Közreműködés az oktatási folyamatban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közreműködés az oktatási folyamatban"

Átírás

1 Oktatási szakmacsoport Pedagógiai asszisztens Modulszám: 030/1.0/ Hagymási Klára Közreműködés az oktatási folyamatban Tanári segédlet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák moduláris képzésével, a humán értékrend és az esélyegyenlőség megvalósításával TÁMOP /1-2vF A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg ÚMFT infovonal:

2

3 Hagymási Klára Közreműködés az oktatási folyamatban TANÁRI SEGÉDLET

4 A kiadásért felelős: A projekt kedvezményezettje: Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1. Megbízásából: C-Vision Kft. Nyomdai kivitelezés: Ligatura Kft

5 BEVEZETÉS A PEDAGÓGIAI GYAKORLAT SZEREPE A MODULÁRIS SZAKKÉPZÉSBEN Az iskolai gyakorlat a pedagógiai és gyógypedagógiai szakképzés kiemelt jelentőségű területe. Mindannyian őrzünk magunkban jó, vagy kevésbé jó élményeket kezdő pedagógusi, iskolai gyakorlatunkból. Saját példánkból is tudjuk, milyen meghatározó szerepe lehet a jó gyakorló helynek, az első találkozásnak jövőbeli pályánkkal. Egész életünkre motivációt jelenthet, de kedvezőtlen esetben a pálya elhagyását is előidézheti. Az új, modulrendszerű szakképzés kiemelt helyen kezeli a gyakorlat szerepét, ami az új vizsgarendben és követelményekben jól nyomon követhető. A munkaerőpiaci elvárásokban alapkövetelmény az adott szakma elméletének magas szintű tudása, és gyakorlatban való alkalmazása. A munkahelyeken egyre kevesebb idő jut a dolgozók betanítására, ezért a munkaadók olyan szakembert alkalmaznak szívesen, aki az adott szakterületet alaposan ismeri, megfelelő gyakorlattal rendelkezik. A szakképzésben dolgozó pedagógusok számára mindig nyilvánvaló volt, hogy az elméleti tudás elsajátítása csak a gyakorlatban való alkalmazással együtt adhat használható tudást. A napjainkban sokat idézett kompetenciák fejlesztése elképzelhetetlen jó gyakorlati képzés nélkül. Minden szakma legfontosabb feladatai közé sorolja az attitűdformálást, ami a pályaalkalmasság, a szakmai szocializáció kulcskérdése. Mindez megfelelő, példaértékű gyakorlóhely nélkül nem lehetséges. A pedagógiai asszisztens képzésben dolgozó kollégák, gyakorlatvezetők, tereptanárok elhivatottsága a biztosíték arra, hogy az utánunk jövő pedagógus generáció is magáénak érezze Váci Mihály alábbi sorait: Osztani magad: - hogy így sokasodjál; kicsikhez hajolni: - hogy így magasodjál; hallgatni őket, hogy tudd a világot; róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. Széjjel szóródni - eső a homokra - sivatagnyi reménytelen dologra s ha nyár se lesz tőled - s a táj se zöldebb: - kutakká gyűjt a mély: - soká isznak belőled! (Váci Mihály: Eső a homokra) 3

6 A TANANYAGCSOMAG LEÍRÁSA Cím: Pedagógiai gyakorlat a napközi otthonban Cél, fejlesztendő képességek, új ismeretek: A komplex pedagógiai gyakorlathoz szükséges alapvető ismeretek átadása. A pedagógiai asszisztens pályán kívánatos attitűd alakítása. Célcsoport: Pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztens képzésen résztvevő hallgatók csoportja. Tartalom rövid leírása: A pedagógiai gyakorlat napköziben eltöltendő időszakára való elméleti és gyakorlati felkészítés. Kapcsolódási lehetőségek (szakmai program, központi program): Pedagógia elmélet. Pszichológia elmélet. Szükséges eszközök: Tanári jegyzetek. Általános iskolai alapdokumentumok. NAT, pedagógiai program, SZMSZ, házirend, helyi tantervek, tanmenetek, óravázlatok, osztálynapló a tereptanárok mindennapi munkája alapján. Források, hivatkozások: Kozma: Pedagógia I. Kozma: Pedagógia II. Dr.Séra-Dr.Oláh-Dr.Komlósi: Általános pszichológia Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola: Az iskola, ahol szeretnek a tanulók napközibe járni Oktatásért Közalapítvány Közoktatási Alkuratórium pályázata 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 Tananyagrész címe: Cél: Követelmény: Felhasználandó anyagok: Időkeret: Részletes instrukciók a tananyag feldolgozásához: I./1. BEVEZETÉS A NAPKÖZI OTTHON MÓDSZERTANÁBA A tanulók ismereteinek bővítése a napközi otthon /iskola otthon/ szervezési feladatairól Ismerje meg a gyakorlóhelyen folyó munkát, a kisiskolás korosztály szükségleteit, a pedagógus feladatait Iskolai dokumentumok, tanulói munkák, eszközök, tanári módszertani segédletek, jegyzetek 45 perc A kisiskolás gyerek szükséglet rendszere. Az óvodás korú, és az iskoláskorú gyerek közötti különbségek megbeszélése. Előzetes óvodai gyakorlat, egyéni hospitálás tapasztalatainak felhasználása. Pszichológiai, pedagógiai ismeretek felelevenítése. A Maslow- féle piramis. A 6-10 éves gyermek testi, pszichés jellemzői. Az általános iskola célja, feladata. Óvodából iskolába, tapasztalatok összegyűjtése a két intézményre vonatkozóan. A személyiségfejlesztés, mint fő cél a pedagógiában. A napközi otthon helye az általános iskola életében. Társadalmi, szülői elvárások. Tanári magyarázat a napközis gyakorlat céljáról, feladatairól Beszélgetés, a tanulók egyéni tapasztalatainak összegyűjtése, megbeszélése, ami egyúttal az attitűdformálásra is jó alkalmat kínál. A témához tartozó pszichológiai, pedagógiai elmélet összegyűjtése páros munkában Otthoni gyűjtőmunka: - Szakirodalom gyűjtése a kisiskolás korról, napközi otthonról. Visszajelzés, értékelés: Válaszoljon a következő kérdésre! - Mi az általános iskola feladata? - Mi a feladata a napközi otthonnak? / iskolaotthonnak/ - Melyek a kisiskolás legfőbb testi jellemzői? - Melyek a kisiskolás legfőbb pszichés jellemzői? - Milyen nehézségei lehetnek az óvodából iskolába kerülő gyereknek? 9

12 Tananyagrész címe: Cél: Követelmény: Felhasználandó anyagok: I./2. AZ ISKOLA MEGVÁLTOZOTT SZEREPE, TÁRSADALMI ÉS SZÜLŐI ELVÁRÁSOK A tanuló szerezzen ismereteket az iskola megváltozott szerepéről, a társadalmi környezet iskolára gyakorolt hatásairól Ismerje fel az összefüggéseket az iskola és környezete között. Ismerje ezek hatásait a nevelőmunkára. Tanári jegyzetek, szakirodalmi szemelvények. Hogyan változott az iskola szerepe az elmúlt néhány évtizedben? Milyen tapasztalatai vannak a tanulóknak ezzel kapcsolatban? Társadalmi változások az elmúlt évtizedekben. Rendszerváltás. Piacgazdaság, munkanélküliség, szociális problémák. Milyen megjelenési formáit tapasztalták már a tanulók mindezeknek az iskolákban? A családok életét befolyásoló új helyzetek, nehézségek. Részletes instrukciók tananyag feldolgozásához: A szülők munkaidő beosztása. A túlterhelt szülők. Munkanélküliség a családban. A gyerekekre fordított idő megrövidülése, ennek hatásai. Családi időmérleg. Kedvelt szabadidős tevékenységek a családok, gyerekek körében. A gyermekek megnövekedett szabadideje az iskolában. A tantervek órakeret változásai a NAT tükrében. A kisiskolások túlterheltségének csökkentése. A tanítási órák számának csökkentése. A szabadidős tevékenységek időarányának növelése, ennek hatásai az iskolai életre. A kulturált szabadidő eltöltés igényének kialakítása. Az iskolával kapcsolatos kibővült igények megjelenése. - ismeretátadás - nevelés, személyiségformálás - partnerkapcsolat a szülői házzal - kapcsolat a társadalmi környezettel, településsel - gyermekvédelmi jelző funkció - segítség nyújtás szociális problémák esetén 10

13 - segítségnyújtás nevelési problémák, tanulási nehézségek esetén - differenciálás, egyéni bánásmód, tehetséggondozás - szabadidős programok szervezése - gyermekfelügyelet Válaszoljon az alábbi kérdésekre: Visszajelzés, értékelés: - Milyen változások történtek a kisiskolások óraszámának meghatározásában? - Milyen új elvárások jelentek meg az iskolával kapcsolatban? - Miért kiemelt jelentőségű a szabadidő kulturált eltöltésére nevelés? - Miért fontos a partnerkapcsolat kialakítása a szülői házzal? Tananyagrész címe: Cél: Követelmény: Felhasználandó anyagok: Időkeret: I./3. A PEDAGÓGUS SZEREPE, SZEMÉLYISÉGE, KIBŐVÜLT FELADATKÖRE A tanulók ismerjék a pedagógus személyének kiemelt fontosságát a kisiskolás gyerek életében. Szerezzenek ismereteket a pedagógustól elvárt legfőbb személyiségvonásokról. Ismerje a helyes nevelői stílust, a pályához szükséges legfőbb személyiségvonásokat. A tanulók pedagógiai, pszichológiai jegyzetei, koncentráció az elméleti tanegységekkel. Oktatófilm a nevelői stílusokról. Tanári jegyzetek. Tanulók gyűjtött élményanyaga. 45 perc 11

14 A pedagógiából, pszichológiából tanult elmélet felelevenítése. A jó pedagógus ismérvei. Milyen a respektábilis pedagógus? A hitelesség, a tekintély kérdései. Tanulói vélemények gyűjtése. Nevelési stílusok ismétlése. - autokrata - demokratikus - lassez fair Részletes instrukciók a tananyag feldolgozásához: A kisiskolás életkori sajátosságai és a pedagógus. A modell szerepe. Kapcsolata a gyerekekkel. Kommunikáció a kisiskolásokkal. A verbális és nem verbális csatornák. A metakommunikáció kiemelt jelentősége. A gyermek megismerésének lehetőségei, módszerei. Konfliktus megoldási módok. Nélkülözhetetlen személyiségvonások a pedagógus pályán: - empátia - tolerancia - nyitottság - problémamegoldó képesség - konfliktuskezelés - megosztott figyelem - elhivatottság - gyermekszeretet Válaszoljon az alábbi kérdésekre: Visszajelzés, értékelés: - Milyen szerepet játszik a pedagógus a kisiskolás életében? - Milyen nevelési stílusokat ismerünk? - Mitől válik hitelessé a pedagógus? - Melyek a legfontosabb személyiségjegyek, amelyekkel a tanítónak rendelkeznie kell? - Milyen konfliktus megoldási módokat ismer? 12

15 Tananyagrész címe: I./4. AZ ISKOLA ÉLETÉT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK Cél: A pedagógiai asszisztens jelölt szerezzen ismereteket az általános iskola működését szabályozó főbb dokumentumokról, ezek szerepéről a pedagógiai munka tervezésénél Követelmény: Ismerje, és tervezőmunkájához használja a fenti dokumentumokat. Felhasználandó anyagok: Iskolai dokumentumok: NAT, Pedagógiai program, SZMSZ, Helyi tanterv, tanmenet, óravázlat, osztálynapló Időkeret: Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: 45 perc Ismerkedés az iskolai dokumentumokkal: NAT: - A pedagógiai tanulmányok felelevenítése. - Miben különbözik a NAT az előző tantervektől? - Milyen műveltségterületeket tartalmaz? - Mikor és hogyan fogalmaz meg követelményeket? Pedagógiai program: - Hogyan szabályozza az iskola életét a Pedagógia Program? - Melyek a leglényegesebb pontjai a dokumentumnak? - Iskolánk Pedagógiai Programja mely értékekre helyez hangsúlyt? SZMSZ - Minek a rövidítése a fenti elnevezés? - Mit szabályoz az SZMSZ? Helyi tanterv - Ismerkedés általános iskolai helyi tantervekkel. - A tananyag felépítésének megfigyeltetése. - Hogyan épül a NAT-ra a helyi tanterv? Tanmenet - a tanmenet készítés szempontjai - a tervezés lépései - készen kapható tanmenetek 13

16 Óravázlat - óravázlat készítés szempontjai - a tanmenet felhasználása az óravázlathoz - alsó tagozatban használatos óravázlatok elemzése, értékelése Osztálynapló - az alsó tagozatos osztálynapló jellemzői - adminisztráció Ellenőrző kérdések: Visszajelzés, értékelés: - Mely dokumentumok szabályozzák az iskolák életét? - Mit tartalmaz a pedagógiai program? - Milyen értékek fogalmazódnak meg a mi iskolánk pedagógiai programjában? - Milyen értékekre helyez hangsúlyt a gyakorló általános iskola? - Milyen összefüggés van a NAT és a helyi tanterv között? Tananyagrész címe: I./5. AZ ALSÓ TAGOZATOS TANÍTÁS SZERVEZÉSI FORMÁI Az iskolaotthon, a napközi otthon. Cél: Szerezzen ismereteket az alsó tagozatos osztályok szervezési formáiról. Követelmény: Felhasználandó anyagok: Ismerje az iskolaotthon, napközi otthon szervezési feladatait, életét. Tanári jegyzet Általános iskolai Pedagógiai Program és SzMSz 14

17 Időkeret: 45 perc Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: A tanítási órák és a napközi otthon. Az alsó tagozatos osztály napirendje. A délelőtti tanítási órák rendje. Az osztálytanító feladatai. A napközis tanító feladatai. A napközi otthon időbeosztása. Az iskolaotthonos szervezési forma. Egy osztályban tanító két pedagógus. A tantárgyak megosztása. Egyenletes terhelés, kiegyensúlyozott időbeosztás. A két tanító együttműködésének feltételei. A guruló órabeosztás. A taneszközök tárolása az iskolaotthonban. Milyen területen tud többet nyújtani az iskolaotthon, mint más szervezési formák? Pozitívumai a gyermekek számára. Egyéni bánásmód,differenciálás,fejlesztés, tehetséggondozás az iskolaotthonban. Pozitívumai a szülők, és pedagógusok számára. A családokra háruló iskolai terhelés csökkentése az iskolaotthonban. Válaszoljon az alábbi kérdésekre: Visszajelzés, értékelés: -Mi a különbség a napközi otthon és az iskolaotthon között? -Melyek a napközi otthon fő jellemzői? -Melyek az iskolaotthon fő jellemzői? -Melyek a differenciálás lehetőségei az iskolaotthonban? -Hogyan történik a szülőkkel való kapcsolattartás az iskolaotthonban? 15

18 Tananyagrész címe: Cél: Követelmény: Felhasználandó anyagok: Időkeret: Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: I./6. AZ ISKOLAÉRETT GYERMEK Az elméleti ismeretek felelevenítése, gyakorlatban való alkalmazása. Szerezzen ismereteket az iskolaérettség kritériumairól, napi munkájában tudja alkalmazni a tanultakat. Az iskolai gyakorlatban ismerje fel az iskolaérett és iskolaéretlen gyereket, tudjon javaslatot nyújtani a segítségadáshoz. Tanári és tanulói jegyzetek, szakirodalmi szemelvények. 45 perc A pedagógia, pszichológia elméletből tanultak felidézése. Melyek az iskolaérettség kritériumai? Testi jellemzők. Az első alakváltozás. Fogváltás. Pszichés jellemzők Szociális jellemzők Hogyan történik az iskolaérettségi vizsgálat? Ki tehet javaslatot a beiskolázásra, vagy annak elhalasztására? Hová fordulhat a szülő ilyen jellegű problémájával? Átmenet óvodából iskolába.. Az egyéni különbségek jelentősége első osztályban. Nagy József és munkatársai országos felmérése első osztályosokkal. A felmérés legfontosabb eredményei. Az eredmények tükrében a differenciálás, felzárkóztatás, egyéni bánásmód kiemelt szerepe első osztályban és kisiskolás korban. A tanító feladatai és lehetőségei iskolaéretlen gyerekkel. A fejlesztő foglalkozásokról. Napközi időbe illeszthető fejlesztő hatású tevékenységek. A játék, sport, mozgás szerepe. Válaszoljon az alábbi kérdésekre: Visszajelzés, értékelés: - Melyek az iskolaérettség testi jellemzői? - Melyek az iskolaérettség pszichés jellemzői? - Melyek az iskolaérettség szociális jellemzői? - Hogyan történik az iskolaérettségi vizsgálat? - Kinek áll jogában döntést hozni a gyermek iskolába kerüléséről? 16

19 Tananyagrész címe: Cél: Követelmény: Felhasználandó anyagok: Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: I./7. EGYÉNI BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ TANULÓK A CSOPORTBAN A pedagógiai asszisztens jelölt szerezzen tapasztalatokat a gyermekcsoportban előforduló speciális esetekről. Alkalmazza elméleti órákon megtanult ismereteit. Tudja felismerni a különleges bánásmódra szoruló gyermekeket, ismerje a segítségnyújtás módjait, és a gyermekvédelmi jelzőrendszert. Tanári és tanulói jegyzetek, középiskolai pedagógia könyv Az elméleti órákon tanultak felelevenítése. Az átlagtól való eltérés esetei. A tehetséges gyermek. A kreativitás ismérvei. A hátrányos helyzetű gyermek. - iskolai kudarc - szociokulturális tényezők - kiváltó okok - az iskola lehetőségei A veszélyeztetettség - okai -deviancia - deviáns karrier -élményfeldolgozó mechanizmus -család életstílusa -kortárskapcsolatok -anómia A nehezen nevelhető gyermek - norma és értékszegés a viselkedésben - jellembeli hiba - inadaptált gyermek - a környezet és a gyermek viszonyának megromlása - tünetei - pedagógus szerepe A leggyakoribb nevelési nehézségek: - agresszió - indulat - szorongás - félelem - magányosság, gátoltság - fegyelmezetlenség 17

20 (1.) Mindezek előfordulása a gyakorlatban. A gyakorlóhelyen meglévő speciális problémák. A gyermekcsoport megfigyelése, átlagtól eltérő gyerekek a csoportban. Helyes nevelési módszerek megfigyelése, tudatosítása. Visszajelzés, értékelés: Ellenőrző kérdések: - Az átlagtól való eltérésnek milyen formáit ismerjük? - Milyen okai lehetnek a veszélyeztetettségnek? - Mi a különbség a hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség között? - Mit nevezünk deviáns karriernek? - Melyek az iskola lehetőségei a fejlesztésben, segítségnyújtásban? Tananyagrész címe: Cél: Követelmény: Felhasználandó anyagok: Időkeret: Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: II./1. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI GYAKORLAT CÉLJA, FELADATA Készüljön tudatosan az intézményi gyakorlatra, alakuljon rendszerszemlélete az elméleti tanegységek és gyakorlat összefüggése kapcsán. Ismerje fel az összefüggéseket elméleti tudása, és a gyakorlóhelyen kapott feladatok között. Megszerzett tudását tudja alkalmazni a gyakorlatban. Tanári jegyzet Tanulói írásos munkák, dokumentumok, hospitálási jegyzőkönyvek 45 perc A gyakorlat célja: - A tanultak gyakorlatba ültetése - Tapasztalat szerzése Feladat: - Megismerni az általános iskola ( óvoda) cél és feladatrendszerét, szerkezeti felépítését, az intézmény munkarendjét - Megismerni a különböző pedagógiai szakszolgálatokhoz tartozó intézményeket, tudatosítani kell azokat a magatartásformákat, amelyek nélkülözhetetlenek a pedagógiai asszisztens szakmájában 18

21 A csoportos hospitálás: Feladatai: - Bekapcsolódni a tanulási tanítási folyamatba - Ügyeleti, felügyeleti teendők ellátása - Tanulást segítő eszközök készítése - Környezeti gondozás feladatai - Bekapcsolódás gyermekvédelmi feladatokba - Bekapcsolódás iskolai rendezvény lebonyolításába Értékelés módja: Osztályzat 1-5-ig - gyakorlati tevékenységre - foglalkozásokra készített eszközökre - elemző munkára - a foglakozás tervezetére - a foglalkozás lebonyolítására - egyéni hospitálásra Értékel: - tereptanár és gyakorlat vezető tanár Egyéni hospitálás: - Minden tanuló egyénileg bekapcsolódik az iskolai élet egy napjába. - Megoldja az ott kapott feladatokat a tanító útmutatása alapján. - Jegyzőkönyvben rögzíti és elméleti tudása segítségével véleményezi a látottakat. Összefüggő gyakorlat: December hónapban 2 hét összefüggő gyakorlat egy oktatási intézményben (óvoda, iskola). Visszajelzés, értékelés: Ellenőrző kérdések: -Mi a célja a csoportos hospitálásnak? -Milyen feladatokba kapcsolódhat be a tanuló/ hallgató? -Milyen írásbeli feladatok várhatóak? -Ki és hogyan értékeli munkájukat? -Milyen alapvető rendszabályokat kell betartani a gyakorlat során? 19

22 Tananyagrész címe: Cél: II./2. A GYAKORLÓHELY BEMUTATÁSA, ISMERKEDÉS AZ OSZTÁLYTANÍTÓKKAL Szerezzen ismereteket a gyakorlatnak helyet adó általános iskoláról, gyermekcsoportról. Ismerje meg az osztálytanítót, és az osztályban folyó élet főbb jellemzőit. Követelmény: Ismerje a tanulócsoportot és a pedagógusokat, legyen képes együtt dolgozni a gyerekcsoporttal, tanítóval. Felhasználandó anyagok: Pedagógiai program, Házirend, Helyi tanterv,osztálynapló, Napközis napló, Osztálynévsor Időkeret: 45 perc Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: A gyakorlat vezető tanár bemutatja a tanítókat és csoportját. Az intézmény bemutatása gyakorlóhely igazgató helyettese, és az osztálytanító segítségével Az iskola dokumentumainak megismerése Az iskola házirendjének megismerése A gyerekcsoport jellemzői. - létszám - életkor - képességek - tudásszint - összetétel - fiúk-lányok aránya - szülői háttér - szülői elvárások - az iskola társadalmi környezete Tanulmányi helyzet: - a tanulócsoport erősségei gyengeségei - egyéni bánásmódra szoruló tanulók - tehetséggondozásra szoruló tanulók - sajátos nevelési igényű gyerekek a csoportban 20

23 Ismerkedés a gyerekcsoporttal - hallgatók bemutatkozása - spontán beszélgetés, ismerkedés a gyerekekkel - nevek tanulása - névtanuló játék A hallgatókkal kapcsolatos elvárások az intézményben -érkezés, távozás -öltözet - viselkedés - kapcsolattartás a gyerekekkel - kapcsolattartás a szülőkkel - kapcsolattartás az iskola többi dolgozójával - főbb feladataik csoportos és egyéni hospitálás alkalmával Visszajelzés, értékelés: Ellenőrző kérdések: - Milyen értékek fogalmazódnak meg az iskola pedagógiai programjában? - Melyek a tanulócsoport legfontosabb jellemzői? - Vannak-e sajátos nevelési igényű tanulók a csoportban? - Milyen rendszabályok vonatkoznak az idelátogató hallgatókra? - Melyek a napirend főbb pontjai? Tananyagrész címe: III./1. NAPKÖZIS TEVÉKENYSÉGI TERV KÉSZÍTÉSÉNEK MENETE Cél: Jártasság kialakítása a napközis tevékenységi terv készítésében Követelmény: Ismerje a napközis tevékenység tervezésének lépéseit, legyen képes önállóan perces foglalkozás tervezésére, lebonyolítására. 21

24 Felhasználandó anyagok: Tevékenységi terv minta Időkeret: 45 perc Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: Egy napközis tevékenységi terv bemutatása, a lényeges pontok megbeszélése. Napközis tevékenységi terv A tevékenységet vezeti: A tevékenység helye: A tevékenység ideje: Korcsoport: Feladataim: Kidolgozás: Napirend: az osztály napközis napirendjéből kiemelve színessel a ped.asszisztens jelölt feladatai. Gondozási szervezési feladatok Egészséges életmód környezeti feltételeinek biztosítása Szellőztetés, világítás Taneszközök elrendezése Balesetveszélyes helyzetek megelőzése Stb. Egészséges életmód szokásainak kialakítása Tisztálkodás Öltözködés Étkezés Stb. A gyerekek munkatevékenységének irányítása Felelősök munkája Tanuláshoz kapcsolódó tevékenységek Szabadidőhöz kapcsolódó tevékenységek Stb. 22

25 Szervezési feladatok Érkezés- távozás a napközibe ( sorakoztatás) Eszközök, felszerelések elhelyezése Stb. Tanuláshoz kapcsolódó feladatok vagy szabadidős tevékenységek irányítása A fejlesztés kiemelt eszköze: ( játék, kulturális tevékenység, vagy tanulás) A fejlesztés témája, tartalma ( a játék neve, vagy a mese címe stb.) A fejlesztés feladatai ( nevelési és oktatási célok) A fejlesztés eszközei ( saját, ill. iskolai eszközök) Felépítés I. A feltételek megteremtése - motiváció - szervezés II. A tevékenység irányítása ( a tevékenységek egymás utáni mozzanatai) III. Befejezés az ellenőrzés értékelés szempontjai IV. Egyéni fejlesztés, differenciált bánásmód Eszközterv Visszajelzés, értékelés: Ellenőrző kérdések: - Melyek a foglalkozás tervezésének főbb lépései? - Mondjon néhány bevált motivációt az alsó tagozat módszertanából! - Milyen gondozási feladatai vannak a pedagógiai asszisztensnek? - Mire kell figyelni az értékelésnél? - Miért fontos eszköztervet is készíteni? 23

26 Tananyagrész címe: III./2. EGYNAPOS KIRÁNDULÁS SZERVEZÉSE Cél: Jártasság kialakítása a kirándulás, múzeumlátogatás szervezésében, iskolán kívüli programok alakításában. Követelmény: Ismerje a külső programoknál betartandó balesetvédelmi, biztonsági szabályokat. Tudjon segítséget nyújtani az osztály tanítónak a program szervezésében, lebonyolításában. Felhasználandó anyagok: Megvalósított program terve. Prospektusok. Tanulók gyűjtött anyagai. Időkeret: 45 perc Kirándulási terv készítése Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: Helyszín:Vajda Péter Általános Iskola Időpont: Indulás: 9óra,iskola elől Úti cél: Szentendre Felszerelés előzetes megbeszélése: innivaló ennivaló zsebpénz bérlet ruházat,lábbeli,esőkabát jegyzetfüzet toll Program: A tanulók terhelhetőségétől függően lerövidíthető. - Szentendre, Fő tér megtekintése - A Fő téri Blagovesztenszka templom látogatása - Fagyizás - Marcipán Múzeum megtekintése - Szentendrei menetredszerű járattal utazás a Római Kőtárig, a látnivalók megtekintése. 24

27 - Alternatív lehetőség - Utazás tovább busszal, majd túrázás Lajos-forrásig. - Pihenés Lajos- forrásnál, kis természetismereti vetélkedő: Kérdései: - Milyen vízben,vízpart közelében élő állatokat ismersz? - ( sirály, kagyló, szúnyog, gázlómadarak,béka,hal stb. ) - Mondjuk el a fa részeit: - ( törzs, gyökér, lombkorona, ágak, levelek) - Milyen fákat, bokrokat ismertek? - (tölgy, bükk, fenyő, jegenye,gesztenye,vadrózsa bokor,málna stb.) - Amiket eddig soroltunk milyen szófajú szavak voltak? ( főnevek) - Rakjatok a főnevek elé mellékneveket! - (pimasz szúnyog, szép kagyló,stb.) - Mondjatok a természetről kijelentő, kérdő, felszólító,óhajtó, felkiáltó mondatot! - Szabad játék a levegőn: fogócska, vagy számháború A számháború leírása: 1. Terület kijelölése 2. Két csapat kialakítása ( pirosak, kékek) 3. A játékosok a számokat a fejükön tartják. 4. Akinek a számát leolvassák, az kiesik. 5. Akinek pontosan leolvassák a számát, az kiesik. 6. Amelyik csapatból előbb elfogynak az emberek, az veszít. A játék után hazaindulás busszal és HÉV-vel. Megérkezés az iskolához kb.19 órakor. Visszajelzés, értékelés: Rendszerező kérdések a kirándulás szervezésével kapcsolatban: - Melyek a legfontosabb teendők egynapos kirándulás szervezésénél? - Melyek a legfőbb felszerelési tárgyak, amelyeket a gyerekeknek magukkal kell vinni? - Legalább hány felnőtt jelenlétére van szükség a kirándulásnál? - Hogyan történik a szülőkkel való kommunikáció, bevonásuk a programokba? - Hogyan lehet feldolgozni a kirándulás élményeit? 25

28 Tananyagrész címe: III./3. BÁBSZÍNHÁZ LÁTOGATÁS SZERVEZÉSE NAPKÖZIS CSOPORTTAL Cél: A pedagógiai asszisztens jelölt szerezzen ismereteket az iskolán kívüli programok szervezésében. Követelmény: Legyen képes együtt dolgozni az osztálytanítóval az iskolán kívüli programok szervezésében, lebonyolításában. Tudjon szabadidős programot szervezni az alsó tagozatos korosztály számára. Felhasználandó anyagok: Tanári jegyzet, műsor füzetek, tanulói jegyzet Időkeret: 45 perc Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: Szervezési feladatok megbeszélése: - informálódás a színháznál: jegyárak, előadás, jegyrendelés, közlekedés - költségvetés készítése: jegy ára, útiköltség, stb. - Szülők informálása: időpont, előadás, költségek, indulás, érkezés időpontja, - Kísérő szülők bevonása szükség esetén Tartalmi felkészítés: - A gyerekek motiválása: - Beszélgetés színházi élményeikről. - Kedvenc mesék felidézése. - Beszélgetés a megnézendő előadásról. - Ki hallott már róla? - Ki a főszereplő? - Miért érdekes a történet? - Mire figyeljenek? Indulás előtti feladatok: - ellenőrizni kell, minden gyereknek van-e utazási bérlete, jegye - Mosdó, WC használat, egyéb szükséges felszerelés ellenőrzése 26

29 Utazás alatti feladatok: - folyamatos felügyelet - gyerekeket meg kell számolni minden induláskor, leszálláskor, felszálláskor, előadás után a színházban Programterv minta: Gyermekcsoport: 7-8 év közötti általános iskolai tanulók 25 fős csoportja Kísérők száma: 4 fő Program helyszíne: Budapesti Bábszínház Megközelítése: 74/ A trolival a Mexikói útig, onnan kis földalattival a Vörösmarty utcáig Előadás: Lúdas Matyi bábelőadás gyerekek Előadás kezdete: 14 óra Előadás befejezése: Indulás: Érkezés: Szokáskialakítás: Indulás előtt megbeszéljük az utcai közlekedés szabályait és a helyes viselkedést. Párosával, sorban közlekedjenek, ne rohangáljanak, ne maradozzanak le. Az útteseten való átkelésnél még fokozottabban kell figyelni. Kísérő felnőtt legyen a csoport mögött is. Ne szemeteljenek, ne kiabáljanak, az előadás alatt csendesen viselkedjenek. Élmények feldolgozása: Beszéljük meg kinek hogy tetszett az előadás. Mi tetszett legjobban? Ezzel egyúttal fejlesztjük a beszédkészséget, a fogalmazást, az osztálytársak előtti szereplés képességét, a beszédbátorságot és számos más készséget is. Volt - e valami, ami félelmetes volt, vagy nem tetszett? A látott előadás számos további foglalkozás alapja lehet. Jól felhasználható minden tanítási órán és napközis foglalkozáson, mint téma, vagy motiváció. Témája lehet rajz órának, technika, olvasás, nyelvtan és számos más foglalkozásnak is. Mindezzel az esztétikai nevelés területén is sokat léphetünk előre. 27

30 Visszajelzés, értékelés: Ellenőrző kérdések: - Melyek a legfontosabb szervezési feladatok a színházlátogatás előtt? - Melyek a legfontosabb feladatok színházlátogatás alatt? - Melyek a legfontosabb feladatok színházlátogatás után? - Mely területeket fejleszthetjük színházi előadás megtekintésével? - Milyen további foglalkozásokhoz tudjuk felhasználni az élményanyagot? Tananyagrész címe: III./4. TANULÁSIRÁNYÍTÁS A NAPKÖZIOTTHONBAN (ISKOLAOTTHONBAN) Cél: A pedagógiai asszisztens jelölt szerezzen ismereteket a napköziotthonban történő tanulás irányítás módszertanáról. Követelmény: Tudjon segítséget nyújtani a tanítónak a tanulásirányításban, legyen képes rövid, 20 perces időtartamú irányítás önálló megvalósítására. Felhasználandó anyagok: Iskolai dokumentumok, általános iskola alsó tagozatos helyi tantervek, tankönyvek, munkafüzetek. Időkeret: 45 perc Részletes instrukció a tananyag feldolgozására: A tanulócsoport megismerése Kapcsolattartás az osztályban tanító kollégákkal. A napközi otthon időbeosztása. Az osztály napirendje. A tanulási idő illeszkedése a napirendbe. Minta: Napközis nevelő átveszi a csoportot Ebéd Udvari játék Kézmosás, ráhangolódás a tanulásra Tanulás Uzsonna, játék Esti ügyelet 28

31 A tanulásirányítás főbb szempontjai: - Ráhangolódás szerepe. - Segíteni kell motivációval, a körülmények megteremtésével a kisiskolásokat. - Helyes szokások kialakítását kell célul tűzni: - Csendes tanulásra szoktatás. - Felelősi rendszer kialakítása.. - Feladatok megoldása nehézségi sorrendben. - Könnyebb feladattól a nehezebb felé haladjon. - Időbeosztás megtanítása. - Ismeretek bővítése könyvtárhasználattal. - Folyamatos bíztatás, dicséret fontossága. A tanulásirányítás menete: Feltételek megteremtése: - kézmosás, tiszta, nyugodt környezet biztosítása - eszközök előkészítése, felesleges dolgok elpakolása - motiválás ( zenével, énekkel, didaktikus játékkal) Az önálló tanulás beindítása: - Felelősök munkájának segítése - Feladatok számbavétele, megbeszélése. - A tanulás sorrendjének megbeszélése, feljegyzése a táblára. - Önálló munkavégzés beindítása. - A tanulás folyamatos felügyelete. - Lemaradók segítése. - Egyéni bánásmód, folyamatos segítség az arra rászorulók esetében. Az önálló tanulás lezárása: - Az elkészült feladatok ellenőrzése a felelősök, és a tanító segítségével. - Értékelés, dicséret - Eszközök elpakolása. Visszajelzés, értékelés Ellenőrző kérdések: - Melyek a napköziotthon időbeosztásának fő elemei? - Milyen tevékenységeket irányítunk napközi időben? - Melyek a tanulásirányítás főbb lépései? - Hogyan lehet önálló tanulásra motiválni a kisiskolásokat? - Melyek az értékelés és dicséret megfelelő módjai az alsó tagozatban? 29

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015.

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015. ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015. Az közötti átmenet program célrendszere: 1. Értékek Elvek Célok Mutatók Sikerkritériumok Zökkenőmentes átmenet Megfelelő tudás, neveltségi szint megadása

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA KÖVETELMÉNYEK, A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA KÖVETELMÉNYEK, A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI SZTE BTK Neveléstudományi Intézet ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA A PEDAGÓGIA GYAKORLAT CÉLJA, hogy a hallgatók számára betekintést nyújtson az iskolai élet és a pedagógusszakma

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Útmutató szakmai gyakorlathoz

Útmutató szakmai gyakorlathoz Útmutató szakmai gyakorlathoz Eszterházy Károly Egyetem Készítették:,, tantárgyfelelősök AZ ÚTMUTATÓ FELÉPÍTÉSE Az útmutató felépítése Általános tudnivalók A hallgatók megjelenésére, magatartására vonatkozó

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Nyári napközis tábor Programfüzet

Nyári napközis tábor Programfüzet Nyári napközis tábor Programfüzet Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 29. augusztus 14. Általános napirend: 9:30-10:00 Érkezés 10:00-10:45 45 perces foglalkozás 10:45-11:00 Szünet 11:00-11:50

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

MIÉRT FONTOS HOGY VIZET IGYUNK?

MIÉRT FONTOS HOGY VIZET IGYUNK? MIÉRT FONTOS HOGY VIZET IGYUNK? Az egészséges táplálkozás alapjai az ivóvízfogyasztás és a folyadékbevitel ÉVFOLYAM: 1 2. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 1-2. AZ ÓRA TÉMÁJA:

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Kötelező vagy lehetőség?

Kötelező vagy lehetőség? Kötelező vagy lehetőség? Az egész napos iskolai nevelés-oktatás helyzete az általános iskolában Németh Zsuzsa szociálpolitika PhD Miértérdekelazegésznaposiskola? a jólét (az egyéni-és a társadalmi jólét)

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben