EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. 100 éve született Kalkuttai Boldog Teréz anya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. 100 éve született Kalkuttai Boldog Teréz anya"

Átírás

1 Új évfolyam 136. szám 2010 augusztus S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ 100 éve született Kalkuttai Boldog Teréz anya Teréz anya augusztus 27-én született, Agnes Gonxha Bojaxhiu néven, albán szülőktől, Üszküb városában (ma Skopje, a Macedón Köztársaság fővárosa). Macedónia akkoriban az Oszmán Birodalom fennhatósága alá tartozott. Ag - nes édesapja, Kolle Bojaxhiu albán nacionalista volt, építési vállalkozó, édesanyja, Drana, otthon nevelte a gyerekeket. Ag - nesnek két testvére volt, Aga és Lázár. A család az oszmán környezetben is ragaszkodott katolikus hitéhez. Agnes 9 éves volt, amikor édesapja meghalt. Fivére, Lázár bizonyos volt abban, hogy édesapjuk politikai bűntény áldozata lett. A magára ma - radt özvegy ezután kézimunkaüzlettel tartotta fenn magát és három gyermekét. Teréz anya később úgy emlékszik vissza ezekre az évekre, hogy a mély katolikus hitből származó szeretet segített enyhíteni a fájdalmukat, az apa halála még jobban összeforrasztotta az amúgy is összetartó családot. Édesanyja jelentős szerepet töltött be a Szent Szív egyházközség éle - tében, a jótékony cselekedetek asszonyának ne - vezték, mivel a nálánál szegényebbek megsegítését mindig kötelességének tartotta. Ha egy szegény ember kopogtatott be házuk ajtaján, alamizsnát adott neki, s felhívta gyermekei figyelmét: még ha nem is vér szerinti rokonuk, akkor is a fivérük, mert szegény. Agnes 1928-ban, áldozócsütörtökön határozta el, hogy szerzetesként Istennek szenteli életét. Iskolatársnőjével és barátnőjével, Betikával együtt felvételét kér te az angolkisasszonyok írországi anyaházába, amely a Loretói Miasszonyunk nevét viselte. Innen hamarosan Indiába küld - ték, hogy megkezdje noviciátusát Darjeelingben. Itt tett szerzetesi fogadalmat, május 25- én. A Teréz nevet az 1925-ben szentté avatott kis Thérése Martin de Lisieux iránt érzett tiszteletből választotta. Döntését így indokolta meg: Ha keresztényi életet él az ember, akkor az biztosítja hitének növekedését. Sok szent járt előttünk, hogy vezessen minket. De én azokat szeretem, akik egyszerűek, mint Szent Thérése de Lisieux, Jézus kis virága. Őt választottam névadómnak, mert hétköznapi dol gokat tett nem hétköznapi szeretettel. Engedélyt kért elöljáróitól, hogy egyedül élhessen a zárdán kívül, és a kalkuttai nyomornegyedben dolgozhasson. Kérését Róma elé terjesztették, és XII. Pius pápa egyévi időtartamra jóváhagyta azt: (folytatása a második oldalon)

2 2 M é g i s... Az emberek gyakran figyelmetlenek, következetlenek és önközpontúak, MÉGIS SZERESD ŐKET. Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet, MÉGIS TÉGY JÓT. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel magadnak, MÉGIS BOLDOGULJ VALAHOGY. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe merül, MÉGIS TEDD A JÓT. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, MÉGIS LÉGY BECSÜLETES ÉS NYÍLT. Amit fáradtságos munkával évek alatt felépítesz, azt elpusztíthatják egy éjszaka alatt, MÉGIS ÉPÍTS. Az embereknek valóban szükségük van segítségre, azonban támadás érhet, ha segíted őket MÉGIS SEGÍTS. A legjobbat add a világnak amid csak van, s ha cserébe arcul csapnak, AKKOR IS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN. szerzetesi életet élhetett, klauzúrán kívül, a kalkuttai érsek felügyelete alatt augusztusában Te - réz anya levette a Loreto nővérek ruháját és fehér száriba öltözött, kék szegéllyel, a vállán ke reszttel. Patnába ment, az amerikai missziós or vos nő - vérekhez, hogy beható kiképzést kapjon, mint ápolónő. Karácsonyra visszatért Kalkuttába és a szegények Kis Nővéreivel lakott. Még ugyanebben az évben engedélyt kapott első nyomornegyedi iskolájának megnyitására októberében jóváhagyták az új szerzetestársulatot, a Szeretet Miszszionáriusait, amely Kalkuttában alakult meg, és innen terjedt el egész Indiában, majd vi lág - szerte. A Szeretet Misszionáriusai februárjában pápai jogú társasággá lett. Hitvallásuk sze rint: Mindenekelőtt szerzetesnővérek va - gyunk, és nem szociális segítők, tanárok, ápolónők vagy orvosok. A kü - lönbség köztünk, és a szociális gondozók kö zött az, hogy ők valamit cselekszenek, mi pedig Valakinek. Jézust szolgáljuk a szegényekben. Minden, amit csinálunk, Jézusért van. Életünknek ez az ér - telme. A nap 24 órájában Jézust szolgáljuk. A Szeretet Misszionáriusai egész szívükből, szabad elhatározással a szegényeket szolgálják, és munkájukért semmi pénzt nem fogadhatnak el. Teréz anya te - vékenységét az egész világon elismerték. A rengeteg kitüntetés mellett 1979-ben megkapta a Nobel-békedíjat. Kérésére nem tartották meg az ilyenkor szokásos bankettet, az erre szánt összeget az éhezők kapták. Teréz anya ugyan is elveihez hűen visszautasította, hogy a ce remóniát záró bankett finomabbnál finomabb ételeiből fogyaszszon: Nem tudnék venni belőle, és nyugodt lelkiismerettel megenni, amikor testvéreim közül annyian halnak éhen. Nekem egy darabka kenyér és egy pohár víz elegendő. Teréz anyának a szegények sorsáról, illetve a gazdagok felelősségéről vallott nézetei II. János Pál pápa gondolkodásának irányvonalában he - lyez kednek el, ezért is szövődtek kivételes baráti szálak a szerzetesnővér és a szentatya között. II. János Pál decemberében lelkesülten tiszteletét fejezte ki Teréz anya iránt, akinek munkáját csodálattal követte nyomon február 3- án, Kalkuttában a pápa meg látogatta a Szeretet Misszionáriusainak házát. Teréz anya élete legszebb napjának nevezte ezt a látogatást. A Szentatya pedig így fogalmazott: A Nirmal Hriday a remény otthona. Olyan ház, amely a bátorságon és a hiten alapszik, olyan ház, ahol a szeretet uralkodik. A Nirmal Hridayban az emberi szenvedés misztériuma találkozik a hit és a szeretet titkával. És ebben a találkozásban az emberi lét legmélyebb kérdései érthetővé válnak. Teréz anya szep - tember 5-én halt meg. Azt, hogy áldozatos tevékenységét mennyire elismerték a más valláson lévők is, jelzi, hogy az indiai kormány állami temetésben részesítette. A Szeretet Misszionáriusainak rendjéhez ma már négyezer apáca és négyszáz szerzetes tartozik, gyógyító-gondozó tevékenységüket hárommillió önkéntes segíti. Öt földrész csaknem százötven országában köztük Romániában vannak jelen, gondoskodnak a szegényekről, ápolják a betegeket, a legsúlyosabbakat, így a leprásokat is. Az alapítás óta eltelt ötven esztendő alatt Teréz Kalkuttai Boldog Teréz anya

3 anya és rendje kiterjesztette tevékenységét a világ minden országára és az élet minden sebesültjére. Teréz anya munkásságának lényegét talán Mon seigneur Jean Michel di Falco fogalmazta meg a Teréz anya, a hit csodái című könyvében: Teréz anya egyedülvalóságát az adja, hogy a humanitárius munkát nem a humanitárius munkáért végezte, mint ahogy a jótékonyságot sem a jótékonyságért. Nem kizárólag a fizikai szenvedés, a lepra, az AIDS, az éhség stb. ellen küzdött, hanem minden erejével harcolt a lelki lepra ellen, amelyben az emberiség jó része szenved. Célja nem egyszerűen a gyógyítás volt, hanem és főként az üdvösség és a megváltás, és ennek a legértékesebb dolognak a mércéjével mérve kell őt megítélni és megérteni. Hiszen nem elegendő csodálni Teréz anya emberi kvalitásait. Annyi és annyi mindenféle megtisztelő díjat és kitüntetést kapott, hogy személyes megbecsülésünk vagy egyéni jó - vá hagyásunk keveset jelent. Jóval inkább, mint a művei iránti támogatást, Teréz anya az ügyével való azonosulást igényli, vagyis annak az elfogadását, hogy Isten mindegyikünkben munkálkodik, és vezet minket, hogy beteljesítsük az Ő igazságát. (343.o.) MK Csaknem negyedmillió zarándok jelenlétében október 19-én vasárnap, a Missziós Világnapon II. János Pál pápa a vatikáni Szent Péter téren boldoggá avatta Kalkuttai Teréz anyát, a Szeretet Misszionáriusai rend alapítóját. A szertartást a Duna Televízió közvetítésén keresztül az erdélyi nézők is figyelemmel kísérhették. A boldoggá avatási szentmise a pápa megválasztásának 25 éves évfordulójára eseménysorozat részét ké - pezte. A szentmisére 27 országból érkeztek diplomáciai küldöttségek, köztük államfők, miniszterelnökök, a politikai élet képviselői. Megjelentek ortodox és muzulmán delegációk, misszionáriusok és szegények. A szentatya homíliájának olasz részét Leonardo Sandri érsek, a vatikáni államtitkárság helyettese, két angol szakaszát pedig Ivan Dias bíboros olvasta fel. Forrás: Szabadíts meg, ó, Jézus, a vágytól, hogy szeressenek, a vágytól, hogy magasztaljanak, a vágytól, hogy tiszteljenek, a vágytól, hogy dicsőítsenek, a vágytól, hogy előnyben részesítsenek, a vágytól, hogy kérjék véleményemet, a vágytól, hogy helyeslésre leljek, a vágytól, hogy népszerű legyek; a félelemtől, hogy megaláznak, a félelemtől, hogy megvetnek, a félelemtől, hogy megütnek, a félelemtől, hogy megrágalmaznak, a félelemtől, hogy elfelejtenek a félelemtől, hogy bántanak, a félelemtől, hogy kigúnyolnak, a félelemtől, hogy meggyanúsítanak! Boldog Kalkuttai Teréz anya Uram, akarod? Uram, akarod a kezemet, hogy ez a nap a rászoruló szegények és betegek megsegítésével teljen? Uram, neked adom ma a kezemet. Uram, akarod a lábamat, hogy a mai nap azok látogatásával teljen, akiknek barátra van szükségük? Uram, ma neked adom lábamat. Uram, akarod ma a hangomat, hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal, akik a szeretet szavát szomjazzák? Uram, neked adom ma a hangomat. Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap a magányosok szeretetével múljon el, mert hiszen ők is emberek? Uram, ma neked adom a szívemet. Boldog Kalkuttai Teréz anya 3

4 4 Kalkuttai Teréz anya gondolatai Azt gondolom, hogy a mai világ fejtetőre van állítva, és sok a szenvedés azért, mert oly kevés a szeretet az otthonokban és a családi életben. Nincs időnk a gyermekeinkre, nincs időnk egymásra, nincs időnk élvezni egymás jelenlétét. Szükségünk van megtalálni Istent, de Őt nem találhatjuk meg a zajban és nyugtalanságban. Isten a csend barátja. Nézzétek a természetet, ahogy a fák, a virágok, a fű csendben növekszik; nézzétek a csillagokat, a Holdat és a Napot, ahogy csendben haladnak Szükségünk van a csendre, hogy megérinthessük a lelkeket. A SZEGÉNYSÉGRŐL Istent látom minden emberi lényben. Amikor a leprások sebeit mosom, úgy érzem, mintha magát az Urat ápolnám. Hát nem egy csodálatos tapasztalat? Amikor ezt a pusztaságot látom, haragot érzek. Egyébként nem engedem meg magamnak a haragot, de miután láttam Etiópiát, nem tudok ezen segíteni. A legszörnyűbb szegénység a magány és az érzés, hogy senki sem szeret minket. A ma legnagyobb betegsége nem a lepra, sem a tuberkulózis, hanem a nemkívántság és kivetettség érzése. A világban nagyobb az éhség a szeretetre és elfogadásra, mint a kenyérre. Olykor azt gondoljuk, a szegénység: éhesnek, mezítelennek és hontalannak lenni. Mégis a legnagyobb szegénység nemkívántnak, nem szeretettnek lenni és tudni, hogy senki sem törődik veled. El kell kezdenünk gyógyítani ezt a szegénységet a saját otthonainkban. A SZERETETRŐL A szeretet az otthonainkban kezdődik; a szeretet az otthonokban lakik és ezért van a sok szenvedés és szerencsétlenség a világban... Úgy tűnik, manapság mindenki szörnyű sietségben van, türelmetlenül a minél nagyobb siker, fejlődés, gazdagság és más hasonlók elérésében, a gyermekeknek pedig szüleik idejéből oly kevés jut. A szülőknek nincs idejük egymásra és így a családokban kezdődik a világ békéjének felbomlása. Igyekszem a szegényeknek szeretetből nyújtani azt, amit a gazdagok pénzért kapnak. Nem, én nem érinteném meg a leprást ezer fontért sem; de Isten iránti szeretetből örömmel ápolom. Megismertem a paradoxont: ha fájdalomig szerettek, a fájdalom eltűnik és csak a szeretet marad. Nem vagyok biztos abban, milyen lesz a mennyben, de egyet biztosan tudok. Ha meghalunk és eljön az idő, hogy az Úr ítéljen fölöttünk, NEM azt kérdezi majd: mennyi jót tettünk életünkben, hanem mennyi SZERETETTEL tettük. Ha elítélitek az embereket, nincs időtök szeretni őket. AZ IMÁDSÁGRÓL Fölfedeztem minden baj gyökerét, minden siránkozásunk okát: hiányzik az imádság. Társadalmunk megújulásának az imádságból kell kiindulnia. A kudarc legfontosabb okai az imádság elhanyagolásában és az őszinteség hiányában keresendők. Ezért van szükség arra, hogy mindannyian teljes őszinteséggel önvizsgálatot tartsunk.

5 AZ ABORTUSZTRÓL Ma Jézus gyermekként jön közénk újra meg nem született gyermekként és övéi nem fogadják be Őt. Jézus azért vált kisgyermekké Betlehemben, hogy megtanítson minket a gyermekek szeretetére. A meg nem született gyermek emberi magzat az emberi faj élő tagja, akárcsak Te vagy én, az Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve, nagy dolgokra: hogy szeressen és szeressék. Ezért nincs választási lehetőség, ha egy gyermek megfogant. Egy második élet egy másik emberi lény van már az anya méhében. Ennek az életnek az elpusztítása abortusszal: gyilkosság. Éppen olyan mint bármely más gyilkosság, sőt még rosszabb is azoknál! Mert a magzat a leggyengébb, a legkisebb, a légrászorultabb: az anyjától tőlem és tőled függ a puszta léte is. Ha a meg nem születettnek az anyja akinek feladata, hogy óvja és táplálja életét szándékos elhatározása miatt kell meghalnia, ugyan ki védi meg? Éppen ezért nevezem a meg nem születetteket a szegények legszegényebbikének. Ha egy anya képes megöletni a méhében saját gyermekét, elpusztítani a húsából való húst, az éle - té ből fakadó életet, saját szerelme gyümölcsét, miért csodálkozunk a körülöttünk terjedő erőszakon és terroron? Az abortusz a béke hatalmas rombolója a mai világban a szeretet legnagyobb pusztítója. Imádkozom mindnyájatokért, hogy kiálljatok Isten mellett, az élet és a család mellett, és hogy megvédjétek a magzatokat. Imádkozzunk! Mária, Anyánk, számodra nem ismeretlen az öröm, a boldogság és a bizonytalanság, amely egy anya szívét eltölti gyermeke születését várva. Áldd meg a szülőket, és áldd meg ezt a gyermeket, tűnjön bár mégoly parányi, jelentéktelen lénynek is. Teremts neki békés, boldog életet, szeretettel és örömmel teljeset. Oltalmazd ezt a parányi életet minden erőddel és figyelmeddel. Mária, boldogságos Szűzanya, virrassz e formálódó emberke fölött, hogy anyja méhében lüktető, piciny szívét ne érje semmi bántódás születése előtt, hogy teljesíthesse küldetését e világon, amellyel Atyánk nagylelkűen megajándékozta. Ámen. A BOLDOGSÁGRÓL Jogunk van a boldogsághoz és a békéhez. Erre lettünk teremtve azért születtünk, hogy boldogok lehessünk azonban csak akkor tudjuk meglelni az igazi boldogságot és az igazi békét, ha Istenbe vagyunk szerelmesek: mert Istent szeretni a legnagyobb öröm, a legnagyobb boldogság. Sokan azt gondolják, hogy a pénz boldoggá tesz. Én azonban azt gondolom, hogy nehezebb boldognak lenni annak, aki gazdag, mert nehéz meglátni az Istent, hiszen a gazdagnak túl sok mindenre kell gondolnia. Ám, ha Isten megajándékozott földi javakkal, akkor használjuk fel azokat az Ő céljaira segítsünk másokat, segítsük a szegényeket, teremtsünk állásokat, adjunk munkát másoknak. Ne pazaroljuk el javainkat. Ha van ételünk, otthonunk, emberi méltóságunk, szabadságunk, egészségünk és képzettségünk gondoljunk arra, hogy ezek mind Isten ajándékai, melyeket azért kaptuk, hogy általuk segítsünk azokon, kik kevésbé szerencsések nálunk. 5

6 Légy boldog a pillanatban, ennyi elegendő. Minden egyes pillanat: ez minden, amire csak szükségünk van, nem több. Légy boldog most, és ha cselekedeteiden keresztül megmutatod, hogy szeretsz másokat, beleértve azokat is, akik szegényebbek nálad, akkor boldoggá teheted őket is. Ehhez nem kell sok elég lehet egy mosoly. Mennyivel jobb hely lenne a világ, ha mindenki többet mosolyogna. Ezért hát mosolyogj, légy derűs, s örülj annak, hogy Isten szeret téged. Imádkozzunk Teréz anyával! Azokért, akik nem tudnak imádkozni Uram, segítsd meg azokat a férfiakat és nőket, akik szeretnének imádkozni, de nem tudják, hogyan kezdjék. Fogadd el tőlük az imádság vágyát, mint kész imát. Hallgasd meg hallgatásukat, és találkozz velük lelkük pusztájában. Hiszen egyszer, réges-régen, kivezetted népedet a pusztából, megmutattad nekik az ígéret földjét. Te, a világmindenség Ura, a királyok Királya. Ámen. Imádság nélkül egy fél órát sem tudtam dolgozni. Az Atyától kapom az erőt az imádság által. Valamennyiünknek időt kell szakítanunk az elcsendesedésre, hogy eltöprengjünk és imádkozzunk. Legyetek tökéletesek! Őrizzétek meg szíveteket tisztán, hófehéren, hogy megláthassátok egymásban Jézust. Tudatában vagyunk-e, hogy a világnak so hasem volt nagyobb szüksége a szentekre, mint manapság? Az életszentség nem kevesek kiváltsága, hanem mindannyiunk kötelessége. A valódi szentség lényege: megtenni Isten aka ratát, mosollyal az ajkunkon. Megtaláltalak, Uram Számtalan helyen megtaláltalak, Uram. Hallottam szíved lüktetését a mezők mély csöndjében, üres katedrálisok sötétjében, a tabernákulum előtt, a téged szeretők közösségének szívbéli és értelmi egységében. Reád leltem az örömben ó, mily gyakran megtalállak ott. Mindig rád találok a szenvedésben. A szenvedés, mint a félrevert harang, imára szólítja Isten jegyesét. Megtaláltalak, Uram mások rettenetes kínjaiban. Láttalak, amikor a szenvedők vállukra vették keresztjüket, és arcukon mosoly futott át. De nem sikerült reád találnom apró rosszulléteimben, és banális kényelmetlenségeim közepette. Gyötrelmemben hagytam elkallódni megváltó kínszenvedésed gyümölcseit, és húsvétod örömteli életerejét megfojtotta önsajnálatom szürkesége. Hiszek, Uram, de erősítsd hitemet! 6

7 Szent István, az első keresztény magyar király I. Szent István király (uralkodott: ) a magyar történelem egyik legfontosabb személyisége: az első keresztény magyar király, a magyar állam megalapítója és a magyar keresztény egyház megszervezője. Apja, Géza fejedelem, anyja pedig az erdélyi Gyula vezér Sarolt nevű keresztény leánya volt. István 970 körül született. Születésekor ugyan a pogány Vajk nevet kapta, 972-es megkeresztelésekor azonban az első keresztény vértanú, István nevét adták neki. István 996-ban fe le ségül vette Henrik bajor herceg vallásos leányát, Gizellát. Gi zellával sok hittérítő és lovag jött Bajorországból. 997-ben, Géza fe jedelem halála után Istvánt vá lasztották meg fejedelemnek. U ralkodása elején po gány rokona, Koppány vezér fegyveresen kelt fel ellene, hogy őt megölje, a trónt elfoglalja, és özvegy édesanyját, Saroltot feleségül ve gye. A fiatal István, aki a krónika szerint akkor vett fel először kardot, összegyűjtötte se regét, Isten segítségét kérte, majd győzelmet aratott az ellenség fe lett a Veszprém melletti csatában. A harcban Vencellin, a sereg német származású ve zére megölte Koppányt. István és Koppány harcában nemcsak az forgott kockán, hogy ki lesz a magyar nép uralkodója, hanem nagy valószínűséggel az is, hogy a magyar nép megmarad-e pogány hitében, vagy a kereszténység útjára tér. Isten segítségével István győzött, és az utóbbi következett be. Később év - századokon át a magyar nép védte Európát a po - gányok inváziójától. Az egykor pogány magyarság a keresztény Európa védőbástyájává vált. Istvánt az ezredfordulón, kb karácsonyán koronázták királlyá Esztergomban a II. Szilveszter pápa által küldött koronával, ami azt je - lentette, hogy a pápa őt független keresztény ki - rálynak ismerte el. Ezzel megalakult a független keresztény Magyar Királyság. István a Kárpát-medence magyar törzseit vagy fegyverrel, vagy békés úton hajtotta uralma alá, a lázadásokat pedig leverte. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből létrehozta az e - gész Kárpát-medencére kiterjedő keresztény ma - gyar államot. Ennek területén félszáz királyi vármegyét és 10 püspökséget szervezett, falvaiban templomokat épít tetett. A 10 egyházmegye a kö - vetkező: az esztergomi, a veszprémi, a kalocsai, az egri, a győri, a pécsi, a váci, a csanádi, a bihari és az erdélyi. István többek között folytatta és befejezte a pannonhalmi bencés apátság építését, meg alapította a veszprémvölgyi apácakolostort, a ba konybéli apát ságot és a pécsváradi monostort, felépítette az esztergomi és a székesfehérvári székesegyházat és az óbudai Szent Péter és Pál-templomot. Az apátságok, kolostorok keretén belül iskolák mű - ködtek, és azok váltak a művelődés szellemi központjaivá. A szerzetesek ezekben az iskolákban az európai keresztény kultúrát tanították, diákjaikból pedig nemcsak hittérítők, hanem a ki rály és a vármegyék fő emberei is lettek. A Kárpát-medencén áthaladó és a Szentfölre tartó zarándokokat István fogadta a királyi udvarban, bőségesen ellátta őket és biztosította számukra az országon való biztonságos áthaladást. A Szentfölre illetve Rómába igyekvő magyar zarándokok számára pedig vendégházakat építtetett Konstantinápolyban, Jeruzsálemben, Ravennában, Rómában. István a pogány szokásokat igazságos törvényekkel szorította ki, a kereszténységet pedig meg erősítette. Bőkezűen adakozott az egyházaknak, gyakran látogatta őket, és személyesen fel- (folytatása a nyolcadik oldalon) 7

8 ügyelte javítgatásukat, tatarozásukat. Kálti Márk Képes Krónikája (a magyar történelem máig e - gyik leghitelesebb dokumentuma, amely között íródott) szerint ezüst dínárokkal teli erszényt hordott az övén, és mikor szegényt lá - tott, saját maga gondoskodott róla. Gellért velencei szerzetes, a későbbi püspök, a pécsváradi monostorban tartotta első igehirdetését. Azt követően mutatták be István királynak, aki itt marasztalta, hogy a magyaroknak hirdesse az Evangéliumot. Nagyon sok magyart keresztelt meg. István mélyen szeretett, tehetséges, keresztény lelkületű fiához, Imréhez írta latin nyelven az Admonitionest (Intelmeket). Ez a mű az akkori Magyarország legjelentősebb irodalmi alkotása. Hatalma megszilárdulása után István át akarta ad - ni a koronát Imrének, saját életét pedig teljesen Isten szolgálatának szerette volna szentelni. A Ké pes Krónika így ír erről a 69. részben: Miután az Úr dicsőségessé tette az ő irgalmát Szent István királyban, kardjának színe elől megfutamította a királyokat, mind a körül fekvő nemzetek fejedelemségeit és hatalmasságait alávetette uraságának: Szent István király úgy tervelte és szilárdan elhatározta, hogy az evilági di - csőség minden pompáját félreveti, az ideig-tartó királyság koronáját leteszi és egyedül Isten szolgálatának szenteli magát. Elhagyja a külső gondokat, csöndes békességben, szemlélődésben tölti életét; a királyi fönség koronáját pedig fiának, Imre hercegnek akarta adni, aki szentséges erkölcsökkel volt áldva, úgy is nevelkedett. Imre viszont 1031-ben váratlanul meghalt. Az idős király fia halálát követően Magyarországot Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Isten kifürkészhetetlen vé - gezése folytán elragadta a halál, hogy a gonoszság meg ne változtassa lelkületét, és hamis képzetek meg ne csalják elméjét miképpen a Bölcsesség Könyve írja a korai halálról. (63. rész) Istvánt a gyász nagyon megviselte, majd súlyosan meg is betegedett: A keserves, nagy fájdalom beteggé tette Szent István királyt, súlyos kórságba esett; sok napok után is csak alig érte egészsége javulását, de régi épsége nem tért vissza soha többé. Gyötörte a lábfájás; szomorúság, jaj gyötörte, kivált, amiért atyafiságában nem látott senki olyast, aki az ő halála után keresztényi hitben tartsa meg országát. Mert a magyar nemzet inkább hajlott a pogány szertartásokhoz, mint Krisztus hitéhez. (69. rész) István király augusztus 15-én halt meg Székesfehérvárott, ott is temették el. Népe három évig gyászolta: Azonnal Magyarországszerte gyászra fordult a lantpengetés, az ország népe mind, nemesek és nem nemesek, gazdagok és szegények egy - aránt siratták a szent király halálát, bőséges könnyhullatással és sok jajszóval gyászolták az árvák kegyes atyját. A szomorúság és fájdalom jeléül gyászruhát öltöttek, az ifjak és szűzek há - rom évig nem táncoltak, elhallgatott a mindenféle nyájas, édeshangú muzsikáló szerszám, hű szívek siralmával siratták őt; vigasztalhatatlan, nagy volt a siralom. (70. rész) Az államalapító Szent István királyt augusztus 20-án ünneplik Magyarországon, és ez a magyarok legnagyobb nemzeti ünnepe. Forrás: internet SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ... Te pedig fiam, valahányszor Isten temp - lomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal, a király fiával, magad is király lévén, mindig mondjad: Küldd le [Uram, a bölcsességet] szent egedből, dicsőséged trónjáról, hogy munkámban velem legyen és segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a szemedben [minden időben]. És ismét: Uram, Atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem 8 álnok gondolatban, az én szemeimnek ne adj ke - vélységet és a gonosz kívánságot távoztasd el tő - lem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram.... Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így le - győz hesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Hogy valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját.

9 Szent István király imája A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram! Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyben. Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság színtelenségét okosan csillogtassam. Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni. Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam a léleknek. Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dícsérnek. Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak. Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam. Ne add meg mindig, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek. Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni. Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád. 9

10 ÉN JELEN VAGYOK Én jelen vagyok, amikor egyedül vagy. Én jelen vagyok, amikor elveszettnek érzed magad. Én jelen vagyok, amikor elhagynak téged. Én jelen vagyok, amikor úgy gondolod, valami nem megy tovább. Én jelen vagyok, amikor kétségbeesett és szomorú vagy. Én jelen vagyok, amikor félelem és szorongás tör rád. Én jelen vagyok, amikor senki sem akar téged. Én jelen vagyok, amikor falak választják el tőled barátaidat. Én jelen vagyok, amikor gondjaid miatt már aludni sem tudsz. Én jelen vagyok, amikor valaki szenvedést okoz neked. Én jelen vagyok, amikor nagy veszélyben forogsz. Én jelen vagyok, amikor beteg vagy és segítségre szorulsz. Én jelen vagyok, amikor képtelen vagy egyedül megoldani problémáidat. Én jelen vagyok, amikor világodat darabokra törik. Én jelen vagyok, amikor egy kicsit több szeretetre van szükséged. Én jelen vagyok, amikor nagy fájdalmakat érzel. Én jelen vagyok, amikor senki sem tartozik hozzád. Én jelen vagyok, amikor elveszett számodra az egész teremtés. Én jelen vagyok, amikor rossz a lelkiismereted. Én jelen vagyok, amikor hozzám kiáltasz. Én jelen vagyok, amikor megtérsz hozzám. Jelen vagyok Én, mint a Nap, amely meleget és vidámságot ad. Jelen vagyok Én, mint aki nem alvó láng. Jelen vagyok Én, mint szívedet megörvendeztető virág. Jelen vagyok Én, mint szeretettel beburkoló felhő. Jelen vagyok Én, mint utadat megvilágító fény. Jelen vagyok Én, mint olyan szem, amely szeretettel néz rád. Jelen vagyok Én, mint olyan kéz, amely gondoskodva fogja a kezed. Jelen vagyok Én, mint olyan szív, amely mindig érted dobog. Én úgy vagyok jelen, mint őrangyalod, aki vezet és óv téged. Én úgy vagyok jelen, mint barátod, aki soha nem hagy cserben. Én úgy vagyok jelen, mint nővéred, aki gondoskodásával körülvesz. Én úgy vagyok jelen, mint bátyád, aki örömödben és bánatodban melléd áll. Én úgy vagyok jelen, mint édesanyád, aki együttérez veled és egészen megért. Én úgy vagyok jelen, mint édesapád, aki örök életet ad neked. Én mindig érted vagyok jelen, végtelenül szerető Istened. H. Hang 10

11 A kalocsai érseki főszékesegyház A Szent István alapította egyházmegye első székesegyháza Foerk Ernő kutatásai szerint a mai szint alatt másfél méterrel állt. Az egyhajós, félköríves szentélyű templomot a XII-XIII. század fordulóján háromhajós, keresztházas, szentélykörüljárós templommá bővítették. A török hódoltság alatt az épület súlyosan megsérült, tetőzete 1602-ben teljesen leég, beomlik. Bár 1710-ben új tetővel látják el és ban elkezdik az újjáépítést, de Csáky Imre érsek utasítására a régi, használhatatlan részeket felrobbantják és Mayerhoffer András tervei szerint 1735-ben megkezdik az új templom építését. A még eb - ben az évben elkészült részeket nyugat felöl egy fallal lezárják, kis toronnyal teszik teljessé és így 1738-tól kezdve plébániatemplomként működhet. A székesegyház többi építészeti része 1741-re teljesen elkészülnek, de a templom berendezése csak 1757-re fejeződött be. Klobusiczky Ferenc és Batthyány József érseksége alatt kerül a baldachinos főoltár mögé az 1738-ban felszentelt Mária mennybevitelét ábrázoló oltárkép. Elkészül az orgona és a templombelső gyönyörű stukkó és domborműves díszei is. A ma is látható klasszicista jellegű sisakokat 1799 és 1800 között helyezték föl a tornyokra. A székesegyház szépítése nem fejeződött be, még a XIX. század folyamán is gazdagodott a templom új oltárképekkel és szobrokkal. A már említett Foerk-féle kutatások után néhány változtatást is végrehajtottak a templomon. Az eredeti középkori székesegyház alaprajzának megfelelően a szentélykörüljáró helyett kápolnasort alakítottak ki, amely összeköti a sekrestyéket. Ugyanekkor nyitották meg az új lejáratot az érseki kriptába. A főoltárt is felújították Foerk Ernő tervei szerint, a régi oltárkép helyett Leopold Kupelwieser 1857-ból származó, Mária mennybevitelét ábrázolófestményét állították föl. A szép, harmonikus arányú székesegyház jellegzetesen barokk alkotás. Az építészeti elemekkel, falpillérekkel és változatos formájú nyílásokkal tagolt homlokzatot hangsúlyos, ívesen meg tört vonalú főpárkány zárja le. Az íves mezőben elhelyezett dombonnű Máriát ábrázolja a magyar szentek társaságában, melyet 1912-ben állítottak a régi helyére. A két torony közötti részen áttört kőmellvéd fölött Szent Péter és Szent Pál szobra fogja közre Mária alakját. A két apostolfigura az 1750-es évek alkotása, míg Má ria szobra a XIX. század végéről származik. Az áttört mellvéd mintázata a bejárat fölötti kis erkélyen és a nyílások alatti részen megismétlődik. Ahogy a külsőn is láthatjuk, a templom bel ső terében a barokk és a későbbi korok al - kotásai harmonikus egységben forrnak öszsze. A klasszicista kor is nyomot hagyott a templom belső kialakításán. Pesky József az 1832-ben felállított Szent István király oltárt, míg az Őrangyal oltárt Johann Kessler festette 1865-ben. Szent István és Szent László szobra a főhajóban Andreas Halbig bécsi szobrász munkája, melyeket 1851 és 1866 között készített. A templombelsőt 1912 óta Zsellér Imre üvegablakai világítják meg. Kalocsa Nagyboldogasszony főszékesegyház Csigó László: Magyar katolikus templomok 11

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I

EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I Új évfolyam 125. szám 2009 szeptember S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Istennek hála az elrepedt harang helyett funkcióba lépett az új 500 kg-os harang. Felszentelése a millenneumi emléksorozat

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2013. NAGYBÖJT XX. évfolyam 1. szám Kedves Fiatalok, ne érjétek be kevesebbel, mint az Igazság és a Szeretet, ne érjétek be kevesebbel,

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve

Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve Imádkozzunk a családunkért! Családok imakönyve Összeállította Déri Péter Lektorálta Mátyás Zsófia Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191

Részletesebben

Szerkesztette és fényképezte: Kassányi Jenő. Lektorálta: Madocsai Bea és Marik József dr. COPYRIGHT EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG 2010.

Szerkesztette és fényképezte: Kassányi Jenő. Lektorálta: Madocsai Bea és Marik József dr. COPYRIGHT EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG 2010. JÉZUS SZÍVE VÁROSA Paray-le-Monial Szerkesztette és fényképezte: Kassányi Jenő Lektorálta: Madocsai Bea és Marik József dr. COPYRIGHT EMMÁNUEL KÖZÖSSÉG 2010. ELŐSZÓ 1673-ban egy francia vizitációs rendi

Részletesebben

2001. jan. febr. VI/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Máriabesnyô kegyszobor

2001. jan. febr. VI/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Máriabesnyô kegyszobor Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2001. jan. febr. VI/1. szám Ára: 165,- Ft Máriabesnyô kegyszobor Spirituális támogatók: fr. Barsi Balázs OFM., Gyulai Oszkár, P. Jáki Teodóz Sándor OSB., Katona

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2012. NAGYBÖJT XIX. évfolyam 1. szám Isten a szeretet forrása, a szeretetet pedig ne egyszerûen általános emberszeretetként értsük, hanem

Részletesebben

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 17. évfolyam 2. szám - 167-2015. március NAGYBÖJT-2015 A MEGSZENTELT ÉLET ÉVÉBEN március 1. Nagyböjt 2. vasárnapja JTer 22,1-2.9a.10-13.15-18; Róm 8,31b-34;

Részletesebben

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 10. szám - 163-2014. október A Kolping Iskola csapata A Bajomifi csapata Nagybajom 2014. 09. 27-28. Helytörténet Marics József (Berzence):

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által

Részletesebben

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I

S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I Új évfolyam 150. szám 2011 október S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ www.katolikussepsi.ro Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya Szent István király felajánlása óta nagyaszszonyunknak tiszteljük

Részletesebben

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár 2013. Június - XVIII. évfolyam 2. (133.) szám TARTALOM NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! Pünkösd: a Szentlélek ünnepe....3 Pünkösdhétfõi lelki nap........3-4 Gyerekállam gyerekálom.....5 Pápai kitüntetett

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXII. évfolyam 2. szám Tartalom Az irgalmasság, a harmadik évezred fénysugara az emberiségnek...1 Szűz Mária húsvétja...2

Részletesebben

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről PPEK 430 Diós István: Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről Diós István Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Békességben könyörögjünk az Úrhoz! GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség folyóirata IV. évf. 3. (13. sz.) 2013. augusztus Békességben könyörögjünk az Úrhoz! A mindennap végzett Szent Liturgiát, az Evangéliumos könyvet

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2013. július 4. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA

L É P C S Ő K. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA L É P C S Ő K XII. évfolyam 1. 2. szám 2012. január 1. A kerepesi római katolikus egyházközség lapja A BÉKE VILÁGNAPJÁRA A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert. Az ember szépsége összhangot teremt

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben