Elköszönõ. A tartalomból. A költészet napjára. > második oldal ápr.11. BALRA. Száz éve született. József Attila (3-6) Aranyköpések (7)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elköszönõ. A tartalomból. A költészet napjára. > második oldal. 2005.ápr.11. BALRA. Száz éve született. József Attila (3-6) Aranyköpések (7)"

Átírás

1

2 > második oldal A költészet napjára Mindig örömteli érzés új, életképes ötleteken alapuló kezdeményezések felett bábáskodni, különösen akkor, ha az népszerû hagyománnyá válik ez történt az elmúlt tanévben, amikor a Fáydalom elsõ számát ajánlottam az olvasóknak! Mai, a mûvészeteknek és a kultúrának nem éppen kedvezõ világunkban pedig még nagyobb érdem ez a vállalkozás: a költészet napjára készült különszám, amelyet József Attila születésének 100. évfordulója tiszteletére állított össze a lelkes szerkesztõség. Vannak emberek, akiknek nehéz életet, megpróbáltatásokat szán a sors, és vannak zseniális költõk, akiknek kevés elismerés adatik a kortársaktól életükben, és az utókortól halálukban, talán õk a kiválasztottak József Attilának mindkettõben része lehetett, méltatlanul. Gondoljunk erre is, amikor gyönyörû verseit olvassuk, s megérintik szívünket, lelkünket, gondolatainkat mert igazán hozzánk, nekünk szólnak, remélem még nagyon sokáig! Szitásné dr. Sári Mariann Elköszönõ Adj Isten! FÉK! FÉK! Hamis tapossunk RÁ!! Más: tavaly mekkorákat kárörvendtünk az izzadó tenyerû, reszketõ térdû lányokon (az érettségi miatt:) aztán itt vagyunk mi is! Megfogyva bár, de törve is :/...: Aztán a másik pedál!_nem,nem a!cenzúra!, hanem a Gáz! Mármint van... ja, gáz is, nomeg para mindenkinek mindenütt!;/ SZÁLLJUNK KI! Tovább talán nem is bírnám! (mások se!!:) Azér adjuk meg az esélyt az érettséginek, szerezzen meg minket! Milyen elsõsök?! jahh, õk meg menjenek kalappal kapálni :D A nagyok? Lányok, fiúk, (tanárok) hiphop öö hip hurrá MINDENKINEK kibírtunk (még)1évet, mostantól az érettségire GYÚROK! Amúgy érzem, pont a lecsó mélyére érkeztünk, most meg itt a felkapált föld, még van rajta munka bõven, de nem kell a földet egyengetni, trágyázni, ez a dzsenerésön már megtette :DD Ebbõl az EGÉSZbõl lehet vmi konkrét Béke. Kaukace A tartalomból Száz éve született József Attila (3-6) Aranyköpések (7) A magánéletet otthon hagyjuk Interjú a Hacsiházaspárral (10-11) BALRA A Fáy András Gazdasági Szakközépiskola diákjainak lapja. Kiadja a Fáy András Gazdasági Szakközépiskola. Felelõs kiadó: Szitásné dr. Sári Mariann Munkatársak (ABC-sorrendben): A diákság részérõl Balog Hajnalka Balogh Veronika Bella Éva Boros Ildikó Csiszár Noémi Fruhstuck Nikolett Gábor Áron Gacs Erika Gergelyi Katalin Horváth Attila Horváth Krisztina Jankovics Roland Kalmár Viktória Király László Lengyel Adrienn Lõrincz Zsuzsanna Nagyiván Gabriella Polgár Judit Radics Péter Szabó Eszter Szommer Kata Tóth Bettina Török Bea Vásárhelyi Gábor A tanárok részérõl Egész Tamás Lang Anna Marek János Módlyné Erdélyi Anita Módos Anikó Megjelenik 250 példányban A szerkesztõség címe: 9400 Sopron, Teleki P. u. 26.

3 > József Attila József Attiláról, szeretettel Akinek a tavasz érkezése abban a képben jelenik meg, hogy az éjjel rászálltak a fákra,/ mint kis lepkék, a levelek, annak biztos, hogy nagy, álmos dzsungel volt a lelke! Aki észrevette, hogy a jázminnak két-két virágszirma, mint a tapsra fordított tenyerek, úgy fordultak szembe, attól hiteles a megszemélyesítés: tapsikolnak a jázminok. Aki kitaszítottsága, szorító árvasága, kozmikus méretû magánya ellenére azért könyörög, hogy édes Hazám, fogadj szívedbe,/ hadd legyek hûséges fiad!, abban férfiasan kemény a felelõsségtudat mások sorsáért, a hazájáért is. Aki azt is kérte a szabadságtól, hogy játszani is engedd, szép, komoly fiadat, az rajongott a játékért, a lélek derûjét megteremtõ lehetõségért. Félt is a játszani nem tudó felnõttektõl! Aki játszani szeret, annak viszonya van a humorral, s a nagy gondolati verseket író József Attila játékos kedve finom humorral, huncutsággal szövõdött egybe. A József Attila-kötetet lapozgató olvasó gyakran találkozhat csipkelõdõ, ironikus, jó kedvû versekkel. Ezekben leginkább az éhséggel, az ételekkel hadakozik. Ínyencségek nemigen kerültek asztalára, ezért csúfolódik velük Étkek áradata címû ciklusában. A Pulykamell jó asszony módra ellen így szólalt föl: Pulykamelltõl hull a hajad, jobb tehát, ha tálban marad. 33 A sós süteményeket ekképpen utasította el: Pogácsától kezed reszket, Vegyed tudomásul eztet. Pedig az elsõ versében libacombról álmodozó fiúcska felnõttként szívesen megette volna a finom ételeket; kért volna egy korty italt azoktól, akik konyak alját/ benyakalják. Amikor a 12. osztályokban József Attiláról kell beszélnem, arról álmodom, de jó lenne, ha többen, ha sokan lennének azok, akik nemcsak a kötelezõ tanagyagot, a lehetséges szóbeli érettségi tételt látnák költészetében, hanem a szépséget, a kedvességet, az emberséget, a megrendítõ sorsot De azt kell tapasztalnom, hogy szándékaim nem jutnak célba; mert most még többen vannak azok, akiket nem érintenek meg József Attila versei Mégis szívemben dédelgetem a reményt, hogy tanítványaim majd eltalálnak, visszatalálnak hozzá; s kerül még kezükbe József Attila-kötet! Verseit fogják olvasni maguknak, a kedvesüknek, gyermekeinek De azt mindenkinek tudnia kell, amit maga a költõ írt használati utasításnak. Csak az olvassa versemet, ki ismer engem és szeret, mert ez az üzenet a 100. születésnapján is érvényes. Lang Anna Rátalálni a titokra Tudom, nagy bátorság egy olyan versrõl véleményt alkotni, amelyrõl sokan sokféle megközelítésben szinte mindent elmondtak már. József Attila Óda címû költeményérõl ez idáig több más mellett kiderült, hogy a magyar irodalom legnagyobb erejû szerelmes verse, s hogy a mûvet a beteljesülõ szerelem, a harmonikus emberi kapcsolat verseként szokás olvasni. Ez így rendben is van. A kérdés csak az, jelenthet-e az Óda ennél többet mondjuk a tizen-, és huszonéves olvasók számára Én (mint velem együtt sokan mások) végzõs gimnazistaként szembesültem elõször a szomorú sorsú költõ különleges szépségû alkotásával. Azt mondják, az elsõ találkozás mindenképpen meghatározó: legyen szó újdonsült szerelemrõl, bármely más emberi kapcsolatról, netán szellemi légyottról (film, zene, színházi élmény, képzõmûvészet vagy épp egy irodalmi alkotás kapcsán). Õszintén be kell vallanom, a fent említett vers elsõ olvasásra nem érintette meg a lelkemet. Pontosabban: nem emlékszem, hogy bármilyen hatással lett volna rám. Valószínûleg nem is értettem igazán. Azóta már tudom, nem a költeménnyel volt a baj. Még csak nem is azzal, hogy mindez még a múlt században (kicsit konkrétabban: az 1980-as évek közepén) történt. Ma úgy látom, az élményként nem említhetõ találkozás oka az volt, hogy akkoriban, érettségi elõtt álló diákként vajmi keveset tudtam a szerelem sorsfordító erejérõl, a harmóniára törekvésrõl, az élet igazi értelmérõl. Akkortájt még csak kutattam a valódi mélységeket és a szárnypróbálgató magaslatokat. (Tinédzserhez méltóan kisebb- nagyobb sikerrel.) Évekkel késõbb tanárként szembesültem újra a költeménnyel. Furcsa bevallani, de azt hiszem, akkor értettem meg igazán. Különös érzés volt. Rátalálni a titokra, amely bár szerettem volna tizenöt évvel korábban még nem lehetett az enyém. Megérezni a vers ízét, felidézni azokat az élményeket, amelyek hasonlítottak a költõéhez, rábízni magam az erõre, amely a mûbõl árad, s hagyni, hogy újra és újra elragadjon az ár Azóta már tudom: József Attila Ódájának valódi erejét, emberpróbáló érzéseit, öntudatlan önkívüliségét csak az értheti, akinek megadatott, hogy élete során néhány napra, hétre, hónapra vagy évre megtapasztalja a lelki békét, s magáénak mondhassa a harmóniát. Erre törekedni pedig középiskolásként épp oly felemelõ, mint tizenöt-húsz tavasszal késõbb. Módos Anikó

4 > József Attila J ó z s e f A t t i l a Apja Josifu Aron félig román származású szappanfõzõ munkás, anyja Põcze Borbála, Szabadszállásról kényszerházasság miatt megszökött szolgálólány, majd mosónõ. József Attila hatodik gyermekként született, de ekkor már csak két nénje, Jolán és Eta élt. Apja elhagyta családját. A kisfiút a Gyermekvédõ Liga parasztcsaládhoz adta nevelésre Öcsödre; ben tért vissza Budapestre ben összeveszett testvérével Jolánnal, majd öngyilkosságot kísérelt meg: lúgkõvel akarta magát megmérgezni, de tévedésbõl keményítõt ivott. Édesanyja méhrákban halt meg, ezután fia egész életét végigkíséri a fájdalom. Jolán férje, Makai Ödön lett az alig 14 éves fiú gyámja ban Makóra került gimnáziumba, nyaranta munkát vállalt ben újra öngyilkosságot kísérelt meg, rövid idõre kórházba került, majd Budapestre utazott. Megismerkedik Juhász Gyulával, az õ segítségével és elõszavával jelent meg elsõ verskötete (Szépség koldusa). Már egészen fiatalon megkísérelt a vonat elé feküdni (ez volt 3. öngyilkossági kísérlete ban, Makón). Errõl így számolt be nõvérének, Jolánnak: Különben vonat alatt is feküdtem..., de engem felszedtek, mert elõttem valakit elgázolt ban a Nyugat is közölte verseit ben a szegedi egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel c. verséért eltanácsolták. A költõ õsszel a bécsi egyetemen hallgatott elõadá Vágó Márta József Attila 1927 õszén került közelebbi ismeretségbe nemzedéktársaival, ekkor lett barátja Illyés Gyula is elején mutatták be õt Vágó Mártának, a kiváló közgazdász Vágó József lányának, s nagy szerelem szövõdött közöttük. Márta révén szorosabb kapcsolatba került a polgári radikális, illetve liberális körökkel. Egyáltalán nem túlzás e szerelem egyik motivációját a költõ szellemi nevelõdésében látni. Házasságot is tervezgettek, de a szülõk próbatételként Londonba küldték lányukat. A kapcsolatnak végül nem a távolság vetett véget, hanem hogy Márta belátta: a költõ alkalmatlan a biztos családi élet megteremtésére. Tiszta szívvel Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám, se bölcsõm, se szemfedõm, se csókom, se szeretõm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. Húsz esztendõm hatalom, húsz esztendõm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, s halált hozó fû terem gyönyörûszép szívemen. V á g ó M á r t a

5 > József Attila 55 S z á n t ó J u d i t Szép Szó A sors még egy utolsó ajándékban részesítette: az Új Szellemi Front elleni fellépés összehozta Ignotus Pállal, akivel együtt megalapították a baloldali Szép Szót februárjában jelent meg a folyóirat elsõ, márciusi száma. Nevét József Attilának köszönhette. Az elkötelezetten antifasiszta, baloldali szellemõ újság elszánt küzdelmet folytatott a népi írók és legfõbb fórumuk, a Válasz ellen. A nemzedéket megosztó ún. népi-urbánus vita a megkésett magyar fejlõdés elkerülhetetlen modernizációjának mikéntjérõl folyt. Személyes kudarcként élte meg, amikor január 14-én, a lap által szervezett esten nem olvashatta fel Thomas Mannhoz írt üdvözlõ ódáját a rendõrség betiltása miatt. Szántó Judit 1930-ban csatlakozott az illegális kommunista mozgalomhoz, vállalva az illegalitással járó veszélyeket. Döntsd a tõkét, ne siránkozz címû kötete példányait 1931 tavaszán az ügyészség elkoboztatta, Lebukott címû verséért pedig bíróság elé idézték. Élettársat is a mozgalomból választott. Szántó Judit munkásnõszavalómûvész otthont teremtett számára, de szellemileg nem tudta inspirálni. Egy íróhéten a költõ megismerkedett Marton Mártával, ami az Óda megírására ihlette. A vers megismerésének és anyagi helyzetük k i l á t á s t a l a n s á g á n a k következtében Judit méreggel öngyilkosságot kísérelt meg elején együttélésük komoly válságba került tavaszától kezdve a költõ Gyömrõi Edithez járt pszichoanalitikai kezelésre, ami új dimenziókat nyitott meg kései költészete számára, de nem tudott segíteni rajta. Sõt a viszonzatlan szerelem Edit iránt meggyorsította lelki szétesését. sokat; megismerkedett Németh Andorral, Kassák Lajossal, Hatvany Lajossal, Lukács Györggyel ben Párizsban a Sorbonne elõadásait hallgatta; tagja lett az anarchista-kommunista szövetségnek ben hazatért Budapestre ban kötött barátságot Illyés Gyulával. Rövid ideig a pesti egyetemre is járt. Kosztolányi Dezsõ segítõ barátságát is élvezhette tól szerelem fûzte a jómódú polgárcsaládból való Vágó Mártához, ám a lány hosszú angliai tanulmányútja eltávolította õket egymástól ban belépett a Kommunisták Magyarországi Szántó Pártjába. Élettársával, Szántó Judittal nagy szegénységben éltek, Judit kétkezi munkával keresett jövedelmébõl ben Illyés Gyulával és Szimonidész Lajossal röpiratot írt a halálbüntetés ellen, szerkesztette a féllegális Valóság c. folyóiratot, amit Hatvany Lajos, késõbb Hatvany Bertalan támogatott ben a moszkvai Sarló és Kalapács szociálfasisztának bélyegezte; 1934-ben a moszkvai írókongresszusra nem hívták meg, kihagyták a kommunista mozgalomból, szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot, és antifasiszta egységfronttörekvéseket képviselt ben pszichoanalitikus kezelõje, Gyömrõi Edit iránt támadt benne tragikus szerelem ban végleg különvált Szántó Judittól, felújult kapcsolata Vágó Mártával. A Szép Szó egyik szerkesztõje lett. Félelmetes imitáló képessége volt: nemcsak saját verseit írta át szívesen újra meg újra, hanem a kortársaiét is (Babitsot alighanem éppen azzal sértette meg legmélyebben, hogy a verseire korrigált változatokat ajánlott.) Lehet,

6 66 > József Attila K o z m u t z a F l ó r a hogy éppen ez az imitáló képesség vezetett betegsége végzetessé válásához is. A Baumgarten-alapítványtól segélyt, majd jutalmat kapott. Nagyon fáj (1936) c. kötete sem hozta meg a várt elismerést tavaszán szerelmes lett Kozmutza Flórába. Még ez év nyarán a Siesta szanatóriumba került; nov. 4- én nénjei vették magukhoz szárszói panziójukba. Dec. 3-án a szárszói állomáson tehervonat kerekei alá vetette magát ban posztumusz Baumgarten-díjat kapott. Méltó elismerése is ekkor kezdõdött ban életmûvét Kossuth-díjjal tüntették ki. Kozmutza Flóra február 20-án ismerkedett meg utolsó szerelmével, Kozmutza Flórával, aki ifjú gyógypedagógusként a pszichológus, Szondi Lipót mellett dolgozott. A beteljesületlen szerelem történetét híven rögzíti Flóra a késõbbi Illyés Gyuláné József Attila utolsó hónapjairól írt könyve (1987). A költõ ekkor már nem volt olyan egészségi állapotban, hogy képes lett volna kitartó udvarlásra. József Attila Vidám és jó volt s tán konok, ha bántották vélt igazában. Szeretett enni s egyben-másban istenhez is hasonlitott. Egy zsidó orvostól kapott kabátot és a rokonok úgy hívták: Többé-itt-ne-lássam. A görög-keleti vallásban nyugalmat nem lelt, csak papot országos volt a pusztulásban, no de hát ne búsuljatok. Összeállította: Polgár Judit Szommer Kata B e t e g s é g e Betegségének rohamos fejlõdése 1936 telén indult meg. A pszichotikus tendenciákat egy irreális szerelem juttatta érvényre. A szeretett asszonyban Gyömrõi Edit aki betegekkel foglalkozott, anyát visszasíró lelke megint támaszt keresett. Görcsösen ragaszkodott ehhez az asszonyhoz, elvakultan, belátástalanul, erõszakosan. A pszichózis szélén tántorgó költõ szerelmében a szeretésre, gyöngédségre, táplálásra váró sírós gyermek színvonalára esett vissza. A simogató, belekapaszkodó kézben azonban már ott lappangott a támadás, a gyûlölet, ami rövidesen pszichotikus méreteket öltött. Perlekedõ és gyilkolási fantáziák töltötték be képzeletvilágát. De nem is állt meg a fantáziánál, két ízben megtámadta az asszonyt, veszedelmes szerszámokkal, fenyegetõ, sötét dühvel, majd lefegyverezve, a gyermek kifogyhatatlan könnyeivel zokogott. (...) (...) Érezhetõ volt, hogy tartózkodó és csak egy töredékét mondja el annak, ami betölti. Egész viselkedésében feltûnõen, szinte etikusan fegyelmezett. Látszott, hogy szeretne mindent elhallgatni, de annyi mégis kitört belõle, hogy esténként nyugtalan, határozatlan félelmi érzései vannak, aggódik sorsa miatt. A költõ 1935-ben még ezt írja: Életben tart a halálfélelem. Ám a Szürkület címû vers bizonyítja, hogy megírása idején (1937) már nincs, ami József Attilát megtartsa az életben. Sokan vitatták, öngyilkosság volt-e halála, vagy baleset. Akárhogy történt is, a költõ ekkor már fel volt készülve a halálra, és versei motívumrendszerébõl talán nem merészség végiggondolni még a halálnemre is következtetni lehet december 3-án este már semmit sem bízott a véletlenre, az 1284-es számú tehervonat végzett vele.

7 > fáy-nfo 77 Aranyköpések Szász tanárnõ Vigyázz, mert a férjem bedarál! Te galvánelemként is mûködhetsz! Kovácsvölgyi tanárnõ Zsolt, mindjárt fejbe váglak, öh,nem a Zsoltot, hanem az Andrást Zsolt: - Na, csak azért! Osztály vigyázz! Valami formát adjatok neki! Kertész tanárnõ Hát azér má nem azér! Tudjátok, mi az az ingó dolog? Minden, ami nem ingatlan! Horváth Judit tanárnõ: Egy mai hajfestékre: Ilyennel festi a haját Mária Terézia is. Ez nem légy, hanem ronda! Locsmándi tanárnõ: Álltam a Várkerületen, és egy piros busz sem jött. A történelmet imádtam mindig, de azért nem szerettem annyira, mert Attól függ, milyen hosszú az inci-finci egérkének a farkincája. Vehetnék egy teletextes újságot is Tudjátok, melyik a strucc? Az a nagy futkorászós. Erre nem mondok semmit, azt is csak halkan. Márti-Márti, megint átvertek! Magyarország harmadik a strucctermelésben. Amikor én még gyermek voltam, pedig én akkor még gyermek voltam Szász tanár úr: Nem mondom meg, hogy mikor írunk, de valószínû, hogy pénteken! Tamás nem biztos, hogy tudás ragadt rád, de egy pár kiló igen! Diák: Külalakból lehet érettségizni? Tanár úr: Abból megbuknál! Beyer tanárnõ: Akinek nincsen leírva, az írja le! Na nem mint szépírási gyakorlat, de írja le! Diákok - Gábor, nyughassál már! - És ezt hogy mondjam egyes számban? - Hát.nyugodjak békében talán Tanár: Mi leszel, ha nagy leszel? Diák: Gazdag nyugdíjas! Sportesemények Ebben a számunkban is hatalmas sporteseményekrõl számolunk be, melyek iskolánk aegise alatt láttak napvilágot. Gondolunk itt Kedves Takarító Munkatársak felmosófájával történõ síkfutásra, valamint Szász Tanár Úr krétával történõ gerelyhajítására Na jó, most komolyan A fantasztikus asztalitenisz csapatunk a tavaszi fordulóban össz-vissz egy meccset veszített a Széchenyi ellen. A fiúknál még egy labdacsata van hátra a Lippai ellen. Hajrá Fiúúúk!! A lányok Ágfalvával fognak még egyet küldeni. Atlétika: A városi mezei futóverseny a sok hav és a rossz terepviszonyok miatt elmaradt.(mi is nagyon sajnáljuk, mentünk volna.) Így a futók a megyei döntõre utaztak Gyõrbe, az Arany Partra. Horváth Gergõ 2. helyezést ért el, így tovább jutott az országos döntõre! Külön grat és tapsvihar! Lánycsapatunk pedig a harmadik helyen végzett. Csapattagok: Fábián Eszter (11.B), Kerékgyártó Dorisz (11.B), Hirschler Tímea (11.B), Gosztola Barbara (11.A), Klemencsics Nikolett (10.A). Kézilabda: Téli Kupán lánycsapatunk 1. helyezett lett. Csók a családnak! Kosár: A lányok a tavaszi fordulóban 1 vereséggel zárták az idényt. A srácok az elmaradt meccseket hamarosan bepótolják. Röplabda: az alapfokú bajnokság még folyamatban van. A,,Nyuszi Kupát elhalasztották. Hamarosan lesz a Pünkösdi Torna. Mindenkinek gratula és további sok sikert, talizunk a várhatóan sikerekben gazdag új tanévben! Pápá! Dabdiella, Király, Manóóóó Megújult a Fáy honlapja, ahol mindent megtudhatsz iskoládról, az iskola névadójáról és a benne zajló életrõl. A tantestületrõl valamint az iskola diákjairól, osztályairól kaphatsz rövid tájékoztatást (az itt lévõ adatok szintén frissítésre kerültek). A személyes adataidat bejelentkezés után Te is módosíthatod, megadhatod elérhetõségedet és címedet is. Belépni az adatmódosításhoz a felhasználónév (Taj számod) és a jelszó (születési dátumod pl.: ) megadásával tudsz. Új oldal a galéria, ahol vidám képeket találsz... Az iskolaújság tartalmába is belekukkanthatsz a Fáydalom oldalán. Továbbá olvashatsz a beiskolázásról és a felvételi eredményekrõl, megnézheted a felvételi feladatsorokat. Hozzászólásaidat, ötleteidet, kérdéseidet megírhatod a fórumba, ahol egy gyors regisztráció után saját témákat is létrehozhatsz és hozzászólhatsz az aktuális témákhoz is. Jó lenne, ha minél többen regisztrálnátok, hogy egy aktív és érdekes weboldalt üzemeltethessünk.

8 12/A Osztályfõnök: Dr. Tolvaj Lászlóné Ács Szabina Babos Mihály Balla Tamás Bujtás Tímea Domnanics Helga Eberhart Ildikó Egresits Veronika György Petra Hérics Zsuzsanna Horváth Eszter Horváth Nikolett Kalanovics Nikoletta Kalmár Klaudia Kiss Zsófia Kata Kovács Barna Módos Edina Nagy Adrienn Németh Gábor Nyári Orsolya Nyikos Adrienn Orosz Csaba Pilsits Marietta Radasits Péter Rákóczi Viktória Rosta Szilvia Szabó Hajnalka Szigethy Viktória Takács Szilvia Törõ Zsanett Tóth Katalin 12/B Osztályfõnök: Dr. Horváthné Szerdahelyi Judit Balogh Barnabás Bárson Vivien Fábián Eszter Evelyn Faragó Mónika Horváth Eszter Horváth Eszter Horváth Orsolya Jakab Brigitta Kelemen Nóra Kluk Annamária Kollár Norman Kovács Krisztina Kurz György Lõrincz Andrea Hermina Mészáros Edina Nyul Krisztina Orbán Eszter Papp-Varga Anna Penauer Eszter Pintér Szabina Takács Katalin Török Rita Tóth Ernõ Fáy A Gazda Szakközé

9 Áder Zoltán Artner Csaba Bakó Balázs Békési Szabina Csordós Péter Füzi Hajnalka Horváth András Káldi Veronika Kóczán László Nagy Alexandra Nagy Anita Németh Attila Pór Dániel Rapp Renáta Sinkovits Nóra Süle Nóra Szakály Szabina Szigethy Dóra Váradi Judit Varga Veronika Varga Zsuzsanna Vaspöri Gábor Vitáris Imre Vugodits Judit /C Osztályfõnök: Bácskainé Krasznai Mária ndrás sági piskola Augmayer Péter Bozsoki Veronika Cmarits Dávid Csertán Hermina Csetkovics András Éles Mónika Fodor Krisztián Hadnagy Barnabás Horváth Attila Horváth Gábor Horváth János Horváth Veronika Kálmán Antónia Karakai Szabina Kõmüves Tamás Lendelics Zsanett Molnár Miklós Nagy Nikolett Pandur Dávid Somogyi Zsolt Tálos Csaba Timár Kitti Török Beáta Varga Ferenc Varga Tamás Vásárhelyi Gábor Vidoven Adrienn /D (ifjúsági osztály) Osztályfõnök: Egész Tamás

10 10 10 > a tanár is ember általában A magánéletet Névjegy Hacsiné Farkas Ágota Kedvenc étele: mindent szeret Kedvenc itala: ásványvíz, kicsi Jägermeister Kedvenc könyve: Irwin Shaw: Oroszlánkölykök Kedvenc színésze: Kevin Costner, Tom Cruise Hobbija: varrás Hogyan ismerkedtek meg? Egy egyetemre jártunk Debrecenbe a Kossuth Lajos Tudományegyetemre, ahol évfolyamtársak voltunk. Az elõadásokon és az összejöveteleken is láttuk egymást. Almát szedtünk az egyetemistákkal a Nyírségben, ahol sokszor együtt voltunk és így öszekeveredtünk. Milyen érzés egy helyen dolgozni házaspárként? Így hozta a sors. A férjem a Berzsenyiben tanított, én a kollégiumban voltam igazgató-helyettes és úgy hozta a sors, hogy ide kerültünk, de nem túl szerencsés, hogy együtt dolgozunk. Beleszólnak-e egymás munkájába? Nem. Ez nagyon szigorú szabály nálunk, még ha egy osztályban tanítunk is. Csak munkatársi viszony van. Segítünk egymásnak a vizsgák körüli és javítási dolgokban. De komolyabban nem szólunk bele. Hogyan tudják elválasztani a magánéletet és a munkát? K ö n n y e n, nem okoz gondot. Ha olyan dolog van, ami m a g á n é l e t i, azt otthonra hagyjuk. Már lassan tíz éve, hogy egy munkahelyen dolgozunk. Miért ezeket a szakokat választotta? Földmérõ szakközépiskolába jártam S z o m bathelyre, de nem s z e r e t t e m meg ezt a s z a k m á t, hisz nem nõnek való. Harmadikban eldöntöttem, hogy történelmet és földrajzot akarok tanulni és átmentem Debrecenbe, ahol a bátyám is tanult. Szóval mellékvágányról indultam, de nem bántam meg. Ezt úgy tekintem, mint egy hivatást. Semmi pénzért nem hagynám abba. Miért van az, hogy ilyen pontos? Ez valahogy az alaptermészetem. A magánéletben is ilyen vagyok. Olyan még nem fordult elõ, hogy elkéstem valahonnan, és ez a családban sem jellemzõ. A diákok persze ennek nem nagyon örülnek, de ha kicsengettek, akkor én egy perccel tovább nem maradok, mert a szünetet is tiszteletben tartom, hogy pihenhessenek a tanulók. Hogyan állnak az esküvõi elõkészületek? Igazából nem avatkozunk bele, mert a lányom is hasonló mint én, meg a párja is. Önállóak. A fényképészt és az ételt is õk rendezik, a zenekar is rájuk van bízva. Nekünk csak fizetni kell... õk már mindent elintéztek. A mennyasszonyi ruhában segítettem nekik, de nagyon önálló mind a két jelölt. Komoly beleszólásunk nincs. Mit üzen az olvasóknak? A mai fiataloknak azt üzenem, hogy bármennyire is úgy tûnik, hogy nehéz a kétszintû érettségi, és kevesebb az elvárás, mégis azok fognak jobb munkahelyre kerülni, akik talpraesettek, és tudnak. A középiskola az utolsó lehetõség, ahol az általános mûveltséget még lehet gyarapítani, és ezt ne halasszák el.

11 > a tanár is ember általában otthon hagyjuk Hogyan ismerkedett meg a tanárnõvel? Almát szedni voltunk, egy táborban egy õszi munka alkalmával. Ismertem már régebbrõl is, hiszen évfolyamtársak voltunk. De itt kerültünk közelebb egymáshoz. Milyen érzés egy helyen dolgozni házaspárként? Vegyes, nem túlságosan szerencsés, mert gyakorlatilag a nap 24 óráját együtt töltjük, és ennek vannak hátrányai. Igaz vannak elõnyös oldalai is. De igazából én azt mondanám, hogy jobb lenne, ha külön munkahelyen dolgoznánk. B e l e s z ó l n a k egymás munkájába? Nem, soha. Hogyan tudják elválasztani a magánéletet és a munkát? I g y e k s z ü n k - igyekszünk. Gyakorlatilag úgy néz ki a helyzet, hogy vannak olyan dolgok, amiket külön csinálunk, és vannak, amiket t e r m é s z e t e sen együtt. Az érdeklõdési körünk teljesen más. Egyikünk az egyik, másikunk a másik irányba megy. Én nem járok tornászni, míg a feleségem igen. Én elmegyek olyan koncertre, ami mondjuk õt nem érdekli. Miért ezeket a szakokat választotta? Valamikor régen történelem szakon kezdtem az egyetemet, s a német szakot csak késõbb végeztem el. De a történelem mindennél fontosabb volt. Ehhez választottam a nyelvszakot. Másféle terveim is voltak: kutatni szerettem volna. Történelemórán gyakran lehetett önt karddal l á t n i. H a s z n á l j a még? H a s z n á lom-e még? Már nem. Talán már nincs is meg. Valahol lehet, el van téve, de most már nem használom. Azt hallottuk esküvõ lesz: hogy állnak az elõkészületek? Folyik a tervezés. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen bonyolult egy esküvõ most a XXI. században, míg a mi korunkban sokkal egyszerõbb volt. De annak ellenére, hogy a násznép meglehetõsen népes lesz, a szervezés viszonylag jól áll. Névjegy Hacsi László Kedvenc étel: férfias ételek babgulyás, vadpörkölt Kedvenc ital: finom sör Kedvenc könyv: Rideg Sándor: Indul a bakterház, Saint-Exupery: A kis herceg Kedvenc színész: Eperjes Károly, Gáspár Sándor, Sean Connary Mit üzen az olvasóknak? Nagyon szeretném kérni azt, hogy tanulják a történelmet, és ne azért mert kötelezõ vizsgatárgy, hanem mert egy nagyon szép dolog. Másrészrõl pedig arra szeretnék mindenkit kérni nagyon komolyan, hogy a társas együttlét szabályait tartsák be, tiszteljék a nõket és próbálják meg tisztelni az idõsebbeket. Az interjúkat készítették: Fruhstuck Nikolett, Szabó Eszter

12 12 12 > dórémi Mozi Arséne Lupin (fr., kalandfilm) Az XIX. század elõkelõ úri tolvaj, Arséne Lupin (Romain Duris) olyan nagylelkû, mint Robin Hood, olyan éles elméjû, mint Sherlock Holmes és olyan hódító, mint Don Juan. Mindegyik adottságára szüksége van, amikor gyilkosságba és összeesküvésbe keveredik. Elektra (USA, fantasyakció) Nem halt meg: Elektra Natchis (Jennifer Garner) él, bár szíve kemény. Ökle nemkülönben, pláne, hogy bérgyilkosnak állt. Mégis ellágyul amikor új kuncsaftjai, apa (Goran Visnjic) és lánya nyila célkeresztjébe kerülnek. Védencei oldalán mágikus lényekkel küzd, és a múltjára is fény derül. Constantine A démonvadász (USA, misztikus thriller) A természetfeletti ügyek specialistája John Constantine (Keanu Reeves). A poklot is megjárt m a g á n h e k u s h o z fordul a rendõrnõ (Rachel Weisz), aki ikertestvére gyilkosa után nyomoz. Új képregény-film! Kata Zenei hírek Az elmúlt szám után kritikákat kaptunk arról, hogy csak rockot írunk. Belátjuk, ez igaz. Ebben a számban megpróbálunk ezen változtatni.itt van E! Parancsojjatok! A nõ a baj A Sugarloaf zenekar már tavaly augusztusban leforgatta legújabb, Túlélni téged címû hõskölteményéhez, a Nõ a baj nevezetû lemezük immár 4. klippjét. A forgatás érdekességének számított, hogy pont a Sziget hete alatt volt ideje a stábnak a munkára, ezért az éjféli fellépés után Era a stúdióba, a fiúk a sörsátorba vonultak alkotni. Ennek ellenére nem is lett olyan rossz! király_lac In Flames új album közeleg A svéd dallamos death metal mesterei az új albumukon dolgoznak, már 12 számmal el is készültek. Daniel Svensson dobos 2 héten belül megkezdi a dobsávok rögzítését és elõre láthatólag május végére végezni fognak az új lemez felvételével. Anders Friden énekes azt nyilatkozta, hogy több gitárharmónia és gyorsabb témák is helyet fognak kapni az új lemezen. Morpheo Úton a U2 Nemrég kezdte meg világkörüli turnéját a U2. A legújabb albumuknak, a Vertigonak amirõl egyébként az azonos címû klipp már régóta forog a hazai adókon is - elsõ bemutató-állomása San Diego volt. A hozzánk legközelebbi koncert majd a nyár folyamán lesz Bécsben. király_lac Árnyék-turné A csak animációs formában megjelenõ Gorillaz virtuális hip-hop zenekar nagyszabású turnéba kezdett Észak-Amerikában. A turnék során nagy vetítõvásznak segítségével fognak fellépni. Ez azért is fontos, hogy eddigi inkognitójukat megõrizzék. A showmûsorban senki sem fog látni élõ zenészeket, maximum árnyékokat. A tagok a vászon mögött fognak állni hátsó megvilágításban. király_lac Csúszik az új Children Of Bodom-lemez S z e p t e m ber 21-ére tolódott az új Children of Bodom album megjelenésének idõpontja. A csapathoz k a p c s o l ó d ó hír még, hogy a Back on Black Records az összes CoB korongot megjelenteti majd, méghozzá remasterizálva, limitált példányszámban. Morpheo Sopronban a Nox 2005 április elsején a soproni sportcentrumban a turnéjuk elõ állomásaként a Nox koncerezett. A koncert varázs ragyogás. elnevezésû koncertsorozat 50 fõs stábbal érkezett a Hûség városába. A sportcentrum nem éppen tökéletes hangzását sikeresen kiküszöbölve, és az énekesnõ (Péter Szabó Szilvia) csodás hangjával fergeteges show-t varázsoltak a díszes színpadra. Jó hangulatú koncert volt. Ígéretükhöz híven 2006 elején a jövõ évi koncertturnét is Sopronban kezdik. Ott találkozunk! Kata

13 > lélekrózsakert Menj el! Elhagyott minden erõm, igen feladom. Bizakodva várni, ha reményt sem adott? Minek is küzdeni, ha semmi értelme? Érzésnek képes parancsolni ép elme? Nem! Nem! Nem múlt még mindig el a szerelem! Csupán fájdalmam feloldozását keresem. Gondolkodom! Talán, ha elengednélek? Vagy tán harcoljak érted, míg el nem érlek? Nem! Kérlek tûnjél már el az életembõl!!! Kiköltözni úgysem fogsz soha lelkembõl! Legalább az életem add vissza nekem! A lelkem úgyis mindig ott lesz majd veled. Menj már el! Kérlek menj el minél hamarabb! Csak fájdalmat okozhatsz nekem, ha maradsz. De mondd! Mondd, mért vagy még mindig itt? Nem értem! Indulsz? Igen, megteszed, mit tõled kértem! Várj! Kérlek várj még egyetlen pillanatot! Még tudnod kell, már most várom azt a napot. Az utolsó napot, mit nélküled élek. Tudnod kell, hogy már egyáltalán nem félek! Már indulhatsz! Itt már rád nincs szükség többé! A tõr már bennem marad, mit belém döftél. Ez örökre már rád fog emlékeztetni. Hogy feledni foglak? Nem! Ezt ne hidd! Ne félj! Megvárlak téged! Jöhetsz bármikor. A szívem neked nyitva lesz akármikor. De most menned kell! Menj! Menj! Ne is lássalak! Soha ne felejtsd el, én visszavárlak majd! Horváth Krisztina Emlékek Remegnek a hangfalak, Szól egy rég ismert zene, Melyhez emlékek kapcsolódnak, Számunkra titkos az üzenete. S kiknek felcsillan szép szeme Kiknek boldogságról árulkodik tekintete. Az éppen a múltban jár, keres és talál. De egyszer minden melódia megszakad S akár minden csillag kihunyhat. Az emlékeket a szív õrzi, Nem tudja õket az idõ kiszakítani. A szív, ahogy dobog, Egy ismerõs dallam. Szomorú dolog, De kiszakították onnan. S ahogy hallgatom a lélek zenéjét, Képek jelennek meg elõttem S a nagy kérdés már él bennem: Hol rontottam el az életem? De egyszer minden melódia megszakad, S ki fog hunyni minden csillag, Az emlékek kitörlõdnek a szívbõl, S te is úgy tûnsz el az emlékek közül. Géza A TE döntésed Egy apró, törékeny lény, aki benned növekszik, Belõled táplálkozik, és a külvilág felé törekszik. Élni akar úgy, mint mindenki más, Mert azért, hogy õ lett, egyáltalán nem õ a hibás. Éppen ezért hagyd élni, ne öld meg õt, Mert pár év múlva õ lesz, aki ad neked erõt, És melletted áll, ha netán bajban leszel. Úgy fogod majd érezni, nélküle elveszel. Lehet, hogy nem szeretnéd, hogy megszülessen, De bírd ki azért, hogy belõle is ember lehessen. Hidd el, meg fogja köszönni a sok törõdést és szeretetet, Meg fogja köszönni, hogy Õ is ember lehetett. Ha mégis úgy döntesz, hogy eldobod Õt magadtól, Megteheted, felnõtt vagy. Neked senki nem parancsol. De jól gondold át, mert visszacsinálni nem tudod többé, És lehet, hogy amit tettél, bánni fogod örökké. Bánni fogod, hogy megölted saját véredet, aki élhetett volna, de TE elvetted tõle az életet Kiss Dalma

14 14 14 > lélekrózsakert A muzsikus Anna és Zsolt minden nyáron elutaztak valahová, hogy a fárasztó munkájuk után némi megnyugvást találjanak. Az egyik ilyen alkalommal Biarritzban jártak. Kéz a kézben sétáltak a sziklás tengerparton, mikor különös muzsika ütötte meg a fülüket. Hátrafordultak és egy idõs, már kopaszodó urat pillantottak meg, aki hátát az egyik sziklának támasztva zenélt, de nem akárhogyan! Szájával pánsípot fújt, lábaival csörgõt forgatott, mindemellett dobolt is. Zsolt hitetlenkedve elengedte egy pillanatra Anna kezét és videókameráját a kezébe véve filmezni kezdett. Anna a homokos partra terített pokrócon sorakozó CDket vizsgálta meg. Az öregúr elmosolyodott, letette hangszereit és készségesen segített a fiatalasszonynak. Zsolt ellenõrizte, hogy minden rendben van-e a filmmel. Anna pedig vásárolt két CD-t, majd a házaspár elbúcsúzott a furcsa emberkétõl. Néhány nappal késõbb, mikor Anna és Zsolt meg akarta nézni a történteket a videón, az öregúrt nem találták meg a filmen. Nyomtalanul eltûnt... Csiszár Noémi IV. Jártam az utakat, s mind hiába, Nem voltál ott. Szemed csillogása nap volt, Még a csillagok is elmenekülnek tõled. Természetben gondolok reád, Kavarog a szívemben a szenvedélyes vágy, Irigylem a körülötted lévõ embereket, Hisz közel vannak hozzád. Én nem lehetek veled, Ellenállást teszek, Tudod, hisz látod mindezt, Nem teszel semmit, hogy boldog lehessek. Csukovics Mónika V. Kemencében sütöm kenyerem, Legyen neked fenséges eledel, Megteszek mindent, ami kell, Megteszel mindent, ami kell. Fáradt arcodat látván, Odabújok hozzád, Mosolyra csábít az élmény, Mosolyom a tiéd örökké. Felteszem a kérdést neked: Szeretsz Te még engemet? Válaszolod elégedett tekintettel: Igen, Te vagy a mindenem. Csukovics Mónika Könyvajánló Kozocsa Sándor: Szerelmes levelek A levél az emberi érzelmek legközvetlenebb írásbeli kifejezésformája. Levelezünk, üzenünk mindenkinek, aki számunkra fontos vagy szükségünk van rá. Így történt ez régen is, a második ezredfordulót megelõzõ századok elõtt is. Ez a kötet számos író illetve történelmi alak magánügyébe enged betekintést nyerni, az akár 470 évvel idõsebb olvasónak. Mint például Zrínyi Ilona és férje Thököly Imre, Tóth Árpád mennyasszonyának Lichtmann Annának, Radnóti Miklós Gyarmati Fanninak, Ady Endre Lédának, Petõfi Sándor Szendrey Júliának írt levelébe olvashatunk bele. Csak úgy. Az emberi kíváncsiság végtelen, ha titkokról, szerelemrõl van szó. Érdemes fellapozni, ha ötleteket szeretnénk meríteni belõle, ha csak valami szépre vágyunk lélekrózsakertünk bõvítéséhez, vagy dolgozataink alapanyagairól szeretnénk valamilyen kuriózummal gazdagodni. Lõrincz Zsuzsanna

15 Patkány (1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1996) A Patkány szereti az anyagi jó világot. Nem éri be kevéssel, mindent meg akar szerezni, elérni, s ha számításai nem válnak valóra, csalódottan vonul vissza. Szeretnek a középpontban lenni, társasági emberek; jól szót értenek mindenkivel, született diplomaták. Az életben minden helyzetben fontos szerepet kívánnak játszani; s ez általában sikerül is nekik. Értelmesek és furfangosak; terveiket tûzön-vízen keresztülviszik. Kedvesek, elõzékenyek és elbûvölõen tudnak viselkedni. A Patkány ismeretségi köre igen nagy, bár barátja kevés van, mert rosszul választja ki õket. Döntéseiben ugyanis gyakran téved, s nem ismeri fel az igaz értékeket. Bivaly (ökör) (1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997) A Bivaly meglehetõsen gyakorlatias, két lábbal áll a földön, s csak azt a tervet próbálja megvalósítani, amit reálisnak, elérhetõnek tart. Tevékeny, egész életében arra törekszik, hogy valami maradandót aikosson. Ritkán ragadtatja el magát, nem esik túlzásokba. Igen kitartó, ha valamit elhatároz, tûzön-vízen át megvalósítja. A Bivaly-típus merev, hagyománytisztelõ. Az újat gyanakodva fogadja, kezdetben elutasítja. Igen jó barátok, megbízhatóak, pontosak. Ugyanakkor gyakran önzõk, vaskalaposak, és kissé unalmasak. Mégis, aki kapcsolatba kerül velük, > ismered magad? Kínai Horoszkóp elsõsorban nem ezeket a tulajdonságokat veszi észre; nyugalmuk, megbízhatóságuk rokonszenvet és szeretetet ébreszt. Tigris (1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998) A Tigrisnek szerencséje van az életben. Uralkodásra, szerelemre és pénzköltésre termett. Forradalmár, ugyanakkor született uralkodó. Szereti a veszélyt, a kockázatot, alaposan megharcol sikeréért. A nehézségek nem ijesztik el, sõt élvezi, hiszen veszély és harc nélkül az élet számára nem igazán vonzó. Ez vonatkozik szerelmi életére, munkahelyén kiharcolt pozíciójára egyaránt. Optimizmusát, vakmerõségét egy életen át megõrzi, a társának megértõn kell viselkedni, kalandjait elnézni, ha vele akar maradni hosszú távon. Mégis megéri, mert a Tigrisre minden tekintetben számítani lehet. Ereje, tehetsége egy életen át biztosítja családja biztonságát. Nyúl (1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999) A Nyúlban nincs semmi forradalmi, viharos, szenvedélyes. Megbízható, jóindulatú, bár olykor kissé fondorlatos. Sok a barátja, de számára a család a legfontosabb. A Nyú1 szeret védeni, anyáskodni, ápolni, gondoskodni. Olykor kicsit körülményes, nehezen dönt, fõleg fontos kérdésekben ingatag, bár megpróbálja erõsnek mutatni magát. Meglehetõsen konzervatív. Nem siet el semmit, életében legfontosabb a biztonság. Ha változtatnia kell valamit vagy valamin, szenved tõle. Igen érzékeny típus, nagyon gyanakvó is, hajlamos mindent félreérteni, könnyen megsértõdik. Hangulatember, olykor igen vidám, de gyorsan le tud törni, látszólag ok nélkül. Gacs Erika, Horváth Krisztina Nem ér a nevem! Ádám: héber eredetû, bibliai név, jelentése ember, más kutatás szerint a jelentése vörös, vörös földbõl származó. Alex: a görög Alexis Alexios (latinul Alexius) névnek illetve az Alexander névnek a rövidülése, jelentése védõ, harcra kész férfi. Alexandra: A görög, latin eredetû Alexander férfi név nõi párja. Jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó. András: Görög eredetû bibliai név, a latin Andreas névbõl származik. András apostol Jézus elsõ tanítványa, Szent Péter testvére volt. Jelentése férfi, férfias. Áron: Bibliai név, héber eredetû, jelentése ihletett, tisztánlátó, vagy a bátorság hegye. Balázs: Latin-magyar eredetû név. Jelentése királyi. Más magyarázat szerint az ismeretlen eredetû latin Blasio családnévbõl származik. Dániel: Héber eredetû bibliai név, jelentése Isten a bírám. Erik: Germán eredetû név, jelentése: becsület, uralkodó, de mi inkább vikingnek ismerjük. Erika: Germán, latin eredetû név, az Erik férfinév nõi párja, gyakran tévesen azonosítják az erika növénynévvel. Jelentése nagyrabecsült. Gábor: Héber eredetû bibliai név, a Gábriel magyar alakváltozata. Jelentése: Isten embere, Isten bajnoka, vagy,,isten erõsnek bizonyult. Gabriella: héber-latin eredetû név, a Gábor férfinév latinos formájából származik, jelentése Isten embere, Isten bajnoka. (Folyt. köv.) Dabdiella, Manóóóó

16 16 16 > hátsó fertály A száguldó cirkusz Hosszú évek tudományos kutatása során arra a fizikai tényre jutottunk, hogy a suliújságban nincs Forma-1-es rovat. Ezen sürgõsen változtatni kell! Úgyhogy nesze Nektek ribizli! J Akik figyelemmel kísérik a futamokat, azok tudhatják, hogy az elmúlt év óta sok változás lépett érvénybe. Héló! Ám ezekrõl megoszlanak a vélemények. Ilyenek például: Egy gumi 2 menet alatt, de ha kilyukad van lehetõség a cserére. J A szárnyakat csak bizonyos mértékig lehet állítani, 1 motornak 2 versenyt kell kibírnia stbstb.(aki kíváncsi nézzen F-1-et!!!) Versenyzõk pontjainak jelenlegi állása: 1. Alonso 16p, 2. Fisichella 10p, 3. Montoya, Coulthard, Barrichello 8p, 4. Heidfeld 6p, 5. Ralf Schumacher, Webber 4p, 6. Klien 3p, 7. M. Schumacher, 8. Raikkönen 1p Megjelent 1 új csapat a Jaguar helyén a Red Bull Racing David Coultharddal és Christian Kliennel. A következõ futam a Sakhirban lesz, ápr. 30-án Bahreinben.(Hungaroring július 31.) Moszkvics forevör!!! J (dióhéjban most ennyi) Király, Manóóóó S z í v s e g é l y Kedves Csajok! Olyan sok a munkánk. Pályázatok, feladatok a tanárok mindenhol megtalálnak. Azt bezzeg nem mondhatjuk, hogy nem. Alig van szabadidõnk! Tehetünk valamit ez ellen? Remélem nyerünk! Mi is reméljük, hogy nyertek! Egy kis szabadidõ mindenkinek kell, tartsátok be a Beatrice aranyszabályát nyolc óra munka. nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás! Tanuljatok meg nemet mondani, mert lehet! Sziasztok! Tetszik egy elsõs srác. Nagyon helyes és érett is. Tudom... De én már 4.-es vagyok és Õ olyan kicsi hozzám. Nem csak a testi méreteirõl van szó! Szerintetek mit tegyek? Kikezdjek vele? Nem lesz az a kiskorúak megrontása? bbeeeebbbbeeeee Bebebe! :-PPPPP Ahogy gondolod, csak a szülei meg ne tudják az idõsebb nõt! Azért az elsõ randira vigyél magaddal pelust is, kitudja... Hali-ho! Egy srác udvarolgat, de nem igazán tudja mit akar. Az ifjúsági osztályosok között olyan sok kemény csávó van, de amikor a tettekre kerül a sor, persze mindig nyuszik lesznek. Írogat, és folyton engem néz! De miért csak sms-ekben nagy a hangja?! Ha Need for Speed autószépségverseny Végeredmény: 1. Löncshús Mazda RX8 2. Red Bull Mazda RX8 3. Szirk Mazda RX8 Gratulálunk! csak produkálja magát elõttem nem lesz semmi. Mit tegyek?! sms Önnek egy új szöveges üzenete érkezett! Légy határozott, és dönts helyette! Vagy égesd be, de rendesen! :-))) Az ilyen srácok csak hangemberek, és amelyik kutya ugat az nem harap...

Szerkesztõi levél. A tartalomból. Új év, új technika! > második oldal. András-nap (6) Fáy-bál (7) Továbbtanulás? (8) A turul (10) Boszorkány!

Szerkesztõi levél. A tartalomból. Új év, új technika! > második oldal. András-nap (6) Fáy-bál (7) Továbbtanulás? (8) A turul (10) Boszorkány! > második oldal Szerkesztõi levél Annyi Fáydalom-mentes hónap után újra itt van iskolánk méltán népszerû sajtóterméke, hogy színt vigyen a lassú és bizonytalanul tavaszodó világunkba. De nem kell aggódni!

Részletesebben

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan üzenet vár ránk. Hány szent szobra áll a munkahelyünk és az otthonunk között? Mind minket néz, mind ránk szeretne figyelni, mind felajánlkozik segítségül.

Részletesebben

AZ EGÉSZ VILÁG. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 4. szám (2007. március)

AZ EGÉSZ VILÁG. Az Általános Vállalkozási Fõiskola lapja. XI. évfolyam, 4. szám (2007. március) Gondolom abból, hogy a decemberi szám címlaplevelében Ignácz Szilvi alias Sziszkó elköszönt Tõletek, a szemfülesebb ÁVF-es rájött, hogy változások várhatóak az Ikszikszí háza táján. Nos ezt megerõsíti

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 2011/2012. I. szám TARTALOM Interjú Bujpál Péter tanár úrral Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! AFS-es diákjaink Barlascan Alphan és Luca Poggi Diákügyek

Részletesebben

Elkezdődtek az Adventi programok

Elkezdődtek az Adventi programok XXV. évfolyam, 12. szám 2013. december Valami elkezdődött... 6. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

VI. évf. 2. szám 2009. április

VI. évf. 2. szám 2009. április VI. évf. 2. szám 2009. április 2009. április belügyek BEKÖSZÖNTő Közeleg már az év legforróbb és legszebb idõszaka, a nyár A cicik nincsenek kabátban, mindenki fagyizik és persze egyáltalán nem gondol

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja -

2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - 2014. KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Fájdalmas Szûzanya búcsú Híven teljesítem kötelességeimet Kolostorszentelés Keresd azt, ki megváltja a világot!

Részletesebben

Második olda. Ai 3" ZSEBZSIRAF. Beköszönő A LAP MEGJELENÉSÉT A KARI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKSÉGE TÁMOGATTA. 2003. december

Második olda. Ai 3 ZSEBZSIRAF. Beköszönő A LAP MEGJELENÉSÉT A KARI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKSÉGE TÁMOGATTA. 2003. december T Beköszönő Második olda m q ZSEBZSIRAF 2003. december ^rti"^ n És ismét üdvözlünk, kedves olvasó! vagy sem, de idén sikerült teljesíteni magunkkal szemben támasztott Hiszed-e a saját követelményeket:

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. HÚSVÉT 21. évfolyam 79. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja xx-xx. oldal Tartalom Kiss Péter O.Cist.: Húsvét 1 Páprádi Bíborka (10.E): Akik még mindíg randiznak... 2-3 Csontos

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. Veni Sancte 22. évfolyam 81. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 20-27. oldal Tartalom Czimmermann Csilla: Színes kóstoló 1 Pabst Dorottya (12.A): Értéket közvetítünk 2-6 Páprádi

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

KRÚDYÁK 2014-2015/3. Kedves Krúdyák olvasók!

KRÚDYÁK 2014-2015/3. Kedves Krúdyák olvasók! Kedves Krúdyák olvasók! A várva várt igazi tavaszi jó idővel együtt mi is megérkeztünk a harmadik számmal. Szokásunkhoz híven témák kavalkádját sűrítettük újságunk keretei közé. A már jól megszokott recepteket,

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

Mert mindig kell egy csapat!

Mert mindig kell egy csapat! Újra itt van. DIÁKÉLET 2014/1. Új év új kihívások! Hosszú-hosszú éveken keresztül élt az ÉVISZ-ben, és színesítette a diákok mindennapjait az iskolaújság. A Diákélet néhány éve csendes álmát alussza, s

Részletesebben

Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire vágyhattam volna

Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire vágyhattam volna Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 250 FORINT Czeizel Endre 77 évesen is védi a magzatokat Az álmain keresztül rabolták meg A hideg nyalat forró évszaka Hegyi Barbara: Többet kaptam mint amire

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

" az elhatározó vonásokat itt kaptam,

 az elhatározó vonásokat itt kaptam, MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye " az elhatározó vonásokat itt kaptam, már készen, szüleimtõl." Emléktábla Képes Géza szülõházán Augusztus 19-én estére szólt az invitálás, mely Mátészalka

Részletesebben

A SOPRONI SZECHENYI ISTVAN GIMNAZIUM EVKONYVE

A SOPRONI SZECHENYI ISTVAN GIMNAZIUM EVKONYVE ... az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárának hazája iránti kötelességére, tökéletes kell hogy legyen. (Széchenyi István: Napló,

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal?

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal? Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVI. évfolyam 5. szám Két évtized Izsák egészségügyében Két évtizedes izsáki gyógyító munka után, május 1-jével nyugdíjba vonult dr. Pap Gyula ügyvezetõ

Részletesebben

Dzsudzsák Balázs: Ne felejtsd el, honnan jöttél!

Dzsudzsák Balázs: Ne felejtsd el, honnan jöttél! Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Kárász Róbert begyùjtötte a jótékony macikat Az evés gyakran vigaszt, gyakran átkot hoz Egy babaarcú nô nyugvó ösztönöket képes ébreszteni Dzsudzsák

Részletesebben

Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív.

Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Figyeld ott fönn a réti sast, átíveli a kék eget, a gyenge füvet is kutasd, hol fáradt lábad

Részletesebben

Diákigazgató jelöltjeink egyetértésben

Diákigazgató jelöltjeink egyetértésben Diákigazgató jelöltjeink egyetértésben Bessenyei Emlékplakett Nagy Lajos szobrászművész alkotása, a Bessenyei Emlékérem az idén a következő arra érdemes tanulókhoz került: Barta Bálint 12.e, Barta Péter

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

Főszerkesztői köszöntő

Főszerkesztői köszöntő Főszerkesztői köszöntő Kedves Olvasóink! Minden kezdet nehéz. Az új tanév kezdetét vette Úgy vélem, hogy a konklúziót mindenki le tudja vonni. Remélem, hogy nyáron mindenki kipihente magát és sikerült

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben