XXI. évf., 2. (59.) szám Illés-nap. Millenniumi emléktemplom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXI. évf., 2. (59.) szám 2010. Illés-nap. Millenniumi emléktemplom"

Átírás

1 TEMERINI HARANGSZÓ 1 XXI. évf., 2. (59.) szám Illés-nap 10 Millenniumi emléktemplom

2 2 TEMERINI HARANGSZÓ Msgr. dr. Pénzes János, szabadkai megyéspüspök a hívők sokaságának és a vendégek jelenlétében július 20-án felszentelte az emléktemplomot. Bajmokon született augusztus 10-én június 29-én szentelték pappá Szabadkán április 25-én választották meg Szabadkai püspöknek június 18-án szentelték és avatták püspökké. A Püspökkari Konferencia alelnöke és a liturgiai és szerzetesi tanács elnöke 1998-tól ben megalapította a szabadkai Egyházmegye Papnevelő intézetét - Nagyszemináriumát. Msgr. Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki püspök május 24.-én megáldotta a szabadtéri lourdes-i barlangot. Horgoson született február 21-én. Pappá szentelték június 29-én, Szabadkán. A Hitélet folyóirat szerkesztője majd főszerkesztője ( ). A Katolikus Kincses Kalendárium szerkesztője ( ). Őszentsége tiszteletbeli prelátusa 1978-tól. Nagybecskereki püspökké február 14-én szentelték. Nyugalomba vonult július 1-én. Májusi áhítat Msgr. dr. Német László SVD, nagybecskereki püspök mutat be szentmisét a tíz éve felszentelt emléktemplomban. Hódságon (Odžaci) született szeptember 7-én. Szabadkán érettségizett, majd 1977-ben belépett a verbita missziós szerzetesrendbe. Felsőfokú szerzetesi, filozófiai, teológiai tanulmányait Pienieznoban (Lengyelország) végezte április 17-én szentelték pappá ugyanott. Püspökké szentelték július 5-én a székesegyház- nagybecskereki ban. Felemelően szépek a telepi templom lourdes-i barlangjánál a májusi áhítatok. Május 26-án a templom alapkőletételének évfordulóján különösen szép számban voltak jelen a helyi és vidéki Mária tisztelők.

3 TEMERINI HARANGSZÓ 3 Áldott legyen Áldott legyen Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a Fény, hogy másoknak is fénye lehess, legyen áldott a Nap sugara és melegítse fel szívedet, hogy lehess meleget osztó forrás a szeretetre szomjazóknak és legyen áldott támasz karod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad minden hozzád fordulónak, legyen áldást hozó kezed azoknak, akik érte nyúlnak. Végül legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked, hiszen Aki megbocsátja, végtelenül szeret téged. (Ismeretlen szerző) TEMERINI HARANGSZÓ Kizárólag a temerini hívek belső használatára kiadja a RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIAHIVATAL, Temerin, Újvidéki u Tel/fax: 021/ Web-oldal: Kereskedelmi forgalomba nem kerül Felelős szerkesztő: Szungyi László esperesplébános Tervezőszerkesztő: Góbor Béla Grafikai szerkesztő: Borda Ákos Webszerkesztő: Sütő Sándor Munkatársak: Veréb M. Gizella nővér és Ökrész Károly, valamint a cikk alatt jelölt szerzők A lapban való közreműködés díjtalan, a megjelentetéshez támogatásokat köszönettel elfogadunk Készült a TEMERINI ÚJSÁG nyomdájában, Temerinben 2500 példányban Egy évtizede Az ezredforduló nagy ajándékának örültünk egy évtizede, július 20-án, Illés-napi fogadalmi ünnepünkön. Évtizedes vágyak teljesedtek be: felszentelésre került Temerin második temploma, a település Telep nevű részében. A lourdes-i jelenés 100. évfordulójára, 1958-ra tervezett jubileumi templom az akkori társadalmi körülmények miatt nem kaphatott építési engedélyt ben ez lehetővé vált, de a május 26-án megtörtént alapkőszentelés után egy hónapra szétesésnek induló egykori országunk háborúk okozta mostoha körülményei igen megnehezítették az építési munkák előrehaladását. A hallatlan nagy infláció, a ránk köszönő szegénység, a térségünkben történő rombolás ellenére mégis abban bíztunk, hogy a honfoglalás évét fogjuk megjelölni vele, de csak a bejárati emléktábla kerülhetett fel. A helyzet úgy hozta, hogy végül a kettős nagy jubileum emléktemploma lett a világegyházban Jézus Krisztus születésének két évezredes emlékéve, nekünk, magyaroknak pedig Szent István király megkoronázásának, a magyar kereszténységnek ezredik évfordulója volt. A Gondviselésnek köszönhetően szebb emléket nem is tudhattunk volna állítani keresztény hitünknek és magyarságunknak. A millenniumi emléktemplom felszentelése nem történhetett más napon, mint katolikus magyarságunk oly jelentős ünnepén, Illés napján. Jelképesen kétezer gyertyával a kezünkben újítottuk meg fogadalmunkat, de becslések szerint több mint hatezres főt is kitett az ünneplő tömeg. Emlékek ébredeznek bennünk: a várakozás és az építkezés évei, valamint az eltelt egy évtized. Egyházi életünkben helyet kapott és szívünkhöz nőtt az Úr tiszteletére épült és keresztény életünket szolgáló építmény. A templom újabb kori történelmünk jelképévé vált: a csak azért is az azért se, a mégis, a jóért való építő összefogás, az öszszetartozás, a békés boldogulás, a mindenáron élni akarás, szívós töretlenség, a határozott biztonság, a szilárd remény, a jövőbe vetett rendületlen hit kifejezője. Mit kívánhatunk mást, szebbet, nagyobbat, mint hogy ezt az első évtizedet kövesse a jövendő évtizedek végtelen sora, hogy rendeltetésének megfelelően összegyűjtse, összetartsa Isten népét. Ha felépítettük, töltsük is be még nagyon sokáig! Az ősök hite ne csak puszta megbecsülést és megőrzést érdemlő hagyaték, muzeális érték legyen, hanem életértékként éljük meg és adjuk tovább az Istenbe vetett hitünket annak tudatában, hogy csak így boldogulunk és reménykedhetünk a jövőben. Szungyi László esperesplébános

4 4 TEMERINI HARANGSZÓ Új magyar boldog A Szentatya jóváhagyta Bogdánffy Szilárd nagyváradi püspök boldoggá avatásának időpontját. A Pápai Liturgikus Szertartások irodája június 8-án tette közzé a ben esedékes újabb boldoggá avatások pontos dátumait. Az összesen kilenc személy között szerepel Bogdánffy Szilárd püspök és vértanú, akit október 30-án avatnak boldoggá Nagyváradon. A jóváhagyott boldoggá avatások szerint összesen egy püspököt, két szerzetest, két szüzet, egy özvegyet és három világi személyt emelnek az oltár dicsőségére. VR/ MK Dr. Bogdánffy Szilárd február 21-én született Feketetón (Crna Bara Csóka község). Édesapja jeles örmény nemesi család sarja. A Bogdánffy Szilárd Temesvári Piarista Főgimnáziumban kezdi tanulmányait, majd miután Temesvárra költözik a család (1925), itt érettségizik 1929-ben. A teológiai doktorátusig, mindent beleértve, mindig csak színjeles osztályzata volt. Nagyváradra jelentkezik kispapnak, innen hamarosan átküldik a Budapesti Központi Papnevelő Intézetbe, ahol még a teológiai tanulmányok befejezése előtt, hittanári vizsgát tesz ben püspöke pappá szenteli. Először a szatmárnémeti Bölcseleti és Hittudományi Főiskolán tanít, majd Nagyváradon teológiai és középiskolai tanárként működik, 1943-ban a budapesti kir. Magyar Pázmány Péter Egyetem Hittudományi Karán doktori fokozatot szerzett ben titokban püspökké szenteli a bukaresti nuncius. Ezzel elkezdődik vértanúsága, mivel április 5-én letartóztatják és sorra végigjárja a börtönöket, ahol az elszenvedett kínzások miatt és egy hirtelen jött tüdőgyulladásban meghalt. Egész élete istenszolgálat volt. Szeretett tanítani és szerette diákjait. Ehhez kapcsolódik a következő történet. Egy frissen diplomázott orsolyita máter, franciatanárnő, az osztályból jó néhány növendéket megbuktatott, és dicsekedett vele, hogy ő milyen szigorú és lelkiismeretes tanár. Dr. Bogdánffy azt mondta neki: Kedves tisztelendő máter, tudja mi ez (az osztálynapló)? Nem válaszolja a nővér. Az Ön tanári diplomája mondja a hitoktató. Nem buktatni kell, hanem tanítani és magyarázni, ha nem értik. Így viszonyult a diákokhoz. Bogdánffy Szilárd egykori nagyváradi római katolikus vértanú püspök boldoggá avatását 1992 márciusában kezdeményezte az akkori váradi megyés püspök. Köszönet és hála A telepi templom alapkőszentelésének évfordulóján, május 26-án, a szentmisét az élő és elhunyt jótevőkért ajánlottuk fel. A templom felszentelésének 10. évfordulóján ezt fokozottabban kötelességünknek érezzük. Sokan az idősek közül örültek, hogy megérhették a felszentelés napját, de közülük nagyon sokan vannak, akik már nincsenek közöttünk. Az égi hazából lélekben velünk vannak, a hálás emlékezőkkel. Névsort itt nem hozhatunk, de az Úr kitörölhetetlenül bejegyezte őket az élet könyvébe, jótéteményeikkel együtt. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik élő kövekként építik közösségünket, és gondját viselik a templomnak. Imacsoportokban imádkoznak, különböző szolgálatokkal tevékenyen részt vesznek a közösség életében: a sekrestyében, az ünnepek szervezésében, a szertartásoknál, a takarításban, a díszítésben, a harangozásban. Gondot viselnek: a liturgikus ruhák mosásáról, a templom épületéről és környezetéről, a közösségi házról, részt vállalnak: a gyermekek hitre való nevelésében, a betegek látogatásában, a katolikus sajtó terjesztésében, karitász munkában, a kapcsolatok teremtésében és ápolásában, a vendégek megvendégelésében. Mindenkinek, aki szívügyének tekinti és tevékenyen részt vállal a közösség életében, Isten legyen bőséges jutalma! Szungyi László atya Fontos tudnivalók A plébánia telefon- és faxszáma: 021/ (üzenetrögzítő is) * * * Iroda: Az egyházközségi iroda nyáron, kedden és csütörtökön 9 12 óráig, szerdán és pénteken a misék után 9 óráig, valamint az esti szentmise után, szeptember 1-től: hétfő és az ünnepnapok kivételével munkanapokon 9 12 óráig áll a hívek szolgálatára. * * * Miserend és egyházközségi hírek minden csütörtökön a Temerini Újságban * * * Magyar Katolikus Rádió, 1341 Khz középhullámon, egész nap * * * Temerini Rádió, 93,5 Mhz, minden szombaton reggel * * * Újvidéki Rádió, 90,5 Mhz, minden második vasárnap reggel * * * Mária Rádió, 90,0 MHz, egész nap magyar, illetve horvát nyelvű műsor * * * A plébánia honlapja:

5 TEMERINI HARANGSZÓ 5 Rajtunk volt a világ szeme Emlékezés a templomszentelés napjára A magyar millennium évében történt templomszentelés feletti végtelen örö münk híre, hogy Te merinben, ebben a dél-bácskai nagy községben, a magyarság legdélibb szigetén, július 20-án msgr. dr. Pénzes János szabadkai megyés püspök új templomot szentelt fel a Lourdes-i Boldogasszony tisztele tére, bejárta a világot. Azokban a napokban, a balkáni történések ismeretében, ez nagy eseménynek számított és rajtunk volt a világ sze me. Bár második templomunk eredetileg a lourdes-i jelenés századik évfordulójára készült volna, mégis emléktemplom lett, mert az építésében eltelt kilenc rendkívül nehéz év után, a felszentelésre a jubileumi szentévben, Szent István királyunk megkoronázásának évében, Szent Illés napján, fogadalmi ünnepünkön került sor. Bár a templomszentelésre az épület még nem lett teljesen kész, hátramaradt a lépcsőzet, a kórus rendezése, ami azóta megtörtént, de egy megfelelő orgona beszerzése, az oltárkép elkészítése még várat magára. Nagyon sokan fáradoztak azon, hogy a Telepen az emléktemplom előtti térségben elkészüljön a lourdes-i barlang mása. Amióta ez is megépült, a Mária-tisztelők valóságos zarándokés találkozási helye lett február 11-e, új templomunk búcsújának napja. Azon a tíz évvel ezelőtti Illés-napon nagyon sokan, a vártnál is töb ben eljöttek a templomszentelésre, külön autóbuszokkal a vidékiek is. Már reggel nyolc órakor elindult az Illés-napi menet, mikorra a Telepre ért, lehettek 3-3,5 ezren. Annyian voltak, hogy a sokaságnak csak egy tö redéke férhetett be a templomba. A megyés püspök a templomudvarban köszöntötte a híveket, majd ki nyitották az addig bezárt templom ajtót, és a főpásztor ünnepélyesen átadta a kulcsokat ft. Szungyi Lász ló plébános atyának. Ezt követően bevo nultak a templomba, a püspök után az egyházi és világi méltóságok, a vendégek, közöttük Magyarország akkori belgrádi nagykövete, a testvéregyházak és a közélet kép viselői, a testületek tagjai, a cser készek, a magyar ruhába és népviseletbe öltözöttek, majd végül el foglalta helyét a hívők sokasága is. A szertartás alatt a püspök meg szentelte, majd megtömjénezte az oltárt, előkészítette a szent áldozat ra. Krizmával megkente a falakon levő kereszteket, majd meggyújtot ták a gyertyákat és Temerin hívő magyarsága megújította hitét és fel újította az ősök Illés-napi fogadal mát. A templomszentelés híre bejár ta a világot, felkerült az internetre is. Ausztráliától Kanadáig, az Európa északi országaitól Dél Amerikáig, amerre magyarok élnek, híre ment Temerin hívő népe cselekedetének. A ha zai és külföldi sajtóban többhasá bos cikkek jelentek meg az eseményről. A rádió- és tévéállomások riportokban szá moltak be a templomszentelésről. A vidékre és külföldre szakadt temeriniek sokaságát is érzékenyen érintette a templomszentelési ünnepség. Csodálták példás összefogásunkat, akaraterőnket és kitartásunkat, amely az ínséges idők ellenére a templom építését övezte. G. B. Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. (2 Sám. 5,11.) Hitünk főigazságai A katolikus hit rövid összefoglalása az Éneklő Egyház c. imakönyvből A krisztusi igazságok ismerete nélkül nincs keresztény élet. Egyre jobban meg kell ismernünk hitünket. A legfontosabb igazságok foglalatai a Hitvallások. A főigazságok : a hittanulásban használt rövid összefoglalások. 1. Egy Isten van. Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 2. Isten a világ Teremtője és gondviselő Atyánk. 3. A Fiúisten emberré lett, hogy minket megváltson és üdvözítsen. 4. Isten igazságos, aki a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti, de a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. 5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges. 6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad. 7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa. 8. Jézus szent evangéliuma (örömhíre): Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre. Keresztények együtt A szabadkai Egyházmegye területén a római katolikus egyház mellett a következő keresztény egyházak is végzik küldetésüket testvéri légkörben: Bácskai Eparhátus Szerb Pravoszláv Egyház, püspök: Irinej (Mirko) Bulović, Újvidék. Református Keresztyén Egyház Püspöksége, püspök: Csete-Szemesi István, Feketics. Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház, szuperintendens: Th Mgr. Dolinszky Árpád, Szabadka. Görög katolikus vikariátus, segédpüspök: Holožnjaji Joakim, Đurđevo. Szlovák Evangélikus Püspökség, püspök: Th Mgr. Samuel Vrbovsky, Újvidék.

6 6 TEMERINI HARANGSZÓ Trianon nem törte meg a magyarság életerejét Főpásztoraink beszédeiből a Nemzeti Összetartozás Napján A trianoni békediktátum 90. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Napján, emlékülést tartott a Magyar Parlament, amelyen a közjogi méltóságok után Német László nagybecskereki katolikus püspök, majd az evangélikus, a református és a zsidó felekezet képviselője is beszédet mondott. Ezután Erdő Péter bíboros a Szent István-bazilikában mutatott be szentmisét a nemzet lelki megújulásáért és mondott szentbeszédet. A Magyar Kurír internetes napilap közlése alapján idézünk az elhangzottakból. NÉMET LÁSZLÓ NAGYBECSKEREKI PÜS- PÖK felidézte, hogy a magyarok István király megkeresztelkedésével beléptek az európai civilizált népek családjába. Hozzátette, hogy az európai zsidó-keresztény kultúra alapját képező kereszténység volt az, amely megteremtette a személy méltóságának és szabadságának igazságát. Ez a keresztény kultúra határozta meg az ország évszázadait. Trianon nem törte meg a magyarság életerejét. Német László arra is rámutatott: az Európai Unió megalapítása körül bábáskodó politikusok Robert Schuman francia külügyminiszer, Konrad Adenauer vagy De Gasperi szentmisével kezdték minden napjukat. Az igazság szabaddá tesz titeket, olvassuk a Bibliában. Az igazság azonban fájhat is, mert szembe kell nézni a hibákkal. Néha büszkén, néha csalódottan nézünk erre az országra mi, határon túli magyarok. Amit szeretnénk, hogy működjön és érezzen együtt velünk, valamint hogy támogasson minket mondta a nagybecskereki püspök. Végül a püspök felidézte: amikor Rómában járt rendje egy megbeszélésén, egy régi római évfolyamtársa hazaindulásakor mindenféleképpen ki akarta vinni őt a repülőtérre. Ez a rendtárs szlovák volt, és szülővárosa, Pozsony számára Bratislava. ERDŐ PÉTER BÍBOROS a Szent István-bazilikában arról beszélt, hogy a történelem nem értelmetlen vagy véletlenszerű folyamat, hanem Istentől indul, és Istenhez érkezik. A történelemnek Ura van, aki célt tűz egyének és közösségek elé. (...) A rokonságnak, a családnak, a születés és a természetes emberi közösség által meghatározott életállapotnak hitünk szerint hivatást és küldetést hordozó jellege van. A modern értelemben vett, vagyis nem csupán közös öntudattal, nyelvvel, származással, hanem közös államisággal is rendelkező nemzet a pusztán természetes kötelékekkel egybefűzött emberi közösségtől annyiban különbözik, hogy a politikai elem is megjelenik ismertetőjegyei között. Ezért aztán egyrészt mindmáig beszélnek arról, hogy egyes államokban több nemzet is él, másrészt alkalmazzák az államot alkotó közösség egészével azonosított nemzetfogalmat is. Ilyen értelemben beszélnek pl. az Egyesült Nemzetek Szervezetéről. A nemzetállam eszménye, mely az újkorban az antik és középkori államfelfogás helyébe lépett, a romantika eszmeáramlata következtében olykor felfokozott sőt néha túlzott érzelmi és ideológiai töltést is kaphatott. (...) Általánosságban a katolikus társadalmi tanítás a népnek és a nemzeti értékeknek komoly jelentőséget tulajdonít. (...) A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint az egyes népek életének értékes szokásait tiszteletben kell tartani. Nem csupán az egyházi missziós tevékenység során kell ügyelni az egyes kultúrákra, de támogatni kell a nemzeti kultúrák további fejlődését is. Az Egyház társadalmi tanítása elutasítja az olyan magatartást, amely más nemzetek lebecsüléséhez, illetve a kisebbségek hátrányos kezeléséhez vezet. A nemzet tehát otthon és lényeges érték, de nem szemlélhető önző módon. Az egyes embert, vagy a helyi közösségek kultúráját sem lehet úgynevezett magasabb szempontoknak feláldozni. Ez ugyanis az emberek közötti egyenlőség és az emberi méltóság lényeges értékeit sértené. Egyházunk legújabb tanítóhivatali megnyilatkozásai szerint, az emberi jogok területe a népek és nemzetek jogaivá szélesedik ki, ugyanis ami érvényes az egyes emberre, az érvényes a népekre is. A Tanítóhivatal emlékeztet arra, hogy ( ) a nemzetek jogai nem mások, mint emberi jogok, sajátosan a közösségi élet szintjére alkalmazva. A nemzet rendelkezik a saját nyelv és kultúra jogával, amelyek közvetítésével szellemi szuverenitását kifejezi és fejleszti ( ). A nemzetközi együttélés megkívánja a részleges és az egyetemes közötti egyensúlyt: ennek megvalósítására hivatott minden nemzet, melynek első számú kötelessége a többi néppel szembeni békés, tiszteletteljes és a szolidáris magatartás. Mindebből számunkra világos üzenet és feladatok rajzolódnak ki: értékelnünk kell nemzeti nyelvünket, kultúránkat, történelmünket. Felelős szeretettel kell ápolnunk a közösséget egymással. El kell fogadnunk a születendő gyermekeket. Mindent meg kell tennünk, hogy olyan körülményeket teremtsünk, amelyek segítik a fiatalok családalapítását, a jövő nemzedék nevelését. Enélkül, élő emberek nélkül semmilyen nép, nemzet vagy kultúra nem létezik. Érezzünk felelősséget népünk sorsáért, támogassuk egymást szolidáris szeretettel. Ne engedjük, hogy eluralkodjék rajtunk az értelmetlenség és a reménytelenség érzése. Bízzunk az isteni

7 TEMERINI HARANGSZÓ 7 Államokat fel lehet darabolni, de nemzeteket soha Csorba Béla beszédet mondott a Mórahalmon megtartott Trianoni Emléknapon Mórahalom Város Önkormányzata az június 4-én aláírt trianoni békediktátum 90. évfordulójáról ünnepélyes megemlékezést rendezett. A Trianoni Emléknapon a város keresztállítással és országzászló-avatással fejezte ki a trianoni szerződés intézkedései által szétválasztott magyarság együvé tartozását. A testvérvárosban tartott megemlékezésre Nógrádi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő meghívására temerini vendégek is érkeztek: Gusztony András polgármester, Puskás Tibor, az Első Helyi Közösség tanácselnöke, valamint Csorba Béla néprajzkutató, tanár. Ünnepi beszédet a város kapujában újonnan elhelyezett országzászlónál Csorba Béla mondott. Ebből idézünk: Az elmúlt hetekben láthattuk, hogyan kap a szívé- hez néhány magyar ügyekben elfogult politikus a hírnek a hallatán, hogy a Magyar Országgyűlés a határon túli magyar kisebbségek számára megkönnyítette a magyar állampolgárság megszerzésének, vagy ha úgy tetszik, visszaszerzésének jogát. Ezzel a gesztussal új időszámítás kezdődhet a magyar nemzetpolitikában, és ezt csalhatatlan szimattal megérezték azok is, akik a kisantanti örökség fenntartásában érdekeltek. Ők semmi mást nem kívánnak elvitatni, csak a legfontosabbat: azt, hogy a magyar nemzet egy! Azt, hogy államokat ugyan fel lehet darabolni, de nemzeteket feldarabolni még soha, senkinek sem sikerült! Néhány nagyhangú soviniszta magyarellenes lármája csak arra jó, hogy végérvényesen lelepleződjön Trianon titka Európa közvéleménye előtt, s világossá váljon, a magyar kisebbségek helyzete nyílt és megoldatlan, és az egységesülő Európában, földrészünk demokratikus hagyományinak szellemében tisztességes rendezésre vár! Kedves barátaim, nemzettársaim! Az eredendően talán jó szándékú, de számunkra igen rossz emlékezetű Wilson amerikai elnök 1918-ban így nyilatkozott: Nincs szándékunkban Ausztria-Magyarország felosztása. A tizennégy pontban csak arról van szó, hogy Ausztria-Magyarországnak a nemzetek közötti helyét megtartani óhajtjuk. Megadjuk neki a lehetőséget, hogy autonómiák alapján tovább fejlődjék. Mint tudjuk, nem így történt. Sem az első, sem a második világháború utáni békék nem A felavatott köztéri keresztnél a vendéglátók és a vendégek hoztak megnyugvást sem autonómiát nemhogy Ausztriában és Magyarországon, de a elhelyezték az emlékezés virágait Gondviselésben, amely reményt és jövőt szán nekünk. szétszabdalásuk által létrejött utódállamokban sem. Ha nyelvünket, kultúránkat, mint Isten alkotását méltán Ennek megvalósítása immár az új Európa egyik meg csodáljuk és megbecsüljük, akkor ugyanezért tiszteljük nem kerülhető, el nem odázható feladata lesz, s ehhez és becsüljük meg a többi nemzetek értékeit is. Imádkozzunk azért, hogy az önzés és a feszültség helyét a tud a Kárpát-medencei magyarság hozzájárulni a maga történelmi tapasztalatával. tiszteleten, igazságon, szereteten és szabadságon alapuló, alkotó együttműködés foglalja el Európának azon a Azt kívánjuk tehát és ezt, kérem, ne tekintsék cinizmusnak, hogy térségünkben megvalósuljon Wilson részén is, amelyet a Gondviselés otthonunkul rendelt. elnök álma. Azt kívánjuk szomszédainknak, a velünk Magyar katolikus egyházunk átérzi és ápolja a közösséget minden magyar ajkú katolikus hívővel. Ugyanak- együtt élő népeknek, hogy tartsák meg helyüket a nemzetek között, s fejlődjenek tovább hisz ez a mi érdekünk is, de a kisebbségi autonómiák rendszerének kor nyitott szívvel kereste és keresi a kiengesztelődés és a közös értékekért való együttes munkálkodás útját a tartós biztosítása alapján. Ez lehet az alapja a kölcsönös szomszéd népekkel is. Adjon Isten kitartást, erőt és szeretetet mindazoknak, akik ezért fáradoznak. Adjon Is- méltányosságnak, amely közmegelégedésre elvezethet majd a Trianonban okozott trauma végső feloldásához ten békés fejlődést, gyógyulást és erősödést egész népünknek mondta a főpásztor. valamennyi itt élő nemzet kölcsönös megnyugvására és javára!

8 8 TEMERINI HARANGSZÓ A közösség javára Egy telepi tevékeny kézimunkacsoport, mely még nem sokat hallatott magáról Május közepe táján, egy szép napon, arra kérte a telepi kézimunkázó asszonyok csoportja a Temerini Harangszót, hogy mivel annyi minden szépet ír közösségünk életéről, tegyen említést róluk is. Bár már több A telepi emléktemplom kézimunkázóinak csoportja mint tíz éve tevékenyek, nem sokat hallattak magukról. Amit tesznek csendesen, jó szívvel és lélekkel teszik templomuk, a közösség hasznára és a Teremtő Jóisten dicsőségére. Ahogyan megbeszéltük, azon a napon a telepi közösségi házban tettünk látogatást a kézimunkacsoportnál. Talán sohasem volt könnyebb dolga még a tudósítónak, mint most. Kiderült, hogy a szorgos kezű asszonyok nemcsak kézimunkázni tudnak (amit az elnyert elismerések tanúsítanak), hanem kiváló tollforgatók is. Egy írásos összeállítással rukkoltak elő eddigi munkájukról. Természetesen élőszóban is elmondták mindazt, amit papírra vetettek. Az írásnak nincs szerzője, közösen fogalmaztak meg minden mondatot, gondosan ügyelve arra, nehogy valakit kihagyjanak a felsorolásokból. Az alábbiakban ezt az összefoglalót közöljük. Lelkiatyánk tizenegy évvel ezelőtt, amikor a Lourdes-i Boldogasszony millenniumi emléktemplom építése már a befejezéséhez közeledett, óhajai között említette, hogy a régi imaházat hasznos célokra lehessen felhasználni. Ekkor a telepi asszonyok összefogásával megalakult az emléktemplom kézimunkázóinak csoportja. Első munkánk a böjti oltárterítő garnitúra volt, amit a karácsonyi terítők, majd a lobogók elkészítése követett. Mivel mi viselünk gondot templomunk oltárterítőiről, hamarosan rájöttünk arra, hogy szükség van egy fehér garnitúrára is. Ez is elkészült és emléktemplomunk fennállásának 10. évfordulóján kívánjuk átadni. A kézimunkák készítői: Hévízi Margit, Lóc Rózsa, Lóc Hajnalka, Klajner Viktória, Hajdú Margit, Magyar Rózsa, Faragó Katica, Pásztor Magdolna, Fehér Teréz, Tóth Etelka, Mészáros Anna, Bálint Borbála, Kalmár Melinda, Uracs Katalin, Ádám Franciska, Kaslik Magdolna és Varga Erzsébet. Van közöttünk két tehetséges rajzoló és mintatervező, akik mind a há- Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. (1 Sám 16,7) A szoba, amelyet Illés Sándor megkönnyezett rom oltárterítőt megtervezték, drukkolták, de a varrásból is jól kivették részüket, ők Hévízi Margit és Lóc Hajnalka. Említést érdemlő még több más tevékenységünk is. Illés-napra ben mini tájházat készítettünk kiállítással egybekötve, ami néhai Illés Sándor író meghatódva megkönnyezett, mivel a mama konyhájára emlékeztette. Ez az alkalmi mini tájház adott ihletet a temerini tájház létrehozására ben elkészült a második kiállításunk. Ebéddel fogadtuk a miszszionáriusokat, és figyelemmel kísértük azokat a rendezvényeket, ahol segítkeztünk. Több kézimunka-kiállításon is részt vettünk. Az évek során csoportunk munkájába bekapcsolódott Pásztor Katalin, Darázs Erzsébet, Latasz Margit, Bekvalac Ilona, Kocsicska Erika és Pásztor Magdolna. Minden kedden összejövetelt tartunk, tapasztalatokat cserélünk, örülünk egymás munkáinak, közben új kézimunkákat tanulunk. Ápoljuk és őrizzük nagyanyáink hagyatékát, amit szükség szerint átdolgozunk, és mintákat cserélünk. A hangulatos időtöltés közben terveket készítünk még egy szép oltárterítő elkészítésére, és készülünk az idei Illés-nap megünneplésére. A telepi közösségi házban kiállítást szervezünk, mellyel felemelőbbé, szebbé kívánjuk tenni fogadalmi ünnepünket. Végezetül említést kívánunk tenni még egy asszonyról, aki nagyon sokban segített bennünket, és aki templom-anyaként tisztelünk, ő Faragó Maris néni.

9 TEMERINI HARANGSZÓ 9 Caritas Megértéssel és együttérzéssel Tavaszra, 2011 márciusában lesz húsz éve, hogy megalakult egyházközségünkben a Caritas Szeretetszolgálat. Tehát húsz éve létezünk, és húsz éve tevékenykedünk. Mindig igyekeztünk jól működni. Egyedül a Jóisten tudja, hogy mit tettünk jól, és mi volt kevésbé jó cselekedetünk. Visszagondolva a csaknem húszévi tevékenységre, felidézhetjük a nehéz időket: az 1991 óta kapott külföldi segélyeket, amelyeket külföldre szakadt honfitársainktól, a Szabadkai Püspökség révén a Nemzetközi Caritastól kaptunk és azokat egyházközségünk rászoruló családjainak, valamint idős betegeinek és többgyermekes családjainak, az általuk megjelent mércék szerint osztottunk szét. Közösséget összetartó szemináriumokon vettünk részt több éven át Szabadkán, ahol a tevékenyen működő Caritas-önkéntesek, a fiatalok, elvégezték a Caritas részéről felkínált többéves kiképzést. Miután a külföldi segélyek teljesen megszűntek, az egyházközségünkben működő szeretetszolgálat saját erejére támaszkodva folytatta a munkát. Plébániánk jó szándékú adakozói, és a hitüket gyakorló, templomba járó emberek segítségével és összefogásával tudunk továbbra is működni. Hagyománnyá vált már legkisebbjeink Mikulás-napi megörvendeztetése, valamint adventi és nagyböjti lemondásaink pénzbeli adományainak a templomainkban kitett dobozokba való begyűjtése, és annak édesség, élelem és tisztálkodási szerek formájában való eljuttatása a legrászorulóbbakhoz. Nem ismeretlen a kedves hívek előtt többi tevékenységünk sem. Így 1998-ban a kárpátaljai árvízkárosultaknak gyűjtöttünk pénzbeli adományokat, továbbá élelmi- és tisztálkodási szereket, ruhaneműt. Ezeket az ökumenikus szeretetszolgálat (EHO), az újvidéki megboldogult Béres Károly révén juttatta el a rászorulóknak. Azóta folyamatosan gyűjtjük a használható ruhaneműt, lábbelit, és minden feleslegessé vált, de még használható háztartási kelléket, sőt az utóbbi években már a bácskossuthfalvi testi és lelki betegeket gondozó Otthon lakóin kívül a környék (Boldogasszonyfalva, Turia, Nádalj, Doroszló, Ada, Péterréve stb.) szegény sorsú rászorulóinak is juttatunk a ruhaneműből. Megértéssel és együttérzéssel gondolunk mindig a bajba jutottakra. Pár évvel ezelőtt a bánáti árvízkárosultaknak, majd a évi cunami, később a haiti földrengés károsultjainak, nemrégiben pedig az anyaországi árvízkárosultak megsegítésére gyűjtöttünk. Továbbra is gyűjtjük a kupakokat és a kemény plasztikát az iskolás gyerekek megsegítésére. Az egyházközségünk nevében működő Caritas Szeretetszolgálat aktivistái és jómagam hálásan köszönjük minden jóakaratú adományozónak az együttműködést, kérve a jóságos Isten áldását rájuk. Isten fizesse meg mindenkinek sokszorosan! A Caritas továbbra is megtalálható az Október 23. utca 43. szám alatt. Fogadónap szerdán és csütörtökön óráig. Ez időben átveszünk és osztunk ruhaneműt. Nagytakarítások idején bármikor átveszünk adományokat, amit a telefonszámon lehet jelenteni. Mészáros Teréz Barkaszentelés Az Úr Jézus Jeruzsálembe való diadalmas bevonulásának emlékünnepe a húsvét előtti virágvasárnap. A pálmaágas körmeneteket már a hatodik században is megtartották, a pálmaszentelés pedig a hetedik századi bobbói misekönyvből ismert. A szentelt pálmát zivatar, villámcsapás, tűz és különféle varázslás ellen használták. Ezt a pálmát helyettesíti nálunk a barkavessző, amit a virágvasárnapi misék előtt szentelt meg ft. Szungyi László atya. A hívek a megszentelt barkaágakkal vonultak a templomba. A szentmisén felidézték Jézus szenvedéstörténetét, a Passiót, amit a templomi kórus adott elő Simovics Balázs kántor vezetésével. Nagycsütörtökön az esti szertartásokra jövet virágokat vittünk a szentsír díszítéséhez. Jézus szeretetparancsát és életpéldáját követve, a nagyböjti lemondásainkból természetbeli adományokat is vittünk az esti szentmisére, amit az egyházközségünkben működő Caritas aktivistái húsvétra eljuttattak a legrászorultabbaknak. Képünk a barkaszenteléskor készült.

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés

Komlói Kistérség 2015. évi programok. Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR. Húsvéti készülődés i Kistérség 2015. évi programok Hónap Időpont Program Település TAVASZ-NYÁR 3. Húsvétváró Húsvéti készülődés 4. Húsvét vigiliája 5. Locsolóbál 8. Óvodai húsvétolás 9. A költészet napja alkalmából Regionális

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 A Ko m á r o m i p l é b á n i a h í r l e v e l e 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 Nem jó az embernek egyedül lennie. Ebben a kijelentésben több van, mint a férfi és

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

A tanév II. félévi programterve

A tanév II. félévi programterve 1 Hétfő 95. 2 Kedd 96. 2009-2010. tanév Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi M. által fenntartott iskolákba páczai kiadó bemutatója (csak az iskolánknak), alsós, felsős

Részletesebben

2016/2017-es tanév programtervezete

2016/2017-es tanév programtervezete 2016/2017-es tanév programtervezete SZEPTEMBER 1. Csütörtök Első tanítási nap Tankönyvosztás 1-2. évf. 17:00 Szülői értekezlet az 1.a, 1.z, 2.z osztályokban SZMK tagok választása 2. Péntek Tankönyvosztás

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Tanítási év helyi rendje 2014/2015 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok száma: 5 nap 1 hónap nap hét napja tanítási nap sorszám feladat óra

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA 2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA A SZERVEZŐK FENNTARTJÁK AZ IDŐPONT ÉS A MŰSOR VÁLTOZTATÁS JOGÁT 2017. JANUÁR Január 14. szombat - Ady bál Január 22. vasárnap - VII. Vince napi venyigeszentelő

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben