Vendégségben Illés Zoltánnál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vendégségben Illés Zoltánnál"

Átírás

1 Vendégségben Illés Zoltánnál MEGÚJULÓ ENERGIÁK: HASZNOSÍTÁS VAGY HELYBENJÁRÁS? AVAGY MIÉRT ÁLL MEG A SZÉL A HATÁRON? 16 VENDÉGSÉGBEN

2 Magyarországon a környezetvédelem ügye a lakosság körében felértékelôdött az elmúlt években, kormányzati szinten azonban helybenjárás tapasztalható minden területen. Pedig az államnak komoly szerepe lenne a környezettudatosság kialakításában, az alternatív energiatermelési módozatok, a környezetbarát megoldások támogatásában, de a tettek még váratnak magukra. Mindezekrôl dr. Illés Zoltánt, a Közép-európai Egyetem (CEU) környezetvédelmi tanszékének oktatóját kérdeztük. Szerkesztôségünkbe érkezô levelek és telefonhívások is tanúsítják: nagy az érdeklôdés a megújuló energiaforrások hasznosítása iránt. Mi az oka annak, hogy az állami költségvetésben nem különülnek el kellô források az alternatív energiatermelési módozatok támogatására? Amennyiben a környezetvédelmi és gazdasági tárcánál megszületne az a politikai döntés, hogy az alternatív energiatermelési módozatokat támogatni kell, akkor annak folytatásaként ezeregy lépést lehetne megtenni, egészen odáig, hogy például az állam átvállalja a banki hitelek kamatterheit, abban az esetben, ha valaki kölcsönt vesz fel, hogy lakóházára fölszereltessen napkollektort. Az emberek megfelelô pénzügyi konstrukció mellett felkeresnék a legközelebbi bankot, azok adnának hitelt, ha állami garancia lenne mögötte. Hiszen vannak törvények, rendeletek és pénzügyi konstrukciók, csak a probléma az, hogy az elsô lépés, a politikai döntés nem születik meg. Mi ennek az oka? A válasz egyértelmû: azok, akik döntési helyzetben vannak nem érdekeltek abban, hogy az alternatív energiatermelési módozatok elterjedjenek. Miért nem áll érdekükben? Visszakérdezhetünk, például miért áll érdekében Németországnak a mindenkori hatalomtól ÖKOKOMFORT magazin 17

3 függetlenül, hogy az alternatív energiatermelést támogassa? Három választ adható erre. Az elsô: az emberek ott is pénzt akarnak keresni, és jobban szeretnének élni. Azzal, hogy egy ország a saját területén valamennyi százalékát a villamos- és hôenergiának saját maga állítja elô tulajdonképpen, függetleníti magát a külsô forrásból származó energiaellátástól, a külsô politikai tényezôktôl. Másodszor, köztudott, az alternatív energiatermelési módozatoknak akár szél-, napenergia, geotermális és biomassza-hasznosítás nincs káros környezeti hatásuk, vagy ha van, az sokkal kisebb mint bármely, hagyományos energia fajta, például nukleáris energia, földgáz, kôolaj, széndioxid és egyéb más gázok. Harmadszor, nyilvánvalóan szempont a munkahelyteremtés is. Németországban, ahol a villamosenergia-teremtés 30 százalékát az atomerômûvek adják, 10 ezer munkahely van összesen az erômûvekben. Németországban jelen pillanatban a tíz százalékát éri el az alternatív villamosnergia-termelési módozatok részaránya, abból körülbelül három százalék a szélenergia. Mindez 28 ezer munkahelyet jelent. Kérdezem én: melyik állam mondja azt, hogy kevesebb munkahelyet szeretne létesíteni? Érthetô, hogy hogy ezeket a munkaerôs szektorokat támogatják, mert azontúl, hogy függetlenítették magukat a külsô energiaforrásoktól, hogy nincs vagy kevesebb a környezetszennyezés, például kevesebb pénzt kell fordítani a környezeti károk hatásainak 18 VENDÉGSÉGBEN

4 kompenzálására és még példának okáért, az asztmás gyerekek gyógykezelésére sem kell annyit áldoznia az államnak. Az alternatív energiatermelési módozatok ebbôl a szempontból sokkal munkaintenzívebbek, mert sok helyen kell megtermelni azt az energiamennyiséget, amely kiváltja a környezetszennyezô módon elôállított energiát. Ugyanez a három szempont Magyarországon is megállja a helyét, ha nincs környezetszennyezés, és kevesebb pénzért lehetne felszámolni a környezeti károkat, akár betegséget is, ha munkahelyet teremtene, ha függetlenítené Magyarországot bizonyos tekintetben az energiaellátásban, akkor miért nem ezt tesszük? Azért mert valakik nem ebben érdekeltek, hanem a hagyományos technológiák továbbélésében, amely arról szól, hogy ki veszi meg a földgázt vagy a villanyáramot Ukrajnától. Nehéz úgy változást elérni, hogy hiányzik az akarat A környezetvédelemnek az a szépsége és egyben nehézsége, hogy egyszerre különbözô szinteknek kell mûködni: az egyén, a család, a közösség szintjének, ahogy más területeken is. Egy hiányában az összes többi csak nehézkesen funkcionál. Hiába vagyok én környezettudatos, hajlandó lennék többet fizetni a foszfátmentes mosóporért, ha egyik áruházban sem találom meg a polcokon. Az egyén hiába tudatos, ha az állam nem cselekszik a környezetvédelem érdekében. Mi lenne a megoldás az ön által felhozott példa esetében? A környezetvédelmi miniszter megteheti, hogy rendeletet hoz és a foszfátos mosóporokat zacskónként 500 forint termékdíjjal terheli, vagy a foszfátos és foszfátmentes közötti árkülönbséget környezetszennyezési díjként rója rá a termékre, abban a pillanatban az egyik ugyanannyiba kerül mint a másik. A vásárló, ha nem is tud semmit a foszfát vizeket szennyezô káros hatásáról, akkor is a környezetkímélôbb mosószert veszi meg. Sokszor elhangzik, hogy mi magyarok képtelenek vagyunk a környezettudatosságra. Ez nem csak attitûd kérdése. Erre én ellenpéldaként a következôt mondom: lehet ács az illetô, mérnök vagy egyetemi tanár, kap egy ösztöndíjat, vagy munkahelyet Nagy-Britanniában, Németországban, felül a repülôre és érdekes módon holnaptól már szelektíven gyûjti a hulladékot. Itthon még nem gyûjtötte szelektíven, ott már igen. Hogy létezik ez? Ha a külsô környezet ösztönzi az embert szelektív hulladékgyûjtésre, akkor azonnal megteszi azt és hajlik a környezettudatosságra. Ha a körülmények adottak, az emberek odafigyelnek a problémára. Hasonló ez ahhoz a jelenséghez, amikor egy lakótelepi épületnek a lépcsôházát felújítják és hosszú ideig a tisztaság még azokat is elrettenti a rongálástól, akik elôzôleg maguk firkáltak oda. De, ha egyszer egy áttörés történik, és mégis valaki odafirkál, akkor attól kezdve más is megteszi. Ilyenkor kell újból felújítani. Az a kérdés, hogy van-e erre a közösségnek pénze? Magyarországon nincs, Nyugaton az állam támogatással ösztönzi az embereket, hogy a faaprítékot vagy a mezôgazdasági hulladékot ne hagyják elrohadni, hanem megérje villamosenergiát és hôt elôállítani belôle. Miközben a szervesen épülô társadalmakban, akár Ausztriában egy másfajta közösségi élmény az uralkodó, Magyarországon egyetlen egy esély van, ami nagyon nagy motiváló erô: az érdek. Itt juthat az állam jelentôs szerephez: a környezetbarát megoldások támogatásával, az adókedvezményekkel. Fontosnak tartom, hogy ez a szerves fejlôdésbôl fakadó társadalmi szövet kialakuljon, de hozzáteszem, luxus arra várni, hogy két generációt követôen ötven év múlva majd jobb lesz. Ezt én nem fogadom el, kell

5 a tudatosság, a nevelés, a tájékoztatás, attitûd kialakítása, de emellett szükséges a társadalmi ösztönzés, hogy megérje az embereknek a környezetbarát megoldásokat választani. A megújuló energiaforrások hasznosítására kiírt pályázatok ritkák, mint a fehér holló, noha egyre erôteljesebb az igény. Az állami pénzek elosztására jellemzô a keveseknek nagyon sok, a sokaknak meg semmi. Olyan rendszert kellene létrehozni, hogy sokaknak legyen belôle haszna, munkája, pénze, érdekei érvényesüljenek, terjedjen a környezetvédelem ügye. Hogy van az, hogy Ausztriában három millió aktívan mûködô napkollektor van a háztetôkön, Magyarországon meg összesen harmincezer. Hogy van az, hogy elindulunk Ausztriába Bécs irányába és háromszáz szélturbina termeli az energiát az út mentén, Magyarországon meg van összesen tizenkettô. Hogy van az, hogy a szél megáll a határon? Ez fizikai képtelenség. Magyarországon semmi nem támogatja az alternatív energiamódozatok elterjedését. A felmérések szerint a vidéki lakosság tíz megadott téma közül a negyedik helyre sorolja a környezetvédelmet. A fôvárosi témák közül a 4-es metró a legpopulárisabb ügyek közé tartozik, mégis a budapestiek számára a szelektív hulladékgyûjtés a legfontosabb. Hogyan látja az unió szerepét a környezetvédelemben? Két okból támogattam az uniós csatlakozásunkat, mert délvidéki magyar vagyok, a határok Szlovákia és most már Erdély felé légnemûvé" válnak és nekem, mint kisebbségi sorban született magyarnak ez fontos volt. Ez volt a személyes indíttatásom, ugyanakkor azt gondoltam, hogy az unió a környezetvédelem kapcsán olyan tagországokat tud magáénak, amelyek sokkal komolyabban foglalkoznak a környezetvédelemmel, aminek az lesz a következménye, hogy a magyar közigazgatásra, törvényalkotásra, végrehajtásra hatással lesz. Ebben teljes mértékben csalódnom kellett. Moszkva ugyanolyan messze van mint Brüsszel, de fordítva is igaz: Brüsszel ugyanolyan messze van mint Moszkva. Abból, hogy az Európai Uniónak különbözô elôírásai vannak, semmi nem következik Magyarországra nézve. Bizottsági elnökként vettem részt úgy tárgyaláson, hogy a magyar kormány gazdasági minisztériu- 20 VENDÉGSÉGBEN

6 mának helyettes államtitkára és fôosztályvezetôje azt mondta egy konkrét esetben, hogy ugyan uniós elvárás, de Magyarország nem teljesíti, és nem is fogja teljesíteni. Szankciók nincsenek? Vannak, de a jóisten malmai lassan ôrölnek. Bármelyik uniós állampolgár beperelheti az adott tagországot, hogy nem teljesíti az elôírásokat, követelményeket, elindul egy folyamat, majd három-négy év múlva kiírják a tárgyalást, az unió megfelelô bírósága tárgyalja az ügyet négy-öt éven keresztül, és tíz év után döntést hoznak, miközben túlvagyunk két kormányzati cikluson. Azok, akik azt mondták, hogy nem tesznek semmit a hulladékgazdálkodás ügyében, már lehet, hogy ott sincsenek. Utána szankcióval fenyegetik meg az adott tagországot. Mint említette, az elmúlt idôszakban a környezetvédelem ügye Magyarországon a lakosság körében felértékelôdött. A személyes példamutatás nagyon fontos, mit tehetünk mi magunk a környezetünk érdekében? Az ember már akkor is környezetvédô, ha megszabadul a szokásától, hogy olyan dolgokat is megvesz az áruházakban, amire nincs szüksége. Az emberek 99 százaléka akkor is környezetvédô, ha nem tud róla. Mindez akkor tudatosul benne, amikor a közvetlen életét kezdi tönkretenni a környezetszennyezés. De ahhoz az kell, hogy a környezeti probléma odajöjjön hozzá. Például a gyereke asztmás lesz, kivágják a fát az utcájában, a szemetet nem viszik el. A személyes példamutatás nagyon fontos, a környezet védelmét minden tanárnak a saját szakterületén oktatnia kellene, például, ha magyar szakos és Petôfi Alföld címû versének elemzésénél beszél a cianid szennyezésrôl, már megtette a legtöbbet, amit ô megtehet a környezetvédelemért. Ha megveszi az ólommentes benzint, ha kevesebb villanyt fogyaszt már ezzel is megtette. Száz szónak egy a vége: nincs olyan kicsiny emberi cselekedet, amelynek ne lenne hatása környezet és természetvédelemi szempontból. Gajdos Zsóka ÖKOKOMFORT magazin 21

A kooperatív tanulási módszer és más modern eljárások a természettudományos órákon, foglalkozásokon OM 298/74/2006

A kooperatív tanulási módszer és más modern eljárások a természettudományos órákon, foglalkozásokon OM 298/74/2006 A kooperatív tanulási módszer és más modern eljárások a természettudományos órákon, foglalkozásokon OM 298/74/2006 Kooperatív tanulási technikák alkalmazása a fizika tantárgy oktatásában ENERGIAFORRÁSOK

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁS ÉS TERVEZÉS 1. A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon Team-névsor: Bazsonyi Ildikó Juhász Ágnes Konkoly Renáta Nyári Attila Szalma Enikı Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Módosítások

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ szak NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány KÖRNYEZETTUDATOSSÁGGAL KAPCSOLATOS FOGYASZTÓI SZOKÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ

Részletesebben

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja IV. évfolyam negyedik szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség A falusi, vidéki életmód, a mezôgazdasági termelôk,

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

Megújuló energia felmérés 2013. A megújuló energiatechnológiák társadalmi elfogadottságának vizsgálata

Megújuló energia felmérés 2013. A megújuló energiatechnológiák társadalmi elfogadottságának vizsgálata Megújuló energia felmérés 2013 A megújuló energiatechnológiák társadalmi elfogadottságának vizsgálata 1 Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék és az E.ON Hungária

Részletesebben

Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere

Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere Kutatás a szemléletformálást leginkább elősegítő módszertani

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Kis Papp László, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke

Kis Papp László, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke 478 interjú intézményekben dolgoznak, vagy a városok, ahol ezek az intézmények működnek, akkor azt látjuk, hogy nem örülnek neki, hiszen megszűnik egy kulturális centrum, az értelmiségiek elmennek, foglalkoztatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A kisebbségi kérdés és az unió

A kisebbségi kérdés és az unió A KISEBBSÉGI KÉRDÉS ÉS AZ UNIÓ GÁL KINGA A kisebbségi kérdés és az unió A kisebbségek és az autonómia kérdése minden pillanatban ötvözi a politikát és a szakmát. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy megfelelő

Részletesebben

Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa

Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa 126 interjú Roóz József, a Budapesti Gazdasági Főiskola rector emeritusa Educatio: Az Educatio jelen száma a minőségi felsőoktatás megteremtésének lehetőségeiről, a minőségbiztosítás módszereiről, intézményeiről

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN

CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN Hujber Dorottya Készült a Talajtan és Vízgazdálkodási Tanszéken a Környezetgazdálkodási szakirányon Tanszéki

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Iktatószám: /2013. Jegyzőkönyv Készült az Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

Amegújuló tüzelõanyagok létjogosultságát

Amegújuló tüzelõanyagok létjogosultságát Áramot és üzemanyagot a földekrõl Alternatívok és alternatívák az energiatermelésben Hagyományos vagy alternatív üzemanyagra alapozza-e a jövõt a világ energiatermelése és autógyártása? teszik fel mind

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ... 2. BEVEZETÉS... 3 Összetett problémák, reális veszélyek... 3

ÖSSZEGZÉS TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ... 2. BEVEZETÉS... 3 Összetett problémák, reális veszélyek... 3 ÖSSZEGZÉS 28 1 TARTALOM POLGÁRMESTERI ÖSSZEFOGLALÓ............................................ 2 BEVEZETÉS................................................................................ 3 Összetett problémák,

Részletesebben

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA

A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK nappali tagozat public relations szakirány A ZÖLD CIVIL SZERVEZETEK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Nagy Andrea Budapest,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2013. február 18-án, hétfőn, 10 óra 05 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban AZ A KINCS AMI NINCS 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban A hulladékmegelőzés elvének érvényesülése a környezetpolitikai dokumentumokban A hulladékmegelőzés elvének

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS. a környezetvédelem állami támogatásáról A. BEVEZETÉS

KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS. a környezetvédelem állami támogatásáról A. BEVEZETÉS KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS a környezetvédelem állami támogatásáról (2001/C 37/03) A. BEVEZETÉS 1. A Bizottság 1994-ben fogadta el a környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatást, amely

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL

KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL TARTALOM 2 BEVEZETÉS Bevezetés a konzultációba BEVEZETÉS A KONZULTÁCIÓBA 8 1. FEJEZET A téma áttekintése: a szakpolitikai döntéshozatal eszközei

Részletesebben

Oktatói minôség emberierôforrás-menedzsment a felsôoktatásban

Oktatói minôség emberierôforrás-menedzsment a felsôoktatásban Oktatói minôség emberierôforrás-menedzsment a felsôoktatásban Szakértôi kerekasztal-beszélgetés a felsôoktatás emberierôforrás-menedzsment gyakorlatáról Az oktatók és kutatók minôsége az elsô egyetemek

Részletesebben

A közszolgálatban is át kell alakítanunk a tudásunkat

A közszolgálatban is át kell alakítanunk a tudásunkat nélkülözve ecsetelte a Ket sorsának tanulságos alakulását, azt a folyamatot, amelyben a tárcák sorra torpedózták meg szinte mindazt, amiben a kormány elõzetesen állást foglalt és döntést hozott. A minisztériumi

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK CSONGRÁD-MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK IFJÚSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TERÜLETEN 2006 Támogatónk az A LEGKÖZÖSEBB ÜGY - A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS Csongrád-megye civil szervezetei Ifjúsági-, természet-, és környezetvédelmi

Részletesebben