A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat"

Átírás

1 Pályázat A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására Pályázó: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét 2014

2 Tartalom Vezetői program 1. Bevezetés A beosztás megpályázása Pedagógiai hitvallásom Célmeghatározás Helyzetelemzés Az iskola rövid bemutatása Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az iskola társadalmi környezete, kapcsolata Kapcsolat a fenntartóval A család és az iskola Az óvoda és az iskola Kapcsolatok más intézményekkel, szervezetekkel A nevelő-oktató munka főbb mutatói Vezetői program Vezetői ars poetica Fókuszban a személyközpontúság A vezető személyiségjegyei A pedagógiai program továbbfejlesztése Az iskolai profil erősítése A tehetséggondozás A felzárkóztatás Szeretet és szigor Hagyomány és újítás Az eredmények javítása A pedagógiai program végrehajtása Ellenőrzés Módszertan Szervezetfejlesztés A tantestület

3 5.4.2 Információáramlás Munkatársak Kapcsolatrendszer Iskolamarketing, gyermekvédelem Honlap, reklám Pályázatok, szponzorok Gyermekvédelem Összegzés Szakmai önéletrajz Mellékletek

4 Vezetői program 1. Bevezetés Mottó: Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája (Szent-Györgyi Albert) 1.1. A beosztást megpályázom A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdetett Közigazgatási Állásportál honlapján november 7-én a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztás ellátására. A közölt feltételek tudomásul vételével az állást megpályázom. A kiírt feltételeknek megfelelek, alkalmasnak érzem magam a beosztás megfelelő ellátásához. Pályázatom benyújtásához a következő indokok adtak bátorítást. Jelenlegi tagintézményvezetőm bíztatott, a kollegák közül mind alsó, mind felső tagozatból többen megkerestek és pozitív megerősítésükkel nagyban hozzájárultak pályázatom beadásához. Több mint negyedszázada tanítok általános iskolában, jelenlegi munkahelyemen 25 éve dolgozom, (-5 év GYES, GYED) a közoktatást jól ismerem, négy tantárgyat tanítok felső tagozatban (matematika-fizika-természetismeret-etika). 22 évig osztályfőnök, 15 évig Közalkalmazott Tanácsvezető voltam, 15 éve munkaközösség vezetőként tevékenykedem. A kihívások pozitív mozgatóerőként mindig megsokszorozták belső motivációimat. A pedagógus-továbbképzések keretében két új diplomát, hét tanfolyamot végeztem el. A kompetencia alapú tanítás (TÁMOP ), a tanulói laptop-program, az OFI XXI. századi közoktatás című pályázatokban aktívan részt vettem és veszek. Jelenleg a Mentorháló pályázatban és az OFI Bázisiskolai K+F+I programjában is munkálkodom. Az előző tanévben egyszerűsített portfóliót készítettem, januártól a pedagógus 2 fokozatba léphetek. Az iskolavezetés konkrét munkáját ismerem, a jelenlegi vezetőkkel való kapcsolatom is nagyon jó, majdnem baráti. Úgy érzem, képes lennék erre a feladatra. 4

5 1.2. Pedagógiai hitvallásom Jót, s jól, ebben áll a nagy titok. (Kazinczy Ferenc) Mindkét szülőm olyan pozitív pedagógusi mintát sugárzott felém, hogy kora gyermekkoromtól erre a pályára készültem. ( Iskolaszagban nőttem fel! ) A pályán eltöltött idő megtanított a szakmai alázatra, a problémamegoldó gondolkodásra, a rugalmasságra, a folyamatos megújulásra, a konfliktusok felvállalására és azok megoldására. A sok tapasztalat megerősített benne, hogy hivatásunk középpontja a gyermek, és minden mást ez alá kell rendelni. Valamennyien tudjuk, hogy az oktatás alapja a tudás, a nevelésé a szeretet. Munkánk óriási felelősséggel jár, ezért különösen alkalmasnak, következetesnek és elhivatottnak kell lennie minden pedagógusnak. Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal csiszoljam kristállyá. (Németh László) 2. Célmeghatározás Amikor az ember határozott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szentelje figyelmét. Az út az, amely mindig megmutatja, a célba érés legjobb módját s útközben gazdagodunk. (Paulo Coelho) A tagintézményvezető-helyettes kitűzött célja nem lehet más, mint folytatni következetesen az eddigieket és a kor kihívásainak megfelelően innovációk segítségével továbbfejleszteni iskolánkat. Az iskola fő céljai változatlanok, hogy neveljen és tanítson, gondolkodó, versenyképes tudással rendelkező, egészséges lelkű és testű embereket képezzen. Az esélyegyenlőség ideájához minél közelebb kerülhessenek a tanulóink. Ugyanakkor élményteli, boldog gyermekkorukhoz nagyban hozzájárulhassunk. Vezetőként tudásomat, tapasztalatomat, ezen célok minél jobb megvalósításának rendelem alá. 5

6 Kiemelt feladataim az elkövetkező öt évre: intézményvezetőm és tagintézmény-vezetőm szakmai, vezetői, ellenőrző munkájának, egyéb tevékenységének segítése, támogatása, helyettesítése. A törvények és a feletteseim által meghatározott részletes feladatkörömnek a lelkiismeretes teljesítése. 3. Helyzetelemzés 3.1. Az iskola rövid bemutatása A korábban II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola szeptember 1-től a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola tagiskolája lett, városunk iskolaátszervezési programjának eredményeképp. Az iskola megközelítőleg a lakosú Árpádváros nevű városrészben helyezkedik el, Kecskemét egyik legnagyobb általános iskolája. Földrajzi adottságai nagyon jók, városközponti iskola lévén, könnyen megközelíthető. Az iskola jelenlegi beiskolázási körzetét kicsit bővíti, hogy pár évig kistérségi iskola voltunk, egyébként is a város minden kerületéből vannak tanulóink. A város közigazgatási határán túlról érkező tanulók fogadására is a mi intézményünk volt kijelölve, így az elmúlt években tovább nőtt a távolabbról érkező tanulók száma. A Fülöpházáról és a Kunbaracsról bejáró tanulókat iskolabuszokkal szállítják naponta. A tagintézmény integrált nevelési-oktatási feladatokat lát el Személyi feltételek Az iskolában 2013/14-es tanévben 659 tanuló 30 osztályban végzi tanulmányait. A jelenlegi első és 5. évfolyam kivételével (ahol 3) minden más évfolyamon 4 párhuzamos osztály működik. Az alsó tagozaton a 15 osztály közül 10 iskolaotthonos rendszerben dolgozik. A tanulói létszám az elmúlt évekhez képest szignifikánsan kevesebb lett. Az eddigihez képest a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma relatíve nem csökkent, viszont nőtt a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók száma. A BTMN-es tanulók száma a létszámhoz viszonyítva magas (90 fő), az okok feltárása és helyzet kezelése fontos jelen és jövőbeni feladat. Az SNI-sek száma 44, ebből 2 fő tanulásban akadályozott, szerencsére főállású gyógypedagógusunk szakszerű fejlesztésüket biztosítani tudja. 6

7 A tagintézmény élén a tagintézmény-vezető áll, az ő munkáját segíti a tagintézmény vezetőhelyettes, és a szakmai munkaközösségek vezetői. Az iskolavezetésbe tartozik még a Közalkalmazotti Tanács vezetője, illetve a vezetői értekezleteken részt vesz állandó meghívottként a reprezentatív szakszervezet képviselője, valamint a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus. Hivatalosan Osztályfőnöki és Alsós munkaközösségek léteznek. Helyi, ténylegesen működő szakmai munkaközösségeink: évfolyamon tanítók munkaközössége - Magyar nyelvi munkaközösség (magyar nyelv és irodalom, történelem, ének, tánc és dráma, könyvtárismeret) - Matematika munkaközössége (matematika, fizika, kémia, informatika, technika, rajz) - Testnevelés munkaközösség (testnevelés, biológia, földrajz, természetismeret) - Idegen nyelvi munkaközösség (angol, német) - Osztályfőnöki munkaközösség (tagjai a felső tagozaton dolgozó osztályfőnökök) A jelenlegi tanévben a pedagógusok száma 58 fő, mind 40 órában dolgoznak. A szakos ellátottság majdnem 100%-os. A munkát segíti: 1 fő könyvtáros (fele óraszámban), 3 fő pedagógiai asszisztens. A pedagógusok kötelező továbbképzései a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakultak. Várhatóan januártól 1 fő pedagógus 2, 5 fő mesterfokozatot ér el. Nagyon sokan szakvizsgát adó képzésre járnak most is. A tantestület informatikai képzettsége megfelelő, ellenben a pedagógusok közül kevesen beszélnek jól idegen nyelveket, sajnos. A munkavállalók többsége nő, mint a közoktatási intézményekben általában. A tantestület kormegoszlása távol áll az optimálistól, nagyon sok az 50 éven felüli, de ezt majd a nyugdíjazások utáni fiatalítás megoldja. Gondot fog okozni az iskolai tantárgyfelosztás januártól, mert a négy szakértő óracsökkenése nehezen oldható meg a jelenlegi szakembergárdával. Nem pedagógiai alkalmazott iskolánkban hivatalosan egy fő, az iskolatitkár. A valóságban nagy intézményünknek köszönhetően egy rendszergazda, egy karbantartó és hetente több alkalommal egy gazdaságis is segíti az iskola életét. Összegezve: személyi feltételeink kedvezőnek mondhatók Tárgyi feltételek 7

8 Az iskola 1982-ben épült, több mint 30 éves. Könnyűszerkezetes épület, felújításra, korszerűsítésre szorul, különösen a lapos tetős konstrukció miatti beázással küzdünk. Az elmúlt években az egyik szárnyra pályázati keretből tető került, ennek folytatására óriási szükség volna. A nyílászárók kritikán aluliak, cserére szorulnak. Két udvarral rendelkezünk, ebből egyiket részben a másikat teljes egészében használják tanulóink. 31 osztályterem, sok szaktanterem, könyvtár és egy sportcsarnok (3 teremmel) áll a pedagógusok és a tanulók rendelkezésére. A termek legnagyobb részében a székek-padok-padlózatok stb. igen kopottak használtak cserére már megértek, korszerűsítésre van szükség. Szaktantermeink: kémia-fizika, biológia-földrajz, idegen nyelvi (3 db), számítástechnika (2 db), háztartástechnika, fejlesztő, matematika, ének és rajz. Az interaktív tanórák megtartását biztosítja az Apáczai-terem, a TIOP pályázat segítségével a tanulói laptop-program keretén belül 10 tanteremben saját használatú laptopon dolgozhatnak a tanulók. Informatikai fejlesztésre folyamatosan szükség van, gépeink nagy része elavult. A taneszközök pótlására voltak ugyan lehetőségek, de néhány szaktárgynál akadnak még hiányosságok. Jó lenne a piacon levő, modernebb eszközökkel szemléltetni, mert a Z generáció ingerküszöbe igen magas, motiváltsága alacsony. A könyvtári állomány nominálisan egyre több egység, ebből azonban a szépirodalmi és egyéb, nem tankönyvek száma alig emelkedett, közülük rengeteg már csak selejtezésre méltó. Az elmúlt öt évben tengernyi tankönyvvel lett gazdagabb a könyvtár. alig férnek el, nem tudjuk még használatba kerül-e egyáltalán jó részük. Összességében az iskola tárgyi feltételei megfelelnek a nevelési-oktatási céloknak, ugyanakkor még sok tennivaló van ezen területen Az iskola kapcsolatai Kapcsolat a fenntartóval január 1-től a szakmai irányítói és fenntartói feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete vette át. Ezzel a közoktatás irányítása pedagógus végzettséggel rendelkező személy által vezetett csoport kezébe került. A közoktatás minden szereplőjének elemi érdeke, hogy a fenntartóval való kapcsolatának alapja a kölcsönös bizalom és a tisztelet legyen, ez esetben az új rendszer kiválóan fog működni, 8

9 beváltja a hozzá fűzött reményeket A család és az iskola Környezetünk megelégedésére kell törekednünk a szakmaiság határain belül, meg kell barátkoznunk a romló megélhetési lehetőségek miatt szétszakadó családok gyermekeinek neveléséből eredő újabb kihívásokkal. Olyan alapfokú képzést, olyan nevelést kell biztosítanunk a ránk bízott gyermekeknek, amire biztos építhetnek életük során. A társadalmi környezet meghatározó jelentősége és az új pedagógiai program, helyi tanterv létrehozásában rejlő lehetőségek kiaknázása miatt nagyon fontos a szülőkkel való állandó kapcsolat, a kommunikáció erősítése. Az iskola hosszú távú, színvonalas működésének feltétele, hogy programja kialakításába bevonja a gyermekek szüleit is. Későbbiekben pedig folyamatos visszajelzést kapjon tőlük ezzel biztosítva a társadalmi környezet elégedettségét, melynek elérése alapvető cél Az óvoda és az iskola Az iskola célja, hogy a kialakuló jó kapcsolatot az óvodákkal fenntartsuk, tovább építsük. Az általános iskola bemutatása, profiljának megismertetése az óvodába járó gyermekek szüleivel a továbbélés záloga. Ehhez kiváló lehetőséget nyújtanak az óvodával közös programok, - a szombati Sulikuckó foglalkozások, nyílt nap a leendő elsősöknek és szüleiknek; a leendő elsős tanítók látogatása az óvodákba, stb. Az óvónők és a tanítók közti kapcsolat jó, a visszajelzések kölcsönös megadása közös gyermekeinkről a magas színvonalú szakmai együttműködés bizonyítéka Kapcsolatok más intézményekkel, szervezetekkel Iskolánk egy hét iskolából álló nagy intézmény egyik tagintézménye. A társiskolákkal való kapcsolatunk már most is kiváló, a jövőben várhatóan még gazdagabbá válik a közös versenyek programok-célok és személyes kötődések kapcsán. Szoros az együttműködésünk a Nyitott Szemmel Egyesülettel, melynek fiataljai valós segítséget nyújtanak a mindennapokban. 9

10 Az iskola kapcsolatrendszere igen széles spektrumú. A teljesség igénye nélkül párat megemlítek: középiskolák, Ifjúsági Otthon, Ciróka Bábszínház, Megyei Könyvtár, rendőrség, védőnő, iskolaorvos, fogorvos, Gyermekjóléti Szolgálat, Művelődési Központ, Önkormányzat, MATEGYE Alapítvány, Pedagógiai Szakszolgálatok, KESI, stb. Ezen kapcsolatok fontos értékeket képviselnek, így gyermekeink érdekeit nagyban szolgálják, sokoldalú személyiségfejlesztésük megvalósítását segítik. 4. A nevelő-oktató munka főbb mutatói A minőségi nevelés és oktatás megvalósításához szükséges elemeknek minden intézményben meg kell lenniük, mert ezek nemcsak feltételei, de egyben biztosítékai is a színvonalas munkának. A szakmai autonómia azt jelenti, hogy az intézmény átgondolt, a település jövőképébe illeszkedő, a lakosság igényeit kielégítő, szakmailag magas színvonalú programokkal rendelkezik. Ez azonban önmagában nem elég, igen fontos az emberi tényező, a vezetőitantestületi minőség, az emberi erőforrás milyensége. Az iskolában dolgozók belső motiváltsága, szakmai profizmusa, gyermekközpontúsága, empátiája, kooperatív készségei mind-mind fontos mutatók, melyeket a pedagóguskompetenciák indikátoraival számszerűsítve is ki lehetne mutatni. A munkánk során célunk, hogy az intézménybe felvételt nyert és beiratkozó tanulókat, akik adottságaikban, képességeikben, életkörülményeikben jelentősen különböznek egymástól, felkészítsük az általános iskola sikeres befejezésére, a továbbtanulásra. Az óvodából az iskolába lépés sikerét ovi-suli programmal segítjük. Kiemelten fontos a munkába álláshoz, életkezdéshez szükséges korszerű ismeretek átadása, elsajátítása, kompetenciák fejlesztése. A kompetencia alapú nevelés-oktatás kiterjesztése. (Intézményi Pedagógiai Program) Munkaközösségi keretek között folyik iskolai életünk. A szakmai munkaközösségek a jogszabályi előírásoknak, illetve a helyi tantervben megfogalmazottaknak megfelelően készítik el minden tanévben munkatervüket. Ebben megfogalmazzák nevelési-oktatási feladataikat. Egységes követelmény- és értékelési rendszert határoznak meg a munkaközösségek tagjai számára, elkészítik tanmeneteiket, meghatározzák éves feladataikat. Ez olyan sokszínű, sokféle feladat, hogy felsorolásuk szinte lehetetlen volna. Az általános 10

11 alapfeladatokon túl minden munkaközösség rendelkezik néhány specifikusan csak rá jellemző feladattal. A munkaközösségekben jó színvonalú csapatmunka folyik, amely biztosítja az iskola zökkenőmentes, zavartalan működését. Számos iskolai, megyei, sőt országos versenyre készítik fel tanulóinkat, amelyen eredményesen szerepelnek. Mindenki pontosan ismeri feladatát, önállóan szervezi munkáját, a vezetésnek főként csak irányítási, ellenőrzési feladata van. Az új köznevelési törvény adta lehetőségekkel élve az eddigi, irányultságoknak nevezett specializációinkból tagozatos osztályokat hoztunk létre. Működik matematika-informatika, angol, természettudományi tagozat, melyben a tehetséggondozás lehetőségei adottak. A nem szakosodott osztályokban a magyar és matematika tantárgyak dominanciája (több óra, csoportbontás) jól biztosítja a felzárkóztatást. Mind az iskolaotthon, mind az egész napos oktatás alsó tagozatban már nagyon régóta jól szolgálja az iskola célkitűzéseit. Több, éppen folyamatban lévő pályázatunk megfelelő keretet és lehetőséget ad a kompetencia alapú oktatáshoz, (TÁMOP ) a tanulói laptop-program a korszerű számítógépes tanításhoz-tanuláshoz, a XXI. sz. közoktatás című projekt (TÁMOP 3.1.1) az iskolai tanulásszervezési módoknak az átgondolásához. Most fejeződött be az EUROBALL c. nemzetközi pályázatunk, melyek kapcsán megalkottunk egy új labdajátékot szabályrendszerrel együtt és ennek folyományaként sok EU-s országba kijuthattak pályázati finanszírozással diákjaink. A Határtalanul pályázat és az Erzsébet-táborok segítségével már sok osztályunkat juttattuk életre szóló élményhez. A sportélet híresen jó iskolánkban, régóta rengeteg versenyt nyertünk és nyerünk, sokféle sportágban, egy sportosztály beindítását tervezzük 1. osztályban a következő tanévtől. Színvonalas nyelvoktatásunkat bizonyítja a soksok alapfokú és időnként egy-egy középfokú nyelvvizsga. Rengeteg egyéb szaktárgyi versenyeredményünk van. Működik két énekkar és egy színjátszó szakkör is a gyerekek nagy örömére. Iskolánk továbbtanulási mutatói jók, legtöbben szakközépiskolákban folytatják tanulmányaikat, kevesebben tanulnak gimnáziumban illetve szakiskolában. A középiskolák visszajelzései a tanulók előmeneteléről általában megfelelőek, csekély visszaesés tapasztalható a tanulmányi eredményekben. Az országos kompetenciamérésekben az iskola eredményei eddig mindig magasabbak voltak az országos átlagnál matematikából és szövegértésből egyaránt. Az iskola pontszámai 11

12 mindkét kompetenciaterületen az elmúlt évek során enyhén csökkenőek, növekvő erőfeszítéseink ellenére is. Az iskolai nevelés az egész tevékenységrendszert átöleli. Napjainkban, mikor a családok sorra szétesnek, morális értékválságban szenved társadalmunk, egyre fontosabb és hangsúlyosabb szerepet kap a nevelés. Igyekszünk a tanórai nevelési helyzeteken kívül megsokszorozni, sok-sok pedagógus-diák együttléttel megteremteni a nevelés sokféleségének feltételeit. Az ünnepségek, vetélkedők, versenyek, szakkörök, kirándulások, az önkéntes díszítő-takarító munkák, a 3 hetet meghaladó projekt, a színház-, a mozi-, a könyvtár-, a sportesemény látogatások stb., mind remek bázisai lehetnek a nevelésnek. Kiemelt területek: az egészséges életre való nevelés és a környezeti nevelés. Az etika tantárgy ehhez jó alapot biztosíthat. A temérdek igyekezet ellenére egyes tanulóink neveltségi szintje nem megfelelő. A ma már nem működő, pozíciókból eredő tekintélyt esetükben nem pótolja szinte semmi, sem szüleiket, sem társaikat, sem pedagógusaikat nem tisztelik eléggé. Ennek megoldása nem kis szakmai kihívás lesz a jövőben is. 5. Vezetői program 5.1. Vezetői ars poetica Fókuszban a személyközpontúság A pedagógusok hitét meg kell erősíteni abban, hogy a pedagóguspálya nem vesztes, hanem gyönyörű és persze nagyon nehéz életmodell. Elengedhetetlen feltétel, hogy továbbra is személyközpontú iskolát realizáljunk, ahol a gyermek, szülő és a pedagógus egyenrangú partnerek, ahol az első kettő elismeri a tanár szakmai kompetenciáit és tiszteletben is tartja azokat. A gyermeknek szüksége van a vezetésre, mert ha nem irányítjuk, az katasztrófához vezet: önérdek-vezérelt társadalmat nevelhetünk, mely ugyan nagy reményekkel indul az életben, de ritkán alkot maradandót (sok tehetség vész kárba az önfegyelem hiánya következtében), kevés lesz benne a kitartás céljai elérésére, olyan közösség válik belőle, amelyben alacsony a stressz-és frusztrációtűrő képesség A vezető személyiségjegyei Hogyan lehet megvalósítani a személyiségközpontúságot? 12

13 Vezetésre olyan ember alkalmas, aki alapvetően erőteljes személyiség, lendületes, tele van energiával, jó szervező és irányító. Olyan, aki képes átlátni a folyamatokat. A demokratikus vezetésben hiszek. Ez igen fontos a stratégiai döntések előkészítésében és meghozatalában. Autoriternek nagyon ritkán, és csak akkor kell lennie a vezetőnek, ha a pedagógus és a nem pedagógus munkakörben alkalmazottak kötelezettségüket nem, vagy rosszul teljesítik és ebből fakadóan a gyermekek hátrányt szenvedhetnek. Szigorúan, ám emberségesen be kell tartatni az iskola házirendjét. Fontosnak tarom a nyíltságot, a jó ötletekre való nyitottságot, az innovatív kompetenciákat és a rugalmasságot, valamint a rendszerező képességet. Őszintének kell lennünk egymáshoz. Olyan vezetést képzelek el, ahol szemtől szemben kulturált formában el lehet mondani egymásnak a véleményünket: ha az pozitív, akkor mindenki előtt, ha negatív, először négyszemközt. A vezetőnek fel kell ismernie, hogy a tekintélye nem dől romokba attól, (sőt ettől növekedhet is) ha elismeri, hogy hibázott; nyilván előfordulhat ilyen is. Ez pedig nem csupán a vezetőbeosztott kapcsolatra legyen érvényes, hanem minden személyközi kapcsolatra. A helyettes vezetőnek időnként a felsőbb vezetés és a munkavállalók között kell állnia, egyrészt a szabályok elfogadtatásának a megkönnyítése, másrészt a mindennapi apró és nagyobb problémák felfelé tolmácsolása végett. Ennek előfeltétele a megfelelő kommunikáció. Ehhez társul a megbízhatóság kérdése is. Úgy gondolom, hogy a vezetőnek az adott szavát tartania kell, ennek alapfeltétele a következetesség. A vezetőnek mélyen hinnie kell benne, hogy: Az akadály az a rémisztő dolog, amelyet akkor látunk, ha levesszük szemünket a célról (Henry Ford) 5.2. A pedagógiai program továbbfejlesztése Az iskolai profil erősítése A rákóczis identitástudathoz nagyban hozzájárul a rákóczis sál-nyakkendő ünnepi alkalmakkor történő viselete, az Euroball keretében megalkotott egyedi, rákóczis labdajáték, az évenkénti Rákóczi-ünnepély, a Rákóczi-emlékplakett, melyet kiérdemelhet tanuló- szülőpedagógus egyaránt stb. Nagyon fontos a napjainkban gyakori kötődési problémákkal küzdő 13

14 gyerekek biztos kötődésének megteremtése intézményünkhöz. Ez az első lépése a nemzeti öntudat kialakulásának. Iskolánk erősségei: a beindult tagozatokon kívül (matematika, informatika, természetismeret, idegen nyelv), hogy a sport központi jelentőségű és nívós, az anyanyelv magas szintű művelésére való törekvésünk, a rendkívül gazdag tanórán kívüli programkínálat mindez gyermekbarát környezetben. Ezen értékek, azaz arculatunk megőrzése fontos (és rengeteg feladatot követelő) alapvetés A tehetséggondozás Ha azt szeretnénk, hogy tehetségeket neveljünk és bontakoztassunk ki, meg kell találnunk a módját is. A meglévők mellett továbbra is figyelni kell a fenntartói és az egyéb pályázatokra. A tehetségfejlesztés az egyik módja annak, hogy az intézmény igazán vonzó legyen a tanulni szándékozó diákok és szülők számára. Az eddigi struktúrák lehetőség szerinti fejlesztésére kell törekednünk. A szakkör, egyéni verseny nyelvvizsga felkészítéseken, stb. túl a tanórai egyéni tehetséggondozás arányát is kívánatos volna tovább növelni A felzárkóztatás Ez a pedagógiai program egyik alapköve. Mivel az intézmény felvállalja a tanulási és magatartási problémákkal küzdők nevelését és oktatását, ez jól szervezett megoldást igényel. Szükségesnek látom olyan, közösen átbeszélt, fejlesztési tervek kidolgozását ezekre a tanulókra, amelyek nem az íróasztal fiókjának készülnek, hanem gyakorlatközpontúak: a célrendszerük világos, ezért használhatóak. Tisztában vagyok azzal, hogy ez hatalmas többletterhet jelent a pedagógusoknak, viszont egy jól kidolgozott, bevált rendszer működésével, valamint a lemaradó tanulók tervszerű felzárkóztatásával megtérül a befektetett energia. Az SNI-sek felzárkózását gyógypedagógusunk segítségével próbáljuk megoldani. Szükséges a tanórai differenciálás tudatos megvalósítása. A pedagógusok egyébként eddig is széles módszertani tárházát mindig fejleszteni kell. Egy életen át kell tanulnunk a változó társadalmi környezet és a robbanásszerű technikai fejlődés miatt. A délutáni korrepetálásokra, az egyéni felzárkóztatásokra, a tanulószobára továbbra is nagy szükség van Szeretet és szigor 14

15 A tanulóknak nevelési felfogásom szerint jó szándékú irányításra van szükségük. A szeretetteljes légkör nem zárja ki a szigort. A tanulók érdekeit fontosnak tartó szigor, következetesség, amely ugyanakkor a tanulót partnernek tekintve igyekszik a társadalom hasznos polgárává nevelni, aki nyitott az egyetemes és a hazai kultúra felhalmozott értékeinek befogadására. A szeretet és a szigor eszközét csak akkor használjuk eredményesen, ha a tantestület minden tagja önmagára nézve is kötelezőnek érzi a pedagógiai program gondolatait. Hitelessé úgy válhatunk, ha a tantestület egységes pedagógiai szemlélettel rendelkezik. A fegyelem megtartása a pedagógus személyiségétől nagymértékben függ. Fontos tehát a példamutatás. Csak akkor várhatjuk el a tanulótól, hogy az irányításunkat elfogadja, ha a következetességet és az önfegyelmet önmagunkra nézve is kötelezőnek érezzük. Meggondolandó a pedagógiai programban megfogalmazott jutalmazási és a büntetési rendszer felülvizsgálatának a lehetősége is. A gyerekek szeretete alapvető, szükséges, de nem elégséges feltétele a pedagógus munkájának Hagyomány és újítás A pedagógiai programban vázolt közösségi programokat meg kell őrizni, hangsúlyossá kell tenni, időnként új elemeket belevinni és arculatot adni nekik. Figyelni kell az újítások ésszerűségére, hiszen azokat a hagyományok tiszteletben tartásával és megőrzésével lehetséges csak optimálisan megoldani. A hagyományos iskolai események átgondolásakor a célt és az eléréséhez szükséges eszközt kell figyelembe vennünk. Az iskolai rendezvényeknek nem szabad csupán önmagukért létezniük. A célhoz kell az eszközt megtalálni és nem pedig fordítva, ezt mindnyájan tudjuk és gyakoroljuk is. A cél egyértelmű: a közösségi gondolkodás, identitás felépítése. Hogyan lehet ez mégis minden korábbinál hatékonyabb? A megoldás az iskolai mikroközösségek bevonása az előkészítési és a döntéshozatalba Az eredmények javítása Nyilvánvaló, hogy az eredmények javításához pontos diagnózis szükségeltetik. Ezt biztosítják a 8. osztályos felvételik, a kompetenciamérések, a helyi év eleji, félévi, év végi felmérők, a témazárók, a különböző versenyek eredményei. Minden munkaközösségnek az eredményjavítás érdekében rengeteget kell tennie, esetleges kudarc, vagy visszaesés esetén érdemes oksági vizsgálatot végezni és megtervezni a hatékonyságnövelő utakat. Ugyanakkor tudjuk, hogy lehetőségeink végesek, hiszen az emberi agy a legbonyolultabb szerv és bármit tervezünk, nem biztos, hogy az megfelelően realizálódik. 15

16 5.3. A Pedagógiai program végrehajtása Ellenőrzés Az ellenőrzés a folyamatok optimalizálásának elengedhetetlen része. A vezető elsősorban nem barát, hanem korrekt munkatárs első az egyenlők között-aki egyenlően bánik minden rábízott alkalmazottal. Az iskola úgy működhet igazán jól, ha a legkisebb láncszem is a helyén van, a legkisebb fogaskerék is kattog. A tanulóknak és nekünk, pedagógusoknak is szükségünk van feltöltődésre, ezért fontos az óraközi szünetek tiszteletben tartása. A 45 perc viszont épp elégséges az ismeretanyag elsajátíttatásához és a kompetenciafejlesztéshez. Kiemelt területnek tartom a tanóra védelmét. Az iskolai ünnepségeket, rendezvényeket, versenyeket úgy kell megszerveznünk, hogy lehetőleg ne sérüljön a tanulók oktatáshoz való joga. A tanítási óra elképzeléseim szerint csak különleges, indokolt esetben maradhatna el teljesen, szükség esetén rövidített órákat kell alkalmazni. Továbbá előnyöket hordoz, ha a tagintézményvezető-helyettes gyakran tartózkodik a tanári szobában, hogy a pedagógiai eszmecserék részese legyen; megismerkedjen a kollégák mindennapi problémáival. A tanulókkal, szülőkkel való, megfelelő kapcsolat is elengedhetetlenül fontos Módszertan A XXI. század tanára a módszerek százaiból választhatja ki a számára elfogadhatót és alkalmazhatót. A hosszú időn keresztül megszokott, majd a ló túloldalára esvén, erőteljesen kárhoztatott, frontális óravezetés, a csoporttevékenységek, valamint a kooperatív kiscsoportos munka egyensúlyát kell megteremtenünk a legalapvetőbb céljaink eléréséhez. Folyamatosan meg kell újulnunk, hogy mindig a szituációnak, a közösségnek és az elvégzendő feladatnak legmegfelelőbb módszert vagy technikát válasszuk. Nagyon fontos, hogy kooperatív technikákat is gyakran válasszunk, hiszen a frontális munkával ellentétben jól lehet velük differenciáltan fejleszteni, közösséget építeni. Szerencsére tantestületünk módszertani kultúrája nagyon gazdag, köszönhetően a képzéseknek Szervezetfejlesztés A tantestület 16

17 A döntések előkészítésében, a fejlesztési irányok tekintetében a demokratikus vezetés jegyében mindenkinek joga kell, hogy legyen a véleménynyilvánítás és a javaslattevés. Ezekre megfelelő fórumokat is kell biztosítani. A megszületett döntést mindenkinek el kell fogadnia, és saját magára nézve kötelezőnek éreznie. Szeretném, ha személyes indulatok nem feszítenék a tantestületet, csak konstruktív, előre mutató viták lennének a jellemzők Információáramlás Ez a témakör, melyben volna még hova fejlődnünk. A faliújságra kirakott papírból rengeteg van, nagy és sokszínű a tevékenységpalettánk-nem mindenki olvassa végig időhiányban, sőt általában azt sem tudjuk ki olvasta, ki nem, azonban nem célszerű mindegyik alá névsort sem rakni, aztán azt is egyeztetni. Az küldés rendszere sem ideális, mert a kollégáknak hol a gépe rossz, hol otthon nem működik az internet, hol nem megy át a levél stb. Ez sem elég jól funkcionál. Az iskolavezetőségi tagok személyes információátadása sem mindig tökéletes. Megbízatásom esetén a legelső feladataim egyikének e rendszer felülvizsgálatát és esetleges tökéletesítését tervezem Munkatársak A pedagógus és nem pedagógus munkatársakkal eddig is megfelelő kapcsolatot alakítottam ki, azt hiszem ez az erősségeim egyike. Amennyiben vezető leszek, igyekszem a lelkiismeretes munka megbecsülését tettekkel is igazolni, korrekt, tiszteletre épülő munkakapcsolataimat megtartani. Ennek a kapcsolatnak kétoldalúnak kell lennie: a minőségi munkavégzést mindenki részéről elvárom Kapcsolatrendszer Az iskola széles kapcsolatrendszere jól kiépített, megfelelően működő. Ezek további fenntartása esetleg továbbfejlesztése fontos stratégiai feladat. Pár szülővel való kapcsolatunk nem túl gyümölcsöző, de ez nem az iskola hibája, hanem a szülők együttműködési képtelenségén alapul, nehéz megváltoztatni. Minden kapcsolatnak a jövőben korrekt partneri viszonyként kell funkcionálnia, mely a felek közötti tiszteletre, elfogadásra épül valamilyen hasznos cél megvalósítása érdekében. Az iskolavezetés feladata, hogy intézménye érdekeit érvényesíteni tudja minden helyen és időben, természetesen a törvényes keretek adta lehetőségek között, az alapvető erkölcsi szabályok betartása mellett. 17

18 5.5. Iskolamarketing, gyermekvédelem Honlap, reklám A XXI. század megköveteli az iskoláktól is a dizájnos, gyakran frissített, tartalmas honlapot. Iskolánk a Tudásbázis 3.3 jövőképéhez készített tervébe bele is vette a honlap gyakori aktualizálását. Régen lehet, hogy a Jó bornak nem kellett a cégér, napjainkban viszont a marketingstratégia óriási jelentőségű az iskola jó hírnevének megőrzésében és ezáltal a beiskolázásnál is. Ezért törekedni kell a minél többszöri megjelenés megvalósítására, legyen az újság, helyi média, versenyek, óvoda, középiskola, pályázatok vagy bármilyen, egyéb szféra Pályázatok, szponzorok A mai világban egyetlen iskola sem engedheti meg magának, hogy a pályázatokról lemaradjon. A Rákóczi Iskola eddig is folyamatosan részt vett pályázatokon, többször nyert is. Ezt a hagyományt ésszerű folytatni, s ha lehet még erősíteni is. A szponzorok felkutatása sem könnyű feladat. A marketingtevékenységbe mégis bele tartozik a támogatók keresése, a vállalkozásokkal, cégekkel való rendszeres tárgyalás. Iskolánkban több évtizede sikeresen működik a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány, mely az oktatással kapcsolatosan, lehetőségeinek függvényében gyakran segít. Az általunk létrehozott Fogódzó Gyermeksegélyezési Egyesület a legszegényebb gyerekek kirándulási, táborozási és egyéb fizetési gondjait oldja meg osztályfőnöki ajánlásra. Ez utóbbi két, helyi szponzor nélkülözhetetlenül beépült életünkbe, további működésük fontos lesz a jövőben is Gyermekvédelem Iskolánkban sajnos a két gyermekvédelmi felelős egyre többet dolgozik. Megnőtt az igazolatlan hiányzások száma, a krízisbe került családok száma. Lelkiismeretes munkájukat mindig az osztályfőnökökkel egyeztetve közösen végzik, jól együttműködnek a különböző hatóságokkal is. Az osztályfőnököket folyamatosan tájékoztatni kell az érvényes jogszabályokról, hogy ne csak jóhiszeműen, hanem jogkövetően is járjanak el. 6. Összegzés 18

19 Bízom pályázatom sikerességében, vezetőimben, kollégáimban és magamban, hogy még jobb Rákóczi Iskolát fogunk közösen megvalósítani. Helyettesként következetes, emberséges, demokratikus alapon nyugvó vezetést, belső kiszámíthatóságot ígérek kollégáimnak, akik pontosan ismernek, tudják iskolavezetőmmel való több évtizedes jó kapcsolatomat is. Szeretetteljes szigort, biztos tudást nyújtó iskolát és demokratikus elveken nyugvó diákönkormányzatot, valamint a közösségi élet fejlesztését igyekszem majd kínálni a tanulóknak; partneri kapcsolatot, korrektséget, színvonalas nevelő-oktató munkát és a demokratikus normák betartását és szorgalmazását a szülőknek; korrekt, az intézmény érdekeit mindenekelőtt képviselni tudó iskolavezetést a mindenkori fenntartónak. Az embernek úgy kell megtanulnia a dolgokat, hogy csinálja, mert bár hiheti, hogy meg tudja csinálni, nem lehet ebben addig biztos, amíg meg nem próbálkozott vele. /Szophoklész/ Kérem valamennyiük megtisztelő, támogató bizalmát! Pályázatom pozitív elbírálását tisztelettel várom: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét, Kőhíd u Megjegyzések Jelen pályázat intézményvezetőm és tagintézmény-vezetőm pályázatai alapján készült, az azokban megfogalmazott célokkal harmóniában. Külön köszönöm tagintézmény-vezetőmnek, Fáriné Boros Erikának pályázatom megírásában nyújtott segítségét. 19

20 S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z Europass Önéletrajz Személyi adatok Név Molnárné Földes Ágnes Cím 6000 Kecskemét Kőhíd utca 26. II.e. 3. Telefonszám Mobil: Állampolgárság magyar Születési dátum július 28. Neme Betölteni kívánt munkakör nő A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztása Szakmai tapasztalat Időtartam augusztus 16- általános iskolai tanár, matematika, fizika, környezetvédelem szakos tanár II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (2007-től neve: Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája, 2013-tól új neve: A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája) 6000 Kecskemét Tóth László st. 2. (2007-től 6000 Kecskemét Kvarc u. 2., 2013-tól 6000 Kecskemét Katona József tér 14.) augusztus augusztus 15 általános iskolai tanár, matematika, fizika szakos tanár Csikó Sétányi Általános Iskola 1213 Budapest Csikó sétány augusztus július 31.-ig általános iskolai tanár, matematika, fizika szakos tanár Molnár Erik Általános Iskola (mai nevén Arany János Általános Iskola) 6000 Kecskemét Néphadsereg u. 10. (Mai Lunkányi u. 10) 20

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának intézményvezetői pályázata 9021 Győr, Nagy Jenő u 2. Készítette: Sulyokné Kelemen Judit Győr, 2015. március

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Családi állapot: Házas, egy gyermekem van, 12 éves Blanka nevű lányom

Szakmai önéletrajz. Családi állapot: Házas, egy gyermekem van, 12 éves Blanka nevű lányom Életrajzi adataim: Név: Csutiné Papp Orsolya Születés: Pápa, 1973. 05.30. Lakcím: 8500 Pápa, Hadnagy u. 25. Szakmai önéletrajz Tanulmányok: 1991-1994 Apáczai Csere J. Tanítóképző Főiskola, Győr, ált. iskolai

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben