HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós"

Átírás

1 HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma _ HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. Bényei Miklós : Helyismereti művek. Hajdú-Bihar megye (Kiad. a Megyei Könyvtár.) Db p. Bibliográfiai összeállítás dr. Horkay László munkásságáról. = A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ / 90. iskolai évről. Db p. Debreceni egyetemi bibliográfia A Kossuth Lajos Tudományegyetem oktatóinak és tudományos dolgozóinak szakirodalmi és publicisztikai munkássága az évben. (Üsszeáll Gesztelyiné Darab Elgnes.) [Kiad. a] Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. Db p. Debreceni egyetemi bibliográfia A Kossuth Lajos Tudományegyetem oktatóinak és tudományos dolgozóinak szakirodalmi és publicisztikai munkássága az évben. (CSsszeáll. Berényi Ernőné.) [Kiad. a] Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. Db l p. Héthy Zoltán : Válogatott helyismereti bibliográfia. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Bakonszeg története és néprajza. Szerk. Ujváry Zoltán. [Kiad. a Bessenyei Termel őszövetkezet.] Bakonszeg, p. A debreceni Déri Múzeum évkönyve (Szerk. Gazda László.) Db p. 1 t. 1 térk. /A debreceni Déri Múzeum kiadványai 67./ A Debreceni Református Kollégium BIBLIOGRAFIAK GYiJJTEM~NYES KÜTETEK Horváth Ildikó, T. : A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája = DMÉ Db p. Tóth László, D. : Adám-bibliográfia. Emlékkötet Adám Zsigmond gyermekvéd ő pedagógusról. Db p. Tóth László, D. : Adám Zsigmond munkásságával kapcsolatos publikációk 1974-tő l. = Emlékkötet Adám Zsigmond gyermekvédő pedagógusról. Db p. Zoltai Lajos munkásságának bibliográfiája. [Sajtó a1á rend. és bev] (MÓdy György.) (Kiad. a Kossuth Lajos Tudományegyetem.) Db (1990.) 43 p. Hegyi Katalin : Debreceni Szemle Repertórium. ()sszeállította : Berényiné Varga Ibolya. [Ism.] = Hungarológiai Értesít ő, sz. [1990.] 36. p. Papp János : Egy tudós életmű bibliográfiája. Szilágyi Ferenc. [Ism.] -- Békési Élet, sz p. V. K. (Varga Katalin] : Kiss Tamás. Bibliográfia. [Ism.] - Hungarológiai értesít ő, sz. [1990.] 77. p. Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. iskolai évről. (Szerk. Győri L. János.) Db p. A Déri Múzeum megnyitásának 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai május 18. [Kiad. a Megyei Múzeumi Igazgatóság.] Db p. /A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei 50./ 241

2 Emlékkötet Adám Zsigmond gyermekvédő pedagógusról. (Szerk. D. Tóth László.) (Kiad. a Magyar Pedagógiai Társaság.) Db p. 1 t. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XVI. Szerk. Gazdag István. Db (1990.) 223 p. A Hajdúsági Múzeum évkönyve VII. (Szerk. Nyakas Miklós.) Hajdúböszörmény, p. Kiss Tamás : Arcok és emlékek. (Kiad. a Mozgáskorlátozottak PIREMON Kisvállalata.) Db. (1990.) 285 p. Parasztság és magyarság. Tanulmányok Szabó István történetíró születésének 90. évfordulója tiszteletére. Szerk. Rácz István. (Kiad. a) [KLTE] Történelmi és Klasszika-Filológiai Intézet. Db [1990.] 149 p. 1 térk. TÜBB KORSZAKOT ATFOGCS TANULMÁNYOK ÉS FORRASKiSZLEMI;NYEK Arany János : Az ki hálát ad, engem Bot György : A Debreceni Orvostudományi Egyetem története és profesz- az becsül." 250 éves a Debreceni Kollégiumi Kántus. = Kóta, szorainak életrajza Csokonai. 386 p. sz p. Aranyi Imre : Testnevelés a Debreceni Bő di Erzsébet : Hagyományos ételek és Református Kollégiumban /1842- étkezési szokások. =Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, /. = HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p p. Bujdosó Erika-Zsupos Zoltán : Adatok Bajkó Mátyás : A debreceni kollégium regionális iskolakultúrája a XIX. században. = Alföldi társadalom köt. Békéscsaba, p. Baltavári Balázs : Visszatekintés az elmúlt 50 évre. = A Kornádi óvoda, Általános Iskola és Nevelőotthon évkönyve az 1988/89-es tanévről. (Komádi, 1989.) p. Barcza József : Református kollégiumok. = História, sz p. [Elsősorban debreceni példákkal.] Bársony István : A község a késő feudalizmus és a kapitalizmus korában. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Bartha Elek : A bölcső tő l a koporsóig. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. [Születés, házasság, temetés.] Bényei Miklós : Az els ő közös lap. Debreczen-Nagyváradi értesítő = Erdélyi Tükör, sz , p. Béres András : A hortobágyi csárda és jeles vendégei. = HBMLÉ. XVI. Db (1990.) 11?-128. p. 242 Váradi kőtöredékek. Szobortöredékek, építészeti faragványok, síremlékek az egykori Biharvármegyei és Nagyváradi Múzeum gyűjteményéb ől. (Szerk. Kerny Terézia.) (Kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportja.) Bp p. Varga Gábor-Szekerezés Pál : Tanulmányok á régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetébő l ( ). [Kiad. a Kölcsey Ferenc Tanítóképz ő Főiskola.] Db p. R. T. O. (R. Takács Olga] : Kiss Tamás : A főnix szárnya alatt. [Ism.] = Hungarológiai Értesít ő, sz. [1990.] p. Bakonszeg hiedelemvilágáról. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Bujdosó Erik -Zsupos Zoltán : Társas munkák, társas élet Bakonszegen. _ Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Dám László : Bakonszeg települése és népi építészete. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Dankó Imre : A javak cseréje Bakonszegen. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, P~ A debreceni Református Kollégium Kántusa. (Szerk. Masits László, Módy György. Fotók : Hapák József.) [Kiad. a Debreceni Református Kollégium.] Db p. [Képes ismertető kronológiával.] Faragó József : Régi népballadák nyomai a bihari gyermekfolklórban. _ Békési Élet, sz p. Gyergyói Sándor : Kirekesztést ől a beilleszkedésig köt. (Kiad. a MOZAIK Kiadói Iroda.) Db p. [A cigányság Hajdú-Bihar megyében. Gazdag dokumentumanyaggal.]

3 Győ ri L. János : Iskolánk múltja. _ A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. iskolai évrő l. Db p. Hetey Sándor György : Debrecen és vidéke a lovasparádékon = DMÉ Db p. Hévvízi Sándor : Vizekkel kapcsolatos helynevek a Körösök vidékén. _ Névtudomány és művelődéstörténet. Bp p. Jakab László-Keresztes László : A debreceni magyar és finnugor nyelvtudományi tanszékék története / /. [Kiad. a] (Kossuth Lajos Tudományegyetem.) Db p. /A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 55./ Kiss Tamás : A debreceni kollégium és a magyar irodalom. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Kiss Tamás : Eröd a sziklán. 450 éves a Debreceni Kollégium. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. ( p. Kiss Tamás : A tegnapi város. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. [Debrecen.] Kottai Tamás : Az ember tragédiája a színpadon / /. (Bp ) Kelenföld K. 283 p. [Debrecen, 1937 és 1959 : , , p.] Kotics József-Magvari Márta : Kézmű- és háziipar. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Kovács I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. A magyar kalendáriumok történeti és művelő - désszociológiai vizsgálata. Bp Akadémiai K. 241 p. [Debreceni Magyar Kalendáriom, : p.] Kozma Gábor : A debreceni belváros területhasznosításának alakulása között. = Településfejlesztés, sz p. (Kürti Katalin, Sz.) : Debrecen, Csokonai Színház. (Kiad. a TKM Egyesület.) (Bp ) (16] p. /Tájak, korok, múzeumok kiskányvtára 393./ Kürti Katalin, Sz. : Történelmi visszatekintés egy készülő debreceni emlékmű tervezésekor. = Mű vészet, sz p. [Emlékm űvek Debrecenben, ] Magyarországi orthodox templomok, ikonosztázok. Válogatás. Szerk. Beke G. László, Gáspárdy András. (Kiad az I. ker. Tanács Műv. Háza.) (Bp ) 128 p. [Kőrösszakáll, Méhkerék, Vekerd, Zsáka, Darvas, Kőrösszegapáti.] Nagy Sándor : A hajdúkerületi törvényszék büntetés kiszabási gyakorlata lopás miatt indított bűnügyekben = HMÉ VII. Hajdúböszörmény, p. Nyakas Miklós : A hajdúkerületi főkapitány választási rendjének alakulása. = HMÉ VII. Hajdúböszörmény, p. Orosz István : A földtulajdon szerepe Debrecen vagyonos polgárai között a 19. század középs ő harmadában. = A polgárosodás útján. Bp Tankönyvkiadó p. Rácz Zoltán : A cívis város." = Magyar Építőművészet, sz p. Sebestyén Miklós : A nánási futball aranyvasárnapjai. (Kiad. a Városi Tanács V. B. MEIS Osztálya.) (Hajdúnánás, 1990.) 161 p. Sebestyén Miklós : CSsszhangban és összetartásban" (Kiad, a Városi Tanács V. B. MEIS Osztálya.) Hajdúnánás, p. /Nánási füzetek 6./ [A kórusmozgalom története Hajdúnánáson.] Sípos Sándor : Polgárosodási folyamatok egy debreceni családban / /. = HBMLÉ XVI. Db (1990.) p. [Sípos család.] Sorsfordulók. Fejezetek Nyíradony társadalomtörténetébő l. Szerk. Csoba Judit. [Kiad. a] Nagyközségi Tanács. Nyíradony, p. /Nyíradonyi füzetek 2./ Süli-Zakar István : A Rickl-ház történelmi dokumentumai. (Fotó : Hapák József.) (Kiad. a) SZÜV Lícium Rt. Db p. 24 t. Szalag Emő ke, P. : A bakonszegi református egyház úrasztali edényei. _ Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Szalag Emőke, P. : A debreceni fazekas céh tárgyi emlékei. = A Herman Ottó Múzeum évkönyve XXVII. Miskolc, p. Szalag Emő ke, P. : Kalendáris szokások Bakonszegen. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Székely György : Évforduló - tanulságokkal. = Színház, sz p. [Csokonai Színház, 1865-t61 máig.] (Takács Béla) : Debrecen, református 24 3

4 Tímár Lajos : Két debreceni értelmiségi család a XIX-XX. században. Varga-de Vargas és Rothschnek család. Család- és társadalomtörténet. Bp p. Tok Miklós : Hivatásból tettem. Bp Tankönyvkiadó. 119 p. ( p. : Debrecen : az utolsó békeévek, háború és felszabadulás" / , visszaemlékezés./l (Ujfalussy József) : A kollégiumi Kántus és a Debreceni Református Kollégium zenei hagyományai. = A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. évrő l. Db p. Ujváry Zoltán : Hajdúszoboszló folklórjából. = U. Z. : Folklór írások. Miskolc, p. Ujváry Zoltán : Kalendáris szokások és dramatikus játékok Bárándon. = U Z. : Folklór írások. Miskolc, p. Vákár Tibor : Debrecen településtörténete. = Magyar Építőmű vészet, sz. 26. p. Varga Gábor : Adatok a régi debreceni tanítóképzés történetéhez / /. = V. G.-Sz. P. : Tanulmányok a régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetébő l. Db p. Varga Gábor : Mozaikok Hajdú-Bihar megye óvodáinak múlt századi történetéből / /. = Ovóképző és tanítóképz ő főiskolák tudományos közleményei XXII. Db (1990.) p. Varga Gyula : A falusi lakóházak stílusváltozatai Hajdú-Bihar megyében. = Építészet az Alföldön. Nagykőrös, p. Zilahi Lajos : A szünethasználat és a kapcsolás néhány mutatója a püspökladányi nyelvjárási szövegekben. = Magyar Nyelv, sz p. Zoltai Lajos : A debreceni Kistemplom története. (5sszeállítás az évi megigazítást követő újrafelavatás ünnepélyére. Közli : Radics Kálmán. = HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. [Eredetileg : Debreczeni Képes Kalendáriom, 1929.] Zsupos Zoltán : Gyűjtögetés, halászat, méhészet. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Erdei Sándor : Hajdú-Bihar megye népművészete. [Ism.] = Alföld, sz p. Klinda Mária : Ojtozi Eszter : A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik.. [Ism.] _ Könyvtári Figyelő, sz p. Kósa László : Szabadfalvi József : Mézeskalácsosság Debrecenben. [Ism.] = Hungarológiai Értesítő, sz. (1990.] 289. p. Kósa László : Vármegyék rejtett kincse. = Könyvvilág, sz. 13. p. [A Hajdú-Bihar megye népművészete c. kötetről.] Pklffy István : Debreceni szájrul szájra" Szűcs Ernő : Debreceni anekdoták. [Ism.] = Alföld, sz p. Selmeczi Kovács Attila : Györffy István : A Fekete-Körös völgyi magyarság. [Ism.] = Hungarológiai Értesítő, sz. [1990.] p. 6SKOR ÉS FEUDALIZMUS KORA Balogh István : A magisztrátus tisztújítása Debrecenben /1715?-1762?/. _ a) Kölcsey Ferenc Tanítóképző Fő is- levelei Kölcsey Ferenchez I. (Kiad. HBMLÉ XVI. Db (1990.) 5- kola. Db p. 19. p. /A Kölcsey Ferenc Tanítóképző FSiskola füzetei./ Balogh István : Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Bányay József, Szentgyörgyi József, /Egy debreceni emlékirat 1794-b ől./ Kerekes Ferenc, Péczely József levelei.] = Történeti-néprajzi források a XVIII-XIX. századból. Documentatio ethnographica 13. Bp (1990.) lés 16. századi indításai. = A Debre- Czeglédy Sándor : A kollégiumi ének- i1-32. p. ceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ / [Valójában ben kelt dokumentumot közöl.] 90. iskolai évrő l. Db Csorba Csaba : Várak a szomszédság p. ban : Nagyvárad, Temesvár. = Béké- Debrecen város magistrátusának jegysi Élet, sz p. zőkönyvei Az eredeti, latin Csorba Sándor : Debreceni kollégisták nyelvű szöveget fordította és sajtó 244

5 alá rend. P. Szalag Emőke. Szerk. Rácz István. (Kiad. a Megyei Levéltár.) (Db ) (1990.) 148 p. /A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 19./ Erdei Gyula : Régi, elpusztult hajdúszoboszlói templomokról. = Honismeret, sz p. Fábián Ilona, K. : Megjegyzések a Váradi Regestrum neveinek ortográfiájához. = Névtudomány és művelő - déstörténet. Bp p. Fekete Csaba : Kiegészítések és kérdések a Károlyi Biblia törzskönyvéhez. = Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára. Bp p. [Fontos debreceni adalékokkal.] Gaálné Ramminger Gabriella : A Debreceni Református Kollégium kéziratos iskolai színjátékai. = Iskoladráma és folklór. A noszvaji hasonló konferencián elhangzott előadások. Db [1990.] (KLTE Néprajzi Tanszéke.) , p. Gyimesi Sándor : Mez őgazdasági termelés és növekedés egy jobbágyfaluban a XVIII-XIX. században /Hajdúszovát/. = Parasztság és magyarság. Db [1990.) p. Heltai János : A protestáns magyar biblia XVII. század eleji könyvtári kultúránkban. = Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára. Bp p. [Számos debreceni adat.] Hörcsik Richárd : Kálvin és a 16. századi Magyarország. Adatok Kálvin 18. századi magyarországi recepciójához. = Theologiai Szemle, sz p. [Számos debreceni adalék.] Kahler Frigyes : Pénzhamisítás és hamispénz-forgalmazási ügyekben folytatott bírói gyakorlat a XIX. század els ő felében Debrecenben. _ HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. Kernt' Terézia : Királyi temetkezések a váradi székesegyházban. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Kernt' Terézia : Szentjános. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Kopat' Klára : Amesius és Perkins mű - vei Magyarországon. = Múzeumi Kurír, 54. sz július. [1990.] p. [XVII. századi szerz ők. Könyvtári lelőhelyjegyzék.] Kristóf Ildikó : Büjjös bájosok bűne. Boszorkányvád Debrecenben. = Rubicon, sz p. Kristóf Ildikó : A pestis pestise. Járvány és lázadás Debrecenben. = Rubicon, sz p. [ ] Kürti Katalin, Sz. : A Református Kollégium és a képzőművészetek / /. = DM~ Db p. Lévai Béla : Hogyan került a Tócó völgyébe csillámpala? = Múzeumi Kurír, 54. sz július. [1990.) p. Lévai Béla : Régészeti és településtörténeti adatok Józsáról. = HMÉ VII. Hajdúböszörmény, p. Lővei Pál : Sírkövek, sírkőtöredékek. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Magyarország történeti helységnévtára. [5.] Bihar megye és Hajdúság / /. (Szerk. Major Zoltán, Radics Kálmán, Szaszkóné Sin Aranka.) (Kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.) (Bp ) 332 p. 4 térk. Már)cus Mihály : A XVI. századi nyomtatott magyar bibliafordítások és a Vizsolyi Biblia. = Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400 évfordulójára. Bp p. [Debreceni adalékokkal.] Mikó flrpád : Megjegyzések a századi váradi sírművészethez. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Mikó Árpád : A menyő i templom keresztelőkútja. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Mikó Árpád : Reneszánsz paloták a váradi várban. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Mikó.4rpád : A szentjobbi monostor és a vár történetéhez. = Váradi kő - töredékek. Bp p. Módy György : Bakonszeg története a XVIII. század utolsó harmadáig. Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Módy György : Debrecen környéke.4rpád-kori egyházas települései kutatásáról / /. = Parasztság és magyarság. Db [1990.] p. Módy György : Hogyan és mikor lett Debrecen mezőváros? = Magyar Építőművészet, sz p. Németh Péter : A szabolcsi főesperesség a középkorban. = Szabolcs-szatmári Szemle, sz p. [Adatok számos, a mai Hajdú-Bihar megyéhez tartozó településről.] 245

6 Nyakas Miklós : A hajdúkerületi székház építésének megszervezése. /Mesterek, segédmunkások, bedolgozók, anyagbeszerzők./ = HMÉ VII. Hajdúböszörmény, p. Papp Klára : Együtt él ő nemesek és jobbágyok érdekkonfliktusa a XVIII. századi Bihar megye mez ővárosaiban. = HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. Protestáns iskoladrámák köt. Sajtó alá rend. Varga Imre. Bp Akadémiai K p. 10 t. /Régi magyar drámai emlékek. XVIII. század. 1/1-2. / [Debreceni Református Kollégium : p.] Rácz István : Városlakó nemesek az Alföldön között. = A polgárosodás útján. Bp Tankönyvkiadó p. [Debreceni adatokkal.] Szabó István, Cs. : Adatok egyes, a mai Békés megyében található református templomok középkori és XVIII. századi előzményeirő l. = Békés megye és környéke XVIII. sz.-i történetéb ől. /Közlemények./ Gyula, p. [Biharugra, Geszt, Kőrösnagyharsány, Zsadány, Biharnagybajom, Komódi, Kőrösszegapáti.] Szalag Emőke, P. : A debreceni fazekas céh szervezeti életének változásai a céhlevelek tükrében. = DM~ Db p. Takács Imre : Bátori András második temploma". A székesegyház századi átépítésének emlékei. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Takács Imre : Várad Arpád-kori székesegyháza. Történeti források és kőfaragványok a századból. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Tóth Béla : Orvosírók Debrecenben a 18. században. = Orvostörténeti Közlemények, [1990.] p. Ujváry Zoltán : A bakonszegi Kádárdomb névadó hősének balladája. _ Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. V. B. : Debreceni illumináció. = Magyar Építőművészet, sz. 25. p. [Népünnepély, 1815.] Varga Gábor : A reformkori tanítóképzés a debreceni kollégiumban / /. = V. G.-Sz. P. : Tanulmányok a régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetéből. Db p. Varga Gyula : Adatok a debreceni asztalos céh és a népi bútor történetéhez. = DMÉ Db p. Varga Júlia : Dohánylével gyógyító boszorkány pere a XVIII. században = Magyar Dohányújság, sz p. [Debrecen, ] ~esw Bácskai Vera : Rácz István : Városlakó nemesek az Alföldön között. [Ism.] = BUKSZ /Budapesti Könyvszemle/, sz p. Máz i Béla : Rácz István : Városlakó nemesek az Alfödön között. [Ism.] = Magyar Tudomány, sz p. KAPITALIZMUS KORA Babits Mihály : Biharfüred. Egy meg- Dankó Imre : A helyi érdekek védelme hiúsult írótalálkozó néhány doku- a századfordulói szoboszlói hetivásámentuma. (Szerk, vál., jegyzetek : rokon. = Muzeumi Kurir, 54. sz. Téglás János.) Kiad. a Ságvári július. [1990.] p. Nyomdaipari Szakközépiskola és Dankó Imre : Vízgazdálkodásunk Szakmunkásképző Intézet, Zrínyi népi Nyomda. Bp. alapjai I. = DMÉ Db , [10] p. 16 t p. Bancsi Erzsébet : A Bethlen Gábor [Debrecen és környéke, XIX. század Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola elődintézményei könyv- második fele.] tárainak története között. Flasch Dezső : A debreceni postaigazgatóság évi II. kiadásá- = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. nak lemezeivel felülnyomott magyar Bereczki Lajos : Debrecen levélbélyegek. = Filatéliai Szemle, A Függetlenségi Nyilatkozat. = A sz p. Debreceni Református Kollégium Gazdag István : Debrecen város történeti kronológiája VI Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. iskolai évről. Db = HBMLÉ. XVI. Db (190.) p p. 246

7 Gazdag István : Egyesületek Debrecenben s harmincas években. _ HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. Indig Ottó : Várad vonzásában. Vázlat az újságírás holnapos évtizedéről. Erdélyi Tükör, sz p. Irányi Dániel-Chassin, Charles-Louis : A magyar forradalom politikai története köt. (Ford. Szoboszlai Margit. A szöveget gondozta, bev. és jegyzetek : Spira György.) Bp. (1989.) Szépirodalmi K. 369, 438 p. 8 t. [Debreceni időszak : 2. köt , , p.] Kósa László : Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon / /. (Kiad. a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke.) Db p. /Studia folkloristica et ethnographica./ [Debrecen, Hajdúság, Nyírség, Körösök völgye.] Kovách Péter : Az évi genfi Kálvin-emlékünnepély és a Magyarországi Református Egyház. (Kiad. a Debreceni Református Teológiai Akadémia.) Db [1990.] 53 p. /A Debreceni Református Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének tanulmányi füzetei 16./ [Debreceni rendezvények : p.] Kőszeghy Attila-Berta Erzsébet : Debreceniség a város építészetében. Városképi változások a kiegyezéstől a 30-as évekig. = Magyar Építőművészet, sz p. Kürti Katalin, Sz. : Debrecen teátruma. = Múzsák, sz p. [ ] Kürti Katalin, Sz. : Délibábok hazája. Fotók, festmények a Hortobágyról. = Fotó, sz p. A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata. = HBMLÉ XVI. Db (1990.) p. [Debrecen, április.] Major Zoltán László : Megjegyzések Debrecen város szociálpolitikájához az közötti időszakban. _ HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. A II. világháború hajdúszoboszlói áldozatainak emlékére. (Kiad. a Hazafias Népfront Emlékmű Bizottsága.) (Hajdúszoboszló, 1990.) 22 p. Mez ő si József : Húsvéti pászkaszentelés Hajdúdorogon. = Honismeret, sz , p. Nagy György : Polgár nagyközség szociográfiája. /Részlet./ = Falurajzok /Faluszociográfiai dolgozatok a 30-as évekből./ Bp p. Nyaka s László-Várhelyi Ilona : Nemzeti színház a Péterfia utcán. _ DMÉ Db p. [Debrecen, ] Oláh József : Határrendezés a Sárréten. = Parasztság és magyarság. Db [1990.] p. Pomogáts Béla : Az els ő Válasz = Válasz évkönyv 1989/I. (Bp ) p. Püspökladány vasúti csomópont kialakulása (Szerk. Tóth Györgyné, Bíró Ferenc.) (Kiad. a) Városvéd ő és Szépítő Egyesület. Püspökladány, p. /Püspökladányi füzetek 1,/ Radics Kálmán : Források a második világháború áldozatairól. = HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. Sterbetz István : Libatörténet a hortobágyi nagy időkből. = Nimród, sz. 14. p. [Vadászatok, ] Szabó József : A debreceni egyetem földrajzi tanszékének működése 1914-től 1945-ig. = Földrajzi múzeumi tanulmányok, 8. Bp p. Szekerezés Pál : A tanítóképzés fejlődése 1869 után. = V. G.-Sz. P. : Tanulmányok a régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetébő l. Db p. Szemere Bertalan : Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Gróf Batthyány Lajos, Görgei Artúr, Kossuth Lajos. - Okmánytár. (Sajtó alá rend., bev., az okmánytárat, a jegyzeteket és a mutatókat összeáll. Hermann Róbert, Pelyach István.) (Db ) Szépirodalmi K. 733 p. [Debrecenben kelt iratai, levelei, ápr. 27.-jún. 3. : , 583. p. - Nagyváradon kelt iratai, levelei, aug : p.] Ujlaky Zoltán : A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara érdekvédelmi tevékenységének néhány kérdése = HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. Varga Gábor : A négy évfolyamos tanítóképzés / /. = V. G.- Sz. P. : Tanulmányok a régi debreceni kollégium tanítóképzés történetéből. Db p. Varga Gábor : Az önálló debreceni tanítóképzés első évtizedei / /. = V. G.-Sz. P. : Tanulmányok a régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetéből. Db p. 247

8 Varga Gábor : Az ötéves tanítóképzés / /. = V. G.-Sz. P. : Tanúlmányok a régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetéből. Db p. Varga János : Útban a Függetlenségi Nyilatkozat felé. = Parasztság és magyarság. Db [1990.] p. Xantus Gyula-Zsupos Zoltán : Katona nélkül mit sem ér a mennység..." Válogatás Kiss István nagyváradi kéziratos katonakönyvéb ől. (Fotók : Tóth István, Hapák József.) (Kiad. Berettyóújfalu Városi Tanácsa, Biharkeresztes Városi Tanácsa.) Berettyóújfalu, [1990.] 87 p. /Bihari dolgozatok 9./ [Versek, 1902.] Stauder Mária : A Holnap... Nagyvárad, (Betűhív kiadás : Bp ) [Ism.] = Hungarológiai Értesít ő, sz. [1990.] p. Takács Olga, R. : A Kelet Népe [Ism.] = Hungarológiai > rtesítő, sz. [1990.] 72. p. Takács Olga, R. : Válasz [Ism.] = Hungarológiai értesít ő, sz. [1990.] p. Ádám Zsigmond : Adalékok a hajdúhadházi Gyermekváros megteremtéséhez, fejlődésének történetéhez. Részletek Adám Zsigmond naplójából. = Emlékkötet Adám Zsigmond gyermekvédő pedagógusról. Db p. Béres András : Gondolatok a Debreceni Népi Együttes 40 éves jubileumán. = Táncművészet, sz p. Csordás László-Lóki József : A talajvízszint változásának vizsgálata a Nagykunságban és a Hajdúságban = Alföldi tanulmányok XIII. kötet. Békéscsaba, [1990.] p. Cziráky József : A debreceni ásványés gyógyvizek vizsgálata között. = Balneológia, Gyógyfúrd ő - ügy, Gyógyidegenforgalom, sz p. Dankó Imre : Bakonszeg legújabb kori története és a bakonszegi termel ő - szövetkezetek. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. égerházi Imre : Az Alkotótábor története. = Hortobágyi Alkotótábor (Db ) 1-5. p. Filep Tibor : A debreceni forradalom, 1956, október. Tizenkét nap krónikája. (Kiad. a Mozgáskorlátozottak Egyesületének PIREMON Kisvállalata.) Db p. Fürj Zoltán : Egy püspökválasztás történetéhez. = Szabolcs-Szatmári Szemle, sz p. [Tiszántúli Református Egyházkerület, Békefi Benő nyíregyházi lelkész jelölése.] Fürj Zoltán : A protestáns egyházak és a fakultatív hitoktatás kérdése UTÁNI ID6SZA K / /. = Pedagógiai Szemle, sz p. [Debreceni adatokkal.] Gráfik Imre : A falu építése. Házról házra. I. rész. /Vizsgálat egy falu életmódváltozása körében./ /II. rész./ Berekböszörményi lakáskörülmények és életminőség. = A Falu, sz p., sz p. Hajdú-Bihar megye statisztikai évkönyve [Kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága. Db (Statisztikai K.) 267, 19 p. Hegyesi János : Tisztelt Nemzetgyűlés! = H. J. : Rögös utakon. Békéscsaba, Tevan p. [Beszéd. Debrecen, december 22.] Jelentés a szövetkezetek évi gazdálkodásának főbb tapasztalatairól, az évi tervek fontosabb elő - irányzatairól. [Kiad. a] Hajdú-Bihar Megyei Mez őgazdasági Termel ők Szövetsége. Db lev. Juhász Béla : Jegyzetek az Alföld történetéhez. = Alföld, sz p. Kaposvári Gyula : A Magyar Képző - művészeti Társulat alapító tag jegye sz. kir. Debrecen városa részére" című oklevél a Szolnoki Papírgyár zúzdájában 1949-ben. = Múzeumi Kurír, 54. sz július. [1990.] p. Károlyi György : A halottvizsgálati bizonyítványok és a boncjegyz őkönyvek morbiditási információtartalma = Statisztikai Szemle, sz p. [Hajdúszoboszló, ]

9 Két évtized területfejlesztése ~szak- Magyarország és Északnyugat-Dunántúl példáján. = Gazdaság és Statisztika, sz p. [Hajdú-bihari adatokkal.] Kiss Lva : A Közép-Tiszavidék megyehatár menti településeinek gazdasági fejlődése és közigazgatási területbeosztása. = Alföldi tanulmányok XIII. kötet. Békéscsaba, [1990.] p. [Egyek, Tiszacsege, Újszentmargita.] Kiss Tamás : Huszonöt év Debrecen irodalmi életéből / /. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Koczogh Akos : Az Alföld születése. _ Alföld, sz p. Kövér Sándorné : A felsőfokú óvóképzés 30 éve, különös tekintettel fő iskolánk törekvéseire. = 30 éves a felsőfokú óvodapedagógus-képzés. Hajdúböszörmény, p. [Hajdúböszörményi Óvóképző Intézet.] Márkus Béla : Az Alföld negyven éve. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. Németi Gábor : Egy tizenéves Hortobágyra kitelepített emlékei. Tóth Gyuláné visszaemlékezése egy hortobágyi internálótáborra. I-II. = Palócföld, sz p., 6. sz p. Papp Péter : Építőipari műszaki szakemberképzés helyzete és távlatai Debrecenben. = Az Ybl Miklós Építő ipari Műszaki Fő iskola jubileumi évkönyve. Debrecen, Db p. A pv 40 éve Hajdú-Bihar megyében. = Létünk, sz p. [Polgári védelem.] A Rákosi-diktatúra els ő évei. Dokumentumok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történetéből (Szerk. Botár József.) (Nyíregyháza, 1990.) Stúdium. 327 p. [Adatok a mai Hajdú-Bihar megyéhez tartozó helységekről is.] Sári Mihály : A szellemi dolgozók helyzetének, közéleti-közm ű vel ő dési tevékenységének fontosabb jellemző i egy alföldi kisvárosban. = Múzeumi Kurír, 54. sz július. [1990.) p. [Püspökladány, ] Szokoly Viktor-Soltész István-Varga Attila-Fehér Miklós : A debreceni Urológiai Klinika mgtéti tevékenységér ől / / és a fejlődés várható irányáról. = Magyar Urológia, sz p. A szövetkezetek gazdálkodása a számok tükrében. [Kiad. a] Hajdú-Bihar Megyei Mez őgazdasági Termel ők Szövetsége. Db p. Tanyi János : 40 éves a Debreceni A1- lategészségügyi Intézet. = Állatorvosi Közlemények, sz p. Tóth Zoltán : Visszatekintés. = Az Ybl Miklós Építő ipari Műszaki Főiskola jubileumi évkönyve. Debrecen, Db p. s~rs K. L. ]KÓsa László] : Varga Gyula : Debreceni szíjgyártók. Kathy László, Kádár Gyula. [Ism.] = Hungarológiai i;rtesítő, sz. [1990.] 297. p. Magyar agrártörténeti életrajzok. R- Zs. Szerk. Für Lajos, Pintér János. Bp Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 701 p. [Hajdú-Bihar megyei vonatkozások : Rácz Mihály, Ruffy-Varga Kálmán, Soó Rezső, Sporzon Pál ifj., Szabó István, Széll László Mór, Tamássy Károly, Túri Elemér, Újvárosi Miklós, Velich István id., Vezekényi (Winkler) Ern ő.] Eldám Zsigmondra emlékeznek a kortársak és tanítványok. = Emlékkötet Adám Zsigmond gyermekvédő pedagógusról. Db p. Tót h László, D. : Adám Zsigmond éle- 1;LETRAJZOK, NEKROL6GOK te és pedagógiai munkássága. '= Emlékkötet Adám Zsigmond gyermekvédő pedagógusról. Db p. Ady Endre összes prózai mfivei. i7jságcikkek, tanulmányok I. /1897. szeptember május./ Sajtó, alá rend. Vezér Erzsébet. 2. átd. kiad. Bp Akadémia i K. 955 p. 4 t. [Néhány kivétellel Debrecenben és Nagyváradon írt cikkek.] Vati Papp Ferenc : Arany János / /. = V. P. F. : Forrásvidék. /írók, költők gyermek- és ifjúkora./ Bp Tankönyvkiadó p. [Nagyszalonta.] 249

10 Bitskey István : Bán Imre / /. = Hungarológiai Értesítő, sz. [1990.] p. In memoriam Bán Imre. = Alföld, sz , p. [Borzsák István, Imre László és Bitskey István nekrológja.] Kilián István : Munka, türelem, emberség példája. Bán Imre professzor úr halálára. = Napjaink, , sz. 38. p. Barta János : Visszapillantó tükör. _ B. J. : Ma, tegnap, tegnapelőtt. Db Csokonai p. [Visszaemlékezés /önéletrajz/.] Nagy Miklós : A pályakezdő Barta János / /. = Alföld, sz p. Bay Zoltán : Az élet erősebb. [Visszaemlékezések.] Db.-Bp Csokonai-Püski p. Nagy András Ákos : Bay Zoltán debreceni diákévei. = A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. iskolai évről. Db p. Bakó Endre: Bessenyei György Bakonszegen. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Bánszki István : Bessenyei György bölcsész-költő élete, (Kiad. a Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság.) Nyíregyháza, [8] p. Bánszki István : Biblikus inspirációk Bessenyei műveiben. = A Bessenyei György Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. 12/E. Irodalmi közlemények. Nyíregyháza, p. Márta Ferenc : Bognár Rezső = Nlagyar Tudomány, sz p. Rácz Zoltán : Borsos József és Debrecen korai modern építészete. Db (Csokonai.) 155 p. Szabó József : Dr. Borsy Zoltán professzor 60 éves. = Acta geographica ac geologica et meteorologica Debrecina. Tomus XXVI-XXVII. 1987/88. Db p. Nyakas László : Borzán Gáspár életáldozata. = Honismeret, sz p. Kiss Tamás : Csenki Imre hetvenöt éves. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Marx György : Csikai Gyula köszöntése. = Fizikai Szemle, sz p. Czeglédy Sándor : Csikesz Sándor em- lékezete - egy fél évszázad távlatában. = Theologiai Szemle, sz , p. Csejtei István : A borbélymester hagyatéka... Különbkülönbféle Belső és Külső Nyavalyák ellen való hasznos orvosságok. Csokonai József debreceni chirurgus receptkönyve. (Előszó : Vargha Balázs.) Db Csokonai. 196 p. Bíró Ferenc : Csokonai programja. _ Irodalomtörténeti Közlemények, sz p. Debreczeni Attila : Sem több, sem kevesebb, csak ember lehetek." /Pope Essay on Man-je Csokonai világképszintézisében./ = Irodalomtörténet, , sz p. Dr. Ferenczy Miklós előadása Csokonairól és Lillájáról. = Csokonai Vitéz Mihály / /. Csokonai emlékülés a Komárom megyei delegáció részvételével a Debreceni Irodalmi Múzeumban. (Tatabánya), [1990.] p. Madarász Imre : Az értelem lírája. Egy lírikus magyar Rousseau : Csokonai gondolati váteszköltészete. = M. L Zengj hárfa!" Tanulmányok a magyar felvilágosodás és reformkor lírájáról. /Verselemzések./ Bp p. Rákos Sándor : Találkozások Csokonaival. = R. S. : Két vers között. Bp. (1990.) Szépirodalmi K p. Szilágyi Ferenc : Carmen Gratulatorium. Egy Csokonainak /is/ tulajdonított névtelen latin és magyar nyelvü vers 1794-b ől. = DMÉ Db p. Szilágyi Ferenc : A Nationalcharakter" és értelmezése Csokonainál. _ A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Bp.-Wien, p. Veress László : Csukás Zoltán emlékezete. = Az állattenyésztés fejlesztéséért. Tudományos emlékülés Csukás Zoltán születésének 90. évfordulójára. Db p. Nagy Ildikó : In memoriam Csutorás Sándor /1942. szept dec. 28./ = Belvedere, sz p. Sebestyén ~Irpád : A szociolingvisztika elemei Csűry Bálint népnyelvkutató iskolájában. = Magyar Nyelvjárások XXVIII-XXIX. Db p. Bucsay Mihály : Wittenberg Debreceni Ember Pát ellen. Egy hitvita és háttere. = A Ráday Gyűjtemény évkönyve VI. Bp (1990.) p. 250

11 Tóth Endre: Debreceni Ember Pál, az egyháztörténész = A Ráday Gyűjtemény évkönyve IV-V. Bp p., VI. Bp (1990.) p. Horváth Margit : Durkó Mátyás műhelyében. = Társadalomtudomány, p. Fülep Lajos levelezése I (Szerk., jegyzetek : F. Csanak Dóra.) (Kiad. az MTA Művészettörténeti Kutató Csoport.) Bp p. [Néhány levél Dutka Ákosnak, illetve tőle.] Ujváry Zoltán : Az életképeket és útirajzokat író Ecsedi István. = U. Z. : Folklór írások. Miskolc, p. Kiss Tamás: Fazekas Mihály. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Bereczky László-Vajda Kornél : Koccintsunk egyet pályám emlékezetére is..." II. Beszélgetés Futala Tiborral, az Országos Műszaki Könyvtár nyugdíjas igazgatójával. = Könyvtáros, sz p. [Debreceni évei, ] Csáky Károly : Gáspár Imre élete és munkássága. = Cs. K. : Szül őföldi vallomások. (Bratislava, 1989.) Madách , p. Gulyás Pál: A Hortobágytól Ida-mezejéig. /A népek álmai fölött./ [Közli és] (jegyzetek) : Gulyás Klára. = Polisz, sz p. Bakó Endre : Végzetes versigény interferencia történt.. " Gulyás Pál és Babits Mihály. = Új Forrás, sz p. Demény János : Fehér Buda. = Dunatáj, sz p. [Kapcsolatok Gulyás Pállal.] Egy barátság levelekben. Gulyás Pál és Németh László levelezése. Sajtó alá rend., jegyzetek: Gulyás Klára, G. Merva Mária. Utószó : Gulyás Klára. Bp Petőfi Irodalmi Múzeum. 523 p. 4 t. Gulyás Klára : Néhány megjegyzés Gulyás Pál Az Egy igéiből című versciklusához. = Válasz évkönyv 1989/I. (Bp ) 119. p. Gunda Béla : Útban Európa felé. = G. B. : A rostaforgató asszony. (Bp ) Múzsák p. [Néprajzi munkásságáról.] Tóth Pál Péter : Európaiként. Beszélgetés Gunda Béla professzorral. = Magyar Tudomány, , sz p. Hatvani István : Bevezetés a szilárdabb filozófia alapelveibe. Ford. Tóth Péter. - Introductio ad principia philosophiae solidioris. (Bev. és jegyzetek : Tóth Béla.) (Kiad. a Debreceni Akadémiai Bizottság.) Bp [XII], 143, [16] p. [A latin nyelvű eredeti hasonmásával.] Dr. Horkay László élete és munkássága / /. = A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. iskolai évr ől. Db p. Végvári Lajos : Holló László. [Kiad. a] (Kossuth Lajos Tudományegyetem.) Db p. 11 t. Békés András : Emlékezés Neményi Lilire és Horváth Árpádra. = Színháztudományi Szemle, p. Nagy Péter : Horváth Arpád és a francia színház. = Színháztudományi Szemle, p. Borsy Zoltán : In memoriam Kádár László = Földrajzi Közlemények, sz p. Borsy Zoltán : Kádár László = Földrajzi múzeumi tanulmányok, 7. Bp p. Szabó József : Tanítványi búcsú Kádár Lászlótól. = Földrajzi Értesítő, sz p. Varga Gábor : Kállai István élete és munkássága. = V. G.-Sz. P. : Tanulmányok a régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetéből. Db p. Karácsony Sándor : A cinikus Mikszáth. (Jegyzetek : L. L. F.) [Lendvai L. Ferenc.] = Magyar Filozófiai Szemle, sz p. Karácsony Sándor : A korszerű nevelés és a magyar pedagógia = Confessio, sz p. Karácsony Sándor : A magyar észjárás" című mű ismertetése. /Autoreferátum/ (Jegyzet : L. L. F.) (Lendvai L. Ferenc.] = Magyar Filozófiai Szemle, , sz p. Karácsony Sándor : A magyar észjárás konzekvenciái /1924/. = Hunnia, 10. sz augusztus p. Boros Dezs ő: Kísérlet Karácsony Sándor pedagógiájának rendszerezésére. = Boros Dezs ő kiadatlan dolgozatai Karácsony Sándor pedagógiájáról és a tanárképzésről. Db (KLTE.) p. Vekerdi László : Megértetlenül megérteni! Három magyar tanár: Karácsony Sándor, Németh László, Szabó Arpád. = Napjaink, sz p. 251

12 Nábrádi Mihály : Kéky Lajos emlékezete /1879. december október 29./ (Szerk., előszó : Buczkó József.) (Kiad. a Városi Tanács V. B. Művelő dési, Egészségügyi, Ifjúsági és Sportosztálya.) Hajdúnánás, p. /Nánási füzetek 8./ No.p y Mihály : Keresztesi Kiss József, iskolánk fizika tanára / /. = A Debreceni Réformátus Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. iskolai évről. Db p. Kiss Tamás : Kertész László / /. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Gergely János : Emlékezés dr. Kesztyűs Lorándra halála 10. évfordulóján. = Mit üzen a MIT? A Magyar Immunológiai Társaság vezetőségének kiadványa március. (Db ) 3-5. p. Baranyó Géza : A Körösök e századi vízviszonyai Kienitz Vilmos munkássága tükrében. = Hidrológiai Közlöny, sz p. Baranyó Géza : Száz éve született Kienitz Vilmos, a Körös-vidék nagy vízgazdálkodója. = Békési > let, sz p. Kígyós. (Bev. és szerk. Keserű Katalin. Életm ű-katalógus : Kovács Orsolya. Bibliográfia : Kígyós 5ándorné.) Pécs, p. (Kígyós Sándor szobrászművész.] Kiss Tamás : Rejtett évgyű rűk. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. (Költ ői, írói pályájáról.] Kiss Tamás A verseléstő l a poézisig. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. [Ű néletrajzi visszaemlékezés.] Kiss Tamás : Koczogh Ákos hetvenéves. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Egy sztoikus bölcs - kitelepítve. Kornis Gyula közötti leveleiből. (Közli] : Mészáros István. = Szabadelv ű Unio, Különszám p. [Hajdúszoboszlóról / / : p.] Surányi Béla : Kosutány Tamás és a hazai agrokémia a századfordulón. HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. Görömbei András : Emlékezés Kovács Kálmánra. = Alföld, sz p. Varga Gábor : Adatok Kovács Lajos tanítóképző igazgató életművéhez /1870/. = V. G.-Sz. P. : Tanulmányok a régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetéből. Db p. Stelkovics Gyöngyi : Kölcsey Ferenc és a debreceni Kollégium. = A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve 1988/ /90. iskolai évről. Db p. Kótay Pál : Színek az orvos Köleséri Sámuel életm űvében. = Orvostörténeti Közlemények, [1990.] p. Dr. Lampé László 60 éves. = Magyar Nőorvosok Lapja, i. sz. 3. p. Molnár Gál Péter : Latinovits. (Bp.) Szabad Tér K. 262 p. [Debreceni éveiről / / : p.] Kernt' Terézia : Lux Kálmán (?) nagyváradi rajzai. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Andrásfalvy Bertalan : Lükő Gábor nyolcvanéves. = Néprajzi Hírek, sz p. Németh Sándor : A flamingó gyémántpöre. = Interpress Magazin, sz p. (Madarász László, 1849.] Kocsis Elemér : Status vitae continuus. Igehirdetés Makkai László temetésén. 1989, december 13. Budapest - Farkasrét. = Református Egyház, sz p. Pach Zsigmond Pál : Makkai László ravatalánál. = Confessio, sz p. Pach Zsigmond Pál : Makkai László = Magyar Tudomány, sz p. Makkai Sándor : A gyermek Jelkigondozása. Tévelygés a végső kérdésekkel kapcsolatban. = Confessio, sz p. [Eredetileg : Poiménika. A személyes Jelkigondozás tana. Református Egyházi Könyvtár XXIII. kötet. Bp. 1947, ] Makkai Sándor : Szolgálatom. Teológiai önéletrajz (Sajtó alá rend., jegyzetek : Barcza József.) Kiad. a Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. Bp p. Fekete Károly, ifj. : Makkai Sándor, a misszió elkötelezettje. = Confessio, sz p. Fekete Károly, ifj. : Száz éve született Makkai Sándor = Theológiai Szemle, sz p. Kocsis Elemér : Makkai Sándor, a teológus = Confessio, sz p. 252

13 Makláry Lajos élete és munkássága. (Szerk. és összeáll. Balogh Zsigmond.) (Kiad. a Makláry Lajos Általános Iskola.) Hajdúnánás, p. Tóth Béla : Maróthi György /Debrecen, jún. 18.-Debrecen, okt. 16./ = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban Bp p. Kiss Tamás : Szoboszlai Mata János / /. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Ablonczy László : Szélfútta levél..." Beszélgetés Mensáros Lászlóval. _ Alföld, sz p. [Mensáros László helyreigazítása : Visszhang. = Alföld, sz p.] Mocsár Gábor : Magamban bízva. Alföld, sz p. [Részlet önéletírásából.] Kiss Tamás : A kálvinista Rómá"-tól a szolgáló egyházig. Mocsár Gábor Délibábjaim városa c. könyve egy fejezetérő l. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) , p. Timkó György : Molnár László = Magyar Grafika, sz p. Fábián Lajos : Dr. Molnár Pál élete és munkássága. = A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. iskolai évr ől. Db p. Nagybákaly Antal Zelmos : Egy negyedszázados barátság története. = DMÉ Db p. ~MÓr%cz Pál és Nagybákay /Rickl/ Antal Lajos.] Bakó Endre : Nadányi Zoltán bakonzegi évei. = Baxonszeg története és ~éprajza. Bakonszeg, p. K%ss Tamás : Nagy Imre, a diákkölt ő. / / = Jászkunság, sz p. Kiss Tamás : Nagy Imre, a diákkölt ő / /. = A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. iskolai évr ől. Db " p. Hegyesi János : A költő Nagy Imréről szólva. = H. J. : Rögös utakon. Békéscsaba, Tevan p. [Sárrétudvari.] Nyakas M%klós : Nánási Oláh Mihály élete és munkássága / / (Kiad. a Nánási Oláh Mihály Általános Iskola.) Hajdúnánás, p. Borítócím : Nánási Oláh Mihály hajdúkerületi főkapitány. Németh László doctor honoris causa = Magyar Dohányújság, sz. Melléklet. Kiss Tamás : Niklai Ádám / /. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Ujváry Zoltán : Sárréti néphagyományok Osváth Pál munkájában. = U Z. : Folklór írások. Miskolc, p. Fecskés, István : [K 60-letnamu jubileju akademika Ferenca Pappa.] _ Slavica XXIV. Db p. Várhelyi Ilona : Pet őf% pokolfára Debrecenben. = Pet őfi emlékhelyek országos találkozója. Debrecen, március 19. Db p. bnody Magdolna : Pet őfi Zoltán életéből. (Miskolc), p. Őnody Magdolna : A Pető fi és a Szendrey család életéb ől. (Kiad. a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.) Miskolc, p. 5 t. Wabrosch Géza : Pintér József profeszszor köszöntése. = Magyar Urológia, sz p. Révész Imre : Vallomások." Teológiai önéletrajz és válogatott kiadatlan kéziratok (Vál., szerk. Barcza József, Fekete Csaba, G. Szabó Botond.) Kiad. a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. Bp p. Kerny Terézia : A váradi vár kutatása és feltárása Rómer Flór%s hagyatékában és a Műemlékek Országos Bizottságának iratanyagában. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Hajas Tibor : Dr. vitéz Roncsik Jen ő = Tűzvédelem, sz p. Kürti Katalin, Sz. : Ruzicska Gyula / /. = Erdélyi Tükör, sz. 10. p. Majerszky Klára : Sántha Kálmán, a pszichiáter. = Psychiatria Hungarica, , sz p. Schwarcz Sándor : Sárga csillaggal. [Visszaemlékezés.] = Szombat, sz p. Kerny Terézia : Ste%nhausz László felmérései az 1881-es ásatásokról. jomf Tervtár./ = Váradi kőtöredékek. Bp p. Nemes András : Id. Storno Ferenc Bihar vármegyei vázlatai. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Oláh Emőd: Szabó Endre nézetei az óvodai zenei nevelésrő l. = óvodai Nevelés, sz p. 253

14 Balogh István : Szabó István és a néprajztudomány. = Parasztság és magyarság. Db [1990.] p. Gazdag István : Szabó István levéltártudományi munkássága. = Parasztság és magyarság. Db [1990.] p. Kontra György : A kisgyermektől a hitvalló felnőttig. = Confessio, sz p. (S. Szabó József ga.] Szilágyi Ferenc : Az irodalmi névadás Szabó Magda műveiben. = Névtudomány és művelődéstörténet. Bp p. [Debreceni vonatkozásokkal.] Sütő András : Ablak egy koporsón. = S. A. : Omló egek alatt. Bp.-Bukarest, Szépirodalmi K.-Kriterion p. [Nekrológ Szabó Pálról.] Szondi György : Szele Tibor debreceni diákévei. = A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. iskolai évről. Db p. Enyedi Sándor : Szigethy Mihály könyvnyomtató levelei Aranka Györgyhöz. = Magyar Könyvszemle, sz p. [Nagyváradról, 1806-ban.] Javorniczky István : Elj ő az a nagy, szép idő..." [Közreműködött] : (Szilágyi Júlia.) (Bp ) Héttorony K. 211 p. [Üsszeállítás Szilágyi Józsefről.] Ablonczy László : Most is aggódom... Szűrös Mátyással tegnapi küzdelmekről és mai kétségekről. = Tiszatáj, sz p. Kulcsár Szabó Ernő: Kétféle modernség között. A hatvanéves Tamás Attiláról. = Alföld, sz p. Gallai Margit : Tariska István = Magyar Tudomány, sz p. Kürti Katalin, Sz. : A szobrász és a költő. = Múzsák, sz p. (Tóth András.] Tóth Endre : Az iskolakerülő. [Visszaemlékezés.] = Új írás, sz p. Barcza József : Török István /1904-/. = Református Egyház, sz. 74. p. tanári munkássá- Ujfalussy József zenekritikáiból. (Breuer Jánosné és Breuer János gyűjtése.) = Magyar Zene, sz p. [Debreczeni Űjság-Hajdúföld, 1943.] Borgó András : Amikor én pályakezd ő voltam... Ujfalussy József. = Muzsika, sz p. Breuer János : Ahogyan nem ismerjük... Köszöntő helyett Ujfalussy József 70. születésnapjára. = Muzsika, sz p. Vitányi Iván : Személyes sorok Ujfalussy Józsefhez. = Magyar Zene, sz p. Bereczky Iászló-Vajda Kornél : Kunszentmiklóstól Debrecenig és tovább... Beszélgetés Vargha Balázszsal. = Könyvtáros, sz p. Udvari István : Ismeretlen adatok Vasvári Pál családjáról és életrajzáról. = Honismeret, , sz p. Veres Péter: A népi írókról. /Hozzászólás./ = Válasz évkönyv 1989/I. (Bp ) p. Borbás Lajos: Veres Péter - a közéleti ember. [I]-II. rész. = A Céh, sz p., 9. sz p. [Balmazújvárosi évtizedeir ől.] Hegyesi János: Emlékezés Veres Péterre. = H. J. : Rögös utakon. Békéscsaba, Tevan p. Kiss Tamás: Veres Péter köszöntése. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. A népi-urbánus vita dokumentumai Vál., szerk., utószó : Nagy Sz. Péter. Bp. (1990.) Rakéta 491 p. (Veres Péter öt, Kardos Pál egy cikkével.] Sándor László : Kell a jó olvasnivaló! Találkozásaim Veres Péterrel. _ Napjaink, sz p. s s Kiss Tamás: Ady és Debrecen. [Ism.] = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Bíró Ferenc : Bessenyei György : Prózai munkák [Ism.] = Hungarológiai Értesítő, sz. [1990.] p. Penke Olga : Bessenyei György : Prózai Munkák / /. [Ism.] = Helikon, sz p. N. S. K. (Németh S. Katalin] : Bocskai István : Testámentomi rendelése. [Ism.] = Hungarológiai Értesítő, sz. [1990.] 18. p. ' Fried István : Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Költemények [Ism.] = Irodalomtörténeti Közlemények, sz p. Hegyi Katalin: Ferenczy Miklós : A Lilla-per / /. [Ism.] = Hungarológiai ~rtesít8, sa. [1990.] 46. p. 254

15 Imre Mihály : Jöszte Poétának." /Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Költemények / [Ism.] _ Alföld, sz , p. Ny. J. : Vitéz Mihály ébresztése. [Ism.J = Hungarológiai Értesítő, sz. [1990.] 171. p. Szajbély Mihály : Csokonai-tanulmányok. Studia Litteraria. Tomus XXIV. [Ism.] = Hungarológiai Értesítő, sz. [1990.] 30, p. Szajbély Mihály : Csokonai- és Lillaemlékek Komárom megyében. [Ism.] = Hungarológiai Értesítő, sz. [1990.] 29. p. K. L. (Kósa László] : Ecsedi István születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. [Ism.] = Hungarológiai Értesítő, sz. [1990.] p. Durkó Mátyás : Békés-Tarhosról és Gulyás Györgyről egy dokumentumkötet és életútesszé kapcsán. = Békési Élet, sz p. [Gulyás György Bű neim... bűneim? c. könyvéről.] Grezsa Ferenc : Egy barátság levelekben. (Ism.] = Tiszatáj, sz p. (Gulyás Pál és Németh László levelezése.] Bársony István : A helytörténeti-helyismereti munka megyei szervezésének kérdései. = ÍTj táborverés. A II. és a III. Országos Szakkörvezető - képző Tábor előadásai Zsámbék, (1990.) p. Hoffmann István : Számítógépes helynévvizsgálatok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén. = Névtudomány és művelődéstörténet. Bp p. Kernt' Terézia : Adatok a váradi vár kutatástörténetéhez. = Váradi kő töredékek. Bp p. Mervó Zoltánné : A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár adattára a kutatás szolgálatában. = HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. Pogány Ü. Gábor : Elvetélt próféta? >'Ij könyv Holló László festészetérő l. = Délsziget, p. [Végvári Lajos művér ől.] Kiss Tamás : Kettős tükörkép. Juhász Géza levelesládája. [Ism.] = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. R. T. O. (R. Takács Olga] : Karácsony Sándor : A magyar észjárás. (Ism.] = Hungarológiai )Éresítő, sz. [1990.] 73. p. Kiss Tamás : A tanú beszélni kezd Mocsár Gábor : Minden időben. (Ism.] = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Simon Zoltán : Mocsár Gábor : Minden időben. [Ism.] = Tiszatáj, sz p. Erdődy Edit : Tóth Eszter : Családi emlékek Tóth Árpádról. [Ism.] = Hungarológiai Értesítő, sz. [1990.] , p. Kilián István : Debrecen, h-kikötő.. :' Árkádiától Európáig. Jubileumi kötet dr. Tóth Béla nyolcvanadik születésnapjára. [Ism.] = Magyar Könyvszemle, sz p. HELYTÖRTÉNETfRAS Mervó Zoltánné : A levéltárak feladatai a művelő déstörténeti kutatásokban. = Helytörténeti tanulmányók VIII. Nyíregyháza, p. Orosz István : Helytörténet és gazdaságtörténet. = Alföldi társadalom köt. Békéscsaba, p. (Szamosújvári Sándor) : (Gondolatok a helytörténet és irodalmi emlékhelyek szerepéről Csokonai születésnapján.) = Csokonai Vitéz Mihály / /. Csokonai emlékülés a Komárom megyei delegáció részvételével a Debreceni Irodalmi Múzeumban. (Tatabánya), [1990.] p. Ujváry Zoltán : Népmonda, népi emlékezés és helytörténet. = U. Z. : Folklór írások. Miskolc, p. MUZEOLÓGIA, MŰEMLÉKVÉDELEM Deli Edit : A Hajdúsági Múzeum csengőgyűjteménye. = HMÉ VII. Hajdúzeum és a megyei múzeumi szerve- Gazda László : Jelentés a Déri Múböszörmény, p. zet évi munkájáról. = DMÉ Gazda László : Hatvan esztendő a Déri Múzeum történetéb ől. = A Db p. Déri Múzeum megnyitásának 60. évfordulója Gellér Ferenc : Debrecen műemlékvédelme. = Magyar építőművészet, alkalmából rendezett emlékülés előadásai. Db , p sz p. 255

16 Gellér Ferenc : A Déri Múzeum és építészeti környezete. = A Déri Múzeum megnyitásának 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. Db p. Hajdú Zsigmond : Újabb javarézkori rézcsákányok" a Déri Múzeum régészeti gyűjteményében. = DMÉ Db p. Kertai László : Romkert kialakítása. _ Magyar Építőművészet, sz p. [Debrecen, Nagytemplom mellett.] Kölcsey Ferenc Emlékház, Almosd. A költő születésének 200. évfordulóján megnyílt állandó kiállítás vezet ője. (Rendezte és szerk. Keresztesné Várhelyi Ilona. Bev. Szuromi Lajos. [Fotók] : Fekete Gáborné.) (Kiad. a Déri Múzeum.) (Db ) 32 p. Kürti Katalin, Sz. : A Városi Képtártól a Medgyessy és Holló Emlékmúzeumig. = A Déri Múzeum megnyitásának 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. Db p. Módy György : A debreceni Városi Múzeum. = A Déri Múzeum megnyitásának 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. Db p. N gybákay Z. Antal : Múzeumpártolás a század elején Debrecenbén. = A Déri Múzeum megnyitásának 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. Db p. Szamosújvári Sándor : Műemlékvédelem - hagyományápolás. = Népművelés, sz. 41. p. (Hajdúszovát példája.] Varga Gyula : A Déri Múzeum néprajzi gyűjteménye és a Déri György ezredes Néprajzi Múzeum. = A Déri Múzeum megnyitásának 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. Db p. Varga Gyula : A Hajdú-Bihar megyei múzeumi szervezet néprajzi gyűjteményei. = Néprajz a magyar múzeumokban. Bp.-Szolnok, p. KIALLfTASOK, ÜL15.SSZAKOK Balogh István : Elnöki zárszó. = A Déri Múzeum megnyitásának 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. Db p. Bényei Miklós : A Kölcsey-évforduló megyénkben. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. Csokonai Vitéz Mihály / /. Csokonai emlékülés a Komárom megyei delegáció részvételével a Debreceni Irodalmi Múzeumban. Debrecen, november 17. (Összeáll. Ferenczy Miklós.) (Kiad. a Közművel ődés Háza.) (Tatabánya), [1990.] 60 p. G ál Botond : A Református Kollégium a debreceni képzőművészet bölcsője. /Kiállítási megnyitó beszéd, október 31./ = DMÉ Dü p. Kürti Katalin, Sz. : Erdélyi és nagyváradi fényképek / / a Bihari és a Déri Múzeum gyűjteményében. = Népművelés, sz. 7-9, p. [Kiállítás Berettyóújfaluban.] Kürti Katalin, Sz. : Erdélyi tájak és emberek. Fotótörténeti kiállítás a Bihari Múzeumban. = Fotó, sz p. Mervó Zoltánné : Hajdú-bihari Levéltári Napok ' május = Levéltári Szemle, sz p. Pájer Ágota : Orbán Balázs emlékönnepségek Berettyóújfaluban. = Erdélyi Tükör, sz. 41. p. Varg Gábor : Emlékünnepségek Szabó Endre születésének 150. évfordulóján. /Nagyoroszi, dec. 12. és Almosd, dec. 15./ = óvodai Nevelés, sz p. Szörényi László : Tótfalusi Kis Miklós. Az amszterdami Biblia kiadásának háromszázadik évfordulója alkalmából Debrecen, április én megtartott konferencián elhangzott előadások. [Ism.] = Hungarológiai )Jrtesítő, sz. [1990.] p. 256

17 HONISMERETI MOZGALOM Diószegi Lajos : Honismereti nap Haj- Szamosújvári Sándor : A szervezett dúszováton. = Honismeret, honismereti szakkörvezető i tanfo- 3. sz p. lyam évfordulója. = Honismeret, 30 éves a debreceni honismereti mozgalom. = Turista Magazin, sz p. sz. 44. p. Varga Gábor : Emléktábla-avatás Al- Szamosújvári Sándor : Séta Pető fi deb- mosdon. = Honismeret receni emlékhelyei nyomában. = Pesz p. tő fi emlékhelyek országos találkozója, Debrecen, március 19. Db. [Szabó Endre óvodapedagógus tiszte p. letére.]

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Debreceni Tankerülete

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Debreceni Tankerülete FIT-jelentés :: 2013 KLIK Debreceni Tankerülete 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Fenntartói azonosító: 39011654-082000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata A

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817 I. Körzetközpont: Debrecen, Kossuth u. 12-14. Központ vezető: Nagy Judit e-mail: debrecenfg@mgszh.gov.hu Tel:52/523-817 Nagy Judit 70/436-2825 Debrecen Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995. Bényei Miklós

Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995. Bényei Miklós Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII 353 Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1995 Bényei Miklós BIBLIOGRÁFIÁK * Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Vámospércs. = Vámospércs története.

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA, 1981

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA, 1981 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA, 1981 Bényei Miklds BIBLIOGRÁFIÁK Ajánló jegyzék. (Bev. Taar Ferenc.) [Kiad. a] Debrecen városi Tanács V. B. Dokumentációs Stúdiója. [Db.] 1981. 130 p. [Hangdokumentumok,

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen HAJDÚ-BIHAR MEGYE Gyorsadatok a 008. évi könyvtári munkáról VÁROSOK Sorszám száma gyar. n dolgozók. 406 Megyei Könyvtár Bem tér 9. 947 5 98 99 59 0 9 9 57 00 Városi Könyvtár Piac u. 68. 5 0 9 9 5 705 585

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI. Balogh István 1993.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI. Balogh István 1993. Czapárné Helmeczi Aliz A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI 1993-1995 Balogh István 1. Adalékok egy korszak történetírásához.= Debreceni Szemle, 1. sz. 119-134.

Részletesebben

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146.

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146.

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja tervezett ideje Mérés tervezett helye január 01., péntek Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2016. január hónapra tervezett sebességmérések 05.40-08.00 Debrecen, Lóverseny utca 08.10-10.00

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye március 01., vasárnap március 02., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. március hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 Debrecen,

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS

A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS / A KŐSZIKLÁN EPULT VAR A Debreceni Református Kollégium története GYŐRI L. JÁNOS gimnáziumi tanár Kiadja Az Országos Református Tanáregyesület a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának anyagi támogatásával

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye szeptember 01. vasárnap Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések 07.00-09.00 Püspökladány

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye június 01., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. június hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8.

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8. HIRDETMÉNY A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint az alábbi azonosítószámú birtoktestek haszonbérbe adója, figyelemmel a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére,

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A korábbi II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kiadványai 60 év a Megyei Könyvtár életéből : könyvtártörténeti kolligátum a II. Rákóczi Ferenc Megyei

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen Hajdú-Bihar megye Az intézmény neve Benedek Elek Ímélcím A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányító A település Utca, Házszám Honlapcím -szám neve tér 4029 Bocskai www.benedekel 1 tér ekiskola.hu

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely

1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1986 VASI KÉPZŐMŰVÉSZEK TÁRLATA, (Előszó) katalógus, Szombathelyi Képtár, Sz.hely 1987 MEGYEI TÁRLAT katalógus, Savaria Múzeum, Sz.hely EGY ELFELEDET MŰVÉSZ - (G.Szigeti Magda kiállítása az Utcagalériában)

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő JiSZ KUNSÁG A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1961. Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő Szerkesztő bizottság* Barna Gábor, Kaposvári Gyula, Lévai

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap 1.lap 1 Z22 Oláh János 15/18 405.97/ 477.27 2 Z16 Szabó Géza 15/20 359.03/ 430.36 3 Z16 Berki József 13/15 314.74/ 348.09 4 Z31 Csabán - Papp 13/14 308.66/ 325.69 5 Z34 Burka - Takács 14/16 301.96/ 330.36

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

A BEFEJEZÉS

A BEFEJEZÉS A BEFEJEZÉS 2011.07.30. Elfogadták az interjúkat! A projekt megvalósítása lezárult! Melléklet: Ssz Cím Riportalany Interjú idõpontja Diák Tanár 1 Életem Kiszomboron Borbély Jánosné 2010.11.19 Nagy Bendegúz

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.09-10-000498 cégjegyzékszámú Hajdúkerületi és Bihari

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK László Géza ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás, 1-2. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1979. 424 p. /Szabolcs-Szatmár

Részletesebben

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola Helyezés Név Szül.év Iskola IV. korcsoport leány 1. Kovács Kata Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium 3. Gerhák Petra i Széchenyivárosi Arany

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben