Sportbál Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk"

Átírás

1 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi eseményét a sportbált. Immár 5. alkalommal nyitották meg kering jükkel az általános iskola táncosai a mulatságot, mutatta be egyre kiforrottabb produkcióját a K szirt Néptánc Egyesület. Mint mindig, most sem múlhatott el a megnyitó latintánc-bemutató nélkül. Mint már megszokott, úgy a sztárvendég sem maradhatott el. Most fellépésével, nagyszer produkciójával és közvetlenségével Hevesi Tamás hozta lázba a közönséget. Ennyi felvezetés után már nem volt nehéz t zbe hozni a közönséget! Ahogy telt-múlt az id, úgy forrósodott a hangulat. A kit n talpalávalóról a balassagyarmati Moonlight Duó gondoskodott, igen magas színvonalon. Egy percet sem hagytak pihenésre a táncos lábaknak. Szólt a zene, pörögtek, forogtak a párok. Igen jó hangulattal értünk át a mából a holnapba. Mivel egyetlen pár sem bírta volna reggelig, ezért az éjfél után megrendezett tombola sorsolás alatt volt id egy kis szusszanásra. De nem csak szusszantunk egy kicsit, hanem örültünk az elnyert ajándéktárgyaknak, melyek a szokásokhoz híven most is komoly anyagi és szellemi értéket képviseltek. Volt ott könyv, háztartási használati eszköz (pl.: vasaló, turmix, stb. ), de akadt az ajándékok között, italáru, torta, sportszer, s t gyümölcskosár is. Aki bátor és merész volt és több tombolát vásárolt, az nem csak az egyesületet támogatta, hanem a szerencséjét is próbálgatta. Ha nyert, akkor bizony nem bánta meg! Sportbál 2011 Ennyi kitér (pihen ) után még tartott egy kicsit a mulatság. Tartott bizony úgy reggelig. Hajnali 4 órakor még volt, akinek ritmusra mozgott a lába! Hát ezek a fiatalok! k bizony bírják! De mint mindennek egyszer ennek a jól sikerült bálnak is véget kellett vetni. Haza kellett engedni a zenészeket és rendez ket. Örömmel mondhatjuk, hogy a rendezvény most is magas színvonalú és kulturált eseményként vonult be a köztudatba. Köszönhetjük ezt azon egyesületi tagoknak és pártolóknak, akik fáradságot nem kímélve szervezték és levezényelték az eseményt. Azoknak, akik nevük elhallgatásával, de kiváló munkájukkal immár 5. alkalommal tették felejthetetlenné ezt az éjszakát. Köszönjük azoknak a támogatását is kik anyagiakkal, m sorukkal, szellemi munkájukkal, a feltételek biztosításával támogatták ezt az estet. Köszönjük a Diósjen i Önkormányzatnak, a Szentgyörgyi István Általános Iskola igazgatójának Kovács Lászlónénak, a K szirt Néptáncegyüttesnek, Pásztor Katalin kozmetikusnak, Mini ABC Molnár Istvánnak, Györgyi Butik Csonka Györgyinek, Virágüzlet Szabó Miklósnak, Bagó & Bagó Kft. Konyhának (Bozsó Kálmán), Multiszolg Nyomdának Vác, Dekoráció.net Kft-nek, Dr. Filip Dánielnek, Wisinger Jánosnak és családjának, Freistág Jánosnak és családjának, Poszpisel Gyulánénak és az Id sek Klubja nyugdíjasainak, Csurja Lászlónak, Hornos Mártonnak és családjának, Tóth Andrásnak, Szabó Endrének, Fichter Ágnesnek, Rózsa Mónikának és családjának, Dinnyés Csabának, Vén Diófa vendégl nek, Kámor presszónak, Miklós Jánosnénak és családjának, Csorba Jánosnak, a váci Korall diszkont áruháznak és még sokaknak, kik a nevük elhallgatását kérték. A köszön szavak mellett nem szabad megfeledkeznünk a rendezvény céljáról, eredményér l sem. Mint köztudott a bál nem csak a test és a lélek szórakoztatására szervez dik évr l-évre, hanem igen fontos szerepet játszanak azok a piszkos anyagiak is! Egyesületünk ezzel a bevétellel próbálja meg elindítani az évet, ezzel az így összeadott összeggel teszi lehet vé a bajnoki rendszerben való szereplést. Az itt befolyt összegb l tudja fedezni az induláshoz szükséges átigazolások, igazolások és sportorvosi vizsgálatok költségeit, az edz mérk zések (m füves pálya) felmerült költségeit, a sportszerek és eszközök pótlását. Az így befolyt összeg teszi lehet vé a bajnoki indulást. Természetesen ez nem elég a bajnokságra, ez csak arra elég, hogy odaállhassunk a rajtvonalhoz. Mint említettem, ez a rendezvény mint az el z ek is ennek a célnak sikeresen megfelelt. Idén is oda tudunk állni a rajtvonalhoz. Az, hogy a bajnokság ideje alatt mi lesz, azt nem tudom. Annyi már látható, hogy az önkormányzati támogatás nem emelkedik, marad az 5 évvel ezel tti szinten. Pályázati támogatások összege sem emelkedik, s t sz kül. XII. évfolyam 2. szám Ennek ellenére mi optimistán tekintünk a jöv be! Feln tt férfi csapatunk nem gyengült a télen, továbbra is esélyes a 3-6. hely valamelyikére. Ifistáink, ha kicsit összekapják magukat szintén ott lehetnek az els hat között. Lányaink mint mindig, most is készülnek a Börzsöny N i Kispályás labdarúgó torna idei fordulóira. k mindenre képesek! Ha akarják még meg is nyerhetik az idei sorozatot. Továbbra is folytatódik a sikeres éjszakai pingpong péntekenként. Tehát mint látható nem telik esemény nélkül a látszólag téli álmot alvó id szak sem. Teljes g zzel folyik a felkészülés az idei évadra. Ehhez a felkészüléshez várunk minden támogatót, minden segíteni akarót. Ha akarjuk, közösen fent tudjuk tartani ezt a nagy múltú és hányatott sorsú egyesületet. Hát álljunk össze és közösen bizonyítsuk be, hogy egy ekkora településnek szüksége van erre a civil szervezetre is. Lássuk be, hogy még mindig olcsóbb és jobb, ha az ifjúság a labdát rúgja és nem a kocsmában múlatja az idejét, vagy esetleg más faluközösségnek szerzi a dics séget. HM

2 2. oldal Önkormányzati hírek Beszámoló a képvisel testület február 3-án tartott ülésér l Polgármester úr beszámolója: Az el z testületi ülés óta tehát február 3-a óta a következ polgármesteri tevékenységet láttam el én Gyöngyösi Kálmánnal találkoztam, akivel a kistérségen belüli mikro-térségi öszszefogással megvalósítható fejlesztések lehet ségeit vettük számba. (Kerékpárút, megújuló energia felhasználása, közös mez gazdasági termelés, turisztikai fejlesztések.) án Balassagyarmaton egyeztettem Barna Jánossal a Megyei Közgy lés alelnökével a évben bekövetkezett csapadékvíz okozta károk enyhítésére beadott regisztrációról, az ezt követ pályázatról, amely a településünkön 23 millió Ft kárenyhítést eredményezhet én Balassagyarmaton a Megyei Bíróságon jelentem meg több érintett település polgármesterével együtt, a Szent Lázár Megyei Kórház és társai felperesek ÁNTSZ Országos Tisztif orvosi Hivatal alperes ellen egészségügyi szolgáltató ellátási területek módosítása tárgyában. A bíró, az alperes által be nem csatolt iratok pótlása miatt a tárgyalást elnapolta én a képvisel társaimmal együtt találkoztunk Ferge Sándorral, aki a Szociális Szövetkezet megalakításának lehet ségeir l tájékoztatott bennünket én Dr. Herczegh Margit, Herczegh Gábor, Dr. Nagy Anna és Varga János kereste meg a testületet, hogy az el z testület által elvi hozzájárulást kapott sportlétesítmény és a hozzá kacsolódó útfejlesztések lehet ségeir l tájékoztassák a testületet én Rétságon az újonnan megépült Járó-betegellátó Központ jelenlegi állásáról kaptunk tájékoztatást. Ezzel kapcsolatban a következ ket tudom elmondani: Megvannak az els dleges ÁNTSZ engedélyek, területi ellátási engedélyek folyamatban vannak, szakrendelések tekintetében rendelkezésre áll a szakorvosi létszám. Az el re tervezett megnyitás áprilisra várható én Kemencén voltam Alaksa Mihály alpolgármester úrral, Bedros János polgármesternél a két települést összeköt út ügyében és támogatását kértük. Polgármester úr elmondta, hogy támogatásáról biztosít az üggyel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja kapcsolatban. Ugyanakkor Kotmayer Mátyás a királyházi lovas iskola tulajdonosa ellenkez jér l tájékoztatott án Salgótarjánban voltam a Közútkezel Igazgatójánál Ürmössy Ákosnál, Nógrád és Berkenye polgármester asszonyaival. Érdekl dtünk a Közútkezel kezelésében lév beköt és belterületi útjaink felújításának lehet ségér l. Az igazgató elmondta, hogy az elkövetkezend id szakban nem lát lehet séget ezen útszakaszok nagyobb mérték felújításra, mert a prioritásban más, rosszabb állapotú utak vannak megjelölve. Azonban kátyúzások, kisebb felület javításokra talán lesz lehet ség én Dombóvári Tibor keresett meg a tévesen kivágott akácfák ügyében. Kivitt a helyszínre, és ott mondta el sérelmeit a testület által megfogalmazottakkal kapcsolatban. Szintén 17-én kistérségi elnökségi ülésen vettem részt, ahol a munkaszervezet következ id szakának munkájáról, személyi kérdésekr l, esett szó án a Szentgyörgyi Napok keretében megrendezésre került Homo Faber helyi és helyi köt dés alkotók kiállításán köszöntöttem a megjelenteket én Berkenyén voltam a mikro-térség kialakításának és az abban rejl fejlesztési lehet ségekr l szóló megbeszélésen az érintett polgármesterek részvételével án az iskola f téskorszer sítési pályázatának el készítését célzó bejáráson voltam Tálas Zoltán vállalkozóval és szakemberekkel az iskolában. Szintén 23-án a DIPO szervezésében a Helyi vidékfejlesztési stratégia felülvizsgálatára került sor, ahová érintett helyi szállásadók vállalkozók is meghívásra kerültek. Sajnos a szervez kön kívül csak magam voltam én ismét beszélgetésre került sor Herczeg Margit ügyvédn vel és a vele érkezett személyekkel az utas pályázat ügyében. A megbeszélésen elhangzott, ahhoz hogy indulni tudjunk, el kell dönteni, mely utakat akarjuk felújítani és ehhez a terveket el kell készíteni. Majd ezt követ en hívják meg azokat a személyeket, akik érdemben támogatni tudják kezdeményezésünket. A mai napon pedig Szász Józseffel és Sólyom Péterrel tartottunk megbeszélést, az utak tekintetében benyújtandó pályázatunkkal kapcsolatban. A képvisel -testületi ülésen megvitatott témákról röviden: évi költségvetés Tóth János polgármester ismertette a képvisel -testülettel az intézményvezet k, valamint a pénzügyi bizottság bevonásával elkészített költségvetés tervezetet. A képvisel -testület a évi költségvetési rendeletét elfogadta. A rendeletet a Jen i Napló következ számában közöljük le. 2. Ciklusprogram Tóth János polgármester az alábbi programot ismertette a képvisel testülettel. DIÓSJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PROGRAMJA A KÖZÖTTI ID SZAKRA A települési önkormányzatok számára a évi LXV. tv. 91. (1) bekezdése feladatul szabja, hogy a választási ciklus id szakára készítsenek gazdasági programot. A program feladata, hogy a törvényi el írásokat, a település társadalmi gazdasági körülményeit, a lakosság igényeit figyelembe véve, az adott ciklusra meghatározza az önkormányzat munkájának f irányát, kijelölje a fontosabb elveket és célokat, továbbá feladatai megvalósításával el segítse Diósjen fejl dését. A konkrét pénzügyi kihatással járó feladatokról, programja figyelembevételével a Képvisel testület éves költségvetési rendeletében dönt. A program megvalósulása jelent s mértékben függ az Országgy lés, a Kormány önkormányzatokat érint döntéseit l, és az önkormányzat anyagi helyzetét l. Eközben az Európai Unió pályázati alapjai jelent s lépték fejlesztések lehet ségét hordozzák. További fejlesztési források rejlenek az Új Széchenyi Terv nyújtotta lehet ségekben. I. A települési önkormányzat politikájának alapértékei Diósjen Község Önkormányzatának Képvisel testülete a közötti id szakra, tevékenységéhez a következ alapértékeket határozza meg. 1. Az önkormányzat Diósjen területén kötelez jelleggel látja el a törvényben el írt közszolgáltatási feladatait. 2. Kötelez feladatain túl vállalhat olyan közfeladatokat, amelyeket törvény nem utal kizárólagosan más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt feladatokat a munkaprogramban csak célként jelöli meg, megvalósításuk nem veszélyeztetheti a kötelez feladatok ellátását. 3. Feladatainak teljesítése érdekében intézményhálózatot m ködtet. 4. A Képvisel -testület az elfogadott program alapján el relátással, fejleszt szemlélettel dolgozik. Lakossági igényekre alapozva, rugalmasan igazodik a lehet ségekhez, korábbi értékeinek, eredményeinek meg rzésével, változásra képes m ködést valósít meg. 5. Kötelez feladatain túl is vállalja a falu fejlesztésében érdekeltek kezdeményezéseinek, és tevékenységének összehangolását, a település érdekeinek nyilvános képviseletét. 6. Kötelez és önként vállalt feladatai finanszírozása során, lehet ségeihez mérten továbbra is elkerüli a veszélyes mérték eladósodást és vagyona felélését annak gyarapítására törekszik. 7. Nemzetközi kapcsolatait, továbbá Magyarország Európai Uniós tagságát, az uniós pályázatok adta esélyeket igyekszik a település gazdasági lehet ségeinek minél jobb kiaknázása érdekében felhasználni február hó 8. Biztosítja az állampolgárok, a társadalmi, a gazdasági, az ún. civil szervezetek számára az ket érint témákban az érdemi tájékoztatást. II. Helyzetértékelés: Az el z ciklus elemzése nélkül nehéz olyan programot felállítani, amely pontosan jelöli meg az elkövetkez id szak elvégzend feladatait. Számba kell venni a megvalósult, és a meg nem valósult feladatokat. Ki kell elemezni ennek okait, s ez alapján meghatározni a fejlesztések irányát, prioritásait. Azonban mindezek mellett figyelembe kell venni az ország gazdasági teljesít képességét, és az azt befolyásoló tényez ket is, melyek nagyban meghatározzák és bekorlátozhatják, a fejlesztések lehet ségeit és irányát. Az el z ciklus elejét l fogva az önkormányzatok egy folyamatosan csökken állami finanszírozás mellett látták el feladataikat. A ben elindult gazdasági világválság hatására az önkormányzatokat érint további megszorítások következtek be, amelyek tovább rontották a pénzügyi egyensúlyt. A válságból adódó, és következményeként fellép pénzügyi helyzet romlása egyes önkormányzatokat arra késztetett, hogy kötvény kibocsátással hidalják át ezt a súlyos problémát évben több mint 1000 település vált önhibáján kívül fizetésképtelenné és október elejét l egyre er teljesebben éreztette negatív hatását Magyarországon is a válság. A részvény és a valuta-árfolyamok vitalitása, vagyis kockázatossága hírtelen megnövekedett év végére mintegy 800 milliárd forintra n tt az önkormányzatok hitelállománya. Ez által közel évre sok település eladósodott évben újabb 120 milliárdos elvonás érintette az önkormányzatokat. A fent említett megszorítások önkormányzatunk gazdálkodását is érintették. Folyamatosan forráshiánnyal küszködtünk. Ennek ellenére a tartalékok terhére ingatlanvásárlásokra került sor, növelve az önkormányzat ingatlan vagyonát, továbbá a pályázatok önrészét fedeztük, valamint a m ködéshez hiányzó forrásokat biztosítottuk. Így a m ködéshez hitel felvételére ez idáig nem került sor. A most magunk mögött hagyott választási ciklus legfontosabb célja az intézmények, szolgáltatások zavartalan m ködtetése, és feltételeinek javítása, a leromlott állapotú közúthálózat állapotának javítása, a település arculatának javítása, a pályázati forrásokban rejl fejlesztési lehet ségek kiaknázása. Az intézmények m ködtetése terén különösebb fennakadás nem volt. A m ködtetéshez szükséges forrásokat sikerült biztosítani. A fejlesztések területén az önkormányzat és az iskola épületeinek akadálymentesítésén keresztül mintegy 24 milliós beruházást sikerült megvalósítani. Az óvoda épületének teljes kör felújítása várhatóan ebben az évben megvalósul, 90 milliós elnyert támogatás keretében. Szintén már elnyert támogatásból ebben az évben várható az iskola épületében az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása 35 millió Ft értékben. Azonban az önrészek és a banki költségek az önkormányzatot terhelik, mivel a pályázatok utófinanszírozásúak. Továbbá az elmúlt ciklusban vásárolt az önkormányzat több ingatlant 11,2 millió Ft értékben. Ezek a Dózsa György út 81. sz. alatti egyházi ingatlan, a Dózsa Gy. út 51. sz. alatt lév Tájház, valamint az ún. Gácser-kút. A település arculatának javítása érdekében a virágosítás, parkosítás tekintetében némi el relé-

3 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja pés történt. Sikerült az el z ciklus alatt folyamatosan b víteni a virágosított területek számát, pályázati forrásból, vis maior keretb l megállítottuk a ravatalozó süllyedését, kicseréltük egy szakaszon az alapot, megépítettük a ravatalozó el tet jét, saját forrásból kicseréltük a ravatalozó tet zetét, és 100 m-es külterületi szakaszon a ravatalozó el tt aszfalt sz nyeget kapott a Kinizsi út. Továbbá, még szintén az el z ciklusban, végén került beadásra a Falumegújítás és Örökségvédelem pályázatra egy játszótér és szabadtéri színpad kialakítása, valamint a tájház és az I. Világháborús emlékm felújítása. Pozitív döntés van, de jelen pillanatban még hivatalos értesítés nem érkezett a pályázatokkal kapcsolatban. Ezen pályázatok szintén kb. 25 milliós fejlesztést eredményezhetnek. A legnagyobb lemaradást az önkormányzati úthálózat tekintetében lehet érzékelni. A 2007, 2008, 2009-ben beadott pályázataink sajnos eredménytelenek voltak, folyamatosan forráshiányra hivatkozva elutasításra kerültek. Ennek következtében közúthálózatunk állapota tovább romlott. Egyes útszakaszok már csak nagyon nehezen járhatóak, és sok károsodás éri els sorban a személygépjárm veket. A közúthálózat min ségének rohamos romlását nagyban befolyásolja a megnövekedett teherforgalom, ezen belül a túlsúlyos járm vek. A legnagyobb problémákat kátyúzással, k szórással igyekeztünk mérsékelni. Itt kell megemlíteni egy olyan pályázatot, amelyet elnyert az önkormányzat Látogatóközpont, valamint tanösvény létrehozása címen. Ennek a támogatásnak összege mintegy 120 millió forint, önrésze 10 millió forint lett volna. Azonban a Látogató-központ épületénél keletkezett többletkiadás a támogatás visszamondására kényszerítette az önkormányzatot. További gondot jelent a csapadékvíz elvezetése, amely az elmúlt években már többször okozott fejtörést. Ennek a problémának megoldása a település lakosságával közösen valósítható meg, ill. pályázati úton több település összefogásával képzelhet el. Azonban csak a tervezés ebben az esetben több millió ft. lehet. Az el z ciklus elemzése után, tekintsünk az el ttünk álló négy esztend önkormányzati feladataira: 1. Képvisel -testületi munka A kor kihívásai és a folyamatos változás kihat a testületi munkára is. Mivel a választójogi törvényt módosította a jogalkotó, viszont az önkormányzati törvényt nem, így a hat f s testülettel csak két bizottságot alakíthatott a képvisel -testület. Ez azt jelenti, hogy egy-egy bizottság több feladatot lát el. Ezért, az EU szubszidiaritás, vagyis az önrendelkezés alapelvének megfelel en szükséges a helyi civil szervezetek döntés el készít folyamatba való fokozottabb bevonása. Érdemes konzultációt kialakítani a falu id sebbjeivel, szakemberekkel, vállalkozókkal, akiket bölcsek tanácsának is nevezhetünk, mert fontos szerepet tölthet be a döntéshozatal el készítésében, hiszen egy ilyen testület segíthet a településsel kapcsolatos ügyesbajos dolgaink megoldásában. Nem beszélve arról, hogy ez is a nyilvánosság színterét képezné. 2. Polgármesteri Hivatal Legfontosabb cél: a lakosság minél teljesebb kör magas szint, korrekt, udvarias kiszolgálása. Ennek érdekében a teend ink: a hivatali munkatársak naprakész ismereteinek biztosítása (szakmai rendezvényeken, tanfolyamokon történ részvétellel) kistérségi internetes e-közigazgatási rendszer bevezetése, melynek eredményeként lehet ség nyílik ügyfélfogadási id n túli ügyindításra is, a hivatal és a lakosság közötti információáramlás fejlesztése (mobiltelefon és internet alapon) Kiemelt figyelmet kell továbbra is fordítani a gazdálkodásra a pénzügyi helyzet tisztaságára. Kerülni kell a m ködési célú hitel felvételét, amely önmagában nem lesz egy egyszer kihívás, ha a gazdasági mutatók és körülmények nem változnak pozitív irányban. 3. Egészségügyi és szociális ellátások terén kiemelt feladataink: Els sorban, hogy a lakosság a lehet legjobb egészségügyi szolgáltatásban részesüljön. A helyi egészségügyi ellátás feltételeinek biztosításán túl, az újonnan megépült rétsági járóbetegellátó központ lakosság számára történ igénybe vétele, az ehhez igénybe vehet tömegközlekedés megteremtése, A Váci Jávorszki Ödön Kórházhoz való tartozásunk végleges rendezése. A különböz sz r programok támogatása, különösen tüd sz rés. Szociális ellátási feladatok között fontosnak tartandóak a következ k: Család és gyermekvédelem hatékonyabb m ködtetése. a rászorultakkal való fokozottabb gondoskodás, Id sek napközi otthona és házi segítségnyújtás, jelz rendszeres házi segítségnyújtás valamint szociális étkeztetés hatékony és takarékos m ködtetése a min ségbiztosítás jegyében. 4. A nevelés-oktatás területe Kiemelten fontos, hogy a diósjen i gyermekek helyben járjanak iskolába és óvodába egyaránt. Helyre kell állítani az iskolánk jó hírét, fejleszteni az oktatás színvonalát, folyamatosan megvalósítani a szükséges felújításokat. El kell érni, hogy a gyermekeket a szül k ne vigyék más települések iskoláiba. Iskolánk alkalmas arra, hogy más településekr l is egyre több tanulót fogadjon. Fontos feladat a mindenkori jogszabályi el írásoknak való állandó megfelelés. Teend ink: Iskolánk f tésrendszere elavult, és sürg s beavatkozást igényel. Miel bb forrást kell teremteni a f tés korszer sítésére. Az IKSZT megvalósítása, az ebben rejl lehet ségek kihasználásán keresztül a közoktatás színvonalának emelése. a Nevelési és Pedagógiai Programok, a kor követelményeinek megfelel en kerüljenek továbbfejlesztésre. Feln ttoktatási lehet ségek biztosítása (településünkön lehessen jogosítványt szerezni, nyelvet tanulni, számítógép kezelését elsajátítani és különféle OKJ-s tanfolyamokat végezni) ehhez is lehet séget nyújt a fent említett IKSZT. Fontos a nevelési-oktatási intézmények hatékony és takarékos m ködtetése a min ségbiztosítás jegyében. Aranydió Óvoda a fent említett elnyert pályázaton keresztül a közeljöv ben szintén megújul és kib vül emeletráépítéssel. Azonban sürg sen meg kell oldani az épület pincéjének és az udvarnak a vízlecsapolását, mely a folyamat már elkezd dött. 5. M vel dés és kultúra, sport A m vel dés és kultúra terén feladataink: Továbbra is színvonalas települési rendezvények szervezése, abban való közrem ködés (Falunap, Szüreti felvonulás, Diófesztivál, Nemzeti alkalmaink, jeles napok megünneplése) Kulturális programok szervezése. Meglév tájházunk további fejlesztése, ahol bemutatásra kerülhet településünk történelme, népi értékeink, hagyományaink, megrendezésre kerülhetnek kézm ves foglalkozások, kisebb rendezvények. Fontos hagyomány rz csoportjaink támogatása. 6. Sportfeladataink: Lehet ségeinkhez mérten, a sportegyesületek további támogatása, sportpálya folyamatos karbantartása, a sportöltöz karbantartása, esetleg felújítása. A sport minél nagyobb körben történ népszer sítése. A sport fejlesztésére alkalmat adó lehet ségek, pályázatok kihasználása, akár projekt szinten is. 7. Környezetvédelem Az EU csatlakozás és jogszabályi kötelezettségek viszonylatában ezen a területen megoldásra váró feladataink: A szeméttelep rekultiválása A községi Környezetvédelmi Programban megfogalmazott célkit zések megvalósítása Helyi természeti értékek természetvédelemi, valamint tájjelleg lakóházak védelem alá helyezése. Az illegális hulladéklerakók felkutatása, megszüntetése, az elkövet k felderítése, szankcionálása, a település tisztaságára nagyobb hangsúly fektetése. 8. Településüzemeltetés területén feladataink: A legfontosabb feladat a rossz állapotú önkormányzati és állami utak, valamint a járdák felújítása, ez azonban csak és kizárólag állami források bevonásával valósulhat meg, mivel az önkormányzat ilyen mérték tartalékokkal nem rendelkezik. Településközpont felújítása, kulturált piactér kialakítása, Jen -patakon átível gyaloghidak felújítása. Virágosítás, parkosítás, fásítás folytatása, közparkjaink állapotának további javítása, elnevezése, lakosság javaslatait figyelembe véve. A f közlekedési utakon faragott utcanév jelz táblák kihelyezése, kulturált, fából készült utcai hulladékgy jt k kihelyezése. Felszabadulás park felújítása, virágosítással fásítással, új térburkolat készítése. Csapadékvíz elvezetésének megoldása a lakosság közrem ködésével. Árkok folyamatos karbantartása. Ravatalozó környezetének karbantartása, urnafal tervezése, építése, pályázati forrásból. Az önkormányzat intézményeinek egy helyre történ telepítése kívánatos lenne. Amennyiben hosszútávon erre lehet ség nyílik, annak körültekint el készítése és kivitelezése, egy közösségi színtér kialakításával egybekötve. 3. oldal 9. Ifjúság: Az ifjúsággal való tör dés mondhatni fejl désünk másik záloga. Teend ink e téren: a fiatalok élet- és közösségi terének minél teljesebb biztosítása, az Ifjúság bevonása az ket érint döntés el készít folyamatokba, Továbbra is a fels oktatási intézményekben továbbtanulók, szociálisan rászorulók támogatása a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeren keresztül. A cselleng fiatalok számára hétvégi éjszakai sport biztosítása, ennek támogatása. 10. Idegenforgalom: Településünk egyre ismertebb országos, s t nemzetközi szinten is. E területen n a lehet ségek száma. Ennek érdekében szélesíteni kell a helyben található szolgáltatások körét. a település arculatának, küllemének javítása a turisztikai vonzás fokozása érdekében: tájba ill buszváró pavilonok kialakítása, településközpont további parkosítása, tanösvények kialakítása, pincesor propagálása, pincéinkben borkóstolás honosítása. Diósjen t és értékeit bemutató színvonalas turisztikai kiadványok elkészítése testvértelepülési kapcsolatok fejlesztése, új kapcsolatok kialakítása. 11. Vállalkozásfejlesztés Munkahelyteremtés és az élhet település megteremtése céljából kiemelt feladat: Vállalkozóbarát környezet kialakítását, Bels (Települési) kereskedelem védelmét, bár ezt nehéz jelen szabályok között. Ipar zési adó szinten tartása Mindenki számára egyenl vállalkozói feltételek biztosítása Munkahelyteremtés lehet ségek szerinti el segítése (pl.: távmunka lehet ségeinek felkutatása) Esetleg Szociális Szövetkezet megalakítása, közmunkások vállalkozóknál történ elhelyezése. 12. Vagyongazdálkodás Az önkormányzatnak jelen pillanatban nincs m ködési célú hitele, mely nagyon fontos. Az elmúlt négy évben az önkormányzat ingatlan vagyona gyarapodott. Az önkormányzat vagyonának alakulását biztosan érintik az alábbiak: Az elnyerhet pályázatok támogatási összege. Az elnyert pályázatokhoz a saját er biztosítása. A külterületi utak újra mérése, kimérése (az utak egy része elfogyott, pl. elszántották, bekerítették) Az önkormányzati ingatlanok esetleges eladása, és az ingatlanok felújítása. A folyamatban lév perek alakulása. Az esetleges hitel mértéke A ciklusprogram Diósjen község Önkormányzatának az elkövetkezend négy évben érvényesíteni kívánt céljait és feladatait foglalja össze. E program megvalósítása során alapvet szempont, hogy a községi önkormányzat tevékenységét, m ködésének kereteit törvények és egyéb jogszabályok, illetve a rendelkezésre álló pénzügyi források határozzák meg. Az els sorban pénzügyi korlátok által kirajzolt - olykor igen korlátozott - mozgástér abban az esetben b vít-

4 4. oldal het, ha a települési önkormányzat képes az együttm ködési lehet ségek, modellek kiterjesztésére, a meglév küls és bels humán-, valamint anyagi er források mind nagyobb mérték bevonására. E munka elemi feltétele a nyilvánosság, az információk gyors és hatékony áramlása, az itt él k minden részletre kiterjed tájékoztatása, valamint a településen él k támogató, a program céljait segít együttm ködése. Ezen felül nem szabad figyelmen kívül hagyni az ország mindenkori gazdasági teljesít képességét, és a világban zajló eseményeket, melyek nagymértékben befolyásolhatják azokat a folyamatokat, amelyek a pénzügyi szektorra nyomást gyakorolnak, és további válsághelyzetet generálhatnak. A program megvalósítása nem lesz könny, hiszen nap mint nap, sok akadályt kell leküzdeni a jelen állapotok megtartása végett is. A lakosság is egyre nehezebb körülmények között él, és el van adósodva. Vállalkozóink is a túlélésre vannak berendezkedve. Jelen pillanatban sok a munkanélküli, akik száma várhatóan emelkedik. Az emberek igényei különböz ek, toleranciájuk és t r képességük, belátásuk sem minden esetben egyforma. Mindezek ellenére bíznunk kell abban, hogy a kit zött célok megvalósíthatóak. Ehhez azonban feltétlenül szükséges a képvisel -testület tagjainak, bizottságainak a programmal történ azonosulás. 3. Március 15-ei megemlékezés el készítése A képvisel -testület a 1848-as megemlékezésének id pontját március 15-én 10 órában határozta meg. A helyszín az eddig megszokottaknak megfelel en a Református templom el tti tér. A képvisel testület hív és vár mindenkit a megemlékezésre. 4. Egyebek - Az építészeti és a természeti értékek helyi védelmének általános szabályairól szóló helyi rendelet Diósjen község Önkormányzata a soron következ testületi ülésen hozza meg rendeletét. - Tehetséges Ifjúságért Alapítvány alapító okiratának módosítása A Tehetséges Ifjúságért Alapítvány évt l m ködik, alapítója Diósjen község Önkormányzata. Az alapító okirat módosítására a jogszabályi változásoknak megfeleltetés volt az indoka. - Útpályázatok Diósjen község képvisel testülete törekszik a község útjainak rendbetételére. Az útfelújításokra minden pályázati lehet séget kihasznál. Döntött arról, hogy a község útjai felújítására a pályázatokat megírja és beadja. - Egyéni kérelmek A képvisel -testület Dombóvári J. Tibor, valamint Varga János kérelmét tárgyalta. El bbiben helyben hagyta már meghozott határozatát, utóbbi esetében kedvez elbírálásról döntött. A képvisel -testület soron következ ülése március 25. napjára tervezett. A képvisel -testület ülései nyilvánosak. a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Ma van a tegnap holnapja, ill. jelenünk múltunk alapjain, jöv nk jelenünk alapjain építkezik. Mi történt a rendszerváltástól eltelt id ben, ciklusonként községünkben, kik azok, akik választóik bizalmából, idejüket, munkájukat nem kímélve akartak tenni falujukért, milyen döntéseket, határozatokat hoztak. Mik történtek, milyen beruházások, lehet ségek, nehézségek és kudarcok voltak. A visszatekintés a rendszerváltás el tti évekr l: az es V.B. ill. tanácsülési jegyz könyvekb l. Egypártrendszer, az akkori képvisel ket tanácstagoknak hívták, és választással a falu lakosságának bizalmából kerültek döntési pozícióba. Létszámuk 26 f. Név szerint: Wisinger János, Lénárt János, Munkácsi Márton, Blaskóné Csontos Mária, Cziráki László, Csurja József, Boda János, Bródiné Bikkes Júlia, Devcsics János, Schmittinger Lászlóné, Kurucz Gézáné, Altsach Erzsébet, Alaksa Mihály, Varga Lajos, Bucsánszky József, Koczpek Magdolna, Koplányiné Marton Margit, Germány Sándor, Kiss Gere István, Wiezl Csaba, Maruszki János, Csiri Pál, Poszpisel Gyula, Schmittinger Béla, Czmorek László, Valyó József. A Községi Tanácsnak hét tagú végrehajtó bizottsága volt (VB). Tanácselnök: Lénárt János, tanácselnök helyettes: Bucsánszky József VB titkár: Munkácsi Márton, tagjai: Csurja József, Blaskóné Csontos Mária, Cziráki László, Wisinger János, ügyrendi bizottság elnöke Valyó József, számvizsgáló bizottság elnöke Czmorek László. HNF (Hazafias Népfront) elnöke: Dr. Baranyai László, a párt községi alapszervezetének titkára: Teszári Károly, megyei tanácstag: Wisinger János. Intézményeink vezet i: iskola: Mocsári Gergely, óvoda: Sebestyén Miklósné, Id sek Klubja: Rafa Sándorné, bölcs de: Rakonczai Józsefné, M vel dési Ház: Kriska György, Községi Konyha: Keresztes Györgyné, M szaki Ellátó Visszatekint - 1. Szervezet (MESZ): Czmorek László, Könyvtár: Kovács Rita. Véd n : Koczpek Magdolna, állatorvos: Dr. Kiss Iván, fogorvos: Dr. Baranyai László, május1-jével: Dr. Rados György a gyermekorvos, Dr. Laczkovszki Gy z a körzeti orvos szeptember 17-én megalakul az üdül területi bizottság. Községünkben 19 f f foglalkozású, 17 f mellékfoglalkozású, 9 f nyugdíj mellett dolgozó kisiparos van, évi költségvetése: bevétel: eft, kiadás: eft, pénzmaradvány: 530 eft. Társadalmi munka értéke: eft. DELIKÁT 8 F zzünk játszóteret Tisztelt Lakosok! Újra itt a lehet ség, hogy kif zzünk egy játszóteret gyermekeink, unokáink örömére! Már az el z években is próbálkoztunk szinte alig lemaradva, de mégis még mindig voltak nálunk jobbak, akik több kódot tudtak beküldeni, mint mi, diósjen iek. De mi nem adjuk fel! Mi a f zés titka? Csak egy kis odafigyelés és semmi más!!! Ha delikát 8 ételízesít vel ízesítik a finomabbnál finomabb ételeket, akkor nincs más teend nk csak ennyi: Ha kifogyott a zacskó nem dobjuk a kukába, hanem elvisszük a gy jt helyekre! 1. Kovács vegyeskereskedés József A. u Óvoda Kossuth L. u CBA Kossuth L. u COOP ABC Szabadság u MINI ABC (Kati bolt) Szabadság u Molnár ABC Ady Endre u. 35. Így együttm ködve az önök segítségével, együttes er vel játszva kif zhetünk egy Delikát 8. játszóteret! Falunkban egy család vállalta a február hó Közgyógyellátásban 1987-ben 16 f részesült, 1989-ben 120 ellátott van. Befejez dik az iskola b vítése, kazánház, központi f tés, tornaterem és az 500 adagos konyha kialakítása, 20 millió forinttal a strand beruházása, BIOHIBRID szennyvíztisztítóm. Vasút utcai, Jog utcai, Haladás utcai telkek kialakítása, belterületbe vonása. V.B. A Tsz többszöri beadványá -ra sem járul hozzá parcellázási kérelméhez a tó fölötti részen október 12.: A volt Dózsa György úti Református Iskolát (a kib vített, felújított, átadott 400 f s iskola miatt, a községnek nincs szüksége, felújítására nincs pénz) felkínálta a református egyháznak visszaadásra. A Református Egyház nem tartott igényt az épületre, ezért eladásra kínálta fel amit 800 ezer forintért értékesítettek, azzal a feltétellel, hogy a leend tulajdonos azt felújítja. Az iskolában a tanulói létszám: 1988-ban 361 f, 1989-ben 341 f, 1990-ben 323 f, Hittan: szept f katolikus, 38 f református gyermek július 1-jével az iskola teljes kör bérgazdálkodási jogkörrel van felruházva július 5- én csatlakozás a Tanácsi Önkormányzatok Országos Szövetségéhez december 7. Szociálpolitika értékelése: A kedvez tlen demográfiai, gazdasági és társadalmi folyamatok hatására, a lakosság mind több hányada szorul szociális gondoskodásra. Növekszik a tanácsi segítséget kér k száma, halmozódik a többszörösen hátrányos helyzet ek száma. Létbiztonság romlott a keresett jövedelmek reálértékének csökkenése miatt. Helyi adók: 1. magánszemélyek föld adója, 2. lakosság borforgalmi adója, 3. házadó. 4. nem lakás céljára szolgáló építmények adója, 5. telekadó, 6. gépjárm adó, 7. településfejlesztési hozzájárulás (TEHO), 8. út- és közm fejlesztési hozzájárulás, 9. általános jövedelem adó, 10. ebadó 1988-ig költségvetése: Bevétel: eft. Kiadás: eft. Pénzmaradvány: 184 eft. Társadalmi munka értéke: eft ben a lakosság árú ellátását a Börzsöny ÁFÉSZ 7 kiskereskedelmi 3 vendéglátó egység, egy Tüzép telep egy szeszf zdével üzemeltette február Javaslat a könyvtár iskolába történ integrálására, a jobb tárgyi és személyi feltétele miatt, az iskolai tanulók igényeinek kielégítésére december 31-én a könyvállomány 7351 db könyv. Az olvasók száma 142 f ebb l 7 f feln tt. Értékesítésre került a Dózsa György úti tanácsi bérlakás április 12.: A református egyház kérésére, a volt kántorlakást térítésmentesen átkerül a Diósjen i Református Egyháznak. Értéke, becslés szerint Ft. A Katolikus Egyház kérését a vízbekötést és a vízóraakna költségét a Tanács felvállalja március 25. Országgy lési választás augusztus 21. Megalakul a választási bizottság: elnök: Adamcsek Pál, titkár: Csurja József tagok: Poszpisel Gyula, Nagyné Bódi Angéla, Kapornai Mihályné szeptember 30. önkormányzati választás (innen folytatjuk) István László kódok feladási költségét. Egy kett mindenkiért, mindenki egy kett ért százért! Rajta! Segíts, hogy segíthessünk! Tudjuk, hogy összefogásban az er! Másoknak sikerült, nekünk miért ne sikerülhetne! Rajta! F zés indul, most vagy soha! Már g kód megvan, de ez még nem sok! A nyeréshez ennél sokkal többre van szükség. A gy jtéshez minden kedves lakosnak jó munkát, és jó f zést kívánunk a kicsik és nagyok nevében! U. i.: B vebben, hogy hol tart a f zés, a következ számban olvashatják kedves mindannyiuk! Tisztelettel: a szül k

5 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Irodalmi vetélked Értékelés, vélemény a február 22-i Szentgyörgyi-napok keretében megszervezett irodalmi vetélked r l: A résztvev k mellett a kollégák és a zs ri tagjai is sok hasznos tapasztalatot vonhattak le az irodalmi vetélked b l. A feladott témakörre, Kriza János életének és munkásságának történetére vonatkozó kérdéseket a gyerekek alapos felkészülés után, biztos tudással teljesítették. Ami azonban már a mai kor, eltér tanmenetek hátránya volt, hogy nem azonos tudásbázissal láttak neki a szélesebb kör feladatoknak. A népmesék ismerete látszólag még az irodalom iránt érdekl d diákok körében is hiányos. Olyan meseh söket kellett modern játékokban megjeleníteni, akik a feln tt generációk számára egyértelm jelentéssel bírnak, ám korántsem olyan ismertek a mai gyermekek számára. Egy ilyen vetélked élesen ráirányíthatja a pedagógusok és akár a gyermekek figyelmét erre a problémára, melyért véleményem szerint a kortárs szórakozási módok okolhatók, kiszorítva a családi, közösségi mesemondást. A feladatok színesek, érdekesek, változatosak voltak. Kreatívan ötvözték a hagyományokat, a klasszikus ismereteket és a divatos vetélked k stílusát, formáját. A csapatok tagjai kivétel nélkül megcsillogtathatták tudásukat. Egészen kivételes mesemondó tehetséggel, a villámkérdésekben jelesked, gyors asszociációval, jó megfigyel képességgel rendelkez diákokkal is találkozhattam. Külön öröm volt számomra látni, hogy a környez iskolák egyegy ilyen rendezvény kapcsán találkoznak, együtt dolgoznak. Minden intézménynek megvan a maga kedves témaköre, mely köré szervezik programjaikat, és így összességében minden tantárgy sorra kerül valamilyen vetélked formájában a kistérségben. Ez nem csak a pedagógusok munkáját, kooperatív tevékenységét, kapcsolattartását segíti, hanem egyben alkalom a diákok számára az ismerkedésre és a megmérettetésre. Számomra nagy öröm volt részt venni ezen a színvonalas, jól szervezett eseményen. Bodor Klára Sarolta egészségfejleszt Ebben az évben a 200 éve született Kriza Jánoshoz, és a nagy mesegy jt khöz Arany Lászlóhoz, Ortutay Gyulához, Benedek Elekhez és Illyés Gyulához, valamint a mesékhez kapcsolódott a Szentgyörgyi-napok irodalmi vetélked je. Iskolai hírek Változatos és igen izgalmas feladatokban mérhették össze tudásukat, kreativitásukat a balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola, a nézsai Mikszáth Kálmán Általános Iskola és a diósjen i Szentgyörgyi István Általános Iskola csapatai. A zs ri tagjai: Teszári Károly, Bodor Klára, és jómagam: Bottyán Imre voltunk. 1. feladat: 13+1 kérdésb l álló Szellemi totó. Minden helyes válasz 1-1 pontot ért. 2. feladat: Filmes feladat. Egy meserészlet megnézése után a csapatoknak írásban kellett 10 kérdésre válaszolni. Itt is 1-1 pontot lehetett a helyes válaszokért kapni. 3. feladat: Puzzle. Az 5 csapatnak 4 puzzle-t kellet kirakniuk, melyeken a négy híres mesegy jt képe volt látható. 1-1 pontot gy jthettek be a kirakásért és még 1-1 pontot ha felismerték a személyeket. 4. feladat: Párbeszéd dramatizálása. Minden csapatból két tanuló szerepelt. Kaptak 1-1 kártyát, melyen különböz lelkiállapotokat olvashattak. Egy párbeszédes jelenetet kellet el adniuk, úgy hogy az adott lelkiállapotokat fejezzék ki a szöveg felolvasása közben. Voltak igen jó alakítások is, a Nézsai csapat diákjai dramatizálása tetszett leginkább. 5. feladat: Activity. Két feladvány jutott minden csapatnak. Az els körben minden elmutogató gyerek csak a saját csapatának mutogatott, a második körben viszont 2 perc letelte után szabad volt a rablás más csoportnak is. A feladványok a magyar népmesékhez kapcsolódtak (pl. hétfej sárkány, legkisebb királyfi stb.). 6. feladat: Saját mese dramatizálása. A csapatok el zetesen olyan mesecímeket küldtek be, melyeket alaposan ismernek. Ezekb l húztak ki egyet a feladathoz, melynek lényege az volt, hogy 1 játékos mesélte a meséjét és közben a m sorvezet bizonyos id közönként szavakat mondott és a mesél nek be kellett építenie a hallott szavakat! Véleményem szerint ez volt az egyik legviccesebb és mégis legfantáziadúsabb feladat. A feladatot még jobban nehezítette, hogy a hallott szavak abszolút nem illettek els re a mesébe. A diósjen i és a nézsai iskola diákjai oldották meg legjobban a feladatot. 7. feladat: Villámkérdések. Itt a gyorsaság és a tudás is dominált, a feltett kérdésekre a leggyorsabban jelentkez csapat válaszolhatott. Minden helyes válasz 1-1 pontot ért. Nagyon izgalmas, szoros verseny volt, ezt a végeredmények is mutatják, hiszen csak 1-1 pont választotta el az els 3 csapatot egymástól. Végeredmény: 1. hely: Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Nézsa 51 pont 2. hely: Kiss Árpád Általános Iskola, Balassagyarmat 50 pont 3. hely: Szentgyörgyi István Általános Iskola 7.osztályos csapata 49 pont Farsangi bál 2011 Hagyományainkhoz híven ebben az évben is megrendeztük farsangi bálunkat. Február 12-én, szombaton délután kezd dött rendezvényünk. 15 óra el tt az iskolánk aulájában gyülekeztünk. Mint minden évben, most is nagy izgalommal vártuk a farsangot. A mulatság a osztályos tanulók nyitótáncával kezd dött. A kering t Rák Orsolya tánctanár tanította be, és a gyönyör fehér ruhákat is t le bérelték a lányok. A jelmezesek Berki Péter tanár úr humoros bemutatásával vonultak a zs ri elé. Bár kevesebb beöltöz volt, mint tavaly, de ezt szinte észre sem vettük, mert ötletes, érdekes, meghökkent maskarákat láthattunk. A zs ri is csak hosszas tanakodás után tudott dönteni. Ez alatt sem unatkoztunk, mert a K szirt Néptáncegyüttes táncházi muzsikával csalta mozogni a szép számmal összegy lt közönséget. Az ütemes, pattogós muzsika és a könny tánclépések a gyerekeket és szül ket egyaránt megmozgatta. A jelmezverseny eredményhirdetése után a dalos kedv ek karaoke keretében együtt énekelhették a kivetített ismert és kevésbé ismert 5. oldal A zs ri különdíjra tartotta érdemesnek a következ tanulókat: Bartók Mónika, Nézsa Mogyorósi Petra, Balassagyarmat Képes Kristóf, Diósjen. A gy ztes csapatok és a különdíjasok könyvjutalmakat vettek át. Nagyon jól éreztem magam, szívesen részt veszek jöv re is. Tisztelettel: Bottyán Imre a Nemzeti Tankönyvkiadó szakreferense magyar könny zenei dalokat. Még a mikrofonok sem zavartak senkit, bátran énekeltünk! A büfékben üdít italok és finom, ízletes házi sütemények, valamint a szül k által készített szendvicsek várták az éhes-szomjas közönséget. A karaoke után az est hátralév részében természetesen a disco került el térbe. Iskolánk volt diákjai: Miklós János és Haljárszki Bálint szolgáltatták a zenét. Az est fénypontja a tombolahúzás volt, ahol sok-sok értékes nyeremény talált gazdára. Jó kedvvel, jó hangulatban fejeztük be bálunkat este 8 órakor. Köszönjük Berki Péter és Hekli Péter tanár uraknak, hogy ilyen jól levezényelték a farsangot! Köszönjük a szül knek, hogy önzetlenül segítettek a bál szervezésében, lebonyolításában! Köszönjük a sok-sok tombolaajándékot, támogatást a felajánlóknak! Reméljük, hogy hangulatos rendezvényünkre a tanulók és a szül k is szívesen gondolnak vissza, s jöv re még többen lesznek kíváncsiak az iskolai farsangra! A diákönkormányzat nevében: Varga Nikolett 7.o.

6 6. oldal Mesemondóverseny A Szentgyörgyi-napok keretében megrendezett Benedek Elek mesemondó versenyt a kistérség iskoláiban hirdettük meg 1-2., 3-4. és 5-6. osztályos korcsoportban. Olyan sok érdekl d volt, hogy végül négy csoportot kellett szerveznünk: 1-2. osztályosok, 3. osztályosok, 4. osztályosok és 5-6. osztályosok. A zs rit igyekeztünk úgy összeállítani, hogy ne legyen benne iskolánk pedagógusa, vagy ha mégis van, ne legyen kapcsolata az adott gyermekcsoporttal. A tanulók 1 mesével készültek, a zs ri egységes szempontok alapján értékelte ket. A hangsúlyozáson, hanger n kívül figyelembe vették az el adás tempóját, a folyamatosságot, a pontosságot. Általánosságban elmondható, hogy a jelentkez k készültek a versenyre, komolyan vették feladatukat. Néhány gyermek öltözéke a meséhez igazodó volt: pl. hagyományos parasztnadrágban, parasztingben érkeztek. A felkészít k igyekeztek a tanulók karakterének megfelel meséket választani. Mivel nem volt megkötés a mese szerz je, így igen változatos, sokszín volt a meseválasztás. Az 1-2. osztályosoknál Bacskay Sándorné óvodavezet (a zs ri elnöke), Vasasné Mártaszéki Judit és Kriska György zs rizték a gyerekeket. Részlet a zs ri értékeléséb l: Valamennyi mesemondó korának megfelel szöveget választott, el adásuk határozott, szövegtudásuk nagyon jó volt. Különös színt adott a versenynek a nagyoroszi gyerekek palócos kiejtése, csodálatos népviseleti fellép ruhája. Öröm volt hallani der s hangjukat, látni mosolygós arcukat. A 17 f s kiegyenlített mez nyb l végül 7 tanulót díjaztunk. A 3. osztályosoknál a zs ritagok Teszári Károly (a zs ri elnöke), Berki Anikó és Hornosné Molnár Zsuzsanna voltak. Teszári Károly így értékelte a tanulókat: A gyerekek képességeit és a felkészít tanárok munkáját dicsér en gyakorlatilag egyforma felkészültség versenyz ket hallgattunk meg. Meséiket a közszerepl feln tteket megszégyenít folyamatossággal adták el. Leginkább a hangsúlyozás kifejez bb vagy egyhangúbb megítélésében tudtunk differenciálni, pontosság terén mindenki a legjobb osztályzatot kapta, 1 f akadt meg meséje során egy-egy pillanatra és mindössze 1 f t min sítettünk a kelleténél halkabbnak. A megadott szempontokon felül a zs ri végleges döntése során a viselkedés természetességét, egyéniségük kifejez dését is figyelembe vettük. Nagyszer el adásáért három tanulót díjaztunk. A 4. osztályosoknál a zs riben a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Lengyel László (a zs ri elnöke), Gy ri Sándorné és Bernát Katalin foglaltak helyet. Gy ri Sándorné a következ képpen ír a rendezvényr l. A mesék birodalma. Az általános iskola február hónapban a m vészetek palotájává vált. Azért merem ezt kijelenteni, mert ebben a hónapban volt az alkotóm vészek kiállítása és a mesemondó verseny, az ifjú el adóm vészek találkozója is. A kis mesemondók izgatottan várták, mikor mutathatják meg felkészültségüket versenytársaiknak és a zs rinek. Elmondhatom, hogy a negyedikes korcsoportban indulók keményen megdolgoztattak minket. Zs ri társaimmal nehezen tudtunk igazságos döntést hozni, mert annyira ügyes és felkészült volt minden egyes versenyz. A második helyezést megosztva kellett odaadni két (sajnos nem diósjen i) mesemondónak. Szívb l gratulálunk minden indulónak és felkészít tanáraiknak is. Zs ri társaim nevében is szeretnénk megköszönni az élményt, amellyel megajándékoztatok bennünket. Az 5-6. osztályosoknál Gálcsik Istvánné (a zs ri elnöke), Mocsári Sándorné és Szabóné Revák Mária értékelte a tanulókat. Igen színvonalas el adásokat láthattunk, a tanulók felkészültek voltak, kevés hibát ejtettek. Nagy hangsúlyt fordítottak a hangsúlyozásra, az el adásmódra, hogy ne csak elmondják, hanem el adják a választott mesét. Öröm volt látni és hallgatni ket, hiszen a mai média túlhangsúlyozása miatt nagyon fontos, hogy könyveket, meséket, novellákat, verseket is olvassanak a gyerekek. Az ilyen versenyek szervezése az egyik legjobb eszköz ehhez. A Szentgyörgyi-napok rendezvényei február ig zajlottak iskolánkban. A kistérség iskolásai mesemondóversenyen, irodalmi vetélked n és sportversenyeken mérhették össze tudásukat és ügyességüket. A résztvev ket pogácsával és ásványvízzel vendégeltük meg. Köszönet illeti Bozsó Kálmánt és konyhás asszonyait, akik vállalták, hogy mind a négy napon frissen megsütik a pogácsát. A versenyek díjazásához a könyvjutalmakat az SZMK, a Civildió, a Nemzeti Tankönyvkiadó és az Apáczai Kiadó biztosította. Köszönet érte! A Szentgyörgyi-emlékplakett elkészítése Dovák B. József tanár urat és a rajzos tanulókat dicséri. A versenyek lebonyolításában való közrem ködésükért köszönetem szeretném kifejezni iskolánk pedagógusainak és technikai dolgozóinak is. Kovács Lászlóné igazgató Elmúlt farsang el, el, el. Kinek használt kinek nem Nekem használt, neked nem, Én táncoltam, te meg nem. Az idei évben hosszú farsangunk volt. Így az egy hétig tartó, hagyományos óvodai farsangi mulatságunkat február 28-án kezdtük. A hosszú készül dést kihasználva farsangi díszbe öltöztettük a csoportszobákat, verseket, mondókákat, táncokat tanultunk, farsangi álarcokat készítettünk különböz technikákkal. Az el készületekben a legkisebbek is kivették a részüket. Mindenki nagy-nagy izgalommal várta a nagy napot, mikor kicsi és nagy egyaránt jelmezbe bújhatott, így kergetve el a telet. A hétf i nap a kis-mini csoport kivételével a szül kkel közösen zajlott, a gyerekek felvonultak jelmezeikben mindenki nagy megelégedésére. Kedden a szomszédos csoportok meglátogatták egymást, és a gyerekek megcsodálhatták a többiek ötletes jelmezeit. Szerdán a csoportok táncházat rendeztek. Kiemelt feladatunk a népi kultúra ápolása, a gyerekek ez alkalommal is örömmel hallgatták a népzenét, miközben gyakorolták a néptánc alapelemeit. Csütörtökön minden gyermek a saját csoportjában ügyességi játékokat játszott, a nagycsoportosok pedig a tornateremben mérték össze ügyességüket, erejüket. Óvodai hírek február hó Pénteken a farsangi hét zárásaként az óvó nénik és dajka nénik mesedramatizálással leptük meg a gyerekeket. Az Aranysz r bárány cím vidám mesét játszottuk el a gyermekeknek, természetesen minden szerepl szerepének megfelel en beöltözve játszotta szerepét. A gyerekek kitör örömmel fogadták a mesejátékot. A farsangi hét végét közös énekléssel, tánccal zártuk Köszönjük a szül knek, az ötletes jelmezeket, a finomságokat, mellyel megédesítették az egész hetes mulatságot. Bacskay Sándorné

7 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Egy elmúlt esztend számadása néptáncosként Régen más lehet ségek híján a táncalkalmak jelentették jóformán az egyetlen szórakozást a faluközösségek számára. Az emberi élet sorsfordulóihoz (pl. névnap, bevonulás, lakodalom), az év jeles napjaihoz (pl. farsang, húsvét, karácsony) vagy a munkához (pl. tavaszi juhmérés, aratás, szüret) szorosan hozzátartozó népszokások fontos eleme volt a közös tánc. Aki szeret táncolni, szerepelni, aki érzi, tudja, és elviseli ennek a sport és m vészeti ágnak a pozitívumait és negatívumait egyaránt, az biztosan nem csalódik majd a jöv ben sem néptáncosainkban. Ez egy életforma, tudja ezt minden táncos a ruhavarrástól a sminkelésig, a fellépésekig, az elhalasztott családi összejöveteleken át a vidékre utazásokig mivel jár ez, milyen egy táncos élete. Tavalyi évünk sem volt könny egyikünk számára sem, de mégis mindig igyekszünk a lehet legjobbat adni Önöknek fellépéseink során. Már szinte hagyomány, hogy minden aktuális évet, így 2010-et is a sportbálon bemutatott új tánccal kezdtük. Februárban az általános iskolások farsangján fokoztuk a hangulatot egy táncházzal, ahol a kisgyermekek is bátran beálltak, és az általunk is táncolt lépéseket gyakorolták. Néz ink láthattak egy szokatlan páros palóc táncot két fiú táncosunktól, mely meglepetésnek szolgált minden fiatalnak. Márciusban nemzeti ünnepünkön rendhagyó módon a Csík Zenekar Most múlik pontosan cím zenéjére táncoltuk el lassú táncunkat, kifejezve érzéseinket a történelmi ünnep kapcsán. Áprilisban két eseményre vártak minket, a CivilDió elmúlt évi programsorozatából ebben a hónapban a Mesék és táncok napja alkalmából csatlakoztunk a többi fellép höz, majd a berkenyei falunapra voltunk hivatalosak. Májusban Nógrád megye valamennyi kiemelked népm vel je, hagyomány rz - és véd csoportja egy egész napra Budapestre, a Pet fi Irodalmi Múzeumba költözött, ahol Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulójára emlékeztünk. Hónap végén egy kétnapos rendezvény másnapján zenei és népm vészeti program keretében mutatkoztak be el adásaikkal és népviseletükkel a nógrádi és a környékbeli népi együttesek és zenészek a nógrádi várfeljárónál rendezett Nogradicum napokon, majd Kemencére látogattunk el egy jókedv falunapra. Júniusban szintén megrendezésre került egy falunap, de Szlovákiában, pontosabban ebovcén, magyar nevén, Csábon, ahová nagy szeretettel vártak minket. Júliusban Diósjen n, a falunapon táncoltuk el repertoárunkat, és teremtettünk jó hangulatot a résztvev k és a néz k körében. Az augusztus, mint mindig, eseménydúsan telt, a környez települések programjaira voltunk hivatalosak. Patvarcon krumpli baba fesztivál, Tolmácson falunap, Nógrádsápon István nap alkalmából, Diósjen n az országos vesenapon a strandon léptünk fel. Az sszel kezd dik a szüret ideje, szeptemberben Nógrádra vártak egy tartalmas szüreti mulatságra minket, Kétbodonyban szilvaszombatot tartottak, majd Diósjen n az id seket táncoltattuk meg egy kellemes délután folyamán. Októberben aztán mi vettük kezünkbe az irányítást, és úgy gondolom egy színvonalas, jó hangulatú szüreti felvonuláson vehettek részt azok, akik velünk tartottak Diósjen utcáin. Novemberben Márton napi libanap alkalmából táncolhattunk Szendehelyen. A decemberünk csendesen telt, Kétbodonyban az öregek napján örvendeztük meg az id seket. Úgy érzem nincs okunk panaszra, ha az elmúlt évünk program-naptárát nézem. Szeretettel vártak minket mindenhová, remélem ez az idén sem lesz másként, és ez évben is bemutathatjuk új táncainkat a nagyérdem nek. Ezúton köszönném meg azoknak, akik 2009-ben adójuk 1%-át nekünk szánták, idén is köszönettel fogadjuk ezeket a segítségeket. Az egyesület adószámára: Ismét szeretném táncba hívni mindazon fiatalokat, id seket, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy beálljanak közénk, és egy szép hagyományt folytatva néptáncot tanuljanak. Kedves lakosok, akinek tetszik ez a tánc, ez az élet, szeretne részt venni egy lakodalmasban, egy palóc, vagy szatmári páros táncban vagy egyéb elfeledett lépéseket tanulni, az megtalál minket minden héten, szerdán és szombaton este 6 órától az általános iskolában. Várjuk a fiatalokat, id seket, kormegkötés nélkül, a tánctudás nem alapfeltétel, a tánc szeretete viszont igen. Györffy István néprajzkutató sorait idézve: a néptánc az utolsó óráit éli. Tegyünk róla, hogy ne így legyen. A magyar néptánc gyakorlása, vagy csupán annak szeretete, mindenképpen egy speciális közösség tagjává emeli az embert. Tartozzon közénk! Sztregovai Erika 1% Gondoljon Diósjen re! 7. oldal Kérjük, évi adóbevallása elkészítése során is támogassa alapítványainkat, civil szervezeteinket, egyházainkat! Tehetséges Ifjúságért Alapítvány adószáma: Csollány Szilveszter Diáksport Egyesület adószáma: Aranydió Óvoda Alapítványa adószáma: Diósjen i Polgár r Egyesület adószáma: Diósjen i Önkéntes T zoltó Egyesület adószáma: Diósjen i Sportegyesület adószáma: Cserhát-L rincz Judo Klub adószáma: Diósjen i K szirt Hagyomány rz Néptánc Egyesület adószáma: CivilDió - Fiatalok Diósjen ért Egyesület adószáma: Diósjen i Sporthorgász Egyesület adószáma: Katolikus Egyház technikai száma: 0011 Református Egyház technikai száma: 0066 KUKACSERE Szeméttároló edényzetet kizárólag a hónap els hetében lehet cserélni, a Polgármesteri Hivatalban. Köszönetnyilvánítás A Haffner és Lénárt család köszönetet mond mindazoknak, akik megtisztelték és részt vettek Haffner Mihályné (sz.: Schmittinger Teréz) gyászszertartásán, búcsúztatásán a diósjen i római katolikus templomban és végs útjára kísérték a temet ben. Régi képek Képeslap 1911-b l

8 8. oldal A Cserhát-L rincz Judo Klub hírei a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja február hó Az elmúlt id szakban az alábbi eredményeket értük el: év végén, a Rétságon rendezett Nógrád Megyei egyéni bajnokságon: Vasas Gyöngyvér kg 3. Marton Zsanett kg 3. Drajkó Barnabás kg 3. Klinger Gábor kg 2. Ferenczi Balázs kg 2. Csurja Botond kg 2. Marton Tibor kg ben eddigi eredményeink: Ifjúsági válogató verseny, UTE : Marton Zsanett 70 kg Ifi Országos Bajnokság, UTE: Marton Zsanett 70 kg 5. A klubnak Zsani az országos klubrangsorban 8 pontot máris szerzett. A többi Országos Bajnoki versenyek majd az sszel folytatódnak Junior válogató versenyen, BH: A szügyi Dömsödi László 55 kg 3. helyen végzett! Egy februári hír: Klubunk keretein belül Nógrádon is beindult a judo, mintegy 36 f sportolóval! Megyei Diákolimpia, Salgótarján Marton Zsanett D kg 3. Márton Richárd D kg 3. Ferenczi Balázs D kg 2. Drajkó Barnabás D kg 1. Marton Tibor D kg 1. A szügyiek négy els helyet szereztek az eredményeinkhez. A legeredményesebb diósjen i versenyz nk jelenleg Marton Zsanett, a még nem versenyz korúak között pedig Drajkó Barnabás kezdte meg az éremgy jtést. L rincz Dezs edz VÉGTISZTESSÉG TEMETKEZÉSI BT. Állandó ügyelet: Balassagyarmat: Temet u. 1. Tel.: Érsekvadkert: H sök tere 5. Tel.: Rétság: Rákóczi út 37. Tel.: (központ, buszmegálló) Tornagy zelem Szendehelyen Nyolc csapat részvételével rendeztek labdarúgó teremtornát Szendehelyen a as korosztály számára, amelyre iskolánk csapata is meghívást kapott. A résztvev csapatokat két négyes csoportba sorsolták össze, ahonnan az 1-2. helyezettek játszhattak tovább a dobogós helyezésekért. Csapatunk a csoportmérk zések során a következ eredményeket érte el: Diósjen -Dunakeszi 1-1 Diósjen -Vác VLSE II 4-0 Diósjen -BVSC 2-0 Ezekkel az eredményekkel csapatunk megnyerte a csoportját, így a dönt be jutásért a másik csoport 2. helyezett csapatával játszott. Ezen a mérk zésen: Diósjen - Szendehely 1-1 (büntet kkel 3-2 Diósjen javára) A dönt be a másik ágról a BVSC csapata jutott, amely 2-0 arányban legy zte a Vác VLSE I es csapatát. A dönt ben: Nagy Vagy! Tiszta szívemb l gratulálok a Szentgyörgyi István Általános Iskolának! A TV2 adásából értesültem arról, hogy milyen szép eredményt értek el a Nagy vagy! országos versenyen. Gratulálok mindazon pedagógusnak, feln ttnek és gyereknek, akik id t, pénzt, fáradságot nem kímélve készültek a versenyekre és h siesen küzdöttek iskolájuk jó hírnevéért. Büszke vagyok arra, hogy két gyermekem ebben az iskolában kapta meg az alapokat. Anett lányomból tanár lett, János fiam meg becsületes, kétkezi munkás, kétgyermekes családapa. Koszeczné Gere Margit Diósjen -BVSC 1-1 (büntet kkel 2-1 Diósjen javára) Így a torna végeredménye: 1. Diósjen 2. BVSC 3.VácVLSE I 4. Szendehely Nagyon izgalmas, jó mérk zést hozott a dönt, ahol csapatunk szép játékkal, nagyszer küzd szellemmel, és a büntet knél némi szerencsével szerezte meg a tornagy zelmet. Dicséret illeti a játékosokat, hiszen többen is hiányoztak a csapatból betegség miatt, így az 5 mérk zés (amelyek összesen 75 percig tartottak) jelent s terhelés volt a számukra. Csapatunkban a következ játékosok szerepeltek: Tóth Jázmin, Szaszovszki Kevin, Varga Zoltán, Pálinkás Martin, Mezei Balázs, Kovásznai András, Benkocs Krisztián. Józsa Csaba testnevel KÖZÉRDEK TELEFONSZÁMOK Segélyhívó 112 T zoltók 105 Ment k 104 Rend rség 107 Háziorvosi rendel 35/ Gyermekorvosi rendel 35/ Fogorvosi rendel 35/ Véd n i szolgálat 35/ Gyógyszertár 35/ Állatorvosi rendel Iskola (Szentgyörgyi I.) 35/ Óvoda (Aranydió) 35/ Polgármesteri Hivatal 35/ , -019, -022 DINÓBER 35/ Id sek Klubja 35/ Jen i Napló havilap. Kiadja: Diósjen község Önkormányzatának Képvisel testülete 2643 Diósjen, Szabadság u. 31. sz. Szerkeszt bizottság: Freistág János, Filip Dániel, István László, Mlinárcsek Márta, Hustyava Zoltán 35/ / Készült: példányban a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. üzemében. Felel s vezet : Pál György 2651 Rétság, Táncsics M. u. 16. sz.

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 3 /2012.(I.30.) Ök. számú határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület tevékenysége

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Szentgyörgyi-napok 2012.

Szentgyörgyi-napok 2012. Szentgyörgyi-napok 2012. Sikeresen lezajlott a 2012. évi Szentgyörgyi-napok rendezvénysorozat. A versenyeken Bercel, Diósjenő, Érsekvadkert, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Patak, Rétság, Romhány,

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT

ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program ÚJLENGYEL ÖNKORMÁNYZAT 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-2019 évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a

Részletesebben

Önkormányzati választás 2010

Önkormányzati választás 2010 2010. október hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja A választás végeredménye Diósjen n polgármester választás Jelölt neve Jelöl szervezet(ek) Kapott érvényes % szavazat 1

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. október 18-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga 20 Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 26-i nyilvános ülésének anyaga Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 2. Szám: 3/2015.

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 14. El terjesztés a Képvisel -testület 2004. évi munkatervének elfogadásáról El adó: Miakich

Részletesebben

Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu

Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Som Község Polgármestere 8655 Som, Ady Endre u. 35/A. 84/582-001 Fax: 84/382-559 www.som.hu Polgármesteri beszámoló a két ülés között végzett munkáról (a képviselő-testület 2015.09.29-i ülésére) Tisztelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 2014 M U N K A T E R V E Z á r a d é k: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. évi Gazdasági Programját a

Részletesebben

kozma.miklos@alsonem edi.hu gyorgy.balazs@alsonem edi.hu jozan.menyhert@alsone medi.hu szabo.kalman@alsonem edi.hu medi.hu torok.

kozma.miklos@alsonem edi.hu gyorgy.balazs@alsonem edi.hu jozan.menyhert@alsone medi.hu szabo.kalman@alsonem edi.hu medi.hu torok. Az SZMSZ 1. melléklete A Képviselő-testület tagjai: Név Lakcím E-mail-cím Fogadóóra ideje, helye Alsónémedi Vincze József Kápolna u. 71. polgarmester@alsoneme Minden hónap első szerda polgármester di.hu

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története 217 Tátyi Tibor Az alapszervezet története Párkányban 1949. április 24-én alakult meg a CSEMADOK városi alapszervezete. Elsősorban lelkes, tenni akaró a magyar kultúra ápolásáért kész emberek fogtak össze,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4103-9/2010. 33. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Jobbik

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon/fax: 32-482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu M E G H Í V Ó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

be/sfphpm01-08226/2015/mlsz

be/sfphpm01-08226/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kaposfüred Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Kaposfüred SC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1483 A kérelmező jogállása

Részletesebben

A KE02938/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE02938/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE02938/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02938/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Angyalföldi Sportiskola

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének január 21-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének január 21-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. január 21-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 12. El terjesztés a Képvisel -testület 2003. évi munkatervének elfogadásáról El adó: Miakich

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 6/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Ikt: 1022/2008. Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Melléklet: 2 db Ásotthalom

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1038 Budapest, Valéria u. 4-6. Tel.: 240-9065 Számlaszám: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. szám: 9236

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

Sport és civil szervezetek 2015.évi támogatási pályázatainak elbírálása

Sport és civil szervezetek 2015.évi támogatási pályázatainak elbírálása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a 2010. december 3-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a 2010. december 3-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Napirendi pontok: Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2010. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2010. december 3-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Községháza Rábakecöl

Részletesebben

Célterületenkénti bontásban soroljuk fel a LEADER jogcím második körös nyertes pályázóit akciócsoportunk területén.

Célterületenkénti bontásban soroljuk fel a LEADER jogcím második körös nyertes pályázóit akciócsoportunk területén. 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4. HAJT-A Csapat Tel./FAX: 06-53-583-550 A HAJT-A Csapat hírei Célterületenkénti bontásban soroljuk fel a LEADER jogcím második körös nyertes pályázóit akciócsoportunk

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 9-23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 24-59. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Észak-Alföld. Közel 4 milliárd a Sárrét fejlesztésére. Megérkeztek az első falubuszok a Jászságba. Falunap-2009. pályázatok

Észak-Alföld. Közel 4 milliárd a Sárrét fejlesztésére. Megérkeztek az első falubuszok a Jászságba. Falunap-2009. pályázatok Falunap-2009. pályázatok Megérkeztek az első falubuszok a Jászságba II. Gyermek és Családi Nap Nagyhegyesen III. Sárrét Expo 1-3 7 4 8 2009 Észak-Alföld Csaknem 4 milliárd forintra pályáz-hatnak Hajdú-Bihar

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Parád Nagyközségi Önkormányzat 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. Tel.: 36/544-072, Fax: 36/364-525 Email: parad@t-online.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. 2 Bevezetı Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet:

JEGYZOKONYV. Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: JEGYZOKONYV mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. április 19-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 67/2012. /IV.19./-től 74/2012./IV.19/-ig Hozott rendelet: 1 JEGYZŐKÖNYV mely készült a

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2010.(I.28.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. 2010. évi költségvetés (I. forduló) 2. A Fıvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2011/2012 tanév Készült: a tagintézmény vezetők, a munkaközösség vezetők és az egyes szakterületek megbízottjainak értékelése alapján Bogyiszló, 2012.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 Nagy Gáspár Kulturális Központ Vasvár Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 1/107 Tartalomjegyzék 1. Jelentkezési lap... 3 2. Az intézmény bemutatása... 6 3. Önértékelési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu DOI: 10.18427/iri-2016-0057 Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu A 20. század közepén az agrárvidékek lakosságának,

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda Vértesszőlős

Napköziotthonos Óvoda Vértesszőlős Napköziotthonos Óvoda Vértesszőlős Kérjük, hogy a kiküldésre kerülő adóbevallási nyomtatványokat 1997. október 20-ig szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni. Ügyfélfogadási időben az építményadóval

Részletesebben

Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. Tavaszi nagytakarítás. Kedves Vértesszőlősiek!

Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. Tavaszi nagytakarítás. Kedves Vértesszőlősiek! Tavaszi Kiállítás és Fesztivál Április 25-én szombaton és 26-án vasárnap ismét megrendezésre kerül a Sportcsarnokban a Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. A szokásos termék- és árubemutatókon kívül állandó

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYVE A 2014. évi március hónap 12. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Ügyiratszám: 166-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzatának közötti ciklusra vonatkozó. Gazdasági Programja

Vaszar Község Önkormányzatának közötti ciklusra vonatkozó. Gazdasági Programja Vaszar Község Önkormányzatának 2010-2014. közötti ciklusra vonatkozó Gazdasági Programja I. BEVEZETÉS 1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ának (1) bekezdése a következőt írja

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat gazdasági program elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat gazdasági program elfogadására Előterjesztő:

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA Az el terjesztés címe, tárgya: Az el terjeszt megnevezése: Az el terjesztés Képvisel -testület általi tárgyalásának id pontja:

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Kedves Gyerekek! Tisztelt Igazgató Kolléga!

Kedves Gyerekek! Tisztelt Igazgató Kolléga! Tisztelt Igazgató Kolléga! Kedves Gyerekek! Intézményünk Gyermekkönyvtára ebben az évben is meghirdeti tavaszi kulturális versenyeit a hagyományoknak megfelelen regionális jelleggel. Szeretettel várjuk

Részletesebben

be/sfp-09450/2015/mlsz

be/sfp-09450/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etyek Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etyek SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 600 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Április 1. MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA

Április 1. MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA Április 1. Czina Sándor Tagintézmény MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA A Művészeti Szemle után évente gálaműsort rendezünk a legjobb produkciókból, ez is motiválja tanulóinkat a felkészülés során. A zsűri és

Részletesebben

KÉPES HÍRLEVÉL GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 2015. I. NEGYEDÉV PROGRAMJAIRÓL

KÉPES HÍRLEVÉL GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 2015. I. NEGYEDÉV PROGRAMJAIRÓL 1 KÉPES HÍRLEVÉL GYÖNGYÖS VÁROS BARÁTAINAK KÖRE 2015. I. NEGYEDÉV PROGRAMJAIRÓL Tartalom: Don-kanyar hősi áldozataira emlékezünk Városbál 2015 Hagyományos disznóvágás, disznótor Pátzay János Zenei Alapítvány

Részletesebben

POZITÍV JÖV KÉP A fejl dés lehet ségeinek sikeres megragadásáról nyilatkozott Tállai András államtitkár Nyékládházán augusztus végén.

POZITÍV JÖV KÉP A fejl dés lehet ségeinek sikeres megragadásáról nyilatkozott Tállai András államtitkár Nyékládházán augusztus végén. XXIV. évfolyam 2015. szeptember EMLÉKM ÁLLAMALAPÍTÓ KIRÁLYUNKNAK Nyékládháza els köztéri szobrát avattuk Szent István ünnepén. Az emlékm államalapító királyunk emlékét rzi, alakját idézi. Nagy munkákkal

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk az iskola iránti szeretetet!

Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk az iskola iránti szeretetet! Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk az iskola iránti szeretetet! A köznevelés átalakuló rendszerében a nagyobb állami szerepvállalás célja az, hogy az ország minden iskolájában egyformán magas színvonalú

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében.

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Gyomaendrıd 16/1999. JEGYZİKÖNYV Készült 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek; Babos László, Bátori

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Humán Ügyek Bizottsága 2013. április 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Humán Ügyek Bizottsága 2013. április 3-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata E L Ő T E R J E S Z T É S A Humán Ügyek Bizottsága 2013. április 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Javaslat a 2013.évi 3202.sz.

Részletesebben

SZókimondóÉrdekesTartalmasKÜRTÖLŐ

SZókimondóÉrdekesTartalmasKÜRTÖLŐ SZókimondóÉrdekesTartalmasKÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVAR ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. MÁRCIUS Közmeghallgatás Ott van a győzelem, ahol az egyetértés. (Publilius Syrus*) Március 3-án közel százan gyűltek össze a

Részletesebben

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai Sok mindent el lehet érni szigorral, még többet szeretettel, de a legtöbbet belátással és pártatlan igazságossággal, amely nincs tekintettel egyes személyekre ( J.W. Goethe ) A Szombathelyi Közterület-felügyelet

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 1/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. január 13-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyz könyve Napirend: A polgármester beszámolója

Részletesebben