Vándorkiállítás Kővé vált hit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vándorkiállítás Kővé vált hit"

Átírás

1 Vándorkiállítás Kővé vált hit Templomi Architektúra a Bánátban a18. században A paravánok szövege

2 1. tábla A Bánát kulturális környezete a 18. században Délkelet Európa terjedelmes területeinek visszafoglalása után a Bánát 1718-ban a Török Birodalomtól a Habsburg Monarchia fennhatósága alá került. A vidék oly mértékben elnéptelenedett, hogy csak újratelepítéssel lehetett a gazdaságot fellendíteni és újkori kulturális színvonalat létrehozni. A Bánát feladatai a Monarchiában geopolitikai adottságaiból, a Török Birodalommal való közös határvonalából adódtak. A tervszerű betelepítéssel egy erős gazdaság megteremtése volt a cél. A Bánát ehhez mint a császári korona országa állami különjogokat kapott. Egyházi újraszerveződés Az ország betelepítésével párhuzamosan zajlott az egyházi újraszerveződés. Mindaddig csak katolikus telepeseknek engedték meg a bevándorlást, míg II. József meg nem változtatta a letelepedési feltételeket. A Habsburg Monarchia felfogása szerint csak ők voltak képesek kiépíteni az országot a keresztény világ védőbástyájává. Jellemző volt az egyházi szervezésre a Bécsi Hatóságok által végzett központi tervezés. Templomépítés Minden templomi tervrajzot a Bécsi Udvari Építészirodának kellett jóváhagynia. Egyéni megoldásokat nem fogadtak el. Tömeges templomépítés akkor kezdődött, amikor a telepesek építési költségeit is átvették a nyilvános szervezetek. A bánáti típust a 18. század második felétől a Habsburg Birodalom más régióiban is alkalmazták. A barokkos ájtatosság megváltozása A templomépítések a felvilágosodás jegyében zajlottak, ezért eltekintettek a költséges és díszes kivitelezéstől, mivel az megzavarhatja a lélek békéjét, szétszórhatja a gondolatokat és az isteni igazságokra irányuló tiszteletreméltó figyelmet gyengítheti. 1. Magyarország újjáépítése a török háborúk után (térkép) 2. A Bánát, mint a Habsburg birodalom része. A mai délnyugat Románia, Szerbia és Magyarország területén található régió, a Bánát Km 2 nagyságú területe a Duna, a Tisza, a Maros és a Déli Kárpátok lábainál terül el. (térkép) 3. Bogáros/Bulgâruş, Mária Mennybemenetele római-katolikus templom, A billédi templom hivatalos építészeti felmérése, Útmenti kereszt Temeskenéznél (Satchinez)

3 2. tábla Szent György Székesegyház Temesvár/Timișoara A temesvári székesegyház közép-európai barokkra jellemző építészeti elképzelése Délkelet-Európa kiemelkedő szakrális építészeti emlékei közé tartozik. A dóm császári támogatottságából kiindulva feltételezhető, hogy az épület tervei az Udvari Építészeti Hivatalban készültek, melynek 1724 óta volt vezetője az ifjabb Fischer von Erlach, és nem egyetlen ember elképzelése volt, hanem több művész és mérnök dolgozott rajta. Hogy Bécs különleges módon ragaszkodott ehhez a projekthez, az annak a szándéknak tudható be, hogy az egyházon keresztül császári jelenlétet akartak felmutatni egy stratégiailag fontos provinciában. 1. Temesvár/Timișoara, Szent György Székesegyház, , külső felvétel 2. Temesvár/Timișoara, Szent György Székesegyház, , karzat 3. Temesvár/Timișoara, Szent György Székesegyház, , orgona Építéstörténet: augusztus 6. Falkenstein püspök elhelyezi az alapkövet A karzat kőművesmunkáinak befejezése és a kereszthajó elkezdése Építészeti munkák a főhajón A karzat, a kereszthajó, a sekrestyék befejezése, ideiglenes harangláb állítása szeptember 7. A dóm felszentelése szeptember 8. Az első szentmise ünnepe A főhajó befejezése, a tornyok és a bejárati csarnok megépítése A nyugati homlokzat kialakítása, a toronysapkák és harangok elhelyezése Az építészeti munkák befejezése A belső kialakítás befejezése A latinkereszt alaprajzú dóm széles hajóját kétoldalt lapos kápolnasor kíséri. A kereszthajó feltűnően keskeny, s ezért a négyezet felett elmarad a kupola. A szentély a nyolcszög három oldalával zárul. A kétszakaszos, csehboltozatos hajó falait erőteljes pillérek tagolják. A keskeny főhomlokzat két toronnyal szegélyezett fala konkáv vonalban meghajlik. Ezt részben ellensúlyozza az oszlopos, kis előépítmény, amelyet önálló manzárdkupola fed. Az egyhajós falpilléres templom 55 méter hosszú, 22 méter széles és 16,9 méter magas.

4 3. tábla Zarándoktemplomok Zarándoklat a Bánátban A zarándoklatok kialakulásának előfeltétele az ellenreformáció által kiváltott vallási megújulás volt. A miselátogatás mellett a körmenetek és főleg zarándoktemplomokhoz és kolostorokhoz tett zarándoklatok alkották az újfajta ájtatosság magvát. Évente legalább egyszer minden katolikus falu felkerekedett egy zarándokútra. A Maria-Radna templom, melyet a Szent Szűznek ajánlottak, a Bánát legjelentősebb zarándokhelyei közé tartozik, 1992-ben II. János Pál pápa basilica minor kitüntető címet adományozott az épületnek. 1. Radna, római-katolikus templom, Mária-kegyhely, Zarándoklati szentmise 2. Radna, Misekehely, Maximilian Gabl apát adománya 1747-ből 3. Radna, a főoltár kegyképe 4. Radna, római-katolikus templom, Mária-kegyhely, Külső felvétel 5. Radna, római-katolikus templom, Mária-kegyhely, Belső tér Már 1723-ban felépítettek Radnán egy új templomot és a Ferencesek kolostorát. Az új épületet a csodatévő Istenanyaképpel 1756-ban kezdték el megépíteni re elkészült az oltártér és ünnepélyesen átadták a kegyképet. További munkálatok, mint a templom vakolása, az orgonaszék beépítése és a kripta kibővítése 1782-ig történt meg. Csak 1911-ben nyerték el a tornyok mai alakjukat. A zarándoktemplom egy 56,2 méter hosszú és 19,8 méter széles, boltíves, egyhajós, karzatos épület. Nyugati oldala dupla toronnyal épült, a középrészt balusztrádra emlékeztető hullámos oromzat képezi. Mária-Csiklova/Ciclova Montanã Mária-Csiklova egy bányásztelepülésen található, amely egy román és egy német településrészből áll. Utóbbit a Bánát meghódítása után létesítették, és bányászati és kohászati munkásokkal telepítették be. A kegyképhez, mely Máriát ábrázolja a Kisjézussal, már a török időkben is elzarándokoltak. Az eredetileg itt álló kis kápolna ( Maria Fels ) helyére építették ban a mai zarándoktemplomot. 1. Mária-Csiklova/Ciclova Montanã, Mária Megjelenése római-katolikus templom, 1776/77, átépítés 1859/60 2. Mária-Csiklova/Ciclova Montanã, Keresztút (Kálvária)

5 4. tábla Kolostortemplomok Az első szerzetesrendek, melyek már 1717-ben érkeztek a Bánátba a rekatolizálás jegyében, Jezsuiták és Ferencesek voltak, akiknek ebben a térségben folytatott missziós tevékenysége hagyományosnak számít. A Ferenceseknek templomokat, kolostorokat és imaházakat építettek Temesváron, Karánsebesen, Versecen, Dogneceában, Orsova (Ada- Kaleh) szigetén és Aradon. A Jezsuiták templomokat kaptak Temesváron és Krassóváron. Ezeken kívül templomokat és kolostorokat építettek a Minoritáknak Pancsován, Orsován, Aradon és Lugoson, a Kapucinusoknak Újpalánkán és az Irgalmas rendi barátoknak Temesváron. Ferences épületek 1. Temesvár, Szent Katalin ferences-templom, , Belvárosi plébániatemplom 2. Arad, Angyalok Királynője Mária ferences-templom, , Garnizontemplom 3. Karánsebes, Szeplőtelen Fogantatás ferences-templom, 1788 Jezsuita épületek 4. Krassóvár, Mária Mennybemenetele jezsuita-templom, 1726 Irgalmas barátok épülete 5. Temesvár, Szent József templom, , Irgalmas-templom, amelyet jelenleg a görög-katolikus gyülekezet használ Minorita épületek 6. Pancsova, Szent István magyar király minorita-templom, 1753/54

6 5. tábla Bányásztelepülések templomai Az erődítményeken és városi építményeken kívül mindenekelőtt templomokat építettek a Bánáti hegyvidéken. Itt már VI. Károly uralkodása idején elkezdődött bányászati szakmunkások letelepítése, ami szükségessé tette a települések átépítését, illetve kiterjesztését. Dognácska/Dognecea 1718 és 1722 között ezüst és ólombányászathoz telepítettek le szakmunkásokat és ferences rendi templomot létesítettek. A stíluselemek alapján az épület a 18. század első feléből származhat. A barokk építészet egy tipikus jegye a középtengely kihangsúlyozása az ablakok ritmusa segítségével. 1. Dognácska/Dognacea, Mária születése római-katolikus templom, külső felvétel 2. Dognácska/Dognacea, Mária születése római-katolikus templom, belső tér Oravicabánya/Oravița A bányászat által vált jelentőssé a település. Már 1758-ban felépítették az első templomot VI. Károly császár emlékezetére. Mai kinézetét 1772-ben nyerte el. Az oldalfalak egyszerű tagoltságát a nyugati oldal igényes kidolgozása ellensúlyozza. A templomban a barokkos formák, mint pld. a szoborfülkék mellett klasszicizáló díszítőelemeket is felfedezhetünk. 3. Oravicabánya, A település látképe 4. Oravicabánya, Szent Kereszt Felmagasztalása római-katolikus templom, külső fotó 5. Oravicabánya, Szent Kereszt Felmagasztalása római-katolikus templom, karzat Boksánbánya/Bocșa A bányásztelepülésnek már 1723-ban volt egy imaháza. Mai templomát 1783-ban a bányatársaság költségein építették. A terveknek megfelelően a nyugati falba négyzet alapú, visszalépő homlokzati tornyot építettek. Oszlopcsarnok szerű keret hangsúlyozza a homlokzat középső részét. 6. Boksánbánya, Szeplőtelen Szűz Mária római-katolikus templom, Boksánbányára szánt Római-katolikus templom tervrajza, 1778.

7 6. tábla Városi templomok Temesváron Gyárvárosi templom Már 1720-ban megalapították a gyárvárost, Temesvár első külvárosát, az erődítmény keleti részén. A római-katolikus gyülekezet lelki életét eleinte a ferences rendre bízták. Az istentiszteleteket a Katalin templomban tartották, annak lebontásáig, 1753-ig. Az új templom építését 1760-ban kezdték meg és 1765-ben fejezték be és 1902 között felépítették a római-katolikus gyülekezet számára az új templomot, a Millenniumi-templomot. A régi templomot 1902-ben megkapta a görög-katolikus gyülekezet és 1948-ban kényszerből román-ortodox templommá lett. Az 1989-es fordulat után visszakapta az épületet a görög-katolikus gyülekezet. 1. Temesvár, Szent Mária Neve római-katolikus templom, , gyárvárosi templom külső fotó 2. Temesvár, Szent Mária Neve római-katolikus templom, , gyárvárosi templom belső felvétel Józsefvárosi plébániatemplom Az 1744-ben alapított német majorságok római-katolikus gyülekezete csak 1774-ben kapott önálló plébániát. A városvezetés már 1770-ben leadta a temesvári területi adminisztrációnak az igényét, hogy templomépítéshez bocsássanak rendelkezésükre aranyforint értékben építőanyagot. Mária Terézia ehhez még 300 aranyforintot adományozott. Az Udvari Kamara 1774-ben Carl Alexander Steinlein területi mérnök tervei alapján felépítette a templomot. Amikor Temesvárt 1849-ben felkelő csapatok megszállták, súlyosan megrongálódott. Az 1861-es újjáépítésekor nyerte el mai kinézetét. 3. Temesvár, Mária Születése római-katolikus templom, Józsefvárosi Plébániatemplom külső felvétel 4. Temesvár, Mária Születése római-katolikus templom, Józsefvárosi Plébániatemplom belső tér 5. A Józsefvárosi Plébániatemplom tervrajza, 1768

8 7. tábla A falusi templomok (áttekintés) Jánosfölde/Ionel látképe A falusi templom A falusi templom e terület építészetében egyedülálló jelenség. Jelentőségét az építéstörténet és a kulturális környezetben elfoglalt funkciója, illetve a hitéletben betöltött szerepe adja. A vidéki templomépítésnek és ez a terület valamennyi keresztény vallására igaz útmutató szerepe volt a monarchia építészeti történetében. Itt a birodalom szélén olyan megoldásokat találtak, amelyek nyomán a terület újratelepítése hasznot hozott és melyek máig éreztetik hatásukat a Bánátban. Tipizálási modellek Az építészeten belül azokat az építményeket tekinthetjük tipizálási modelleknek, amelyeket példaértékűen fejlesztettek ki lenormázott alap- és tervrajzzal, kedvező áron történő sorozatos építkezés céljára. Képaláírás 1. Egy bánáti templom terve, 1765 Imaházak A tipizálási modellek alapján épült vidéki templomok kiváltják a nagy számban létesített imaházakat. Ezek a legegyszerűbb házmodellek voltak, hasonlítottak a telepes házakhoz. Egy 1755-ben keletkezett leírás szerint az imaház fából, vályogból épült, zsindely fedi, fatornya van, melyet zsindely fed, s melyben két harang lóg. Képaláírás 2. Egy döngölt földből újonnan építendő templom terve oldalról és szemből Temeskeresztes/Cruceni A települést 1771-ben alapították 63 család részére. Egy szögletes füves terület (a falu közföldje) közepén áll az között épült templom. Teremépület tükörboltozattal, karzattal és trapézformájú apszissal. Azon épületek közé tartozik, amelyekben újra alkalmazták a korábbi falusi templomok formavilágát. Képaláírás 3. Temeskeresztes/Cruceni, Szent Kereszt Felmagasztalása római-katolikus templom, külső látkép 4. Temeskeresztes/Cruceni, Szent Kereszt Felmagasztalása római-katolikus templom, belső felvétel Szentandrás/Sanandrei Már 1753/54-ben építettek egy kápolnát. Az első bővítés 1785-ben történt, nagyobb átépítések 1811-ben, amikor az első istenháza szentélyként megmaradt. A templom a visszafogott tagolási rendszere ellenére tipikus példája a 18. századi vidéki templomi építészetnek. Képaláírás 5. Szentandrás/Sanandrei, Szent András Apostol római-katolikus templom, külső látkép 6. Szentandrás/Sanandrei, Szent András Apostol római-katolikus templom, belső felvétel

9 8. tábla Vidéki templomépítészet. Késő-barokk megoldások. A 18. századi telepes templomok csoportján belül, melyek közel azonos jegyeket viselnek, akadnak olyanok is, amelyek jelentős egyedi megoldásokat mutatnak. Ezek közé tartoznak azok a római-katolikus templomok, melyek az 1770es és 1780as években épültek. Késő-barokkos kialakításuk miatt a telepes-templomok különlegességei közé tartoznak. Csatád (Lenauheim) A települést 1767-ben alapították újra. A templom építészeti munkái 1777-ben kezdődtek egy árajánlattétel után, mely aranyforintról szólt. Alaprajzában a teremtemplom belső oldalfalai ellipszishez hasonló elemeket mutatnak, mely nagyban megkülönbözteti más telepes templomoktól. A homlokzat klasszicista, a belső tér ezzel szemben késő-barokk. 1. Csatád, Szent Szűz Terézia római-katolikus templom, 1777/78. külső felvétel 2. Csatád, Szent Szűz Terézia római-katolikus templom, 1777/78. orgona Nagyjecsa/Iecea Mare (Großjetscha) Nagyjecsa azon települések közé tartozik, melyet 1767-ben egy azelőtt beépítetlen legelőterületen létesítettek. Bár már a letelepedés évében tervezték a templomépítést, az csak 1780-ban valósult meg. Az alap- és látványterve közel azonos a csatádi temploméval. 3. Nagyjecsa, Szent Borromäus Károly római-katolikus templom, külső felvétel Barcaszentpéter/Sânpetru German (Deutsch-Sanktpeter) Az 1721-ben alapított gyülekezet első miséjét egy imaházban tartották. Bár 1764 óta rendelkezésre állt egy templomépítési terv, a templomot csak a billédi templom megtervezése után építették meg. Az új épület elsősorban a gyülekezet növekedésétől függött. A 19. században a karzatot és a nyugati homlokzatot átépítették. Képaláírás 4. Barcaszentpéter, Szent Péter és Pál Apostolok római-katolikus templom, Falurészlet a templommal 5. Barcaszentpéter, Szent Péter és Pál Apostolok római-katolikus templom, külső felvétel 6. Carl Alexander Steinlein, A barcaszentpéteri római-katolikus templom vázlata, Szászkabánya/ Saska Montanã (Saska) Szászkabányán 1730-ban kezdték meg a rézbányászatot és a helység betelepítését, ahol így egy német és egy román településrész alakult ki. Ma ez a két terület összeolvad egymással. A plébániatemplomot 1751-ben építették a Bányászati Kamara költségeire ben átfogó restauráláson és átépítésen esett át. 7. Szászkabánya, Serafi Szent Ferenc római-katolikus templom, 1751/1767. A templom látképe 8. Szászkabánya, Serafi Szent Ferenc római-katolikus templom, 1751/1767. Belső tér

10 9. tábla Vidéki templomok. Barokk-klasszicista architektúra Az 1770es évek elején a Johann Theodor Kostka által január 16-án tervezett és Carl Alexander Steinlein által még az évben kivitelezett temesújfalui templom terveit átvették a nagyjecsai, csatádi, garabosi, szakálházai és szépfalui templomtervekhez. A megnevezett települések egyikében sem vették át egy az egyben a terveket, mégis a rákövetkező években szinte teljesen egyforma templomok létesültek, melyek jóformán csak a toronysisakban különböztek. Temesújfalu (Neudorf) Teremtemplom, a hajónál keskenyebb karzattal és trapéz formájú apszissal, melynek homlokzatát a fal előtt, önálló részként felépített tornya uralja. A homlokzat kiképzése végett kilóg a telepes templomok sorából. Az átépítési munkálatok valószínűleg összefüggnek II. Ferenc császár Mária Anna Ferdinanda nevezetű lányának temetkezésével, aki 1809-ben temesújfaluban hunyt el. 1. Temesújfalu, Mária Megjelenése római-katolikus templom, 1771, külső felvétel 2. Temesújfalu, Mária Megjelenése római-katolikus templom, 1771, belső tér 3. Temesújfalu, Mária Megjelenése római-katolikus templom, 1771, Mária Anna Ferdinanda síremléke Billéd/Biled Az új alapítású faluban, Billéden eleinte az iskolában voltak az istentiszteletek és 1774 között kérvényezték egy kőtemplom építését, amelyet három benyújtott terv alapján a bécsi udvari építész és Mária Terézia összesen aranyforinttal engedélyezett ban és 1835-ben a templomot mellékhajókkal kereszt formájúvá alakították és megmagasították a tornyot. 4. Billéd, Szent Mihály Arkangyal római-katolikus templom, külső kép 5. Billéd, Szent Mihály Arkangyal római-katolikus templom, templombelső 6. A billédi római-katolikus templom terve, Újpécs/Peciu Nou (Ulmbach) Az új alapítású települések plébániatemplomain kívül a régebbi falvakban is épültek templomok az 1770es években. Egy új épület költségei aranyforintig terjedtek. Az Udvari Kamra általában aranyforint költséget vállalt magára, a gyülekezet pedig aranyforinttal járult hozzá. 7. Újpécs/Peciu Nou, Szent Háromság római-katolikus templom, külső felvétel 8. Újpécs/Peciu Nou, Szent Háromság római-katolikus templom, szoborfülke Idézet: A telepesek hozzájárulására nem számíthatunk, hiszen tudvalévően igen szegény emberek, (és) mivel sokan közülük ésszerűtlen hitbuzgalomból koldussá tennék magukat.

11 10. tábla Vidéki templomok. Barokk-klasszicista architektúra 1740-ben Mária Terézia a vidéki templomépítkezések terén új politikába kezdett. Addig imaházak épültek a falvakban, mígnem a királynő megállapította, hogy szükséges lenne a vidéken lévő Isten-házakat felújítani, és további újakat felépíteni. Mária Terézia templomépítési alapot létesített, amely évente aranyforinttal gyarapodott. Temesgyarmat/Giarmata (Jahrmarkt) A temesgyarmati és a perjámosi templomot a település központjában építették fel, mindkettő egyszerű teremépítmény. A templomok homlokzatán egymásra hasonlító díszítményeket láthatók, csupán az oszlopfők díszítésében különböznek. A homlokzati toldalék is teljesen egyforma. 1. Temesgyarmat/Giarmata, Szent József római-katolikus templom, külső felvétel 2. Temesgyarmat/Giarmata, Szent József római-katolikus templom, belső tér Perjámos/Periam (Perjamosch) Az épület különlegessége, hogy a tervrajza megegyező a szakálházai plébániatemploméval. Egyetlen különbség van csak a díszítésben. Mindkét tervrajzot Carl Alexander Steinlein készítette. Nyilvánvalóan egy tipizált modellterv felhasználásáról van szó. 3. Perjámos/Periam, Nepomuki Szent János római-katolikus templom, 1772/1773. külső felvétel 4. Perjámos/Periam, Nepomuki Szent János római-katolikus templom, 1772/1773. belső tér 5. A perjámosi római-katolikus plébániatemplom terve, Szakálháza/Sãcãlaz (Sackelhausen) Szakálházát 1767-ben egy régi román falu helyén újraalapították. A helyi románokat áttelepítették Tárnokra (Torak). Az eredeti elképzelést elvetették, miszerint az ortodox templomot használták volna római-katolikus plébániatemplomnak. Lebontották és Tárnokon újraépítették. Szakálháza 1772/73-ban új épületet kapott. Képaláírás 6. Szakálháza/Sãcãlaz, Szent Mihály Arkangyal római-katolikus templom,1772/73. külső felvétel 7. Szakálháza/Sãcãlaz, Szent Mihály Arkangyal római-katolikus templom,1772/73. belső tér

12 11. tábla Vidéki templomok. Barokk-klasszicista architektúra 1. Bogáros/Bulgâruş, A falu látképe Az 1760as évektől az építészek a településen lakó családok számától függően tervezték a templomokat. Az építendő templomok nagyságát és kinézetét tisztán mennyiségi kategóriák szabták meg, figyelembe véve az építési költségeket. Így Mária Terézia az 1770es években ugyan számos templomépítést engedélyezett, ám mindig utalt a takarékosságra. Ugyanakkor a területi mérnökök elkezdtek olyan falusi templomterveket készíteni, amelyeket egyidejűleg több településen is felhasználhattak. A tervek csak apróságokban különböztek. Az alapforma a teremtemplom volt a hajónál keskenyebb karzattal, trapéz formájú apszissal és homlokzati toronnyal. Hidasliget/Pișchia (Bruckenau) 2. Hidasliget/Pișchia, Szent Háromság római-katolikus templom, 1775/76. külső felvétel 3. Hidasliget/Pișchia, Szent Háromság Emlékmű. Bogáros/Bulgâruş (Bogarosch) 4. Bogáros/Bulgâruş, Mária Mennybemenetele római-katolikus templom, külső felvétel 5. Bogáros/Bulgâruş, Mária Mennybemenetele római-katolikus templom, templombelső 6. Bogáros/Bulgâruş, Mária Mennybemenetele római-katolikus templom, A karzat A templomokat mindkét településen 1773 és 1776 között építették. Mindkét alaprajzot teremtemplomra, a hajónál keskenyebb karzattal, trapéz formájú apszissal szerkesztették. A nyugati homlokzatot egy toronnyal tervezték, amelyből a középső rész tagoltan előreugrott. A bogárosi és a hidasligeti templomok, a maguk leegyszerűsített stíluselemeivel teljesen egyértelműen a barokk-klasszicista falusi templomok csoportjába tartoznak. Temesvár Szabadfalva/Freidorf Timișoara Az 1777-ben épített templom a homlokzat kialakítás hasonló jegyei mellett még szabadonfüggő menyezettel is rendelkezik, ami a telepes templomok jellegzetességévé vált. Hasonló mennyezetet találunk a bogárosi templomban is. 7. Temesvár Szabadfalva, Szent Rókus római-katolikus templom, 1777, külső felvétel

13 12. tábla Vidéki templomok. Barokk-klasszicista architektúra Miközben a Bánátban igen sok templom vagy az 1760as évek mintatervrajzai szerint épült, vagy a korábbi bánáti templomépítészet elsősorban a városi templomok alkotóelemeire támaszkodott, emellett a legegyszerűbb templomépítkezési gyakorlat is folytatódott. Nagybecskerek/Zrenjanin (Groß-Betschkerek) Már a károlyi időkben is rendelkezett ez a közigazgatási központ egy imaházzal, amelyről azt mondták, hogy 1757-ben összedőlt és magának a papnak kellett a szent ereklyét a plébánia udvarára kimentenie ig megépítettek az új templomot. Az új épületet, amely alapszerkezetében és díszítőelemeiben teljesen megegyezett a telepes templomokkal, egy újvidéki kőművesmester, Franz Cadusch tervezte. 1. Nagybecskerek/Zrenjanin, a római-katolikus templom terve, Nagybecskerek/Zrenjanin, a Nepomiki Szent János római-katolikus templom, külső felvétel Újmoldova/ Moldova Nouã (Neumoldowa) Az újmoldovai római-katolikus templom, melyet 1777 és 1778-ban építettek, egyszerű imaház szerkezetű, tetőre ültetett harangtoronnyal. Az épület már 1788-ban, a törökök ellen folytatott harcokban megrongálódott és 1791-ben tették ismét rendbe. A 18. század második feléből származó telepes templomok körében ez az épület az egyszerűbbek közé tartozik. 3. Újmoldova/ Moldova Nouã, a templom tervrajza, Újmoldova/ Moldova Nouã, Keresztelő Szent János római-katolikus templom, Külső felvétel Resicabánya/Reșița (Reschitza) Mint az újmoldovai római-katolikus templomot, úgy a resicabányait is 1777-ben a Bányatársaság építtette. A templomok alaprajza és felépítménye a 18. század második felének vidéki templomaival megegyező. 5. Resicabánya/Reșița, Havas Boldogasszony római-katolikus templom, belső tér 6. Resicabánya/Reșița, Nepomuki Szent János emlékműve

14 12. tábla Vidéki templomok. Barokk-klasszicista architektúra A monarchia vidéki templomépítései terén 1780 után a józsefi reformok egyszerűsége gyorsan érvényesült. Láthatóan érvényesült a templomok szerkezetében, ahol a formai eszközök többnyire szűkösek, a tervek szigorúak voltak és a díszítőelemeket takarékosan használták. A mintatemplomról folytatott megbeszélésük során a bécsi illetékesek az egyszerű teremépület mellett döntöttek. Mercyfalva/Carani (Mercydorf) Az 1735-ben először olaszokkal betelepített falut a pestisjárvány veszteségei után 1738-ban öt évre átengedték Temesvár Elöljáróságának, hogy az helyrehozza a város gazdasági veszteségeit. A kápolna után egy templomot is építettek és szenteltek 1788-ban. A barokk elemek ellenére inkább klasszicista jegyeket viselő épületek közé sorolható. 1. Mercyfalva/Carani, Szent Kereszt Felmagasztalása római-katolikus templom, külső kép 2. Mercyfalva/Carani, Szent Kereszt Felmagasztalása római-katolikus templom, belső tér Máslak/Mașloc (Blumenthal) Az 1770/71-es alapítású település kezdettől fogva rendelkezett templommal, melynek fonatra tapasztott sárból készült falai könnyen károsodhatnak viharos szél esetén. Télen az egész templomot ellepik a hópihék. Csak 1786-ban kezdtek hozzá egy állandó templom megépítéséhez, amely 1788-ra készült el. 3. Máslak/Mașloc, Szent Bertalan római-katolikus templom, 1787/88. külső felvétel 4. Máslak/Mașloc, Szentháromság emlékmű Újbesenyő/Dudeștii Noi (Neubeschenowa) Újbesenyő halomtelepülés volt, melybe erdélyi románok telepedtek le. Őket, Mária Teréziánál tett panaszuk ellenére ban áttelepítették, hogy helyükre birodalmi telepeseket hozzanak. Már 1751 telén megépült egy templom, melyet az 1780-as években kibővítettek. 5. Újbesenyő/Dudeștii Noi, Szent Vendel, Rókus és Sebestyén római-katolikus templom, külső kép 6. Újbesenyő/Dudeștii Noi, Szent Vendel, Rókus és Sebestyén római-katolikus templom, A homlokzat részlete

15 14. tábla Vidéki templomok. Klasszicista architektúra Míg a késő-teréziánus időszakban elsősorban a régebbi falvakban építettek templomokat, 1778 után már a mezőfalvakban és szórványtelepüléseken is megjelentek az új épületek. Wolfgang Kempelen a betelepítési utasításaiban azt is körülírta, hogyan kell kinézniük a templomoknak a telepes falvakban. Ezeknek bár szolidaknak, ám nem túl pompásnak kell lenniük és felesleges díszítésük is kerülendő. Mehádia/Mehadia Mehádiát a 18. században határtelepülésként megerősítették ben templomot építettek, amely azonban a 18. században a török háborúk idején megrongálódott ben újraépítették. A mehádiai templom alapszerkezetében ugyan a vidéki templomok prototípusát képviseli, mégis ezek legegyszerűbb változata. 1. Mehádia, Mindenszentek római-katolikus templom, 1756/57. külső felvétel Lovrin A templomot 1788/89-ben építették. Az épület - úgy a belső terében, mint a külső falain - egyszerű, szigorú klasszicista kialakítású. A középrész kihangsúlyozását is elhagyják Lovrinban. Még a homlokzati felépítményt is csak egy egyszerű háromszöggel helyettesítik. 2. Lovrin, Szent Péter és Pál római-katolikus templom, külső kép 3. Lovrin, Szent Péter és Pál római-katolikus templom, belső tér 4. Síremlék

16 15. tábla Vidéki templomok. A funkcionalitás modelljei Míg a teréziánus időkben a templomépítés költségeit teljes egészében az állam viselte, addig 1780 után megváltoztak a finanszírozási feltételek. A védnöki kötelességeket az egyes településeken, melyeket II. József császár magánbirtokosoknak eladatott, átvették a földbirtokosok, akik a templomépítéseket is finanszírozták. Ezen kívül létrehoztak egy vallási alapot, amiből az építési költségeket fedezték. A legnagyobb részt új építkezések tették ki, amelyek költségeit továbbra is a Magyar Udvari Kamara állta, míg a tervezést a Bánáti Építészeti Hivatal végezte. Angyalkút/ Fântânele 1778 után a vidéki templomok dekoratív kivitelezését tovább egyszerűsítették. Az angyalkúti templomot 1779/80-ban építették a település központjában. A fal rajzolatos hajlatai, a féloszlopok elhelyezése valamint a széles alapzat bizonyos fokú szigort kölcsönöznek neki. Szembeötlő azonosságokat mutat az angyalkúti plébániatemplommal a németsági templom. 1. Angyalkút/ Fântânele, Szent Védangyal római-katolikus templom, 1779/80. külső felvétel 2. Angyalkút/ Fântânele, Szent Védangyal római-katolikus templom, 1779/80. belső tér Németság/Șagu A helységet 1770-ben alapították és azokhoz a településekhez tartozik, amelyeket a józsefi időkben privát földbirtokosoknak elárvereztek. A templomot az új tulajdonos 1792-ben emeltette. A külső és belső kivitelezésében szinte dísz nélküli épület egyrészt az imaházakra emlékeztet, másrészt azonban megfelel a józsefi építészet tipikus funkcionális épületeinek. 3. Németság/Șagu, Mária Mennybemenetele római-katolikus templom, külső kép Grabac/Grabaţ Ehhez a csoporthoz tartozik az 1780-ban Grabacban épített templom, mely szintén leegyszerűsített kialakítású. A lapos, szinte tagolatlan bejárati oldalt csak a portál háromszögletű oromzata töri meg. Az oromzati torony szintén tagolatlan. 4. Grabac/Grabaţ, Mindenkor Segítő Szűz Mária római-katolikus templom, külső kép 5. Grabac/Grabaţ, Útmenti kereszt

17 16. tábla Vidéki templomépítészet. A 19. századi utóépítkezések II. József uralkodásával olyan átmeneti időszak kezdődött, amely során az építészetben mérvadó újítások alakultak ki, és Ausztria 19. századi építőművészetében is nagy jelentőséggel bírtak. Ez a jelenség minden építészeti területet érintett és főleg a templomépítést befolyásolta. A késő barokk architektúra különösen hosszú utóélete válik meghatározó formává, bár a képzőművészeti alkotóelemek visszafogottabbak lesznek. Hivatalnok építészetnek is nevezték. 1. Niczkyfalva/Nițchidorf, Szent Mihály Arkangyal római-katolikus templom, 1824/25. A funkcionális modellek használata mellett, ahogy azokat a niczkyfalvai és a temeskenézi épületeken megfigyelhetjük, barokk-klasszicista templomok is épültek, amelyek bár időben távol estek egymástól, mégis nagy hasonlóságokat mutatnak. Olyan stíluselemek, mint az egytornyos oromzat, a teremtemplom és a világos függőleges tagoltság a Duna-menti német templomok formavilágához tartoznak, amelyeket alig változtatva, településről településre megismételtek. 2. Kisbecskerek/Becicherecu Mic, Mária szeplőtelen Fogantatása római-katolikus templom, 1810/ Szépfalu/Frumușeni, Szent Mihály és Chantal Szent Johanna Franciska r.-kat. templom, külső kép 4. Szépfalu/Frumușeni, Szent Mihály és Chantal Szent Johanna Franciska r.-kat. templom, belső tér 5. Nagyzsám/Jamu Mare, Szent Mária Neve római-katolikus templom, Kisjécsa/Jecea Micã, Szent György Mártír római-katolikus templom,

18 17. tábla Vidéki templomépítészet. A 19. századi utóépítkezések A téralkotás szempontjai továbbra is a liturgiához igazodtak. A hosszanti elrendezésű, miseáldozati központú architektúra elvéből kiindulva, azaz a térnek az oltár felé való vezetése végett a teremtemplomok a 19. századi vidéki templomépítészetben is megállták a helyüket. A késő-barokk stíluselemek hosszú ideig történő átörökítése osztrák jelenség. Itt a barokk túlereje más stílusirányzatokat csak részben engedett megjelenni. 1. Orczyfálva/Orțișoara, Szent Hubertusz római-katolikus templom, külső kép 2. Orczyfálva/Orțișoara, Szent Hubertusz római-katolikus templom, belső tér 3. Simánd/Şimand, Szent Mária Neve római-katolikus templom, Újarad/Aradul Nou, Szent Mária Neve római-katolikus templom, Varjas/Variaș, Szent László Király római-katolikus templom, Jánosfölde/Ionel, Keresztelő Szent János római-katolikus templom, Fehértemplom/Bela Crkava, Szent Anna római-katolikus templom, 1805/06.

19 18. tábla Román-ortodox és szerb-ortodox templomok Óbodrogi Kolostor (Hodos Bodrog) Az Óbodrogi Kolostor egyike a legjelentősebb ortodox kolostoroknak a Bánátban. A kolostortemplom, mely bizánci hagyományok szerint épült és Mária Mennybemenetelének szentelték, a 14. században épült és 1600-ban egészült ki az oltártérrel és egy freskóval. A barokk toronysisak 1764-ben készült. Az Óbodrogi Kolostorban alapítása óta fiúiskola és papi szeminárium működik. Temesvár/Timișoara Ortodox románok és szerbek, valamint macedón kereskedők építették 1745 és 1755 között a Szent György templomot a Gyárvárosban. A teremtemplom, a hajónál keskenyebb karzattal és harangtoronnyal, a nyugati homlokzatán nyitott előtérrel rendelkezik. A falfestmények és az oltárfal 1775-ben készültek. Manapság a templomot a szerb-ortodox gyülekezet használja. Gelu A geluban lévő szerb-ortodox templomot 1764-ben emelte a faluközösség saját forrásból. Teremtemplom, a hajónál keskenyebb karzattal, nyugati falánál különálló torony áll. Az oltárfal között készült, festménye 1900-ból származik. A faluközösség ma szerbekből és néhány román családból tevődik össze. Lugos/Lugoj A Mária Mennybemenetele román-ortodox székesegyházat között építette Johannes Breutter temesvári építőmester. A teremtemplom félköríves karzattal és domináns duplatornyos, edikulás (fülkés) homlokzattal rendelkezik. A falfestmények 1764-ben és között készültek. 1. Óbodrog/Hodos Bodrog, Mária Mennybemenetele román-ortodox kolostor, 14. század, Temesvár, Szent György szerb-ortodox templom, Gelu, szerb-ortodox templom, Révújfalu/ Banatsko Novo Selo, a szerb-ortodox templom külső képe, Lugos/Lugoj, Mária Mennybemenetele román-ortodox székesegyház,

20 19. tábla Multietnikus település: Temeskenéz/Knees/Satchinez Temesvártól északnyugatra, a Bánáti síkságon fekszik Temeskenéz. Az eredetileg románok lakta településre a józsefi betelepítések nyomán a 18. század végén németek és szerbek érkeztek a faluba ben először 23 német család települt át Billédből. Minden etnikai csoportnak megvolt a saját településrésze és temploma. Katolikus templom A német telepesek eleinte az iskola épületében tartották az istentiszteletet. A teremtemplom, melynek karzata és tetőtornya van, között épült. Tervei alapján építették fel egy évvel később a niczkyfalvai templomot is. Mindkét templom a telepes templomok legegyszerűbb változatához tartozik. Román-ortodox templom Temeskenéz legrégebbi temploma a román-ortodox templom, mely 1804-ben épült. Az épület a Bánát késő-barokk vidéki templomaival szoros hasonlóságot mutat. Az oszlopcsarnokszerű bejárati rész, a visszalépő homlokzati torony és a torony csavartmintás díszítése a 18. századi templomokra emlékeztetnek. Szerb-ortodox templom A település legkésőbb épült temploma az 1889-ben készült szerb-ortodox templom. Bár egy évszázaddal a bánáti telepes templomok után épült, szerkezetében és díszítőelemeiben ezekkel megegyező. A 19. század végén tehát még mindig keletkeznek épületek, amelyek a bánáti vidéki templomok formavilágára egyszer rátalálva, azt szinte változatlanul átveszik, hagyományozzák. 1. Temeskenéz/Satchinez, Házsor 2. Temeskenéz/Satchinez, Avilai Szent Teréz római-katolikus templom, Temeskenéz/Satchinez, román-ortodox templom, Temeskenéz/Satchinez, szerb-ortodox templom, 1889.

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok

Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok. Szepességi kéthajós templomok Déry Attila: Szepességi kéthajós templomok 01 A Szepesség története. Elnevezés, kialakulás, bevándorlás Hospes saxones de Sepces. A bányavárosok. A Szepesség szerepe a magyar városiasodásban. A bányavárosok

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET 1 1. 072/3 Zsejke-puszta, Fő utca 4. Helyi védelemre javasolt Szűz-Mária szobor. Folyamatos állagmegóvás és a környezet karbantartása

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT 2002.AUGUSZTUS Zselicszentpál Kaposvártól 8 km-re, a 67-es főközlekedési út közvetlen szomszédságában, a Zselici tájegységben fekvő

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FOGALOMMAGYARÁZAT PLÉBÁNIA: Olyan egyház, ahol az istentiszteletet nem a püspök, hanem egy pap végzi. Őt

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti.

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2/2016. (III.25.) számú rendelete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 5/2009. (IV.3.) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

VÁNDORISKOLA FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2001

VÁNDORISKOLA FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2001 VÁNDORISKOLA FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2001 VÁNDORISKOLA FELVÉTELI PÁLYÁZAT 2001 AKósKárolyEgyesülést1989-benalakította aszervesépítészetigondolkodástképviselõhéttervezõiroda. A jelenlegi húsz tagszervezet között

Részletesebben

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám:

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám: Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület Hortobágy Czinege János utca 1. 4071 Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: 319488258 MVH Reg.szám: 1004424169 Tisztelt Helyi Akciócsoport! A Szent József

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

MAGYAREGREGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek

MAGYAREGREGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek 1 SOR 1. 0196 Külterületen M M 339 50041/1958 Mecsek északkeleti részén, a hegyvonulat kiugró nyúlványán áll. Római és középkori előzmény

Részletesebben

TÁRGYRÖGZÍTÉS AZ ÉPÍTÉSZETBEN 2. prezentációs anyag

TÁRGYRÖGZÍTÉS AZ ÉPÍTÉSZETBEN 2. prezentációs anyag Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe DETHARD von WINTERFELD TÁRGYRÖGZÍTÉS AZ ÉPÍTÉSZETBEN 2. prezentációs anyag (Összeállította: Havasi Krisztina) TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0052 Propedeutika

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

K I V O N A T H A T Á R O Z A T

K I V O N A T H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2012. június 14-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 8395-72/2012. (VI. 14.)

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Velencei Helytörténeti Egyesület

1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Velencei Helytörténeti Egyesület Velencei Értéktár A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 40 határozatszám alatt a Római katolikus templomot a Velencei Értéktár részének nyilvánította. A döntés az alábbi javaslat

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D.

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D. MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE RABB PÉTER Ph.D. ÚJ RENDEK A XIII. SZÁZADBAN ( KOLDULÓRENDEK ) Ferencesek Dominikánusok Pálosok Ordo Fratum Minorum Ordo

Részletesebben

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján

Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Dömötör Gábor Szabadka urbanisztikai és építészeti fejlõdése a XIX XX. század fordulóján Európa nagy építészei közül valaki azt mondta: Ahol a homlokzatokról hullik a vakolat, az utcák pedig elhanyagoltak,

Részletesebben

Szilágykorond, ortodox templom

Szilágykorond, ortodox templom Terdik Szilveszter Szilágykorond, ortodox templom 1. A Szent Mihály és Gábor arkangyalok fatemplom délnyugatról Az erdélyi Bükk-hegység Erdély felé esô oldalán, a történeti Szatmár és Közép-Szolnok (késôbb

Részletesebben

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 1. 594 Vasút u. Helyi védelem

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 1. 594 Vasút u. Helyi védelem 1. 594 Vasút u. Helyi védelem 1854-ben állított kőkereszt. A keresztre feszített Jézust, a talapzaton pedig Máriát ábrázolja. A kőszerkezet állagának óvása, illetve téli takarása indokolt. A kereszt környezetének

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

A Kassa utcai zsinagóga újjászületése

A Kassa utcai zsinagóga újjászületése A Kassa utcai zsinagóga újjászületése Végh József építész vezető tervező Art Vital Kft VI. Hajdúböszörményi Örökségvédelmi Konferencia 2016. május 4. 1 I. A tervezés előkészítése - Építéstörténeti kutatási

Részletesebben

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt.

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A nagy barokk városrendezés során, a téren épültek fel a ma is látható legszebb

Részletesebben

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai 1932-2013 Dobson Szabolcs, Dobson Dénes Bevezetés A magyarországi gyógyszertár névadási szokásokról még nem született korszakok közötti számszerű összehasonlító

Részletesebben

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1986. 638285 GYULA Műemlékek Gyula Budapesttől 220 km-re az ország délkeleti határszélén fekszik, s a várostól néhány száz méternyire

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat az Apátfalvi temetőkápolna Települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke

Nagyszekeres. Nagyszekeres. Ref. templom. A kapuk és a szentségfülke Nagyszekeres A 4134. sz. úton, amit vasútvonal vág át, előbb Nagyszekeresre térünk. A Szatmárierdőháton, a Gőgö patak partjain fekvő hajdan egyutcás faluban, egy kis szigeten vár ránk a község messze földön

Részletesebben

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2.

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2. Jedd- Livezeni 2o14. o5.o2. Református parókia és a templom torony A falu bemutatása Jedd (román nevén Livezeni) az egykori Marosszék egyik faluja Erdélyben, a mai Maros megyében. A megye székhelytől 3

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

TEMPLOMVÁRAK. és fiatornyos magas sisakkal koronázott tornya. 196

TEMPLOMVÁRAK. és fiatornyos magas sisakkal koronázott tornya. 196 TEMPLOMVÁRAK Erdély kisebb, mezõvárosias vagy falusi településeinek lakói általában a helység központjában emelkedõ templomukat erõdítették az ellenséges támadások ellen, életük és javaik védelmére. Marosvásárhelyen

Részletesebben

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben Épületkutatás, feltárás, restaurálás és művészettörténet ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA

Részletesebben

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet.

Colmar, ferences templom Salzburg, ferences templom (XIII. sz., XV. sz. eleje), alaprajz, hosszmetszet. Firenze, Sta Croce ferences kolostor (1295-1442), alaprajz, templom belső képe. Az Alpoktól északra a háromhajós, hosszú, poligonális apszisú ferences templomtípus vált általánossá. Esetenként a városi

Részletesebben

A román stílusú építészet

A román stílusú építészet Szerkesztette: Vágner Mátyás 2008 A román stílusú építészet A román stílus korának kultúrája a nyugati kereszténységen alapszik. Kialakításában döntő szerepe van a szerzetességnek, kezdetben a bencéseknek,

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE KŐVÁGÓTÖTTÖS. KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád. TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE KŐVÁGÓTÖTTÖS. KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád. TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ KŐVÁGÓTÖTTÖS KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly 173 10/A térkép, KŐvágótöttös, V. sz. Bányaüzem 10.2. 10.1. Kővágótöttös

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Virgil POLIZU. Műemléképületek veszélyeztetettségének megszüntetése

Virgil POLIZU. Műemléképületek veszélyeztetettségének megszüntetése Virgil POLIZU Műemléképületek veszélyeztetettségének megszüntetése MŰEMLÉKÉPÜLETEK VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK MEGSZÜNTETÉSE Virgil POLIZU Egy műemléképület (-együttes) alkotóelemei funkcionális, szerkezeti,

Részletesebben

Földereklyét tartalmazó Hármashalom és Kettőskereszt

Földereklyét tartalmazó Hármashalom és Kettőskereszt SZAKVÉLEMÉNY az egri Pyrker téren Földereklyét tartalmazó Hármashalom és Kettőskereszt elhelyezésének lehetőségéről Készítette: Andaházy Loránd okl. táj- és kertépítész mérnök K-13-0743 Piliscsaba, 2014.

Részletesebben

A Local Agenda 21 szerepe a fenntarthatóságban és az új településfejlesztésekben

A Local Agenda 21 szerepe a fenntarthatóságban és az új településfejlesztésekben A Local Agenda 21 szerepe a fenntarthatóságban és az új településfejlesztésekben Prof. Dr. Szlávik János, tanszékvezetı egyetemi tanár, doktori iskola vezetı szlavikj@eik.bme.hu www.kornygazd.bme.hu BME-GTK

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLATA

ABÁDSZALÓK VÁROS MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLATA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁRS MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLATA Szolnok, 2005. június E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok,

Részletesebben

Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján

Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 1 Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján azonosító. cím hrsz. cím műemléki műemléki megjegyzés javítás véd.kat.

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Helyi értékvédelmi javaslat alátámasztó munkarész készítette : Farkas

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2012. október 4. 1 Budapest II. kerülete P.H P.H. A II. kerület területe: Népesség: Polgármester: 36 km 2 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Nyitra - Turisztikai információk

Nyitra - Turisztikai információk Nyitra - Turisztikai információk fedezd fel a helyet, éld át az élményt Nyitra különlegességei és látnivalói... az egyházmegye székhelye (880-tól)... vallási műemlékek városa és zarándokhely (vár, katedrális,

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

3. napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság

3. napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság Kapuvár Város Polgármestere 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu 3. napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs

Részletesebben

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Molnár István Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról 2014

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTJEI

FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTJEI A SZARVASI, 2012-ben 200 éves Assisi Szent Klára tiszteletére szentelt templom FELÚJÍTÁSÁNAK PROJEKTJEI Készítette Seidl Ambrus plébános 2008. őszén Templom felújítási projektek A szarvasi rk. templomot

Részletesebben

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele)

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele) KÉPJEGYZÉK 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal 2. A gyulafehérvári székesegyház kelet felől az 1270-es években újjáépített főszentéllyel (Josef Fischer felvétele,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 1. sz. melléklet ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT Az Eger, Dobó utca páros és páratlan oldalának (HT) helyi területi védelem alá, valamint a az utca épületeinek (H1; H2) egyedi helyi védelem alá helyezéséhez

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről 1 szóló 18/1997. (VII. 18.) Ök. rendelete, a 18/1998. (VII. 24.), a 28/2000.(X. 19.) és a 20/2001.(VII.

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Kézdivásárhely. Ahol jól érzed magad

Kézdivásárhely. Ahol jól érzed magad Kézdivásárhely Ahol jól érzed magad 2010 Várostörténet Kézdivásárhely a felső-háromszéki medence legjelentősebb települése. A Torja területéhez tartozó vásáros helyből nőtte ki magát, ezért az első írásos

Részletesebben

Szentély feletti freskó ( Dorffmeister István)

Szentély feletti freskó ( Dorffmeister István) Műemléki védelem alatt álló épületek 1./ Zrínyi u. 2. római katolikus templom 169/2 hrsz. Templom nyugati irányból Szentély feletti freskó ( Dorffmeister István) 1763-ban épült barokk stílusban. Rendkívül

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

V XVI. század. Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete

V XVI. század. Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete V XVI. század Sziráki Sz Gábor: Bizánc művészete Történelmi háttér Európa leggazdagabb és legszervezettebb állama. Konstantinápoly székhellyel a birodalom magába foglalta a Balkán-félszigetet, Kis-Ázsiát,

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A gótikus szobrászat

A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat A gótikus szobrászat kezdetének a Chartres-i székesegyház Király kapujának bélletszobrait szoktuk tekinteni. Ezzel veszi kezdetét a monumentális stílus a középkorban. Közvetlen előképe

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Készítette: Rozovics Ferenc Hornyák Ferenc Csaba Faragó Péter István 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Emlékhelyek és emlékművek felsorolása

Részletesebben