Vallás és művészet konferencia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vallás és művészet konferencia"

Átírás

1 Vallás és művészet konferencia Jelenet Visky András-Tompa Gábor Tanítványok c. előadásából Időpont: május 8-9. Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Reviczky utca 4.)

2 Vallás és művészet konferencia A 2012-ben alapított Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet fogja össze azt a kutatási és oktatási munkát, amely a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán a művészettörténet, színháztudomány, vallástudomány, szabadbölcsészet, művészet- és médiapedagógia területén zajlik. A Vallás és művészet konferencia az intézményben elkezdett interdiszciplináris tudományos tanácskozások (A vallásfogalmak sokfélesége és A spirituális közvetítő című konferenciák, illetve az OTKA támogatásával működő interdiszciplináris Misztika kutatócsoport Reflections on the Immediate Experience of God in the European Tradition című nemzetközi konferenciája) sorozatának következő eleme. A konferencia aktualitását az adja, hogy a kulturális fordulatok jegyében zajló művészeti és vallási jelenségek értelmezése során egyre gyakrabban és a legkülönfélébb kontextusokban fordul elő a szent, a szakrális, a transzcendens fogalma. Ez a jelenség az alapfogalmak újragondolására késztet minket. A konferencia célja, hogy teret adjon olyan új kutatási eredményeket bemutató előadásoknak, amelyek egyfelől a különböző művészeti ágakhoz (irodalom, zene, képzőművészet, film, színház, népművészet), másfelől a különböző vallások és kultúrák tanulmányozásához kapcsolódó metanyelven íródnak. Előadóink, akik a színház-, az irodalom- és a zenetudomány, a művészettörténet, a filmtörténet, valamint a vallástudomány, a kulturális antropológia, a teológia, a folklorisztika, az esztétika, a nyelv-, a kommunikáció- és médiatudomány, a kortárs művészeti kutatások képviselői, vállaltan határátlépők e sokféle tudományterület, művészeti ág, vallás és kultúra megközelítésében. A kétnapos konferencia programjában 10 szekcióban összesen 64 előadás szerepel, amelyek a szakralitás mindennapi megjelenéseivel és művészetekbe ágyazódásával, illetve a szent, a szakrális és a szekuláris, a rítus és a performansz, a liturgia és a színház viszonyával, a vallás művészeti megjelenésével, a szakrális kommunikáció különféle művészeti ágakban való megnyilatkozásával, az ikonográfia, a képaktus, a beszédaktus és a szakralitás kapcsolatával foglalkoznak. Szervezők: Dr. Sepsi Enikő KRE BTK dékán, intézetvezető egyetemi docens, Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet Dr. Vassányi Miklós KRE BTK dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens, Szabadbölcsészet Tanszék Dr. habil. Kiss Gabriella tanszékvezető egyetemi docens, Színháztudományi Tanszék Dr. Béres István tanszékvezető egyetemi docens, Művészet- és Médiapedagógiai Tanszék Dr. Kulin Ferenc főszerkesztő, Magyar Művészet folyóirat Dr. Lovász Irén egyetemi docens, Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet Dr. Faludy Judit egyetemi docens, Szabadbölcsészet Tanszék Dr. Tari János egyetemi docens, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Dr. Hóvári János egyetemi docens, Történelemtudományi Intézet, főigazgató, Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) Konferencia-koordinátor: Boldog Dalma

3 A konferencia programja

4 MÁJUS 8. PÉNTEK 09:30-09:45 MEGNYITÓ (DÍSZTEREM) Köszöntőt mond Dr. Sepsi Enikő a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar dékánja, a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet vezetője, valamint Dr. Fekete György a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Díszterem BTK 104 BTK 115 Kép és gyógyítás Szent és profán tér Kép és tárgy 9:45-10:05 Lipp Mónika: Művészet és betegápolás a XVIII. században: az egri irgalmasok kórházának és rendházának egykori berendezése 9:45-10:05 Konkoly-Gyuró Éva: Szakralitás a tájban. Transzcendens dimenzió az építészetben és a tájalakításban 9:45-10:05 Németh István: A meztelen igazság: ószövetségi alakok kompromittáló helyzetben 10:05-10:25 Kövi Zsuzsanna, Vass Zoltán, Grezsa Ferenc, Mirnics Zsuzsanna, Rózsa Sándor, Koós Tamás, Vargha András: Spirituális lelki jóllét mint szerhasználati protektív tényező 10:05-10:25 Farkas Zsuzsa: A legbölcsebb az idő 10:05-10:25 Miskei Antal: Az Istenanya-kultusz a ráckevei szerb ortodox egyházművészetben 10:25-10:45 Gellér Katalin: A kép gyógyító erejében való hit. A lipótmezei kápolna freskói és üvegfestményei 10:25-10:45 Ádám Anikó: Szakralizált esztétika: a gótikus katedrális a 19. században 10:25-10:45 Kosinsky Richárd: Nádler István szinkretizmusa. A materia benedicta képi aktusa 10:45-11:00 Vita 10:45-11:00 Vita 10:45-11:00 Vita 11:00-11:30 Kávészünet 1

5 Díszterem BTK 104 BTK 115 Kép és gyógyítás Szent és profán tér Kép és tárgy 11:30-11:50 Reinhardt Melinda, Vass Zoltán: Az út archetípusa és a projektív útrajz szimbolikája Perszonális és transzcendens jelentéssíkok a képi kifejezéspszichológiában 11:30-11:50 Farbakyné Dekklava Lilla: A budavári Nagyboldogasszonytemplom mint nemzeti pantheon: királyok, ereklyék, kultusz 11:30-11:50 Juhos Rózsa: Sepulchrum: művészet és liturgia a későközépkorban 11:50-12:10 Gőbel Orsolya: Isten kinyitja a Mennyország kapuját Gyermeki tudás az isteni világról, az intuitív- projektív hit kialakulásának szakaszában 11:50-12:10 Hóvári János: Antonio Barluzzi, a Szentföld építésze 11:50-12:10 Földvári Sándor: A Theotokos politikai teológiája Bizáncban és hatása a középkori Rusz(ok)ban 12:10-12:30 Szántó István: Votív 12:10-12:30 Gyöngyössy Orsolya: Vallási szimbólumok használata a virtuális temetőkben 12:10-12:30 Demeter Márton: Az intézmény szerepe a transzcendentális leképezésekben. Propedeutika a vallásos művészet anatómiájához 12:30-12:45 Vita 12:30-12:45 Vita 12:30-12:45 Vita 12:45-14:00 Ebéd (az előzetesen regisztrált előadók számára) 14:00-14:45 14:45-15:00 Hárdi István: A kísértés képi kifejezése (A Szt.Antal-ábrázolás tükrében)(díszterem) Vita 2

6 Díszterem BTK 104 BTK 115 Rítus és performansz Fotó és mozgókép Szöveg 15:00-15:20 Kaposi Krisztina: A bibliai Lázár-játékok és a kora újkori értelmezői közösségek 15:00-15:20 Béres István: A fényképek dokumentatív ereje és erőtlensége. Fényképhasználat vallási kontextusban 15:00-15:20 Cseppentő Krisztina: Tékozló fiak szakralitás Rainer Maria Rilke művészetében 15:20-15:40 Visky András: Art Vital. Ezékiel próféta színháza 15:20-15:40 Fogarasi Klára: Szakralitás enteriőr fotó 15:20-15:40 Czeglédy Anita: Modernség és szekularizáció: Rilke földi angyalai 15:40-16:00 Klemm László: Büchner Woyzeck című drámája és a szakralitás kérdése 15:40-16:00 Rácsok Gabriella: Isten csendje Ingmar Bergman Úrvacsora című filmjében teológia és film párbeszéde 15:40-16:00 Papp Ágnes Klára: Vallásos és mitológiai motívumok Weöres Sándor költészetében 16:00-16:15 Vita 16:00-16:20 Faludy Judit: Kreativitásvesztés James Ensor művészetében 16:00-16:15 Vita 16:15-16:35 Sepsi Enikő: A szent dramaturgiája Valère Novarina színházában 16:20-16:35 Vita 16:15-16:35 Schiller Vera: A rituális események megjelenése Euripidés műveiben 3

7 Díszterem BTK 104 BTK 115 Rítus és performansz Tánc és performansz Szöveg 16:35-16:55 Prontvai Vera: Az igazság keresése Visky András Tanítványok című drámájában 16:35-16:55 Sipőcz Diána Gizella: A balinéz hindu templomtánc 16:35-16:55 Zsoldos Emese: A halál az Isten csókja. Képzetek és víziók megmutatkozása Bródy Sándor Rembrandtszövegében (1924) 16:55-17:15 Kékesi Kun Árpád: Színházi transzcendentalizmus: Romeo Castellucci Isteni színjátékáról 16:55-17:15 Farkas György: Popkoncert mint szakrális performansz (Transzcendens és transzgresszívitás a japán Babymetal együttes előadásaiban) 16:55-17:15 Várkonyi Borbála: A szeretet formája. A mennyei rózsa mint a szeretet rendjének alakzata az Isteni színjátékban 17:15-17:30 17:30-18:00 Vita 17:15-17:30 Vita 17:15-17:30 A Semper Reformanda Vocal Ensemble kórus előadása (Díszterem) 18:00- Fogadás (Díszterem) Vita 4

8 MÁJUS 9. SZOMBAT Díszterem BTK 104 BTK 115 Hang és zene Szöveg Gondolat és esztétikum 10:00-10:20 10:20-10:40 B. Kaskötő Marietta: A szent zene szolgálatában adalékok a cecilianizmus magyarországi történetéhez Hajdók Judit: Az orgona liturgikus hangszer elterjedése a Magyarországi Református Egyházban 10:00-10:20 10:20-10:40 Tóth Sára: A nászmetafora T. S. Eliot költészetében Takács Tímea: Neokatolicizmus a magyar irodalomban és művészetben. Sárközi György vallásos témájú költészete és neokatolikus vonásai 10:00-10:20 10:20-10:40 Kucsera Tamás Gergely: Művészeten, s emberen túl Kemenesi Zsuzsanna: A szent fogalmának értelmezése a különféle diszciplinák sugallatára 10:40-11:00 Povedák Kinga: A vallás és a populáris kultúra interferenciái-a keresztény könnyűzene 10:40-11:00 Száz Pál: Haszid, vérző Kisjézuska Borbély Szilárd műveinek zsidó, keresztény és zsidókeresztény motívumai. A bricolage és hibriditás olvasati stratégiái 10:40-11:00 Frazer-Imregh Monika: Az egyéni lélek mint műalkotás A művészetek szerepe az újplatonikus filozófiában 11:00-11:20 Törőcsik Attila: Gondolatkísérletek a szakrális zene pragmatikai dimenzióiról 11:00-11:15 Vita 11:00-11:20 Cseke Ákos: Hazugság, igazság, irodalom 11:20-11:35 Vita 11:15-11:35 Spannraft Marcellina: Keresztény jelek a kortárs magyar haikuköltészetben 11:20-11:35 Vita 5

9 Díszterem BTK 104 BTK 115 Hang és zene Szöveg Gondolat és esztétikum 11:35-12:00 Kávészünet, büfé 11:35-11:55 Páli Attila: A misztikus egyesülés megragadásának kísérletei Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János műveiben 11:35-11:55 Legéndy Kristóf: A művészet, a vallás és a filozófia az újkori ember kultúrájában 12:00-12:20 Hang és zene Kenéz László: Hangzó zen. Vallás és zene összefonódása a buddhizmusban 11:55-12:15 Nyerges Gabriella: Babits Mihály himnuszfordításainak prozódiája 11:55-12:15 Kulin Ferenc: Egy fejezet a magyar esztétikai gondolkodás történetéből 12:20-12:40 M. Tóth Géza: Opera és istentisztelet. Gondolatok Johann Sebastian Bach Máté passiójának színpadra állításáról 12:15-12:30 Vita 12:15-12:35 Gálosi Adrienne: Kontempláció és szépség zavarkeltés és kisajátítás 12:40-13:00 Lovász Irén: Barlangtól a kupoláig: Szakrális terek akusztikai hatásairól, a legújabb archaeoakusztikai eredményektől a kortárs előadóművészetig 12:30-13:00 Kávészünet, büfé 12:35-12:50 Vita Szöveg 13:00-13:15 Vita 13:00-13:20 Horváth Katalin: A Laskai Sorok egy nehezen értelmezhető szöveghelyéről 12:50-13:20 Kávészünet, büfé 6

10 Díszterem BTK 104 BTK 115 Hang és zene Szöveg Kép és tárgy 13:20-13:40 Horváth Csaba: Kinek a tekintete előtt? 13:20-13:40 Tüskés Anna: A sasvári kegyszobor 18. századi kisgrafikai ábrázolásai 13:15-14:15 Gyógyító hangok Lovász Irén koncertfilmje, Szent István Bazilika (2007) Rendezte: Tari János 13:40-14:00 14:00-14:15 Dobák-Szalai Zsuzsanna: Vissza a gyökerekhez Amiről Julio Cortázar és Zdeněk Miler álmodik Vita 13:40-14:00 14:00-14:20 Korpics Márta:..mert szent Kereszted által megváltottad a világot. A Kálvária mint vallásgyakorlat és művészeti alkotás Kovács Imre: A panteista tájélmény mint összművészeti alkotás. Liszt: Zarándokévek I. (Svájc) zongoraciklusának eszmetörténeti hátteréhez 14:20-14:40 Apor Eszter: A mikrográfia mint képalkotó technika megjelenési formái a zsidó, a protestáns és katolikus vallásos kultúrában 15:00-16:15 14:40-14:55 Vita Tari János bevezetőjével: Majd az idő kipörgeti Portréfilm Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutatóról (2008) rendezte: Tari János (Díszterem) 7

11 Absztraktok 8

12 Ádám Anikó Szakralizált esztétika: a gótikus katedrális a 19. században A katedrális par excellence esztétikai és szakrális tér, amelyet a középkorban azért alkottak, hogy érzékelhetővé váljon a fény segítségével a kemény kőtömbökön át az érzékek számára felfoghatatlan isteni jelenlét. A kultikus helyként deszakralizált, ugyanakkor esztétikai műtárgyként szakralizált katedrális a 19. században szimbólummá válik: az épület és a képe szétválik és egymásra utal. A katedrálisok megmentését célzó restaurációs mozgalmak, amelyek szélsőségesen esztétizálják a gótikus épületet, létrehozzák a kulturális örökség fogalmát és intézményét. Az előadás azt vizsgálja, hogy a katedrális a 19. századi viták tükrében, majd a 20. században hogyan válik műalkotássá és publikus térré. Azt igyekszünk bizonyítani, hogy a gótikus katedrális mára par excellence határterület lett, egyszerre szakrális, intim, publikus és esztétikai tér. Arra indít minket, hogy újra körbejárjuk a róla szóló, jelenleg is ható elképzeléseket, hiszen ezek inspirálják azt, ahogyan az utókor a gótikus templomokat restaurálja; a gótikus templomok eltávolodtak a szakralitástól és kiállítási műtárgyak lettek, miközben a városok szerves részét alkotják; a képüket fotókon sokszorosítják, és azoknak a globalizált turistáknak is hatnak a képzeletére, akik soha nem látták őket, így tömegesen keresik fel az műemlékeket, hogy meggyőződjenek arról, valóban olyanok-e, mint a képeken. Apor Eszter A mikrográfia mint képalkotó technika megjelenési formái a zsidó, a protestáns és katolikus vallásos kultúrában Az első, távol-keleti művészet által ihletett mikrográfia ( apróírás ) a IX. vagy X. században keletkezett és hagyományosan a zsidó vallási irodalmat gazdagította. Egyiptomban vagy Jemenben való megjelenését követően, Európában bibliamásolók kezdtek foglalkozni ezzel a sajátos írástípussal, körülbelül a XIII. századtól. A XVI. század végén, emléklapokon is népszerűvé vált. Önálló csoportot jelentenek az Augsburgban készített rézkarcok a XVII. századból. Hazánkban a XVIII. századtól mutatható ki jelenléte. Technikailag a mikrográfia egyik típusa a kézzel írt szövegekkel dekorált kép, a másik a sokszorosított grafikai eljárással készült szöveg-kép. Míg az előbbi technikával alkotott ábrázolásokat kalligráfus családok tagjai vagy ágyban fekvő betegek készítették (más néven türelmi munkának is nevezték őket1), az utóbbiak igen népszerűek voltak például a XIX. század eleji, protestáns hittételeket népszerűsítő nyomtatványokon. Az elsősorban irodalmi, irodalomtörténeti nézőpontból megközelíthető jelenség bizonyos kézzel készített emlékei olyan művészi kvalitással rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy a művészettörténet eszközeivel is megvizsgáljuk őket. 9

13 Előadásomban a szöveg és kép e sajátos kapcsolódási típusáról szeretnék beszélni a zsidó, a protestáns és katolikus vallás szolgálatába állított mikrográfiák egy-egy példáján keresztül. B. Kaskötő Marietta A szent zene szolgálatában adalékok a cecilianizmus magyarországi történetéhez A század fordulóján virágzó egyházzenei reformtörekvés, a cecilianizmus, Európa számos országához hasonlóan Magyarország katolikus egyházzenei életére is hatást gyakorolt. A mozgalom létrejöttének kiváltó oka Európa szerte a liturgikus kontextushoz méltatlan, világi dallamok nem ritkán operett-slágerek, sanzonok liturgikus gyakorlatba történő beemelése volt. A cecíliánusok elsődleges célkitűzései között szerepelt az igazi musica sacra, a gregorián ének hajdani liturgikus pozíciójának visszaállítása, valamint a hangszeres kompozíciók 16. századi, Palestrina által képviselt, vokálpolifon művekkel való felváltása. A magyarországi cecilianizmus történetében az első igazi áttörést Bogisich Mihály belvárosi káplán, később püspök, a budai Egyházi Zeneegyesület titkára hozta meg: szeptember 2-án az ő kezdeményezésére alakult meg az Országos Magyar Cecília Egyesület, a Franz Xaver Witt által 1868-ban alapított Allgemeiner Deutscher Cäcilienverien mintájára. A mozgalom képviselői által megfogalmazott esztétikai ideál szellemében sorra születtek az új egyházzenei kompozíciók, ám ezek többsége korántsem bírt igazi művészi értékkel, sőt, valójában a Palestrina-stílus ideájától is távol álltak. Ily módon egyfajta önellentmondás alakult ki a cecilianizmus esztétikai ideálja és gyakorlati megvalósulása között. Előadásomban az ig terjedő időszak magyar ceciliánus szerzőinek így például Zsasskovszky Ferenc, Bogisich Mihály, Bárdos Lajos, Deák-Bárdos György generációs és ideológiai szembenállásáról szeretnék képet adni, miközben betekintést nyerhetünk a korabeli eszmerendszer által jóváhagyott egyházzenei kompozíciók világába. Béres István A fényképek dokumentatív ereje és erőtlensége. Fényképhasználat vallási kontextusban A fotográfia elsősorban a dokumentatív ereje folytán nyerte el fontosságát a vizuális leképezés, a vizuális reprezentáció területén, a képiség történetében. E folyamat diskurzusaiból megtudhatjuk, hogy egy technikai médium hogyan találta meg a maga sajátos pozícióját és szerepét a különféle társadalmi alrendszerekben, hogyan ment végig egyfajta emancipációs fejlődésen. A fényképezés története, ezen belül a fényképek mediális megjelenése volt az egyik fontos eleme annak, hogy a teljesség igénye nélkül beszélhessünk képözönről, képi fordulatról, a vizualitás hatalmáról. 10

14 A fényképezés a festészet régről ismert stiláris formáit, mintáit követte ifjú- és serdülőkorában, de kialakuló autonóm látásmódja megteremtette annak lehetőségét, hogy sajátos ontológiai pozíciója beépülhessen különféle a puszta dokumentáción túlmutató szerepköreibe. Ilyenek és ezek a referátumom szempontjából fontosabbak az autonóm műalkotássá válni tudása, illetve a szent, a szakrális tartalom megragadására való képessége. Ezekre a szerepekre való reflexió képezi az előadásom egyik elemét. Napjaink dinamikusan változó digitális világa, a hálózati kapcsolatok és social media használatának intenzív volta sok korábbi fotófelhasználási szokásunkat, gyakorlatunkat átalakítja, és új kontextusba helyezi azokat. Az előadásban és ez a másik megközelítés ezekre a ma még pontosan nem is körvonalazható kimenetelekre vezető képhasználatokat, konkrét példákat vizsgálok, kiemelt figyelemmel a vallási dimenzióra. Czeglédy Anita Modernség és szekularizáció: Rilke földi angyalai Rainer Maria Rilke első nagy sikert hozó verseskötete, az 1899-ben megkezdett Stundenbuch, a két oroszországi utazás hatását tükrözi. A szuggesztív líra az orosz szerzetesek imáit, az ikonfestők perspektíva-ábrázolásait idézi. Gondolatai Istent járják körül, a művészi alkotás folyamatát és a művészi én útkeresését tematizálják. Az ezt követő párizsi tartózkodás alapvetőn átformálja művészetét. Paul Cezanne és August Rodin művei, gondolkodásmódja és esztétikája új fejezetet nyit művészi fejlődésében. A korai impresszionista, érzelmileg túlfűtött, gazdagon díszített verseket tárgyilagos, magukra a dolgok lényegére koncentráló, a pontos megfigyelést előtérbe helyező írások váltják fel. Az inspiráció helyét a kézműves virtuozitás, a munka és a tudatos formálás váltja fel, Rilke ideálja a Sachlichkeit des Sagens, az elmondás tárgyilagossága lesz. Cezanne megtanítja helyesen látni, a dolgok lényegét láthatóvá tenni, és azokat a művészi megformálás által az örökkévalóságba emelni, megmenteni a pusztulástól, átmenteni az utókor számára. Tézisem szerint Rilke lírájának változása, a szakralitás és a transzcendencia megélésének új kifejezésmódja jól példázza azt a tudományos paradigmát, miszerint a szekularizáció nem jelenti az Istennel való kapcsolat felszámolását és a metafizikai gondolkodásról való lemondást, hanem csupán annak áthelyezését az emberi és tárgyi világba, ahogyan Jézus is emberré lett és az Ige testet öltött. 11

15 Cseke Ákos Hazugság, igazság, irodalom Az előadás alapját a kései Foucault parrhésziával kapcsolatos kutatásai képezik, azok a jórészt a Collège de France-ban elhangzott, magyarul még nem olvasható előadások, amelyekben a francia szerző az igazmondás, a gyónás, a vallomás jogi, orvosi, pszichoanalitikus, bölcseleti és vallásos kultúráját vizsgálta az általa A szexualitás története első kötetében vallomástevőként leírt nyugati társadalomban. A kérdés, amelyet a konferencián fel szeretnék vetni egyrészt az: mi a viszonya az irodalomnak (a művészetnek) az igazsághoz és az igazmondáshoz, érvényes lehet-e az irodalom megértése során az igazság, az igazmondás, a szókimondás fogalma vagy kategóriája, és ha igen, akkor hogyan függ össze az irodalomnak mint igazságaktusnak a története az igazmondás filozófiai, vallási és teológiai fogalmával? Másrészt: hogyan viszonyul a kései Foucault-nak ez a teóriája a szerző korábbi kutatásaihoz (pl.: A szavak és a dolgok, illetve: Mi a szerző?), amelyekben kifejezetten tagadta, hogy egy művészeti alkotásnak bármilyen értelemben köze lehetne a szerző igazmondásához és önformálásához, és amelyekben ennek jegyében és persze Nietzsche nyomán, aki Isten halálát hirdette meg az ember és a szerző halálának elméletét fogalmazta meg? Cseppentő Krisztina Tékozló fiak szakralitás Rainer Maria Rilke művészetében Rilke költői életműve ékes bizonyítéka a szakralitás modern irodalomban való jelenlétének. Munkássága az előző századforduló értékválságából kiemelkedve egyedülálló módon példázza a keresztény tradíció mértékadó mivoltát: a legkorábbi verseit tartalmazó Imádságoskönyvtől kezdve az Új verseken át egészen az oeuvre betetőzését jelentő késői, himnikus Duinói elégiákig minduntalan visszatérő rilkei motívum a keresztség, a szenvedés, a katolikus hagyománnyal való szembenézés. Előadásomban ennek, a konferencia tematikája szempontjából is igen gazdag kutatási anyagot kínáló költőnek a bibliai tékozló fiú motívumát feldolgozó két művét, a Malte Laurids Brigge feljegyzéseinek utolsó fejezetét, valamint a Tékozló fiú kivonulása című versét szeretném részletesebben bemutatni. Az egymással szoros kapcsolatban álló két mű fókuszpontjában fontos határátlépés, a felnőtté válás áll, mégpedig az emberi sors egyik legnagyobb kihívásának, a szabadságnak példázatává gyúrva. Rilkének mind lírai, mind pedig prózai interpretációjában sikerül a példabeszédet új megvilágításba helyezve, annak eddig talán rejtett mozzanatait felszínre hoznia, s ezáltal az élet egy alapvetően magánjellegű, végtelenül személyes mozzanatát az irodalom egyént meghaladó, közösségi szintjére emelnie. A műalkotássá szublimált hit ezáltal a mindenkori befogadó számára lehetőséget mutat a végtelennel való 12

16 megküzdés egy lehetséges formájára, a rejtett transzcendens művészi megközelítésére. Demeter Márton Az intézmény szerepe a transzcendentális leképezésekben. Propedeutika a vallásos művészet anatómiájához Annak, hogy egy aktust vallásosként címkézzünk, alighanem előfeltétele valamely állapot (jelen esetben: a vallásos állapot), melynek a nevezett aktus egy lehetséges implementációja. Tipikusan ilyenként szokás elgondolni például az imádságot, vagy akár a maga komplexitásában az Isteni Liturgiát. Ebben az előadásban azt igyekszem igazolni - a vallásos képzőművészet keleti és nyugati változatait összehasonlítva, hogy a vizuális leképezések mint szakrális állapotok implementációi tárgyalhatóak analitikus módon, de eközben tekintettel kell lennünk arra a társadalmi mintázatra, melyben ezek az aktusok megvalósulhatnak. Az előadás konkrét vizsgálódási terepe az analitikus konceptuális keret bemutatását követően a szakrális, vagyis a kulturálisan meditált, de transzcendentális leképezések birodalma, vagyis a szakrális terekben létező képeket hasonlítom össze az adott kultúra művészetfelfogásába ágyazott módon. Néhány exemplum segítségével igyekszem rávilágítani a nyugati vallásos festészet és a keleti ikonográfia hasonlóságaira és különbségeire oly módon, hogy alapvetően mindkét tradíció reprezentációit a szakrális művészeti kommunikáció vehikulumának tekintem. Természetesen elkerülhetetlen, hogy az elemzett képletekben a teológiai megfontolások mellett az alkotó, a befogadó, a művészet, a kánon, a jelentés, a reprezentáció és az értelem (vagy jelölet) kategóriáiról is szót ejtsünk. Dobák-Szalai Zsuzsanna Dobák-Szalai Zsuzsanna: Vissza a gyökerekhez Amiről Julio Cortázar és Zdeněk Miler álmodik Előadásom témája a nyugati kultúra talajvesztése, amit Isten halála, vagyis a vallás szerepének háttérbe szorulása mint kulturális jelenség okoz. Ez a sokak által óhajtott felszabadulás a művészetben éppúgy, mint az élet más területén a biztos alap elvesztésével, az értékek pluralizálódásával, általános érvényű relativizálódással járt. A szabadságnak ára van, mondhatnánk, és a távlatok, melyek kinyíltak a művészet előtt, az orientációs pontok, sőt, a kiindulópont és a végcél elmosódásával is járt. Mindez először természetesen zavarhoz, később útkereséshez vezetett. Isten üresen tátongó helyét a művészek különféle módokon és eszközökkel igyekeznek betölteni, akár önmaguk, akár a művészet, akár a szeretett személy, akár egy alternatív transzcendentális erő piedesztálra emelésével, ősi rítusokhoz, mítoszokhoz való visszafordulással. A pluralizmus, az egységesség hiánya jól mutatja az útkeresés 13

17 bizonytalanságát, a sötétben tapogatózást, jelen paradigmánk relativitását. Elődásom arra keresi a választ, hogy ez az útkeresés kimerül-e az Isten iránti nosztalgiában, az elveszett biztonság utáni hiábavaló vágyakozásban, múltidézésben, vagy egy termékeny, jövőbe mutató út egy állomása, egy új paradigma születésének hírnöke-e. Vizsgálódásom elméleti hátterét elsősorban Octavio Paz, Jan Assmann, Óscar de la Borbolla és Mircea Eliade gondolatai adják, amit Julio Cortázar novellájának és a Kisvakond egy nem mindennapi epizódjának összehasonlító elemzésén keresztül igyekszem majd szemléltetni. Faludy Judit Kreativitásvesztés James Ensor művészetében James Sidney Edouard Ensor (Ostende, április 13. Ostende, március 31.) belga festő művészetének első húsz évét monográfusai mint lezárt, kerek egységet jellemzik. Az 1900-as évektől egyre ismertebbé és elismertté vált előbb az ország határain belül, majd nemzetközileg is ben bárói címet szerzett, majd ettől kezdve egymást érték a kitüntetések. Majdnem minden évben kapott valamilyen elismerést. Művészetéről az első elismerő tanulmány Eugène Demolder regényíró tollából született 1892-ben. A második kiemelkedően fontos méltatást Émile Verhaeren írta 1908-ban. Ez már monográfia értékű mű. A költő a flamand művészetet a Rembrandt Rubens Ensor vonalra próbálta felfűzni. Szerinte a művész minden stílust egyszerre hord önmagában, és a kép mondanivalója szerint válogatja, váltogatja azokat. Ensor kezdeti, sötét periódusát idővel felváltja egy világosabb szakasz. Fényes impresszionista korszakának egyes darabjai ábrázolásmódjukban az expresszionizmussal rokoníthatók. James Ensor közötti periódusának értelmezése ikonográfiai és mélylélektani megközelítésben, vallásos kapaszkodóin keresztül próbál meg rávilágítani kreativitásvesztésének személyes tartalmára. Farbakyné Deklava Lilla A budavári Nagyboldogasszony-templom mint nemzeti pantheon: királyok, ereklyék, kultusz A Mátyás-templom 19. századi helyreállításának célja, hogy a templom újra az állami reprezentáció helyszínévé váljon. Ennek első eszköze az építészeti helyreállítás, amellyel a templom ismét az ún. emlékszerű építészet alkotása lett. A templom felszerelése és berendezése során is több középkori műtárgymásolat készült. A megszületett összművészeti alkotás méltó helyszíne lett egy nemzeti pantheonnak. A nyugati kapu Patrona Hungariae timpanonjától a szentélyablakokig egységes ikonográfiai program valósult meg. A déli fal helyi kultuszával szemben (loretói litánia és pócsi Szűz Mária) az északi falon Szűz Mária csodái láthatóak a magyar történelemben. Szűz Mária koronázza meg Ferenc Józsefet az északi kereszthajó falán, ezzel beemelve őt is a kánonba. Az üvegablakok Ipolyi Arnold által 14

18 összeállított programjában a magyar királyok koronázási eszméje fonódott össze a Patrona Hungariae eszméjével. A déli három ablakon a templomi védőszent Szűz Mária mellett is két szent királylány, Szent Erzsébet és Boldog Margit képciklusa kapott helyet. A patrónusok felvonultatása a nemzeti és helyi kultuszt egyaránt felöleli. A koronázó templom funkciót a királyok temetkezőhelye egészíti ki. Már 1885-ben megkísérelték, hogy IV. Béla lányai hamvait Splitből hazahozzák. III. Béla és felesége számára díszsírhelyet alakítottak ki az egyik északi kápolnában, mely a 19. századi nagy országos események sorában utolsó volt. A koncepcióra a koronát a Szent Jobb végleges idehelyezése tette volna fel, amely azonban Bécs ellenállása miatt nem valósult meg. Farkas György Popkoncert mint szakrális performansz (Transzcendens és transzgresszívitás a japán Babymetal együttes előadásaiban) Előadásomban a néhány éve alakult japán Babymetal együttes előadásait vizsgálom, annak szakrális vonatkozásait és a megjelenés elemeiben található transzgresszivitást. Az együttes zenei stílusát a japán fejlesztésű JPop kawai (cuki) vonulata és a nyugati metál (heavy-, trash-, death- és melodic-) ötvözete jellemzi. Azonban sem a JPop szekularitását, sem a metál (időnkénti) sátánizmusát nem veszi át, hanem sajátos szakrális közeget teremt magának, amihez hozzáigazítja az előadások különféle elemeit is. Így az együttes a Rókaistennek való hódolatként értelmezi a nyilvános fellépéseket, aminek számos megnyilvánulását találjuk. A Rókaistenkoncepciót a színpadi megjelenés különféle elemei és az egyik legismertebb videoklipjük (a Youtube-on 1 év alatt 13 milliós nézettséget elérő Megitsune) alapján vizsgálom. Azonban a transzcendensen túl számos további transzgresszív elemet is találunk, amik sajátos módon jelennek meg az együttes dalaiban, illetve az ezekhez kapcsolódó színpadi performanszokban. Összességében a transzcendens és transzgresszív megoldások az együttes szerepléseit és alkotásait nem csak keleten, Japánban, de nyugaton is teljesen egyedivé teszik, egy olyan művészi koncepciót felmutatva, mely a keleti és nyugati hagyományokat ötvözve a vallás és művészet feloldhatatlan kapcsolatáról tanúskodik. 15

19 Farkas Zsuzsa A legbölcsebb az idő A szent hely teológiai értelmezését elkerülve abból az axiómából indulunk ki, hogy kultúránk fontos része a környezetünkben lévő templomok létezése. Az idővel dacoló építmények a változó hatalmi erőviszonyok feletti maradandóság érzetét is közvetítik, miközben a szakralitás mindennapi megélését állandó erővel segítik. A művészettörténet, az építészettörténet alapjait jelentik. Mai korunkban egyre több az elhagyott templom, mert a hívek imádkozási szokásai megváltoztak. A tanulmány azt vizsgálja, hogy mi történik az építményekkel, melyek egykor a közösségek művelődési, kulturális központjai voltak. Az építészeti emlékek átalakulnak, kiállítóhelyként, levéltárként és más közösségi terekként funkcionálnak. Egy mai skót példa azt mutatja be, hogy kocsmai élet zajlik bennük. Edinburghban, ahol minden klán épített egy templomot, a Finge fesztivál alatt a Tron templomban zenekarok lépnek fel. Az újrahasznosított magyar zsinagógák számbavétele is megtörtént, a Néprajzi Múzeum Alpern Bernadett fotóin mutatta be ezeket: Másra használt kövek címmel. A Bánátban a szerb katolikus egyház az elhagyott katolikus templomok lerombolásáról döntött. Nagy vitát kavart három, egykori magyar falu templomáról hozott határozat, melyet a tiltakozás miatt visszavontak. Az időre bízva az építményeket, reméljük, hogy egy új kor következik, mely képes mindegyiket értéke szerint megőrizni. Némelyik építmény olyan fenséges rommá válik, mint a zsámbéki apátság, mely a XIII. századi építészetünk remekműve. Fogarasi Klára Szakralitás enteriőr fotó Az egyéni kapcsolatteremtést a Teremtővel az otthon látványvilága mindig erőteljesen segítette. Előadásomban arra keresem a választ, hogy a vizualitás sajátos változata, a fénykép (privát fotó) milyen szerepet tölt be ebben a kapcsolatrendszerben: a magánáhítat során hol jelennek meg a képek; installációin milyen jelet találunk, amely utal arra, hogy a fénykép szakrális kapcsolat részévé vált; továbbá ténylegesen mi a funkciója az adott személy számára. A tér kialakítása, megtervezése ahol megjelennek (szentképek, szentelmények közelében); a díszítmények, amelyek övezik őket; az alkalmak, melyek kiváltói létrejöttüknek készítőjük transzcendenshez fűződő erős kapcsolatáról tanúskodik. A művészi faragásokkal (feszülettel), vagy papírkivágásokkal körbevett, féltett családtagokat ábrázoló fényképek (legfőképpen azok, akiket ábrázolnak) részesülnek az áldás, a fennebbvaló óvó, megtartó védelmében. Ennek oka kettős: egyrészt a néphagyomány gyakorlatában ( tudatában ) a fotó magával az ábrázolt személlyel azonos (így a vele való bánás is kitüntetett szerepű); másrészt a vallásgyakorlat 16

20 bevett (hétköznapi és ünnepi) formáiban, szokásvilágában amelyek mágikus és liturgikus elemeket egyaránt tartalmaznak az így megjelölt személyek és tárgyak a szakrális univerzum részévé válnak. Maguk a tárgyak megformálásuk révén iparművészeti, kézműves termékek, rendeltetésüket tekintve egyaránt van egyháztörténeti, vallási-néprajzi, antropológiai vonatkozásuk, vizsgálatuk is egyaránt sorolható az említett tudományágak kutatási tárgykörébe, s maga a cselekvés, kommunikáció is megközelíthető más-más módszertani szempontrendszerekkel a választott tudományágnak megfelelően. Földvári Sándor A Theotokos politikai teológiája Bizáncban és hatása a középkori Rusz(ok)ban A Mária-ábrázolások és az általuk inspirált irodalmi toposzok gazdag témaköréből Mária könnyeit mint a Haza katonáit vizsgáljuk a jelen dolgozatban. Bizáncban Mária különböző vonásai közül ( Útmutató =Hodegetreia; Istenszülő =Theotokos; Romlatlanul elszenderült =testtel mennybevétetett; stb.) a Blakhernai-palota templomának Istenszülő ikonja került ki a politikai teológia szempontjából győztesen, amennyiben kultusza a császári hatalom ünneplése lett, minthogy az Istenszülő az állam védelmezője lett. A kegyes hagyomány szerint s császári hatalom szimbólumaként tisztelt Istenszülő (Theotokos) ikon könnyei mentették meg Bizáncot a 626. évi, avarok és más barbár szövetségesek ostromától, amely eseménynek a himnuszköltészetben irodalmi toposszá szilárdult motívumrendszere formálódott ki (lásd Pisidiai Gergely himnuszai; illetve e kultuszelem hatása Nyugatra: Clairveaux-i Szent Bernát, stb.); és az ezt feldolgozó irodalom (vö. a bizantinológia amerikai fellegvárában, Dumbarton Oaks-ban dolgozott Pentcheva, G., Icons and Power: The Mother of God in Byzantium, Penn State Press, 2010) sohasem felejti el a magyar, szegedi bizantinológusok (főleg Szádeczky-Kardoss) munkáit is kurrens irodalomként hivatkozni (főként Synkellos szövegeit illetőleg). Ami ennek a keleti szláv Rusz-ok felé történt kisugárzását illeti amely párhuzamba állítható bizonyos magyar kultúrtörténeti tényezőkkel is, mint a Patrona Hungariae!, a következőket emeljük ki. A később (és ma is) Oroszország védelmezőjeként tisztelt Istenszülő-ikont, a Vlagyimiri Istenanyát (Bogorodica) Konstantinápolyban festették. Onnan került Kijevbe, s emelkedett a Kijevi Rusz oltalmazójává. Majd egy kijevi fejedelem a 12. században Szuzdalba futván, poggyászába tette, s akkor kezdődött az ikon nagyorosz karrierje: Szuzdalból Vlagyimirba, majd a mongol korszak után falucskából fejedelemséggé emelkedett Moszkvába került. Mind ez, mind más ikonok is az ostromok idején a fejedelemségek várfalaira (a Kreml -ekre) kerültek és természetesen könnyeztek, amikor ellenségtől kellett megszabadítani a várost. Az Istenanya könnyei mint a Haza katonaságának szimbóluma, befogadó, termékeny talajra talált a keleti szláv kultúrában, ahol az otthoni földet megtestesítő pogány anyaistennő szinkretizálódott az Istenszülő 17

Vallás és művészet konferencia

Vallás és művészet konferencia 2015. május 8-9. Vallás és művészet konferencia Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Reviczky utca 4.) A 2012-ben alapított Művészettudományi és Szabadbölcsészeti

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása a Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás EASA Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014. június 30. július 4. Rendező intézmények, szervezetek EASA (az Európai

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011.

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. BokoDy PÉter Gondolatok és képek Bacsó Béla Gábor György Gyenge zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán és Heller Ágnes jegyezte, A szépség

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.)

A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI. (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) Szenik Ilona A NÉPZENE ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI (Részlet a szerző Magyar és román népzene c. jegyzetéből Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1998.) A népzenének a társadalmi tudatformák közt elfoglalt helyét,

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I.

UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I. UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I. Sárközi Andrea Bernadett osztályvezető sarkozi.andrea@oik.hu Utak A zene szerepe, hatása az emberre, mint egyénre Társadalomtudományi vizsgálatok:

Részletesebben

A hit átadása a mûvészet segítségével

A hit átadása a mûvészet segítségével HAMILTON REED ARMSTRONG A hit átadása a mûvészet segítségével Már a kereszténység kezdeteitôl fogva a római katakombák legkorábbi temetkezési helyein a hit megjelenítését és átadását célzó képek széles

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata)

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata) Meghívó Kecskemét Megyei Jogú Város támogatásával a Pécsi Tudományegyetem Kecskeméti Regionális Felnőttképzési Központja szervezésében 2014 februárjától indul a Kecskeméti Harmadik Kor Egyeteme elnevezésű

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése

TÉZISEK. HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése TÉZISEK HARRY POTTER HÉT ARCA: J. K. Rowling regénysorozatának hét irodalomelméleti megközelítése J. K. Rowling tíz évig írta regénysorozatát, így egy utolsó szegletéig jól átgondolt művel van dolgunk.

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA CSUPOR KERT Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET V I S 1 Z Á K KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET TÖRTÉNETÜNK Két évvel később egy újabb vállalkozásba

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK

A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK I. Az értekezés tárgya Umberto Eco talán a Foucault-inga írása idején a következő tapasztalatáról számolt be: A Buchmesse standjai közt járva feltűnik,

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Második Európai Blue Sky Konferencia

Második Európai Blue Sky Konferencia Második Európai Blue Sky Konferencia 1 Globális Átalakulások Következmények és Alternatívák Nemzetközi konferencia az OECD és az UNESCO MOST Program támogatásával 2015. Október 29-31, Budapest - Várnegyed

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN NKA PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3438/00216 Pályázati beszámoló elérési útvonalai Szépművészeti Múzeum honlapján http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/nka_beszamolo_hopp_muzped_kiskonyvtar.pdf

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

A belső képek. A platonista képfelfogás

A belső képek. A platonista képfelfogás A belső képek. A platonista képfelfogás Szemléltetés: Fényes volt, úgy rebegett... Napnézés Csíksomlyón. Peti Lehel és Zágoni Bálint filmje. 2004. Hivatkozott irodalom: BIAŁOSTOCKI, Jan 1982 A kerettémák

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben