BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG"

Átírás

1 III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb vezetőj ének, i gazgatój ának megbízása augusztus 1-től július 31-ig terjedő időszakra Tisztelt Képviselő-testület! A Hermán Ottó Altalános Iskola igazgatói álláshelyének meghirdetésére azért került sor, mert a jelenlegi igazgató magasabb vezetői megbízása július 31-vel lejár. A magasabb vezetői álláshelyet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben, (továbbiakban közoktatási törvény) a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a 30/2012. (I. 25.) Kt. határozat értelmében hirdettük meg a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, illetve az Oktatási és Kulturális Közlönyben, továbbá a Hermán Ottó Altalános Iskola honlapján. A nevelési-, oktatási intézmények magasabb vezetői álláshelyére vonatkozóan a pályázati eljárás szabályait a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény a, az 57. (1) bekezdés i) pontja és a 102. (3) bekezdése, a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23. -a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. -a, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 80. (1), (3) bekezdései határozzák meg. Az igazgatói álláshely betöltésére Kocsis Tóth Mariann és Gebefügi Miklós nyújtotta be pályázatát. (1. sz. melléklet) Gebefügi Miklós pályázatát a április 3-án kelt levelében visszavonta. (2. sz. melléklet) A pályázó pályázati kiírás szerinti megfelelése: Név Végzettség, szakképzettség Szakvizsga Kocsis Tóth egyetem igen, Mariann középiskolai közoktatási vezető tanár spanyol nyelv 5 éves szakmai gyakorlat rendben A pályázati kiírásnak megfelel igen A közoktatási törvény 18. (1) bekezdése szerint a pályázó iskolai végzettsége és szakképzettsége megfelel a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben való alkalmazási feltételeknek. Rendelkezik az előírt öt év szakmai gyakorlattal, továbbá pedagógus szakvizsgával.

2 Az intézményben működő közösségek véleménynyilvánítási joga biztosított volt. A nevelőtestület a április 26-i értekezletén a vezetői programról titkos szavazással az alábbiak szerint foglalt állást. (3. sz. melléklet) Kocsis Tóth Mariann vezetői programját támogatja 33 fő nem támogatja 0 fő Az alkalmazottak a április 26-i értekezleten a véleménynyilvánításra jogosultak - nevelőtestület, iskolaszék, szülök tanácsa, szakszervezet, diákönkormányzat - véleményének megismerése után titkos szavazással az alábbiak szerint foglaltak állást a vezetői megbízással kapcsolatosan. (4. sz. melléklet) Kocsis Tóth Mariann vezetői megbízását támogatja 47 fő nem támogatja 0 fő A pályázó és pályázata rövid bemutatása: Kocsis Tóth Mariann 1980-ban az ELTE BTK-n spanyol nyelvi középiskolai tanári diplomát szerzett ben a BME Közoktatás Vezető szakirányú képzésén közoktatás vezetői képzettséget szerzett óta a Hermán Ottó Általános Iskola tanára, 1997 óta az intézmény igazgatója. Pályázatáról Pályázata a kiírás szerinti elemeket tartalmazza, a pályázati feltételeknek megfelel. A pályázó tizenöt éve a Hermán Ottó Altalános Iskola igazgatója, így az iskola működése - véleménye szerint- törés nélkül folytatódhatott az elmúlt években. Helyzetelemzése konkrét, kitér a tanulóközösség, az alkalmazotti közösség összetételére, alakulására. Elemzi az intézmény személyi, tárgyi feltételeit és kitér az intézmény gazdálkodására is. Vezetői programjában megfogalmazódnak nevelési-oktatási célkitűzései, vezetési elvei. Meghatározza a fejlesztési feladatokat a jövőre vonatkozóan, valamint megfogalmazza a gazdálkodási elveket. A legfontosabb feladatokat rövid-, közép- és hosszú távra ütemezi. Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság május 14-i ülésén hallgatta meg a pályázót, állásfoglalását az igazgatói megbízással kapcsolatosan a mellékelt határozat tartalmazza. (5. sz. melléklet) A pályázó nyilatkozott arról, hogy a Képviselő-testület előtti meghallgatása nyílt ülésen történjen (6. sz. melléklet). Indítványozom, hogy a Képviselő-testület, a nyertes pályázó alapilletményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény előírása szerint, vezetői pótlékát a pótlékalap 300 %-ában, azaz ,- Ft-ban határozza meg. (2012. évben a pótlékalap ,- Ft.) Kérem a Képviselő-testület állásfoglalását az igazgatói megbízással kapcsolatosan.

3 Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza Kocsis Tóth Mariannt augusztus 1-től július 31 - ig a Hermán Ottó Általános Iskola (1161 Budapest Gelléri Andor Endre u ) magasabb vezetői, igazgatói teendőinek ellátásával. Alapilletményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény előírásai szerint, vezetői pótlékát a pótlékalap 300 %-ában, azaz ,- Ft-ban állapítja meg. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői álláshelyet elfogadó nyilatkozat beszerzéséről, valamint a vezetői megbízással kapcsolatos munkaügyi dokumentumok átadásáról. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: július 31. (Elfogadása gépi titkos szavazással történik az SZMSZ 17. (1) bek. Alapján, minősített többséget igényel az SZMSZ 18. (2) bek b) pontja alapján) Láttam: jegyző Tárgyalásra illetékes bizottság: Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság Melléklet: l.sz.: pályázat 2.sz nyilatkozat 3-4.sz.: jegyzőkönyv 5. sz.: Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság határozat 6. sz.: nyilatkozat

4 PÁLYÁZAT a r Herman Ottó Altalános Iskola igazgatói állására Készítette: Kocsis Tóth Mariann Budapest, 2012

5 Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Kocsis Tóth Mariann pályázatot nyújtok be Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján március 5-én megjelent pályázati felhívás alapján a Hermán Ottó Altalános Iskola (1061 Budapest, Gelléri Andor Endre u ) igazgatói állására. Pályázatomhoz mellékelem a következőket: Vezetői program Szakmai önéletrajz Végzettségeket igazoló oklevelek másolatai Erkölcsi bizonyítvány Budapest, április 2. Tisztelettel: Kocsis Tóth Mariann 2

6 Tartalom 1. BEVEZETŐ 4 2. AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA 2.1. Nevelő-oktató munkánk sikerkritériumai 3. HELYZETELEMZÉS 3.1. Az intézmény környezete 3.2. Tanulók 3.3. Nevelőtestület 3.4. Működési feltételek Az épület állapota Tárgyi felszereltség, tanítást segítő eszközök Pályázaton nyert összegek Hermán Ottó Alapítvány SZERVEZETI - VEZETÉSI JELLEMZŐK Az intézmény szervezeti felépítése 4.2. Kapcsolattartás A tanulók tájékoztatása A szülők tájékoztatása 5. NEVELŐ - OKTATÓ MUNKÁNK Képzési sajátosságok 5.2. Hagyományaink 5.3. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 5.4. Tanórán kívüli tevékenységek 5.5. Napközi 6. TANULÓIFJÚSÁG Tanulói felvétel 6.2. Első osztályos gyerekek felkészültsége 6.3. Továbbhaladás, létszámok alakulása 6.4. A nyolcadikosok beiskolázása 7. TANULÓI TELJEÍTMÉNYEK Intézményi átlagok 7.2. Tantárgyi teljesítmények, mérések 7.3. Tanulmányi eredményekkel való partneri elégedettség 7.4. Tanulói viselkedés, fegyelmi problémák 8. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS VEZETŐI PROGRAM Nevelési-oktatási célkitűzések 9.2. A tartalmi munka fejlesztése 9.3. Vezetési elveim 9.4 Fejlesztési feladatok 9.5. Gazdálkodási elvek 9.6. A legfontosabb feladatok ütemezése 10. ÖSSZEGZÉS, JÖVŐKÉP 50 MELLÉKLETEK Szakmai önéletrajz Végzettségeket igazoló oklevelek másolatai Erkölcsi bizonyítvány 3

7 1. BEVEZETŐ Amikor tizenöt éve először nyújtottam be pályázatomat a Hermán Ottó Általános Iskola igazgatói állására, a tantestület tagjaként az a szándék vezetett, hogy az iskola működése törés nélkül folytatódhasson, megmaradjanak értékeink, az évek szívós munkája során kialakított egyéni arculat, és a stabil tantestület ne essen szét a vezetőváltás következtében. Nem tudhattuk előre, hogy a közoktatás milyen komoly változások sorozatán megy majd keresztül: bevezették a Nemzeti Alaptantervet, az intézményeknek pedagógiai programot, helyi tanterveket kellett készíteni, majd hamarosan következett a kerettanterv bevezetése és a pedagógiai programok átdolgozása, erőteljesen beindult az iskolák szerkezetváltása, és a nyolc, de főleg a hatosztályos gimnáziumok vonzása komolyan érintette az általános iskolák létét, a minőségbiztosítási rendszer kidolgozásával az iskoláknak is igazolniuk kellett, hogy működésük megfelel partnereik elvárásának. Nem elhanyagolható tény, hogy az iskolák közötti verseny egyre erősödött. A kerületi iskolák közül ma már többen kínálnak a diákoknak hasonló lehetőséget (itt főleg az idegen nyelvek oktatására gondolok), emellett a gyermeklétszám is csökkent. Amikor másodszor pályáztam, sem változtak jelentősen a céljaim, bár a szervezési és adminisztrációs feladatok időközben annyira megnőttek (új NAT, helyi tantervek újragondolása, a belső szabályzatok teljes átdolgozása, intézményi minőségirányítási program kidolgozása), hogy úgy éreztük, ezek már-már a neve lésre-oktatásra fordítható energiáinkat gyengítik. A pedagógushivatás, a pedagógusok szakmai teljesítménye egyre erősebben jelent meg a társadalom tudatában. Szembesülnünk kellett a szülők növekvő figyelmével, kritikájával, a sokasodó neveltségi gonddal, figyelemzavarral küzdő, szülői elégedetlenségből iskolák (sőt óvodák!) között vándorló gyerekekkel. Meg kellett tanulnunk kompenzálni ezt a helyzetet, megoldást találni az iskolai kudarcokra, emellett nyugodt, alkotó légkört kellett biztosítani. Öt éve, amikor pályázatomat újra benyújtottam, sem tűzhettem más célt magam és kollégáim elé: fő feladat maradt, hogy az eddigi eredményeinket megtartsuk, illetve a lehetőségekhez képest javítsuk annak érdekében, hogy az iskola kerületben kivívott jó hírét megőrizzük és versenyképesek maradjunk. Reménykedtünk egy változásmentes, nyugodtabb szakaszban, de nem így történt. Az elmúlt időszakok oktatáspolitikai és gazdálkodási környezete nagymértékben meghatározta működésünket. Új hangsúlyok, igények jelentek meg az oktatás tartalmában, szabályozásaiban és módszereiben, olyanok, amelyek a tanárképzésre is hatással voltak. Nap mint nap új kihívásokkal kellett szembenéznünk. Törekedtünk arra, hogy lépést tartsunk az oktatási környezet, a tudás- és müveltségfogalom változásaival. Fontos eredmény, hogy sikeresen alkalmazkodtunk a folytonosan változó helyzethez, miközben sikerült olyan szervezeti és személyi feltételeket kialakítanunk, amelyek hosszú ideje biztosítják az iskola eredményes és stabil működését. Ezt olyan kézzelfogható eredmények támasztják alá, mint az országos kompetenciamérések eredményei, a tanulmányi versenyeken elért helyezések valamint a közvetlen és közvetett partnerektől kapott pozitív 4

8 visszajelzések: a szülök és a tanulók megkérdezésén alapuló értékelések is megerősítik eredménye s ségünket. Az utóbbi igazgatói ciklus során markánsan érzékelhető országos tendenciák természetesen megmutatkoztak az iskolában megindult intézményi innovációs folyamatokban is. Elég csak a pedagógiai programunk jelentősebb módosításaira gondolni: a környezeti nevelés, az iskolai értékelés programja, a kulcskompetenciák fejlesztésének programszintű megjelenése, az informatikai fejlesztések, a továbbképzések - szinte minden tanévben előkerült egy terület, amellyel foglalkozni kellett. E fejlesztési területeket igyekeztünk közös nevezőre hozni az iskola alapküldetésével és hagyományaival. Most, amikor egy következő igazgatói ciklusra nyújtom be pályázatomat, sem mondatom, hogy nyugodt időszak köszönt az oktatási ágazatra. Itt nemcsak a köznevelési törvényből következő pillanatnyilag bizonytalan közoktatási környezetre gondolok, hanem arra a feladatra is, ami gyökeres szemléletváltást követel a tanároktól: a ma fiataljait - akik a DVD, videó, számítógép, internet világában nőnek fel - nem lehet a korábbi módszerekkel tanítani, nevelni. A világ felgyorsult, így nekünk pedagógusoknak is igyekeznünk kell ezzel lépést tartani. Meg kell újítani módszereinket, szakmai ismereteinket. Ezeknek a kihívásoknak csak egy olyan tantestület tud megfelelni, ahol a közösség meghatározó eleme a jó munkaköri légkör, a megbízhatóság, kiszámíthatóság, együtt gondolkodás, közös tenni akarás. A Hermán Ottó Altalános Iskola tantestületében mindezek domináns elemek. Úgy érzem, hogy ehhez az iskolában eltöltött 31 éves munkámmal én is hozzájárultam. Bár a feladat nem könnyű, de elég erőt, rálátást, elszántságot érzek magamban ahhoz, hogy - ha kollégáim bizalmukkal továbbra is megtisztelnek - képes leszek igazgatóként továbbra is helytállni. Erre a biztos háttérre támaszkodva nyújtom be pályázatomat a következő Öt évre. 5

9 2. INTÉZMÉNYI KÜLDETÉSNYILATKOZAT Pedagógiai programunkban megfogalmaztuk küldetésnyilatkozatunkat: Nevelő-oktató munkánk célja tanulóink sikeres beiskolázása, amelynek alapja olyan hagyományos általános iskolai alapképzés, ahol a tantárgyak átfogó, alapos ismeretén belül kiemelt jelentősége van az idegen nyelvek oktatásának, a matematikai gondolkodás elsajátításának, a természetismeretnek és a környezetvédelemnek. Munkánkat olyan iskolai légkörben kívánjuk folytatni, melyben a tanulók és tanárok jól érzik magukat, ahol számítanak munkájukra, véleményükre, hatékonyan részt vehetnek az intézmény fejlesztésében. Az emberi kapcsolatok a kölcsönös bizalomra épülnek, és a jobbító szándék vezérli azokat. Olyan tanulókat szeretnénk útjukra bocsátani, akik megbízható tudással és gyakorlati ismerettel rendelkeznek, a gyors változásokhoz alkalmazkodni tudnak, hogy teljes életet élő, boldog emberek lehessenek. Az elmúlt években, figyelembe véve a társadalmi és a helyi igényeket, céltudatosan alakítottuk ki arculatunkat, így már az első pedagógiai program (1997) elkészítésénél is kialakult kép volt iskolánkról a kerületben, melynek alapját az idegen nyelvek hatékony oktatása és a sikeres beiskolázás adta. Emellett célunk világos és teljesíthető, mentes minden divatos, szülőcsalogató kínálattól: általános iskolai képzés, amely lehetőséget ad a gyermeknek arra, hogy nyolc év alatt képességének megfelelően (legyen akár későn érő típus) minden területen alapos képzést szerezzen, ezzel többféle középiskola választására kapjon lehetőséget ben kezdtük meg a partnerközpontú működés kiépítését, így rendszeres visszajelzést kaptunk munkánk eredményességéről. A minőségirányítási felmérések kiértékelései azt bizonyítják, hogy a kialakult kedvező kép nem változott meg iskolánkról, (későbbi fejezetekben részletezve) jó úton haladunk, a majd három évtizede fennálló tagozati szerkezetünk alapvetően életképes, jól képviseli a pedagógiai programunkban kínált képzési elgondolásokat, eredményesen működik, mégsem tehetjük meg, hogy ne értékeljük rendszeresen a teljesítményüket ben a pedagógiai program módosítása során az első és a második évfolyamon is bevezettük az idegen nyelv oktatását heti egy, illetve két órában. Ezt a döntést kifejezetten a szülői igények figyelembevételével, valamelyest szakmai meggyőződésünk ellenére hoztuk. A magyar nyelv óraszámait igyekeztük úgy megválasztani, hogy továbbra is biztosíthassuk az anyanyelvi képzés stabil alapozását az alsós osztályokban. 6

10 3. HELYZETELEMZÉS 3.1 AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETE, PARTNEREK Iskolánk Budapest XVI. kerületében Rákosszentmíhályon található. Körzetes tanulóink másik része a szomszédos Sashalomról kerül ki. Mindkét település lakókörnyezete igényes, zömében többgenerációs együttélést biztosító családi házas terület, nagy lakótelep nincs a körzetben. Az itt élő családok a budapesti átlaghoz képest jobb szociális helyzetűek. Végzettségtől függetlenül a szülők szociális helyzete erősen polarizálódott, egyes családok elszegényedtek (nem egy komoly életszínvonal romlást átélő családdal találkozunk), ugyanakkor tovább növekszik egy tehetős, kiugróan gazdag réteg. Sok szülő viszont csak egyre nagyobb időráfordítással tudja családját eltartani vagy a megszokott körülményeket biztosítani. Az a tény, hogy iskolánkban több a jó anyagi körülmények között élő gyermek, nem mindig jelent könnyebb munkát számunkra. A neveltségi problémák itt is megvannak, csak más okból és más jellegűek. A sikeres, magabiztos szülővel nem mindig könnyű nevelési elveinket elfogadtatni, különösen, ha a gyermekét nem jól ítéli meg. Gyakran előfordul, hogy a törődés" egyenlő az anyagi biztonság megadásával. Ilyen esetekben nehéz feladat a közös munka, de a gyermek érdekében fontos a folyamatos kommunikáció erősítése. Az egyetlen biztos megoldás, ha a szülő egy nevelőtestület közös követelményrendszerével találkozik. Munkánk alapja az a tény, hogy teljesítmény csak biztos tudással érhető el, ez pedig csak munkával biztosítható, ami tanulóink esetében a tanulás. Ehhez viszont mindenki (szülő, gyermek) mindig megkapja a nevelőtestülettől a szükséges segítséget a javításhoz, továbbhaladáshoz. Más kérdés, ha sajnos nem él ezzel a lehetőséggel. Bár tudjuk, szigorúbb iskola hírében állunk, nevelő-oktató munkánkat maximálisan gyermekközpontú nevelésre alapozzuk, és a felmérések szerint tanulóink az elvárások ellenére, igen jól érzik magukat iskolánkban. Szülők és pedagógusok kapcsolata jónak mondható. Nevelőtestületünk nyitott, segítőkész, a szülők többsége pedig szívesen veszi, sőt igényli a jó tanácsot. Szerencsére a szülőkben a segíteni akarás, a jobbító szándék az erősebb, gyermekük érdekében együttműködnek az iskolával és elfogadják elveinket. 7

11 3.2 TANULÓK Bár a jelentkezők száma miatt több osztályra is lenne igény, tanterem hiány miatt minden évfolyamon csak 2 osztályt tudunk indítani, így 16 tanulócsoportunk és 9 napközis csoportunk van. Ettől egy évben tértünk el, de ez csak egy egyszeri lehetőség marad, mert gondot okoz az évfolyamonkénti 3 osztály elhelyezése Minden alsós osztálynak saját napközis csoportja van, és felsőben egy tanulószoba működik. 2007/ / / / /2012 Tanulólétszám Osztályok száma Napközis csoportok száma Átlag osztálylétszám Az elmúlt 25 évben nem csökkent az érdeklődés az iskola iránt, nincsenek beiskolázási gondjaink. Mindig könnyen fel tudtuk tölteni a két induló osztályt a körzetes tanulóinkból és a már hozzánk járó gyerekek testvéreiből. Minden évben többen jelentkeznek iskolánkba, mint a szabad férőhelyek száma, évenként elutasító határozatot adunk ki. Sorsolásra eddig még nem kényszerültünk, de osztálylétszámaink magasak, különösen az alsó tagozaton. A tanulóinkról a 6. fejezetben részletesebben írok ALKALMAZOTTI KÓZÓSSÉG NEVELŐTESTÜLET A nevelőtestület nem fiatal, inkább középkorúnak mondható, ez köszönhető annak, hogy a fluktuáció igen alacsony (a kollégák többsége éve tanít az iskolában). Szakmailag érettek, ugyanakkor tele vannak fiatalos lendülettel, készek minden ésszerű új befogadására. Hasonló gondolkodásúak és azonos értékrendet vallanak. Mivel többségük régóta együtt dolgozik jól ismerik egymást, tudnak és szeretnek is együtt dolgozni. Életkor szerint: éves éves 5 fő éves 16 fő éves 17 fő Végzettség szerint: egyetem: 5 fő főisk. tanár: 12 fő főisk. tanító: 19 fő egyéb: 2 fő Pedagógus létszám Technikai létszám Összesen , , , , ,4 16,5 52,9 8

12 Új kolléga felvételére nyugdíjazások esetén került sor, emellett az utóbbi években négy kolléganőnek született gyermeke (jelenleg is egy kolléganő van GYES-en). Ez átmenetileg jelentős változást okozott a nevelőtestület életében, nem mindig lehet optimálisan megoldani a helyettesítésüket, a részmunkaidőben ellátott feladat vagy az óraadók alkalmazása nem tesz jót egy nevelőtestület egységének. A NAT, a kerettantervek és a különféle módosítások következtében a felhasználható órakeret az utóbbi 5 évben csökkent, így pedagógus státusz is kevesebb áll a rendelkezésünkre ( a táblázatból nem látszik, mivel egy osztállyal bővültünk 2009-ben). Szerencsére nem került sor elbocsátásra, mert a nyugdíjba ment kollégák helyére nem alkalmaztunk új munkaerőt, és a szaktárgyak közti átcsoportosítás lehetősége miatt is kedvezően alakult a helyzet. Az új kollégák felvétele a nevelőtestület lendülete, összetartásának, egységének megőrzése végett nagyon körültekintően történik. Mindenképpen fő feladat volt a fiatalítás, emellett igyekeztünk az elnőiesedett nevelőtestületet férfi kollégával színesíteni. Pályakezdőt nem sikerült felvennünk, de az elmúlt években érkezett nem pályakezdő tanárok, akik - éppen a különböző intézményekben szerzett tapasztalataik, az általuk képviselt attitűdök révén - új lendületet adtak munkánknak, és a másutt már kialakított jó gyakorlatokat, eltérő szemléletmódjukat hozták magukkal iskolánk falai közé. Hamar beilleszkedtek közénk és gyorsan sajátjuknak érezték elveinket. Jelenleg együtt van jelen a testületben egy nagy generáció köztiszteletben álló szellemisége, az a szakmai-pedagógiai erő, amely évtizedeken keresztül vitte és viszi ma is előre az iskolát, valamint a tehetséges fiatal kollégák alkotó energiája. Nálunk jellemző az együttműködés, a kölcsönös elfogadás. Miközben a fiatal kollégák átveszik a tanítási, versenyfelkészítési tapasztalatokat, az ő ötleteik, kezdeményezőkészségük is elfogadásra talál. Mindez olyan légkör megteremtését teszi lehetővé, ahol az egymástól való tanulás és a közös célokért történő cselekvés dominál. Pedagógus munkát segítő munkakörben egy könyvtáros teljes állásban, egy néptánctanár, és egy logopédus fél állásban dolgozik óta iskola pszichológus is segíti munkánkat. Könyvtáros kolléganőnk barátságos környezetet alakított ki iskolánk könyvtárában. Könyvtári órákat tart, versenyekre viszi a gyerekeket, mindent megtesz, hogy tanulóink olvasóvá nevelésében segítsen. Elkötelezett abban, hogy a számítógép elé szokott gyermekeink minél többet olvassanak. Fél állású logopédusunk rendszeresen tanuló felzárkóztatásán dolgozik. A logopédiai problémával küzdök növekvő száma miatt nagy szükség lenne a teljes munkaidőben alkalmazott logopédusra. A pedagógus továbbképzések témakörei folyamatosan változtak a NAT módosításának és a társadalmi változásokból fakadó igények függvényében: jelenleg - figyelembe véve természetesen a pedagógusok érdeklődési körét, saját elképzeléseit, - a legfontosabbak a különféle módszertani megújulást, innovatív tanítási módszerek megismertetését szolgáló tanfolyamok, emellett kiemeltek maradnak a a speciális nevelési igényű tanulók felzárkóztatását elősegítő képzések. Több tanító végzett diszfunkciós zavarok felismerésére, enyhítésére tanfolyamot, de úgy vélem, hogy az utazó gyógy- és fejlesztő pedagógusok mellett sok továbbképzésre lesz még szükség ahhoz, hogy megnyugtatóan fel tudjuk vállalni a sajátos nevelési igényű tanulók integrálását. 9

13 Az elmúlt időszak képzési típusai: Tanulásmódszertan, nevelési problémák kezelése Fej lesztőpedagógia Pedagógus mesterség (nem szakrendszerű oktatást támogató) Közoktatás-vezető Tánctanár mesterképzés LINUX informatika rendszer Integrált nevelés a gyakorlatban Alapozó mozgásterápia (tanulási zavarok leküzdésére) Mérés, értékelés Ének-zene tanár, karvezető 3 fő 1 fő 6 fő 2 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 4 fő 1 fő TECHNIKAI DOLGOZÓK Ők végzik azt a háttérmunkát, ami az iskola működéséhez, az oktató folyamat zavartalan megvalósításához nélkülözhetetlen. A gyerekekért dolgoznak mint a pedagógusok. Jól végzett munkájuk jelentősen emelik intézményünk hozzáadott értékét." Ismerniük kell a nevelők által képviselt pedagógiai értékeket, és el is várjuk tőlük az ennek megfelelő munkát, viselkedési formákat, hangnemet stb. Ugyanakkor a gyerekektől elvárjuk munkájuk, személyük tiszteletét. Sokat segít tanulóinknak a szerepek tisztázásában, hogy látják a tanár és nem tanár közti együttműködést, kollegiális hangulatot. 2007/ / / /2011 gazdasági vezető gazd. munkatárs iskolatitkár postázó 0,5 0,5 0,5 0,5 konyhai dolgozó 2,5 2,5 2,5 2,5 takarító 5,5 5,5 5,5 5,5 gondnok fűtő, karbantartó 0,5 0,5 0,5 0,5 portás Összesen Tudom, a jó működéshez sikerorientált munkatársak kellenek. Gyakran hallani, olvasni: az intézmény vezetésének ösztönözni kell munkatársait. Ez igaz is, de ugyanakkor a közalkalmazotti területen igen szűk a vezetők ösztönzési mozgástere. Különösen anyagi juttatásokra egyre kevesebb a lehetőség. A pedagógusok minőségi munkájának értékelésére rendszeresen fordítható keret a kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés. Ennek felosztásáról évenként a nevelőtestület dönt. Amennyiben a döntés szerint év végén jutalmazásra fordítjuk az összeget, az intézmény 10

14 SZMSZ-e tartalmazza azt a szempontsort, ami alapul szolgál az iskolavezetőségnek a pénz felosztásához. Elismerni, dicsérni, sikerekhez juttatni viszont mindig lehet a munkatársakat. Amit megtehettem és nagy kincsünk maradhatott: a jó hangulat, szeretetteljes légkör biztosítása. Az alkalmazotti közösség erősítését szolgálják a közös őszi kirándulások, névnapozások, a karácsonyi és pedagógusnapi vacsorák, amikre együtt készülünk (közös főzés, terítés) és együtt ünnepelünk a fehér asztalnál. Nagy örömünkre nyugdíjas kollégáinkkal is találkozni tudunk ilyenkor. 3.4 KÖZVETETT PARTNEREK A minőségirányítási munka megkezdése óta tudatosabban törekszünk közvetett partnereink bevonására az iskola életébe. A fenntartóval kialakított munkakapcsolatunk alapja, hogy korrekten, a törvényi előírásoknak megfelelően, az adott lehetőségeket kihasználva végezzük munkánkat. Az Önkormányzat minőségirányítási programjában az intézményekkel szemben támasztott fenntartói elvárásoknak mindig igyekeztünk megfelelni. Ennek megfelelően eddig is, és remélem a jövőben is, a fenntartó segítő partnerünk marad. A kerületi óvodákkal folyamatos és kiemelten jó kapcsolatban állunk. Látogatjuk egymás rendezvényeit, és a körzetes óvodával rendszeresek a szakmai konzultációk a leendő elsős tanulók érdekében. A Pedagógiai Szakmai Szolgáltatóval a kerületi versenyek, összehasonlító mérések kapcsán van rendszeres munkakapcsolatunk, amit erősít, hogy intézményünk dolgozója a matematika tantárgygondozó évek óta. Nagyon jó együttműködést alakítottunk ki a Nevelési Tanácsadóval, a Napraforgó Gyermekvédelmi Központtal, és nem utolsó sorban a XVI. ker-i Rendőrkapitánysággal. Ezekkel az intézményekkel szinte napi kapcsolatban állunk (közlekedési, bűnmegelőzési előadások, versenyek stb.). A Kresz Mária Fazekas Központ foglalkozásaira rendszeresen eljárnak tanulóink karácsony és húsvét előtti időszakban, saját munkáikból ajándék készül szüleiknek. A kerületi ANTSZ munkatársaival együttműködve valósítjuk meg egészség megőrző tevékenységünk egy részét. Az általuk szervezett mérésnek évek óta résztvevői vagyunk. A Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Körével együttműködünk ünnepi műsorokon, rendezvényeken. 11

15 A történelmi egyházak közül a református és katolikus egyházzal tartjuk a személyes kapcsolatot. A Szentmihályi Búcsún tanulóink mindig szerepelnek néptánc, ének, hangszeres és szavaló produkcióval. A Holdvilág Színház hagyományőrző és drámapedagógiai bérleti előadásokkal segíti tanulóink nevelését. Az Erzsébetligeti Színház iskolanapjaink színtere, és tanulóink gyakran vesznek részt versenyeiken (újságíró, környezetvédelmi), előadásaikon, amelyek témában a tananyaghoz kapcsolódnak. Iskolánk tanulói képviseltetik magukat a különféle tánctalálkozókon, az évenként megrendezett betlehemi műsorokon. Renszeresen részt veszünk a Kerületi Polgárvédelmi Parancsnokság tanulóknak szervezett versenyén. A Magyar Lovas Szövetség által rendezett Lovaskupára minden évben eljárnak tanulóink, ezáltal is népszerűsítve a lovassport szépségeit és pozitív hatását. A kerületi középiskolák közül különösen a Corvin Mátyás Szakközépiskola és Gimnáziummal, a Gourmand Vendéglátó-ipari Szakképző Iskolával és a Szerb Antal Gimnáziummal ápolunk sikeres kapcsolatot a továbbtanulás előkészítésében MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK, GAZDÁLKODÁSI ELVEK Munkám során mindig az ésszerű és takarékos gazdálkodásra törekedtem, hiszen anyagi lehetőségeink korlátozottak. A legfontosabb feladat az, hogy az önkormányzat által biztosított pénzt hatékonyan használjuk fel. Cél: A tanárok és a tanulók munkájához az alapvető feltételek biztosítása: tiszta, rendezett környezet kialakítása, oktatási segédeszközök, szemléltető anyagok beszerzése, a pazarlás meggátolása, a meglévő eszközök hatékony működtetése, kihasználása, a folyamatos karbantartás megszervezése, az elavult eszközök érékesítése, a károkozások megtéríttetése. Forráskeresés: pályázatok írása, szponzorok megnyerése, az iskola helyiségeinek bérbeadása. A fentiek együttes megvalósításának alapja a gazdasági vezetővel való folyamatos egyeztetés és tervszerű munka. 12

16 AZ ÉPÜLET ÁLLAPOTA Az iskola épülete építészetileg megfelel az általános iskolai képzésnek. Két épületrészből áll, egy régi emeletes épület, amelyhez ben hozzáépítették az új részt téglából, lapos tetővel, nagy zsibongókkal, széles, világos folyosókkal. A kintről belépőt kulturált megjelenésű épület fogadja sok növénnyel, akváriummal, terráriummal, szökőkúttal. Tantermeink száma 18, jelenleg 17 osztályteremként, egy kémia-fizika előadóként üzemel. A kisebb termek száma 3, itt a csoportbontásos foglalkozások folynak. A tantermek nagyméretűek, világosak, igényes megjelenésűek, ez a szülők munkájának is köszönhető. Könyvtárunk otthonosan berendezett, kötetes, állománya korszerű, igényesen válogatott. Tanulóink 110 főt befogadó ebédlőben étkezhetnek, a tanároknak külön ebédlő biztosított. Az ételt készen szállítják, csak melegítőkonyhával rendelkezünk. Tornatermünk alapterülete 200 m2, az iskola egyik legkihasználtabb helyisége. Rendelkezünk egy belső udvarral, egy modern gumitéglával borított alsós játszóudvarral, valamint egy sportpályával. Egy informatika termünk van, és az alagsorban 2 műhelyterem és egy táncterem működik. Külön logopédiai foglalkoztató helyiség működik, ahol a sajátos nevelési igényű tanulók foglakoztatása és a pszichológiai foglalkozások is zajlanak. Iskolánk informatikai ellátottsága jónak mondható. 44 számítógépet használunk napi rendszerességgel, ebből 7 db a pedagógusok és az irodák ellátását biztosítja, a többit a diákok használják, illetve l-l számítógép található a média-teremben és a könyvtárban. A természettudományos szaktanteremben található számítógéppel digitális táblát használnak a kollégák az órákon. Számítógépeink hálózatba kötve - sulinetes - internet eléréssel rendelkeznek. Szerverünket idén cseréltük ki - linux - sulixerver szoftverrel, a hálózat többi gépe Microsoft - szoftverekkel működik ÉPÜLET KARBANTARTÁSI MUNKÁK 2004 és 2007 között komoly változáson ment keresztül az intézmény épülete. Az önkormányzat segítségével megtörtént a nyílászárók teljes cseréje, a vizesblokkok felújítása, a tornaterem és a folyosók, valamint az épület külső burkolatának festése és a lapostető szigetelése, burkolása. Kicserélték az összes világítótestet energiatakarékos fénycsövekre. A változás nemcsak esztétikailag, hanem fizikailag is jelentősen érezhető volt a téli hónapokban (a régi ablakok legtöbbje 5-10 cm-es réssel volt csukható), és gázmegtakarítás is mutatkozott a számlákon. Sajnos mint minden épület esetében mindig marad megoldandó probléma, akad olyan hiba, ami később jelentkezik. (Nem lehet nyitni a tornaterem magasan lévő ablakait.) Dologi megtakarításból az elmúlt években sikerült megoldani a következő felújításokat: egy nagy méretű informatika termet alakítottunk ki az üresen maradt gondnoki lakásból (asztalok, gépek, monitorok vásárlása), felújítottuk a könyvtár polcrendszerét, felszerelt médiatermet hoztunk létre az alagsorban, 13

17 lambériával burkoltuk a hosszú tornafolyosót, a média és a tánc termet, megoldottuk az udvar és az utcai kapu előtti világítást, két tanterembe vettünk új székeket, négy alsós tanterem kapott új padokat, 11 tanterem és a könyvtár tisztasági festését oldottuk meg TÁRGYI FELSZERELTSÉG, TANULÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK Az iskola bútorzata és taneszköz készlete az utóbbi években sokat javult. Ez köszönhető az önkormányzattól évenként kapott, eszközfejlesztésre fordítható összegnek és a különféle pályázatokon elnyert pénzeknek. A régi, elavult tanulópadokat és asztalokat 1999 óta folyamatosan cseréltük. A felső tagozaton teljesen, az alsó tagozaton most van folyamatban. Sajnos a mai bútorokat nem évre gyártják, s tűnik, mire a végére érünk a folyamatnak, kezdhetjük újra. Minden gazdasági évben kiemelt szerepet kapott az informatika fejlesztése. Igyekszünk lépést tartani a gyors fejlődéssel ban kiépült a hálózat az iskola nagy részén, ami lehetővé tette az internet ingyenes használatát a tanulók és a pedagógusok számára is. A tanári szobában is két gép és két nyomtató áll a tanárok rendelkezésére. Digitális fényképezőgépet és videókamerát vásároltunk az iskolai és iskolán kívüli programok megörökítésére, valamint a média oktatás segítésére. A fizika-kémia szaktanterembe digitális táblát, laptopot vásároltunk. A könyvtár állományának fejlesztése folyamatos, évenként db könyvet veszünk, erre kb forintot fordítunk. Dolgozóink munkakörülményeinek javítására a tanáriban 5 éve hideg-meleg jó minőségű ásványvizet adagoló automatát működtetünk GAZDÁLKODÁS AZ INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS LEGFONTOSABB MUTATÓI Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb kiadás ÖSSZES KIADÁS Intézményi bevételek Előző évi pénzmaradvány Átvett bevételek Működési kv. támogatása ÖSSZES BEVÉTEL

18 Az iskola a gazdasági éveket pénzügyileg rendezetten, megtakarítással zárta. Minden forrást megpróbálunk kimeríteni, rendszeresen pályázatokkal növeljük lehetőségeinket. Gazdálkodásunkat ésszerű takarékoskodással folytatjuk. Bevételeinket növelte az épületen lévő Telenor antenna működéséből származó bevétel, az utcai üzlethelyiség és a tornaterem folyamatos kiadása. Ez utóbbi ugyan áldozattal is jár, a külsős bérlők sajnos nem saját tulajdonuknak tekintik a tornatermet, az öltözők és a folyosó berendezését. Gyakoriak a rongálások. Át kell gondolni, hogy a bérleti díj megéri-e a bosszankodást és a javítási költségeket. A XVI. kerület Önkormányzata a korábban önállóan gazdálkodó kerületi oktatási intézmények önálló gazdálkodását július 30-tól megszünteti Az új feladat minden érintett számára rendkívül nehéz lesz, hiszen ki kell alakítanunk az új feladatmegosztást, munkamódszereket, kapcsolatrendszer kiépítését a törvényi előírásoknak megfelelő működés feltételeit fenntartva. Egészen más, a megszokottól jelentősen eltérő körülmények között kell majd gazdálkodnunk. Kevesebb felelősséggel ugyan, de több adminisztrációs teherrel folytatjuk a munkát. Az valószínű, hogy a gazdasági feladatok és fizetési kötelezettségek előrelátóbb ütemezésére lesz szükség PÁL YÁZA TOKON NYER T ÖSSZEGEK Keressük a lehetőségeket, hogy anyagi kereteinket bővítsük, ezzel az iskola életét, képzési folyamatát gazdagítsuk. Ezért rendszeresen adunk be sikerrel pályázatokat a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány, a Fővárosi Önk. Oktatási Bizottsága, valamint a XVI.ker. Önkormányzat Kulturális és Sportbizottsága és az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága által meghirdetett lehetőségekre: ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft HERMÁN OTTÓ ALAPÍTVÁNY Az alapítvány 1991-ben a szülők kezdeményezésére jött létre iskolánkban. Célját és működésének szabályozását alapító okirata tartalmazza. Az alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-ából és egyéni felajánlásokból jut pénzhez. Az alapítvány pénzének felhasználásáról minden esetben a kuratórium dönt az alapító-okiratban meghatározottak szerint. Az alapítvány pedagógusok jutalmazására is fordíthatja a bevétel egy részét: A Hermán gyűrű"-t (arany pecsétgyűrű tetejére az iskola jelképe gravírozva) a gyerekek, és a szülők választása alapján háromévenként egy vagy két pedagógus kapja nevelő-oktató munkája elismeréseként. Utoljára két éve volt kolléga munkája a gyűrűvel jutalmazva. 15

19 Az alapítvány kuratóriuma az utóbbi években az alábbi felújítási munkálatokat, illetve vásárlásokat engedélyezte: : Herman-gyűrű: ,-Ft : Informatika terem kialakítása a gondnoki lakásból: 2.5 millió Ft : Herman-gyürü: ,-Ft akvárium, halastó felújítása: ,-Ft Játszóudvar felújítása, kültéri játékok telepítése: ,- Ft : új édesvízi akvárium vásárlása + telepítés: ,-Ft : monitorok vásárlása az informatika terembe: ,-Ft 16

20 4. SZERVEZETI - VEZETÉSI JELLEMZŐK Elvem a demokratikus vezetői stílus, melynek alapja a bizalom. A vezetői program megvalósítói az iskola dolgozói. Anyagi, erkölcsi elismerésben ritkán van részük, ezért mint említettem, nagy kincsünk az együttgondolkodás, a jó munkahelyi légkör. Fontos feladatomnak tartom korrekt tájékoztatásukat, véleményük kikérését, meghallgatását, lehetőséget adva az önálló kezdeményezéseknek annak érdekében, hogy nevelő-oktató munkánk hatékony legyen. Egy felsős, és 2008 óta egy alsós (fél állásban) igazgató helyettes segíti a vezetői munkát. Harmonikus, egymást kiegészítő, hatékony kapcsolat jellemzi munkánkat, a feladatok ésszerűbb megosztása jobban tehermentesíti a felsős igazgatóhelyettest. 4.1 AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Napközis mk. vez. 17

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1 AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. Az iskola hivatalos elnevezése: Széchenyi István Általános Iskola 2. Az iskola alapító okiratának száma, kelte: 16/2004. (III. 25.) 3. Az iskola székhelye: Nagycenk 4. Az iskola

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Helyzetértékelés és Vezetői program

Helyzetértékelés és Vezetői program Helyzetértékelés és Vezetői program a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatói álláspályázatához Készítette: Edényi László Budapest, 2012. február 10. Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda. Szentgál, 2008. december 13.

Pedagógiai Program. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda. Szentgál, 2008. december 13. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Program 2008 Szentgál, 2008. december 13. 1 BEVEZETÉS A közoktatásról szóló törvény 129.. (6) elrendelte a pedagógiai program felülvizsgálatát. A törvényi

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200

Pályázat. a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására. Készítette: Schultz Zoltán. Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 Pályázat a Lovassy László Gimnázium igazgatói állására Készítette: Schultz Zoltán Veszprém Kiskőrösi u. 8. 8200 88/781-078 20/473-9174 schultz.zoltan@chello.hu 1. Bevezetés, pályázat Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja

A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja A Budapesti Eötvös József Gimnázium Pedagógiai Programja 2014-1 - Szellemiségen először is egy olyan erkölcsi felfogást, pontosabban alapvető tulajdonságok csoportját értjük, melyet az iskola annyira megszerettet

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben