édesanyja, amikor haldoklott és már félig öntudatlan állapotban volt, azt mondogatta: "Anton, Anton, die Kerze ist im Fenster b ". Ezt a történetet csak azért mondom el, mert regényekben és színdarabokban sokat hallhattok a "képmutató polgári erkölcsrıl." Valóban volt olyan is, de láthatjátok, abban a régi idıben is voltak ıszinte és nagyvonalú emberek. Nagyapám, amikor felserdült, szintén a malomszakmát választotta hivatásának. İ már mérnöki kiképzést nyert a zürichi mőegyetemen. Fiuméban kapott állást, és ott ismerte meg a kedves, szelíd Karoline Schulzet, akit nıül is vett. Hamarosan Budapestre kerültek, mert Magyarországon akkor kezdtek gızmalmokat létesíteni, és itt még nem voltak malommérnökök, ezért hívtak be németeket és svájciakat. Franz Naeff Karoline Schulze a Johann Mathias Naeff utódainak névjegyzékében szerepel még négy halvaszületett vagy kisgyermekként meghalt testvér is, valamint Franz és Marie öccse, Wilhelm Mathias Arthur, aki 19 éves korában halt meg. b Anton, Anton, a gyertya kint van az ablakban! 9

12 Nagyapám tervezte meg az Erzsébet-gızmalmot, amelynek késıbb igazgatója is lett. Így édesanyám már Budapesten született, de sajnos, már hároméves korában elvesztette szeretı édesanyját, aki szívbajban szenvedett. Fiatalon kellett elmennie. Mindvégig öntudatnál volt. Olvastam levelét, amelyet élete utolsó éjszakáján írt, és amelyben gyermekeit testvérei gondjaiba ajánlotta 5. Négy gyermekük volt akkor: Willy, Gizella, Marie (az én Édesanyám) és Margit, aki akkor még csak féléves volt. İt elvitte a rokonokhoz, a többiek mellé nagyapám nevelınıt fogadott. Késıbb nagyapám új anyát hozott a házhoz: Hensler Johannát, aki egy jómódú budapesti órásmester leánya volt. Fiatalon özvegyen maradt, elsı férje svájci volt, s így eljárt a budapesti németek és svájciak egyesületébe. Egyébként akkor még Budán a német nyelv uralkodott. Nagymamámat gyerekkorában egy idıre falura küldték, hogy magyarul megtanuljon. De sohasem tanult meg tökéletesen magyarul, bár egész életét, 82 évet Budapesten élte le. Persze mi csak ıt ismertük nagymamának. Még öreg korában is határozottan szép asszonynak volt mondható. Szép magas termete, és kedves, bájos arca volt. Egyébként kitőnı háziasszony volt, szigorú, józan felfogású. Mamának túlfinomult, ábrándos lényét nem értette meg. Nagymama Hannával, Emmával, Fridával és a kis Micivel Ebbıl a második házasságból három leány született: Frida, Hanna és Emma. Gizella 11 éves korában meghalt szívbajban. Így hatan maradtak testvérek. Willy volt az egyetlen fiú. Szelíd, kissé gyámoltalan fiú volt; a tanulás nehezen ment neki, s ez nagyapámnak nagy bánata volt. Szigorúsággal akart segíteni a bajon, de azt hiszem ezzel többet ártott, mint használt. Willy bácsi egész életében kissé félszeg, bátortalan ember volt, aki nem vitte volna sokra az életben. Agglegény maradt, talán a házassághoz sem volt bátorsága. Kis szürke hivatalnok volt. Ötvenéves korában egy gyorsan romboló tüdıbaj elvitte szegényt. Édesanyámnak az egész lényén meglátszott a gyerekkorában tapasztalt szigorúság. Mintha valami állandó nyomás lett volna a lelkén, jóformán soha nem tudott igazán felszabadultan vidám és boldog lenni. Egyedül legjobb barátnıjének, Glatz Lilynek családjában érezte magát szabadabbnak és vidámabbnak, mint máskor. Érdekes, hogy még a neve is más volt ott: odahaza a komoly Irma névre hallgatott (becézés nem volt szokásban), Glatzék pedig Micinek hívták. Ez így maradt mindvégig a. Mama mesélte egyszer, hogy az édesapja egyszer nagy vitát rendezett Glatz bácsival nevelési kérdésekrıl. Nagyapám azt vitatta, hogy a nevelésben legfontosabb a szigorúság: az ember szereti a gyerekeit, de nem mutatja ki. Szigorúan kell nevelni a gyermekeket és komoly munkát követelni tılük, mert elı kell ıket készíteni az élet nehézségeire és küzdelmeire. Glatz bácsi pedig azt fejtette ki, hogy éppen azért, mert az élet nehéz és küzdelmes, fontos, hogy a gyermekeknek napsugaras, vidám gyermekkorban legyen részük, és hogy érezzék a a Valószínőleg nem volt véletlen, hogy késıbb két lányát Micinek, illetve Lilynek nevezte. 10

13 szeretet melegét. Az élet inkább Glatz bácsinak adott igazat, mert az ı gyermekei mind szabad, önálló egyéniségek lettek, amellett tevékenyek, életrevalók. Egyikük Glatz Oszkár volt, a híres festı. Glatz Lily levele "Miculinkához". A képet - talán éppen e meghívás után - Glatz bácsi készítette a két barátnırıl kedvenc foglalatosságuk közben: Mici olvas, Lily köt. Sajnálom, hogy nem ismerhettem nagyapámat, mert érdekes egyéniség lehetett. Szerette ı azért a gyermekeit, hiszen még meséket is írt nekik, kis verses színdarabokat, jeleneteket is, amelyeket karácsonykor vagy születésnapra elıadtak. Igyekezett szép otthont is készíteni a gyermekeinek. Mint svájci ember, rajongott az erdıért és a hegyekért. Jó érzékkel választotta ki a vadregényes helyen fekvı zugligeti telket, hogy ott építsen nyaralót a családnak. Télen a városban laktak, de tavasztól ıszig kint laktak a Zugligetben. Nagy buzgalommal látott hozzá a gyümölcstermeléshez, és amint az eredmény mutatta, értett is hozzá. Nagyapámnak sokoldalú mőveltsége lehetett: nemcsak a mérnöki tudományokban és a természettudományokban volt jártas, hanem az irodalomban is. Goethe összes mővei kétféle kiadásban is meg voltak neki. Talán Goethe hatása volt az is, hogy a szabadkımőves társasággal lépett kapcsolatba. A racionalizmus felé hajlott. Gyermekeit azért engedte istentiszteletre járni, de azt már sokallta, hogy Mama bibliaórákra járt és otthon is olvasta a Bibliát. Sokszor a kertnek egy zugába menekült, és ott olvasta az Igét. Amikor Mama még csak 17 éves volt, nagyapámat elragadta a halál. Nagy csapás volt ez a családra, bár anyagilag nem láttak szükséget, mert nagyapám elég szép vagyont győjtött. 11

14 Édesanyám aztán egy kereskedelmi tanfolyamot végzett a felsıbb leányiskola után. Nagymama igyekezett a mostohalányait, Mamát és Margit nénit hamar férjhez adni, hogy annál nagyobb gondot fordíthasson aztán a saját lányaira. Azt meg kell hagyni, hogy nagyon szép kelengyét adott a mostohalányainak is. Frida, Hanna és Emma kis serdülı lányok voltak, amikor én születtem. Egyik szebb volt a másiknál. Sajnos Frida 16 éves korában súlyosan megbetegedett, amint már említettem. Állítólag az okozta a betegségét, hogy Svájcban egy alpesi kirándulás alkalmával egyszer bırig ázott. Hanna volt talán a legszebb, de Emma tudott legügyesebben öltözködni és csinosítani magát. Én mind a három nénikémet szerettem, de legjobban mégis Hannát, mert ı volt a legkomolyabb, szerette az irodalmat és mővészetet. Hatéves voltam, amikor Hanna férjhez ment dr. Vidéky Emilhez 6, aki akkor mőegyetemi adjunktus volt. Az esküvıre engem is elvittek a templomba, majd utána a lakodalmi ebédre is. Ott történt meg velem az a szégyen, hogy elszédültem, és rosszul lettem a bortól. Nem, mintha sok bort adtak volna nekem; csak úgy szürcsölgettem innen-onnan. Ugyanis Hanna menyasszonyi fátyolát a vendégek apró darabokra tépték azon babona alapján, hogy a menyasszonyi fátyol szerencsét hoz. Én pedig játszogattam a fátyoldarabokkal, ráfeszítettem a pohárra és azon keresztül kortyolgattam a vörösbort; tetszett nekem, hogy milyen szép rózsaszín lett a fátyol. Így kísérletezgettem, míg egyszerre csak forogni kezdett velem a világ. Erre sürgısen hazavittek egy konflisban. Iskolai életem Æ Olvasni már ötéves koromban megtanultam nagyjából. Volt egy nagyon szép verseskönyvem, "Kedves órák" Gyıry Vilmostól. Hallás után hamarosan megtanultam a verseket, azután elkezdtem a betőkkel ismerkedni. Akkor még nem tudtam, hogy mi az a globális módszer, de voltaképpen ilyen módszerrel tanultam én is. Tudtam a szót, és kielemeztem belıle az egyes betőket. Mire iskolaköteles lettem, már folyékonyan olvastam. Ezért Édesanyám nem is küldött iskolába, hanem magántanulónak íratott be. İ maga foglalkozott velem otthon. Év végén aztán letettem elsı vizsgámat; persze ez gyerekjáték volt nekem. A második elemibe már rendszeresen jártam. A Veres Pálné intézetbe jártam, ahol akkor elemi is volt. Így Micivel együtt mehettem el, aki akkor már a felsıbb leányiskolába járt ugyanott. A nyilvános iskola elıször szokatlan volt nekem. Nagyon bátortalan voltam, 12

15 többször sírva is fakadtam. Az írás okozott nekem egy kis nehézséget, meg a rajz, mert nem voltam elég ügyes kező. A tanulás könnyen ment. Hamarosan nagyon megszerettem elsı tanítónımet, Lujza nénit, aki igen jó pedagógus volt. Amikor egyszer arra bíztatott bennünket, hogy ne igyunk soha egy csepp bort sem, mert az ártalmas, ezt szívesen megígértem, mert hiszen én már egyszer megjártam a borral. Meg is tartottam egész gyermekkoromon keresztül. Egyszer meg arról beszélt, hogy ne menjünk se színházba, se cirkuszba, mert ott nincs velünk az Úr Jézus. Ez az intelem olyan nagy hatással volt rám, hogy amikor egyszer szüleim elvittek a cirkuszba, - bár én ellenkeztem, - egész idı alatt sírtam, és eltakartam a szememet, hogy ne lássak. Csak úgy elmosódottan láttam könnyeimen keresztül a tolldíszes indiánokat, akik lovasmutatványokat mutattak be. Késıbb egyszer a János vitéz-be akartak elvinni, de kereken megtagadtam, így nem erıltették. Késıbb tudtam meg, hogy Lujza néni az akkoriban megalakult Bethánia szövetség tagja és komoly hívı lélek. Az én hitem akkor még nagyon kezdetleges volt. Mindenesetre Lujza néni nagyobb hatással volt reám, mint a vallástanárunk, aki elmondta a bibliai történeteket, mintha mesét mondana, de nem tudott komolyabban a lelkünkre hatni. Templomba ritkán jutottam el. Mama elvitt néha a Hold-utcai német templomba. Nem sokat értettem a prédikációból még akkor, de mégis azt éreztem úgy sejtelemszerően, mintha valami földöntúli ragyogás töltené be a lelkemet. Hasonló volt ez, mint amikor a tiszta kék égnek a végtelenségébe néztem szép tavaszi napokon. Harmadik elemiben egészen fiatal tanítónım volt, aki akkor került ki a képzıbıl, de máris nagyszerően tanított. İ nevelt bennünket hazaszeretetre, a szabadságért való lelkesedésre. Abban az esztendıben hozták haza Rákóczi, Bercsényi, Thököly és Zrínyi Ilona hamvait. Soha nem felejtem el, hogy milyen csodaszép volt az ünnepélyes felvonulás a Kerepesi úton, amelyet akkor neveztek el Rákóczi-útnak. Mi egy ablakból néztük. A sok zászló, a díszmagyar ruhába öltözött fıurak, az aranyos hintók, büszke paripák mind csodálattal és lelkesedéssel töltöttek el. De nem kell azt gondolni, hogy csak ezeket a külsıségeket fogtam fel az egész Rákóczi-ünnepségbıl. Volt iskolai ünnepély is, ahol én is szavaltam. Elızıleg pedig elolvastam egy történelmi elbeszélést Rákóczi Ferenc gyermek és ifjúkoráról. Tehát volt már egy kis fogalmam arról, hogy mi lelkesítette Rákóczit és kuruc vitézeit. Az én kis szívemet is megragadta akkor a magyar szabadságért való lelkesedés. És ettıl kezdve érzelmi közösséget vállaltam a magyarsággal, és ez meg is maradt egész életemen keresztül. Sokat tanultam és olvastam a iki szabadságharcról is. Rákosi Viktor "Korhadt fakeresztek" címő elbeszélés-kötetét pld. nagyon szerettem. Figyelemreméltó ám ez, gyermekeim, hogy ilyen volt az iskola szelleme Ferenc József uralkodása idején. Tisztelettel, megbecsüléssel emlegették Ferenc Józsefet, de csak úgy hővösen, minden lelkesedés nélkül. Kossuth Lajosért, Petıfiért és a szabadságharc hıseiért lelkesedett a legtöbb tanító és tanár, és ezt a lelkesedést oltották a mi szívünkbe is. Tudtuk, hogy Ferenc József eredetileg ellensége volt a magyar nemzetnek, csak Erzsébet királynénak sikerült ıt kiengesztelni a magyarság iránt. Erzsébet királynét szerettük, mert kedves, vonzó egyéniség volt, és sokat tett a magyar nemzetért. Erzsébet királyné nevenapján többnyire iskolai ünnepély is volt. De megünnepeltük az iskolában október hatodikát, az aradi vértanuk emlékünnepét is. A magyar nemzet kiengesztelıdött királya iránt, de a régi sérelmeket azért nem felejtette el. 13

16 Szerettem a történelmi olvasmányokat, de szerettem a magyar néprıl, a falusi életrıl szóló elbeszéléseket is. Általában faltam a könyveket már harmadik, negyedik elemista koromban is. Olvastam már Verne könyveket is, de legkedvesebb olvasmányom de Amicis "Szív" címő könyve volt. Azt többször is végigolvastam és megkönnyeztem a benne levı megható elbeszéléseket. Olvasmányaimba annyira belemerültem és annyira beleéltem magamat azok világába, hogy olyankor a körülöttem lévı világ szinte nem is létezett számomra. Olyan tiszta boldogságot éreztem olyankor, amikor egy-egy szép könyvet olvastam, hogy azt azóta sem tudom elérni, - mert most már nem tudok olyan gondtalanul olvasni, mint akkor. Sajnos, olyankor a testtartásommal sem törıdtem, amikor a díványon összekuporodva olvastam, s így Édesanyám már attól félt, hogy elgörbül a hátam. Az orvos egy hátegyenesítı deszkát rendelt nekem, azzal kellett egy ideig sétálgatnom. Azonkívül mindennap egy óra hosszat hanyatt kellett feküdnöm a szınyegen, s olyankor nem volt szabad semmivel foglalkoznom. De ezt nem bírtam ki, s így többnyire a szınyeg alá dugtam egy könyvet, s amikor nem látták, olvastam. Nagyon szerettem a verseket is. Lassanként elkezdtem én magam is verseket faragni. Persze ezek elég kezdetlegesek voltak, de édesanyám már azt hitte, hogy írónı vagy költını leszek, ha megnövök. Tanítónımnek, Anna néninek, aki a negyedik elemiben tanított, szintén ez volt a meggyızıdése, s ezeket a sorokat írta az emlékkönyvembe: "Adja Isten, hogy a szikra, mellyel az İ különös kegyelme Téged megajándékozott, majdan lángra lobbanjon és fényével megvilágítsa elmédet, melegével áthassa szívedet, hogy lelked megnyilatkozása neked el nem múló boldogságot, másoknak gyönyörőséget szerezzen." Restellem, hogy nem váltottam be a hozzám főzött reményeket. Még azt nem említettem, hogy milyen magyarosító szenvedély dúlt bennem. Nem tőrtem az idegen szavakat, s odahaza sokszor prédikáltam a testvéreimnek és a cselédlányoknak, hogy ne használjanak idegen szavakat. Ne mondják, hogy sparherd, hanem azt, hogy tőzhely; nem grízesnudli, hanem darásmetélt, nem nokedli, hanem galuska, nem spájz, hanem éléskamra, nem slingelés, hanem hurkolás stb. Persze ezért sokszor ki is nevettek. Nagyon szerettem kézimunkával és babaruhavarrással foglalkozni. A szomszédunkban lakott egy fiatalon özvegyen maradt osztrák bárónı, aki csipke- és selyem holmik varrásával kereste kenyerét. İ varrta a csipkés pólyakészletet is, amely még most is megvan. Nagyon szerettem ezt a nénit, mert mindig megajándékozott szép csipke- és selyemdarabkákkal, amelyekbıl aztán pompás ruhákat varrhattam a babáimnak. Nagyon jól tudtam magamban csendesen foglalkozni, de azért szerettem a társaságot is, bár mindig kissé ügyetlen és félszeg voltam ilyen helyen. Szokásban voltak a gyerekuzsonnák, s ezekre szívesen eljártam. Nagyon kedves délutánokat töltöttem iskolai barátnımnél, Turzson Rózsinál, azután Mama már említett hőséges barátnıjének, Lily néninek családjánál, Chateléknál. Ott valóságos gyermekparadicsom volt, mert öt gyermek volt a családban, és ezeknek volt minden elképzelhetı játékuk. Télen a városi lakásban is jól lehetett náluk 14

17 játszani, de még pompásabban nyáron a hővösvölgyi nyaralójukban, ahol a nagy kertben teljes szabadságot élveztünk. Nyolcéves koromban Mama elkezdett táncórára járatni, hogy kissé ügyesebb mozgást sajátítsak el. Mici is járt, ı ügyesen táncolt, neki sokkal jobb hallása és ritmusérzéke is volt, mint nekem. Én bizony nem élveztem a táncot, és csak úgy ugráltam, mintha dróton rángattak volna. Legjobban szerettem a szünetet, mert olyankor megkínáltak süteménnyel, és néha olvasnivalót is találtam magamnak, - mert egy ismerıs családnál volt a táncóra, - és én belemerültem az olvasásba; volt úgy, hogy el is felejtettem visszamenni a táncterembe. Tízéves koromban befejeztem az elemit, és rákövetkezı ısszel az Andrássy-úti állami felsıbb leányiskolába kerültem, ugyanabba az iskolába, ahol Mama is járt annakidején. Több tanárnım is volt, akik már ıt is tanították. És mivel ı mindig kitőnı tanuló volt, kénytelen voltam én is jól tanulni, mert a nemesség kötelez. Csúnya az élet? Nekünk nagyon szép, boldog gyermekkorunk volt. Szüleink mindent megadtak, amire szükségünk volt, és igyekeztek, hogy játékunk, szórakozásunk is legyen. Nagyon szép volt nálunk mindig a karácsony. Volt mindig mennyezetig érı karácsonyfa és játék, mesekönyv is bıven. Karácsony estéjén Papa is mindig játszott velünk. Azonkívül Szilveszter estéjén is mindig az volt a szokás, hogy éjfélig társasjátékot játszottunk. Éjfélkor Papa újból meggyújtotta a karácsonyfa gyertyáit, akkor elénekeltük megint a karácsonyi énekeket, azután boldog új évet kívántunk egymásnak és várakozásteljesen úgy mentünk aludni, hogy vajon mi minden szépet és jót fog hozni az új esztendı? Nyáron mindig elmentünk valahová nyaralni. Egyszer Szobon töltöttük a nyarat, egyszer Kistétényben béreltek a szüleink egy kis villát egész nyárra, egyszer meg, - akkor nyolc éves voltam, - Abbáziába mentünk nyaralni a tenger partjára. Akkor már rendesen tudtam úszni, és bátran kiúsztam a tengerbe egészen a vashálóig, amelyet a cápák ellen alkalmaztak. Nem mintha lettek volna ott cápák, de állítólag elıfordult már, hogy az Adriai tengerben is láttak. 15

18 Úgy tudtam mindig, hogy jómódúak vagyunk. Akkoriban úgy látszik azok is voltunk. Papa otthagyta a bélkereskedést, és új vállalkozásba kezdett. Ónozó és horganyzó üzemet indított egy üzlettárs segítségével, aki a mőszaki dolgokat intézte, ı maga pedig az üzleti ügyeket. Tejeskannákat és egyéb edényeket ónoztak ott, árultak dagasztógépeket és szeparátorokat is, de azt hiszem, ezeket csak közvetítették. Talán csak egy nagyobbfajta mőhely volt az egész, de mi gyárnak hívtuk. Csoportkép az üzemben, középen Papa. Úgy látszik kezdetben jól ment az üzem, mert elég jól éltünk. Mindig volt szobalány és szakácsnı a háznál. Ezek közül leghosszabb ideig egy Biri nevő kedves székely leány szolgált nálunk, ıt szerettük legjobban. Szóval az volt az érzésem, hogy nagyon szép és boldog a mi családi életünk, hogy az én édesapám és édesanyám a legjobb emberek a világon, és ideális házaséletet élnek együtt. Amikor nagyobbacska lettem, lassanként rájöttem, hogy mégsem olyan ideális minden, mint ahogy gondoltam. Nagyon figyeltem mindig a felnıttek beszédét, és olyankor, amikor Mamának valamelyik testvére volt nálunk, néha megütötte a fülemet egy-egy megjegyzés. Például amikor Mama egyszer azt mondta: Ja, ja, die Margit war gescheit! a Akkor már innenonnan hallottam valamit arról, hogy Margit néni elvált az elsı férjétıl, és késıbb még egyszer férjhez ment. Máskor meg Mama arról panaszkodott, hogy nálunk soha nem fordul elı egy kedélyes tréfa, vagy vidám nevetés. Hát valóban így volt: nem hallottunk mi soha veszekedést, de hiányzott a családi élet igazi melege. Mama sokszor szenvedı arccal ült az asztalnál, Papa meg komoran, hallgatagon. Egyszer meg Mama elmondta egyik testvérének, hogy amikor annakidején anyósa, a svájci Bachmann-nagymama eljött Pestre látogatóba, megkérdezte tıle: "Bist du glücklich? b " İ azt se tudta, mit feleljen erre, mert soha nem is mert arra gondolni, hogy boldog lehessen. Hát igen, késıbb megtudtam, hogy édesanyámat egyszerően férjhez adták 18 éves korában, de nem nagyon kérdezték, hogy a szíve voltaképpen mit érez. İ elızıleg titokban ábrándozott egy fiatal lelkészrıl, barátnıjének bátyjáról, az is ıróla, de nem mert szólni. Édesapám pedig megtetszett nagyanyámnak, mint jóképő, szolid, komoly fiatalember, s így meg volt gyızıdve, hogy helyesen cselekszik, hogy hozzáadja Mamát. Papa bizonyára szerette Mamát, de lehet, hogy egy kissé vonzotta az is, hogy egy jómódú családba házasodik be 7. Persze mindezekre csak lassan, fokozatosan jöttem rá, s ez mint felhı árnyékolta be gyermekkorom boldogságát. Amikor éves voltam, az anyagi ügyeink is kezdtek rosszul menni, de ezt Papa kezdetben nem vallotta be. Nem mentünk már nyaralni, csak a Zugligetbe hívtak meg bennünket, Micit meg engem néhány hétre. A fiúkat meg Chatelék hívták meg a Hővösvölgybe. Amikor 11 éves voltam, nagyon szép heteket töltöttem a Zugligetben. Akkor a Hát igen, Margit okos volt! b Boldog vagy? 16

19 Hanna is kint volt pólyás kislányával, Ágneskével. Nagyon boldog voltam, hogy ha már kishúgom nincs, legalább unokatestvérem van. Akkoriban rengeteget olvastam, mégpedig akkor kezdtem németül olvasni. Nagymamáéknál nemigen volt magyar gyerekkönyv, de ott voltak Frida, Hanna és Emma néni régi német könyvei, szebbnél szebb ifjúsági elbeszélések. Én még akkor a választékosabb irodalmi német nyelvben nem voltam jártas, de azért hozzákezdtem az olvasáshoz. Volt egy csomó ismeretlen szó, - ahhoz meg bátortalan voltam, hogy megkérdezzek valakit, de valahogy kispekuláltam azért a szavak értelmét, és nyár végére már vagy tíz könyvet elolvastam. Nem is sejtettem, hogy közben milyen sötét felhık gyülekeznek családi életünk egén. Néhány napra Mama is kiment Fricivel és Bertivel. Papa egyedül maradt a városi lakásban. Hát egy délelıtt amikor beléptem a szobába, - talán éppen a kertben olvasgattam boldogan elızıleg, - ijedten látom, hogy édesanyám ott ül, arcát kezébe temetve, és csak úgy rázza a zokogás. Mellette az asztalon egy levél hevert. Belepillantottam, Emil bácsi írása volt. Csak úgy táncoltak a szemem elıtt a betők: Ottó világítógázzal megmérgezte magát, de sikerült megmenteni... folyton csak azt hajtogatja, hogy meg akar halni... szegények egészen tönkre vannak téve... stb. Alig tudtam még felfogni a szavak értelmét, csak azt éreztem, hogy vége gyermekkorom boldog gondtalanságának. Amikor aznap ebédnél ültünk a verandán, és a kis öthónapos Ági ott feküdt kocsijában, és vidáman kacagott, gıgicsélt, Emma megjegyezte: "A kis Ágneske még nem tudja, hogy milyen csúnya az élet." Ez a kijelentés nagyon megdöbbentett és gondolkodóba ejtett. Hát igazán csúnya az élet? A könyveimbıl is azt olvastam ki, hogy ha vannak is bajok és csapások az életben, de a végén Isten mindent jóra fordít. Azt nem tudtam egészen megérteni, hogy szüleim miért estek annyira kétségbe vagyonunk elvesztésén. Nekem inkább valami izgalmas érdekesség volt az, hogy ezentúl szegények leszünk. Hiszen olyan szép elbeszéléseket olvastam szegény gyermekekrıl, akik szorgalmasan dolgoztak, segítettek szüleiknek, és szegénységükben is boldogan éltek. Így ábrándoztam ahelyett, hogy azt tettem volna, ami talán többet ért volna: ha vidámabb és elevenebb lettem volna, talán fel tudtam volna egy kissé vidítani és megvigasztalni a szüleimet. De ehhez sajnos nem értettem. Hogy voltaképpen miért jutott csıdbe Papa üzeme, azt mai napig sem tudom biztosan. Valószínő, hogy nem bírta a konkurenciát más cégekkel. Olyasmit is hallottam, hogy az üzlettársa nem volt becsületes. A bajban a kedves Glatz-család jött segítségünkre. Fıképpen Lily néni fivére, aki ügyvéd volt, segített sokat az ügyek rendezésében. Hosszas tárgyalások után végül sikerült az Alfaszeparátor-gyárnak átadni az egész üzemet. De eltartott több, mint egy évig, amíg idáig eljutottak. A vételárból aztán valahogy fedezték az adósságokat; de bizony édesanyám apai öröksége is elúszott. Életmódunkban egyelıre még nem történt nagy változás, csak takarékoskodni kellett minden vonalon. A két cselédlány egy ideig még megmaradt, mert Mamának is be kellett járnia a gyárba segíteni az ügyek rendezésében. Nekem az fájt a legjobban, hogy a Magyar Lányokra nem fizettek többé elı, mert mellızni kellett minden felesleges kiadást. Pedig nem is nekem járt, hanem Micinek, de én azért mindig végigolvastam elejétıl végig. Az iskolában megkaptuk a tandíjmentességet. Így aztán iparkodtunk még szorgalmasabban tanulni, mint eddig. 17

20 Micinek most azon kellett gondolkodnia, hogy milyen kenyérkeresı foglalkozást válasszon. Akkor éppen a felsıbb leányiskola hatodik osztályába járt; de ez az iskola nem képesített semmire, csak általános mőveltséget adott. Többen, még az iskola tanárnıi is azt tanácsolták, hogy az egyéves kereskedelmi tanfolyamot kellene elvégezni Micinek, akkor hamarosan keresethez jutna. De neki ehhez végképpen nem volt kedve. Így aztán a tanári pályát választotta, és édesanyám is azon volt, hogy ha sokáig is fog tartani így a tanulás, de olyan pályára menjen, ami érdekli és kielégíti. Ezért aztán különbözeti vizsgát tett, és a következı iskolaévben átment a gimnáziumba. Tavasszal aztán búcsút kellett mondanunk a szép ötszobás lakásnak. Papa kibérelt egy négyszobás villát kint Budafokon. Ennek sokkal olcsóbb volt a lakbére, mint az eddigi lakásunknak. Papa azt is kitervezte, hogy majd kertészkedni fog, csirkét, nyulakat tart, s így majd kevesebb költséggel fog járni a háztartás. Hiszen értett ı valamennyire a kertészkedéshez, mert falun nevelkedett. Ebben egyezett az ízlésünk, mert nekem is mindig az volt a vágyam, hogy kertünk legyen. A költözködés alatt engem Margit néniék vettek magukhoz. Csak akkor mentem ki, amikor már be volt rendezve az új otthonunk. Hát bizony a bútorok nehezen fértek el a kis szobákban; olyan volt a lakás, mint egy bútorraktár. De én nem sokat törıdtem a szobákkal, nekem a kert volt a gyönyörőségem, amely akkor, májusban tele volt virágzó bokrokkal. Hát még a nyári vakációban hogy élveztük a kertet, amikor a fiúkkal és Márta unokatestvéremmel, aki többször kijött egy-két napra ipics-apacsot vagy rabló-pandúrt játszani! Gyerekes örömömben önzı voltam és nem vettem észre, hogy szegény édesanyám milyen boldogtalan. İ közben csaknem összeroppant a gondok és gyötrıdések súlya alatt. Márta Beköszöntött az ısz. Jó messzire kellett járnunk iskolába. Aztán jöttek a hideg ıszi szelek, és kiderült, hogy a lakás nem alkalmas téli tartózkodásra. Nyaralónak építették, vékonyak voltak a falak, rosszak a kályhák. Mama neheztelt is Papára, hogy miért nem gondolta meg jobban, amikor egész évre kibérelte a lakást. Mamán közben már az idegkimerültség jelei mutatkoztak. Ebben a nehéz helyzetben megint a Glatz-család sietett segítségünkre. Kijelentették, hogy néhány hónapra magukhoz veszik Mamát, hogy kipihenhesse magát. Lily néni húga, Elza, aki nem ment férjhez, magához vette. Ekkor aztán Fricit Nagymamáék vállalták, engem meg Margit néniék. Mamának akkor egész télen feküdnie kellett, olyan rossz volt az idegállapota. Papa sem maradt sokáig a budafoki lakásban, elindult állás után nézni. Jó messzire ment: Torinóba, ott kapott valami könyvelıi állást. Karácsonyra hazajött, azután visszament, hogy elfoglalja új állását. Karácsony estéjén együtt voltunk Elza néninél. A jó Elza néni arról is gondoskodott, hogy magunkban lehessünk, ı Chateléknél ünnepelt, akik ugyanabban a házban laktak, egy emelettel feljebb. Együtt voltunk mind a hatan, volt karácsonyfánk, ajándékokat is kaptunk, bár szerényebbeket, mint máskor, - mégis egyszerre elszorult a szívem, elkezdtem sírni, és alig tudtak megvigasztalni. Azt hitték, csak azért sírok, mert kevés az ajándék; pedig én fıképpen azon szomorodtam úgy el, hogy nincs otthonunk. 18

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

András és Krisztina: A nagy út

András és Krisztina: A nagy út András és Krisztina: A nagy út Külföldi Magyar Cserkészszövetség András és Krisztina: A nagy út Írta: Madzsarné Osvay Erzsébet Rajzolta: Pándiné Uray Erzsébet A Zöld Pajzsos Kiscserkészek részére Külföldi

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Hajdu Anita. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium története a dualizmus korában

Hajdu Anita. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium története a dualizmus korában Hajdu Anita A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium története a dualizmus korában A dolgozat témájául a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium dualizmuskori történetét választottam.

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas A kosárfonásról híres település központjából vezet az út a világ elől elrejtett faluba. Nagymedeséren nem könnyű a megélhetés, a helyi kis üzlet sem tart egész nap nyitva, kevés a vásárló. A helyiek a

Részletesebben

Az aranykezű nagyapám

Az aranykezű nagyapám Őseink nyomában területi honismereti pályázat 2016 II. Családban maradt Az aranykezű nagyapám Készítette: Magó Réka Felkészítő tanár: Katonáné Hajdu Ilona 8.a osztályos tanuló Thurzóné Mustos Ildikó Balassi

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

1 / :05

1 / :05 1 / 5 2012.03.08. 11:05 2 / 5 2012.03.08. 11:05 Angol tanfolyam Fehérvár Reggeltıl estig bármikor Tanulhat Feleannyiért mint a Magántanárnál! www.helloenglish.hu/angol-tanfolyam Felsıbb osztályban, mikor

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte,

Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, I. Bettina Gerold az elegánsan berendezett ebédlõ ablakánál állt. A csinos, negyvenes asszony a kert pázsitján túl magasodó gyárépületet figyelte, fivére, Fritz Herbig üzemét. Ebédidõ volt. A gyár kürtje

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek

Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola. Kiskırösi Négyek Petıfi SándorS Wesselényi Miklós Mőszaki Szakközépiskola Kiskırösi Négyek Apja: Petrovics István mészáros mester volt. Anyja: Hrúz Mária, szlovák anya nyelvő volt. Petıfinek volt egy fiú öccse, akit Istvánnak

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

Kamasz vagyok. Mindenem változik: a testem is, és az is, ahogy gondolkodom.

Kamasz vagyok. Mindenem változik: a testem is, és az is, ahogy gondolkodom. Tartalom Kamasz vagyok 4 Hát a fiúk? Miért olyanok még mindig, mint a gyerekek? 6 Mi történik a pubertás során? 8 És mik azok a hormonok? 10 Szôr, szôr, és megint csak szôr! 12 Nagy mell, kis mell 14 Egy

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala?

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? VŐLEGÉNY KVÍZ Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? Mi a kedvenc sportja? Mi a legfőbb hobbija? Mi a kedvenc évszaka?

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS

4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 4 Tiszták, hősök, szentek NURSIAI SZENT BENEDEK SZENT DOMONKOS ASSISI SZENT FERENC LOYOLAI SZENT IGNÁC BOSCO SZENT JÁNOS 2013 Benedek nem érezte jól magát Rómában, ezért otthagyta az iskolát és a várost

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma Engedjék meg, hogy elıször egy pár mondatot mondjak magamról. Pályaelhagyó pedagógusból váltam könyvtárossá. Nem

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM!

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! Első levél 1999. január 21. Kedves Barátném! Nagyon szégyellem, hogy ilyen régen írtam már neked, pedig annyi minden történt velem az utóbbi másfél évben. Gondoltam, éppen

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Gyerekszoba - pszichológus szemmel

Gyerekszoba - pszichológus szemmel Gyerekszoba - pszichológus szemmel A babaváró családok egyik legfontosabb problémája, hogy milyen legyen a gyerekszoba, hogyan, milyen bútorokat válasszanak, milyen tapétát, függönyt vagy kiságyat vásároljanak.

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves

M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves Mióta van itt, itt született T-n? Én T-n születtem, idevalósi vagyok, és1989 júniusától vagyok iskolaigazgató. Hány roma gyerek jár körülbelül az iskolába

Részletesebben

Az indigótól a tintaceruzáig

Az indigótól a tintaceruzáig Tooth Gábor Andor Az indigótól a tintaceruzáig Látogatás Böröcz Andrásnál E cikk apropója néhány New Yorkban eltöl - tött nap, mely során meglátogattam Böröcz András képzômûvészt. Valójában San Franciscóba

Részletesebben

2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ

2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ 2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ KATICA Mennyi, mennyi minden. Annyi minden történt mostanában. Áprilist zártuk a kiállítással, utána készültünk az anyák-napjára nagyon ügyesek voltak, 11-én pénteken délelőt

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben