XXI. évf., 2. (59.) szám Illés-nap. Millenniumi emléktemplom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXI. évf., 2. (59.) szám 2010. Illés-nap. Millenniumi emléktemplom"

Átírás

1 TEMERINI HARANGSZÓ 1 XXI. évf., 2. (59.) szám Illés-nap 10 Millenniumi emléktemplom

2 2 TEMERINI HARANGSZÓ Msgr. dr. Pénzes János, szabadkai megyéspüspök a hívők sokaságának és a vendégek jelenlétében július 20-án felszentelte az emléktemplomot. Bajmokon született augusztus 10-én június 29-én szentelték pappá Szabadkán április 25-én választották meg Szabadkai püspöknek június 18-án szentelték és avatták püspökké. A Püspökkari Konferencia alelnöke és a liturgiai és szerzetesi tanács elnöke 1998-tól ben megalapította a szabadkai Egyházmegye Papnevelő intézetét - Nagyszemináriumát. Msgr. Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki püspök május 24.-én megáldotta a szabadtéri lourdes-i barlangot. Horgoson született február 21-én. Pappá szentelték június 29-én, Szabadkán. A Hitélet folyóirat szerkesztője majd főszerkesztője ( ). A Katolikus Kincses Kalendárium szerkesztője ( ). Őszentsége tiszteletbeli prelátusa 1978-tól. Nagybecskereki püspökké február 14-én szentelték. Nyugalomba vonult július 1-én. Májusi áhítat Msgr. dr. Német László SVD, nagybecskereki püspök mutat be szentmisét a tíz éve felszentelt emléktemplomban. Hódságon (Odžaci) született szeptember 7-én. Szabadkán érettségizett, majd 1977-ben belépett a verbita missziós szerzetesrendbe. Felsőfokú szerzetesi, filozófiai, teológiai tanulmányait Pienieznoban (Lengyelország) végezte április 17-én szentelték pappá ugyanott. Püspökké szentelték július 5-én a székesegyház- nagybecskereki ban. Felemelően szépek a telepi templom lourdes-i barlangjánál a májusi áhítatok. Május 26-án a templom alapkőletételének évfordulóján különösen szép számban voltak jelen a helyi és vidéki Mária tisztelők.

3 TEMERINI HARANGSZÓ 3 Áldott legyen Áldott legyen Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a Fény, hogy másoknak is fénye lehess, legyen áldott a Nap sugara és melegítse fel szívedet, hogy lehess meleget osztó forrás a szeretetre szomjazóknak és legyen áldott támasz karod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad minden hozzád fordulónak, legyen áldást hozó kezed azoknak, akik érte nyúlnak. Végül legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked, hiszen Aki megbocsátja, végtelenül szeret téged. (Ismeretlen szerző) TEMERINI HARANGSZÓ Kizárólag a temerini hívek belső használatára kiadja a RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIAHIVATAL, Temerin, Újvidéki u Tel/fax: 021/ Web-oldal: Kereskedelmi forgalomba nem kerül Felelős szerkesztő: Szungyi László esperesplébános Tervezőszerkesztő: Góbor Béla Grafikai szerkesztő: Borda Ákos Webszerkesztő: Sütő Sándor Munkatársak: Veréb M. Gizella nővér és Ökrész Károly, valamint a cikk alatt jelölt szerzők A lapban való közreműködés díjtalan, a megjelentetéshez támogatásokat köszönettel elfogadunk Készült a TEMERINI ÚJSÁG nyomdájában, Temerinben 2500 példányban Egy évtizede Az ezredforduló nagy ajándékának örültünk egy évtizede, július 20-án, Illés-napi fogadalmi ünnepünkön. Évtizedes vágyak teljesedtek be: felszentelésre került Temerin második temploma, a település Telep nevű részében. A lourdes-i jelenés 100. évfordulójára, 1958-ra tervezett jubileumi templom az akkori társadalmi körülmények miatt nem kaphatott építési engedélyt ben ez lehetővé vált, de a május 26-án megtörtént alapkőszentelés után egy hónapra szétesésnek induló egykori országunk háborúk okozta mostoha körülményei igen megnehezítették az építési munkák előrehaladását. A hallatlan nagy infláció, a ránk köszönő szegénység, a térségünkben történő rombolás ellenére mégis abban bíztunk, hogy a honfoglalás évét fogjuk megjelölni vele, de csak a bejárati emléktábla kerülhetett fel. A helyzet úgy hozta, hogy végül a kettős nagy jubileum emléktemploma lett a világegyházban Jézus Krisztus születésének két évezredes emlékéve, nekünk, magyaroknak pedig Szent István király megkoronázásának, a magyar kereszténységnek ezredik évfordulója volt. A Gondviselésnek köszönhetően szebb emléket nem is tudhattunk volna állítani keresztény hitünknek és magyarságunknak. A millenniumi emléktemplom felszentelése nem történhetett más napon, mint katolikus magyarságunk oly jelentős ünnepén, Illés napján. Jelképesen kétezer gyertyával a kezünkben újítottuk meg fogadalmunkat, de becslések szerint több mint hatezres főt is kitett az ünneplő tömeg. Emlékek ébredeznek bennünk: a várakozás és az építkezés évei, valamint az eltelt egy évtized. Egyházi életünkben helyet kapott és szívünkhöz nőtt az Úr tiszteletére épült és keresztény életünket szolgáló építmény. A templom újabb kori történelmünk jelképévé vált: a csak azért is az azért se, a mégis, a jóért való építő összefogás, az öszszetartozás, a békés boldogulás, a mindenáron élni akarás, szívós töretlenség, a határozott biztonság, a szilárd remény, a jövőbe vetett rendületlen hit kifejezője. Mit kívánhatunk mást, szebbet, nagyobbat, mint hogy ezt az első évtizedet kövesse a jövendő évtizedek végtelen sora, hogy rendeltetésének megfelelően összegyűjtse, összetartsa Isten népét. Ha felépítettük, töltsük is be még nagyon sokáig! Az ősök hite ne csak puszta megbecsülést és megőrzést érdemlő hagyaték, muzeális érték legyen, hanem életértékként éljük meg és adjuk tovább az Istenbe vetett hitünket annak tudatában, hogy csak így boldogulunk és reménykedhetünk a jövőben. Szungyi László esperesplébános

4 4 TEMERINI HARANGSZÓ Új magyar boldog A Szentatya jóváhagyta Bogdánffy Szilárd nagyváradi püspök boldoggá avatásának időpontját. A Pápai Liturgikus Szertartások irodája június 8-án tette közzé a ben esedékes újabb boldoggá avatások pontos dátumait. Az összesen kilenc személy között szerepel Bogdánffy Szilárd püspök és vértanú, akit október 30-án avatnak boldoggá Nagyváradon. A jóváhagyott boldoggá avatások szerint összesen egy püspököt, két szerzetest, két szüzet, egy özvegyet és három világi személyt emelnek az oltár dicsőségére. VR/ MK Dr. Bogdánffy Szilárd február 21-én született Feketetón (Crna Bara Csóka község). Édesapja jeles örmény nemesi család sarja. A Bogdánffy Szilárd Temesvári Piarista Főgimnáziumban kezdi tanulmányait, majd miután Temesvárra költözik a család (1925), itt érettségizik 1929-ben. A teológiai doktorátusig, mindent beleértve, mindig csak színjeles osztályzata volt. Nagyváradra jelentkezik kispapnak, innen hamarosan átküldik a Budapesti Központi Papnevelő Intézetbe, ahol még a teológiai tanulmányok befejezése előtt, hittanári vizsgát tesz ben püspöke pappá szenteli. Először a szatmárnémeti Bölcseleti és Hittudományi Főiskolán tanít, majd Nagyváradon teológiai és középiskolai tanárként működik, 1943-ban a budapesti kir. Magyar Pázmány Péter Egyetem Hittudományi Karán doktori fokozatot szerzett ben titokban püspökké szenteli a bukaresti nuncius. Ezzel elkezdődik vértanúsága, mivel április 5-én letartóztatják és sorra végigjárja a börtönöket, ahol az elszenvedett kínzások miatt és egy hirtelen jött tüdőgyulladásban meghalt. Egész élete istenszolgálat volt. Szeretett tanítani és szerette diákjait. Ehhez kapcsolódik a következő történet. Egy frissen diplomázott orsolyita máter, franciatanárnő, az osztályból jó néhány növendéket megbuktatott, és dicsekedett vele, hogy ő milyen szigorú és lelkiismeretes tanár. Dr. Bogdánffy azt mondta neki: Kedves tisztelendő máter, tudja mi ez (az osztálynapló)? Nem válaszolja a nővér. Az Ön tanári diplomája mondja a hitoktató. Nem buktatni kell, hanem tanítani és magyarázni, ha nem értik. Így viszonyult a diákokhoz. Bogdánffy Szilárd egykori nagyváradi római katolikus vértanú püspök boldoggá avatását 1992 márciusában kezdeményezte az akkori váradi megyés püspök. Köszönet és hála A telepi templom alapkőszentelésének évfordulóján, május 26-án, a szentmisét az élő és elhunyt jótevőkért ajánlottuk fel. A templom felszentelésének 10. évfordulóján ezt fokozottabban kötelességünknek érezzük. Sokan az idősek közül örültek, hogy megérhették a felszentelés napját, de közülük nagyon sokan vannak, akik már nincsenek közöttünk. Az égi hazából lélekben velünk vannak, a hálás emlékezőkkel. Névsort itt nem hozhatunk, de az Úr kitörölhetetlenül bejegyezte őket az élet könyvébe, jótéteményeikkel együtt. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik élő kövekként építik közösségünket, és gondját viselik a templomnak. Imacsoportokban imádkoznak, különböző szolgálatokkal tevékenyen részt vesznek a közösség életében: a sekrestyében, az ünnepek szervezésében, a szertartásoknál, a takarításban, a díszítésben, a harangozásban. Gondot viselnek: a liturgikus ruhák mosásáról, a templom épületéről és környezetéről, a közösségi házról, részt vállalnak: a gyermekek hitre való nevelésében, a betegek látogatásában, a katolikus sajtó terjesztésében, karitász munkában, a kapcsolatok teremtésében és ápolásában, a vendégek megvendégelésében. Mindenkinek, aki szívügyének tekinti és tevékenyen részt vállal a közösség életében, Isten legyen bőséges jutalma! Szungyi László atya Fontos tudnivalók A plébánia telefon- és faxszáma: 021/ (üzenetrögzítő is) * * * Iroda: Az egyházközségi iroda nyáron, kedden és csütörtökön 9 12 óráig, szerdán és pénteken a misék után 9 óráig, valamint az esti szentmise után, szeptember 1-től: hétfő és az ünnepnapok kivételével munkanapokon 9 12 óráig áll a hívek szolgálatára. * * * Miserend és egyházközségi hírek minden csütörtökön a Temerini Újságban * * * Magyar Katolikus Rádió, 1341 Khz középhullámon, egész nap * * * Temerini Rádió, 93,5 Mhz, minden szombaton reggel * * * Újvidéki Rádió, 90,5 Mhz, minden második vasárnap reggel * * * Mária Rádió, 90,0 MHz, egész nap magyar, illetve horvát nyelvű műsor * * * A plébánia honlapja:

5 TEMERINI HARANGSZÓ 5 Rajtunk volt a világ szeme Emlékezés a templomszentelés napjára A magyar millennium évében történt templomszentelés feletti végtelen örö münk híre, hogy Te merinben, ebben a dél-bácskai nagy községben, a magyarság legdélibb szigetén, július 20-án msgr. dr. Pénzes János szabadkai megyés püspök új templomot szentelt fel a Lourdes-i Boldogasszony tisztele tére, bejárta a világot. Azokban a napokban, a balkáni történések ismeretében, ez nagy eseménynek számított és rajtunk volt a világ sze me. Bár második templomunk eredetileg a lourdes-i jelenés századik évfordulójára készült volna, mégis emléktemplom lett, mert az építésében eltelt kilenc rendkívül nehéz év után, a felszentelésre a jubileumi szentévben, Szent István királyunk megkoronázásának évében, Szent Illés napján, fogadalmi ünnepünkön került sor. Bár a templomszentelésre az épület még nem lett teljesen kész, hátramaradt a lépcsőzet, a kórus rendezése, ami azóta megtörtént, de egy megfelelő orgona beszerzése, az oltárkép elkészítése még várat magára. Nagyon sokan fáradoztak azon, hogy a Telepen az emléktemplom előtti térségben elkészüljön a lourdes-i barlang mása. Amióta ez is megépült, a Mária-tisztelők valóságos zarándokés találkozási helye lett február 11-e, új templomunk búcsújának napja. Azon a tíz évvel ezelőtti Illés-napon nagyon sokan, a vártnál is töb ben eljöttek a templomszentelésre, külön autóbuszokkal a vidékiek is. Már reggel nyolc órakor elindult az Illés-napi menet, mikorra a Telepre ért, lehettek 3-3,5 ezren. Annyian voltak, hogy a sokaságnak csak egy tö redéke férhetett be a templomba. A megyés püspök a templomudvarban köszöntötte a híveket, majd ki nyitották az addig bezárt templom ajtót, és a főpásztor ünnepélyesen átadta a kulcsokat ft. Szungyi Lász ló plébános atyának. Ezt követően bevo nultak a templomba, a püspök után az egyházi és világi méltóságok, a vendégek, közöttük Magyarország akkori belgrádi nagykövete, a testvéregyházak és a közélet kép viselői, a testületek tagjai, a cser készek, a magyar ruhába és népviseletbe öltözöttek, majd végül el foglalta helyét a hívők sokasága is. A szertartás alatt a püspök meg szentelte, majd megtömjénezte az oltárt, előkészítette a szent áldozat ra. Krizmával megkente a falakon levő kereszteket, majd meggyújtot ták a gyertyákat és Temerin hívő magyarsága megújította hitét és fel újította az ősök Illés-napi fogadal mát. A templomszentelés híre bejár ta a világot, felkerült az internetre is. Ausztráliától Kanadáig, az Európa északi országaitól Dél Amerikáig, amerre magyarok élnek, híre ment Temerin hívő népe cselekedetének. A ha zai és külföldi sajtóban többhasá bos cikkek jelentek meg az eseményről. A rádió- és tévéállomások riportokban szá moltak be a templomszentelésről. A vidékre és külföldre szakadt temeriniek sokaságát is érzékenyen érintette a templomszentelési ünnepség. Csodálták példás összefogásunkat, akaraterőnket és kitartásunkat, amely az ínséges idők ellenére a templom építését övezte. G. B. Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. (2 Sám. 5,11.) Hitünk főigazságai A katolikus hit rövid összefoglalása az Éneklő Egyház c. imakönyvből A krisztusi igazságok ismerete nélkül nincs keresztény élet. Egyre jobban meg kell ismernünk hitünket. A legfontosabb igazságok foglalatai a Hitvallások. A főigazságok : a hittanulásban használt rövid összefoglalások. 1. Egy Isten van. Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 2. Isten a világ Teremtője és gondviselő Atyánk. 3. A Fiúisten emberré lett, hogy minket megváltson és üdvözítsen. 4. Isten igazságos, aki a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti, de a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. 5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges. 6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad. 7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa. 8. Jézus szent evangéliuma (örömhíre): Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre. Keresztények együtt A szabadkai Egyházmegye területén a római katolikus egyház mellett a következő keresztény egyházak is végzik küldetésüket testvéri légkörben: Bácskai Eparhátus Szerb Pravoszláv Egyház, püspök: Irinej (Mirko) Bulović, Újvidék. Református Keresztyén Egyház Püspöksége, püspök: Csete-Szemesi István, Feketics. Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház, szuperintendens: Th Mgr. Dolinszky Árpád, Szabadka. Görög katolikus vikariátus, segédpüspök: Holožnjaji Joakim, Đurđevo. Szlovák Evangélikus Püspökség, püspök: Th Mgr. Samuel Vrbovsky, Újvidék.

6 6 TEMERINI HARANGSZÓ Trianon nem törte meg a magyarság életerejét Főpásztoraink beszédeiből a Nemzeti Összetartozás Napján A trianoni békediktátum 90. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Napján, emlékülést tartott a Magyar Parlament, amelyen a közjogi méltóságok után Német László nagybecskereki katolikus püspök, majd az evangélikus, a református és a zsidó felekezet képviselője is beszédet mondott. Ezután Erdő Péter bíboros a Szent István-bazilikában mutatott be szentmisét a nemzet lelki megújulásáért és mondott szentbeszédet. A Magyar Kurír internetes napilap közlése alapján idézünk az elhangzottakból. NÉMET LÁSZLÓ NAGYBECSKEREKI PÜS- PÖK felidézte, hogy a magyarok István király megkeresztelkedésével beléptek az európai civilizált népek családjába. Hozzátette, hogy az európai zsidó-keresztény kultúra alapját képező kereszténység volt az, amely megteremtette a személy méltóságának és szabadságának igazságát. Ez a keresztény kultúra határozta meg az ország évszázadait. Trianon nem törte meg a magyarság életerejét. Német László arra is rámutatott: az Európai Unió megalapítása körül bábáskodó politikusok Robert Schuman francia külügyminiszer, Konrad Adenauer vagy De Gasperi szentmisével kezdték minden napjukat. Az igazság szabaddá tesz titeket, olvassuk a Bibliában. Az igazság azonban fájhat is, mert szembe kell nézni a hibákkal. Néha büszkén, néha csalódottan nézünk erre az országra mi, határon túli magyarok. Amit szeretnénk, hogy működjön és érezzen együtt velünk, valamint hogy támogasson minket mondta a nagybecskereki püspök. Végül a püspök felidézte: amikor Rómában járt rendje egy megbeszélésén, egy régi római évfolyamtársa hazaindulásakor mindenféleképpen ki akarta vinni őt a repülőtérre. Ez a rendtárs szlovák volt, és szülővárosa, Pozsony számára Bratislava. ERDŐ PÉTER BÍBOROS a Szent István-bazilikában arról beszélt, hogy a történelem nem értelmetlen vagy véletlenszerű folyamat, hanem Istentől indul, és Istenhez érkezik. A történelemnek Ura van, aki célt tűz egyének és közösségek elé. (...) A rokonságnak, a családnak, a születés és a természetes emberi közösség által meghatározott életállapotnak hitünk szerint hivatást és küldetést hordozó jellege van. A modern értelemben vett, vagyis nem csupán közös öntudattal, nyelvvel, származással, hanem közös államisággal is rendelkező nemzet a pusztán természetes kötelékekkel egybefűzött emberi közösségtől annyiban különbözik, hogy a politikai elem is megjelenik ismertetőjegyei között. Ezért aztán egyrészt mindmáig beszélnek arról, hogy egyes államokban több nemzet is él, másrészt alkalmazzák az államot alkotó közösség egészével azonosított nemzetfogalmat is. Ilyen értelemben beszélnek pl. az Egyesült Nemzetek Szervezetéről. A nemzetállam eszménye, mely az újkorban az antik és középkori államfelfogás helyébe lépett, a romantika eszmeáramlata következtében olykor felfokozott sőt néha túlzott érzelmi és ideológiai töltést is kaphatott. (...) Általánosságban a katolikus társadalmi tanítás a népnek és a nemzeti értékeknek komoly jelentőséget tulajdonít. (...) A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint az egyes népek életének értékes szokásait tiszteletben kell tartani. Nem csupán az egyházi missziós tevékenység során kell ügyelni az egyes kultúrákra, de támogatni kell a nemzeti kultúrák további fejlődését is. Az Egyház társadalmi tanítása elutasítja az olyan magatartást, amely más nemzetek lebecsüléséhez, illetve a kisebbségek hátrányos kezeléséhez vezet. A nemzet tehát otthon és lényeges érték, de nem szemlélhető önző módon. Az egyes embert, vagy a helyi közösségek kultúráját sem lehet úgynevezett magasabb szempontoknak feláldozni. Ez ugyanis az emberek közötti egyenlőség és az emberi méltóság lényeges értékeit sértené. Egyházunk legújabb tanítóhivatali megnyilatkozásai szerint, az emberi jogok területe a népek és nemzetek jogaivá szélesedik ki, ugyanis ami érvényes az egyes emberre, az érvényes a népekre is. A Tanítóhivatal emlékeztet arra, hogy ( ) a nemzetek jogai nem mások, mint emberi jogok, sajátosan a közösségi élet szintjére alkalmazva. A nemzet rendelkezik a saját nyelv és kultúra jogával, amelyek közvetítésével szellemi szuverenitását kifejezi és fejleszti ( ). A nemzetközi együttélés megkívánja a részleges és az egyetemes közötti egyensúlyt: ennek megvalósítására hivatott minden nemzet, melynek első számú kötelessége a többi néppel szembeni békés, tiszteletteljes és a szolidáris magatartás. Mindebből számunkra világos üzenet és feladatok rajzolódnak ki: értékelnünk kell nemzeti nyelvünket, kultúránkat, történelmünket. Felelős szeretettel kell ápolnunk a közösséget egymással. El kell fogadnunk a születendő gyermekeket. Mindent meg kell tennünk, hogy olyan körülményeket teremtsünk, amelyek segítik a fiatalok családalapítását, a jövő nemzedék nevelését. Enélkül, élő emberek nélkül semmilyen nép, nemzet vagy kultúra nem létezik. Érezzünk felelősséget népünk sorsáért, támogassuk egymást szolidáris szeretettel. Ne engedjük, hogy eluralkodjék rajtunk az értelmetlenség és a reménytelenség érzése. Bízzunk az isteni

7 TEMERINI HARANGSZÓ 7 Államokat fel lehet darabolni, de nemzeteket soha Csorba Béla beszédet mondott a Mórahalmon megtartott Trianoni Emléknapon Mórahalom Város Önkormányzata az június 4-én aláírt trianoni békediktátum 90. évfordulójáról ünnepélyes megemlékezést rendezett. A Trianoni Emléknapon a város keresztállítással és országzászló-avatással fejezte ki a trianoni szerződés intézkedései által szétválasztott magyarság együvé tartozását. A testvérvárosban tartott megemlékezésre Nógrádi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő meghívására temerini vendégek is érkeztek: Gusztony András polgármester, Puskás Tibor, az Első Helyi Közösség tanácselnöke, valamint Csorba Béla néprajzkutató, tanár. Ünnepi beszédet a város kapujában újonnan elhelyezett országzászlónál Csorba Béla mondott. Ebből idézünk: Az elmúlt hetekben láthattuk, hogyan kap a szívé- hez néhány magyar ügyekben elfogult politikus a hírnek a hallatán, hogy a Magyar Országgyűlés a határon túli magyar kisebbségek számára megkönnyítette a magyar állampolgárság megszerzésének, vagy ha úgy tetszik, visszaszerzésének jogát. Ezzel a gesztussal új időszámítás kezdődhet a magyar nemzetpolitikában, és ezt csalhatatlan szimattal megérezték azok is, akik a kisantanti örökség fenntartásában érdekeltek. Ők semmi mást nem kívánnak elvitatni, csak a legfontosabbat: azt, hogy a magyar nemzet egy! Azt, hogy államokat ugyan fel lehet darabolni, de nemzeteket feldarabolni még soha, senkinek sem sikerült! Néhány nagyhangú soviniszta magyarellenes lármája csak arra jó, hogy végérvényesen lelepleződjön Trianon titka Európa közvéleménye előtt, s világossá váljon, a magyar kisebbségek helyzete nyílt és megoldatlan, és az egységesülő Európában, földrészünk demokratikus hagyományinak szellemében tisztességes rendezésre vár! Kedves barátaim, nemzettársaim! Az eredendően talán jó szándékú, de számunkra igen rossz emlékezetű Wilson amerikai elnök 1918-ban így nyilatkozott: Nincs szándékunkban Ausztria-Magyarország felosztása. A tizennégy pontban csak arról van szó, hogy Ausztria-Magyarországnak a nemzetek közötti helyét megtartani óhajtjuk. Megadjuk neki a lehetőséget, hogy autonómiák alapján tovább fejlődjék. Mint tudjuk, nem így történt. Sem az első, sem a második világháború utáni békék nem A felavatott köztéri keresztnél a vendéglátók és a vendégek hoztak megnyugvást sem autonómiát nemhogy Ausztriában és Magyarországon, de a elhelyezték az emlékezés virágait Gondviselésben, amely reményt és jövőt szán nekünk. szétszabdalásuk által létrejött utódállamokban sem. Ha nyelvünket, kultúránkat, mint Isten alkotását méltán Ennek megvalósítása immár az új Európa egyik meg csodáljuk és megbecsüljük, akkor ugyanezért tiszteljük nem kerülhető, el nem odázható feladata lesz, s ehhez és becsüljük meg a többi nemzetek értékeit is. Imádkozzunk azért, hogy az önzés és a feszültség helyét a tud a Kárpát-medencei magyarság hozzájárulni a maga történelmi tapasztalatával. tiszteleten, igazságon, szereteten és szabadságon alapuló, alkotó együttműködés foglalja el Európának azon a Azt kívánjuk tehát és ezt, kérem, ne tekintsék cinizmusnak, hogy térségünkben megvalósuljon Wilson részén is, amelyet a Gondviselés otthonunkul rendelt. elnök álma. Azt kívánjuk szomszédainknak, a velünk Magyar katolikus egyházunk átérzi és ápolja a közösséget minden magyar ajkú katolikus hívővel. Ugyanak- együtt élő népeknek, hogy tartsák meg helyüket a nemzetek között, s fejlődjenek tovább hisz ez a mi érdekünk is, de a kisebbségi autonómiák rendszerének kor nyitott szívvel kereste és keresi a kiengesztelődés és a közös értékekért való együttes munkálkodás útját a tartós biztosítása alapján. Ez lehet az alapja a kölcsönös szomszéd népekkel is. Adjon Isten kitartást, erőt és szeretetet mindazoknak, akik ezért fáradoznak. Adjon Is- méltányosságnak, amely közmegelégedésre elvezethet majd a Trianonban okozott trauma végső feloldásához ten békés fejlődést, gyógyulást és erősödést egész népünknek mondta a főpásztor. valamennyi itt élő nemzet kölcsönös megnyugvására és javára!

8 8 TEMERINI HARANGSZÓ A közösség javára Egy telepi tevékeny kézimunkacsoport, mely még nem sokat hallatott magáról Május közepe táján, egy szép napon, arra kérte a telepi kézimunkázó asszonyok csoportja a Temerini Harangszót, hogy mivel annyi minden szépet ír közösségünk életéről, tegyen említést róluk is. Bár már több A telepi emléktemplom kézimunkázóinak csoportja mint tíz éve tevékenyek, nem sokat hallattak magukról. Amit tesznek csendesen, jó szívvel és lélekkel teszik templomuk, a közösség hasznára és a Teremtő Jóisten dicsőségére. Ahogyan megbeszéltük, azon a napon a telepi közösségi házban tettünk látogatást a kézimunkacsoportnál. Talán sohasem volt könnyebb dolga még a tudósítónak, mint most. Kiderült, hogy a szorgos kezű asszonyok nemcsak kézimunkázni tudnak (amit az elnyert elismerések tanúsítanak), hanem kiváló tollforgatók is. Egy írásos összeállítással rukkoltak elő eddigi munkájukról. Természetesen élőszóban is elmondták mindazt, amit papírra vetettek. Az írásnak nincs szerzője, közösen fogalmaztak meg minden mondatot, gondosan ügyelve arra, nehogy valakit kihagyjanak a felsorolásokból. Az alábbiakban ezt az összefoglalót közöljük. Lelkiatyánk tizenegy évvel ezelőtt, amikor a Lourdes-i Boldogasszony millenniumi emléktemplom építése már a befejezéséhez közeledett, óhajai között említette, hogy a régi imaházat hasznos célokra lehessen felhasználni. Ekkor a telepi asszonyok összefogásával megalakult az emléktemplom kézimunkázóinak csoportja. Első munkánk a böjti oltárterítő garnitúra volt, amit a karácsonyi terítők, majd a lobogók elkészítése követett. Mivel mi viselünk gondot templomunk oltárterítőiről, hamarosan rájöttünk arra, hogy szükség van egy fehér garnitúrára is. Ez is elkészült és emléktemplomunk fennállásának 10. évfordulóján kívánjuk átadni. A kézimunkák készítői: Hévízi Margit, Lóc Rózsa, Lóc Hajnalka, Klajner Viktória, Hajdú Margit, Magyar Rózsa, Faragó Katica, Pásztor Magdolna, Fehér Teréz, Tóth Etelka, Mészáros Anna, Bálint Borbála, Kalmár Melinda, Uracs Katalin, Ádám Franciska, Kaslik Magdolna és Varga Erzsébet. Van közöttünk két tehetséges rajzoló és mintatervező, akik mind a há- Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. (1 Sám 16,7) A szoba, amelyet Illés Sándor megkönnyezett rom oltárterítőt megtervezték, drukkolták, de a varrásból is jól kivették részüket, ők Hévízi Margit és Lóc Hajnalka. Említést érdemlő még több más tevékenységünk is. Illés-napra ben mini tájházat készítettünk kiállítással egybekötve, ami néhai Illés Sándor író meghatódva megkönnyezett, mivel a mama konyhájára emlékeztette. Ez az alkalmi mini tájház adott ihletet a temerini tájház létrehozására ben elkészült a második kiállításunk. Ebéddel fogadtuk a miszszionáriusokat, és figyelemmel kísértük azokat a rendezvényeket, ahol segítkeztünk. Több kézimunka-kiállításon is részt vettünk. Az évek során csoportunk munkájába bekapcsolódott Pásztor Katalin, Darázs Erzsébet, Latasz Margit, Bekvalac Ilona, Kocsicska Erika és Pásztor Magdolna. Minden kedden összejövetelt tartunk, tapasztalatokat cserélünk, örülünk egymás munkáinak, közben új kézimunkákat tanulunk. Ápoljuk és őrizzük nagyanyáink hagyatékát, amit szükség szerint átdolgozunk, és mintákat cserélünk. A hangulatos időtöltés közben terveket készítünk még egy szép oltárterítő elkészítésére, és készülünk az idei Illés-nap megünneplésére. A telepi közösségi házban kiállítást szervezünk, mellyel felemelőbbé, szebbé kívánjuk tenni fogadalmi ünnepünket. Végezetül említést kívánunk tenni még egy asszonyról, aki nagyon sokban segített bennünket, és aki templom-anyaként tisztelünk, ő Faragó Maris néni.

9 TEMERINI HARANGSZÓ 9 Caritas Megértéssel és együttérzéssel Tavaszra, 2011 márciusában lesz húsz éve, hogy megalakult egyházközségünkben a Caritas Szeretetszolgálat. Tehát húsz éve létezünk, és húsz éve tevékenykedünk. Mindig igyekeztünk jól működni. Egyedül a Jóisten tudja, hogy mit tettünk jól, és mi volt kevésbé jó cselekedetünk. Visszagondolva a csaknem húszévi tevékenységre, felidézhetjük a nehéz időket: az 1991 óta kapott külföldi segélyeket, amelyeket külföldre szakadt honfitársainktól, a Szabadkai Püspökség révén a Nemzetközi Caritastól kaptunk és azokat egyházközségünk rászoruló családjainak, valamint idős betegeinek és többgyermekes családjainak, az általuk megjelent mércék szerint osztottunk szét. Közösséget összetartó szemináriumokon vettünk részt több éven át Szabadkán, ahol a tevékenyen működő Caritas-önkéntesek, a fiatalok, elvégezték a Caritas részéről felkínált többéves kiképzést. Miután a külföldi segélyek teljesen megszűntek, az egyházközségünkben működő szeretetszolgálat saját erejére támaszkodva folytatta a munkát. Plébániánk jó szándékú adakozói, és a hitüket gyakorló, templomba járó emberek segítségével és összefogásával tudunk továbbra is működni. Hagyománnyá vált már legkisebbjeink Mikulás-napi megörvendeztetése, valamint adventi és nagyböjti lemondásaink pénzbeli adományainak a templomainkban kitett dobozokba való begyűjtése, és annak édesség, élelem és tisztálkodási szerek formájában való eljuttatása a legrászorulóbbakhoz. Nem ismeretlen a kedves hívek előtt többi tevékenységünk sem. Így 1998-ban a kárpátaljai árvízkárosultaknak gyűjtöttünk pénzbeli adományokat, továbbá élelmi- és tisztálkodási szereket, ruhaneműt. Ezeket az ökumenikus szeretetszolgálat (EHO), az újvidéki megboldogult Béres Károly révén juttatta el a rászorulóknak. Azóta folyamatosan gyűjtjük a használható ruhaneműt, lábbelit, és minden feleslegessé vált, de még használható háztartási kelléket, sőt az utóbbi években már a bácskossuthfalvi testi és lelki betegeket gondozó Otthon lakóin kívül a környék (Boldogasszonyfalva, Turia, Nádalj, Doroszló, Ada, Péterréve stb.) szegény sorsú rászorulóinak is juttatunk a ruhaneműből. Megértéssel és együttérzéssel gondolunk mindig a bajba jutottakra. Pár évvel ezelőtt a bánáti árvízkárosultaknak, majd a évi cunami, később a haiti földrengés károsultjainak, nemrégiben pedig az anyaországi árvízkárosultak megsegítésére gyűjtöttünk. Továbbra is gyűjtjük a kupakokat és a kemény plasztikát az iskolás gyerekek megsegítésére. Az egyházközségünk nevében működő Caritas Szeretetszolgálat aktivistái és jómagam hálásan köszönjük minden jóakaratú adományozónak az együttműködést, kérve a jóságos Isten áldását rájuk. Isten fizesse meg mindenkinek sokszorosan! A Caritas továbbra is megtalálható az Október 23. utca 43. szám alatt. Fogadónap szerdán és csütörtökön óráig. Ez időben átveszünk és osztunk ruhaneműt. Nagytakarítások idején bármikor átveszünk adományokat, amit a telefonszámon lehet jelenteni. Mészáros Teréz Barkaszentelés Az Úr Jézus Jeruzsálembe való diadalmas bevonulásának emlékünnepe a húsvét előtti virágvasárnap. A pálmaágas körmeneteket már a hatodik században is megtartották, a pálmaszentelés pedig a hetedik századi bobbói misekönyvből ismert. A szentelt pálmát zivatar, villámcsapás, tűz és különféle varázslás ellen használták. Ezt a pálmát helyettesíti nálunk a barkavessző, amit a virágvasárnapi misék előtt szentelt meg ft. Szungyi László atya. A hívek a megszentelt barkaágakkal vonultak a templomba. A szentmisén felidézték Jézus szenvedéstörténetét, a Passiót, amit a templomi kórus adott elő Simovics Balázs kántor vezetésével. Nagycsütörtökön az esti szertartásokra jövet virágokat vittünk a szentsír díszítéséhez. Jézus szeretetparancsát és életpéldáját követve, a nagyböjti lemondásainkból természetbeli adományokat is vittünk az esti szentmisére, amit az egyházközségünkben működő Caritas aktivistái húsvétra eljuttattak a legrászorultabbaknak. Képünk a barkaszenteléskor készült.

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3. XXVI. évf., 1. (73.) szám 2015. húsvét Péter és a másik tanítvány... a sírhoz sietett... és látta az otthagyott gyolcsot... Látta és hitt. (Jn 20,3.6-8) Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Az imádkozó édesanyák

Részletesebben

Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!

Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk! XXIV. évf., 3. (69.) szám 2013. karácsony Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk! Élő egyház Újjáalakításuk 20. évfordulóját ünnepelték az idén cserkészcsapataink Nagy büszkeségünk a Juventus

Részletesebben

XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! XXIV. évf., 1. (67.) szám 2013. húsvét Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! I. Ferenc pápa Jorge Mario Bergoglio SJ I. Ferenc néven az új pápa Krisztus 266. helytartója. 1936. december 17-én született Buenos

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. nyár Remi, a verbita újmisés László atya, az új verbita püspök KINCSÜNK A MISSZIÓ Missziós imaközösségek Verbita baráti

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

XVI. évfolyam 17. (787.) szám Temerin, 2010. április 29. Ára 50 dinár

XVI. évfolyam 17. (787.) szám Temerin, 2010. április 29. Ára 50 dinár Helyi tájékoztató hetilap e-mail: TU1995@stcable.net www.temeriniujsag.info XVI. évfolyam 17. (787.) szám Temerin, 2010. április 29. Ára 50 dinár Illés-napi ünnepségek Véglegesítik a programot Az Illés-napi

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLIII. évf. 4. szám (43. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2011. április A HIT ÉS A REMÉNY MEGNYITJA LÁTÁSUNKAT A Szentatya nagyböjti üzenetébõl Ahhoz, hogy komolyan

Részletesebben

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK Életünk középpontjában mindenképp a család van: ez ad értelmet az életnek, a hit támpont a nehéz helyzetekben ÖKUMENIKUS MAGAZIN

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja XII. évfolyam, 2. szám, 2015. Július Szent László napi búcsú Bokroson Június 28-án, vasárnap délután tartották

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXI. évf. 5. szám (31. Jahrg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 1999 május PÜNKÖSD LELKE Ünneplő lélekkel várjuk a pünkösdöt, a Szentlélek ünnepét. Ez a lélek világosság

Részletesebben

Látni, imádni, szolgálni

Látni, imádni, szolgálni 16. évfolyam 4. szám Hatvanegyedik szám 2009. október A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Látni, imádni, szolgálni Kisboldogasszony ünnepén ismét kizarándokolt Szekszárd apraja-nagyja, hogy

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk Töltsük hasznosan a nyarat! Látnivalók egyházmegyénkben, amelyeket kerékpárral is megközelíthetünk 3. oldal Papi dispozíciók Plébánosi és lelkészi kinevezések, áthelyezések egyházmegyénkben 11. oldal Misztikus

Részletesebben

Istentől áldott, új esztendőt!

Istentől áldott, új esztendőt! A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 210 Ft XXI. évfolyam 1. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2014. január Istentől áldott, új esztendőt! Várfi András polgármester újévi köszöntője

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal)

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal) VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. õsz Jozefa nõvér boldoggáavatása (8. oldal) ISTEN Felszentelték az új nagybecskereki püspököt (10. oldal) NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

ANYÁK NAPJÁRA ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT MÜNCHEN JELENITS ISTVÁN

ANYÁK NAPJÁRA ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT MÜNCHEN JELENITS ISTVÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVIII. évf. 5. szám (38. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2006. május ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT XVI. Benedek pápa homíliájából Megérteni és elfogadni

Részletesebben