Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tétékás Nyúz. Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is"

Átírás

1 Tétékás Nyúz XXXVII. félévfolyam, 9. szám november 12. Az ELTE TTK HÖK hetilapja Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Ez webes PDF-ek gyors készítéséhez kell, ahol nincs há ér a többi oldalon, de címlapot azért szeretnénk Poláros fényszennyezés Horváth Gábor és Kriska György felfedezése 6-7. oldal

2 2 A főszerkesztő nadrágszéle Hétköznapi hősök Itt élnek köztünk. Részei a mindennapjainknak, gyakran mégsem vesszük észre őket. D o l g o z n a k, é s m u n k á j u k eredményeként nekünk csak a feladatunkra kell koncentrálnunk. Eljátszottam a gondolattal, mi lenne velünk nélkülük: Sétálok a villamostól az Északi tömb felé. A gazzal, és felgereblyézetlenül szétterülő lehullott őszi levéllel borított Egyetemisták parkjára pillantok, miközben macskaügyességgel igyekszem kikerülni a széttört üvegszilánkokat, a szemetet, az aszfaltra folyt alkohol- és egyéb foltokat. Tartalomjegyzék Egy papírzsebkendőt dobnék a lépcső mellett álló kukába, de sem kuka, sem lépcső nincs: Nápolyt idéző, émelyítő szeméttorony lepi el mindkettőt. Belépek az épületbe, a portásfülke helyén a csupasz falat találom, az előtérben pedig eltévedt gólyák hada, illetve a tanszékekről zsákmányolt laptopokkal és projektorokkal a hónuk alatt lófráló tolvajok keresik a be- és kiutat. A ruhatár felé veszem az irányt: a ruhatáros nénik, mintha soha nem is léteztek volna, eltűntek, a pult mögött pedig szabad a vásár: mindenki viszi azt a kabátot, amelyik megtetszik neki. A folyosón lépten-nyomon szemétkupacok és ragacsos kosz, az egész épületben sehol nem lehet ételt kapni, a büfék ugyanis zárva állnak, némelyik betört ablakkal. A megrökönyödésem A főszerkesztő nadrágszéle (Hétköznapi hősök)...2 Kar (Indexhamisítás felsőfokon)...3 MA (Mester tanárt képzünk) Lágymányosi portrék (Poláros csillogás) Faliújság I jártunk (Csobbantunk)...10 Természet-Tudomány-Technika (Baktériumok aranybányája)...11 Helyvektor (Instant)...12 Főzőcske (Chili-imádók, figyelem!)...12 Cooltér (In memoriam Bálint Ágnes)...13 Négyeshatos (Ez egyszerűen Szemétség! 2.)...13 Mozizóna (Zuhanás, Immigrants - Jóska menni Amerika)...14 Belszíni fejtés (Ikrek)...15 Happy End (Zászlóshajó Álomhajó?)...16 leküzdése végett benyitok a mosdóba egy korty vízért, de az arcomba csapó áporodott bűz hatására inkább kimenekülök az omladozó épületből. Ki tud ilyen körülmények között tanulni? Hogy mégsem ez a helyzet, azt Nekik köszönhetjük. Becsüljük meg a hétköznapi hőseinket. Boldizsár Márton főszerkesztő Felhívás! A Tétékás Nyúz negyedévente megjelenő kulturális melléklete hirdet versenyt egyperces novellák, versek műfajban! Műved maximum 1800 karakter legyen! A pályázatokat az címre várjuk. Tétékás Nyúz, XXXVII. félévfolyam, IX. szám. Kiadja az ELTE TTK HÖK. Felelős kiadó: Jancsó Tamás, a HÖK elnöke. Vezetőszerkesztő: Boldizsár Márton. 37. félévfolyam 9. szám november 12. Főszerkesztő: Boldizsár Márton. Tördelőszerkesztő: Felhő. Olvasószerkesztők: dűne, Horváth G. R.. Rovatvezetők: Tibor (Négyeshatos), Csilla (Külszíni fejtés), Csicseriboró (Cooltér), Ákos (Természet-tudomány-technika), Csanna (Lágymányosi portrék), Marci (Sport), tajmi (Főzőcske), László (Helyvektor), hlk (Mozizóna, Mondok egy ). Honlap: h p://nyuz.elte.hu. Telefon: , lapzárta után /1819. Fax: Lapzárta: péntek Készült a T-mart nyomdában 1700 példányban. A Nyúz a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület tagja.

3 Indexhamisítás felsőfokon Távozzunk az egyetemről gyorstalpaló Ha azt gondolod, hogy legkönnyebben úgy tudod magad kirúgatni innen, hogy nem tanulsz, akkor nagyon tévedsz. Hosszú, kitartó munka, elszalaszto UV-k, félévek során újra fölve tárgyak... Mind-mind hiábavaló idő, és energiapocsékolás. Hamisíts indexet! Elég egy oktatói aláírás, egy odabiggyeszte jegy. Miért? A T O - n a z e l s ő a d a n d ó alkalommal észreveszik, utána gyors levélváltás a Dékán úrral, amiről egy levelet kapsz, és jó esetben nyolc napon belül találkozunk egy fegyelmi tárgyaláson. I rövid beszélgetés után végre megkapod a jó hírt. Ha nem fellebbezel, a papírmunkát gyorsan elvégezzük, és már mehetsz is. Jelen sorok szerzője a Kari Hallgatói Fegyelmi Bizo ság tagja, immár két éve. Ügyeink túlnyomó többsége indexhamisítás, jóllehet, a bizo ság feladata mindennemű fegyelmi ügy, azaz egy egyetemi szabály megsértésekor elkövetett fegyelmi vétség kivizsgálása, és a javasolt büntetés megítélése a bizo ság hatáskörébe tartozik. Az indexhamisítás ugyanakkor nem egy egyszerű szabályszegés, hanem büntetőjogi cselekmény. Az index okirat. Elmondja ezt a Tanulmányi Osztály előadója a beiratkozáskor, a Hallgatói Önkormányzat a levelezőlistákon. Ennek ellenére s z i n t e h a vo n t a e l ő k e r ü l n e k újabb illetéktelen bejegyzések a leckekönyvben. Természetesen a vétségnek különböző fokozatai vannak. A legsúlyosabb, ha valaki nem valós jegyet ír be. Az ilyenért a bizottság azonnali kicsapást javasol a dékánnak, aki a tényleges döntéseket hozza. Ilyenre is volt már példa, ami azért is érthetetlen a bizottság tagjai számára, mert ma már minden jegyet az ETR-ben rögzítenek az oktatók, illetve a jegyek a vizsgalapon is szerepelnek. Így az ilyen típusú csalásokra nagyon könnyen fény derül. Enyhébb, de ugyanúgy okirat-hamisító eset, ha a hallgató lustaságból nem keresi föl az oktatót, hogy jegyét az indexbe beírassa, a félévet aláírattassa, és maga végzi el a bejegyzést. A vétség enyhébb, így a javasolt büntetés is, de a cselekmény maga ugyanolyan o k i r a t - h a m i s í t á s. S o k s z o r emlegete kifogás ilyenkor, hogy az oktató nincsen benn, nem lehet megtalálni stb. Ez olykor megmosolyogtató helyzeteket teremt, amikor a nevezett oktató a bizottságban ül, netán egy kollégájáról van szó, akiről tudja, hogy mennyit van a szobájában. Olykor azonban, egy külsős oktató, óraadó esetén valóban előfordul, hogy nem lehet őt elérni. Ilyenkor, vagy bármely más akadályoztatás esetén tanszékvezetője, és csakis a tanszékvezető jogosult arra, hogy jegyet beírjon. Hogyan? Az eljárás rendjére, mint minden fegyelmi ügyben az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete (becenevén Hallgatói Követelményrendszer) XI. fejezete ad útmutatást. Amint az a fenti példában láthattuk, az eljárást a dékán kezdeményezi, aki egyébként később a büntetést is (például megrovást) foganatosítja. Rajta kívül a rektor, más kari vezetők illetve kollégiumi ügyekben a kollégiumi főigazgató teheti ezt meg. Ezután az ügy a Kari Hallgatói Fegyelmi Testület elnöke elé kerül, aki a testület egy oktató és egy hallgató tagjából bizottságot hoz létre. A testület oktató tagjait a Kar tanácsa választja meg három évre, a hallgatói tagokat a HÖK Alapszabályának megfelelően az Önkormányzat Küldö gyűlése választja, szokásjog alapján szakterületenként, egy évre. Kar 3 A testületnek nagyszámú tagja van, de a gyakorlatban ugyanaz a rutinos bizottság ül össze, amely csak három hónapnál nem régebbi ügyekben, az eljárást egy hónapon belül lefolytatva kell, hogy dolgozzon. A tárgyalásról a hallgatót írásban, legalább nyolc nappal elő e értesíteni kell. Ezen a megjelenés nem kötelező, de lehet akár meghatalmazott útján, esetleg jogi képviselővel is részt venni rajta. A tárgyalás nyilvános része után, ahol az eljárás alá vont hallgatót, tanúkat kérdez ki, a bizottság visszavonul és döntést, fegyelmi határozatot hoz, amelyet ismertet a hallgatóval is, akinek ezután joga van a főtitkárhoz f e l l e b b e z é s s e l f o l y a m o d n i. A határozat alól a dékánnak joga van mentesíteni a hallgatót. A büntetés már említett módon változatos lehet, a megrovástól, szigorú megrovástól a ju atás (ösztöndíj) megvonáson át a tanulmányok átmeneti, vagy végleges (3 évig szóló) felfüggesztéséig. Az eljárásról gondos dokumentáció, a tárgyalásról pedig jegyzőkönyv készül, amelyet az érinte ek megkapnak. Szubjektív Ma már az index mondhatni egy teljesen fölösleges papírdarab. Vannak egyetemek, ahol már nem is létezik. A testület nemcsak tisztességben megőszült tagjai, hanem például jómagam is alig várjuk, azt a napot, amikor a leckekönyv örökre a múlté lesz. A kinyomtato, beragaszto lapok már így is vagy komikussá vagy érthetetlenné teszik ennek az idejemúlt füzetecskének ha jobban tetszik okiratnak a létezését. De addig is munkát ad nekünk, a bizottság tagjainak, hogy olykor nyomozósat, olykor ügyvédeset, olykor népnevelőt játszhassunk, a hallgatóknak pedig egyedülálló lehetőséget arra, hogy a legrövidebb úton hagyhassák el intézményünk falait. Szenes Áron doktorandusz, a Fegyelmi Bizo ság tagja

4 4 MA Mester tanárt képzünk Amit a tanári Mesterszakról tudni lehet A múlt heti számban olvashattatok a Matematika Intézet mesterszakjairól. A tanárképzés ebből a cikkből kimaradt, mivel a bolognai reform keretében az ország tanárképzési rendszere teljesen megújul. Következő év szeptemberében indul az első tanári MA szak különféle szakterületi modulokkal. Az új felsőoktatási képzési rendszerben tanári szakképze séget csak mesterképzésben, az egyetlen és egységes tanári mesterszakon lehet szerezni. A tanári mesterszakot az alapképzési (BA/BSc) szakon végze tanulmányok alapozzák meg, mind a szakterületi, mind a pedagógiaipszichológiai tanulmányok esetében. Ha tehát tanári mesterszakra szeretnél jelentkezni, már az alapképzésben is ezt figyelembe véve kell szervezned tanulmányaidat. Van azonban lehetőség a korábban szerzett diploma, tanári képesítés után is jelentkezni a tanári mesterszakra ez esetben a szak moduláris szerkezete, teljesítendő volumene eltérő lehet. HONNAN ÉS HOGYAN JELENTKEZHETEK TANÁRI MESTERSZAKRA? Ha BSc/BA képzés elvégzése után szeretnél tanári MA-ra jelentkezni, két szakterületi modulra kell jelentkezned, egy elsőre és egy másodikra ez utóbbi lehet egy másodikként választott első szakképesítés is, vagy egy SPM (speciális pedagógiai modul). A modulok bármilyen variációban, szabadon társíthatók, azonban két kizárólag második szakképze séget eredményező modul csak akkor társítható, ha a jelentkezőnek va n m á r e g y ( e l s ő ) t a n á r i szakképze sége. Egy szakterületi modulra is jelentkezhetnek azok, akiknek korábbi, egyetemi vagy főiskolai szintű tanári végze ségük van. Az alapképzésben szerzett oklevéllel csak az jelentkezhet, aki elvégezte a 10 kredites, pedagógiaipszichológiai alapozó modult, továbbá az első tanári szakképze ség 37. félévfolyam 9. szám november 12. esetében a megfelelő alapképzési szakot, annak 110 kredites törzsanyagát, illetve a második tanári szakképze ség esetében a megfelelő alapképzési szak 50 kredites tanári minor modulját. Az 50 kredites minor nem szükséges az SPM-ekre történő jelentkezéshez. A s z a k t e r ü l e t i m o d u l o k sajátossága, hogy első vagy második tanári szakképzettségre készítenek föl. Minden első szakképzettséget lehet második szakképzettségnek is választani, de vannak kizárólag másodikként elvégezhető szakképzettségek is. Kizárólag második szakképze séget e r e d m é n y e z ő m o d u l o k a következők: filozófiatanár, nyelvés beszédfejlesztő tanár, valamint az SPM-ek, az andragógus tanár, a család- és gyermekvédő tanár, a játék- és szabadidő-szervező tanár és a multikulturális nevelés tanára. Ezekre vagy egy első szakképzettséget eredményező modul mellé, vagy egy már meglévő tanári szakképzettség birtokában lehet jelentkezni. HOGYAN SZÁMÍTJÁK A FELVÉTELI PONTJAIMAT? MIK A FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK? A felvételi eljárás során összesen 100 pont szerezhető. Ez három részből tevődik össze. Maximálisan 60 pont szerezhető a megfelelő BSc major szakos tanulmányok, illetve felvételi alapján (40 hozo pont és 20 pont a felvételi vizsga, részleteket lásd a mellékelt táblázatban), legfeljebb 30 pont a pedagógiapszichológia modulra (20 pont a 10 kredites ped-pszi modul, 10 pont motivációs levél) és maximálisan 10 plusz pont szerezhető a kötelezőn túli további nyelvvizsgákért, szakmai versenyeken elért eredményekért, illetve hátrányos helyzetért. A második szakképzettségből az alapképzés után jelentkezők számára előreláthatólag kötelező szakmai alkalmassági vizsga lesz. Ennek eredménye pontértékben nem, de a megfelelt / nem felelt meg minősítéssel beleszámít a felvételi eredményébe. A szakmai alkalmassági vizsga anyaga a jelentkező által elvégze, a második szakképzettség megszerzését előkészítő 50 kredites ismereteken alapszik, illetve az SPM-ek esetében az arra irányuló motiváltságot és tudást vizsgálja. A hozott pontokat eltérően számítják a korábbi rendszerű főiskolai képzés, valamint egyetemi végze ség esetében. HOL LESZ AZ ALAPKAROM? MELYIK KARRA KELL A JELENTKEZÉST BENYÚJTANI? Mivel a tanárszakot a Pedagógiai és Pszichológiai Kar indítja, jelentkezésedet is oda kell leadnod. Miután felve ek a tanári mesterszakra alapkart kell választanod, azaz a szakod moduljaiért felelős karok közül ki kell választanod azt, hogy melyik kar tanulmányi osztálya intézze az ügyeidet. Ha mégsem választanál magadnak alapkart a megfelelő határidőn belül, akkor ha a két szakterületi modulodat ugyanaz a kar gondozza (pl. TTK), akkor alapkarod ez a kar lesz (TTK), ha különböző karok szakterületi moduljaira jelentkeztél akkor pedig a PPK. MILYEN TANÍTÁSI GYAKORLATOK LESZNEK? A tanítási gyakorlat jelentőségének növelése fontos célkitűzése az új rendszerű tanárképzésnek. A gyakorlat megszerzése három lépcsőn keresztül történik. Az első lépcső a 40 kredites pedagógia-pszichológia modul részét képezi. Főleg az iskolai és oktatási feladatok megismerésére irányuló foglalkozások valamint önálló képességfejlesztő kurzusok formájában történik. Erre épül a szaktárgyi tanítási

5 gyakorlat, amely során vezetőtanár segítségével megismerkedsz tanári munkával és tapasztalatot gyűjthetsz a szaktárgya(i)d tanításában. Végül pedig egy egész féléves önálló, 30 kredit értékű tanítási gyakorlaton kell részt venned. Ennek során ötvöznöd kell a korábban elsajátított pedagógiai szakmai és módszertani ismereteket, valamint mentortanár irányítása mellett részt kell venned egy közoktatási intézmény oktatási tevékenységében. Az önálló tanítási gyakorlat megkezdésének előfeltétele a pedagógia-pszichológia szigorlat megszerzése. MIKET KELL ELVÉGEZNEM, HOGY TANÁRI MESTERDIPLOMÁT KAPJAK? HÁNY KREDITET KELL SZEREZNEM? Az öt félév ala 150 kreditet kell elvégezni. Ebből TTK-TTK és TTK- IK-s szakpárok esetében az első szakképze ségből (korábbi major) 30 kredit, második szakképze ségből (minor) 50 kredit kell. Egyéb párosítás esetében kreditet kell megszerezni a különböző szakterületek tanegységeiből. A fennmaradó 70 kreditből 40-et tesz ki a tanári pedagógiap s z i c h o l ó g i a m o d u l, a z utolsó féléves önálló szakmai gyakorlat pedig 30 kreditet ér. A nem alapszakról érkezőkre más kreditszámok vonatkoznak. HÁNY SZAKDOLGOZATOT KELL ÍRNOM? Egy szakdolgozatot kell készíteni két tanári szakképze ség esetén is. A szakdolgozat 5 kreditet ér. A tanári szakdolgozatnak két összetevője van: a vezetőtanár irányításával végze MA 5 tanítási gyakorlat tapasztalatainak rendszeres összegzése (portfólió), v a l a m i n t a t a n u l m á n y n a k tükröznie kell, hogy képes vagy a szakmai témát szakmódszertani, neveléstudományi és pszichológiai ismereteidre támaszkodva az alapés középfokú oktatás szintjeinek, illetve a szakképzés vagy a felnő oktatás céljainak megfelelően kidolgozni. HÁNY NYELVVIZSGA KELL? A mesterfokozat megszerzéséhez á l l a m i l a g e l i s m e r t l e g a l á b b középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges. Tehát a BSc/BA diplomához szükséges nyelvvizsga elegendő a mesterképzésben is. Lakó Viktória A Természettudományi Kar tanári moduljainak felvételi pontszámítása SZAKTERÜLETI MODUL MEGNEVEZÉSE Biológia tanár Fizika tanár Földrajz tanár Kémia tanár Környeze an tanár Matematika tanár HOZOTT PONTOK (MAX. 20 PONT) Alapképzésről érkezőknek: (Szakdolgozat+Záróvizsgajegy) 2; egészre kerekítve Főiskolai biológiatanári diploma birtokában: 4 Diplomajegy Biológus MSc vagy azzal ekvivalens osztatlan képzésben szerze diploma birtokában: (Szakdolgozat+Záróvizsgajegy) 2; egészre kerekítve Alapképzésről érkezőknek: 2 Záróvizsgajegy+2 (kreditekkel súlyozo átlag); egészre kerekítve 2 Záróvizsgajegy+2 (kreditekkel súlyozo átlag); egészre kerekítve Főiskolai szintű földrajztanári, illetve földrajz vagy földtudomány mesterszakon szerze nem tanári szakképze ség esetén: 4 Diplomajegy Alapképzésről érkezőknek: 2 Záróvizsgajegy+ 2 (kreditekkel súlyozo átlag); egészre kerekítve Főiskolai szintű kémiatanári szakképze ség esetén, valamint főiskolai vagy egyetemi szakképze ség esetén, amely során legalább 50 a szakterület által elfogado kémiai kredit megszerzése igazolható: 4 Diplomajegy (Szakdolgozat+Záróvizsgajegy) 2; egészre kerekítve 2 Záróvizsgajegy+2 (kreditekkel súlyozo átlag); egészre kerekítve SZERZETT PONTOK (MAX. 40 PONT) Szóbeli vizsga: felvételi beszélgetés, kompetenciavizsgálat. Tematikája a biológia BSc tanári szakirány záróvizsga-tematikája. További információk: h p://bio.elte.hu/ Szóbeli vizsga: az ELTE fizika BSc záróvizsga tematikája. További információk: h p://fizika. elte.hu Szóbeli vizsga: az ELTE TTK földrajz BSc záróvizsga-tematikája. Szóbeli vizsga: az ELTE TTK kémia BSc záróvizsga-tematikája. További információk: h p:// Szóbeli vizsga: az ELTE TTK környeze an BSc záróvizsga-tematikája. További információk: h p://ion.elte.hu/kornyeze an Szóbeli vizsga: Követelmény az ELTE TTK matematika alapszak tanári szakirányának záróvizsga-tematikája. További információk:

6 6 Poláros csillogás Lágymányosi portrék Beszélgetés Kriska György biológussal és Horváth Gábor biofizikussal Új fogalmat vezetnek be a napokban a hazai és nemzetközi tudományos körökben; az antropogén eredetű poláros fényszennyezést. Horváth Gábor és Kriska György F : F Á Részben az ELTE TTK Északi épületénél minden májusban rajzó dunai tömegtegzesek hada adta azt a kutatási ötletet, amelynek eredménye pár év múlva akár több millió ember életén is segíthet, szerte a világon. Erről a jelentős tudományos felfedezésről fagga uk ezen a héten Kriska Györgyöt és Horváth Gábort. Hogyan ismerték meg egymást? K.Gy.: Egy speciálkollégiumot hirdettem meg tanársegédként a hallgatóknak Az édesvizek élete címmel, de nagy meglepetésemre az akkor már a polarizáció-látás kutatásában nemzetközileg elismert Horváth Gábor is megjelent a kurzuson, mivel régóta érdekelték a vízirovarok. Milyen apropóból indult ki a kutatás? K. G y. : A l á g y m á n y o s i beköltözés előtt is a kutatásaink egy része a vízirovarok fénypolarizációalapú vízkeresésének vizsgálatát célozta meg, s mióta itt dolgozunk, m i n d e n é v b e n f i g y e l m e s e k lettünk e kis vízirovarok ismételt tömegrajzására. Mivel a szobák bukóablakainak egy része nyitva szokott lenni, közvetlenül is megtapasztaltuk, hogy mennyi tegzes pusztul el a laboratóriumok ablakaiban. H.G.: A jelenség közismert lett az egyetem területén, de senki nem tudta megmagyarázni, ezért kezdtük a kutatást. Mondhatjuk, hogy a téma házhoz jött. Mit érdemes tudni a dunai tömegtegzesekről? 37. félévfolyam 9. szám november 12. K. G y. : A m o l y l e p k é k h e z hasonló rovarok lárvái igen nagy számban élnek a Dunában. A vízben, az aljzaton apró fogóhálóval vadásznak a táplálékukra. Május, június környékén hagyják el a vizet a szabadvégtagú bábok, szárnyas imágóvá vedlenek, és repülve folytatják útjukat szaporodási céllal. Ez a tömeges jelenség egymásfél hónapig tart, a párzás után a megtermékenyíte petéket a vízbe rakják le a nőstények. A vízfelszínt, több vízirovarhoz hasonlóan, a szemük alsó részével érzékelt vízszintesen poláros fény alapján azonosítják, amit laborkísérletekkel sikerült igazolnunk. Ezt nevezik polarotaxisnak. Miért vonzódnak ennyire az egyetem épületeihez? H.G.: Biofizikus diákjaink s e g í t s é g é v e l k é p a l k o t ó polarimetriával föltérképeztük a csupaüveg épületek polarizációs mintázatait, majd számítógéppel modelleztük, hogy mit is látnak ezekből a tegzesek. A Biológiai Intézetben pedig választásos kísérletekkel vizsgáltuk e rovarok polarizáció-látását. A biofizikai kísérleteink kimutatták, hogy a különböző mesterséges felületek, mint pl. a fekete fóliák, az aszfalt, fényes sötét autókarosszériák gyakran erősebben vízszintesen poláros fényt vernek vissza, mint a vízfelületek, ezzel megtévesztve a v í z i r o va r o k a t, a m e l ye k a lárvafejlődéshez alkalmatlan helyen rakják le petéiket. Ezen erősen és vízszintesen poláros visszavert fény szupernormális ingerként ökológiai csapdába ejti a polarotaktikus vízirovarokat. Mennyiben befolyásolja ez a jelenség a helyi ökoszisztémát? K.Gy.: Mérlegelni kell a pozitív és negatív hatásokat. A tegzesek számára negatív a jelenség, hiszen a populációjukból nagyszámú egyed nem tud szaporodni, s idő előtt elpusztul a petéivel együtt, de e rovarokat fogyasztó madarak szempontjából pozitív, mivel többlet táplálékhoz jutnak. Érdekes volt megfigyelni, hogy a barázdabillegető, a széncinege és a házi veréb melle a jóval nagyobb testű szarkák is ellátoga ak a tegzesrajzás alkalmából a területre, amelyek az ablakok párkányán egyensúlyozva csipegetik le a tegzeseket az ablakokról. Ők a kisebb madarak tojásaira, fiókáira is veszélyt jelentenek, így bonyolódik a helyzet. H.G.: A poláros fényszennyezés fogalma elsősorban a megtéveszte polarotaktikus rovarokra vonatkozik, mivel ezen állatok a szóban forgó antropogén hatásra elpusztulnak. Hogyan derült ki, hogy a böglyök is hasonló látással rendelkeznek? H.G.: 2005 nyarán a kiskunhalasi temetőben azt vizsgáltam, hogy a szitakötők miként viszonyulnak a fényes fekete sírkövekhez. Mértem a sírkövek fénypolarizáló-képességét, és különféle tesztfelületekkel vizsgáltam a temetőbeli szitakötők poláros fényre adott reakcióit. E megfigyelés során véletlenül észrevettem, hogy a szitakötőknek kihelyeze mintafelületekre böglyök is előszerete el szálltak le, s tipikus vízspecifikus viselkedést muta ak. Ekkor kezdtünk gyanakodni, hogy talán a böglyöknek is van polarotaxisuk.

7 K.Gy.: A böglyökről nem annyira közismert, hogy milyen módon kötődnek a természetes vizekhez. A nőstények általában valamilyen vízparti növény levelére rakják petéiket, hogy azokból kikelve a lárvák a vízbe essenek és ott tovább fejlődjenek. A kifejlett nőstény böglyök a táplálkozásuk mia is kapcsolódhatnak a vízhez, mivel élőhelyükön nehéz csak úgy belebotlaniuk az áldozatukba, amelyek vérét szívhatják, ezért sikeresebb stratégiát jelent, ha az itatóhelyeken várnak a gazdaállatra. H.G.: Feltételezésünk szerint a n ő s t é n y b ö g l yö k e l ő s z ö r polarotaxissal vizet keresnek, ahol várakoznak az inni, fürdőzni jövő állatokra, melyekből aztán vért szívhatnak. Mindez tehát egy nem várt mellékterméke lett a temetői szitakötős kísérleteknek. Végül ennek a kutatásnak lett jelentősebb gyakorlati haszna? H.G.: A szakirodalomból megtudtuk közben, hogy milyen komoly problémát okoznak a böglyök. Éppúgy kiveszik a szerepüket a trópusi térségekben a fertőző betegségek terjesztésében, mint a szúnyogok és cecelegyek. Komoly hatással vannak a házi haszonállatokra is: az álla artók régóta tudják, hogy ha egy lovat bögölytámadás ér, izgato á válik, s akár még a lovasát is ledobhatja. A szarvasmarháknál pedig 20-30%-al is csökkenhet a tejés húshozam a bögölyrajzás idején, valamint pl. a sertések körében is a legsúlyosabb fertőzésekért (pl. száj- és körömfájásért) ők a felelősek. Az előbb felsoroltak miatt régóta próbálják valahogyan irtani e rovarokat, de eddig nem nagy sikerrel. A böglyök pozitív polarotaxisának fölfedezését viszont jól lehet hasznosítani, amennyiben p o l a r i z á c i ó s e l ve n m ű k ö d ő bögölycsapdákat fejlesztünk ki. Erre egy Európai Uniós kutatás-fejlesztési pályázatot nyertünk el az idén ősszel, és éppen szabadalmaztatjuk a TabaNOid poláros bögölycsapda technológiát. Egy ipari konzorcium is létesült a termék gyártására, nekünk pedig a következő években az lesz a fő feladatunk, hogy az ELTE kutatóiként folyamatosan teszteljük ezen új bögölycsapdákat. Azért is különleges ez a felfedezés, mivel egy tudományegyetemen általában ritkán születnek a gyakorlatban rögtön és közvetlenül hasznosítható eredmények. A mi esetünkben viszont a kutatást követő pár éven belül már egy konkrét piaci termékről beszélhetünk. Más kártékony rovarok esetében is hatékony a módszer? H.G.: Valószínűleg igen, hiszen újabb és újabb fajokról derül ki, hogy rendelkeznek pozitív polarotaxissal. Legújabban egy izraeli kutatócsoport a kolera baktériumát terjesztő árvaszúnyog faj polarotaxisát vizsgálta a mi módszereinkkel és korábbi kutatási eredményeink alapján, és kiderült, hogy ez az árvaszúnyogfaj is hasonló polarotaxissal rendelkezik, mint a tömegtegzesek és a bögölyök. Az izraeli kutatók a cikkükben kitértek arra is, hogy a jövőben milyen nagy szükség lenne egy speciális poláros szúnyogcsapdára. K.Gy.: A kétszárnyúak rendjén belül vannak más vérszívó és betegségterjesztő csoportok is (pl. pilleszúnyogok, púposszúnyogok, törpeszúnyogok), így a későbbiekben a poláros bögölycsapdáinkat kipróbálhatjuk rajtuk is. A legfrissebb eredmények ebben a hónapban jelennek meg a nemzetközi tudományos sajtóban. Milyen lapokban jelentek meg az eddigi publikációk? H. G. : Te r m é s z e t e s e n m i sem hagyhatjuk figyelmen kívül a nemzetközi porondot, ezért először angolul közöljük a kutatási eredményeinket különféle nemzetközi referált folyóiratokban. A természet polarizációs mintázatairól és a vízhez kötődő rovarok polarizáció-látásáról számos publikációnk jelent meg pl. a Naturwissenschaften, Applied Optics, Vision research és Journal of Experimental Biology folyóiratokban, a poláros fényszennyezésről szóló cikkünk pedig a Frontiers in Ecology and the Environmentben fog hamarosan Lágymányosi portrék 7 megjelenni. A történet egy Naturecikkünkkel indult, amikor Jochen Zeil német kollégámmal együtt sikerült megmagyaráznunk, hogy a kuvaiti sivatagban a szitakötők a polarotaxisuk miatt vonzódnak a fényt erősen és vízszintesen polarizáló fekete kőolajtavakhoz, amikbe aztán belepusztulnak ben jelent meg a Polarized Light in Animal Vision - Polarization Pa erns in Nature című monográfiám, amit a tübingeni Varjú Dezső biofizikus professzorral együ írtam. Mivel oktatók vagyunk, ezért fontosnak érezzük, hogy az angol mellett magyar nyelven is publikáljunk, annak ellenére, hogy ez a nemzetközi tudományos életben nem növeli az ismertségünket. Sokszor mondják, hogy nem érdemes magyarul publikálni, de az első-másodéves hallgatók nagy része még nem tud annyira angolul, hogy ismerje a szakkifejezéseket, ezért praktikusabb nekik magyar cikkeket adni. Ezért az angol publikációinkat magyarra fordítjuk és közreadjuk hazai tudományos ismeretterjesztő lapokban, az Élet és Tudományban, Természet Világában és Fizikai Szemlében, mely utóbbi ke őnél szerkesztőbizo sági tag is vagyok. Végül érdemes megemlíteni, hogy a poláros bögölycsapdánk gyakorlati megvalósítása részben az Élet és Tudományban megjelent ilyen témájú cikkünkre vezethető vissza, amire felfigyelt a Feltalálói és Kutató Központ Szolgáltató K., akikkel most már a konkrét terméken dolgozunk az EU-FP7-es TabaNOid pályázatunk keretében. A poláros bögölycsapdánk híre még a magyar szépirodalomba is bevonult, amennyiben Esterházy Péter Semmi művészet című, idén megjelent könyvében is ír róla. Farkas Ákos Dunai tömegtegzes

8 Felhívás! A Tétékás Nyúz negyedévente megjelenő kulturális melléklete hirdet versenyt egyperces novellák, versek műfajban Műved maximum 1800 karakter legyen! A pályázatokat az címre várjuk.

9 s! z gjelenő klete yperces űfajban! 1800 n! at az ail.com k.

10 10 Itt jár(t)unk Csobbantunk A büfé is kitett magáért: egy jelszóért cserébe befizettük a kasszába elköltésre szánt pénzünket, majd minden fogyasztásnál a jelszó alapján húzták le számlánkról az összeget, a végén pedig felvehe ük a maradékot. Így senkinek nem kelle azzal kísérleteznie, vajon van-e olyan vízálló a magyar forint, mint a román lej... A kínálat is rendben volt: egyből ki is kelle próbálnunk a vödörben kapható Ez odab*sz fantázianevű koktélt. Volt azonban más kísérlet is: a szaunában ülve néhányan kipróbálták, milyen a kályhára öntö sörből származó sörgőz. Az eredmény meglepő: kellemes pirítósillat! Két medence, zene, hangulat, különbusz odavissza, a végeredmény: jövőre visszajövünk! Marci F : C M Ha kifelé jöttök a buliból, akkor is lesz friss péksüteményem! hangzo a Kispesti Uszoda közvetlen szomszédságában található éjjelnappali kedves eladó hölgyének utolsó, visszaváró üzenete a vásárlók felé. Már a környéken is tudnak arról, mi készül az uszoda falain belül. Ez jelzésértékű: az ELTE Nedves Est hagyománnyá vált. Este fél tizenke ő magasságában az utolsó, igaz, nem emeletes, hanem csuklós, de ez az utasokat a legkevésbé sem zavarta a KCSSK és a helyszín közö ingázó különbusz is megérkeze. Addigra már javában zajlott az év legkülönlegesebb bulijaként beharangozo, fröcskölőspancsolós-vízbeugrálós móka. Igaz, valóban egyedi élmény térdig érő vízben, bikinis lányok és fürdőgatyás fiúk tömegében denszelni a pihenést nem ismerő DJ-páros által szolgáltato ritmusra. Lement a Show-hajtás beharangozó előfeladatainak sora is, így mindenki birtokba vehe e a meleg-zenés kisvíznél azért jóval kevésbé populáris nagymedencét is. Aki pedig elunta az elunhatatlan vizes táncot, az beszállhatott a karaokeba. 37. félévfolyam 9. szám november 12.

11 Baktériumok aranybányája Bizonyíték az extraterresztrikus életre Természet-Tudomány-Technika 11 Egy dél-afrikai aranybánya mélyén nemrég felfedezett baktérium, melyet Merész utazónak neveztek el, felvillanyozta az asztrobiológusokat. A baktérium más fajoktól teljesen függetlenül tud élni, és ez a különleges képessége nagyobb esélyt adhat az élet létezésére más bolygókon. A mponengi mikroba A Candidatus Desulforudis A u d a x v i a t o r b a k t é r i u m e g y csoportját fedezték fel nemrég 2,8 kilométer mélyen a Föld ala a délafrikai Mponeng aranybányában. Fény és oxigén nélkül él a 60 Cos környezetben, elszigetelve az élővilágtól. D y l a n C h i v i a n, a kaliforniai Lawrence Berkeley Laboratóriumának kutatója egy folyadékmintában tanulmányozta a géneket, amelyeket azért gyűjtö ek be, hogy azonosítsák a benne élő szervezeteket. A tudósok fel voltak készülve arra, hogy több fajt fedeznek fel, ehelyett azonban a DNS-ek 99,99%-a egy új, eddig ismeretlen b a k t é r i u m f a j t ó l s z á r m a z o t t. A további DNS az érintkezés hatására jelent meg a bányában és a laboratóriumban. Az a tény, hogy ebben a baktériumközösségben csak egy faj található, mikrobiológiai alaptételt borít fel. mondja Carl Pilcher, a NASA Asztrobiológiai Intézetének igazgatója, aki egyébként nem ve részt a Chivian által végze DNSelemzésben. Tulajdonképpen az Indiana és a Princeton Egyetem tudóscsoportja mutatta ki először mikrobák létezését ennek a bányának a mélyén két évvel ezelő. E. O. Wilson biológus azt mondja, hogy a felfedezés olyan jelentős, hogy máris hivatkozni fog rá a biodiverzitással kapcsolatos előadásaiban. A MAGÁNYOS BAKTÉRIUM Az egy fajból álló csoport szinte ismeretlen a mikrobiológiai világban. Ez azt jelenti, hogy az ökoszisztéma egyetlen fajának m i n d e n s z á m á r a s z ü k s é g e s t á p a n y a g o t e g y é l e t t e l e n környezetből kell kivonnia. Elméletileg minden, a Földön található ismert ökoszisztéma, amely nem kedveli a napfényt, a fotoszintézis valamelyik termékét használja. mondja Pilcher. A mélytengeri repedésekben élő közösségek túl mélyen vannak ahhoz, hogy közvetlenül felhasználhassák a napfényt, de a tengerekben oldott oxigénhez amelyet a felszínen található fotoszintetizáló planktonok termelnek hozzá tudnak jutni. Chivian elemzése szerint a D. Audaxviator energiája a környezetében található kőzetek urániumtartalmának hasadásából s z á r m a z i k. O l ya n g é n e k k e l rendelkezik, amelyek kivonják a szenet a feloldo szén-dioxidból, más génjei pedig megkötik a nitrogént, amely ugyancsak a környezetében található kőzetekből származik. A szén és a nitrogén alap-építőkövei az életnek, és a proteinek, valamint az aminosavak felépítéséhez szükségesek. A D. Audaxviator minden olyan génnel rendelkezik, amely az aminosavak előállításához szükséges. A baktérium úgy tudja megvédeni magát a környezeti veszélyektől, hogy endospórákat hoz létre. Ezek kemény burkok, amelyek megvédik a DNS-t és az RNS-t a kiszáradástól, a mérgező vegyszerektől és a táplálékhiány okozta károsodástól. Kis ostora az úszómozgásban segíti a baktériumot. ŐSI EREDET? A más bolygókon lehetséges élettel kapcsolatban felvetődik a kérdés, hogy létezhetnek-e az élő szervezetek függetlenül, anélkül, hogy a Nap bármilyen hatással lenne rájuk. mondja Chivian. A válasz igen, és íme, itt a bizonyíték. Filozófiai szempontból is érdekes tudni, hogy minden, ami szükséges az élethez, egyetlen genomba becsomagolható. Chris McKay, a NASA Ames Kutatóközpontjának munkatársa úgy véli, hogy a D. Audaxviator egy bámulatos felfedezés, és az a fajta élő szervezet, amely fennmaradhat a Mars, illetve a Szaturnusz hatodik legnagyobb holdjának, az Enceladusnak a felszíne ala. Úgy tűnik, hogy a baktérium néhány génje rokon fajoktól öröklődött. Másokat megtaláltak a z a r c h a e á k n á l, a m e l y e g y, a b a k t é r i u m o k t ó l k ü l ö n á l l ó szervezetcsoport. Chivian azt mondja, hogy a D. Audaxviator valószínűleg úgy fejlődö ki, hogy a kőzetek repedésein keresztül lefelé vándorolva horizontális génátadással átvette az archaeák génjeit. A z o x i g é n t n e m t u d j a feldolgozni. teszi hozzá Chivian. Ez arra utal, hogy nem volt kitéve tiszta oxigénnek már hosszú ideje. A víz, amelyben megtalálták a D. Audaxviator fajt, már 3 millió éve nem láto napfényt, és ez utalhat a baktérium korára is. Tulajdonképpen ez a faj arról kapta a nevét, hogy hosszú utat te meg a Föld belseje felé. Verne Gyula Utazás a Föld középpontja felé című regényében Lidenbrock professzor expedíciója egy üzenet hatására történik, amely latinul: Descende, Audax viator et terrestre centrum a inges! vagyis Ereszkedj le, Merész utazó, és juss el a Föld középpontjába! Cseke László

12 12 Helyvektor & Főzőcske Instant Art Bár Kert Idén ősszel új hely nyílt a Nagymező utca 38-as szám ala. Annak ellenére, hogy az elmúlt pár évben tradicionális szórakozóhelyek zárták be kapuikat a belvárosban, szerencsénkre új hajtások is megjelentek fővárosunk kiszáradni látszó underground-törzsén. Toale musica F : F Á Ezek egyik legüdvözlendőbb tagja az Instant elnevezésű neo-romkocsma. Mint azt tapasztalhatjuk mostanában, aki új szórakozóhelyet vagy kocsmát akar nyitni a belvárosban annak elsősorban egy pusztulófélben lévő, bontásra váró körfolyosós bérházat vagy pincét kell keresnie. Azon lehet vitatkozni, hogy jó-e vagy sem, de talán nem érdemes, sőt talán még büszkék is lehetünk ezekre az egész Európában unikumnak számító helyekre. Ezt jól mutatja, hogy elég népszerűek a külföldi hátizsákos turisták körében is. Amúgy meg ez van és kész. Az persze már lehet vita tárgya, hogy ezeket a nem feltétlenül esztétikus megjelenésű épületeket, milyen módon lehet újra életre kelteni. Ekkor érdemes kiemelni az Instantot, mivel hangulata egyedi és ezzel kiemelkedik a mai kocsmakínálatból. Az utcáról alig észrevehető, csak egy fekete-fehér táblával jelzett Chili-imádók, figyelem! Sziasztok! A minap láttam egy nagyon jó Jamie Oliver főzőcske akciót, és gondoltam megosztom Veletek is. Ígéretesnek tűnik, főleg, hogy én is kapszaicin-függő vagyok. A recept a következő: először végy két szép Chili-vili a kínálat 37. félévfolyam 9. szám november 12. épületet belülről iparművész hallgatók ve ék kezelésükbe. Ez olyan jól sikerült, hogy a végeredményt leginkább a híres prágai Cross Clubhoz lehet hasonlítani. A kétszintes bérháznak törekedtek minden helységét egy külön stílusnak, külön hangulatnak alárendelni, így jöhetett létre, hogy a fogorvosi rendelőtől kezdve a zeneszerzők WC-jén át a nagyi konyhájáig, bárhol letelepedhetünk elkölteni az esszenciális Instant gang F : F Á péntek esti sörünket vagy akárminket. A központi gang borostyánnal benő fala kitűnő há eret ad a hely szívét jelentő udvarnak, ahol a hűvös órákban szorgos gázfáklyák szintetizálják a ritkán hiányzó melegséget. Javára írható a helynek, hogy három bárpult is működik, így bárhol üljünk is, szinte pár lépésre van az asztalunktól az örömök forrása. Táncolni viszont nem lehet. Mármint megszokott keretek között, mivel a tánctér még épülőben van a pinceszinten, ha hihetünk a pletykáknak. Még fontos megjegyezni, hogy a sugárzo há érzene sem feltétlenül a megszoko stílusokból eredeztethető, legtöbbször elektronikus zene áramlik az éterben, chill out, ambient és sok progresszív válfaj hallható, természetesen egyes felkapo számok újabb feldolgozásával kiegészítve. Minthogy még az árak is vállalhatóak, ajánlom kipróbálni! Ákos nagy színes paprikát a piros, zöld, sárga, kaliforniai paprika (pritamin) szerintem kicsi a művelethez. Vágd ke é, magozd ki, sózd meg. Ezután paprikánként számolj 3-4 szem koktélparadicsommal szerintem, ha a normális nagyot feldarabolod, ugyanúgy megteszi. Végy többféle chilipaprikát (szerintem ez is megoldható egyfélével, vagy többféle csípőspaprikával), és szeleteld föl, majd helyezd a paradicsom mellé. Ezután a salátaszerű keveréket sózd, borsozd meg. Kézzel keverd össze, majd töltsd a félbevágo paprikákba. Tegyél rájuk egy csík szalonnát (azt a vékonyszeletelt bacon fajtát), rakd bele egy tepsibe. Fedd le alufóliával, és süsd puhára (10-15 perc kb.) Utána vedd le róla az alufóliát, és pirítsd meg. Akkor lesz jó, ha a paprika is körülbelül keményre sül. Utána kiveszed, és egy ilyen töltö paprikacsodát tégy egy szelet pirítósra. Szurkáld ki a paprikát óvatosan (tehát a kenyeret nem kell legyilkolni), hogy a benne felgyűlt lé átitassa a pirítóst! Mennyeien hangzik! Tudtátok egyébként, hogy hányféle chilipaprika van a világon? Rengeteg Én is csak párat említenék: Capsicum annuum csoportba tartozik a Jalapeno, Serrano, és a kisméretű, vékony paprikákat növesztő bokor, a Piquin paprika is. Utóbbi a legkisebb chilipaprika faj. A Capsicum frutescens csoportban van a klasszikus hegyes piros chilipaprika, és ennek sárga, lila, zöld változata (ez a Cayenne-i paprika). Ide tartozik a Tabasco paprika is. Végül megemlíteném még a Capsicum chinense csoportba tartozó, Habanero néven futó chiliket is, melyek mérete és íze is igen változatos. Csicseriborsó

13 In memoriam Bálint Ágnes október október 24. Alig hogy megtanultam írni, már rendszeresen írtam meséket. Első mesém, amely 12 éves koromban megjelent, a Miért nő ormánya az elefántnak? címet viselte. Első meseregényemet saját rajzaimmal 14 éves koromban folytatásokban hozta a Magyar Úriasszonyok lapja. Ez volt a Fánni a modern tündér. Mivel is mással kezdhetném a megemlékezést Bálint Ágnesről, generációk meseírójáról, mint egy tőle származó idézettel, amiből megtudhatjuk, hogy hogyan kezdődött egy olyan mesés pályafutás, amely mindannyiunk, sőt még szüleink i úságát is keresztül fonta. Csak úgy tolulnak fel az ember szívében a gyermekkori emlékek, amelyek az általa megteremtett karakterekhez kapcsolódnak. Bárcsak a meseírók örökké élnének, újra és újra elkalauzolnának minket a valódi mese birodalmába, és nemcsak zsebszörnyek és teletubicák csiszolgatnák ráspollyal az oly érzékeny gyermeki énünket. Természetesen kerek 86 esztendő is elég ahhoz, hogy egy páratlan életmű szülessen és ehhez elég teremteni néhány olyan figurát, amelyeknek izgalmas kalandjai mindig időszerűek, és amin a jövő generációi is felcseperedhetnek. Mesekönyvek, regények, rajzfilmek, hangjátékok, és gyermekeknek szóló tévéműsorok készítése töltö e be Bálint Ágnes mindennapjait és eredménye a mi estéinket. A legkisebbek szívéhez talán Mazsola és Tádé találta meg az utat leghamarabb, de ha belegondolunk egy-egy Frakk vagy Kukori és Kotkoda (automatikusan hozzá is tesszük, hogy tojásból lesz a csoda! ) epizód adásakor a szüleink még ma is odakuporodnak mellénk a tévé elé. Sőt, ezek a mesealakok annyira időtállóak, hogy nagy multik is előszerete el alkalmazzák őket reklámaikban, nem csekély sikerrel. Kitartó és zseniális munkáival, i l l e t ve n é h á n y k o l l é g á j á va l (Rockenbauer Pál, Kelemen Endre, Tarbay Ede) karöltve alapozta meg a Cooltér & Négyeshatos 13 hazai gyermek és i úsági televíziózás alapjait. Ő teremte e meg a Tévé Maci kedves alakját is amely nélkül nem is lenne az igazi az Esti mese, akármi is következzen benne s a Cicavízió monoszkópját is. Az én kedvencem a Vízipókcsodapók rajzfilmsorozat volt (már akkor szerettem a természetet, talán ehhez ezek a mesefilmek is nagymértékben hozzájárultak), amelynek Bálint Ágnes a dramaturgja volt, de érdekes még, hogy az első környezetvédelmi ifjúsági műsor életre hívása is (Kuckó) az ő nevével fémjelezhető. E m l é k e z z ü n k a z í r ó n ő r e szeretettel, és adózzunk azzal munkásságának hogy megmutatjuk a jövőben gyermekeinknek is ezeket a felejthetetlen karaktereket és kalandjaikat! Lede Ez egyszerűen Szemétség! 2. A lent ácsorgó tömegből egy csuromvizes suhanc próbált felsurranni a hátsó ajtón, ám a SOFŐR idejében reagált, s a suttyó lábát a kemény ajtólemezek máris satuba szoríto ák. A srác visíto, nyüszíte, és a végén sikerült kihúznia a lábát a kelepcéből. Tehetetlenül kullogott vissza a morózus hangulatú tömeghez. Az emberek kezdtek zúgolódni. A SOFŐR kinézett egy kopasz alakra, kinek tar kobakján könnyed táncot lejte ek az esőcseppek. A férfi az öklével püfölte az elülső ajtót annak reményében, hogy az kinyílik. A SOFŐR csak elmosolyodott. Tomboljon csak, mást úgyse tehet. A kis közjáték után újra az olvasásnak szentelhette minden idejét. De mégsem! Azt hi e, rosszul lát. Ilyen még nem fordult elő vele tizenöt éves munkássága során. Csak most ve e észre, hogy nincs egyedül a buszon! Egy gimnazista korú srác ült az egyik sarokban és épp valami könyvet bújt. Azért nem ve e észre, mert a fiú eddig csendben volt, neki meg mással kellett törődnie? Igen Ám tovább nem tűrheti ezt a pimaszságot. Megfordult és odaszólt a srácnak. Hé kölyök! Végállomás! Leszállás! Ez már az 57-es járat! Tudom én azt jelente e ki a srác blazírt képpel. De ezzel a jára al megyek tovább. Tudja, a 75-ös járatnál van az iskolám, az 57-es meg hazavisz. Így megspórolom az átszállást. Nem úgy van az, kisfiam! A szabályzat azt mondja ki, hogy mindenkinek le kell szállnia a végállomáson! Ha menetjeggyel utazo, és így teljesen természetes, hogy a következő járatra meg kell váltania az újabb jegyet. De nekem bérletem van, s ily mód tökéletesen mindegy, hogy a buszon maradok-e, vagy leszállok, hogy aztán újra visszaszálljak. Ugyanis, ahogy azt már kifejtettem, ezzel a busszal szándékozom tovább utazni. Folytatása következik. Magyar Tibor

14 14 Mozizóna Zuhanás Ejtőernyő nélkül Vannak filmek, amiket csak a látvány mia érdemes megnézni. Ilyen volt például Tarsem Singh A Sejtje, ami így utólag visszanézve csak átlagos thriller egy sorozatgyilkos agyának titkos zugairól, de a felejthetetlen látvány bevéste a filmszeretők agytekervényeibe. kép F :. A rendező új filmjében, a Zuhanásban is bizonyságát adta fantasztikus vizuális fantáziájának. De vajon elég-e a látvány egy jó filmhez? A Zuhanás feltétlenül jobb, mint a Jennifer Lopez főszereplésével készült agykurkászós-rémisztgetős thriller, de szelídebb a műfaj is; inkább mesére hajaz. Bár ezúttal sem feltétlenül 18 éven aluliak a célközönség (nincs perverz sorozatgyilkosunk), de a mesevilág két személy közös fantáziájának összegzéséből áll össze bár az egyikük egy kislány, a másikuk súlyosan halálvágyó felnőtt. Természetesen az erősebb, felnő ebb akarat irányítja a történetet, amin a kórházban fekvő Roy mesél az ágya szélén ücsörgő csöppségnek. Az ő sötét fantáziája irányítja a főhősöket: a Kék Rablót, az Indust, Immigrants Jóska menni Amerika A magyarok már réges-rég beépültek Hollywoodba, ez köztudo. Mostanában például a rajzfilmes Csupó Gábor kaszált ott nagyokat a Simpson családdal és a Fecsegő tipegőkkel, de élőszereplős filmje, a Híd Terabithia földjére című fantasykamaszfilm is egy nézhető alkotás volt, szóval nem hozott szégyent ezzel sem a szülőhazára. Legújabb filmje, az animációs és bevándorlós gyökerekhez visszanyúló Immigrants Jóska menni Amerika azonban csúnya melléfogás. A két borzalmas akcentussal beszélő lúzer főhős, az orosz Vlad és a magyar Jóska a többi bevándorló h a ve r j u k k a l e g y ü t t a l k a l m i feketemunkákból tengetik napjaikat. 37. félévfolyam 9. szám november 12. a Robbantómestert, a Misztikust, a Volt Rabszolgát és Charles Darwint. Az ártatlan gyerek a kórházban, akit ráadásul még gonosz módon manipulálnak is, hálás téma, de azért két órát csak erőlködve lehet kihozni belőle a Zuhanásban azonban ez csak a háttér, a lényeg a pompás látvány. Ami miatt mégis sokkal jobb film, mint A Sejt volt, az a főszereplőnő személye. Tarsem előző mozija Jennifer Lopez köré épült, a mostani viszont a kislányon, Catinca Untarun fordul meg és nélküle nem emelkedne ki a színesszagos értelmetlenségek közül. A foghíjas, nyolcéves román kislány olyan fantasztikus módon visz életet a moziba, amilyet gyerekszínésztől csak nagyon ritkán láthatunk. Lehet, hogy a rendező hozta mindig olyan helyzetbe, amit a film megkövetelt, Közben álmodoznak, no meg persze rengeteget isznak, és mindig történik velük valami érdekes vagy vicces. Legalábbis a forgatókönyv szerint az a rengeteg belezsúfolt nemzetiségi vicc biztosan humoros, vagy legalább izgalmas kell legyen. Sajnos azonban a megfilmesített viccek a legritkább esetben sülnek el olyan jól, mintha egy-két pohár sör melle, társaságban mesélnénk őket ez már a Szeszélyes évszakok óta triviális axióma. Sem eredetinek, sem túlságosan poénosnak nem nevezhető ugyanis, hogy a szereplők egy nagy rakás összedobált sztereotípiából állnak. Persze lehet benne egy kis irónia, görbe tükröt tartanak ezzel az előítéletekkel teli befogadó társadalomnak, de ez még nem elég egy jó rajzfilmhez. Kellett volna például történet is ezek a rövid, alig-alig összefüggő és ezek a kislány természetes reakciói, de az is lehet, hogy ő lesz a 21. század legjobb színésznője végül is mindegy. A lényeg, hogy mindent el tudunk hinni neki: amikor sír, nem lehet nem vele sírni, amikor bántják, a néző a karfát szorítja, mert elhiszi, hogy valóság amit lát, és amikor lelkendezve mesél, akkor tudjuk, hogy o hon is így mesélné a szüleinek. A z ő g y ö n g y f o g a i, természetessége és kedvessége nélkül a Zuhanás minden látványossága, a valóságban is létező fantasztikus díszletei ellenére csak monokróm tucatfilm lenne. P.B. ZUHANÁS THE FALL (., indiaiangol-amerikai, perc). Rendezte: Tarsem Singh. Szereplők: Catinca Untaru, Justine Waddell, Lee Pace, Kim Uylenbroek. epizódok tényleg egy vicchalmazt adnak csak ki, kerek filmsztorit nem. Ráadásul még túlságosan pörgősre is vágták, szegény szinkronszínészek sem tudják elhadarni a mondataikat arra pedig végképp nincs idő, hogy a nézőnek is leessen a tantusz. Szerencsére akadnak telitalálatos percek is, amiken nem lehetett nem nevetni, és sokszor magunkra ismerhetünk de végül is pont erről szólnak a sztereotípiák. Ez azonban így, azzal a mondanivalóval együ, hogy bevándorlónak lenni sokkal bulisabb, mint sótlan, egészségmániás kaliforniainak, és a magyarok/oroszok a piát is jobban bírják kevés, mint mackósajtban a brummogás... P.B. IMMIGRANTS (L.A. DOLCE VITA) (., amerikai-magyar, a) perc, b) perc, c) perc). Rendezte: Csupó Gábor

15 Ikrek A s z ü n e t u t á n r e m é l e m Mindenki újult erővel lát neki az év további részének, és természetesen a heti rejtvény megfejtésének. Ezúttal egy Ikrek nevű feladvány kitöltése vár rád. Az ábrába írandó szavakhoz adok meghatározásokat, de ezeket összekevertem, így neked kell eldöntened, melyik megjelölés melyik ábrára vonatkozik. Ha jól fejted meg a rejtvényeket, akkor a zárójelben lévő számmal jelzett n é g y z e t e k b e k e r ü l ő b e t ű k e t összeolvasva az alábbi vicc csattanóját kapod. Az anyós a vejének: Fiam, én nem tudnék élni nélküled!...! Vízszintes: 1. Halféle - báj. 7. Óva... ( f i g ye l m e z t e t i ) a l a p j a. 8. Szívének része! 365 napja. 10. Azonos betűk helyhatározó M a t e m a t i k a i f o g a l o m g y ü m ö l c c s e l t e s z i Emésztőfolyadéka Prága egyik kerülete. 15. Szem része! Hollandia autójele. 16. Izrael autójele bűnösrész! 17. Régi mértékegység lantán. 19. Egyféleképpen keresztülmegyek ajtón bevivé. 22. Életét elveszi indítéka. 23. Tagadószó valamint. 24. A házában akkumulátor. 25. Egyiptom, Svédország autójele máj termeli. Függőleges: 1. Ajtón túl - szükséges. 2. Elé (régiesen) nem annyit. 3. Sáv határai! páratlanul látó! 4. Lítium, alumínium kabát. 5. Girhes része! édesség. 6. Hibázása jó érzéssel bíró. 9. Folyadék létezik. 12. Táncféle nem tegezi. 14. Bűvész teszi fáradt. 18. Névelő igekötő. 20. Férfinév becézve feladó része! 21. Szakít hirtelen kiönt. A megfejtést a megjelenést követő héten szerdán 12 óráig várom en Belszíni fejtés 15 1 {5} x 6 {13} 7 {2} x {6} x {20} {1} x 15 x 16 x x 19 {14} 20 {12} 21 {21} x 22 {15} x {23} {11} x {27} x 6 7 {24} x {18} x 11 {28} 12 {7} 13 {19} 14 x 15 x 16 x 17 {8} 18 x 19 {9} {25} 20 {16} 21 {10} x 22 {17} {26} x {22} {3} x 25 {4} {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15} {16} {17} {18} {19} {20} {21} {22} {23} {24} {25} {26} {27} {28} A 6. számban megjelent vicc csa anója: A divatboltban reggel várják a szőke eladónőt, de már elég sokat késik, ezért felhívják. Nem jö él dolgozni, mi történt? Hol vagy? Jaj, ne is kérdezd, ahogy munkába indultam, történt egy szörnyű baleset a házunk elő! És? Még szerencse, hogy eszembe juto, amit a nővérképzőben taníto ak. Mit csináltál? Gyorsan leültem, és a térdem közé hajto am a fejem, nehogy elájuljak. Csokit kaphatnak a Haliban: - Kramarics Áron - Katona Róbert - Nagy Lilla Csilla

16 16 Happy 37. félévfolyam 9. szám november 12. End? Zászlóshajó Álomhajó? Az egyik kedvenc kifejezésem, amit hallottam egyetemi éveim során, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem a magyar felsőoktatás zászlóshajója. Nagyon szép gondolat és nagyon jól megmutatja a zászlóshajó kifejezés, hogy az ELTE az az egyetem Magyarországon, ami a többi intézmény elő halad és mutatja a többieknek a jövőbe vezető utat. Ez biztos így volt nagyon sokáig, hiszen az ELTE a legpatinásabb, a legnagyobb, a legnagyobb tudásbázissal rendelkező intézmény kis hazánkban. De biztos, hogy most is mi haladunk legelöl? Lehet, hogy az utóbbi időben a széljárás kicsit megváltozo körülö ünk. Ez először akkor jutott eszembe, amikor Korda György művész úr a 2007-es Gólyabálunkon a TTK dékáni tanácstermében megkérdezte, hogy akkor az ELTE melyik kara is a Műegyetemnek? N e h é z d o l o g e g y l a s s a n négyszáz éves egyetemen nem gondolni a múltra, hiszen a múltra büszkének kell lennünk. A hosszú évek alatt kialakult tradíciókat ápolni kell, hiszen ezek (is) teszik különlegessé az ELTE-t, ezért is különleges érzés ELTE-s hallgatónak lenni. De a múltból nem élni kell, hanem a hagyományokra építkezve fejlődni, továbbfejlődni ös megalapítása óta, abból a 373 évből az ELTE a naptár szerint nyolc évet már a XXI. században töltött el. De biztos, hogy a XXI. században? I g e n i s s z ü k s é g e va n a z egyetemnek modern szolgáltató szervezetekre, szüksége van XXI. századi PR tevékenységre és kommunikációra, szükség van a projektszerű szemlélet m e g h o n o s o d á s á r a, h o s s z ú távú fejlesztési stratégiákra. Szükség van a környezettudatos gondolkodásmód terjesztésére, szükség van Alumni rendszerre, ELTE-s közösségépítésre, és szükség van a külügyi kapcsolatok E L T E erőteljes fejlesztésére. A XXI. század egyik fő jelszava a fenntarthatóság lesz, sokaknak ez a kifejezés csak a környezetvédelmet jelenti, de ennek a szónak a valóságban sokkal többet kell jelentenie... És mikor érünk el eredményt? Talán majd akkor, ha minden ELTE-s elfelejti az egyetemmel kapcsolatban azt a régi szép mondást, hogy Jó bornak nem kell cégér, ha majd János bácsi az örménykúti pusztán is tudja, hogy az ELTE az egy egyetem, és ha majd körülnézhetünk nem csak hazánkban, hanem Kelet-Közép- Európában és nyugodt szívvel jelenthetjük ki, az ELTE-ről, hogy zászlóshajó. Nyilván egy nagy egyetemen lassan mennek a változások, és több kezdeményezés már el is indult a fentiekből, de sokszor nem is szervezeti átalakításra, vagy soksok millió forintra lenne szükség, hanem csak egy kis tenni akarásra, odafigyelésre, és ami nagyon fontos - szemléletbeli változásra. És ki tud ezért tenni? Az egyetem vezetése, Magyarország legkiválóbb kutatói oktatóink, a Hallgatói Önkormányzat és természetesen a legtöbbet Ti, az ELTE hallgatói. Tanulással, tenni akarással, vagy akár csak egy kis kedvességgel, jó szándékkal. Higgyétek el, ahhoz, hogy a változások elinduljanak minden l e h e t ő s é g a d o t t a z E LT E - n, M a g y a r o r s z á g l e g k i v á l ó b b egyetemén. De vigyáznunk kell, mert ha nem indul el ez a folyamat, akkor lehet, hogy az a bizonyos zászlóshajó kifejezés rövid időn belül elfelejtődik, okafogyottá válik, még azok között is, akik hi ek benne. Évek múlva akkor jut majd eszünkbe, amikor hajnalban egy egyetemi rendezvényen megszólal az Álomhajó című szám. Egy picit majd elmosolyodhatunk, eszünkbe juthat a zászlóshajó szó, és elgondolkodhatunk, hogy milyen jól harmonizál a két kifejezés egymással és milyen könnyen válhat egy Zászlóshajó Álomhajóvá... Jancsó Tamás TTK HÖK elnök

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések Bármely tanári szakképzettség mellé vagy után választható kizárólag második tanári szakképzettségek magyar mint idegen nyelv tanára háztartásgazdálkodás-tanár életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületi

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

FELVÉTELI JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. ALAPKÉPZÉSBEN (BA) VÉGZETTEK számára második tanári szakképzettség: Belépési feltétel:

FELVÉTELI JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR. ALAPKÉPZÉSBEN (BA) VÉGZETTEK számára második tanári szakképzettség: Belépési feltétel: 2009 FELVÉTELI Az 2009. évben a SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉKE felvételi lehetőségeket hirdet NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ TANÁR MA / MESTER NAPPALI

Részletesebben

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA)

Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Tanár-mérnöktanár mesterszak (MA) Kíváncsiságból kattintott a mérnöktanár szóra. Vagy most kezd érdeklődni a mérnöktanári szakma iránt? Avagy évek óta tanít, s most tovább szeretné képezni magát? Bármi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

A kimeneti követelmények áttekintése

A kimeneti követelmények áttekintése A kimeneti követelmények áttekintése Érvényes a hallgatók egyedi kérésére a 2012/2013. tanév I. félévében kezdő hallgatókra, illetve kötelezően minden később kezdő hallgatóra. 1. Az MSc képzés alatt összesen

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS KREDITELOSZTÁS

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS KREDITELOSZTÁS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS KREDITELOSZTÁS PEDAGÓGIA- PSZICHOLÓGIA.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. 4 4 6 4 4 ( kredit ( gyakorlat. gyakorlat. 0 0 TANÍTÁSI * 0 0 0 PORTFOLIÓ 0 SZABADON VÁLASZTHATÓ SZAKMAI KREDITEK

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-17. mesterdiploma Osztatlan képzés felsőfokú szakképesítés A bolognai rendszer 6 félév / 180 kredit doktori képzés (PhD) doktori diploma Ph.D. / D.L.A. 4 félév /

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100)

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) FELVÉTELI PONTOK (200+200+100) Pontszámítás 200+200+100 Tanulmányi pontok Max. 200 pont

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA ALAPSZAK TANÍTÓ BA ALAPSZAK IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANÁRI MESTERSZAK (MA) PEDAGÓGIA ALAPSZAKOS BÖLCSÉSZ Az

Részletesebben

Felvételi Eljárás MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR. 11 hó

Felvételi Eljárás MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR.  11 hó Felvételi Eljárás MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR www.mfk.uni-miskolc.hu 20 16 11 hó FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar Telefon: +36 46 565 051 Email: mfkto@uni-miskolc.hu

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2015 szeptemberétől is Az ELTE Bárczi Gusztáv

Részletesebben

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara lehetőséget

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzések PÉLDÁK A KÖZISMERETI TANÁRI MESTERKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ A 2015. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/ Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/2017. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az utolsó két évfolyamon heti plusz két órában az emelt szintű

Részletesebben

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A természettudományos tanárképzés jelentősége és útjai Homonnay Zoltán ELTE TTK Kémiai Intézet A természettudományos tanárképzés jelentősége A tanárképzés célja nem lehet más, mint az ismeretek hatékony

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések PÉLDÁK A KÖZISMERETI TANÁRI MESTERKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA A 201 ÉVI ÁLTALÁNOS FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSÉHEZ A 201 évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1

INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1 INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1 Juhász István, pici@math.klte.hu KLTE, Matematikai és Informatikai Intézet, Információ Technológia Tanszék Abstract The Institute of Mathematics and Informatics of Kossuth

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

Határozati javaslat az ELTE Felvételi Szabályzatának a Természettudományi Karra vonatkozó különös részéről

Határozati javaslat az ELTE Felvételi Szabályzatának a Természettudományi Karra vonatkozó különös részéről Határozati javaslat az ELTE Felvételi Szabályzatának a Természettudományi Karra vonatkozó különös részéről A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK A külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában

Részletesebben

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Kedves Felvételizőnk! Örömmel fogadtuk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola osztatlan tanári szakára beadott jelentkezését.

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

16. Zoológiai vizsgálatok antropogén környezetben

16. Zoológiai vizsgálatok antropogén környezetben 16. Zoológiai vizsgálatok antropogén környezetben MUNKALAP I. Fénypolarizációs vizsgálatok 1. Lineáris polárszűrővel vizsgálja meg, hogy az épület egyes részei a visszavert fényt mennyire és milyen rezgéssíkkal

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat - ének-zene tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013 szeptemberétől és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére Tisztelt Hallgatók! Az Önök munkáját, tájékozódását megkönnyítendő állítottam össze ezt a listát a jogszabályok,

Részletesebben

A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2009. június 22-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA (KIVONAT) 1 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi szabályzata (Külön szedve a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006.

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka- Fin. idő rend forma Meghirdetett képzés szint A N K germanisztika [néderlandisztika] 170 000 Ft 6 1 < 2 A N K germanisztika

Részletesebben

w w w. w a r d m a r i a. h u

w w w. w a r d m a r i a. h u Budapesti Ward Mária Iskola PÁLYAORIENTÁCIÓS TÁJÉKOZTATÓ 2016. október 18. w w w. w a r d m a r i a. h u ÉRETTSÉGI SZINTEK Középszint - itt az iskolában, saját tanárok előtt - középszintű követelmények

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

TANEGYSÉGLISTA (MA) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: TÖRTÉNETI INTÉZET ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítek: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = záróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

Pszichológus alapképzés az ELTE-n

Pszichológus alapképzés az ELTE-n Pszichológus alapképzés az ELTE-n Kiss Paszkál ELTE Pszichológiai Intézet www.ppk.elte.hu pszichologia.tanulmanyok@ppk.elte.hu Amiről szó lesz A pszichológia szak kínálata Az alapképzés dióhéjban Mesterszak,

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége:

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége: SZIE-GTK Intézmény elérhetősége: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-090 Fax: (28) 522-040 E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu Honlap: http://www.gtk.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 1. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/ https://www.oktatas.hu

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/ https://www.oktatas.hu Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2017/2018. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu https://www.oktatas.hu www.felvi.hu Hol tanuljak tovább? I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az

Részletesebben

BME Gépészmérnöki Kar január 24. Dr. Orbulov Imre gazdasági dékánhelyettes

BME Gépészmérnöki Kar január 24. Dr. Orbulov Imre gazdasági dékánhelyettes BME Gépészmérnöki Kar 2017. január 24. Dr. Orbulov Imre gazdasági dékánhelyettes Kihívás Lehetőség Felelősség Megítélésünk a munkaadóknál Átlagkeresetek végzettség szerint Megéri a magasabb képzettség

Részletesebben

Dr. Pusztai Gabriella Dr. Pusztai Gabriella. osztatlan képzés (4+1 év; 4,5+1 év; 5+1 év) nappali

Dr. Pusztai Gabriella Dr. Pusztai Gabriella. osztatlan képzés (4+1 év; 4,5+1 év; 5+1 év) nappali Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő Dr. Pusztai abriella Dr. Pusztai

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 2. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Lelkünk temploma, avagy nagyító alatt az emberi test A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

Kémiatanárok közös képzési szakasza (1-6. félév)

Kémiatanárok közös képzési szakasza (1-6. félév) Kémiatanárok közös képzési szakasza (1-6. félév) Szakmai alapozó ismeretek (16 kredit, amiből egy hallgatónak 14 kreditet kell teljesíteni)) Matematikai alapismeretek kémiatanároknak 4 4 g Bolyai Intézet

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefonszám:(52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

München 2009 tavaszi félév

München 2009 tavaszi félév München 2009 tavaszi félév Keszthelyi Csaba vagyok, III. éves Energetikás hallgató. 2009 tavaszi félévét Münchenben, Németországban töltöttem Erasmusos diákként a Hochschule München főiskolán. A kint töltött

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS VIZSGÁK 2017. MÁJUS-JÚNIUS KÖTELEZŐ: VIZSGATÁRGYAK MAGYAR ÍRÁSBELI SZÓBELI MATEMATIKA ÍRÁSBELI TÖRTÉNELEM ÍRÁSBELI SZÓBELI IDEGEN NYELV ÍRÁSBELI SZÓBELI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ: Gimnáziumban: BIOLÓGIA,

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben