Vándorkiállítás Kővé vált hit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vándorkiállítás Kővé vált hit"

Átírás

1 Vándorkiállítás Kővé vált hit Templomi Architektúra a Bánátban a18. században A paravánok szövege

2 1. tábla A Bánát kulturális környezete a 18. században Délkelet Európa terjedelmes területeinek visszafoglalása után a Bánát 1718-ban a Török Birodalomtól a Habsburg Monarchia fennhatósága alá került. A vidék oly mértékben elnéptelenedett, hogy csak újratelepítéssel lehetett a gazdaságot fellendíteni és újkori kulturális színvonalat létrehozni. A Bánát feladatai a Monarchiában geopolitikai adottságaiból, a Török Birodalommal való közös határvonalából adódtak. A tervszerű betelepítéssel egy erős gazdaság megteremtése volt a cél. A Bánát ehhez mint a császári korona országa állami különjogokat kapott. Egyházi újraszerveződés Az ország betelepítésével párhuzamosan zajlott az egyházi újraszerveződés. Mindaddig csak katolikus telepeseknek engedték meg a bevándorlást, míg II. József meg nem változtatta a letelepedési feltételeket. A Habsburg Monarchia felfogása szerint csak ők voltak képesek kiépíteni az országot a keresztény világ védőbástyájává. Jellemző volt az egyházi szervezésre a Bécsi Hatóságok által végzett központi tervezés. Templomépítés Minden templomi tervrajzot a Bécsi Udvari Építészirodának kellett jóváhagynia. Egyéni megoldásokat nem fogadtak el. Tömeges templomépítés akkor kezdődött, amikor a telepesek építési költségeit is átvették a nyilvános szervezetek. A bánáti típust a 18. század második felétől a Habsburg Birodalom más régióiban is alkalmazták. A barokkos ájtatosság megváltozása A templomépítések a felvilágosodás jegyében zajlottak, ezért eltekintettek a költséges és díszes kivitelezéstől, mivel az megzavarhatja a lélek békéjét, szétszórhatja a gondolatokat és az isteni igazságokra irányuló tiszteletreméltó figyelmet gyengítheti. 1. Magyarország újjáépítése a török háborúk után (térkép) 2. A Bánát, mint a Habsburg birodalom része. A mai délnyugat Románia, Szerbia és Magyarország területén található régió, a Bánát Km 2 nagyságú területe a Duna, a Tisza, a Maros és a Déli Kárpátok lábainál terül el. (térkép) 3. Bogáros/Bulgâruş, Mária Mennybemenetele római-katolikus templom, A billédi templom hivatalos építészeti felmérése, Útmenti kereszt Temeskenéznél (Satchinez)

3 2. tábla Szent György Székesegyház Temesvár/Timișoara A temesvári székesegyház közép-európai barokkra jellemző építészeti elképzelése Délkelet-Európa kiemelkedő szakrális építészeti emlékei közé tartozik. A dóm császári támogatottságából kiindulva feltételezhető, hogy az épület tervei az Udvari Építészeti Hivatalban készültek, melynek 1724 óta volt vezetője az ifjabb Fischer von Erlach, és nem egyetlen ember elképzelése volt, hanem több művész és mérnök dolgozott rajta. Hogy Bécs különleges módon ragaszkodott ehhez a projekthez, az annak a szándéknak tudható be, hogy az egyházon keresztül császári jelenlétet akartak felmutatni egy stratégiailag fontos provinciában. 1. Temesvár/Timișoara, Szent György Székesegyház, , külső felvétel 2. Temesvár/Timișoara, Szent György Székesegyház, , karzat 3. Temesvár/Timișoara, Szent György Székesegyház, , orgona Építéstörténet: augusztus 6. Falkenstein püspök elhelyezi az alapkövet A karzat kőművesmunkáinak befejezése és a kereszthajó elkezdése Építészeti munkák a főhajón A karzat, a kereszthajó, a sekrestyék befejezése, ideiglenes harangláb állítása szeptember 7. A dóm felszentelése szeptember 8. Az első szentmise ünnepe A főhajó befejezése, a tornyok és a bejárati csarnok megépítése A nyugati homlokzat kialakítása, a toronysapkák és harangok elhelyezése Az építészeti munkák befejezése A belső kialakítás befejezése A latinkereszt alaprajzú dóm széles hajóját kétoldalt lapos kápolnasor kíséri. A kereszthajó feltűnően keskeny, s ezért a négyezet felett elmarad a kupola. A szentély a nyolcszög három oldalával zárul. A kétszakaszos, csehboltozatos hajó falait erőteljes pillérek tagolják. A keskeny főhomlokzat két toronnyal szegélyezett fala konkáv vonalban meghajlik. Ezt részben ellensúlyozza az oszlopos, kis előépítmény, amelyet önálló manzárdkupola fed. Az egyhajós falpilléres templom 55 méter hosszú, 22 méter széles és 16,9 méter magas.

4 3. tábla Zarándoktemplomok Zarándoklat a Bánátban A zarándoklatok kialakulásának előfeltétele az ellenreformáció által kiváltott vallási megújulás volt. A miselátogatás mellett a körmenetek és főleg zarándoktemplomokhoz és kolostorokhoz tett zarándoklatok alkották az újfajta ájtatosság magvát. Évente legalább egyszer minden katolikus falu felkerekedett egy zarándokútra. A Maria-Radna templom, melyet a Szent Szűznek ajánlottak, a Bánát legjelentősebb zarándokhelyei közé tartozik, 1992-ben II. János Pál pápa basilica minor kitüntető címet adományozott az épületnek. 1. Radna, római-katolikus templom, Mária-kegyhely, Zarándoklati szentmise 2. Radna, Misekehely, Maximilian Gabl apát adománya 1747-ből 3. Radna, a főoltár kegyképe 4. Radna, római-katolikus templom, Mária-kegyhely, Külső felvétel 5. Radna, római-katolikus templom, Mária-kegyhely, Belső tér Már 1723-ban felépítettek Radnán egy új templomot és a Ferencesek kolostorát. Az új épületet a csodatévő Istenanyaképpel 1756-ban kezdték el megépíteni re elkészült az oltártér és ünnepélyesen átadták a kegyképet. További munkálatok, mint a templom vakolása, az orgonaszék beépítése és a kripta kibővítése 1782-ig történt meg. Csak 1911-ben nyerték el a tornyok mai alakjukat. A zarándoktemplom egy 56,2 méter hosszú és 19,8 méter széles, boltíves, egyhajós, karzatos épület. Nyugati oldala dupla toronnyal épült, a középrészt balusztrádra emlékeztető hullámos oromzat képezi. Mária-Csiklova/Ciclova Montanã Mária-Csiklova egy bányásztelepülésen található, amely egy román és egy német településrészből áll. Utóbbit a Bánát meghódítása után létesítették, és bányászati és kohászati munkásokkal telepítették be. A kegyképhez, mely Máriát ábrázolja a Kisjézussal, már a török időkben is elzarándokoltak. Az eredetileg itt álló kis kápolna ( Maria Fels ) helyére építették ban a mai zarándoktemplomot. 1. Mária-Csiklova/Ciclova Montanã, Mária Megjelenése római-katolikus templom, 1776/77, átépítés 1859/60 2. Mária-Csiklova/Ciclova Montanã, Keresztút (Kálvária)

5 4. tábla Kolostortemplomok Az első szerzetesrendek, melyek már 1717-ben érkeztek a Bánátba a rekatolizálás jegyében, Jezsuiták és Ferencesek voltak, akiknek ebben a térségben folytatott missziós tevékenysége hagyományosnak számít. A Ferenceseknek templomokat, kolostorokat és imaházakat építettek Temesváron, Karánsebesen, Versecen, Dogneceában, Orsova (Ada- Kaleh) szigetén és Aradon. A Jezsuiták templomokat kaptak Temesváron és Krassóváron. Ezeken kívül templomokat és kolostorokat építettek a Minoritáknak Pancsován, Orsován, Aradon és Lugoson, a Kapucinusoknak Újpalánkán és az Irgalmas rendi barátoknak Temesváron. Ferences épületek 1. Temesvár, Szent Katalin ferences-templom, , Belvárosi plébániatemplom 2. Arad, Angyalok Királynője Mária ferences-templom, , Garnizontemplom 3. Karánsebes, Szeplőtelen Fogantatás ferences-templom, 1788 Jezsuita épületek 4. Krassóvár, Mária Mennybemenetele jezsuita-templom, 1726 Irgalmas barátok épülete 5. Temesvár, Szent József templom, , Irgalmas-templom, amelyet jelenleg a görög-katolikus gyülekezet használ Minorita épületek 6. Pancsova, Szent István magyar király minorita-templom, 1753/54

6 5. tábla Bányásztelepülések templomai Az erődítményeken és városi építményeken kívül mindenekelőtt templomokat építettek a Bánáti hegyvidéken. Itt már VI. Károly uralkodása idején elkezdődött bányászati szakmunkások letelepítése, ami szükségessé tette a települések átépítését, illetve kiterjesztését. Dognácska/Dognecea 1718 és 1722 között ezüst és ólombányászathoz telepítettek le szakmunkásokat és ferences rendi templomot létesítettek. A stíluselemek alapján az épület a 18. század első feléből származhat. A barokk építészet egy tipikus jegye a középtengely kihangsúlyozása az ablakok ritmusa segítségével. 1. Dognácska/Dognacea, Mária születése római-katolikus templom, külső felvétel 2. Dognácska/Dognacea, Mária születése római-katolikus templom, belső tér Oravicabánya/Oravița A bányászat által vált jelentőssé a település. Már 1758-ban felépítették az első templomot VI. Károly császár emlékezetére. Mai kinézetét 1772-ben nyerte el. Az oldalfalak egyszerű tagoltságát a nyugati oldal igényes kidolgozása ellensúlyozza. A templomban a barokkos formák, mint pld. a szoborfülkék mellett klasszicizáló díszítőelemeket is felfedezhetünk. 3. Oravicabánya, A település látképe 4. Oravicabánya, Szent Kereszt Felmagasztalása római-katolikus templom, külső fotó 5. Oravicabánya, Szent Kereszt Felmagasztalása római-katolikus templom, karzat Boksánbánya/Bocșa A bányásztelepülésnek már 1723-ban volt egy imaháza. Mai templomát 1783-ban a bányatársaság költségein építették. A terveknek megfelelően a nyugati falba négyzet alapú, visszalépő homlokzati tornyot építettek. Oszlopcsarnok szerű keret hangsúlyozza a homlokzat középső részét. 6. Boksánbánya, Szeplőtelen Szűz Mária római-katolikus templom, Boksánbányára szánt Római-katolikus templom tervrajza, 1778.

7 6. tábla Városi templomok Temesváron Gyárvárosi templom Már 1720-ban megalapították a gyárvárost, Temesvár első külvárosát, az erődítmény keleti részén. A római-katolikus gyülekezet lelki életét eleinte a ferences rendre bízták. Az istentiszteleteket a Katalin templomban tartották, annak lebontásáig, 1753-ig. Az új templom építését 1760-ban kezdték meg és 1765-ben fejezték be és 1902 között felépítették a római-katolikus gyülekezet számára az új templomot, a Millenniumi-templomot. A régi templomot 1902-ben megkapta a görög-katolikus gyülekezet és 1948-ban kényszerből román-ortodox templommá lett. Az 1989-es fordulat után visszakapta az épületet a görög-katolikus gyülekezet. 1. Temesvár, Szent Mária Neve római-katolikus templom, , gyárvárosi templom külső fotó 2. Temesvár, Szent Mária Neve római-katolikus templom, , gyárvárosi templom belső felvétel Józsefvárosi plébániatemplom Az 1744-ben alapított német majorságok római-katolikus gyülekezete csak 1774-ben kapott önálló plébániát. A városvezetés már 1770-ben leadta a temesvári területi adminisztrációnak az igényét, hogy templomépítéshez bocsássanak rendelkezésükre aranyforint értékben építőanyagot. Mária Terézia ehhez még 300 aranyforintot adományozott. Az Udvari Kamara 1774-ben Carl Alexander Steinlein területi mérnök tervei alapján felépítette a templomot. Amikor Temesvárt 1849-ben felkelő csapatok megszállták, súlyosan megrongálódott. Az 1861-es újjáépítésekor nyerte el mai kinézetét. 3. Temesvár, Mária Születése római-katolikus templom, Józsefvárosi Plébániatemplom külső felvétel 4. Temesvár, Mária Születése római-katolikus templom, Józsefvárosi Plébániatemplom belső tér 5. A Józsefvárosi Plébániatemplom tervrajza, 1768

8 7. tábla A falusi templomok (áttekintés) Jánosfölde/Ionel látképe A falusi templom A falusi templom e terület építészetében egyedülálló jelenség. Jelentőségét az építéstörténet és a kulturális környezetben elfoglalt funkciója, illetve a hitéletben betöltött szerepe adja. A vidéki templomépítésnek és ez a terület valamennyi keresztény vallására igaz útmutató szerepe volt a monarchia építészeti történetében. Itt a birodalom szélén olyan megoldásokat találtak, amelyek nyomán a terület újratelepítése hasznot hozott és melyek máig éreztetik hatásukat a Bánátban. Tipizálási modellek Az építészeten belül azokat az építményeket tekinthetjük tipizálási modelleknek, amelyeket példaértékűen fejlesztettek ki lenormázott alap- és tervrajzzal, kedvező áron történő sorozatos építkezés céljára. Képaláírás 1. Egy bánáti templom terve, 1765 Imaházak A tipizálási modellek alapján épült vidéki templomok kiváltják a nagy számban létesített imaházakat. Ezek a legegyszerűbb házmodellek voltak, hasonlítottak a telepes házakhoz. Egy 1755-ben keletkezett leírás szerint az imaház fából, vályogból épült, zsindely fedi, fatornya van, melyet zsindely fed, s melyben két harang lóg. Képaláírás 2. Egy döngölt földből újonnan építendő templom terve oldalról és szemből Temeskeresztes/Cruceni A települést 1771-ben alapították 63 család részére. Egy szögletes füves terület (a falu közföldje) közepén áll az között épült templom. Teremépület tükörboltozattal, karzattal és trapézformájú apszissal. Azon épületek közé tartozik, amelyekben újra alkalmazták a korábbi falusi templomok formavilágát. Képaláírás 3. Temeskeresztes/Cruceni, Szent Kereszt Felmagasztalása római-katolikus templom, külső látkép 4. Temeskeresztes/Cruceni, Szent Kereszt Felmagasztalása római-katolikus templom, belső felvétel Szentandrás/Sanandrei Már 1753/54-ben építettek egy kápolnát. Az első bővítés 1785-ben történt, nagyobb átépítések 1811-ben, amikor az első istenháza szentélyként megmaradt. A templom a visszafogott tagolási rendszere ellenére tipikus példája a 18. századi vidéki templomi építészetnek. Képaláírás 5. Szentandrás/Sanandrei, Szent András Apostol római-katolikus templom, külső látkép 6. Szentandrás/Sanandrei, Szent András Apostol római-katolikus templom, belső felvétel

9 8. tábla Vidéki templomépítészet. Késő-barokk megoldások. A 18. századi telepes templomok csoportján belül, melyek közel azonos jegyeket viselnek, akadnak olyanok is, amelyek jelentős egyedi megoldásokat mutatnak. Ezek közé tartoznak azok a római-katolikus templomok, melyek az 1770es és 1780as években épültek. Késő-barokkos kialakításuk miatt a telepes-templomok különlegességei közé tartoznak. Csatád (Lenauheim) A települést 1767-ben alapították újra. A templom építészeti munkái 1777-ben kezdődtek egy árajánlattétel után, mely aranyforintról szólt. Alaprajzában a teremtemplom belső oldalfalai ellipszishez hasonló elemeket mutatnak, mely nagyban megkülönbözteti más telepes templomoktól. A homlokzat klasszicista, a belső tér ezzel szemben késő-barokk. 1. Csatád, Szent Szűz Terézia római-katolikus templom, 1777/78. külső felvétel 2. Csatád, Szent Szűz Terézia római-katolikus templom, 1777/78. orgona Nagyjecsa/Iecea Mare (Großjetscha) Nagyjecsa azon települések közé tartozik, melyet 1767-ben egy azelőtt beépítetlen legelőterületen létesítettek. Bár már a letelepedés évében tervezték a templomépítést, az csak 1780-ban valósult meg. Az alap- és látványterve közel azonos a csatádi temploméval. 3. Nagyjecsa, Szent Borromäus Károly római-katolikus templom, külső felvétel Barcaszentpéter/Sânpetru German (Deutsch-Sanktpeter) Az 1721-ben alapított gyülekezet első miséjét egy imaházban tartották. Bár 1764 óta rendelkezésre állt egy templomépítési terv, a templomot csak a billédi templom megtervezése után építették meg. Az új épület elsősorban a gyülekezet növekedésétől függött. A 19. században a karzatot és a nyugati homlokzatot átépítették. Képaláírás 4. Barcaszentpéter, Szent Péter és Pál Apostolok római-katolikus templom, Falurészlet a templommal 5. Barcaszentpéter, Szent Péter és Pál Apostolok római-katolikus templom, külső felvétel 6. Carl Alexander Steinlein, A barcaszentpéteri római-katolikus templom vázlata, Szászkabánya/ Saska Montanã (Saska) Szászkabányán 1730-ban kezdték meg a rézbányászatot és a helység betelepítését, ahol így egy német és egy román településrész alakult ki. Ma ez a két terület összeolvad egymással. A plébániatemplomot 1751-ben építették a Bányászati Kamara költségeire ben átfogó restauráláson és átépítésen esett át. 7. Szászkabánya, Serafi Szent Ferenc római-katolikus templom, 1751/1767. A templom látképe 8. Szászkabánya, Serafi Szent Ferenc római-katolikus templom, 1751/1767. Belső tér

10 9. tábla Vidéki templomok. Barokk-klasszicista architektúra Az 1770es évek elején a Johann Theodor Kostka által január 16-án tervezett és Carl Alexander Steinlein által még az évben kivitelezett temesújfalui templom terveit átvették a nagyjecsai, csatádi, garabosi, szakálházai és szépfalui templomtervekhez. A megnevezett települések egyikében sem vették át egy az egyben a terveket, mégis a rákövetkező években szinte teljesen egyforma templomok létesültek, melyek jóformán csak a toronysisakban különböztek. Temesújfalu (Neudorf) Teremtemplom, a hajónál keskenyebb karzattal és trapéz formájú apszissal, melynek homlokzatát a fal előtt, önálló részként felépített tornya uralja. A homlokzat kiképzése végett kilóg a telepes templomok sorából. Az átépítési munkálatok valószínűleg összefüggnek II. Ferenc császár Mária Anna Ferdinanda nevezetű lányának temetkezésével, aki 1809-ben temesújfaluban hunyt el. 1. Temesújfalu, Mária Megjelenése római-katolikus templom, 1771, külső felvétel 2. Temesújfalu, Mária Megjelenése római-katolikus templom, 1771, belső tér 3. Temesújfalu, Mária Megjelenése római-katolikus templom, 1771, Mária Anna Ferdinanda síremléke Billéd/Biled Az új alapítású faluban, Billéden eleinte az iskolában voltak az istentiszteletek és 1774 között kérvényezték egy kőtemplom építését, amelyet három benyújtott terv alapján a bécsi udvari építész és Mária Terézia összesen aranyforinttal engedélyezett ban és 1835-ben a templomot mellékhajókkal kereszt formájúvá alakították és megmagasították a tornyot. 4. Billéd, Szent Mihály Arkangyal római-katolikus templom, külső kép 5. Billéd, Szent Mihály Arkangyal római-katolikus templom, templombelső 6. A billédi római-katolikus templom terve, Újpécs/Peciu Nou (Ulmbach) Az új alapítású települések plébániatemplomain kívül a régebbi falvakban is épültek templomok az 1770es években. Egy új épület költségei aranyforintig terjedtek. Az Udvari Kamra általában aranyforint költséget vállalt magára, a gyülekezet pedig aranyforinttal járult hozzá. 7. Újpécs/Peciu Nou, Szent Háromság római-katolikus templom, külső felvétel 8. Újpécs/Peciu Nou, Szent Háromság római-katolikus templom, szoborfülke Idézet: A telepesek hozzájárulására nem számíthatunk, hiszen tudvalévően igen szegény emberek, (és) mivel sokan közülük ésszerűtlen hitbuzgalomból koldussá tennék magukat.

11 10. tábla Vidéki templomok. Barokk-klasszicista architektúra 1740-ben Mária Terézia a vidéki templomépítkezések terén új politikába kezdett. Addig imaházak épültek a falvakban, mígnem a királynő megállapította, hogy szükséges lenne a vidéken lévő Isten-házakat felújítani, és további újakat felépíteni. Mária Terézia templomépítési alapot létesített, amely évente aranyforinttal gyarapodott. Temesgyarmat/Giarmata (Jahrmarkt) A temesgyarmati és a perjámosi templomot a település központjában építették fel, mindkettő egyszerű teremépítmény. A templomok homlokzatán egymásra hasonlító díszítményeket láthatók, csupán az oszlopfők díszítésében különböznek. A homlokzati toldalék is teljesen egyforma. 1. Temesgyarmat/Giarmata, Szent József római-katolikus templom, külső felvétel 2. Temesgyarmat/Giarmata, Szent József római-katolikus templom, belső tér Perjámos/Periam (Perjamosch) Az épület különlegessége, hogy a tervrajza megegyező a szakálházai plébániatemploméval. Egyetlen különbség van csak a díszítésben. Mindkét tervrajzot Carl Alexander Steinlein készítette. Nyilvánvalóan egy tipizált modellterv felhasználásáról van szó. 3. Perjámos/Periam, Nepomuki Szent János római-katolikus templom, 1772/1773. külső felvétel 4. Perjámos/Periam, Nepomuki Szent János római-katolikus templom, 1772/1773. belső tér 5. A perjámosi római-katolikus plébániatemplom terve, Szakálháza/Sãcãlaz (Sackelhausen) Szakálházát 1767-ben egy régi román falu helyén újraalapították. A helyi románokat áttelepítették Tárnokra (Torak). Az eredeti elképzelést elvetették, miszerint az ortodox templomot használták volna római-katolikus plébániatemplomnak. Lebontották és Tárnokon újraépítették. Szakálháza 1772/73-ban új épületet kapott. Képaláírás 6. Szakálháza/Sãcãlaz, Szent Mihály Arkangyal római-katolikus templom,1772/73. külső felvétel 7. Szakálháza/Sãcãlaz, Szent Mihály Arkangyal római-katolikus templom,1772/73. belső tér

12 11. tábla Vidéki templomok. Barokk-klasszicista architektúra 1. Bogáros/Bulgâruş, A falu látképe Az 1760as évektől az építészek a településen lakó családok számától függően tervezték a templomokat. Az építendő templomok nagyságát és kinézetét tisztán mennyiségi kategóriák szabták meg, figyelembe véve az építési költségeket. Így Mária Terézia az 1770es években ugyan számos templomépítést engedélyezett, ám mindig utalt a takarékosságra. Ugyanakkor a területi mérnökök elkezdtek olyan falusi templomterveket készíteni, amelyeket egyidejűleg több településen is felhasználhattak. A tervek csak apróságokban különböztek. Az alapforma a teremtemplom volt a hajónál keskenyebb karzattal, trapéz formájú apszissal és homlokzati toronnyal. Hidasliget/Pișchia (Bruckenau) 2. Hidasliget/Pișchia, Szent Háromság római-katolikus templom, 1775/76. külső felvétel 3. Hidasliget/Pișchia, Szent Háromság Emlékmű. Bogáros/Bulgâruş (Bogarosch) 4. Bogáros/Bulgâruş, Mária Mennybemenetele római-katolikus templom, külső felvétel 5. Bogáros/Bulgâruş, Mária Mennybemenetele római-katolikus templom, templombelső 6. Bogáros/Bulgâruş, Mária Mennybemenetele római-katolikus templom, A karzat A templomokat mindkét településen 1773 és 1776 között építették. Mindkét alaprajzot teremtemplomra, a hajónál keskenyebb karzattal, trapéz formájú apszissal szerkesztették. A nyugati homlokzatot egy toronnyal tervezték, amelyből a középső rész tagoltan előreugrott. A bogárosi és a hidasligeti templomok, a maguk leegyszerűsített stíluselemeivel teljesen egyértelműen a barokk-klasszicista falusi templomok csoportjába tartoznak. Temesvár Szabadfalva/Freidorf Timișoara Az 1777-ben épített templom a homlokzat kialakítás hasonló jegyei mellett még szabadonfüggő menyezettel is rendelkezik, ami a telepes templomok jellegzetességévé vált. Hasonló mennyezetet találunk a bogárosi templomban is. 7. Temesvár Szabadfalva, Szent Rókus római-katolikus templom, 1777, külső felvétel

13 12. tábla Vidéki templomok. Barokk-klasszicista architektúra Miközben a Bánátban igen sok templom vagy az 1760as évek mintatervrajzai szerint épült, vagy a korábbi bánáti templomépítészet elsősorban a városi templomok alkotóelemeire támaszkodott, emellett a legegyszerűbb templomépítkezési gyakorlat is folytatódott. Nagybecskerek/Zrenjanin (Groß-Betschkerek) Már a károlyi időkben is rendelkezett ez a közigazgatási központ egy imaházzal, amelyről azt mondták, hogy 1757-ben összedőlt és magának a papnak kellett a szent ereklyét a plébánia udvarára kimentenie ig megépítettek az új templomot. Az új épületet, amely alapszerkezetében és díszítőelemeiben teljesen megegyezett a telepes templomokkal, egy újvidéki kőművesmester, Franz Cadusch tervezte. 1. Nagybecskerek/Zrenjanin, a római-katolikus templom terve, Nagybecskerek/Zrenjanin, a Nepomiki Szent János római-katolikus templom, külső felvétel Újmoldova/ Moldova Nouã (Neumoldowa) Az újmoldovai római-katolikus templom, melyet 1777 és 1778-ban építettek, egyszerű imaház szerkezetű, tetőre ültetett harangtoronnyal. Az épület már 1788-ban, a törökök ellen folytatott harcokban megrongálódott és 1791-ben tették ismét rendbe. A 18. század második feléből származó telepes templomok körében ez az épület az egyszerűbbek közé tartozik. 3. Újmoldova/ Moldova Nouã, a templom tervrajza, Újmoldova/ Moldova Nouã, Keresztelő Szent János római-katolikus templom, Külső felvétel Resicabánya/Reșița (Reschitza) Mint az újmoldovai római-katolikus templomot, úgy a resicabányait is 1777-ben a Bányatársaság építtette. A templomok alaprajza és felépítménye a 18. század második felének vidéki templomaival megegyező. 5. Resicabánya/Reșița, Havas Boldogasszony római-katolikus templom, belső tér 6. Resicabánya/Reșița, Nepomuki Szent János emlékműve

14 12. tábla Vidéki templomok. Barokk-klasszicista architektúra A monarchia vidéki templomépítései terén 1780 után a józsefi reformok egyszerűsége gyorsan érvényesült. Láthatóan érvényesült a templomok szerkezetében, ahol a formai eszközök többnyire szűkösek, a tervek szigorúak voltak és a díszítőelemeket takarékosan használták. A mintatemplomról folytatott megbeszélésük során a bécsi illetékesek az egyszerű teremépület mellett döntöttek. Mercyfalva/Carani (Mercydorf) Az 1735-ben először olaszokkal betelepített falut a pestisjárvány veszteségei után 1738-ban öt évre átengedték Temesvár Elöljáróságának, hogy az helyrehozza a város gazdasági veszteségeit. A kápolna után egy templomot is építettek és szenteltek 1788-ban. A barokk elemek ellenére inkább klasszicista jegyeket viselő épületek közé sorolható. 1. Mercyfalva/Carani, Szent Kereszt Felmagasztalása római-katolikus templom, külső kép 2. Mercyfalva/Carani, Szent Kereszt Felmagasztalása római-katolikus templom, belső tér Máslak/Mașloc (Blumenthal) Az 1770/71-es alapítású település kezdettől fogva rendelkezett templommal, melynek fonatra tapasztott sárból készült falai könnyen károsodhatnak viharos szél esetén. Télen az egész templomot ellepik a hópihék. Csak 1786-ban kezdtek hozzá egy állandó templom megépítéséhez, amely 1788-ra készült el. 3. Máslak/Mașloc, Szent Bertalan római-katolikus templom, 1787/88. külső felvétel 4. Máslak/Mașloc, Szentháromság emlékmű Újbesenyő/Dudeștii Noi (Neubeschenowa) Újbesenyő halomtelepülés volt, melybe erdélyi románok telepedtek le. Őket, Mária Teréziánál tett panaszuk ellenére ban áttelepítették, hogy helyükre birodalmi telepeseket hozzanak. Már 1751 telén megépült egy templom, melyet az 1780-as években kibővítettek. 5. Újbesenyő/Dudeștii Noi, Szent Vendel, Rókus és Sebestyén római-katolikus templom, külső kép 6. Újbesenyő/Dudeștii Noi, Szent Vendel, Rókus és Sebestyén római-katolikus templom, A homlokzat részlete

15 14. tábla Vidéki templomok. Klasszicista architektúra Míg a késő-teréziánus időszakban elsősorban a régebbi falvakban építettek templomokat, 1778 után már a mezőfalvakban és szórványtelepüléseken is megjelentek az új épületek. Wolfgang Kempelen a betelepítési utasításaiban azt is körülírta, hogyan kell kinézniük a templomoknak a telepes falvakban. Ezeknek bár szolidaknak, ám nem túl pompásnak kell lenniük és felesleges díszítésük is kerülendő. Mehádia/Mehadia Mehádiát a 18. században határtelepülésként megerősítették ben templomot építettek, amely azonban a 18. században a török háborúk idején megrongálódott ben újraépítették. A mehádiai templom alapszerkezetében ugyan a vidéki templomok prototípusát képviseli, mégis ezek legegyszerűbb változata. 1. Mehádia, Mindenszentek római-katolikus templom, 1756/57. külső felvétel Lovrin A templomot 1788/89-ben építették. Az épület - úgy a belső terében, mint a külső falain - egyszerű, szigorú klasszicista kialakítású. A középrész kihangsúlyozását is elhagyják Lovrinban. Még a homlokzati felépítményt is csak egy egyszerű háromszöggel helyettesítik. 2. Lovrin, Szent Péter és Pál római-katolikus templom, külső kép 3. Lovrin, Szent Péter és Pál római-katolikus templom, belső tér 4. Síremlék

16 15. tábla Vidéki templomok. A funkcionalitás modelljei Míg a teréziánus időkben a templomépítés költségeit teljes egészében az állam viselte, addig 1780 után megváltoztak a finanszírozási feltételek. A védnöki kötelességeket az egyes településeken, melyeket II. József császár magánbirtokosoknak eladatott, átvették a földbirtokosok, akik a templomépítéseket is finanszírozták. Ezen kívül létrehoztak egy vallási alapot, amiből az építési költségeket fedezték. A legnagyobb részt új építkezések tették ki, amelyek költségeit továbbra is a Magyar Udvari Kamara állta, míg a tervezést a Bánáti Építészeti Hivatal végezte. Angyalkút/ Fântânele 1778 után a vidéki templomok dekoratív kivitelezését tovább egyszerűsítették. Az angyalkúti templomot 1779/80-ban építették a település központjában. A fal rajzolatos hajlatai, a féloszlopok elhelyezése valamint a széles alapzat bizonyos fokú szigort kölcsönöznek neki. Szembeötlő azonosságokat mutat az angyalkúti plébániatemplommal a németsági templom. 1. Angyalkút/ Fântânele, Szent Védangyal római-katolikus templom, 1779/80. külső felvétel 2. Angyalkút/ Fântânele, Szent Védangyal római-katolikus templom, 1779/80. belső tér Németság/Șagu A helységet 1770-ben alapították és azokhoz a településekhez tartozik, amelyeket a józsefi időkben privát földbirtokosoknak elárvereztek. A templomot az új tulajdonos 1792-ben emeltette. A külső és belső kivitelezésében szinte dísz nélküli épület egyrészt az imaházakra emlékeztet, másrészt azonban megfelel a józsefi építészet tipikus funkcionális épületeinek. 3. Németság/Șagu, Mária Mennybemenetele római-katolikus templom, külső kép Grabac/Grabaţ Ehhez a csoporthoz tartozik az 1780-ban Grabacban épített templom, mely szintén leegyszerűsített kialakítású. A lapos, szinte tagolatlan bejárati oldalt csak a portál háromszögletű oromzata töri meg. Az oromzati torony szintén tagolatlan. 4. Grabac/Grabaţ, Mindenkor Segítő Szűz Mária római-katolikus templom, külső kép 5. Grabac/Grabaţ, Útmenti kereszt

17 16. tábla Vidéki templomépítészet. A 19. századi utóépítkezések II. József uralkodásával olyan átmeneti időszak kezdődött, amely során az építészetben mérvadó újítások alakultak ki, és Ausztria 19. századi építőművészetében is nagy jelentőséggel bírtak. Ez a jelenség minden építészeti területet érintett és főleg a templomépítést befolyásolta. A késő barokk architektúra különösen hosszú utóélete válik meghatározó formává, bár a képzőművészeti alkotóelemek visszafogottabbak lesznek. Hivatalnok építészetnek is nevezték. 1. Niczkyfalva/Nițchidorf, Szent Mihály Arkangyal római-katolikus templom, 1824/25. A funkcionális modellek használata mellett, ahogy azokat a niczkyfalvai és a temeskenézi épületeken megfigyelhetjük, barokk-klasszicista templomok is épültek, amelyek bár időben távol estek egymástól, mégis nagy hasonlóságokat mutatnak. Olyan stíluselemek, mint az egytornyos oromzat, a teremtemplom és a világos függőleges tagoltság a Duna-menti német templomok formavilágához tartoznak, amelyeket alig változtatva, településről településre megismételtek. 2. Kisbecskerek/Becicherecu Mic, Mária szeplőtelen Fogantatása római-katolikus templom, 1810/ Szépfalu/Frumușeni, Szent Mihály és Chantal Szent Johanna Franciska r.-kat. templom, külső kép 4. Szépfalu/Frumușeni, Szent Mihály és Chantal Szent Johanna Franciska r.-kat. templom, belső tér 5. Nagyzsám/Jamu Mare, Szent Mária Neve római-katolikus templom, Kisjécsa/Jecea Micã, Szent György Mártír római-katolikus templom,

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003.

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003. LENGYEL EMLÉKHELYEK Szerkesztette: Buskó András Budapest, 2003. 2 Előszó A rákosligeti LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR keretében a 2000 évben elkészült, az EZREDÉVES KAPCSOLATOK: MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. Helytörténet, régészet... 2 1.1. Az érintett terület történelméről, régészetéről... 2 1.2. Kulturális örökségek... 4 2. Látnivalók,

Részletesebben

Megszentelt helyek. A Fertő-táj Világörökség templomai 2009.

Megszentelt helyek. A Fertő-táj Világörökség templomai 2009. Megszentelt helyek A Fertő-táj Világörökség templomai 2009. FERTŐRÁKOS (Krisztus mennybemenetele) Története. A jelenlegi templom elődje a 13. században már állt. 1662-ben Széchényi György győri püspök

Részletesebben

A KÖZÉPKOR MŰVÉSZETE

A KÖZÉPKOR MŰVÉSZETE A KÖZÉPKOR MŰVÉSZETE ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ókor végével, a Nyugat-Római Birodalom bukásával egy új szakaszba érkezett a történelem, de vele a művészet és a kultúra is átalakult, formálódott, fejlődött.

Részletesebben

Mária-tisztelet Erdélyben

Mária-tisztelet Erdélyben Mária-tisztelet Erdélyben Mária-tisztelet Erdélyben Mária-ábrázolások az erdélyi templomokban Haáz Rezsõ Múzeum Székelyudvarhely, 2010 A Mária-tisztelet Erdélyben címû kiállítás megvalósulását támogatták:

Részletesebben

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története 2013. február IX. évfolyam, 1. szám. Megjelenik kéthavonta 645 Ft Kékkő vára Balassi Bálint korában A hejcei erődített római katolikus templom Tátika három vára A szegedi vár története Kirándulás Hrussó

Részletesebben

A Loyolai Szent Ignác (1491-1556) által 1540-ben alapított jezsuita rend első tagjait Oláh Miklós

A Loyolai Szent Ignác (1491-1556) által 1540-ben alapított jezsuita rend első tagjait Oláh Miklós Bikfalvi Géza A jezsuiták Budapesten A magyar jezsuiták a Jézus Társasága működésének mindkét időszakában jelentős figyelmet szenteltek a fővárosi tevékenységüknek, amelynek a súlypontja a XVIII. században

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Horvát Csaba Lajos. Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Horvát Csaba Lajos Kézműves mesterségek portékái, műhelyei régen és ma II. A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly KÉZIKÖNYV Szool lnook várrooss ttöörrttééneettééneek ttaní íttássáhooz álttal lánooss

Részletesebben

MUNKAANYAG. Előterjesztés

MUNKAANYAG. Előterjesztés Oktatási és Kulturális Minisztérium Előterjesztés Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló miniszteri rendelet

Részletesebben

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Az Jegyzet Ünnep Jegyzet után Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA ÓBUDABÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA Készült: 2006. május A Tanulmány megrendelője: Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata A Tanulmány szerzői: Dr. Rubovszky András vezető

Részletesebben

Az Erdős Renée Ház hírei

Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház hírei Az Erdős Renée Ház képzőművészeti gyűjteményének bemutatkozása Duklában Lengyelország november 11-én ünnepelte függetlensége elnyerésének 93. évfordulóját. Nekünk, magyaroknak

Részletesebben

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003.

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJA, CÉLJA...3 II. A TERÜLET FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ 1980 AS ÉVEK VÉGÉIG...6

Részletesebben

MÁRIANOSZTRA ÉRTÉKEI. Települési értékjegyzék I. 2014. december 20.

MÁRIANOSZTRA ÉRTÉKEI. Települési értékjegyzék I. 2014. december 20. MÁRIANOSZTRA ÉRTÉKEI Települési értékjegyzék I. 2014. december 20. Tartalom: Bevezető TERMÉSZETI ÉRTÉKEK A Kopasz-hegy márianosztrai látképe A vadregényes Kovács-patak Márianosztra szívében Évszázados

Részletesebben

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Boldog Ágnes, III. Béla király leánya így köszönti Máriát: Szent Szûz, Mindenki védelmezõje és segítõje, aki bizalommal fordul

Részletesebben

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 PÁLINKÁS EDIT MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 A NÉPOPERA ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE A tanulmány a Népopera megalakulásának társadalmi-kulturális jelentőségét, Budapest színházi életében betöltött kivételes

Részletesebben

Barokk foglalkoztatófüzet

Barokk foglalkoztatófüzet S z o l n o k I s p á n L a d i k j á n Barokk foglalkoztatófüzet Készítették: a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézményének Magasépítő technikus szakos tanulói Milyen volt

Részletesebben

Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek)

Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek) Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek) Bevezető Kevés olyan festői szép sziklavidék van hazánkban, mint a Séd völgye Veszprémben. A patak 60 80 méter mély völgyet vágott a dolomit

Részletesebben

---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7

---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7 ---BUDAPEST, I.--- Felsővizivárosi Szent Anna plébániatemplom Batthyány tér 7 A budai Víziváros főterét, a Batthyány teret két templom keretezi. Szent Annának szentelték a városrész kéttornyú plébániatemplomát,

Részletesebben

MEGÚJULÓ ÖRÖKSÉG KÁRPÁT-MEDENCEI ÖRÖKSÉGVÉDELMI PROGRAM 2011 2013

MEGÚJULÓ ÖRÖKSÉG KÁRPÁT-MEDENCEI ÖRÖKSÉGVÉDELMI PROGRAM 2011 2013 MEGÚJULÓ ÖRÖKSÉG KÁRPÁT-MEDENCEI ÖRÖKSÉGVÉDELMI PROGRAM 2011 2013 A Kárpát-medencei Örökségvédelmi Program támogatói: KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETPOLITIKÁÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁRSÁG,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY SÉLYSETTE

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 Károly Róbert Főiskola Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet CSILLAGFALU SZAKDOLGOZAT Készítette: Moser András

Részletesebben

AZ EGYHETES ITÁLIAI ÚT LEGÉRTÉKESEBBNEK VÉLT LÁTNIVALÓI

AZ EGYHETES ITÁLIAI ÚT LEGÉRTÉKESEBBNEK VÉLT LÁTNIVALÓI 1.oldal AZ EGYHETES ITÁLIAI ÚT LEGÉRTÉKESEBBNEK VÉLT LÁTNIVALÓI Pádua Pádua elsődleges látnivalója és lelki élménye a Szent Antal bazilika a Szent monumentális síremlékével. A templom mellett Donatello

Részletesebben

A budapesti Mátyás-templom középkori Mária-kapuja

A budapesti Mátyás-templom középkori Mária-kapuja A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely A budapesti Mátyás-templom középkori Mária-kapuja 2012 A budapesti Mátyás-templom a középkori

Részletesebben

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati Subsidia 2 Katolikus egyház a 18 19. századi Magyarországon

Részletesebben