GYÖRGYI CSABA. Károly Anna: Az oral history mint kutatási módszer. In: Magiszter, 2007/5. szám. 59. o. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÖRGYI CSABA. Károly Anna: Az oral history mint kutatási módszer. In: Magiszter, 2007/5. szám. 59. o. 4"

Átírás

1 GYÖRGYI CSABA ÖRMÉNYEK PEST MEGYÉBEN Egy rendhagyó oral history interjú margójára Dolgozatomban a történetírás egyik leginnovatívabb irányzatának, 2 az oral historynak az eszköztárát alkalmazva közelítettem kitűzött témámhoz. Az oral history Károly Anna meghatározásában: egy tudatosan megszervezett interjú két ember között, amelynek célja történeti jelentőségű esemény, cselekvés felidézése. 3 Ez kétségkívül igaz, de érdemes még egy lépést tenni egy másik definíció segítségével: az oral history személyes kikérdezésen alapuló kutatási, felmérési, ismeretszerzési módszer, amelynek készítője a közlő személyes élményanyagát kívánja rögzíteni. 4 Miért az oral history eszközkészletét és módszerét hívtam segítségül? Milyen szellemi hasznot reméltem abból, hogy levéltári források híján 5 interjút készítek egy örmény kisebbségi vezetővel a Pest megyei örménység múltjával és jelenével kapcsolatban? Szerettem volna szubjektív árnyalatok feltárásával több egyediséget, közvetlenséget vinni a múlt tanulmányozásába. 6 Egy pillanatképet akartam rögzíteni, azt, ahogyan egy Pest megyében élő magyarörmény 7 egy történész elmélyültségével és ihletettségével tárja fel, s engedi magában élni saját és népe történelmét. 8 Másképpen megfogalmazva: a témára pillantva nagy szükségét éreztem a látószög megsokszorozásának, 9 hiszen olyan információkat is felszínre szerettem volna hozni, amelyeket egy pusztán írott forrásokra épülő tanulmány nem mutatott volna meg. 0 Jelen tanulmány a Pest Megyei Levéltár 20. november 24-ei konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett változata. 2 Vértesi Lázár: Oral history. A szemtanúként elbeszélt történelem lehetőségei. In: Aetas, 2004/. szám, 7. o., vö. Tóth Eszter Zsófia: Munkásság és oral history. In: Múltunk, 2005/4. szám, o. 3 Károly Anna: Az oral history mint kutatási módszer. In: Magiszter, 2007/5. szám. 59. o. 4 A Közösségszervezés II. modul követelményeinek részletező leírása (Közösségi-civil szervező szakképesítés), Pénzügyminisztérium, Közösségi-civil szervező Közösségszervezés II._200.pdf [ ] 5 A Pest Megyei Levéltárban sajnos kevés örmény kisebbségre vonatkozó dokumentum található. 6 Vö. Gyarmati Gyöngyi: Az oral history kézikönyve. In: Múltunk, 2005/4. szám, 98. o. 7 Fancsali Jánosról van szó, aki a Budaörsi Örmény Önkormányzat, illetve a Magyar Örmény Kulturális Egyesület elnöke, 2002 és 2006 között az Országos Örmény Önkormányzat képviselője, zongoraművész, zenetörténész, az örménység kutatója, akinek hálával tartozom a közreműködéséért. 8 Mindenki a maga történésze Everybody is his own historian: Carl Beckernek ezen a címen jelent meg könyve 935-ben. 9 Gyáni Gábor: Hamis és igaz a történelemben. In: Debreceni Disputa, 2003/. szám, 7. o., vö. Gyáni Gábor: A történetírás újragondolása. In: Híd, 2006/9. szám, 3 5. o. 0 Károly, 60. o.

2 Miért szerepel a dolgozat címében az oral history interjú jelzőjeként a rendhagyó kifejezés? Tartalmilag nemcsak személyes élmények, tapasztalatok kerültek rögzítésre, hanem interjúalanyom tudományos érdeklődése, valamint kutatási eredményei is át meg átszövik az interjú végső, szerkesztett változatát, amelyet az oral history gyakorlatától ugyancsak eltérő módon, kiegészítettem néhány szakirodalmi hivatkozással is. 2 Az interjú felvétele, majd később a tanulmány elkészítése során felmerült bennem, hogy talán érdemes lenne az oral history, azaz a történeti interjúkészítés műfaját az állami levéltárakban is alkalmazni olyan esetekben, amikor a maradandó értékű történeti forrás nem más, mint az adott levéltár gyűjtőterületén belül élő, gazdag élettapasztalattal, eleven élményanyaggal rendelkező személyek emlékezete, amely nyilvánvalóan és sürgetően archiválásért kiált. 3 A történeti interjú múltja és jelene Magyarországon Lénárt András "Történetgyűjtés" Oral history archívumok Magyarországon című tanulmányában remek összefoglalását adja a magyarországi oral history gyűjtemények interjúkészítési és feldolgozási gyakorlatának. 962-ben a Párttörténeti Intézet keretei között hozták létre az ún. Visszaemlékezés-gyűjtő Csoportot, röviden a VEGY-et. A cél ekkor még a magyarországi munkásmozgalom történetére vonatkozó adatgyűjtés volt. Az eseményeket, illetve életutakat sokszor folyóiratokban, újságokban jelentették meg, de később gyűjteményes kötetek is napvilágot láttak. A legreprezentatívabb kiadványsorozat a Tanúságtevők címet viselte. 4 Az 960-as évek második felétől kezdve a visszaemlékezések gyűjtése össznépi programmá terebélyesedett, és a helytörténetírás foglyává vált. 5 A VEGY szakemberei, a beérkező nagy számú, nem megfelelő szakértelemmel elkészített interjú hatására végül is úgy döntöttek, hogy megyei szinten szervezett képzést nyújtanak az érdekelt intézmények munkatársainak. 6 A legszélesebb körben ismertté vált hazai oral history gyűjtemény a Történeti Interjúk Tára (TIT). A Soros Alapítvány segítségével Hanák Gábor történész, a Budapest Stúdió vezetője kép- és hangrögzítő berendezéseket kapott történeti értékű videó-emlékiratok elkészítésé- Interjúalanyomnak szerencsére már a beszélgetésünk elején sikerült elszakadnia az előre egyeztetett vázlattól (l. a mellékletet). 2 Ezek a részek dőlt betűvel szerepelnek az interjú szövegében. 3 Sajnos ennek az anyagnak az állományvédelme nagyobb problémát jelent a papíralapú dokumentumokénál, s ha megsemmisül, már nem reprodukálható más módon. 4 Lénárt András: "Történetgyűjtés" Oral history archívumok Magyarországon. In: Aetas, 2007/2. szám, 2. o. 5 Lénárt, 2. o. 6 Lénárt, 2. o. 2

3 hez. Az elkészült interjúk feldolgozását és archiválását az Országos Széchényi Könyvtár Magyarságkutató Csoportja vállalta. 7 A legjelentősebb, s leghosszabb ideje fennálló, tudományos igényességű, szakemberek által is hasznosítható oral history gyűjtemény Magyarországon az Oral History Archívum (OHA), amelyet ellenzéki értelmiségiek az 980-as évek elején azzal a céllal hoztak létre, hogy az 956-os forradalom, valamint az 968-as új gazdasági mechanizmus hivatalos, állampárti értelmezésével szemben dokumentáljanak egy másik történetet. 8 Mivel akkoriban a korabeli, 56-os adatok s dokumentumok közelébe csak a rendszerhez hű kutatók férhettek, az igazság feltárásához egyéb eszközöket kellett keresni: kézenfekvőnek bizonyult tehát oknyomozó-tényfeltáró interjúk készítése. 9 Az OHA vezetője, Kozák Gyula az első intézeti évkönyvben a következőképp indokolja az interjúzás értelmét: A magnetofonra mondott élettörténetet eszköznek tekintettük, amelynek segítségével viszonylag átfogóan ismerhetjük meg az egyes sorsokon keresztül a történelemben szerepet játszó ember gyakran spontán módon, az interjúkészítői beavatkozás nélkül nem verbalizálható szubjektív tapasztalatait, illetve a történettudomány számára forrásértékű, másutt nem fellelhető ismereteit. 20 Az 990-es évek közepétől az OHA-ban új kutatási program kezdődött. Kőrösi Zsuzsanna és Molnár Adrienne az ezredfordulón publikálta Titokkal a lelkemben éltem című kötetét, amely mérföldkövet jelentett a magyarországi oral historyban. A szerzők kiválasztottak egy jól körülhatárolható célcsoportot, az 956 után meghurcolt személyek közvetlen leszármazottait, és megvizsgálták, hogy a mindennapokban hogyan vetett rájuk árnyékot a megbélyegzett múlt. Lénárt András 2007-es tanulmányában úgy véli, hogy az ígéretes módszertani váltás után az úttörő kötetet nem követték hasonló kidolgozottságú munkák. 2 Az újabb keltezésű, nagyobb szabású magyarországi oral history archívumok közül, a teljesség igénye nélkül, következzék négy jellemző példa. Az egyik a Centropa Alapítvány, amelynek on-line adatbázisában 220 zsidó család története, és több mint 5000 digitalizált fénykép, illetve dokumentum található. 22 A másik a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Emlékpontok Audiovizuális emlékgyűjtés elnevezésű, október 29-én indult 7 Lénárt, 8. o. 8 Lénárt, 2. o. 9 Lénárt, 2. o. 20 Kozák Gyula: Az Oral History Archívumról. In: Évkönyv I Budapest, 956-os Intézet, o. közli: Lénárt, 23. o. 2 Lénárt, o., vö. Bögre Zsuzsanna: Személyes történelem. In: Molnár Adrienne Kőrösi Zsuzsanna Keller Márkus (szerk.): A forradalom emlékezete. Személyes történelem. 956-os Intézet, Budapest, o. 22 Centropa A zsidó emlékezet interaktív adatbázisa, [ ] 3

4 projektje, mely a történelmi közelmúltnak a totalitárius rendszerek által megszakított történetmondását, a családok, a kisközösségek megélt történelmi tapasztalatainak, élményeinek átadását, megőrzését, a generációk közötti ismeretek átadását szolgálja, oly módon, hogy az érintettek információs önrendelkezési jogát biztosítja. 23 Harmadrészt, mivel jelen tanulmány témájához szorosan kapcsolódik, meg kell emlékezni egy kisebb gyűjteményről is, amely a Garaboncziás Tartalomfejlesztő Stúdió által ben megjelentett, Örmények a Kárpát-medencében címet viselő cd-romon található tizenhat, magyarörményekkel készült oral history interjút foglal magában. 24 Végül, de nem utolsó sorban fontos megemlíteni egy Pest Megyei Levéltárhoz köthető, oral history riportra alapuló tanulmányt. Héjjas Pálnak, a Pest Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatójának Megkésett riport nagybaczoni Nagy Vilmos ( ) ny. vezérezredes volt honvédelmi miniszterrel címmel 2007-ben jelent meg cikke, amely egy 974-ben, a történeti interjúk hőskorában, kalandos körülmények között készült, és a sokáig dobozba zárt oral history interjú szerkesztett változatát tartalmazza. 25 Interjú Fancsali Jánossal Készült: 20. március 22-én, Budapesten. Szerkesztett változat. 26 Dőlt betűvel az interjún kívüli, egyéb forrásból származó kiegészítéseim szerepelnek.. Az örménység Pest megyei betelepülésének hullámai A Pest megyében élő örmények egyértelműen az erdélyi magyarörmény közösségből származnak, s érkezésük első hullámában Pest vármegyében elsősorban az 850 utáni hivatalnoki tisztviselő réteget gazdagították. A második nagy hullámban a Trianon utáni menekültáradattal érkeztek a megyébe örmények. 23 A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Emlékpontok Audiovizuális emlékgyűjtés elnevezésű projektje. [ ] 24 [ ] 25 Héjjas Pál: Megkésett riport nagybaczoni Nagy Vilmos ( ) ny. vezérezredes volt honvédelmi miniszterrel. In: Halász Csilla Tóth Judit (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából II., Pest Megyei Levéltár, Budapest o. A tanulmány alapját képező régi hangszalag a Pest Megyei Levéltár leendő oral history fondjának első darabja. 26 Amennyire lehetett, a szövegben megőriztem a szóbeli közlés jellegzetességeit, amely emiatt néha darabosnak, egyenetlennek mutatkozik. 4

5 Trianon után számos, egzisztenciáját vesztett magyarörmény települt át Magyarországra, ahol ennek hatására fellendült a magyarörmény közösségi élet: egyesületek alakultak, különböző kereskedelmi társaságok, még részvénytársaság is, valamint megkezdődött az Erdélyből elszármazott magyarörménység egyházi szerveződése, hitélete gyakorlására. 27 A harmadik nagy csoport az 980-as éveket követő ún. nagy hazatéréshez köthető. Egyértelmű, hogy az első hullám idején a tisztviselők közül voltak, akik elég gyorsan meggazdagodtak, ennek megfelelően nem kizárólag Budapesten éltek, hanem egész Pest megyében találunk kúriákat, birtokokat, amelyeknek nagy része sajnos a II. világháború után az ún. népharag következtében elpusztult. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni az örmény eredetű karátsonyfalvi és beodrai Karátsonyi családot, 28 amelynek első, ismert őse, a nemes Gratianus a családi hagyomány szerint 59-ben érkezett Franciaországból a moldvai Badocsányba. Később a család Erdélybe telepedett át, ahol felvette a Karátson nevet. A korabeli iratokban az új név mellett még a régi is ott szerepel, igaz, már csak zárójelben. A család egyik kiemelkedő tagja, gróf Karátsonyi Guidó (87 885), a pest megyei Solymár, Pilisvörösvár és Pilisszentiván földbirtokosa, nagy művészetpártoló hírében állott. 848-ban honvédőrnagyként a pesti nemzetőrök parancsnoka volt, így birtokelkobzás terhe mellett menekülnie kellett. Miután kegyelemben részesült, 867-ben országgyűlési képviselő, császári és királyi kamarás lett. 858-ban birodalmi grófi rangot nyert, amelyet 874-ben Magyarországra is kiterjesztettek. Karátsonyi Guidó elsősorban alapítványai és tekintélyes pénzadományai révén vált ismertté, amelyeket Tóth K. József szavaival élve civilizátori 29 küldetésének szolgálatába állított. 858-ban például kétezer forintot adományozott a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának, illetve irodalmi célokra harmincezer forintos alapítványt tett a Magyar Tudományos Akadémiának. Irodalmunk számos kiemelkedő alkotása jöhetett létre e mecénási tevékenység eredményeképpen. Többek között Arany János számára is a Karátsonyi-féle akadémiai támogatás tette lehetővé az 880-ban megjelent Arisztophanész vígjátékok lefordítását. 27 Issekutz Sarolta: A magyarörménység reneszánsza az évezred végén. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. In: Issekutz Sarolta (szerk.): A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban régen és ma című konferencia. Budapest, szeptember 29. október., Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest, o. 28 Lásd részletesebben: [ ] 29 Tóth K. József: Örmények a történeti Magyarországon. (Szakdolgozat.) Szeged, é.n., 7. o. 5

6 Budán, a Krisztinavárosban az 850-es évek második felében épített fényűző Karátsonyi-palota egyedülálló, főleg barokk festők műveit tartalmazó magánképtárnak adott otthont. A romantikus és neobarokk elemeket ötvöző épület egy rövidlátó politikai gondolkodás áldozata lett: 938-ban lebontották, hogy egy birodalmi német iskola építésével Hitler jóindulatát elnyerjék. Az iskola a háborús körülmények miatt végül is nem épült meg. Gróf Karátsonyi Guidó 88-ben negyvenezer koronás alapítványt hozott létre, amelynek nyomán Solymáron, Pilisvörösváron és Pilisszentivánon német és francia 30 mintát követve meghonosodott az ún. rózsalány-szokás : minden évben, településenként évenkénti váltással, az alapítványi kamatok egy-egy erényes leány hozományául szolgáltak, így azok kiházasítását segítették elő. 3 Az arra méltó ifjú hajadont a községi elöljáróság terjesztette fel. A feltételek szerint rózsalány szegény sorsú, erkölcsös, a magyar nyelvben járatos, 7-9 éves római katolikus leány lehetett. 32 A rózsaleány-esküvő, amelyet első alkalommal 882-ben Solymáron tartottak, nagy eseményt jelentett, ahol világi és egyházi előkelőségek mellett maga a gróf is megjelent. Szám szerint összesen harminchárom rózsalányt adtak férjhez. Az utolsó rózsaesküvő 94 májusában volt Pilisszentivánon. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a rózsalányokkal az esetek egy részében bizonyára érdekházasságokat kötöttek, hiszen a hozományba kapott ezerkétszáz korona valóságos kis vagyont jelentett akkoriban: két hold jó föld vagy egy kisebb lakóház is kitellett belőle. 33 Amikor 885 szeptemberében gróf Karátsonyi Guidó elhunyt, többek között Mikszáth Kálmán is megemlékezett róla. Nemrégiben a nagy mecénás nevét vette fel egy krisztinavárosi társasház, amelyet gróf Karátsonyi Jenő, Guidó középső fia, az egykori Karátsonyi-palota melletti telken építtetett ben, Hofhauer Elek tervei szerint. Guidó halála után 25 évvel a társasház közgyűlése a Karátsonyi-család emlékének megőrzése céljából egyhangúlag úgy döntött, hogy a társasház felveszi a Karátsonyi Guidó társasház nevet A rózsalány-szokást La Coussaye márki abból a pénzből alapította 860-ban, amelyet eredetileg az erények útjáról letért leányának szánt hozományul. Fogarasy-Fetter Mihály: Pilisvörösvár története és néprajza. Pilisvörösvár, 998., 443. o., vö. Mirk Mária: Pilisszentiván történelme. In: Tózsa István (szerk.): Pilisszentiván társadalmi értékei. Pilisszentiván, Fogarasy-Fetter, 447. o. 32 Fogarasy-Fetter, 444. o. 33 Fogarasy-Fetter, 445. o. 34 [ ] 6

7 2. Örmények a magyar kultúráért A kiegyezés utáni politikai helyzetben több miniszterelnököt, belügy-, illetve pénzügyminisztert, valamint számos országgyűlési képviselőt 35 adott a magyarörménység a hazának. Érdemes megemlíteni például dr. Molnár Antal nevét, aki az Országgyűlés jegyzője volt, és éppen egy ülés során hunyt el egy váratlan szívroham következtében. Jellemző, hogy őt nem Budapesten, hanem Szamosújvárott temették el, mivel ő is a már említett erdélyi örménység leszármazottja volt. Zenészek, színészek és írók (például Kacsóh Pongrác [ ], aki anyai ágon volt örmény) körében is sok magyarörménnyel találkozhatunk. Említésre méltó a Kazacsay család, amely muzsikusokkal, orvosokkal és pszichológusokkal gazdagította Pest megyét. Az egyetlen Kossuth- és Erkel-díjas magyarörmény zeneszerzőt, Viski Jánost (906 96) is érdemes még ebbe a sorba állítani. Tóth K. József találóan így jellemzi a dualizmus-kori magyarörménységet: A dualizmus korában az egyre inkább asszimilálódott örménység egyes értelmiségi köreiben örmény kulturális reneszánsz jött létre: foglalkozni kezdtek saját történelmükkel, kultúrájukkal, ezért Arménia néven folyóiratot hoztak létre. Magukat magyarörményként határozták meg, azaz politikai és anyanyelvi értelemben magyarként, de örmény szociokulturális örökséggel kiegészítve. 36 A politikusok tekintetében az I. világháború végéig terjedő időszakot érdemes leginkább vizsgálni a Pest megyei örménység szempontjából, mivel ezt követően a viszonyok jelentősen megváltoztak. Trianon a magyarörményeket is drasztikusan érintette, mivel földbirtokaik elsősorban a Romániához, illetve a Jugoszláviához csatolt területeken helyezkedtek el. 37 Ezzel kapcsolatban egy érdekes epizódot feltétlenül meg kell megemlíteni: az ún. országzászló-mozgalmat, amely Urmánczy Jeromos, gazdag gyergyói magyarörmény fakereskedő nevéhez fűződik. 38 A szóban forgó mozgalom képviselői Trianon emlékére ún. ereklyés országzászlókat állítottak fel, amelyen félárbocon magyar zászló lobogott; az ereklye a zászlórúd tövében elhelyezett régi magyar vármegyék, történelmi emlékhelyek, valamint fontosabb városok földjeinek kis gyűjteményét jelentette. 35 Tóth K., 2. o. Tóth K. József kutatásai során negyvenhárom örmény származású személyt talált, akik 867 és 98 között hosszabb-rövidebb ideig országgyűlési képviselők voltak. 36 Tóth K., 4. o. 37 Tóth K., 6. o. 38 Urmánczy Jeromos azok közé tarozott, akik Trianon után elvesztették erdélyi birtokaikat. 7

8 Az Urmánczy család nevéhez fűződik például a gyergyószentmiklósi római katolikus templom felépítése is. Erről Romániában hosszú ideig nem lehetett beszélni, de ma már emléktábla örökíti meg ezt az eseményt. Érdekes történet lenne az erdélyi magyarörmény római katolikus papok életrajzi adatainak vizsgálata, nem különben a kisebb létszámú örmény katolikus papság élettörténeteinek a kutatása. Volt például egy érdekes rokonszenvi kapcsolat az örmény katolikusok és a minoriták között, amely méltó tárgya lenne a történeti kutatásoknak. Az 800-as évek elejére datálható örmény kripták találhatóak a kolozsvári minoritáknál. Ugyanez a kapcsolat az aradi minorita gimnáziummal kapcsolatban is megfigyelhető, ahol számos örmény család taníttatta a gyermekét Az örmény kisebbség és az örmény vallás kapcsolata A Trianon után kialakult helyzetben a Pest megyei örmények számára az örmény katolikus egyház intézménye, 40 valamint a plébános személye jelentette azt a biztos fogódzót, amelyben, akiben megbízhattak. A Pest megyébe áttelepült diaszpóra tagjainak körében felmerült tehát az igény, hogy legyen egy saját egyházuk, továbbá saját papjuk, aki természetesen magyarörmény származású kellett, hogy legyen. Nagyon hosszú ideig különböző budapesti római katolikus templomok adtak otthont az örmény katolikus közösségnek. Az 960-as években Kádár Dániel örmény katolikus pap, bécsi mechitarista szerzetes 4 elindított egy akciót, amely során egyfelől feláldozta összes családi ingatlanát, s adományokat gyűjtött a magyarországi, valamint a nyugat-európai örmények körében. Így sikerült megvásárolni egy villát az Orlay utcában, ahol örmény katolikus lelkészi hivatal, kápolna, múzeum és könyvtár került kialakításra. Kádár Dániel halála után sajnos az ingatlan körül tulajdonvita alakult ki a magyarországi örmény apostoli egyház híveivel, amely azonban végül is rendeződött. Fontos sarokköve a magyarörmény katolikus vallásosságnak, hogy az elmagyarosodott erdélyi örménység 250 éves hagyományainak megfelelően az istentiszteletek már magyar nyelven folynak. Ezt a tényt sajnos támadta egy nemrégiben az örmény egyházról megjelent monográfia. Az asszimilációs nyelvvesztés nem erőszakkal történt, hanem egy szükségszerű 42 integrálódási folyamat részeként. Olyannyira, hogy ezt nem is integrálódásnak nevezem, ha- 39 Például Czárán Gyula, az egyik első magyar turisztikai szakember, útépítő, barlangkutató és szakíró is itt tanult. 40 Bővebben lásd: Kovács Bálint: Az erdélyi örmény katolikus egyház és a Sacra Congregatio de Propaganda Fide a 8. század első évtizedeiben. In: Őze Sándor Kovács Bálint (szerk.): Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében. Piliscsaba, o. 4 Örmény katolikus szerzetesrend Ordo Mechitaristarum, amelynek tagjait örmény bencéseknek is nevezik: Antoniani Benedictini Armeni, azaz Antalos Bencés Örmények. 42 Az interjúban itt a logikus jelző szerepelt. 8

9 nem szimbiózisnak, hiszen az örmény és a magyar gondolkodás a nemzetközpontúság, a vallás, a család s egyéb értékek mentén közelséget, rokonságot mutat. A betelepülő örmények hamar megérezték ezt a befogadó közeget, amelybe érdemes asszimilálódni. Ezzel szemben például az között érkezett keleti örmények 945-ben szinte kivétel nélkül tovább vándoroltak Magyarországról, mert ők nem érezték annak a fontosságát, hogy ebben a közegben maradjanak. 4. Örmények a rendszerváltás után Példátlan az a lehetőség, amit a magyarországi kisebbségek kaptak az 993-as kisebbségi törvény által. Amikor az Amerikai Örmény Újságírók Szövetségének elnöke magyarországi látogatást tett, csodálkozott a hazai örmény kisebbség támogatottságán és mozgásterén, amelyhez még az USA-beli sem volt fogható. A szóban forgó gazdasági lehetőségeket tehát a magyarörménység felismerte, élt vele, s azokat kulturális célokra használta fel. Pest megyében ez Budaörs, illetve a budapesti központ vonatkozásában figyelhető meg. Sajnos az is előfordult, hogy ez a gazdasági lehetőség sokakat könnyen arra csábított, hogy magyarörménynek vallják magukat. Olyan személy is akad, aki ma a román kisebbséget képviseli a médiában, annak ellenére, hogy korábban országos örmény képviselő volt. Érthető, hogy ilyen esetben az érintett kisebbségben megjelennek a védekezési reflexek. Ebből a megfontolásból hoztuk létre 997-ben a budaörsi genealógiai központot, amely kísérletet tesz az erdélyi, illetve a magyarországi örménység feltérképezésére, elsősorban az erdélyi gyökerek után kutatva, s főként az örmény katolikus anyakönyvek adatai alapján. Kutatásaink elsősorban abba a nehézségbe ütköznek, hogy a román állam környékén rajtaütésszerűen lefoglalta a plébániák, valamint a püspökségek levéltárainak anyakönyvi anyagát, amit a mai napig nem szolgáltatott vissza, s úgy tűnik, hogy ezt nem is akarja megtenni ezután sem. Az indoklás szerint ezeknek az anyakönyveknek levéltári szinten nem biztosított a megfelelő tárolása. A Gyulafehérvári Érsekség emiatt kezdeményezett egy olyan mozgalmat, amely az egyes esperesi központokba próbálja meg összegyűjteni az eredeti anyakönyveket. A túlterhelt plébánosok sajnos valóban nem mindig képesek kellő figyelmet fordítani az anyakönyvek megfelelő tárolására, de azt mindenképpen biztosítani kellene, hogy legalább másolat formájában hozzá lehessen férni az anyakönyvi adatokhoz a plébániákon is. Ez végül nemrég megvalósult Szamosújvárott egy örmény katolikus gyűjtőközpont létrehozatalával. 9

10 Kutatásunkat tovább nehezíti, hogy az erdélyi örménység nem csak az ún. elsődleges diaszpórában, tehát Csíkszépvízen, Gyergyószentmiklóson, Erzsébetvárosban és Szamosújvárott élt, hanem a másodlagos diaszpórában is, tehát gyakorlatilag szerte egész Erdélyben. Általános örmény diaszpórai jelenség a gyors elmagyarosodás: azaz célként jelent meg az, hogy minél hamarabb fölvegyék a nagyobb, befogadó közösség család- és keresztneveit. Ebből az következik, hogy az örmény származást csak anyakönyvek segítségével lehet bizonyítani vagy éppen cáfolni. Ma a kisebbségi törvény még szabad identitásválasztásról beszél, de véleményem szerint az örmények esetében anyakönyvekkel kellene alátámasztani és igazolni a származást. 5. A Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat létrejötte és tevékenysége 993-ban, amikor a kisebbségi törvény életbe lépett, megjelent a II. kerületi önkormányzati újságban egy felhívás: jelentkezzenek azok, akik örmény családi gyökerekkel és kötődéssel rendelkeznek. Mivel akkoriban ebben a kerületben laktunk, természetesen válaszoltunk a felhívásra. Muzikális család lévén a fővárosi örmény klubban számtalan alkalommal felléptünk, valamint zenetörténeti előadásokat is tartottam. Később úgy alakult, hogy Budaörsre költöztünk, ahol a helybeliek, ismerve munkásságomat és családi kötődésemet, megkerestek egy helybeli örmény kisebbségi önkormányzat létrehozásának gondolatával. Ezek után 996-ban meg is alakult az önkormányzat, bizonyítottan magyarörmény származású tagokkal. Sajnos egyik tagunk, Jakab Andor, hirtelen elhunyt. A mai napig nagyon érezzük hiányát. Lelkes volt és nagyon aktív, rengeteg jó ötlettel: például a magyarörmény könyvtársorozat gondolatát is ő vetette fel. Később létrehoztunk egy honlapot 43 is magyar, német, francia és olasz nyelven. Azért ezt a négy nyelvet választottuk, mert igen fontosnak tartjuk mind a francia, mind pedig az olasz diaszpórával való kapcsolatunkat. Azok felé a közösségek felé próbálunk nyitni, amelyek egyáltalán nem tudnak a magyarországi örmény diaszpóráról. Így például a velencei örmény közösség vezetője is örömteli meglepetéssel értesült rólunk és tevékenységünkről. Különösen jó kapcsolatokat ápolunk a lengyelországi örmény diaszpórával is. Kötelességünknek tartjuk elődeinkkel szemben, hogy az európai diaszpóra tudjon rólunk. 43 [ ]

11 A honlap tanúsága szerint a Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, tizenöt esztendős fennállása során, figyelemre méltóan gazdag kulturális tevékenységet folytatott, amelyet megemlékezések, könyvbemutatók, kiállítások, koncertek és képzőművészeti tárlatok sora fémjelez. A magyarörmény közösség nagyon hálás a Magyar Államnak a kisebbségi törvény által teremtett lehetőségekért, hiszen a segítségnyújtás idejére a kisebbség életének szempontjából már gyakorlatilag az utolsó órában jártunk, s reméljük, hogy ezt a támogatást továbbra is megkapjuk. Igyekezni fogunk, hogy mindezt megháláljuk, nemcsak azzal, hogy a magyarörménység történelmét kutatjuk, hanem azzal is, hogy a magyar kultúrát a társadalom egyéb területein továbbra is gazdagítjuk. Még néhány fontos dátum, amely a Pest megyei, illetve budapesti magyarörménység kulturális, valamint közösségteremtő tevékenységéhez kapcsolható: Az 990. évi népszámlálás során 37 fő vallotta magát örmény anyanyelvűnek. Az Armenia Népe Kulturális Egyesület 3500-ra, az 995-ben létrejött Országos Örmény Önkormányzat viszont már 0 ezer főre becsüli az örmény származásúak számát Magyarországon márciusában megalakult a Fővárosi Örmény Klub február 4-én, huszonhárom alapító tag közreműködésével, létrejött az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, amely első konferenciáját Az Örmény-katolikus egyház története és művészete címmel még abban az esztendőben, november között meg is tartotta ben létrejött az Örmény Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ, amely többek között összefogja és szervezi az örmény civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok kulturális tevékenységét, elősegíti és összehangolja a magyarországi örménység társadalmi-kulturális törekvéseinek megvalósítását (történelmi múlt és kulturális örökség ápolása, valamint a hagyományos ünnepek és nemzetiségi rendezvények szervezése), biztosítja az örmény nemzetiség kulturális hagyományainak ápolását, megőrzését és a különböző közösségek működését Örmények a Kárpát-medencében. (Oktató cd-rom.) Nemzetiségek a Kárpát-medencében. Garaboncziás Tartalomfejlesztő Stúdió, [ ] 45 Issekutz Sarolta: Előszó. In: Fancsali János Issekutz Sarolta (szerk.): Az örmény katolikus egyház története és művészete című konferencia. Budapest, 997. november , Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest, o. 46 Az Örmény Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata. 20. május 24. [ ]

12 Kitekintés Tanulmányomban először röviden áttekintettem a Pest megyei örménység bemutatására kiválasztott tudományos módszert, az oral historyt, megemlékezve annak jelentősebb magyarországi határköveiről. Ezt követően a dolgozat gerincét képező, rendhagyó oral history következett, amelyet Fancsali Jánossal, a Budaörsi Örmény Önkormányzat elnökével készítettem el. A riportot később kibővítettem néhány rövid, értelmező és magyarázó megjegyzéssel, amelyeket az egyszerűség kedvéért a szövegbe integráltam. Reményeim szerint tanulmányom egy nagyobb kutatás előszava csupán. Mivel a téma hálás, így több irányú vizsgálódás alapját teremti meg számomra. Először is méltó feladatnak kínálkozik az örmény származású karátsonyfalvi és beodrai Karátsonyi család történetének a változatos történeti korszakok, valamint különböző földrajzi sajátosságok kereteibe ágyazott, lehető legteljesebb méretű, szakértő feltárása. Ugyancsak motiváló kihívásnak mutatkozik a gróf Karátsonyi Guidó által 88-ben külföldi mintára Solymáron, Pilisvörösváron és Pilisszentivánon meghonosított rózsalány-alapítvány alaposabb kutatása, amelyet a XIX XX. századi Pest megyei vallásos egyesületek rendszerében elhelyezve illene vizsgálni. Végül, de nem utolsó sorban, a hagyományos levéltárosi munka kereteit kitágítva, egy folyamatos, átgondolt és tervszerű archiválás gondolata is foglalkoztat: megfelelő riportalanyok felkutatása Pest megyében, oral history interjúk készítése, illetve a források feldolgozása, s önálló levéltári fond alá történő rendezése.

13 Melléklet Az Örmények Pest megyében című tanulmányhoz kapcsolódó interjú gondolatébresztő vezérfonala /a Néhány jellemző, személyes élmény a rendszerváltás utáni időszakból (989 20) a Pest megyei örmény kisebbség megváltozott helyzete (mozgástér és konfliktusok), összetétele útkeresés a közösségen belül, az identitás változásai: a hagyomány és az alkalmazkodás régi, illetve új stratégiái, ezek ütközése kapcsolat az anyaországgal, az erdélyi örménységgel, illetve más, bel- és külföldi örmény közösséggel az Örmény Katolikus Egyház, illetve a hívő közösség kapcsolata az ortodoxiával az örmény írás, nyelv és zene továbbélése /b Korábbi, személyes élmények 2. Interjúalany (szemtanú) által, időben távoli eseményről történt elbeszélések emlékei - például nagypapa történetei az I. világháborúról, esetlegesen örmény vonatkozásokkal 3. A család, valamint a közösség körében áthagyományozott történet/legenda az örmény őshazával, és/vagy egy jelentős személyiséggel kapcsolatban - a történet esetleges variációi, s ezek eltérései - a különböző történetek ismétlődő elemei

14 Felhasznált irodalom BÖGRE ZSUZSANNA: Személyes történelem. In: Molnár Adrienne Kőrösi Zsuzsanna Keller Márkus (szerk.): A forradalom emlékezete. Személyes történelem. 956-os Intézet, Budapest, o. FOGARASY-FETTER MIHÁLY: Pilisvörösvár története és néprajza. Pilisvörösvár, 998. GYARMATI GYÖNGYI: Az oral history kézikönyve. In: Múltunk, 2005/4. szám, o. GYÁNI GÁBOR: Hamis és igaz a történelemben. In: Debreceni Disputa, 2003/. szám, 5 9. o. GYÁNI GÁBOR: A történetírás újragondolása. In: Híd, 2006/9. szám, 3 5. o. HÉJJAS PÁL: Megkésett riport nagybaczoni Nagy Vilmos ( ) ny. vezérezredes volt honvédelmi miniszterrel. In: Halász Csilla Tóth Judit (szerk.): Tanulmányok Pest megye múltjából II., Pest Megyei Levéltár, Budapest o. ISSEKUTZ SAROLTA: Előszó. In: Fancsali János Issekutz Sarolta (szerk.): Az örmény katolikus egyház története és művészete című konferencia. Budapest, 997. november , Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest, o. ISSEKUTZ SAROLTA: A magyarörménység reneszánsza az évezred végén. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. In: Issekutz Sarolta (szerk.): A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhonban régen és ma című konferencia. Budapest, szeptember 29. október., Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest, o. KÁROLY ANNA: Az oral history mint kutatási módszer. In: Magiszter, 2007/2. szám, o. KOVÁCS BÁLINT: Az erdélyi örmény katolikus egyház és a Sacra Congregatio de Propaganda Fide a 8. század első évtizedeiben. In: Őze Sándor Kovács Bálint (szerk.): Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében. Piliscsaba, o. LÉNÁRT ANDRÁS: "Történetgyűjtés" - Oral history archívumok Magyarországon. In: Aetas, 2007/2. szám, o. MIRK MÁRIA: Pilisszentiván történelme. In: Tózsa István (szerk.): Piliszentiván társadalmi értékei. Pilisszentiván, TÓTH ESZTER ZSÓFIA: Munkásság és oral history. In: Múltunk, 2005/4. szám, o. TÓTH K. JÓZSEF: Örmények a történeti Magyarországon. (Szakdolgozat.) Szeged, é. n. VÉRTESI LÁZÁR: Oral history. A szemtanúként elbeszélt történelem lehetőségei. In: Aetas, 2004/. szám,

15 Internetes források Örmények a Kárpát-medencében. (Oktató cd-rom.) Nemzetiségek a Kárpát-medencében. Garaboncziás Tartalomfejlesztő Stúdió, [ ] Az Örmény Kulturális, Dokumentációs és Információs Központ módosított Szervezeti és Működési Szabályzata, 20. május 24. [ ] A Közösségszervezés II. modul követelményeinek részletező leírása. (Közösségi-civil szervező szakképesítés.) Pénzügyminisztérium, Közösségi-civil szervező Közösségszervezés II._200.pdf [ ] A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Emlékpontok Audiovizuális emlékgyűjtés elnevezésű projektje. [ ] Centropa A zsidó emlékezet interaktív adatbázisa. [ ] A Karátsonyi család honlapja. Készítette: Fogarasy Attila Künikosz helytörténeti kutató, Pilisvörösvár, [ ] A Vörösvári Újság (Pilisvörösvár Város Önkormányzatának közéleti havilapja) online változata. [ ]

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA

MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE. Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA MEGHÍVÓ MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG 2010. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE Az egyetemi felvételi rendszer változásai a 20. században KONFERENCIA A konferencia időpontja: 2010. szeptember 23-24. Helyszíne:

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium

A Debreceni Református Kollégium A Debreceni Református ORANDO Kollégium ET LABORANDO Baráti Körének Hírlevele A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének (KBK) Hírlevele 2013. január A tartalomból: A KBK elnökségének körlevele 475

Részletesebben

ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő

ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő ONLINE VESZPRÉM Kaleidoszkóp, Múltbatekintő Márkusné Vörös Hajnalka VeML adatbázisok az interneten SAJÁT FEJLESZTÉSŰ ADATBÁZISOK 1. Tervdokumentációk TrF TÉB és TrF-VÁÉV adatbázis 2006 2008. Tervezők,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Tárgy: Javaslat a Hagar országa" című

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre BELEZNAY ANDOR Albertfalvai Múzeum Baráti Köre Szinte a múzeum létrejöttének pillanatában megalakult az Albertfalvai Múzeum Baráti Köre, azaz 1980. március 15-én. Székhelye az Albertfalvai Helytörténeti

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Napló. Egy nagykorúvá lett szervezet 18. országos tanácskozása Gödöllõn Gödöllõ, 2011. július 6 8.

Napló. Egy nagykorúvá lett szervezet 18. országos tanácskozása Gödöllõn Gödöllõ, 2011. július 6 8. Egy nagykorúvá lett szervezet 18. országos tanácskozása Gödöllõn Gödöllõ, 2011. július 6 8. Napló Mennyeiné Várszegi Judit Mándli Gyula, aki tizennyolc éve lendületben tartja a szervezet munkáját, elnöki

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

ÉletPÁLYAutak Innovátor mesterpedagógusok fejlesztő tevékenységei. Van helyem melletted? Egy mesterprogram indítékai, céljai és tervei

ÉletPÁLYAutak Innovátor mesterpedagógusok fejlesztő tevékenységei. Van helyem melletted? Egy mesterprogram indítékai, céljai és tervei ÉletPÁLYAutak Innovátor mesterpedagógusok fejlesztő tevékenységei Van helyem melletted? Egy mesterprogram indítékai, céljai és tervei Pethőné Nagy Csilla, 2015. AZ ELŐADÁS FELÉPÍTÉSE 1. A PROBLÉMA 2. ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei There are no translations available. Jancsó Benedek történelmi emlékverseny A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei A szóbeli versenyre történő felkészüléshez ajánlott

Részletesebben

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom.

Krónika. Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. Szent Márton konferencia az Incoronata (a Mátyás-templom. 124 Krónika Konferenciák, tudományos események a Szent Adalbert Központban 2008. november 7. november 12. november 19. november 24. december 5-6. december 7. december 11. december 27. Szent Márton konferencia

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Szlovák Nemzeti Levéltár

Szlovák Nemzeti Levéltár Szlovák Nemzeti Levéltár Csoportunkat az intézmény vezetőhelyettese fogadta. Először általános tájékoztatást kaptunk, majd megtekinthettük a levéltár legérdekesebb kincseit, dokumentumait. A Szlovák Nemzeti

Részletesebben

Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én. Tisztelt közönség, tisztelt alkotók!

Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én. Tisztelt közönség, tisztelt alkotók! Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én Tisztelt közönség, tisztelt alkotók! Köszönöm, hogy részese lehetek ennek az ünnepnek, s köszönhetem

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1 Bevezetés A II. világháború után, elsősorban a béke első óráiban alapvető szerepük volt a rendkívüli néphatalmi szerveknek a mindennapi életben.

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ a záródolgozat (portfólió) elkészítéséhez és védéséhez 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül

Magyar Tűzoltó Szövetség. 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 145 év, töretlenül Magyar Tűzoltó Szövetség 1870-2015 Tisztelt Olvasó! Tisztelt Olvasó! Immár száznegyvenöt éve, hogy gróf Széchenyi Ödön, a legnagyobb magyar fia, a magyar tűzvédelem

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1.

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. Tartalom 1. UNESCO Egyezmény a szellemi kulturális örökség védelméről

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben