Különös közzétételi lista

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különös közzétételi lista"

Átírás

1 Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Az iskola felvételi tájékozatója a oldalon található, melyet minden év októberében az intézmény frissít. 2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma A beiratkozás időpontját a 2015/2016-os tanévre az éves munkaterv tartalmazza. A 2014/15. tanévben: június ig. Az engedélyezett osztályok: Szakközépiskola Vendéglátás-turisztika szakmacsoport 3 osztály, 102 fő, nappali képzés, 4 éves Turisztika: 1 osztály, 34 fő, 4 éves képzés, + érettségi után 2 éves idegenvezetői szakképzés, Szakiskolai képzés Cukrász 3 éves képzés, 2 osztály, 56 fő Pincér 3 éves képzés, 28 fő Szakács 3 éves képzés 56 fő. vendéglátó-eladaó Cukrász (28 fő), pincér(28 fő), szakács(28 fő), 2 éves képzés nappali munkarend szerint, 10. évfolyam után Érettségi utáni képzés: turisztikai szervező, értékesítő 28 fő, 1/13. évfolyam, 2 éves képzés

2 3. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények. Intézményünkben a középfokú oktatás és az első szakmához jutás ingyenes. Egyéb esetekben a díjfizetési kötelezettség megállapítása a törvényi szabályozások alapján, központi előírások szerint történik az iskolafenntartó által. 4. Nyitvatartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Intézményünk 6:00 órától 22:00 óráig tart nyitva. Ettől eltérő nyitva tartás a tanítási szünetekben lehetséges. Az intézményünkben tervezett események, rendezvények időpontját az iskolai honlapon a Munkaterv eseménynaptára tartalmazza. 5. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával Szakmai ellenőrzés megállapításai ig. Az iskola alapdokumentumai egységesen megfelelnek a központi előírásoknak, szabályozásnak. Az Alapító Okirat és a Pedagógiai Program egységes szerkezetbe foglalt, az intézmény pedagógiai munkájában bekövetkező változásokat is magában foglaló okmányok. A Pedagógiai Program mindenre kiterjedően informatív. A helyi tanterv alapját az óratervek képezik. Az iskola mindkét képzési formájával összefüggő területet tartalmaz. Kiemeli a szabadon választott plusz órakeret kihasználását, illetve foglalkozik az érettségire való eljutás feltételeivel, a kötelezően választható tárgyak lehetőségeivel. Az iskolában a pedagógusok végzettsége megfelel a foglalkoztatási előírásoknak- Az intézmény jól felszerelt tankonyhával és felszolgáló teremmel rendelkezik, melyek korszerű eszközeivel biztosítják a szakmai képzés megfelelő hátterét. Azok a tanórák, melyek megkövetelik a szakmai eszközök használatát és különösen a gyakorlati megvalósítás részét képezik, tanműhelyekben zajlanak.

3 6. Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program Megtalálható a oldalon az adott dokumentumra linkelve. - szervezeti és működési szabályzat: &Itemid=27 - házirend: - pedagógiai program: &Itemid=27 7. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztáshoz Sorszám Legmagasabb szakképzettség megnevezése Legmagasabb iskolai végzettsége Tantárgyak 1. Vendéglátó szakoktató főiskola vendéglátás szakmcs. 2. Közgazdász vendéglátás szakmacsoport 3. Képesített vendéglátó technikus cukrászat 4. Biológia-kémia szakos 5. Cukrász gyakorlati oktató 6. Okleveles biológia szakos középiskola biológia, kémia, élelmiszerek csoportjai, természetismeret cukrász gyakorlat élelmiszerismeret, 7. vendéglátó szakmenedzser főiskola szakmacsoportos gyakorlat, cukrászat 8. Cukrász szakoktató középiskola cukrász gyakorlat 9. Felszolgáló középiskola pincér gyakorlat 10. Közgazdász főiskola szakmai számítás, vend. gazdálkodás 11. Közgazdász főiskola vendéglátás, turizmus,

4 szálloda ism. 12. Közgazdász főiskola vend.gazdálkodás, felszolg.gyak. 13. Német szakos nyelv főiskola német nyelv 14. Közgazdász marketing, szálloda ism, turizmus 15. Középiskolai testnevelő testnevelés 16. Vendéglátó-eladó főiskola szakmacsoportos alapozó gyakorlat, felszolgálás gyak. 17. Szakács középiskola szakács gyakorlat 18. Angol nyelv és irodalom szakos angol nyelv 19. Matematika szakos matematika 20. Informatika szakos informatika 21. Matematika szakos matematika 22. üzleti szakoktató főiskola szakmai számítások 23. vendéglátó technikus középiskola szakács gyakorlat 24. Gyakorlati oktató középiskola cukrász gyakorlat 25. Középiskolai testnevelő testnevelés 26. Informatika informatika 27 Angol nyelv és irodalom szakos Angol nyelv 28 Vendéglátó eladó középfokú szakács gyakorlat 29. közgazdász, matematika 30. Történelem szakos középiskolai 31. Magyar nyelv és irodalom szakos középiskola 32. közgazdász, matematika főiskola főiskola matematika, szakmai számítás, vend.gazdálkodás történelem magyar nyelv és irodalom matematika, szakmai számítás,

5 33. Történelem szakos középiskolai 34. Magyar nyelv és irodalom szakos középiskola vend.gazdálkodás történelem magyar nyelv és irodalom 35. Informatikus könyvtáros könyvtáros 36. vendéglátó szakoktató középiskola cukrász gyakorlat 37. számítástechnika, matematika, fizika szakos 38. Történelem, magyar nyelv és irodalom szakos főiskola informatika, matematika, fizika történelem, magyar 39. Német nyelv és irodalom német nyelv szakos 40. Vendéglátó-szakoktató főiskola szakmacsoportos alapozás, szakács gyakorlat 41. Angol nyelv és irodalom angol nyelv szakos 42. Matematika, informatika matematika szakos 43. vendéglátó szakoktató középiskola cukrász gyakorlat 44. Biológia, földrajz szakos biológia, földrajz középiskolai 45. Német nyelv és irodalom német nyelv szakos 46. Szakács szakoktató középiskola szakács gyakorlat 47. Történelem, földrajz szakos 48. Középiskolai testnevelés szakos 49. Közgazdász, kémia szakos középiskola történelem, földrajz testnevelés kémia, élelmiszerek csoportja, élelmiszerismeret 50. Mesterszakács középiskola szakács gyakorlat 51. Angol nyelv és irodalom angol nyelv szakos 52. Vendéglátó szakoktató főiskola értékesítés elmélet, gyakorlat, felszolgálás gyakorlat 53. Matematika szakos matematika

6 középiskolai 54. Vendéglátó szakoktató középiskola cukrász elmélet, gyakorlat 8. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége sorszám végzettség, szakképzettség munkakör Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS) 1. szakiskola gondnok 2. okleveles család és gyermekvédő ifjúságvédelmi felelős 3. programozó informatikus, érettségi rendszergazda 4. iskolatitkár 5. iskolatitkár 6. főiskola iskolatitkár 7. érettségi, pénzügyi, számviteli élelmezésvezető ügyintéző 8. érettségi raktáros 9. főiskola gazdasági előadó 10. főiskola tankonyha vezető Technikai dolgozók Sorszám 1. szakiskola portás 2. szakiskola portás 3. érettségi takarító 4. érettségi takarító 5. érettségi hivatalsegéd 6. szakiskola karbantartó 7. érettségi karbantartó

7 8. szakiskola portás 9. érettségi takarító 10. szakiskola portás 9. Az országos mérés-értékelés eredményei országosan, évenként feltüntetve Szakközépiskola Szakiskola Szövégértés Matematika Szövégértés Matematika 2011 Országos Iskolánk Szakközép/Szakiskolák átlaga 2012 Országos Iskolánk Szakközép/Szakiskolák átlaga 2013 Országos Iskolánk Szakközép/Szakiskolák országos átlaga Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói Tanév Lemorzsolódás Évismétlés 2013/2014. tanév 7,52 % 2,32 % 2012/2013.tanév 2,50 % 3,6 % 2011/2012.tanév 4,40 % 4,46 % 11. Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve Az érettségi vizsgák átlageredményei 2013-ban

8 - lásd külön fájlban 12. Szakközépiskolában, szakképzésben a pályakövetés eredményei 2013/14. tanév Egyetem/Főiskola OKJ-s Munka Osztálylétszám képzések 12.B fő 12.C fő 2/12c fő 2/12p fő 2/12sz fő 3/11d fő 13. Szakkörök igénybevételének lehetősége, a mindennapos testedzés lehetősége Iskolánk mind a tehetséggondozásra, mind az egyéni felzárkóztatásra egyaránt kiemelt figyelmet fordít. Ennek érdekében az alábbi foglalkozásokat hirdetjük meg a tanév elején: Versenyfelkészítés cukrászat, felszolgálás, szakács Felzárkóztatás szakmai számítás, gazdasági ismeret, matematika Tehetségfejlesztés magyar, angol, német nyelvből, Média szakkör Korrepetálások A tehetséggondozás az év eleji jelentkezések szerint történik, a foglalkozások a tanórák után kezdődnek, előre meghatározott időpontban. A mindennapos testnevelést órarendi keretek között biztosítjuk a 9-10.évfolyam számára a 2013/2014-es tanévben. 14. A házi feladatadás szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Ped. Programból Alapelvként kimondhatjuk, hogy házi feladatra szükség van, mégpedig írásbelire és szóbelire

9 egyaránt. Az írásbeli házi feladatot egyetlen esetben nem javasoljuk: a témazáró nagydolgozat előtt. A házi feladat alkalmazásától a egyes esetekben méltányossági alapon elállhat, de erre nem kötelezhető. A tanuló kötelessége, hogy a feladott házi feladatot a megadott határidőre elkészítse. Az otthoni felkészüléshez adott írásbeli és szóbeli feladatokat csak és kizárólag a szak állapíthatja meg: - az éppen gyakoroltatni kívánt anyag, - a tanulók képességeinek, életkori sajátosságainak megfelelően, - a tanulók tudásszintje alapján. A feladatok mennyiségét és milyenségét a szak és a szakoktató határozza meg szakmai és pedagógiai célok alapján. Hétvégére és szünidőre is javasoljuk házi feladat adását. A házi feladatra lehet jegyet adni, elkészítésének elmaradása szankcionálható. A házi feladat lehet személyre szabott is. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatoknak számtalan formája van (a tantárgyak különbözősége szerint) pl. gyakorlatok elkészítése, fogalmazás, szógyűjtés, fordítás, házi dolgozat, tételfüzet készítése, önálló kutatás; párbeszéd, önálló témakifejtés, memoriter, kiselőadás készítése, forrásgyűjtés, forráselemzés stb.), ezek közül a szak szabadon válogathat. A feladat mennyiségének arányban kell állnia az elvégzéséhez rendelkezésre álló idővel. 15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Az osztályozó vizsgák követelményeit a Helyi Tanterv tartalmazza, a vizsgák időpontjait az iskolai Munkaterv rögzíti. 16. Az iskolai tanév helyi rendje Megtalálható a honlapon Dokumentumok menüben.

10 17. Az iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma 2014/2015-ös tanévben Osztályok létszáma a 2014/15. tanév októberi statisztika idején ( ) Osztályok Osztályok létszáma az okt.1-jei statisztika szerint (fő) 9. A 29 fő 9. B 30 fő 9. C 30 fő 10. A 29 fő 10. B 23 fő 11. A 24 fő 11. B 24 fő 12. A 26 fő 12. B 18 fő 12. C 19 fő 13. A 22 fő 1/9.c 31 fő 1/9. p 24 fő 1/9.sz 25 fő 2/10.c 25 fő 2/10. p 23 fő 2/10. sz 23 fő 3/11.cp 24 fő 3/11. sz 19 fő 1/11. c 27 fő 1/11. p 25 fő 1/11. sz 33 fő 2/12. c 20 fő 2/12. p 24 fő 2/12. sz 25 fő 2/12.szc 23 fő Nappali tagozaton összesen 645 fő

H I V A T A L O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A

H I V A T A L O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Székhely:1064 Budapest, Szondi utca 41. Telephely:1074 Budapest, Dohány u. 65. OM azonosító:

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA...... Készítette: Kocsisné Hangonyi Judit igazgató Edutop Szakközépiskola és Szakiskola Elfogadta: Kocsis Tibor elnök Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 Beiskolázási Szabályzat 2014/2015. tanév (a 2015/ 2016. tanévre felvételizők számára) Iskolánk OM azonosítója: 0 29297 A felvételi eljárás és a beiratkozás

Részletesebben

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára VIK - Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára Iskolánk, a Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata

A Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata Debrecen, 2013 Tartalom Tartalom...2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II. Gazdálkodási szabályok...3 III. Foglalkoztatás,

Részletesebben

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES SZMK/1287-1/2014/I-SZMK1 S Z E G E D I GÁBOR DÉNES MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2014. 1. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

KERESZTÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KERESZTÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FORRÁS KERESZTÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere 1. 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET)

ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYKONCEPCIÓ (TERVEZET) BUDAPEST, 2010. NOVEMBER 11. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 19 A törvény új vonásai 19 Alapelvek 20 A közoktatási rendszer és a törvény célja 21 A közoktatási törvény

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben