Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is"

Átírás

1 Tétékás Nyúz XXXVII. félévfolyam, 9. szám november 12. Az ELTE TTK HÖK hetilapja Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Ez webes PDF-ek gyors készítéséhez kell, ahol nincs há ér a többi oldalon, de címlapot azért szeretnénk Poláros fényszennyezés Horváth Gábor és Kriska György felfedezése 6-7. oldal

2 2 A főszerkesztő nadrágszéle Hétköznapi hősök Itt élnek köztünk. Részei a mindennapjainknak, gyakran mégsem vesszük észre őket. D o l g o z n a k, é s m u n k á j u k eredményeként nekünk csak a feladatunkra kell koncentrálnunk. Eljátszottam a gondolattal, mi lenne velünk nélkülük: Sétálok a villamostól az Északi tömb felé. A gazzal, és felgereblyézetlenül szétterülő lehullott őszi levéllel borított Egyetemisták parkjára pillantok, miközben macskaügyességgel igyekszem kikerülni a széttört üvegszilánkokat, a szemetet, az aszfaltra folyt alkohol- és egyéb foltokat. Tartalomjegyzék Egy papírzsebkendőt dobnék a lépcső mellett álló kukába, de sem kuka, sem lépcső nincs: Nápolyt idéző, émelyítő szeméttorony lepi el mindkettőt. Belépek az épületbe, a portásfülke helyén a csupasz falat találom, az előtérben pedig eltévedt gólyák hada, illetve a tanszékekről zsákmányolt laptopokkal és projektorokkal a hónuk alatt lófráló tolvajok keresik a be- és kiutat. A ruhatár felé veszem az irányt: a ruhatáros nénik, mintha soha nem is léteztek volna, eltűntek, a pult mögött pedig szabad a vásár: mindenki viszi azt a kabátot, amelyik megtetszik neki. A folyosón lépten-nyomon szemétkupacok és ragacsos kosz, az egész épületben sehol nem lehet ételt kapni, a büfék ugyanis zárva állnak, némelyik betört ablakkal. A megrökönyödésem A főszerkesztő nadrágszéle (Hétköznapi hősök)...2 Kar (Indexhamisítás felsőfokon)...3 MA (Mester tanárt képzünk) Lágymányosi portrék (Poláros csillogás) Faliújság I jártunk (Csobbantunk)...10 Természet-Tudomány-Technika (Baktériumok aranybányája)...11 Helyvektor (Instant)...12 Főzőcske (Chili-imádók, figyelem!)...12 Cooltér (In memoriam Bálint Ágnes)...13 Négyeshatos (Ez egyszerűen Szemétség! 2.)...13 Mozizóna (Zuhanás, Immigrants - Jóska menni Amerika)...14 Belszíni fejtés (Ikrek)...15 Happy End (Zászlóshajó Álomhajó?)...16 leküzdése végett benyitok a mosdóba egy korty vízért, de az arcomba csapó áporodott bűz hatására inkább kimenekülök az omladozó épületből. Ki tud ilyen körülmények között tanulni? Hogy mégsem ez a helyzet, azt Nekik köszönhetjük. Becsüljük meg a hétköznapi hőseinket. Boldizsár Márton főszerkesztő Felhívás! A Tétékás Nyúz negyedévente megjelenő kulturális melléklete hirdet versenyt egyperces novellák, versek műfajban! Műved maximum 1800 karakter legyen! A pályázatokat az címre várjuk. Tétékás Nyúz, XXXVII. félévfolyam, IX. szám. Kiadja az ELTE TTK HÖK. Felelős kiadó: Jancsó Tamás, a HÖK elnöke. Vezetőszerkesztő: Boldizsár Márton. 37. félévfolyam 9. szám november 12. Főszerkesztő: Boldizsár Márton. Tördelőszerkesztő: Felhő. Olvasószerkesztők: dűne, Horváth G. R.. Rovatvezetők: Tibor (Négyeshatos), Csilla (Külszíni fejtés), Csicseriboró (Cooltér), Ákos (Természet-tudomány-technika), Csanna (Lágymányosi portrék), Marci (Sport), tajmi (Főzőcske), László (Helyvektor), hlk (Mozizóna, Mondok egy ). Honlap: h p://nyuz.elte.hu. Telefon: , lapzárta után /1819. Fax: Lapzárta: péntek Készült a T-mart nyomdában 1700 példányban. A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.

3 Indexhamisítás felsőfokon Távozzunk az egyetemről gyorstalpaló Ha azt gondolod, hogy legkönnyebben úgy tudod magad kirúgatni innen, hogy nem tanulsz, akkor nagyon tévedsz. Hosszú, kitartó munka, elszalaszto UV-k, félévek során újra fölve tárgyak... Mind-mind hiábavaló idő, és energiapocsékolás. Hamisíts indexet! Elég egy oktatói aláírás, egy odabiggyeszte jegy. Miért? A T O - n a z e l s ő a d a n d ó alkalommal észreveszik, utána gyors levélváltás a Dékán úrral, amiről egy levelet kapsz, és jó esetben nyolc napon belül találkozunk egy fegyelmi tárgyaláson. I rövid beszélgetés után végre megkapod a jó hírt. Ha nem fellebbezel, a papírmunkát gyorsan elvégezzük, és már mehetsz is. Jelen sorok szerzője a Kari Hallgatói Fegyelmi Bizo ság tagja, immár két éve. Ügyeink túlnyomó többsége indexhamisítás, jóllehet, a bizo ság feladata mindennemű fegyelmi ügy, azaz egy egyetemi szabály megsértésekor elkövetett fegyelmi vétség kivizsgálása, és a javasolt büntetés megítélése a bizo ság hatáskörébe tartozik. Az indexhamisítás ugyanakkor nem egy egyszerű szabályszegés, hanem büntetőjogi cselekmény. Az index okirat. Elmondja ezt a Tanulmányi Osztály előadója a beiratkozáskor, a Hallgatói Önkormányzat a levelezőlistákon. Ennek ellenére s z i n t e h a vo n t a e l ő k e r ü l n e k újabb illetéktelen bejegyzések a leckekönyvben. Természetesen a vétségnek különböző fokozatai vannak. A legsúlyosabb, ha valaki nem valós jegyet ír be. Az ilyenért a bizottság azonnali kicsapást javasol a dékánnak, aki a tényleges döntéseket hozza. Ilyenre is volt már példa, ami azért is érthetetlen a bizottság tagjai számára, mert ma már minden jegyet az ETR-ben rögzítenek az oktatók, illetve a jegyek a vizsgalapon is szerepelnek. Így az ilyen típusú csalásokra nagyon könnyen fény derül. Enyhébb, de ugyanúgy okirat-hamisító eset, ha a hallgató lustaságból nem keresi föl az oktatót, hogy jegyét az indexbe beírassa, a félévet aláírattassa, és maga végzi el a bejegyzést. A vétség enyhébb, így a javasolt büntetés is, de a cselekmény maga ugyanolyan o k i r a t - h a m i s í t á s. S o k s z o r emlegete kifogás ilyenkor, hogy az oktató nincsen benn, nem lehet megtalálni stb. Ez olykor megmosolyogtató helyzeteket teremt, amikor a nevezett oktató a bizottságban ül, netán egy kollégájáról van szó, akiről tudja, hogy mennyit van a szobájában. Olykor azonban, egy külsős oktató, óraadó esetén valóban előfordul, hogy nem lehet őt elérni. Ilyenkor, vagy bármely más akadályoztatás esetén tanszékvezetője, és csakis a tanszékvezető jogosult arra, hogy jegyet beírjon. Hogyan? Az eljárás rendjére, mint minden fegyelmi ügyben az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (becenevén Hallgatói Követelményrendszer) XI. fejezete ad útmutatást. Amint az a fenti példában láthattuk, az eljárást a dékán kezdeményezi, aki egyébként később a büntetést is (például megrovást) foganatosítja. Rajta kívül a rektor, más kari vezetők illetve kollégiumi ügyekben a kollégiumi főigazgató teheti ezt meg. Ezután az ügy a Kari Hallgatói Fegyelmi Testület elnöke elé kerül, aki a testület egy oktató és egy hallgató tagjából bizottságot hoz létre. A testület oktató tagjait a Kar tanácsa választja meg három évre, a hallgatói tagokat a HÖK Alapszabályának megfelelően az Önkormányzat Küldö gyűlése választja, szokásjog alapján szakterületenként, egy évre. Kar 3 A testületnek nagyszámú tagja van, de a gyakorlatban ugyanaz a rutinos bizottság ül össze, amely csak három hónapnál nem régebbi ügyekben, az eljárást egy hónapon belül lefolytatva kell, hogy dolgozzon. A tárgyalásról a hallgatót írásban, legalább nyolc nappal elő e értesíteni kell. Ezen a megjelenés nem kötelező, de lehet akár meghatalmazott útján, esetleg jogi képviselővel is részt venni rajta. A tárgyalás nyilvános része után, ahol az eljárás alá vont hallgatót, tanúkat kérdez ki, a bizottság visszavonul és döntést, fegyelmi határozatot hoz, amelyet ismertet a hallgatóval is, akinek ezután joga van a főtitkárhoz f e l l e b b e z é s s e l f o l y a m o d n i. A határozat alól a dékánnak joga van mentesíteni a hallgatót. A büntetés már említett módon változatos lehet, a megrovástól, szigorú megrovástól a ju atás (ösztöndíj) megvonáson át a tanulmányok átmeneti, vagy végleges (3 évig szóló) felfüggesztéséig. Az eljárásról gondos dokumentáció, a tárgyalásról pedig jegyzőkönyv készül, amelyet az érinte ek megkapnak. Szubjektív Ma már az index mondhatni egy teljesen fölösleges papírdarab. Vannak egyetemek, ahol már nem is létezik. A testület nemcsak tisztességben megőszült tagjai, hanem például jómagam is alig várjuk, azt a napot, amikor a leckekönyv örökre a múlté lesz. A kinyomtato, beragaszto lapok már így is vagy komikussá vagy érthetetlenné teszik ennek az idejemúlt füzetecskének ha jobban tetszik okiratnak a létezését. De addig is munkát ad nekünk, a bizottság tagjainak, hogy olykor nyomozósat, olykor ügyvédeset, olykor népnevelőt játszhassunk, a hallgatóknak pedig egyedülálló lehetőséget arra, hogy a legrövidebb úton hagyhassák el intézményünk falait. Szenes Áron doktorandusz, a Fegyelmi Bizo ság tagja

4 4 MA Mester tanárt képzünk Amit a tanári Mesterszakról tudni lehet A múlt heti számban olvashattatok a Matematika Intézet mesterszakjairól. A tanárképzés ebből a cikkből kimaradt, mivel a bolognai reform keretében az ország tanárképzési rendszere teljesen megújul. Következő év szeptemberében indul az első tanári MA szak különféle szakterületi modulokkal. Az új felsőoktatási képzési rendszerben tanári szakképze séget csak mesterképzésben, az egyetlen és egységes tanári mesterszakon lehet szerezni. A tanári mesterszakot az alapképzési (BA/BSc) szakon végze tanulmányok alapozzák meg, mind a szakterületi, mind a pedagógiaipszichológiai tanulmányok esetében. Ha tehát tanári mesterszakra szeretnél jelentkezni, már az alapképzésben is ezt figyelembe véve kell szervezned tanulmányaidat. Van azonban lehetőség a korábban szerzett diploma, tanári képesítés után is jelentkezni a tanári mesterszakra ez esetben a szak moduláris szerkezete, teljesítendő volumene eltérő lehet. HONNAN ÉS HOGYAN JELENTKEZHETEK TANÁRI MESTERSZAKRA? Ha BSc/BA képzés elvégzése után szeretnél tanári MA-ra jelentkezni, két szakterületi modulra kell jelentkezned, egy elsőre és egy másodikra ez utóbbi lehet egy másodikként választott első szakképesítés is, vagy egy SPM (speciális pedagógiai modul). A modulok bármilyen variációban, szabadon társíthatók, azonban két kizárólag második szakképze séget eredményező modul csak akkor társítható, ha a jelentkezőnek va n m á r e g y ( e l s ő ) t a n á r i szakképze sége. Egy szakterületi modulra is jelentkezhetnek azok, akiknek korábbi, egyetemi vagy főiskolai szintű tanári végze ségük van. Az alapképzésben szerzett oklevéllel csak az jelentkezhet, aki elvégezte a 10 kredites, pedagógiaipszichológiai alapozó modult, továbbá az első tanári szakképze ség 37. félévfolyam 9. szám november 12. esetében a megfelelő alapképzési szakot, annak 110 kredites törzsanyagát, illetve a második tanári szakképze ség esetében a megfelelő alapképzési szak 50 kredites tanári minor modulját. Az 50 kredites minor nem szükséges az SPM-ekre történő jelentkezéshez. A s z a k t e r ü l e t i m o d u l o k sajátossága, hogy első vagy második tanári szakképzettségre készítenek föl. Minden első szakképzettséget lehet második szakképzettségnek is választani, de vannak kizárólag másodikként elvégezhető szakképzettségek is. Kizárólag második szakképze séget e r e d m é n y e z ő m o d u l o k a következők: filozófiatanár, nyelvés beszédfejlesztő tanár, valamint az SPM-ek, az andragógus tanár, a család- és gyermekvédő tanár, a játék- és szabadidő-szervező tanár és a multikulturális nevelés tanára. Ezekre vagy egy első szakképzettséget eredményező modul mellé, vagy egy már meglévő tanári szakképzettség birtokában lehet jelentkezni. HOGYAN SZÁMÍTJÁK A FELVÉTELI PONTJAIMAT? MIK A FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK? A felvételi eljárás során összesen 100 pont szerezhető. Ez három részből tevődik össze. Maximálisan 60 pont szerezhető a megfelelő BSc major szakos tanulmányok, illetve felvételi alapján (40 hozo pont és 20 pont a felvételi vizsga, részleteket lásd a mellékelt táblázatban), legfeljebb 30 pont a pedagógiapszichológia modulra (20 pont a 10 kredites ped-pszi modul, 10 pont motivációs levél) és maximálisan 10 plusz pont szerezhető a kötelezőn túli további nyelvvizsgákért, szakmai versenyeken elért eredményekért, illetve hátrányos helyzetért. A második szakképzettségből az alapképzés után jelentkezők számára előreláthatólag kötelező szakmai alkalmassági vizsga lesz. Ennek eredménye pontértékben nem, de a megfelelt / nem felelt meg minősítéssel beleszámít a felvételi eredményébe. A szakmai alkalmassági vizsga anyaga a jelentkező által elvégze, a második szakképzettség megszerzését előkészítő 50 kredites ismereteken alapszik, illetve az SPM-ek esetében az arra irányuló motiváltságot és tudást vizsgálja. A hozott pontokat eltérően számítják a korábbi rendszerű főiskolai képzés, valamint egyetemi végze ség esetében. HOL LESZ AZ ALAPKAROM? MELYIK KARRA KELL A JELENTKEZÉST BENYÚJTANI? Mivel a tanárszakot a Pedagógiai és Pszichológiai Kar indítja, jelentkezésedet is oda kell leadnod. Miután felve ek a tanári mesterszakra alapkart kell választanod, azaz a szakod moduljaiért felelős karok közül ki kell választanod azt, hogy melyik kar tanulmányi osztálya intézze az ügyeidet. Ha mégsem választanál magadnak alapkart a megfelelő határidőn belül, akkor ha a két szakterületi modulodat ugyanaz a kar gondozza (pl. TTK), akkor alapkarod ez a kar lesz (TTK), ha különböző karok szakterületi moduljaira jelentkeztél akkor pedig a PPK. MILYEN TANÍTÁSI GYAKORLATOK LESZNEK? A tanítási gyakorlat jelentőségének növelése fontos célkitűzése az új rendszerű tanárképzésnek. A gyakorlat megszerzése három lépcsőn keresztül történik. Az első lépcső a 40 kredites pedagógia-pszichológia modul részét képezi. Főleg az iskolai és oktatási feladatok megismerésére irányuló foglalkozások valamint önálló képességfejlesztő kurzusok formájában történik. Erre épül a szaktárgyi tanítási

5 gyakorlat, amely során vezetőtanár segítségével megismerkedsz tanári munkával és tapasztalatot gyűjthetsz a szaktárgya(i)d tanításában. Végül pedig egy egész féléves önálló, 30 kredit értékű tanítási gyakorlaton kell részt venned. Ennek során ötvöznöd kell a korábban elsajátított pedagógiai szakmai és módszertani ismereteket, valamint mentortanár irányítása mellett részt kell venned egy közoktatási intézmény oktatási tevékenységében. Az önálló tanítási gyakorlat megkezdésének előfeltétele a pedagógia-pszichológia szigorlat megszerzése. MIKET KELL ELVÉGEZNEM, HOGY TANÁRI MESTERDIPLOMÁT KAPJAK? HÁNY KREDITET KELL SZEREZNEM? Az öt félév ala 150 kreditet kell elvégezni. Ebből TTK-TTK és TTK- IK-s szakpárok esetében az első szakképze ségből (korábbi major) 30 kredit, második szakképze ségből (minor) 50 kredit kell. Egyéb párosítás esetében kreditet kell megszerezni a különböző szakterületek tanegységeiből. A fennmaradó 70 kreditből 40-et tesz ki a tanári pedagógiap s z i c h o l ó g i a m o d u l, a z utolsó féléves önálló szakmai gyakorlat pedig 30 kreditet ér. A nem alapszakról érkezőkre más kreditszámok vonatkoznak. HÁNY SZAKDOLGOZATOT KELL ÍRNOM? Egy szakdolgozatot kell készíteni két tanári szakképze ség esetén is. A szakdolgozat 5 kreditet ér. A tanári szakdolgozatnak két összetevője van: a vezetőtanár irányításával végze MA 5 tanítási gyakorlat tapasztalatainak rendszeres összegzése (portfólió), v a l a m i n t a t a n u l m á n y n a k tükröznie kell, hogy képes vagy a szakmai témát szakmódszertani, neveléstudományi és pszichológiai ismereteidre támaszkodva az alapés középfokú oktatás szintjeinek, illetve a szakképzés vagy a felnő oktatás céljainak megfelelően kidolgozni. HÁNY NYELVVIZSGA KELL? A mesterfokozat megszerzéséhez á l l a m i l a g e l i s m e r t l e g a l á b b középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges. Tehát a BSc/BA diplomához szükséges nyelvvizsga elegendő a mesterképzésben is. Lakó Viktória A Természettudományi Kar tanári moduljainak felvételi pontszámítása SZAKTERÜLETI MODUL MEGNEVEZÉSE Biológia tanár Fizika tanár Földrajz tanár Kémia tanár Környeze an tanár Matematika tanár HOZOTT PONTOK (MAX. 20 PONT) Alapképzésről érkezőknek: (Szakdolgozat+Záróvizsgajegy) 2; egészre kerekítve Főiskolai biológiatanári diploma birtokában: 4 Diplomajegy Biológus MSc vagy azzal ekvivalens osztatlan képzésben szerze diploma birtokában: (Szakdolgozat+Záróvizsgajegy) 2; egészre kerekítve Alapképzésről érkezőknek: 2 Záróvizsgajegy+2 (kreditekkel súlyozo átlag); egészre kerekítve 2 Záróvizsgajegy+2 (kreditekkel súlyozo átlag); egészre kerekítve Főiskolai szintű földrajztanári, illetve földrajz vagy földtudomány mesterszakon szerze nem tanári szakképze ség esetén: 4 Diplomajegy Alapképzésről érkezőknek: 2 Záróvizsgajegy+ 2 (kreditekkel súlyozo átlag); egészre kerekítve Főiskolai szintű kémiatanári szakképze ség esetén, valamint főiskolai vagy egyetemi szakképze ség esetén, amely során legalább 50 a szakterület által elfogado kémiai kredit megszerzése igazolható: 4 Diplomajegy (Szakdolgozat+Záróvizsgajegy) 2; egészre kerekítve 2 Záróvizsgajegy+2 (kreditekkel súlyozo átlag); egészre kerekítve SZERZETT PONTOK (MAX. 40 PONT) Szóbeli vizsga: felvételi beszélgetés, kompetenciavizsgálat. Tematikája a biológia BSc tanári szakirány záróvizsga-tematikája. További információk: h p://bio.elte.hu/ Szóbeli vizsga: az ELTE fizika BSc záróvizsga tematikája. További információk: h p://fizika. elte.hu Szóbeli vizsga: az ELTE TTK földrajz BSc záróvizsga-tematikája. Szóbeli vizsga: az ELTE TTK kémia BSc záróvizsga-tematikája. További információk: h p://www.elte.chem.hu/oktatas Szóbeli vizsga: az ELTE TTK környeze an BSc záróvizsga-tematikája. További információk: h p://ion.elte.hu/kornyeze an Szóbeli vizsga: Követelmény az ELTE TTK matematika alapszak tanári szakirányának záróvizsga-tematikája. További információk:

6 6 Poláros csillogás Lágymányosi portrék Beszélgetés Kriska György biológussal és Horváth Gábor biofizikussal Új fogalmat vezetnek be a napokban a hazai és nemzetközi tudományos körökben; az antropogén eredetű poláros fényszennyezést. Horváth Gábor és Kriska György F : F Á Részben az ELTE TTK Északi épületénél minden májusban rajzó dunai tömegtegzesek hada adta azt a kutatási ötletet, amelynek eredménye pár év múlva akár több millió ember életén is segíthet, szerte a világon. Erről a jelentős tudományos felfedezésről fagga uk ezen a héten Kriska Györgyöt és Horváth Gábort. Hogyan ismerték meg egymást? K.Gy.: Egy speciálkollégiumot hirdettem meg tanársegédként a hallgatóknak Az édesvizek élete címmel, de nagy meglepetésemre az akkor már a polarizáció-látás kutatásában nemzetközileg elismert Horváth Gábor is megjelent a kurzuson, mivel régóta érdekelték a vízirovarok. Milyen apropóból indult ki a kutatás? K. G y. : A l á g y m á n y o s i beköltözés előtt is a kutatásaink egy része a vízirovarok fénypolarizációalapú vízkeresésének vizsgálatát célozta meg, s mióta itt dolgozunk, m i n d e n é v b e n f i g y e l m e s e k lettünk e kis vízirovarok ismételt tömegrajzására. Mivel a szobák bukóablakainak egy része nyitva szokott lenni, közvetlenül is megtapasztaltuk, hogy mennyi tegzes pusztul el a laboratóriumok ablakaiban. H.G.: A jelenség közismert lett az egyetem területén, de senki nem tudta megmagyarázni, ezért kezdtük a kutatást. Mondhatjuk, hogy a téma házhoz jött. Mit érdemes tudni a dunai tömegtegzesekről? 37. félévfolyam 9. szám november 12. K. G y. : A m o l y l e p k é k h e z hasonló rovarok lárvái igen nagy számban élnek a Dunában. A vízben, az aljzaton apró fogóhálóval vadásznak a táplálékukra. Május, június környékén hagyják el a vizet a szabadvégtagú bábok, szárnyas imágóvá vedlenek, és repülve folytatják útjukat szaporodási céllal. Ez a tömeges jelenség egymásfél hónapig tart, a párzás után a megtermékenyíte petéket a vízbe rakják le a nőstények. A vízfelszínt, több vízirovarhoz hasonlóan, a szemük alsó részével érzékelt vízszintesen poláros fény alapján azonosítják, amit laborkísérletekkel sikerült igazolnunk. Ezt nevezik polarotaxisnak. Miért vonzódnak ennyire az egyetem épületeihez? H.G.: Biofizikus diákjaink s e g í t s é g é v e l k é p a l k o t ó polarimetriával föltérképeztük a csupaüveg épületek polarizációs mintázatait, majd számítógéppel modelleztük, hogy mit is látnak ezekből a tegzesek. A Biológiai Intézetben pedig választásos kísérletekkel vizsgáltuk e rovarok polarizáció-látását. A biofizikai kísérleteink kimutatták, hogy a különböző mesterséges felületek, mint pl. a fekete fóliák, az aszfalt, fényes sötét autókarosszériák gyakran erősebben vízszintesen poláros fényt vernek vissza, mint a vízfelületek, ezzel megtévesztve a v í z i r o va r o k a t, a m e l ye k a lárvafejlődéshez alkalmatlan helyen rakják le petéiket. Ezen erősen és vízszintesen poláros visszavert fény szupernormális ingerként ökológiai csapdába ejti a polarotaktikus vízirovarokat. Mennyiben befolyásolja ez a jelenség a helyi ökoszisztémát? K.Gy.: Mérlegelni kell a pozitív és negatív hatásokat. A tegzesek számára negatív a jelenség, hiszen a populációjukból nagyszámú egyed nem tud szaporodni, s idő előtt elpusztul a petéivel együtt, de e rovarokat fogyasztó madarak szempontjából pozitív, mivel többlet táplálékhoz jutnak. Érdekes volt megfigyelni, hogy a barázdabillegető, a széncinege és a házi veréb melle a jóval nagyobb testű szarkák is ellátoga ak a tegzesrajzás alkalmából a területre, amelyek az ablakok párkányán egyensúlyozva csipegetik le a tegzeseket az ablakokról. Ők a kisebb madarak tojásaira, fiókáira is veszélyt jelentenek, így bonyolódik a helyzet. H.G.: A poláros fényszennyezés fogalma elsősorban a megtéveszte polarotaktikus rovarokra vonatkozik, mivel ezen állatok a szóban forgó antropogén hatásra elpusztulnak. Hogyan derült ki, hogy a böglyök is hasonló látással rendelkeznek? H.G.: 2005 nyarán a kiskunhalasi temetőben azt vizsgáltam, hogy a szitakötők miként viszonyulnak a fényes fekete sírkövekhez. Mértem a sírkövek fénypolarizáló-képességét, és különféle tesztfelületekkel vizsgáltam a temetőbeli szitakötők poláros fényre adott reakcióit. E megfigyelés során véletlenül észrevettem, hogy a szitakötőknek kihelyeze mintafelületekre böglyök is előszerete el szálltak le, s tipikus vízspecifikus viselkedést muta ak. Ekkor kezdtünk gyanakodni, hogy talán a böglyöknek is van polarotaxisuk.

7 K.Gy.: A böglyökről nem annyira közismert, hogy milyen módon kötődnek a természetes vizekhez. A nőstények általában valamilyen vízparti növény levelére rakják petéiket, hogy azokból kikelve a lárvák a vízbe essenek és ott tovább fejlődjenek. A kifejlett nőstény böglyök a táplálkozásuk mia is kapcsolódhatnak a vízhez, mivel élőhelyükön nehéz csak úgy belebotlaniuk az áldozatukba, amelyek vérét szívhatják, ezért sikeresebb stratégiát jelent, ha az itatóhelyeken várnak a gazdaállatra. H.G.: Feltételezésünk szerint a n ő s t é n y b ö g l yö k e l ő s z ö r polarotaxissal vizet keresnek, ahol várakoznak az inni, fürdőzni jövő állatokra, melyekből aztán vért szívhatnak. Mindez tehát egy nem várt mellékterméke lett a temetői szitakötős kísérleteknek. Végül ennek a kutatásnak lett jelentősebb gyakorlati haszna? H.G.: A szakirodalomból megtudtuk közben, hogy milyen komoly problémát okoznak a böglyök. Éppúgy kiveszik a szerepüket a trópusi térségekben a fertőző betegségek terjesztésében, mint a szúnyogok és cecelegyek. Komoly hatással vannak a házi haszonállatokra is: az álla artók régóta tudják, hogy ha egy lovat bögölytámadás ér, izgato á válik, s akár még a lovasát is ledobhatja. A szarvasmarháknál pedig 20-30%-al is csökkenhet a tejés húshozam a bögölyrajzás idején, valamint pl. a sertések körében is a legsúlyosabb fertőzésekért (pl. száj- és körömfájásért) ők a felelősek. Az előbb felsoroltak miatt régóta próbálják valahogyan irtani e rovarokat, de eddig nem nagy sikerrel. A böglyök pozitív polarotaxisának fölfedezését viszont jól lehet hasznosítani, amennyiben p o l a r i z á c i ó s e l ve n m ű k ö d ő bögölycsapdákat fejlesztünk ki. Erre egy Európai Uniós kutatás-fejlesztési pályázatot nyertünk el az idén ősszel, és éppen szabadalmaztatjuk a TabaNOid poláros bögölycsapda technológiát. Egy ipari konzorcium is létesült a termék gyártására, nekünk pedig a következő években az lesz a fő feladatunk, hogy az ELTE kutatóiként folyamatosan teszteljük ezen új bögölycsapdákat. Azért is különleges ez a felfedezés, mivel egy tudományegyetemen általában ritkán születnek a gyakorlatban rögtön és közvetlenül hasznosítható eredmények. A mi esetünkben viszont a kutatást követő pár éven belül már egy konkrét piaci termékről beszélhetünk. Más kártékony rovarok esetében is hatékony a módszer? H.G.: Valószínűleg igen, hiszen újabb és újabb fajokról derül ki, hogy rendelkeznek pozitív polarotaxissal. Legújabban egy izraeli kutatócsoport a kolera baktériumát terjesztő árvaszúnyog faj polarotaxisát vizsgálta a mi módszereinkkel és korábbi kutatási eredményeink alapján, és kiderült, hogy ez az árvaszúnyogfaj is hasonló polarotaxissal rendelkezik, mint a tömegtegzesek és a bögölyök. Az izraeli kutatók a cikkükben kitértek arra is, hogy a jövőben milyen nagy szükség lenne egy speciális poláros szúnyogcsapdára. K.Gy.: A kétszárnyúak rendjén belül vannak más vérszívó és betegségterjesztő csoportok is (pl. pilleszúnyogok, púposszúnyogok, törpeszúnyogok), így a későbbiekben a poláros bögölycsapdáinkat kipróbálhatjuk rajtuk is. A legfrissebb eredmények ebben a hónapban jelennek meg a nemzetközi tudományos sajtóban. Milyen lapokban jelentek meg az eddigi publikációk? H. G. : Te r m é s z e t e s e n m i sem hagyhatjuk figyelmen kívül a nemzetközi porondot, ezért először angolul közöljük a kutatási eredményeinket különféle nemzetközi referált folyóiratokban. A természet polarizációs mintázatairól és a vízhez kötődő rovarok polarizáció-látásáról számos publikációnk jelent meg pl. a Naturwissenschaften, Applied Optics, Vision research és Journal of Experimental Biology folyóiratokban, a poláros fényszennyezésről szóló cikkünk pedig a Frontiers in Ecology and the Environmentben fog hamarosan Lágymányosi portrék 7 megjelenni. A történet egy Naturecikkünkkel indult, amikor Jochen Zeil német kollégámmal együtt sikerült megmagyaráznunk, hogy a kuvaiti sivatagban a szitakötők a polarotaxisuk miatt vonzódnak a fényt erősen és vízszintesen polarizáló fekete kőolajtavakhoz, amikbe aztán belepusztulnak ben jelent meg a Polarized Light in Animal Vision - Polarization Pa erns in Nature című monográfiám, amit a tübingeni Varjú Dezső biofizikus professzorral együ írtam. Mivel oktatók vagyunk, ezért fontosnak érezzük, hogy az angol mellett magyar nyelven is publikáljunk, annak ellenére, hogy ez a nemzetközi tudományos életben nem növeli az ismertségünket. Sokszor mondják, hogy nem érdemes magyarul publikálni, de az első-másodéves hallgatók nagy része még nem tud annyira angolul, hogy ismerje a szakkifejezéseket, ezért praktikusabb nekik magyar cikkeket adni. Ezért az angol publikációinkat magyarra fordítjuk és közreadjuk hazai tudományos ismeretterjesztő lapokban, az Élet és Tudományban, Természet Világában és Fizikai Szemlében, mely utóbbi ke őnél szerkesztőbizo sági tag is vagyok. Végül érdemes megemlíteni, hogy a poláros bögölycsapdánk gyakorlati megvalósítása részben az Élet és Tudományban megjelent ilyen témájú cikkünkre vezethető vissza, amire felfigyelt a Feltalálói és Kutató Központ Szolgáltató K., akikkel most már a konkrét terméken dolgozunk az EU-FP7-es TabaNOid pályázatunk keretében. A poláros bögölycsapdánk híre még a magyar szépirodalomba is bevonult, amennyiben Esterházy Péter Semmi művészet című, idén megjelent könyvében is ír róla. Farkas Ákos Dunai tömegtegzes

8 Felhívás! A Tétékás Nyúz negyedévente megjelenő kulturális melléklete hirdet versenyt egyperces novellák, versek műfajban Műved maximum 1800 karakter legyen! A pályázatokat az címre várjuk.

9 s! z gjelenő klete yperces űfajban! 1800 n! at az ail.com k.

10 10 Itt jár(t)unk Csobbantunk A büfé is kitett magáért: egy jelszóért cserébe befizettük a kasszába elköltésre szánt pénzünket, majd minden fogyasztásnál a jelszó alapján húzták le számlánkról az összeget, a végén pedig felvehe ük a maradékot. Így senkinek nem kelle azzal kísérleteznie, vajon van-e olyan vízálló a magyar forint, mint a román lej... A kínálat is rendben volt: egyből ki is kelle próbálnunk a vödörben kapható Ez odab*sz fantázianevű koktélt. Volt azonban más kísérlet is: a szaunában ülve néhányan kipróbálták, milyen a kályhára öntö sörből származó sörgőz. Az eredmény meglepő: kellemes pirítósillat! Két medence, zene, hangulat, különbusz odavissza, a végeredmény: jövőre visszajövünk! Marci F : C M Ha kifelé jöttök a buliból, akkor is lesz friss péksüteményem! hangzo a Kispesti Uszoda közvetlen szomszédságában található éjjelnappali kedves eladó hölgyének utolsó, visszaváró üzenete a vásárlók felé. Már a környéken is tudnak arról, mi készül az uszoda falain belül. Ez jelzésértékű: az ELTE Nedves Est hagyománnyá vált. Este fél tizenke ő magasságában az utolsó, igaz, nem emeletes, hanem csuklós, de ez az utasokat a legkevésbé sem zavarta a KCSSK és a helyszín közö ingázó különbusz is megérkeze. Addigra már javában zajlott az év legkülönlegesebb bulijaként beharangozo, fröcskölőspancsolós-vízbeugrálós móka. Igaz, valóban egyedi élmény térdig érő vízben, bikinis lányok és fürdőgatyás fiúk tömegében denszelni a pihenést nem ismerő DJ-páros által szolgáltato ritmusra. Lement a Show-hajtás beharangozó előfeladatainak sora is, így mindenki birtokba vehe e a meleg-zenés kisvíznél azért jóval kevésbé populáris nagymedencét is. Aki pedig elunta az elunhatatlan vizes táncot, az beszállhatott a karaokeba. 37. félévfolyam 9. szám november 12.

11 Baktériumok aranybányája Bizonyíték az extraterresztrikus életre Természet-Tudomány-Technika 11 Egy dél-afrikai aranybánya mélyén nemrég felfedezett baktérium, melyet Merész utazónak neveztek el, felvillanyozta az asztrobiológusokat. A baktérium más fajoktól teljesen függetlenül tud élni, és ez a különleges képessége nagyobb esélyt adhat az élet létezésére más bolygókon. A mponengi mikroba A Candidatus Desulforudis A u d a x v i a t o r b a k t é r i u m e g y csoportját fedezték fel nemrég 2,8 kilométer mélyen a Föld ala a délafrikai Mponeng aranybányában. Fény és oxigén nélkül él a 60 Cos környezetben, elszigetelve az élővilágtól. D y l a n C h i v i a n, a kaliforniai Lawrence Berkeley Laboratóriumának kutatója egy folyadékmintában tanulmányozta a géneket, amelyeket azért gyűjtö ek be, hogy azonosítsák a benne élő szervezeteket. A tudósok fel voltak készülve arra, hogy több fajt fedeznek fel, ehelyett azonban a DNS-ek 99,99%-a egy új, eddig ismeretlen b a k t é r i u m f a j t ó l s z á r m a z o t t. A további DNS az érintkezés hatására jelent meg a bányában és a laboratóriumban. Az a tény, hogy ebben a baktériumközösségben csak egy faj található, mikrobiológiai alaptételt borít fel. mondja Carl Pilcher, a NASA Asztrobiológiai Intézetének igazgatója, aki egyébként nem ve részt a Chivian által végze DNSelemzésben. Tulajdonképpen az Indiana és a Princeton Egyetem tudóscsoportja mutatta ki először mikrobák létezését ennek a bányának a mélyén két évvel ezelő. E. O. Wilson biológus azt mondja, hogy a felfedezés olyan jelentős, hogy máris hivatkozni fog rá a biodiverzitással kapcsolatos előadásaiban. A MAGÁNYOS BAKTÉRIUM Az egy fajból álló csoport szinte ismeretlen a mikrobiológiai világban. Ez azt jelenti, hogy az ökoszisztéma egyetlen fajának m i n d e n s z á m á r a s z ü k s é g e s t á p a n y a g o t e g y é l e t t e l e n környezetből kell kivonnia. Elméletileg minden, a Földön található ismert ökoszisztéma, amely nem kedveli a napfényt, a fotoszintézis valamelyik termékét használja. mondja Pilcher. A mélytengeri repedésekben élő közösségek túl mélyen vannak ahhoz, hogy közvetlenül felhasználhassák a napfényt, de a tengerekben oldott oxigénhez amelyet a felszínen található fotoszintetizáló planktonok termelnek hozzá tudnak jutni. Chivian elemzése szerint a D. Audaxviator energiája a környezetében található kőzetek urániumtartalmának hasadásából s z á r m a z i k. O l ya n g é n e k k e l rendelkezik, amelyek kivonják a szenet a feloldo szén-dioxidból, más génjei pedig megkötik a nitrogént, amely ugyancsak a környezetében található kőzetekből származik. A szén és a nitrogén alap-építőkövei az életnek, és a proteinek, valamint az aminosavak felépítéséhez szükségesek. A D. Audaxviator minden olyan génnel rendelkezik, amely az aminosavak előállításához szükséges. A baktérium úgy tudja megvédeni magát a környezeti veszélyektől, hogy endospórákat hoz létre. Ezek kemény burkok, amelyek megvédik a DNS-t és az RNS-t a kiszáradástól, a mérgező vegyszerektől és a táplálékhiány okozta károsodástól. Kis ostora az úszómozgásban segíti a baktériumot. ŐSI EREDET? A más bolygókon lehetséges élettel kapcsolatban felvetődik a kérdés, hogy létezhetnek-e az élő szervezetek függetlenül, anélkül, hogy a Nap bármilyen hatással lenne rájuk. mondja Chivian. A válasz igen, és íme, itt a bizonyíték. Filozófiai szempontból is érdekes tudni, hogy minden, ami szükséges az élethez, egyetlen genomba becsomagolható. Chris McKay, a NASA Ames Kutatóközpontjának munkatársa úgy véli, hogy a D. Audaxviator egy bámulatos felfedezés, és az a fajta élő szervezet, amely fennmaradhat a Mars, illetve a Szaturnusz hatodik legnagyobb holdjának, az Enceladusnak a felszíne ala. Úgy tűnik, hogy a baktérium néhány génje rokon fajoktól öröklődött. Másokat megtaláltak a z a r c h a e á k n á l, a m e l y e g y, a b a k t é r i u m o k t ó l k ü l ö n á l l ó szervezetcsoport. Chivian azt mondja, hogy a D. Audaxviator valószínűleg úgy fejlődö ki, hogy a kőzetek repedésein keresztül lefelé vándorolva horizontális génátadással átvette az archaeák génjeit. A z o x i g é n t n e m t u d j a feldolgozni. teszi hozzá Chivian. Ez arra utal, hogy nem volt kitéve tiszta oxigénnek már hosszú ideje. A víz, amelyben megtalálták a D. Audaxviator fajt, már 3 millió éve nem láto napfényt, és ez utalhat a baktérium korára is. Tulajdonképpen ez a faj arról kapta a nevét, hogy hosszú utat te meg a Föld belseje felé. Verne Gyula Utazás a Föld középpontja felé című regényében Lidenbrock professzor expedíciója egy üzenet hatására történik, amely latinul: Descende, Audax viator et terrestre centrum a inges! vagyis Ereszkedj le, Merész utazó, és juss el a Föld középpontjába! Cseke László

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XL. XXXVIII félévfolyam félévfolyam 9. szám1. szám 2010. április 13. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Újra 5vös 5km 7. oldal Állásbörze

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXVIII. félévfolyam 11. 1. szám 2009. április 29. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre. Elte Tavaszi Kultúrhét. tedd a címlapképet! Az majd. Ez webes PDF-ek gyors készítéséhez kell, ahol nincs

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre. Elte Tavaszi Kultúrhét. tedd a címlapképet! Az majd. Ez webes PDF-ek gyors készítéséhez kell, ahol nincs Tétékás Nyúz XXXVI. félévfolyam, 7. szám http://nyuz.elte.hu 2008. április 2. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Légyszi a középső rétegre Elte Tavaszi Kultúrhét tedd a címlapképet! Az majd

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) 2005. március 16.

Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) 2005. március 16. Tétékás Nyúz XXX. félévfolyam, 5. szám http://nyuz.elte.hu 2005. március 16. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Rendkívüli

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Interjú Nemes-Nagy Józseffel (4-5.) Októberi kari tanács (3.) Gólyabál (14.) 2005. október 26.

Tétékás Nyúz. Interjú Nemes-Nagy Józseffel (4-5.) Októberi kari tanács (3.) Gólyabál (14.) 2005. október 26. Tétékás Nyúz XXXI. félévfolyam, 7. szám http://nyuz.elte.hu 2005. október 26. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Interjú Nemes-Nagy Józseffel (4-5.) Októberi kari tanács (3.) Gólyabál (14.)

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13.

XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Elnöki beszámoló Leköszönés 4. oldal Ösztöndíjak Rövidülnek a határidők 5.

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 2. szám 2013. szeptember 18.

XLVI. félévfolyam 2. szám 2013. szeptember 18. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 2. szám 2013. szeptember 18. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Új tisztségviselők Biológia SZK, Kollégiumi -, Kommunikációs-, Külügyi

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Az Tétékás XL. XXXVIII félévfolyam félévfolyam 4. szám1. szám 2010. 2009. március február 2. 03. Nyúz ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu IV. ELTE Havas Nap 7.oldal Légyszi

Részletesebben

Tétékás Nyúz. 2006. október 18.

Tétékás Nyúz. 2006. október 18. Tétékás Nyúz XXXIII. félévfolyam, 6. szám http://nyuz.elte.hu 2006. október 18. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu 2 A főszerkesztő beszól Energetizálva Némelyek a múlt hét keddre öszszecsődíte

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 10. szám 2013. május 1.

XLVI. félévfolyam 10. szám 2013. május 1. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 10. szám 2013. május 1. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Számos döntés született Elnöki beszámoló 4. oldal Vulkánok egy karnyújtásnyira

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Az ELTETTK ELTETTKHÖK ELTE TTKHÖK HÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu XLII. félévfolyam 12. 1. szám XXXVIII félévfolyam szám 2009. 03. 2011. február május 11. Légyszi a középső rétegre

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 4. szám 2013. március 6.

XLVI. félévfolyam 4. szám 2013. március 6. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 4. szám 2013. március 6. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Adatkezelés, Campusfejlesztés Elnöki bszámoló 5. oldal Létezünk, és igenis

Részletesebben

Tétékás Nyúz. 2006. szeptember 13.

Tétékás Nyúz. 2006. szeptember 13. Tétékás Nyúz XXXIII. félévfolyam, 1. szám http://nyuz.elte.hu 2006. szeptember 13. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu 2 A főszerkesztő beszól Boarding completed A felszállási engedélyt már meg

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXVII. félévfolyam, 3. szám http://nyuz.elte.hu 2008. szeptember 24. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget

Részletesebben

Egyetemi aktualitások (4. oldal) Hírek a Lágymányosi Bajnokságról (10-11. oldal) Harc a malacért (16. oldal)

Egyetemi aktualitások (4. oldal) Hírek a Lágymányosi Bajnokságról (10-11. oldal) Harc a malacért (16. oldal) Tétékás Nyúz Az XLV. félévfolyam 7. szám 2012. október 24. Tétékás Az ELTETTKHÖK TTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Egyetemi aktualitások (4. oldal) Hírek a Lágymányosi Bajnokságról

Részletesebben

Tudományos melléklet (12-13. oldal) Vulkáni szerkezetek (7. oldal) Felhőatlasz (16. oldal)

Tudományos melléklet (12-13. oldal) Vulkáni szerkezetek (7. oldal) Felhőatlasz (16. oldal) Tétékás Nyúz Az XLV. félévfolyam 12. szám 2012. december 5. Tétékás Az ELTETTKHÖK TTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Tudományos melléklet (12-13. oldal) Vulkáni szerkezetek (7. oldal)

Részletesebben

Mivel a nyomda nem nyomtatta ki a Nyúzt, ez az egyetlen módja, hogy eredetiben tekinthessétek meg a lapot.

Mivel a nyomda nem nyomtatta ki a Nyúzt, ez az egyetlen módja, hogy eredetiben tekinthessétek meg a lapot. XXI/7. szám 2000. október 18. Mivel a nyomda nem nyomtatta ki a Nyúzt, ez az egyetlen módja, hogy eredetiben tekinthessétek meg a lapot. Tombol a Nap!... 9. oldal Lopások a TTK-n Sajnálatos módon az elmúlt

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 12. szám 2013. május 15.

XLVI. félévfolyam 12. szám 2013. május 15. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 12. szám 2013. május 15. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Kari Tanács beszámoló Május 8-i ülésről. 4-5. oldal Karrier akadémia Női munkavállalói

Részletesebben

VIZSGAIDŐSZAKI KÜLÖNSZÁM 2012

VIZSGAIDŐSZAKI KÜLÖNSZÁM 2012 Tétékás Nyúz Az XLIV. XXXVIII félévfolyam 14. 1. szám 2012. 2009. június február 6. 03. Tétékás Az ELTETTKHÖK TTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu VIZSGAIDŐSZAKI KÜLÖNSZÁM 2012 A Képviselőválasztás

Részletesebben

2013. nov. AKG-s ma ga zin. 50 Ft

2013. nov. AKG-s ma ga zin. 50 Ft 2013. nov. AKG-s ma ga zin 50 Ft 76 Kutatók éjszakája az AKG-ban 2 Szubjektívmagazin Kiadja az Al ter na tív K öz gaz da s á gi Gim ná zi um Sz ub jek tív Alkotóköre Felelősszerkesztő Ba ra nyai Ist ván

Részletesebben

A hallgatói eskü letétele után Önök az ország egyik legrangosabb intézményének

A hallgatói eskü letétele után Önök az ország egyik legrangosabb intézményének Kedves Elsőéves Hallgatók! A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kara (VIK) Magyarország legjelentősebb képző- és kutatóhelye a villamosmérnöki (BSc, MSc,

Részletesebben

Második olda. Ai 3" ZSEBZSIRAF. Beköszönő A LAP MEGJELENÉSÉT A KARI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKSÉGE TÁMOGATTA. 2003. december

Második olda. Ai 3 ZSEBZSIRAF. Beköszönő A LAP MEGJELENÉSÉT A KARI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKSÉGE TÁMOGATTA. 2003. december T Beköszönő Második olda m q ZSEBZSIRAF 2003. december ^rti"^ n És ismét üdvözlünk, kedves olvasó! vagy sem, de idén sikerült teljesíteni magunkkal szemben támasztott Hiszed-e a saját követelményeket:

Részletesebben

DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZERENCSÉS SZÁM

DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZERENCSÉS SZÁM IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2010 DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZERENCSÉS SZÁM BELSŐSÉGEK Fekete Pálizs Brigitta Regina Légy a szerencséd kovácsa! A szerencse mindenkinek más

Részletesebben

XV. évfolyam, 205. szám. 2013. március 20.

XV. évfolyam, 205. szám. 2013. március 20. XV. évfolyam, 205. szám 2013. március 20. Ajánló Nyelvészetes diákkörök 4-5.oldal ELTE Füvészkert télen-nyáron 8.oldal Kuponon bölcsész szemmel 13.oldal Csináld magad! Húsvétra 17.oldal Színházjegyek olcsóbban

Részletesebben

MENTORKISOKOS 2014. Tanulmányi ügyek... 4. Új törvény új szabályok... 4. Képzési szintek... 5. Kritérium-tárgyak... 6. Finanszírozási formák...

MENTORKISOKOS 2014. Tanulmányi ügyek... 4. Új törvény új szabályok... 4. Képzési szintek... 5. Kritérium-tárgyak... 6. Finanszírozási formák... MENTORKISOKOS 2014. Tartalom Tanulmányi ügyek... 4 Új törvény új szabályok... 4 Képzési szintek... 5 Kritérium-tárgyak... 6 Finanszírozási formák... 6 Hallgatói szerződés... 7 Hallgatói jogviszony... 7

Részletesebben

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével

esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével 2013. december, XVII. évfolyam, 4. szám esőember Még mindig a kongresszusról Nóri története: szegregáltan vagy integráltan? Készségfejlesztés kvíz segítségével William Stillman: Nem a gólya hozza... Szexualitás

Részletesebben

Kedves Gólyák! A tartalomból SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG BEKÖSZÖNTÛ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR.

Kedves Gólyák! A tartalomból SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG BEKÖSZÖNTÛ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR. BEKÖSZÖNTÛ Kedves Gólyák! Ismét itt a szeptember, a tanulás kezdete. Mégis teljesen új érzésekkel léptek be egy teljesen új iskolába, környezetbe. Minden ismeretlen számotokra egyelõre, de hála a Gólyatábornak

Részletesebben

TARTALOM. Kaposi László. Kıkút utca 12 Kunné Darók Anikó. Az ösvény, amely az erdın átvezet 15 (KL) Jelentıségteljes cselekvés 17 Hajós Zsuzsa

TARTALOM. Kaposi László. Kıkút utca 12 Kunné Darók Anikó. Az ösvény, amely az erdın átvezet 15 (KL) Jelentıségteljes cselekvés 17 Hajós Zsuzsa dpm drámapedagógiai magazin a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája DPM 41 2011/1. szám TARTALOM Öt görög dögönyöz? 2 Bethlenfalvy Ádám Felkészülés a nevelési feladatokra 5 Trencsényi László Drámajáték

Részletesebben

Főszerkesztői köszöntő

Főszerkesztői köszöntő Főszerkesztői köszöntő Kedves Olvasóink! Minden kezdet nehéz. Az új tanév kezdetét vette Úgy vélem, hogy a konklúziót mindenki le tudja vonni. Remélem, hogy nyáron mindenki kipihente magát és sikerült

Részletesebben