Kedves Olvasó! Nevelés. Plakátmelléklet. Tartalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Olvasó! Nevelés. Plakátmelléklet. Tartalom"

Átírás

1 ÚJ KATEDRA Plakátmelléklet A Commitment Zrt. az egyik alapítója a Minden Gyermek Lakjon Jól! Alapítványnak, mely a leghátrányosabb helyzetű gyerekek egészséges táplálkozását segíti. Szeretnénk, ha a kezdeményezést minél többen megismernék és csatlakoznának hozzá. Ennek érdekében kérjük, hogy a lapunkhoz mellékelt plakátot szíveskedjenek kihelyezni intézményükben. Köszönjük. Tartalom Bölcsek Tanácsa: Nem maradhat normasértés válasz nélkül...2 Nevelés a jövő iskolájában?...5 Dr. Vajda Zsuzsanna: Fegyelemhiány az iskolában...9 Erőszaktanulmányok az iskolai agresszió jelensége Magyarországon a hazai kutatások tükrében...15 Dr. Somhegyi Annamária: Egészség az iskolában A sikeres oktatás-nevelés kulcsa...20 Egy konkrét gyakorlat az egész napos iskolára Beszélgetés Lányi Mariettával, a Gyermekek Háza pedagógiai vezetőjével...31 Kulcsár Gábor: Alkotás, tanulás, munka...38 Fáyné dr. Dombi Alice: Adalékok a tanítói professzió XIX. századi történetéhez...43 Kurucz Zoltán: Ifjúsági szervezetek a Horthy korszaktól a rendszerváltozásig...49 Székely András: Cserkészet ma pedagógusszemmel...53 Az iskolák tannyelve az identitást is kijelöli Beszélgetés Csete Örssel, az Apáczai Közalapítvány igazgatójával...56 Vasárnapi iskola szórványmagyaroknak...58 Böjte Csaba: A kalitkába magot szórni...62 Lipták Ildikó: A színházi nevelés és a drámapedagógia lehetőségei, jelentősége, helye az iskolai nevelésben...64 Dr. Szabó Tamás: Testi nevelés az iskolában: riasztó diagnózis...70 Szabályok ismerete, fair play, csapatmunka Iskolai sport a budapesti Amerikai Nemzetközi Iskolában...72 Vatai Sándor: A sajátos nevelési igényű tanulók helyzete a magyar közoktatásban...75 Kedves Olvasó! Nevelés Az Új Katedra harmadik tematikus különszáma az iskolai nevelés szerepét, bővülésének lehetőségeit járja körül. A nevelés, az értékközvetítés hosszú ideje központi eleme a magyar közoktatás kívánatos és lehetséges jövőjéről szóló szakmai diskurzusnak. Hangsúlyosabb jelenlétét alig-alig vitatja valaki, ám tartalmát illetően már eltérnek a vélemények, ideológiai és szakmai megközelítések csapnak össze, melyek gyakran kioltják egymást. Részben ennek tudható be az oktatás és a nevelés egyensúlyának az elmúlt két évtizedben tapasztalt megbillenése. A másik ok a finanszírozásban keresendő: a folyamatos pénzszűke miatt a fenntartók ezeket a tevékenységeket szüntették meg először. De van felelősségük a szülőknek is, akik a teljesítmény, a felvételi pontok bűvöletében a közösségi élet, a sport, a művészetek vagy az egészségnevelés helyett a fakultációk, a különórák számának növelését tartották fontosabbnak, s ezeket rendelték az iskoláktól. A nevelés háttérbe szorulásának ma már láthatóak egyértelmű következményei. Romlanak a tanulói teljesítmények, egyre több erőszakba torkolló diák-diák, diák-tanár, szülő-tanár konfliktusról kapunk hírt. A fiatalok határozott értékrend nélkül lépnek ki az iskolából, ennek minden társadalmi és gazdasági következményével. Összeállításunkban arra volt mód, hogy néhány kiragadott nevelési területre koncentráljunk kezdve az egészségneveléstől az iskolai sporton át a művészetekig vagy a munkára nevelésig. Igyekeztünk néhány létező jó gyakorlatot, iskolaszervezési megoldást és programot is bemutatni, közöttük mások mellett az egész napos iskola által kínált lehetőségeket, a határon túli közösségekkel kiépített kapcsolat nevelési értékét vagy a cserkészet mai helyzetét. Sajnos megkerülhetetlenül fontos eleme e témakörnek az iskolai fegyelem és az iskolai erőszak kérdése is, amit kutatások tükrében is elemeztünk. Változások előtt áll a magyar közoktatás, ez aligha kérdéses, s ennek oka nem csupán a küszöbön álló kormányváltás. A társadalmi és gazdasági szereplők olyan készségek, ismeretek elsajátíttatását, olyan értékek, tulajdonságok kialakítását várják el az iskoláktól, amelyet azok jelenlegi formájukban, pusztán a tudásátadásra, az oktatásra csupaszítva nem tudnak teljesíteni. Változást eredményez az is, ha az állam, az oktatásirányítás nem reflektál ezekre a kihívásokra, s az is, ha megteremti az új, közösségi alapokon működő iskolát. Előbbi esetben a helyzet további drasztikus romlásával, bizalmatlansággal, elégedetlenséggel és pénztelenséggel kell számolni, utóbbi esetben azonban az iskola visszanyerheti megbecsült helyét, presztízsét. Mindehhez az állami szerepvállalás erősítése (mind szakmai, mind finanszírozási téren) elengedhetetlen, de nem elégséges feltétel. Szükség van a pedagógusok és a szülők egyértelmű támogatására, együttműködésére is e cél megvalósulása érdekében. Ők, mi vagyunk a kulcsszereplők. 1

2 Nevelés ÚJ KATEDRA Bölcsek a nevelésrôl Nem maradhat normasértés válasz nélkül A köztársasági elnök által felkért Bölcsek Tanácsa a nevelés és az oktatás újjáépítésére megfogalmazott javaslatai megfontolandók minden politikai erô és szakmai szervezet részére. A nevelés területét érintô néhány elképzelést adunk itt közre, a szemelvények a Szárny és Teher kötetbôl származnak. Az iskola értékformáló közössége Kiemelten fontos a közösségek és a kulturálisan meghatározó pedagógusok értékőrző, értékközvetítő, értékteremtő szerepe. Az iskolai értékrend kialakítása, tudatosítása és megőrzése, a jellemformálás, az erkölcsi és közösségi nevelés csak kellően erős és jól működő iskolai közösségekben képzelhető el. Az értékőrzésben, értékközvetítésben, értékteremtésben csak mintaadó, kulturálisan meghatározó szerepű pedagógus vehet részt sikeresen. Úgy is fogalmazhatunk, hogy minden jó pedagógus a nevelés minden pillanatában egyben erkölcstanár is. A pedagógusok felkészültségének növelése, társadalmi megbecsülésének és tekintélyének helyreállítása, értelmiségi szerepkörének biztosítása nélkül az iskolai értékrend számottevő javulása nem várható. Egy felelős oktatáspolitikának ez ma az egyik legfontosabb feladata. Szükség van a tanulók, a pedagógusok, a szülők jogainak és kötelességeinek újraszabályozására. Az értékrendből fakadó viselkedési normákat célszerű a lehető legegyszerűbben, legrövidebben, legérthetőbben és az életkornak megfelelő differenciáltsággal megfogalmazott iskolai vállalásrendszerben (Iskolai etikai kódexben) rögzíteni. Hasznos, ha az Iskolai etikai kódex megértése, értelmezése és elfogadása minden oktatási fokon az iskola közösségi életének fontos avatási eseménye. A pedagógusok számára fontos egy Pedagógiai etikai kódex elfogadása. Ez nemcsak előírja a normákat, hanem ezek meghirdetésével védi is a pedagógusokat, hiszen nyilvánvalóvá teszi, hogy mi az, ami elvárható tőlük. Nem maradhat normasértés válasz nélkül. Az iskolai normasértések kezelésére kikerülhetetlen a normasértés fokától függő átfogó, nyilvános, stabil és kiszámítható közvetítő, konfliktust megelőző (mediáló), konfliktusmegoldó, a sértettet kártalanító (resztorációs), elkülönítő és elrettentő-büntető kezelési rend kidolgozása. Ebben az iskola a normasértés szintjétől és jellegétől függően külső segítséget (így pszichológiai, orvosi, család- és gyermekvédelmi, valamint törvénybe ütköző, kivételesen súlyos esetben értelemszerűen speciálisan képzett igazságszolgáltatási segítséget) is igénybe vehet. A dominanciaviszonyokat átrendező, a változatos élethelyzeteket felhasználó konfliktuskezelő lépéseknek és programoknak elengedhetetlen feltétele a képzési és forrásbeli háttér. A pedagógusi, a tanulói és a szülői közösségek megerősítésére emberi és anyagi erőforrások szükségesek. Választható lehetőségként fontos az egész napos iskola, ahol a szakórák mellett szakkörök és önképző körök, művészeti és színjátszó körök, kórusok, illetve a projektmunka és a csapatmunka alkalmai segítenék a közösségteremtést. A közösségteremtő alkalmak sorában igen indokolt mind a pedagógusközösségnek a családot is bevonó közös kirándulásainak, rendezvényeinek, mind pedig a tanulók és pedagógusok nyári iskoláinak, táborainak, túráinak a támogatása. Kívánatos, hogy a mintaadó, értékképző szerep a pedagógusok, az iskolai értékrend sikeres kialakítása és megőrzése pedig a vezetői munka értékelésének fontos szempontja legyen. Igen indokolt egy mediációs szolgálat létrehozása az iskolai tanuló-tanuló, tanuló-pedagógus és szülő-pedagógus konfl iktusok terjedésének megelőzésére. E folyamatban a roma és nem roma mediátor párosoknak kiemelten fontos szerepük van, így párban történő felkészítésükre külön program indítása célszerű. Ajánlatos, hogy a pedagógusképzés gyakorlati részében a normasértések kezelésére, a konfl iktusok közvetítésének és megoldásának kreatív megtalálására, a sértettet kártalanító technikák elsajátíttatására különös figyelmet fordítsanak. Fontos biztosítani a pályakezdő pedagógusok számára a rendszeres tanácsadást és szupervíziót a munka közben adódó értékrendbeli és normasértési kérdések megítélésében és kezelésében. Egy központi konfliktusalap létrehozása indokolt, 2

3 ÚJ KATEDRA amelyből kirívó konfliktushelyzet után egyszerűen igényelhető, azonnali intézkedésként szervezett lehetőség biztosítható az érintett pedagógus(ok) regenerálódására, feltöltődésére és speciális képzésére. A konfliktuskezelésben tartósan, sokoldalú segítség után is kirívóan alulteljesítő pedagógusoknak célszerű más pályaívet tanácsolni. Az oktatás finanszírozási és irányítási rendszerének átalakítása során fontos, hogy az iskolai környezet szabálykerülésre ösztönző elemei megváltozzanak. A szülői kapcsolatok erősítése mellett néhány erre vállalkozó iskolában, kísérleti jelleggel érdemes megfontolni a Nagyszülői Tanács létrehozását. ( ) Fordulat a pedagógiai szemléletben: értékek a hátrányok, sikerek a kudarcok helyett Értékek és sikerek a hátrányok és kudarcok helyett. Az oktatási rendszer egészében az értékekre, a sikerre koncentráló mechanizmusokkal kell felváltani a hátrányokra súlyozó, az átlagos teljesítményt számon kérő, annak elérésében a kudarcokat listázó, majd az elvárások alól nagylelkűen felmentést adó pedagógiai gyakorlatot. Kívánatos, hogy a sikercentrikus pedagógusok személyes példájának terjesztésére speciális program induljon. Ajánljuk, hogy a sikercentrikus, fejlesztő (és nem Nevelés megszégyenítő) megközelítések jelenjenek meg az iskola pedagógusainak értékelésében. A hátrányok kompenzálására indított programokat az értékek kibontását segítő, változatosan gazdagító mechanizmusokká kell átformálni mind tartalmuk, mind mechanizmusaik, mind kommunikációjuk szintjén. Az iskolaváltások (második és sokadik esélyt adó formák, szakképzés stb.) esetén fontos az értékalapú, pozitív szelekció mechanizmusainak kidolgozása. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a fenti javaslatok minőségcentrikusak, azaz nem jelenthetnek jogosítványt a teljesítményt nem becsülő, a könnyebb ellenállás irányába mutató magatartás érvényesülésének. Számottevő többletforrások szükségesek az egyénre szabott nevelési-oktatási formák és a differenciált csoportmunka sikeres példáinak terjesztésére. A tehetségek felismerése és gondozása mind a pedagógusok, mind pedig az iskola értékelésének és finanszírozásának fontos eleme. Számottevő források szükségesek a szakkörök és önképző körök újraélesztésére, valamint a művészeti körök, színjátszó körök, kórusok, illetve a projektmunka és a csapatmunka elterjesztésére, ahogyan azt az előző pontban is leírtuk. Fontos, hogy szélesebb körben nyíljon lehetőség a Az értékformáló közösségekbe az osztályközösségek és a pedagógusi közösségek mellett hangsúlyosan beleértjük a kollégiumi, sport-, szakköri, művészeti, önképző köri, szülői és minden másfajta, iskolához tartozó közösségeket is. Példaként hadd álljon itt egy kívánatos iskolai értékrend néhány fontos eleme: az örök értékek (szép, jó, igaz) felismerése, tisztelete és képviselete; az élet, a béke, a család, a gyermek tisztelete, a környezet harmóniája iránti fogékonyság, rendszeretet; a minőségigény, a pontos, megbízható munka öröme, a kiváló teljesítmény kitüntetett értékként való elfogadása; az új iránti fogékonyság, önérzet, a szabadság, a kreativitás és originalitás igénye és tisztelete; felelősségérzet, a hosszú távú, távlatos gondolkodás igénye, a fenntarthatóság szerinti életvitel; becsületesség, megbízhatóság, nyíltság, igazmondás; emberszeretet, kölcsönös megbecsülés, hagyomány- és tekintélytisztelet, az egyéni különbségek iránti nyitottság és tolerancia, a gyengébbek támogatása, szolidaritás, a korlátaink bölcs elfogadásán alapuló alázat; érzelmi érettség, belső harmónia, egyéni és nemzeti önbecsülés, empátia, jóság, szeretetre való képesség és szeretetre méltó életfelfogás, az igaz barátságra, a szerelemre való képesség; közösségépítés: együttműködési és segítőkészség, szolidaritás, kompromisszumkészség; önmérséklet, áldozatképesség; értékelvűség és integritás: az értékrend betartásának és betartatásának igénye, igazságosság; tisztesség, bölcsesség. 3

4 Nevelés gyorsítás különböző formáira is (például előre hozott tantárgyi vizsgák stb.) a gyorsabban fejlődők körében. Integráció a szegregációellenes harc helyett. Az integráció cél, és nem eszköz. Az integráció egybehangolt nevelési-oktatási rendszerének a következők a legfontosabb elemei: széles körben megadja a hátrányos helyzetű gyermekek korai nevelésének esélyét; felismeri és megérti az egyéni szociokulturális különbségeket (ezen belül a roma hagyományrendszer sajátosságait), ennek megfelelő egyéni és csoportos képzést biztosít; felhasználja a manualitás, a szakképzés, a művészeti képzés, a mozgáskultúra és a testnevelés integráló hatását; a változatos alapú értékeket és nem a hátrányokat állítja középpontba; siker- és dicséretorientált a kudarcorientáltság helyett; a hátrány felismerésének pillanatától bevezetett egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokkal csökkenti a lemorzsolódást; személyes hitelességű meggyőzéssel terjeszti a jó integrációs gyakorlatokat; a lemaradó iskolák kiemelt támogatásával és fejlesztésével integrálja az iskolarendszert; az iskolaszerkezetben és a felnőttképzésben gazdag, a sokadik esélyt is minőségi szinten megadó átlépési lehetőségeket biztosít; külön ösztöndíjakkal, az elhelyezkedést, a lakáshoz jutást és a megbecsülést segítő eszközökkel növeli a roma pedagógusok és a pedagógusmunkát segítő szakemberek számát; harmonizálja a szociálpolitikai és egyéb jogi és intézményes hátteret. ( ) Olvasás, nemzettudat, nyelvtanulás Csak a hagyományainkat megismerve érthetjük meg a körülöttünk lévő világot. Az olvasási, a beszéd-, a gondolkodási, a szövegértési és az idegen nyelvi készségek és rutinok fejlesztése az adott tantárgyakon messze túlnyúló össztantárgyi feladat. A nemzettudat fejlesztése segíti az értékek őrzését és más népek értékeinek elfogadását. Az olvasás és szövegértés javítása össztantárgyi feladat. Fontos azoknak az olvasást megszerettető közös családi, iskolai könyvtári programoknak a támogatása és terjesztése, amelyekben a könyvtár mint a tudás és a közösségi öröm forrása jelenik meg. Az olvasáskészség ÚJ KATEDRA javításának össztantárgyi jellegét többek között a jó iskolai könyvtáros-tanár és a jól felszerelt iskolai könyvtár garantálja. Kisgyermekkorban igen fontosak azoknak a népdalok nak, népi játékoknak a megismerése, amelyek segítik a hagyományok továbbélését. A sikertechnológiára való koncentrálással összefüggésben és a nemzettudat erősítésére kiemelt fontosságú azoknak az értékeknek, személyeknek és közös történeteknek a bemutatása, amelyekre magyarként, európaiként büszkék lehetünk. A bemutatás során mind a magyar irodalom és a történelem oktatását, mind pedig az infokommunikáció és a média változatos lehetőségeit célszerű felhasználni. Program ajánlott az idegen nyelvet magas szinten beszélő nyelvtanárok érdekeltségének fokozásához, azért, hogy az oktatásban helyezkedjenek el. E programnak a célnyelvet beszélő országokba való eljutást segítő elemei különösen fontosak. A nyelvtanárok képzésének oktatás-módszertani részében, a nyelvoktatásban és a nyelvtudás számonkérésében a nyelvtani szabályok ismeretének dominanciája helyett a célnyelv gyakorlására és a beszélt nyelv használatára kell helyezni a hangsúlyt. Elkerülhetetlenül fontos a médiában a helyes magyar beszéd. Az általános szinkronizálás helyett a tévécsatornákon a feliratozott filmek vetítése sokkal gyakrabban indokolt. Az olvasási készségek kialakulásának elősegítésére a gyermekáldást váró és kisgyermekes szülőknek fokozottan ajánlott a gyermekkel történő beszélgetés, a rigmusok, a versek közös mondogatása, a közös éneklés és a mesemondás fortélyainak és örömének megismerésére és átélésére irányuló programok szervezése. Fontos a magyarságot és (közép-)európaiságot tudatosító közös történeteink jól fokuszált listájának közös egyetértéssel kimunkált elfogadása és későbbi, időszakos felülvizsgálata. Feltétlenül indokolt e történetek általánosan elvárt megismertetése, közös kincsünkké tétele. Ajánljuk a gyermekkori nyelvtanulás máshol bevált, pedagógiailag helyes, speciális formáinak és metodikai eljárásainak általános megismertetését. Fontos az iskolaváltáskor a nyelvi oktatás folyamatosságát biztosító mechanizmusok, így például a koncentrált, epochális, szintre hozó nyelvi képzések biztosítása. Ki kell dolgozni a diszlexiások és más okokból felmentettek nyelvi képzésének módját és formáit, valamint az e területeken és a nyelvoktatás más, speciális területein a jó gyakorlatokat elterjesztő szervezeti formákat és mechanizmusokat. 4

5 ÚJ KATEDRA Nevelés a jövô iskolájában? Nevelés Az OECD-tagországok oktatási minisztereinek 1996-os párizsi ülésén született döntés arról, hogy a szervezet tudományos megalapozottsággal próbál választ adni arra a kérdésre, hogy milyen lesz a jövô iskolája. Az azóta eltelt idôszakban számos program és fejlesztés kapcsolódott ehhez a kezdeményezéshez, s ha viszonylag szûk körben is, Magyarországon is zajlott diskurzus e kérdés mentén. A kutatás egyik eredményeként a jövô iskoláját illetôen hat forgatókönyvet vázoltak fel az OECD szakemberei, amelyek között negatív és pozitív jövôképeket is találhatunk. Az alábbiakban a nevelés hangsúlyosabb lehetôségét vizsgáljuk a holnap iskoláinak lehetséges változataiban. Számos kutatás, vizsgálat eredménye igazolja az oktatási eredményesség és a támogató környezet (család, szomszédok, kisközösségek) megléte közötti összefüggést. Ugyanakkor az is látható, hogy ezekben a kisebb közösségekben az elmúlt évtizedekben meglazultak a kapcsolatok. Hasonlóan szegényesebb a kapcsolat az iskola és a gazdaság, illetve a társadalom között. Háttérbe szorultak a közösségi intézmények is (könyvtár, mozi, színház, művelődési ház stb.), csökken a különböző szervezetekben szerepet vállalók, ott tevékenykedők száma és aktivitása is. Az elszigetelődést erősíti a mobilitás bővülése is, bár elvben ez akár kedvező hatású is lehetne. A korábban e közösségekben és kapcsolatrendszerekben megvalósuló szocializációs feladatok ellátását ma a szülők egyértelműen az iskolától várják el. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a fogyasztói társadalom is újabb kihívásokat támaszt: háttérbe szorultak klasszikus közösségi, kulturális, morális értékek, amely folyamat szintén az individualizációt erősíti. Mindez pedig nem csupán egyéni vagy közösségi probléma, nemcsak az a gond, hogy a fogyasztási láz kiteljesedése ellenére az elégedettség- és a boldogságér- zet nemhogy nem emelkedett, de csökkent, hanem gazdasági is. A fenti folyamatokat erősíti az eltérő jövedelmi viszonyokból fakadó társadalmi különbségek növekedése is. Ez a különbség korábban is jelentős mértékű volt, de korábban ha kismértékben is, de folyamatosan csökkent. Ráadásul e folyamat vesztesei egyértelműen a gyerekek és a fiatalok, akik nehezebb körülmények között élnek, az iskolából kilépve a korábbinál súlyosabb elhelyezkedési, egzisztenciateremtési nehézségekkel találják magukat szemben. A szocializációval összefüggő elvárások növekedésére az oktatási rendszerek nem egyformán képesek reagálni. A válaszok tartalma pedig legalább annyira függ attól, hogy mennyire letisztult jövőképpel rendelkezik egy-egy ország (s benne a társadalmi elit) arról, mit is vár oktatásától, mint attól, mennyi forrást tud mozgósítani az új feladatok ellátására. Ennek megfelelően alakulnak a stratégiák : van, ahol az iskola közösségi szerepét igyekeznek erősíteni, például az egész napos iskolák támogatásával, másutt a rendszer működése hallgatólagosan az egyén útkeresését támogatja (ami óhatatlanul növeli az esélykülönbségeket), megint másutt ugyan történnek változtatási kísérletek, a folyamatot ennek ellenére a sodródás jellemzi. Magyarország leginkább az utóbbi csoportba sorolható. Még a legalább verbálisan létező reformok sem állnak össze rendszerré, hiányzik a döntés: milyen legyen a jövő iskolája Magyarországon? A választások után alakuló új kormány elképzelései ugyanakkor markánsabbnak tűnnek, mint a távozó kabineté. Az állam megrendelői szerepének, szakmai irányítási kompetenciáinak, finanszírozási tehervállalásának erősítése olyan elemek, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy lehetőség nyílik az iskola közösségi, nevelési, értékközvetítési funkcióinak megerősítésére. A keretek mindehhez adottak, ha nem is olyan mértékben, mint ahogyan azt sokan feltételezik. Mert bár igaz, hogy az unión belül az oktatás ügyeinek alakítása az egyes tagországok hatáskörébe tartozik, az EU az úgynevezett puha közigazgatás eszközeivel igen erőteljes hatást képes gyakorolni az oktatáspolitikákra, s itt elegendő, ha csupán a nemzetközi összehasonlító mérések hatására vagy a bolognai folyamatra utalunk. Az OECD szakemberei az Iskoláztatás a holnap számára program keretén belül hat lehetséges forgatókönyvet, lehetséges 5

6 Nevelés jövőképet vázoltak fel. Közülük kettő az oktatási rendszer jelentős megerősödését vetíti előre, kettő a jelenlegi helyzet valamilyen formában történő továbbfejlődését prognosztizálja, míg kettő az iskolák oktatásban való szerepének, részvételének gyengülésével számol. 1. Az iskola mint közösségi központ Ebben a szcenárióban az intézmények iránti bizalom erős, ennek megfelelően alakul támogatásuk is. A tanulás mellett megerősödnek a közösségi funkciók, az intézmény szorosan együttműködik környezetével. Nagy hangsúly helyeződik az esélyteremtésre, a leszakadó térségek külön támogatásokat kapnak a felzárkózás érdekében. Jellemző az önállóság, az alkotó légkör, melyet mind a politika, mind a helyi közösség támogat és elismer. Kiemelt szerepet kap a tanulók, tanárok szülők együttműködése. A társadalmi, gazdasági környezettel való szoros kapcsolat eredményeként a tanárokon kívül más szereplők is bekapcsolódnak az oktatási, nevelési célok megvalósításába, ami növeli a megszerzett ismeretek relevanciáját és munkaerő-piaci elfogadottságát. A tanárok elismertek, mind tudásuk, mind jövedelmük magas, a foglalkoztatási formák ugyanakkor nem merevek, a rendszer nem zárt, abba külső szereplők is beléphetnek. 2. Az iskola mint a tudásközvetítés központja Ezt az iskolát is bizalom veszi körül. Mind társadalmi, mind finanszírozási háttere szilárd, támogató. Forrásigénye jelentős, 6 amit a minőség biztosítására fordítanak leginkább innovációk és a jól képzett szakemberek finanszírozása formájában. A közösségi iskolától abban különbözik, hogy elsősorban a tudásátadásra koncentrál, a szociális funkciók kevésbé kerülnek fókuszba. Mivel magas szintű a bizalom, egyetértés van a célok tekintetében, és nagy az intézmények felé megnyilvánuló elégedettség, az iskolák szakmai munka terén teljes szabadságot élveznek. A tantervi követelmények magasak, nagyfokú a specializáció lehetősége, az iskolák programjai akár markánsan is eltérhetnek egymástól, a megszerzett tudás azonban mindenütt elismert. Nagy hangsúlyt kap ugyanakkor az esélyteremtés, az esélyek kiegyenlítése, a hátrányos helyzetűek, a lemaradók (állami) támogatása. Az oktatók magasan képzettek, jövedelmük stabil egzisztenciát biztosít, a pálya azonban e forgatókönyv esetében sem zárt, nagy a mobilitás, jellemző az innovációkban, K+F tevékenységben való aktív részvétel. 3. A változásoknak ellenálló iskolarendszer Ez a forgatókönyv egy olyan helyzetet ír le, amikor a változtatásra ösztönző erők nem érik el azt a kritikus tömeget, amely valódi elmozdulást hozna. A támogatások csökkennek, de az intézményrendszer még működőképes marad. Az iskola igyekszik megfelelni a helyi közösségek igényeinek, de ellenáll a nagyobb, rendszerszintű változtatási szándékoknak, az egységes elvárásoknak. Ennek ÚJ KATEDRA következményeként az eredményesség, a hatékonyság erősen szór, a kiadott bizonyítványok értéke nehezen összevethető, ezért veszítenek is értékükből. Az iskolarendszer a fenti okok miatt nem képes kezelni az esélykülönbségeket sem. Az oktatók tudása megfelelő, az állam komoly figyelmet próbál fordítani megtartásukra és tudásuk korszerűbbé, aktuálisabbá tételére. Ennek ellenére a pálya presztízse folyamatosan csökken. 4. Az oktatás piacosodásának modellje A közbizalom hiánya és az elégedetlenség jellemzi ennek a forgatókönyvnek az iskoláit. Mivel a rendszer ellenáll a változtatásoknak, a hatékonyság növelése érdekében az oktatás részben az állam, részben gazdasági szereplők támogatásával, részben az iskolahasználók döntése alapján átalakul, piacosodik. A kínálat gazdag, jelentős a verseny, a hozzáférés ugyanakkor korlátozott, az oktatás minőségét tekintve szétesett. Növekednek az esélykülönbségek, nő a leszakadás, a kirekesztettség kockázata. Gyengül a tantervi szabályozás és az ellenőrzés garanciális hatása, csökken az oktatásirányítás hatékonysága. A tanárok szerepe felértékelődik, de ennek az elvárásnak csak esetlegesen tudnak megfelelni, bár a helyzetre reagálva széles továbbképzési piac van jelen. Megnő a nemzetközi folyamatok, példák hatása az oktatásra. Sok az oktatási kísérlet, ugyanakkor az újonnan létrejövő programok egy része tiszavirág-életű.

7 ÚJ KATEDRA 5. Network-társadalom, network-iskola E szcenárióban már nem a pedagógus és az iskola a tudás átadásának legfőbb letéteményese. Az iskola képtelen igazodni a változásokhoz, s az oktatási rendszerrel szemben megfogalmazódó erős kritikák, elégedetlenség következményeként sokan korán elhagyják a szervezett tanulás ezen színterét, és más tanulási lehetőséget keresnek (pl. internet, távoktatás). Mindez azzal a következménnyel is jár, hogy kirekesztődnek azok, akik számára ezek a tanulási lehetőségek nem elérhetőek. A tantervi struktúra kiürül, új kompetenciák kerülhetnek előtérbe, de nincs szervezőerő, amely ezeket összefogná. Ebben a helyzetben felértékelődik az információ, a pályaválasztás, a releváns tudáshoz való hozzáférés. Aki ezektől el van zárva, az nagy valószínűséggel leszakad, mert az iskola képtelen betölteni esélykiegyenlítő szerepét. A tanulás egyénivé válik, tartalma, színvonala nagymértékben függ a szülőktől, illetve azoktól a szakemberektől, akik a gyermek oktatásában részt vesznek. Erősödik a globalizációs hatás, illetve aktivizálódhatnak a munkaerő-piaci szereplők, akiknek érdekükben áll a megszerzendő tudásra való befolyás kialakítása. Az iskolák egy része ugyan megmarad, de elveszítik jelentőségüket, mint ahogyan az ott alkalmazott tanárok is. 6. Tanárhiány, krízishelyzet A hat forgatókönyv közül ez a legnegatívabb tartalmú. Az idősödő tanártársadalomból egyre többen mennek nyugdíjba, s nincsenek, akik a helyükre lépnének. Ennek oka egyrészt a közösség iskolával való nagyfokú elégedetlensége, az alacsony finanszírozás, az elégtelen bérek. Kritikus helyzet alakul ki, mivel ahhoz, hogy új tanárokat lehessen a pályára vonzani, jelentősen kellene csökkenteni a követelményeket, ami viszont a minőség további romlásához, s ezáltal az iskola, az oktatás és a tanárok presztízsének további csökkenéséhez vezet. A tanárhiányra adható többi lehetséges válasz (magasabb osztálylétszámok, kevesebb tanítási idő stb.) is a minőség ellen hat. A tantervi szabályozás relevanciáját veszíti, felértékelődik ugyanakkor a vizsgarendszer, hogy a megszerzett tudás mérhető és összehasonlítható legyen. Az egyenlőtlenségek, részben az eltérő szociális, gazdasági, kulturális lehetőségek miatt, részben az oktatás kiegyensúlyozó szerepének hiánya miatt jelentősen nőnek. Azok a közösségek, amelyek erre képesek, megszervezhetik saját iskoláikat, s azokat erőteljesen megvédik a többi csoporttól. Megfelelő gazdasági erejük révén képesek lehetnek a még pályán lévő tanárok legjavát magukhoz vonzani és megtartani. Más tanárok magántanárként vállalnak munkát ott, ahol képesek munkájukat megfizetni. Az állam megpróbál stratégiát kialakítani a sokasodó konfliktusok (oktatási, társadalmi, gazdasági) kezelésére, ám ezek hatékonysága esetleges. Az oktatás jövőjének lehetséges forgatókönyveit azóta számos konferencián, tudományos és politikai fórumon megvitatták. Nevelés Az egyes szcenáriók megvalósulásának valószínűségéről, illetve kívánatos voltáról igen eltérő álláspontok alakultak ki. A diskurzus egyik lényeges eleme, hogy ezek a variánsok való ban a jövő iskolájának különböző formáit írják-e le, vagy ez már maga a jelen valóság. Az OECD Schooling for Tomorrow programjának keretei között zajló gondolkozásba Magyarország is bekapcsolódott: a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és az Országos Közoktatási Intézet szervezte azt a programsorozatot, amelynek során a résztvevők megvitatták az egyes forgatókönyveket, jövőképeket. A közös gondolkodásban többek között kutatók, döntéshozók, tanárok, iskolai és önkormányzati vezetők, szülők, civil szervezetek és érdekképviseletek képviselői vettek részt. A workshopok munkájának eredményeként gazdag dokumentáció jött létre, emellett kialakult egy szakmai közösség is, a program kisugárzó ereje azonban alig érzékelhető. A lehetséges forgatókönyvek magyarországi megvalósulását eltérően ítélték meg a program résztvevői. Legtöbben a tanulás szerepének megerősödését prognosztizálták, de számosan voltak, akik a nevelés, a közösségi funkciók szerepének növekedésére számítottak. Nem kizárt ugyanakkor, hogy ezeknek a véleményeknek a megfogalmazásával sokkal inkább vágyaikat vetítették ki a jövőre, semmint egy reális víziót fogalmaztak meg. Sokan a status quo fennmaradását valószínűsítették (az azóta eltelt időszak történései pedig minden bizonnyal további bizonyítékokat szolgáltattak 7

8 Nevelés ehhez a vélekedésükhöz). Az iskola háttérbe szorulását tartalmazó forgatókönyvek magyarországi megvalósulását kevesen tartották valószínűnek. Megítélésünk szerint ma a forgatókönyvek szinte mindegyike jelen van a magyar közoktatásban, ha nem is vegytiszta formában. A magasabb státusú társadalmi csoportok megteremtették a maguk elitiskoláit, mint ahogyan létrejöttek és jól működnek közösségi iskolák is. Utóbbiak esetében külön érdemes említeni nem csekély kisugárzó hatásukat, amelynek eredményeként az oktatáspolitika alakítóinak is mind nagyobb hányada tekinti e modellt követendőnek és terjesztendőnek. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy az iskolák többsége sodródik, egyre nehezebb szakmai és finanszírozási feltételek között próbál megfelelni az egyre erőteljesebben artikulált, zavarba ejtően bővülő és gyakran egymásnak ellentmondó társadalmi, gazdasági és (oktatás)politikai elvárásoknak. A legnagyobb gondot azonban a leszakadó térségek iskolái, illetve a hátrányos helyzetű gyerekek tömegeit fogadó intézmények vannak, ahol a tudásátadás, nevelés feltételei egyre jobban erodálódnak: napi probléma az iskolai erőszak, az iskolából való kimaradás, lemorzsolódás, a tanárhiány, miközben aki teheti, kimenekíti gyermekét ezekből az intézményekből, akár a magánszektorba is. Az országgyűlési választások után megalakuló kormánynak ÚJ KATEDRA egyszerre kell választ adnia arra, milyen iskolát, oktatást képzel el Magyarország számára. A kormányalakítás előtt álló pártok oktatási elképzelései, ígéretei leginkább a közösségi iskola modellje felé való lépéseket való színűsítenek. Ez kívánatos és támogatandó cél, ám látni kell, hogy ehhez egyfelől jelentős finanszírozási és szakmai előrelépésre van szükség, másrészt a politikai és oktatási irányításnak meg kell birkóznia a változásoknak ellenálló, a jelenlegi helyzet ilyen-olyan konzerválásában érdekelt iskolákkal és az érdekképviseletek egy részével is. Másfelől ezzel egyidejűleg kezdenie kell valamit a leszakadó, iskola nélkül maradó térségekkel is, ami szintén jelentős forrásigényű feladat. 8

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

Aköznevelés a nemzetpolitika egyik legfontosabb ága. Továbbadja a generációk

Aköznevelés a nemzetpolitika egyik legfontosabb ága. Továbbadja a generációk KÖZNEVELÉSÜNK MA ÉS HOLNAP HOFFMANN RÓZSA Köznevelés 2006 után Aköznevelés a nemzetpolitika egyik legfontosabb ága. Továbbadja a generációk által megteremtett kultúrát, miközben pedagógiai gyakorlatával

Részletesebben

Pannon Egyetem, Veszprém Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet

Pannon Egyetem, Veszprém Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet Pannon Egyetem, Veszprém Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet Tanári mesterképzési szak Pedagógiatanári szakképzettségi terület A miliő retardációjából és az overprotektív

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT

MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT MÁRTON SÁRA VENTER GYÖRGY HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLAT Tartalomjegyzék I. A hátránykompenzálás tágabb kontextusa 3. 1. Fogalomértelmezések, definíciók.. 3. 2. Esélyteremtés és társadalmi kohézió. 5. 3.

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

PÉLDAÉRTÉK Civil Oktatási Fórum

PÉLDAÉRTÉK Civil Oktatási Fórum PÉLDAÉRTÉK Civil Oktatási Fórum 2015. március 7. A közös dokumentumot jóváhagyták, tehát a bennük megjelenő alapelveket magukénak vallják a következő szervezetek: Agóra Oktatási Kerekasztal, Artemisszió

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

Szárny és teher. A magyar oktatás helyzetének elemzése HÁTTÉRANYAG

Szárny és teher. A magyar oktatás helyzetének elemzése HÁTTÉRANYAG Szárny és teher A magyar oktatás helyzetének elemzése HÁTTÉRANYAG A Bölcsek Tanácsa oktatási szakértői bizottságának és a bizottság által felkért szakértőknek az elemzései 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

BUDAPESTI NEVELŐ. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata. XLVI. évfolyam 2. szám 2010. év 2.

BUDAPESTI NEVELŐ. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata. XLVI. évfolyam 2. szám 2010. év 2. BUDAPESTI NEVELŐ A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata XLVI. évfolyam 2. szám 2010. év 2. szám Szerkesztőbizottság: Sárik Zoltán, igazgató (a szerkesztőbizottság

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

SZÁRNY TEHER. Ajánlás a nevelés-oktatás rendszerének újjáépítésére és a korrupció megfékezésére

SZÁRNY TEHER. Ajánlás a nevelés-oktatás rendszerének újjáépítésére és a korrupció megfékezésére SZÁRNY ÉS TEHER Ajánlás a nevelés-oktatás rendszerének újjáépítésére és a korrupció megfékezésére SZÁRNY ÉS TEHER Ajánlás a nevelés-oktatás rendszerének újjáépítésére és a korrupció megfékezésére BÖLCSEK

Részletesebben

A ViTT módszer bevezetése iskolámban

A ViTT módszer bevezetése iskolámban Kodolányi János Főiskola Nemzetközi és Felnőttképzési Központ A ViTT módszer bevezetése iskolámban Szakdolgozat Konzulens: Ábrahám Norbert Készítette: Orosz Attila Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 2.1 Értékrend, alapelvek... 10 2.2 Célrendszer... 11 2.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Pedagógiai program 2008.

Pedagógiai program 2008. Pedagógiai program 2008. 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2.1.1. Alapelvek: Iskolánk a Közoktatási

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei

Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Sz. Molnár Anna Az idõs felnõtt rétegek (45 év felettiek) felnõttképzési igényei és képzési lehetõségei Kutatási zárótanulmány Háttértanulmányok Budapest, 2005 A kutatásban részt vettek: Arapovics Mária,

Részletesebben