A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u sz. Tel./fax: (42) E mail: A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA szeptember

2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 I. Helyzetelemzés... 7 I.1. Személyi feltételek... 7 I.1.1. Gyermeklétszám alakulása... 7 I.1.2. Alkalmazotti közösségünk... 7 I.1.3. Tárgyi feltételek I.2. Alapelveink, értékeink, céljaink I.3. Gyermekvédelmi feladatok I.4. Az óvoda kapcsolatrendszere I.5. Pedagógiai dokumentáció I.6. A gyermekek fejldésének nyomon követése II. A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA INTÉZMÉNYEINEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HELYI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSA II.1. A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA SZÉKHELY INTÉZMÉNY II.1.1. Helyzetelemzés II.1.2. Nevelmunkánkról II.1.3. Az egészséges életmód alakítása II.1.4. Az érzelmi, az erkölcsi és közösségi nevelés II.1.5. Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása II.1.6. Az óvodai élet tevékenységi formái nevelési rendszerünkben II Játék II Tevékenységben megvalósuló tanulás Sajátos nevelési igény gyermekek nevelési programja /részprogram/ II.1.7. Gyermekvédelem az óvodában II.1.8. Az óvodai élet megszervezése II.1.9 Óvodánk ünnepei, hagyományai II.1.10 Óvodánk kapcsolatrendszere II.2. A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA ARANYKÖRTE TAGINTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II.2.1. Helyzetelemzés II.2.2. Nevelési elveink II.2.3. Az egészséges életmód alakítása környezetvédelem II.2.4. Az érzelmi az erkölcsi és a közösségi nevelés II.2.5. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása II.2.6. Az óvodai élet tevékenységi formái nevelési rendszerünkben II Játék II Tevékenységben megvalósuló tanulás II.2.7. Gyermekvédelem az óvodában Sajátos nevelési igény gyermekek integrált nevelése A migráns gyermekek nevelése II.2.8. Az óvodai élet megszervezése II.2.9. Óvodánk ünnepei, hagyományai II Óvodánk kapcsolatrendszere

3 II.3. BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA VÁROSMAJORI TAGINTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II.3.1. Helyzetelemzés II.3.2. Nevelmunkánkról II.3.3. Az egészséges életmód alakítása II.3.4. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés alakítása II.3.5. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása II.3.6. Az óvodai élet tevékenységi formái nevelési rendszerünkben II.3.7. Gyermekvédelem az óvodában II.3.8. Az óvodai élet megszervezése II.3.9. Óvodánk ünnepei, hagyományai II.3.10 Óvodánk kapcsolatrendszere II.4. BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA GYERMEKKERT TAGINTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II.4.1. Helyzetelemzés II.4.2. Nevelmunkánkról II.4.3. Az egészséges életmód alakítása II.4.4. Az érzelmi, erkölcsi közösségi nevelés II.4.5. Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása II.4.6. Az óvodai élet tevékenységi formái nevelési rendszerünkben II Játék II Tevékenységben megvalósuló tanulás II.4.7. Gyermekvédelem az óvodában II.4.8. Az óvodai élet megszervezése II.4.9. Óvodánk ünnepei, hagyományai II Óvodánk kapcsolatrendszere II.5. BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA BENCZÚR TÉRI TELEPHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II.5.1. Helyzetelemzés II.5.2. Nevelmunkánkról II.5.3. Az egészséges életmód alakítása II.5.4. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés II.5.5. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása II.5.6. Az óvodai élet tevékenységi formái II Játék II Tevékenységben megvalósuló tanulás II.1.8. Az óvodai élet megszervezése II.5.9. Óvodánk ünnepei, hagyományai II Óvodánk kapcsolatrendszere III. Záró rendelkezések III.1. A program hatálya, hatályba lépése III.2. Legitimációs záradék

4 BEVEZET A Búzaszem Nyugati Óvoda augusztus 01. napján, öt óvoda összevonásával jött létre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, 86/2011. (V.31) Közgylési határozata alapján. A város intézményhálózatának racionalizálására azért volt szükség, hogy szakmailag, létszám és bérgazdálkodás tekintetében az óvodák hatékonyabban és takarékosabban mködjenek. Pedagógiai programunk elkészítésekor a közös értékek megfogalmazása egységet teremt pedagógiai szemléletünkben, az egyes tagóvodák helyi sajátosságaiból adódó egyéni arculat megjelenítése színesebbé, változatosabbá teszi intézményünk egészét. Pedagógiai programunk figyelembe veszi a hazai óvodai neveléstörténet értékeit, a nemzeti sajátosságokat, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeit és az Óvodai nevelés országos alapprogramja által meghatározott jogokat, alapelveket, valamint a Sajátos nevelési igény gyermekek óvodai nevelésének irányelvét. Az óvodáknak sokféle igény kielégítését kell szolgálnia. Feladatunk, hogy az intézményünkben felvételt nyert valamennyi gyermek ugyanazon értékek, alapelvek, feltételek, szakmai szempontok betartásával sajátítsa el azokat a képességeket, ismereteket, amelyek folyamatosan és tudatos óvodapedagógiai irányítással teszik ket éretté az iskolai évek megkezdéséhez. Minden gyermeknek biztosítjuk, hogy egyenl eséllyel részesüljön színvonalas óvodai nevelésben. Jogszabályi háttér Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrl 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésrl szóló évi CXC. törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények mködésérl és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igény gyermekek óvodai nevelésének irányelve 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények mködésérl 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve tv. XXXI. törvény A gyermekek védelmérl és jogairól Egyezmény a gyermekek jogairól Egyesült Nemzetek UNICEF 185/1999. (XII.13.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésrl, a pedagógusszakvizsgáról, amely a továbbképzésben részt vevk juttatásairól és kedvezményeirl szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendeletet módosítja 363/2012. (XII. 17.) kormányrendelete az óvodai rendelés Országos alapprogramjáról

5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény megnevezése: Búzaszem Nyugati Óvoda (OM azonosító: ) Az intézmény székhelye, címe: 4400 Nyíregyháza, Búza u Csoportok száma: 9 Szakágazat száma: Óvodai nevelés Az intézmény alaptevékenységei: Óvodai nevelés, ellátás Halmozottan hátrányos helyzet gyermekek képességkibontakoztató, integrációs felkészítése óvodai fejleszt program szervezése Sajátos nevelési igény gyermekek óvodai nevelése, ellátása típusai: a) Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elfordulása esetén halmozottan fogyatékos a megismer funkciók, vagy a viselkedés fejldésének tartós és súlyos rendellenessége. b) A megismer funkciók, vagy a viselkedés fejldésének súlyos rendellenessége Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb oktatást kiegészít tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok és társulások elszámolásai Alapító okiratának azonosítója: 286/2012 (XI.29.) számú határozata Alapító okiratának kelte: Az intézmény alapításának idpontja: Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott vezet látja el. Az intézmény mködési köre: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a Közgylés Oktatási és Kulturális Bizottsága által meghatározott felvételi körzet 5

6 Az intézményirányító szervének neve, székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgylése 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Az intézmény esetében az egyéb irányítói jogosultsággal rendelkez személy: Az intézmény típusa: Gazdálkodási besorolás: Az intézmény alapítójának, illetve fenntartójának neve és címe: Az intézménybe felvehet maximális gyermeklétszám: Nyíregyháza Város Polgármestere 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. óvoda Önállóan mköd költségvetési szerv Pénzügyi-gazdasági feladatait az Eszterlánc Északi Óvoda látja el. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 930 f Tagintézmények: Telephelye: Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Körte u f Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Városmajor u f Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Tke u f Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Telephely 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér f 6

7 I. Helyzetelemzés I.1. Személyi feltételek I.1.1. Gyermeklétszám alakulása Óvodáinkban évek óta igen magas a gyermeklétszám. 31 csoportban 758 férhelyen, 792 f gyermeket nevelünk. Kis százalékban van jelen nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyermek. A Búzaszem Nyugati Óvodában (Búza út.7-17.) 1986 óta nevelünk sajátos nevelési igény gyermekeket. A speciális csoportban 8 férhelyen 8-10 gyermekeket fejlesztünk megfelel személyi és tárgyi feltétellel, befogadó légkörben. Óvoda neve Búzaszem Székhely Aranykörte Tagintézmény Városmajori Tagintézmény Gyermekkert Tagintézmény Benczúr téri Telephely Csoportok Száma Férhelyek száma Gyermeklétszám Összesen I.1.2. Alkalmazotti közösségünk A Búzaszem Nyugati Óvoda alkalmazottainak létszáma 106 f, ebbl 63 f óvodapedagógus, 43 f pedagógiai munkát segít. Minden óvodai egység neveltestületére jellemz a nagyfokú gyermekszeretet, az újra való nyitottság, a szakmai megújulásra törekvés és a partnerek igényeire való odafigyelés. Elfogadó, segít, támogató légkörben neveljük gyermekeinket. A dolgozói létszám, szakképesítésük a törvény elírásainak megfelel. 7

8 Óvoda neve Búzaszem - székhely Aranykörte Tagintézmény Városmajori Tagintézmény Gyermekkert Tagintézmény Benczúr téri Telephely Óvodapedagógus (f) Intézményvezet +helyettes tagóvoda-vezet Dajka, gyermekfelügyel, pedagógiai asszisztens Óvodatitkár Udvaros Összesen Összesen: Óvodapedagógusok képesítése, szak és továbbképzése Végzettség, képesítés F 1. óvodapedagógus gyógypedagógus 2 3. általános iskolai tanár 3 4. tanító 2 5. szakvizsgák o gyógytestnevel o fejlesztpedagógus o tanulási zavarok felismerése, és kezelése o közoktatás vezet o drámapedagógus o egészségfejleszt-, mentálhigiénikus o gyermek-,ifjúság és családvédelem o kommunikáció és beszédfejleszt pedagógus o felsfokú gyógypedagógus asszisztens

9 Pedagógiai munkát segítk képesítése Végzettség, képesítés Gyermekfelügyel Óvodatitkár Gyermekgondozó Pedagógiai asszisztens Óvodai dajka Udvari munkás F Óvodáinkban a partnerkapcsolataink jók, esztétikus, tiszta, befogadó, elfogadó, szeretetteljes légkörben neveljük a ránk bízott gyermekeket. Elvárásaink az óvodapedagógusok felé: Magas fokú gyermekszeretet, a gyermeki jogok tiszteletben tartása Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, etikus, példamutató magatartás, jó humorérzék. Magas szint pedagógiai ismeretek, tájékozottság a neveltestület jogkörébe tartozó dokumentumokban, bels szabályzatokban. Jó kapcsolatteremt képesség, empátia, kedves, nyílt személyiség, jó szervezképesség, az új iránti nyitottság jellemezze. Személyiségjegyei, beszédkultúrája, ápoltsága szolgáljon modellként a kisgyermek számára. Elvárásaink a dajka munkatársak felé: A Pedagógiai Programban leírtak szerint az óvón irányításával mködjenek közre a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátásában. Feladatuk az óvodai környezet rendjének és tisztaságának fenntartása. Ismerjék az óvoda nevelési és egészségügyi elírásainak bels szabályzatát. Jellemezze ket a pontosság, megbízhatóság, türelem, segítkészség. Legyenek igényesek saját és környezetük higiéniájára. Példaérték kommunikációval, viselkedéssel, szeret gondoskodással, hozzáértéssel végezzék a gyermeki szükségletek kielégítését. Ismerjék a gyermekek életkori sajátosságaiból adódó nevelési feladatokat, melyet az óvodapedagógusokkal összhangban, egységes szemlélettel, elvárással végeznek. Tartsák be a gyermekekkel kapcsolatos titoktartási kötelezettségüket. Elvárásaink a pedagógiai asszisztens munkatársak felé: Az óvodában folyó pedagógiai munka segítése, adminisztrációs-, szerveztevékenységek végzésével. A Pedagógiai Programban leírtak szerint az óvón irányításával mködjenek közre a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátásában. Kedves, nyílt, gyermekszeret, segítkész, példaérték magatartás jellemezze. Tartsák be a gyermekekkel kapcsolatos titoktartási kötelezettségüket. 9

10 I.1.3. Tárgyi feltételek Intézményeink tárgyi feltételei jó lehetséget teremtenek a gyermekek fejlesztésére. Az óvodák épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon alakítjuk ki, hogy a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálja, megfeleljen életkori sajátosságainak, biztosítsa egészségük megrzését fejldését, valamint, hogy lehetvé tegye mozgás és játékigényük kielégítését. A gyermekeket kellemes harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vesszük körül. Az udvari játékok folyamatos fejlesztés alatt állnak. Az anyagi keret szkös, ezért a különböz karbantartási munkálatokat, eszközbeszerzéseket újabb források, lehetségek elteremtésével próbáljuk megvalósítani. A költségvetésen túl innovációs pályázatokon nyert összegek és hatékonyan mköd alapítványok segítik óvodáink mködését. Alapítványaink: Búzaszem Óvodásokért Alapítvány Városmajori Óvodáért Alapítvány Gyermekkert Alapítvány Tesz-vesz Alapítvány Óvodáink rendelkeznek a kötelez eszközjegyzékben felsorolt bútorokkal, felszerelési tárgyakkal, a mindennapi tevékenységhez szükséges játékokkal és egyéb fejleszt eszközökkel. I.2. Alapelveink, értékeink, céljaink Szemléletünket meghatározza, hogy a gyermek nevelése elssorban a család joga és kötelessége, melyben az óvoda együttmködve, sajátos eszközeivel kiegészít, esetenként hátránycsökkent szerepet tölt be. A gyermekeket megillet jogokat tiszteletben tartjuk. Törekszünk a gyermeki személyiség kibontakoztatására, a testi, lelki, szociális szükségletek kielégítésére, elítélet nélkül, biztosítva minden gyermek számára az egyenl hozzáférést az óvodai neveléshez. Pedagógiai hitvallásunkban a fejldés alapja a félt, óvó, gondoskodó szeretet, stabil biztonság, differenciált személyre szóló bánásmód. Az óvodás gyermek alaptevékenysége a játék, élményeit, tapasztalatait ezen keresztül éli meg, általa fejldnek képességei, bvülnek ismeretei. Az óvodában komplex nevelés folyik, építünk a gyermeki aktivitásra, kíváncsiságra, kreativitásra. A társadalmi együttélés normáinak alapjait rakjuk le, sokszín együttes tevékenységgel és követhet viselkedésmintákkal. Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben, gazdag környezetben, tevékenységközpontú szemlélettel támogatjuk a gyermek egészséges fejldését, hátrányainak csökkentését, tehetségének kibontakoztatását, az egyéni érdekldésére adottságaira alapozva segítjük t az iskolai életre való felkészülésben. Törekszünk arra, hogy a gyermekek egyéni készségei, képességei kibontakozhassanak, érzelmileg, 10

11 erkölcsileg és értelmileg gazdagodjanak. Az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányul, minden gyermek egyenl esélyének biztosításával. Céljaink: Óvodáinkban a legitim központi nevelési programban foglaltak megvalósulása, a nevelés hatékonyságának növelése. Óvodáink sokszín pedagógiai gyakorlatának megtartása és továbbfejlesztése. Az innovatív pedagógia támogatására való törekvés. Az óvodák közötti együttmködés ersítése, a Jó gyakorlat terjesztése. Szakmai kultúránk és a pedagógus kompetenciák folyamatos fejlesztése. Mködésünkhöz szükséges személyi és tárgyi feltételrendszer és erforrások optimalizálása a munkakörülmények javításával. Óvodaképünk: Az óvoda befogadó intézmény, a családi nevelés kiegészítje, ahol a gyermekek biztonságérzete természetes módon a gondoskodás és különleges védelem által alakul. Biztosított az óvodáskorú gyermek fejldésének és nevelésének optimális feltétele, az óvó,- véd,- szociális funkció. Óvodáinkban arra törekszünk, hogy: nevelésünk egészében érvényesüljön a gyermeki személyiséget elfogadó szeretet, tisztelet, megbecsülés és bizalom, biztosítsuk az óvodáskorú gyermekek fejldésének és nevelésének optimális feltételeit, gondoskodjunk a gyermekek jó közérzetérl, testi-lelki harmóniájáról, mert ez elfeltétele fejleszthetségüknek, megalapozzuk egészséges testi fejldésüket, tanulási vágyukat, képességeiket, nyitott érzékenységet alakítsunk ki bennük a világ dolgai iránt, lehetséget teremtünk arra, hogy kipróbálhassák, megismerhessék képességeiket, és lehetségeik határát, formáljuk környezettudatos magatartásukat, tudatosan segítsük el a gyermeki személyiség kibontakozását, tekintettel az eltér adottságokra, készségekre, képességekre, szokásokra, nembeli, érésbeli, vérmérsékleti, nemzeti, etnikai különbségekre és a családok értékrendjének sokféleségére, gazdag, élményekkel teli, sokoldalú fejldési lehetséget nyújtó, boldog óvodás évekkel közvetetten segítsük a gyermekek iskolai közösségbe történ eredményes beilleszkedését. 11

12 Gyermekképünk: A kisgyermek fejld személyiség, fejldését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerségei, a spontán és tervszeren alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezk hatásának következtében a kisgyermeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Az óvodáskorú gyermek aktív befogadója a világnak. Kíváncsi, érdekld az t körülvev világ és a társai iránt. Felfedez, kérdez felel, megfigyel, kipróbál, és folyamatosan tapasztal. Alapelveink: A gyermekek mindenekfelett álló érdekeit figyelembe véve szervezzük és valósítjuk meg óvodai nevelésünket a gyermeki jogok és alapvet szabadságuk tiszteletben tartásával, az egyenl hozzáférés biztosításával. Óvodai nevelésünk meghatározó kulcsszereplje az óvodapedagógus. Tudatosan képviseli közös szakmai értékeinket, alapelveinket. Az óvodai nevelés mindennapjaiban az óvodai élet minden területén felkészült és megalapozott a tervez munkája. Neveli tevékenységét folyamatos napi felkészülés jellemzi - teljes személyiségével vesz részt a gyermekek nevelésében. Az óvodásoknak joguk van ahhoz, hogy megkapják a nekik megfelel gondoskodást és nevelést. Olyan nyitott és rugalmas idkeretet teremtünk, mely igazodik egyéni szükségleteikhez, életkori és egyéni sajátosságaikhoz, fejldési ütemükhöz. Kialakításában meghatározó szempont: a folyamatosság, rendszeresség, a kiszámíthatóságot teremt ismétldés. A gyermekeink személyiségét, gyermeki méltóságát és jogait tiszteletben tartjuk, számukra védelmet biztosítunk a fizikai és lelki erszakkal szemben. A játék óvodásaink elsdleges, természetes módon megjelen tevékenysége. Mindennapjaikban elsdlegesen teret adunk az önkéntes, szabad gyermeki játékválasztásnak, ahol a szükségleteknek megfelelen, visszatéren, hosszan, tartósan, zavartalanul játszanak. Elvünk, hogy óvodásaink szabadjátékként élnek meg minden olyan gyermek által kezdeményezett játék tevékenységet az óvodai mindennapokban, amely engedi a szabad választást a tevékenységben, a társakban, az eszközökben és idtartamban. Az óvodapedagógus által tudatosan elkészített, megtervezett játékkörnyezetben gyermekeinket fejleszt, ersít, élményt nyújtó tevékenységgel, kezdeményezett játékkal kínáljuk. Fontosnak tartjuk a gyermek és az óvodapedagógus által kezdeményezett játéktevékenységek szerepét a mindennapokban az egyensúlyt fenntartva, a gyermek életkorához, egyéni játékszükségletéhez mérten, a szabad játék mellett. Az óvodai munkajelleg tevékenységek nagy lehetséget hordoznak gyermekeink számára a közösségért végzett tevékenységek örömének megélésében. A munka jelleg tevékenységek a szocializációs folyamat fontos elemeként a normák, értékek, szabályok kiépülését is segítik. Elsdlegesnek tartjuk a munkaformák közül a gyermek önállósulási törekvését szolgáló magas szint önkiszolgáló tevékenységeinek segítését. 12

13 Óvodás korban igazi ismeret az, amit a gyermek érdekldésének megfelelen elzetes tudására alapozottan, cselekvésen keresztül szerez meg. Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történ megszerzéséhez segíti hozzá a gyermekeket, tudatosan, folyamatosan. A hatékony nevelmunka alapja óvodásunk személyiségének alapos ismerete, célzott képességeinek, készségeinek megfigyelése, diagnosztizáló mérése. Egyéni képességeihez igazodó arra épül óvodai tevékenységrendszert teremtünk, valósítunk meg. A gondozás kiemelt szerepet kap az óvodai élet szervezésében, segíti a gyermekek önállóságát, a gyermekek komfort érzésének megteremtését, hogy biológiai szükségletei maradéktalanul kielégüljenek, gondozott, rendezett legyen. A gyermek fejldésének alapja, hogy gondoskodó szeretet, folytonos, stabil biztonság vegye körül. Óvodai életünk meghatározója a kölcsönös bizalom, tiszteletre, együttmködésre épül légkör. Mind a felntt - gyermek, mind a gyermekek közötti szociális, kommunikációs kapcsolatokban érvényesülnie kell a tiszteletnek, az illemnek, a viselkedéskultúrát meghatározó egyéb értékeknek. Ahány gyermek, annyi személyiség. Tiszteletben tartjuk óvodásaink eltér különbözségeit, minden területen az óvodai nevelésben a differenciált bánásmódot alkalmazunk, hiszen ez minden óvodásunkat megilleti. Intézményünk inkluzív szemlélete a befogadás: kölcsönös segítkészség értékein és a másság felé természetes odafordulás értékein alapul. A sajátos nevelési igény gyermek is teljes érték ember. Halmozottan hátrányos helyzet gyermekeinket kiemelt, érzékeny pedagógiai figyelemmel neveljük a mindennapi nevelmunka során. Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést, tartalma a nevelés eszközeinek és a gyermeki tevékenységrendszernek, ezért kiemelt figyelemmel tervezzük és valósítjuk meg valamennyi óvodai tevékenységhez kapcsolódóan anyanyelvi feladatainkat, A gyermekek alapvet igénye a mozgás. Hisszük, hogy a megfelel feltételek (id, helyszín, eszköz, módszer, attitd) és a mindennapi rendszerességi mozgásszervezés biztosításával kialakítható az edzettségnek olyan állapota, amely alkalmassá teszi gyermekeinket az életkoruknak megfelel terhelhetségre (mentális és fizikai Óvodásaink neveléséhez egészséges környezetet, megfelel napirendet biztosítunk, jelents alapvetés a megfelel életvitel, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. A gyermek egészséges fejldéséhez nélkülözhetetlen, hogy érzelmileg biztonságban legyen az óvodai környezetben, ahol mindennapjait éli. Elengedhetetlen, hogy ders, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül, társaival és a felnttekkel való kapcsolat során pozitív, kedvez hatások, élmények érjék. A közösségi nevelés alapelve, hogy a gyermek, mint egyén találja meg mennyit ér a közösségben. A gyermek számára biztonságot nyújt a megalapozott és következetes, ám rugalmasan kezelt szokásrendszer. Segít neki abban, hogy a körülötte lév szkebb és tágabb környezetben sikeresen legyen mihamarabb önálló, valamint a társadalmi viselkedés alapvet szabályait elsajátíthassa. Fejldik igényessége, elvárás- és normarendszere, kötelesség érzéke, felelsségtudata, amely a sikeres iskolai beilleszkedés alapja. 13

14 Az óvodai nevelés a családi nevelést kiegészít funkcióját, esetenként hátránycsökkent szerepét csak úgy tudjuk megvalósítani, ha megismerjük a hozzánk járó gyermekek családjainak szokásait és közelítjük azokat az óvodai nevelési szokásokhoz, a folyamatos párbeszéd lehetségét biztosító kapcsolatformák mködtetésével. Intézményünk az óvodai nevelésben nem elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem, az azokat érint kérdésekben semleges. Biztosítja szüli igények alapján a fakultatív hitoktatás szervezését. Amennyiben megvalósulnak a közös Pedagógiai Programban kitzött célok, feladatok, akkor az óvodai nevelés eredményesnek tekinthet, ezáltal a gyermekek számára az óvoda pozitív élmény, az örömforrás színtere. Együttmködésünk eredményeképpen a gyermekek ellátása magas színvonalú, eredményes lesz. Az óvodák sajátos arculata segíti a szüli igények és fenntartói elvárások kielégítését. Közös értékrendet teremtünk, megrizve az intézmények sajátos arculatát, hagyományait, az innovációt, a szakmai kiteljesedés lehetségét. Körzetünkben él hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek 3 éves kortól rendszeresen járnak óvodába. I.3. Gyermekvédelmi feladatok Célunk: A gyermekvédelmi törvénynek megfelelen az általános és speciális gyermekvédelmi feladatok eredményes ellátása. Elvek: A gyermeket mint fejld személyiséget különleges védelem illeti meg. Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a gyermeki szükségletek kielégítése áll. A gyermekvédelmi munkát a humánum, segítkészség, a megértés és a támaszadás jelenti. Prevenciós tevékenység elsdlegességét a gyermek életében jelentkez problémák okainak feltárásával, a gyors beavatkozással biztosítjuk. A szülkkel való bizalmi viszonyra épül napi kapcsolattartást, családsegítést a prevenció feltételének tekintjük. HHH gyermekek esetében a jelzrendszeri feladatokat a gyermekvédelmi felels és az esélyegyenlségi felels összehangolt feladatvégzéssel látja el A jelzrendszeri szerepbl adódóan a Gyermekjóléti Központtal folyamatos kapcsolattartás érvényesül. Az óvodában dolgozókat hivatali titoktartási kötelezettség terheli. Az intézményvezet, tagintézmény vezetk, telephelyfelels feladatai: Intézményi, tagóvodai, telephely szinten összefogja a gyermekvédelmi munkát. A gyermekvédelmi tevékenységéhez a feltételek biztosítása: gyermekvédelmi felels megbízása, feladatok, kompetenciák kijelölése neveltestületi szinten. 14

15 A kapott jelzéseket, információkat ellenrzi. Bizalom elv kapcsolat kiépítése a családokkal. A törvények és rendeletek naprakész ismerete, a munka hozzáigazítása. Hatósági eljárást kezdeményez a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, veszélyeztet ok fennállása esetén. Étkezési kedvezmények meghatározása a törvényi jogszabályoknak és az önkormányzati rendeletnek megfelelen. Ezek dokumentálása, óvodáztatási támogatással kapcsolatos feladatok ellátása. Gyermekvédelmi felels feladatai: a gyermekvédelemmel kapcsolatos adminisztrációt, nyilvántartást és statisztikát vezet, óvodai szinten nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzet gyermekeket, folyamatos kapcsolatot tart a neveltestület tagjaival, a Gyermekjóléti szolgálat szakembereivel, a törvényi változásokat, rendelkezéseket nyomon követi, naprakészen informál, véleményével, javaslataival segíti a tagóvoda vezet munkáját, évente egy alkalommal beszámolót készít, folyamatosan képezi magát, kapcsolatot tart a gyermekvédelemmel foglalkozó intézményekkel. Az óvodapedagógus feladata: A mindenkori érvényben lév gyermekvédelmi törvény, a gyermeki jogok ismeretének birtokában a gyermekek védelme, pedagógiai eszközökkel való segítése. Az óvodai és családi nevelés lehetségek szerinti összehangolásával, az intervenciós gyakorlat alkalmazásával, a nevelpartneri viszony megteremtése, ersítése a szülkkel közös tevékenységek, programok során. Preventív gyermekvédelem lehetségének kihasználása, az óvoda véd-óvó funkciójának ersítése stabil szokásrendszerrel, a gyermekek egészséges, harmonikus fejldésének biztosításával. A gyermekek testi épségének megóvása érdekében ismertesse meg a tilos és elvárható magatartási formákat, veszélyforrásokat. A szociálisan hátrányos és halmozottan hátrányos családi háttérrel rendelkez, beilleszkedési és tanulási nehézséggel küzd gyermekek problémáinak feltárása, lehetség szerinti megoldása, kompenzálása. A különféle érzékenységben, betegségben szenved gyermekekre tudatos odafigyelés a speciális fejlesztési lehetségek kihasználásával és diétás étkeztetésük megoldásával. Jelzrendszeri feladataink folyamatos ellátás érdekében kölcsönös segítségnyújtáson alapuló kapcsolatfenntartás a Gyermekjóléti illetve gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakemberekkel. A sajátos nevelési igény és a beilleszkedési, tanulási, magatartásbeli nehézséggel küzd gyerekek számára játékba integrált speciális fejleszt foglalkozások szervezése szakemberek segítségével. A gyermekekben ersítse az eltér kultúra, gondolkodásmód elfogadó képességét, a 15

16 különbözségek elfogadását. Családlátogatások megszervezése, visszatér látogatás problémás esetekben, hosszabb idej hiányzás esetén. Csoportnaplóban a kialakult szokásnak megfelelen jelezni a hátrányos helyzet gyermekeket, statisztikai adatok szolgáltatása. I.4. Az óvoda kapcsolatrendszere Nevelmunkánkban a gyermekek személyiségfejldését folyamatnak tekintjük, melyben az óvodába lépést megelz és az azt követ idszak egyaránt fontos szerepet tölt be. Az óvodát szociális és nevelési funkciója összekapcsolja a családdal, és azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés eltt (bölcsdék és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat, gyermekjóléti szolgálatok, családsegít, egészségügyi, illetve közmveldési intézmények) és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz, a szükségletekhez és a helyi sajátosságokhoz. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvodáink nyitottak és kezdeményezek. Intézményen belüli kapcsolat: Az óvoda és a család kapcsolat Az óvodák közötti kapcsolat Az óvoda és a család kapcsolata Alapelvek Az óvodai nevelésünk együttesen a családi neveléssel - azt kiegészítve, esetenként hátránycsökkent szerepet betöltve valósul meg Ebben nagyon fontos folyamat a családok megismerése, elfogadása az együttmködésben a családhoz illesztett intervenciós gyakorlat mködtetése, a családhoz illesztett megoldások keresése. Az elfogadás az együttérzés, az szinteség, és az a fajta kölcsönösség,, hogy mindkét fél meg tudja hallgatni a másikat. A szül az óvodai intézmény kiválasztásával az ott dolgozók felé képviseli azt a bizalmat, hogy rájuk bízza gyermekét. Elsdlegesnek tekintjük az óvodai évek alatt a partneri kapcsolat kiépítését: tervezését, mködtetését, ellenrzését, értékelését. Intézményünk mködésének hatékonyságát növelve építjük be a szüli véleményeket, igényeket. Természetesnek tekintjük a szülk eltér elvárásait, igényeit az óvodai nevelést illeten. Törekszünk a szülk több helyzetben való megismerésére. Óvodai nevelésünk hatékonyságát a szülvel való kapcsolatunk minsége adja és mozgatja. 16

17 Cél: A családi nevelés elsegítése, a család és az óvoda együttmködésének, jó partnerkapcsolatának kiépítése a gyermek hatékony nevelése érdekében. Feladat: Korrekt kölcsönös bizalom, kölcsönös segítségnyújtás kialakítása és fenntartása, az óvoda pozitív szerepének kialakítása, a szülk megnyerése a közös nevelés érdekében. A kapcsolattartási formák tervezése, dokumentálása a csoportnaplóban, megvalósítása ütemezés szerint Intézményi partnerközpontú mködés értékelési folyamatin keresztül feltárni a szülk véleményét, elégedettségét, és az eredményt beépíteni a hatékonyság, eredményesség érdekében az intézményi-tagintézményi folyamatokba. Intézményi szinten fontosnak tartjuk, hogy minden óvodás szülje óvodáinkban ugyanazt a lehetséget megkapja az óvodai nevelés részvételében, feladatunk ennek érdekében a kapcsolattartásra vonatkozó közös intézményi szint tartalmi minimum mködtetése. Természetesen további feladatunk, hogy a tagóvodák saját szüli kör igényeihez igazodva adott esetben a tartalmakat tovább bvítsék, gazdagítsák. Tagóvodák közötti kapcsolattartás Cél: Az intézmények sajátos arculatának megismerése, megtartása, továbbfejlesztése, az óvodákban folyó szakmai munka minségfejlesztése. Újszer pedagógiai módszerek átadásának lehetvé tételével az egymástól való tanulás, tapasztalatszerzés, szakmai viták, pedagógiai elemz munka biztosítása. Feladat: Demokratikusan együttmköd neveltestületek, munkaközösségek formálása, melynek alapja a biztonságérzeten alapuló következetes, ésszer, szinte, mindenki által elfogadható munkafegyelem. A döntések elkészítésében megfelel, korrekt információcsere, vélemény és javaslattételi lehetség nyújtása a tagintézmény-vezetk, dolgozók számára. Lehetséget teremtünk arra, hogy a tagóvodák dolgozói megismerhessék egymás szakmai munkáját, törekszünk a jó munkatársi viszony kialakítására, az szinte, nyílt véleménynyilvánításra. A tagintézmény vezetk és az ott dolgozók bevonása a tervezéstl a végrehajtásig, az intézményeket érint feladatok megoldása, hogy minél aktívabban, felelsségteljesebben vegyenek részt az irányító munkában is. A sajátos arculat megtartása, továbbfejlesztése az óvodákban folyó szakmai munka minségi fejlesztése útján, az újszer pedagógiai módszerek átadásával az egymástól való tanulás, tapasztalatszerzés, szakmai viták, pedagógiai elemz munka biztosításával. 17

18 Intézményi szint értekezletek Közös rendezvények Tanévnyitó értekezlet Idpontja Helyszíne Résztvevk köre Minden év augusztus vége Székhelyintézmény Óvodapedagógusok Vezeti értekezlet Minden hónap Székhelyintézmény Vezetség Munkatársi értekezlet Félévi (értékel) értekezlet Közös munkaközösségek Teamek Nevelési év elején Székhelyintézmény Minden dolgozó Minden év január között Meghatározott munkaközösségi (feladatterv) munkaterv szerint Kijelölt óvoda Meghatározott program szerint Tanévzáró értekezlet Minden év június Székhelyintézmény Minden óvodapedagógus A munkaközösség tagjai Team tagok Minden óvodapedagógus Intézményen kívüli kapcsolatok Partnerek Kapcsolattartás módja Kapcsolattartás felelse Idpont Bölcsdék Általános iskolák Önkormányzat (fenntartó) Közmveldési intézmények Egészségügyi intézmények Látogatás az intézményekbe Látogatás az intézményekbe, közös programok Megbeszélések, beszámolók Rendezvények Vizsgálatok, tájékoztatások, intézményvezet, helyettes tagintézmény vezet, telephelyfelels intézményvezet, helyettes tagintézmény vezet, telephelyfelels Intézményvezet intézményvezet, helyettes tagintézmény vezet, telephelyfelels intézményvezet, helyettes tagintézmény vezet, telephelyfelels esetenként évente esetenként esetenként esetenként Szakmai szolgáltatók Szakszolgálatok Gyermekjóléti Szolgálat Továbbképzések, szakmai eladások Gyermekvizsgálatok Szakvéleményekkel megbeszélések Megbeszélések, jelentések, beszámolók intézményvezet, helyettes tagintézmény vezet, telephelyfelels intézményvezet, helyettes tagintézmény vezet, telephelyfelels intézményvezet, helyettes tagintézmény vezet, telephelyfelels, gyermekvédelmi felels esetenként esetenként esetenként 18

19 I.5. Pedagógiai dokumentáció A pedagógiai dokumentáció célja, hogy megjelenítse a Pedagógiai Program elv-, cél- és feladatrendszerét, meghagyva az óvodapedagógusok maximális választási szabadságát a módszerek és eszközök alkalmazásában. A Búzaszem Nyugati Óvoda dokumentációja Az óvodai nevelés országos alapprogramja (Alapprogram) Búzaszem Nyugati Óvoda Pedagógiai Programja Búzaszem Nyugati Óvoda Szervezeti és Mködési Szabályzata Házirend Továbbképzési Terv Éves Pedagógiai Munkaterv (központi óvoda, tagóvodák) Óvodai törzskönyv Csoportok dokumentációi Kötelezen vezetett szakmai, tanügy igazgatási dokumentációk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (90 és 91 ) - a nevelési-oktatási intézmények mködésérl és a köznevelési intézmények névhasználatáról alapján Felvételi és mulasztási napló A felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és mulasztásaik vezetésére szolgál. A felvételi és mulasztási naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a nevelési évet, a csoport megnevezését. A felvételi és mulasztási napló tartalmazza: a gyermek naplóbeli sorszámát, oktatási azonosító számát, nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a jogszer tartózkodást megalapozó okirat számát, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselje nevét, a felvétel idpontját, az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését, a szülk napközbeni telefonszámát, a megjegyzés rovatot Amennyiben az óvoda sajátos nevelési igény gyermekek nevelését is ellátja, a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakérti bizottság nevét, címét, a szakvélemény kiállításának idpontját és számát, valamint az elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a következ kötelez felülvizsgálat idpontját. A gyermeket akkor lehet a felvételi és mulasztási naplóból törölni, ha az óvodai elhelyezése megsznt Óvodai csoportnapló Az óvodai nevelés a pedagógiai munka legfontosabb dokumentációja. Tükröznie kell az óvodai nevelési programját. 19

20 A csoportnapló tartalmi kialakítása intézményi szinten a rendelet elírása szerinti, ezen felül természetesen a tagóvodai programrészhez kapcsolódóan egyéni sajátosságokat is tartalmazhat. Az óvodai csoportnaplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját és címét, a nevelési évet, a csoport megnevezését, a csoport óvodapedagógusait, a megnyitás és lezárás helyét és idpontját, az óvodavezet aláírását, papíralapú dokumentum esetén az óvodai körbélyegzk lenyomatát, a pedagógiai program nevét. Az óvodai csoportnapló tartalmazza: A napló megnyitva, tagóvoda vezet aláírásával, bélyegzvel, dátummal, a korcsoport feltntetésével van ellátva; A gyermekek nevét és óvodai jelét, a fiúk és lányok számának összesített adatait, ezen belül megadva a három év alatti, a három-négyéves, a négy-öt éves, az öt-hat éves a hat-hétéves gyermekek számát, a sajátos nevelési igény gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik bölcsdések voltak, (adatgyjt lap); A nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét; A napirendet, a napirend szerinti tevékenységek idtartamát és a tevékenységeket; Heti rendet napi bontásban; A családdal való kapcsolattartási formák tartalmát; A nevelési feladatokat (szocializációs tervet), a szervezési feladatokat, a tervezett programokat és azok idpontjait, a gyermekek fejldését elsegít tartalmakat (éves tevékenységi tervet) a következ bontásban: verselés, mesélés, ének, zene, énekes játék, gyermektánc rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, mozgás, a küls világ tevékeny megismerése, az értékeléseket; Az éves nevel munka értékelését; A nyári tevékenységi tervet; A gyermekvédelemmel kapcsolatos bejegyzések; A fogadóórák idpontjai; A szüli értekezletek idpontjai; A hivatalos látogatásokat, a vezet ellenrz látogatásait, a látogatás célját, idpontját, a látogató nevét és beosztását. I.6. A gyermekek fejldésének nyomon követése Alapelv: Az óvodai élet során a megismerés, a gyermek egyéni fejlesztése, fejldésének segítése az óvodába lépés pillanatában kezddik és folyamatos. Egyénileg és folyamatosan nyomon követjük óvodásaink fejldését, hogy számukra a legoptimálisabb fejleszt hatásokat biztosítsuk. Minden gyermek más, saját kompetenciákkal rendelkezik, a gyermek fejldését elssorban saját magához kell mérni. A megfigyelés, mérési eljárás az adott pillanatot értékeli, egy adott állapotot rögzíti. 20

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 E mail: buzaszemovi@gmail.com A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 033101 2015. szeptember Beköszöntő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja A gyermekben érleldik a jöv /Hermann Alice/ Készült: 2015. Készítette: A Hermann Alice Óvoda neveltestülete Hermann Alice Óvoda OM azonosító: 030295 9400

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek!

PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! PEDAGÓGIAI PROGRAM DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA 1119 Budapest, Lecke u. 15-19. Mozgolódó Lurkók, vígan Cseperednek! Az intézmény OM azonosítója: 034454 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 1 / 2016. ( 03.01.)

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja Alsóvárosi Óvoda OM 032742 * 2600. Vác, Vám u. 11. ( /Fax: 06-27/317-092 E-mail: ovoda.alsovarosi@gmail.com Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja I. BEVEZETŐ Az óvodai nevelés országos alapprogramja

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-8697-5 /2016. Ügyintéző: Kissné Orosz Anita ELŐTERJESZTÉS - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg:

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg: Csak úgy tudunk megfelelni gyorsan változó környezetünknek, ha folyamatosan tervezünk és ismerünk minden lehetséget, mely nyitva áll elttünk. Newt Gingrich A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Hatályos: 2014.05.06-tól

Hatályos: 2014.05.06-tól Hatályos: 2014.05.06-tól A Pedagógiai Program alapja a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 363/2012 (XII.17.) kormányrendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról Kedves Olvasó!

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben