Elemzések és ajánlások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elemzések és ajánlások"

Átírás

1 Fio o.c.p., a.s. Fio Az RWE AG fundamentális elemzése Elemzések és ajánlások Ajánlás: akkumulálni Célár: 51,- EUR RWE AG Új ajánlás akkumulálni Elızı ajánlás akkumulálni Új célár 51,- EUR Elızı célár 60,- EUR Az RWE AG célárának csökkentéséhez folyamodtunk az elızı 60 euróról 51 euróra, az ajánlást viszont meghagyjuk akkumulálni (felhalmozni) szinten. Ezt a lépést az RWE 2010-es eredményei és a 2011-es kilátás közzététele után tettük meg, mivel ezek csalódást okoztak a várakozásainkhoz képest. Az új ajánlás a németországi atomerımővek ideiglenes leállásával és az atomenergia adóval is számít. A társaság alap információi A társaság székhelye: Opernplatz Essen, Germany Ticker: RWE GY ISIN: DE Ágazat: villamos energia gyártása és elosztása, kıolaj, földgáz és szén kitermelése és értékesítése, víz szállítása Kibocsátott részvények száma 533,132 mil. db Piaci tıkésítés mil. EUR ai záróárfolyam 43,91 EUR Éves maximum ,02 EUR Éves minimum ,96 EUR A társaság jellemzése A német RWE AG villamos energia gyártásával, elosztásával és kereskedelmével, továbbá földgáz, olaj és szén kitermelésével és ivóvíz szállításával foglalkozik. Az RWE AG-nek elıkelı pozíciója van a két legnagyobb európai piacon (Németország, Nagy-Britannia) és Közép- és Kelet-Európában is. A villamos energia szállítása terén az RWE AG a második a német és magyar piacon, és a harmadik legnagyobb vállalat Nagy-Britanniában és Szlovákiában. A földgáz szállítás esetén a legnagyobb Csehországban és Németországban, és Nagy- Britanniában a harmadik legnagyobb a piaci részesedéssel rendelkezik. A részvényesek struktúrája A törzsrészvények megközelítıen 80%-a szabadon kereskedhetı, ebbıl 80% intézményi befektetık kezében van. A német pénzügyminisztérium tulajdonában a részvények 5,5%-a van. 1. chart: A részvényesek struktúrája %-ban: Forrás: RWE AG Fio o.c.p., a.s. 1

2 Az eredeti értékelésünk változásának fı oka, hogy a társaság menedzsmentje változtatta az RWE AG 2011-es kilátását. A menedzsment ez évi kilátása a bevételek évközi csökkenésével számít, továbbá az EBITDA várhatóan 15%-kal, az üzemi eredmény 20%-kal csökken és az osztalék kiszámítására mérvadó folytatódó mőveletek nyeresége pedig számításuk szerint 30%-kal csökken. A menedzsment alacsonyabb kilátásának oka elsısorban az alcsony villamos energia árak 2011-re és a földgáz magasabb vételi árai, amelyek a konkurens nyomások következtében nem tükrözıdhettek a végleges árakba. Az eredeti becsléseink (1. Táblázat) a most nyilvánosságra hozott információk alapján túl optimisták voltak, nem csak a bevételek, de az üzemi és a nettó nyereség terén is. 1. Táblázat: Az eredménykimutatás eredeti, rövidített változata Eredménybeszámoló millió euróban E 2011E 2012E 2013E Bevételek Egyéb üzemi bevételek Az eladott termékekre szánt költségek A folytatódó mőveletek nettó nyeresége Nettó nyereség A részvényeseknek szánt nettó nyereség Forrás: RWE AG, Fio banka Az eredménykimutatás kiemelt tételeinek új becslése tartalmazza a menedzsment ez évi kilátását, a két atomerımő (Biblis A és Biblis B) háromhónapos leállását és az atomenergia adóját is. 2. Táblázat: Az új, rövidített eredménykimutatás Eredménybeszámoló millió euróban E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Bevételek Az eladott termékekre szánt költségek A folytatódó mőveletek nettó nyeresége Nettó nyereség A részvényeseknek szánt nettó nyereség Abban az esetben, ha a német kormány az RWE AG két atomerımővét ideiglenesen kiiktatná az üzembıl, negatív hatással lehet számolni a részvények árfolyamára. Hasonlóan lehet értékelni Angela Merkel kancellár igyekezetét, amely az atomenergiát Németországban szívesen helyettesítené alternatív energiaforrásokkal 2021-ig. Amennyiben ez bekövetkezne, a villamos energia áremelkedése várható, az alternatív energia állami támogatása ellenére is. Az RWE AG részvényei számára az atomenergia elhagyása negatív lenne, mivel növekednének a költségek a villamos energia termelésére, mivel az atomenergia a legolcsóbb. Fio o.c.p., a.s. 2

3 Értékelési modellek és feltételei 3. Táblázat: A tıkepiaci ármodell (CAPM) erdeti változata a diszkontráta kiszámítására A német, brit, olasz 3,666 államkötvény hozama* Béta** 0,75 Piaci kamatráta*** 7,70 Diszkont ráta 6,7 * A tízéves német, brit, olasz államkötvények a lejáratig számított hozama ** A béta a havi regressziós módszerbıl lett számítva *** A piaci kamatráta a DAX index jövedelmezıségét jelenti Forrás: Fio banka,a.s. Az RWE AG belsı értékének (célárának) meghatározása Az RWE AG társaság értékelésére a Részvényesek részére rendelkezésre álló szabad CF (Free Cash Flow to Equity FCFE) modellt használtuk, amelyet csak pozitív cash flow esetében lehet használni, ami az egyik feltételezésünk. Az RWE AG társaság részvényeinek végleges belsı értéke 12 hónapos idıtávra lett meghatározva. Az egyes értékelési modellek paramétereinek kiszámítására saját, szakmai becslések voltak felhasználva a kiszámítás során, a Bloomberg ügynökség kihirdetett becsléseivel és az RWE AG menedzsment kilátásaival kombinálva. A diszkontráta kiszámítására a tıkepiaci ármodell (CAPM) volt használva, lásd: 3. Táblázat. A kockázatmentes kamatláb a tízéves államkötvények súlyozott hozamaiból volt kiszámítva. A Béta havi adatok regressziós módszerével volt kiszámítva és a piaci kamatráta az index jövedelmezıségét jelenti. Az RWE AG társaság részvényeinek értékelésére a többfázisú FCFE modell volt használva, amelyben a szabad pénzáramlásokat közötti idıszakra becsüljük fel és 2016-tól a végtelenségig pedig a társaság tartós értékét becsüljük fel, lásd 4. táblázat. Az RWE AG részvények belsı értéke az FCFE modell alpján 51 euróra volt kiszámítva, 12 hónapos idıtávra, az eredeti becslés 60 euró volt. Fio o.c.p., a.s. 3

4 Az RWE AG társaság értékelése 4. Táblázat: A részvényesek részére rendelkezésre álló szabad CF új számítása Az FCFE kiszámítása mil. EUR-ban Free Cash Flow to Equity (FCFE) (5 244) FCFE növekedése 0,04 A társaság tartós értéke Diszkontált FCFE A diszkontált FCFE összege Egy részvényre jutó diszkontált FCFE 51 Az RWE AG társaság részvényei jelenleg alulértékeltek, ezért akkumulálni (felhalmozni) ajánljuk. Fio o.c.p., a.s. 4

5 SWOT ELEMZÉS ERİSSÉGEK Széles termék portfolió Effektív költség-kezelés a megvalósított szerkezetátalakításnak köszönhetıen GYENGESÉGEK Az atomerımővek nem diverzifikált portfoliója, ezek kizárólag Németországban vannak LEHETİSÉGEK A közép- és kelet-európai régió jelentıs növekedési esélye Az RWE AG európai elosztó hálózata az egyes termékek kereszt-értékesítéseit teszi lehetıvé Nagyobb összpontosítás az olaj és földgáz kitermelésre VESZÉLYEK Az atomerımővek leállása csökkenti a haszonrést A magasabb villamos energia árak csökkenthetik a villamos energia iránti keresletet A feljebb említett kockázatok a jövıben negatív befolyással lehetnek a társaság gazdálkodására és negatívan befolyásolhatják a modell fıbb feltételezéseit. A vártnál alacsonyabb hozamok és nyereségesség esetében a kiszámított belsı érték túlértékelt lehet. Fio o.c.p., a.s. 5

6 Ing. Robin Koklar, MBA Pénzügyi elemzı Kidolgozta a a Fio banka, a.s. (a továbbiakban Fio ). A Fio a Burza cenných papírů Praha, a.s. (Prágai Értéktızsde) tagja, és a SPAD szegmens 13 kibocsátásának árjegyzıje. A Fio nem árjegyzı a Kit Digital, Inc. kibocsátásnál. Az összes közzétett információ csupán tájékoztató és ajánló, nem kötelezı jellegő, és a Fio nézetét fejezi ki. Nem lehet kizárni, hogy - tekintettel azon meghatározó tényezık változására, melyek alapján a közzétett információk és befektetési ajánlások készültek, illetve más tényezıkre, valamint a piac alakulására való tekintettel - a közzétett információk és befektetési ajánlások a jövıben hiányosnak vagy helytelennek mutatkoznak. A Fio a befektetési döntést meghozó személyeknek azt ajánlja, hogy az ezen információk szerinti befektetések megvalósítása elıtt konzultálják annak helyességét a brókerrel. A Fio nem felel ezen dokumentum tartalmának jogosulatlan vagy reprodukált terjesztéséért vagy közzétételért. A Fio kijelenti, hogy nincs közvetlen vagy közvetett, 5%-osnál nagyobb részesedése egyetlen olyan pénzügyi eszközök kibocsátójának alaptıkéjén sem, melyekkel a szabályozott piacokon kereskednek. A szabályozott piacokon kereskedett pénzügyi eszközök egyik kibocsátója sem rendelkezik több, mint 5%-os közvetlen vagy közvetett részesedéssel a Fio alaptıkéjén. A Fio a pénzügyi eszközök egyik kibocsátójával sem rendelkezik a befektetési ajánlások készítését és terjesztését érintı, vagy más, a befektetési szolgáltatások nyújtásáról szóló megállapodással. A pénzügyi eszközök kibocsátói közzétételük elıtt a befektetési ajánlásokkal nincsenek megismertetve. A Fio az utóbbi 12 hónapban nem volt sem vezetı menedzser, sem társ vezetı menedzser egyik pénzügyi eszköz nyilvános kibocsátásánál sem. A befektetési ajánlások készítésében részt vevı személyek javadalma nem a Fio vagy a hozzá kötıdı személyek ügyleteitıl van vonatkoztatva. E személyek más eszközökkel sincsenek késztetve bizonyos fokú vagy irányú befektetési ajánlások közzétételére. A Fio a befektetési ajánlások készítése során az érdekütközéseket megfelelı belsı felosztással elızi meg, mely magába foglalja az egyes belsı részlegek közti információ-áramlás korlátozását, valamint a rendszeres belsı ellenırzést. A Fio banka, a.s. felügyeletét a Česká národní banka (Cseh Nemzeti Bank) látja el. Ezt a dokumentumot a Fio o.c.p., a.s. a Fio banka, a.s. társaságtól vette át, s ezért a tartalmáért nem felel. A Fio o.c.p., a.s. felügyeletét a Národná banka Slovenska (Szlovákia Nemzeti Bankja) látja el. Vétel - a piaci árfolyam több mint 15%-os növekedésére van lehetıség a meghatározott célárhoz képest. Akkumulálni - a piaci árfolyam 5-15% közötti árfolyamnövekedésére van lehetıség, a meghatározott célárhoz, a pozícióba való belépéshez ki lehet használni a piaci mozgásokat. Tartani - a piaci árfolyam +5% és -5%-os mozgási lehetıséget nyújt, a meghatározott célárhoz képest. Csökkenteni - a piaci árfolyam 5-15%-os csökkenésére van lehetıség a meghatározott célárhoz képest, a pozíció zárásra a piaci mozgásokat lehet kihasználni. Eladás - a piaci árfolyam több mint 15%-os csökkenésére van esély a meghatározott célártól. A piac nagyobb volatilitásánál rövid távon nem feltétlen kell bekövetkeznie a befektetési ajánlás változásához azonnal a százalékos határ elérése után. Fio o.c.p., a.s. 6

Elemzések és ajánlások

Elemzések és ajánlások Fio Elemzések és ajánlások Erste Group Bank AG Fio o.c.p., a.s. 3.1.2011 Az Erste Group Bank AG fundamentális értékelése Ajánlás vétel Célár 1026,- CZK (41,- EUR) Alap információk a társaságról A társaság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

Rövidített tájékoztató DKB. Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési. 2010 októberi kiadás

Rövidített tájékoztató DKB. Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési. 2010 októberi kiadás Rövidített tájékoztató DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás Szervezet Alapkezelı BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. fundamentális részvényelemzése

Az Állami Nyomda Nyrt. fundamentális részvényelemzése Kochmeister-pályázat Az Állami Nyomda Nyrt. fundamentális részvényelemzése Készítette: Szentirmai Péter V. évfolyamos hallgató Budapesti Corvinus Egyetem Tıkepiac és vállalat fıszakirány Vállalatértékelés,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Herczeg Adrienn

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Herczeg Adrienn DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Herczeg Adrienn Debrecen 2009 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

Tájékoztató és kezelési szabályzat

Tájékoztató és kezelési szabályzat Tájékoztató és kezelési szabályzat DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg www.bayerninvest.lu

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL

A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A BEFEKTETÉSI ALAPOKRÓL A befektetési alap olyan eszköz, mely lehetıvé teszi az egyes befektetıknek megtakarításaik befektetését egyszerően, biztonságosan, költség-hatékonyan és a kockázatok megosztása

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sántáné Madlovics Erzsébet. A befektetések értékelése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Sántáné Madlovics Erzsébet. A befektetések értékelése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Sántáné Madlovics Erzsébet A befektetések értékelése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-50 A BEFEKTETÉSEK

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő:

Részletesebben

Ajánlattevı: PROINVEST 2001. Kft.

Ajánlattevı: PROINVEST 2001. Kft. ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az ABBÁZIA Idegenforgalmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által korábban zárt körben kibocsátott 10.500 db dematerializált törzsrészvény nyilvános értékesítéséhez. Ár: 10.700,-

Részletesebben

11. Költségek. 12. Kiegészítı biztosítások. 13. Szerzıdésmódosítások

11. Költségek. 12. Kiegészítı biztosítások. 13. Szerzıdésmódosítások ERGO Unit Linked életbiztosítás különös feltételei ERGO Biztos Tıke alapbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen életbiztosítási feltételek az ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST NÖVEKEDÉSI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

A GAZDASÁGI MÉRLEGELÉS ALAPJA ÉS ESZKÖZTÁRA

A GAZDASÁGI MÉRLEGELÉS ALAPJA ÉS ESZKÖZTÁRA A GAZDASÁGI MÉRLEGELÉS ALAPJA ÉS ESZKÖZTÁRA A kamatozás 1. Határozza meg az 5 évre lekötött 1 000 dolláros megtakarítás jövıbeli értékét, ha az utána járó kamat számítása évi 8 % éves kamatos kamatozással

Részletesebben

GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Alapkezelı: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetı Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Forgalmazó: BNP PARIBAS

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT 2013. JANUÁR 7. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 1 ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. - Befektetési Szabályzat Tartalom Fogalom magyarázat... 3 Összefoglaló... 6 A Vagyonkezelő befektetési politikája...

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2013. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2013. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2013. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Köszönöm az idejét, melyet a dokumentum áttanulmányozására szán és sok sikert kívánok a tıkepiacokon való kereskedéshez.

Köszönöm az idejét, melyet a dokumentum áttanulmányozására szán és sok sikert kívánok a tıkepiacokon való kereskedéshez. Prágai értékpapírtızsde tagja és részvényese České asociace értékpapír-kereskedı tagja BEFEKTETÉSI ÚTMUTATÓ CAPITAL PARTNERS a.s. SZÉKHELY DUŠNÍ 22, PRAHA 1 IČ: 60 28 13 08 JANUÁR 2009 Tisztelt ügyfelünk,

Részletesebben

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója BRIDGE WEALTH MANAGEMENT ZRT CÍM: H-1027, BUDAPEST TÖLGYFA UTCA 24 WEB: WWW.BWM.HU EMAIL: INFO@BWM.HU TEL: (+361) 336 05 24 FAX: (+361) 336 05 26 BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

CITIBANK EUROPE PLC (Cégjegyzékszám: 132781) ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2011. december 31-én végzıdött évrıl CITIBANK EUROPE PLC

CITIBANK EUROPE PLC (Cégjegyzékszám: 132781) ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2011. december 31-én végzıdött évrıl CITIBANK EUROPE PLC CITIBANK EUROPE PLC (Cégjegyzékszám: 132781) ÉVES BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2011. december 31-én végzıdött évrıl CITIBANK EUROPE PLC TARTALOMJEGYZÉK AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A független könyvvizsgáló

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

OTDK-dolgozat Rékasi Róbert 2013

OTDK-dolgozat Rékasi Róbert 2013 OTDK-dolgozat Rékasi Róbert 2013 Egy öntészeti társaság privatizációs értékének elemzése Privatization value analysis of a foundry Kézirat lezárása: 2011. november 18. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA 1. sz. Függelék - ESZKÖZALAPOK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKÁJUK A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA,

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOM Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Konszolidált Pénzügyi

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaság 2008 harmadik negyedév eredménye az elızetes várakozások megfelelıen, 1,7 millió Euró bérleti díj bevétellel és (az Euró alapú hiteltartozás átértékelésének hatása nélkül*)

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2010. november 1 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA. 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016. (továbbiakban: Értékpapír)

VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA. 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016. (továbbiakban: Értékpapír) VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016 (továbbiakban: Értékpapír) mely az Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Program keretében került

Részletesebben