SZAKMAI PROGRAM 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM 2013"

Átírás

1 23. melléklet MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY MÓDSZERTANI KÖZPONT ARANYHÍD LAKÁSOTTHON SZAKMAI PROGRAM 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsa..sz. határozatával jóváhagyta Miskolc,.... elnök

2 I. A szakmai programot meghatározó legfontosabb jogszabályok, törvények (és azok módosításai): 1993.évi III. törvény (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról) 1997.évi XXXI. törvény (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) I./1; Kormány-és miniszteri rendeletek (és azok módosításai): A 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet (a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról) A 235/1997.(XI.17.) Kormányrendelet (a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról) A 58/2011.(X.21.)NEFMI rendelet (a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről) 9/2000 (VIII.4.) SzCsM rendelet (a szociális ágazatban dolgozók továbbképzéséről, a szociális szakvizsgáról) 259/2002.(XII.18.) Kormányrendelet (a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről) A 15/1998.(IV.30.). NM rendelet (a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről) I./2; Önkormányzati rendeletek, határozatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 61/1997.(XI.01.) sz rendelete (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének I-8/16.101/2007.) sz határozata (Miskolc Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Fejlesztési Koncepciója időszakra vonatkozóan) Miskolc Megyei Jogú Város évi Gyermekvédelmi fejlesztési koncepciója 2

3 II. Szervezeti jellemzők: II./1. Az intézmény neve, címe: Székhely neve: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Székhely címe: 3530 Miskolc, Arany János u. 37. Telephely neve: Aranyhíd Gyermekotthon Telephely címe: 3515 Miskolc, Egyetem u.1. Az Aranyhíd Gyermekotthonhoz szervezetileg kapcsolódik a Lakásotthon, mely azzal együtt alkot egy szakmai egységet. A Lakásotthon önálló működési engedéllyel rendelkezik. A Lakásotthon telephelye: 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 80. II./2. Az ellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra: A Lakásotthon földrajzi és természeti környezete nagyon kedvező. A Diósgyőrivárosközpontban működő egység tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető. Könnyen elérhetők az óvodák, iskolák, sportolási, kultúrálódási, szabadidős lehetőségek. A történelmi városrész adottságai lehetőséget adnak a kikapcsolódás, játék, strandolás műveléséhez. Lillafüred közelsége további lehetőséget kínál a szabadidős tevékenységek szervezéséhez. II./3. Építészeti normák, felszerelés, berendezés: A Lakásotthonnak helyet adó épület eredetileg bölcsődének épült, majd nővérszállóként működött. A működési feltételek kialakításához építészetileg is alkalmassá tettük a belső teret, valamint annak állagát. A Lakásotthon a Népjóléti Minisztérium pályázatán nyert pénzösszegből, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala támogatásával került kialakításra ben. 3

4 Az épület 264m2 alapterületű, az ott lakók által parkosított udvarral. Öt szoba kialakítására került sor, ebből három két ágyas, kettő pedig három ágyas szoba. A szobákon kívül nappali, konyha, étkező, spájz, tároló, zuhanyozó, illemhely, mosókonyha, kazánház, látogatók fogadására alkalmas helyiség, nevelői, terápiás foglalkozáshoz és korrepetáláshoz szükséges szoba is helyet kapott az épületben. Az udvaron lévő melléképület felújításával megoldható lenne a különböző eszközök tárolása ben pályázati pénzből megvalósult a lakásotthon akadálymentesítése, ami így már akár mozgáskorlátozott gyermek befogadására is alkalmas. A Lakásotthon rendelkezik a mindennapi élethez szükséges bútorzattal, eszközökkel, a gyerekek számára is biztosított az internet elérhetőség. Az épület műszaki állaga a Lakásotthon működésének megkezdése óta sokat romlott (csatornarendszer, fürdőszoba vízszigetelése, nyílászárók, tető) felújításra szorul. A felszerelések, berendezési tárgyak, eszközök állapota csak az elhasználódás mértékében romlott. Ezek cseréjére fordítható anyagi eszközök viszont teljesen beszűkültek. III. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői: Az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakásotthon befogadja a működést engedélyező szerv által nevelésbe vett (átmeneti vagy tartós nevelés) gyermeket, ha a határozatban gondozási helyként az Aranyhíd Gyermekotthont vagy a Lakásotthont jelölték meg. Ellátási terület: Miskolc város illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakásotthon befogadja azt a fiatal felnőttet, akinek befogadását előzetesen nyilatkozatban vállalta és utógondozói ellátását a működést engedélyező szerv elrendelte és az ellátás biztosítójaként az Aranyhíd Gyermekotthont, illetve Lakásotthont jelölte meg. A befogadásról a Gyermekotthon, illetve a Lakásotthon értesíti a szakszolgálatot. Az Aranyhíd Gyermekotthon a gyermek befogadásáról értesítést küld az alábbiaknak: TEGYESZ gyámhivatal működést engedélyező szerv szülő lakhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat pártfogói felügyelet alatt álló gyermek - hivatásos pártfogója átmeneti nevelt esetén vérszerinti szülő A befogadást megelőzően a gyermekkel az elhelyezési tárgyaláson ismerkedik meg a gyermekotthon vezetője és/vagy a gyermekotthon azon csoportjának nevelője, ahova majd elhelyezést nyer. III./1. Az Aranyhíd Lakásotthon bemutatása: Az Aranyhíd Lakásotthon a Miskolci Gyermekvédelmi Központ szervezeti keretében és annak székhelyén lévő Aranyhíd Gyermekotthonnal, önálló szakmai egységet alkotva, végzi tevékenységét. 4

5 Jelenlegi létszámunk: 12 fő A Lakásotthon bemutatása: Életkor tekintetében vegyes, nem szerint heterogén összetételű az egység 2011.július 1-től. A Lakásotthon jelenleg 2,5-18 év közötti gyermekek ellátását végzi. 2 fő utógondozotti ellátott van a lakásotthonban, mindkét fő nappali tagozaton tanul. A csoportban két óvodásunk és egy bölcsődés korú gyermekünk van. Egy gyermekünk magántanuló, a többiek általános iskolai tanulmányaikat folytatják a Miklós úti és a Tüskevár iskolákban. Egy gondozott javítóintézetben van, egy gyermekünk pedig állandó szököttként jelenik meg a létszámban. Kiemelt feladat az önálló életvitelhez szükséges képességek fejlesztése, tanulási motiváció erősítése, munkába állás támogatása. IV. A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei: IV./1. A Lakásotthon elsődleges feladatai, célok: A Lakásotthon otthont nyújtó ellátást biztosít az átmeneti és tartós nevelésbe vett 3-18 éves kiskorúak számára. Ennek keretében teljes körű ellátást, családgondozást és utógondozást végez. Működést engedélyező szerv határozata alapján befogadja a éves fiatalokat s végzi utógondozói ellátásukat. A különleges ellátást igénylő, tartósan beteg és enyhén értelmi fogyatékos /tanulásban akadályozott/ gyermekek integrált ellátását biztosítja. A Lakásotthonban folyó nevelés célja: A Lakásotthonban élő gyermekek és fiatalok olyan alapközösséget hozzanak létre, amelyben a mindennapi élet a lehető legnagyobb mértékben közelít az átlagos családéra. Célja: az egyéni gondozási-nevelési tervekben foglaltakból a rá vonatkozó feladatokat teljesítse, így különösen hogy a gyermekek és fiatalok hozzájussanak: az egészségügyi ellátáshoz, személyiségük harmonikus fejlődéséhez szükség személyiségkorrekcióhoz az oktatáshoz a gyógypedagógiai ellátáshoz a szabadidő tartalmas eltöltéséhez felkészítse őket: 5

6 a pályaválasztásra az önálló és felelősségteljes életre kapcsolatot tartson: a növendékek hozzátartozóival iskolájával, óvodájával munkahelyével a gyermek érdekében eljáró más intézményekkel A célok elérése érdekében a Lakásotthon: esetkezelő gondozási-nevelési, rekreációs, egészségügyi étkeztetési szolgáltatást nyújt kialakítja a napi élet gyakorlatát széles körű kapcsolatrendszert épít ki a gyermekjóléti és gyermekvédelmi hálózatban tevékenykedő társintézményekkel, oktatási intézményekkel, munkahelyekkel, támogatókkal, egyéb szolgáltatókkal. IV./2. A szolgáltatás szabályai, a szakmai program összetevői: IV./2.1. Egyéni elhelyezési tervek: A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat készíti el. Amennyiben lakásotthoni elhelyezés indokolt, s az elhelyezés helye várhatóan az Aranyhíd Lakásotthon, úgy az elhelyezési tárgyalás előtt a gyermeknek bemutatjuk csoportját. Megismerkedik a gyermek-és felnőtt közösséggel, a csoport életterével, házi- és napirenddel, majd kikérik véleményét a gondozási hellyel kapcsolatban. IV./2.2. Felvétel a Lakásotthonba: A TGYSZ-en keresztül illetve onnan érkeznek a gyermekek a már említett előzményeket követően gyámhatósági (működést engedélyező szerv) határozattal. A szülőknek igény szerint is bemutatjuk a gondozási helyet, megismertetjük a látogatás időpontját, helyét, a házirend, a kapcsolattartás szabályait, a jogaitkötelezettségeit, stb. Az újonnan érkező fogadására a fogadó csoport is felkészül. Megismerkedünk a rendelkezésre álló adatokkal, személyiségjellemzőkkel. Testméretnek megfelelő ruházatot előkészítjük, tájékozódunk egészségi állapotáról, iskolai helyzetéről, gondoskodunk a megfelelő elhelyezésről. A befogadásról minden törvényben meghatározott érintettet értesítünk. 6

7 Minden lehetséges módon és eszközzel segítjük a beutalt gyermeket a beilleszkedésben a Lakásotthonban, iskolájában (óvodájában) napi szoros kapcsolatot tartva osztályfőnökével, tanáraival. Megismertetjük a házirenddel, a gyermeki jogokkal, a gyermekjogi képviselő elérhetőségével, valamint az érdekképviselet fórum működésének rendjével. IV./2.3. Egyéni gondozási-nevelési tervek: A gyermek elhelyezése után kerül sor ennek elkészítésére, mely a Lakásotthon munkatársainak a feladata. Az addig eltöltött idő alatt, a gyermek megfigyelése adja meg az alapot, valamint a beérkezett macis adatlapok. Elkészítésének határideje az egyéni nyilvántartási rendszer adatlapjainak megérkezését követő 30 napon belül. A Lakásotthon a tervet megküldi a gyermekjóléti szolgálatnak és a TGYSZ-nek. Az egyéni gondozási-nevelési terveket menet közben értékelni, esetenként módosítani szükséges gyakorisága egyén, illetve fejlődésfüggő. A csoport dolgozói minden ellátott egyéni gondozási nevelési tervét évente legalább kétszer értékeli, és meghatározza a fejlesztési feladatokat. IV./2.4. A gondozás-nevelés elemei: IV/2.5. Esetkezelő szolgáltatások: Az esetkezelő szolgáltatások célja, hogy segítsünk megérteni és feldolgozni a gyermeknek mindazt, ami vele és családjával történt, ami a lakásotthoni elhelyezéshez vezetett. Segítünk a gyermeknek és hozzátartozóiknak abban, hogy egymás segítségére lehessenek problémáik kezelésében. Fejlesztjük a gyermek önismeretét és problémakezelési/megoldási készségét. Ez a cél részben a csoporton belül, részben külső együttműködőkkel valósul meg. Az esetkezelő szolgáltatások főbb lehetséges céljai: a családi problémák feldolgozása, az elhelyezést kiváltó okok megértetése képesség kialakítása a stressz kezelésére személyes célok megalapozása, a jövő tervezése döntéshozatali képesség kialakítása pozitív kapcsolatok formálása (családdal, hozzátartozókkal, társakkal, más személyekkel, a másik nemmel) tanácsadás szülőknek, hozzátartozóknak lelki segítségnyújtás lelkisegély szolgálatokról tájékoztatás újonnan bekerültekkel való egyéni bánásmód Az esetkezelő szolgáltatás megvalósulásában a csoportban dolgozó felnőtteken túl nagy szerepe van a gyámnak, a család-, utógondozónak, a pszichológusnak. Kiemelt jelentőséggel bírnak az esetmegbeszélések illetve a terápiás jellegű foglalkozások. 7

8 IV./2.6. Nevelési szolgáltatások: Az alapfeladatok megvalósításának alapelvei: az otthonosság megteremtése, személyes élettér biztosítása közösségi támogatás demokratizmus nyitottság egyéni különbözőségek figyelembe vétele gyermeki jogok és kötelességek érvényesítése A gyermekekkel kapcsolatos teendők alapelvei: korrekciós nevelés kommunikációs- és kapcsolatkészség fejlesztése, motivációk fejlesztése önmegvalósítás kibontakoztatása gyermekközpontúság, érzelmi biztonság megteremtése A nevelő szervezet folyamatos továbbfejlesztésének alapelvei: a Lakásotthon működési fejlesztése a csoportfolyamatok nyomon követése a nevelési körülmények fejlesztése önállóságra nevelés, önálló életvitelre való felkészítés A tanulás segítése: elemi tanulási technikák megtanítása lényegkiemelés megtanítása egyéni tanulási módszerek kialakítása önállóság a tanulásban nyelvi képzés, informatikai ismeretek elsajátíttatása képességeknek megfelelő pályaválasztás segítése A nevelés során alkalmazott módszerek, eszközök: 8

9 Tevékenytetésen alapuló tanulás, munka, szabadidő szervezése. A gyermeki aktivitás figyelembe vétele. A gyermekek biológiai, pszichológiai, szociológiai adottságainak szem előtt tartása. Követelés terén a nevelőhatások egységének alkalmazása. Tevékenységek gyakoroltatása. Segítségadás a tevékenység végzésében. Ellenőrzés-ösztönzés, a pozitív elemek kihangsúlyozásával. Elbeszélés, mely felkelti az optimális magatartás utánzásának igényét. Bemutatás az azonosulás segítéséhez. Személyes példa közvetítése, magatartási és tevékenységi minták adásával. Az előadás, magyarázat, beszélgetés alkalmazása a rendszeres tudatosító tevékenységben. Az önálló elemző módszer, mely feladatokon keresztül erkölcsi, esztétikai, stb. fogalmak, normák értelmezését, értékelését, alkalmazásukat és azok következményeinek átgondolását kívánja. A növendékek bevonása az ügyintézésekbe. Fizikai munkák és tanulmányi feladatok megszervezése. Perspektívák tervezése, szervezése. Hagyományok kialakítása. IV./2.7. Rekreációs szolgáltatások: Cél: a gyermekek és fiatalok tanulják meg, milyen fontos az ember fizikai, lelki és szellemi erejének megújítása a fáradság, az érzelmi megterhelések, a fizikai és szellemi erők kimerülése után. A Lakásotthonnak éppen ezért terveznie kell rekreációs programokat (szorgalmi időben és iskolai szünetekben is). Ezek lehetnek: a Gyermekotthon, a Lakásotthon által szervezett szabadidő-foglalkozások iskolai szakkörök, rendezvények, szaktárgyi versenyek külső intézmény szabadidős szolgáltatásai sportolás, testedzés, természetjárás művészeti és tudományos művelődés (színház, múzeum, tv, mozi, hangverseny, könyvtár) társas együttlét (diszkó, klubest, vendégség) Gyermekeink saját döntés alapján vesznek részt a különböző szakkörökben, tehetségük alapján a különböző versenyekben, művészeti körökben. A közösségi rendezvényekben részt vállalnak. Hétvégéken, szünetekben kirándulnak, néhányan kedvelik a színházlátogatást, szívesen olvasnak, környezetük dekorálására kreatívan alkotnak. 9

10 A szabadidő eltöltésének költségvetésből biztosítható anyagi keretei szűkösek, az új eszközök beszerzése, az elhasználódottak pótlása, "fizetős" programokon való részvétel korlátozott volt, de a családi pótlék felhasználhatósága nagyban javított ezen a helyzeten. A lehetőségek kiszélesítése érdekében pályázattal, kapcsolatok ápolásával kompenzáljuk a hiányosságot. IV/2.8. Egészségügyi és étkeztetési szolgáltatások: Gyermekeink egészségi állapotát folyamatosan figyelemmel kísérjük és megszervezzük részükre a szükséges egészségügyi ellátást. A városban működő kórházak, szakrendelők, Gyermekegészségügyi Központ által biztosítható a szolgáltatás. A gyógyszerellátás folyamatosan megoldott. A növendékek naponta életkoruknak megfelelő, ötszöri étkeztetésben részesülnek az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően. Az utógondozói ellátásban részesülők számára napi háromszori étkezést biztosítunk. Amennyiben a gyermek egészségi állapota indokolja, részére az orvos előírásainak megfelelő étkezést biztosítunk. Az ételkészítést és tárolást rendszeresen gyakorolják, hiszen az ellátást a beszerzéstől az étel elkészítéséig a Lakásotthonban lakók és dolgozók együttes munkával végzik. Mindennap lehetőség nyílik a főzésre, sütésre, melegítésre, tárolásra, a különböző praktikus ismeretek nyújtására és alkalmazására. IV./2.9. Napi életgyakorlat: Az elhelyezett gyermekeket és fiatalokat életkoruk, képességeik, érdeklődésük figyelembe vételével bevonjuk a Lakásotthon életébe: háztartásvezetés, beszerzések megtervezése és lebonyolítása, apróbb javítások, ház körüli és kerti munkák. A Lakásotthonban élők számára gazdag lehetőség nyílik a szociális képességek gyakorlására. Életkoruk és képességeik szerint vesznek részt az önkiszolgáló tevékenységben (ágyazás, rendrakás, takarítás, vásárlás, főzés, terítés, ruházat karbantartása,stb.) A rendeletben meghatározott ruházattal rendelkeznek. Ezek kiválasztásába, beszerzésébe bevonjuk a gyermekeket is, kívánságaikat a lehetőségek figyelembevételével teljesítjük. 10

11 Fontos feladatnak tekintjük, hogy a gyermekek az intézményi és saját ruházataikat, személyes tárgyaikat megfelelően tárolhassák, gondoskodunk a nagyobb értékű személyes holmik biztonságos elhelyezéséről. Mindenkinek saját fényképalbuma van. Gondoskodunk a tisztálkodási és testápolási szerekről, textíliáról. Megtanítjuk a helyes tisztálkodást, a személyi higiéné fontosságát. Figyelmet fordítunk arra,hogy a gondozottak kielégíthessék az életkoruk szerinti és esetenként egyénileg eltérő alvásigényüket. Biztosítjuk a havi zsebpénzt költségvetésből illetve annak felhasználását a rendeletnek megfelelően. A Lakásotthonnak saját Házirendje, Napirendje van (mely a Mellékletben megtalálható). A Házirend tartalmazza a jutalmazás-büntetés formáit is. Ezeket a dokumentumokat a gyermekek és fiatalok bevonásával készítjük el. Minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk, hogy problémáit a diákönkormányzat, érdekképviseleti fórum, gyermekjogi képviselő elé tárja, arra megoldás szülessen. IV./2.10. A családokkal való kapcsolattartás: A gyermekvédelmi törvény feladataink közé sorolja a meglévő családi kapcsolatok erősítését, ápolását, magába foglalja a hozzátartozók látogatását a Lakásotthonba, a levelezést, telefonálást, csomagküldést, internetes kapcsolattartást ( , facebook) a gyermek hazalátogatását időszakosan és/vagy folyamatosan. A családi kapcsolatok erősítését segíti a családgondozó, aki a települések gyermekjóléti szolgálatainak családgondozójával, valamint a társintézmények családdal foglalkozó szakembereivel együttműködve végzi tevékenységét. A végzett munkájáról munkanaplót vezet. IV/2.11. Elbocsátás a Lakásotthonból utógondozás utógondozói ellátás: Bármilyen okból szűnik is meg a gyermek vagy a fiatal lakásotthoni elhelyezése, azt kellő gondossággal kell előkészíteni. Ez a munka a gyermek gondozóira, nevelőire, család-, utógondozóra., gyámra hárul. Fel kell készíteni a gyermeket, fiatalt, a családot az új helyzetre. A családba való visszahelyezést minden esetben megelőzi a rendszeres kapcsolattartás szülő-gyermek között. Ennek gyakorisága, minősége, érzelmi elfogadáson alapuló milyensége döntő fontosságú ezt kell figyelemmel kísérni, érzékenynek, fogékonynak kell lennünk minden apró momentumra. 11

12 Lényeges, hogy a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat munkatársaival jó munkakapcsolatban legyünk. A gyermekotthon tartózkodásának ideje alatt (hétvége vagy iskolai szünetek) a családgondozó meglátogatja a családot, megismeri a család gondozási-nevelési szokásait, életvitelét, érzelmi kapcsolatukat, s feltérképezni, mennyiben érvényesülnek a gyermek érdekeit szolgáló elhelyezési feltételek, biztonságuk, milyen a légköz az új helyzetben, stb. A gyermek is véleményt nyilvánít a végleges hazakerüléséről. Beszélünk a szülőkkel a gyermek iskoláztatásáról, elképzeléseikről, a gyermek felügyeletéről, napközis ellátást kérnének-e, megismertetjük a szülővel a gyermek tanulmányi előrehaladását segítő és gátló tényezőit, aktuális személyiségállapotához kapcsolódó szükségleteit. Tájékoztatjuk, milyen esetben milyen problémával, kikhez, hová fordulhatnak. Hazakerülésük után utógondozással segítjük a gyermek visszailleszkedését a családjába, segítjük a pályaválasztásában, iskolai képzésében. Ez a munka elsősorban a család-, utógondozó feladata. (nyomonkövetés) Amennyiben a fiatal (l8. év elérése után) nem kér utógondozói ellátást, de utógondozást igen, az otthon utógondozója: segíti az utógondozottat képességeinek, tehetségének megfelelő közoktatási, szakképző illetve felsőoktatási intézmény vagy munkahely kiválasztásában, és a felvétellel kapcsolatos teendők intézésében. segítséget nyújt önálló életvitelének kialakításában, önálló lakásteremtésének megoldásában. segíti a fiatalt szociális gondjainak megoldásában. segítséget ad konfliktushelyzetének megoldásához tájékozódik a fiatal körülményeinek és életvezetésének alakulásáról. legalább heti egy alkalommal fogadónapon lehetőséget biztosít arra, hogy az utógondozott problémái megbeszélésére felkereshesse segítséget nyújt a fiatal otthonteremtési támogatási kérelme elkészítéséhez és benyújtásához együttműködik a fiatallal a támogatás összegének célszerű felhasználásában. Utógondozói ellátás: a fiatal kérelmére a gyámhivatal rendeli el, amennyiben létfenntartását a fiatal önállóan nem tudja biztosítani vagy nappali tagozaton tanul. Részükre szükség esetén teljes körű ellátást kell biztosítani. 12

13 az ellátást nyújtó és a fiatal írásbeli megállapodást köt a jogszabályi előírások figyelembe vételével. az utógondozói ellátásban részesülő fiatal külön jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet. ha a Lakásotthon a befogadást megtagadja, a fiatal felnőtt kérelmét az elutasítás indoklásával együtt az Otthon érdekképviseleti fóruma elé terjeszti, aki azt megvizsgálja és állást foglal az ügyben. a Lakásotthon a fiatal felnőtt befogadásáról értesíti az illetékes gyámhivatalt. a Lakásotthon az utógondozói ellátás megszüntetését javasolja a Gyámhivatalnak, ha a fiatal felnőtt a Lakásotthon házirendjét és/vagy a Megállapodást többször súlyosan megsérti. IV./2.12. Dokumentáció a macis nyilvántartás: A lakásotthoni szakmai munka bizalmas munkakör, e tevékenységre irányadó a 235/1997.(XII.17.) sz. Kormányrendelet (a gyámhatóságok, a gyermekjóléti szolgáltatások és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról). Ennek megismerése és betartása minden munkatárs kötelessége. A gyermekek személyi anyagait elkülönítetten kezeljük, azt az otthon dolgozói bármikor megnézhetik, tanulmányozhatják a titoktartási kötelezettség megtartása mellett. A jogszabályokban rögzített dokumentumokon kívül (SzMSz, Kollektív Szerződés, Házirend, Szakmai Program, macis adatlapok) az alábbi dokumentumokat vezetjük. Esemény napló, mely két részből áll. Egyrészt a csoport növendékeinek személyi adatait tartalmazó rész, másrészt a napi munka bejegyzésére szolgáló rész. Itt rögzítjük a napok legfontosabb eseményeit is (egyénekre illetve a csoportra vonatkozóan). Kapcsolattartási füzet : ebben jegyezzük rendszeresen illetve folyamatosan gyermekeink és hozzátartozóik kapcsolattartási formáit, időpontjait. szökési nyilvántartás kimenők, eltávozások c. Nyilvántartás A felsorolt dokumentumokat a csoportban dolgozók vezetik, ezen kívül a családgondozó, a pszichológus és a fejlesztőpedagógus munkanaplót vezet, illetve a gyermekvédelmi ügyintéző a gondozási napokat tartja nyilván. Otthon szinten vezetjük a szabadságok igénybevételét valamint a dolgozók napi munkabeosztását csoportra bontva. (Vezeti, jóváhagyja az otthon vezetője.) V. Gazdasági adminisztráció: leltárkönyvek készletnyilvántartás vezetése 13

14 selejtezés vezetése fogyóeszközök, anyagok bevételezése csoportgazdálkodási napló (füzet) vezetése VI. Az Aranyhíd Lakásotthon kapcsolatrendszere: A Lakásotthon folyamatos és szervezetszerű kapcsolatot tart: a fenntartóval a gyámhivatalokkal a TGYSZ-el, a települési önkormányzatokkal a gyermekjóléti szolgálatokkal az oktatási intézményekkel az egészségügyi intézményekkel a Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthonnal a Nevelési Tanácsadóval a Pedagógiai Intézettel a Munkaügyi Központtal a rendőrséggel a Drogambulanciával a Miskolci Egyetemmel az elhelyezett növendékek hozzátartozóival VII. Szponzorálás: Örvendetes módon bár lassan- de nő az önkéntes támogatók száma. Az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakásotthon lakóit a dolgozók személyes ismeretsége alapján mozijeggyel, színházjeggyel, kedvezményes táborozási lehetőséggel segítik, önkéntes támogatással szabadidős eszközöket kaptunk az utóbbi időszakban. Segítségünkre van az intézmény egészét támogató "Ember a Gyermekekért Alapítvány". Néhány magánszemély használt ruhaneműkkel, cipőkkel, játékokkal, könyvekkel támogatja a lakókat. A három éve munkatársunk családtagja jóvoltából, aki a törzstőkét biztosította, bejegyzésre került a "Gyermeki Álmok Közhasznú Alapítvány", mely kifejezetten az Aranyhíd Gyermekotthon és Lakásotthon növendékeit támogatja. VIII. Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: Az évi XXXI. törvény 11. alapján a gyermeki jogok védelme a Gyermekotthonon belül: évi XXXI. törvény 11/A : gyermekjogi képviselő részére biztosított a gyermekekkel való közvetlen találkozás lehetősége: 14

15 A gyermekjogi képviselő neve és elérhetőségei minden csoportfaliújságján jól látható helyen el van helyezve. A gyermekjogi képviselő fogadóórájáról, vele való személyes találkozás lehetőségéről minden esetben értesítjük a gyermekeket. A gyermekjogi képviselő tapasztalatait megbeszéli szükség esetén a gyermekotthon vezetővel, gyámmal. Szükség esetén további intézkedéseket tesz a fenntartónál. 2. Érdekvédelem érdekképviseleti fórum A személyes gondoskodást nyújtó intézmények esetén az ellátást igénybevevők érdekeit szolgálja, hogy az ellátást igénybe vevők közül, az ellátásban részesülők szülei, az intézmény dolgozói közül illetve a fenntartó oldaláról delegáljanak tagokat az érdekképviseleti fórum tagjai közé. Az érdekképviseleti fórum feladatai: - megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat, a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, egyes esetekben továbbítja a panaszokat a hatáskörrel rendelkező szervhez - véleményt nyilvánít az intézmény vezetőjénél - javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről - egyetértési jogot gyakorol az intézmény házirendjének jóváhagyásáról - panasszal élhet az intézmény vezetőjénél az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, illetve a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén - fogadja a gyermek illetve a fiatal felnőtt panaszát az ellátást érintő kifogások ügyében, illetve a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén Az érdekképviseleti fórum szükség esetén, de legalább évente négy alkalommal ülésezik. Kötelező az érdekképviseleti fórum összehívása a benyújtott panasz, az esetleges javaslat tételi lehetőség illetve az egyetértési jog gyakorlása esetén, a beérkezéstől számított 5 napon belül. Az ülések időpontjáról a gyermekjogi képviselőt értesíteni kell. Az érdekképviseleti fórum kivizsgálja a beérkezett panaszokat, tájékoztatást ad a panasz orvoslásának lehetséges módjáról 15 napon belül. Amennyiben a panasszal élő 15 napon belül nem kap értesítést, a panaszos a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat. A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme: A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmét a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ, SZMSZ-e szabályozza. IX. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja A szolgáltatást igénybevevő szóbeli tájékoztatása: 15

16 - az ellátás törvényi tartalmáról, feltételeiről - a kapcsolattartás, szülői látogatások helyéről, rendjéről - a Gyermekotthon Házirendjéről - a gyermeket megillető pénzbeli ellátásról (zsebpénz, családi pótlék) - az érték és vagyonmegőrzés helyi szabályairól - az elhelyezéshez kapcsolódó nyilvántartásokról - a panaszjog gyakorlásáról - a gyermek érdekképviseletéről - az elhelyezés megszűnésének törvényi lehetőségeiről A helyi és társadalmi közvélemény tájékoztatása: - helyi sajtó írott és elektronikus igénybevételével - módszertani kiadványok: pl.: Gyermekotthoni Morzsák (negyedévenkénti kiadás) - a Gyermekotthon nyitott közösségi rendezvényei A helyi gyermekotthoni dokumentumok hozzáférhetősége: A Gyermekotthonon belül az alábbi dokumentumok hozzáférhetőségét biztosítani kell: - a Gyermekotthon SZMSZ-e - a Gyermekotthon működését szabályozó jogszabályok - gyermekjogi képviselő neve, elérhetősége - a Gyermekotthon vezetője: név, elérhetőség X. Személyi feltételek, szakmai létszám: - megfelel a rendeleti előírásnak Szakmai-vezető: 10ó/hét Család-, utógondozó: 10ó/hét fejlesztőpedagógus: 10ó/hét pszichológus: 10ó/hét gyermekvédelmi ügyintéző: 10ó/hét nevelő: 2 fő gyermekvédelmi asszisztens: 2 fő gyermekfelügyelő: 2 fő Képesítési előírásoknak való megfelelés: Megfelel a rendeleti előírásnak: gyermekotthon vezető: (biológia-környezetvédelem szakos tanár,) ellátja a gyámi feladatokat is gyámi képzésben részt vett, szociális alapvizsgát tett 2011-ben, szakvizsgát tesz 2012-ben. 16

17 család, utógondozó: pedagógia szakos tanár fejlesztőpedagógus: (óvónő-nevelőtanár- gyógypedagógus tanár) szociális szakvizsgát tett 2003-ban. pszichológus: egyetemi végzettség nevelők: 1 fő tanító, testnevelés szakos tanár 1 fő pedagógia szakos nevelő, emberi erőforrás tanácsadó gyermekvédelmi asszisztens 2 fő OKJ-s végzettséggel Gyermekfelügyelők: 2 fő szakképzett: (OKJ-s végzettség) Megjegyzés kiegészítés: A nem közvetlenül csoport feladatokat ellátó szakmai létszámba tartozó személyek megegyeznek az Aranyhíd Gyermekotthonban dolgozó személyekkel, akik a megadott óraszámban végzik tevékenységüket. A dolgozói fluktuáció alacsony. X./1. A minőségbiztosítás: A Lakásotthon működésének eredményességét a dolgozók személyisége határozza meg, a munkatársak a személyiségükkel dolgoznak. Különböző szituációkban gyorsan kell dönteni, és ezek a szituációk gyakran érzelmileg is igen megterhelőek. Hamar bekövetkezhet a gyors kifáradás, kiégés. Éppen ezért szükséges kiépíteni azt a feltételrendszert, amivel ellensúlyozni lehet ezeknek a káros folyamatoknak a kialakulását: a Lakásotthonban munkát vállaló dolgozót tájékoztatni kell az itt folyó munkáról, a gyermekek összetételéről, az érvényben lévő szabályzatokról, a törvényekről, rendeletekről. Véglegesítésüket próbaidős alkalmazásuk előzi meg, közben tapasztalt, gyakorlattal rendelkező dolgozó segíti. Ellátja tanácsokkal, visszajelzéssel él addig végzett munkájáról. Szükséges a rendszeres és alkalomszerű esetmegbeszélések rendszerének működtetése. Szükséges a munkatársak rendszeres továbbképzése is a szakmai ismeretek fejlődésének nyomon követése érdekében. Fontos a szupervízió lehetőségének megteremtése a személyiség karbantartása és a kiégés megelőzése érdekében. Ez utóbbi még nem jelenik meg a Lakásotthon gyakorlatában, ennek oka elsősorban anyagi eredetű. A gyermekvédelmi munka hatékony megvalósulása érdekében szükséges a korszerű módszerek, eszközök alkalmazása, a szakemberek képzése, önképzése 17

18 A Lakásotthon képviselteti magát minden olyan továbbképzésen, konferencián, ami mindennapi munkánkban előre visz, ami szorosan illeszkedik tevékenységünkhöz. Szükséges, hogy a szerzett ismereteket a dolgozók megosszák egymással és beépítsék a gondozás-nevelés folyamatába. Az önképzés fontosságát külön ki kell emelni. Minden dolgozónak kötelessége is önmagát alkalmassá tenni a feladatok ellátására, szükséges állandóan bővíteni ismereteit, rendelkeznie kell problémaérzékenységgel, problémamegoldó képességgel, mentálhigiénés szemlélettel. Az alkalmas munkatárs érző és értő lelkületű felnőtt, kreatív és rugalmas személyiség, modellt nyújt az elvárt magatartást illetően. A hatékonyabb nevelési tevékenység érdekében szükséges, hogy otthonon belüli munkacsoportok tárják fel a korszerű pedagógiai eljárásokat és alkalmazzák azokat. Az utógondozó ellátásban részesülők önálló életvitelének elősegítését "életvezetési program"-mal támogatjuk meg. A minőségbiztosítás eleme, hogy a csoport nevelőközössége hetente megbeszélést tart, melynek célja a közös értékelés és feladat meghatározás. Az Aranyhíd Lakásotthon Szakmai Programja az alapja a csoport éves munkatervének, melyet a csoport dolgozói készítenek el, bevonva a munkába család- utógondozót, fejlesztőpedagógust, pszichológust. A munkatervet az otthon vezetője hagyja jóvá, valamint az abban meghatározott feladatok végrehajtását ellenőrzi és értékeli. A Lakásotthon Szakmai Programját szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja, aktualizálja, szükség esetén módosítja. (pld.:gyermek-felnőtt összetétel - változásokat követően, új jogszabályok megjelenése után) A Szakmai Program a gondozás-nevelés alapdokumentuma. Miskolc, szeptember 30. igazgató 18

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015.

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. A Szakmai Program 5. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Utógondozói elhelyezés Személyi hatálya Kiterjed az utógondozói elhelyezésben részesülő fiatalkorúakra

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ ARANYHÍD GYERMEKOTTHON ÉS LAKÁSOTTHONA SZAKMAI PROGRAM

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ ARANYHÍD GYERMEKOTTHON ÉS LAKÁSOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 10. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ ARANYHÍD GYERMEKOTTHON ÉS LAKÁSOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE

SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE 1 Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE Törvényi szabályozás alapjai 2007 A Külső férőhelyes

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyermeki jogok 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Alapelvek A védelmet ellátó szervezetek (helyi önk., gyámhiv., bíróság, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei közösen megfogalmazott szabályok, alapvetések 2014. július 1. Az együttműködés általános

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.25.) KR számú, valamint a 8/2010.(IV.23.) KR számú rendelettel módosított 11/2008. (IV.30.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2013.

SZAKMAI PROGRAM 2013. 21. melléklet 2013. A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsa..sz. határozatával jóváhagyta Miskolc,... elnök 1 Általános bevezető Az 1993. évi III. tv. (Szociális törvény) és az 1997. évi XXXI.

Részletesebben

ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS. mely létrejött egyrészről az Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona,

ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS. mely létrejött egyrészről az Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona, ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről az Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona, másrészről: Anya: Lánykori név: Anyja neve: SZIG. száma: Napközbeni elérhetősége, tel. száma: Apa: Lánykori név:

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Gólyafészek Bölcsőde 2016/2017 évi Szakmai Programjának elfogadásáról

ELŐTERJESZTÉS. A Gólyafészek Bölcsőde 2016/2017 évi Szakmai Programjának elfogadásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Gólyafészek Bölcsőde 2016/2017

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Dudás Zoltán Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály Új Megegyezés 2010 Nemzeti Együttműködés Programja Szociális

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelete az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben