Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások."

Átírás

1 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

2 Gyermekeink lelki élete a család imájának gyümölcse Kedves Testvérek! A múlt hónapban a családok imájáért imádkoztunk. 30-án szombaton a Máriaremetén tartott Szeretetláng családi fesztiválon gyóntattam paptársaimmal együtt. A gyónók többsége természetesen asszony volt. A fájdalmak többsége pedig családi fájdalom volt. Vagy a házasságokban voltak sivatagok, jégmezők és szakadékok, vagy a gyermekek és a szülők között, vagy a gyermekek házasságában. Sok boldogtalanság sugárzott az anyai szemekben. Fontos a családokért imádkozni. Sokszor a családdal szemben azt a reményt tápláljuk, hogy az lesz az a hely, ahol bebiztosíthatjuk magunknak, hogy szeretni fognak. Ezért is alapítunk családot, Szeretet fészket, ahol szeretetet kapunk majd és adhatunk mi is. De látjuk, hogy ez a terv sokszor nem sikerül. Az élet egyéb terveivel, sőt magával az élettel is így van ez. Egyszer valaki mesélte, hogy a pap megkérdezte a jegyespárt, mit várnak a házasságtól, hogy miért házasodnak össze. Az egyik azt mondta: Azért, hogy boldog legyek. a másik azt mondta: Azért, hogy boldog legyél. Ha úgy és azért köttetnének a házasságok, hogy nem is én, hanem az általam szeretett személy legyen a boldog, egész máshogy néznének ki a házasságaink, a demográfiai helyzet és még a nemzetgazdaság is, minden. Ehhez bizony az önzetlenség, az önajándékozás Istene kell, Jézus. Jézus nélkül soha az életben nem fogunk úgy, így szeretni. Ez a Jézus ez a Szeretet, ez a házasság és ennek a gyümölcse, ennek a jövőnek a reménye csakis a család imájában születhet meg. A szülők szemének a tüzéből szemünk fényének - a gyermekeink szemének tüzébe. Fontos, hogy beszéljünk is gyermekeinkkel a legalább így a nyár végén, ahogy ezt a nyár elején is kérdeztem. (Kellene legalább évente kétszer, esetleg adventben és nagyböjtben is.) Hogyan is áll a lelki életével? Milyen örömei, ajándékai vannak? Milyen problémái vannak a hitben? Hogyan mit imádkozik? Mit olvas, milyen zenét hallgat, és mi tetszik neki abban? Mit gondol a saját jövőjéről? Az örök üdvösségéről? Mit gondol a világ dolgairól, a világ, az ország vagy akár az egyház jövőjéről? Mit gondol a politikáról? Ismerjük meg merre halad gyermekünk, segítsük mindig a jó, a Krisztusi irányba. feria E havi imaszándék: Hogy gyermekeink lelki élete tovább erősödjön. Kérek minden közösséget, hogy ők is imádkozzanak ezért a szándékért közös alkalmaikon! 2

3 Két parancsot kapcsol egybe Jézus Máté evangéliumából egy jól ismert, és agyonelmélkedett eseményt veszek elő, hogy annak egy lényegtelennek látszó momentuma kapcsán tűnődjek el Jézusról, aki el akar vezetni engem az Atyához.»Mikor a farizeusok meghallották, hogy a szaddúceusokat elnémította, összegyűltek egy csoportba, és az egyikük, egy törvénytudó, hogy próbára tegye, megkérdezte tőle: Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben? Ő azt felelte neki: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből [MTörv 6,5]. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat [Lev 19,18]. Ezen a két parancson alapul az egész törvény és a próféták. «[Mt 22,34-40] Két parancsot kapcsol egybe Jézus, amikor válaszol a farizeusok kérdésére. Egy kérdés két válasz. Mert bármelyik, a másik nélkül nem teljes, nem érthető és nem is áll meg. De vajon Jézus mire gondol, amikor azt mondja, hogy az egész törvény és a próféták? Azt tudjuk, hogy Jézus nem evilági módon érti a szavait, hanem, mindig az Atya gondolatait visszhangozza, ismétli a számunkra 1. Úgy gondolom, hogy itt is másként hangzik az Ő szájából a törvény szó, mint a farizeus szájából. Ráadásul azt mondja, hogy az egész törvény alapul e két parancson. Én ezt úgy értem, hogy Isten legelső gondolatától - mikor a teremtésre gondolt, úgy, mint a létezés egészére, onnan értendő a törvény fogalma, és tart mindörökké. Egészen addig, amíg Isten elgondolása tart, önmaga és teremtményei közötti viszony kibontakozásában, teljesülésében. Jézus megfogalmazásában a törvény túlmutat az emberen, de benne értelmezett az ember mozgástere is azonban, csak az egész törvény részeként. Talán akkor teljesül be minden törvény, mikor Isten minden teremtménye, az ítéletet követően elnyeri törvény szerinti állapotát. A törvény a szeretet? Vagy a törvény ott ér véget, ahol már minden a szeretetben való? Ez még egy izgalmas kérdés, és erről még bőven lehet polemizálni. Úgy gondolom, hogy minden polemizálás emberi. Bár, ugyanakkor, az ember felhasználhatja arra is polemizálását, hogy Istent dicsőítse, felmagasztalja, ezáltal magát Istenhez, Istenével közösségre serkentse. Talán a polemizálás, az ember részéről egy kicsit hasonlítható a prófétákhoz, akik a maguk életét próbálták úgy élni, hogy életükön felfedezzék, felismerjék Isten jelenlétét, átvonulását. Ők képesek voltak rá, hogy rögzítsék, azonosítsák életük bizonyos helyzeteit Isten szándékával, közlésével, üzenetével. A próféták élete össze- 1 l.: Jn 12,49 3

4 függésbe hozható volt a történelmi változásokkal, és az ember és Isten közötti viszonnyal. Mert hiszen akkor a zsidók körében, ma már minden ember személyes életében, életén keresztül mutatja meg magát, próbálja magát időszerűvé tenni Isten megszólítani az embert -, Aki teremtő, szerelmes, a létezést önmagában egyesítő, mindent magában rejtő, de mégis mindent magából fakasztó, és kiárasztó, mindig modern és időszerű - és így tovább. Folytathatnánk a különböző jelzőket, mint polemizálásunkat Róla, Aki által, és Akiben keresem önmagam meghatározását, én, aki Isten szeretetében érzem magam biztonságban, békességben, egyensúlyban; ráadásul termékenynek, és aktívnak, mi több: alkalmasnak arra, hogy életem legyen ebben a világban, szeretetben, és szeretetre. Mégsem a magam számára, hanem, mint Isten teremtő munkatársa, mindeneknek javára. Ami által Teremtőmet szeretném, próbálom, dicsőíteni. Keresztény élet - valami ilyesmi és talán ebben az életmódban valósulhat meg emberben, a Jézus által fogalmazott két parancs egyként. Persze ez nem más, mint egy életen át tartó útkeresés, ahol mindig van lehetőség és mód arra, hogy azt, amit tegnap gondoltam, azt mára tökéletesítsem. Talán az életem végén is úgy fogom látni, ahogy ma látom: lehetne holnap még jobban élni e két parancsot, eggyé gyúrtan. De akkor már azt fogom mondani ahogy ma is mondom, minden este, mikor önvizsgálatot tartok: tőlem mára úgy látszik Uram, Atyám, ennyi tellett. Te ítéld meg, mire elég ez. De úgy vágyom rá, hogy Veled közösségre találjak, mert hiszem, hogy a Te szereteted irgalma, kegyessége, megbocsátása, megértése, rugalmassága, megment engem; egyben el is távolít minden gonoszságomtól, képtelenségemtől, alkalmatlanságomtól, bűnömtől, amelyektől ma nem voltam képes szabadulni. Mert Te mindennél jobban vágyódsz rá, hogy Veled közösségre leljek! Ezért is imádkozom úgy, hogy: legyen meg a Te akaratod! Ámen NJ Veréb tábor A Hit és Fény közösséghez tartozó pomázi Verebek idén is visszatértek Kolontárra, ahol segítőként lehettem részese egy hét napig tartó nagyon gazdag és különleges tábornak. Aki nem ismerné, a Hit és Fény közösség sérülteknek nyújt segítséget. Ez alatt az egy hét alatt teljesen feltöltődtem szellemileg, nagyon jó érzés volt ennyi jó embert egy helyen látni. Őszintén szólva, amikor kiderült számomra, hogy segítenem kell egy egész héten keresztül ebben a táborban, egyrészt kicsit nagy feladatnak tűnt, másrészt ideges voltam, mert nem tudtam, hogy mi vár rám. Voltak is feladataim bőven, de az az igazság, hogy nem tudtam őket úgy felfogni, mintha valami kényszerhelyzetben lettem volna. Egyszerűen nem esett nehezemre, mert el- 4

5 törpült az adott dolog a kapott mellett. Ezt bizonyítja az is, hogy gyakran előfordult, hogy négy-öt órákat aludtam, és bár nagy alvó vagyok, és nem bírom a koránkelést, a tábor ideje alatt egyáltalán nem okozott gondot elkezdeni a következő napot. Annyira eseménydús hét van mögöttem, amilyenben még talán nem is volt részem. Így visszagondolva olyan, mintha az egész hét egyetlen nap lett volna. Minden nap volt egy táborozó, akivel az adott napon többet kellett lennem. Mindenkinél láthattam, hogy mi az, amiben különlegesen jó, ki miben találja meg magát. Az első nap Laci volt a párom, jó nagyot sétáltunk, közben kiderült, hogy nagyon jól ismeri a madarakat. Fel tudott sorolni több tíz madárfajtát, köztük olyanokat, amikről még sohasem hallottam. Kiderült az is, hogy elég sok mindent tud a rádiózásról is, ugyanis olyan szavakat használt, amiket alig értettem. Volt még párom a mosolygós Peti is, akiről tudni kell, hogy nagyon ritkán görbül le a szája. Vele is vidám és kellemes napom volt. Aznap a kenyérszaporítás volt a téma, és a táborban kialakított csoportok játszották el a történetben szereplő nőket, gyerekeket, a farizeusokat, a tanítványokat és Jézust. Talán azt már említenem sem kell, hogy mindenki nagyot alakított. Volt egy olyan napom is, amikor két párom is volt, Attila és Szabi. Ati tolószékes, és nem tudtam, hogy ez problémát fog-e jelenteni, de annyira együttműködő és segítőkész volt, hogy végül ez sem okozott bonyodalmakat. Attilának nagyon komoly egyénisége van, nagyon okos, őszinte, és amiben nagyon otthon van, az a számítógépek világa. Szabi egy igazi rokker. Beszámolt nekem a rock összes létező leszármazott, társ, és alműfajáról. Eltölthettem egy napot Dénessel is, aki szintén tolószékes, és egy kicsit több foglalkozást igényel, de ahhoz képest, hogy a beszéd nem bizonyul egyszerű feladatnak számára, olyan szavakat használ, és olyan szinten műveli a nyelvet, ahogy csak nagyon kevesen. Ez azt jelenti, hogy egy olyan dologban teljesít jobban, mint mások, amiben az adottságai nincsenek olyan szinten, mint egy átlagembernek. Nagyon sokat tudtam tanulni tőle is. Megismerhettem a Zoli Vera párost is, akik pont olyanok, mint egy házaspár. Kézen fogva járnak, mindketten nagyon szeretik a zenét, összevesznek, kibékülnek. Vigyáznom kellett, nehogy túlságosan beleavatkozzak a magánéletükbe. Évi is nagyon érdekes egyéniségnek bizonyult. Rájöttem, hogy ő mindent tud: amikor együtt mosogattunk, olyan gyorsan adogatta a kezembe 5

6 az eltörölt edényeket, hogy már alig győztem pakolni őket. A ki mit tud-on több táncos produkcióban is részt vett, köztük olyanokban is, amikben nem volt előre megbeszélve, hogy részt vesz, mégis annyira jól beépült az adott táncba, hogy akár azt is hihettük volna, hogy így volt előre megszervezve. Itt érdemes megemlíteni a helyi srácok jóindulatát is, akiknek az előadásába csatlakozott Évi. Nagyon jó volt látni, hogy simán bevették a produkciójukba. Péternek vérében van a szervezkedés és a mesélés is. Kívülről tudja a 101 kiskutya szövegét! Úgy tudja mondani a szöveget, hogy már látom a rajzfilmet. Elképesztő! Összességében az a véleményem, hogy ebből csak és kizárólag profitálni lehet. Olyan komoly élményben volt részem, amit nem lehet teljesen átadni szavakkal. Akkor lehet ezt megtapasztalni, ha részesévé válunk. Lévai Dániel Komatál Nyáron sok baba született, akiknek szüleit komatállal segítettük. Nagyon köszönöm mindazoknak, akik részt vettek a főzésben, a szervezésben. Remélem, hogy ezt a szép szokást meg tudjuk honosítani végleg plébániánkon, ezzel is kifejezve közösségünk megtartó erejét. Kedves Közösség, kedves Eszter, Ági! Ezúton is szeretnénk nektek és mindnyájatoknak megköszönni az elmúlt hetekben kapott komatálakat. Nagyon kedves tőletek, hogy gondoltatok ránk és törődtetek velünk, gyerekeink máig meg-megkérdezik: Ma ki hozza az ebédet? Gondolom a diétás étrend és az ipari mennyiség nem könnyítette meg sokatok dolgát, de ti mégis vállaltátok: Isten fizesse meg nektek! Amúgy Levente köszöni szépen jól van, eszik, alszik nézelődik ahogy kell. Üdvözlettel: Csúcs család Kedves Mindnyájan! Ezúton szeretnénk megköszönni azt a sok-sok finomságot, amivel segítettek nekünk az első két hétben. Kivétel nélkül mindegyik étel nagyon ízletes volt és változatos, amiből sok ötletet merítettünk, és hasznosítani fogjuk a konyhában! Még egyszer ezer köszönet Nektek: Szegő Ági és Attila Kedves Mindnyájan! Köszönjük szépen a tartalmas, egytől-egyig ízletes falatot. Jól esett a testi táplálék mellett a sok kedves szó, és a régi ismerős arcok is! :) Már elõre készülünk: amint lehet, mi is bekapcsolódunk! Balázs család: Eszter, Dávid, Bence, Dani 6

7 Kedves Mindenki! Nagyon köszönjük mindazoknak, akik hoztak komatálat az elmúlt két hétben, és a finom és bőséges fogásokkal megkönnyítették az életünket :). Eszternek pedig külön köszönet a szervezésért. Mivel még nem régen lakunk Pomázon, és misére még kevésbé régen járunk ide, ezért jó volt kicsit jobban megismerni a közösség tagjait, ez könnyebbé teszi a beilleszkedést a plébániára. Remélem, szeptembertől gyakran találkozunk majd a különböző programokon. További szép nyarat mindenkinek :) Peregi Judit és Balázs Kérjük a gyermeket váró családokat bátran jelentkezzenek, ha szeretnék ezt a segítséget igénybe venni! Szerecz Ági 30/ Szeptembertől pedig szeretettel várja a kismamákat és babákat a Baba-Mama Kör összejövetelein Vida Bori, 20/ , a házaspárokat pedig a Házas Este csoport összejövetelein a Szerecz házaspár. Szeptembertől ismét indulnak a Házas Esték! Ha van kedvetek havonta egyszer családról, párkapcsolatról, gyereknevelésről beszélgetni, tartsatok velünk! Az első találkozót szept. 16-án, kedden, 20 órától tartjuk a közösségi teremben. Ha tudtok, hozzatok fényképeket családotokról, nyaralásotokról pendrive-on vagy más adathordozón, mert az első alkalmat már hagyományosana bemutatkozásnak, a nyár élményeinek megosztására szenteljük. Szeretettel várjuk a régi és új tagokat is! Szerecz Laci, Ági 7

8 Visszatekintő Élő hagyomány Szent István Búcsú A búcsú várása gyermekkorom szép emléke. Nagyszüleim mesélték, hogy búcsúra a gazdálkodásból befolyt pénzből új ruhát borsószoknyát vásároltak a lányoknak, ami nagy öröm volt számukra a régi világban. A rokonság is együtt volt, nagy volt a készülődés, sütöttek, főztek, örültek az együttlétnek. A búcsú lényegét azonban nem értettem, arról senkitől sem hallottam. Csak az utóbbi időben kezdett el foglalkoztatni a búcsú elnyerésének a gondolata, nem is magam, hanem elhunyt hozzátartozóm számára. A tavalyi évben megteremtett hagyománynak megfelelően idén is színvonalas kulturális események segítették az ünnepre való hangolódást: búcsúbál a Pomázi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület szervezésében, Domonkos Máté gitárművész koncertje és fotókiállítása, a Corvina Consort kamarakórus templomkoncertje, István László templombemutatója, Almásy László Attila orgonaművész templomkoncertje, szerb és bolgár táncokat bemutató néptáncegyüttesek fellépése, a Vörösvári Sváb Harmonikások csodálatos játéka én, kedden Ferenc atya által vezetett, énekes esti imával zárult a nap. Az ünnep fénypontját jelentő szentmisén Kémenes Lóránt türi (Erdély, Fehér megye) plébános atya tartotta a szentbeszédet, melyben méltatta Szent István örökségét, elemezte a magyarság helyzetét, egymáshoz való viszonyulását, hangsúlyozva az összetartás jelentőségét. A Szent István ereklye körmenetet követően a templomban elénekeltük a pápai-, és magyar himnusz mellett a székely himnuszt is. A szentmisén a Leányfaluról érkezett Szent Anna Kórus és Zenekar működött közre gyönyörű hangzású énekléssel, hangszeres játékkal. Délután a gyermekeket várta a plébániakert sokszínű programmal, majd a városi ünnepségen lezajlott a kenyérszentelés is. Az esti vígasság előtt köszöntőt mondott Ferenc atya, majd Kémenes Lóránt atya osztotta meg velünk gondolatait a befőttekről, a komfortzóna elhagyásáról, a nyitott kapukról, elmondta, hogy mi a SZÖSZI (szabadon, örömmel, szeretettel, ingyen), elmélkedett a kezünk ujjai által szimbolizált viszonyulásainkról (közeli hozzátartozóink, a másik ember, feletteseink, húség, mi magunk). Közben játékra is invitált bennünket Lóránt atya, melyen jót mulatott mindenki. Ezt követte Berecz András, Farkas Annamária és a Dunazug együttes fellépése. Majd Ferenc atya bemutatta azt a nagylelkű fiatalembert, aki több éven 8

9 keresztül évente Ft-tal járul hozzá a pomázi tehetséges, rászoruló gyermekek támogatásához a Szent István Alapítvány létrehozásával. Ezt követően Vicsi László polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, ő is csatlakozott Ft-tal a tehetségek támogatásához. A Zeneiskola koncert termében folytatódtak az előadások. A Makám együttes fergeteges játéka nagy tetszést aratott. Az estét a Dunakanyar Jazz Quartet koncertje zárta. Köszönjük a szervezőknek, a konferálást vállaló művésznőnek, a lebonyolításban segédkező valamennyi testvérnek a rengeteg fáradozást. Isten áldja meg őket! Á-Z. A templom bemutatása István László előadása Kedden már az esti mese előtt sokan ültek a templomban, de most nem az imádságra gyűltek a Hívek. István Laci tartotta a már lassan hagyománnyá váló templombemutatást. Ismét sok érdekes és értékes tárgy került elő a sekrestye mélyéről, melyek ott fogadták az érkezőket az oltár körül. Laci a maga megszokott szerény hangján köszöntött minket és invitálására azonnal egy közös dallal hangolódtunk az ünnepre és a következő programra. A sok érdekes történetet és megannyi gyönyörű tárgyat szó szoros értelemben testközelből csodálhattuk meg. Mélyen megindító érzés volt Szent István Királyunk ereklyéjét kézben tartani, amely nem dacolva az évszázadokkal, ma is hirdeti számunkra Szent Királyunk dicsőségét, életének szentséges példáját. Nagyon szép volt a Szent István szobor visszakerüléséről szóló történet is. Mint oly sok régi érték, végre ez is ismét itthon van nálunk és az ünnepre való tekintettel méltó helyett is kapott a templomban. Az idő szinte észrevétlen repült velünk. Teljesen belefeledkezve elmúlt korok emlékeibe ültünk a sorokban. Jöttek a történetek, adatok, tárgyak egymás után. Hol az oltárt néztük, hol a falakat, a szószéket, a mennyezetet, mikor megszólalt az esti mise kezdetét jelző harang Talán a Testvérek nevében is mondhatom: feledhetetlen és tartalmas előadásban volt részünk. Már várom a folytatást is. Schlégl Ákos 9

10 Szent Bertalan éjszakája Egy csodálatos ökumenikus estét töltöttünk együtt Nyilas Zoltán református lelkész, Mosolygó Péter görög katolikus pap és a pomázi keresztény felekezetek híveinek részvételével. Szent Bertalan apostol ünnepének előestéjén tettük ezt, amikor arra emlékeztünk, a bűnbánat és a megbocsátás szellemében, hogy augusztus 23-áról augusztus 24-ére virradó éjszakán a békülési célzattal a Párizsba gyűlt hugenották (francia reformátusok) nagy részét a katolikus király beleegyezésével lemészárolták. Néhány ember konspirációjából európai méretű vallásháború lett. Ez alkalom volt a békéért való imádságra, különösen azért is, hiszen nem mások bűneivel kezdtük, hanem a saját magunkéval, ami legalább olyan szörnyű volt amit ma a világban látunk. Így hoztuk a szívünk közelébe azt, amitől az híradók tudósításai már-már eltávolítanak. Imádkoztunk az Orosz-Ukrán, a Izraeli-Palesztín konflikus, a Szíriai-Iraki keresztényüldözés és az afrikai ebola járvány megszűnéséért és végül a helyi választások előtt hazánk és városunk békéjéért. Mindegyik lelkész egy Szentírási résszel, elmélkedéssel és végül imával kérte a Békesség Istenét, hogy irgalmazzon nekünk és adjon békét. feria Erre a hónapra Veni Sancte vasárnap 1/2 10-es szentmise, Így szeptember elején, az új tanév kezdetén, egy ünnepi szentmise keretében újra a Szentlélek isteni személyéhez fordulunk és megszólítjuk, hívjuk, kérjük, várjuk Őt. Megint pünkösdi hangulatba kerülünk. Amikor ezeket a sorokat írom a külső természet hasonló érzéseket, gondolatokat idéz fel. Erős szél fúj, elfújja a felhőket, gyönyörű napsütésnek ad helyet, a kék égen habzó bárányfelhők úsznak, benn a lakásban a nyitott ablakokon sejtelmes szélzúgás hangjai búgnak, kinn tiszta a levegő, minden mozgásban és tisztulásban van. Nagyon megsejteti azt, ami a Szentlélek hatására a lélek mélyén lejátszódik. Erőteljes, de ugyanakkor titokzatos változás, átalakulás, megtisztulás, szépség és gyönyörűség jön létre az emberben. A Lélek munkája Isten hatalmas és csodálatos erejét és győzelmét hirdeti! Miért kell Őt hívni? Miért kell Őt várni? Maga Jézus mondta, sőt parancsolta apostolainak és tanítványainak, hogy várakozzanak arra, akit az Atya megígért (vö. Lk 24,49; ApCsel 1,4), hogy mennyei erőben részesüljenek. Fontos tehát, sőt nélkülözhetetlen ez az égi Erő a keresztény élethez. A latin spiritus szónak 10

11 többféle jelentése van: levegő, szellő, fuvallat, szél, pára, lélegzet, lehelet, levegővétel, sóhajtás, élet, lélek, szellem, érzület, indulat, bátorság, ihlet, lelkesedés, felemelő szárnyalás. Ez az újszövetségi görög pneuma szó fordítása, megtoldva a hagiosz (latinul sanctus), vagyis a szent jelzővel, ami egyértelművé teszi az isteni Személyt. Jézus egy személyről beszél, személyes erőről, aki hitünk szerint a Szentháromság harmadik személye, a harmadik isteni Személy. Az Úr Jézus Őt kéri és küldi az Atyától ( ahogy azt a zsinatok megfogalmazták: mint aki az Atyától és a Fiútól származik ), mert Ő a megváltás ajándéka és gyümölcse. Ő a mi életünk benső forrása ( élő vízforrás, vö. Jn 4,10-14), Ő általa kapjuk meg az üdvösséget, az isteni életet. Nélküle nem juthatunk előre, nem juthatunk Istenhez! Általa élünk Istenben és Istenből. ( ) én meg majd kérem az Atyát, és más Vigasztalót (Pártfogót) ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad. Nem hagylak árván benneteket, ( ) Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. (Jn 14, ). Jézus tehát azt akarja, hogy Szentlelke által megvilágosítást kapjunk, megerősödjünk, oltalomban részesüljünk és új és örök életet éljünk. Mindig, amikor valami új kezdet, új kihívás, nehézség, vagy erőt próbáló feladat előtt állunk, akkor igenis kérjük, hívjuk, várjuk a Szentlélek-Istent, engedjük be, töltekezzünk, erősödjünk a Lélekkel. A nyár a tanulóknak és a nevelőknek is a fizikai, lelki, szellemi pihenést, kikapcsolódást szolgálta. Most pedig neki kell feszülni újra a munkának. Ehhez sok erő kell! Másrészt nagy lelki-szellemi nyitottság. Ezekhez adja kegyelmét a Lélek. Viszont nemcsak a szűken vett tanulásra kell gondolni, hanem az Isten megismerésében való előrehaladásra, a lelki fejlődésre, a hit növekedésére, Jézus szeretetének megélésére. Erre való és ebben segít a hittan. A hívő gyerekeknek és fiataloknak (és persze szüleiknek is) szem előtt kell tartani, illetve szívügyüknek kell lenni, hogy az új tanévben ebben is előre kell haladni, fejlődni kell, el kell mélyülni, meg kell erősödni! A Jézussal való személyes kapcsolat, főleg a szentségi kapcsolat mindent megelőz és felülmúl! Ehhez kell aztán igazán a Szentlélek segítsége, a hét ajándék Lelke adja hozzá az isteni bölcsességet, okosságot, tudást, jótanácsot, lelkierőt, jámborságot, istenfélelmet. Ezeket az ajándékokat be kell fogadni, együtt kell működni velük, akkor és úgy tud a Szentlélek vezetni, de ez nem passzív beleegyezés, hanem aktív és örömteli élet, élmény és tapasztalat. Isten a boldogság forrása és ezzel akar minket is megajándékozni! A hitoktatók is a Lélek erejében, általa vezetve tudják szolgálatukat végezni. Kérjük számukra is a Lélek karizmáit, hogy jól betölthessék küldetésüket. Vezesse őket az Igazság Lelke! Talán azt gondolhatjuk, hogy általuk lesz hívő egy gyerek, egy fiatal. Valójában a hitet csakis Isten adja, kegyelmi ajándékként. A 11

12 hitoktatók (katekéták = hitnevelők) csak ennek felfedezésében, megtalálásában, megerősítésében nyújthatnak segítséget, vezetést, támogatást. Ebben pedig leginkább a szülők alapvető vallási nevelésére építenek. E nélkül csekély az eredményesség. Sokszor megtapasztalják a lemorzsolódást, az elfordulást, a közönyösséget, sőt az ellenszenvet is. Nehéz ezt feldolgozni, különösen tudva azt, hogy valahol ez az Istentől való elfordulást is kifejezi. Ezekben a kudarcokban is a Szentlélek tud segíteni, vigasztalást adni nekik. Természetesen a gyerekekben, fiatalokban megvan azért az az érzék, az az Istentől beléjük oltott ráirányultság, amely megalapozza a hitre nevelést, és néha nagyon jó és szép erre rácsodálkozni, ezt észrevenni, megtapasztalni. Erre kell építeni és megtenni a tőlünk telhetőt. Azt is el kell ismerni, hogy nagy ellenszélben, vagy még inkább úgymond a lehúzó mocsárban kell élnünk. Ez ellen harcolni kell, a gyerekeknek is, a nevelőknek is, ami nem könnyű, de nagyon fontos és megéri! Sokféle elvárásnak kell megfelelni egy valláspedagógusnak, egyszerre többféle cél is van: a hit megismerésének a támogatása, az imaéletre - az Isten kapcsolatra nevelés, a szentségi élet megalapozása és elmélyítése, a közösségi (egyházi) életre nevelés - a plébánia életébe való bekapcsolás, a jézusi felebaráti szeretetre nevelés, az erkölcsi nevelés, a családi életre való nevelés, a liturgiában tevékeny és gyümölcsöző részvételre nevelés, a missziós szemléletre (apostolkodásra, tanúságtételre) való nevelés. Sokféle módon, helyszínen (plébánia, iskola), minden korosztályban és társadalmi rétegben kell hirdetni az Evangéliumot, az Örömhírt. Ezek a fő irányvonalak is mutatják, hogy nagyon összetett és cseppet sem könnyű feladatról van szó, amelyben együtt kell működni nevelőnek, szülőnek, lelkipásztornak, és magának a befogadó, példamutató és támogató egyházi közösségnek. A hitnevelés nemcsak egy fajtája a pedagógiának, hanem az egész embert átfogja, alapvető célját és küldetését határozza meg, és kiteljesíti a boldogságban, nem önmagától, hanem a személyes Istentől, vagyis a személyes kapcsolatban megvalósulva. Ez pedig a krisztus követés, a keresztény élethivatás. Ezt csakis az Egyház éltető Lelke, vagyis a Szentlélek tudja bennünk, köztünk, általunk megvalósítani. Ahogy azt a Rómában kiadott Katekézis Általános Direktóriuma mondja: A katekézis természete szerint egyházi cselekedet. A katekézist az Egyház végzi, mely a Mester Jézus küldetését folytatva és a Szentlélek erejéből élve arra küldetett, hogy a hit tanítója legyen. Ezért az Egyház az Úr anyját követve szívében hűségesen őrzi, hirdeti, ünnepli, éli és a katekézisben átadja az Evangéliumot mindazoknak, akik úgy döntenek, hogy követik Jézus Krisztust. (78. p.) Nyugdíjas hittan csütörtök Nem tudom felsorolni azokat a megmozdulásokat, összejöveteleket, ünnepségeket, amelyek a híveket fogékonyabbá teszik egyházunk tanításának megismerésére, egymás szeretetére. 12

13 Egyik ilyen találkozó havonta egyszer a nyugdíjas hittan. Rendszeresen részt veszek és igen jól érzem magam a hasonló, vagy fiatalabb hívek között a népházban. Ez volt a közösségi ház, terem régi neve. Első alkalommal megihletett Prohászka Ottokár püspök atya imája Hiszek a szent szívben és szeretetében, Hiszek a lelkeknek szent közösségében Hiszek a szeretet végső győzelmében. Remélem, hogy a falon ezután is látható. A nyugdíjas hittanon hallottak megerősítenek bennünket a hitben. Jól érezzük magunkat, ismerjük és szeretjük egymást. Mindenkinek van egy jó szava a másikhoz. De ez nem elég. Jó lenne, ha minden alkalommal megemlékeznénk a múltról, amit átéltünk. Van miről mesélni. A harminchetes nagy Dera patak árvízről, a háborúról, a Szentháromság napi máriaremetei fogadalmi zarándoklatainkról, a háború után két évvel a templom oldalhajóinak építéséről, Jeges Ernő ötvenes évek elején készített csodálatos freskóiról. A leánykör, a legényegylet és nem utolsó sorban az egyházi énekkar Tölgyes Kálmán plébános úr vezetésével a fiatalság világnézetét megerősítette a hitben. Nagyon sokat jelentett számunkra Goretti Mária megismerése, ereklyéje, Feszty Masa róla készült festménye. Hála Istennek vagyunk még akik ezeket átéltük. Többen a háború alatt a vincés nővérekhez jártunk Szentendrére polgáriba. Átléptünk a zárda kapuján, egy más világba, nem éreztük a háború borzalmait, a don kanyari ütközetet, nyugalom és béke fogadott. A háború után, 1950 szeptemberében a ferences rend Rákosi Mátyástól 24- óra gondolkodási időt kapott, hogy akarnak-e gimnáziumot létre hozni. Hatvannégy év telt el azóta. A Ferences gimnázium azóta hány katolikus világnézetű fiatalt nevelt. Sokan vagyunk még hála Istennek, akik élményeinket a nyugdíjas hittanon el tudnánk mesélni. Versekkel, énekekkel még színesebbé tennénk együttlétünket, közösségünket. Isten áldjon meg bennünk et és Feri atyát, aki jól látta a nyugdíjas hittan szükségességét és létrehozását. Nemes Józsefné Kassai Vértanúk vasárnap, templom. A Szent Bertalan Napi ökumenikus imádsághoz, hasonlóan szándékom, hogy ugyanúgy virrasszunk a Kassai vértanuk ünnepén is Imádkoztunk az orosz-ukrán, a izraelipalesztin konfliktus, a Szíriai-Iraki keresztényüldözés és az afrikai ebola járvány megszűnéséért és végül a helyi választások előtt hazánk és városunk békéjéért. Imádkozzunk együtt a békéért és ennek forrásáért a szeretetért és a két imavirrasztás közt eltelő időben kölcsönösen imádkozzunk ugyanezen célokért és végül együtt szeptember 7-én vasárnap este kor itt nálunk a katolikus templomban. feria 13

14 14

15 Előretekintő Emmausz kurzus, októberben nálunk! Ezen a kurzuson mi is végigjárjuk azt az utat, amit Kleofás, és az a másik ismeretlen megtett Jeruzsálemből Emmauszba: fáradtan, csalódottan, visszatérőben a régi életünkbe... Nem ilyenek vagyunk mi is? És ebben a helyzetben, félúton, odalép hozzánk valaki, aki magyarázza az Írásokat, a prófétákat, és egyszer csak ezektől a szavaktól lángra lobban a szívünk. Csupán attól, hogy hallgattuk ennek a valakinek az élő és eleven szavait. És amikor este megtöri a kenyeret, megnyílik a szemünk. Az Emmausz kurzus tehát Isten Szaváról, a Szentírásról szól, az a célja a kurzusnak, hogy nekünk is lángra lobbanjon a szívünk az Ige hallgatásától. Az emmauszi út egy olyan út, amelyet minden kereszténynek végig kell járnia. Neked szól ez a kurzus, aki Krisztust megismerni akarod, aki Krisztussal közösségre vágysz, és aki szeretnéd, hogy Krisztus elvezessen az Atyához, eleven, ma elhangzó szavai és éppen Veled megtörtént eseményeken keresztül. Ez a Szent András Evangelizációs Iskola kurzusa ugyancsak, ahogy az volt a Fülöp kurzus is, amit talán már elvégeztél, és aminek kapcsán megismerted a kurzus tematikáját, módszerét, ami számodra is segített abban, hogy Istennel való kapcsolatod személyesebbé váljon. Ezt az újabb lehetőséget is azért ajánljuk, hogy ami elkezdődött benned, azon az úton, amire ráléptél, rátaláltál, további segítségre találhass, magad, és közösséged üdvösségszerzőjeként. A kurzust Csobánkán szeretnénk megtartani, október 3-5 között. Rövidesen megjelenik a plakátja, jelentkezési feltételei és módja is. Készüljetek rá! N.J. 15

16 Elsőáldozás Oltáriszentség első alkalommal történő vétele A 2013/2014-es tanévben 25 gyermek kezdte meg felkészülését az elsőáldozásra. Vannak köztük 9 és évesek is. Több iskolából jöttek a gyerekek: Mátyás király-, Német Nemzetiségi-, Sashegyi Sándor Általános Iskola és a szentendrei Rákóczi Ferenc Általános Iskola (ők is pomáziak). A gyerekek sok szép történeten keresztül ismerkedtek meg a Gondviseléssel, az emberi kapcsolatokkal. A foglalkozásokat játékos faladatok is színesítették a gyerekek nagy-nagy örömére. Igazi kis közösségé formálódtak. Ezt bizonyítja a számukra megrendezett nyári hittanos napközis tábor is A hatályos egyházjog szerint gyermekek elsőáldozáshoz bocsátása csak akkor megengedett, ha: 1. gondos fölkészítésben részesültek; 2. kellő ismerettel rendelkeznek; 3. képességük szerint felfogják Krisztus misztériumát, s az Úr testét hittel és áhítattal tudják magukhoz venni; 4. előzőleg szentségi gyónáshoz járultak (913.k. 1., 9l4.k.) Ennek megfelelően a 2014/2015-ös tanévben is a megszokott időben szerda óra folytatódnak a foglalkozások. Ferenc atya is bekapcsolódik majd egy-egy szombati napon. Az elsőáldozásra október 26-án kerül sor a 9.30 órai szentmisén, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Banadics Márta hitoktató 16

17 Micsoda csattogó zakata ez? Kiáltottam ki zeng a házrész! Kis cinke-ács volt. Mégis meghatott:.. Áprily Lajos fent idézett Kopogtatás című költeményének utolsó sorát gyöngysorra fűztük. Rájössz, hogy szól? Kányádi Sándor: Jön az ősz Jön immár az ismerős Szél lábú deres ősz. Sepreget, kotorász, Meg-megáll, lombot ráz. Lombot ráz, diót ver, Krumplit ás, szüretel. Sóhajtoz nagyokat, S harapja, kurtítja a hosszú napokat. 17

18 Bontsd fel a 18-at három egyjegyű szám összegére (0 nem szerepelhet)! Minden forma más-más számot jelöl. Segít, ha az azonos formákat azonos színűre kiszínezed. A mesék 11 jellemző szereplőjét rejti az itt látható betűtenger. Ebből tízet vízszintes, függőleges és átlós irányban megtalálhatsz, de a tizenegyedik betűi szétszóródtak. Ha a 10 összeolvasható meseszereplő betűit áthúzod, a kimaradt betűk egy részéből öszszeállítható a 11. szereplő neve is. Melyik ez? S B T Ü N D É R M K Á Ö R D Ö G Ó A O G R I F F R O N B O P K R I S Z Ó O K E T Á L T O S L B A S Y N Á N Y D K I R Á L Y F I Az augusztusi fejtörő megfejtése: 18

19 Hírek, hirdetések Májustól a hétvégi (szombati, vasárnapi) Szentmisék este 7- kor kezdődnek majd! (A nyári miserend egészen októberig érvényes) Önkéntes segítséget kérünk! Szeretettel keresünk gondnokot a plébánia épületeinek kezelésére. Építőipari tapasztalat szükséges. Ferenc atyánál lehet jelentkezni. Hálásan köszönjük! A hittan oktatás rendje a ös tanévre PLÉBÁNIAI HITTANOK: A most ősszel (okt. 26.) elsőáldozó csoportnak (4. oszt.) szept. 3- án szerdán délután 4 órakor (16h) a sekrestyében már lesz az első foglalkozás! Előre hirdetjük, hogy elindul az új elsőáldozási csoport (3. oszt.) szept. 9-én kedden délután 4 órakor (16h) lesz az első foglalkozás. Új bérmálkozási felkészítő csoport is indul (7. oszt oszt.), első találkozás szept. 8., hétfő délután 5 óra. Ferenc atya hittanórái - alapértelmezésben a helyszínek a közösségi házban: o Keresztelési oktatás - minden hónap páratlan kedd (1.,3.,5. keddek) től helyszín: a plébánián. Jelentkezés személyesen az irodában! o Óvodás csoport - minden kedden 4 óra, helyszín: Szent Miklós kápolna Pomáz, Vörösmarty u első alkalom szept. 9. o Szentségi előkészítő (szentségek pótlása) - ifjúsági-felnőtt katekumen csoport. minden hónap páratlan kedd (1.,3.,5. keddek) első alkalom szept.16. Jelentkezés a sekrestyében, irodában! o Nagy ifjúsági programok (18 év felett) minden hónap 2. szombat - első alkalom szept. 13. o Jegyes oktatás - minden hónap páros, 2. és 4. keddjén Jelentkezés esküvő előtt fél évvel személyesen az irodában! (Sajnos kialakulóban van, hogy egy-két hónappal előtte jönnek a jegyesek. Mondjuk akinek csak tudjuk, hogy fél évvel korábban kell jelentkezni) o o o BaMaPa - klub: Baba-Mama-Papa klub - ifjú, kisgyermekes házasok minden 2. szombat , - első alkalom szept.13. Felnőtt hittan - minden hónap 4. csütörtök első alkalom szept. 18-án, most a 3. héten lesz mivel Ferenc atya elutazik a 4. héten. Nyugdíjas hittan - minden hónap 1. csütörtök első alkalom szept. 18-án lesz, az év elei munkálatok miatt a most a harmadik csütörtökre lesz áttéve. 19

20 ISKOLAI HITTANOK: Kezdődik az iskolai kötelező hit - és erkölcstan oktatás, órarendben! Német Nemzetiségi Általános Iskola: kedd 1. óra 1. osztály 2. óra 2. osztály 3. óra 5. osztály 4. óra 6. osztály Mátyás Király Általános Iskola: csütörtök 1. óra 2. osztály 2. óra 1. osztály 3. óra 5. osztály 4. óra 6. osztály Sashegyi Sándor Általános Iskola: péntek 3. óra 1. osztály 4. óra 2. osztály 5. óra 5. osztály 6. óra 6. osztály A fakultatív iskolai hittanórákat a többi évfolyamon a következő héten / hetekben hirdetjük! (Csatlakozó órák, az órarendhez igazítva.) Miserend Pomáz: Templom: Hétfő, Csütörtök reggel 7 órakor Kedd, Péntek este 18 órakor Vasárnap reggel 8 órakor délelőtt 9:30 órakor Szombat és Vasárnap este 19 órakor Szent Miklós Kápolnában Vasárnap délelőtt 11 órakor Csobánka: Szombat este órakor Vasárnap délelőtt 11 órakor ÉLESZTŐ a Szent István Király Plébánia értesítője Megjelenik minden hónap elsején. Ingyenes kiadvány Pomáz, 2013 Templom tér 8. Tel./Fax: mail: Web:http://www.pomaziplebania.hu Bankszámla szám: Kiadásért felelős: Erdődi Ferenc Plébániai kormányzó Szerkesztette: Erdődi Ferenc Plébániánk hírlevelét keresse minden hónap elején a templomi újságoknál! Hírlevelünk virtuálisan hozzáférhető honlapunkon: pomaziplebania.hu

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

VI. évfolyam 10. szám 2012. október

VI. évfolyam 10. szám 2012. október HÍRLEVÉL VI. évfolyam 10. szám 2012. október Szent István Király Plébánia, Pomáz Hírek, közlemények, sajtófigyelő, közösségeink élete, felhívások, lelki írások. Köszöntő Kedves Pomázi Hívek! Ebben a hónapban

Részletesebben

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Szeretettel és Imádsággal. Kedves Testvérek! Ha megnézzük azt az evangéliumi részt, azt a Jézus

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki L Á N C S Z E M Összekötő kapocs Isten és az emberek között Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia lapja 2010. december KARÁCSONY Alapítva 1990 Karácsonyok Egyedül ülök a szobában. Kinézek az ablakon. Nagy

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Vissza a Forrásunkhoz

Vissza a Forrásunkhoz Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Vissza a Forrásunkhoz Kedves Testvérek! Itt állunk egy újabb nagyböjt előtt. Isten mint minden

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben