Főegyházmegyei Múzeum és Levéltár: 3300 Eger, Széchenyi u. 5. Tel: Internet:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Főegyházmegyei Múzeum és Levéltár: 3300 Eger, Széchenyi u. 5. Tel: +36-36-421-332 Internet: www.egyk.uw.hu, www.egriersekileveltar."

Átírás

1 Helyrajzi szám Címleírások A Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai I.: / szerk. Köblös József, Kránitz Zsolt A szerzetesrendek feloszlatása Nógrád megyében: 1950 / Galcsik Zsolt A társadalom és a jog autopoietikus felépítése: válogatás a jogi konstruktivizmus irodalmából / [.. vál. és. szerk. Cs. Kiss Lajos és Karácsony András] A templomcím a magyar helységnevekben: század / Mező András Az ember útja: az egyház társadalmi tanítása / Beran Ferenc, Lenhardt Vilmos Az emberi méltóság filozófiája / Barcsi Tamás Csönd és közelség: Pilinszky János füveskönyve / [vál. szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Reisinger János] Egy élet nyomában: önéletrajz / Adriányi Gábor Magyar családtörténeti és címertani irodalom gyűjtését kieg. Kóczy T. László, Gazda István Útkeresés: kísérletek - kéziratban / Varga Csaba "A késő idők emlékezetében éljenek." :a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943 /[szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Kránitz Zsolt] "Újuljatok meg lélekben" / [ford. Sántha Máté] A Biblia lelkipásztori konkordanciája: A Biblia lelkipásztori szempontból fontos szavainak és fogalmainak elemző és összehasonlító szótára /szerk. Keresztes Szilárd 1

2 A csíksomlyói ferences könyvtár kincsei: Könyvleletek / Muckenhaupt Erzsébet A csudaszarvas /P. Ábrahám Ernő; Jaschik Álmos képeivel és könyvdíszeivel A dionüszoszi világszemlélet /Friedrich Wilhelm Nietzsche A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása: /Gombos F. Albin A jog, mint folyamat/varga Csaba A katolikus Budapest: általános történeti szempontok: plébániák I./ szerk. Beke Margit A katolikus Budapest: általános történeti szempontok: plébániák II. / szerk. Beke Margit A Katolikus Egyház katekizmusa A katolikus sajtómozgalom Magyarországon, / Klestenitz Tibor A keleti teológia a házasságról, a családról /[. szerzői: Várnai Jakab et al.] A kereszt igazsága: esszék /Rónay György A kommunista ideológia vörös könyve: Marx et Engels - a terror atyjai /Konrad Löw A kronológia kézikönyve: A Chronologia és az Oklevéltani naptár összevont, javított és bővített kiadása /Szentpétery Imre A látható kereszteződése /Jean-Luc Marion A madarak hasznáról és káráról /Herman Ottó A Magyar Hüperion I.: és más magyar vonatkozású esszék I./Hamvas Béla A magyar Hüperion II.: és más magyar vonatkozású esszék II. /Hamvas Béla A magyar irodalomtörténet vázlatos rajza, ahogy Argentinában, a Zrinyi Ifjusági Kör beszélgetéseiben a lelkünkbe ivódott / összeáll Juhász Mária A magyaros konyha /Venesz József 2

3 A magyaros konyha /Venesz József A mai ember egy keresztény szemével /Sabino Chialá; ford. Pintér Judit A pápa, aki szembeszállt Hitlerrel: XII. Piuszról - ferdítések nélkül /Michael Hessemann A régi ház /Tormay Cécile; Batthyány Gyula rajz A szentmise :Történelmi, teológia és lelkipásztori áttekintés /Josef a. Jungmann A szeretet hite: Katekezis az Evangélium Apaján/Francois Monfort A szívgárdavezetés segédkönyve/kisházi Mihály A tardi helyzet; Cifra nyomorúság /Szabó Zoltán A természetjogról/horváth András OP A titkos Barbarossa-dosszié/L. Bezimenszkij, ford. Zalai Edvin A Varsói Szerződés szervezete : : Dokumentumok /[szerk. biz. Marjai József, Bobvos György et al.] A vendéglátás művészete /Gundel Károly. Gasztronómiáról és Gundelekről / Gundel Imre A zsidó nép és szent iratai a keresztény Bibliában /Pápai Biblikus Bizottság Akésőrómai birodalom válaszúton: I. Valentinianus és a senatus összeütközése / Alföldi András Alexandriai teológia /Somos Róbert Alexandrosz, a világhódító: Nagy Sándor élete /Philip Freeman Állam és nemzet a rendszerváltás után: a Magyar Rádióban elhangzott riportok és a Tolcsvay klubban tartott Határok nélkül vitaestek szerkesztett változata /Gecse Géza Ama titkok ragyogása /Pardi Anna Aranyszájú Szent János: Szerzetes, prédikátor, püspök / J. N. D. Kelly 3

4 Arrianos-tanulmányok: Stratégia és taktika a Kr.u.2. századi római hadseregben Arrianos Ektaxis kata Alanón-ja alapján /Forisek Péter Az "Árpád"-páholy története, /írta Arató Frigyes Az alap tételéről: Kant filozófiájának kritikája /Arthur Schopenhauer Az alap tételéről: Kant filozófiájának kritikája /Arthur Schopenhauer Az államférfi és a világpolgár: Winston S. Churchill és Emery Reves /Barta Róbert Az arsi plébános: Vianney Szent János élete /Michael Marsch Az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai/ford. és össz. áll. Fila Béla, Jug László Az elit Miskolc város társadalmában, / Tóvári Judit Az emberré vált ember /Buji Ferenc Az evangeliumoknak magyarázata II.: Nagyszombat 1578 /Telegdi Miklós Az evangeliumoknak magyarázata II.: Nagyszombat 1578 /Telegdi Miklós Az idő kairologikus jellege a heideggeri hermeneutikai fenomenológiában /Kerekes Erzsébet Az Isteni szeretet kinyilatkoztatásai/norwichi Julianna Az ókori kereszténység vége /Robert a. Markus Az új élet /Dante Alighieri; ford. Baranyi Ferenc; [a bev. tanulmányt írta és a jegyz. kész. Madarász Imre] Az Úr Testéről és Véréről: De Corpore et Sangui ne Domini /Radbertus Paschasius; Ratramnus Balaton és környéke részletes kalauza, 1934 /Dornyay Béla, Vigyázó János Beszéljünk másról? : publicisztika / Márai Sándor Bevezetés az etika történetének tanulmányozásába: elméletek, értékek, iskolák, irányzatok /szerk. Bertók Rózsa 4

5 Clairvaux-i Szent Bernát: történelmi portré /Jean Leclercq Danielou, Jean ( )/(jezsuita szerzetes) Egy élet nyomában: önéletrajz /Adriányi Gábor Egyetemes történelmi kronológia az őstörténettől 1977-ig:[Segédkönyv az egyetemes történelem tanításához] /Csató [et al.] Egyháztörténeti adattár 1. / Forintos Attila Életre szólóan szeretni: Hat beszélgetés vezérfonala /szerk. Török Jenő Emlékkönyv Pázmány Péter halálának 370. évfordulója alkalmából az Esztergomi (Esztergom-Budapesti) Főegyházmegye papságának szentelési és halálozási adataival: /szerk. Beke Margit Érintés: szó és kép a korai keresztény misztikában /Heidl György Esterházy János élete és mártírhalála /Molnár Imre Esterházy János élete és mártírhalála /Molnár Imre Esterházy János élete és mártírhalála /Molnár Imre Esztergom 2000 /[szerk. és írta Bárdos István] Fejezetek az új- és legújabb kori elitképzéshez: a katolikus egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban: akadémiai doktori értekezés /Beke Margit Ferenc pápa: beszélgetések Jorge Bergoglióval / Sergio Rubin, Francesca Ambrogetti Ferenc pápa küldetése: út a tangótól a Vatikánig / Matthew E. Bunson Fohászok Isten árnyékából:(kor-, és kórképek) /Csáky Károly Gróf Benyovszky Móric életrajza /Jókai Mór Gyengeség és kegyelem /André Louf 5

6 Hagyományok és hazugságok / G. K. Chesterton Halálos bűn és szabad akarat: öngyilkosság a jogtudomány tükrében /szerk. Filó Mihály Hayek és a brit felvilágosodás: Tanulmányok a konstruktivista gondolkodás kritikájának eszmetörténeti forrásairól /szerk. Dr. Varga Csaba, ford. Horkay Hörcher Ferenc és Kiss Balázs História Magyar- és Erdélyország dolgairól az 1490-es évtől 1606-ig /Somogyi Ambrus História Magyar- és Erdélyország dolgairól az 1490-es évtől 1606-ig /Somogyi Ambrus Igazságról és hazugságról nem-morális értelemben /Friedrich Wilhelm Nietzsche Íme, az emberek/nyírő József Íme, az emberek/nyírő József Isten nyomai: csodák a katolikus egyházban /Andreas Englisch; [ford. Kovács Krisztina] István király és művei/györffy György Jelky András bajai fiú rendkívüli kalandjai ötödfél világrészben /Hevesi Lajos Jelky András bajai fiú rendkívüli kalandjai ötödfél világrészben /Hevesi Lajos Jezsuita képzés a Rendalkotmányban /Lukács János Jog és nyelv /[szerk. Szabó Miklós és Varga Csaba] Jogállam és diktatúra: tanulmányok és előadások /Kahler Frigyes Jogállam és diktatúra II.: tanulmányok a koncepciós perek világáról /Kahler Frigyes Jogállami átmenetünk: Paradoxonok, dilemmák, feloldatlan kérdések /Varga Csaba Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés perspektívájában: magyar körkép - európai uniós összefüggésben /Varga Csaba 6

7 Júlia szép leány /Nyirő József; [utószó: Lakatos Mihály] Karten und Skizzen: Geschichte des Mittelalters /Professor Dr. Eduard Rothert Keresztény szerzetesség történelmi kalauza I. / Puskely Mária Keresztény szerzetesség történelmi kalauza II. / Puskely Mária Kiegyezés Kádárral:"szövetségi politika", /Tabajdi Gábor Kierkegaard: tanulmány /Brandenstein Béla Kolligátum - Katalogizálás Kompországok - ahol a part szakad: Szemelvények Köztes-Európa integrációs törekvéseiből ( ) /Radics Zsolt et.al Könyörtelen messianizmus: a kommunizmus követői és áldozatai /Marcel van Hamersveld, Michiel Klinkhamer Középkori magyar emlékek Angliában /Bárány Attila Latin-Amerika, : a gyarmati rendszer felbomlásától a független államok megalakulásáig /Lilón Domingo [et al.] Leibniz/Michael-Thomas Liske Lejáratás és bomlasztás: tudósok, tanárok a titkosrendőrség látókörében /Gál Éva Levelei:(1*-29*) /Szent Ágoston, ford. Óbis Hajnal Lumen Fidei kezdetű enciklopédiája: A püspököknek, a papoknak és a diakónusoknak, az Istennek szentelt személyeknek és minden Krisztushívőnek a Hitről /Ferenc pápa Magyar húsvét /. vál.... szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor Magyar húsvét /.. vál.... szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor Magyar történelmi kronológia: Az őstörténettől 1970-ig / [szerk. Gunst Péter] Magyarország Művészeti Emlékei: Magyarország Románkori Emlékei /Gerevich Tibor 7

8 Megbékélés Istennel: sérült istenképeink gyógyítása /Anselm Grün Mindenféle orvosságoknak rend szedése: XVII. századi gyógyító receptes kézirat /sajt.alá.rend. s utószót írta S. Sárdi Margit Műgyűjtők Magyarországon: a 18. század végétől a 21. század elejéig: bibliográfiai lexikon /Takács Gábor Nagy Szent Albert /Ingrid Craemer-Ruegenberg Nagy Szent Gergely és kora /Robert a. Markus; [ford. Sághy Marianne] Nyelvtudományi elméletek és nézetek a 20. században: 12 nyelvész életrajzával /Bencédy József Október 23. / szöveget vál.... szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor Örök Filozófia: Törvény és szabadság a szellemtörténetben/balduin Schwarz Őszinte híve: Albino Luciani: levelek neves személyiségeknek Pilinszky János evangéliumi esztétikája: teremtő képzelet és metafizika /Hankovszky Tamás Politikai teológia /Carl Schmitt Reformkori útirajzok /. vál.... szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor Reformkori útirajzok /.. vál.... szerk., az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor Rendelkezésre állok: Elmer István és Kipke Tamás beszélgetése Bíró László tábori püspökkel Repertorium hymnologicum medii aevi Hungariae: initia hymnorum, officiorum rhythmicorum, sequentiarum, troporum, versuum alleluiaticorum cantionumque /Holl Béla Római Katolikus Intézetek Nagyváradon/sorozatszerkesztő Dukrét Géza Syllabus latino-hungaricus /[összeáll. Kovács Béla] Szabadság, szeretet, személy: az ókeresztény teológia antropológiai vetülete /Bugár M. István 8

9 Szakrális emlékeink nyomában V.: Bussa - Deménd - Haraszti - Hébec - Ipolytölgyes - Ipolyvisk - Kiskeszi - Letkés - Óvár Rárósmúlyad - Szlovákgyarmat /Csáky Károly Székely népmesék /Kriza János; Marton Magda rajz Székely népmesék /Kriza János; Marton Magda rajz Szent Ágoston megtérése: egy fejezet az origenizmus történetéből /Heidl György Szent Jeromos élete, írásai és vitái /J. N. D. Kelly Szent László király élete /Karácsonyi János Szent Péter Trónja: A pápaválasztás titkai /Rita Monaldi, Francesco Sorti Szentek élete 1 /Ijjas Antal Szentek élete 2 /Ijjas Antal Szentek tudománya: kispapoknak ás miséspapoknak /Dr. Nogáll János Szerzetesrendek és társulatok Magyarországon /Tóth Mike Szószék és világosság: a magyar katolikus prédikáció a felvilágosodás korában /Lukácsi Zoltán Találkozás Aquinói Szent Tamással /David Berger Test és lélek: antropológia és értelmezés Nüsszai Szent Gergely műveiben /Tóth Judit Testvéreink, a szentek Testvéreink, a szentek: második sorozat Történelmileg inkorrekt /Jean Sévillia Trójai faló a Belügyminisztériumban: az ÁVH szervezete és vezérkara, /szerk. Gyarmati György, Palasik Mária Új Teológus Szent Simeon: Huszonöt fejezet az Istenismeretről és a teológiáról /Perczel István 9

10 Utazás Faremidóba; Capillária; Utazás a koponyám körül /Karinthy Frigyes Utazás Faremidóba; Capillária; Utazás a koponyám körül /Karinthy Frigyes Útmutató a tudományos munka magyar és nemzetközi irodalmához /Szentmihályi János, Vértesy Miklós Válaszúton - húsz év múltán: Vitában jogunk alapjairól és céljairól /Varga Csaba Vegetius hadtudományi munkájának utóélete a középkorban /Kákóczki Balázs Világtörténelmi kronológia: [Kettőszáz] 200 ország történelme. A kezdetektől napjainkig Zsidó reformkor /összeáll. [az utószót és a jegyzeteket írta] Kőbányai János 10

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán 00001 - T0064 Összes 00001 A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve 2010.10.21. 00002 Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia 2010.10.21. Bingham (szerk.) 00003 A. Gergely András Urbanizált

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

SZERZŐ CÍM KÖLCSÖNÖZHETŐ SZAKIRODALOM A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete A magyar nyelv értelmező szótára I-VII Nem A Magyar

SZERZŐ CÍM KÖLCSÖNÖZHETŐ SZAKIRODALOM A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete A magyar nyelv értelmező szótára I-VII Nem A Magyar SZERZŐ CÍM KÖLCSÖNÖZHETŐ SZAKIRODALOM A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete A magyar nyelv értelmező szótára I-VII Nem A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete A magyar nyelv

Részletesebben

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY

KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Politikatörténeti Intézet Kht. Könyvtár KARIG SÁRA GYŰJTEMÉNY Összeállította Máté Zsuzsanna Aki tettekkel élte végig a XX. századot - Bevezető 1999. februájában búcsúztunk el Karig Sárától, aki századunk

Részletesebben

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. MÁJUS 12 17., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE (KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) Megnyitó A Szent István Társulat szervezésében

Részletesebben

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1.

A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1. A Magyar Filozófiai Szemle bibliográfiája 2013/1. Összeállította: Lengyel Zsuzsanna Mariann A válogatás a könyvkiadók kínálata és az Országos Széchényi Könyvtár online adatbázisa alapján, a teljesség igénye

Részletesebben

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931

Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 Soós Viktor Attila PUBLIKÁCIÓS LISTA Önálló kötet Császár István Soós Viktor Attila: Magyar Tarzíciusz Brenner János élete és vértanúsága 1931 1957. Szerk.: Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila. Brenner

Részletesebben

Névmutató A 331, 332 395 168, 177 313 412 135, 437 409, 333, 335, 158, 92,

Névmutató A 331, 332 395 168, 177 313 412 135, 437 409, 333, 335, 158, 92, 1 Névmutató A Aczél György 118, 242, 243, 270 Ács Ferenc vértanú 134 Ádám László 64 Adriányi Gábor 317, 327, 331, 332, 401 168, 170, 194, 197, 209, 401 Alszeghy Zoltán 426 Andorka Rudolf 88 András Imre

Részletesebben

Szépirodalmi lista. 1. oldal

Szépirodalmi lista. 1. oldal Szépirodalmi lista 1. WOOTTON, SUE A FELHŐHALÁSZ AB-ART 1575 Ft 2. BÁNYAI TAMÁS A VESZTES JUTALMA AB-ART 1350 Ft 3. PÁL JÓZSEF 1790 - HATÁR ÉS SZABADSÁG AZ IRODALOMBAN AKADÉMIAI KIADÓ ZRT. 2475 Ft 4. SZATHMÁRY

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER BUDAPEST 2014 Tartalomjegyzék Büntetésvégrehajtás

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3.

1996. nyár (1. szám) átalakulás Gondolkodók reprint Újra a politikai tagoltságról Politikai tagoltság 1996. Tél (3. Repertórium Új folyam, 1 67. szám 1996. nyár (1. szám) Átalakulás Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései rendszerátalakulás Ma gyar országon 1/5 Wolfgang Zapf: A változás kétféle sebes

Részletesebben

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010.

Beke Margit. Akadémiai doktori értekezés. Budapest 2010. Beke Margit Fejezetek az új- és legújabbkori elitképzéshez. A katolikus egyház szerepe a modern magyar értelmiségi elit nevelésében a bécsi Pázmáneumban. Akadémiai doktori értekezés Budapest 2010. 2 A

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2009. II. NEGYEDÉV Emlékezés, interjú, levelezés, napló LUKACS, John Isten velem Ford. Barkóczi András /Last Rites/

Részletesebben

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások

Tanegységleírások. (Neptun szerinti ábécérendben) Tanegységleírások Tanegységleírások (Neptun szerinti ábécérendben) 2013 2014 Tanegységleírások A tanegységleírások a Neptun szerinti abc sorrendben találhatóak. Tartalom A betegség lélektana A családi életre nevelés elmélete

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

Szerkesztő: Szécsi József

Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Szerkesztő: Szécsi József Keresztény Zsidó Társaság Budapest, 2012 Köszönetet mondunk támogatóinknak, hogy lehetővé tették a Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2011 megjelenését:

Részletesebben