III. évfolyam 1. szám január 25. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. évfolyam 1. szám 2009. január 25. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja"

Átírás

1 III. évfolyam 1. szám január 25. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja

2 Február 8-ánVMSZ VEZÉRCIKK Pásztor István, a VMSZ elnökének támogatásával február 8-án Nagybecskerek város területén a polgárok a helyi közösségek tanácsait és azok felügyelő bizottságait választják meg. A VMSZ MUZSLYAI JELÖLTJEI: A helyi közösség tanácsába (sorszám szerint) 9. SZTOJKÓ JÓZSEF 10. SZIVERI ISTVÁN 11. BORBÉLY ANGELINA 12. JUHÁSZ BÉLA számítástechnika tanár vállalkozó építészeti tech. matematikatanár 13. SÖTÉT JÁNOS 14. VIDRÁCS KRISZTINA 15. HALLAI ZOLTÁN 20. GABONA FERENC géplakatos tanítónő történelemtanár okl. gépészmérnök A felügyelő bizottságba (sorszám szerint) 1. KENDERESI ISTVÁN 2. TT szerelő 6. KOVÁCS TÍMEA jogász technikus A VMSZ 2008-ban Muzslyának a lukácsi út mellett tartományi forrásokból még 6 millió dinárt biztosított a helyi iskolának, 4 millió dinárt a szivattyúállomásra, 2 milliót a Petőfinek, valamint a kollégium is jelentős támogatásban részesült. Amennyiben a VMSZ jelöltjeit beválasztják a tanácsba, a tanács rendszeres munkája mellett a következőkért fognak síkraszállni: fontosnak tartjuk a fiataljainkkal való foglalkozást, ezért a Petőfi tatarozását az elkövetkező időszakban befejezzük; az ifjúságnak szórakozási lehetőséget fogunk biztosítani komoly programokkal; a Lehel Sportközpontban egy fedett sportpályát fogunk építeni; a temető új és régi része közti betonjárda, aminek hiánya már évek óta gondot jelent a polgároknak. A Zeppelin Rádió bezárása után a magyar nyelvű tájékoztatásban nagy űr keletkezett, ezért egy helyi, muzslyai rádió beindításán fogunk fáradozni. A VMSZ jelöltjei az erzsébetlaki Helyi Közösség Tanácsába Nagy Mihály, Szabó Tibi, Szabó Róbert. A felügyelő bizottságba viszont Halász István a jelölt. A VMSZ jelöltjei Szentmihályon: Kovács József és Szekeres Rozália. A felügyelő bizottság jelöltje: Fülöp Mátyás SZIVERI GÉZA vállalkozó Tápai János, a VMSZ nagybecskereki városi szervezetének elnöke. A mi narancsunk Vannak szállóigévé vált mondatok, egy szűkebb közösség számára jelentéssel bírnak, mindannyian sok ilyent ismerünk, az ironikusan belenyugvó magyar narancstól (Bacsó Péter: A tanú című film, 1969), a végtelen keserűséget mutató még a sz... is le van sz... mondáson át (Gothár Péter: Megáll az idő, 1981) egészen finom irodalmi idézetekig, amelyek szintén iróniával bírnak, amúgy pedig földet többé vissza nem veszek (Esterházy Péter: Hitel, 1989). És ilyen volt Ljubiša Ristić rendezésében a szabadkai Népszínházban 1985-ben bemutatott Madách kommentárokban Kovács Frigyes érces hangján elhangzott mondat, a magyarok, rácok, bunyevácok. Nem emlékszünk már pontosan a kontextusra, a szövegkörnyezetre, a helyszín még fölrémlik, valószínűleg a Népszínház udvarában zajló jelenetben hangzott el, de nem ez a fontos, hanem ahogyan megmaradt, csúszkálva az irónia, a fájdalom, a megtalált és elveszített ország, az önálló nemzeti közösségek meglévő és értékként kezelendő, a kultúra finom árnyalataiban folyamatosan jelen lévő összetartozása között. Nagyon sokat jelent ez a mondat, egyszerre fájdalmas, nevetséges és szép, az általános emberi és a magyar kultúra mondata, hiszen Madáchról beszélünk alapvetően, mégha kommentárokról is, egy adott kulturális éra meghatározó eseményéről, azóta elszürkült, a szembenézés hiányától értéktelenebbé vált időről, amit a jugónosztalgia fátylával borítanak jótékonyan, akik annak hívei és ostorozzák azok, akik ugyan valamikor hívei voltak, de mára arcot, alakot váltottak, a szembenézés hiánya pedig lehetőséget ad nekik az ostorozásra. A magyar kultúra napja van januárban, beszélnünk kell tehát a kultúránkról, beszélnünk kell arról, hogyan is állunk mi ezzel a kérdéssel, hogyan viszonyulunk a vajdasági magyar kultúrához. Nem az irodalomhoz, a zenéhez, a képzőművészethez, a néptánchoz, hanem mindehhez együtt, különválaszthatatlanul, ha rágondolunk, mi jut eszünkbe, ki jut eszünkbe. És nem azért kell ezzel foglalkoznunk, mert januárban a napja van, ünnepnap, valóban igazi ünnep, hanem azért, mert nemsokára minden olyan kérdésben, ami a lehető legtágabban értelmezve a vajdasági magyar kultúra szerves részét képezi, felelősséget kell vállalni, tudni kell megmondani, milyen stratégia alapján merre kívánjuk vinni közösségünk ügyét a huszonegyedik században. Az, hogy merre, nagyon sok szempontból fontos. Közösségi internet-oldalakon elolvashatjuk, hogyan látják a közösségüket annak tagjai, mi a véleményük mindarról, amiből összerakódik, különbözőségeiben is egységessé válik. Az egyik nagyon határozottan érzékelhető vélemény-különbség akörül alakult ki, hogy mit jelent egy nemzeti közösséghez tartozónak lenni, esetünkben mit jelent magyarnak lenni Vajdaságban. Úgy tűnik a véleményeket olvasva amelyek különböző aktuális kérdések, politikai események kapcsán fogalmazódnak meg, de egy idő után ehhez, a fentebb említett kérdéshez térnek vissza, ennél jobban talán semmi nem mutatja a kérdés élő-voltát, jelentőségét, jelenlevőségét, két fő irányvonal a meghatározó: vannak, akik másodlagosnak tekintik a nemzeti közösséghez tartozást, mondván, ne azért becsüljenek, mert magyar vagyok, hanem azért, mert rendes ember, és vannak, akik számára ez a kettő nem elválasztható, akiknek a vajdasági és magyar egyetlen fogalommá állt össze, és ekként kívánják a megbecsülést. Az évek folyamán nagyon sok olyan lényeges, a közösség elevenébe vágó kérdés fogalmazódott meg, amire a választ a kulturális identitásunk felől adhatjuk meg. De ehhez elsősorban arra van szükség, hogy ennek az identitásnak a milyenségét, eltéréseit, különbözőségeit, az egymással párbeszédben lévő, de különböző értékrendszer alapján kialakult válaszait figyelembe vegyük, hogy nyitottak legyünk. A kizárólagosság a kisebbségben élő nemzeti közösségek legnagyobb ellensége, belső problémája, nem csak azért, mert nem összefogja, hanem eltávolítja egymástól a közösség tevékeny tagjait és ezáltal mindazokat, akik a közösség tagjának érzik magukat, hanem azért is, mert a bezárkózás és provincializálódás veszélyét hordozza magában. Ironikus, helyenként keserű véleményeket olvashatunk, tekintettel arra, hogy az egyetemes magyar kultúra szerves része is vagyunk, alig akad olyan ember, aki az íráskezdő bonmot-t a csenevész és savanyú, de édesnek minősített gyümölcsről ami a magyar narancs ne ismerné a Tanú című filmből, mint ahogyan olyanok is sokan vannak, akik még emlékeznek arra, hogy a Madách-kommentárokban iróniával is értelmezhető mondat miképpen határozta meg hoszszú ideig a kulturális identitást, milyen hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ezzel szemben is megfogalmazódhassan vélemény, álláspont, magatartás, azt pedig csak sejthetjük, mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy valamiféle, a nyitottságon alapuló egyensúly alakuljon ki ebben a viszonyrendszerben elsősorban magunkról beszélek, egyensúlyról a vajdasági magyar közösségen belül. Amit azonban nem kell sejtenünk, mert láthatjuk: a közösséget ez élénken foglalkoztatja, iróniával, sértettséggel, föltétlenséggel és elkötelezettséggel telten. A vajdasági magyar alkotók, népművelők, közművelődési szakemberek, előadóművészek számára ez a kérdés mindig aktuális, erre folyamatosan válaszokat fogalmaznak meg napi munkájuk során. Az más lapra tartozik, hogy válaszaikhoz vannak-e kommunikációs csatornáik, kapnak-e lehetőséget, ha igen, élnek-e vele. A közösségi portálok által már, ha csak nagyon kisrészben, töredékesen is, de arról is közvetlenül lehet tudomásunk, hogyan látják ezt azok, akikhez és akikről mindez szól. Mindazt, ami ebből következik, izgalmas lesz figyelemmel kísérni, a részesének lenni. (a szerk.) január 25. 3

3 KULTÚRA KULTÚRA Felújított művelődési házak december 12., Őrszállás, az Ady Endre MME felújított épületének átadása A projektum értéke: ,00 A Nagyberuházási Alap által finanszírozott projektumok szeptember 12., Torontálvásárhely, József Attila Művelődési Otthon átadása A projektum értéke: , augusztus december 26., Óbecse, a Petőfi Sándor MME felújított épülete A projektum értéke: , október 17., Szivác, Szenteleky Kornél Magyar Közművelődési Egyesület átadása A projektum értéke: , december 19., Magyarkanizsa 18,00 óra, a Cnesa OMI új épületrészének és a Nagy József Kreatív Műhely ünnepélyes megnyitója A projektum értéke: , december 27., Kelebia 19,00 óra, a felújított Kultúrotthon átadása A projektum értéke: , november 14., Csóka, Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület átadása A projektum értéke: ,87 Más forrásból támogatott projektumok december 17., Törökfalu, a felújított Művelődési Ház átadása A projektum értéke: , december 23., Magyarcsernye, Ady Endre MME felújított épületének átadása A projektum értéke: , december 4., Óbecse, a Népkönyvtár felújított épületének ünnepélyes megnyitója A projektum értéke: , január 25. 5

4 A PROJEKTALAPÚ POLITIZÁLÁS 2009-ES TERVEI AZ EGYES VÁROSOKRA, KÖZSÉGEKRE VONATKOZÓ TERVEK RÉSZLETES BONTÁSÁT ELKÖVETKEZő SZÁMAINKBAN KÖZÖLJÜK ZENTA Zenta A zentai színház befejezése A zentai kórház gáz központifűtésének bevezetése A zentai sportcsarnok I. fázisának befejezése Tornyos A tornyosi kút A tornyosi út melletti kerékpárút Kevi Kevi faluházának rekonstrukciója Felsőhegy A felsőhegyi utcák kiaszfaltozása A felsőhegyi, bogarasi telefonközpont bővítése Az Ügyviteli Inkubátorház igazgatási épületének átalakítása TÖRÖKKANIZSA Gazdaság A törökkanizsai önkormányzat stratégia fejlesztési és területrendezési tervének kidolgozása A már megkezdett beruházások folytatása: városi szennyvízhálózat ; ipari zóna Nagyberuházás A törökkanizsai Művelődési Otthon főtervének kidolgozása A majdányi Művelődési Otthon felújítása Firigyházán a Kiss Ferenc és a Május 1. utcák aszfaltozása A törökkanizsai óvodában WC és vízgóc felújítása Művelődés, oktatás, tájékoztatás A falvak művelődési életének újjászervezése a művelődési és civil szervezetek alakításával Az iskoláskor előtti intézményben a vegyes csoportok újbóli bevezetése, ahol különböző nemzetiségű gyerekeknek lehetőségük lesz megismerkedni egymással A környezetnyelv tanításának újbóli bevezetése az iskolákban A helyi tájékoztatás, különösen az elektronikus tájékoztatás vonatkozásában a magyar adás bővítése, ezen belül pedig a közszolgálati műsorok bővítése Mezőgazdaság A mezőgazdasági civil szervezet megalakítása A falugazdász szolgálat kialakítása a község területén ÓBECSE Infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítása A vízvezetékhálózat felújítása Péterrévén Az utcák aszfaltozása a község területén A vízvezetékhálózat fejújítása Bácsföldváron A szennyvízcsatorna-hálózat Bácsföldváron A hővezetékcsövek cseréje Óbecsén A közvilágítás felújítása, bővítése a községben A szennyvízcsatorna-hálózat Péterrévén A szennyvízcsatorna-hálózat Radičevićen Gazdaságfejlesztés, ipari parkok bővítése, inkubátorház megnyitása Tervezik az Ipari Inkubátorház megnyítását Pl: (FADIP RT., Óbecsei Bútorgyár) Partnerkapcsolatok a testvérvárosokkal Tervként szerepel a vízgazdálkodás és a csatornázás, valamint az ipari tevékenység Turizmus és gyógyturizmus Egy gyógy- és wellnesközpont A közvállalatok privatizálása A Vodokanal Közvállalat privatizálása A közlekedés Közúti közlekedés A kerülőutak megépítése Becse, Bácsföldvár és Péterréve körül A települések közlekedési rendszerét kidolgozó tervének A közlekedési terv alapján kidolgozandó konkrét megoldások körforgalmak, útszélesítések, egyirányúsítások, villanyrendőrök A közlekedési biztonság növelését célzó tervek A parkolási problémák megoldása a városban: a terv és kivitelezése A vasúti közlekedés A Szerbiai Vasúttársaság tervének kivitelezése A vízi közlekedés A tiszai kikötő megépítése A Tisza turisztikai célokra való jobb, tartalmasabb kihasználása Környezetvédelem A környzetvédelem szempontjából igen fontos egy, a közművesítéssel foglalkozó új kft. megalakulása ÓBECSE Szociálpolitika, egészségügy, család- és gyermekvédelem Az Önkormányzat, a Vöröskereszt, a Szociálvédelemi Központ és a Gerontológiai Központ együttműködésével egy 300 személy ellátására alkalmas népkonyha működtetése Oktatás és művelődés kultúrpolitika Az egyetemi kihelyezett tagozat megnyítása A félprofesszionális Magyar Színház Társulat létrehozása Az ifjúságpolitika Az Önkormányzat 40 hiányszakmában tanuló egyetemistát ösztöndíjaz, illetve az útiköltség 50% -át támogatja, ezenkívül bővítenék a dreai Lurkó-házat BEGASZENTGYÖRGY Torda A templom felújítási munkálatainak elkezdése és befejezése A szennyvízlevezető csatornahálozat teljes hosszában a szennyvíztisztító berendezés kiépítésével A helyi általános iskola bővítése és a tornaterem építése A Torda Udvarnok közötti út felújításának befejezése A Kultúrotthon felújítása és bővítése A faluban lévő betonutak felújítása és bővítése Magyarittabé A szennyvízlevezető csatornahálozat A Búzavirág Hagyományápoló Egyesület, a tűzoltóotthon és a Belga Sport Egyesület épületének felújítása Tamásfalva A templom felújítása és bővítése Egy épület megvásárlása és felújítása, amely a jövőben a Magyar Kultúrház lesz Udvarnok A kápolna bővítése és a kerítés Nezsény A Magyar Kultúrház felépítése Az általános iskola bővítése január 25. 7

5 TOPOLYA TOPOLYA DÉL-BÁCSKA DÉL-BÁCSKA Bácskossuthfalva Tervdokumentációk készítése Az új vizeskút tervdokumentációjának Öt utca szennyvízhálózata főtervének Három határba kivezető út és a sétány főtervének A színház befejező szakasza főtervének A Művelődési Ház tetőtere beépítése eszmei tervének Az Ipari terület főtervének A közlekedési szignalizáció és a körforgalom főtervének Az úthálózat továbbépítése A határba kivezető utcák (farm és turisztikai útvonalak) A falusi utak A parkoló és a sétány A szekundáris szennyvízhálózat kiépítésének megkezdése Öt utca szennyvízhálózatának A vízellátás javítása Az új vizeskút fúrása és felszerelése A körgyűrűk kialakítása a komplett vízhálózaton Topolya A déli terelőút Topolya Bajsa kerékpárút második szakaszának Három parkoló építése a városközpontban Körforgalom építése a központban A diákotthon építése II. fázis + felszerelés A könyvtár mögötti tér rendezése A felvonulási tér I fázisának építése Az Euroregionális központ I fázisának Gunaras Térrendezés A falu központjában lévő Szövetkezet épületének a megvásárlása Utcák aszfaltozása A tervek előkészítése A braziliai vízhálózat felújításának az elkezdése A bogarasi út terveinek a kidolgozása és a közvilágítás felújítása Pacsér A falusi turizmusra alapuló rekreációs és gyógyközpont kialakítása A falu határába kivezető utak aszfaltozása A regionális út Pacsér és Csonoplya között A vízhálózat és a meglévő hálózat felújítása Kultúrház és produkciós központ kialakítása Zentagunaras A vízvezeték felújítása és a körgyűrű Az Inkubátorház A Zentagunarast és Gunarast összekötő út (határba kivezető út) A körforgalom Zentagunaras központjában Bajsa A keleti terelőút Topolya Bajsa kerékpárút második szakaszának A falusi vízvezeték Körforgalom építése a falu központjában Az iskola fűtésének és tornatermének felújítása A Zákó-féle kastély és a park felújítása A falusi közvilágítás A kultúrális értékeinkbe való beruházás A Tájház felújítása A színház belső terének komplett felújítása a színpaddal együtt A Tűzoltóotthon kulcsra kész állapotba hozatala Az Inkubátorház kialakítása Etnoház vásárlása Az Ipari zóna Földterület vásárlása A belső út A trafó Közlekedés A közlekedési táblák kihelyezése Szeméttelep A meglévő szemétlerakó földel való feltöltése, fásítás Temetők WC-k kialakítása a négy temetőben MAGYARCSERNYE Munkahelyteremtés Infrastrukturális befektetés, mezőgazdaság, falufejlesztés Ifjúság, oktatás, kultúra és hagyományápolás Civil szervezek, egészségügy és szociális védelem Sport Két ravatalozó építése A Tűzoltólaktanya és Ifjúságotthon renoválása A Futball Klub helységének és egyben öltözőjének Tóba A Tóba Töröktopolya út A kultúrotthon renoválása A közvilágítás rekonstrukciója Ravatalozó építése Újvidék Város Hosszú távú projektek A részarányos foglalkoztatás realizálása városi szinten Az Európa Kollégium építése és működtetése Az Egység Sportegyesület sportpályáinak és székházának felépítése A Mozaik Televizíó támogatása és fejlesztése A Magyar Ház tájház létrehozása Piroson, Tiszakálmánfalván és Kátyon A tiszakálmánfalvi katolikus templom tetőszerkezetének a felújítása Méltó emlékmű állítása az ártatlanul kivégzett magyar áldozatok emlékére a Futaki úti temetőben A budiszavai, kátyi és péterváradi csatornahálozatának A pirosi Református temető körül a kerítés megépítése és a kápolna felépítése Az Újvidéki Színház felújítása és a raktárhelyiség létrehozása Újvidéki Magyar Civil Ház létrehozása Rövid távú projektek A magyar jellegű objektumok létrehozása Fehér Ferenc köztéri mellszobrának felállítása Az újvidéki színház épülete tulajdonjogának rendezése Az újvidéki színház részére autóbusz biztosítása A Papp Pál utcai református templom felújítása Telep A városrész közművesítésének meggyorsítása A református és a katolikus templomok felújítása A Petőfi Sándor MME székházának felújítása és az új épület felépítése Piros A Fehér Ferenc MME belső tatarozásának befejezése Szenttamás Gion-ház befejezése Utcák aszfaltozása Napközi elindítása A Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola padlózatának és a vizesgócának felújítása A Magyar Művelődési egyesületek egy fedél alá hozása és működésük megoldása Palánka A volt Fejős Klára Általános Iskola épületének javítása A katolikus templom tatarozása Egy 100 ágyas középiskolai kollégium kiépitésére való projektum kidolgozása Egy Ipari Inkubátor létrehozázása a kisiparosok részére A Szinaji Fehér óvóda javítása A Szveti Szava óvóda épületének a tetőcseréje Ürög Magyar Ház építése vagy a meglévő épület felújítása Ruma Magyar Ház építése vagy a meglévő épület felújítása Temerin A szennyvíztisztító ideiglenes változatának üzembe helyezése Az ideiglenes változat építésével párhuzamosan tevékenykedni kell az állandó változat építésén Az állandó megoldás munkálataival párhuzamosan folytatni kell a csatornahálozat építését A megkezdett projektek folytatása, illetve befejezése Legalább egy termelési övezet kialakítása Kis projektek állandó pályázások Satrinca - Dobradó A Termálkút-forrás fúrása, a víz intenzív zöldségtermesztésre való felhasználása, kisebb kapacitású fürdő, szanatórium A két település közötti térségben infrastruktúra létrehozása, kis tejüzem Az eszközök előteremtése a Satrinca Mali Radinci út aszfaltburkolatának műszaki tervdokumentációjára Mitrovica Magyar Ház építése vagy a meglévő épület felújítása Maradék Az egykori Magyar Iskola épületének felújítása, a rendezvényterem és a moziterem kialakítása, a tágas udvaron fürdőmedence építése NAGYKIKINDA Szaján Vízvezeték hálozat cseréje Az utcák aszfaltozása A katolikus templom külső részének renoválása A civil szervezetek támogatása A Tűzoltó Egyesület felszerelésének felújítása és az épület reonoválása Az Ady Endre ME felszerelése A Délibáb Hagyományápoló Kör épületének felújítása A sporthorgászat-projektum Kisorosz Az utcák aszfaltozása befejezés Az Általános Iskola épületének bővítése, a sportpálya felújítása A kápolna befejezése A járdák A Tájház épületének befejezése A magtár, sziloszok befejezése Kikinda Magyar bölcsőde létrehozása A katolikus temetők rendezése A Fejős Klára Általános Iskola nyílászáróinak cseréje, sportpálya felújítása január 25. 9

6 MAGYARKANIZSA MAGYARKANIZSA NAGYBECSKEREK KISHEGYES A közlekedési infrastruktúra kerülőút Az ipari zóna kisgazdaság zónája Tervezés Fő utca Az Aqua Központ-projektum előkészítése Az asztaltenisz terem épületének bővítése A tervdokumentáció kidolgozása a horgosi sportcsarnok építésére Múzeum és médiaközpont A napközi és műhely az OSI szükségleteire és egy kombi jármű vásárlása Bölcsőde építése az iskoláskor előtti intézmény kibővítése A vizesblokk adaptálása és javítás az oromhegyesi iskola épületében A horgosi Kárász kastély rekonstrukciója A kispiaci iskolaépület vizesblokkjának a javítása és karbantartása A vaskerítés felállítása az,,ady iskola épületén A tetőtér beépítése az,,ady iskola épületén A magyarkanizsai Tangazdaság szanitáris pontjának rekonstrukciója A Diákotthon felépítése a magyarkanizsai középiskola részére A tízórai biztosítása projektum ingyen adag biztosítása osztályonként A középiskolások útiköltségének finanszírozása Az általános Városrendezési terv kidolgozása Adorján, Oromhegyes, Martonos, Horgos területén A Városháza épületének felújítása A rurális fejlesztés központjának létrehozása Az erdős szélvédő sávok létrehozása A dűlőutak rendezése A Mezőgazdasági Fejlesztési Alap létrehozása Tanulmányok ösztöndíjazása mester vagy doktori képzéseknél valamint az olyan továbbképzéseknél az egyetemi oklevél megszerzése után, amelyek jelentőséggel bírnak Magyarkanizsa további fejlődéséhez A tanulók ösztöndíjazása Az útiköltség vagy ösztöndíj finanszírozása Gyermekfesztívál Ki mit tud? szelektív szemlék szervezése A,,Hatút elvezető kanálisának tervkidolgozása A térképdifitalizáció a GIS rendszer bevezetésével a község területén A tervkidolgozás a csatornahálozatra az adorjáni HK területén A Regionális Hulladéklerakó Szabadka község területén Az oromhegyesi sürgősségi osztály szanálása Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület épületének bérbeadása Horgoson munkalehetőség A városi Kálvária felújítása A tervdokumentáció kidolgozása új víztároló kialakítása Martonos területén A víztisztító épület az ivóvíz arzénmentesítésére és tisztítására A horgosi Művelődési Otthon felújítása A Batthyáneum egyházi otthon felépítése A közlekedési infrastruktúra az adorjáni HK-ben, a horgosi HK-ben, a magyarkanizsai HK-ben, a kispiaci HKben, a martonosi HK-ben, az oromi HK-ben, a tóthfalui HK-ben, az oromhegyesi HK-ben, a velebiti HK-ben,az L-6 községi útszakasz Tóthfalu Völgyes karbantartása, a községi L-6 út rekonstrukcója Martonos központjából az R-119 regionális útig útig A horgosi ipari park belső infrastrukúrájának rendezése: víz és szennyvízhálozat, közlekedési vonalak csapadékvíz elvezetésére szolgáló hálozattal A Szelevényi-puszta vízrendezési tervének projektuma A V. Zimonic alrendszere rekonstrukciójának projektuma Projektumok kidolgozása az aszfaltozott úttestek kiépítésére, javítására, karbantartására A Vigadó épületének felújítása a Népkertben A járda és a parkoló lapozása Horgos központjában A magyarkanizsai egészségház központi fűtésének modernizációja A Tiszapart revitalizációja Zöld szigetek a szigetek kiépítésével hat település szelektív hulladékgyűjtése oldódik meg (Szabadka, Magyarkanizsa, Csóka, Topolya, Zenta, Kishegyes) Az öko- és etnoturizmus fejlesztése, falusi turizmus fejlesztése, férőhelyek bővítése Rendezvényturizmus nemzetközi fellépések, rendezvények társfinanszírozása Az idegenforgalmi jelzőtáblák - Magyarkanizsa Község területén A Népkert revitalizációja tavak, hídak, és zöldfelületek rekonstrukciója Az informatikai hálózat folyamatos fejlesztése Magyarkanizsa Önkormányzatában Muzslya A fedett sportpálya Szentmihály A szentmihályi templom tornyának javítása Erzsébetlak Az erzsébetlaki katolikus templom tatarozása Lukácsfalva A lukácsfalvi Művelődési Otthon tatarozása DÉL-BÁNÁT Torontálvásárhely A vízkút áthelyezése és a vízhálózat újjáalakítása A református templom tetőcserélje Az önkéntes Tüzoltóotthon adaptálása és a faluház hozzáépítése Székelykeve A székelykevei általános iskola tornaterme tetőszerkezetének az izolálása és javítása A székelykevei Szent István templom belső falainak a vakolása és javítása A falu víztisztító rendszerének bővítése KISHEGYES Munkahelyteremtés és gazdaságfejlesztés Az ipari park működtetéséhez szükséges infrastrukturális befektetések megvalósítása - áram, víz és főúthálozat A Kishegyes Község befektetési honlap Mezőgazdaság A gépjármű beszerzése a mezőőr-szolgálat számára A falugazdász iroda működtetése További 10 km határút rendezése Falufejlesztés Nyolc utca szilárd útburkolattal való lefedése B4-es kút kifúrása és bekapcsolása a vízhálozatba A szennyvíztisztító kiépítéséhez szükséges főterv és a szükséges pénzeszközök bíztosítása A kishegyesi és a bácsfeketehegyi piac építése A közvilágítás felújításának munkálatai és az új irányítórendszer felszerelése Sport és Nevelés A Kishegyesi kézilabdapálya épületének felújítása, környékének rendezése A tömegsport támogatása labdarúgás, kézilabda, birkózás Civil Szervezetek Az együttműködés fejlesztése a civil szervezetekkel A pályázat útján kiosztandó pályázati rendszer kialakítása A Civil Egyezető Fórum további működtetése A Női Fórum civil szervezet székházának felújítási munkálatainak a folytatása Környezetvédelem A szélfogó sávok kialakítása Egészségügyi és szociális védelem Az idősek házi ápolása a Caritas civil szervezettel A roma gyermekek oktatásba való sikeres bevonása A Kishegyes Község szociális védelmi stratégiájának kibővítése a családon belüli erőszak kérdéskörével Kultúra és hagyományápolás A jövő évi költségvetés biztosítása a községben működő Kultúregyesületek részarányos támogatására A bácsfeketehegyi Kultúrotthon felújítása Támogatás a Szó Beszéd és a Fecske helyi lapok megjelenésére A bácsfeketehegyi evangélikus templom felújításának befejezése Ifjúság és oktatás Önkéntes szolgálat működtetése az Ifjúsági iroda keretein belül Az ösztöndíjazási rendszer felülvizsgálata és egy új rendszer kidolgozása TÖRÖKBECSE Törökbecse A Jókai Mór MME nagyépületén a tető nagyjavítása, az ablakok lecserélése (PVC), a szanítáris rész, a konyha javítása, a villanyhálózat átrázása A kispályás labdarugó pálya Beodra A helyi közösség által megvásárolandó épület nagyjavítása a helyi magyar Művelődési Egyesület és Civil Szervezetek székhelye A törökbecsei római katolikus templom hidroizolálása január

7 ZOMBOR Zombor A projektumok előkészítése a Kaszinó épületén lévő nyílászárók cseréje Telecska A falusi utcák felújításának a tervdokumentációjának az előkészítése és kivitelezése Őrszállás A helyi templom és az alatta lévő kripták felújítása Csonoplya A Pacsér Csonoplya út felújítása A templom külső tatarozásának a befejezése A tervdokumentáció készítése egy mini ipari parkhoz A vízhálózat felújítása A fekális kanalizáció tervdokumentáció A csonoplyai Horgásztó turisztikai attrakcióvá való fejlesztésének a tervei Nemesmilitics A megmaradt utak és járdák felújítása valamint támogatás a helyi iskola kapacitására Bezdán A tervdokumentáció : gyógyfürdőturizmus, vadász-halász turizmus, hajóturizmus, régi mesterségekre épülő foglalkoztató turizmus Doroszló A Szentkút munkálatainak a megkezdése A tervdokumentáció a vízellátás javítására A DTD-csatornán lévő híd felújításának az előkészítése A Nikola Tesla utca aszfaltozásának az előkészítése Gombos A vízhálozat rekonstrukciója A templom tatarozása kívül és belül A csatornarendszer Apatin Az útasszállító hajóknak kikötő Wellness fürdő Banja Junaković Az áruszállítási központ befejezése Kupuszina Az Ipari park trafóállomás, parkoló, mázsa, úthálozat Sportcsarnok Iskola a természetben faházikó, infrastruktúra területrendezés A Szent Anna templom külső tatarozása A Zombori út aszfaltozása A Monostor Kupuszina út Szennyvíztisztitás Szilágyi Az Eko-kút Sportközpont a szabadban A horgásztó főterve KÚLA Kúla A XVI. Divizió és a Jakov Ignjatovity utca szennyvíz levezetése A Népkör tetőszerkezetének felújítása és a tetőtér kialakítása Szivác A katolikus templom felújítása Cservenka A katolikus templom felújítása ADA Ada község a moholi nagyút kiépítésének folytatása a Horgos Újvidék autóút felé (Kishegyes és Topolya irányába) a Tiszai híd és annak bekötőútjainak építése a községi ipari zóna kiépítését-befelyezését és elkerülőút befejezése a szennyvízcsatorna és a szűrőberendezés megvalósítása Egészségház adai épület bővítése- szakorvosi szolgálatok és szűrővizsgálatok A turisztikai központ létrehozása, amely feltérképezné Ada község ilyen jellegű lehetőségeit, és nyitna úgy belfüld mint külföld felé A falugazdász hálózat a község területén (folyamatban) A civil szervezetek feltérképezése és összefogása A községek közti regionális és nemzetközi kapcsolatok működtetése, iroda felállítása A közjogvédőség visszaállítása Az adai egészségház számára épület vásárlása (orvosi lakások) A villanyrendőr felállítása Mohol központjában Ada Ada teljes területén a közvilágítás felújítása Ada központja kiépítésének a befejezése Lokális utak szanálása Középiskolai kollégium megépítése Mohol Aszfaltutak (10-12 km hosszúságban) Mohol központjának teljes felújítása, valamint piaci parkolók létrehozása Járdák és szanálása Szekundáris vízelvezető csatornák felújítása A tanyavilág helyi közösségek szükségletei Ada településtől Törökfaluig (a Valkai soron át) a községi lokális út felújítása Aszfaltutak építése (két utca Törökfalun és a Völgyparti utak szanálása) A közvilágítás felújítása SZABADKA Nagyberuházások A Népszínház építésének folytatása A fedett uszoda építése A jégcsarnok tervdokumentációjának A II. Kolektor ezáltal tudják megvalósítani az Újfalui, a Pescsarai, a Zorkai helyi közösségek szennyvízelvezetését Összekötni a várost Paliccsal, továbbá megoldani az ivóvízellátást és a teljes szennyvízelvezetést az új szennyvízfeldolgozóig A volt Lifka-mozi Kortárs Művészeti Központ épületének a befejezése A Diákotthon új szárnyának a Az 51 hadosztály elkerülőút megépítése Az Y elkerülőút megépítése Beruházások Az Egyházi épületek felújítása - Csantavéri templom, Ludasi templom, Bajmoki templom, Bajmoki görögkeleti parókia A Művelődési épületek építése és felújítása - A palicsi Művelődési Otthon terveinek, a noszai Művelődési Otthon felépítése, a királyhalmi Művelődési Otthon felújítása, a hajdújárási Művelődési Otthon Felújítása, a Nagyradanováci Kultúrotthon és a csantavéri Bartók Béla kultúrotthon terveinek, a bajmoki Dózsa György MME befejezése, a Kelebiai Kultúrotthon felújításának II. fázisa Más jellegű épületek - a bajmoki tűzoltóotthon befejezése, az újfalui Vámház épületének megtervezése és felújítása, Csantavéren és Visnjevácon felépíteni a halottasházat, a Makkhetesi templom építése, az új Onkológia Központ tervezése SZABADKA Iskolák és egészségházak A csantavéri iskola felújításának a befejezése, a hajdújárási és királyhalmi iskolák felújítása, a Sárgaház tetőszerkezetének felújítása, a zeneiskola homlokzatának felújítása, a Politechnikai középiskola homlokzatának felújítása, a bajmoki iskola homlokzatának felújítása, a Széchényi Általános Iskola - kisiskola fűtése, az Október 10. Általános Iskola hozzáépítés, a kertvárosi egészségház terveinek, a Zöld Kereszt felújítása,a bajmoki egészségház felújítása, három új mentőautó vásárlása, egészséges városok projektek beindítása és működtetése Projektek önkormányzati szinten Regionális szemétfeldolgozó: lokációtervek A Majsai híd bővítése A Csantavér - Orom út A határátkelők Királyhalom-Ásotthalom, Bajmok- Bácsalmás Aszfaltozási program A homlokzatfelújítások Szabadka központi részén Utcaregulációk (Csantavér, Hajdújárás, Makkhetes, Kertváros, Palics, Újfalú, Pescsara) A palicsi tó iszaptalanítása Gyalogjárdák A tulajdonjogi és birtokjogi viszonyok rendezése A csantavéri Szentháromság szobor felújítása A Bagolyvár felújítása A bajmoki szennyvíztisztító tervének A szélvédő sávok felállítása Munkahelyteremtés A kültéri települések megcélozása A gazdasági vásár megszervezése Megalakult a Palicsi Vállalkozók Fóruma A Vajdasági Magyar Szövetség Palicsi Helyi Szervezete elnökségének indítványára megalakult a Palicsi Vállalkozók Fóruma, amely egy jogi személyiséggel nem rendelkező civil kezdeményezés. A Fórum célja összegyűjteni mindazokat a palicsi vállalkozókat és vállalkozni szándékozó személyeket, akik a gazdaság útvesztőjében maguk próbálnak helytállni. Magunk is tapasztaljuk, hogy mindennapi munkánk során mennyi akadályba ütközünk, folyton újabb kérdések fogalmazódnak meg bennünk, alapvető információkra lenne szükségünk, amelyekhez azonban csak nehezen vagy egyáltalán nem tudunk hozzájutni. Pedig a mai világban az információ, a tájékozottság legalább akkora fontosságú a gazdasági színtéren való helytálláshoz, mint a többi erőforrás. Szándékunk szerint a Palicsi Vállalkozók Fóruma (PA- VAFO) havonta legalább egyszer tart egy összejövetelt, amelyen egy-egy téma szakemberei tartanak előadást, majd pedig válaszolnak a jelenlévők kérdéseire. Emellett cél az érdeklődők tájékoztatása a gazdaság működésére és fellendítésére vonatkozó pályázati kiírásokról, a hitellehetőségekről, információnyújtás vállalkozni kész személyeknek a teendőkről, segítségnyújtás, illetve tanácsadás a már működő cégek különböző gyakorlati problémáinak megoldásához. Ha bármilyen kérdése van a Fórummal kapcsolatban, kérjük, írjon a címre. Csiszár Molnár Anna A Palicsi HSZ alelnöke január

ÚJ ESÉLY A Vajdasági Magyar Szövetség lapja I. évfolyam 8. szám 2007. december 10.

ÚJ ESÉLY A Vajdasági Magyar Szövetség lapja I. évfolyam 8. szám 2007. december 10. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja I. évfolyam 8. szám 2007. december 10. A VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG AZ EURÓPAI NÉPPÁRT TAGJA A VÍZUMKÖNNYÍTÉS ÉS A TOLONCEGYEZMÉNY Kosztolányi Dezső Karácsony Ezüst esőben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

2010. május 20., csütörtök 1

2010. május 20., csütörtök 1 2010. május 20., csütörtök 1 Május 22. a biodiverzitás világnapja Mit is rejt magában ez a szó, ez a fogalom? tehetik fel a kérdést tisztelt olvasóink. A biodiverzitás az élővilág sokfélesége. Egyaránt

Részletesebben

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása

Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XV. ÉVFOLYAM 2010. SZEPTEMBER VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM Választási különszám Tudnivalók a szavazásról A polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozása 2010/SZEPTEMBER

Részletesebben

Térlapok és adaptálás

Térlapok és adaptálás Helyi tájékoztató hetilap e-mail: TU1995@stcable.co.yu www.temeriniujsag.info XIV. évfolyam 42. (708.) szám Temerin, 2008. október 23. Ára 40 dinár A helyi közösség hírei Térlapok és adaptálás Ösztöndíj

Részletesebben

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. Magyarkanizsán - Fő utca 4. (874-051) - Piactér sz.n. (873-461) Zentán - Fő utca 11. (817-052) - Posta

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tavasszal a Petőfi utca is megszépül 6. oldal Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata 23. oldal Májusban európai parlamenti választás lesz

Részletesebben

Téli világ ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával

Téli világ ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Téli világ

Részletesebben

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. Magyarkanizsán - Fő utca 4. (874-051) - Piactér sz.n. (873-461) Zentán - Fő utca 11. (817-052) - Posta

Részletesebben

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011-2014 évekre szóló GAZDASÁGI PROGRAMJA A képviselő- testület 4 /2011. (III.31) számú határozatával jóváhagyta: Mezőzombor, 2011. március 31... Radó Béla polgármester

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI Délvidéki civil folyóirat

KÖZÖSSÉGI Délvidéki civil folyóirat 2010. április 15. I. évfolyam, 2.sz. KÖZÖSSÉGI Délvidéki civil folyóirat civil szféra határon innen, határon túl TÉR Fény Ifjúsági Szervezet Hódegyházán A Fény Ifjúsági Szervezet 2007. október 14-étôl

Részletesebben

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal 85 000 példány ÜNNEPELT A VÁROS MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében III. évfolyam 19. szám Térítésmentes 2006. május 13. Még hét pályázat van versenyben RÉGÉSZETI PARK ÉPÜL AZ AVASON

Részletesebben

HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek

HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek Nemesbőd község Önkormányzata: Az 1972-ben épült Egészségügyi Intézmény szolgálati lakása 2000. évtől üresen áll. A település nem rendelkezik

Részletesebben

Hogyan látja, milyen év volt 2012 a szegedi kistérség és Szeged városa szempontjából? A 2012-es év volt az utolsó, amikor önkormányzatiságról

Hogyan látja, milyen év volt 2012 a szegedi kistérség és Szeged városa szempontjából? A 2012-es év volt az utolsó, amikor önkormányzatiságról Szegedi Kistérségi Megjelenik a Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás településein Algyő Bordány Deszk Dóc Domaszék Forráskút Kübekháza Röszke Sándorfalva Szatymaz Szeged Tiszasziget

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007 2014 M U N K A T E R V E Z á r a d é k: 2 Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2007-2014. évi Gazdasági Programját

Részletesebben

Határon átnyúló Alkotóház avatás

Határon átnyúló Alkotóház avatás HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint Legyen olyan Jánoshalma jövője, amilyennek közösen szeretnénk! Egyéni, családi, közösségi

Részletesebben

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010

B á z a k e r e t t y e k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a. Önkormányzati választás 2010 k ö z s é g k ö z ö s s é g i l a p j a 2 0 1 0. s z e p t e m b e r Önkormányzati választás 2010 Október 3-án dönthetünk az önkormányzati képviselőtestület összetételéről Már csak alig 1 hét van hátra

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA 2014. FEBRUÁR 6-ÁN JELENIK MEG.

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA 2014. FEBRUÁR 6-ÁN JELENIK MEG. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre Tartalomjegyzék Bevezetés 4. 1. Mezőhegyes gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A település

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszer segíti a fejlődést

Vállalatirányítási rendszer segíti a fejlődést Vállalatirányítási rendszer segíti a fejlődést A tatabányai székhelyű Europlast Team Kft. nyílászárók és kiegészítőik értékesítésével és beépítésével foglalkozik. Lakossági, intézményi és önkormányzati

Részletesebben

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Tapolca földalatti világának csodái Jubilál a Nők a Balatonért Egyesület Tihanyi sikerek - itthon és külföldön Halról, vízről a Balatoni Szövetség ülésén

Részletesebben

PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA. 2010. április 6. XIX. évfolyam 7. szám

PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA. 2010. április 6. XIX. évfolyam 7. szám PESTSZENTLÕRINC PESTSZENTIMRE KÖZÉLETI LAPJA VÁROSKÉP 2010. április 6. XIX. évfolyam 7. szám www.bp18.hu www.varoskep.hu Alacskai úti lakótelep Almáskert Belsõmajor Bélatelep Bókaytelep Erdõskert Erzsébettelep

Részletesebben

Kispiac minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kíván a helyi közösség tanácsa és Szarapka Ede elnök.

Kispiac minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kíván a helyi közösség tanácsa és Szarapka Ede elnök. K ispiac Helyi Közösség tájékoztatója www.kispiac.rs, e-mail: mzmalepijace@gmail.com, hkkispiac@tiszanet.net Kispiac, 2010. december 2. évfolyam, 8. szám Kispiac minden polgárának kellemes karácsonyi ünnepeket

Részletesebben

Tököli Tükör válsztási melléklete

Tököli Tükör válsztási melléklete Választási melléklet Tököli Tükör válsztási melléklete Tisztelt választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. Tisztelt Választópolgár! A 2010. október 3-ai önkormányzati érvényes igazolványai átadásával lehetővé képviselők, polgármesterek, a megyei köz- teszi a bizottságnak,

Részletesebben

Ez a mi városunk! A városról. Múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl

Ez a mi városunk! A városról. Múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl Ez a mi városunk! A városról. Múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl Czidlina Renáta: Erzsébet sétány 2 Valójában semmit sem birtokolsz, csak õrzöl egy darabig. S ha képtelen vagy tovább adni azokat, akkor

Részletesebben