BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG"

Átírás

1 III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb vezetőj ének, i gazgatój ának megbízása augusztus 1-től július 31-ig terjedő időszakra Tisztelt Képviselő-testület! A Hermán Ottó Altalános Iskola igazgatói álláshelyének meghirdetésére azért került sor, mert a jelenlegi igazgató magasabb vezetői megbízása július 31-vel lejár. A magasabb vezetői álláshelyet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben, (továbbiakban közoktatási törvény) a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a 30/2012. (I. 25.) Kt. határozat értelmében hirdettük meg a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, illetve az Oktatási és Kulturális Közlönyben, továbbá a Hermán Ottó Altalános Iskola honlapján. A nevelési-, oktatási intézmények magasabb vezetői álláshelyére vonatkozóan a pályázati eljárás szabályait a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény a, az 57. (1) bekezdés i) pontja és a 102. (3) bekezdése, a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23. -a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. -a, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 80. (1), (3) bekezdései határozzák meg. Az igazgatói álláshely betöltésére Kocsis Tóth Mariann és Gebefügi Miklós nyújtotta be pályázatát. (1. sz. melléklet) Gebefügi Miklós pályázatát a április 3-án kelt levelében visszavonta. (2. sz. melléklet) A pályázó pályázati kiírás szerinti megfelelése: Név Végzettség, szakképzettség Szakvizsga Kocsis Tóth egyetem igen, Mariann középiskolai közoktatási vezető tanár spanyol nyelv 5 éves szakmai gyakorlat rendben A pályázati kiírásnak megfelel igen A közoktatási törvény 18. (1) bekezdése szerint a pályázó iskolai végzettsége és szakképzettsége megfelel a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben való alkalmazási feltételeknek. Rendelkezik az előírt öt év szakmai gyakorlattal, továbbá pedagógus szakvizsgával.

2 Az intézményben működő közösségek véleménynyilvánítási joga biztosított volt. A nevelőtestület a április 26-i értekezletén a vezetői programról titkos szavazással az alábbiak szerint foglalt állást. (3. sz. melléklet) Kocsis Tóth Mariann vezetői programját támogatja 33 fő nem támogatja 0 fő Az alkalmazottak a április 26-i értekezleten a véleménynyilvánításra jogosultak - nevelőtestület, iskolaszék, szülök tanácsa, szakszervezet, diákönkormányzat - véleményének megismerése után titkos szavazással az alábbiak szerint foglaltak állást a vezetői megbízással kapcsolatosan. (4. sz. melléklet) Kocsis Tóth Mariann vezetői megbízását támogatja 47 fő nem támogatja 0 fő A pályázó és pályázata rövid bemutatása: Kocsis Tóth Mariann 1980-ban az ELTE BTK-n spanyol nyelvi középiskolai tanári diplomát szerzett ben a BME Közoktatás Vezető szakirányú képzésén közoktatás vezetői képzettséget szerzett óta a Hermán Ottó Általános Iskola tanára, 1997 óta az intézmény igazgatója. Pályázatáról Pályázata a kiírás szerinti elemeket tartalmazza, a pályázati feltételeknek megfelel. A pályázó tizenöt éve a Hermán Ottó Altalános Iskola igazgatója, így az iskola működése - véleménye szerint- törés nélkül folytatódhatott az elmúlt években. Helyzetelemzése konkrét, kitér a tanulóközösség, az alkalmazotti közösség összetételére, alakulására. Elemzi az intézmény személyi, tárgyi feltételeit és kitér az intézmény gazdálkodására is. Vezetői programjában megfogalmazódnak nevelési-oktatási célkitűzései, vezetési elvei. Meghatározza a fejlesztési feladatokat a jövőre vonatkozóan, valamint megfogalmazza a gazdálkodási elveket. A legfontosabb feladatokat rövid-, közép- és hosszú távra ütemezi. Az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság május 14-i ülésén hallgatta meg a pályázót, állásfoglalását az igazgatói megbízással kapcsolatosan a mellékelt határozat tartalmazza. (5. sz. melléklet) A pályázó nyilatkozott arról, hogy a Képviselő-testület előtti meghallgatása nyílt ülésen történjen (6. sz. melléklet). Indítványozom, hogy a Képviselő-testület, a nyertes pályázó alapilletményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény előírása szerint, vezetői pótlékát a pótlékalap 300 %-ában, azaz ,- Ft-ban határozza meg. (2012. évben a pótlékalap ,- Ft.) Kérem a Képviselő-testület állásfoglalását az igazgatói megbízással kapcsolatosan.

3 Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza Kocsis Tóth Mariannt augusztus 1-től július 31 - ig a Hermán Ottó Általános Iskola (1161 Budapest Gelléri Andor Endre u ) magasabb vezetői, igazgatói teendőinek ellátásával. Alapilletményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény előírásai szerint, vezetői pótlékát a pótlékalap 300 %-ában, azaz ,- Ft-ban állapítja meg. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői álláshelyet elfogadó nyilatkozat beszerzéséről, valamint a vezetői megbízással kapcsolatos munkaügyi dokumentumok átadásáról. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: július 31. (Elfogadása gépi titkos szavazással történik az SZMSZ 17. (1) bek. Alapján, minősített többséget igényel az SZMSZ 18. (2) bek b) pontja alapján) Láttam: jegyző Tárgyalásra illetékes bizottság: Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság Melléklet: l.sz.: pályázat 2.sz nyilatkozat 3-4.sz.: jegyzőkönyv 5. sz.: Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság határozat 6. sz.: nyilatkozat

4 PÁLYÁZAT a r Herman Ottó Altalános Iskola igazgatói állására Készítette: Kocsis Tóth Mariann Budapest, 2012

5 Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Kocsis Tóth Mariann pályázatot nyújtok be Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján március 5-én megjelent pályázati felhívás alapján a Hermán Ottó Altalános Iskola (1061 Budapest, Gelléri Andor Endre u ) igazgatói állására. Pályázatomhoz mellékelem a következőket: Vezetői program Szakmai önéletrajz Végzettségeket igazoló oklevelek másolatai Erkölcsi bizonyítvány Budapest, április 2. Tisztelettel: Kocsis Tóth Mariann 2

6 Tartalom 1. BEVEZETŐ 4 2. AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA 2.1. Nevelő-oktató munkánk sikerkritériumai 3. HELYZETELEMZÉS 3.1. Az intézmény környezete 3.2. Tanulók 3.3. Nevelőtestület 3.4. Működési feltételek Az épület állapota Tárgyi felszereltség, tanítást segítő eszközök Pályázaton nyert összegek Hermán Ottó Alapítvány SZERVEZETI - VEZETÉSI JELLEMZŐK Az intézmény szervezeti felépítése 4.2. Kapcsolattartás A tanulók tájékoztatása A szülők tájékoztatása 5. NEVELŐ - OKTATÓ MUNKÁNK Képzési sajátosságok 5.2. Hagyományaink 5.3. Tehetséggondozás, felzárkóztatás 5.4. Tanórán kívüli tevékenységek 5.5. Napközi 6. TANULÓIFJÚSÁG Tanulói felvétel 6.2. Első osztályos gyerekek felkészültsége 6.3. Továbbhaladás, létszámok alakulása 6.4. A nyolcadikosok beiskolázása 7. TANULÓI TELJEÍTMÉNYEK Intézményi átlagok 7.2. Tantárgyi teljesítmények, mérések 7.3. Tanulmányi eredményekkel való partneri elégedettség 7.4. Tanulói viselkedés, fegyelmi problémák 8. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS VEZETŐI PROGRAM Nevelési-oktatási célkitűzések 9.2. A tartalmi munka fejlesztése 9.3. Vezetési elveim 9.4 Fejlesztési feladatok 9.5. Gazdálkodási elvek 9.6. A legfontosabb feladatok ütemezése 10. ÖSSZEGZÉS, JÖVŐKÉP 50 MELLÉKLETEK Szakmai önéletrajz Végzettségeket igazoló oklevelek másolatai Erkölcsi bizonyítvány 3

7 1. BEVEZETŐ Amikor tizenöt éve először nyújtottam be pályázatomat a Hermán Ottó Általános Iskola igazgatói állására, a tantestület tagjaként az a szándék vezetett, hogy az iskola működése törés nélkül folytatódhasson, megmaradjanak értékeink, az évek szívós munkája során kialakított egyéni arculat, és a stabil tantestület ne essen szét a vezetőváltás következtében. Nem tudhattuk előre, hogy a közoktatás milyen komoly változások sorozatán megy majd keresztül: bevezették a Nemzeti Alaptantervet, az intézményeknek pedagógiai programot, helyi tanterveket kellett készíteni, majd hamarosan következett a kerettanterv bevezetése és a pedagógiai programok átdolgozása, erőteljesen beindult az iskolák szerkezetváltása, és a nyolc, de főleg a hatosztályos gimnáziumok vonzása komolyan érintette az általános iskolák létét, a minőségbiztosítási rendszer kidolgozásával az iskoláknak is igazolniuk kellett, hogy működésük megfelel partnereik elvárásának. Nem elhanyagolható tény, hogy az iskolák közötti verseny egyre erősödött. A kerületi iskolák közül ma már többen kínálnak a diákoknak hasonló lehetőséget (itt főleg az idegen nyelvek oktatására gondolok), emellett a gyermeklétszám is csökkent. Amikor másodszor pályáztam, sem változtak jelentősen a céljaim, bár a szervezési és adminisztrációs feladatok időközben annyira megnőttek (új NAT, helyi tantervek újragondolása, a belső szabályzatok teljes átdolgozása, intézményi minőségirányítási program kidolgozása), hogy úgy éreztük, ezek már-már a neve lésre-oktatásra fordítható energiáinkat gyengítik. A pedagógushivatás, a pedagógusok szakmai teljesítménye egyre erősebben jelent meg a társadalom tudatában. Szembesülnünk kellett a szülők növekvő figyelmével, kritikájával, a sokasodó neveltségi gonddal, figyelemzavarral küzdő, szülői elégedetlenségből iskolák (sőt óvodák!) között vándorló gyerekekkel. Meg kellett tanulnunk kompenzálni ezt a helyzetet, megoldást találni az iskolai kudarcokra, emellett nyugodt, alkotó légkört kellett biztosítani. Öt éve, amikor pályázatomat újra benyújtottam, sem tűzhettem más célt magam és kollégáim elé: fő feladat maradt, hogy az eddigi eredményeinket megtartsuk, illetve a lehetőségekhez képest javítsuk annak érdekében, hogy az iskola kerületben kivívott jó hírét megőrizzük és versenyképesek maradjunk. Reménykedtünk egy változásmentes, nyugodtabb szakaszban, de nem így történt. Az elmúlt időszakok oktatáspolitikai és gazdálkodási környezete nagymértékben meghatározta működésünket. Új hangsúlyok, igények jelentek meg az oktatás tartalmában, szabályozásaiban és módszereiben, olyanok, amelyek a tanárképzésre is hatással voltak. Nap mint nap új kihívásokkal kellett szembenéznünk. Törekedtünk arra, hogy lépést tartsunk az oktatási környezet, a tudás- és müveltségfogalom változásaival. Fontos eredmény, hogy sikeresen alkalmazkodtunk a folytonosan változó helyzethez, miközben sikerült olyan szervezeti és személyi feltételeket kialakítanunk, amelyek hosszú ideje biztosítják az iskola eredményes és stabil működését. Ezt olyan kézzelfogható eredmények támasztják alá, mint az országos kompetenciamérések eredményei, a tanulmányi versenyeken elért helyezések valamint a közvetlen és közvetett partnerektől kapott pozitív 4

8 visszajelzések: a szülök és a tanulók megkérdezésén alapuló értékelések is megerősítik eredménye s ségünket. Az utóbbi igazgatói ciklus során markánsan érzékelhető országos tendenciák természetesen megmutatkoztak az iskolában megindult intézményi innovációs folyamatokban is. Elég csak a pedagógiai programunk jelentősebb módosításaira gondolni: a környezeti nevelés, az iskolai értékelés programja, a kulcskompetenciák fejlesztésének programszintű megjelenése, az informatikai fejlesztések, a továbbképzések - szinte minden tanévben előkerült egy terület, amellyel foglalkozni kellett. E fejlesztési területeket igyekeztünk közös nevezőre hozni az iskola alapküldetésével és hagyományaival. Most, amikor egy következő igazgatói ciklusra nyújtom be pályázatomat, sem mondatom, hogy nyugodt időszak köszönt az oktatási ágazatra. Itt nemcsak a köznevelési törvényből következő pillanatnyilag bizonytalan közoktatási környezetre gondolok, hanem arra a feladatra is, ami gyökeres szemléletváltást követel a tanároktól: a ma fiataljait - akik a DVD, videó, számítógép, internet világában nőnek fel - nem lehet a korábbi módszerekkel tanítani, nevelni. A világ felgyorsult, így nekünk pedagógusoknak is igyekeznünk kell ezzel lépést tartani. Meg kell újítani módszereinket, szakmai ismereteinket. Ezeknek a kihívásoknak csak egy olyan tantestület tud megfelelni, ahol a közösség meghatározó eleme a jó munkaköri légkör, a megbízhatóság, kiszámíthatóság, együtt gondolkodás, közös tenni akarás. A Hermán Ottó Altalános Iskola tantestületében mindezek domináns elemek. Úgy érzem, hogy ehhez az iskolában eltöltött 31 éves munkámmal én is hozzájárultam. Bár a feladat nem könnyű, de elég erőt, rálátást, elszántságot érzek magamban ahhoz, hogy - ha kollégáim bizalmukkal továbbra is megtisztelnek - képes leszek igazgatóként továbbra is helytállni. Erre a biztos háttérre támaszkodva nyújtom be pályázatomat a következő Öt évre. 5

9 2. INTÉZMÉNYI KÜLDETÉSNYILATKOZAT Pedagógiai programunkban megfogalmaztuk küldetésnyilatkozatunkat: Nevelő-oktató munkánk célja tanulóink sikeres beiskolázása, amelynek alapja olyan hagyományos általános iskolai alapképzés, ahol a tantárgyak átfogó, alapos ismeretén belül kiemelt jelentősége van az idegen nyelvek oktatásának, a matematikai gondolkodás elsajátításának, a természetismeretnek és a környezetvédelemnek. Munkánkat olyan iskolai légkörben kívánjuk folytatni, melyben a tanulók és tanárok jól érzik magukat, ahol számítanak munkájukra, véleményükre, hatékonyan részt vehetnek az intézmény fejlesztésében. Az emberi kapcsolatok a kölcsönös bizalomra épülnek, és a jobbító szándék vezérli azokat. Olyan tanulókat szeretnénk útjukra bocsátani, akik megbízható tudással és gyakorlati ismerettel rendelkeznek, a gyors változásokhoz alkalmazkodni tudnak, hogy teljes életet élő, boldog emberek lehessenek. Az elmúlt években, figyelembe véve a társadalmi és a helyi igényeket, céltudatosan alakítottuk ki arculatunkat, így már az első pedagógiai program (1997) elkészítésénél is kialakult kép volt iskolánkról a kerületben, melynek alapját az idegen nyelvek hatékony oktatása és a sikeres beiskolázás adta. Emellett célunk világos és teljesíthető, mentes minden divatos, szülőcsalogató kínálattól: általános iskolai képzés, amely lehetőséget ad a gyermeknek arra, hogy nyolc év alatt képességének megfelelően (legyen akár későn érő típus) minden területen alapos képzést szerezzen, ezzel többféle középiskola választására kapjon lehetőséget ben kezdtük meg a partnerközpontú működés kiépítését, így rendszeres visszajelzést kaptunk munkánk eredményességéről. A minőségirányítási felmérések kiértékelései azt bizonyítják, hogy a kialakult kedvező kép nem változott meg iskolánkról, (későbbi fejezetekben részletezve) jó úton haladunk, a majd három évtizede fennálló tagozati szerkezetünk alapvetően életképes, jól képviseli a pedagógiai programunkban kínált képzési elgondolásokat, eredményesen működik, mégsem tehetjük meg, hogy ne értékeljük rendszeresen a teljesítményüket ben a pedagógiai program módosítása során az első és a második évfolyamon is bevezettük az idegen nyelv oktatását heti egy, illetve két órában. Ezt a döntést kifejezetten a szülői igények figyelembevételével, valamelyest szakmai meggyőződésünk ellenére hoztuk. A magyar nyelv óraszámait igyekeztük úgy megválasztani, hogy továbbra is biztosíthassuk az anyanyelvi képzés stabil alapozását az alsós osztályokban. 6

10 3. HELYZETELEMZÉS 3.1 AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETE, PARTNEREK Iskolánk Budapest XVI. kerületében Rákosszentmíhályon található. Körzetes tanulóink másik része a szomszédos Sashalomról kerül ki. Mindkét település lakókörnyezete igényes, zömében többgenerációs együttélést biztosító családi házas terület, nagy lakótelep nincs a körzetben. Az itt élő családok a budapesti átlaghoz képest jobb szociális helyzetűek. Végzettségtől függetlenül a szülők szociális helyzete erősen polarizálódott, egyes családok elszegényedtek (nem egy komoly életszínvonal romlást átélő családdal találkozunk), ugyanakkor tovább növekszik egy tehetős, kiugróan gazdag réteg. Sok szülő viszont csak egyre nagyobb időráfordítással tudja családját eltartani vagy a megszokott körülményeket biztosítani. Az a tény, hogy iskolánkban több a jó anyagi körülmények között élő gyermek, nem mindig jelent könnyebb munkát számunkra. A neveltségi problémák itt is megvannak, csak más okból és más jellegűek. A sikeres, magabiztos szülővel nem mindig könnyű nevelési elveinket elfogadtatni, különösen, ha a gyermekét nem jól ítéli meg. Gyakran előfordul, hogy a törődés" egyenlő az anyagi biztonság megadásával. Ilyen esetekben nehéz feladat a közös munka, de a gyermek érdekében fontos a folyamatos kommunikáció erősítése. Az egyetlen biztos megoldás, ha a szülő egy nevelőtestület közös követelményrendszerével találkozik. Munkánk alapja az a tény, hogy teljesítmény csak biztos tudással érhető el, ez pedig csak munkával biztosítható, ami tanulóink esetében a tanulás. Ehhez viszont mindenki (szülő, gyermek) mindig megkapja a nevelőtestülettől a szükséges segítséget a javításhoz, továbbhaladáshoz. Más kérdés, ha sajnos nem él ezzel a lehetőséggel. Bár tudjuk, szigorúbb iskola hírében állunk, nevelő-oktató munkánkat maximálisan gyermekközpontú nevelésre alapozzuk, és a felmérések szerint tanulóink az elvárások ellenére, igen jól érzik magukat iskolánkban. Szülők és pedagógusok kapcsolata jónak mondható. Nevelőtestületünk nyitott, segítőkész, a szülők többsége pedig szívesen veszi, sőt igényli a jó tanácsot. Szerencsére a szülőkben a segíteni akarás, a jobbító szándék az erősebb, gyermekük érdekében együttműködnek az iskolával és elfogadják elveinket. 7

11 3.2 TANULÓK Bár a jelentkezők száma miatt több osztályra is lenne igény, tanterem hiány miatt minden évfolyamon csak 2 osztályt tudunk indítani, így 16 tanulócsoportunk és 9 napközis csoportunk van. Ettől egy évben tértünk el, de ez csak egy egyszeri lehetőség marad, mert gondot okoz az évfolyamonkénti 3 osztály elhelyezése Minden alsós osztálynak saját napközis csoportja van, és felsőben egy tanulószoba működik. 2007/ / / / /2012 Tanulólétszám Osztályok száma Napközis csoportok száma Átlag osztálylétszám Az elmúlt 25 évben nem csökkent az érdeklődés az iskola iránt, nincsenek beiskolázási gondjaink. Mindig könnyen fel tudtuk tölteni a két induló osztályt a körzetes tanulóinkból és a már hozzánk járó gyerekek testvéreiből. Minden évben többen jelentkeznek iskolánkba, mint a szabad férőhelyek száma, évenként elutasító határozatot adunk ki. Sorsolásra eddig még nem kényszerültünk, de osztálylétszámaink magasak, különösen az alsó tagozaton. A tanulóinkról a 6. fejezetben részletesebben írok ALKALMAZOTTI KÓZÓSSÉG NEVELŐTESTÜLET A nevelőtestület nem fiatal, inkább középkorúnak mondható, ez köszönhető annak, hogy a fluktuáció igen alacsony (a kollégák többsége éve tanít az iskolában). Szakmailag érettek, ugyanakkor tele vannak fiatalos lendülettel, készek minden ésszerű új befogadására. Hasonló gondolkodásúak és azonos értékrendet vallanak. Mivel többségük régóta együtt dolgozik jól ismerik egymást, tudnak és szeretnek is együtt dolgozni. Életkor szerint: éves éves 5 fő éves 16 fő éves 17 fő Végzettség szerint: egyetem: 5 fő főisk. tanár: 12 fő főisk. tanító: 19 fő egyéb: 2 fő Pedagógus létszám Technikai létszám Összesen , , , , ,4 16,5 52,9 8

12 Új kolléga felvételére nyugdíjazások esetén került sor, emellett az utóbbi években négy kolléganőnek született gyermeke (jelenleg is egy kolléganő van GYES-en). Ez átmenetileg jelentős változást okozott a nevelőtestület életében, nem mindig lehet optimálisan megoldani a helyettesítésüket, a részmunkaidőben ellátott feladat vagy az óraadók alkalmazása nem tesz jót egy nevelőtestület egységének. A NAT, a kerettantervek és a különféle módosítások következtében a felhasználható órakeret az utóbbi 5 évben csökkent, így pedagógus státusz is kevesebb áll a rendelkezésünkre ( a táblázatból nem látszik, mivel egy osztállyal bővültünk 2009-ben). Szerencsére nem került sor elbocsátásra, mert a nyugdíjba ment kollégák helyére nem alkalmaztunk új munkaerőt, és a szaktárgyak közti átcsoportosítás lehetősége miatt is kedvezően alakult a helyzet. Az új kollégák felvétele a nevelőtestület lendülete, összetartásának, egységének megőrzése végett nagyon körültekintően történik. Mindenképpen fő feladat volt a fiatalítás, emellett igyekeztünk az elnőiesedett nevelőtestületet férfi kollégával színesíteni. Pályakezdőt nem sikerült felvennünk, de az elmúlt években érkezett nem pályakezdő tanárok, akik - éppen a különböző intézményekben szerzett tapasztalataik, az általuk képviselt attitűdök révén - új lendületet adtak munkánknak, és a másutt már kialakított jó gyakorlatokat, eltérő szemléletmódjukat hozták magukkal iskolánk falai közé. Hamar beilleszkedtek közénk és gyorsan sajátjuknak érezték elveinket. Jelenleg együtt van jelen a testületben egy nagy generáció köztiszteletben álló szellemisége, az a szakmai-pedagógiai erő, amely évtizedeken keresztül vitte és viszi ma is előre az iskolát, valamint a tehetséges fiatal kollégák alkotó energiája. Nálunk jellemző az együttműködés, a kölcsönös elfogadás. Miközben a fiatal kollégák átveszik a tanítási, versenyfelkészítési tapasztalatokat, az ő ötleteik, kezdeményezőkészségük is elfogadásra talál. Mindez olyan légkör megteremtését teszi lehetővé, ahol az egymástól való tanulás és a közös célokért történő cselekvés dominál. Pedagógus munkát segítő munkakörben egy könyvtáros teljes állásban, egy néptánctanár, és egy logopédus fél állásban dolgozik óta iskola pszichológus is segíti munkánkat. Könyvtáros kolléganőnk barátságos környezetet alakított ki iskolánk könyvtárában. Könyvtári órákat tart, versenyekre viszi a gyerekeket, mindent megtesz, hogy tanulóink olvasóvá nevelésében segítsen. Elkötelezett abban, hogy a számítógép elé szokott gyermekeink minél többet olvassanak. Fél állású logopédusunk rendszeresen tanuló felzárkóztatásán dolgozik. A logopédiai problémával küzdök növekvő száma miatt nagy szükség lenne a teljes munkaidőben alkalmazott logopédusra. A pedagógus továbbképzések témakörei folyamatosan változtak a NAT módosításának és a társadalmi változásokból fakadó igények függvényében: jelenleg - figyelembe véve természetesen a pedagógusok érdeklődési körét, saját elképzeléseit, - a legfontosabbak a különféle módszertani megújulást, innovatív tanítási módszerek megismertetését szolgáló tanfolyamok, emellett kiemeltek maradnak a a speciális nevelési igényű tanulók felzárkóztatását elősegítő képzések. Több tanító végzett diszfunkciós zavarok felismerésére, enyhítésére tanfolyamot, de úgy vélem, hogy az utazó gyógy- és fejlesztő pedagógusok mellett sok továbbképzésre lesz még szükség ahhoz, hogy megnyugtatóan fel tudjuk vállalni a sajátos nevelési igényű tanulók integrálását. 9

13 Az elmúlt időszak képzési típusai: Tanulásmódszertan, nevelési problémák kezelése Fej lesztőpedagógia Pedagógus mesterség (nem szakrendszerű oktatást támogató) Közoktatás-vezető Tánctanár mesterképzés LINUX informatika rendszer Integrált nevelés a gyakorlatban Alapozó mozgásterápia (tanulási zavarok leküzdésére) Mérés, értékelés Ének-zene tanár, karvezető 3 fő 1 fő 6 fő 2 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 4 fő 1 fő TECHNIKAI DOLGOZÓK Ők végzik azt a háttérmunkát, ami az iskola működéséhez, az oktató folyamat zavartalan megvalósításához nélkülözhetetlen. A gyerekekért dolgoznak mint a pedagógusok. Jól végzett munkájuk jelentősen emelik intézményünk hozzáadott értékét." Ismerniük kell a nevelők által képviselt pedagógiai értékeket, és el is várjuk tőlük az ennek megfelelő munkát, viselkedési formákat, hangnemet stb. Ugyanakkor a gyerekektől elvárjuk munkájuk, személyük tiszteletét. Sokat segít tanulóinknak a szerepek tisztázásában, hogy látják a tanár és nem tanár közti együttműködést, kollegiális hangulatot. 2007/ / / /2011 gazdasági vezető gazd. munkatárs iskolatitkár postázó 0,5 0,5 0,5 0,5 konyhai dolgozó 2,5 2,5 2,5 2,5 takarító 5,5 5,5 5,5 5,5 gondnok fűtő, karbantartó 0,5 0,5 0,5 0,5 portás Összesen Tudom, a jó működéshez sikerorientált munkatársak kellenek. Gyakran hallani, olvasni: az intézmény vezetésének ösztönözni kell munkatársait. Ez igaz is, de ugyanakkor a közalkalmazotti területen igen szűk a vezetők ösztönzési mozgástere. Különösen anyagi juttatásokra egyre kevesebb a lehetőség. A pedagógusok minőségi munkájának értékelésére rendszeresen fordítható keret a kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés. Ennek felosztásáról évenként a nevelőtestület dönt. Amennyiben a döntés szerint év végén jutalmazásra fordítjuk az összeget, az intézmény 10

14 SZMSZ-e tartalmazza azt a szempontsort, ami alapul szolgál az iskolavezetőségnek a pénz felosztásához. Elismerni, dicsérni, sikerekhez juttatni viszont mindig lehet a munkatársakat. Amit megtehettem és nagy kincsünk maradhatott: a jó hangulat, szeretetteljes légkör biztosítása. Az alkalmazotti közösség erősítését szolgálják a közös őszi kirándulások, névnapozások, a karácsonyi és pedagógusnapi vacsorák, amikre együtt készülünk (közös főzés, terítés) és együtt ünnepelünk a fehér asztalnál. Nagy örömünkre nyugdíjas kollégáinkkal is találkozni tudunk ilyenkor. 3.4 KÖZVETETT PARTNEREK A minőségirányítási munka megkezdése óta tudatosabban törekszünk közvetett partnereink bevonására az iskola életébe. A fenntartóval kialakított munkakapcsolatunk alapja, hogy korrekten, a törvényi előírásoknak megfelelően, az adott lehetőségeket kihasználva végezzük munkánkat. Az Önkormányzat minőségirányítási programjában az intézményekkel szemben támasztott fenntartói elvárásoknak mindig igyekeztünk megfelelni. Ennek megfelelően eddig is, és remélem a jövőben is, a fenntartó segítő partnerünk marad. A kerületi óvodákkal folyamatos és kiemelten jó kapcsolatban állunk. Látogatjuk egymás rendezvényeit, és a körzetes óvodával rendszeresek a szakmai konzultációk a leendő elsős tanulók érdekében. A Pedagógiai Szakmai Szolgáltatóval a kerületi versenyek, összehasonlító mérések kapcsán van rendszeres munkakapcsolatunk, amit erősít, hogy intézményünk dolgozója a matematika tantárgygondozó évek óta. Nagyon jó együttműködést alakítottunk ki a Nevelési Tanácsadóval, a Napraforgó Gyermekvédelmi Központtal, és nem utolsó sorban a XVI. ker-i Rendőrkapitánysággal. Ezekkel az intézményekkel szinte napi kapcsolatban állunk (közlekedési, bűnmegelőzési előadások, versenyek stb.). A Kresz Mária Fazekas Központ foglalkozásaira rendszeresen eljárnak tanulóink karácsony és húsvét előtti időszakban, saját munkáikból ajándék készül szüleiknek. A kerületi ANTSZ munkatársaival együttműködve valósítjuk meg egészség megőrző tevékenységünk egy részét. Az általuk szervezett mérésnek évek óta résztvevői vagyunk. A Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Körével együttműködünk ünnepi műsorokon, rendezvényeken. 11

15 A történelmi egyházak közül a református és katolikus egyházzal tartjuk a személyes kapcsolatot. A Szentmihályi Búcsún tanulóink mindig szerepelnek néptánc, ének, hangszeres és szavaló produkcióval. A Holdvilág Színház hagyományőrző és drámapedagógiai bérleti előadásokkal segíti tanulóink nevelését. Az Erzsébetligeti Színház iskolanapjaink színtere, és tanulóink gyakran vesznek részt versenyeiken (újságíró, környezetvédelmi), előadásaikon, amelyek témában a tananyaghoz kapcsolódnak. Iskolánk tanulói képviseltetik magukat a különféle tánctalálkozókon, az évenként megrendezett betlehemi műsorokon. Renszeresen részt veszünk a Kerületi Polgárvédelmi Parancsnokság tanulóknak szervezett versenyén. A Magyar Lovas Szövetség által rendezett Lovaskupára minden évben eljárnak tanulóink, ezáltal is népszerűsítve a lovassport szépségeit és pozitív hatását. A kerületi középiskolák közül különösen a Corvin Mátyás Szakközépiskola és Gimnáziummal, a Gourmand Vendéglátó-ipari Szakképző Iskolával és a Szerb Antal Gimnáziummal ápolunk sikeres kapcsolatot a továbbtanulás előkészítésében MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK, GAZDÁLKODÁSI ELVEK Munkám során mindig az ésszerű és takarékos gazdálkodásra törekedtem, hiszen anyagi lehetőségeink korlátozottak. A legfontosabb feladat az, hogy az önkormányzat által biztosított pénzt hatékonyan használjuk fel. Cél: A tanárok és a tanulók munkájához az alapvető feltételek biztosítása: tiszta, rendezett környezet kialakítása, oktatási segédeszközök, szemléltető anyagok beszerzése, a pazarlás meggátolása, a meglévő eszközök hatékony működtetése, kihasználása, a folyamatos karbantartás megszervezése, az elavult eszközök érékesítése, a károkozások megtéríttetése. Forráskeresés: pályázatok írása, szponzorok megnyerése, az iskola helyiségeinek bérbeadása. A fentiek együttes megvalósításának alapja a gazdasági vezetővel való folyamatos egyeztetés és tervszerű munka. 12

16 AZ ÉPÜLET ÁLLAPOTA Az iskola épülete építészetileg megfelel az általános iskolai képzésnek. Két épületrészből áll, egy régi emeletes épület, amelyhez ben hozzáépítették az új részt téglából, lapos tetővel, nagy zsibongókkal, széles, világos folyosókkal. A kintről belépőt kulturált megjelenésű épület fogadja sok növénnyel, akváriummal, terráriummal, szökőkúttal. Tantermeink száma 18, jelenleg 17 osztályteremként, egy kémia-fizika előadóként üzemel. A kisebb termek száma 3, itt a csoportbontásos foglalkozások folynak. A tantermek nagyméretűek, világosak, igényes megjelenésűek, ez a szülők munkájának is köszönhető. Könyvtárunk otthonosan berendezett, kötetes, állománya korszerű, igényesen válogatott. Tanulóink 110 főt befogadó ebédlőben étkezhetnek, a tanároknak külön ebédlő biztosított. Az ételt készen szállítják, csak melegítőkonyhával rendelkezünk. Tornatermünk alapterülete 200 m2, az iskola egyik legkihasználtabb helyisége. Rendelkezünk egy belső udvarral, egy modern gumitéglával borított alsós játszóudvarral, valamint egy sportpályával. Egy informatika termünk van, és az alagsorban 2 műhelyterem és egy táncterem működik. Külön logopédiai foglalkoztató helyiség működik, ahol a sajátos nevelési igényű tanulók foglakoztatása és a pszichológiai foglalkozások is zajlanak. Iskolánk informatikai ellátottsága jónak mondható. 44 számítógépet használunk napi rendszerességgel, ebből 7 db a pedagógusok és az irodák ellátását biztosítja, a többit a diákok használják, illetve l-l számítógép található a média-teremben és a könyvtárban. A természettudományos szaktanteremben található számítógéppel digitális táblát használnak a kollégák az órákon. Számítógépeink hálózatba kötve - sulinetes - internet eléréssel rendelkeznek. Szerverünket idén cseréltük ki - linux - sulixerver szoftverrel, a hálózat többi gépe Microsoft - szoftverekkel működik ÉPÜLET KARBANTARTÁSI MUNKÁK 2004 és 2007 között komoly változáson ment keresztül az intézmény épülete. Az önkormányzat segítségével megtörtént a nyílászárók teljes cseréje, a vizesblokkok felújítása, a tornaterem és a folyosók, valamint az épület külső burkolatának festése és a lapostető szigetelése, burkolása. Kicserélték az összes világítótestet energiatakarékos fénycsövekre. A változás nemcsak esztétikailag, hanem fizikailag is jelentősen érezhető volt a téli hónapokban (a régi ablakok legtöbbje 5-10 cm-es réssel volt csukható), és gázmegtakarítás is mutatkozott a számlákon. Sajnos mint minden épület esetében mindig marad megoldandó probléma, akad olyan hiba, ami később jelentkezik. (Nem lehet nyitni a tornaterem magasan lévő ablakait.) Dologi megtakarításból az elmúlt években sikerült megoldani a következő felújításokat: egy nagy méretű informatika termet alakítottunk ki az üresen maradt gondnoki lakásból (asztalok, gépek, monitorok vásárlása), felújítottuk a könyvtár polcrendszerét, felszerelt médiatermet hoztunk létre az alagsorban, 13

17 lambériával burkoltuk a hosszú tornafolyosót, a média és a tánc termet, megoldottuk az udvar és az utcai kapu előtti világítást, két tanterembe vettünk új székeket, négy alsós tanterem kapott új padokat, 11 tanterem és a könyvtár tisztasági festését oldottuk meg TÁRGYI FELSZERELTSÉG, TANULÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK Az iskola bútorzata és taneszköz készlete az utóbbi években sokat javult. Ez köszönhető az önkormányzattól évenként kapott, eszközfejlesztésre fordítható összegnek és a különféle pályázatokon elnyert pénzeknek. A régi, elavult tanulópadokat és asztalokat 1999 óta folyamatosan cseréltük. A felső tagozaton teljesen, az alsó tagozaton most van folyamatban. Sajnos a mai bútorokat nem évre gyártják, s tűnik, mire a végére érünk a folyamatnak, kezdhetjük újra. Minden gazdasági évben kiemelt szerepet kapott az informatika fejlesztése. Igyekszünk lépést tartani a gyors fejlődéssel ban kiépült a hálózat az iskola nagy részén, ami lehetővé tette az internet ingyenes használatát a tanulók és a pedagógusok számára is. A tanári szobában is két gép és két nyomtató áll a tanárok rendelkezésére. Digitális fényképezőgépet és videókamerát vásároltunk az iskolai és iskolán kívüli programok megörökítésére, valamint a média oktatás segítésére. A fizika-kémia szaktanterembe digitális táblát, laptopot vásároltunk. A könyvtár állományának fejlesztése folyamatos, évenként db könyvet veszünk, erre kb forintot fordítunk. Dolgozóink munkakörülményeinek javítására a tanáriban 5 éve hideg-meleg jó minőségű ásványvizet adagoló automatát működtetünk GAZDÁLKODÁS AZ INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS LEGFONTOSABB MUTATÓI Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb kiadás ÖSSZES KIADÁS Intézményi bevételek Előző évi pénzmaradvány Átvett bevételek Működési kv. támogatása ÖSSZES BEVÉTEL

18 Az iskola a gazdasági éveket pénzügyileg rendezetten, megtakarítással zárta. Minden forrást megpróbálunk kimeríteni, rendszeresen pályázatokkal növeljük lehetőségeinket. Gazdálkodásunkat ésszerű takarékoskodással folytatjuk. Bevételeinket növelte az épületen lévő Telenor antenna működéséből származó bevétel, az utcai üzlethelyiség és a tornaterem folyamatos kiadása. Ez utóbbi ugyan áldozattal is jár, a külsős bérlők sajnos nem saját tulajdonuknak tekintik a tornatermet, az öltözők és a folyosó berendezését. Gyakoriak a rongálások. Át kell gondolni, hogy a bérleti díj megéri-e a bosszankodást és a javítási költségeket. A XVI. kerület Önkormányzata a korábban önállóan gazdálkodó kerületi oktatási intézmények önálló gazdálkodását július 30-tól megszünteti Az új feladat minden érintett számára rendkívül nehéz lesz, hiszen ki kell alakítanunk az új feladatmegosztást, munkamódszereket, kapcsolatrendszer kiépítését a törvényi előírásoknak megfelelő működés feltételeit fenntartva. Egészen más, a megszokottól jelentősen eltérő körülmények között kell majd gazdálkodnunk. Kevesebb felelősséggel ugyan, de több adminisztrációs teherrel folytatjuk a munkát. Az valószínű, hogy a gazdasági feladatok és fizetési kötelezettségek előrelátóbb ütemezésére lesz szükség PÁL YÁZA TOKON NYER T ÖSSZEGEK Keressük a lehetőségeket, hogy anyagi kereteinket bővítsük, ezzel az iskola életét, képzési folyamatát gazdagítsuk. Ezért rendszeresen adunk be sikerrel pályázatokat a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány, a Fővárosi Önk. Oktatási Bizottsága, valamint a XVI.ker. Önkormányzat Kulturális és Sportbizottsága és az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága által meghirdetett lehetőségekre: ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft HERMÁN OTTÓ ALAPÍTVÁNY Az alapítvány 1991-ben a szülők kezdeményezésére jött létre iskolánkban. Célját és működésének szabályozását alapító okirata tartalmazza. Az alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-ából és egyéni felajánlásokból jut pénzhez. Az alapítvány pénzének felhasználásáról minden esetben a kuratórium dönt az alapító-okiratban meghatározottak szerint. Az alapítvány pedagógusok jutalmazására is fordíthatja a bevétel egy részét: A Hermán gyűrű"-t (arany pecsétgyűrű tetejére az iskola jelképe gravírozva) a gyerekek, és a szülők választása alapján háromévenként egy vagy két pedagógus kapja nevelő-oktató munkája elismeréseként. Utoljára két éve volt kolléga munkája a gyűrűvel jutalmazva. 15

19 Az alapítvány kuratóriuma az utóbbi években az alábbi felújítási munkálatokat, illetve vásárlásokat engedélyezte: : Herman-gyűrű: ,-Ft : Informatika terem kialakítása a gondnoki lakásból: 2.5 millió Ft : Herman-gyürü: ,-Ft akvárium, halastó felújítása: ,-Ft Játszóudvar felújítása, kültéri játékok telepítése: ,- Ft : új édesvízi akvárium vásárlása + telepítés: ,-Ft : monitorok vásárlása az informatika terembe: ,-Ft 16

20 4. SZERVEZETI - VEZETÉSI JELLEMZŐK Elvem a demokratikus vezetői stílus, melynek alapja a bizalom. A vezetői program megvalósítói az iskola dolgozói. Anyagi, erkölcsi elismerésben ritkán van részük, ezért mint említettem, nagy kincsünk az együttgondolkodás, a jó munkahelyi légkör. Fontos feladatomnak tartom korrekt tájékoztatásukat, véleményük kikérését, meghallgatását, lehetőséget adva az önálló kezdeményezéseknek annak érdekében, hogy nevelő-oktató munkánk hatékony legyen. Egy felsős, és 2008 óta egy alsós (fél állásban) igazgató helyettes segíti a vezetői munkát. Harmonikus, egymást kiegészítő, hatékony kapcsolat jellemzi munkánkat, a feladatok ésszerűbb megosztása jobban tehermentesíti a felsős igazgatóhelyettest. 4.1 AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Napközis mk. vez. 17

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

A Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatójának 5 éves megbízása augusztus 15-én lejár, ezért nyilvános pályázat kiírására került sor.

A Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatójának 5 éves megbízása augusztus 15-én lejár, ezért nyilvános pályázat kiírására került sor. Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: U-481/2010. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Tárgy: A Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatójának megbízása Mell.: 1 db szakértői vélemény

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben