Vallás és művészet konferencia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vallás és művészet konferencia"

Átírás

1 Vallás és művészet konferencia Jelenet Visky András-Tompa Gábor Tanítványok c. előadásából Időpont: május 8-9. Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Reviczky utca 4.)

2 Vallás és művészet konferencia A 2012-ben alapított Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet fogja össze azt a kutatási és oktatási munkát, amely a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán a művészettörténet, színháztudomány, vallástudomány, szabadbölcsészet, művészet- és médiapedagógia területén zajlik. A Vallás és művészet konferencia az intézményben elkezdett interdiszciplináris tudományos tanácskozások (A vallásfogalmak sokfélesége és A spirituális közvetítő című konferenciák, illetve az OTKA támogatásával működő interdiszciplináris Misztika kutatócsoport Reflections on the Immediate Experience of God in the European Tradition című nemzetközi konferenciája) sorozatának következő eleme. A konferencia aktualitását az adja, hogy a kulturális fordulatok jegyében zajló művészeti és vallási jelenségek értelmezése során egyre gyakrabban és a legkülönfélébb kontextusokban fordul elő a szent, a szakrális, a transzcendens fogalma. Ez a jelenség az alapfogalmak újragondolására késztet minket. A konferencia célja, hogy teret adjon olyan új kutatási eredményeket bemutató előadásoknak, amelyek egyfelől a különböző művészeti ágakhoz (irodalom, zene, képzőművészet, film, színház, népművészet), másfelől a különböző vallások és kultúrák tanulmányozásához kapcsolódó metanyelven íródnak. Előadóink, akik a színház-, az irodalom- és a zenetudomány, a művészettörténet, a filmtörténet, valamint a vallástudomány, a kulturális antropológia, a teológia, a folklorisztika, az esztétika, a nyelv-, a kommunikáció- és médiatudomány, a kortárs művészeti kutatások képviselői, vállaltan határátlépők e sokféle tudományterület, művészeti ág, vallás és kultúra megközelítésében. A kétnapos konferencia programjában 10 szekcióban összesen 64 előadás szerepel, amelyek a szakralitás mindennapi megjelenéseivel és művészetekbe ágyazódásával, illetve a szent, a szakrális és a szekuláris, a rítus és a performansz, a liturgia és a színház viszonyával, a vallás művészeti megjelenésével, a szakrális kommunikáció különféle művészeti ágakban való megnyilatkozásával, az ikonográfia, a képaktus, a beszédaktus és a szakralitás kapcsolatával foglalkoznak. Szervezők: Dr. Sepsi Enikő KRE BTK dékán, intézetvezető egyetemi docens, Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet Dr. Vassányi Miklós KRE BTK dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens, Szabadbölcsészet Tanszék Dr. habil. Kiss Gabriella tanszékvezető egyetemi docens, Színháztudományi Tanszék Dr. Béres István tanszékvezető egyetemi docens, Művészet- és Médiapedagógiai Tanszék Dr. Kulin Ferenc főszerkesztő, Magyar Művészet folyóirat Dr. Lovász Irén egyetemi docens, Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet Dr. Faludy Judit egyetemi docens, Szabadbölcsészet Tanszék Dr. Tari János egyetemi docens, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Dr. Hóvári János egyetemi docens, Történelemtudományi Intézet, főigazgató, Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) Konferencia-koordinátor: Boldog Dalma

3 A konferencia programja

4 MÁJUS 8. PÉNTEK 09:30-09:45 MEGNYITÓ (DÍSZTEREM) Köszöntőt mond Dr. Sepsi Enikő a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar dékánja, a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet vezetője, valamint Dr. Fekete György a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Díszterem BTK 104 BTK 115 Kép és gyógyítás Szent és profán tér Kép és tárgy 9:45-10:05 Lipp Mónika: Művészet és betegápolás a XVIII. században: az egri irgalmasok kórházának és rendházának egykori berendezése 9:45-10:05 Konkoly-Gyuró Éva: Szakralitás a tájban. Transzcendens dimenzió az építészetben és a tájalakításban 9:45-10:05 Németh István: A meztelen igazság: ószövetségi alakok kompromittáló helyzetben 10:05-10:25 Kövi Zsuzsanna, Vass Zoltán, Grezsa Ferenc, Mirnics Zsuzsanna, Rózsa Sándor, Koós Tamás, Vargha András: Spirituális lelki jóllét mint szerhasználati protektív tényező 10:05-10:25 Farkas Zsuzsa: A legbölcsebb az idő 10:05-10:25 Miskei Antal: Az Istenanya-kultusz a ráckevei szerb ortodox egyházművészetben 10:25-10:45 Gellér Katalin: A kép gyógyító erejében való hit. A lipótmezei kápolna freskói és üvegfestményei 10:25-10:45 Ádám Anikó: Szakralizált esztétika: a gótikus katedrális a 19. században 10:25-10:45 Kosinsky Richárd: Nádler István szinkretizmusa. A materia benedicta képi aktusa 10:45-11:00 Vita 10:45-11:00 Vita 10:45-11:00 Vita 11:00-11:30 Kávészünet 1

5 Díszterem BTK 104 BTK 115 Kép és gyógyítás Szent és profán tér Kép és tárgy 11:30-11:50 Reinhardt Melinda, Vass Zoltán: Az út archetípusa és a projektív útrajz szimbolikája Perszonális és transzcendens jelentéssíkok a képi kifejezéspszichológiában 11:30-11:50 Farbakyné Dekklava Lilla: A budavári Nagyboldogasszonytemplom mint nemzeti pantheon: királyok, ereklyék, kultusz 11:30-11:50 Juhos Rózsa: Sepulchrum: művészet és liturgia a későközépkorban 11:50-12:10 Gőbel Orsolya: Isten kinyitja a Mennyország kapuját Gyermeki tudás az isteni világról, az intuitív- projektív hit kialakulásának szakaszában 11:50-12:10 Hóvári János: Antonio Barluzzi, a Szentföld építésze 11:50-12:10 Földvári Sándor: A Theotokos politikai teológiája Bizáncban és hatása a középkori Rusz(ok)ban 12:10-12:30 Szántó István: Votív 12:10-12:30 Gyöngyössy Orsolya: Vallási szimbólumok használata a virtuális temetőkben 12:10-12:30 Demeter Márton: Az intézmény szerepe a transzcendentális leképezésekben. Propedeutika a vallásos művészet anatómiájához 12:30-12:45 Vita 12:30-12:45 Vita 12:30-12:45 Vita 12:45-14:00 Ebéd (az előzetesen regisztrált előadók számára) 14:00-14:45 14:45-15:00 Hárdi István: A kísértés képi kifejezése (A Szt.Antal-ábrázolás tükrében)(díszterem) Vita 2

6 Díszterem BTK 104 BTK 115 Rítus és performansz Fotó és mozgókép Szöveg 15:00-15:20 Kaposi Krisztina: A bibliai Lázár-játékok és a kora újkori értelmezői közösségek 15:00-15:20 Béres István: A fényképek dokumentatív ereje és erőtlensége. Fényképhasználat vallási kontextusban 15:00-15:20 Cseppentő Krisztina: Tékozló fiak szakralitás Rainer Maria Rilke művészetében 15:20-15:40 Visky András: Art Vital. Ezékiel próféta színháza 15:20-15:40 Fogarasi Klára: Szakralitás enteriőr fotó 15:20-15:40 Czeglédy Anita: Modernség és szekularizáció: Rilke földi angyalai 15:40-16:00 Klemm László: Büchner Woyzeck című drámája és a szakralitás kérdése 15:40-16:00 Rácsok Gabriella: Isten csendje Ingmar Bergman Úrvacsora című filmjében teológia és film párbeszéde 15:40-16:00 Papp Ágnes Klára: Vallásos és mitológiai motívumok Weöres Sándor költészetében 16:00-16:15 Vita 16:00-16:20 Faludy Judit: Kreativitásvesztés James Ensor művészetében 16:00-16:15 Vita 16:15-16:35 Sepsi Enikő: A szent dramaturgiája Valère Novarina színházában 16:20-16:35 Vita 16:15-16:35 Schiller Vera: A rituális események megjelenése Euripidés műveiben 3

7 Díszterem BTK 104 BTK 115 Rítus és performansz Tánc és performansz Szöveg 16:35-16:55 Prontvai Vera: Az igazság keresése Visky András Tanítványok című drámájában 16:35-16:55 Sipőcz Diána Gizella: A balinéz hindu templomtánc 16:35-16:55 Zsoldos Emese: A halál az Isten csókja. Képzetek és víziók megmutatkozása Bródy Sándor Rembrandtszövegében (1924) 16:55-17:15 Kékesi Kun Árpád: Színházi transzcendentalizmus: Romeo Castellucci Isteni színjátékáról 16:55-17:15 Farkas György: Popkoncert mint szakrális performansz (Transzcendens és transzgresszívitás a japán Babymetal együttes előadásaiban) 16:55-17:15 Várkonyi Borbála: A szeretet formája. A mennyei rózsa mint a szeretet rendjének alakzata az Isteni színjátékban 17:15-17:30 17:30-18:00 Vita 17:15-17:30 Vita 17:15-17:30 A Semper Reformanda Vocal Ensemble kórus előadása (Díszterem) 18:00- Fogadás (Díszterem) Vita 4

8 MÁJUS 9. SZOMBAT Díszterem BTK 104 BTK 115 Hang és zene Szöveg Gondolat és esztétikum 10:00-10:20 10:20-10:40 B. Kaskötő Marietta: A szent zene szolgálatában adalékok a cecilianizmus magyarországi történetéhez Hajdók Judit: Az orgona liturgikus hangszer elterjedése a Magyarországi Református Egyházban 10:00-10:20 10:20-10:40 Tóth Sára: A nászmetafora T. S. Eliot költészetében Takács Tímea: Neokatolicizmus a magyar irodalomban és művészetben. Sárközi György vallásos témájú költészete és neokatolikus vonásai 10:00-10:20 10:20-10:40 Kucsera Tamás Gergely: Művészeten, s emberen túl Kemenesi Zsuzsanna: A szent fogalmának értelmezése a különféle diszciplinák sugallatára 10:40-11:00 Povedák Kinga: A vallás és a populáris kultúra interferenciái-a keresztény könnyűzene 10:40-11:00 Száz Pál: Haszid, vérző Kisjézuska Borbély Szilárd műveinek zsidó, keresztény és zsidókeresztény motívumai. A bricolage és hibriditás olvasati stratégiái 10:40-11:00 Frazer-Imregh Monika: Az egyéni lélek mint műalkotás A művészetek szerepe az újplatonikus filozófiában 11:00-11:20 Törőcsik Attila: Gondolatkísérletek a szakrális zene pragmatikai dimenzióiról 11:00-11:15 Vita 11:00-11:20 Cseke Ákos: Hazugság, igazság, irodalom 11:20-11:35 Vita 11:15-11:35 Spannraft Marcellina: Keresztény jelek a kortárs magyar haikuköltészetben 11:20-11:35 Vita 5

9 Díszterem BTK 104 BTK 115 Hang és zene Szöveg Gondolat és esztétikum 11:35-12:00 Kávészünet, büfé 11:35-11:55 Páli Attila: A misztikus egyesülés megragadásának kísérletei Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János műveiben 11:35-11:55 Legéndy Kristóf: A művészet, a vallás és a filozófia az újkori ember kultúrájában 12:00-12:20 Hang és zene Kenéz László: Hangzó zen. Vallás és zene összefonódása a buddhizmusban 11:55-12:15 Nyerges Gabriella: Babits Mihály himnuszfordításainak prozódiája 11:55-12:15 Kulin Ferenc: Egy fejezet a magyar esztétikai gondolkodás történetéből 12:20-12:40 M. Tóth Géza: Opera és istentisztelet. Gondolatok Johann Sebastian Bach Máté passiójának színpadra állításáról 12:15-12:30 Vita 12:15-12:35 Gálosi Adrienne: Kontempláció és szépség zavarkeltés és kisajátítás 12:40-13:00 Lovász Irén: Barlangtól a kupoláig: Szakrális terek akusztikai hatásairól, a legújabb archaeoakusztikai eredményektől a kortárs előadóművészetig 12:30-13:00 Kávészünet, büfé 12:35-12:50 Vita Szöveg 13:00-13:15 Vita 13:00-13:20 Horváth Katalin: A Laskai Sorok egy nehezen értelmezhető szöveghelyéről 12:50-13:20 Kávészünet, büfé 6

10 Díszterem BTK 104 BTK 115 Hang és zene Szöveg Kép és tárgy 13:20-13:40 Horváth Csaba: Kinek a tekintete előtt? 13:20-13:40 Tüskés Anna: A sasvári kegyszobor 18. századi kisgrafikai ábrázolásai 13:15-14:15 Gyógyító hangok Lovász Irén koncertfilmje, Szent István Bazilika (2007) Rendezte: Tari János 13:40-14:00 14:00-14:15 Dobák-Szalai Zsuzsanna: Vissza a gyökerekhez Amiről Julio Cortázar és Zdeněk Miler álmodik Vita 13:40-14:00 14:00-14:20 Korpics Márta:..mert szent Kereszted által megváltottad a világot. A Kálvária mint vallásgyakorlat és művészeti alkotás Kovács Imre: A panteista tájélmény mint összművészeti alkotás. Liszt: Zarándokévek I. (Svájc) zongoraciklusának eszmetörténeti hátteréhez 14:20-14:40 Apor Eszter: A mikrográfia mint képalkotó technika megjelenési formái a zsidó, a protestáns és katolikus vallásos kultúrában 15:00-16:15 14:40-14:55 Vita Tari János bevezetőjével: Majd az idő kipörgeti Portréfilm Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutatóról (2008) rendezte: Tari János (Díszterem) 7

11 Absztraktok 8

12 Ádám Anikó Szakralizált esztétika: a gótikus katedrális a 19. században A katedrális par excellence esztétikai és szakrális tér, amelyet a középkorban azért alkottak, hogy érzékelhetővé váljon a fény segítségével a kemény kőtömbökön át az érzékek számára felfoghatatlan isteni jelenlét. A kultikus helyként deszakralizált, ugyanakkor esztétikai műtárgyként szakralizált katedrális a 19. században szimbólummá válik: az épület és a képe szétválik és egymásra utal. A katedrálisok megmentését célzó restaurációs mozgalmak, amelyek szélsőségesen esztétizálják a gótikus épületet, létrehozzák a kulturális örökség fogalmát és intézményét. Az előadás azt vizsgálja, hogy a katedrális a 19. századi viták tükrében, majd a 20. században hogyan válik műalkotássá és publikus térré. Azt igyekszünk bizonyítani, hogy a gótikus katedrális mára par excellence határterület lett, egyszerre szakrális, intim, publikus és esztétikai tér. Arra indít minket, hogy újra körbejárjuk a róla szóló, jelenleg is ható elképzeléseket, hiszen ezek inspirálják azt, ahogyan az utókor a gótikus templomokat restaurálja; a gótikus templomok eltávolodtak a szakralitástól és kiállítási műtárgyak lettek, miközben a városok szerves részét alkotják; a képüket fotókon sokszorosítják, és azoknak a globalizált turistáknak is hatnak a képzeletére, akik soha nem látták őket, így tömegesen keresik fel az műemlékeket, hogy meggyőződjenek arról, valóban olyanok-e, mint a képeken. Apor Eszter A mikrográfia mint képalkotó technika megjelenési formái a zsidó, a protestáns és katolikus vallásos kultúrában Az első, távol-keleti művészet által ihletett mikrográfia ( apróírás ) a IX. vagy X. században keletkezett és hagyományosan a zsidó vallási irodalmat gazdagította. Egyiptomban vagy Jemenben való megjelenését követően, Európában bibliamásolók kezdtek foglalkozni ezzel a sajátos írástípussal, körülbelül a XIII. századtól. A XVI. század végén, emléklapokon is népszerűvé vált. Önálló csoportot jelentenek az Augsburgban készített rézkarcok a XVII. századból. Hazánkban a XVIII. századtól mutatható ki jelenléte. Technikailag a mikrográfia egyik típusa a kézzel írt szövegekkel dekorált kép, a másik a sokszorosított grafikai eljárással készült szöveg-kép. Míg az előbbi technikával alkotott ábrázolásokat kalligráfus családok tagjai vagy ágyban fekvő betegek készítették (más néven türelmi munkának is nevezték őket1), az utóbbiak igen népszerűek voltak például a XIX. század eleji, protestáns hittételeket népszerűsítő nyomtatványokon. Az elsősorban irodalmi, irodalomtörténeti nézőpontból megközelíthető jelenség bizonyos kézzel készített emlékei olyan művészi kvalitással rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy a művészettörténet eszközeivel is megvizsgáljuk őket. 9

13 Előadásomban a szöveg és kép e sajátos kapcsolódási típusáról szeretnék beszélni a zsidó, a protestáns és katolikus vallás szolgálatába állított mikrográfiák egy-egy példáján keresztül. B. Kaskötő Marietta A szent zene szolgálatában adalékok a cecilianizmus magyarországi történetéhez A század fordulóján virágzó egyházzenei reformtörekvés, a cecilianizmus, Európa számos országához hasonlóan Magyarország katolikus egyházzenei életére is hatást gyakorolt. A mozgalom létrejöttének kiváltó oka Európa szerte a liturgikus kontextushoz méltatlan, világi dallamok nem ritkán operett-slágerek, sanzonok liturgikus gyakorlatba történő beemelése volt. A cecíliánusok elsődleges célkitűzései között szerepelt az igazi musica sacra, a gregorián ének hajdani liturgikus pozíciójának visszaállítása, valamint a hangszeres kompozíciók 16. századi, Palestrina által képviselt, vokálpolifon művekkel való felváltása. A magyarországi cecilianizmus történetében az első igazi áttörést Bogisich Mihály belvárosi káplán, később püspök, a budai Egyházi Zeneegyesület titkára hozta meg: szeptember 2-án az ő kezdeményezésére alakult meg az Országos Magyar Cecília Egyesület, a Franz Xaver Witt által 1868-ban alapított Allgemeiner Deutscher Cäcilienverien mintájára. A mozgalom képviselői által megfogalmazott esztétikai ideál szellemében sorra születtek az új egyházzenei kompozíciók, ám ezek többsége korántsem bírt igazi művészi értékkel, sőt, valójában a Palestrina-stílus ideájától is távol álltak. Ily módon egyfajta önellentmondás alakult ki a cecilianizmus esztétikai ideálja és gyakorlati megvalósulása között. Előadásomban az ig terjedő időszak magyar ceciliánus szerzőinek így például Zsasskovszky Ferenc, Bogisich Mihály, Bárdos Lajos, Deák-Bárdos György generációs és ideológiai szembenállásáról szeretnék képet adni, miközben betekintést nyerhetünk a korabeli eszmerendszer által jóváhagyott egyházzenei kompozíciók világába. Béres István A fényképek dokumentatív ereje és erőtlensége. Fényképhasználat vallási kontextusban A fotográfia elsősorban a dokumentatív ereje folytán nyerte el fontosságát a vizuális leképezés, a vizuális reprezentáció területén, a képiség történetében. E folyamat diskurzusaiból megtudhatjuk, hogy egy technikai médium hogyan találta meg a maga sajátos pozícióját és szerepét a különféle társadalmi alrendszerekben, hogyan ment végig egyfajta emancipációs fejlődésen. A fényképezés története, ezen belül a fényképek mediális megjelenése volt az egyik fontos eleme annak, hogy a teljesség igénye nélkül beszélhessünk képözönről, képi fordulatról, a vizualitás hatalmáról. 10

14 A fényképezés a festészet régről ismert stiláris formáit, mintáit követte ifjú- és serdülőkorában, de kialakuló autonóm látásmódja megteremtette annak lehetőségét, hogy sajátos ontológiai pozíciója beépülhessen különféle a puszta dokumentáción túlmutató szerepköreibe. Ilyenek és ezek a referátumom szempontjából fontosabbak az autonóm műalkotássá válni tudása, illetve a szent, a szakrális tartalom megragadására való képessége. Ezekre a szerepekre való reflexió képezi az előadásom egyik elemét. Napjaink dinamikusan változó digitális világa, a hálózati kapcsolatok és social media használatának intenzív volta sok korábbi fotófelhasználási szokásunkat, gyakorlatunkat átalakítja, és új kontextusba helyezi azokat. Az előadásban és ez a másik megközelítés ezekre a ma még pontosan nem is körvonalazható kimenetelekre vezető képhasználatokat, konkrét példákat vizsgálok, kiemelt figyelemmel a vallási dimenzióra. Czeglédy Anita Modernség és szekularizáció: Rilke földi angyalai Rainer Maria Rilke első nagy sikert hozó verseskötete, az 1899-ben megkezdett Stundenbuch, a két oroszországi utazás hatását tükrözi. A szuggesztív líra az orosz szerzetesek imáit, az ikonfestők perspektíva-ábrázolásait idézi. Gondolatai Istent járják körül, a művészi alkotás folyamatát és a művészi én útkeresését tematizálják. Az ezt követő párizsi tartózkodás alapvetőn átformálja művészetét. Paul Cezanne és August Rodin művei, gondolkodásmódja és esztétikája új fejezetet nyit művészi fejlődésében. A korai impresszionista, érzelmileg túlfűtött, gazdagon díszített verseket tárgyilagos, magukra a dolgok lényegére koncentráló, a pontos megfigyelést előtérbe helyező írások váltják fel. Az inspiráció helyét a kézműves virtuozitás, a munka és a tudatos formálás váltja fel, Rilke ideálja a Sachlichkeit des Sagens, az elmondás tárgyilagossága lesz. Cezanne megtanítja helyesen látni, a dolgok lényegét láthatóvá tenni, és azokat a művészi megformálás által az örökkévalóságba emelni, megmenteni a pusztulástól, átmenteni az utókor számára. Tézisem szerint Rilke lírájának változása, a szakralitás és a transzcendencia megélésének új kifejezésmódja jól példázza azt a tudományos paradigmát, miszerint a szekularizáció nem jelenti az Istennel való kapcsolat felszámolását és a metafizikai gondolkodásról való lemondást, hanem csupán annak áthelyezését az emberi és tárgyi világba, ahogyan Jézus is emberré lett és az Ige testet öltött. 11

15 Cseke Ákos Hazugság, igazság, irodalom Az előadás alapját a kései Foucault parrhésziával kapcsolatos kutatásai képezik, azok a jórészt a Collège de France-ban elhangzott, magyarul még nem olvasható előadások, amelyekben a francia szerző az igazmondás, a gyónás, a vallomás jogi, orvosi, pszichoanalitikus, bölcseleti és vallásos kultúráját vizsgálta az általa A szexualitás története első kötetében vallomástevőként leírt nyugati társadalomban. A kérdés, amelyet a konferencián fel szeretnék vetni egyrészt az: mi a viszonya az irodalomnak (a művészetnek) az igazsághoz és az igazmondáshoz, érvényes lehet-e az irodalom megértése során az igazság, az igazmondás, a szókimondás fogalma vagy kategóriája, és ha igen, akkor hogyan függ össze az irodalomnak mint igazságaktusnak a története az igazmondás filozófiai, vallási és teológiai fogalmával? Másrészt: hogyan viszonyul a kései Foucault-nak ez a teóriája a szerző korábbi kutatásaihoz (pl.: A szavak és a dolgok, illetve: Mi a szerző?), amelyekben kifejezetten tagadta, hogy egy művészeti alkotásnak bármilyen értelemben köze lehetne a szerző igazmondásához és önformálásához, és amelyekben ennek jegyében és persze Nietzsche nyomán, aki Isten halálát hirdette meg az ember és a szerző halálának elméletét fogalmazta meg? Cseppentő Krisztina Tékozló fiak szakralitás Rainer Maria Rilke művészetében Rilke költői életműve ékes bizonyítéka a szakralitás modern irodalomban való jelenlétének. Munkássága az előző századforduló értékválságából kiemelkedve egyedülálló módon példázza a keresztény tradíció mértékadó mivoltát: a legkorábbi verseit tartalmazó Imádságoskönyvtől kezdve az Új verseken át egészen az oeuvre betetőzését jelentő késői, himnikus Duinói elégiákig minduntalan visszatérő rilkei motívum a keresztség, a szenvedés, a katolikus hagyománnyal való szembenézés. Előadásomban ennek, a konferencia tematikája szempontjából is igen gazdag kutatási anyagot kínáló költőnek a bibliai tékozló fiú motívumát feldolgozó két művét, a Malte Laurids Brigge feljegyzéseinek utolsó fejezetét, valamint a Tékozló fiú kivonulása című versét szeretném részletesebben bemutatni. Az egymással szoros kapcsolatban álló két mű fókuszpontjában fontos határátlépés, a felnőtté válás áll, mégpedig az emberi sors egyik legnagyobb kihívásának, a szabadságnak példázatává gyúrva. Rilkének mind lírai, mind pedig prózai interpretációjában sikerül a példabeszédet új megvilágításba helyezve, annak eddig talán rejtett mozzanatait felszínre hoznia, s ezáltal az élet egy alapvetően magánjellegű, végtelenül személyes mozzanatát az irodalom egyént meghaladó, közösségi szintjére emelnie. A műalkotássá szublimált hit ezáltal a mindenkori befogadó számára lehetőséget mutat a végtelennel való 12

16 megküzdés egy lehetséges formájára, a rejtett transzcendens művészi megközelítésére. Demeter Márton Az intézmény szerepe a transzcendentális leképezésekben. Propedeutika a vallásos művészet anatómiájához Annak, hogy egy aktust vallásosként címkézzünk, alighanem előfeltétele valamely állapot (jelen esetben: a vallásos állapot), melynek a nevezett aktus egy lehetséges implementációja. Tipikusan ilyenként szokás elgondolni például az imádságot, vagy akár a maga komplexitásában az Isteni Liturgiát. Ebben az előadásban azt igyekszem igazolni - a vallásos képzőművészet keleti és nyugati változatait összehasonlítva, hogy a vizuális leképezések mint szakrális állapotok implementációi tárgyalhatóak analitikus módon, de eközben tekintettel kell lennünk arra a társadalmi mintázatra, melyben ezek az aktusok megvalósulhatnak. Az előadás konkrét vizsgálódási terepe az analitikus konceptuális keret bemutatását követően a szakrális, vagyis a kulturálisan meditált, de transzcendentális leképezések birodalma, vagyis a szakrális terekben létező képeket hasonlítom össze az adott kultúra művészetfelfogásába ágyazott módon. Néhány exemplum segítségével igyekszem rávilágítani a nyugati vallásos festészet és a keleti ikonográfia hasonlóságaira és különbségeire oly módon, hogy alapvetően mindkét tradíció reprezentációit a szakrális művészeti kommunikáció vehikulumának tekintem. Természetesen elkerülhetetlen, hogy az elemzett képletekben a teológiai megfontolások mellett az alkotó, a befogadó, a művészet, a kánon, a jelentés, a reprezentáció és az értelem (vagy jelölet) kategóriáiról is szót ejtsünk. Dobák-Szalai Zsuzsanna Dobák-Szalai Zsuzsanna: Vissza a gyökerekhez Amiről Julio Cortázar és Zdeněk Miler álmodik Előadásom témája a nyugati kultúra talajvesztése, amit Isten halála, vagyis a vallás szerepének háttérbe szorulása mint kulturális jelenség okoz. Ez a sokak által óhajtott felszabadulás a művészetben éppúgy, mint az élet más területén a biztos alap elvesztésével, az értékek pluralizálódásával, általános érvényű relativizálódással járt. A szabadságnak ára van, mondhatnánk, és a távlatok, melyek kinyíltak a művészet előtt, az orientációs pontok, sőt, a kiindulópont és a végcél elmosódásával is járt. Mindez először természetesen zavarhoz, később útkereséshez vezetett. Isten üresen tátongó helyét a művészek különféle módokon és eszközökkel igyekeznek betölteni, akár önmaguk, akár a művészet, akár a szeretett személy, akár egy alternatív transzcendentális erő piedesztálra emelésével, ősi rítusokhoz, mítoszokhoz való visszafordulással. A pluralizmus, az egységesség hiánya jól mutatja az útkeresés 13

17 bizonytalanságát, a sötétben tapogatózást, jelen paradigmánk relativitását. Elődásom arra keresi a választ, hogy ez az útkeresés kimerül-e az Isten iránti nosztalgiában, az elveszett biztonság utáni hiábavaló vágyakozásban, múltidézésben, vagy egy termékeny, jövőbe mutató út egy állomása, egy új paradigma születésének hírnöke-e. Vizsgálódásom elméleti hátterét elsősorban Octavio Paz, Jan Assmann, Óscar de la Borbolla és Mircea Eliade gondolatai adják, amit Julio Cortázar novellájának és a Kisvakond egy nem mindennapi epizódjának összehasonlító elemzésén keresztül igyekszem majd szemléltetni. Faludy Judit Kreativitásvesztés James Ensor művészetében James Sidney Edouard Ensor (Ostende, április 13. Ostende, március 31.) belga festő művészetének első húsz évét monográfusai mint lezárt, kerek egységet jellemzik. Az 1900-as évektől egyre ismertebbé és elismertté vált előbb az ország határain belül, majd nemzetközileg is ben bárói címet szerzett, majd ettől kezdve egymást érték a kitüntetések. Majdnem minden évben kapott valamilyen elismerést. Művészetéről az első elismerő tanulmány Eugène Demolder regényíró tollából született 1892-ben. A második kiemelkedően fontos méltatást Émile Verhaeren írta 1908-ban. Ez már monográfia értékű mű. A költő a flamand művészetet a Rembrandt Rubens Ensor vonalra próbálta felfűzni. Szerinte a művész minden stílust egyszerre hord önmagában, és a kép mondanivalója szerint válogatja, váltogatja azokat. Ensor kezdeti, sötét periódusát idővel felváltja egy világosabb szakasz. Fényes impresszionista korszakának egyes darabjai ábrázolásmódjukban az expresszionizmussal rokoníthatók. James Ensor közötti periódusának értelmezése ikonográfiai és mélylélektani megközelítésben, vallásos kapaszkodóin keresztül próbál meg rávilágítani kreativitásvesztésének személyes tartalmára. Farbakyné Deklava Lilla A budavári Nagyboldogasszony-templom mint nemzeti pantheon: királyok, ereklyék, kultusz A Mátyás-templom 19. századi helyreállításának célja, hogy a templom újra az állami reprezentáció helyszínévé váljon. Ennek első eszköze az építészeti helyreállítás, amellyel a templom ismét az ún. emlékszerű építészet alkotása lett. A templom felszerelése és berendezése során is több középkori műtárgymásolat készült. A megszületett összművészeti alkotás méltó helyszíne lett egy nemzeti pantheonnak. A nyugati kapu Patrona Hungariae timpanonjától a szentélyablakokig egységes ikonográfiai program valósult meg. A déli fal helyi kultuszával szemben (loretói litánia és pócsi Szűz Mária) az északi falon Szűz Mária csodái láthatóak a magyar történelemben. Szűz Mária koronázza meg Ferenc Józsefet az északi kereszthajó falán, ezzel beemelve őt is a kánonba. Az üvegablakok Ipolyi Arnold által 14

18 összeállított programjában a magyar királyok koronázási eszméje fonódott össze a Patrona Hungariae eszméjével. A déli három ablakon a templomi védőszent Szűz Mária mellett is két szent királylány, Szent Erzsébet és Boldog Margit képciklusa kapott helyet. A patrónusok felvonultatása a nemzeti és helyi kultuszt egyaránt felöleli. A koronázó templom funkciót a királyok temetkezőhelye egészíti ki. Már 1885-ben megkísérelték, hogy IV. Béla lányai hamvait Splitből hazahozzák. III. Béla és felesége számára díszsírhelyet alakítottak ki az egyik északi kápolnában, mely a 19. századi nagy országos események sorában utolsó volt. A koncepcióra a koronát a Szent Jobb végleges idehelyezése tette volna fel, amely azonban Bécs ellenállása miatt nem valósult meg. Farkas György Popkoncert mint szakrális performansz (Transzcendens és transzgresszívitás a japán Babymetal együttes előadásaiban) Előadásomban a néhány éve alakult japán Babymetal együttes előadásait vizsgálom, annak szakrális vonatkozásait és a megjelenés elemeiben található transzgresszivitást. Az együttes zenei stílusát a japán fejlesztésű JPop kawai (cuki) vonulata és a nyugati metál (heavy-, trash-, death- és melodic-) ötvözete jellemzi. Azonban sem a JPop szekularitását, sem a metál (időnkénti) sátánizmusát nem veszi át, hanem sajátos szakrális közeget teremt magának, amihez hozzáigazítja az előadások különféle elemeit is. Így az együttes a Rókaistennek való hódolatként értelmezi a nyilvános fellépéseket, aminek számos megnyilvánulását találjuk. A Rókaistenkoncepciót a színpadi megjelenés különféle elemei és az egyik legismertebb videoklipjük (a Youtube-on 1 év alatt 13 milliós nézettséget elérő Megitsune) alapján vizsgálom. Azonban a transzcendensen túl számos további transzgresszív elemet is találunk, amik sajátos módon jelennek meg az együttes dalaiban, illetve az ezekhez kapcsolódó színpadi performanszokban. Összességében a transzcendens és transzgresszív megoldások az együttes szerepléseit és alkotásait nem csak keleten, Japánban, de nyugaton is teljesen egyedivé teszik, egy olyan művészi koncepciót felmutatva, mely a keleti és nyugati hagyományokat ötvözve a vallás és művészet feloldhatatlan kapcsolatáról tanúskodik. 15

19 Farkas Zsuzsa A legbölcsebb az idő A szent hely teológiai értelmezését elkerülve abból az axiómából indulunk ki, hogy kultúránk fontos része a környezetünkben lévő templomok létezése. Az idővel dacoló építmények a változó hatalmi erőviszonyok feletti maradandóság érzetét is közvetítik, miközben a szakralitás mindennapi megélését állandó erővel segítik. A művészettörténet, az építészettörténet alapjait jelentik. Mai korunkban egyre több az elhagyott templom, mert a hívek imádkozási szokásai megváltoztak. A tanulmány azt vizsgálja, hogy mi történik az építményekkel, melyek egykor a közösségek művelődési, kulturális központjai voltak. Az építészeti emlékek átalakulnak, kiállítóhelyként, levéltárként és más közösségi terekként funkcionálnak. Egy mai skót példa azt mutatja be, hogy kocsmai élet zajlik bennük. Edinburghban, ahol minden klán épített egy templomot, a Finge fesztivál alatt a Tron templomban zenekarok lépnek fel. Az újrahasznosított magyar zsinagógák számbavétele is megtörtént, a Néprajzi Múzeum Alpern Bernadett fotóin mutatta be ezeket: Másra használt kövek címmel. A Bánátban a szerb katolikus egyház az elhagyott katolikus templomok lerombolásáról döntött. Nagy vitát kavart három, egykori magyar falu templomáról hozott határozat, melyet a tiltakozás miatt visszavontak. Az időre bízva az építményeket, reméljük, hogy egy új kor következik, mely képes mindegyiket értéke szerint megőrizni. Némelyik építmény olyan fenséges rommá válik, mint a zsámbéki apátság, mely a XIII. századi építészetünk remekműve. Fogarasi Klára Szakralitás enteriőr fotó Az egyéni kapcsolatteremtést a Teremtővel az otthon látványvilága mindig erőteljesen segítette. Előadásomban arra keresem a választ, hogy a vizualitás sajátos változata, a fénykép (privát fotó) milyen szerepet tölt be ebben a kapcsolatrendszerben: a magánáhítat során hol jelennek meg a képek; installációin milyen jelet találunk, amely utal arra, hogy a fénykép szakrális kapcsolat részévé vált; továbbá ténylegesen mi a funkciója az adott személy számára. A tér kialakítása, megtervezése ahol megjelennek (szentképek, szentelmények közelében); a díszítmények, amelyek övezik őket; az alkalmak, melyek kiváltói létrejöttüknek készítőjük transzcendenshez fűződő erős kapcsolatáról tanúskodik. A művészi faragásokkal (feszülettel), vagy papírkivágásokkal körbevett, féltett családtagokat ábrázoló fényképek (legfőképpen azok, akiket ábrázolnak) részesülnek az áldás, a fennebbvaló óvó, megtartó védelmében. Ennek oka kettős: egyrészt a néphagyomány gyakorlatában ( tudatában ) a fotó magával az ábrázolt személlyel azonos (így a vele való bánás is kitüntetett szerepű); másrészt a vallásgyakorlat 16

20 bevett (hétköznapi és ünnepi) formáiban, szokásvilágában amelyek mágikus és liturgikus elemeket egyaránt tartalmaznak az így megjelölt személyek és tárgyak a szakrális univerzum részévé válnak. Maguk a tárgyak megformálásuk révén iparművészeti, kézműves termékek, rendeltetésüket tekintve egyaránt van egyháztörténeti, vallási-néprajzi, antropológiai vonatkozásuk, vizsgálatuk is egyaránt sorolható az említett tudományágak kutatási tárgykörébe, s maga a cselekvés, kommunikáció is megközelíthető más-más módszertani szempontrendszerekkel a választott tudományágnak megfelelően. Földvári Sándor A Theotokos politikai teológiája Bizáncban és hatása a középkori Rusz(ok)ban A Mária-ábrázolások és az általuk inspirált irodalmi toposzok gazdag témaköréből Mária könnyeit mint a Haza katonáit vizsgáljuk a jelen dolgozatban. Bizáncban Mária különböző vonásai közül ( Útmutató =Hodegetreia; Istenszülő =Theotokos; Romlatlanul elszenderült =testtel mennybevétetett; stb.) a Blakhernai-palota templomának Istenszülő ikonja került ki a politikai teológia szempontjából győztesen, amennyiben kultusza a császári hatalom ünneplése lett, minthogy az Istenszülő az állam védelmezője lett. A kegyes hagyomány szerint s császári hatalom szimbólumaként tisztelt Istenszülő (Theotokos) ikon könnyei mentették meg Bizáncot a 626. évi, avarok és más barbár szövetségesek ostromától, amely eseménynek a himnuszköltészetben irodalmi toposszá szilárdult motívumrendszere formálódott ki (lásd Pisidiai Gergely himnuszai; illetve e kultuszelem hatása Nyugatra: Clairveaux-i Szent Bernát, stb.); és az ezt feldolgozó irodalom (vö. a bizantinológia amerikai fellegvárában, Dumbarton Oaks-ban dolgozott Pentcheva, G., Icons and Power: The Mother of God in Byzantium, Penn State Press, 2010) sohasem felejti el a magyar, szegedi bizantinológusok (főleg Szádeczky-Kardoss) munkáit is kurrens irodalomként hivatkozni (főként Synkellos szövegeit illetőleg). Ami ennek a keleti szláv Rusz-ok felé történt kisugárzását illeti amely párhuzamba állítható bizonyos magyar kultúrtörténeti tényezőkkel is, mint a Patrona Hungariae!, a következőket emeljük ki. A később (és ma is) Oroszország védelmezőjeként tisztelt Istenszülő-ikont, a Vlagyimiri Istenanyát (Bogorodica) Konstantinápolyban festették. Onnan került Kijevbe, s emelkedett a Kijevi Rusz oltalmazójává. Majd egy kijevi fejedelem a 12. században Szuzdalba futván, poggyászába tette, s akkor kezdődött az ikon nagyorosz karrierje: Szuzdalból Vlagyimirba, majd a mongol korszak után falucskából fejedelemséggé emelkedett Moszkvába került. Mind ez, mind más ikonok is az ostromok idején a fejedelemségek várfalaira (a Kreml -ekre) kerültek és természetesen könnyeztek, amikor ellenségtől kellett megszabadítani a várost. Az Istenanya könnyei mint a Haza katonaságának szimbóluma, befogadó, termékeny talajra talált a keleti szláv kultúrában, ahol az otthoni földet megtestesítő pogány anyaistennő szinkretizálódott az Istenszülő 17

Constantes et variations du récit durassien. Gaál Boglárka Diána Francia nyelv és irodalom, végzett PE BTK

Constantes et variations du récit durassien. Gaál Boglárka Diána Francia nyelv és irodalom, végzett PE BTK Constantes et variations du récit durassien Gaál Boglárka Diána Francia nyelv és irodalom, végzett PE BTK Dr. Tegyey Gabriella, egyetemi docens PE BTK, Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Amint azt a cím

Részletesebben

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Kovács-Gombos Gábor Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban DLA értekezés Témavezető: Dr. habil, DLA Tölg-Molnár Zoltán egyetemi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban Néprajzi vizsgálat Készítette: Iancu Laura Témavezető: Prof.

Részletesebben

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Szimbólumtár Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Pál, József, Szegedi Tudományegyetem BTK, Olasz Tanszék Újvári, Edit, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola,

Részletesebben

Tematika, program, absztraktok

Tematika, program, absztraktok IDENTITÁSOK ÉS VÁLTÁSOK Interdiszciplináris szümpózium az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában 2012. december 6 7. Hely: MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók Terem Budapest, I. Táncsics Mihály utca

Részletesebben

Keresztény szimbólumok a kortárs magyar szakrális képzőművészetben, a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye területén

Keresztény szimbólumok a kortárs magyar szakrális képzőművészetben, a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye területén Tomori Pál Főiskola Bölcsészettudományi Tanszék Szabad bölcsészet szak Művészettörténeti szakirány Kalocsa Keresztény szimbólumok a kortárs magyar szakrális képzőművészetben, a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÚJ MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK SZABADTÉRI MÚZEUMOK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK LÉTREHOZÁSÁRA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÚJ MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK SZABADTÉRI MÚZEUMOK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK LÉTREHOZÁSÁRA DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÚJ MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK SZABADTÉRI MÚZEUMOK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK LÉTREHOZÁSÁRA Nagyné Batári Zsuzsanna DEBRECENI EGYETEM Bölcsészettudományi Kar Debrecen, 2012. 1 AZ ÉRTEKEZÉS CÍME

Részletesebben

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája

Vásárhelyi Antal. Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség határtalansága és a szabadság technikái Kentridge öt témája hungart könyvsorozat Vásárhelyi Antal 2011. nárcius XXII. évf. 3. szám www.uj-muveszet.hu - HU ISSN 08662185 ára 695 Ft 11003 9 770886 218004 Főművek nélkül Courbet Frankfurtban Régi dicsőségünk A költőiség

Részletesebben

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 Az Az az Alma Mater folyóirat jogutódjaként jött létre. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült. Tartalomjegyzék Főszerkesztő: Hamar Farkas Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR. Szépnek teremtette

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR. Szépnek teremtette PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR Szépnek teremtette Az esztétika, mint egyetemes világszemlélet lehetőségének felfedezése Szolovjov bölcseletében és Balthasar teológiájában DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

Részletesebben

Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák)

Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák) Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban (modellek, alternatívák) Írta: Dr. Birkás Antal, PhD (miniszteri főtanácsadó; politológus, pedagógus, teológus) 2013-ban Bevezetés Tanulmányomban

Részletesebben

Helyzet. A magyar művészet helyzete az európai csatlakozás idején. nemzetközi konferencia. 2005. május 30-31.

Helyzet. A magyar művészet helyzete az európai csatlakozás idején. nemzetközi konferencia. 2005. május 30-31. Helyzet nemzetközi konferencia A magyar művészet helyzete az európai csatlakozás idején 2005. május 30-31. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Tartalomjegyzék Dr. Vizi E. Szilveszter 9 akadémikus,

Részletesebben

Bűn és imádság A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról

Bűn és imádság A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról Bűn és imádság A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról Philosophiae Doctores A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található. Szávai Dorottya Bűn és imádság A Pilinszky-líra

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Horvát Csaba Lajos Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

Magyar irodalmi fogalomtár

Magyar irodalmi fogalomtár Magyar irodalmi fogalomtár az érettségihez Tartalomjegyzék Irodalmi alapfogalmak...3 Az irodalom médiumai...8 Esztétikai minőségek, hangnem, modalitás...11 Poétikai alapfogalmak...13 Az epika műneme...13

Részletesebben

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából.

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. Időpontja: 2012. május 3 4. Helyszíne: ELTE BTK I épület, Bence György terem Web: http://phil.elte.hu/nietzsche

Részletesebben

Rengőkő 1 Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása

Rengőkő 1 Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása Márkó Zsuzsa Rengőkő 1 Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása Bevezetés A dolgozat témájául szolgáló, máig alakuló történet a huszadik század második évtizedéig nyúlik vissza. Egy

Részletesebben

Messze látó tudomány felelős válaszok a jövőnek

Messze látó tudomány felelős válaszok a jövőnek 1 2 Messze látó tudomány felelős válaszok a jövőnek A tudományos kutatás az oktatás, a fejlesztés, az innováció és a társadalmi szerepvállalás mellett főiskolánk polgárainak az egyik legfontosabb közös

Részletesebben

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Vallásszociológiai tanulmány vitéz Dr. Balogh Sándor, Prof. Emeritus, USA Szent Korona Lovagrend tagja Tartalom: Megjegyzés. I.

Részletesebben

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz

Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. prof. Szelestei Nagy László DSc. Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól

Szüleimnek és gyermekeimnek. Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól Szüleimnek és gyermekeimnek Amikor egy mítosz megérint bennünket, a mítosz igazán keresztül felfogunk egy igazságot, mely rólunk szól A téma felvezetése - bevezető gondolatok 1. Női szerep a nő szerepe

Részletesebben

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN

LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN BOJTOS ANIKÓ LOTZ KÁROLY SECCÓI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NAGYTERMÉBEN A FALKÉPEK KIVITELEZÉSE A Magyar Tudományos Akadémia dísztermének kifestése az egyik legnagyobb ilyen természetû vállalkozás volt

Részletesebben

nem voltak fogyatékosok a történelemben

nem voltak fogyatékosok a történelemben nem voltak fogyatékosok a történelemben A fogyatékosság jelensége a történettudományban Kőszeghy Miklós Parragh Szabolcs Budapest, 2003. tavasz Tartalom A történeti kutatás és a fogyatékossággal élők...1

Részletesebben

Marcus Tullius Cicero: A törvények

Marcus Tullius Cicero: A törvények szemle 363 Marcus Tullius Cicero: A törvények Fordította és a jegyzeteket írta: Simon Attila. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 128 old., 2400 Ft A hazai jurisprudentia

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben