HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós"

Átírás

1 HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma _ HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. Bényei Miklós : Helyismereti művek. Hajdú-Bihar megye (Kiad. a Megyei Könyvtár.) Db p. Bibliográfiai összeállítás dr. Horkay László munkásságáról. = A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ / 90. iskolai évről. Db p. Debreceni egyetemi bibliográfia A Kossuth Lajos Tudományegyetem oktatóinak és tudományos dolgozóinak szakirodalmi és publicisztikai munkássága az évben. (Üsszeáll Gesztelyiné Darab Elgnes.) [Kiad. a] Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. Db p. Debreceni egyetemi bibliográfia A Kossuth Lajos Tudományegyetem oktatóinak és tudományos dolgozóinak szakirodalmi és publicisztikai munkássága az évben. (CSsszeáll. Berényi Ernőné.) [Kiad. a] Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára. Db l p. Héthy Zoltán : Válogatott helyismereti bibliográfia. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Bakonszeg története és néprajza. Szerk. Ujváry Zoltán. [Kiad. a Bessenyei Termel őszövetkezet.] Bakonszeg, p. A debreceni Déri Múzeum évkönyve (Szerk. Gazda László.) Db p. 1 t. 1 térk. /A debreceni Déri Múzeum kiadványai 67./ A Debreceni Református Kollégium BIBLIOGRAFIAK GYiJJTEM~NYES KÜTETEK Horváth Ildikó, T. : A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája = DMÉ Db p. Tóth László, D. : Adám-bibliográfia. Emlékkötet Adám Zsigmond gyermekvéd ő pedagógusról. Db p. Tóth László, D. : Adám Zsigmond munkásságával kapcsolatos publikációk 1974-tő l. = Emlékkötet Adám Zsigmond gyermekvédő pedagógusról. Db p. Zoltai Lajos munkásságának bibliográfiája. [Sajtó a1á rend. és bev] (MÓdy György.) (Kiad. a Kossuth Lajos Tudományegyetem.) Db (1990.) 43 p. Hegyi Katalin : Debreceni Szemle Repertórium. ()sszeállította : Berényiné Varga Ibolya. [Ism.] = Hungarológiai Értesít ő, sz. [1990.] 36. p. Papp János : Egy tudós életmű bibliográfiája. Szilágyi Ferenc. [Ism.] -- Békési Élet, sz p. V. K. (Varga Katalin] : Kiss Tamás. Bibliográfia. [Ism.] - Hungarológiai értesít ő, sz. [1990.] 77. p. Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. iskolai évről. (Szerk. Győri L. János.) Db p. A Déri Múzeum megnyitásának 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai május 18. [Kiad. a Megyei Múzeumi Igazgatóság.] Db p. /A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei 50./ 241

2 Emlékkötet Adám Zsigmond gyermekvédő pedagógusról. (Szerk. D. Tóth László.) (Kiad. a Magyar Pedagógiai Társaság.) Db p. 1 t. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XVI. Szerk. Gazdag István. Db (1990.) 223 p. A Hajdúsági Múzeum évkönyve VII. (Szerk. Nyakas Miklós.) Hajdúböszörmény, p. Kiss Tamás : Arcok és emlékek. (Kiad. a Mozgáskorlátozottak PIREMON Kisvállalata.) Db. (1990.) 285 p. Parasztság és magyarság. Tanulmányok Szabó István történetíró születésének 90. évfordulója tiszteletére. Szerk. Rácz István. (Kiad. a) [KLTE] Történelmi és Klasszika-Filológiai Intézet. Db [1990.] 149 p. 1 térk. TÜBB KORSZAKOT ATFOGCS TANULMÁNYOK ÉS FORRASKiSZLEMI;NYEK Arany János : Az ki hálát ad, engem Bot György : A Debreceni Orvostudományi Egyetem története és profesz- az becsül." 250 éves a Debreceni Kollégiumi Kántus. = Kóta, szorainak életrajza Csokonai. 386 p. sz p. Aranyi Imre : Testnevelés a Debreceni Bő di Erzsébet : Hagyományos ételek és Református Kollégiumban /1842- étkezési szokások. =Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, /. = HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p p. Bujdosó Erika-Zsupos Zoltán : Adatok Bajkó Mátyás : A debreceni kollégium regionális iskolakultúrája a XIX. században. = Alföldi társadalom köt. Békéscsaba, p. Baltavári Balázs : Visszatekintés az elmúlt 50 évre. = A Kornádi óvoda, Általános Iskola és Nevelőotthon évkönyve az 1988/89-es tanévről. (Komádi, 1989.) p. Barcza József : Református kollégiumok. = História, sz p. [Elsősorban debreceni példákkal.] Bársony István : A község a késő feudalizmus és a kapitalizmus korában. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Bartha Elek : A bölcső tő l a koporsóig. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. [Születés, házasság, temetés.] Bényei Miklós : Az els ő közös lap. Debreczen-Nagyváradi értesítő = Erdélyi Tükör, sz , p. Béres András : A hortobágyi csárda és jeles vendégei. = HBMLÉ. XVI. Db (1990.) 11?-128. p. 242 Váradi kőtöredékek. Szobortöredékek, építészeti faragványok, síremlékek az egykori Biharvármegyei és Nagyváradi Múzeum gyűjteményéb ől. (Szerk. Kerny Terézia.) (Kiad. a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportja.) Bp p. Varga Gábor-Szekerezés Pál : Tanulmányok á régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetébő l ( ). [Kiad. a Kölcsey Ferenc Tanítóképz ő Főiskola.] Db p. R. T. O. (R. Takács Olga] : Kiss Tamás : A főnix szárnya alatt. [Ism.] = Hungarológiai Értesít ő, sz. [1990.] p. Bakonszeg hiedelemvilágáról. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Bujdosó Erik -Zsupos Zoltán : Társas munkák, társas élet Bakonszegen. _ Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Dám László : Bakonszeg települése és népi építészete. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Dankó Imre : A javak cseréje Bakonszegen. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, P~ A debreceni Református Kollégium Kántusa. (Szerk. Masits László, Módy György. Fotók : Hapák József.) [Kiad. a Debreceni Református Kollégium.] Db p. [Képes ismertető kronológiával.] Faragó József : Régi népballadák nyomai a bihari gyermekfolklórban. _ Békési Élet, sz p. Gyergyói Sándor : Kirekesztést ől a beilleszkedésig köt. (Kiad. a MOZAIK Kiadói Iroda.) Db p. [A cigányság Hajdú-Bihar megyében. Gazdag dokumentumanyaggal.]

3 Győ ri L. János : Iskolánk múltja. _ A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. iskolai évrő l. Db p. Hetey Sándor György : Debrecen és vidéke a lovasparádékon = DMÉ Db p. Hévvízi Sándor : Vizekkel kapcsolatos helynevek a Körösök vidékén. _ Névtudomány és művelődéstörténet. Bp p. Jakab László-Keresztes László : A debreceni magyar és finnugor nyelvtudományi tanszékék története / /. [Kiad. a] (Kossuth Lajos Tudományegyetem.) Db p. /A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 55./ Kiss Tamás : A debreceni kollégium és a magyar irodalom. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Kiss Tamás : Eröd a sziklán. 450 éves a Debreceni Kollégium. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. ( p. Kiss Tamás : A tegnapi város. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. [Debrecen.] Kottai Tamás : Az ember tragédiája a színpadon / /. (Bp ) Kelenföld K. 283 p. [Debrecen, 1937 és 1959 : , , p.] Kotics József-Magvari Márta : Kézmű- és háziipar. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Kovács I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. A magyar kalendáriumok történeti és művelő - désszociológiai vizsgálata. Bp Akadémiai K. 241 p. [Debreceni Magyar Kalendáriom, : p.] Kozma Gábor : A debreceni belváros területhasznosításának alakulása között. = Településfejlesztés, sz p. (Kürti Katalin, Sz.) : Debrecen, Csokonai Színház. (Kiad. a TKM Egyesület.) (Bp ) (16] p. /Tájak, korok, múzeumok kiskányvtára 393./ Kürti Katalin, Sz. : Történelmi visszatekintés egy készülő debreceni emlékmű tervezésekor. = Mű vészet, sz p. [Emlékm űvek Debrecenben, ] Magyarországi orthodox templomok, ikonosztázok. Válogatás. Szerk. Beke G. László, Gáspárdy András. (Kiad az I. ker. Tanács Műv. Háza.) (Bp ) 128 p. [Kőrösszakáll, Méhkerék, Vekerd, Zsáka, Darvas, Kőrösszegapáti.] Nagy Sándor : A hajdúkerületi törvényszék büntetés kiszabási gyakorlata lopás miatt indított bűnügyekben = HMÉ VII. Hajdúböszörmény, p. Nyakas Miklós : A hajdúkerületi főkapitány választási rendjének alakulása. = HMÉ VII. Hajdúböszörmény, p. Orosz István : A földtulajdon szerepe Debrecen vagyonos polgárai között a 19. század középs ő harmadában. = A polgárosodás útján. Bp Tankönyvkiadó p. Rácz Zoltán : A cívis város." = Magyar Építőművészet, sz p. Sebestyén Miklós : A nánási futball aranyvasárnapjai. (Kiad. a Városi Tanács V. B. MEIS Osztálya.) (Hajdúnánás, 1990.) 161 p. Sebestyén Miklós : CSsszhangban és összetartásban" (Kiad, a Városi Tanács V. B. MEIS Osztálya.) Hajdúnánás, p. /Nánási füzetek 6./ [A kórusmozgalom története Hajdúnánáson.] Sípos Sándor : Polgárosodási folyamatok egy debreceni családban / /. = HBMLÉ XVI. Db (1990.) p. [Sípos család.] Sorsfordulók. Fejezetek Nyíradony társadalomtörténetébő l. Szerk. Csoba Judit. [Kiad. a] Nagyközségi Tanács. Nyíradony, p. /Nyíradonyi füzetek 2./ Süli-Zakar István : A Rickl-ház történelmi dokumentumai. (Fotó : Hapák József.) (Kiad. a) SZÜV Lícium Rt. Db p. 24 t. Szalag Emő ke, P. : A bakonszegi református egyház úrasztali edényei. _ Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Szalag Emőke, P. : A debreceni fazekas céh tárgyi emlékei. = A Herman Ottó Múzeum évkönyve XXVII. Miskolc, p. Szalag Emő ke, P. : Kalendáris szokások Bakonszegen. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Székely György : Évforduló - tanulságokkal. = Színház, sz p. [Csokonai Színház, 1865-t61 máig.] (Takács Béla) : Debrecen, református 24 3

4 Tímár Lajos : Két debreceni értelmiségi család a XIX-XX. században. Varga-de Vargas és Rothschnek család. Család- és társadalomtörténet. Bp p. Tok Miklós : Hivatásból tettem. Bp Tankönyvkiadó. 119 p. ( p. : Debrecen : az utolsó békeévek, háború és felszabadulás" / , visszaemlékezés./l (Ujfalussy József) : A kollégiumi Kántus és a Debreceni Református Kollégium zenei hagyományai. = A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. évrő l. Db p. Ujváry Zoltán : Hajdúszoboszló folklórjából. = U. Z. : Folklór írások. Miskolc, p. Ujváry Zoltán : Kalendáris szokások és dramatikus játékok Bárándon. = U Z. : Folklór írások. Miskolc, p. Vákár Tibor : Debrecen településtörténete. = Magyar Építőmű vészet, sz. 26. p. Varga Gábor : Adatok a régi debreceni tanítóképzés történetéhez / /. = V. G.-Sz. P. : Tanulmányok a régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetébő l. Db p. Varga Gábor : Mozaikok Hajdú-Bihar megye óvodáinak múlt századi történetéből / /. = Ovóképző és tanítóképz ő főiskolák tudományos közleményei XXII. Db (1990.) p. Varga Gyula : A falusi lakóházak stílusváltozatai Hajdú-Bihar megyében. = Építészet az Alföldön. Nagykőrös, p. Zilahi Lajos : A szünethasználat és a kapcsolás néhány mutatója a püspökladányi nyelvjárási szövegekben. = Magyar Nyelv, sz p. Zoltai Lajos : A debreceni Kistemplom története. (5sszeállítás az évi megigazítást követő újrafelavatás ünnepélyére. Közli : Radics Kálmán. = HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. [Eredetileg : Debreczeni Képes Kalendáriom, 1929.] Zsupos Zoltán : Gyűjtögetés, halászat, méhészet. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Erdei Sándor : Hajdú-Bihar megye népművészete. [Ism.] = Alföld, sz p. Klinda Mária : Ojtozi Eszter : A Debreceni Egyetemi Könyvtár külföldi antikvái és possessoraik.. [Ism.] _ Könyvtári Figyelő, sz p. Kósa László : Szabadfalvi József : Mézeskalácsosság Debrecenben. [Ism.] = Hungarológiai Értesítő, sz. (1990.] 289. p. Kósa László : Vármegyék rejtett kincse. = Könyvvilág, sz. 13. p. [A Hajdú-Bihar megye népművészete c. kötetről.] Pklffy István : Debreceni szájrul szájra" Szűcs Ernő : Debreceni anekdoták. [Ism.] = Alföld, sz p. Selmeczi Kovács Attila : Györffy István : A Fekete-Körös völgyi magyarság. [Ism.] = Hungarológiai Értesítő, sz. [1990.] p. 6SKOR ÉS FEUDALIZMUS KORA Balogh István : A magisztrátus tisztújítása Debrecenben /1715?-1762?/. _ a) Kölcsey Ferenc Tanítóképző Fő is- levelei Kölcsey Ferenchez I. (Kiad. HBMLÉ XVI. Db (1990.) 5- kola. Db p. 19. p. /A Kölcsey Ferenc Tanítóképző FSiskola füzetei./ Balogh István : Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Bányay József, Szentgyörgyi József, /Egy debreceni emlékirat 1794-b ől./ Kerekes Ferenc, Péczely József levelei.] = Történeti-néprajzi források a XVIII-XIX. századból. Documentatio ethnographica 13. Bp (1990.) lés 16. századi indításai. = A Debre- Czeglédy Sándor : A kollégiumi ének- i1-32. p. ceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ / [Valójában ben kelt dokumentumot közöl.] 90. iskolai évrő l. Db Csorba Csaba : Várak a szomszédság p. ban : Nagyvárad, Temesvár. = Béké- Debrecen város magistrátusának jegysi Élet, sz p. zőkönyvei Az eredeti, latin Csorba Sándor : Debreceni kollégisták nyelvű szöveget fordította és sajtó 244

5 alá rend. P. Szalag Emőke. Szerk. Rácz István. (Kiad. a Megyei Levéltár.) (Db ) (1990.) 148 p. /A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 19./ Erdei Gyula : Régi, elpusztult hajdúszoboszlói templomokról. = Honismeret, sz p. Fábián Ilona, K. : Megjegyzések a Váradi Regestrum neveinek ortográfiájához. = Névtudomány és művelő - déstörténet. Bp p. Fekete Csaba : Kiegészítések és kérdések a Károlyi Biblia törzskönyvéhez. = Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára. Bp p. [Fontos debreceni adalékokkal.] Gaálné Ramminger Gabriella : A Debreceni Református Kollégium kéziratos iskolai színjátékai. = Iskoladráma és folklór. A noszvaji hasonló konferencián elhangzott előadások. Db [1990.] (KLTE Néprajzi Tanszéke.) , p. Gyimesi Sándor : Mez őgazdasági termelés és növekedés egy jobbágyfaluban a XVIII-XIX. században /Hajdúszovát/. = Parasztság és magyarság. Db [1990.) p. Heltai János : A protestáns magyar biblia XVII. század eleji könyvtári kultúránkban. = Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára. Bp p. [Számos debreceni adat.] Hörcsik Richárd : Kálvin és a 16. századi Magyarország. Adatok Kálvin 18. századi magyarországi recepciójához. = Theologiai Szemle, sz p. [Számos debreceni adalék.] Kahler Frigyes : Pénzhamisítás és hamispénz-forgalmazási ügyekben folytatott bírói gyakorlat a XIX. század els ő felében Debrecenben. _ HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. Kernt' Terézia : Királyi temetkezések a váradi székesegyházban. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Kernt' Terézia : Szentjános. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Kopat' Klára : Amesius és Perkins mű - vei Magyarországon. = Múzeumi Kurír, 54. sz július. [1990.] p. [XVII. századi szerz ők. Könyvtári lelőhelyjegyzék.] Kristóf Ildikó : Büjjös bájosok bűne. Boszorkányvád Debrecenben. = Rubicon, sz p. Kristóf Ildikó : A pestis pestise. Járvány és lázadás Debrecenben. = Rubicon, sz p. [ ] Kürti Katalin, Sz. : A Református Kollégium és a képzőművészetek / /. = DM~ Db p. Lévai Béla : Hogyan került a Tócó völgyébe csillámpala? = Múzeumi Kurír, 54. sz július. [1990.) p. Lévai Béla : Régészeti és településtörténeti adatok Józsáról. = HMÉ VII. Hajdúböszörmény, p. Lővei Pál : Sírkövek, sírkőtöredékek. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Magyarország történeti helységnévtára. [5.] Bihar megye és Hajdúság / /. (Szerk. Major Zoltán, Radics Kálmán, Szaszkóné Sin Aranka.) (Kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat.) (Bp ) 332 p. 4 térk. Már)cus Mihály : A XVI. századi nyomtatott magyar bibliafordítások és a Vizsolyi Biblia. = Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400 évfordulójára. Bp p. [Debreceni adalékokkal.] Mikó flrpád : Megjegyzések a századi váradi sírművészethez. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Mikó Árpád : A menyő i templom keresztelőkútja. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Mikó Árpád : Reneszánsz paloták a váradi várban. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Mikó.4rpád : A szentjobbi monostor és a vár történetéhez. = Váradi kő - töredékek. Bp p. Módy György : Bakonszeg története a XVIII. század utolsó harmadáig. Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Módy György : Debrecen környéke.4rpád-kori egyházas települései kutatásáról / /. = Parasztság és magyarság. Db [1990.] p. Módy György : Hogyan és mikor lett Debrecen mezőváros? = Magyar Építőművészet, sz p. Németh Péter : A szabolcsi főesperesség a középkorban. = Szabolcs-szatmári Szemle, sz p. [Adatok számos, a mai Hajdú-Bihar megyéhez tartozó településről.] 245

6 Nyakas Miklós : A hajdúkerületi székház építésének megszervezése. /Mesterek, segédmunkások, bedolgozók, anyagbeszerzők./ = HMÉ VII. Hajdúböszörmény, p. Papp Klára : Együtt él ő nemesek és jobbágyok érdekkonfliktusa a XVIII. századi Bihar megye mez ővárosaiban. = HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. Protestáns iskoladrámák köt. Sajtó alá rend. Varga Imre. Bp Akadémiai K p. 10 t. /Régi magyar drámai emlékek. XVIII. század. 1/1-2. / [Debreceni Református Kollégium : p.] Rácz István : Városlakó nemesek az Alföldön között. = A polgárosodás útján. Bp Tankönyvkiadó p. [Debreceni adatokkal.] Szabó István, Cs. : Adatok egyes, a mai Békés megyében található református templomok középkori és XVIII. századi előzményeirő l. = Békés megye és környéke XVIII. sz.-i történetéb ől. /Közlemények./ Gyula, p. [Biharugra, Geszt, Kőrösnagyharsány, Zsadány, Biharnagybajom, Komódi, Kőrösszegapáti.] Szalag Emőke, P. : A debreceni fazekas céh szervezeti életének változásai a céhlevelek tükrében. = DM~ Db p. Takács Imre : Bátori András második temploma". A székesegyház századi átépítésének emlékei. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Takács Imre : Várad Arpád-kori székesegyháza. Történeti források és kőfaragványok a századból. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Tóth Béla : Orvosírók Debrecenben a 18. században. = Orvostörténeti Közlemények, [1990.] p. Ujváry Zoltán : A bakonszegi Kádárdomb névadó hősének balladája. _ Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. V. B. : Debreceni illumináció. = Magyar Építőművészet, sz. 25. p. [Népünnepély, 1815.] Varga Gábor : A reformkori tanítóképzés a debreceni kollégiumban / /. = V. G.-Sz. P. : Tanulmányok a régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetéből. Db p. Varga Gyula : Adatok a debreceni asztalos céh és a népi bútor történetéhez. = DMÉ Db p. Varga Júlia : Dohánylével gyógyító boszorkány pere a XVIII. században = Magyar Dohányújság, sz p. [Debrecen, ] ~esw Bácskai Vera : Rácz István : Városlakó nemesek az Alföldön között. [Ism.] = BUKSZ /Budapesti Könyvszemle/, sz p. Máz i Béla : Rácz István : Városlakó nemesek az Alfödön között. [Ism.] = Magyar Tudomány, sz p. KAPITALIZMUS KORA Babits Mihály : Biharfüred. Egy meg- Dankó Imre : A helyi érdekek védelme hiúsult írótalálkozó néhány doku- a századfordulói szoboszlói hetivásámentuma. (Szerk, vál., jegyzetek : rokon. = Muzeumi Kurir, 54. sz. Téglás János.) Kiad. a Ságvári július. [1990.] p. Nyomdaipari Szakközépiskola és Dankó Imre : Vízgazdálkodásunk Szakmunkásképző Intézet, Zrínyi népi Nyomda. Bp. alapjai I. = DMÉ Db , [10] p. 16 t p. Bancsi Erzsébet : A Bethlen Gábor [Debrecen és környéke, XIX. század Közgazdasági és Postaforgalmi Szakközépiskola elődintézményei könyv- második fele.] tárainak története között. Flasch Dezső : A debreceni postaigazgatóság évi II. kiadásá- = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. nak lemezeivel felülnyomott magyar Bereczki Lajos : Debrecen levélbélyegek. = Filatéliai Szemle, A Függetlenségi Nyilatkozat. = A sz p. Debreceni Református Kollégium Gazdag István : Debrecen város történeti kronológiája VI Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. iskolai évről. Db = HBMLÉ. XVI. Db (190.) p p. 246

7 Gazdag István : Egyesületek Debrecenben s harmincas években. _ HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. Indig Ottó : Várad vonzásában. Vázlat az újságírás holnapos évtizedéről. Erdélyi Tükör, sz p. Irányi Dániel-Chassin, Charles-Louis : A magyar forradalom politikai története köt. (Ford. Szoboszlai Margit. A szöveget gondozta, bev. és jegyzetek : Spira György.) Bp. (1989.) Szépirodalmi K. 369, 438 p. 8 t. [Debreceni időszak : 2. köt , , p.] Kósa László : Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon / /. (Kiad. a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke.) Db p. /Studia folkloristica et ethnographica./ [Debrecen, Hajdúság, Nyírség, Körösök völgye.] Kovách Péter : Az évi genfi Kálvin-emlékünnepély és a Magyarországi Református Egyház. (Kiad. a Debreceni Református Teológiai Akadémia.) Db [1990.] 53 p. /A Debreceni Református Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének tanulmányi füzetei 16./ [Debreceni rendezvények : p.] Kőszeghy Attila-Berta Erzsébet : Debreceniség a város építészetében. Városképi változások a kiegyezéstől a 30-as évekig. = Magyar Építőművészet, sz p. Kürti Katalin, Sz. : Debrecen teátruma. = Múzsák, sz p. [ ] Kürti Katalin, Sz. : Délibábok hazája. Fotók, festmények a Hortobágyról. = Fotó, sz p. A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata. = HBMLÉ XVI. Db (1990.) p. [Debrecen, április.] Major Zoltán László : Megjegyzések Debrecen város szociálpolitikájához az közötti időszakban. _ HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. A II. világháború hajdúszoboszlói áldozatainak emlékére. (Kiad. a Hazafias Népfront Emlékmű Bizottsága.) (Hajdúszoboszló, 1990.) 22 p. Mez ő si József : Húsvéti pászkaszentelés Hajdúdorogon. = Honismeret, sz , p. Nagy György : Polgár nagyközség szociográfiája. /Részlet./ = Falurajzok /Faluszociográfiai dolgozatok a 30-as évekből./ Bp p. Nyaka s László-Várhelyi Ilona : Nemzeti színház a Péterfia utcán. _ DMÉ Db p. [Debrecen, ] Oláh József : Határrendezés a Sárréten. = Parasztság és magyarság. Db [1990.] p. Pomogáts Béla : Az els ő Válasz = Válasz évkönyv 1989/I. (Bp ) p. Püspökladány vasúti csomópont kialakulása (Szerk. Tóth Györgyné, Bíró Ferenc.) (Kiad. a) Városvéd ő és Szépítő Egyesület. Püspökladány, p. /Püspökladányi füzetek 1,/ Radics Kálmán : Források a második világháború áldozatairól. = HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. Sterbetz István : Libatörténet a hortobágyi nagy időkből. = Nimród, sz. 14. p. [Vadászatok, ] Szabó József : A debreceni egyetem földrajzi tanszékének működése 1914-től 1945-ig. = Földrajzi múzeumi tanulmányok, 8. Bp p. Szekerezés Pál : A tanítóképzés fejlődése 1869 után. = V. G.-Sz. P. : Tanulmányok a régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetébő l. Db p. Szemere Bertalan : Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Gróf Batthyány Lajos, Görgei Artúr, Kossuth Lajos. - Okmánytár. (Sajtó alá rend., bev., az okmánytárat, a jegyzeteket és a mutatókat összeáll. Hermann Róbert, Pelyach István.) (Db ) Szépirodalmi K. 733 p. [Debrecenben kelt iratai, levelei, ápr. 27.-jún. 3. : , 583. p. - Nagyváradon kelt iratai, levelei, aug : p.] Ujlaky Zoltán : A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara érdekvédelmi tevékenységének néhány kérdése = HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. Varga Gábor : A négy évfolyamos tanítóképzés / /. = V. G.- Sz. P. : Tanulmányok a régi debreceni kollégium tanítóképzés történetéből. Db p. Varga Gábor : Az önálló debreceni tanítóképzés első évtizedei / /. = V. G.-Sz. P. : Tanulmányok a régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetéből. Db p. 247

8 Varga Gábor : Az ötéves tanítóképzés / /. = V. G.-Sz. P. : Tanúlmányok a régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetéből. Db p. Varga János : Útban a Függetlenségi Nyilatkozat felé. = Parasztság és magyarság. Db [1990.] p. Xantus Gyula-Zsupos Zoltán : Katona nélkül mit sem ér a mennység..." Válogatás Kiss István nagyváradi kéziratos katonakönyvéb ől. (Fotók : Tóth István, Hapák József.) (Kiad. Berettyóújfalu Városi Tanácsa, Biharkeresztes Városi Tanácsa.) Berettyóújfalu, [1990.] 87 p. /Bihari dolgozatok 9./ [Versek, 1902.] Stauder Mária : A Holnap... Nagyvárad, (Betűhív kiadás : Bp ) [Ism.] = Hungarológiai Értesít ő, sz. [1990.] p. Takács Olga, R. : A Kelet Népe [Ism.] = Hungarológiai > rtesítő, sz. [1990.] 72. p. Takács Olga, R. : Válasz [Ism.] = Hungarológiai értesít ő, sz. [1990.] p. Ádám Zsigmond : Adalékok a hajdúhadházi Gyermekváros megteremtéséhez, fejlődésének történetéhez. Részletek Adám Zsigmond naplójából. = Emlékkötet Adám Zsigmond gyermekvédő pedagógusról. Db p. Béres András : Gondolatok a Debreceni Népi Együttes 40 éves jubileumán. = Táncművészet, sz p. Csordás László-Lóki József : A talajvízszint változásának vizsgálata a Nagykunságban és a Hajdúságban = Alföldi tanulmányok XIII. kötet. Békéscsaba, [1990.] p. Cziráky József : A debreceni ásványés gyógyvizek vizsgálata között. = Balneológia, Gyógyfúrd ő - ügy, Gyógyidegenforgalom, sz p. Dankó Imre : Bakonszeg legújabb kori története és a bakonszegi termel ő - szövetkezetek. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. égerházi Imre : Az Alkotótábor története. = Hortobágyi Alkotótábor (Db ) 1-5. p. Filep Tibor : A debreceni forradalom, 1956, október. Tizenkét nap krónikája. (Kiad. a Mozgáskorlátozottak Egyesületének PIREMON Kisvállalata.) Db p. Fürj Zoltán : Egy püspökválasztás történetéhez. = Szabolcs-Szatmári Szemle, sz p. [Tiszántúli Református Egyházkerület, Békefi Benő nyíregyházi lelkész jelölése.] Fürj Zoltán : A protestáns egyházak és a fakultatív hitoktatás kérdése UTÁNI ID6SZA K / /. = Pedagógiai Szemle, sz p. [Debreceni adatokkal.] Gráfik Imre : A falu építése. Házról házra. I. rész. /Vizsgálat egy falu életmódváltozása körében./ /II. rész./ Berekböszörményi lakáskörülmények és életminőség. = A Falu, sz p., sz p. Hajdú-Bihar megye statisztikai évkönyve [Kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága. Db (Statisztikai K.) 267, 19 p. Hegyesi János : Tisztelt Nemzetgyűlés! = H. J. : Rögös utakon. Békéscsaba, Tevan p. [Beszéd. Debrecen, december 22.] Jelentés a szövetkezetek évi gazdálkodásának főbb tapasztalatairól, az évi tervek fontosabb elő - irányzatairól. [Kiad. a] Hajdú-Bihar Megyei Mez őgazdasági Termel ők Szövetsége. Db lev. Juhász Béla : Jegyzetek az Alföld történetéhez. = Alföld, sz p. Kaposvári Gyula : A Magyar Képző - művészeti Társulat alapító tag jegye sz. kir. Debrecen városa részére" című oklevél a Szolnoki Papírgyár zúzdájában 1949-ben. = Múzeumi Kurír, 54. sz július. [1990.] p. Károlyi György : A halottvizsgálati bizonyítványok és a boncjegyz őkönyvek morbiditási információtartalma = Statisztikai Szemle, sz p. [Hajdúszoboszló, ]

9 Két évtized területfejlesztése ~szak- Magyarország és Északnyugat-Dunántúl példáján. = Gazdaság és Statisztika, sz p. [Hajdú-bihari adatokkal.] Kiss Lva : A Közép-Tiszavidék megyehatár menti településeinek gazdasági fejlődése és közigazgatási területbeosztása. = Alföldi tanulmányok XIII. kötet. Békéscsaba, [1990.] p. [Egyek, Tiszacsege, Újszentmargita.] Kiss Tamás : Huszonöt év Debrecen irodalmi életéből / /. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Koczogh Akos : Az Alföld születése. _ Alföld, sz p. Kövér Sándorné : A felsőfokú óvóképzés 30 éve, különös tekintettel fő iskolánk törekvéseire. = 30 éves a felsőfokú óvodapedagógus-képzés. Hajdúböszörmény, p. [Hajdúböszörményi Óvóképző Intézet.] Márkus Béla : Az Alföld negyven éve. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. Németi Gábor : Egy tizenéves Hortobágyra kitelepített emlékei. Tóth Gyuláné visszaemlékezése egy hortobágyi internálótáborra. I-II. = Palócföld, sz p., 6. sz p. Papp Péter : Építőipari műszaki szakemberképzés helyzete és távlatai Debrecenben. = Az Ybl Miklós Építő ipari Műszaki Fő iskola jubileumi évkönyve. Debrecen, Db p. A pv 40 éve Hajdú-Bihar megyében. = Létünk, sz p. [Polgári védelem.] A Rákosi-diktatúra els ő évei. Dokumentumok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történetéből (Szerk. Botár József.) (Nyíregyháza, 1990.) Stúdium. 327 p. [Adatok a mai Hajdú-Bihar megyéhez tartozó helységekről is.] Sári Mihály : A szellemi dolgozók helyzetének, közéleti-közm ű vel ő dési tevékenységének fontosabb jellemző i egy alföldi kisvárosban. = Múzeumi Kurír, 54. sz július. [1990.) p. [Püspökladány, ] Szokoly Viktor-Soltész István-Varga Attila-Fehér Miklós : A debreceni Urológiai Klinika mgtéti tevékenységér ől / / és a fejlődés várható irányáról. = Magyar Urológia, sz p. A szövetkezetek gazdálkodása a számok tükrében. [Kiad. a] Hajdú-Bihar Megyei Mez őgazdasági Termel ők Szövetsége. Db p. Tanyi János : 40 éves a Debreceni A1- lategészségügyi Intézet. = Állatorvosi Közlemények, sz p. Tóth Zoltán : Visszatekintés. = Az Ybl Miklós Építő ipari Műszaki Főiskola jubileumi évkönyve. Debrecen, Db p. s~rs K. L. ]KÓsa László] : Varga Gyula : Debreceni szíjgyártók. Kathy László, Kádár Gyula. [Ism.] = Hungarológiai i;rtesítő, sz. [1990.] 297. p. Magyar agrártörténeti életrajzok. R- Zs. Szerk. Für Lajos, Pintér János. Bp Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 701 p. [Hajdú-Bihar megyei vonatkozások : Rácz Mihály, Ruffy-Varga Kálmán, Soó Rezső, Sporzon Pál ifj., Szabó István, Széll László Mór, Tamássy Károly, Túri Elemér, Újvárosi Miklós, Velich István id., Vezekényi (Winkler) Ern ő.] Eldám Zsigmondra emlékeznek a kortársak és tanítványok. = Emlékkötet Adám Zsigmond gyermekvédő pedagógusról. Db p. Tót h László, D. : Adám Zsigmond éle- 1;LETRAJZOK, NEKROL6GOK te és pedagógiai munkássága. '= Emlékkötet Adám Zsigmond gyermekvédő pedagógusról. Db p. Ady Endre összes prózai mfivei. i7jságcikkek, tanulmányok I. /1897. szeptember május./ Sajtó, alá rend. Vezér Erzsébet. 2. átd. kiad. Bp Akadémia i K. 955 p. 4 t. [Néhány kivétellel Debrecenben és Nagyváradon írt cikkek.] Vati Papp Ferenc : Arany János / /. = V. P. F. : Forrásvidék. /írók, költők gyermek- és ifjúkora./ Bp Tankönyvkiadó p. [Nagyszalonta.] 249

10 Bitskey István : Bán Imre / /. = Hungarológiai Értesítő, sz. [1990.] p. In memoriam Bán Imre. = Alföld, sz , p. [Borzsák István, Imre László és Bitskey István nekrológja.] Kilián István : Munka, türelem, emberség példája. Bán Imre professzor úr halálára. = Napjaink, , sz. 38. p. Barta János : Visszapillantó tükör. _ B. J. : Ma, tegnap, tegnapelőtt. Db Csokonai p. [Visszaemlékezés /önéletrajz/.] Nagy Miklós : A pályakezdő Barta János / /. = Alföld, sz p. Bay Zoltán : Az élet erősebb. [Visszaemlékezések.] Db.-Bp Csokonai-Püski p. Nagy András Ákos : Bay Zoltán debreceni diákévei. = A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. iskolai évről. Db p. Bakó Endre: Bessenyei György Bakonszegen. = Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg, p. Bánszki István : Bessenyei György bölcsész-költő élete, (Kiad. a Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság.) Nyíregyháza, [8] p. Bánszki István : Biblikus inspirációk Bessenyei műveiben. = A Bessenyei György Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. 12/E. Irodalmi közlemények. Nyíregyháza, p. Márta Ferenc : Bognár Rezső = Nlagyar Tudomány, sz p. Rácz Zoltán : Borsos József és Debrecen korai modern építészete. Db (Csokonai.) 155 p. Szabó József : Dr. Borsy Zoltán professzor 60 éves. = Acta geographica ac geologica et meteorologica Debrecina. Tomus XXVI-XXVII. 1987/88. Db p. Nyakas László : Borzán Gáspár életáldozata. = Honismeret, sz p. Kiss Tamás : Csenki Imre hetvenöt éves. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Marx György : Csikai Gyula köszöntése. = Fizikai Szemle, sz p. Czeglédy Sándor : Csikesz Sándor em- lékezete - egy fél évszázad távlatában. = Theologiai Szemle, sz , p. Csejtei István : A borbélymester hagyatéka... Különbkülönbféle Belső és Külső Nyavalyák ellen való hasznos orvosságok. Csokonai József debreceni chirurgus receptkönyve. (Előszó : Vargha Balázs.) Db Csokonai. 196 p. Bíró Ferenc : Csokonai programja. _ Irodalomtörténeti Közlemények, sz p. Debreczeni Attila : Sem több, sem kevesebb, csak ember lehetek." /Pope Essay on Man-je Csokonai világképszintézisében./ = Irodalomtörténet, , sz p. Dr. Ferenczy Miklós előadása Csokonairól és Lillájáról. = Csokonai Vitéz Mihály / /. Csokonai emlékülés a Komárom megyei delegáció részvételével a Debreceni Irodalmi Múzeumban. (Tatabánya), [1990.] p. Madarász Imre : Az értelem lírája. Egy lírikus magyar Rousseau : Csokonai gondolati váteszköltészete. = M. L Zengj hárfa!" Tanulmányok a magyar felvilágosodás és reformkor lírájáról. /Verselemzések./ Bp p. Rákos Sándor : Találkozások Csokonaival. = R. S. : Két vers között. Bp. (1990.) Szépirodalmi K p. Szilágyi Ferenc : Carmen Gratulatorium. Egy Csokonainak /is/ tulajdonított névtelen latin és magyar nyelvü vers 1794-b ől. = DMÉ Db p. Szilágyi Ferenc : A Nationalcharakter" és értelmezése Csokonainál. _ A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Bp.-Wien, p. Veress László : Csukás Zoltán emlékezete. = Az állattenyésztés fejlesztéséért. Tudományos emlékülés Csukás Zoltán születésének 90. évfordulójára. Db p. Nagy Ildikó : In memoriam Csutorás Sándor /1942. szept dec. 28./ = Belvedere, sz p. Sebestyén ~Irpád : A szociolingvisztika elemei Csűry Bálint népnyelvkutató iskolájában. = Magyar Nyelvjárások XXVIII-XXIX. Db p. Bucsay Mihály : Wittenberg Debreceni Ember Pát ellen. Egy hitvita és háttere. = A Ráday Gyűjtemény évkönyve VI. Bp (1990.) p. 250

11 Tóth Endre: Debreceni Ember Pál, az egyháztörténész = A Ráday Gyűjtemény évkönyve IV-V. Bp p., VI. Bp (1990.) p. Horváth Margit : Durkó Mátyás műhelyében. = Társadalomtudomány, p. Fülep Lajos levelezése I (Szerk., jegyzetek : F. Csanak Dóra.) (Kiad. az MTA Művészettörténeti Kutató Csoport.) Bp p. [Néhány levél Dutka Ákosnak, illetve tőle.] Ujváry Zoltán : Az életképeket és útirajzokat író Ecsedi István. = U. Z. : Folklór írások. Miskolc, p. Kiss Tamás: Fazekas Mihály. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Bereczky László-Vajda Kornél : Koccintsunk egyet pályám emlékezetére is..." II. Beszélgetés Futala Tiborral, az Országos Műszaki Könyvtár nyugdíjas igazgatójával. = Könyvtáros, sz p. [Debreceni évei, ] Csáky Károly : Gáspár Imre élete és munkássága. = Cs. K. : Szül őföldi vallomások. (Bratislava, 1989.) Madách , p. Gulyás Pál: A Hortobágytól Ida-mezejéig. /A népek álmai fölött./ [Közli és] (jegyzetek) : Gulyás Klára. = Polisz, sz p. Bakó Endre : Végzetes versigény interferencia történt.. " Gulyás Pál és Babits Mihály. = Új Forrás, sz p. Demény János : Fehér Buda. = Dunatáj, sz p. [Kapcsolatok Gulyás Pállal.] Egy barátság levelekben. Gulyás Pál és Németh László levelezése. Sajtó alá rend., jegyzetek: Gulyás Klára, G. Merva Mária. Utószó : Gulyás Klára. Bp Petőfi Irodalmi Múzeum. 523 p. 4 t. Gulyás Klára : Néhány megjegyzés Gulyás Pál Az Egy igéiből című versciklusához. = Válasz évkönyv 1989/I. (Bp ) 119. p. Gunda Béla : Útban Európa felé. = G. B. : A rostaforgató asszony. (Bp ) Múzsák p. [Néprajzi munkásságáról.] Tóth Pál Péter : Európaiként. Beszélgetés Gunda Béla professzorral. = Magyar Tudomány, , sz p. Hatvani István : Bevezetés a szilárdabb filozófia alapelveibe. Ford. Tóth Péter. - Introductio ad principia philosophiae solidioris. (Bev. és jegyzetek : Tóth Béla.) (Kiad. a Debreceni Akadémiai Bizottság.) Bp [XII], 143, [16] p. [A latin nyelvű eredeti hasonmásával.] Dr. Horkay László élete és munkássága / /. = A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. iskolai évr ől. Db p. Végvári Lajos : Holló László. [Kiad. a] (Kossuth Lajos Tudományegyetem.) Db p. 11 t. Békés András : Emlékezés Neményi Lilire és Horváth Árpádra. = Színháztudományi Szemle, p. Nagy Péter : Horváth Arpád és a francia színház. = Színháztudományi Szemle, p. Borsy Zoltán : In memoriam Kádár László = Földrajzi Közlemények, sz p. Borsy Zoltán : Kádár László = Földrajzi múzeumi tanulmányok, 7. Bp p. Szabó József : Tanítványi búcsú Kádár Lászlótól. = Földrajzi Értesítő, sz p. Varga Gábor : Kállai István élete és munkássága. = V. G.-Sz. P. : Tanulmányok a régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetéből. Db p. Karácsony Sándor : A cinikus Mikszáth. (Jegyzetek : L. L. F.) [Lendvai L. Ferenc.] = Magyar Filozófiai Szemle, sz p. Karácsony Sándor : A korszerű nevelés és a magyar pedagógia = Confessio, sz p. Karácsony Sándor : A magyar észjárás" című mű ismertetése. /Autoreferátum/ (Jegyzet : L. L. F.) (Lendvai L. Ferenc.] = Magyar Filozófiai Szemle, , sz p. Karácsony Sándor : A magyar észjárás konzekvenciái /1924/. = Hunnia, 10. sz augusztus p. Boros Dezs ő: Kísérlet Karácsony Sándor pedagógiájának rendszerezésére. = Boros Dezs ő kiadatlan dolgozatai Karácsony Sándor pedagógiájáról és a tanárképzésről. Db (KLTE.) p. Vekerdi László : Megértetlenül megérteni! Három magyar tanár: Karácsony Sándor, Németh László, Szabó Arpád. = Napjaink, sz p. 251

12 Nábrádi Mihály : Kéky Lajos emlékezete /1879. december október 29./ (Szerk., előszó : Buczkó József.) (Kiad. a Városi Tanács V. B. Művelő dési, Egészségügyi, Ifjúsági és Sportosztálya.) Hajdúnánás, p. /Nánási füzetek 8./ No.p y Mihály : Keresztesi Kiss József, iskolánk fizika tanára / /. = A Debreceni Réformátus Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. iskolai évről. Db p. Kiss Tamás : Kertész László / /. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Gergely János : Emlékezés dr. Kesztyűs Lorándra halála 10. évfordulóján. = Mit üzen a MIT? A Magyar Immunológiai Társaság vezetőségének kiadványa március. (Db ) 3-5. p. Baranyó Géza : A Körösök e századi vízviszonyai Kienitz Vilmos munkássága tükrében. = Hidrológiai Közlöny, sz p. Baranyó Géza : Száz éve született Kienitz Vilmos, a Körös-vidék nagy vízgazdálkodója. = Békési > let, sz p. Kígyós. (Bev. és szerk. Keserű Katalin. Életm ű-katalógus : Kovács Orsolya. Bibliográfia : Kígyós 5ándorné.) Pécs, p. (Kígyós Sándor szobrászművész.] Kiss Tamás : Rejtett évgyű rűk. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. (Költ ői, írói pályájáról.] Kiss Tamás A verseléstő l a poézisig. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. [Ű néletrajzi visszaemlékezés.] Kiss Tamás : Koczogh Ákos hetvenéves. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Egy sztoikus bölcs - kitelepítve. Kornis Gyula közötti leveleiből. (Közli] : Mészáros István. = Szabadelv ű Unio, Különszám p. [Hajdúszoboszlóról / / : p.] Surányi Béla : Kosutány Tamás és a hazai agrokémia a századfordulón. HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. Görömbei András : Emlékezés Kovács Kálmánra. = Alföld, sz p. Varga Gábor : Adatok Kovács Lajos tanítóképző igazgató életművéhez /1870/. = V. G.-Sz. P. : Tanulmányok a régi debreceni kollégiumi tanítóképzés történetéből. Db p. Stelkovics Gyöngyi : Kölcsey Ferenc és a debreceni Kollégium. = A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve 1988/ /90. iskolai évről. Db p. Kótay Pál : Színek az orvos Köleséri Sámuel életm űvében. = Orvostörténeti Közlemények, [1990.] p. Dr. Lampé László 60 éves. = Magyar Nőorvosok Lapja, i. sz. 3. p. Molnár Gál Péter : Latinovits. (Bp.) Szabad Tér K. 262 p. [Debreceni éveiről / / : p.] Kernt' Terézia : Lux Kálmán (?) nagyváradi rajzai. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Andrásfalvy Bertalan : Lükő Gábor nyolcvanéves. = Néprajzi Hírek, sz p. Németh Sándor : A flamingó gyémántpöre. = Interpress Magazin, sz p. (Madarász László, 1849.] Kocsis Elemér : Status vitae continuus. Igehirdetés Makkai László temetésén. 1989, december 13. Budapest - Farkasrét. = Református Egyház, sz p. Pach Zsigmond Pál : Makkai László ravatalánál. = Confessio, sz p. Pach Zsigmond Pál : Makkai László = Magyar Tudomány, sz p. Makkai Sándor : A gyermek Jelkigondozása. Tévelygés a végső kérdésekkel kapcsolatban. = Confessio, sz p. [Eredetileg : Poiménika. A személyes Jelkigondozás tana. Református Egyházi Könyvtár XXIII. kötet. Bp. 1947, ] Makkai Sándor : Szolgálatom. Teológiai önéletrajz (Sajtó alá rend., jegyzetek : Barcza József.) Kiad. a Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. Bp p. Fekete Károly, ifj. : Makkai Sándor, a misszió elkötelezettje. = Confessio, sz p. Fekete Károly, ifj. : Száz éve született Makkai Sándor = Theológiai Szemle, sz p. Kocsis Elemér : Makkai Sándor, a teológus = Confessio, sz p. 252

13 Makláry Lajos élete és munkássága. (Szerk. és összeáll. Balogh Zsigmond.) (Kiad. a Makláry Lajos Általános Iskola.) Hajdúnánás, p. Tóth Béla : Maróthi György /Debrecen, jún. 18.-Debrecen, okt. 16./ = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban Bp p. Kiss Tamás : Szoboszlai Mata János / /. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Ablonczy László : Szélfútta levél..." Beszélgetés Mensáros Lászlóval. _ Alföld, sz p. [Mensáros László helyreigazítása : Visszhang. = Alföld, sz p.] Mocsár Gábor : Magamban bízva. Alföld, sz p. [Részlet önéletírásából.] Kiss Tamás : A kálvinista Rómá"-tól a szolgáló egyházig. Mocsár Gábor Délibábjaim városa c. könyve egy fejezetérő l. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) , p. Timkó György : Molnár László = Magyar Grafika, sz p. Fábián Lajos : Dr. Molnár Pál élete és munkássága. = A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. iskolai évr ől. Db p. Nagybákaly Antal Zelmos : Egy negyedszázados barátság története. = DMÉ Db p. ~MÓr%cz Pál és Nagybákay /Rickl/ Antal Lajos.] Bakó Endre : Nadányi Zoltán bakonzegi évei. = Baxonszeg története és ~éprajza. Bakonszeg, p. K%ss Tamás : Nagy Imre, a diákkölt ő. / / = Jászkunság, sz p. Kiss Tamás : Nagy Imre, a diákkölt ő / /. = A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. iskolai évr ől. Db " p. Hegyesi János : A költő Nagy Imréről szólva. = H. J. : Rögös utakon. Békéscsaba, Tevan p. [Sárrétudvari.] Nyakas M%klós : Nánási Oláh Mihály élete és munkássága / / (Kiad. a Nánási Oláh Mihály Általános Iskola.) Hajdúnánás, p. Borítócím : Nánási Oláh Mihály hajdúkerületi főkapitány. Németh László doctor honoris causa = Magyar Dohányújság, sz. Melléklet. Kiss Tamás : Niklai Ádám / /. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Ujváry Zoltán : Sárréti néphagyományok Osváth Pál munkájában. = U Z. : Folklór írások. Miskolc, p. Fecskés, István : [K 60-letnamu jubileju akademika Ferenca Pappa.] _ Slavica XXIV. Db p. Várhelyi Ilona : Pet őf% pokolfára Debrecenben. = Pet őfi emlékhelyek országos találkozója. Debrecen, március 19. Db p. bnody Magdolna : Pet őfi Zoltán életéből. (Miskolc), p. Őnody Magdolna : A Pető fi és a Szendrey család életéb ől. (Kiad. a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár.) Miskolc, p. 5 t. Wabrosch Géza : Pintér József profeszszor köszöntése. = Magyar Urológia, sz p. Révész Imre : Vallomások." Teológiai önéletrajz és válogatott kiadatlan kéziratok (Vál., szerk. Barcza József, Fekete Csaba, G. Szabó Botond.) Kiad. a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. Bp p. Kerny Terézia : A váradi vár kutatása és feltárása Rómer Flór%s hagyatékában és a Műemlékek Országos Bizottságának iratanyagában. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Hajas Tibor : Dr. vitéz Roncsik Jen ő = Tűzvédelem, sz p. Kürti Katalin, Sz. : Ruzicska Gyula / /. = Erdélyi Tükör, sz. 10. p. Majerszky Klára : Sántha Kálmán, a pszichiáter. = Psychiatria Hungarica, , sz p. Schwarcz Sándor : Sárga csillaggal. [Visszaemlékezés.] = Szombat, sz p. Kerny Terézia : Ste%nhausz László felmérései az 1881-es ásatásokról. jomf Tervtár./ = Váradi kőtöredékek. Bp p. Nemes András : Id. Storno Ferenc Bihar vármegyei vázlatai. = Váradi kőtöredékek. Bp p. Oláh Emőd: Szabó Endre nézetei az óvodai zenei nevelésrő l. = óvodai Nevelés, sz p. 253

14 Balogh István : Szabó István és a néprajztudomány. = Parasztság és magyarság. Db [1990.] p. Gazdag István : Szabó István levéltártudományi munkássága. = Parasztság és magyarság. Db [1990.] p. Kontra György : A kisgyermektől a hitvalló felnőttig. = Confessio, sz p. (S. Szabó József ga.] Szilágyi Ferenc : Az irodalmi névadás Szabó Magda műveiben. = Névtudomány és művelődéstörténet. Bp p. [Debreceni vonatkozásokkal.] Sütő András : Ablak egy koporsón. = S. A. : Omló egek alatt. Bp.-Bukarest, Szépirodalmi K.-Kriterion p. [Nekrológ Szabó Pálról.] Szondi György : Szele Tibor debreceni diákévei. = A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának évkönyve az 1988/ /90. iskolai évről. Db p. Enyedi Sándor : Szigethy Mihály könyvnyomtató levelei Aranka Györgyhöz. = Magyar Könyvszemle, sz p. [Nagyváradról, 1806-ban.] Javorniczky István : Elj ő az a nagy, szép idő..." [Közreműködött] : (Szilágyi Júlia.) (Bp ) Héttorony K. 211 p. [Üsszeállítás Szilágyi Józsefről.] Ablonczy László : Most is aggódom... Szűrös Mátyással tegnapi küzdelmekről és mai kétségekről. = Tiszatáj, sz p. Kulcsár Szabó Ernő: Kétféle modernség között. A hatvanéves Tamás Attiláról. = Alföld, sz p. Gallai Margit : Tariska István = Magyar Tudomány, sz p. Kürti Katalin, Sz. : A szobrász és a költő. = Múzsák, sz p. (Tóth András.] Tóth Endre : Az iskolakerülő. [Visszaemlékezés.] = Új írás, sz p. Barcza József : Török István /1904-/. = Református Egyház, sz. 74. p. tanári munkássá- Ujfalussy József zenekritikáiból. (Breuer Jánosné és Breuer János gyűjtése.) = Magyar Zene, sz p. [Debreczeni Űjság-Hajdúföld, 1943.] Borgó András : Amikor én pályakezd ő voltam... Ujfalussy József. = Muzsika, sz p. Breuer János : Ahogyan nem ismerjük... Köszöntő helyett Ujfalussy József 70. születésnapjára. = Muzsika, sz p. Vitányi Iván : Személyes sorok Ujfalussy Józsefhez. = Magyar Zene, sz p. Bereczky Iászló-Vajda Kornél : Kunszentmiklóstól Debrecenig és tovább... Beszélgetés Vargha Balázszsal. = Könyvtáros, sz p. Udvari István : Ismeretlen adatok Vasvári Pál családjáról és életrajzáról. = Honismeret, , sz p. Veres Péter: A népi írókról. /Hozzászólás./ = Válasz évkönyv 1989/I. (Bp ) p. Borbás Lajos: Veres Péter - a közéleti ember. [I]-II. rész. = A Céh, sz p., 9. sz p. [Balmazújvárosi évtizedeir ől.] Hegyesi János: Emlékezés Veres Péterre. = H. J. : Rögös utakon. Békéscsaba, Tevan p. Kiss Tamás: Veres Péter köszöntése. = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. A népi-urbánus vita dokumentumai Vál., szerk., utószó : Nagy Sz. Péter. Bp. (1990.) Rakéta 491 p. (Veres Péter öt, Kardos Pál egy cikkével.] Sándor László : Kell a jó olvasnivaló! Találkozásaim Veres Péterrel. _ Napjaink, sz p. s s Kiss Tamás: Ady és Debrecen. [Ism.] = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Bíró Ferenc : Bessenyei György : Prózai munkák [Ism.] = Hungarológiai Értesítő, sz. [1990.] p. Penke Olga : Bessenyei György : Prózai Munkák / /. [Ism.] = Helikon, sz p. N. S. K. (Németh S. Katalin] : Bocskai István : Testámentomi rendelése. [Ism.] = Hungarológiai Értesítő, sz. [1990.] 18. p. ' Fried István : Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Költemények [Ism.] = Irodalomtörténeti Közlemények, sz p. Hegyi Katalin: Ferenczy Miklós : A Lilla-per / /. [Ism.] = Hungarológiai ~rtesít8, sa. [1990.] 46. p. 254

15 Imre Mihály : Jöszte Poétának." /Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Költemények / [Ism.] _ Alföld, sz , p. Ny. J. : Vitéz Mihály ébresztése. [Ism.J = Hungarológiai Értesítő, sz. [1990.] 171. p. Szajbély Mihály : Csokonai-tanulmányok. Studia Litteraria. Tomus XXIV. [Ism.] = Hungarológiai Értesítő, sz. [1990.] 30, p. Szajbély Mihály : Csokonai- és Lillaemlékek Komárom megyében. [Ism.] = Hungarológiai Értesítő, sz. [1990.] 29. p. K. L. (Kósa László] : Ecsedi István születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. [Ism.] = Hungarológiai Értesítő, sz. [1990.] p. Durkó Mátyás : Békés-Tarhosról és Gulyás Györgyről egy dokumentumkötet és életútesszé kapcsán. = Békési Élet, sz p. [Gulyás György Bű neim... bűneim? c. könyvéről.] Grezsa Ferenc : Egy barátság levelekben. (Ism.] = Tiszatáj, sz p. (Gulyás Pál és Németh László levelezése.] Bársony István : A helytörténeti-helyismereti munka megyei szervezésének kérdései. = ÍTj táborverés. A II. és a III. Országos Szakkörvezető - képző Tábor előadásai Zsámbék, (1990.) p. Hoffmann István : Számítógépes helynévvizsgálatok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén. = Névtudomány és művelődéstörténet. Bp p. Kernt' Terézia : Adatok a váradi vár kutatástörténetéhez. = Váradi kő töredékek. Bp p. Mervó Zoltánné : A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár adattára a kutatás szolgálatában. = HBMLÉ. XVI. Db (1990.) p. Pogány Ü. Gábor : Elvetélt próféta? >'Ij könyv Holló László festészetérő l. = Délsziget, p. [Végvári Lajos művér ől.] Kiss Tamás : Kettős tükörkép. Juhász Géza levelesládája. [Ism.] = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. R. T. O. (R. Takács Olga] : Karácsony Sándor : A magyar észjárás. (Ism.] = Hungarológiai )Éresítő, sz. [1990.] 73. p. Kiss Tamás : A tanú beszélni kezd Mocsár Gábor : Minden időben. (Ism.] = K. T. : Arcok és emlékek. Db. (1990.) p. Simon Zoltán : Mocsár Gábor : Minden időben. [Ism.] = Tiszatáj, sz p. Erdődy Edit : Tóth Eszter : Családi emlékek Tóth Árpádról. [Ism.] = Hungarológiai Értesítő, sz. [1990.] , p. Kilián István : Debrecen, h-kikötő.. :' Árkádiától Európáig. Jubileumi kötet dr. Tóth Béla nyolcvanadik születésnapjára. [Ism.] = Magyar Könyvszemle, sz p. HELYTÖRTÉNETfRAS Mervó Zoltánné : A levéltárak feladatai a művelő déstörténeti kutatásokban. = Helytörténeti tanulmányók VIII. Nyíregyháza, p. Orosz István : Helytörténet és gazdaságtörténet. = Alföldi társadalom köt. Békéscsaba, p. (Szamosújvári Sándor) : (Gondolatok a helytörténet és irodalmi emlékhelyek szerepéről Csokonai születésnapján.) = Csokonai Vitéz Mihály / /. Csokonai emlékülés a Komárom megyei delegáció részvételével a Debreceni Irodalmi Múzeumban. (Tatabánya), [1990.] p. Ujváry Zoltán : Népmonda, népi emlékezés és helytörténet. = U. Z. : Folklór írások. Miskolc, p. MUZEOLÓGIA, MŰEMLÉKVÉDELEM Deli Edit : A Hajdúsági Múzeum csengőgyűjteménye. = HMÉ VII. Hajdúzeum és a megyei múzeumi szerve- Gazda László : Jelentés a Déri Múböszörmény, p. zet évi munkájáról. = DMÉ Gazda László : Hatvan esztendő a Déri Múzeum történetéb ől. = A Db p. Déri Múzeum megnyitásának 60. évfordulója Gellér Ferenc : Debrecen műemlékvédelme. = Magyar építőművészet, alkalmából rendezett emlékülés előadásai. Db , p sz p. 255

16 Gellér Ferenc : A Déri Múzeum és építészeti környezete. = A Déri Múzeum megnyitásának 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. Db p. Hajdú Zsigmond : Újabb javarézkori rézcsákányok" a Déri Múzeum régészeti gyűjteményében. = DMÉ Db p. Kertai László : Romkert kialakítása. _ Magyar Építőművészet, sz p. [Debrecen, Nagytemplom mellett.] Kölcsey Ferenc Emlékház, Almosd. A költő születésének 200. évfordulóján megnyílt állandó kiállítás vezet ője. (Rendezte és szerk. Keresztesné Várhelyi Ilona. Bev. Szuromi Lajos. [Fotók] : Fekete Gáborné.) (Kiad. a Déri Múzeum.) (Db ) 32 p. Kürti Katalin, Sz. : A Városi Képtártól a Medgyessy és Holló Emlékmúzeumig. = A Déri Múzeum megnyitásának 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. Db p. Módy György : A debreceni Városi Múzeum. = A Déri Múzeum megnyitásának 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. Db p. N gybákay Z. Antal : Múzeumpártolás a század elején Debrecenbén. = A Déri Múzeum megnyitásának 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. Db p. Szamosújvári Sándor : Műemlékvédelem - hagyományápolás. = Népművelés, sz. 41. p. (Hajdúszovát példája.] Varga Gyula : A Déri Múzeum néprajzi gyűjteménye és a Déri György ezredes Néprajzi Múzeum. = A Déri Múzeum megnyitásának 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. Db p. Varga Gyula : A Hajdú-Bihar megyei múzeumi szervezet néprajzi gyűjteményei. = Néprajz a magyar múzeumokban. Bp.-Szolnok, p. KIALLfTASOK, ÜL15.SSZAKOK Balogh István : Elnöki zárszó. = A Déri Múzeum megnyitásának 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. Db p. Bényei Miklós : A Kölcsey-évforduló megyénkben. = Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka, sz p. Csokonai Vitéz Mihály / /. Csokonai emlékülés a Komárom megyei delegáció részvételével a Debreceni Irodalmi Múzeumban. Debrecen, november 17. (Összeáll. Ferenczy Miklós.) (Kiad. a Közművel ődés Háza.) (Tatabánya), [1990.] 60 p. G ál Botond : A Református Kollégium a debreceni képzőművészet bölcsője. /Kiállítási megnyitó beszéd, október 31./ = DMÉ Dü p. Kürti Katalin, Sz. : Erdélyi és nagyváradi fényképek / / a Bihari és a Déri Múzeum gyűjteményében. = Népművelés, sz. 7-9, p. [Kiállítás Berettyóújfaluban.] Kürti Katalin, Sz. : Erdélyi tájak és emberek. Fotótörténeti kiállítás a Bihari Múzeumban. = Fotó, sz p. Mervó Zoltánné : Hajdú-bihari Levéltári Napok ' május = Levéltári Szemle, sz p. Pájer Ágota : Orbán Balázs emlékönnepségek Berettyóújfaluban. = Erdélyi Tükör, sz. 41. p. Varg Gábor : Emlékünnepségek Szabó Endre születésének 150. évfordulóján. /Nagyoroszi, dec. 12. és Almosd, dec. 15./ = óvodai Nevelés, sz p. Szörényi László : Tótfalusi Kis Miklós. Az amszterdami Biblia kiadásának háromszázadik évfordulója alkalmából Debrecen, április én megtartott konferencián elhangzott előadások. [Ism.] = Hungarológiai )Jrtesítő, sz. [1990.] p. 256

17 HONISMERETI MOZGALOM Diószegi Lajos : Honismereti nap Haj- Szamosújvári Sándor : A szervezett dúszováton. = Honismeret, honismereti szakkörvezető i tanfo- 3. sz p. lyam évfordulója. = Honismeret, 30 éves a debreceni honismereti mozgalom. = Turista Magazin, sz p. sz. 44. p. Varga Gábor : Emléktábla-avatás Al- Szamosújvári Sándor : Séta Pető fi deb- mosdon. = Honismeret receni emlékhelyei nyomában. = Pesz p. tő fi emlékhelyek országos találkozója, Debrecen, március 19. Db. [Szabó Endre óvodapedagógus tiszte p. letére.]

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

MÁGER ÁGNES Válogatott bibliográfia

MÁGER ÁGNES Válogatott bibliográfia MÁGER ÁGNES Válogatott bibliográfia Összeállította: Prejczer Paula Anyaggyűjtés lezárva: 2006. TARTALOM Bevezetés A bibliográfiai tételekben előforduló rövidítések Az időszaki kiadványok címének rövidítése

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást.

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást. Eseménytár az 1997. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 5. Kovács László külügyminisztert izraeli látogatásán fogadta Benjamin Netanjahu izraeli államfő, akinek hivatalos magyarországi látogatásra

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RESZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ. KÖNYV. Bibliográfia ISBN 86-323-0495-X * * * * * *

I. ÁLTALÁNOS RESZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ. KÖNYV. Bibliográfia ISBN 86-323-0495-X * * * * * * I. ÁLTALÁNOS RESZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ. KÖNYV Bibliográfia 1. Bibliografija knjiga u Vojvodini 1998 = Vajdasági könyvek bibliográfiája 1998 = Bibliográfia knih vo Voivodine

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó VIII. évfolyam 4. szám Kossuth-emlékek a Belvárosban Pesti piac a rakparton Vászonsátor alól vascsarnokba költöztek Lakás munkahely esküvõ Kedden és pénteken nyüzsgõ

Részletesebben

január 9. A Duna Televízióban éjszaka levetítették Kőbányai János Ámos Imre, az apokalipszis képköltője című filmjét.

január 9. A Duna Televízióban éjszaka levetítették Kőbányai János Ámos Imre, az apokalipszis képköltője című filmjét. Eseménytár a 2007. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 4. Jeruzsálemben, a Herzl hegyen temették el a Balaton-felvidéken született Teddy (Teodor) Kolleket, aki 2007. január 2-án 95 éves

Részletesebben