Budapest, szeptember 01.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2014. szeptember 01."

Átírás

1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: Vackor Óvoda Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, szeptember 01. 1

2 Tartalomjegyzék 1. A Vackor Óvoda működésének törvényi háttere 3 2. Az intézményi stratégia fő feladatai 3. Helyzetelemzés Pedagógiai helyzetelemzés 5 4. Általános, a törvényből adódó céljaink és feladataink a nevelési évben 8 5. Az óvoda egyéni arculatának alakítása 9 6. Szakmai minőségfejlesztés innováció, változáskezelés A vezető pedagógiai-szakmai feladatai 6.2. Pedagógus, és intézményi minősítő rendszerre való felkészülés feladatai Megvalósítás tartalma, módszere, eszköze 7. Csoportlátogatás tervezete pedagógusminősítés, értékelés elvárások alapján Az ellenőrzés és elemzés fő szempontjai 7.2. Az óvodapedagógusok pedagógiai-szakmai dokumentum ellenőrzése A feladatok ellátásához a feltételek biztosítása Munkatársi kör formálása Pedagógusok kötelezettségei Továbbképzések rendje 9. Szervezési feladatok Tagóvodával való kapcsolattartása rendje 9.2. Létszámadatok, csoportbeosztások Információáramlás Információáramlás óvodai rendszere a szülők irányába-szülők tájékoztatása 10.2.Információáramlás óvodai rendszere Felelősi rendszer Ünnepek, hagyományok rendje Egyéb pedagógiai munkát támogató szolgáltatások Az óvodaműködésre vonatkozó egyéb rendszerek Tanügyigazgatás Gazdálkodás, tárgyi feltételek Felújítás - igény 12. Az óvoda kapcsolatrendszere Család-óvoda kapcsolat formái, tartalma 12.2.Fenntartói - tanügyi, és szakmai kapcsolatok Az óvoda ellenőrzési terve Általános ellenőrzési feladatok: pedagógiai, tanügyigazgatás, munkáltatói, gazdálkodás 13.2.Vezetői, és pedagógiai, team ellenőrzés és konzultáció rendszere 42 Legitimációs záradék 43 1.melléklet A gyermekvédelmi munkaközösség munkaterve melléklet: Szülői szervezet melléklet: Ének-zene munkaközösség munkaterve melléklet: A projekt team értékelő munkájának tervezete melléklet: Zöld óvoda projekt terve Mókus melléklet: Matematikai tapasztalatszerzés munkaközösség melléklet: Ellenőrző teamek értékelése formai elvárás melléklet: továbbképzési terv módosítása 57 2

3 1. A Vackor Óvoda működésének törvényi háttere A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára A III. ker. Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei A Vackor Óvoda- Mókus Tagóvoda működést szabályozó dokumentumok, vezetői utasítások, nevelős testületi határozatok. Segédanyagok melyeket a pedagógusok az éves munkájukhoz, és a pedagógusminősítés rendszerhez, valamint a gyakornoki munka végrehajtásához felhasználandó: Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez második javított kiadás OH Kiegészítés az OH által kidolgozott, Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez, felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés (www.oktatas.hu) 2. Az intézményi stratégia fő feladatai: 1. Pedagógiai folyamatok - tervezés/megvalósítás/ellenőrzés/ értékelés/korrekció 2. Személyiség- és közösségfejlesztés munkatársi kör fejlesztése, etikai normarendszer, intézményi értékrend alakítása 3. Eredmények eredményességi mutatók, szülői elégedettség mérése, intézményi önértékelés, bemutatók, jelenlét a képzésekben 4. Belső kapcsolatok, együttműködés - a székhely és tagintézmény kapcsolatrendszere, kapcsolathálója, munkamegosztás 5. Az intézmény külső kapcsolatai fenntartó, külső kapcsolatok ápolása: iskola, bölcsőde, Családsegítő, szakértői bizottság 6. A pedagógiai munka feltételei - innováció, karbantartás, beszerzések, minőségi körülmények, ezen belül munkamegosztás 7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 3

4 3 Helyzetelemzés Létszámadatok-szociális helyzet: VACKOR ÓVODA Székhely Nevelési program: JMK játék, mozgás, kommunikáció 6 csoportos férőhelyes Rendelkezünk torna-, kézműves-, és zene szobával, és egy helységgel a fejlesztő pedagógus, pszichológus, logopédus részére szeptember 15. állapot szerint: 144 fő MÓKUS TAGÓVODA Nevelési program: Külső világ tevékeny megismerése 9 csoportos 230 férőhelyes Rendelkezünk torna, és 1-1 fejlesztő pedagógusi, logopédiai és pszichológus szobákkal szeptember 15. állapot szerint: 218 fő Vackor Óvoda: Óvodánkat igénybevevő családok szociális helyzete átlagosan jónak mondható. Nevelési tanácsadóba jár: 1 fő Gyermekvédelmi támogatásban nem részesül gyermek. Emelt összegű családi pótlékban részesül: Egészségügyi okok miatt 95% kedvezmény. 2 fő Egyedül álló szülő, szociális alapú 60% kedvezmény 3 fő 50% kedvezmény, 3 vagy több gyermek jogán. 24 fő Belső gyermekvédelmi jelzőlappal rendelkezik: 5 fő Külső gyermekvédelmi jelzőlappal rendelkezik: 1 fő Nincs halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk. Mókus Tagóvoda: Óvodánkat igénybevevő családok szociális helyzete elfogadható. A Nevelési tanácsadóba jár 9 fő + 2 fő SNI Gyermekvédelmi támogatásban részesül: 28 fő Emelt összegű családi pótlékban részesül : Egészségügyi okok miatt 95% kedvezmény. 5 fő 50%-os kedvezmény, 3 vagy több gyermek jogán. 25 fő Belső gyermekvédelmi jelzőlappal rendelkezik: 20 fő Külső gyermekvédelmi jelzőlappal rendelkezik: 4 fő Nincs halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk. 4

5 3.1. Pedagógiai, szakmai helyzetelemzés Az elmúlt 5 év, illetve közvetlenül az elmúlt év tapasztalatai alapján a következő kiemelt csomópontokat határozhatjuk meg a nevelési évre. Vezetői munka szervezetfejlesztés helyzete, és az ebből adódó feladatok: Vezetői munka személyi kérdéseiben változások történnek júniusban pályázati kiírás történt, tagóvoda-vezetői, illetve vezető-helyettesi megbízatásokra, nyugdíjazás, és 5 éves tagóvoda vezetői megbízás lejárta miatt. A kiírt határidőre 2 pályázat érkezett. Ennek alapján Vezetői hatáskörömnél fogva 2014, augusztus 01. hatállyal kinevezés: Tagóvoda vezető a Mókus Tagóvodában: Vezető helyettes a Vackor Óvodában: Kuszkó Gabriella Jagoschitzné Magócs Szilvia Mindkét kollega rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges végzettségekkel, és szakmai tapasztalattal. Szervezet helyzete személyi feltételek alakulása: Óvodapedagógusok: Az elmúlt nevelési évben 2 nyugdíjas óvodapedagógus alkalmazására került sor, akiket június 15.-ig alkalmaztam. 3 fő óvodapedagógus nyugdíjazás miatt felmentési idejét tölti. 1 fő óvodapedagógus távozott az intézményből. Összesen 6 fő új óvodapedagógust és 3fő technikai dolgozót kell alkalmaznom. (48 állásinterjút végeztem el a jelentkezések alapján. ) Személyi változások a nevelési évre: 6 fő új óvodapedagógus kezdi a munkát-ebből 1 fő a szeptemberben hatályba lépő törvény alapján, 2 fő a korábbi feltételek mentén folytatja a gyakornoki feladatait. 1 fő pedagógiai asszisztens (Vackor Óvoda) az óvodapedagógusi diploma megszerzését követően a Mókus Tagóvodában megkezdi gyakornoki munkáját. 5 fő technikai dolgozó távozik az óvodából. (3 fő Vackor Óvoda, 2 fő Mókus Tagóvoda) Ebből adódó kiemelt feladatok a nevelési évre: o o o o o Az új dolgozók számára a dokumentációk biztosítása, és egyeztető, (ismerkedő) megbeszélések tartásaelvárások meghatározása, az óvoda belső értékrendjének hatékony közvetítése. Felelős: tagóvoda vezető, vezető helyettes Folyamatos Tűz és munkavédelmi oktatás mindenre kiterjedő megtartása - kiemelten munkaruha, munkabalesetekkel kapcsolatos tudnivalók, belső szabályok, szabályzatok ismertetése. Felelős: Téglásyné N.K. Vackor Lénárt I. - Mókus Hi: fő gyakornok számára mentorok megbízása és munkájuk szervezése, összefogása: Rákos Tünde Az új dolgozók képzettségének felmérése-továbbképzési program módosítása. A pedagógusminősítő rendszer átfogó megismerése. A minősítő rendszerre való felkészülés feladatai. Ld részletesen: a Pedagógiai szakmai munka fejezetben. 5

6 Technikai dolgozók: 2014 nevelési évben elkészültek a technikai dolgozók munkaköri leírásai. Többszöri egyeztetés, átdolgozás, és átgondolást követően minden dolgozó átvette az új, bővített leírást. A munkaköri leírások kiegészültek egyénre szabott munkarendekkel. Mindezt nyilvánosságra hoztuk, és a faliújságokon elhelyeztük, azzal a céllal, hogy áttekinthető legyen mindenki számára kinek, mi a feladata. Jelen nevelési évben komoly kihívás lesz a munka átszervezése: mosogató gép beszerzésével megváltozik kissé a munkaszervezés különösen a Vackor óvodában a két emelet viszonylatában. Ebből adódó feladat a nevelési évre: Etikai és viselkedésszabályok betartása betartatása: felelős: tagóvoda vezető, vezetőhelyettes, vezető (megjelenés, viselkedéskultúra, a technikai dolgozók helye, szerepe-a pedagógus vezető szerepe, konfliktuskezelés) o o o o o o o o o o o Segítő mentorok megbízása az új dolgozók betanítása, baleset megelőzésre vonatkozó szabályok ismertetése, munkavédelem, kulcsátadás. Mentorok / Vackor: Víg Otília, Mókus: Szűcs Ildikó Felelős: helyettesek A hibajegyzék rendeltetésszerű használata-annak szabályainak meghatározása, és konzekvens ellenőrzése! ( Tűz, munka, balesetvédelem-megbízottak önállósága) Beszerzési igényre vonatkozó adatok vezetése, és annak konzekvens felhasználása, visszacsatolás. Kötelezően a havi 1, de szükség szerint akár több egyeztetés a technikai dolgozókkal: igények, meglátások, problémák nyílt egyeztetése céljából. A munkaköri leírásoknak való megfelelés, és minőségi munka. Az asszisztensek alkalmazása, az ő feladataiknak elkülönítése, és a szerepükhöz kapcsolódó többletfeladatuk meghatározása A nevelési év kezdetén a 3 fő megbeszélése, melyről tájékoztatást kap az állandó helyettesítő kollega, dajka, illetve pedagógiai asszisztens. Írásos dokumentáció, mely a csoportnaplóba kerül elhelyezésre. Egyes dajkák munkájának pontosítása, ellenőrzésének erősítése pedagógus kompetenciák tisztázása. Aláíró ív (felelősségi tábla) biztosítása, és konzekvens ellenőrzése a meghatározott helységekben. A kertész-karbantartó munkájának folyamatos és tervszerű nyomon követése, folyamatos havi egy megbeszélés tervezett biztosítása. (tagóvoda vezetői feladat!) A kerti munka folyamatossága-növények esztétikus elhelyezése-kertgondozás. A tisztaság kiemeltebb érzékeltetése-fürdők (!), öltözők, tálalók rendje, áttekinthető eszközök. Az udvari kijáratok teraszok tisztán tartása, karbantartása. Munkaruha használat rendje rendszere, kötelezettsége minden dolgozóra érvényesítése. Külsőségek, megjelenés, példamutatás. Határidő: október 30-folyamatos Felelős: Vezető helyettes, tagóvoda vezető A két épületben, működő egység, egy pedagógiai programmal, egységes értékrendben és egységes szellemiségben működik, de megtartottuk a speciális kiemelt és hagyományokon alapuló, részben hangsúlyaiban eltérő elemeket. Az elmúlt évben kiforrottabban erősödtek az óvodák hagyományaira alapozó területek, különbségek, melyekben indokolt a megkülönböztetés a két óvodaépület között: program sajátosságok, ünnepek szervezése, kiemelt ünnepek, JMK, és Zöld óvodai jellemzők, stb. A projekt módszertan tekintetében a témaválasztások kiválóak ( ) néhány csoporttól eltekintve. A következő évben is komoly hospitálás, és képzések szükségesek. Egyre nagyobb kitekintéssel és bátorsággal nyúlnak 6

7 a kollegák izgalmas, újszerű témákhoz, melyeket a gyermekekkel közösen magas szinten és mélységében is feldolgoznak. Az elmúlt év kiemelt területe a testnevelés módszertani megújulás (Mókus tagóvoda) testnevelés szervezés sikeres volt, és elmondható hogy dicséretesen modernizálódott, megújult, és alkalmazott volt. Javaslom a továbbiakban újra Gergely I. féle játékmódszertan, és a játékok szervezéséhez kapcsolódó módszertanok felelevenítését, gyakorlását, akár továbbképzések formájában is. Javaslom a kerületi továbbképzésen való rész vételt és hospitálás folytatását. 3 terület tervezésének átfogó ellenőrzése történt: o Nevelés keretei Team vezető Balog Ilona Annak ellenére, hogy a pedagógiai program szellemében egységes rendszert alakítottunk ki, egyeztetni szükséges szakmai-pedagógiai alapon a nevelés keretei tervezés lehetőségeit. Pl hangsúlyosabban konkrétan kell szerepelnie a tervekben a program kiemelt óvodára vonatkoztatható specifikumainak: Vackor átjárhatóság, környezetvédelem-alakítás, Mókusban: munka jellegű feladatok, környezetvédelem, zöld óvoda jelleg, udvari munkák, rend fenntartatása. Hiány volt, hogy nem történt szóbeli egyeztetés a team tagokkal, nem történt meg a belső szakmai egyeztetés. Az értékeléseket a csoportok nem kapták meg, a csoport naplóba nem kerültek be az értékelések. Ennek alapján nem lehet a következő év feladatait tervezni. I félévben részben megkapták a csoportok az értékelést. o Projekt tervezése- vezető: Balazsin Istvánné Esetenként nem a tényleges tevékenységtartalmakat tükrözte. Ez azért nagyon fontos elem, mert sok új kollega érkezésével, és a minősítési rendszerre való felkészülés miatt, megnő a tapasztalt kollegák felelőssége a szakmai munka, a pedagógiai program és értékrend átadása területén. Annak a régebben itt dolgozó pedagógusnak az új kollegája, aki ezeket a célokat elvárásokat felületesen kezeli, hátrányban lesz a többiekkel szemben az ellenőrzések, a pedagógiai munka megítélése szempontjából. Ugyanakkor kiváló projektek készültek, melyek, mind a tervekben és a gyakorlatban is látványosan megmutatkoztak. A team tagok kiválóan dolgoztak, egyeztetések, megbeszélések történtek, egységes elvárás rend alakult ki. Minden csoport megkapta az értékelést. 2 csoporté hiányzik. Köszönöm a munkátokat, Gratulálok. o Az ének-zenei nevelés vezető: Balázsné Nagyapáti Edit Az ének-zenei nevelés az évek óta működő magas szintű munkaközösség vezetés mellett a következő évben már végképp elvárható a pontosabb, szakmaiságot, és minőséget tükröző tervező munka. A munkaközösség vezető magas szinten képviseli az ének-zenei munka szakmai, tervező, és gyakorlati munkáját. Nagyobb figyelmet kell fordítani a korcsoportos hangterjedelem, az elvárható szint teljesítésének, és az értékátadás minőségi elvárásainak. Ne kommerszizálódjon az ének-zenei nevelés, annak ellenére, hogy a megújuló törekvések jelen lehetnek a folyamatokban. Minden csoport megkapta az értékelést. 1 csoporté hiányzik Köszönöm a munkátokat, Gratulálok. 7

8 4. Általános, a törvényből adódó céljaink és feladataink a nevelési évben A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi óvodaépületünkben a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása A pedagógus minősítő rendszer fogalmi és tartalmi hátterének tanulmányozása, megismerése A szervezet szakmai színvonalának további erősítése A célok elérését támogató kiemelt feladataink: Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha szükséges, a tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása, folytatása. A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy az intézményben meghatározott feladatokat, adminisztratív és tervezőmunkát, valamint a pedagógiai gyakorlatot a pedagógiai program és a nevelőtestület által elfogadott határozatok alapján minőségileg kifogástalanul végezze. A nevelési, tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja. Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak: Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés, Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogram nevelési céljainak való megfelelés, Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés. Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia. Minden tervező munka-értékelő munka a pedagógus minősítő rendszerben meghatározott tartalmi alapon nyugszik. Általános feladatok: Felkészülés a minősítő rendszerre, egyénileg felkészülés a minősítő vizsgára Portfólió készítés alapjai, menete, módszerei. A pedagógus kompetenciáknak való megfelelés, mind a tervezésben, mind a gyakorlatban. Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint: 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása 8

9 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Ehhez kapcsolódó kiemelt személyre és csoportra vonatkozó feladatok: Ld: Szakmai minőségfejlesztés feladatai. Felelős: óvodavezető Határidő: Az óvoda egyéni arculatának alakítása évre a fenntartó által meghatározott kiemelt feladatok: Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. ( pl. óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások jelentősége, - én tudat, önérvényesítés, önkifejezés, - társas szükségletek, - szocializáció szempontjából a közös élmények, stb.) Főbb feladatok: Befogadás tartalmi elemei. o Szülőkkel való kapcsolattartás formái, kommunikáció minősége, információáramlás. o Gyermekek számára biztonságos környezet megteremtése. o Érzelmi nevelés, erkölcsi nevelés példamutatás. Tartalma: Szülői értekezlet-1. nevelés előkészítő, (06.hó ) 2 házirend szabályok technikák, ( ) 3 tapasztalatok, a jövő tervezése, összehangolódás (10.hó) Egyéni beszélgetések, problémák Családlátogatás A befogadás tartalma: érzelmi kötődés kialakítása, Biztonságteremtés Esztétikus vonzó, és példamutató környezet kialakítása. Dolgozói példamutatás hangnem, stílus. A gyermekek fejlettségének megfigyelése, egyéniségek támogatása, önkifejezés segítése-a választhatósággal, a keretek, szabályok betartása mellett önállóság, kreativitás segítése. Szülők aktív bevonása. Közösségi élmények biztosítása. Versenyszellem egészséges keretekbe történő terelése. 9

10 A befogadás csoportra jellemző egyéni arculatának megteremtése. Új gyermekek fogadása idősebb csoportokban. Társas viszonyok alakítása: szülői viselkedés kultúra elősegítése A gyermekek viselkedésrendezése szükség szerint Etikai, morális szabályok betartása, betartatása. A projekt témákban a nevelés feladatainak tudatos alkalmazása. Eszközei: pl. játékok, jelek, fényképek a családról, bábok Környezeti kultúra környezetesztétika gasztro esztétikai élmények biztosítása. kialakítása, fejlesztése berendezési tárgyak, díszítő elemek, otthoni eszközök behozatala, közös sütés, főzés, befőzés, ételkészítés. A gyermek személyére szóló, de a közösséghez is kötődő ismeretszerző tanulást is segítő táblák elhelyezése: Ma van a szülinapom, névnapom, testvérszületés, anyanap-apanap, magasságtábla, súlytábla, mit segítettem otthon, miben vagyok ügyes, csoportfa, csoport leporelló, csoportképek, közös alkotások, kiállítások, közös készülődés kiállításokra, közös alkotás örömei, apafoci, családdal kirándulások, Csoportszokások, hagyományok kialakítása: születésnapok, események, ünnepek, szülők bevonásahobbi, munkahely, munka Külsőségek: öltözet kultúra, munkaruha (gondozottság, ) Közösségalkotás elemei, viselkedés kultúra. Óvodai dolgozók példamutatása munkaruha viselése, mosoly, elfogadás, tisztelet, viselkedés, kommunikáció kultúra. Ünnepek-jeles napok, események szerepe Környezetvédelem, Védő-óvó feladatok-mit tehet a gyermek: Miben segíthetek? idősek, csecsemők, fogyatékosságok. Tartalom megjelenése: Nevelés keretei Projekt témák, Eseménytervek Ünnepek, események Szülőkkel való kapcsolattartás formái, tartalma 6. Szakmai minőségfejlesztés innováció, változáskezelés 6.1. A vezető pedagógiai-szakmai feladatai: 1. A nevelési,- tanulási, - fejlesztési folyamatstratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 10

11 6.2. Pedagógus, és intézményi minősítő rendszerre való felkészülés feladatai Terület Forma Tartalom Felelős dokumentum 1 Nevelés keretei Nevelési tervek a portfólióban 2 Projektek-köré épülő nevelési rendszer- 8 kompetencia 3 Ének-zene-tánc Tervezés gyakorlat 4. Matematikai gondolkodás fejlesztése 5 Gyakornok felkészítése 6 Portfólió Vázlat, tevékenységterv összeállítása 7 Szülői elégedettség mérés: Vezető értékelése Intézményi önértékelés 8 Zöld óvodai projekt a Mókusban 9 Mozgás fejlesztés lehetőségei, 11 Csoportnapló formai megfelelés Team munka Ellenőrzés Team Ellenőrzés Munkaközösség Munkaközösség mentorálás Éves feladat Ld. 6. pont konzultáció Óvoda szakmai munkája a szülői elégedettség tükrében. Vezető értékelése Megjelenés: a tervezésben, Ünnepeken, rendezvényeken mindennapi életben Gyakorlat Hospitálás team Ellenőrzés Érzelmi nevelés, és szocializáció a nevelés kereteiben. A befogadás, és nevelési tervek tartalmi elemei. A projekt tervezés gyakorlata. Logikája, szakmaiság, szakszerűség, kompetenciák Az ének-zenei nevelés érzelmi, és szocializációs tartalma. Tervezés, Gyermektánc környezet tevékeny megismerése projektekbe ágyazott matematikai nevelés lehetőségei, útjai. Gyakornoki munka tartalmi és formai elemei 1-1 vázlat + reflexió munkaközösségi tagok tematikus terv+ reflexió+2 önreflexió Az óvodahasználók elégedettségének mérése Pedagógusok egyéni értékelése Vezetői értékelés Intézményi önértékelés Zöld óvodai program folyamatos megvalósítása. Tervezet a mellékletben. Az óvoda mozgás rendszer fejlesztése, szervezések, módszerek, példák, és lehetőségek A napló formai elvárásainak való megfelelés, mellékletek. Tartalomjegyzék alapjáncsoportonként. Kis Tünde Tagok: Sándor M, Balog I, Szűcs E, Feith A Balazsin Zs Tagok: GangóK, Jager Zs, Vízkert J, Tordai R Balázsné Nagyapáti Edit Tóthné Vízkert Jutka Rákos Tünde Balazsin Zs Gangó K Pedagógusok Vackor Balazsin Zs. Mókus Kuszkó G. M. Mohos Magdolna Téglásy K Kuszkó G. Tordai R. Rákos T Rákos Tünde Imre Györgyi Kuszkó Gabi Vackor: Téglásy Kati Mókus Tordai Réka Krisztián Annamária Évi egy értékelő lap csoportnapló Évi egy értékelő lap csoportnapló Bemutató Évi 1 értékelő lap csoportnapló Bemutató Évi 1 értékelő lap csoportnapló Dokument konz. Végleges: leadandó Munkaterv, értékelés Mókus Tagóvoda Október 30 Április30. 11

12 6.3. Megvalósítás tartalma, módszerei, eszközei 1. Nevelés keretei A fenntartó által meghatározott kiemelt terület: Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. része a nevelés kereteinek. Team vezető: Kiss Tünde Koordinátor: Feith Anita Team tagok: Balog Ilona Szűcs Erika Sándor Mária Team, és ellenőrzés célja: a pedagógiai minősítő rendszernek portfólió elvárásai alapján a helyi pedagógiai programnak és gyermekcsoportnak való megfeleltetés- alapján Nevelés keretei - terv ellenőrzés, értékelés. Feladata: nevelés keretei tervek ellenőrzése, értékelése, a pedagógiai program illetve Pedagógusminősítő rendszer útmutató:80.o.-89.o. alapján. Munkamódszer: o Team vezető tájékozódik a témában - a pedagógus portfólió elvárásai alapján. o Tájékozódik az elmúlt év értékelése alapján o Megállapodik a team tagokkal a munka menetében o Áttekintik a munkamegosztás alapján a nevelési és befogadási terveket. o Konzultáció a felmerülő problémák és kérdések tükrében. o Tájékoztatja a nevelőtestületet a szempontokról, megállapodásról, és határidőkről. o A II féléves nevelési tervek alapján elvégzik az értékelő munkát o A team megvitatja a tapasztaltakat, és egységes álláspont alapján o Szóban és írásban értékelnek. o A pedagógusok a csoportnaplóba helyezik az értékelést a javaslatokkal. Segédanyag: Útmutató Óvodai nevelés o, szakmai kompetencia területek Határidő: április 30. (Nevelési év értékelés része) Intézményvezető felé leadandó dokumentációk: csopotrtonként értékelés, összegzés. 2. Projekt tervezés Team vezető: Balazsin Istvánné- Koordinátor Kovácsné Gangó Katalin Team tagok: Tóthné Vízkert Jutka, Jager Zsuzsa, Tordai Réka Ellenőrzés célja: A pedagógiai minősítő rendszernek portfólió elvárásai alapján a helyi pedagógiai programnak és gyermekcsoportnak való megfeleltetés, A projektek tervezése, 8 pedagógus kompetenciafigyelembe vétele. A projektek anyaga-témája, korcsoportos megfeleltetés, kreativitás, logika. A projektpedagógia minőségének emelése. 1 tématerv elemzése-reflexióval és önreflexióval ellátása. Feladata: o Team vezető tájékozódik a témában - a pedagógus portfólió elvárásai alapján. o Tájékozódik az elmúlt év értékelése alapján o Megállapodik a team tagokkal a munka menetébe o Tájékoztatja a nevelőtestületet a szempontokról, és határidőkről o Elvégzik az értékelő munkát o A team megvitatja a tapasztaltakat, és egységes álláspont alapján o Szóban és írásban értékelnek. o A pedagógusok a csoportnaplóba helyezik az értékelést a javaslatokkal. 12

13 Határidő: április 30. (Nevelési év értékelés része) Intézményvezető felé leadandó dokumentációk: csopotrtonként értékelés, összegzés. 3-4 Munkaközösségek Téma Tartalom Munkaközösségvezető Matematikai nevelés Matematikai tapasztalatszerzés lehetőségei. Kreativitás, matematikai játékok, gondolkodás fejlesztés Munkaközösségi tagok egy vázlata, önreflexióval ellátva. Tóthné Vízkert Jutka Ének, zene, énekes játékok, tánc (kommunikáció) Az ének-zenei nevelés megújítása, pontosítása, a régi jó hagyományok felelevenítése, és ápolása, gyermektánc, Eszközrendszer bővítése Munkaközösségi tagok egy vázlata, önreflexióval elllátva. Balázsné Nagyapáti Edit/V Segítő: Balla Zsuzsa/M Gyermekvédelem az óvodában: Gyermekvédelmi team vezető: Kardosné Kertész Zsuzsa Helyettese: Jagoschitzné Magócs Szilvia Gyermekvédelmi munka összehangolása, kapcsolattartás szakemberekkel, pszichológussal. Munkaközösségek és gyermekvédelemi munkaterve a mellékletben Határidő: tervezet leadása / június 10.. (Nevelési év értékelés része) Intézményvezető felé leadandó dokumentációk: csoportonként értékelés, összegzés. 5. Gyakornokok felkészítése Rákos Tünde Mentorok Rapka Gabriella Gyakornokok Balazsin Istvánné Barabás Zsófia Kovácsné Gangó Katalin Krisztián Annamária A továbbképzésen hallottak ismertetése: Rákos Tünde A letöltött dokumentumok ismertetése, átadása: Balazsin Zsuzsa Konzultációs megbeszélés: október - november, január, 2015, április Gyakornok vizsgára jelentkeztetése: 2015 április 6. Portfólió Felkészülés a pedagógus, és intézményi minősítésre Célja: felkészülés a pedagógusminősítő rendszerre, portfólió szakszerű megírására, reflexív pedagógiai gyakorlat kialakítása.. Feladata: gyakorlat megszerzése, gyakorlás 13

14 Tartalom Csatolandó Felelős koordinátor Módszer Egy projekt-tématerv Balazsin kidolgozása. Istvánné egy reflexió, két önreflexió Kovácsné Gangó Katalin Dokumentáció: Team ellenőrzés Írásos értékelés Összegzés szóban, írásban, az éves értékelés része Leadás a vezetőnek Négy kidolgozott vázlat megírása Pedagógusok Dokumentáció: Elhelyezés csoportnaplóba Ebből 1 vázlat a 1 önreflexió Balázsné N.E Balla Zsuzsa munkaközösségi tagoknak az adott Tóthné V.J Tordai Réka munkaközösség témájában Támogatás: Továbbképzések, továbbképzéseken hallottak átadása-heti értekezletek keretében Vázlat minta közös elkészítése Helyi konzultációk Segédanyag: Pedagógiai program Országos alapprogram Útmutató Óvodai nevelés 72- és 77. oldal Az óvodában már kidolgozott terv, és vázlat minták. Projektek, Portfólió minták, Saját szakmai anyagok, vázlatok, csoportnaplók megfigyelési lap, ellenőrzés értékelés szempontjai Összegyűjtés munkaterv szerint Konzultáció Team összegzés Szóbeli és írásbeli dokumentáció: a csoportnaplókba, éves értékelésbe 7. Szülői elégedettség mérés,, vezetői értékelés, pedagógusértékelés, intézményi önértékelés Konzultáció: 2014 október 13 Felelős: Molnárné Mohos Magdolna, Kuszkó Gabriella (Tordai Réka) Határidő: június 15. Óvodahasználók elégedettség mérése-az óvoda szakmai megfelelése Pedagógus kompetencia- szülői elvárás - pedagógusértékelés Vezető értékelése. Értékelés forrása: tanfelügyelet, intézményi ellenőrzés fejezete Felelős: Molnárné Mohos Magdolna Mókus Tagóvoda: Kuszkó Gabriella, Tordai Réka Vackor Óvoda: Téglásyné Nagy Katalin Határidő: június Zöld Óvodai projekt megvalósítása. Hagyomány és munkaterv szerint 9. Mozgás team Felelős: Rákos Tünde Munkaterv a mellékletben Az mozgás fejlesztés lehetőségei, fejlesztése, módszerei a Mókus tagóvodában Felelős: Imre Györgyi fejlesztő pedagógus 14

15 10. Csoportnaplók formai és tartalmi ellenőrzése Felelős: Vackor: Téglásyné Nagy Katalin Mókus: Tordai Réka Krisztián Annamária Határidő: Csoportlátogatás, pedagógusminősítés, értékelés. A vezetői tervezett csoportlátogatások az év folyamán egy hónapra lebontva a vezetői ütemterv alapján történnek. Folyamatosan. Minden látogatáson a közvetlen kollegának részt kell vennie, és megfigyelési lapot kitölteni. Hospitálás lehetőség adott minden kollegának. A konzultáción, elemzőmunkában, önértékelő és értékelő munkában a résztvevők aktívan jelen vannak. Bemutatók a munkaközösségek munkaterve alapján történik. (évi 4-5 alkalom), illetve a BME képzés keretében a Vackor Óvodában. Várható bemutató kollegák: Kis Tünde, Tóthné Vízkert Jutka, Sztrapek Ibus, Feith Anita, Kertész Zsuzsa, Stumm Ágnes, Balázs Edit, Balazsin Zsuzsa, Gangó Kati, Magócs Szilvi, Józsa Gabi, Résztvevők: munkaközösség tagjai, közvetlen kollega Minden csoportba tervezek látogatást, szakmai elemzőmunkát Az ellenőrzés, elemzés fő szempontjai: Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a nevelés folyamatában és a gyermeki tevékenységekben? Alkalmazza-e a gyermekközösségnek, különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő, változatos módszereket? Hogyan értékeli az alkalmazott módszerek beválását? Hogyan használja fel a megfigyelési, mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában? Hogyan, mennyire illeszkednek az általa alkalmazott módszerek a gyermekközösséghez, illetve a képességfejlesztési területekhez? A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, többi gyermekkel, együtt történő sikeres neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges megfelelő módszertani felkészültség Hogyan méri fel a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát? Milyen hatékony gyermeki megismerési technikákat alkalmaz? Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a személyiségfejlesztés a tervezésben és a pedagógiai munkájában (egyéni képességek, adottságok, fejlődési ütem, szociokulturális háttér)? Milyen módon differenciál, hogyan alkalmazza az adaptív oktatás gyakorlatát? Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel, ezen belül a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a ki-emelten tehetséges gyermekekkel, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel? A gyermekek csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, csoportirányító tevékenység 15

16 Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz a közösség belső struktúrájának feltárására? Hogyan képes olyan nevelési, ismeretszerzési, tanulási környezetet kialakítani, amelyben a gyermekek értékesnek, elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben megtanulják tisztelni, elfogadni a különböző kulturális közegből, a különböző társa-dalmi rétegekből érkezett társaikat, a különleges bánásmódot igénylő, és a hátrányos helyzetű gyermekeket is? Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában (helyzetek teremtése, eszközök, a gyermekek óvodai és óvodán kívül szervezett tevékenységeiben)? Melyek azok a probléma-megoldási és konfliktuskezelési stratégiák, amelyeket sikeresen alkalmaz? Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Milyen a pedagógiai tervező munkája: tervezési dokumentumok, tervezési módszerek, nyomon követhetőség, megvalósíthatóság, realitás? Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés és a megvalósítás? A tervezés során hogyan érvényesíti az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljait, Hogyan határoz meg pedagógiai célokat, fejlesztendő kompetenciákat? Az éves tervezés elemei megfelelnek-e a pedagógiai programban leírt intézményi céloknak? Hogyan épít tervező munkája során a gyermekek előzetes neveltségi szintjére, tudására és a gyermekcsoport jellemzőire? Az ismeretszerzés, a tanulás támogatása Mennyire tudatosan és az adott helyzetnek mennyire megfelelően választja meg és alkalmazza a nevelési és tanulásszervezési eljárásokat? Hogyan motiválja a gyermekeket? Hogyan kelti fel a gyermekek érdeklődését, és hogyan köti le, tartja fenn a gyermekek figyelmét, érdeklődését? Hogyan fejleszti a gyermekek gondolkodási, probléma-megoldási és együttműködési képességét? Milyen ismeretszerzési, tanulási teret, ismeretszerzési, tanulási környezetet hoz létre az ismeretszerzési, tanulási folyamatra? Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Milyen esetekben alkalmazza az ismeretszerzési, tanulási-tanítási folyamatban a diagnosztikus, fejlesztő és szummatív értékelési formákat? Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz? Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az értékelése? Milyen visszajelzéseket ad a gyermekeknek? Visszajelzései támogatják-e a gyermekek önértékelésének fejlődését? Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a nyelvhasználata (életkornak megfelelő szókészlet, artikuláció, beszédsebesség stb.)? Milyen a gyermekekkel a kommunikációja, együttműködése? Milyen módon működik együtt az óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő más felnőttekkel a pedagógiai folyamatban? Együttműködik-e (és ha igen, milyen módon) más intézmények pedagógusaival? Milyen pedagógiai fejlesztésekben vesz részt (intézményen belül, kívül, jó gyakorlat stb.)? Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá a reflektív szemlélet? Hogyan fogadja a visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képes-e önfejlesztésre? Mennyire tud azonosulni az intézmény pedagógiai programjának céljaival, az intézmény pedagógiai hitvallásával? Elkötelezettség és szakmai felelősség-vállalás a szakmai fejlődésért Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés igényét? Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, hogyan követi a szakmájában megjelenő változásokat? 16

17 Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképessége, felelősség-vállalása a munkájában? Munkájában mennyire pontos, megbízható? 7.2. Az óvodapedagógus pedagógiai-szakmai dokumentumellenőrzése Dokumentumelemzés Az OAP és pedagógiai program összefüggése a tervezéssel és gyakorlattal (munkaközösség-vezetők, team vezetők, vezetői ellenőrzések, konzultációk, vezető helyettesi ellenőrzése, gyermekvédelmi felelős ellenőrzése) Milyen tervezési módszereket használ a differenciált tevékenységek tervezéshez? Milyen tartalmi egységeket tartalmaz az éves tervezés? A tartalmi elemek hogyan biztosítják a nyomon követhetőséget? Hogyan épít a tervező munka során a gyermekek előzetes ismereteire? A pedagógiai program tartalmi elemei megfeleltethetők-e a tematikus tervekben, nevelési tervekben, foglalkozási tervekben és a gyermekek képességeinek fejlesztési tervében? Tartalmazza-e a pedagógiai program, a nevelési tervek, tematikus tervek, foglalkozási tervek a céloknak megfelelő tevékenységekben megvalósuló tanulási eszközöket? Az óvodai fejlesztő programban milyen tervezési elemek szerepelnek, amelyek konkrétan az adott intézményre szabottak? Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés-központúság? (A gyermekek fejlődésére vonatkozó feljegyzések stb.) Milyen elemeket tartalmaz a közösségi nevelést érintő munka éves tervezése? Azok hogyan kapcsolódnak az intézmény nevelési céljaihoz? Hogyan történik a pedagógiai program, a nevelési tervek, tematikus tervek, foglalkozási tervek egyéni fejlesztési tervek, óvodai fejlesztő program stb. korrekciója? Egyéb foglalkozások tervezése: Milyen csoporton, óvodán kívüli foglalkozásokat tart, ezekhez hogyan építi fel a tervet? (Felzárkóztatás, tehetséggondozás, megfigyelő, élménygyűjtő séta stb.) A csoporton, óvodán kívüli tevékenység és foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, célkitűzéseihez? (Intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterületekhez, intézményi innovációhoz.) A csoporton, óvodán kívüli tervezés tartalma hogyan kerül összhangba az adott gyermekcsoport életkori sajátosságaival? A csoporton, óvodán kívüli tevékenységek, foglalkozások tervezésénél hogyan érvényesül a cél ismeretanyag eszköz koherenciája? Csoportnapló: Hogyan követi a csoportnapló szerinti haladás a pedagógiai programot és az éves tervezést, vezetői utasítást? Mennyire fegyelmezett a csoportnapló adminisztrációja? (Naprakész naplóvezetés, bejegyzések, feljegyzések.) Tevékenységterv projektterv (kidolgozása, szakmaisága, PP. és korcsoportos megfeleltetés reflexióönreflexió Milyen módszert használ a tevékenység/projekt tervezéséhez? Milyen elemeket tartalmaz az tevékenység-, projekttervezet, vázlat? A tevékenység/projekt feladatainak, célkitűzéseinek teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, tanulásszervezési eljárások? A célkitűzés teljesülését hogyan segíti az tevékenység/projekt tervezett felépítése? 17

18 Megtalálható-e a tervezésben a személyiség kibontakoztatásának és a közösség fejlesztésének lehetősége? Milyen értékelési formák jelennek meg az tevékenység/ projekt tervezésében? A tartalmi elemek egymásra épülése hogyan segíti a nyomon követhetőséget? 7.3. A feladatok ellátásához a feltételek biztosítása: Alapelv intézményünkben, hogy a nevelőtestület minden tagja valamelyik szakmai munkaközösség tevékeny tagja legyen. A folyamatban való működés biztosításának érdekében - lehetőség szerint - javasolt a munkaközösség tagjainak stabilitása. A szakmai munkaközösségek és egyéb szakmai szerveződéseink (gyermekvédelmi, dajkai és pedagógiai asszisztensi munkacsoportok) között szoros tartalmi kapcsolat van, melyet az intézményi célok és feladatok indokolnak. Munkaközösségeink, és szakmai alapon szerveződő teamjeink ez évi tevékenységében meghatározó lesz a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére történő tudatos felkészülés. A munkaközösségek delegált tagjai amennyiben arra lehetőség adódik - részt vesznek a munkaközösségi feladatok ellátását segítő külső szakmai továbbképzéseken, konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken. A munkaközösség, illetve team vezetőkkel szembeni általános elvárás: Elmúlt év munkaközösség vezetők teljesítményértékelési eredményei alapján: Törekvés a munkaközösségi tagok személyes szakmai igényeinek megismerésére Személyes, aktív bekapcsolódás a szakmai áramkörbe A feladatokat megosztása a munkaközösség tagjaival. Határidők betartása. Szakmai kompetenciák figyelembevétele. A munkaközösségi tagokkal szembeni általános elvárás: Hatékony feladatvállalás a munkaközösségben A szakmai és működésbeli specialitások megjelenítése. Szakmai információ áramlás biztosítása a közvetlen munkatársak és a munkaközösség között. Bemutató tartása. Reflexió. A munkaközösségi feladatok ellátásához - az aktuális téma és feladat szerint - az alábbi eszközök és információk szükségesek: Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (SZMSZ, PP, Házirend, Munkaterv) Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára Tevékenységlátogatás (bemutató foglalkozás) előtt közvetlenül minden kolléga: Kézhez kapja az Útmutató elvárásainak megfelelő tevékenység tervet (vázlat) Bepillantást nyerhet az éves és tematikus tervbe, valamint a csoport naplójába Tevékenységlátogatás során a tanfelügyeleti ellenőrző látogatás szempontjait tartalmazó foglalkozás megfigyelési lapot hozza magával és alkalmazza minden megfigyelő. Tevékenységlátogatás után legkésőbb egy héttel, minden látogató eljuttatja - az Útmutató elvárásainak is megfelelő megfigyelési lapot. Az értékelés önreflexióval kezdődik Intézményi gyakorlat ismerete 18

19 8 Munkatársi kör formálása Értekezletek rendje - nevelés nélküli munkanapok Tartalom Időpont Felelős Tanévnyitó munkatársi értekezlet Wéber Judit Nevelés nélküli munkanap Munkafolyamatok indítása: Gyermekvédelem, Munkaközösségek Szakmai teamek Logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus Vezetők, titkárok egyeztetése, konzultációk felelősök beosztásával szeptember.30-ig Havi 1 hétfő Wéber Judit Kuszkó Gabi gyv team, team vezetők vez.h BME bemutató után módszertani elemzés, értékelés. *október, november, március, április Portfólió, pedagógusok minősítése Aktuális témák, szervezések Gyermekekről vezetett dokumentáció, fejlettség mérés, adminisztráció, gyermekvédelem Kollegák bemutatói tervezet: Matematikai tapasztalatszerzés: Sztrapek I, Kertész Zs, Tóthné V Jutka Ének-zene: Kis T, Balazsin Zs, Balla Zs Testnevelés: Magócs Sz, Józsa G, Rákos T, BME által jelzett időpont tavasz Heti értekezletek Minden hét kedd - Vackor Minden hét szerda - Mókus Szakmai egyeztetés folyamatos Ell. hi: éves értékelés Dokumentum elemzés, - bemutatók tartása Wéber Judit Kertész Zsuzsa, Jagoschitzné Magócs Sz. Winkler A. Fruzsina Imre Gy. logopédusok Vezető Tagov.vez Munkaköz.vez Rendszeres hospitálás Folyamatos Ped. Kirándulás október 03 Nevelés nélküli mn.(1) Tóthné Vizkert Judit Nevelőtestületi értekezlet.kádár Annamária: Az érzelmi intelligencia Nevelés nélküli mn.(2) 9-től - 1/2 11.-ig fejlesztése gyermekkorban Gőbel Orsolya ELTE Érzelmi nevelés és a 11-től /2 1.-ig szocializáció az óvodában január23 Nevelőtestületi értekezlet Pedagógus minősítés, kompetenciák Portfólió tapasztalatok Minősítésrendszer Nevelés nélküli mn.(3) április Wéber Judit egyeztetve más óvoda vezetőkkel Wéber Judit Balog Ili Felelős: Molnárné Mohos Magdi Kirándulás a Garam mentén Nevelés nélküli mn. (4) jún Wéber Judit Tanévzáró munkatársi értekezlet az.esti órákban Wéber Judit Minden héten konzultációs megbeszélés Vackor Óvoda: kedd Wéber Judit Egyes esetekben összevontan csak a délelőttös Mókus óvoda: szerda Balog Ilona kollegákkal változó helyszínnel Tervezett témakörök: vezetői havi tervek Technikai dolgozókkal megbeszélés,- esetenként egyénileg- konzultáció, aktualitások A munkaközösségek és teamek megbeszélései Minden 3. hétfőn vezetői/ vagy team konzultációs megbeszélés a Vackor Óvodában Csoportok megbeszélései-a csoport élete, tervezés,problémák Szerd-kedd visszacsatolás Szervezési feladatok: a technikai dolgozók aktívabb bevonása a közösségi célok érdekében, a pedagógiai munkát segítők szembeni elvárás Vackor hétfőnként Mókus hétfőnként Saját szervezésben a ped. Kötelező óráján felül a 40 órás munkahét keretében. Hétfő hétfő/kedd/ csüt óra Események, ünnepek szervezésébe az asszisztensek és technikai dolgozók bevonása / Kovács Ági Kuszkó Gabi Munkaközösség-vez. vez. Wéber J, / Kuszkó Gabi Aktuális résztvevőkkel pedagógusok Szervezők Team 19

20 8.1. Pedagógusok kötelezettségei Heti munkaidő 40 óra-melyből a gyermekcsoportban kötelezően heti 32 óra neveléssel-oktatással lekötött munkaidő. A fennmaradó heti 8 óra munkaidőből 4 óra a vezető által elrendelt-és hó végén igazolt kötött munkaidő, melyet a pedagógus a CXXXVII törvény 7 alapján tölt az intézményben: tanügy igazgatási, mérési, adminisztrációs kötelezettségeit, felkészüléseket, a felelősségi, és megbízatásainak feladatait, tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéb pedagógiai tevékenységgel összefüggő feladatokat, valamint hiányzás esetén, helyettesítést-mely beszámít a 40 órás munkaidőbe. Állandó kötelezettség: heti 1 közös értekezlet (kedd-vackor, szerda-mókus) Vezetői ütemtervben szereplő látogatásoknál a közvetlen munkatársnak kötelező, a többieknek hospitálás szinten ajánlott a részvétel. Munkaközösségi foglalkozásokon a tagoknak kötelező a részvétel. A pedagógusok a vezetővel történő egyeztetés alapján végzik az óvoda területén, illetve meghatározott esetekben azon kívül a feladataikat. A 7 éves képzési ciklusát mindenki figyelemmel kíséri, és a vezető felé jelzi igényét, kötelezettségét. A felelősök önállóan, és teljes felelősséggel végzik feladataikat-tervezés, szervezés, minőségi lebonyolítást. Hospitálási kötelezettség: évi minimum 4-5 alkalom. lehetőség szerint más intézményben is, más csoportokban kell elvégezni. Erről a csoportnaplóban nyilvántartást kell vezetni - személyre szólóan. TÁBLÁZAT Kiemelt helyen szerepel a pedagógusok csoportjuk felé tartozó felelőssége, adatszolgáltatás pontossága, gyermekvédelmi munkája, szülőkkel való kapcsolattartás minősége, a gyermek hiányzása esetén jelzéstelefon, szülő felelősségére figyelemfelhívás. Kiemelt a mulasztási naplók vezetésének, adatszolgáltatás pontossága és a csoport ismerete egyénenként, gyermekvédelem. A pedagógiai asszisztensek, és technikai dolgozók aktívabb bevonása a közösségi feladatokba, szervezésekbe érezzük közösségként magunkénak az óvodánkat. Szervezői felelősség! 8.2. Továbbképzések rendje Továbbképzésre kötelezettek felmérése-beiskolázás nevelési évre 2014 márciusban tervezet képzési terv részben módosításra került. Indoka: a képzések indulásának kiszámíthatatlansága és athok jellege, a képzési kötelezettségek felülvizsgálata, valamint új szempontok és új dolgozók belépése miatt módosul. Ld melléklet. Kerületi képzések: Dajkai munkaközösség, -dajkák, asszisztensek képzései Szakmai továbbképzéseken részvétel A továbbképzési terv ütemezésében-120 óra megszerzése. Vezetői szakvizsga, egyéb szakvizsga megszerzésére irányuló képzés támogatása. 20

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc,

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, 2015.11.20-21. A megújuló köznevelés elemei Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés Intézményi önértékelés A megújuló köznevelés elemei

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28.

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28. Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok 2015. augusztus 28. Pedagógusminősítés 2015. 2015. április 10. 2015. június 26. Vetési Márta Vona Krisztina Szabóné

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BRASSÓ UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1182 Budapest Brassó u. 1. OM azonosító: 035120 KLIK azonosító: 203003 Telefon: 291-83-23 Fax: 290-75-77 e-mail: iskola@brassoiskola.hu http:// www.brassoiskola.hu GYAKORNOKI

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Intézményi Önértékelési. Szabályzat

Intézményi Önértékelési. Szabályzat Itsz: Intézményi Önértékelési Szabályzat Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola utca20. Készítette: Matisz Zsolt igazgató TARTALOM 1. Az önértékelés alapja...3 2. Önértékelési

Részletesebben

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása Hambalkó Szilvia Csodavár Óvoda GYAKORNOKI RENDSZER MEGJELENÉSE 2011/Köznevelési törvény (64

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA

BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA BETEKINTÉS AZ INTÉZMÉNYEKBE AZ ÓVODA A FOGALMAK, AMELYEKET MEGJEGYZÜNK Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés ÖSSZEHASONLÍTÁS 1. CÉLJA SZERINT Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Informatikatanári portfólió Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Bevezető kérdések Kérdés: Néhány gondolat magáról Vizsga/eljárás Miért beszélünk róla? Miért én beszélek róla? A pedagógusminősítés elemei 50

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

A pedagógus minősítési rendszer

A pedagógus minősítési rendszer TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. A pedagógusminősítés rendszere

TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA. A pedagógusminősítés rendszere TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusminősítés rendszere Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. A törvény kerettörvény, a részletszabályokról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Összeállította: Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI Országjáró Rendezvénysorozat augusztus

Összeállította: Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI Országjáró Rendezvénysorozat augusztus Összeállította: Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő banne.aniko@reformatus.hu RPI Országjáró Rendezvénysorozat - 2014. augusztus 28-29. A felhasznált joganyagok: 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA. Készítette: Vetési Márta. SZOLNOK 2015. augusztus 28.

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA. Készítette: Vetési Márta. SZOLNOK 2015. augusztus 28. SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA Készítette: Vetési Márta SZOLNOK 2015. augusztus 28. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

2014.október 22. Budapest

2014.október 22. Budapest 2014.október 22. Budapest A pedagógusminősítés jogszabályi háttere, és eljárásrendje 2011.évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről A 20./2012. EMMI-rendelet 326./2013. Korm.rend. Útmutató a pedagógusok minősítési

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/ SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014.június.06. Ne félj a változástól, az állandóságtól félj! (Lao

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola ÓVODAI GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját képezi a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről és módosításai, a 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BRASSAI SÁMUEL GIMNÁZIUMA ÉS MŰSZAKI SZAKGIMNÁZIUMA 4029 DEBRECEN, VÍZTORONY UTCA 3. 1 1. Jogszabályi háttér Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa u. 1/1. Telefon / Fax: 53 / 374 016 Email: mosolygoalma4@freemail.hu www.mosolygoalmaovoda.hu HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben