III. évfolyam 1. szám január 25. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. évfolyam 1. szám 2009. január 25. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja"

Átírás

1 III. évfolyam 1. szám január 25. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja

2 Február 8-ánVMSZ VEZÉRCIKK Pásztor István, a VMSZ elnökének támogatásával február 8-án Nagybecskerek város területén a polgárok a helyi közösségek tanácsait és azok felügyelő bizottságait választják meg. A VMSZ MUZSLYAI JELÖLTJEI: A helyi közösség tanácsába (sorszám szerint) 9. SZTOJKÓ JÓZSEF 10. SZIVERI ISTVÁN 11. BORBÉLY ANGELINA 12. JUHÁSZ BÉLA számítástechnika tanár vállalkozó építészeti tech. matematikatanár 13. SÖTÉT JÁNOS 14. VIDRÁCS KRISZTINA 15. HALLAI ZOLTÁN 20. GABONA FERENC géplakatos tanítónő történelemtanár okl. gépészmérnök A felügyelő bizottságba (sorszám szerint) 1. KENDERESI ISTVÁN 2. TT szerelő 6. KOVÁCS TÍMEA jogász technikus A VMSZ 2008-ban Muzslyának a lukácsi út mellett tartományi forrásokból még 6 millió dinárt biztosított a helyi iskolának, 4 millió dinárt a szivattyúállomásra, 2 milliót a Petőfinek, valamint a kollégium is jelentős támogatásban részesült. Amennyiben a VMSZ jelöltjeit beválasztják a tanácsba, a tanács rendszeres munkája mellett a következőkért fognak síkraszállni: fontosnak tartjuk a fiataljainkkal való foglalkozást, ezért a Petőfi tatarozását az elkövetkező időszakban befejezzük; az ifjúságnak szórakozási lehetőséget fogunk biztosítani komoly programokkal; a Lehel Sportközpontban egy fedett sportpályát fogunk építeni; a temető új és régi része közti betonjárda, aminek hiánya már évek óta gondot jelent a polgároknak. A Zeppelin Rádió bezárása után a magyar nyelvű tájékoztatásban nagy űr keletkezett, ezért egy helyi, muzslyai rádió beindításán fogunk fáradozni. A VMSZ jelöltjei az erzsébetlaki Helyi Közösség Tanácsába Nagy Mihály, Szabó Tibi, Szabó Róbert. A felügyelő bizottságba viszont Halász István a jelölt. A VMSZ jelöltjei Szentmihályon: Kovács József és Szekeres Rozália. A felügyelő bizottság jelöltje: Fülöp Mátyás SZIVERI GÉZA vállalkozó Tápai János, a VMSZ nagybecskereki városi szervezetének elnöke. A mi narancsunk Vannak szállóigévé vált mondatok, egy szűkebb közösség számára jelentéssel bírnak, mindannyian sok ilyent ismerünk, az ironikusan belenyugvó magyar narancstól (Bacsó Péter: A tanú című film, 1969), a végtelen keserűséget mutató még a sz... is le van sz... mondáson át (Gothár Péter: Megáll az idő, 1981) egészen finom irodalmi idézetekig, amelyek szintén iróniával bírnak, amúgy pedig földet többé vissza nem veszek (Esterházy Péter: Hitel, 1989). És ilyen volt Ljubiša Ristić rendezésében a szabadkai Népszínházban 1985-ben bemutatott Madách kommentárokban Kovács Frigyes érces hangján elhangzott mondat, a magyarok, rácok, bunyevácok. Nem emlékszünk már pontosan a kontextusra, a szövegkörnyezetre, a helyszín még fölrémlik, valószínűleg a Népszínház udvarában zajló jelenetben hangzott el, de nem ez a fontos, hanem ahogyan megmaradt, csúszkálva az irónia, a fájdalom, a megtalált és elveszített ország, az önálló nemzeti közösségek meglévő és értékként kezelendő, a kultúra finom árnyalataiban folyamatosan jelen lévő összetartozása között. Nagyon sokat jelent ez a mondat, egyszerre fájdalmas, nevetséges és szép, az általános emberi és a magyar kultúra mondata, hiszen Madáchról beszélünk alapvetően, mégha kommentárokról is, egy adott kulturális éra meghatározó eseményéről, azóta elszürkült, a szembenézés hiányától értéktelenebbé vált időről, amit a jugónosztalgia fátylával borítanak jótékonyan, akik annak hívei és ostorozzák azok, akik ugyan valamikor hívei voltak, de mára arcot, alakot váltottak, a szembenézés hiánya pedig lehetőséget ad nekik az ostorozásra. A magyar kultúra napja van januárban, beszélnünk kell tehát a kultúránkról, beszélnünk kell arról, hogyan is állunk mi ezzel a kérdéssel, hogyan viszonyulunk a vajdasági magyar kultúrához. Nem az irodalomhoz, a zenéhez, a képzőművészethez, a néptánchoz, hanem mindehhez együtt, különválaszthatatlanul, ha rágondolunk, mi jut eszünkbe, ki jut eszünkbe. És nem azért kell ezzel foglalkoznunk, mert januárban a napja van, ünnepnap, valóban igazi ünnep, hanem azért, mert nemsokára minden olyan kérdésben, ami a lehető legtágabban értelmezve a vajdasági magyar kultúra szerves részét képezi, felelősséget kell vállalni, tudni kell megmondani, milyen stratégia alapján merre kívánjuk vinni közösségünk ügyét a huszonegyedik században. Az, hogy merre, nagyon sok szempontból fontos. Közösségi internet-oldalakon elolvashatjuk, hogyan látják a közösségüket annak tagjai, mi a véleményük mindarról, amiből összerakódik, különbözőségeiben is egységessé válik. Az egyik nagyon határozottan érzékelhető vélemény-különbség akörül alakult ki, hogy mit jelent egy nemzeti közösséghez tartozónak lenni, esetünkben mit jelent magyarnak lenni Vajdaságban. Úgy tűnik a véleményeket olvasva amelyek különböző aktuális kérdések, politikai események kapcsán fogalmazódnak meg, de egy idő után ehhez, a fentebb említett kérdéshez térnek vissza, ennél jobban talán semmi nem mutatja a kérdés élő-voltát, jelentőségét, jelenlevőségét, két fő irányvonal a meghatározó: vannak, akik másodlagosnak tekintik a nemzeti közösséghez tartozást, mondván, ne azért becsüljenek, mert magyar vagyok, hanem azért, mert rendes ember, és vannak, akik számára ez a kettő nem elválasztható, akiknek a vajdasági és magyar egyetlen fogalommá állt össze, és ekként kívánják a megbecsülést. Az évek folyamán nagyon sok olyan lényeges, a közösség elevenébe vágó kérdés fogalmazódott meg, amire a választ a kulturális identitásunk felől adhatjuk meg. De ehhez elsősorban arra van szükség, hogy ennek az identitásnak a milyenségét, eltéréseit, különbözőségeit, az egymással párbeszédben lévő, de különböző értékrendszer alapján kialakult válaszait figyelembe vegyük, hogy nyitottak legyünk. A kizárólagosság a kisebbségben élő nemzeti közösségek legnagyobb ellensége, belső problémája, nem csak azért, mert nem összefogja, hanem eltávolítja egymástól a közösség tevékeny tagjait és ezáltal mindazokat, akik a közösség tagjának érzik magukat, hanem azért is, mert a bezárkózás és provincializálódás veszélyét hordozza magában. Ironikus, helyenként keserű véleményeket olvashatunk, tekintettel arra, hogy az egyetemes magyar kultúra szerves része is vagyunk, alig akad olyan ember, aki az íráskezdő bonmot-t a csenevész és savanyú, de édesnek minősített gyümölcsről ami a magyar narancs ne ismerné a Tanú című filmből, mint ahogyan olyanok is sokan vannak, akik még emlékeznek arra, hogy a Madách-kommentárokban iróniával is értelmezhető mondat miképpen határozta meg hoszszú ideig a kulturális identitást, milyen hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ezzel szemben is megfogalmazódhassan vélemény, álláspont, magatartás, azt pedig csak sejthetjük, mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy valamiféle, a nyitottságon alapuló egyensúly alakuljon ki ebben a viszonyrendszerben elsősorban magunkról beszélek, egyensúlyról a vajdasági magyar közösségen belül. Amit azonban nem kell sejtenünk, mert láthatjuk: a közösséget ez élénken foglalkoztatja, iróniával, sértettséggel, föltétlenséggel és elkötelezettséggel telten. A vajdasági magyar alkotók, népművelők, közművelődési szakemberek, előadóművészek számára ez a kérdés mindig aktuális, erre folyamatosan válaszokat fogalmaznak meg napi munkájuk során. Az más lapra tartozik, hogy válaszaikhoz vannak-e kommunikációs csatornáik, kapnak-e lehetőséget, ha igen, élnek-e vele. A közösségi portálok által már, ha csak nagyon kisrészben, töredékesen is, de arról is közvetlenül lehet tudomásunk, hogyan látják ezt azok, akikhez és akikről mindez szól. Mindazt, ami ebből következik, izgalmas lesz figyelemmel kísérni, a részesének lenni. (a szerk.) január 25. 3

3 KULTÚRA KULTÚRA Felújított művelődési házak december 12., Őrszállás, az Ady Endre MME felújított épületének átadása A projektum értéke: ,00 A Nagyberuházási Alap által finanszírozott projektumok szeptember 12., Torontálvásárhely, József Attila Művelődési Otthon átadása A projektum értéke: , augusztus december 26., Óbecse, a Petőfi Sándor MME felújított épülete A projektum értéke: , október 17., Szivác, Szenteleky Kornél Magyar Közművelődési Egyesület átadása A projektum értéke: , december 19., Magyarkanizsa 18,00 óra, a Cnesa OMI új épületrészének és a Nagy József Kreatív Műhely ünnepélyes megnyitója A projektum értéke: , december 27., Kelebia 19,00 óra, a felújított Kultúrotthon átadása A projektum értéke: , november 14., Csóka, Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület átadása A projektum értéke: ,87 Más forrásból támogatott projektumok december 17., Törökfalu, a felújított Művelődési Ház átadása A projektum értéke: , december 23., Magyarcsernye, Ady Endre MME felújított épületének átadása A projektum értéke: , december 4., Óbecse, a Népkönyvtár felújított épületének ünnepélyes megnyitója A projektum értéke: , január 25. 5

4 A PROJEKTALAPÚ POLITIZÁLÁS 2009-ES TERVEI AZ EGYES VÁROSOKRA, KÖZSÉGEKRE VONATKOZÓ TERVEK RÉSZLETES BONTÁSÁT ELKÖVETKEZő SZÁMAINKBAN KÖZÖLJÜK ZENTA Zenta A zentai színház befejezése A zentai kórház gáz központifűtésének bevezetése A zentai sportcsarnok I. fázisának befejezése Tornyos A tornyosi kút A tornyosi út melletti kerékpárút Kevi Kevi faluházának rekonstrukciója Felsőhegy A felsőhegyi utcák kiaszfaltozása A felsőhegyi, bogarasi telefonközpont bővítése Az Ügyviteli Inkubátorház igazgatási épületének átalakítása TÖRÖKKANIZSA Gazdaság A törökkanizsai önkormányzat stratégia fejlesztési és területrendezési tervének kidolgozása A már megkezdett beruházások folytatása: városi szennyvízhálózat ; ipari zóna Nagyberuházás A törökkanizsai Művelődési Otthon főtervének kidolgozása A majdányi Művelődési Otthon felújítása Firigyházán a Kiss Ferenc és a Május 1. utcák aszfaltozása A törökkanizsai óvodában WC és vízgóc felújítása Művelődés, oktatás, tájékoztatás A falvak művelődési életének újjászervezése a művelődési és civil szervezetek alakításával Az iskoláskor előtti intézményben a vegyes csoportok újbóli bevezetése, ahol különböző nemzetiségű gyerekeknek lehetőségük lesz megismerkedni egymással A környezetnyelv tanításának újbóli bevezetése az iskolákban A helyi tájékoztatás, különösen az elektronikus tájékoztatás vonatkozásában a magyar adás bővítése, ezen belül pedig a közszolgálati műsorok bővítése Mezőgazdaság A mezőgazdasági civil szervezet megalakítása A falugazdász szolgálat kialakítása a község területén ÓBECSE Infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítása A vízvezetékhálózat felújítása Péterrévén Az utcák aszfaltozása a község területén A vízvezetékhálózat fejújítása Bácsföldváron A szennyvízcsatorna-hálózat Bácsföldváron A hővezetékcsövek cseréje Óbecsén A közvilágítás felújítása, bővítése a községben A szennyvízcsatorna-hálózat Péterrévén A szennyvízcsatorna-hálózat Radičevićen Gazdaságfejlesztés, ipari parkok bővítése, inkubátorház megnyitása Tervezik az Ipari Inkubátorház megnyítását Pl: (FADIP RT., Óbecsei Bútorgyár) Partnerkapcsolatok a testvérvárosokkal Tervként szerepel a vízgazdálkodás és a csatornázás, valamint az ipari tevékenység Turizmus és gyógyturizmus Egy gyógy- és wellnesközpont A közvállalatok privatizálása A Vodokanal Közvállalat privatizálása A közlekedés Közúti közlekedés A kerülőutak megépítése Becse, Bácsföldvár és Péterréve körül A települések közlekedési rendszerét kidolgozó tervének A közlekedési terv alapján kidolgozandó konkrét megoldások körforgalmak, útszélesítések, egyirányúsítások, villanyrendőrök A közlekedési biztonság növelését célzó tervek A parkolási problémák megoldása a városban: a terv és kivitelezése A vasúti közlekedés A Szerbiai Vasúttársaság tervének kivitelezése A vízi közlekedés A tiszai kikötő megépítése A Tisza turisztikai célokra való jobb, tartalmasabb kihasználása Környezetvédelem A környzetvédelem szempontjából igen fontos egy, a közművesítéssel foglalkozó új kft. megalakulása ÓBECSE Szociálpolitika, egészségügy, család- és gyermekvédelem Az Önkormányzat, a Vöröskereszt, a Szociálvédelemi Központ és a Gerontológiai Központ együttműködésével egy 300 személy ellátására alkalmas népkonyha működtetése Oktatás és művelődés kultúrpolitika Az egyetemi kihelyezett tagozat megnyítása A félprofesszionális Magyar Színház Társulat létrehozása Az ifjúságpolitika Az Önkormányzat 40 hiányszakmában tanuló egyetemistát ösztöndíjaz, illetve az útiköltség 50% -át támogatja, ezenkívül bővítenék a dreai Lurkó-házat BEGASZENTGYÖRGY Torda A templom felújítási munkálatainak elkezdése és befejezése A szennyvízlevezető csatornahálozat teljes hosszában a szennyvíztisztító berendezés kiépítésével A helyi általános iskola bővítése és a tornaterem építése A Torda Udvarnok közötti út felújításának befejezése A Kultúrotthon felújítása és bővítése A faluban lévő betonutak felújítása és bővítése Magyarittabé A szennyvízlevezető csatornahálozat A Búzavirág Hagyományápoló Egyesület, a tűzoltóotthon és a Belga Sport Egyesület épületének felújítása Tamásfalva A templom felújítása és bővítése Egy épület megvásárlása és felújítása, amely a jövőben a Magyar Kultúrház lesz Udvarnok A kápolna bővítése és a kerítés Nezsény A Magyar Kultúrház felépítése Az általános iskola bővítése január 25. 7

5 TOPOLYA TOPOLYA DÉL-BÁCSKA DÉL-BÁCSKA Bácskossuthfalva Tervdokumentációk készítése Az új vizeskút tervdokumentációjának Öt utca szennyvízhálózata főtervének Három határba kivezető út és a sétány főtervének A színház befejező szakasza főtervének A Művelődési Ház tetőtere beépítése eszmei tervének Az Ipari terület főtervének A közlekedési szignalizáció és a körforgalom főtervének Az úthálózat továbbépítése A határba kivezető utcák (farm és turisztikai útvonalak) A falusi utak A parkoló és a sétány A szekundáris szennyvízhálózat kiépítésének megkezdése Öt utca szennyvízhálózatának A vízellátás javítása Az új vizeskút fúrása és felszerelése A körgyűrűk kialakítása a komplett vízhálózaton Topolya A déli terelőút Topolya Bajsa kerékpárút második szakaszának Három parkoló építése a városközpontban Körforgalom építése a központban A diákotthon építése II. fázis + felszerelés A könyvtár mögötti tér rendezése A felvonulási tér I fázisának építése Az Euroregionális központ I fázisának Gunaras Térrendezés A falu központjában lévő Szövetkezet épületének a megvásárlása Utcák aszfaltozása A tervek előkészítése A braziliai vízhálózat felújításának az elkezdése A bogarasi út terveinek a kidolgozása és a közvilágítás felújítása Pacsér A falusi turizmusra alapuló rekreációs és gyógyközpont kialakítása A falu határába kivezető utak aszfaltozása A regionális út Pacsér és Csonoplya között A vízhálózat és a meglévő hálózat felújítása Kultúrház és produkciós központ kialakítása Zentagunaras A vízvezeték felújítása és a körgyűrű Az Inkubátorház A Zentagunarast és Gunarast összekötő út (határba kivezető út) A körforgalom Zentagunaras központjában Bajsa A keleti terelőút Topolya Bajsa kerékpárút második szakaszának A falusi vízvezeték Körforgalom építése a falu központjában Az iskola fűtésének és tornatermének felújítása A Zákó-féle kastély és a park felújítása A falusi közvilágítás A kultúrális értékeinkbe való beruházás A Tájház felújítása A színház belső terének komplett felújítása a színpaddal együtt A Tűzoltóotthon kulcsra kész állapotba hozatala Az Inkubátorház kialakítása Etnoház vásárlása Az Ipari zóna Földterület vásárlása A belső út A trafó Közlekedés A közlekedési táblák kihelyezése Szeméttelep A meglévő szemétlerakó földel való feltöltése, fásítás Temetők WC-k kialakítása a négy temetőben MAGYARCSERNYE Munkahelyteremtés Infrastrukturális befektetés, mezőgazdaság, falufejlesztés Ifjúság, oktatás, kultúra és hagyományápolás Civil szervezek, egészségügy és szociális védelem Sport Két ravatalozó építése A Tűzoltólaktanya és Ifjúságotthon renoválása A Futball Klub helységének és egyben öltözőjének Tóba A Tóba Töröktopolya út A kultúrotthon renoválása A közvilágítás rekonstrukciója Ravatalozó építése Újvidék Város Hosszú távú projektek A részarányos foglalkoztatás realizálása városi szinten Az Európa Kollégium építése és működtetése Az Egység Sportegyesület sportpályáinak és székházának felépítése A Mozaik Televizíó támogatása és fejlesztése A Magyar Ház tájház létrehozása Piroson, Tiszakálmánfalván és Kátyon A tiszakálmánfalvi katolikus templom tetőszerkezetének a felújítása Méltó emlékmű állítása az ártatlanul kivégzett magyar áldozatok emlékére a Futaki úti temetőben A budiszavai, kátyi és péterváradi csatornahálozatának A pirosi Református temető körül a kerítés megépítése és a kápolna felépítése Az Újvidéki Színház felújítása és a raktárhelyiség létrehozása Újvidéki Magyar Civil Ház létrehozása Rövid távú projektek A magyar jellegű objektumok létrehozása Fehér Ferenc köztéri mellszobrának felállítása Az újvidéki színház épülete tulajdonjogának rendezése Az újvidéki színház részére autóbusz biztosítása A Papp Pál utcai református templom felújítása Telep A városrész közművesítésének meggyorsítása A református és a katolikus templomok felújítása A Petőfi Sándor MME székházának felújítása és az új épület felépítése Piros A Fehér Ferenc MME belső tatarozásának befejezése Szenttamás Gion-ház befejezése Utcák aszfaltozása Napközi elindítása A Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola padlózatának és a vizesgócának felújítása A Magyar Művelődési egyesületek egy fedél alá hozása és működésük megoldása Palánka A volt Fejős Klára Általános Iskola épületének javítása A katolikus templom tatarozása Egy 100 ágyas középiskolai kollégium kiépitésére való projektum kidolgozása Egy Ipari Inkubátor létrehozázása a kisiparosok részére A Szinaji Fehér óvóda javítása A Szveti Szava óvóda épületének a tetőcseréje Ürög Magyar Ház építése vagy a meglévő épület felújítása Ruma Magyar Ház építése vagy a meglévő épület felújítása Temerin A szennyvíztisztító ideiglenes változatának üzembe helyezése Az ideiglenes változat építésével párhuzamosan tevékenykedni kell az állandó változat építésén Az állandó megoldás munkálataival párhuzamosan folytatni kell a csatornahálozat építését A megkezdett projektek folytatása, illetve befejezése Legalább egy termelési övezet kialakítása Kis projektek állandó pályázások Satrinca - Dobradó A Termálkút-forrás fúrása, a víz intenzív zöldségtermesztésre való felhasználása, kisebb kapacitású fürdő, szanatórium A két település közötti térségben infrastruktúra létrehozása, kis tejüzem Az eszközök előteremtése a Satrinca Mali Radinci út aszfaltburkolatának műszaki tervdokumentációjára Mitrovica Magyar Ház építése vagy a meglévő épület felújítása Maradék Az egykori Magyar Iskola épületének felújítása, a rendezvényterem és a moziterem kialakítása, a tágas udvaron fürdőmedence építése NAGYKIKINDA Szaján Vízvezeték hálozat cseréje Az utcák aszfaltozása A katolikus templom külső részének renoválása A civil szervezetek támogatása A Tűzoltó Egyesület felszerelésének felújítása és az épület reonoválása Az Ady Endre ME felszerelése A Délibáb Hagyományápoló Kör épületének felújítása A sporthorgászat-projektum Kisorosz Az utcák aszfaltozása befejezés Az Általános Iskola épületének bővítése, a sportpálya felújítása A kápolna befejezése A járdák A Tájház épületének befejezése A magtár, sziloszok befejezése Kikinda Magyar bölcsőde létrehozása A katolikus temetők rendezése A Fejős Klára Általános Iskola nyílászáróinak cseréje, sportpálya felújítása január 25. 9

6 MAGYARKANIZSA MAGYARKANIZSA NAGYBECSKEREK KISHEGYES A közlekedési infrastruktúra kerülőút Az ipari zóna kisgazdaság zónája Tervezés Fő utca Az Aqua Központ-projektum előkészítése Az asztaltenisz terem épületének bővítése A tervdokumentáció kidolgozása a horgosi sportcsarnok építésére Múzeum és médiaközpont A napközi és műhely az OSI szükségleteire és egy kombi jármű vásárlása Bölcsőde építése az iskoláskor előtti intézmény kibővítése A vizesblokk adaptálása és javítás az oromhegyesi iskola épületében A horgosi Kárász kastély rekonstrukciója A kispiaci iskolaépület vizesblokkjának a javítása és karbantartása A vaskerítés felállítása az,,ady iskola épületén A tetőtér beépítése az,,ady iskola épületén A magyarkanizsai Tangazdaság szanitáris pontjának rekonstrukciója A Diákotthon felépítése a magyarkanizsai középiskola részére A tízórai biztosítása projektum ingyen adag biztosítása osztályonként A középiskolások útiköltségének finanszírozása Az általános Városrendezési terv kidolgozása Adorján, Oromhegyes, Martonos, Horgos területén A Városháza épületének felújítása A rurális fejlesztés központjának létrehozása Az erdős szélvédő sávok létrehozása A dűlőutak rendezése A Mezőgazdasági Fejlesztési Alap létrehozása Tanulmányok ösztöndíjazása mester vagy doktori képzéseknél valamint az olyan továbbképzéseknél az egyetemi oklevél megszerzése után, amelyek jelentőséggel bírnak Magyarkanizsa további fejlődéséhez A tanulók ösztöndíjazása Az útiköltség vagy ösztöndíj finanszírozása Gyermekfesztívál Ki mit tud? szelektív szemlék szervezése A,,Hatút elvezető kanálisának tervkidolgozása A térképdifitalizáció a GIS rendszer bevezetésével a község területén A tervkidolgozás a csatornahálozatra az adorjáni HK területén A Regionális Hulladéklerakó Szabadka község területén Az oromhegyesi sürgősségi osztály szanálása Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület épületének bérbeadása Horgoson munkalehetőség A városi Kálvária felújítása A tervdokumentáció kidolgozása új víztároló kialakítása Martonos területén A víztisztító épület az ivóvíz arzénmentesítésére és tisztítására A horgosi Művelődési Otthon felújítása A Batthyáneum egyházi otthon felépítése A közlekedési infrastruktúra az adorjáni HK-ben, a horgosi HK-ben, a magyarkanizsai HK-ben, a kispiaci HKben, a martonosi HK-ben, az oromi HK-ben, a tóthfalui HK-ben, az oromhegyesi HK-ben, a velebiti HK-ben,az L-6 községi útszakasz Tóthfalu Völgyes karbantartása, a községi L-6 út rekonstrukcója Martonos központjából az R-119 regionális útig útig A horgosi ipari park belső infrastrukúrájának rendezése: víz és szennyvízhálozat, közlekedési vonalak csapadékvíz elvezetésére szolgáló hálozattal A Szelevényi-puszta vízrendezési tervének projektuma A V. Zimonic alrendszere rekonstrukciójának projektuma Projektumok kidolgozása az aszfaltozott úttestek kiépítésére, javítására, karbantartására A Vigadó épületének felújítása a Népkertben A járda és a parkoló lapozása Horgos központjában A magyarkanizsai egészségház központi fűtésének modernizációja A Tiszapart revitalizációja Zöld szigetek a szigetek kiépítésével hat település szelektív hulladékgyűjtése oldódik meg (Szabadka, Magyarkanizsa, Csóka, Topolya, Zenta, Kishegyes) Az öko- és etnoturizmus fejlesztése, falusi turizmus fejlesztése, férőhelyek bővítése Rendezvényturizmus nemzetközi fellépések, rendezvények társfinanszírozása Az idegenforgalmi jelzőtáblák - Magyarkanizsa Község területén A Népkert revitalizációja tavak, hídak, és zöldfelületek rekonstrukciója Az informatikai hálózat folyamatos fejlesztése Magyarkanizsa Önkormányzatában Muzslya A fedett sportpálya Szentmihály A szentmihályi templom tornyának javítása Erzsébetlak Az erzsébetlaki katolikus templom tatarozása Lukácsfalva A lukácsfalvi Művelődési Otthon tatarozása DÉL-BÁNÁT Torontálvásárhely A vízkút áthelyezése és a vízhálózat újjáalakítása A református templom tetőcserélje Az önkéntes Tüzoltóotthon adaptálása és a faluház hozzáépítése Székelykeve A székelykevei általános iskola tornaterme tetőszerkezetének az izolálása és javítása A székelykevei Szent István templom belső falainak a vakolása és javítása A falu víztisztító rendszerének bővítése KISHEGYES Munkahelyteremtés és gazdaságfejlesztés Az ipari park működtetéséhez szükséges infrastrukturális befektetések megvalósítása - áram, víz és főúthálozat A Kishegyes Község befektetési honlap Mezőgazdaság A gépjármű beszerzése a mezőőr-szolgálat számára A falugazdász iroda működtetése További 10 km határút rendezése Falufejlesztés Nyolc utca szilárd útburkolattal való lefedése B4-es kút kifúrása és bekapcsolása a vízhálozatba A szennyvíztisztító kiépítéséhez szükséges főterv és a szükséges pénzeszközök bíztosítása A kishegyesi és a bácsfeketehegyi piac építése A közvilágítás felújításának munkálatai és az új irányítórendszer felszerelése Sport és Nevelés A Kishegyesi kézilabdapálya épületének felújítása, környékének rendezése A tömegsport támogatása labdarúgás, kézilabda, birkózás Civil Szervezetek Az együttműködés fejlesztése a civil szervezetekkel A pályázat útján kiosztandó pályázati rendszer kialakítása A Civil Egyezető Fórum további működtetése A Női Fórum civil szervezet székházának felújítási munkálatainak a folytatása Környezetvédelem A szélfogó sávok kialakítása Egészségügyi és szociális védelem Az idősek házi ápolása a Caritas civil szervezettel A roma gyermekek oktatásba való sikeres bevonása A Kishegyes Község szociális védelmi stratégiájának kibővítése a családon belüli erőszak kérdéskörével Kultúra és hagyományápolás A jövő évi költségvetés biztosítása a községben működő Kultúregyesületek részarányos támogatására A bácsfeketehegyi Kultúrotthon felújítása Támogatás a Szó Beszéd és a Fecske helyi lapok megjelenésére A bácsfeketehegyi evangélikus templom felújításának befejezése Ifjúság és oktatás Önkéntes szolgálat működtetése az Ifjúsági iroda keretein belül Az ösztöndíjazási rendszer felülvizsgálata és egy új rendszer kidolgozása TÖRÖKBECSE Törökbecse A Jókai Mór MME nagyépületén a tető nagyjavítása, az ablakok lecserélése (PVC), a szanítáris rész, a konyha javítása, a villanyhálózat átrázása A kispályás labdarugó pálya Beodra A helyi közösség által megvásárolandó épület nagyjavítása a helyi magyar Művelődési Egyesület és Civil Szervezetek székhelye A törökbecsei római katolikus templom hidroizolálása január

7 ZOMBOR Zombor A projektumok előkészítése a Kaszinó épületén lévő nyílászárók cseréje Telecska A falusi utcák felújításának a tervdokumentációjának az előkészítése és kivitelezése Őrszállás A helyi templom és az alatta lévő kripták felújítása Csonoplya A Pacsér Csonoplya út felújítása A templom külső tatarozásának a befejezése A tervdokumentáció készítése egy mini ipari parkhoz A vízhálózat felújítása A fekális kanalizáció tervdokumentáció A csonoplyai Horgásztó turisztikai attrakcióvá való fejlesztésének a tervei Nemesmilitics A megmaradt utak és járdák felújítása valamint támogatás a helyi iskola kapacitására Bezdán A tervdokumentáció : gyógyfürdőturizmus, vadász-halász turizmus, hajóturizmus, régi mesterségekre épülő foglalkoztató turizmus Doroszló A Szentkút munkálatainak a megkezdése A tervdokumentáció a vízellátás javítására A DTD-csatornán lévő híd felújításának az előkészítése A Nikola Tesla utca aszfaltozásának az előkészítése Gombos A vízhálozat rekonstrukciója A templom tatarozása kívül és belül A csatornarendszer Apatin Az útasszállító hajóknak kikötő Wellness fürdő Banja Junaković Az áruszállítási központ befejezése Kupuszina Az Ipari park trafóállomás, parkoló, mázsa, úthálozat Sportcsarnok Iskola a természetben faházikó, infrastruktúra területrendezés A Szent Anna templom külső tatarozása A Zombori út aszfaltozása A Monostor Kupuszina út Szennyvíztisztitás Szilágyi Az Eko-kút Sportközpont a szabadban A horgásztó főterve KÚLA Kúla A XVI. Divizió és a Jakov Ignjatovity utca szennyvíz levezetése A Népkör tetőszerkezetének felújítása és a tetőtér kialakítása Szivác A katolikus templom felújítása Cservenka A katolikus templom felújítása ADA Ada község a moholi nagyút kiépítésének folytatása a Horgos Újvidék autóút felé (Kishegyes és Topolya irányába) a Tiszai híd és annak bekötőútjainak építése a községi ipari zóna kiépítését-befelyezését és elkerülőút befejezése a szennyvízcsatorna és a szűrőberendezés megvalósítása Egészségház adai épület bővítése- szakorvosi szolgálatok és szűrővizsgálatok A turisztikai központ létrehozása, amely feltérképezné Ada község ilyen jellegű lehetőségeit, és nyitna úgy belfüld mint külföld felé A falugazdász hálózat a község területén (folyamatban) A civil szervezetek feltérképezése és összefogása A községek közti regionális és nemzetközi kapcsolatok működtetése, iroda felállítása A közjogvédőség visszaállítása Az adai egészségház számára épület vásárlása (orvosi lakások) A villanyrendőr felállítása Mohol központjában Ada Ada teljes területén a közvilágítás felújítása Ada központja kiépítésének a befejezése Lokális utak szanálása Középiskolai kollégium megépítése Mohol Aszfaltutak (10-12 km hosszúságban) Mohol központjának teljes felújítása, valamint piaci parkolók létrehozása Járdák és szanálása Szekundáris vízelvezető csatornák felújítása A tanyavilág helyi közösségek szükségletei Ada településtől Törökfaluig (a Valkai soron át) a községi lokális út felújítása Aszfaltutak építése (két utca Törökfalun és a Völgyparti utak szanálása) A közvilágítás felújítása SZABADKA Nagyberuházások A Népszínház építésének folytatása A fedett uszoda építése A jégcsarnok tervdokumentációjának A II. Kolektor ezáltal tudják megvalósítani az Újfalui, a Pescsarai, a Zorkai helyi közösségek szennyvízelvezetését Összekötni a várost Paliccsal, továbbá megoldani az ivóvízellátást és a teljes szennyvízelvezetést az új szennyvízfeldolgozóig A volt Lifka-mozi Kortárs Művészeti Központ épületének a befejezése A Diákotthon új szárnyának a Az 51 hadosztály elkerülőút megépítése Az Y elkerülőút megépítése Beruházások Az Egyházi épületek felújítása - Csantavéri templom, Ludasi templom, Bajmoki templom, Bajmoki görögkeleti parókia A Művelődési épületek építése és felújítása - A palicsi Művelődési Otthon terveinek, a noszai Művelődési Otthon felépítése, a királyhalmi Művelődési Otthon felújítása, a hajdújárási Művelődési Otthon Felújítása, a Nagyradanováci Kultúrotthon és a csantavéri Bartók Béla kultúrotthon terveinek, a bajmoki Dózsa György MME befejezése, a Kelebiai Kultúrotthon felújításának II. fázisa Más jellegű épületek - a bajmoki tűzoltóotthon befejezése, az újfalui Vámház épületének megtervezése és felújítása, Csantavéren és Visnjevácon felépíteni a halottasházat, a Makkhetesi templom építése, az új Onkológia Központ tervezése SZABADKA Iskolák és egészségházak A csantavéri iskola felújításának a befejezése, a hajdújárási és királyhalmi iskolák felújítása, a Sárgaház tetőszerkezetének felújítása, a zeneiskola homlokzatának felújítása, a Politechnikai középiskola homlokzatának felújítása, a bajmoki iskola homlokzatának felújítása, a Széchényi Általános Iskola - kisiskola fűtése, az Október 10. Általános Iskola hozzáépítés, a kertvárosi egészségház terveinek, a Zöld Kereszt felújítása,a bajmoki egészségház felújítása, három új mentőautó vásárlása, egészséges városok projektek beindítása és működtetése Projektek önkormányzati szinten Regionális szemétfeldolgozó: lokációtervek A Majsai híd bővítése A Csantavér - Orom út A határátkelők Királyhalom-Ásotthalom, Bajmok- Bácsalmás Aszfaltozási program A homlokzatfelújítások Szabadka központi részén Utcaregulációk (Csantavér, Hajdújárás, Makkhetes, Kertváros, Palics, Újfalú, Pescsara) A palicsi tó iszaptalanítása Gyalogjárdák A tulajdonjogi és birtokjogi viszonyok rendezése A csantavéri Szentháromság szobor felújítása A Bagolyvár felújítása A bajmoki szennyvíztisztító tervének A szélvédő sávok felállítása Munkahelyteremtés A kültéri települések megcélozása A gazdasági vásár megszervezése Megalakult a Palicsi Vállalkozók Fóruma A Vajdasági Magyar Szövetség Palicsi Helyi Szervezete elnökségének indítványára megalakult a Palicsi Vállalkozók Fóruma, amely egy jogi személyiséggel nem rendelkező civil kezdeményezés. A Fórum célja összegyűjteni mindazokat a palicsi vállalkozókat és vállalkozni szándékozó személyeket, akik a gazdaság útvesztőjében maguk próbálnak helytállni. Magunk is tapasztaljuk, hogy mindennapi munkánk során mennyi akadályba ütközünk, folyton újabb kérdések fogalmazódnak meg bennünk, alapvető információkra lenne szükségünk, amelyekhez azonban csak nehezen vagy egyáltalán nem tudunk hozzájutni. Pedig a mai világban az információ, a tájékozottság legalább akkora fontosságú a gazdasági színtéren való helytálláshoz, mint a többi erőforrás. Szándékunk szerint a Palicsi Vállalkozók Fóruma (PA- VAFO) havonta legalább egyszer tart egy összejövetelt, amelyen egy-egy téma szakemberei tartanak előadást, majd pedig válaszolnak a jelenlévők kérdéseire. Emellett cél az érdeklődők tájékoztatása a gazdaság működésére és fellendítésére vonatkozó pályázati kiírásokról, a hitellehetőségekről, információnyújtás vállalkozni kész személyeknek a teendőkről, segítségnyújtás, illetve tanácsadás a már működő cégek különböző gyakorlati problémáinak megoldásához. Ha bármilyen kérdése van a Fórummal kapcsolatban, kérjük, írjon a címre. Csiszár Molnár Anna A Palicsi HSZ alelnöke január

8 KICSIKNEK NAGYOKNAK KICSIKNEK NAGYOKNAK Hozzávalók 4 személyre: 1 kg rövidkaraj 1 doboz ananászbefőtt (karika) 2 dl tejszín só, bors olaj Válogatott viccek Cápa a tengerben Anyu, fürödhetek a tengerben? Nem kisfiam, egy csomó cápa úszik benne! De anyu, apu is fürdik! Igen, kisfiam, de neki van életbiztosítása! Nősülés Na, tervezed már, hogy elveszed feleségül a barátnődet? Már rég elvettem volna, ha családja nem állna az utunkba. A családja? Igen, a férje és a három gyereke. Rulett Egy szőke nő bemegy a kaszinóba, leül a rulett asztalhoz. Az első tét elveszítése után kissé nyugtalan lesz, de azért megteszi a másodikat is, és azt is elveszíti. Mielőtt megtenné a harmadikat is, hangosan fohászkodni kezd: Ó, Istenem, tudom, hogy csak akkor van szerencsém, ha meztelen vagyok! Ledobja minden ruháját, és ott áll anyaszült meztelenül az asztalnál, a rulettgolyó megáll, a szőke vidáman felkiált: Köszönöm, Istenem, tudtam, hogy csak meztelenül lesz szerencsém! felkapja a ruháit és a pénzt, és sietve távozik a kaszinóból. Azt kérdi egyik krupié a másiktól: ANANÁSZOS SÜLT KARAJ A húst a csontig bevagdossuk, sóval, borssal ízesítjük, majd a vágatokba ananászkarikákat teszünk. Tűzálló tálba rakjuk, meglocsoljuk olajjal, és ropogósra sütjük. Közben olajjal locsolgatjuk. Amikor megsült, kiemeljük a húst, és a maradék olajat, a tejszínnel és az ananász levével sűrűre főzzük, majd a hússal tálaljuk. Adhatunk hozzá zöldségköretet. Te! Láttad, hogy melyik szám volt a nyerő? Mire a másik: Én azt hittem, te megnézted! Kicsi a világ Barry és Will rendszeresen együtt golfoznak. A szokásos szerdai játék közben azonban kénytelenek folyton leállni, mert az előttük haladó két női játékos minden tóba és homokcsapdába beletalál, és csak araszolgatnak a pályán. Végül Barry azt mondja: Ez így katasztrófa, odamegyek, megkérdezem, megelőzhetjük-e őket. El is indul a nők felé, de félúton megáll, sarkon fordul, és vörös arccal érkezik vissza. Nem tehetem. Az egyik a feleségem, a másik a szeretőm. Inkább te menj oda. Will elindul a nők fele, de ő is megáll félúton és visszafordul: A francba, erre mondják, hogy kicsi a világ... Bíróságon Egy idősödő asszonyt bíróság elé állítanak bolti lopás miatt. Azt mondja neki a bíró: Ha jól tudom, Ön eltulajdonított egy doboz őszibarack konzervet egy élelmiszerüzletből. Miért tette? Mert éhes voltam. SÜSSÜNK FŐZZÜNK! Hozzávalók 6 személyre: 1 kg cékla 2 dkg margarin 10 dkg reszelt sajt 2 dl kefír 1 ek. kapor tárkony, szerecsendió, só Hány darab őszibarack volt a dobozban? Hat. Nos, akkor hat napi elzárásra ítélem. Ekkor a hátsó sorok egyikéből feláll a vádlott férje, és a bíró megkérdezi tőle: Önnek van valami hozzáfűznivalója? Igen, bíró úr, kérem, a feleségem egy borsókonzervet is ellopott... Házasságtörés Egy férfi a szeretőjével van az ágyban, mikor csöngetnek az ajtónál. A nő nyugodtan mondja a férfinak, hogy legyen csendes, mert a férje jött haza, de ő majd elintézi! Odamegy az ajtóhoz, és mondja: Á, drágám! Milyen jó, hogy megjöttél... Menj és vidd le a szemetet! azzal a kezébe adja a szemetet. A férj visszafordul a lépcsőházba. A férfi felöltözik, csendesen elmegy és a lépcsőn magában morfondírozik:,,szép is, okos is... Hazaér, csenget, a felesége nyitja ki: Á, drágám! Milyen jó, hogy megjöttél! Menj és vidd le a szemetet! A férfi elveszi a zsákot, megy lefelé a lépcsőn, magában ez gondolja:,,csúf is, vakmerő is... CÉKLAFŐZELÉK KEFÍRREL A céklát héjastul megfőzzük, majd lecsöpögtetjük, és meghámozzuk. Karikákra vágjuk, majd egy kikent tűzálló tálba rendezzük. A sajt felét hozzáadjuk a kefírhez, sóval, tárkonnyal, kaporral és reszelt szerecsendióval ízesítjük, majd rásimítjuk a céklára. A tetejét megszórjuk sajttal. Előmelegített sütőben megsütjük. Előző rejtvényünk helyes megfejtése: Kicsiknek: Barátságos arcot kérek; Nagyoknak: A férjem keresem, aki feljött szólni, hogy halkabban zenéljenek. A helyes megfejtést beküldők közül könyvcsomagot kap: Ristić-Kis Katalin és unokája, Krajiška 45, Ada; Barna Melinda, Petőfi Sándor utca 60, Rusko Selo; Horváth Rózsa, Városkörüli út 74, Zenta NAGYOKNAK A Körkép melléklete Felelős kiadó: Vajdasági Magyar Szövetség, Szabadka / Subotica, Ago Mamužić u. 11/I. Főszerkesztő: Lovas Ildikó Arculat, grafikai szerkesztő: Lackó Lénárd ( Nyomtatja: Rotografika Kft. Megjelenik havonta. KICSIKNEK január

9

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.6. 1604/2008 Vajdasági Rádió és Televízió Újvidék 3.6. 1377/2008 Temerini Kertbarátkör Temerin Újvidék Vágó berendezés beszerzése

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség YU 3.2. 3231/2009 Hajdújárás Helyi Közösség Hajdújárás Számítógép

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok 3.1. EU-s alapok, strukturális alapok felhasználását elősegítő programok informatikai képzés- és eszköztámogatása. Strukturális alapok, EU operatív programok

Részletesebben

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz

A TANÁCS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGZÉST. 1. szakasz A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 37. és 38. szakasza (elfogadva 2014. december 2-án H/1/2014 iratszám alatt) valamint a Tanács Ügyrendjének 19. szakasza alapján (elfogadva

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

Összes költség (Ft) Saját rész (Ft)

Összes költség (Ft) Saját rész (Ft) A pályázat sorszáma A pályázó neve Pályázat címe 38. Jókai Mór Magyar A XXXII. Durindó gálaműsor megszervezése Törökbecse Kodály Zoltán Magyar Kárpát-medence Öröksége 10. Művelődési Központ, Néptáncpedagógus-

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ, 2014. ÉVBEN ODAÍTÉLENDŐ TÁMOGATÁSOK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT. 1.

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ, 2014. ÉVBEN ODAÍTÉLENDŐ TÁMOGATÁSOK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT. 1. T 7 A Magyar Nemzeti Tanács szervei által biztosított támogatások odaítélésének eljárásáról szóló határozat (elfogadva 2012. július 25-én H/13/2012 iratszám alatt) 13. szakasza 1. bekezdése alapján a Magyar

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT

A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT A Prosperitati Alapítvány Általános szabályzatának 7. szakasza értelmében kihirdeti a következő PÁLYÁZATI EREDMÉNYT Pályázati kiírás: Öntözőrendszerek A kiírás referencia száma: M-05/2016-I A pályázat

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS OKTATÁSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2 0 1 6 2 0 2 0

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS OKTATÁSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2 0 1 6 2 0 2 0 A MAGYAR NEMZETI TANÁCS OKTATÁSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2 0 1 6 2 0 2 0 Tartalom 1. Bevezetés / 5 2. Helyzetkép tendenciák / 6 2.1. A népesség alakulása / 7 2.2. A vajdasági magyar óvodahálózat / 10 2.3.

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati 3.2. 5777/2009 ASC Palics 3.2. 5112/2009 3.2. 5553/2009 3.2. 5269/2009 Népkör Magyar Mővelıdési Petıfi Sándor Mővelıdési Vajdasági Fúvószenekarok

Részletesebben

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00.

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00. A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2013. 06. 07.) Helyszín: Óvoda-Piactér-Központ-Óvoda Karneváli séta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat leírás

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Pályázat leírás Pályázati 3.4. 1640/2007 3.4. 1641/2007 Ada Község Helyi Önkörmányzata EU-Vajdasági Felnőttképzési Központ, Zenta Ada Zenta 3.4. 1847/2007 Helyi közösség Torda Torontáltorda 3.4. 1732/2007 3.4. 1737/2007

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Az 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját, amelynek kötelező

Részletesebben

Szerződés tárgya. 2009. október 26. - Építési szerződés Ajka város Önkormányzata Baumidex Kft

Szerződés tárgya. 2009. október 26. - Építési szerződés Ajka város Önkormányzata Baumidex Kft Ügyszám: 03/00046/2010. HIRDETMÉNY ) Ajka, Sport u. - Újélet u. közötti szakasz burkolat megerősítő felújítási 2009. október 26. - Építési szerződés Ajka város Önkormányzata Baumidex Kft 2009. október

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

MAGYAR MŰVELŐDÉS VAJDASÁGI HELYZETKÉP

MAGYAR MŰVELŐDÉS VAJDASÁGI HELYZETKÉP MAGYAR MŰVELŐDÉS VAJDASÁGI HELYZETKÉP Vajdasági Magyar Művelődési Intézet - Zenta A Magyar Nemzeti Tanács 2005. szeptember 23-án megalapította a zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet.

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

SZERBIA MONTENEGRO. Alsóittebe Ifjúsági Tanács. Ada Aranykapu Mûvelõdési Egyesület A 41. Alsóittebe Magyarittabéi Helyi Közösség A 41

SZERBIA MONTENEGRO. Alsóittebe Ifjúsági Tanács. Ada Aranykapu Mûvelõdési Egyesület A 41. Alsóittebe Magyarittabéi Helyi Közösség A 41 Aranykapu Mûvelõdési Egyesület Elsõ Helyi Közösség, Nõk Aktívája, B 414 Községi Diák- és Egyetemistasegélyezõ Egyesület, Községi Körkép, B 222 Második Helyiközösség, Nõk Aktivája, B 414 Musica Humana Kamarakórus

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Ösztöndíjak. MNT, Állami ösztöndíj/kölcsön, Diáksegélyezés, Községi ösztöndíjak, Szakkollégiumi programok

Ösztöndíjak. MNT, Állami ösztöndíj/kölcsön, Diáksegélyezés, Községi ösztöndíjak, Szakkollégiumi programok Ösztöndíjak MNT, Állami ösztöndíj/kölcsön, Diáksegélyezés, Községi ösztöndíjak, Szakkollégiumi programok ÖSZTÖNDÍJ A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjpályázata Az ösztöndíjra nyilvános pályázat által lehet

Részletesebben

A VAJDASÁGI MAGYAR ISKOLAHÁLÓZAT CÍMTÁRA - 2008. Magyar tagozatos általános iskolák címtára Vajdaságban

A VAJDASÁGI MAGYAR ISKOLAHÁLÓZAT CÍMTÁRA - 2008. Magyar tagozatos általános iskolák címtára Vajdaságban A VAJDASÁGI MAGYAR ISKOLAHÁLÓZAT CÍMTÁRA - 2008 Magyar tagozatos általános iskolák címtára Vajdaságban Ada Cseh Károly Általános iskola, 24430 Ada, Felszabadulás tér 19. Tel.: 024/852-534 Adorján A kanizsai

Részletesebben

ZÁRADÉKOT A MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÉVI ELSŐ ÁLTALÁNOS KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁNAK JOGOSULTSÁGI RANGSORÁRÓL. 1. szakasz

ZÁRADÉKOT A MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÉVI ELSŐ ÁLTALÁNOS KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁNAK JOGOSULTSÁGI RANGSORÁRÓL. 1. szakasz A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat (elfogadva 2016. január 29-én a H/1/2016. iratszám alatt) 16. szakaszának 1. bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács 2016. évi első

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ..7 Bibliográfia 7 Nyomdászat. Nyomdászattörténet 8 Bibliofília. Könyvművészet. Könyvritkaságok 8 KÖNYVKIADÁS

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

375,000 elutasítva. 214,500 elutasítva. 350,000 elutasítva vásárlása Kulturális egyesület működésének támogatása. 200,000 elutasítva

375,000 elutasítva. 214,500 elutasítva. 350,000 elutasítva vásárlása Kulturális egyesület működésének támogatása. 200,000 elutasítva Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Kulturális és Egyházi Kollégium első pályázati forduló) Igényelt összeg Megítélt összeg Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe 885/2007 Tanyaszínház

Részletesebben

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA Az elmúlt három hónap a Regionális Központ új épületén folyó munkálatok befejezése és az épület felszerelésének jegyében telt el. Megtörtént az épület műszaki ellenőrzése, hivatalos

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások

2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások 2012. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások I. Intézményi beruházások 1. 370 000 Szennyvíz győjtése, -tisztítása, -elhelyezése Ady Endre utca 58. sz. ingatlanra szennyvíz bekötıcsatorna kiépítése

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 3. számú melléklet Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 1 Kistérségi központtal kapcsolatos fejlesztések Megnevezés: Falumúzeum + Bodrogközi Skanzen 1143, 1144, 1145, 1149, 1150, 1151, 1154, 1155

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

705. 707. 706. Újvidék

705. 707. 706. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 2009. december 18

Részletesebben

A falusi, vidéki turizmus helyzete Vajdaságban

A falusi, vidéki turizmus helyzete Vajdaságban Ricz András Ostorka Polgárok Egyesülete Történelmi áttekintés: Európa Magyarország Szerbia Vajdaság Falusi turizmus Szerbiában hetvenes években kezdett kialakulni torz fejlődés hegyekben lévő turisztikai

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Karbantartási keret terhére végzett felújítási, felhalmozási kiadásai 2014

Abony Város Önkormányzat Karbantartási keret terhére végzett felújítási, felhalmozási kiadásai 2014 BEVÉTELEK Abony Város Önkormányzat Karbantartási keret terhére végzett felújítási, felhalmozási kiadásai 2014 18. sz. melléklet MEGNEVEZÉS Értékbecslés Hrsz Értékesítésre kijelölt ingatlanok: 2253/2 Lovassy

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a..2014. (IV...) határozathoz A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG) - Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Eu-s alapok felhasználását elısegítı angol nyelvtanfolyam

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Eu-s alapok felhasználását elısegítı angol nyelvtanfolyam Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség Érvénytelenség oka 3.5. 6112/2009 Profil polgárok egyesülete

Részletesebben

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez

Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Táblázat Akcióterv a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának fejlesztésére vonatkozó tervhez Fejezetek a platformból 1.1. A víztisztító berendezés hatékonyságának növelése és működésének stabilizálása

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Kulturális, Egyházi és Média Kollégium első pályázati forduló) Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Kulturális, Egyházi és Média Kollégium első pályázati forduló) Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Kulturális, Egyházi és Média Kollégium első pályázati forduló) Pályázati 3.1. 1030/2008 Székelykeve Művelődési Otthon Székelykeve 3.2. 900/2008 Arany János

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. 2012 E-mail: program@kanjiza.rs Telefon: +381 24 875 166

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. 2012 E-mail: program@kanjiza.rs Telefon: +381 24 875 166 ESEMÉNYNAPTÁR Magyarkanizsa HOGY AZ ESEMÉNYNAPTÁR AZ ÖN RENDEZVÉNYÉT IS TARTALMAZZA, ILLETVE AMENNYIBEN REKLÁMOZNI SZERETNE KIADVÁNYUNKBAN, KERESSE ÖNKORMÁNYZATUNKAT: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK A 2010-2014-ES CIKLUSBAN

FEJLESZTÉSEK A 2010-2014-ES CIKLUSBAN FEJLESZTÉSEK A 2010-2014-ES CIKLUSBAN 2 ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE 3 ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE Fogorvosi rendelő, tanácsadó kialakítása Mozgáskorlátozott WC kialakítása Szociális

Részletesebben

Felújítási kiadásokról 2003.évben (A felújítási feladatok a benyújtott számlák összege szerint előirányzatosíthatók a TESZ-nél )

Felújítási kiadásokról 2003.évben (A felújítási feladatok a benyújtott számlák összege szerint előirányzatosíthatók a TESZ-nél ) 3/1.sz. melléklet Felújítási kiadásokról 2002.évben (A felújítási feladatok a benyújtott számlák összege szerint osíthatók a TESZnél) adatok ezer Ftban Felújítási feladatok Eredeti elői. Módosított elői.

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 3.5 5966/2009 3.5 5332/2009 Cika Jova Zmaj Iskoláskor Elıtti Nevelési és Oktatási Intézmény Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Hódmezővásárhely, 2008. február 7. Készítette: Városfejlesztési Csoport Csáki Imre Városi főmérnök Hódmezővásárhely Megyei Jogú

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

ÚJ ESÉLY A Vajdasági Magyar Szövetség lapja II. évfolyam 5. szám 2008. május 5.

ÚJ ESÉLY A Vajdasági Magyar Szövetség lapja II. évfolyam 5. szám 2008. május 5. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja II. évfolyam 5. szám 2008. május 5. Á TALÁLKOZÁSOK LKOZÁ TALÁLKOZÁSOK ÁSOK Á Tisztelt Választópolgár! Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy május 11-én szavazzon bizalmat

Részletesebben

Referencialista Andrási László - Vállalkozói tevékenység projektjei

Referencialista Andrási László - Vállalkozói tevékenység projektjei Év Program neve Projekt címe tanulmány összeállítása Pályázati dokumentáció összeállítása Projektmenedzseri feladatok ellátása Gyümölcsfa génbank létrehozása 2 374 024 2 892 970 Pénzügyi terv Orvosi kellék

Részletesebben

1. szakasz. 2. szakasz

1. szakasz. 2. szakasz A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat (elfogadva 2016. január 29-én a H/1/2016. iratszám alatt) 16. szakaszának 1. bekezdése és A magyar nemzeti tanács 2016. évi első

Részletesebben

Sportöltöző felújítása, sportpálya korszerűsítése EMVA III Falumegújítás Épületfelújítás 15000000 Ft Önkormányzat

Sportöltöző felújítása, sportpálya korszerűsítése EMVA III Falumegújítás Épületfelújítás 15000000 Ft Önkormányzat Templom és harangláb díszkivilágítása EMVA III Falumegújítás Parképítés 2 000 000 Ft Egyházközség Kilátó létesítése EMVA III Falumegújítás Parképítés 5000000 Ft Önkormányzat Sportöltöző felújítása, sportpálya

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Becsült teljes költségvetés ezer Ft-ban. Önkormányzati belterületi utak kezelése 30 000

Becsült teljes költségvetés ezer Ft-ban. Önkormányzati belterületi utak kezelése 30 000 Település Projekt megnevezése Becsült teljes költségvetés ezer Ft-ban Támogatási igény ezer Ft-ban Melyik OP melyik prioritásához illeszkedik Oktatási intézmények akadálymentesítése 40 000 36 000 Önkormányzati

Részletesebben

Parketta lakkozás. Mázolás. Olaj lábazat. Festendő Címe

Parketta lakkozás. Mázolás. Olaj lábazat. Festendő Címe Festendő Címe felület Katica Óvoda Tiszaújváros, Irinyi J. út 2. 07.04.-07.10. Földszinti 2-3. csoport mosdó É 26 Személyzeti WC É 12 Olaj lábazat Mázolás Parketta lakkozás Bóbita Óvoda Tiszaújváros, Kazinczy

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. 3.1. Magyar nyelvű tehetséggondozó gimnáziumok támogatása Kiosztható keret: 12.000.

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. 3.1. Magyar nyelvű tehetséggondozó gimnáziumok támogatása Kiosztható keret: 12.000. Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok 3.1. Magyar nyelvű tehetséggondozó gimnáziumok támogatása Kiosztható keret: 12.000.000 Ft 3.1. 1332/2007 3.1. 1500/2007 3.1. 1189/2007 Bolyai Tehetséggondozó

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT ELÉR ÉRTÉK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 2. 3. Váci Mihály Kulturális, Mvészeti és Gyermekcentrum

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

Időbeli ütemezés. az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

Időbeli ütemezés. az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának 2015. évi KB terve A tárgya és I. Árubeszerzés 2015.07.01.- Földgáz beszerzés 128 000 162 560 nyílt 2015.03-2015.06. nem 2016.10.01. Városházi Híradó

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONOK JEGYZÉKE 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete. Telek érték.

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONOK JEGYZÉKE 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete. Telek érték. Sorszám Utca, házszám Hrsz Megnevezés 1. Hősök tere 1.sz. 269/6 Önkormányzat Naturális mutató ( m 2 ) Telek érték ( Ft ) Építmény érték (Ft) Telek és építmény érték együtt Kollégium és irodaház 541 627500

Részletesebben

Megvalósult pályázatok LEADER jogcím keretein belül (2011)

Megvalósult pályázatok LEADER jogcím keretein belül (2011) Megvalósult pályázatok jogcím keretein belül (2011) Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Pálosvörösmarti Római Katolikus Egyházközség Virtus Kulturális Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri 5.1. Kiad A gazdasági program egyes pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentős költségek árán valósíthatóak meg. A következőkben azok a mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok kerülnek

Részletesebben

Amit 2007 és 2011 között megvalósítottunk:

Amit 2007 és 2011 között megvalósítottunk: Amit 2007 és 2011 között megvalósítottunk: Szociális intézkedések: Falugondnoki szolgálat bevezetése a községben [2009] (a szolgálathoz szükséges gépjárművet és a működtetés költségeit pályázaton nyerte

Részletesebben

3. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés

Részletesebben

Kerékpáros Magyarország Program és a kerékpáros infrastruktúra hálózat kiépítésének lehetőségei

Kerékpáros Magyarország Program és a kerékpáros infrastruktúra hálózat kiépítésének lehetőségei Kerékpáros Magyarország Program és a kerékpáros infrastruktúra hálózat kiépítésének lehetőségei Bodor Ádám a Gazdasági és Közlekedési Miniszter kerékpáros ügyekért felelős megbízottja Budapest, 2007.12.06

Részletesebben

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25.

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Várkerület értékmegőrző megújítása I. ütem Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Németh Gergely városi főépítész Előzmények: 2001. - Várkerületre vonatkozó Szabályozási Terv Célja,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes ingatlanok 2. Sz. melléklet Az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes ingatlanok SORSZ. HELYRAJZI SZÁM CIM MEGNEVEZÉS 1. 1878 4 7100 Szekszárd Széchenyi 62-64. Egy vegyesfelhasználású épület 1878

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben