Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Szakdiplomácia szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Szakdiplomácia szakirány"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Szakdiplomácia szakirány EGYHÁZI PROTOKOLL ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉS (TÖRTÉNELMI/NAGY- ÉS KISEGYHÁZAK) NEMZETKÖZI ÉS FELEKEZETKÖZI RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE Készítette: Szűcs Zsuzsanna Budapest, 2004.

2 I. Bevezetés 6 Protokoll és Egyház 8 II. A protokoll alapjai és a kereszténység 9 II.1. Illem és etikett, párhuzamban a bibliai értékekkel 9 II.2. A protokoll fogalma és céljai, funkciói és szintjei 10 II.3. A viselkedéskultúra alapjai, viselkedéstechnikai elemek (aktívák/passzívák) és bibliai normák 11 III. Protokoll a keresztény egyházakban Magyarországon 21 III.1. Az egyházi protokoll és liturgia kapcsolata jelentésük, jelentőségük, szerepük, helyük 22 III.2. Protokolláris rendezvények az egyházban 24 III.2.a. Konferencia az egyházban 24 III.3. Nagyegyházi protokoll- és liturgiai szokások katolikus, református, evangélikus felekezetek 26 III.3.a. Köszöntés, megszólítás (szóban, írásban) 27 III.3.b. Tegezés, magázás 30 III.3.c. Kézfogás, egyéb üdvözlési módok 31 III.3.d. Rangok, rangsorolások 32 III.3.e. Pontosság, meghívás, meghívók 34 III.3.f. Névjegykártya 34 III.3.g. Ajándékozás 35 III.3.h. Díszítés szerepe 36 III.3.i. Liturgikus rend, összejövetelek, szertartások 37 III.3.j. Sajátos szokások, törvények 43 III.3.k. Az egyház ünnepei 44 III.3.l. Egyéb rendezvények 45 III.3.m. Étkezési szokások 46 III.3.n. Öltözködés, kellékek, színek szerepe 46 III.3.o. Fényképezés, videózás, média jelenléte a szertartásokon, egyéb szerepük 49 III.3.p. Az egyházak szervezeti felépítése 49 III.3.r. Az egyházi zene 50 3

3 III.4. Kisegyházi liturgia és protokoll néhány kisegyházi keresztényközösség szokásai alapján (Evangéliumi Pünkösdi Közösség, Magyarországi Baptista Egyház, Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet) 51 III.4.a. Köszöntés, megszólítás (szóban, írásban) 54 III.4.b. Tegezés, magázás 57 III.4.c. Kézfogás, egyéb üdvözlési módok 57 III.4.d. Rangok, rangsorolások 58 III.4.e. Pontosság, meghívás, meghívók 59 III.4.f. Névjegykártya 60 III.4.g. Ajándékozás 60 III.4.h. Díszítés szerepe 61 III.4.i. Liturgikus rend, összejövetelek, szertartások 62 III.4.j. Sajátos szokások, törvények 70 III.4.k. Az egyház ünnepei 71 III.4.l. Egyéb rendezvények 72 III.4.m. Étkezési szokások 72 III.4.n. Öltözködés, kellékek, színek szerepe 73 III.4.o. Fényképezés, videózás, média jelenléte a szertartásokon, egyéb szerepük 74 III.4.p. Az egyházak szervezeti felépítése 75 III.4.r. Az egyházi zene 78 III.5. A nagy- és kisegyházi liturgia és protokoll elemzése, összehasonlítása 80 III.6. Egy rendezvény megtervezése, leírása Nemzet- és felekezetközi konferencia (jellege, funkcionális tartalma, ideje, helye, látogatók, résztvevők, közreműködők, szervezők, sajtó, VIP) 81 III.7.A rendezvény sajátosságai: 82 III.7.a. Nemzetközi a résztvevő országok szokásainak, esetleges országspecifikus egyházi liturgiájának és protokolljának figyelembe vételével 82 III.7.b. Felekezetközi az eltérések és hasonlóságok mérlegének alkalmazásával 83 4

4 IV. Nemzet- és felekezetközi konferencia szervezése 83 IV.1. Forgatókönyv 84 IV.2. Előkészítés 85 IV.3. Érkezés előtti szervezés 87 IV.4. Lebonyolítás 90 IV.5. Utólagos feladatok 92 V. Összegzés 94 VI. Melléklet 95 VII. Bibliográfia 97 5

5 I. Bevezetés Ma, az egyesülés, egységesülés a globalizáció és az uniók világában az egyházak között is egyre erőteljesebb közeledés figyelhető meg. Elegendő-e az ökumenizálódó 1 keresztény világban pusztán csak az egyes liturgiai 2 rendekre támaszkodni e közeledési törekvések során? Vagy szükséges egyfajta rendező elv, mely létrehozza az egységet a különbözőségekben? Működik-e az egyházi protokoll? Szakdolgozatomban a fenti kérdésekre keresem a választ. Célom tehát elsősorban megvizsgálni a különböző nagy- és kisegyházak jellegzetességeit liturgia és protokoll tekintetében. Másodsorban pedig az így nyert ismeretek segítségével egy nemzet- és felekezetközi egyházi rendezvény szervezését, az előkészületektől az utólagos munkákig, kívánom vázlatosan leírni, mintegy irányvonalat adva hasonló rendezvényekhez. Az egyházi protokoll témaköre még nem teljességgel feldolgozott, szakirodalomban meglehetősen hiányos. Gyarmati Ildikó: Egyházi protokoll (Athenaeum 2000 Kiadó, 2003) címmel megjelent könyve átfogóan ír a nagyegyházak protokoll- és liturgiai szokásairól (katolikus, evangélikus, református és zsidó), ám kisegyházak tekintetében ilyen jellegű írás még nem áll rendelkezésünkre. Kutatásomat így inkább a kisegyházi liturgiára és protokollra szeretném fókuszálni, megismertetve néhány ismert/ismeretlen kisegyház, felekezet (baptista, pünkösdi, szabadkeresztyén) szokásait, rendezvényeit. A várhatóan igen jelentős protokoll- és liturgiai szokások-beli (hangsúlyozottan a nagy- és kisegyházak között, de egyes csoportokon belül is!) eltérések miatt kihívásnak érzem egy felekezetközi, nemzetközi rendezvény (konferencia) megtervezését. Kutatásom célja, tehát, egy kérdésben megfogalmazva: Melyek azok a protokolláris szempontok az egyes egyházak, felekezetek liturgiáját és jellegzetességeit tekintve -, melyeket figyelembe kell venni egy felekezetközi konferencia szervezésekor, különös tekintettel arra, hogy annak résztvevői különböző nemzetek polgárai? 1 Ökumenizmus, ökumenikus mozgalom: gör.-lat., vall. a világ összes keresztény egyházainak egyesítésére és együttműködésére irányuló mozgalom, amelyben főleg a protestáns egyházak vesznek részt - Bakos Ferenc, Idegen szavak és kifejezések szótára (1989) 1 Liturgia gör., vall. egyházi szertartásrend - Bakos (1989) 6

6 Mivel hosszú ideje látogatója, részvevője (aktív/passzív), közreműködője és gyakran szervezője / rendezője vagyok különböző egyházi rendezvényeknek, illetve munkám is kiterjed e területre (Frontvonal Alapítvány), ezért gyakorlati tapasztalatom, reményeim szerint, nagy segítséget fog jelenteni kutatásomban. Fel kívánom használni továbbá Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervező Kézikönyv (Szókratész Külgazdasági Akadémia, Bp. 2001) és Gyarmati I.: Egyházi protokoll című könyveit (Athenaeum 2000 Kiadó, 2003.). Hogy dolgozatom gyakorlati oldalát hitelessé tegyem, megkérdeztem néhány nagyés kisegyházi személyt (rendezvényszervezőket, rendezvények aktív és passzív részvevőit, /elsősorban/ kisegyházak elnökeit, alelnökeit, egyházi szervezetek, tömörülések vezetőit) véleményükről, tapasztalataikról az adott témában. Jelenlegi munkám révén széles réteggel (határon innen és túl) nyílik lehetőségem kapcsolatban állni, mely, reményeim szerint kutatásomat mélyebbé, színesebbé fogja tenni. (Néhány név, akiket kutatómunkám során megkérdeztem e témában: D. Nagy Tamás az Evangéliumi Pünkösdi Közösség missziós elnökhelyettese, lelkipásztor; D. Szabó Dániel a Magyar Református Világszövetség Alelnöke, a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöke; Durkó Sándor László keresztény PR, média és rendezvényszervező szakember; Fábián Attila az Evangéliumi Szabadegyházak Szövetségének elnöke, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség elnöke; George Jesze német anyanyelvű, nemzetközi, felekezetközi egyházi rendezvények tolmácsa; Izsák Norbert a HVG újságírója; László Viktor az Ez az a nap! (keresztény) rendezőiroda vezetője; Mézes László a Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet elnöke; Pataky Albert az Evangéliumi Pünkösdi Közösség általános elnökhelyettese; Simon Attila a Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet presbitere; Szentesi Zoltán a Szeráf Zenei Alapítvány igazgatója, kisegyházi és felekezetközi rendezvények zenei szervezője, lelkipásztor és média-szakember; Takács Károly a Frontvonal Alapítvány igazgatója). 7

7 Protokoll és Egyház Magyarország, vallási térképét tekintve is, igen sokszínű ország (lásd Melléklet - 1.sz. táblázat Magyarország népességének vallási megoszlása számokban). E sokszínűség elkerülhetetlenül von magával különbözőségeket. Ezen különbözőségek pedig bármennyire is legyen szó vallási csoportokról, egyházakról gyakran feszültségekhez vezetnek. E nehézségek feloldásában, az egymáshoz való közeledésben segíthet a protokoll, mivelhogy a protokoll feladata általában az egyes csoportok közötti kapcsolatok (tárgyalások, egyéb hivatalos és mindennapi érintkezések) gördülékenyebbé tétele, egymás szokásainak és hagyományainak megismerése és tiszteletben tartása. Sokáig azonban nem esett szó egyházi protokollról. Nem, mintha nem működött volna e gyakorlat, ám inkább mélyen összekapcsolódva az egyes felekezetek liturgiai rendjével, szokásaival. Ma azonban, mikor nagy fokú nyitás tapasztalható az egyházak között, az egyház irányából a világ felé, s az egyén felé, ill. az országhatárokon túl nyúlva is (pl. az egyházak szerepe és helye az Európai Unióban!), egyre inkább előtérbe kerül a kifejezés: egyházi protokoll. Vizsgáljuk meg tehát a protokoll fogalmát, céljait, funkcióit, ezzel együtt a viselkedéskultúra alapfogalmait, ill. a keresztény egyházak szerinti, bibliai normák alapjait. Található-e párhuzam közöttük? 8

8 II. A protokoll alapjai és a kereszténység A civilizáció egyik ismertetőjele, hogy egy közmegegyezésen alapuló erkölcsi értékrendszer vagy magatartási normarendszer szabályozza az emberek együttélését. Ezen alapul a parlamentek által alkotott törvények többsége (Robert J. Ringer : Milliókat érő szokások, 1990.). Az erkölcsi értékrend iránytűként szolgál az ember életében, meghatározza magatartását. Protokoll (2002):p.11. A civilizált közösségek erkölcsi érték-, ill. magatartási normarendszere nagymértékben a bibliai normákra, értékekre épül. Mivel az egyházak célja is, hogy iránytűként működjenek az egyes kultúrákban, ezért nem áll távol az illem, etikett és protokoll, illetve a viselkedéskultúra a bibliai normáktól, értékektől, vagyis magától az egyháztól sem. II.1. Illem és etikett párhuzamban a bibliai értékekkel Az illem az emberek egymással szembeni viselkedését szabályozó normák rendszere Protokoll (2002): p.11. Az illem párhuzamban áll a mindenkori törvényekkel (mely kötelességeket és jogokat határoz meg), az erkölccsel, (mely egy belső iránytű arra nézve, hogy mi helyes vagy helytelen), és az adott társadalmi konvenciókkal (melyek előírják az emberek viselkedésének normáit). A fenti szabályok összessége bármely megkülönböztetést félretéve nemi, faji, vallási, kor, ill. nemzetiségi mindenkire nézve kötelező jellegű - Protokoll (2002). Ezek tehát azok az irányelvek, melyek segítenek eligazodni a civilizáció világában. Az etikett a mai értelmezés szerint a társadalmi érintkezés formáinak megszabott rendszere, mely felöleli a viselkedéskultúra valamennyi elemét - Protokoll (2002). A XXI. századi hétköznapi ember értelmezésében az illem és az etikett fogalma talán egy polcon porosodik a bibliai értékrenddel, megmerevedett szabályrendszernek tekinti azt csupán. Mégis, gyakorlatban igazából megmutatkozik az, hogy e normák és szabályok ma is megállják helyüket, helyénvalók, követendők, sőt, bizonyos lépések csak az általuk megvilágított úton tehetők meg sikeresen. Gondoljunk csak egy fontos üzleti 9

9 tárgyalásra, vagy nemzetek közötti diplomáciai kapcsolatokra, vagy akár csak egy egyházi esküvői szertartásra, például! Egy olyan korban, mikor az értékek és normák erőteljes torzulása tapasztalható, jelentős feladata és szerepe van tehát mind az egyháznak, mind pedig az etikett- ill. illemtannak és a protokoll gyakorlatának. II.2. A protokoll fogalma és céljai, funkciói és szintjei A protokoll a két görög szó, protosz és kolla (első+enyv) összetételéből ered, bár mai formájában latinos alakja (protokollum) tette ismertté és használatossá. Jelentése eredetileg a könyv elejére ragasztva iratok, dokumentumok mellett elhelyezett rendszerező funkciót betöltő kiegészítőre utalt. Mai használatában a protokoll jelentése kibővült, és értelmezése több szempontból is lehetséges, ám természetszerűleg, minden esetben az eredeti jelentéstartalomhoz, illetve az illem témaköréhez kapcsolódik. Dolgozatom témáját tekintve azonban a protokoll fogalmához a következő meghatározás áll a legközelebb: a protokoll a hivatalos érintkezésekre vonatkozó íratlan szabályok és érvényben lévő szokások összessége Bakos (1989):p.691. A protokoll céljai: 1; zökkenőmentes utat, udvarias magatartást (minimális értelemben: elviselhető légkört) biztosítani a hivatalos kapcsolatokban; 2; simává, gyorssá, egyszerűvé tenni az államközi kapcsolatokat közvetítő személyek egymás közti szóbeli és írásbeli érintkezését Protokoll (2002):p.13. Joggal vetődik fel a kérdés: az előbbi definíció alapján van-e helye a protokollnak az egyházi életben? A válasz egyértelműen igen. Hiszen, noha az egyházak a bibliai normákat követve (melyeket később fogok részletesen vizsgálni) élik meg hitéletüket, mégis szükséges egy olyan iránytű, mely viselkedésüket, érintkezésüket zökkenőmentessé, egyszerűvé teszi hétköznapi, hivatalos és nemzetközi kapcsolataikban. A fentiekben leírtakat támasztja alá a protokoll fő funkciója is: biztosítani az emberek közötti kapcsolatteremtés és kapcsolattartás lehetőségét Protokoll (2002):p.14. Ez pedig erőteljesen egybehangzik az egyház (egyik) céljával: elérni az embereket, 10

10 elősegíteni az emberekkel való kapcsolatteremtést, kapcsolattartást, megfelelő, sőt, a lehető legjobb légkör és kapcsolat biztosításával. II.3. A viselkedéskultúra alapjai, viselkedéstechnikai elemek (aktívák/passzívák) és bibliai normák A viselkedés alapszabályai kötelező érvényűek minden ember számára Protokoll (2002):p.16. Ám, ahogy a törvényt és más szabályokat is megsért sok ember, így a viselkedési szabályokat is gyakran áthágja. Ezen formaságok ismerete, de, még inkább, gyakorlata azonban általános érvényű korra, nemre, fajra, rangra, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül minden emberre, szerte a világon. E szabályok összecsengenek a bibliai normákkal és értékekkel. Melyek tehát a viselkedéskultúra alapjai? - kölcsönös tisztelet Senki nem követelhet több tiszteletet a másiktól, mint amennyit ő maga tanúsít a másik fél iránt Protokoll (2002):p.16. Manapság, a tegeződések és a nagy egyenlőség korában már kopott kifejezésként hat a tisztelet; nem is tudjuk talán, hogyan kell megadni társainknak a tiszteletet úgy, hogy az ne megalázkodás, hajbókolás, vagy nevetséges színjáték legyen. A régimódi gentleman-ek segítséget tudnának ebben nyújtani. Mindazonáltal, a tiszteletteljes magatartás ajtókat tud megnyitni és nyitva tartani, kapcsolatokat tud életben tartani hosszú távon. A (kölcsönös) tisztelet megillet minden embert, tartozzon a társadalom bármely csoportjába. Az egyház is ismeri a tisztelet-adást. A vallásos ember elsősorban Istent tiszteli, de az Isten tiszteletével együtt jár az embertárs tisztelete is: a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek (Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 12. rész 10. vers), és mindenkit tiszteljetek (Péter apostol 1. levele 2. rész 17. vers). 11

11 - határozottság A XXI. század embere határozott fellépés nélkül elveszett mind a hétköznapi, mind a hivatalos életben. A határozottság nem durvaság, nem kivagyiság, hanem a tények és véleményünk, értékeink ismerete és egyértelmű, tiszta felvállalása. - mértéktartás A mértéktartás az élet minden területén kívánatos érték, bár a poszt-modern világ éppen az ellenkezőjét tükrözi és sugározza. A kevesebb-több elve azonban mégis, még ma is működő szabályként, pozitív értékként jelenik meg a viselkedéskultúrában. A túlzásokkal szemben az önfegyelem határozottságról tesz tanúságot. Az egyház is mértékletességre int, jóllehet, néhány felekezet látványosan, saját maga szegi meg a szabályt például külsőségekben. Mégis, a Bibliában, a kereszténység alapkönyvében ezt találjuk: legyetek mértékletesek (Pál apostolnak Tituszhoz írt levele 2. rész 5. vers) és a tudomány mellé mértékletességet ragasszatok (Péter második levele 1. rész 6. vers). - szerénység A szerénység a realitás figyelembevételével, személyünk, képességeink, körülményeink sem alá-, sem túlbecsülésével nem járó határozott viselkedés. A szerénység nem egyenlő az álszerénységgel. A szerénység erény; a művelt, intelligens, kultúrált emberek attribútuma. ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, erős ne dicsekedjék az erejével, gazdag se dicsekedjék gazdagságával (Jeremiás könyve 9. rész 23. vers). - tapasztalat A tapasztalat kizárólag személyes élményeink útján szerezhető meg. Nem egyenlő a tudással, mely könyvekből és egyéb forrásokból nyerhető. Egy tanult ember nem feltétlenül tapasztalt, ám a tudás tapasztalatok nélkül gyengébb. Egy jó protokollos és rendezvényszervező minden alkalmat megragad, figyel, hogy tanulhasson, tapasztalhasson legtöbbször olyan dolgokat, melyeket nem lehet könyvekből megtanulni. 12

12 A tapasztalat megszerzése egyenesen arányos az életkorral elméletben. Egy fiatal is lehet tapasztalt, ha nyitott szemmel jár, míg egy idős ember is lehet oly mértékben tapasztalatlan, akár egy fiatal, ha nem szentel figyelmet helyzetekre. Persze, azért a legnagyobb mértékben az idősebbek a tapasztaltabbak, így jó jellemről tesz bizonyságot, ha a fiatalabb, tapasztalatlanabb alázattal és tanulásra készen aláveti magát a nála tapasztaltabb nagy kincsének, melyet senki nem vehet el a tapasztalatnak. A tapasztalat elemi segítség lehet egy protokollosnak, rendezvényszervezőnek (de igaz ez az élet minden területén) az idő előrehaladtával: gördülékenyebbé teszi a munkát. Ugyanakkor veszélyt is rejt magában: tapasztalatból, rutinból soha nem szabad cselekedni, hiszen minden eset más. Bölcsesség kell tehát a tapasztalat kamatoztatásához (is). hadd hirdessen bölcsességet az évek sokasága (Jób könyve 32. rész 7. vers). a bölcsesség pedig minden dolognak eligazítására nagy előmenetel (Prédikátor könyve 10. rész 7. vers). - magatartás A (helyes) magatartás a szocializálódási folyamat során alakul ki. Alakítja minden tényező, körülmény, ember és maga a személy is valamilyen mértékben. A magatartás erkölcsi jelenséggel bíró cselekedetek összessége, amely jellemző az egyénre, magában foglalja valamennyi tettét Protokoll (2002):17. A magatartás kialakulásában illetve befolyásolásában tehát szerepe van a családnak, az oktatási rendszernek és egyéb fórumoknak, a munkahelynek, a társadalmi körülményeknek, a környezetnek (életkörülmények, társaság, barátok), a kultúrának és az erkölcsi tudatnak. A családi körülmény és az oktatási folyamat jelentős szereppel bír, hiszen fiatal korban nagyon fogékony az ember, ekkor alakul ki tulajdonképpen mindennek az alapja. Egy protokollos ill. rendezvényszervező magatartása kitűnő/kifogástalan kell, hogy legyen. Nemzetközi események tekintetében pedig elkerülhetetlen az erős kulturális háttér-tudat és a többi (érintett) kultúra ismerete, s a megfelelő magatartás ezek fényében. 13

13 Az erkölcsi tudat és az erkölcsi tisztaság nagyon fontos, különösképpen az egyházban. - viselkedés A magatartás formai megnyilvánulása a viselkedés; minden személyes kapcsolatban ennek alapján ítélik meg az egyént Protokoll (2002):p.17. A magyar nyelv kifejezései: Viselkedjél már!, vagy Nem tud viselkedni. is mutatják, mennyire fontos a viselkedés és annak milyensége. De mi az a támpont, mely alapján egyetemlegesen megállapítható, hogy tude valaki viselkedni, vagy sem? Az ember viselkedését az ún. viselkedéstechnikai elemek jellemzik. Ezek két nagy csoportra, aktívákra és passzívákra oszthatók. A passzívák azon elemek, melyek minden cselekvés nélkül jellemzik egy személy ismereteinek színvonalát, melyből megállapítható, hogy az illető tud-e viselkedni vagy sem. Lássuk tehát a passzívák elemeit: - előzékenység Az előzékenység alkalmazása sokszor függ a szituációtól, az abban részvevők nemétől, korától, társadalmi helyzetétől, ám számos esetben független ezektől. Az előzékenység nem udvariaskodás, hanem a tisztelet kifejezése, a másik fél elismerése. - fellépés Emberi kapcsolatokban meghatározó a fellépés, különösen nagy jelentősége van az első találkozás alkalmával. Egy határozott, de mégis kellemes benyomást keltő fellépés útlevél lehet bármely fórumra, bármely személyes érintkezés esetében. A fellépés nem más, mint az általánosan elfogadott és követett normák betartása. A legpozitívabb fellépés, ha a fenti vonalat alkalmazva, megjátszás nélkül, természetesen viselkedünk. 14

14 - figyelmesség A figyelmesség illemtani erény, különösen a XXI. század rohanó világában. A figyelmesség azt jelenti, hogy valami pluszt adunk a természetesen túl. Lehet az egy kedves szó, apró kis ajándék, egy nehéz csomag cipelése más helyett. A figyelmesség nem korlátozódhat(na) csupán különleges alkalmakra (évfordulók, rendhagyó események), de a mindennapok forgatagában bizony oda kell figyelnünk, hogy figyelmesek legyünk egymással. Pedig a figyelmesség olyan ajtókat nyit meg, melyeket ezer más apró trükkel sem tudnánk megnyitni! - illedelmesség Egyfajta ún. emelkedett viselkedés, mely tiszteletet ébreszt. Az illedelmes embert mindenhol szeretik és becsülik, az illedelmesség nem kelt ellenérzést. Megjelenési formái: jó modor Azt jelenti: alkalmazkodunk az adott esemény formai kívánalmaihoz. Ellenkezője a modortalanság (mely lehet pl. egy zsebre dugott kéz tárgyalás közben). udvariasság Az illemszabályok betartása, mely mindenkitől elvárható. Nagyban formálja a családtagok és környezetünk értékrendje és példája, azonban javítható, tanulható. tapintat és empátia Lelki tulajdonságok, odafigyeléssel fejleszthetők. Beleérzőképességet jelent, mely együtt jár azzal, hogy verbális és nonverbális módon megkíméljük a másik felet bizonyos helyzetekben. - jellem A jellem a magatartásban megnyilvánuló erkölcsi tulajdonságok összessége - Protokoll (2002). Nem örökölhető, de fejleszthető, formálható, átalakítható. Az egyház tekintetében az igazi érték az erős, egyenes, szilárd, krisztusi jellem. A jellem formálásában két döntő tényező van: 15

15 a helyes magatartásformák gyakorlása a megfelelő magatartási normák tudatosítása (mivel csak az sajátítható el, amit begyakoroltunk, a gyakorlás pedig egy megszerzett tudás ismétlését feltételezi, tudatos cselekvésről van szó!) A jellem alkotói közül a két legfontosabb: a munkához, a tulajdonhoz, a másik emberhez való viszonyulás mikéntje, az eszmei, társadalmi, akarati és a becsületre vonatkozó tulajdonságok. Ezekre utal úgy az egyház, mint a krisztusi jellem elemei. - lelkiismeret A lelkiismeret megszemélyesített erkölcsi tudat; birtokában az ember megítéli saját tetteinek, érzéseinek erkölcsi helyességét, erkölcsösségét. A lelkiismeret az egyén képessége az önkontrollra, cselekedeteinek szabályozására - Protokoll (2002):p.19. A lelkiismeret erkölcsi iránytű. Lelkiismeretünk nem áll tudatunk szabályozása alatt. A lelkiismeret az a belső hang, ami sokszor még a tudattal is szembekerül. - önuralom és türelem Az önuralom és türelem nagyon fontos erények, a Biblia szerint a lélek gyümölcsei. Hatékony fegyverek lehetnek ingerült környezetben, bevetésük mindig kifizetődő többszörösen is: békét teremthet, és pozitív jellemről tesz tanúságot. Az önuralom és türelem segít uralkodni az adott helyzeten, tisztán látni, és sokszor így kedvezményekhez jutni. A türelem gyakran egyenlő a béketűréssel. Egymással békességben éljetek és türelmesek legyetek mindenki iránt (Pál első levele a Thesszalonikabeliekhez 5. rész vers részletek). - pontosság A pontosság nem csak a királyok erénye. Noha, jellemében király az, ki pontos! Pontosságunk azt fejezi ki, hogy az adott szituáció vagy a másik 16

16 ember fontos a számunkra, így megtiszteljük őt. A pontosság azonban lehet relatív az esemény jellegétől függően. Egyes esetekben percnyi pontosság a kívánatos (pl protokolláris rendezvények), míg más alkalommal néhány perces késés megengedett, sőt, talán, még természetes is (pl. koktélpartik). Mindennapi életünkben a munkahelyi pontos megjelenés a leggyakoribb elvárt élethelyzet pontosság terén, ám a pontosság a laza, baráti összejöveteleken sem hanyagolható el, jó pontnak számít. A passzívák körébe tartozik még a megjelenés és öltözködés. Itt csak néhány szóban kívánok foglalkozni e két passzívával, mivel dolgozatomban később részletesen fogom elemezni a megfelelő öltözködés, megjelenés fontosságát, jellegzetességeit és formai követelményeit az egyes felekezetek körében. A megjelenés alapja formai oldalról az öltözködés, amely a ruházat színének, anyagának, szabásának jellemzőit, a ruhadarabok számát és divatos voltát, az öltözék tartozékait, a hajviseletet az ékszerviseletet, a smink és /vagy illatszerek, kozmetikumok alkalmazását, valamint a testi higiénia, a fogak és a körmök rendszeres kezelését, illetve a mindezek által sugallt üzenetet foglalja magában. Protokoll (2002):p.20. Az ápolt, tiszta, választékos öltözet és külső bizalmat ébreszt a másik félben. A megjelenés, öltözködés egyfajta üzenet-hordozó, mely a találkozás első pillanatában beszél a másik fél számára. Minden alkalomhoz illik kiválasztani a megfelelő öltözetet és megjelenést különösen igaz ez az egyházi rendezvényekre! Most pedig tekintsük át a viselkedéstechnikai elemek aktíváit. Aktívák azok az elemek a viselkedésünkben, melyekhez tennünk kell valamit mondani vagy cselekedni -, hogy megnyilvánuljanak. Ezen elemeket most szintén csak vázlatosan kívánom vizsgálni, mivel az egyes felekezetek szokásainál részletesen fogunk vele foglalkozni. Melyek tehát az aktívák? 17

17 - bemutatás, bemutatkozás Mindkét fogalom a megismerkedés mozzanatához kötődik. A bemutatás harmadik fél segítségével történő megismerkedés, míg a bemutatkozásra harmadik fél segítsége nélkül kerül sor. Protokoll (2002):p.23. Bemutatkozáskor csak a legfontosabb információk cseréje történik meg magunkról; ezeket később, a beszélgetés után tovább bővíthetjük. Ha nincs lehetőség a hosszas ismerkedésre, egy névjegykártya-váltás megkönnyítheti a későbbi kapcsolatfelvételt. A rendszerezett, tömör, lényegretörő bemutatkozás/bemutatás jó benyomást kelt, míg a terjengőzős, nem a megfelelő információt tartalmazó bemutatkozás/bemutatás az öntelt, unalmas, rendszerezetlen ember képét hordozza. - kézfogás A kézfogás története több ezer évre tekint vissza. Ezt, a találkozásnál használt viselkedési elemet azonban ma nem minden nemzet/népcsoport alkalmazza (pl. japánok). A kézfogás békés közeledést jelent, visszautasítása nagy modortalanságra vall, sértő. Egy határozott, de nem csontropogtató kézfogás felér egy névjeggyel. - kézcsók Régies, udvarias szokás, a köszöntés egy különleges formája. Manapság egyre ritkább, megjelenése, használata egyre specifikusabb; kitüntetett figyelmet, kedvességet, tiszteletadást hordoz magában. A kézcsók napjainkban talán többnyire inkább visszatetszést vált ki (noha nem kellene!), főleg, ha nem megfelelő módon és körülmények között adják. Egyes egyházaknál a kézcsók a teljes tisztelet, hódolat, alárendeltség kifejezési módja, melynek megvan a helye és formalitásai. - köszönés A köszönés minden személyes kapcsolat alfája és ómegája. Azonos korúak, neműek, rangúak esetében az a szabály érvényes, hogy egymásra nem várva 18

18 köszöntik egymást, szinte egy időben. Ha valaki belép egy helyiségbe, akkor viszont ő az, akinek először kell köszöntenie az ott bennlévőket. Általános szabályként elmondható, hogy a férfi előre köszön a nőnek, a fiatalabb az idősebbnek, az alacsonyabb rangú/beosztású a magasabb rangúnak/beosztásúnak. Ám ezek az alaphelyzetek változhatnak, ha például egy alacsonyabb beosztású hölgy találkozik egy magasabb beosztású férfival (a férfi köszönti a nőt ebben az esetben). - meghajlás, kalapemelés A meghajlás és kalapemelés mára már egy kissé kopott szokások sajnos. Pedig akár csak a kézcsók tiszteletet, megbecsülést fejez ki. Manapság a meghajlás inkább csak főhajtást ( biccentést ) jelent, a kalapemelés pedig egyre ritkább. Amikor mégis találkozhatunk még ezzel a gentleman-os szokással: hölgyek üdvözlésekor, bemutatkozáskor (kézfogás vagy kézcsók közben), társasági összejöveteleken. Egy országban azonban nagyon jellemző aktíva a meghajlás, ez pedig Japán: minél magasabb rangú egy személy, annál mélyebb meghajlás illeti meg. Egyes egyházi személyeket is mély meghajlás illet meg! - megszólítás Megszólítások során különös figyelmet igényel a megszólított neve, rangja, beosztása, és minden tévedés kerülendő! Mindenkit megillet a megfelelő megszólítás. Azonban arra is kell vigyázni, hogy a megszólítás cirádái ne fojtsák meg eredeti célunkat a tisztelet kifejezését. Manapság úr -azunk, hölgyek esetében pedig a kisasszony, asszonyom, ill. a hölgyem megszólítás él. Ugyan úgy, ahogy a protokolláris formaságok megvannak egy helyes megszólításra (név, rang, ill. a kettő együttes használatával), az egyház is különböző szabályokat tart fenn az egyes megszólításokra, melyek betartása és helyes használata különös figyelmet igényel - különösen felekezetközi események alkalmával! 19

19 - társalgás A társalgás tárgyaláson kívüli beszélgetés Protokoll (2002):p.26. Társalgáskor fontos figyelembe venni, hogy: kerüljük az ún. tabu témákat (ez nemzetenként változó, de általában: vagyoni/pénzügyi helyzet, egészségügyi állapot, családi ügyek, magánéleti kérdések, problémák a beszélgetőpartner életében) használjunk szalonképes szavakat, kifejezéseket, ill. az egyes rétegnyelvek, csoportok ún. szleng formáit kerüljük. Visszatetsző továbbá a mesterkélt, egyéniségünkhöz nem illő hanghordozás és az idegen szavak, kifejezések puffogtatása, mely tudálékosságnak tűnhet. Kommunikációnk, beszédünk legyen világos, sóval fűszerezett (Pál apostol Kolossébeliekhez írt levele 4. rész 6. vers). - tegezés, magázás, önözés A magyar nyelv sajátosságai (bár hasonló formulák sok más nyelvben is fellelhetők, mint pl.: német, francia). Mindhárom megszólítási forma kifejezi a kapcsolat jellegét. Az ön a legfinomabb, leghivatalosabb, legudvariasabb, legformaibb. Helye az állami és üzleti életben van, ill. az udvarias hétköznapi megszólításokban. Egyenrangú felek kölcsönös távolságtartását, ugyanakkor tiszteletét fejezi ki. Mindenféle pozitív, negatív érzelemtől mentes. A maga elsősorban a magánéletben használatos, a közvetlenség és a távolságtartás együttes kifejeződése. Régen, a családokban a szülők iránt érzett tisztelet kifejezése volt a magázás (még ma is jelen van egy-egy családban a szülők tegezik a gyerekeket). A mindennapi életben mára már talán egy kicsit durva hanghordozással kerül használatra a maga. A semleges ön használata azonban soha nem fog kiváltani nem kívánatos érzelmeket! A tegeződés formai sajátosságai egyre inkább kezdenek elmosódni napjainkban (talán az amerikanizálódás hatására?) az általános tegeződés kezd teret hódítani az élet legtöbb fórumán, legyen szó bármely korú vagy nemű, beosztású, rangú beszélgetőpartnerről. 20

20 Az egyházban nagyon fontos szerepe van a tegezés, magázás, önözés formáinak: a megszólítási módok felekezetenként igen eltérőek lehetnek, ezért fontos tisztában lenni velük. A következő fejezetekben ezekkel a témákkal is fogok foglalkozni. Az egyéb viselkedéstechnikai elemek, az ún. kiegészítők is a továbbiakban fognak elemzésre kerülni, felekezet-specifikusan. Címszavakban ezen kiegészítők : névjegy, ajándékozás, levelezés, stb. Lássuk tehát az egyes egyházak, felekezetek szokásait, jellegzetességeit, formaságait. Ezen túl szeretném kifejezetten a célra, egy nemzet- és felekezetközi konferencia megszervezésére koncentrálva folytatni elemzésem, csak az erre vonatkozó specifikumokra (különbözőségekre ill. hasonlóságokra) fordítva jelentős figyelmet. (Elemzésem nem teljes, az összes létező nagy- és kisegyház kimerítő bemutatására itt nem is kerülhetne sor, célom nem ezirányú.) III. Protokoll a keresztény egyházakban Magyarországon Nagyon sokáig nem esett szó egyházi protokollról. Nem mintha nem létezett volna, csak talán nem kapott akkora figyelmet. A keresztény ember számára fontos, hogy minden illendően és rendben történjék. (Pál első levele a Korinthusbeliekhez 14. rész 40. vers). Vonatkozik ez egyházi és világi tevékenységeire egyaránt. Inkább a nagyegyházak tekintetében használható az egyházi protokoll terminus, már csak azért is talán, mivel ők a liturgiai rendhez is jobban ragaszkodnak. Kisegyházak esetében nem is nagyon esik szó egyházi protokollról a szó nemes értelmében. Tiszteletben tartják az egyes egyházak szokásait, liturgiai rendjét, betartják az általános protokoll-szabályokat, de kifejezetten kisegyházakra jellemző, a nagyegyházakétól nagyban eltérő protokollról nem beszélhetünk. Ennek oka, minden bizonnyal, a szabadabb, kötött formalitásoktól és liturgiától mentes egyházi élet. Ők az általános illemszabályokat betartva tartják egymással, más egyházakkal és a világgal a kapcsolatot. 21

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti etikett és protokoll Tantárgy kódja: Tantárgy

Részletesebben

A SZPONZORKERESÉS PROTOKOLLJA ÜZLETI ETIKETT

A SZPONZORKERESÉS PROTOKOLLJA ÜZLETI ETIKETT A SZPONZORKERESÉS PROTOKOLLJA ÜZLETI ETIKETT A SZPONZORKERESÉS A legszemélyesebb szigorúan üzlet. Mindennapi viselkedéskultúra = Üzleti viselkedéskultúra JÓ HÍRNÉV PÉNZ BIZALOM Együttműködés! 2 A SZPONZORKERESÉS

Részletesebben

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll. ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.hu MIÉRT KELL A PROTOKOLL?? A hitelesség feltétele: európaiság

Részletesebben

Gyakorlati protokoll hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek

Gyakorlati protokoll hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek Sille István, Kepes Ágnes Gyakorlati protokoll hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek ELŐSZÓ ELSŐ RÉSZ Alaptudnivalók hoszteszeknek és szervezőknek 1. A hosztesz általános szerepe a protokollrendezvényeken

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

Nemzetközi hagyományok szerepe a XXI. századi protokollban, a protokoll oktatás mai helyzete

Nemzetközi hagyományok szerepe a XXI. századi protokollban, a protokoll oktatás mai helyzete Nemzetközi hagyományok szerepe a XXI. századi protokollban, a protokoll oktatás mai helyzete Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola konferenciája 2014. május 9. Budapest Vitaindító előadás Nagy József

Részletesebben

avagy mit érdemes tudni egy könyvvizsgálónak az üzleti élet protokolljáról?

avagy mit érdemes tudni egy könyvvizsgálónak az üzleti élet protokolljáról? avagy mit érdemes tudni egy könyvvizsgálónak az üzleti élet protokolljáról? Összeállította: NAGY JÓZSEF A Magyar Protokollosok Országos Egyesületének Elnöke 1 Részvétel a partner cég partiján Üzleti ebéd

Részletesebben

Kis-és középvállalkozások üzleti kultúrája a magyar-osztrák határmenti régióban. Az Opticom (L00075) projektben végzett kérdőíves felmérés eredményei

Kis-és középvállalkozások üzleti kultúrája a magyar-osztrák határmenti régióban. Az Opticom (L00075) projektben végzett kérdőíves felmérés eredményei OPTICOM Tisztán, érthetően Kis-és középvállalkozások üzleti kultúrája a magyar-osztrák határmenti régióban Az Opticom (L00075) projektben végzett kérdőíves felmérés eredményei Á l t a l á n o s >10 fő

Részletesebben

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Ni-Mo Art Bt. szervezésében megrendezésre kerülő, hat alkalomból álló előadás-sorozatunkról, amelynek címe:

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Ni-Mo Art Bt. szervezésében megrendezésre kerülő, hat alkalomból álló előadás-sorozatunkról, amelynek címe: Tisztelt Érdeklődő! Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Ni-Mo Art Bt. szervezésében megrendezésre kerülő, hat alkalomból álló előadás-sorozatunkról, amelynek címe: PROTOKOLL, ETIKETT ELŐADÁSOK ÉS WORKSHOP

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Görög Ibolya www.gprotokoll.hu

Görög Ibolya www.gprotokoll.hu Görög Ibolya www.gprotokoll.hu Milyen normák szerint élünk? Törvény Erkölcs Konvenció A vallások a konvenciókat erkölcsi elvárásokká alakították. Az ortodox (fundamentalista) vallások törvényeket hoztak

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 5. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI HITÉLETI KÉPZÉST

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához A tanítási cikl. óra Új fogalmak (nevek stb.) Tanítási óra anyaga sorszáma 1. 1-2. Szerepelvárások (M) Viselkedés magatartás kultúra Az

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus

K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus K É R D Ő Í V személyes kommunikációs stílus Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról mint személyes kommunikátorról, ezen belül arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Több világosságot" Egyházi beszéd.*

Több világosságot Egyházi beszéd.* Több világosságot" Egyházi beszéd.* Alapige: Ezs. 59. r. 9. v. Várjuk a világosságot, de ime nagy homályosságban járunk, Legyen világosság." Mózes próféta előadása szerint így szólott az Ur a teremtés

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

A levél. Kitől kaphatunk hivatalos levelet? Írj minél többet! Kérj segítséget szüleidtől!

A levél. Kitől kaphatunk hivatalos levelet? Írj minél többet! Kérj segítséget szüleidtől! A levél Olvasd el! A kapcsolattartás gyakori eszköze a levél, amely zárt üzenet, így a bizalmas adatok közlésére is alkalmas. A levéltitok megsértése bűntett. A levél tartalmaz a téma kifejtésén kívül

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA

SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA Szegregáció helyett integráció Alsómocsoládon DDOP 4.1.2/B-13-2014-0001 SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA HÉTKÖZNAPI PRAKTIKÁK FOGLALKOZÁSOK II. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alsómocsolád Község Önkormányzata és az szervezet

Részletesebben

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA

AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A vállalat céljai elérése érdekében folytatott koordináció, azaz az erőforrások koordinálásának folyamata. AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA AZ IRÁNYÍTÁS FOLYAMATA A

Részletesebben

Hogyan vagyok másokkal?

Hogyan vagyok másokkal? Mentorálás témái II.B: Hogyan vagyok másokkal? Kommunikáció Kapcsolatok Konfliktuskezelés Igények felmérése és kielégítése Dömös, 2011. december 2-4. 2011.12.12. Mentorálás tanfolyam Dömös 1 2011.12.12.

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Témakör: A turizmus elmélete, a turizmus alapjai, alapfogalmai, tendenciái A turizmus fogalma,

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

A hit átadása a mûvészet segítségével

A hit átadása a mûvészet segítségével HAMILTON REED ARMSTRONG A hit átadása a mûvészet segítségével Már a kereszténység kezdeteitôl fogva a római katakombák legkorábbi temetkezési helyein a hit megjelenítését és átadását célzó képek széles

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY VISELKEDÉSTECHNIKAI ELEMEK ÖSSZEHASONLÍTÓ JELLEMZÉSE: JAPÁN, INDIA, MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

AZ ÜZLETI PROTOKOLL ÚTVESZTŐIBEN FELKÉSZÜLTEN ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN DR. ERDŐS ZSUZSANNA

AZ ÜZLETI PROTOKOLL ÚTVESZTŐIBEN FELKÉSZÜLTEN ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN DR. ERDŐS ZSUZSANNA AZ ÜZLETI PROTOKOLL ÚTVESZTŐIBEN FELKÉSZÜLTEN ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN DR. ERDŐS ZSUZSANNA ÖLTÖZZÜNK A SIKERHEZ! KÉT KÍSÉRLET ÖLTÖZZÜNK A SIKERHEZ! Nem a ruha teszi az embert, de elárulja! Női üzleti öltözék

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Miljánovits Enikő 2011.

SZAKDOLGOZAT. Miljánovits Enikő 2011. SZAKDOLGOZAT Miljánovits Enikő 2011. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Alap nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány VISELKEDÉSTECHNIKAI ELEMEK VÁLTOZATAI

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Preambulum Jézus mondja: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai Jogi ismeretek Cél: A hallgatók legyenek tudatában a jogszabályok (azok elérhetőségei) jelentőségének, szerepének és ismerjék meg: - a

Részletesebben

Térinformatikai elemzések Féléves házi feladat. 2008/2009 I. félév

Térinformatikai elemzések Féléves házi feladat. 2008/2009 I. félév Térinformatikai elemzések Féléves házi feladat 2008/2009 I. félév Téma: Valláselemzés Készítették: Hován Kinga Jancsó Lídia Kapitány Kristóf A világ vallásai terület szerint Európa vallásai A féléves ütemterv:

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára.

A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára. A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet egyetemre, főiskolára jelentkező, illetve már ott tanuló hallgatók számára. Olyan elsősorban cigány/roma származású hallgatókat keresünk, akik

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Dr. Erdős Zsuzsanna www.erdosetikett.

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Dr. Erdős Zsuzsanna www.erdosetikett. ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN Dr. Erdős Zsuzsanna www.erdosetikett.hu EGY KIS ŐSZINTESÉG A CÉL: A vevőt megszerezni A vevőt megtartani

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN 1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK

HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN 1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN 1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: katekéta-lelkipásztori munkatárs (Catechist-

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Három fő vallásos világnézeti típus különül el egymástól: maga módján vallásosság: : a vallásosság

Három fő vallásos világnézeti típus különül el egymástól: maga módján vallásosság: : a vallásosság Vajdasági vallási magatartás Szerbiában ma a vallásosság fontos dolog a személyek és a társadalmi csoportok számára A társadalom plurális sokféle eszme keveredése; Három fő vallásos világnézeti típus különül

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben