ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület április 28-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület április 28-i ülésére Tárgy : Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei évi Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről és a város évi Energia-racionalizálási Programterv javaslata Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd város intézményei energiafelhasználási költségeinek csökkentése érdekében, a 126/2004. és 256/2004.sz. Képviselő-testületi határozatokkal elfogadott Középtávú Energetikai Stratégiai Terv, továbbá a ill évi Energetikai Programterveknek megfelelően az alábbi intézkedések, beruházások történtek. Az Energetikai Stratégiai Bizottság irányelvei alapján, a P-VIL Bt kivitelezésében, ismételten megtörtént az önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának felmérése (Az elsőt a CAMINUS Rt, a másodikat a HOLUX kft készítette. Ajánlataikat a Képviselő-testület nem fogadta el). A konkrét, intézményekre lebontott világítás korszerűsítési és annak finanszírozási ajánlatát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az ajánlat szerint, a Vörösmarty Gimnázium és Kollégium, III. Béla Szakképző Iskola, Széchenyi Ált. Iskola, Városi Bölcsőde, Óvoda, Művelődés Háza, Zeneiskola, összesen kw villamos energia teljesítmény igénye korszerű, elektronikus előtétekkel szerelt világítótestek felszerelését követően, 99.8 kw-ra csökkenne. A világítási hálózatok évi óra üzemidejével számolva havi bruttó ,- Ft megtakarítás érhető el. Az ehhez tartozó egyösszegű beruházási költség bruttó ,- Ft lenne. Amennyiben a beruházás bérleti konstrukcióban, 8 év futamidővel számolva, továbbá bruttó ,- Ft maradványértéket figyelembe véve valósulna meg, akkor a havi bérleti díj bruttó ,- Ft-ot tenne ki. Következésképpen, a fent felsorolt intézmények, ténylegesen havi bruttó ,- Ft kifizetésével, korszerű, a diákok szemét nagymértékben kímélő, kicsi karbantartási igényű, egyenletes, 400 Lux megvilágítási erősséget biztosító, káprázatmentes, energiatakarékos belső világítási rendszerhez jutnának. (az ajánlat csak a szerelést követő nyomvonalas helyreállítást tartalmazza, az épületek teljes belső festését nem) Befejezés előtt áll az önkormányzati intézmények (Vörösmarty Gimnázium és Kollégium, III. Béla Szakképző Iskola, Arany János Ált. Iskola, Széchenyi Ált. Iskola, Városi Bölcsőde, Óvoda, Művelődés Háza, Zeneiskola) teljes körű energetikai felmérési tervének elkészítése, amely tartalmazza valamennyi energiafajta felhasználásának mértékét és módját, a megtakarítási lehetőségeket, az ehhez szükséges beruházások nagyságát és megtérülési idejüket. Az előzetes (Arany János Ált. Iskola és Széchenyi Ált. Iskola) adatok alapján megállapítható, hogy az intézmények energia költségeinek %-át a fűtési (távhő- és gázfelhasználás), %-át a villamos energia, míg %-át a vízfelhasználás teszi ki. Az arányokat figyelembe véve, legnagyobb megtakarítás a fűtési energia és a villamos energia felhasználásának racionalizálásával lehet elérni. A fűtési energia igény csökkenthető az épületek hőveszteségeinek a csökkentésével, a fűtési körök önálló szabályozhatóságával, épületen belül eltérő üzemvitel kialakítása révén és termosztatikus radiátor szelepek beépítésével.

2 Az épületek falazatainak utólagos hőszigetelése a hőigény 6-20 %-os csökkenését eredményezi, év megtérülési idő mellett. A nyílászárók cseréje esetében % hőigény megtakarítás várható, 7-11 év megtérüléssel. A hőközponti szabályozás kiépítése %-os csökkenést és 4-5 év megtérülést, míg a termosztatikus radiátorszelepek utólagos beépítése 7-9 %-os hőigény csökkenést eredményez 4 év megtérülés mellett. Az ablakok 7-9 %-os filtrációs hőveszteségének a csökkentése résszigetelés beépítésével 1.5 év alatt megtérül. Megállapítható, hogy fűtési hőenergia csökkentést leggyorsabban és viszonylag kicsi beruházással a nyílászárók hőszigetelésének javításával, résszigetelés beépítésével, hőközponti szabályozás kiépítésével és termosztatikus radiátorszelepek utólagos beszerelésével lehet. Felmérettük az intézmények villamos áram vételezési tarifáit és teljesítmény lekötéseit. Tarifaváltás (alapdíjas egytarifás) sehol sem indokolt, viszont az alapdíjak tekintetében, konkrét méréseket követően, az Arany János Ált. Iskolában 3 x 25 A-rel, a III. Béla Szakképző Iskolában 3 x 65 A-rel, a Széchenyi Ált. Iskolában 3 x 40 A-rel csökkentettük a teljesítmény igényt, ami éves szinten, évben ,-Ft megtakarítást eredményez. Az energetikai felmérési terv kiértékelését követően, további kisebb mértékű csökkentések várhatók. Külön foglalkoztunk az ELAMEN Rt által működtetett konyhák (Széchenyi Ált. Iskola, Arany János Ált. Iskola, Városi Óvoda, Rábafüzesi Tagiskola, Kollégium) energiafelhasználásának az elszámolásával. A fűtési költségek megosztása kivételével az elszámolás korrektnek mondható. Az elektromos áram, gáz, víz költségek elszámolása vagy az Rt nevén levő főmérők, vagy almérők segítségével történik. A konyhák fűtött lm 3 -en alapuló fajlagos fűtési költség elszámolása, az intézményektől eltérő időben való üzemeltetésük miatt, nem pontos. Az Rt által használt helyiségek, hőmennyiségmérővel ellátott, önálló fűtési köreinek a kialakításával az elszámolás korrektül megoldható. Az energiafelhasználás, energiaköltségek kategóriában vizsgálni szükséges, hogy vannak-e, elérhetők-e más energiahordozók, van-e alternatívája a jelenlegi szolgáltatóknak vagy létezike más megoldás, ami olcsóbb, korszerűbb, jobb a mostaninál? Több területen ezek közül van reális lehetőség a változtatásra, más területeken pedig egyelőre alaposan vizsgálódni érdemes, majd ennek eredményétől függően kell a döntéseket meghozni. - A távfűtés jelen pillanatban a RÉGIÓHŐ KFT által történik, ami három város: Szentgotthárd-Körmend-Vasvár városokat látja el távhővel. Mivel az elmúlt évek során több probléma is felmerült (téves számlázás, stb.) javasoljuk az egyébként egymással össze nem függő három távhőrendszerből összeálló vállalkozás helyett egy önálló Szentgotthárdi Távhőszolgáltató Kft. létrehozását szentgotthárdi székhellyel és központi ügyintézéssel. Előnyei: kisebb szervezet-kisebb igazgatási költségek; a vezetőnek egyetlen rendszerre kell csak koncentrálnia; helyben mindig megtalálható; a dolgozókszentgotthárdiak és -környékiek- már most is a cég alkalmazottai; a közművagyon Szentgotthárdon itt van; a változás nem igényel bonyolult vagyonmegosztást; elkerülhetővé válik az esetleges keresztfinanszírozás (egyik városban termelt nyereség a másik városban keletkezett veszteséget finanszírozza); tiszta viszonyok alakulnak ki; a szentgotthárdi cég vezetője mint szakember elláthatja a ma nagyon

3 hiányzó városi energetikusi feladatokat (napi operatív munka az önkormányzati intézményekkel a minél racionálisabb energiafelhasználás érdekében). Hátrányai: Egy, a mainál kisebb méretű cég alakul ki, ami esetlegesen egy hitelfelvételnél hátrányosabb lehet; a kisebb cég nehezebben hajt végre fejlesztéseket. Mivel a vállalkozással az energetikusi feladatok is elláthatók lennének, az energiaracionalizálási struktúra teljessé válna: a stratégiai feladatokat továbbra is az Energetikai Stratégiai Bizottság látná el-ugyanakkor az energetikai operatív munkát az energetikus végezné. A döntés kimondása esetén azonnal el kell végezni a jogi előkészítést és ki kell írni a vezetői pályázatot. - Vizsgálni kell alternatív energia elérés és-felhasználás lehetőségét: meg kell vizsgálni és jelentést kell adni az Ipari Parkban indítandó biofűtőműben termelendő energia felhasználásáról. - Ma törvény biztosítja annak lehetőségét, hogy egy olyan nagyfogyasztó, mint egy önkormányzat az elektromos energiákat más szolgáltatótól olcsóbban vételezhessen. Ennek realitását, az elérhető megtakarítást ellenőrizni kell. Határozati javaslat: 1./Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót a 2.sz. mellékletként csatolt év végéig szóló Energia-racionalizálás Programtervvel együtt elfogadja. v a g y : Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót elfogadja a 2.sz. mellékletként csatolt évi Energia-racionalizálás Programterv átdolgozását az alábbiak szerint javasolja: 2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. sz. mellékletként csatolt, önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának korszerűsítésére, a P-VIL Bt. által tett ajánlatot az alábbiak szerint fogadja el:.. v a g y : Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1.sz. mellékletként csatolt az önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának korszerűsítésére, a P-VIL. Bt. által tett ajánlatot nem fogadja el. 3./Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a távhőszolgáltatás a 2005/2006. évi fűtési szezontól önálló szentgotthárdi székhelyű gazdasági társaság által történjen. A következő ülésre a szükséges dokumentumokat elő kell készíttetni, az ügyvezetői álláshelyre pályázatot kell kiírni.

4 4./Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati energetikust alkalmaz, aki egyben a távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője. Feladata elsősorban az önkormányzati intézményeknél működő energia fogyasztás figyelemmel kísérése és javaslatok előkészítése az Energetikai Stratégiai Bizottság és a Képviselő-testület részére. Határidő: azonnal Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető Szentgotthárd, Fekete Tamás műszaki irodavezető Ellenjegyzem: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző

5 2. számú melléklet Önkormányzati intézmények Energia-racionalizálási Programterv javaslata év végéig 1.) A távhőszolgáltató szervezet átalakítása a 2005/2006. évi fűtési szezontól. 2.) Önkormányzati energetikus megbízása elsősorban az önkormányzati intézményeknél, Polgármesteri Hivatalnál folyó energiafelhasználás kontrollálására. Ennek keretében az energetikai monitoring rendszer további működtetése, az energia racionalizálást eredményező beruházások hőtechnikai hatásainak, pénzügyi megtakarításainak folyamatos figyelemmel kísérése. 3.) Biofűtőmű által előállítandó energia felhasználásának városi felhasználásának vizsgálata. 4.) Az elektromos energia vételezése alternatív lehetőségeinek vizsgálata. 5.) Önkormányzati intézmények (Városi Óvoda, Városi Bölcsőde, Széchenyi Ált.Iskola, III. Béla Szakképző Iskola, Vörösmarty M. Gimnázium) belső világítási hálózatának korszerűsítésére pályázat kiírása, értékelése, nyertes kiválasztása, a finanszírozás módjának megválasztása március 30-ig. 6.) A Közszolgáltató Vállalat által üzemeltetett fűtési rendszerek (Vörösmarty M. Gimnázium, Kollégium, Hunyadi úti Orvosi Rendelő, Művelődés Háza, Városi Könyvtár, Zeneiskola) korszerűsítésének kivitelezésére pályázat kiírása, értékelése, nyertes megnevezése, a finanszírozás módjának megválasztása április 30-ig. 7.) A távhőszolgáltató által működtetett hőközpontokban (Széchenyi Ált.Iskola, Arany J. Ált. Iskola, városi Óvoda, Városi Bölcsőde, III. Béla Szakképző Iskola, Rákóczi úti Orvosi Rendelő, Színház, Polgármesteri Hivatal) fűtőköri szabályozás kiépítésére, termosztatikus radiátorszelepek felszerelésére pályázat kiírása, értékelése, finanszírozás módjának kiválasztása május 30-ig. A Képviselő-testület által kiválasztott beruházás kivitelezése augusztus 30-ig

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és a Katona József Úti Óvoda energia megtakarítást eredményező KEOP pályázatok benyújtására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január

Tab város Fenntartható Energia Akcióterve. 2014. január Tab város Fenntartható Energia Akcióterve 2014. január Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó regionális

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május

Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve. 2014. május Pécs Megyei Jogú VárosFenntartható Energia Akcióterve 2014. május Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra épülő önellátó

Részletesebben

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka.

A szerződés 2014. januári felülvizsgálata során kiderült, hogy a havi számlázott díj 450.154,- Ft, ami az indulási díj: 193,2 százaléka. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. augusztus 14-én tartandó rendkívüli ülésére. Tárgy: Izsák város közvilágításának fejlesztése. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára

Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakör települései számára 2014. március 1 Készült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált MANERGY Megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu 1 Feladat-ellátási és finanszírozási modell Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban (intézményi összehasonlítás más önkormányzatokkal) 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a Rábakecöl Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról Előadó: Magyar István ÖTE elnök

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a Rábakecöl Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról Előadó: Magyar István ÖTE elnök Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2010. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. június 28-án (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2011. ÉV I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Pénzügyi,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/701-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: DAREH tagsághoz kapcsolódó döntések meghozatala

Részletesebben

Az épület használati meleg víz (HMV) rendszerének korszerűsítése vonatkozik a teljes hideg és meleg rendszerre?

Az épület használati meleg víz (HMV) rendszerének korszerűsítése vonatkozik a teljes hideg és meleg rendszerre? HMV korszerűsítés Az épület használati melegvíz (HMV) rendszerének korszerűsítése. A teljes vezetékhálózat átépítése, hatékony hőszigetelése, a cirkulációs rendszer termosztatikus beszabályozó szelepekkel

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálat elfogadása. 2. Pályázati felhívás a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői beosztásának ellátására. 3.

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS 1 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS A távhőfejlesztési cselekvési terv három fő témakört jelöl ki, amelyek kezelésében és megoldásában fontos szerepet szán a távhőszolgáltatásnak: a fűtési célú

Részletesebben

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA A hatálybalépés időpontja: 2013. február 15. TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XX. évfolyam 2009. január ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Az Otthonunk 2008-ban megújult formátumának

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP)

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 1. melléklet /2013 (III.28) határozathoz ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 2013. FEBRUÁR Készült az Európai Unió IEE programjának City_SEC projekt keretében Készítette: ENEREA Észak-Alföldi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B Érvényes:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a városfejlesztéssel összefüggő pályázatokról Császár László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program

GYAKORI KÉRDÉSEK, INFORMÁCIÓK PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Otthon Melege Program Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: A személyszállítási közszolgáltatás saját társasággal

Részletesebben

A Képviselő - testület 2007. október 25-i ülésére

A Képviselő - testület 2007. október 25-i ülésére E LŐTERJESZ T É S A Képviselő - testület 2007. október 25-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Melléklet: Kötvény-kibocsátás Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Szujó Zsolt osztályvezető Várfi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) KT. R e n d e l e t e az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és a környezet korszerűsítésének támogatásáról. Szentlőrinc

Részletesebben