Sportbál Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk"

Átírás

1 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi eseményét a sportbált. Immár 5. alkalommal nyitották meg kering jükkel az általános iskola táncosai a mulatságot, mutatta be egyre kiforrottabb produkcióját a K szirt Néptánc Egyesület. Mint mindig, most sem múlhatott el a megnyitó latintánc-bemutató nélkül. Mint már megszokott, úgy a sztárvendég sem maradhatott el. Most fellépésével, nagyszer produkciójával és közvetlenségével Hevesi Tamás hozta lázba a közönséget. Ennyi felvezetés után már nem volt nehéz t zbe hozni a közönséget! Ahogy telt-múlt az id, úgy forrósodott a hangulat. A kit n talpalávalóról a balassagyarmati Moonlight Duó gondoskodott, igen magas színvonalon. Egy percet sem hagytak pihenésre a táncos lábaknak. Szólt a zene, pörögtek, forogtak a párok. Igen jó hangulattal értünk át a mából a holnapba. Mivel egyetlen pár sem bírta volna reggelig, ezért az éjfél után megrendezett tombola sorsolás alatt volt id egy kis szusszanásra. De nem csak szusszantunk egy kicsit, hanem örültünk az elnyert ajándéktárgyaknak, melyek a szokásokhoz híven most is komoly anyagi és szellemi értéket képviseltek. Volt ott könyv, háztartási használati eszköz (pl.: vasaló, turmix, stb. ), de akadt az ajándékok között, italáru, torta, sportszer, s t gyümölcskosár is. Aki bátor és merész volt és több tombolát vásárolt, az nem csak az egyesületet támogatta, hanem a szerencséjét is próbálgatta. Ha nyert, akkor bizony nem bánta meg! Sportbál 2011 Ennyi kitér (pihen ) után még tartott egy kicsit a mulatság. Tartott bizony úgy reggelig. Hajnali 4 órakor még volt, akinek ritmusra mozgott a lába! Hát ezek a fiatalok! k bizony bírják! De mint mindennek egyszer ennek a jól sikerült bálnak is véget kellett vetni. Haza kellett engedni a zenészeket és rendez ket. Örömmel mondhatjuk, hogy a rendezvény most is magas színvonalú és kulturált eseményként vonult be a köztudatba. Köszönhetjük ezt azon egyesületi tagoknak és pártolóknak, akik fáradságot nem kímélve szervezték és levezényelték az eseményt. Azoknak, akik nevük elhallgatásával, de kiváló munkájukkal immár 5. alkalommal tették felejthetetlenné ezt az éjszakát. Köszönjük azoknak a támogatását is kik anyagiakkal, m sorukkal, szellemi munkájukkal, a feltételek biztosításával támogatták ezt az estet. Köszönjük a Diósjen i Önkormányzatnak, a Szentgyörgyi István Általános Iskola igazgatójának Kovács Lászlónénak, a K szirt Néptáncegyüttesnek, Pásztor Katalin kozmetikusnak, Mini ABC Molnár Istvánnak, Györgyi Butik Csonka Györgyinek, Virágüzlet Szabó Miklósnak, Bagó & Bagó Kft. Konyhának (Bozsó Kálmán), Multiszolg Nyomdának Vác, Dekoráció.net Kft-nek, Dr. Filip Dánielnek, Wisinger Jánosnak és családjának, Freistág Jánosnak és családjának, Poszpisel Gyulánénak és az Id sek Klubja nyugdíjasainak, Csurja Lászlónak, Hornos Mártonnak és családjának, Tóth Andrásnak, Szabó Endrének, Fichter Ágnesnek, Rózsa Mónikának és családjának, Dinnyés Csabának, Vén Diófa vendégl nek, Kámor presszónak, Miklós Jánosnénak és családjának, Csorba Jánosnak, a váci Korall diszkont áruháznak és még sokaknak, kik a nevük elhallgatását kérték. A köszön szavak mellett nem szabad megfeledkeznünk a rendezvény céljáról, eredményér l sem. Mint köztudott a bál nem csak a test és a lélek szórakoztatására szervez dik évr l-évre, hanem igen fontos szerepet játszanak azok a piszkos anyagiak is! Egyesületünk ezzel a bevétellel próbálja meg elindítani az évet, ezzel az így összeadott összeggel teszi lehet vé a bajnoki rendszerben való szereplést. Az itt befolyt összegb l tudja fedezni az induláshoz szükséges átigazolások, igazolások és sportorvosi vizsgálatok költségeit, az edz mérk zések (m füves pálya) felmerült költségeit, a sportszerek és eszközök pótlását. Az így befolyt összeg teszi lehet vé a bajnoki indulást. Természetesen ez nem elég a bajnokságra, ez csak arra elég, hogy odaállhassunk a rajtvonalhoz. Mint említettem, ez a rendezvény mint az el z ek is ennek a célnak sikeresen megfelelt. Idén is oda tudunk állni a rajtvonalhoz. Az, hogy a bajnokság ideje alatt mi lesz, azt nem tudom. Annyi már látható, hogy az önkormányzati támogatás nem emelkedik, marad az 5 évvel ezel tti szinten. Pályázati támogatások összege sem emelkedik, s t sz kül. XII. évfolyam 2. szám Ennek ellenére mi optimistán tekintünk a jöv be! Feln tt férfi csapatunk nem gyengült a télen, továbbra is esélyes a 3-6. hely valamelyikére. Ifistáink, ha kicsit összekapják magukat szintén ott lehetnek az els hat között. Lányaink mint mindig, most is készülnek a Börzsöny N i Kispályás labdarúgó torna idei fordulóira. k mindenre képesek! Ha akarják még meg is nyerhetik az idei sorozatot. Továbbra is folytatódik a sikeres éjszakai pingpong péntekenként. Tehát mint látható nem telik esemény nélkül a látszólag téli álmot alvó id szak sem. Teljes g zzel folyik a felkészülés az idei évadra. Ehhez a felkészüléshez várunk minden támogatót, minden segíteni akarót. Ha akarjuk, közösen fent tudjuk tartani ezt a nagy múltú és hányatott sorsú egyesületet. Hát álljunk össze és közösen bizonyítsuk be, hogy egy ekkora településnek szüksége van erre a civil szervezetre is. Lássuk be, hogy még mindig olcsóbb és jobb, ha az ifjúság a labdát rúgja és nem a kocsmában múlatja az idejét, vagy esetleg más faluközösségnek szerzi a dics séget. HM

2 2. oldal Önkormányzati hírek Beszámoló a képvisel testület február 3-án tartott ülésér l Polgármester úr beszámolója: Az el z testületi ülés óta tehát február 3-a óta a következ polgármesteri tevékenységet láttam el én Gyöngyösi Kálmánnal találkoztam, akivel a kistérségen belüli mikro-térségi öszszefogással megvalósítható fejlesztések lehet ségeit vettük számba. (Kerékpárút, megújuló energia felhasználása, közös mez gazdasági termelés, turisztikai fejlesztések.) án Balassagyarmaton egyeztettem Barna Jánossal a Megyei Közgy lés alelnökével a évben bekövetkezett csapadékvíz okozta károk enyhítésére beadott regisztrációról, az ezt követ pályázatról, amely a településünkön 23 millió Ft kárenyhítést eredményezhet én Balassagyarmaton a Megyei Bíróságon jelentem meg több érintett település polgármesterével együtt, a Szent Lázár Megyei Kórház és társai felperesek ÁNTSZ Országos Tisztif orvosi Hivatal alperes ellen egészségügyi szolgáltató ellátási területek módosítása tárgyában. A bíró, az alperes által be nem csatolt iratok pótlása miatt a tárgyalást elnapolta én a képvisel társaimmal együtt találkoztunk Ferge Sándorral, aki a Szociális Szövetkezet megalakításának lehet ségeir l tájékoztatott bennünket én Dr. Herczegh Margit, Herczegh Gábor, Dr. Nagy Anna és Varga János kereste meg a testületet, hogy az el z testület által elvi hozzájárulást kapott sportlétesítmény és a hozzá kacsolódó útfejlesztések lehet ségeir l tájékoztassák a testületet én Rétságon az újonnan megépült Járó-betegellátó Központ jelenlegi állásáról kaptunk tájékoztatást. Ezzel kapcsolatban a következ ket tudom elmondani: Megvannak az els dleges ÁNTSZ engedélyek, területi ellátási engedélyek folyamatban vannak, szakrendelések tekintetében rendelkezésre áll a szakorvosi létszám. Az el re tervezett megnyitás áprilisra várható én Kemencén voltam Alaksa Mihály alpolgármester úrral, Bedros János polgármesternél a két települést összeköt út ügyében és támogatását kértük. Polgármester úr elmondta, hogy támogatásáról biztosít az üggyel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja kapcsolatban. Ugyanakkor Kotmayer Mátyás a királyházi lovas iskola tulajdonosa ellenkez jér l tájékoztatott án Salgótarjánban voltam a Közútkezel Igazgatójánál Ürmössy Ákosnál, Nógrád és Berkenye polgármester asszonyaival. Érdekl dtünk a Közútkezel kezelésében lév beköt és belterületi útjaink felújításának lehet ségér l. Az igazgató elmondta, hogy az elkövetkezend id szakban nem lát lehet séget ezen útszakaszok nagyobb mérték felújításra, mert a prioritásban más, rosszabb állapotú utak vannak megjelölve. Azonban kátyúzások, kisebb felület javításokra talán lesz lehet ség én Dombóvári Tibor keresett meg a tévesen kivágott akácfák ügyében. Kivitt a helyszínre, és ott mondta el sérelmeit a testület által megfogalmazottakkal kapcsolatban. Szintén 17-én kistérségi elnökségi ülésen vettem részt, ahol a munkaszervezet következ id szakának munkájáról, személyi kérdésekr l, esett szó án a Szentgyörgyi Napok keretében megrendezésre került Homo Faber helyi és helyi köt dés alkotók kiállításán köszöntöttem a megjelenteket én Berkenyén voltam a mikro-térség kialakításának és az abban rejl fejlesztési lehet ségekr l szóló megbeszélésen az érintett polgármesterek részvételével án az iskola f téskorszer sítési pályázatának el készítését célzó bejáráson voltam Tálas Zoltán vállalkozóval és szakemberekkel az iskolában. Szintén 23-án a DIPO szervezésében a Helyi vidékfejlesztési stratégia felülvizsgálatára került sor, ahová érintett helyi szállásadók vállalkozók is meghívásra kerültek. Sajnos a szervez kön kívül csak magam voltam én ismét beszélgetésre került sor Herczeg Margit ügyvédn vel és a vele érkezett személyekkel az utas pályázat ügyében. A megbeszélésen elhangzott, ahhoz hogy indulni tudjunk, el kell dönteni, mely utakat akarjuk felújítani és ehhez a terveket el kell készíteni. Majd ezt követ en hívják meg azokat a személyeket, akik érdemben támogatni tudják kezdeményezésünket. A mai napon pedig Szász Józseffel és Sólyom Péterrel tartottunk megbeszélést, az utak tekintetében benyújtandó pályázatunkkal kapcsolatban. A képvisel -testületi ülésen megvitatott témákról röviden: évi költségvetés Tóth János polgármester ismertette a képvisel -testülettel az intézményvezet k, valamint a pénzügyi bizottság bevonásával elkészített költségvetés tervezetet. A képvisel -testület a évi költségvetési rendeletét elfogadta. A rendeletet a Jen i Napló következ számában közöljük le. 2. Ciklusprogram Tóth János polgármester az alábbi programot ismertette a képvisel testülettel. DIÓSJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PROGRAMJA A KÖZÖTTI ID SZAKRA A települési önkormányzatok számára a évi LXV. tv. 91. (1) bekezdése feladatul szabja, hogy a választási ciklus id szakára készítsenek gazdasági programot. A program feladata, hogy a törvényi el írásokat, a település társadalmi gazdasági körülményeit, a lakosság igényeit figyelembe véve, az adott ciklusra meghatározza az önkormányzat munkájának f irányát, kijelölje a fontosabb elveket és célokat, továbbá feladatai megvalósításával el segítse Diósjen fejl dését. A konkrét pénzügyi kihatással járó feladatokról, programja figyelembevételével a Képvisel testület éves költségvetési rendeletében dönt. A program megvalósulása jelent s mértékben függ az Országgy lés, a Kormány önkormányzatokat érint döntéseit l, és az önkormányzat anyagi helyzetét l. Eközben az Európai Unió pályázati alapjai jelent s lépték fejlesztések lehet ségét hordozzák. További fejlesztési források rejlenek az Új Széchenyi Terv nyújtotta lehet ségekben. I. A települési önkormányzat politikájának alapértékei Diósjen Község Önkormányzatának Képvisel testülete a közötti id szakra, tevékenységéhez a következ alapértékeket határozza meg. 1. Az önkormányzat Diósjen területén kötelez jelleggel látja el a törvényben el írt közszolgáltatási feladatait. 2. Kötelez feladatain túl vállalhat olyan közfeladatokat, amelyeket törvény nem utal kizárólagosan más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt feladatokat a munkaprogramban csak célként jelöli meg, megvalósításuk nem veszélyeztetheti a kötelez feladatok ellátását. 3. Feladatainak teljesítése érdekében intézményhálózatot m ködtet. 4. A Képvisel -testület az elfogadott program alapján el relátással, fejleszt szemlélettel dolgozik. Lakossági igényekre alapozva, rugalmasan igazodik a lehet ségekhez, korábbi értékeinek, eredményeinek meg rzésével, változásra képes m ködést valósít meg. 5. Kötelez feladatain túl is vállalja a falu fejlesztésében érdekeltek kezdeményezéseinek, és tevékenységének összehangolását, a település érdekeinek nyilvános képviseletét. 6. Kötelez és önként vállalt feladatai finanszírozása során, lehet ségeihez mérten továbbra is elkerüli a veszélyes mérték eladósodást és vagyona felélését annak gyarapítására törekszik. 7. Nemzetközi kapcsolatait, továbbá Magyarország Európai Uniós tagságát, az uniós pályázatok adta esélyeket igyekszik a település gazdasági lehet ségeinek minél jobb kiaknázása érdekében felhasználni február hó 8. Biztosítja az állampolgárok, a társadalmi, a gazdasági, az ún. civil szervezetek számára az ket érint témákban az érdemi tájékoztatást. II. Helyzetértékelés: Az el z ciklus elemzése nélkül nehéz olyan programot felállítani, amely pontosan jelöli meg az elkövetkez id szak elvégzend feladatait. Számba kell venni a megvalósult, és a meg nem valósult feladatokat. Ki kell elemezni ennek okait, s ez alapján meghatározni a fejlesztések irányát, prioritásait. Azonban mindezek mellett figyelembe kell venni az ország gazdasági teljesít képességét, és az azt befolyásoló tényez ket is, melyek nagyban meghatározzák és bekorlátozhatják, a fejlesztések lehet ségeit és irányát. Az el z ciklus elejét l fogva az önkormányzatok egy folyamatosan csökken állami finanszírozás mellett látták el feladataikat. A ben elindult gazdasági világválság hatására az önkormányzatokat érint további megszorítások következtek be, amelyek tovább rontották a pénzügyi egyensúlyt. A válságból adódó, és következményeként fellép pénzügyi helyzet romlása egyes önkormányzatokat arra késztetett, hogy kötvény kibocsátással hidalják át ezt a súlyos problémát évben több mint 1000 település vált önhibáján kívül fizetésképtelenné és október elejét l egyre er teljesebben éreztette negatív hatását Magyarországon is a válság. A részvény és a valuta-árfolyamok vitalitása, vagyis kockázatossága hírtelen megnövekedett év végére mintegy 800 milliárd forintra n tt az önkormányzatok hitelállománya. Ez által közel évre sok település eladósodott évben újabb 120 milliárdos elvonás érintette az önkormányzatokat. A fent említett megszorítások önkormányzatunk gazdálkodását is érintették. Folyamatosan forráshiánnyal küszködtünk. Ennek ellenére a tartalékok terhére ingatlanvásárlásokra került sor, növelve az önkormányzat ingatlan vagyonát, továbbá a pályázatok önrészét fedeztük, valamint a m ködéshez hiányzó forrásokat biztosítottuk. Így a m ködéshez hitel felvételére ez idáig nem került sor. A most magunk mögött hagyott választási ciklus legfontosabb célja az intézmények, szolgáltatások zavartalan m ködtetése, és feltételeinek javítása, a leromlott állapotú közúthálózat állapotának javítása, a település arculatának javítása, a pályázati forrásokban rejl fejlesztési lehet ségek kiaknázása. Az intézmények m ködtetése terén különösebb fennakadás nem volt. A m ködtetéshez szükséges forrásokat sikerült biztosítani. A fejlesztések területén az önkormányzat és az iskola épületeinek akadálymentesítésén keresztül mintegy 24 milliós beruházást sikerült megvalósítani. Az óvoda épületének teljes kör felújítása várhatóan ebben az évben megvalósul, 90 milliós elnyert támogatás keretében. Szintén már elnyert támogatásból ebben az évben várható az iskola épületében az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása 35 millió Ft értékben. Azonban az önrészek és a banki költségek az önkormányzatot terhelik, mivel a pályázatok utófinanszírozásúak. Továbbá az elmúlt ciklusban vásárolt az önkormányzat több ingatlant 11,2 millió Ft értékben. Ezek a Dózsa György út 81. sz. alatti egyházi ingatlan, a Dózsa Gy. út 51. sz. alatt lév Tájház, valamint az ún. Gácser-kút. A település arculatának javítása érdekében a virágosítás, parkosítás tekintetében némi el relé-

3 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja pés történt. Sikerült az el z ciklus alatt folyamatosan b víteni a virágosított területek számát, pályázati forrásból, vis maior keretb l megállítottuk a ravatalozó süllyedését, kicseréltük egy szakaszon az alapot, megépítettük a ravatalozó el tet jét, saját forrásból kicseréltük a ravatalozó tet zetét, és 100 m-es külterületi szakaszon a ravatalozó el tt aszfalt sz nyeget kapott a Kinizsi út. Továbbá, még szintén az el z ciklusban, végén került beadásra a Falumegújítás és Örökségvédelem pályázatra egy játszótér és szabadtéri színpad kialakítása, valamint a tájház és az I. Világháborús emlékm felújítása. Pozitív döntés van, de jelen pillanatban még hivatalos értesítés nem érkezett a pályázatokkal kapcsolatban. Ezen pályázatok szintén kb. 25 milliós fejlesztést eredményezhetnek. A legnagyobb lemaradást az önkormányzati úthálózat tekintetében lehet érzékelni. A 2007, 2008, 2009-ben beadott pályázataink sajnos eredménytelenek voltak, folyamatosan forráshiányra hivatkozva elutasításra kerültek. Ennek következtében közúthálózatunk állapota tovább romlott. Egyes útszakaszok már csak nagyon nehezen járhatóak, és sok károsodás éri els sorban a személygépjárm veket. A közúthálózat min ségének rohamos romlását nagyban befolyásolja a megnövekedett teherforgalom, ezen belül a túlsúlyos járm vek. A legnagyobb problémákat kátyúzással, k szórással igyekeztünk mérsékelni. Itt kell megemlíteni egy olyan pályázatot, amelyet elnyert az önkormányzat Látogatóközpont, valamint tanösvény létrehozása címen. Ennek a támogatásnak összege mintegy 120 millió forint, önrésze 10 millió forint lett volna. Azonban a Látogató-központ épületénél keletkezett többletkiadás a támogatás visszamondására kényszerítette az önkormányzatot. További gondot jelent a csapadékvíz elvezetése, amely az elmúlt években már többször okozott fejtörést. Ennek a problémának megoldása a település lakosságával közösen valósítható meg, ill. pályázati úton több település összefogásával képzelhet el. Azonban csak a tervezés ebben az esetben több millió ft. lehet. Az el z ciklus elemzése után, tekintsünk az el ttünk álló négy esztend önkormányzati feladataira: 1. Képvisel -testületi munka A kor kihívásai és a folyamatos változás kihat a testületi munkára is. Mivel a választójogi törvényt módosította a jogalkotó, viszont az önkormányzati törvényt nem, így a hat f s testülettel csak két bizottságot alakíthatott a képvisel -testület. Ez azt jelenti, hogy egy-egy bizottság több feladatot lát el. Ezért, az EU szubszidiaritás, vagyis az önrendelkezés alapelvének megfelel en szükséges a helyi civil szervezetek döntés el készít folyamatba való fokozottabb bevonása. Érdemes konzultációt kialakítani a falu id sebbjeivel, szakemberekkel, vállalkozókkal, akiket bölcsek tanácsának is nevezhetünk, mert fontos szerepet tölthet be a döntéshozatal el készítésében, hiszen egy ilyen testület segíthet a településsel kapcsolatos ügyesbajos dolgaink megoldásában. Nem beszélve arról, hogy ez is a nyilvánosság színterét képezné. 2. Polgármesteri Hivatal Legfontosabb cél: a lakosság minél teljesebb kör magas szint, korrekt, udvarias kiszolgálása. Ennek érdekében a teend ink: a hivatali munkatársak naprakész ismereteinek biztosítása (szakmai rendezvényeken, tanfolyamokon történ részvétellel) kistérségi internetes e-közigazgatási rendszer bevezetése, melynek eredményeként lehet ség nyílik ügyfélfogadási id n túli ügyindításra is, a hivatal és a lakosság közötti információáramlás fejlesztése (mobiltelefon és internet alapon) Kiemelt figyelmet kell továbbra is fordítani a gazdálkodásra a pénzügyi helyzet tisztaságára. Kerülni kell a m ködési célú hitel felvételét, amely önmagában nem lesz egy egyszer kihívás, ha a gazdasági mutatók és körülmények nem változnak pozitív irányban. 3. Egészségügyi és szociális ellátások terén kiemelt feladataink: Els sorban, hogy a lakosság a lehet legjobb egészségügyi szolgáltatásban részesüljön. A helyi egészségügyi ellátás feltételeinek biztosításán túl, az újonnan megépült rétsági járóbetegellátó központ lakosság számára történ igénybe vétele, az ehhez igénybe vehet tömegközlekedés megteremtése, A Váci Jávorszki Ödön Kórházhoz való tartozásunk végleges rendezése. A különböz sz r programok támogatása, különösen tüd sz rés. Szociális ellátási feladatok között fontosnak tartandóak a következ k: Család és gyermekvédelem hatékonyabb m ködtetése. a rászorultakkal való fokozottabb gondoskodás, Id sek napközi otthona és házi segítségnyújtás, jelz rendszeres házi segítségnyújtás valamint szociális étkeztetés hatékony és takarékos m ködtetése a min ségbiztosítás jegyében. 4. A nevelés-oktatás területe Kiemelten fontos, hogy a diósjen i gyermekek helyben járjanak iskolába és óvodába egyaránt. Helyre kell állítani az iskolánk jó hírét, fejleszteni az oktatás színvonalát, folyamatosan megvalósítani a szükséges felújításokat. El kell érni, hogy a gyermekeket a szül k ne vigyék más települések iskoláiba. Iskolánk alkalmas arra, hogy más településekr l is egyre több tanulót fogadjon. Fontos feladat a mindenkori jogszabályi el írásoknak való állandó megfelelés. Teend ink: Iskolánk f tésrendszere elavult, és sürg s beavatkozást igényel. Miel bb forrást kell teremteni a f tés korszer sítésére. Az IKSZT megvalósítása, az ebben rejl lehet ségek kihasználásán keresztül a közoktatás színvonalának emelése. a Nevelési és Pedagógiai Programok, a kor követelményeinek megfelel en kerüljenek továbbfejlesztésre. Feln ttoktatási lehet ségek biztosítása (településünkön lehessen jogosítványt szerezni, nyelvet tanulni, számítógép kezelését elsajátítani és különféle OKJ-s tanfolyamokat végezni) ehhez is lehet séget nyújt a fent említett IKSZT. Fontos a nevelési-oktatási intézmények hatékony és takarékos m ködtetése a min ségbiztosítás jegyében. Aranydió Óvoda a fent említett elnyert pályázaton keresztül a közeljöv ben szintén megújul és kib vül emeletráépítéssel. Azonban sürg sen meg kell oldani az épület pincéjének és az udvarnak a vízlecsapolását, mely a folyamat már elkezd dött. 5. M vel dés és kultúra, sport A m vel dés és kultúra terén feladataink: Továbbra is színvonalas települési rendezvények szervezése, abban való közrem ködés (Falunap, Szüreti felvonulás, Diófesztivál, Nemzeti alkalmaink, jeles napok megünneplése) Kulturális programok szervezése. Meglév tájházunk további fejlesztése, ahol bemutatásra kerülhet településünk történelme, népi értékeink, hagyományaink, megrendezésre kerülhetnek kézm ves foglalkozások, kisebb rendezvények. Fontos hagyomány rz csoportjaink támogatása. 6. Sportfeladataink: Lehet ségeinkhez mérten, a sportegyesületek további támogatása, sportpálya folyamatos karbantartása, a sportöltöz karbantartása, esetleg felújítása. A sport minél nagyobb körben történ népszer sítése. A sport fejlesztésére alkalmat adó lehet ségek, pályázatok kihasználása, akár projekt szinten is. 7. Környezetvédelem Az EU csatlakozás és jogszabályi kötelezettségek viszonylatában ezen a területen megoldásra váró feladataink: A szeméttelep rekultiválása A községi Környezetvédelmi Programban megfogalmazott célkit zések megvalósítása Helyi természeti értékek természetvédelemi, valamint tájjelleg lakóházak védelem alá helyezése. Az illegális hulladéklerakók felkutatása, megszüntetése, az elkövet k felderítése, szankcionálása, a település tisztaságára nagyobb hangsúly fektetése. 8. Településüzemeltetés területén feladataink: A legfontosabb feladat a rossz állapotú önkormányzati és állami utak, valamint a járdák felújítása, ez azonban csak és kizárólag állami források bevonásával valósulhat meg, mivel az önkormányzat ilyen mérték tartalékokkal nem rendelkezik. Településközpont felújítása, kulturált piactér kialakítása, Jen -patakon átível gyaloghidak felújítása. Virágosítás, parkosítás, fásítás folytatása, közparkjaink állapotának további javítása, elnevezése, lakosság javaslatait figyelembe véve. A f közlekedési utakon faragott utcanév jelz táblák kihelyezése, kulturált, fából készült utcai hulladékgy jt k kihelyezése. Felszabadulás park felújítása, virágosítással fásítással, új térburkolat készítése. Csapadékvíz elvezetésének megoldása a lakosság közrem ködésével. Árkok folyamatos karbantartása. Ravatalozó környezetének karbantartása, urnafal tervezése, építése, pályázati forrásból. Az önkormányzat intézményeinek egy helyre történ telepítése kívánatos lenne. Amennyiben hosszútávon erre lehet ség nyílik, annak körültekint el készítése és kivitelezése, egy közösségi színtér kialakításával egybekötve. 3. oldal 9. Ifjúság: Az ifjúsággal való tör dés mondhatni fejl désünk másik záloga. Teend ink e téren: a fiatalok élet- és közösségi terének minél teljesebb biztosítása, az Ifjúság bevonása az ket érint döntés el készít folyamatokba, Továbbra is a fels oktatási intézményekben továbbtanulók, szociálisan rászorulók támogatása a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeren keresztül. A cselleng fiatalok számára hétvégi éjszakai sport biztosítása, ennek támogatása. 10. Idegenforgalom: Településünk egyre ismertebb országos, s t nemzetközi szinten is. E területen n a lehet ségek száma. Ennek érdekében szélesíteni kell a helyben található szolgáltatások körét. a település arculatának, küllemének javítása a turisztikai vonzás fokozása érdekében: tájba ill buszváró pavilonok kialakítása, településközpont további parkosítása, tanösvények kialakítása, pincesor propagálása, pincéinkben borkóstolás honosítása. Diósjen t és értékeit bemutató színvonalas turisztikai kiadványok elkészítése testvértelepülési kapcsolatok fejlesztése, új kapcsolatok kialakítása. 11. Vállalkozásfejlesztés Munkahelyteremtés és az élhet település megteremtése céljából kiemelt feladat: Vállalkozóbarát környezet kialakítását, Bels (Települési) kereskedelem védelmét, bár ezt nehéz jelen szabályok között. Ipar zési adó szinten tartása Mindenki számára egyenl vállalkozói feltételek biztosítása Munkahelyteremtés lehet ségek szerinti el segítése (pl.: távmunka lehet ségeinek felkutatása) Esetleg Szociális Szövetkezet megalakítása, közmunkások vállalkozóknál történ elhelyezése. 12. Vagyongazdálkodás Az önkormányzatnak jelen pillanatban nincs m ködési célú hitele, mely nagyon fontos. Az elmúlt négy évben az önkormányzat ingatlan vagyona gyarapodott. Az önkormányzat vagyonának alakulását biztosan érintik az alábbiak: Az elnyerhet pályázatok támogatási összege. Az elnyert pályázatokhoz a saját er biztosítása. A külterületi utak újra mérése, kimérése (az utak egy része elfogyott, pl. elszántották, bekerítették) Az önkormányzati ingatlanok esetleges eladása, és az ingatlanok felújítása. A folyamatban lév perek alakulása. Az esetleges hitel mértéke A ciklusprogram Diósjen község Önkormányzatának az elkövetkezend négy évben érvényesíteni kívánt céljait és feladatait foglalja össze. E program megvalósítása során alapvet szempont, hogy a községi önkormányzat tevékenységét, m ködésének kereteit törvények és egyéb jogszabályok, illetve a rendelkezésre álló pénzügyi források határozzák meg. Az els sorban pénzügyi korlátok által kirajzolt - olykor igen korlátozott - mozgástér abban az esetben b vít-

4 4. oldal het, ha a települési önkormányzat képes az együttm ködési lehet ségek, modellek kiterjesztésére, a meglév küls és bels humán-, valamint anyagi er források mind nagyobb mérték bevonására. E munka elemi feltétele a nyilvánosság, az információk gyors és hatékony áramlása, az itt él k minden részletre kiterjed tájékoztatása, valamint a településen él k támogató, a program céljait segít együttm ködése. Ezen felül nem szabad figyelmen kívül hagyni az ország mindenkori gazdasági teljesít képességét, és a világban zajló eseményeket, melyek nagymértékben befolyásolhatják azokat a folyamatokat, amelyek a pénzügyi szektorra nyomást gyakorolnak, és további válsághelyzetet generálhatnak. A program megvalósítása nem lesz könny, hiszen nap mint nap, sok akadályt kell leküzdeni a jelen állapotok megtartása végett is. A lakosság is egyre nehezebb körülmények között él, és el van adósodva. Vállalkozóink is a túlélésre vannak berendezkedve. Jelen pillanatban sok a munkanélküli, akik száma várhatóan emelkedik. Az emberek igényei különböz ek, toleranciájuk és t r képességük, belátásuk sem minden esetben egyforma. Mindezek ellenére bíznunk kell abban, hogy a kit zött célok megvalósíthatóak. Ehhez azonban feltétlenül szükséges a képvisel -testület tagjainak, bizottságainak a programmal történ azonosulás. 3. Március 15-ei megemlékezés el készítése A képvisel -testület a 1848-as megemlékezésének id pontját március 15-én 10 órában határozta meg. A helyszín az eddig megszokottaknak megfelel en a Református templom el tti tér. A képvisel testület hív és vár mindenkit a megemlékezésre. 4. Egyebek - Az építészeti és a természeti értékek helyi védelmének általános szabályairól szóló helyi rendelet Diósjen község Önkormányzata a soron következ testületi ülésen hozza meg rendeletét. - Tehetséges Ifjúságért Alapítvány alapító okiratának módosítása A Tehetséges Ifjúságért Alapítvány évt l m ködik, alapítója Diósjen község Önkormányzata. Az alapító okirat módosítására a jogszabályi változásoknak megfeleltetés volt az indoka. - Útpályázatok Diósjen község képvisel testülete törekszik a község útjainak rendbetételére. Az útfelújításokra minden pályázati lehet séget kihasznál. Döntött arról, hogy a község útjai felújítására a pályázatokat megírja és beadja. - Egyéni kérelmek A képvisel -testület Dombóvári J. Tibor, valamint Varga János kérelmét tárgyalta. El bbiben helyben hagyta már meghozott határozatát, utóbbi esetében kedvez elbírálásról döntött. A képvisel -testület soron következ ülése március 25. napjára tervezett. A képvisel -testület ülései nyilvánosak. a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Ma van a tegnap holnapja, ill. jelenünk múltunk alapjain, jöv nk jelenünk alapjain építkezik. Mi történt a rendszerváltástól eltelt id ben, ciklusonként községünkben, kik azok, akik választóik bizalmából, idejüket, munkájukat nem kímélve akartak tenni falujukért, milyen döntéseket, határozatokat hoztak. Mik történtek, milyen beruházások, lehet ségek, nehézségek és kudarcok voltak. A visszatekintés a rendszerváltás el tti évekr l: az es V.B. ill. tanácsülési jegyz könyvekb l. Egypártrendszer, az akkori képvisel ket tanácstagoknak hívták, és választással a falu lakosságának bizalmából kerültek döntési pozícióba. Létszámuk 26 f. Név szerint: Wisinger János, Lénárt János, Munkácsi Márton, Blaskóné Csontos Mária, Cziráki László, Csurja József, Boda János, Bródiné Bikkes Júlia, Devcsics János, Schmittinger Lászlóné, Kurucz Gézáné, Altsach Erzsébet, Alaksa Mihály, Varga Lajos, Bucsánszky József, Koczpek Magdolna, Koplányiné Marton Margit, Germány Sándor, Kiss Gere István, Wiezl Csaba, Maruszki János, Csiri Pál, Poszpisel Gyula, Schmittinger Béla, Czmorek László, Valyó József. A Községi Tanácsnak hét tagú végrehajtó bizottsága volt (VB). Tanácselnök: Lénárt János, tanácselnök helyettes: Bucsánszky József VB titkár: Munkácsi Márton, tagjai: Csurja József, Blaskóné Csontos Mária, Cziráki László, Wisinger János, ügyrendi bizottság elnöke Valyó József, számvizsgáló bizottság elnöke Czmorek László. HNF (Hazafias Népfront) elnöke: Dr. Baranyai László, a párt községi alapszervezetének titkára: Teszári Károly, megyei tanácstag: Wisinger János. Intézményeink vezet i: iskola: Mocsári Gergely, óvoda: Sebestyén Miklósné, Id sek Klubja: Rafa Sándorné, bölcs de: Rakonczai Józsefné, M vel dési Ház: Kriska György, Községi Konyha: Keresztes Györgyné, M szaki Ellátó Visszatekint - 1. Szervezet (MESZ): Czmorek László, Könyvtár: Kovács Rita. Véd n : Koczpek Magdolna, állatorvos: Dr. Kiss Iván, fogorvos: Dr. Baranyai László, május1-jével: Dr. Rados György a gyermekorvos, Dr. Laczkovszki Gy z a körzeti orvos szeptember 17-én megalakul az üdül területi bizottság. Községünkben 19 f f foglalkozású, 17 f mellékfoglalkozású, 9 f nyugdíj mellett dolgozó kisiparos van, évi költségvetése: bevétel: eft, kiadás: eft, pénzmaradvány: 530 eft. Társadalmi munka értéke: eft. DELIKÁT 8 F zzünk játszóteret Tisztelt Lakosok! Újra itt a lehet ség, hogy kif zzünk egy játszóteret gyermekeink, unokáink örömére! Már az el z években is próbálkoztunk szinte alig lemaradva, de mégis még mindig voltak nálunk jobbak, akik több kódot tudtak beküldeni, mint mi, diósjen iek. De mi nem adjuk fel! Mi a f zés titka? Csak egy kis odafigyelés és semmi más!!! Ha delikát 8 ételízesít vel ízesítik a finomabbnál finomabb ételeket, akkor nincs más teend nk csak ennyi: Ha kifogyott a zacskó nem dobjuk a kukába, hanem elvisszük a gy jt helyekre! 1. Kovács vegyeskereskedés József A. u Óvoda Kossuth L. u CBA Kossuth L. u COOP ABC Szabadság u MINI ABC (Kati bolt) Szabadság u Molnár ABC Ady Endre u. 35. Így együttm ködve az önök segítségével, együttes er vel játszva kif zhetünk egy Delikát 8. játszóteret! Falunkban egy család vállalta a február hó Közgyógyellátásban 1987-ben 16 f részesült, 1989-ben 120 ellátott van. Befejez dik az iskola b vítése, kazánház, központi f tés, tornaterem és az 500 adagos konyha kialakítása, 20 millió forinttal a strand beruházása, BIOHIBRID szennyvíztisztítóm. Vasút utcai, Jog utcai, Haladás utcai telkek kialakítása, belterületbe vonása. V.B. A Tsz többszöri beadványá -ra sem járul hozzá parcellázási kérelméhez a tó fölötti részen október 12.: A volt Dózsa György úti Református Iskolát (a kib vített, felújított, átadott 400 f s iskola miatt, a községnek nincs szüksége, felújítására nincs pénz) felkínálta a református egyháznak visszaadásra. A Református Egyház nem tartott igényt az épületre, ezért eladásra kínálta fel amit 800 ezer forintért értékesítettek, azzal a feltétellel, hogy a leend tulajdonos azt felújítja. Az iskolában a tanulói létszám: 1988-ban 361 f, 1989-ben 341 f, 1990-ben 323 f, Hittan: szept f katolikus, 38 f református gyermek július 1-jével az iskola teljes kör bérgazdálkodási jogkörrel van felruházva július 5- én csatlakozás a Tanácsi Önkormányzatok Országos Szövetségéhez december 7. Szociálpolitika értékelése: A kedvez tlen demográfiai, gazdasági és társadalmi folyamatok hatására, a lakosság mind több hányada szorul szociális gondoskodásra. Növekszik a tanácsi segítséget kér k száma, halmozódik a többszörösen hátrányos helyzet ek száma. Létbiztonság romlott a keresett jövedelmek reálértékének csökkenése miatt. Helyi adók: 1. magánszemélyek föld adója, 2. lakosság borforgalmi adója, 3. házadó. 4. nem lakás céljára szolgáló építmények adója, 5. telekadó, 6. gépjárm adó, 7. településfejlesztési hozzájárulás (TEHO), 8. út- és közm fejlesztési hozzájárulás, 9. általános jövedelem adó, 10. ebadó 1988-ig költségvetése: Bevétel: eft. Kiadás: eft. Pénzmaradvány: 184 eft. Társadalmi munka értéke: eft ben a lakosság árú ellátását a Börzsöny ÁFÉSZ 7 kiskereskedelmi 3 vendéglátó egység, egy Tüzép telep egy szeszf zdével üzemeltette február Javaslat a könyvtár iskolába történ integrálására, a jobb tárgyi és személyi feltétele miatt, az iskolai tanulók igényeinek kielégítésére december 31-én a könyvállomány 7351 db könyv. Az olvasók száma 142 f ebb l 7 f feln tt. Értékesítésre került a Dózsa György úti tanácsi bérlakás április 12.: A református egyház kérésére, a volt kántorlakást térítésmentesen átkerül a Diósjen i Református Egyháznak. Értéke, becslés szerint Ft. A Katolikus Egyház kérését a vízbekötést és a vízóraakna költségét a Tanács felvállalja március 25. Országgy lési választás augusztus 21. Megalakul a választási bizottság: elnök: Adamcsek Pál, titkár: Csurja József tagok: Poszpisel Gyula, Nagyné Bódi Angéla, Kapornai Mihályné szeptember 30. önkormányzati választás (innen folytatjuk) István László kódok feladási költségét. Egy kett mindenkiért, mindenki egy kett ért százért! Rajta! Segíts, hogy segíthessünk! Tudjuk, hogy összefogásban az er! Másoknak sikerült, nekünk miért ne sikerülhetne! Rajta! F zés indul, most vagy soha! Már g kód megvan, de ez még nem sok! A nyeréshez ennél sokkal többre van szükség. A gy jtéshez minden kedves lakosnak jó munkát, és jó f zést kívánunk a kicsik és nagyok nevében! U. i.: B vebben, hogy hol tart a f zés, a következ számban olvashatják kedves mindannyiuk! Tisztelettel: a szül k

5 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Irodalmi vetélked Értékelés, vélemény a február 22-i Szentgyörgyi-napok keretében megszervezett irodalmi vetélked r l: A résztvev k mellett a kollégák és a zs ri tagjai is sok hasznos tapasztalatot vonhattak le az irodalmi vetélked b l. A feladott témakörre, Kriza János életének és munkásságának történetére vonatkozó kérdéseket a gyerekek alapos felkészülés után, biztos tudással teljesítették. Ami azonban már a mai kor, eltér tanmenetek hátránya volt, hogy nem azonos tudásbázissal láttak neki a szélesebb kör feladatoknak. A népmesék ismerete látszólag még az irodalom iránt érdekl d diákok körében is hiányos. Olyan meseh söket kellett modern játékokban megjeleníteni, akik a feln tt generációk számára egyértelm jelentéssel bírnak, ám korántsem olyan ismertek a mai gyermekek számára. Egy ilyen vetélked élesen ráirányíthatja a pedagógusok és akár a gyermekek figyelmét erre a problémára, melyért véleményem szerint a kortárs szórakozási módok okolhatók, kiszorítva a családi, közösségi mesemondást. A feladatok színesek, érdekesek, változatosak voltak. Kreatívan ötvözték a hagyományokat, a klasszikus ismereteket és a divatos vetélked k stílusát, formáját. A csapatok tagjai kivétel nélkül megcsillogtathatták tudásukat. Egészen kivételes mesemondó tehetséggel, a villámkérdésekben jelesked, gyors asszociációval, jó megfigyel képességgel rendelkez diákokkal is találkozhattam. Külön öröm volt számomra látni, hogy a környez iskolák egyegy ilyen rendezvény kapcsán találkoznak, együtt dolgoznak. Minden intézménynek megvan a maga kedves témaköre, mely köré szervezik programjaikat, és így összességében minden tantárgy sorra kerül valamilyen vetélked formájában a kistérségben. Ez nem csak a pedagógusok munkáját, kooperatív tevékenységét, kapcsolattartását segíti, hanem egyben alkalom a diákok számára az ismerkedésre és a megmérettetésre. Számomra nagy öröm volt részt venni ezen a színvonalas, jól szervezett eseményen. Bodor Klára Sarolta egészségfejleszt Ebben az évben a 200 éve született Kriza Jánoshoz, és a nagy mesegy jt khöz Arany Lászlóhoz, Ortutay Gyulához, Benedek Elekhez és Illyés Gyulához, valamint a mesékhez kapcsolódott a Szentgyörgyi-napok irodalmi vetélked je. Iskolai hírek Változatos és igen izgalmas feladatokban mérhették össze tudásukat, kreativitásukat a balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola, a nézsai Mikszáth Kálmán Általános Iskola és a diósjen i Szentgyörgyi István Általános Iskola csapatai. A zs ri tagjai: Teszári Károly, Bodor Klára, és jómagam: Bottyán Imre voltunk. 1. feladat: 13+1 kérdésb l álló Szellemi totó. Minden helyes válasz 1-1 pontot ért. 2. feladat: Filmes feladat. Egy meserészlet megnézése után a csapatoknak írásban kellett 10 kérdésre válaszolni. Itt is 1-1 pontot lehetett a helyes válaszokért kapni. 3. feladat: Puzzle. Az 5 csapatnak 4 puzzle-t kellet kirakniuk, melyeken a négy híres mesegy jt képe volt látható. 1-1 pontot gy jthettek be a kirakásért és még 1-1 pontot ha felismerték a személyeket. 4. feladat: Párbeszéd dramatizálása. Minden csapatból két tanuló szerepelt. Kaptak 1-1 kártyát, melyen különböz lelkiállapotokat olvashattak. Egy párbeszédes jelenetet kellet el adniuk, úgy hogy az adott lelkiállapotokat fejezzék ki a szöveg felolvasása közben. Voltak igen jó alakítások is, a Nézsai csapat diákjai dramatizálása tetszett leginkább. 5. feladat: Activity. Két feladvány jutott minden csapatnak. Az els körben minden elmutogató gyerek csak a saját csapatának mutogatott, a második körben viszont 2 perc letelte után szabad volt a rablás más csoportnak is. A feladványok a magyar népmesékhez kapcsolódtak (pl. hétfej sárkány, legkisebb királyfi stb.). 6. feladat: Saját mese dramatizálása. A csapatok el zetesen olyan mesecímeket küldtek be, melyeket alaposan ismernek. Ezekb l húztak ki egyet a feladathoz, melynek lényege az volt, hogy 1 játékos mesélte a meséjét és közben a m sorvezet bizonyos id közönként szavakat mondott és a mesél nek be kellett építenie a hallott szavakat! Véleményem szerint ez volt az egyik legviccesebb és mégis legfantáziadúsabb feladat. A feladatot még jobban nehezítette, hogy a hallott szavak abszolút nem illettek els re a mesébe. A diósjen i és a nézsai iskola diákjai oldották meg legjobban a feladatot. 7. feladat: Villámkérdések. Itt a gyorsaság és a tudás is dominált, a feltett kérdésekre a leggyorsabban jelentkez csapat válaszolhatott. Minden helyes válasz 1-1 pontot ért. Nagyon izgalmas, szoros verseny volt, ezt a végeredmények is mutatják, hiszen csak 1-1 pont választotta el az els 3 csapatot egymástól. Végeredmény: 1. hely: Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Nézsa 51 pont 2. hely: Kiss Árpád Általános Iskola, Balassagyarmat 50 pont 3. hely: Szentgyörgyi István Általános Iskola 7.osztályos csapata 49 pont Farsangi bál 2011 Hagyományainkhoz híven ebben az évben is megrendeztük farsangi bálunkat. Február 12-én, szombaton délután kezd dött rendezvényünk. 15 óra el tt az iskolánk aulájában gyülekeztünk. Mint minden évben, most is nagy izgalommal vártuk a farsangot. A mulatság a osztályos tanulók nyitótáncával kezd dött. A kering t Rák Orsolya tánctanár tanította be, és a gyönyör fehér ruhákat is t le bérelték a lányok. A jelmezesek Berki Péter tanár úr humoros bemutatásával vonultak a zs ri elé. Bár kevesebb beöltöz volt, mint tavaly, de ezt szinte észre sem vettük, mert ötletes, érdekes, meghökkent maskarákat láthattunk. A zs ri is csak hosszas tanakodás után tudott dönteni. Ez alatt sem unatkoztunk, mert a K szirt Néptáncegyüttes táncházi muzsikával csalta mozogni a szép számmal összegy lt közönséget. Az ütemes, pattogós muzsika és a könny tánclépések a gyerekeket és szül ket egyaránt megmozgatta. A jelmezverseny eredményhirdetése után a dalos kedv ek karaoke keretében együtt énekelhették a kivetített ismert és kevésbé ismert 5. oldal A zs ri különdíjra tartotta érdemesnek a következ tanulókat: Bartók Mónika, Nézsa Mogyorósi Petra, Balassagyarmat Képes Kristóf, Diósjen. A gy ztes csapatok és a különdíjasok könyvjutalmakat vettek át. Nagyon jól éreztem magam, szívesen részt veszek jöv re is. Tisztelettel: Bottyán Imre a Nemzeti Tankönyvkiadó szakreferense magyar könny zenei dalokat. Még a mikrofonok sem zavartak senkit, bátran énekeltünk! A büfékben üdít italok és finom, ízletes házi sütemények, valamint a szül k által készített szendvicsek várták az éhes-szomjas közönséget. A karaoke után az est hátralév részében természetesen a disco került el térbe. Iskolánk volt diákjai: Miklós János és Haljárszki Bálint szolgáltatták a zenét. Az est fénypontja a tombolahúzás volt, ahol sok-sok értékes nyeremény talált gazdára. Jó kedvvel, jó hangulatban fejeztük be bálunkat este 8 órakor. Köszönjük Berki Péter és Hekli Péter tanár uraknak, hogy ilyen jól levezényelték a farsangot! Köszönjük a szül knek, hogy önzetlenül segítettek a bál szervezésében, lebonyolításában! Köszönjük a sok-sok tombolaajándékot, támogatást a felajánlóknak! Reméljük, hogy hangulatos rendezvényünkre a tanulók és a szül k is szívesen gondolnak vissza, s jöv re még többen lesznek kíváncsiak az iskolai farsangra! A diákönkormányzat nevében: Varga Nikolett 7.o.

6 6. oldal Mesemondóverseny A Szentgyörgyi-napok keretében megrendezett Benedek Elek mesemondó versenyt a kistérség iskoláiban hirdettük meg 1-2., 3-4. és 5-6. osztályos korcsoportban. Olyan sok érdekl d volt, hogy végül négy csoportot kellett szerveznünk: 1-2. osztályosok, 3. osztályosok, 4. osztályosok és 5-6. osztályosok. A zs rit igyekeztünk úgy összeállítani, hogy ne legyen benne iskolánk pedagógusa, vagy ha mégis van, ne legyen kapcsolata az adott gyermekcsoporttal. A tanulók 1 mesével készültek, a zs ri egységes szempontok alapján értékelte ket. A hangsúlyozáson, hanger n kívül figyelembe vették az el adás tempóját, a folyamatosságot, a pontosságot. Általánosságban elmondható, hogy a jelentkez k készültek a versenyre, komolyan vették feladatukat. Néhány gyermek öltözéke a meséhez igazodó volt: pl. hagyományos parasztnadrágban, parasztingben érkeztek. A felkészít k igyekeztek a tanulók karakterének megfelel meséket választani. Mivel nem volt megkötés a mese szerz je, így igen változatos, sokszín volt a meseválasztás. Az 1-2. osztályosoknál Bacskay Sándorné óvodavezet (a zs ri elnöke), Vasasné Mártaszéki Judit és Kriska György zs rizték a gyerekeket. Részlet a zs ri értékeléséb l: Valamennyi mesemondó korának megfelel szöveget választott, el adásuk határozott, szövegtudásuk nagyon jó volt. Különös színt adott a versenynek a nagyoroszi gyerekek palócos kiejtése, csodálatos népviseleti fellép ruhája. Öröm volt hallani der s hangjukat, látni mosolygós arcukat. A 17 f s kiegyenlített mez nyb l végül 7 tanulót díjaztunk. A 3. osztályosoknál a zs ritagok Teszári Károly (a zs ri elnöke), Berki Anikó és Hornosné Molnár Zsuzsanna voltak. Teszári Károly így értékelte a tanulókat: A gyerekek képességeit és a felkészít tanárok munkáját dicsér en gyakorlatilag egyforma felkészültség versenyz ket hallgattunk meg. Meséiket a közszerepl feln tteket megszégyenít folyamatossággal adták el. Leginkább a hangsúlyozás kifejez bb vagy egyhangúbb megítélésében tudtunk differenciálni, pontosság terén mindenki a legjobb osztályzatot kapta, 1 f akadt meg meséje során egy-egy pillanatra és mindössze 1 f t min sítettünk a kelleténél halkabbnak. A megadott szempontokon felül a zs ri végleges döntése során a viselkedés természetességét, egyéniségük kifejez dését is figyelembe vettük. Nagyszer el adásáért három tanulót díjaztunk. A 4. osztályosoknál a zs riben a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Lengyel László (a zs ri elnöke), Gy ri Sándorné és Bernát Katalin foglaltak helyet. Gy ri Sándorné a következ képpen ír a rendezvényr l. A mesék birodalma. Az általános iskola február hónapban a m vészetek palotájává vált. Azért merem ezt kijelenteni, mert ebben a hónapban volt az alkotóm vészek kiállítása és a mesemondó verseny, az ifjú el adóm vészek találkozója is. A kis mesemondók izgatottan várták, mikor mutathatják meg felkészültségüket versenytársaiknak és a zs rinek. Elmondhatom, hogy a negyedikes korcsoportban indulók keményen megdolgoztattak minket. Zs ri társaimmal nehezen tudtunk igazságos döntést hozni, mert annyira ügyes és felkészült volt minden egyes versenyz. A második helyezést megosztva kellett odaadni két (sajnos nem diósjen i) mesemondónak. Szívb l gratulálunk minden indulónak és felkészít tanáraiknak is. Zs ri társaim nevében is szeretnénk megköszönni az élményt, amellyel megajándékoztatok bennünket. Az 5-6. osztályosoknál Gálcsik Istvánné (a zs ri elnöke), Mocsári Sándorné és Szabóné Revák Mária értékelte a tanulókat. Igen színvonalas el adásokat láthattunk, a tanulók felkészültek voltak, kevés hibát ejtettek. Nagy hangsúlyt fordítottak a hangsúlyozásra, az el adásmódra, hogy ne csak elmondják, hanem el adják a választott mesét. Öröm volt látni és hallgatni ket, hiszen a mai média túlhangsúlyozása miatt nagyon fontos, hogy könyveket, meséket, novellákat, verseket is olvassanak a gyerekek. Az ilyen versenyek szervezése az egyik legjobb eszköz ehhez. A Szentgyörgyi-napok rendezvényei február ig zajlottak iskolánkban. A kistérség iskolásai mesemondóversenyen, irodalmi vetélked n és sportversenyeken mérhették össze tudásukat és ügyességüket. A résztvev ket pogácsával és ásványvízzel vendégeltük meg. Köszönet illeti Bozsó Kálmánt és konyhás asszonyait, akik vállalták, hogy mind a négy napon frissen megsütik a pogácsát. A versenyek díjazásához a könyvjutalmakat az SZMK, a Civildió, a Nemzeti Tankönyvkiadó és az Apáczai Kiadó biztosította. Köszönet érte! A Szentgyörgyi-emlékplakett elkészítése Dovák B. József tanár urat és a rajzos tanulókat dicséri. A versenyek lebonyolításában való közrem ködésükért köszönetem szeretném kifejezni iskolánk pedagógusainak és technikai dolgozóinak is. Kovács Lászlóné igazgató Elmúlt farsang el, el, el. Kinek használt kinek nem Nekem használt, neked nem, Én táncoltam, te meg nem. Az idei évben hosszú farsangunk volt. Így az egy hétig tartó, hagyományos óvodai farsangi mulatságunkat február 28-án kezdtük. A hosszú készül dést kihasználva farsangi díszbe öltöztettük a csoportszobákat, verseket, mondókákat, táncokat tanultunk, farsangi álarcokat készítettünk különböz technikákkal. Az el készületekben a legkisebbek is kivették a részüket. Mindenki nagy-nagy izgalommal várta a nagy napot, mikor kicsi és nagy egyaránt jelmezbe bújhatott, így kergetve el a telet. A hétf i nap a kis-mini csoport kivételével a szül kkel közösen zajlott, a gyerekek felvonultak jelmezeikben mindenki nagy megelégedésére. Kedden a szomszédos csoportok meglátogatták egymást, és a gyerekek megcsodálhatták a többiek ötletes jelmezeit. Szerdán a csoportok táncházat rendeztek. Kiemelt feladatunk a népi kultúra ápolása, a gyerekek ez alkalommal is örömmel hallgatták a népzenét, miközben gyakorolták a néptánc alapelemeit. Csütörtökön minden gyermek a saját csoportjában ügyességi játékokat játszott, a nagycsoportosok pedig a tornateremben mérték össze ügyességüket, erejüket. Óvodai hírek február hó Pénteken a farsangi hét zárásaként az óvó nénik és dajka nénik mesedramatizálással leptük meg a gyerekeket. Az Aranysz r bárány cím vidám mesét játszottuk el a gyermekeknek, természetesen minden szerepl szerepének megfelel en beöltözve játszotta szerepét. A gyerekek kitör örömmel fogadták a mesejátékot. A farsangi hét végét közös énekléssel, tánccal zártuk Köszönjük a szül knek, az ötletes jelmezeket, a finomságokat, mellyel megédesítették az egész hetes mulatságot. Bacskay Sándorné

7 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Egy elmúlt esztend számadása néptáncosként Régen más lehet ségek híján a táncalkalmak jelentették jóformán az egyetlen szórakozást a faluközösségek számára. Az emberi élet sorsfordulóihoz (pl. névnap, bevonulás, lakodalom), az év jeles napjaihoz (pl. farsang, húsvét, karácsony) vagy a munkához (pl. tavaszi juhmérés, aratás, szüret) szorosan hozzátartozó népszokások fontos eleme volt a közös tánc. Aki szeret táncolni, szerepelni, aki érzi, tudja, és elviseli ennek a sport és m vészeti ágnak a pozitívumait és negatívumait egyaránt, az biztosan nem csalódik majd a jöv ben sem néptáncosainkban. Ez egy életforma, tudja ezt minden táncos a ruhavarrástól a sminkelésig, a fellépésekig, az elhalasztott családi összejöveteleken át a vidékre utazásokig mivel jár ez, milyen egy táncos élete. Tavalyi évünk sem volt könny egyikünk számára sem, de mégis mindig igyekszünk a lehet legjobbat adni Önöknek fellépéseink során. Már szinte hagyomány, hogy minden aktuális évet, így 2010-et is a sportbálon bemutatott új tánccal kezdtük. Februárban az általános iskolások farsangján fokoztuk a hangulatot egy táncházzal, ahol a kisgyermekek is bátran beálltak, és az általunk is táncolt lépéseket gyakorolták. Néz ink láthattak egy szokatlan páros palóc táncot két fiú táncosunktól, mely meglepetésnek szolgált minden fiatalnak. Márciusban nemzeti ünnepünkön rendhagyó módon a Csík Zenekar Most múlik pontosan cím zenéjére táncoltuk el lassú táncunkat, kifejezve érzéseinket a történelmi ünnep kapcsán. Áprilisban két eseményre vártak minket, a CivilDió elmúlt évi programsorozatából ebben a hónapban a Mesék és táncok napja alkalmából csatlakoztunk a többi fellép höz, majd a berkenyei falunapra voltunk hivatalosak. Májusban Nógrád megye valamennyi kiemelked népm vel je, hagyomány rz - és véd csoportja egy egész napra Budapestre, a Pet fi Irodalmi Múzeumba költözött, ahol Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulójára emlékeztünk. Hónap végén egy kétnapos rendezvény másnapján zenei és népm vészeti program keretében mutatkoztak be el adásaikkal és népviseletükkel a nógrádi és a környékbeli népi együttesek és zenészek a nógrádi várfeljárónál rendezett Nogradicum napokon, majd Kemencére látogattunk el egy jókedv falunapra. Júniusban szintén megrendezésre került egy falunap, de Szlovákiában, pontosabban ebovcén, magyar nevén, Csábon, ahová nagy szeretettel vártak minket. Júliusban Diósjen n, a falunapon táncoltuk el repertoárunkat, és teremtettünk jó hangulatot a résztvev k és a néz k körében. Az augusztus, mint mindig, eseménydúsan telt, a környez települések programjaira voltunk hivatalosak. Patvarcon krumpli baba fesztivál, Tolmácson falunap, Nógrádsápon István nap alkalmából, Diósjen n az országos vesenapon a strandon léptünk fel. Az sszel kezd dik a szüret ideje, szeptemberben Nógrádra vártak egy tartalmas szüreti mulatságra minket, Kétbodonyban szilvaszombatot tartottak, majd Diósjen n az id seket táncoltattuk meg egy kellemes délután folyamán. Októberben aztán mi vettük kezünkbe az irányítást, és úgy gondolom egy színvonalas, jó hangulatú szüreti felvonuláson vehettek részt azok, akik velünk tartottak Diósjen utcáin. Novemberben Márton napi libanap alkalmából táncolhattunk Szendehelyen. A decemberünk csendesen telt, Kétbodonyban az öregek napján örvendeztük meg az id seket. Úgy érzem nincs okunk panaszra, ha az elmúlt évünk program-naptárát nézem. Szeretettel vártak minket mindenhová, remélem ez az idén sem lesz másként, és ez évben is bemutathatjuk új táncainkat a nagyérdem nek. Ezúton köszönném meg azoknak, akik 2009-ben adójuk 1%-át nekünk szánták, idén is köszönettel fogadjuk ezeket a segítségeket. Az egyesület adószámára: Ismét szeretném táncba hívni mindazon fiatalokat, id seket, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy beálljanak közénk, és egy szép hagyományt folytatva néptáncot tanuljanak. Kedves lakosok, akinek tetszik ez a tánc, ez az élet, szeretne részt venni egy lakodalmasban, egy palóc, vagy szatmári páros táncban vagy egyéb elfeledett lépéseket tanulni, az megtalál minket minden héten, szerdán és szombaton este 6 órától az általános iskolában. Várjuk a fiatalokat, id seket, kormegkötés nélkül, a tánctudás nem alapfeltétel, a tánc szeretete viszont igen. Györffy István néprajzkutató sorait idézve: a néptánc az utolsó óráit éli. Tegyünk róla, hogy ne így legyen. A magyar néptánc gyakorlása, vagy csupán annak szeretete, mindenképpen egy speciális közösség tagjává emeli az embert. Tartozzon közénk! Sztregovai Erika 1% Gondoljon Diósjen re! 7. oldal Kérjük, évi adóbevallása elkészítése során is támogassa alapítványainkat, civil szervezeteinket, egyházainkat! Tehetséges Ifjúságért Alapítvány adószáma: Csollány Szilveszter Diáksport Egyesület adószáma: Aranydió Óvoda Alapítványa adószáma: Diósjen i Polgár r Egyesület adószáma: Diósjen i Önkéntes T zoltó Egyesület adószáma: Diósjen i Sportegyesület adószáma: Cserhát-L rincz Judo Klub adószáma: Diósjen i K szirt Hagyomány rz Néptánc Egyesület adószáma: CivilDió - Fiatalok Diósjen ért Egyesület adószáma: Diósjen i Sporthorgász Egyesület adószáma: Katolikus Egyház technikai száma: 0011 Református Egyház technikai száma: 0066 KUKACSERE Szeméttároló edényzetet kizárólag a hónap els hetében lehet cserélni, a Polgármesteri Hivatalban. Köszönetnyilvánítás A Haffner és Lénárt család köszönetet mond mindazoknak, akik megtisztelték és részt vettek Haffner Mihályné (sz.: Schmittinger Teréz) gyászszertartásán, búcsúztatásán a diósjen i római katolikus templomban és végs útjára kísérték a temet ben. Régi képek Képeslap 1911-b l

8 8. oldal A Cserhát-L rincz Judo Klub hírei a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja február hó Az elmúlt id szakban az alábbi eredményeket értük el: év végén, a Rétságon rendezett Nógrád Megyei egyéni bajnokságon: Vasas Gyöngyvér kg 3. Marton Zsanett kg 3. Drajkó Barnabás kg 3. Klinger Gábor kg 2. Ferenczi Balázs kg 2. Csurja Botond kg 2. Marton Tibor kg ben eddigi eredményeink: Ifjúsági válogató verseny, UTE : Marton Zsanett 70 kg Ifi Országos Bajnokság, UTE: Marton Zsanett 70 kg 5. A klubnak Zsani az országos klubrangsorban 8 pontot máris szerzett. A többi Országos Bajnoki versenyek majd az sszel folytatódnak Junior válogató versenyen, BH: A szügyi Dömsödi László 55 kg 3. helyen végzett! Egy februári hír: Klubunk keretein belül Nógrádon is beindult a judo, mintegy 36 f sportolóval! Megyei Diákolimpia, Salgótarján Marton Zsanett D kg 3. Márton Richárd D kg 3. Ferenczi Balázs D kg 2. Drajkó Barnabás D kg 1. Marton Tibor D kg 1. A szügyiek négy els helyet szereztek az eredményeinkhez. A legeredményesebb diósjen i versenyz nk jelenleg Marton Zsanett, a még nem versenyz korúak között pedig Drajkó Barnabás kezdte meg az éremgy jtést. L rincz Dezs edz VÉGTISZTESSÉG TEMETKEZÉSI BT. Állandó ügyelet: Balassagyarmat: Temet u. 1. Tel.: Érsekvadkert: H sök tere 5. Tel.: Rétság: Rákóczi út 37. Tel.: (központ, buszmegálló) Tornagy zelem Szendehelyen Nyolc csapat részvételével rendeztek labdarúgó teremtornát Szendehelyen a as korosztály számára, amelyre iskolánk csapata is meghívást kapott. A résztvev csapatokat két négyes csoportba sorsolták össze, ahonnan az 1-2. helyezettek játszhattak tovább a dobogós helyezésekért. Csapatunk a csoportmérk zések során a következ eredményeket érte el: Diósjen -Dunakeszi 1-1 Diósjen -Vác VLSE II 4-0 Diósjen -BVSC 2-0 Ezekkel az eredményekkel csapatunk megnyerte a csoportját, így a dönt be jutásért a másik csoport 2. helyezett csapatával játszott. Ezen a mérk zésen: Diósjen - Szendehely 1-1 (büntet kkel 3-2 Diósjen javára) A dönt be a másik ágról a BVSC csapata jutott, amely 2-0 arányban legy zte a Vác VLSE I es csapatát. A dönt ben: Nagy Vagy! Tiszta szívemb l gratulálok a Szentgyörgyi István Általános Iskolának! A TV2 adásából értesültem arról, hogy milyen szép eredményt értek el a Nagy vagy! országos versenyen. Gratulálok mindazon pedagógusnak, feln ttnek és gyereknek, akik id t, pénzt, fáradságot nem kímélve készültek a versenyekre és h siesen küzdöttek iskolájuk jó hírnevéért. Büszke vagyok arra, hogy két gyermekem ebben az iskolában kapta meg az alapokat. Anett lányomból tanár lett, János fiam meg becsületes, kétkezi munkás, kétgyermekes családapa. Koszeczné Gere Margit Diósjen -BVSC 1-1 (büntet kkel 2-1 Diósjen javára) Így a torna végeredménye: 1. Diósjen 2. BVSC 3.VácVLSE I 4. Szendehely Nagyon izgalmas, jó mérk zést hozott a dönt, ahol csapatunk szép játékkal, nagyszer küzd szellemmel, és a büntet knél némi szerencsével szerezte meg a tornagy zelmet. Dicséret illeti a játékosokat, hiszen többen is hiányoztak a csapatból betegség miatt, így az 5 mérk zés (amelyek összesen 75 percig tartottak) jelent s terhelés volt a számukra. Csapatunkban a következ játékosok szerepeltek: Tóth Jázmin, Szaszovszki Kevin, Varga Zoltán, Pálinkás Martin, Mezei Balázs, Kovásznai András, Benkocs Krisztián. Józsa Csaba testnevel KÖZÉRDEK TELEFONSZÁMOK Segélyhívó 112 T zoltók 105 Ment k 104 Rend rség 107 Háziorvosi rendel 35/ Gyermekorvosi rendel 35/ Fogorvosi rendel 35/ Véd n i szolgálat 35/ Gyógyszertár 35/ Állatorvosi rendel Iskola (Szentgyörgyi I.) 35/ Óvoda (Aranydió) 35/ Polgármesteri Hivatal 35/ , -019, -022 DINÓBER 35/ Id sek Klubja 35/ Jen i Napló havilap. Kiadja: Diósjen község Önkormányzatának Képvisel testülete 2643 Diósjen, Szabadság u. 31. sz. Szerkeszt bizottság: Freistág János, Filip Dániel, István László, Mlinárcsek Márta, Hustyava Zoltán 35/ / Készült: példányban a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. üzemében. Felel s vezet : Pál György 2651 Rétság, Táncsics M. u. 16. sz.

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 11-12. szám Kedves Diósjen i Polgárok! Kedves Olvasóink! Ismét egy új esztend küszöbén állunk, reményeket, vágyakat, elvárásokat

Részletesebben

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el Ahogyan a múlt évben, úgy az idén is 4 csapat részvételével rendezték meg Torinóban a "Népek békéje" labdarúgó utánpótlástornát. Az elzetes tervek szerint a francia Nizza, valamint a Juventus is részt

Részletesebben

Névadó ünnepség az általános iskolában

Névadó ünnepség az általános iskolában Névadó ünnepség az általános iskolában Emlékezetes, szép esemény részesei lehettek azok, akik 2009. június 12-én meghívásunkat elfogadva, ellátogattak iskolánkba. Az eddigi i Általános Iskola Szentgyörgyi

Részletesebben

Mesék és táncok napja áprilisban

Mesék és táncok napja áprilisban 2010. április hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Mesék és táncok napja áprilisban Amint ígértük, megtartottuk áprilisban is rendezvényünket a Légy része a történetnek

Részletesebben

Légy része a történetnek!

Légy része a történetnek! Légy része a történetnek! Els találkozó Kedves Diósjen i Polgárok! Amikor e sorokat olvassák, már a 2010-es év els hónapjának a végén járunk, vagy talán a második elején. Megkezd dött tehát egy új év,

Részletesebben

A kánikula sem tartott vissza

A kánikula sem tartott vissza 2008. július hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja IX. évfolyam 7. szám A kánikula sem tartott vissza Több mint évtizedes hagyománya van már, hogy minden évben július derekán megrendezzük

Részletesebben

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében 2007. november hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja VIII. évfolyam 11. szám Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében A szeretet soha sem leereszked, a jótékonyság pedig

Részletesebben

2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám. A Nógrád megyei közgy lés összetétele

2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám. A Nógrád megyei közgy lés összetétele 2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám 2006. október 1-jén rendben lezajlottak községünkben az önkormányzati választások. Az alábbiakban közöljük a két

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN I V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. JÚLIUS 1. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA A KORABELI NAPILAPOK SZERINT JÚNIUS 4-ÉN MEGÁLLT A NEMZET SZÍVVERÉSE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS

Részletesebben

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05.

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS ANDANTE HALNAPOK. www.andanterestaurant.hu ASZTALFOGLALÁS: +36/94 44 55 66. március 26-27-28. HÚSVÉTI AJÁNLATOK. április 02-05. I V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2010. MÁRCIUS 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA SZENTGOTTHÁRDON JÁRT AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETE NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS A

Részletesebben

LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE

LATIN-AMERIKAI ÁLMOK 3 ÉREM A VILÁGKUPÁRÓL DELEGÁCIÓ NÉMET FÖLDÖN A KITELEPÍTÉS EMLÉKÉRE A SZÜLETÉS HETE I II. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. JÚNIUS 5. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ?

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ? I V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. OKTÓBER 28. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA KOSZORÚZÁSSAL ÉS ÜNNEPI M SORRAL EMLÉKEZTEK MEG AZ '56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁRÓL

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 5. szám 2013. május Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA Jékely Zoltán: BARNA, MÉLY SZEMEK Néztek szemembe, barna, mély szemek, de mindegyikb l Anyám

Részletesebben

Önkormányzati hírek. Beszámoló a képviselő-testület 2011. május 20-án tartott üléséről. Felhasználás Központi költségvetést terhelő rész

Önkormányzati hírek. Beszámoló a képviselő-testület 2011. május 20-án tartott üléséről. Felhasználás Központi költségvetést terhelő rész 2011. május-június június hó Majális XII. évfolyam 5-6. 5 szám 2007. óta az Önkormányzat nem rendezett majálist. Ennek több oka volt, amelyet most nem szeretnék részletezni. Azonban 2010. év végén a képviselő-testület

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. ÁPRILIS. csoportja képviselte. Felléptek egyegy

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. ÁPRILIS. csoportja képviselte. Felléptek egyegy RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. ÁPRILIS Az óvoda jótékonysági gálamúsora Hatodízben hívta meg támogatóit a rétsági óvoda, hogy egy gálamúsor keretében gyújtsön némi támogatást az intézmény

Részletesebben

napi köszönt Nemzeti ünnepünkön 2013. március hó a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 3.

napi köszönt Nemzeti ünnepünkön 2013. március hó a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 3. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 3. szám Nemzeti ünnepünkön 2013. március 15-én az 1848-as Forradalom és Szabadságharc h seire, a forradalom eszméire emlékezve

Részletesebben

BOLDOG N NAPOT! TARTALOMBÓL: A N NAP TÖRTÉNETE EGÉSZSÉGNAP. (5. oldal) XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR

BOLDOG N NAPOT! TARTALOMBÓL: A N NAP TÖRTÉNETE EGÉSZSÉGNAP. (5. oldal) XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR BOLDOG N NAPOT! XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR A N NAP TÖRTÉNETE Mindenki számára ismer s dátum a március 8., ezen a napon ugyanis sok országban a f szerep a hölgyeké, lányoké, édesanyáké és nagymamáké.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

NEMZETKÖZI FOGYASZTÓ- VÉDELMI EGYÜTTM KÖDÉS

NEMZETKÖZI FOGYASZTÓ- VÉDELMI EGYÜTTM KÖDÉS I V. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2010. NOVEMBER 25. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA A KONZULÁTUSON ÍRTÁK ALÁ A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK EGYÜTTM KÖDÉSI SZERZ DÉSÉT NEMZETKÖZI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

Május 2.: ANYÁK NAPJA!

Május 2.: ANYÁK NAPJA! XXVI. évfolyam 4. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. április Május 2.: ANYÁK NAPJA! Jékely Zoltán: A HOSSZÚ TÉL UTÁN Látod, apám, hosszabbodik a Nap! A szép piros kakas mind magasabbra lépeget

Részletesebben

Energiatakarékosság napelemekkel

Energiatakarékosság napelemekkel 2013. február xxii. évf. 2. szám Energiatakarékosság napelemekkel Településünk önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben