Elköszönõ. A tartalomból. A költészet napjára. > második oldal ápr.11. BALRA. Száz éve született. József Attila (3-6) Aranyköpések (7)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elköszönõ. A tartalomból. A költészet napjára. > második oldal. 2005.ápr.11. BALRA. Száz éve született. József Attila (3-6) Aranyköpések (7)"

Átírás

1

2 > második oldal A költészet napjára Mindig örömteli érzés új, életképes ötleteken alapuló kezdeményezések felett bábáskodni, különösen akkor, ha az népszerû hagyománnyá válik ez történt az elmúlt tanévben, amikor a Fáydalom elsõ számát ajánlottam az olvasóknak! Mai, a mûvészeteknek és a kultúrának nem éppen kedvezõ világunkban pedig még nagyobb érdem ez a vállalkozás: a költészet napjára készült különszám, amelyet József Attila születésének 100. évfordulója tiszteletére állított össze a lelkes szerkesztõség. Vannak emberek, akiknek nehéz életet, megpróbáltatásokat szán a sors, és vannak zseniális költõk, akiknek kevés elismerés adatik a kortársaktól életükben, és az utókortól halálukban, talán õk a kiválasztottak József Attilának mindkettõben része lehetett, méltatlanul. Gondoljunk erre is, amikor gyönyörû verseit olvassuk, s megérintik szívünket, lelkünket, gondolatainkat mert igazán hozzánk, nekünk szólnak, remélem még nagyon sokáig! Szitásné dr. Sári Mariann Elköszönõ Adj Isten! FÉK! FÉK! Hamis tapossunk RÁ!! Más: tavaly mekkorákat kárörvendtünk az izzadó tenyerû, reszketõ térdû lányokon (az érettségi miatt:) aztán itt vagyunk mi is! Megfogyva bár, de törve is :/...: Aztán a másik pedál!_nem,nem a!cenzúra!, hanem a Gáz! Mármint van... ja, gáz is, nomeg para mindenkinek mindenütt!;/ SZÁLLJUNK KI! Tovább talán nem is bírnám! (mások se!!:) Azér adjuk meg az esélyt az érettséginek, szerezzen meg minket! Milyen elsõsök?! jahh, õk meg menjenek kalappal kapálni :D A nagyok? Lányok, fiúk, (tanárok) hiphop öö hip hurrá MINDENKINEK kibírtunk (még)1évet, mostantól az érettségire GYÚROK! Amúgy érzem, pont a lecsó mélyére érkeztünk, most meg itt a felkapált föld, még van rajta munka bõven, de nem kell a földet egyengetni, trágyázni, ez a dzsenerésön már megtette :DD Ebbõl az EGÉSZbõl lehet vmi konkrét Béke. Kaukace A tartalomból Száz éve született József Attila (3-6) Aranyköpések (7) A magánéletet otthon hagyjuk Interjú a Hacsiházaspárral (10-11) BALRA A Fáy András Gazdasági Szakközépiskola diákjainak lapja. Kiadja a Fáy András Gazdasági Szakközépiskola. Felelõs kiadó: Szitásné dr. Sári Mariann Munkatársak (ABC-sorrendben): A diákság részérõl Balog Hajnalka Balogh Veronika Bella Éva Boros Ildikó Csiszár Noémi Fruhstuck Nikolett Gábor Áron Gacs Erika Gergelyi Katalin Horváth Attila Horváth Krisztina Jankovics Roland Kalmár Viktória Király László Lengyel Adrienn Lõrincz Zsuzsanna Nagyiván Gabriella Polgár Judit Radics Péter Szabó Eszter Szommer Kata Tóth Bettina Török Bea Vásárhelyi Gábor A tanárok részérõl Egész Tamás Lang Anna Marek János Módlyné Erdélyi Anita Módos Anikó Megjelenik 250 példányban A szerkesztõség címe: 9400 Sopron, Teleki P. u. 26.

3 > József Attila József Attiláról, szeretettel Akinek a tavasz érkezése abban a képben jelenik meg, hogy az éjjel rászálltak a fákra,/ mint kis lepkék, a levelek, annak biztos, hogy nagy, álmos dzsungel volt a lelke! Aki észrevette, hogy a jázminnak két-két virágszirma, mint a tapsra fordított tenyerek, úgy fordultak szembe, attól hiteles a megszemélyesítés: tapsikolnak a jázminok. Aki kitaszítottsága, szorító árvasága, kozmikus méretû magánya ellenére azért könyörög, hogy édes Hazám, fogadj szívedbe,/ hadd legyek hûséges fiad!, abban férfiasan kemény a felelõsségtudat mások sorsáért, a hazájáért is. Aki azt is kérte a szabadságtól, hogy játszani is engedd, szép, komoly fiadat, az rajongott a játékért, a lélek derûjét megteremtõ lehetõségért. Félt is a játszani nem tudó felnõttektõl! Aki játszani szeret, annak viszonya van a humorral, s a nagy gondolati verseket író József Attila játékos kedve finom humorral, huncutsággal szövõdött egybe. A József Attila-kötetet lapozgató olvasó gyakran találkozhat csipkelõdõ, ironikus, jó kedvû versekkel. Ezekben leginkább az éhséggel, az ételekkel hadakozik. Ínyencségek nemigen kerültek asztalára, ezért csúfolódik velük Étkek áradata címû ciklusában. A Pulykamell jó asszony módra ellen így szólalt föl: Pulykamelltõl hull a hajad, jobb tehát, ha tálban marad. 33 A sós süteményeket ekképpen utasította el: Pogácsától kezed reszket, Vegyed tudomásul eztet. Pedig az elsõ versében libacombról álmodozó fiúcska felnõttként szívesen megette volna a finom ételeket; kért volna egy korty italt azoktól, akik konyak alját/ benyakalják. Amikor a 12. osztályokban József Attiláról kell beszélnem, arról álmodom, de jó lenne, ha többen, ha sokan lennének azok, akik nemcsak a kötelezõ tanagyagot, a lehetséges szóbeli érettségi tételt látnák költészetében, hanem a szépséget, a kedvességet, az emberséget, a megrendítõ sorsot De azt kell tapasztalnom, hogy szándékaim nem jutnak célba; mert most még többen vannak azok, akiket nem érintenek meg József Attila versei Mégis szívemben dédelgetem a reményt, hogy tanítványaim majd eltalálnak, visszatalálnak hozzá; s kerül még kezükbe József Attila-kötet! Verseit fogják olvasni maguknak, a kedvesüknek, gyermekeinek De azt mindenkinek tudnia kell, amit maga a költõ írt használati utasításnak. Csak az olvassa versemet, ki ismer engem és szeret, mert ez az üzenet a 100. születésnapján is érvényes. Lang Anna Rátalálni a titokra Tudom, nagy bátorság egy olyan versrõl véleményt alkotni, amelyrõl sokan sokféle megközelítésben szinte mindent elmondtak már. József Attila Óda címû költeményérõl ez idáig több más mellett kiderült, hogy a magyar irodalom legnagyobb erejû szerelmes verse, s hogy a mûvet a beteljesülõ szerelem, a harmonikus emberi kapcsolat verseként szokás olvasni. Ez így rendben is van. A kérdés csak az, jelenthet-e az Óda ennél többet mondjuk a tizen-, és huszonéves olvasók számára Én (mint velem együtt sokan mások) végzõs gimnazistaként szembesültem elõször a szomorú sorsú költõ különleges szépségû alkotásával. Azt mondják, az elsõ találkozás mindenképpen meghatározó: legyen szó újdonsült szerelemrõl, bármely más emberi kapcsolatról, netán szellemi légyottról (film, zene, színházi élmény, képzõmûvészet vagy épp egy irodalmi alkotás kapcsán). Õszintén be kell vallanom, a fent említett vers elsõ olvasásra nem érintette meg a lelkemet. Pontosabban: nem emlékszem, hogy bármilyen hatással lett volna rám. Valószínûleg nem is értettem igazán. Azóta már tudom, nem a költeménnyel volt a baj. Még csak nem is azzal, hogy mindez még a múlt században (kicsit konkrétabban: az 1980-as évek közepén) történt. Ma úgy látom, az élményként nem említhetõ találkozás oka az volt, hogy akkoriban, érettségi elõtt álló diákként vajmi keveset tudtam a szerelem sorsfordító erejérõl, a harmóniára törekvésrõl, az élet igazi értelmérõl. Akkortájt még csak kutattam a valódi mélységeket és a szárnypróbálgató magaslatokat. (Tinédzserhez méltóan kisebb- nagyobb sikerrel.) Évekkel késõbb tanárként szembesültem újra a költeménnyel. Furcsa bevallani, de azt hiszem, akkor értettem meg igazán. Különös érzés volt. Rátalálni a titokra, amely bár szerettem volna tizenöt évvel korábban még nem lehetett az enyém. Megérezni a vers ízét, felidézni azokat az élményeket, amelyek hasonlítottak a költõéhez, rábízni magam az erõre, amely a mûbõl árad, s hagyni, hogy újra és újra elragadjon az ár Azóta már tudom: József Attila Ódájának valódi erejét, emberpróbáló érzéseit, öntudatlan önkívüliségét csak az értheti, akinek megadatott, hogy élete során néhány napra, hétre, hónapra vagy évre megtapasztalja a lelki békét, s magáénak mondhassa a harmóniát. Erre törekedni pedig középiskolásként épp oly felemelõ, mint tizenöt-húsz tavasszal késõbb. Módos Anikó

4 > József Attila J ó z s e f A t t i l a Apja Josifu Aron félig román származású szappanfõzõ munkás, anyja Põcze Borbála, Szabadszállásról kényszerházasság miatt megszökött szolgálólány, majd mosónõ. József Attila hatodik gyermekként született, de ekkor már csak két nénje, Jolán és Eta élt. Apja elhagyta családját. A kisfiút a Gyermekvédõ Liga parasztcsaládhoz adta nevelésre Öcsödre; ben tért vissza Budapestre ben összeveszett testvérével Jolánnal, majd öngyilkosságot kísérelt meg: lúgkõvel akarta magát megmérgezni, de tévedésbõl keményítõt ivott. Édesanyja méhrákban halt meg, ezután fia egész életét végigkíséri a fájdalom. Jolán férje, Makai Ödön lett az alig 14 éves fiú gyámja ban Makóra került gimnáziumba, nyaranta munkát vállalt ben újra öngyilkosságot kísérelt meg, rövid idõre kórházba került, majd Budapestre utazott. Megismerkedik Juhász Gyulával, az õ segítségével és elõszavával jelent meg elsõ verskötete (Szépség koldusa). Már egészen fiatalon megkísérelt a vonat elé feküdni (ez volt 3. öngyilkossági kísérlete ban, Makón). Errõl így számolt be nõvérének, Jolánnak: Különben vonat alatt is feküdtem..., de engem felszedtek, mert elõttem valakit elgázolt ban a Nyugat is közölte verseit ben a szegedi egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel c. verséért eltanácsolták. A költõ õsszel a bécsi egyetemen hallgatott elõadá Vágó Márta József Attila 1927 õszén került közelebbi ismeretségbe nemzedéktársaival, ekkor lett barátja Illyés Gyula is elején mutatták be õt Vágó Mártának, a kiváló közgazdász Vágó József lányának, s nagy szerelem szövõdött közöttük. Márta révén szorosabb kapcsolatba került a polgári radikális, illetve liberális körökkel. Egyáltalán nem túlzás e szerelem egyik motivációját a költõ szellemi nevelõdésében látni. Házasságot is tervezgettek, de a szülõk próbatételként Londonba küldték lányukat. A kapcsolatnak végül nem a távolság vetett véget, hanem hogy Márta belátta: a költõ alkalmatlan a biztos családi élet megteremtésére. Tiszta szívvel Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám, se bölcsõm, se szemfedõm, se csókom, se szeretõm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. Húsz esztendõm hatalom, húsz esztendõm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, s halált hozó fû terem gyönyörûszép szívemen. V á g ó M á r t a

5 > József Attila 55 S z á n t ó J u d i t Szép Szó A sors még egy utolsó ajándékban részesítette: az Új Szellemi Front elleni fellépés összehozta Ignotus Pállal, akivel együtt megalapították a baloldali Szép Szót februárjában jelent meg a folyóirat elsõ, márciusi száma. Nevét József Attilának köszönhette. Az elkötelezetten antifasiszta, baloldali szellemõ újság elszánt küzdelmet folytatott a népi írók és legfõbb fórumuk, a Válasz ellen. A nemzedéket megosztó ún. népi-urbánus vita a megkésett magyar fejlõdés elkerülhetetlen modernizációjának mikéntjérõl folyt. Személyes kudarcként élte meg, amikor január 14-én, a lap által szervezett esten nem olvashatta fel Thomas Mannhoz írt üdvözlõ ódáját a rendõrség betiltása miatt. Szántó Judit 1930-ban csatlakozott az illegális kommunista mozgalomhoz, vállalva az illegalitással járó veszélyeket. Döntsd a tõkét, ne siránkozz címû kötete példányait 1931 tavaszán az ügyészség elkoboztatta, Lebukott címû verséért pedig bíróság elé idézték. Élettársat is a mozgalomból választott. Szántó Judit munkásnõszavalómûvész otthont teremtett számára, de szellemileg nem tudta inspirálni. Egy íróhéten a költõ megismerkedett Marton Mártával, ami az Óda megírására ihlette. A vers megismerésének és anyagi helyzetük k i l á t á s t a l a n s á g á n a k következtében Judit méreggel öngyilkosságot kísérelt meg elején együttélésük komoly válságba került tavaszától kezdve a költõ Gyömrõi Edithez járt pszichoanalitikai kezelésre, ami új dimenziókat nyitott meg kései költészete számára, de nem tudott segíteni rajta. Sõt a viszonzatlan szerelem Edit iránt meggyorsította lelki szétesését. sokat; megismerkedett Németh Andorral, Kassák Lajossal, Hatvany Lajossal, Lukács Györggyel ben Párizsban a Sorbonne elõadásait hallgatta; tagja lett az anarchista-kommunista szövetségnek ben hazatért Budapestre ban kötött barátságot Illyés Gyulával. Rövid ideig a pesti egyetemre is járt. Kosztolányi Dezsõ segítõ barátságát is élvezhette tól szerelem fûzte a jómódú polgárcsaládból való Vágó Mártához, ám a lány hosszú angliai tanulmányútja eltávolította õket egymástól ban belépett a Kommunisták Magyarországi Szántó Pártjába. Élettársával, Szántó Judittal nagy szegénységben éltek, Judit kétkezi munkával keresett jövedelmébõl ben Illyés Gyulával és Szimonidész Lajossal röpiratot írt a halálbüntetés ellen, szerkesztette a féllegális Valóság c. folyóiratot, amit Hatvany Lajos, késõbb Hatvany Bertalan támogatott ben a moszkvai Sarló és Kalapács szociálfasisztának bélyegezte; 1934-ben a moszkvai írókongresszusra nem hívták meg, kihagyták a kommunista mozgalomból, szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot, és antifasiszta egységfronttörekvéseket képviselt ben pszichoanalitikus kezelõje, Gyömrõi Edit iránt támadt benne tragikus szerelem ban végleg különvált Szántó Judittól, felújult kapcsolata Vágó Mártával. A Szép Szó egyik szerkesztõje lett. Félelmetes imitáló képessége volt: nemcsak saját verseit írta át szívesen újra meg újra, hanem a kortársaiét is (Babitsot alighanem éppen azzal sértette meg legmélyebben, hogy a verseire korrigált változatokat ajánlott.) Lehet,

6 66 > József Attila K o z m u t z a F l ó r a hogy éppen ez az imitáló képesség vezetett betegsége végzetessé válásához is. A Baumgarten-alapítványtól segélyt, majd jutalmat kapott. Nagyon fáj (1936) c. kötete sem hozta meg a várt elismerést tavaszán szerelmes lett Kozmutza Flórába. Még ez év nyarán a Siesta szanatóriumba került; nov. 4- én nénjei vették magukhoz szárszói panziójukba. Dec. 3-án a szárszói állomáson tehervonat kerekei alá vetette magát ban posztumusz Baumgarten-díjat kapott. Méltó elismerése is ekkor kezdõdött ban életmûvét Kossuth-díjjal tüntették ki. Kozmutza Flóra február 20-án ismerkedett meg utolsó szerelmével, Kozmutza Flórával, aki ifjú gyógypedagógusként a pszichológus, Szondi Lipót mellett dolgozott. A beteljesületlen szerelem történetét híven rögzíti Flóra a késõbbi Illyés Gyuláné József Attila utolsó hónapjairól írt könyve (1987). A költõ ekkor már nem volt olyan egészségi állapotban, hogy képes lett volna kitartó udvarlásra. József Attila Vidám és jó volt s tán konok, ha bántották vélt igazában. Szeretett enni s egyben-másban istenhez is hasonlitott. Egy zsidó orvostól kapott kabátot és a rokonok úgy hívták: Többé-itt-ne-lássam. A görög-keleti vallásban nyugalmat nem lelt, csak papot országos volt a pusztulásban, no de hát ne búsuljatok. Összeállította: Polgár Judit Szommer Kata B e t e g s é g e Betegségének rohamos fejlõdése 1936 telén indult meg. A pszichotikus tendenciákat egy irreális szerelem juttatta érvényre. A szeretett asszonyban Gyömrõi Edit aki betegekkel foglalkozott, anyát visszasíró lelke megint támaszt keresett. Görcsösen ragaszkodott ehhez az asszonyhoz, elvakultan, belátástalanul, erõszakosan. A pszichózis szélén tántorgó költõ szerelmében a szeretésre, gyöngédségre, táplálásra váró sírós gyermek színvonalára esett vissza. A simogató, belekapaszkodó kézben azonban már ott lappangott a támadás, a gyûlölet, ami rövidesen pszichotikus méreteket öltött. Perlekedõ és gyilkolási fantáziák töltötték be képzeletvilágát. De nem is állt meg a fantáziánál, két ízben megtámadta az asszonyt, veszedelmes szerszámokkal, fenyegetõ, sötét dühvel, majd lefegyverezve, a gyermek kifogyhatatlan könnyeivel zokogott. (...) (...) Érezhetõ volt, hogy tartózkodó és csak egy töredékét mondja el annak, ami betölti. Egész viselkedésében feltûnõen, szinte etikusan fegyelmezett. Látszott, hogy szeretne mindent elhallgatni, de annyi mégis kitört belõle, hogy esténként nyugtalan, határozatlan félelmi érzései vannak, aggódik sorsa miatt. A költõ 1935-ben még ezt írja: Életben tart a halálfélelem. Ám a Szürkület címû vers bizonyítja, hogy megírása idején (1937) már nincs, ami József Attilát megtartsa az életben. Sokan vitatták, öngyilkosság volt-e halála, vagy baleset. Akárhogy történt is, a költõ ekkor már fel volt készülve a halálra, és versei motívumrendszerébõl talán nem merészség végiggondolni még a halálnemre is következtetni lehet december 3-án este már semmit sem bízott a véletlenre, az 1284-es számú tehervonat végzett vele.

7 > fáy-nfo 77 Aranyköpések Szász tanárnõ Vigyázz, mert a férjem bedarál! Te galvánelemként is mûködhetsz! Kovácsvölgyi tanárnõ Zsolt, mindjárt fejbe váglak, öh,nem a Zsoltot, hanem az Andrást Zsolt: - Na, csak azért! Osztály vigyázz! Valami formát adjatok neki! Kertész tanárnõ Hát azér má nem azér! Tudjátok, mi az az ingó dolog? Minden, ami nem ingatlan! Horváth Judit tanárnõ: Egy mai hajfestékre: Ilyennel festi a haját Mária Terézia is. Ez nem légy, hanem ronda! Locsmándi tanárnõ: Álltam a Várkerületen, és egy piros busz sem jött. A történelmet imádtam mindig, de azért nem szerettem annyira, mert Attól függ, milyen hosszú az inci-finci egérkének a farkincája. Vehetnék egy teletextes újságot is Tudjátok, melyik a strucc? Az a nagy futkorászós. Erre nem mondok semmit, azt is csak halkan. Márti-Márti, megint átvertek! Magyarország harmadik a strucctermelésben. Amikor én még gyermek voltam, pedig én akkor még gyermek voltam Szász tanár úr: Nem mondom meg, hogy mikor írunk, de valószínû, hogy pénteken! Tamás nem biztos, hogy tudás ragadt rád, de egy pár kiló igen! Diák: Külalakból lehet érettségizni? Tanár úr: Abból megbuknál! Beyer tanárnõ: Akinek nincsen leírva, az írja le! Na nem mint szépírási gyakorlat, de írja le! Diákok - Gábor, nyughassál már! - És ezt hogy mondjam egyes számban? - Hát.nyugodjak békében talán Tanár: Mi leszel, ha nagy leszel? Diák: Gazdag nyugdíjas! Sportesemények Ebben a számunkban is hatalmas sporteseményekrõl számolunk be, melyek iskolánk aegise alatt láttak napvilágot. Gondolunk itt Kedves Takarító Munkatársak felmosófájával történõ síkfutásra, valamint Szász Tanár Úr krétával történõ gerelyhajítására Na jó, most komolyan A fantasztikus asztalitenisz csapatunk a tavaszi fordulóban össz-vissz egy meccset veszített a Széchenyi ellen. A fiúknál még egy labdacsata van hátra a Lippai ellen. Hajrá Fiúúúk!! A lányok Ágfalvával fognak még egyet küldeni. Atlétika: A városi mezei futóverseny a sok hav és a rossz terepviszonyok miatt elmaradt.(mi is nagyon sajnáljuk, mentünk volna.) Így a futók a megyei döntõre utaztak Gyõrbe, az Arany Partra. Horváth Gergõ 2. helyezést ért el, így tovább jutott az országos döntõre! Külön grat és tapsvihar! Lánycsapatunk pedig a harmadik helyen végzett. Csapattagok: Fábián Eszter (11.B), Kerékgyártó Dorisz (11.B), Hirschler Tímea (11.B), Gosztola Barbara (11.A), Klemencsics Nikolett (10.A). Kézilabda: Téli Kupán lánycsapatunk 1. helyezett lett. Csók a családnak! Kosár: A lányok a tavaszi fordulóban 1 vereséggel zárták az idényt. A srácok az elmaradt meccseket hamarosan bepótolják. Röplabda: az alapfokú bajnokság még folyamatban van. A,,Nyuszi Kupát elhalasztották. Hamarosan lesz a Pünkösdi Torna. Mindenkinek gratula és további sok sikert, talizunk a várhatóan sikerekben gazdag új tanévben! Pápá! Dabdiella, Király, Manóóóó Megújult a Fáy honlapja, ahol mindent megtudhatsz iskoládról, az iskola névadójáról és a benne zajló életrõl. A tantestületrõl valamint az iskola diákjairól, osztályairól kaphatsz rövid tájékoztatást (az itt lévõ adatok szintén frissítésre kerültek). A személyes adataidat bejelentkezés után Te is módosíthatod, megadhatod elérhetõségedet és címedet is. Belépni az adatmódosításhoz a felhasználónév (Taj számod) és a jelszó (születési dátumod pl.: ) megadásával tudsz. Új oldal a galéria, ahol vidám képeket találsz... Az iskolaújság tartalmába is belekukkanthatsz a Fáydalom oldalán. Továbbá olvashatsz a beiskolázásról és a felvételi eredményekrõl, megnézheted a felvételi feladatsorokat. Hozzászólásaidat, ötleteidet, kérdéseidet megírhatod a fórumba, ahol egy gyors regisztráció után saját témákat is létrehozhatsz és hozzászólhatsz az aktuális témákhoz is. Jó lenne, ha minél többen regisztrálnátok, hogy egy aktív és érdekes weboldalt üzemeltethessünk.

8 12/A Osztályfõnök: Dr. Tolvaj Lászlóné Ács Szabina Babos Mihály Balla Tamás Bujtás Tímea Domnanics Helga Eberhart Ildikó Egresits Veronika György Petra Hérics Zsuzsanna Horváth Eszter Horváth Nikolett Kalanovics Nikoletta Kalmár Klaudia Kiss Zsófia Kata Kovács Barna Módos Edina Nagy Adrienn Németh Gábor Nyári Orsolya Nyikos Adrienn Orosz Csaba Pilsits Marietta Radasits Péter Rákóczi Viktória Rosta Szilvia Szabó Hajnalka Szigethy Viktória Takács Szilvia Törõ Zsanett Tóth Katalin 12/B Osztályfõnök: Dr. Horváthné Szerdahelyi Judit Balogh Barnabás Bárson Vivien Fábián Eszter Evelyn Faragó Mónika Horváth Eszter Horváth Eszter Horváth Orsolya Jakab Brigitta Kelemen Nóra Kluk Annamária Kollár Norman Kovács Krisztina Kurz György Lõrincz Andrea Hermina Mészáros Edina Nyul Krisztina Orbán Eszter Papp-Varga Anna Penauer Eszter Pintér Szabina Takács Katalin Török Rita Tóth Ernõ Fáy A Gazda Szakközé

9 Áder Zoltán Artner Csaba Bakó Balázs Békési Szabina Csordós Péter Füzi Hajnalka Horváth András Káldi Veronika Kóczán László Nagy Alexandra Nagy Anita Németh Attila Pór Dániel Rapp Renáta Sinkovits Nóra Süle Nóra Szakály Szabina Szigethy Dóra Váradi Judit Varga Veronika Varga Zsuzsanna Vaspöri Gábor Vitáris Imre Vugodits Judit /C Osztályfõnök: Bácskainé Krasznai Mária ndrás sági piskola Augmayer Péter Bozsoki Veronika Cmarits Dávid Csertán Hermina Csetkovics András Éles Mónika Fodor Krisztián Hadnagy Barnabás Horváth Attila Horváth Gábor Horváth János Horváth Veronika Kálmán Antónia Karakai Szabina Kõmüves Tamás Lendelics Zsanett Molnár Miklós Nagy Nikolett Pandur Dávid Somogyi Zsolt Tálos Csaba Timár Kitti Török Beáta Varga Ferenc Varga Tamás Vásárhelyi Gábor Vidoven Adrienn /D (ifjúsági osztály) Osztályfõnök: Egész Tamás

10 10 10 > a tanár is ember általában A magánéletet Névjegy Hacsiné Farkas Ágota Kedvenc étele: mindent szeret Kedvenc itala: ásványvíz, kicsi Jägermeister Kedvenc könyve: Irwin Shaw: Oroszlánkölykök Kedvenc színésze: Kevin Costner, Tom Cruise Hobbija: varrás Hogyan ismerkedtek meg? Egy egyetemre jártunk Debrecenbe a Kossuth Lajos Tudományegyetemre, ahol évfolyamtársak voltunk. Az elõadásokon és az összejöveteleken is láttuk egymást. Almát szedtünk az egyetemistákkal a Nyírségben, ahol sokszor együtt voltunk és így öszekeveredtünk. Milyen érzés egy helyen dolgozni házaspárként? Így hozta a sors. A férjem a Berzsenyiben tanított, én a kollégiumban voltam igazgató-helyettes és úgy hozta a sors, hogy ide kerültünk, de nem túl szerencsés, hogy együtt dolgozunk. Beleszólnak-e egymás munkájába? Nem. Ez nagyon szigorú szabály nálunk, még ha egy osztályban tanítunk is. Csak munkatársi viszony van. Segítünk egymásnak a vizsgák körüli és javítási dolgokban. De komolyabban nem szólunk bele. Hogyan tudják elválasztani a magánéletet és a munkát? K ö n n y e n, nem okoz gondot. Ha olyan dolog van, ami m a g á n é l e t i, azt otthonra hagyjuk. Már lassan tíz éve, hogy egy munkahelyen dolgozunk. Miért ezeket a szakokat választotta? Földmérõ szakközépiskolába jártam S z o m bathelyre, de nem s z e r e t t e m meg ezt a s z a k m á t, hisz nem nõnek való. Harmadikban eldöntöttem, hogy történelmet és földrajzot akarok tanulni és átmentem Debrecenbe, ahol a bátyám is tanult. Szóval mellékvágányról indultam, de nem bántam meg. Ezt úgy tekintem, mint egy hivatást. Semmi pénzért nem hagynám abba. Miért van az, hogy ilyen pontos? Ez valahogy az alaptermészetem. A magánéletben is ilyen vagyok. Olyan még nem fordult elõ, hogy elkéstem valahonnan, és ez a családban sem jellemzõ. A diákok persze ennek nem nagyon örülnek, de ha kicsengettek, akkor én egy perccel tovább nem maradok, mert a szünetet is tiszteletben tartom, hogy pihenhessenek a tanulók. Hogyan állnak az esküvõi elõkészületek? Igazából nem avatkozunk bele, mert a lányom is hasonló mint én, meg a párja is. Önállóak. A fényképészt és az ételt is õk rendezik, a zenekar is rájuk van bízva. Nekünk csak fizetni kell... õk már mindent elintéztek. A mennyasszonyi ruhában segítettem nekik, de nagyon önálló mind a két jelölt. Komoly beleszólásunk nincs. Mit üzen az olvasóknak? A mai fiataloknak azt üzenem, hogy bármennyire is úgy tûnik, hogy nehéz a kétszintû érettségi, és kevesebb az elvárás, mégis azok fognak jobb munkahelyre kerülni, akik talpraesettek, és tudnak. A középiskola az utolsó lehetõség, ahol az általános mûveltséget még lehet gyarapítani, és ezt ne halasszák el.

11 > a tanár is ember általában otthon hagyjuk Hogyan ismerkedett meg a tanárnõvel? Almát szedni voltunk, egy táborban egy õszi munka alkalmával. Ismertem már régebbrõl is, hiszen évfolyamtársak voltunk. De itt kerültünk közelebb egymáshoz. Milyen érzés egy helyen dolgozni házaspárként? Vegyes, nem túlságosan szerencsés, mert gyakorlatilag a nap 24 óráját együtt töltjük, és ennek vannak hátrányai. Igaz vannak elõnyös oldalai is. De igazából én azt mondanám, hogy jobb lenne, ha külön munkahelyen dolgoznánk. B e l e s z ó l n a k egymás munkájába? Nem, soha. Hogyan tudják elválasztani a magánéletet és a munkát? I g y e k s z ü n k - igyekszünk. Gyakorlatilag úgy néz ki a helyzet, hogy vannak olyan dolgok, amiket külön csinálunk, és vannak, amiket t e r m é s z e t e sen együtt. Az érdeklõdési körünk teljesen más. Egyikünk az egyik, másikunk a másik irányba megy. Én nem járok tornászni, míg a feleségem igen. Én elmegyek olyan koncertre, ami mondjuk õt nem érdekli. Miért ezeket a szakokat választotta? Valamikor régen történelem szakon kezdtem az egyetemet, s a német szakot csak késõbb végeztem el. De a történelem mindennél fontosabb volt. Ehhez választottam a nyelvszakot. Másféle terveim is voltak: kutatni szerettem volna. Történelemórán gyakran lehetett önt karddal l á t n i. H a s z n á l j a még? H a s z n á lom-e még? Már nem. Talán már nincs is meg. Valahol lehet, el van téve, de most már nem használom. Azt hallottuk esküvõ lesz: hogy állnak az elõkészületek? Folyik a tervezés. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen bonyolult egy esküvõ most a XXI. században, míg a mi korunkban sokkal egyszerõbb volt. De annak ellenére, hogy a násznép meglehetõsen népes lesz, a szervezés viszonylag jól áll. Névjegy Hacsi László Kedvenc étel: férfias ételek babgulyás, vadpörkölt Kedvenc ital: finom sör Kedvenc könyv: Rideg Sándor: Indul a bakterház, Saint-Exupery: A kis herceg Kedvenc színész: Eperjes Károly, Gáspár Sándor, Sean Connary Mit üzen az olvasóknak? Nagyon szeretném kérni azt, hogy tanulják a történelmet, és ne azért mert kötelezõ vizsgatárgy, hanem mert egy nagyon szép dolog. Másrészrõl pedig arra szeretnék mindenkit kérni nagyon komolyan, hogy a társas együttlét szabályait tartsák be, tiszteljék a nõket és próbálják meg tisztelni az idõsebbeket. Az interjúkat készítették: Fruhstuck Nikolett, Szabó Eszter

12 12 12 > dórémi Mozi Arséne Lupin (fr., kalandfilm) Az XIX. század elõkelõ úri tolvaj, Arséne Lupin (Romain Duris) olyan nagylelkû, mint Robin Hood, olyan éles elméjû, mint Sherlock Holmes és olyan hódító, mint Don Juan. Mindegyik adottságára szüksége van, amikor gyilkosságba és összeesküvésbe keveredik. Elektra (USA, fantasyakció) Nem halt meg: Elektra Natchis (Jennifer Garner) él, bár szíve kemény. Ökle nemkülönben, pláne, hogy bérgyilkosnak állt. Mégis ellágyul amikor új kuncsaftjai, apa (Goran Visnjic) és lánya nyila célkeresztjébe kerülnek. Védencei oldalán mágikus lényekkel küzd, és a múltjára is fény derül. Constantine A démonvadász (USA, misztikus thriller) A természetfeletti ügyek specialistája John Constantine (Keanu Reeves). A poklot is megjárt m a g á n h e k u s h o z fordul a rendõrnõ (Rachel Weisz), aki ikertestvére gyilkosa után nyomoz. Új képregény-film! Kata Zenei hírek Az elmúlt szám után kritikákat kaptunk arról, hogy csak rockot írunk. Belátjuk, ez igaz. Ebben a számban megpróbálunk ezen változtatni.itt van E! Parancsojjatok! A nõ a baj A Sugarloaf zenekar már tavaly augusztusban leforgatta legújabb, Túlélni téged címû hõskölteményéhez, a Nõ a baj nevezetû lemezük immár 4. klippjét. A forgatás érdekességének számított, hogy pont a Sziget hete alatt volt ideje a stábnak a munkára, ezért az éjféli fellépés után Era a stúdióba, a fiúk a sörsátorba vonultak alkotni. Ennek ellenére nem is lett olyan rossz! király_lac In Flames új album közeleg A svéd dallamos death metal mesterei az új albumukon dolgoznak, már 12 számmal el is készültek. Daniel Svensson dobos 2 héten belül megkezdi a dobsávok rögzítését és elõre láthatólag május végére végezni fognak az új lemez felvételével. Anders Friden énekes azt nyilatkozta, hogy több gitárharmónia és gyorsabb témák is helyet fognak kapni az új lemezen. Morpheo Úton a U2 Nemrég kezdte meg világkörüli turnéját a U2. A legújabb albumuknak, a Vertigonak amirõl egyébként az azonos címû klipp már régóta forog a hazai adókon is - elsõ bemutató-állomása San Diego volt. A hozzánk legközelebbi koncert majd a nyár folyamán lesz Bécsben. király_lac Árnyék-turné A csak animációs formában megjelenõ Gorillaz virtuális hip-hop zenekar nagyszabású turnéba kezdett Észak-Amerikában. A turnék során nagy vetítõvásznak segítségével fognak fellépni. Ez azért is fontos, hogy eddigi inkognitójukat megõrizzék. A showmûsorban senki sem fog látni élõ zenészeket, maximum árnyékokat. A tagok a vászon mögött fognak állni hátsó megvilágításban. király_lac Csúszik az új Children Of Bodom-lemez S z e p t e m ber 21-ére tolódott az új Children of Bodom album megjelenésének idõpontja. A csapathoz k a p c s o l ó d ó hír még, hogy a Back on Black Records az összes CoB korongot megjelenteti majd, méghozzá remasterizálva, limitált példányszámban. Morpheo Sopronban a Nox 2005 április elsején a soproni sportcentrumban a turnéjuk elõ állomásaként a Nox koncerezett. A koncert varázs ragyogás. elnevezésû koncertsorozat 50 fõs stábbal érkezett a Hûség városába. A sportcentrum nem éppen tökéletes hangzását sikeresen kiküszöbölve, és az énekesnõ (Péter Szabó Szilvia) csodás hangjával fergeteges show-t varázsoltak a díszes színpadra. Jó hangulatú koncert volt. Ígéretükhöz híven 2006 elején a jövõ évi koncertturnét is Sopronban kezdik. Ott találkozunk! Kata

13 > lélekrózsakert Menj el! Elhagyott minden erõm, igen feladom. Bizakodva várni, ha reményt sem adott? Minek is küzdeni, ha semmi értelme? Érzésnek képes parancsolni ép elme? Nem! Nem! Nem múlt még mindig el a szerelem! Csupán fájdalmam feloldozását keresem. Gondolkodom! Talán, ha elengednélek? Vagy tán harcoljak érted, míg el nem érlek? Nem! Kérlek tûnjél már el az életembõl!!! Kiköltözni úgysem fogsz soha lelkembõl! Legalább az életem add vissza nekem! A lelkem úgyis mindig ott lesz majd veled. Menj már el! Kérlek menj el minél hamarabb! Csak fájdalmat okozhatsz nekem, ha maradsz. De mondd! Mondd, mért vagy még mindig itt? Nem értem! Indulsz? Igen, megteszed, mit tõled kértem! Várj! Kérlek várj még egyetlen pillanatot! Még tudnod kell, már most várom azt a napot. Az utolsó napot, mit nélküled élek. Tudnod kell, hogy már egyáltalán nem félek! Már indulhatsz! Itt már rád nincs szükség többé! A tõr már bennem marad, mit belém döftél. Ez örökre már rád fog emlékeztetni. Hogy feledni foglak? Nem! Ezt ne hidd! Ne félj! Megvárlak téged! Jöhetsz bármikor. A szívem neked nyitva lesz akármikor. De most menned kell! Menj! Menj! Ne is lássalak! Soha ne felejtsd el, én visszavárlak majd! Horváth Krisztina Emlékek Remegnek a hangfalak, Szól egy rég ismert zene, Melyhez emlékek kapcsolódnak, Számunkra titkos az üzenete. S kiknek felcsillan szép szeme Kiknek boldogságról árulkodik tekintete. Az éppen a múltban jár, keres és talál. De egyszer minden melódia megszakad S akár minden csillag kihunyhat. Az emlékeket a szív õrzi, Nem tudja õket az idõ kiszakítani. A szív, ahogy dobog, Egy ismerõs dallam. Szomorú dolog, De kiszakították onnan. S ahogy hallgatom a lélek zenéjét, Képek jelennek meg elõttem S a nagy kérdés már él bennem: Hol rontottam el az életem? De egyszer minden melódia megszakad, S ki fog hunyni minden csillag, Az emlékek kitörlõdnek a szívbõl, S te is úgy tûnsz el az emlékek közül. Géza A TE döntésed Egy apró, törékeny lény, aki benned növekszik, Belõled táplálkozik, és a külvilág felé törekszik. Élni akar úgy, mint mindenki más, Mert azért, hogy õ lett, egyáltalán nem õ a hibás. Éppen ezért hagyd élni, ne öld meg õt, Mert pár év múlva õ lesz, aki ad neked erõt, És melletted áll, ha netán bajban leszel. Úgy fogod majd érezni, nélküle elveszel. Lehet, hogy nem szeretnéd, hogy megszülessen, De bírd ki azért, hogy belõle is ember lehessen. Hidd el, meg fogja köszönni a sok törõdést és szeretetet, Meg fogja köszönni, hogy Õ is ember lehetett. Ha mégis úgy döntesz, hogy eldobod Õt magadtól, Megteheted, felnõtt vagy. Neked senki nem parancsol. De jól gondold át, mert visszacsinálni nem tudod többé, És lehet, hogy amit tettél, bánni fogod örökké. Bánni fogod, hogy megölted saját véredet, aki élhetett volna, de TE elvetted tõle az életet Kiss Dalma

14 14 14 > lélekrózsakert A muzsikus Anna és Zsolt minden nyáron elutaztak valahová, hogy a fárasztó munkájuk után némi megnyugvást találjanak. Az egyik ilyen alkalommal Biarritzban jártak. Kéz a kézben sétáltak a sziklás tengerparton, mikor különös muzsika ütötte meg a fülüket. Hátrafordultak és egy idõs, már kopaszodó urat pillantottak meg, aki hátát az egyik sziklának támasztva zenélt, de nem akárhogyan! Szájával pánsípot fújt, lábaival csörgõt forgatott, mindemellett dobolt is. Zsolt hitetlenkedve elengedte egy pillanatra Anna kezét és videókameráját a kezébe véve filmezni kezdett. Anna a homokos partra terített pokrócon sorakozó CDket vizsgálta meg. Az öregúr elmosolyodott, letette hangszereit és készségesen segített a fiatalasszonynak. Zsolt ellenõrizte, hogy minden rendben van-e a filmmel. Anna pedig vásárolt két CD-t, majd a házaspár elbúcsúzott a furcsa emberkétõl. Néhány nappal késõbb, mikor Anna és Zsolt meg akarta nézni a történteket a videón, az öregúrt nem találták meg a filmen. Nyomtalanul eltûnt... Csiszár Noémi IV. Jártam az utakat, s mind hiába, Nem voltál ott. Szemed csillogása nap volt, Még a csillagok is elmenekülnek tõled. Természetben gondolok reád, Kavarog a szívemben a szenvedélyes vágy, Irigylem a körülötted lévõ embereket, Hisz közel vannak hozzád. Én nem lehetek veled, Ellenállást teszek, Tudod, hisz látod mindezt, Nem teszel semmit, hogy boldog lehessek. Csukovics Mónika V. Kemencében sütöm kenyerem, Legyen neked fenséges eledel, Megteszek mindent, ami kell, Megteszel mindent, ami kell. Fáradt arcodat látván, Odabújok hozzád, Mosolyra csábít az élmény, Mosolyom a tiéd örökké. Felteszem a kérdést neked: Szeretsz Te még engemet? Válaszolod elégedett tekintettel: Igen, Te vagy a mindenem. Csukovics Mónika Könyvajánló Kozocsa Sándor: Szerelmes levelek A levél az emberi érzelmek legközvetlenebb írásbeli kifejezésformája. Levelezünk, üzenünk mindenkinek, aki számunkra fontos vagy szükségünk van rá. Így történt ez régen is, a második ezredfordulót megelõzõ századok elõtt is. Ez a kötet számos író illetve történelmi alak magánügyébe enged betekintést nyerni, az akár 470 évvel idõsebb olvasónak. Mint például Zrínyi Ilona és férje Thököly Imre, Tóth Árpád mennyasszonyának Lichtmann Annának, Radnóti Miklós Gyarmati Fanninak, Ady Endre Lédának, Petõfi Sándor Szendrey Júliának írt levelébe olvashatunk bele. Csak úgy. Az emberi kíváncsiság végtelen, ha titkokról, szerelemrõl van szó. Érdemes fellapozni, ha ötleteket szeretnénk meríteni belõle, ha csak valami szépre vágyunk lélekrózsakertünk bõvítéséhez, vagy dolgozataink alapanyagairól szeretnénk valamilyen kuriózummal gazdagodni. Lõrincz Zsuzsanna

15 Patkány (1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1996) A Patkány szereti az anyagi jó világot. Nem éri be kevéssel, mindent meg akar szerezni, elérni, s ha számításai nem válnak valóra, csalódottan vonul vissza. Szeretnek a középpontban lenni, társasági emberek; jól szót értenek mindenkivel, született diplomaták. Az életben minden helyzetben fontos szerepet kívánnak játszani; s ez általában sikerül is nekik. Értelmesek és furfangosak; terveiket tûzön-vízen keresztülviszik. Kedvesek, elõzékenyek és elbûvölõen tudnak viselkedni. A Patkány ismeretségi köre igen nagy, bár barátja kevés van, mert rosszul választja ki õket. Döntéseiben ugyanis gyakran téved, s nem ismeri fel az igaz értékeket. Bivaly (ökör) (1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997) A Bivaly meglehetõsen gyakorlatias, két lábbal áll a földön, s csak azt a tervet próbálja megvalósítani, amit reálisnak, elérhetõnek tart. Tevékeny, egész életében arra törekszik, hogy valami maradandót aikosson. Ritkán ragadtatja el magát, nem esik túlzásokba. Igen kitartó, ha valamit elhatároz, tûzön-vízen át megvalósítja. A Bivaly-típus merev, hagyománytisztelõ. Az újat gyanakodva fogadja, kezdetben elutasítja. Igen jó barátok, megbízhatóak, pontosak. Ugyanakkor gyakran önzõk, vaskalaposak, és kissé unalmasak. Mégis, aki kapcsolatba kerül velük, > ismered magad? Kínai Horoszkóp elsõsorban nem ezeket a tulajdonságokat veszi észre; nyugalmuk, megbízhatóságuk rokonszenvet és szeretetet ébreszt. Tigris (1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998) A Tigrisnek szerencséje van az életben. Uralkodásra, szerelemre és pénzköltésre termett. Forradalmár, ugyanakkor született uralkodó. Szereti a veszélyt, a kockázatot, alaposan megharcol sikeréért. A nehézségek nem ijesztik el, sõt élvezi, hiszen veszély és harc nélkül az élet számára nem igazán vonzó. Ez vonatkozik szerelmi életére, munkahelyén kiharcolt pozíciójára egyaránt. Optimizmusát, vakmerõségét egy életen át megõrzi, a társának megértõn kell viselkedni, kalandjait elnézni, ha vele akar maradni hosszú távon. Mégis megéri, mert a Tigrisre minden tekintetben számítani lehet. Ereje, tehetsége egy életen át biztosítja családja biztonságát. Nyúl (1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999) A Nyúlban nincs semmi forradalmi, viharos, szenvedélyes. Megbízható, jóindulatú, bár olykor kissé fondorlatos. Sok a barátja, de számára a család a legfontosabb. A Nyú1 szeret védeni, anyáskodni, ápolni, gondoskodni. Olykor kicsit körülményes, nehezen dönt, fõleg fontos kérdésekben ingatag, bár megpróbálja erõsnek mutatni magát. Meglehetõsen konzervatív. Nem siet el semmit, életében legfontosabb a biztonság. Ha változtatnia kell valamit vagy valamin, szenved tõle. Igen érzékeny típus, nagyon gyanakvó is, hajlamos mindent félreérteni, könnyen megsértõdik. Hangulatember, olykor igen vidám, de gyorsan le tud törni, látszólag ok nélkül. Gacs Erika, Horváth Krisztina Nem ér a nevem! Ádám: héber eredetû, bibliai név, jelentése ember, más kutatás szerint a jelentése vörös, vörös földbõl származó. Alex: a görög Alexis Alexios (latinul Alexius) névnek illetve az Alexander névnek a rövidülése, jelentése védõ, harcra kész férfi. Alexandra: A görög, latin eredetû Alexander férfi név nõi párja. Jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó. András: Görög eredetû bibliai név, a latin Andreas névbõl származik. András apostol Jézus elsõ tanítványa, Szent Péter testvére volt. Jelentése férfi, férfias. Áron: Bibliai név, héber eredetû, jelentése ihletett, tisztánlátó, vagy a bátorság hegye. Balázs: Latin-magyar eredetû név. Jelentése királyi. Más magyarázat szerint az ismeretlen eredetû latin Blasio családnévbõl származik. Dániel: Héber eredetû bibliai név, jelentése Isten a bírám. Erik: Germán eredetû név, jelentése: becsület, uralkodó, de mi inkább vikingnek ismerjük. Erika: Germán, latin eredetû név, az Erik férfinév nõi párja, gyakran tévesen azonosítják az erika növénynévvel. Jelentése nagyrabecsült. Gábor: Héber eredetû bibliai név, a Gábriel magyar alakváltozata. Jelentése: Isten embere, Isten bajnoka, vagy,,isten erõsnek bizonyult. Gabriella: héber-latin eredetû név, a Gábor férfinév latinos formájából származik, jelentése Isten embere, Isten bajnoka. (Folyt. köv.) Dabdiella, Manóóóó

16 16 16 > hátsó fertály A száguldó cirkusz Hosszú évek tudományos kutatása során arra a fizikai tényre jutottunk, hogy a suliújságban nincs Forma-1-es rovat. Ezen sürgõsen változtatni kell! Úgyhogy nesze Nektek ribizli! J Akik figyelemmel kísérik a futamokat, azok tudhatják, hogy az elmúlt év óta sok változás lépett érvénybe. Héló! Ám ezekrõl megoszlanak a vélemények. Ilyenek például: Egy gumi 2 menet alatt, de ha kilyukad van lehetõség a cserére. J A szárnyakat csak bizonyos mértékig lehet állítani, 1 motornak 2 versenyt kell kibírnia stbstb.(aki kíváncsi nézzen F-1-et!!!) Versenyzõk pontjainak jelenlegi állása: 1. Alonso 16p, 2. Fisichella 10p, 3. Montoya, Coulthard, Barrichello 8p, 4. Heidfeld 6p, 5. Ralf Schumacher, Webber 4p, 6. Klien 3p, 7. M. Schumacher, 8. Raikkönen 1p Megjelent 1 új csapat a Jaguar helyén a Red Bull Racing David Coultharddal és Christian Kliennel. A következõ futam a Sakhirban lesz, ápr. 30-án Bahreinben.(Hungaroring július 31.) Moszkvics forevör!!! J (dióhéjban most ennyi) Király, Manóóóó S z í v s e g é l y Kedves Csajok! Olyan sok a munkánk. Pályázatok, feladatok a tanárok mindenhol megtalálnak. Azt bezzeg nem mondhatjuk, hogy nem. Alig van szabadidõnk! Tehetünk valamit ez ellen? Remélem nyerünk! Mi is reméljük, hogy nyertek! Egy kis szabadidõ mindenkinek kell, tartsátok be a Beatrice aranyszabályát nyolc óra munka. nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás! Tanuljatok meg nemet mondani, mert lehet! Sziasztok! Tetszik egy elsõs srác. Nagyon helyes és érett is. Tudom... De én már 4.-es vagyok és Õ olyan kicsi hozzám. Nem csak a testi méreteirõl van szó! Szerintetek mit tegyek? Kikezdjek vele? Nem lesz az a kiskorúak megrontása? bbeeeebbbbeeeee Bebebe! :-PPPPP Ahogy gondolod, csak a szülei meg ne tudják az idõsebb nõt! Azért az elsõ randira vigyél magaddal pelust is, kitudja... Hali-ho! Egy srác udvarolgat, de nem igazán tudja mit akar. Az ifjúsági osztályosok között olyan sok kemény csávó van, de amikor a tettekre kerül a sor, persze mindig nyuszik lesznek. Írogat, és folyton engem néz! De miért csak sms-ekben nagy a hangja?! Ha Need for Speed autószépségverseny Végeredmény: 1. Löncshús Mazda RX8 2. Red Bull Mazda RX8 3. Szirk Mazda RX8 Gratulálunk! csak produkálja magát elõttem nem lesz semmi. Mit tegyek?! sms Önnek egy új szöveges üzenete érkezett! Légy határozott, és dönts helyette! Vagy égesd be, de rendesen! :-))) Az ilyen srácok csak hangemberek, és amelyik kutya ugat az nem harap...

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

III Erdei futónap eredmények

III Erdei futónap eredmények III Erdei futónap eredmények Legkisebbek 600m (2-6 év) fiú futónaptár.hu 1. Móser Barnabás 2. Hidy Krisztián 3. Tücsök Gergı 4. Boros Barna 5. Soós Donát 6. Kalmár Benjamin 7. Csuka Zsombor 8. Láng Olivér

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Debrecen, 2004. március 26-28. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 48,700 47,400 47,600 143,700 2 Kecskemét Lánchíd utcai Ált. Isk. 47,850 46,300 47,250 141,400 3 Ózd Újváros téri

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. 2012/2013 tanév KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG. - II. helyezés Benczenleitner Tárkány É/2. cs. Felkészítő: Friedrich-Mészáros E.

EREDMÉNYEINK. 2012/2013 tanév KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG. - II. helyezés Benczenleitner Tárkány É/2. cs. Felkészítő: Friedrich-Mészáros E. EREDMÉNYEINK 2012/2013 tanév KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG Felfénylő szavak Szavalóverseny Regionális Döntő Iregszemcse - I. helyezés Benczenleitner Tárkány É/2. cs. Felkészítő: Friedrich-Mészáros E. - I. helyezés

Részletesebben

V. korcsoport. Fiú ( ):

V. korcsoport. Fiú ( ): HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FOGYATÉKOS SPORTOLÓK SZÖVETSÉGE 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Lev. cím:4024 Debrecen, Piac u. 71. Tel.: 0670/370-4737 E-mail: hafoszov@hafoszov.ehc.hu Fogyatékos tanulók nevelését,

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2008/2009 tanév. Kecskemét, március 7. I-II. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2008/2009 tanév. Kecskemét, március 7. I-II. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Helyezés Cím Csapatnév 1 Szeged Arany János Ált. Isk. 45,800 1 46,000 1 45,900 1 137,700 2 Szeged Weöres S. Ált. Isk. és AMI 45,800 1 44,900 4 45,800 2 136,500 3 Baracs Széchenyi Zs. Ált. Isk. és Műv.

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

3. Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Somogyfajsz

3. Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Somogyfajsz I. forduló eredménye Általános Iskolák 1. Hétszínvirág Általános Iskola Bogdán Zsanett Bogdán Róbert Baranyai Renátó 2. Somogysámson Bernáth Aurél ÁMK Bogdán Erika Bogdán Renáta Horváth Rebeka 3. Festetics

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Mezei diákolimpia megyei döntő

Mezei diákolimpia megyei döntő Mezei diákolimpia megyei döntő (Bonyhád, 2009. 04. 01) I. korcsoport : Leány: / indult 50 fő / 1. Lágler Adél Viktória 00 Dienes Szekszárd 2. Reizinger Dóra 00 Gárdonyi Dombóvár 3. Kemény Anita 00 Gárdonyi

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével 100 m III. kcs. Fiú 1 Hatházi Hunor NH. Bp. 12,32 1 16 2 Korotki Dániel Eger 12,44 2 15 3 Kéri Dávid Debrecen 12,55 3 14 4 Csontó Ádám Eger 12,61 4 13 5 Pap Attila Bp. Siketek 12,77 5 12 6 Orsós Gábor

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 XVII. Kossuth Lajos Ált. Isk. 37,700 37,200 37,550 112,450 2 Győr Tánc- és Képzőműv. Ált. Isk. Szakközépisk. és Koll. 35,500 36,300 37,650 109,450 3 Szombathely Ny-mo. Egyetem Bólyai

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Ablakszerker Crossfutás június 6.

Ablakszerker Crossfutás június 6. Ablakszerker Crossfutás 2009. június 6. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. Szabó Eszter 1997 299 23:27 2. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 396 23:56 3. Bottka Bálint 1998 293 24:54 4.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI GYERMEK VERSENY Székesfehérvár,Sóstói-stadion 2007.május 20.

FEJÉR MEGYEI GYERMEK VERSENY Székesfehérvár,Sóstói-stadion 2007.május 20. FEJÉR MEGYEI GYERMEK VERSENY Székesfehérvár,Sóstói-stadion 2007.május 20. FIÚK 60 M SÍKFUTÁS 12 ÉVESEK I. ELŐFUTAM 1. Szloboda Bence 95 DVSI 8.56 D 2. Bándli Olivér 95 TSC Dózsa 8.75 D 3. Katona Bence

Részletesebben

Kapocsi Judit 11.AH Andrási Máté 11.B Kovács Zsanett 11.B Magyari Diána 11.B

Kapocsi Judit 11.AH Andrási Máté 11.B Kovács Zsanett 11.B Magyari Diána 11.B 2012.09.19 Berekfürdő Duatlon megyei döntő Sportversenyek eredményei 2012/2013. I. félév Vass Viktória 9.B Hidasi Dorottya 9.C Potornai Lilla 9.C Hamar János 10.B csapat 1.hely Kapocsi Judit Vályi-Nagy

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013. M I N I L Á N Y I II I V VI ( legjobb 5 ) 150 Engi Zselyke 50 50 50 150 47 Fliszár Enikő 47 47 M I N I F I Ú I II I V VI ( legjobb 5 ) 241 Kis Dániel 50 44 47 50 50 241 194 Lipusz Bendegúz 50 50 47 47

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8)

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, április iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VII. korcsoport Újszász, 2011. április 15. 21 iskola, 95 versenyző V. korcsoport Fiú hármas (8) 1. Baranyai Benett, Lukács Márton, Péntek Bence Batthyány Lajos

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 47,500 2 47,100 1 47,700 1 142,300 2 Debrecen Debreceni Egy. Kossuth Lajos Gyak. Ált. Isk. 47,900 1 46,700 2 47,400 2 142,000 3 Ózd Újváros Téri

Részletesebben

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint SPORTVERSENYEK 2011 / 2012. Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár Mezei futás - 600 m I X Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint - 1500 m VI IX. XII XI fiú Molnár Ferenc Kunsági

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK 2014/15. Varga Katalin Gimnázium. Diákolimpia

SPORTEREDMÉNYEK 2014/15. Varga Katalin Gimnázium. Diákolimpia SPORTEREDMÉNYEK 2014/15 Varga Katalin Gimnázium Atlétika Megyei Csapatbajnokság szeptember 25. Atlétika október 8. Megyei mezei futóverseny október 21. gerely lány távolugrás lány 1. Veres Bettina 12.

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

A félévi munka értékelése az felső tagozaton Dicséretet kaptak Jó tanulmányi munkáért Példamutató magatartásért Szorgalmáért Közösségi munkáért Kiváló sportteljesítményért 5.a Rátkai Péter Udvarhelyi Benedek

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97)

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97) BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT 2008. október 21. Hıgyész Eredmények Lányok Gyermek korosztály (96-97) 800 méter 1. Récsei Rita Pécsi Futó Klub 2. Tóth Lili DOVASE 3. Tóth Virág DOVASE 4. Temesi

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000Szolnok, Rákóczi út 45. OM azonosító: 035881 Tel: 56/422-051, e-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

Iskolai/ kerületi/ fővárosi

Iskolai/ kerületi/ fővárosi 3. a Felkészítő pedagógus Borbély Szabina mesemondó Iskolai I. Sebők Erika Nagy Bálint mesemondó Iskolai II. Sebők Erika Baranyi Szilvia mesemondó Iskolai III. Sebők Erika Novák Zsófia szavaló Iskolai

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka Ábelovszkiné Gyurján Erika Édes hazám Magyarország földrajzi és honismereti vetélkedő által meghirdetett Alföldi népszokások című rajzverseny Szabó Anna Szeged- Csanádi Egyházmegye Húsvéti rajzpályázat

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport "A" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport A kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Dunaújváros Vasvári Pál Ált. Isk. 38,000 37,500 38,500 114,000 2 Nagykanizsa Zrínyi Miklós-Bólyai János Ált. Isk. 37,900 37,800 37,800 113,500 3 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk.

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben