DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István"

Átírás

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hermann István A VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE IGAZGATÁSA A 18. SZÁZADBAN Történelemtudományok Doktori Iskola Dr. Székely Gábor DSc, egyetemi tanár a doktori iskola vezetője Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtudományok Doktori Program Dr. Sonkoly Gábor CSc, habilitált egyetemi docens a doktori program vezetője A bizottság elnöke: Hivatalosan felkért bírálók: A bizottság titkára: A bizottság további tagjai: Póttagok: Témavezető: Dr. Granasztói György DSc, professor emeritus Dr. Molnár Antal PhD, habilitált egyetemi docens Dr. Koltai András PhD Dr. Bárth Dániel PhD, habilitált egyetemi adjunktus Dr. Dénesi Tamás PhD Dr. Szántay Antal PhD, tud. főmunkatárs (MTA TTI) Dr. Soós István CSc, tud. főmunkatárs (MTA TTI) Dr. Benda Gyula PhD Dr. Szijártó István CSc, habilitált egyetemi docens Budapest, 2011

2 TARTALOM Rövidítések jegyzéke... 4 I. Bevezetés. 17 I.1. A dolgozatban használt egyházigazgatási fogalmak. 22 I.2. A szakirodalom és a források. 25 II. Az egyházszervezet kiépítése a veszprémi egyházmegyében a 18. században..34 II.1. A veszprémi egyházmegye területi kiterjedése. 35 II.2. Az egyházmegye plébániahálózata. 47 II.2.1. A kiinduló állapot: plébániák a 18. század első évtizedében (1710-ig). 52 II.2.2. A plébániahálózat bővülése a 18. században 61 II.2.3. A plébániahálózat kiépítésének első üteme: a 18. század első harmada.. 72 II.2.4. A plébániahálózat továbbépítésének terve 1735-ből II.2.5. A plébániahálózat kiépítésének második üteme: a 18. század dereka. 79 II.2.6. Az egyházmegye papságának létszáma a vizsgált időszakban. 81 II.2.7. Szerzetesek a plébániák élén II.2.8. Összegzés: a plébániahálózat kiépítése az egyházmegyében 88 II.3. Az egyházszervezet középső szintjének kiépítése 89 II.3.1. Egy nem létező igazgatási szint: a főesperességek.. 90 II.3.2. Esperesi kerületek Pilis és Fejér megyék területén.. 96 II.3.3. Esperesi kerületek Somogy megye területén 99 II.3.4. Esperesi kerületek Veszprém megye területén II.3.5. Esperesi kerületek Zala megye területén. 104 II.3.6. Összegzés: esperesi kerületek a 18. századi veszprémi egyházmegyében III. A veszprémi egyházmegye irányítói. 111 III.1. Az egyházmegye vezetése: a püspökök és helynökeik. 113 III.2. A veszprémi székeskáptalan tagjai III.3. A tiszteletbeli kanonokok III.4. A veszprémi plébánosok 134 III.5. Az egyházmegye papságának középső rétege: a kerületi esperesek III.6. Összegzés: Az egyházmegyei papi pályamodell 153 IV. A dolgozat eredményeinek összefoglalása V. A veszprémi egyházmegye archontológiája ( ) 163 V.1. A veszprémi egyházmegye püspökei V.2. A veszprémi egyházmegye helynökei V.3. A veszprémi székeskáptalan V.3.1. A veszprémi székeskáptalan tagjai V.3.1.a. Nagyprépostok V.3.1.b. Olvasókanonokok. 169 V.3.1.c. Éneklőkanonokok V.3.1.d. Őrkanonokok. 173 V.3.1.e. Székesegyházi főesperesek V.3.1.f. (Mester)kanonokok 178 V.3.1.g. Hántai prépostok ( )

3 V.3.2. Divisorok, dékánkanonokok. 182 V.3.3. Tiszteletbeli kanonokok ( ) V.4. A kerületi esperesek. 187 V.4.1. Fejér és Pilis megyék (budai / fehérvári főesperesség) V.4.1.a. Pilisi, más néven budai esperesi kerület ( 1777) V.4.1.b. Fehérvári esperesi kerület ( ) V.4.1.c. Ráckevei esperesi kerület ( ) V.4.2. Somogy megye (somogyi főesperesség) V.4.2.a. Somogyi, más néven kaposi esperesi kerület ( 1746/1747). 190 V.4.2.b. Somogyi alsó, más néven igali esperesi kerület ( ) V.4.2.c. Somogyi felső, más néven Balaton-parti vagy karádi esperesi kerület ( ) V.4.2.d. Kaposvári esperesi kerület ( ) 191 V.4.2.e. Segesdi esperesi kerület ( ) V.4.3. Veszprém megye (székesegyházi főesperesség) 193 V.4.3.a. Veszprémi esperesi kerület (1730-as évek 1777) V.4.3.b. Mezőkomáromi, később palotai esperesi kerület ( ) V.4.4. Zala megye (zalai főesperesség) V.4.4.a. Keszthelyi esperesi kerület ( 1777). 195 V.4.4.b. Tapolcai esperesi kerület ( ) 195 V.4.4.c. Zalaegerszegi esperesi kerület (1720-as évek 1777). 196 V.4.4d. Kanizsai esperesi kerület ( ) 197 V.5. Az egyházmegye plébánosai és káplánjai (minta: A K)... CD mellékleten VI. A veszprémi egyházmegye helységnévtára ( ) VII. Térképmellékletek. CD mellékleten 3

4 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Levéltári források AdonyPL = Adonyi Plébánia Levéltára, Adony. MFL = Magyar Ferences Levéltár, Budapest. VII. 6. = Conventus Veszprimiensis. Prot. Conv. Veszp. = Protocollum Antiquum Conventus Veszprimiensis inceptum a V[enerabili] Patre Floriano Ozolyi Anno [A kötetet a két rendtartomány egyesítését megelőzően, a mariánus ferences rendtartomány szombathelyi levéltárában használtam, a MFL munkatársai tájékoztatása szerint jelenleg is ott található.] MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest. A 57 = Magyar Kancelláriai Levéltár, Libri regii. [A forrást CSAVLEK Judit, KIS Péter, MAGYARI Gabriella, NÉMETH György, NÉMETH István, TROSTOVSZKY Gabriella, TUZA Csilla, VISSI Zsuzsanna (é.n.), Királyi Könyvek , h.n., DVD-ROM kiadásban használtam.] C 38 = Helytartótanácsi levéltár, Acta Cassæ Parochorum. E 156 = Magyar Kamara Archivuma, Urbaria et conscriptiones. [A forrást az interneten, a címen elérhető adatbázisban használtam.] P 210 = Esterházy család tatai levéltára, Birtokigazgatással kapcsolatos iratok. P 274 = Festetics család keszthelyi levéltára, Központi birtokigazgatás iratai. P 623 = Széchényi család levéltára. P 707 = Zichy család iratai. P 1322 = Batthyány család levéltára, Körmendi központi igazgatóság iratai. X = Mikrofilmtár. PKL = Pécsi Káptalani Levéltár, Pécs. II/2 = Káptalani Magánlevéltár. PL = Prímási Levéltár, Esztergom. AEV = Archivum ecclesiasticum vetus. VC = Egyházlátogatási jegyzőkönyvek (Visitationes canonicæ). SzárPL = Szári Plébánia Levéltára, Szár. Prot. = Memoriale æternum seu accurata insertio decretorum spiritualia concernentium [ ] per R[everendum] D[ominum] Georgium Kummer P. T. parochum loci [ ]. [A forrást a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltárban található jelzet nélküli digitális másolatban használtam.] SzPL = Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár. Kézirattár no = Horváth Kálmán feljegyzései a váli plébániáról, Papok feliratú dosszié. no 117 = A veszprémi egyházmegyétől 1777-ben átvett összeírások, Jövedelem- és lélekösszeírások. [A lélekösszeírások egy része megtalálható a Veszprémi Érseki és Főkáp- 4

5 talani Levéltárban jelzet nélküli fénymásolatban, fényképe plébániánkénti bontásban elérhető interneten a címen.] no tom = Protocollum ep[isco]pale [ ] tom , tom no = Districtus Albensis protocollum vicearchidiaconale per Josephum Dravecz ejusdem districtus vicearchidiaconalem et parochum Vállensem inchoatum anno [ ]. VÉL = Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Veszprém. A/1 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Intimata. A/2 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Litteræ Circulares. A/6 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Acta parochialia. A/7 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Acta et fragmenta visitationis canonicæ parochiarum. A/8 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Visitationes canonicæ. A/9 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Relationes periodicæ. fasc. 1. sine no [examen 1753] = Examen parochorum totius Diœcesis Weszprimiensis peractum anno 1753 fasc. 1. sine no [Somogy 1744] = Specificatio status D[ominorum] D[ominorum] parochorum districtus Simighiensis per A[dmodum] R[everendum] D[ominum] Ladislaum Solmossi V[ice] A[rchi] Diaconum, s. d. et l. [1744. X. 10. után]. fasc. 1. sine no [Egerszeg 1744] = Informatio de parochis Districtus Zala-Egerszeghiensis, XI. 5. A/10 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Acta personalia. A/11 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Præsente parochorum. A/13 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Conscriptiones proventuum parochialium. A/14 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Conscriptiones animarum. A/16/1 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Acta coronalia A/22/1 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Processus causarum, Processus ad pœnas ecclesiasticas. A/22/7 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Processus causarum, Processus ad repositionem cohabitationis. A/22/16 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Processus causarum,testamentaria. A/26 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Acta dismembrationis diœcesis. A/38 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Miscellanea. A/39/2 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Protocolla, Protocolla episcopalia. A/41 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Bullák, kinevezések. A/43 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Archivum Kollerianum. A/49 = Veszprémi Püspöki Levéltár, Schematismi cleri et locorum diœcesis Veszprimiensis. 1 A két kötet a veszprémi püspöki levéltár Protocolla episcopalia sorozatából lett kiemelve, minden valószínűség szerint 1777-ben és ekkor adhatták át a megalakuló székesfehérvári egyházmegyének. A kötetekbe másolt levelek a sorozat többi kötetéhez hasonlóan a teljes egyházmegyére vonatkoznak, kiemelésük oka talán Padányi Bíró Márton püspöknek a kötetek elejére bemásolt római jelentései (1752 és 1758) lehettek. 5

6 C/1 (cap.) = Veszprémi káptalan magánlevéltára, Documenta iuris possessionarii. C/3 = Veszprémi káptalan magánlevéltára, Káptalani ülések jegyzőkönyvei. C/5 = Veszprémi káptalan magánlevéltára, Exsecutio testamenti. D/3/4 = Veszprémi káptalan gazdasági levéltára, Mindhárom uradalomra vonatkozó iratok, Protocolla œconomicalia. H/Pfeiffer = Személyi hagyatékok, Pfeiffer János hagyatéka. Pl/Nagyvázsony = Nagyvázsonyi Plébánia Levéltára. Pl/Pápa = Pápai Szent István Plébánia Levéltára. Pl/Veszprém = Veszprémi Szent Mihály Plébánia Levéltára. Prot. distr. Kapos. = A kaposvári esperesi kerület levéltára, Matricula seu protocollum venerabilis cleri curatorum animarum gremio i[ncliti] co[mi]t[a]tus Simighiensis in districtu Kaposiensi [ ], jelzet nélküli kötet VeML = Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém. XII.1.f. = Veszprémi káptalan hiteleshelyi levéltára, Testamenta ecclesiastica. XII.1.i.aa. = Veszprémi káptalan hiteleshelyi levéltára, Káptalan előtti örökvallások, Protocolla Authentica (Jegyzőkönyvek). ZML = Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg. XV.61. = Zala megye helytörténeti lexikonához készült adatgyűjtés. [A forrásanyag megtalálható interneten a Zala Megyei Levéltár honlapjáról a adatbazisok/zmhl/zmhl.bevezeto.php címen, a letöltés időpontja december 20.] ZsámbékPL = Zsámbéki Plébánia Levéltára, Zsámbék. Kiadott források BEKE, Christophorus (é. n.), Historia diplomatica almæ diœcesis Vesprimiensis I III. (Kézirat a Veszprémi Érseki Könyvtárban, leltári száma: ) DRAVECZ Josephus [facta per] (1764 [1771]), Connotatio districtuum parochiarum et parochorum almæ diœcesis Wesprimiensis. (Kézirat a Veszprémi Érseki Könyvtárban, leltári száma: 37311). [FEJÉRPATAKY László] (é. n.), Rationes collectorum pontificorum in Hungari Pápai tizedjegyzők számadásai , Budapest. (Monumenta Vaticana historiam Regni Hungariæ illustrantia / Vatikáni magyar okirattár I.1.) [Reprint kiadása 2000.] GŐZSY Zoltán, VARGA Szabolcs [a bevezető tanulmányt írta és a forrásokat köreadja] (2009a), Visitatio Canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis , Pécs. (Seria Historiæ Diœcesis Quinqueecclesiensis 5.) GUTHEIL Jenő (2007), Veszprém város okmánytára, Oklevelek a veszprémi érseki és káptalani levéltárakból ( ), Veszprém. (A veszprémi egyházmegye múltjából 18.) ÉRSZEGI Géza, SOLYMOSI László (2010), Veszprém város okmánytára, Pótkötet ( ), Veszprém. (A veszprémi egyházmegye múltjából 20.) FRAKNÓI Vilmos, LUKCSICS József [közrebocsátja] ( ), A veszprémi püspökség római oklevéltára / Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis I IV., Budapest. [Újabb kiadása: 2007 (CD-Rom)] 6

7 HEGEDŰS András, TÓTH Krisztina [összeállította] (2000), Esztergomi főegyházmegye mutató, Esztergom. (Egyházlátogatási Jegyzőkönyvek Katalógusa 9.) HORNIG Károly, báró [közli] (1903), Padányi Bíró Márton veszprémi püspök naplója, Függelékül Bírónak Rómába tett két jelentése 1752 és 1757-ből, Veszprém. (Adalékok a veszprémi püspökség történetéhez 2.) JENEY Andrásné, TÓTH Árpád (1997), Somogy megye, Budapest. (Magyarország történeti statisztikai helységnévtára 12.) KARÁCSONYI János, KOLLÁNYI Ferenc, LUKCSICS József [szerk.] (1912), Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitujitás [!] korából, V. kötet , Budapest. KATFOND = DÓKA Klára [szerk.] (1986), A magyarországi katolikus egyház levéltári anyagának fondjegyzékei, 2. rész Plébániai levéltárak A kötet, Budapest. (Magyarországi egyházi levéltárak fondjegyzékei 2.) KÖRMENDY József, [KÖRMENDY Kinga, HOLL Béla (a kiadást gondozta és a mutatókat összeállította)] (1990), Annatæ e regno Hungariæ provenientes in Archivo Secreto Vaticano / A magyarországi egyházmegyék javadalmainak annatái , Budapest. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II., Forráskiadványok 21.) KREDICS László, MADARÁSZ Lajos, SOLYMOSI László [közzéteszi] (1997), A Veszprémi káptalan számadáskönyve / Liber divisorum capituli Vesprimiensis , Krónika / Chronica ( ), Javadalmasok és javadalmak / Beneficiati et beneficia (1550, 1556), Veszprém. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 13.) KREDICS László, SOLYMOSI László [közzéteszi] (1993), A veszprémi püspökség évi urbáriuma / Urbarium episcopatus Vespremiensis anno MDXXIV., Budapest. (Új történelmi tár / Fontes minores ad historiam Hungariae spectantes 4.) LADÁNYI Sándor (1972), évi vallásügyi vizsgálat Somogy megyében, in: KANYAR József [szerk.], Somogy megye múltjából, Kaposvár. (Levéltári Évkönyv 3.) LAKATOS Andor [szerk.] (2002), A Kalocsa Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa / Schematismus historicus cleri Archidiœcesis Colocensis et Bacsiensis , Kalocsa / Coloczæ. (A Kalocsai Főegyházmegye Gyűjtemények kiadványai 3.) LELKES György (2008), Somogy megye ( ), Budapest. (Magyarország történeti helységnévtára) LIPSZKY János (2005), A Magyar Királyság és társországai térképe és névtára ( ), [Budapest.] (DVD-Rom) ÖRDÖG Ferenc ( ), Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei ( ) I IV., Budapest Zalaegerszeg. PFEIFFER János (1943), A veszprémi káptalan újkori statútumai ( ), Veszprém. (A veszprémi egyházmegye múltjából 9.) PFEIFFER János (1947), A veszprémi egyházmegye legrégibb egyházlátogatásai ( ), Veszprém. (A veszprémi egyházmegye múltjából 10.) RAJCZI Pál (1980), A pápai esperesi kerület összeírása 1748-ban, A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei RAJCZI Pál (1984), A pápai főesperesség egyházlátogatási jegyzőkönyve 1698., A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei

8 SIN Aranka, Szaszkóné [szerk.] (1987), Fejér megye ( ), Budapest. (Magyarország történeti helységnévtára) SIN Aranka, Szaszkóné [szerk.] (1988), Pest Pilis Solt megye és a Kiskunság ( ), Budapest. (Magyarország történeti helységnévtára) SIN Aranka, Szaszkóné [szerk.] (1994), Veszprém megye ( ), Budapest. (Magyarország történeti helységnévtára) SIN Aranka, Szaszkóné, VARGA Ildikó, Breinerné [szerk.] (1996), Zala megye ( ), Budapest. (Magyarország történeti helységnévtára) TOMISA Ilona [szerk.] (2002), Katolikus egyház-látogatási jegyzőkönyvek század, Budapest. (Millenniumi magyar történelem, Források) VARGA Tibor László (2010), Egyházlátogatási jegyzőkönyvek Visitationes canonicæ (VÉL A/8.), Veszprém. (A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár segédletei 1.) Felhasznált irodalom BAHLCKE, Joachim (2005), Ungarischer Episcopat und österreichische Monarchie, Von einer Partnerschaft zur Konfrontation ( ), Stuttgart. (Forschungen zur Geschichte der östlichen Mitteleuropa, Bd. 23.) BAHLCKE, Joachim, STOHMEYER, Arno [Hrsg.] (1999), Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa. Wirkungen des religiösen Wandels im 16. und 17. Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur, Stuttgart (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 7.) BARÓTI János ([1948]), A veszprémi egyházmegye széttagolása 1777-ben, h.n. [Budapest], é.n. (Doktori disszertáció, kézirat) [Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának Könyvtára; a kéziratot a Székesfehérvári Püspöki Könyvtárban lévő fénymásolatban használtam, jelzete Ms. 694.] BEDY Vince (1934), A felsőörsi prépostság története, Veszprém. (A veszprémi egyházmegye múltjából 3.) BEDY Vince (1938), A győri székeskáptalan története, Győr. (Győregyházmegye múltjából 3.) BENDA Gyula (1998), Keszthely népessége , Történeti Demográfiai Füzetek 16. (1997/1) BENDA Gyula (2008), Zsellérből polgár társadalmi változás egy dunántúli kisvárosban, Keszthely társadalma , [Budapest Zalaegerszeg]. (Mikrotörténelem 3.) BENDA Gyula, SZEKERES András (2002), Tér és történelem, Budapest. (Atelier füzetek 3.) BENDEL, Rainer, SPANNENBERGER, Norbert [Hrsg.] (2010), Kirchen als Integrationsfaktor für die Migranten im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert, Berlin. (Kirche und Gesellschaft im Karpaten-Donauraum, Bd. 1.) BÉRES Gyula (2009), A tornai főesperesek , Egyháztörténeti Szemle BODÓ Márta, MARTON József [szerk.] (2009), Ezeréves múltunk, Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről, Budapest Kolozsvár. BOROSS István, JUHÁSZ Zoltán, MÓGOR Emil et al. [szerk.] (2009 ), Veszprém megye közigazgatási adattára, Közigazgatási beosztások és tisztségviselők adatbázisa , Veszprém. 8

9 [Az adatbázis elérhető a Veszprém Megyei Levéltár honlapjáról a oldalról.] BOROVI József (2000), Az esztergomi érdeki egyházmegye felosztása, A besztercebányai rozsnyói szepesi püspökségek alapítása 1776-ban, Budapest. (METEM-Könyvek 25.) BŐSZE Sándor (2003), Somogy megye településtörténeti irodalma , Acta Papensia CSÁNKI Dezső ( ), Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I III., V., Budapest. (Hunyadiak kora Magyarországon 6 8., 9c.) CSONKA Lászó, B. VIRÁGHALMY Lea (1996), Dr. Pfeiffer János veszprémi nagyprépost hagyatéka, in: HAJDÚ Ákos, KOKAS Zsuzsanna [szerk.], Egyház és művelődés, Tudományos konferencia Pannonhalma és a magyar oktatás milleniuma emlékére, Budapest DÁNYI Dezső (2001), Somogy megye népessége a 18. század második felében a lélekösszeírások tükrében, Történeti Demográfiai Évkönyv DÉNESI Tamás (2004), Licenciátusok a veszprémi egyházmegyében, in: S LACZKOVITS Emőke, MÉSZÁROS Veronika [szerk.], Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. (Konferencia Pápán, június) I II., Veszprém. I DÉNESI Tamás (2006), Alsópapság, pasztoráció és egyházi irányítás a XVIII. századi veszprémi egyházmegyében, Budapest. (Doktori [PhD] disszertáció, ELTE BTK, kézirat) [A disszertáció elérhető az interneten a címen, a letöltés időpontja november 23.] DÉNESI Tamás (2007), Esperesi koronák a 18. századi veszprémi egyházmegyében, Regnum, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok DÉNESI Tamás (2009), Plébániaszervezés Somogy a 18. század első felében, in: GŐZSY Zoltán, VARGA Szabolcs, VÉRTESI Lázár [szerk.], Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon, Különös tekintettel a Dél-Dunántúlra ( ), [Pécs]. Seria Historiæ Diœcesis Quinqueecclesiensis 7.) DÉNESI Tamás (2010) Katolikus megújulás a 18. századi veszprémi egyházmegyében, in: HERMANN István, KARLINSZKY Balázs [szerk.] (2010), Megyetörténet, Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség évi adománylevele tiszteletére, Veszprém. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. / A veszprémi egyházmegye múltjából 22.) ENGEL Pál (1996), Magyarország világi archontológiája I II., Budapest. (História könyvtár, Kronológiák, adattárak 5.) [Újabb kiadása ENGEL Pál (é. n.), Magyar középkori adatár, Budapest. (CD-ROM)] ENGEL Pál (2001), Magyarország a középkor végén, Budapest. (CD-ROM) FARAGÓ Tamás (2008), Felekezet és népességfejlődés az első világháboró előtt: a Dunántúl példája, in: CZOCH Gábor, HORVÁTH Gergely Krisztián, POZSGAI Péter [szerk.], Parasztok és polgárok, Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára, Budapest FAZEKAS István (1993), A győri egyházmegye katolikus alsópapsága között, Történelmi Szemle FEDELES Tamás (2005a), A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban ( ), Pécs. (Tanulmányok Pécs történetéből 17.) 9

10 FEDELES Tamás (2005b), A pécsi székeskáptalan és kanonokjai a 18. század első felében, in: FEDELES Tamás, VARGA Szabolcs [szerk.], A pécsi egyházmegye a században, Pécs. (Seria Historiæ Diœcesis Quinqueecclesiensis 1.) FEDELES Tamás, SARBAK Gábor, SÜMEGI József [szerk.] (2009), A pécsi egyházmegye története I., A középkor évszázadai ( ), Pécs. FEDELES Tamás, VARGA Szabolcs [szerk.] (2005), A pécsi egyházmegye a században, Pécs. (Seria Historiæ Diœcesis Quinqueecclesiensis 1.) FERENCZI Sándor (2009), Az erdélyi egyházmegye római katolikus papsága az közötti időszakban, in: BODÓ Márta, MARTON József [szerk.], Ezeréves múltunk, Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről, Budapest Kolozsvár FORGÓ András (2010), Ansiedlungspolitik und konfessionelle Konflikte auf den Landgütern der geistlichen Orden in Ungarn (am Beispiel der Tätigkeit der Zisterzienser und der Pauliner), in: BENDEL, Rainer, SPANNENBERGER, Norbert [Hrsg.], Kirchen als Integrationsfaktor für die Migranten im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert, Berlin. (Kirche und Gesellschaft im Karpaten-Donauraum, Bd. 1.) FRAKNÓI Vilmos, LUKCSICS József ([1907]), A veszprémi püspökség római oklevéltára I IV. kötetéhez bevezetés, Budapest, FÜSSY Tamás (1902), A zalavári apátság története a legrégibb időktől fogva napjainkig, Budapest. (A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története 7.) GALLA Ferenc (1942/1945), A püspökjelöltek kánoni kivizsgálásának jegyzőkönyvei a Vatikáni Levéltárban, Levéltári Közlemények 20/ GÁRDONYI Máté (2001), A papi élet reformja a Trienti Zsinat korában, Budapest. (Studia Theologica Budapestinensia 27.) GEISZ Antal, dr. (1910), Egyházi közigazgatás, Temesvár. GÖNCZY Pál (1897), Somogy vármegye térképe, in: A Pallas nagy lexikona, Az összes ismeretek enciklopédiája 15. kötet, Budapest. Melléklet a 74 és 75. oldalak között. GŐZSY Zoltán (2005), A pécsi egyházmegye nyugati határainak problémái a 18. század elején, in: FEDELES Tamás, VARGA Szabolcs [szerk.], A pécsi egyházmegye a században, Pécs. (Seria Historiæ Diœcesis Quinqueecclesiensis 1.) [Lényegében változatlan szövegű utánközlése GŐZSY Zoltán (2007), Adalékok Somogy vármegye világi és egyházi közigazgatásához a 17. század végén és a 18. század első harmadában, in: BŐSZE Sándor [szerk.], Somogy megye múltjából, Kaposvár. (Levéltári Évkönyv 38.) ] GŐZSY Zoltán (2006), Az egyháztörténet századi forrásai a dunántúli megyei levéltárakban, in: VARGA Szabolcs, VÉRTESI Lázár [szerk.], A magyar egyháztörténet-írás forrásadottaságai, Egyháztörténeti kutatások levéltári alapjai különös tekintettel a pécsi egyházmegyére, [Pécs]. (Seria Historiæ Diœcesis Quinqueecclesiensis 2.) GŐZSY Zoltán (2010), Grenzen und Wirkungsradius der Rekatholisierung in Südtransdanubien nach der Osmanenzeit, in: BENDEL, Rainer, SPANNENBERGER, Norbert [Hrsg.], Kirchen als Integrationsfaktor für die Migranten im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert, Berlin. (Kirche und Gesellschaft im Karpaten-Donauraum, Bd. 1.) GŐZSY Zoltán, VARGA Szabolcs (2009b), A pécsi egyházmegye újjászervezése a 18. század első felében, in: GŐZSY Zoltán, VARGA Szabolcs, VÉRTESI Lázár [szerk.], Katolikus megúju- 10

11 lás és a barokk Magyarországon, Különös tekintettel a Dél-Dunántúlra ( ), [Pécs]. Seria Historiæ Diœcesis Quinqueecclesiensis 7.) [elérhető interneten a oldalon, a letöltés ideje február 24.] GŐZSY Zoltán, VARGA Szabolcs (2009c), Kontinuitás és reorganizáció a pécsi egyházmegye plébániahálózatában a 18. század első évtizedeiben, Századok GŐZSY Zoltán, VARGA Szabolcs, VÉRTESI Lázár [szerk.] (2009), Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon, Különös tekintettel a Dél-Dunántúlra ( ), [Pécs]. Seria Historiæ Diœcesis Quinqueecclesiensis 7.) GUTHEIL Jenő (1977), Az Árpád-kori Veszprém, Veszprém. (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 1.) [második kiadása 1979.] GYÖRFFY György (1963 ), Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza / Geographia historica tempore stirpis Arpadianæ I, I IV., Budapest. GYŐRI Róbert (2002), A magyar történeti földrajz a két világháború között, Földrajzi Közlemények [HANAUER Árpád István (szerk.)] Az intézeti elöljáróság [közrebocsátja] (1896), A veszprémi papnevelő intézet emlékkönyve Magyarország fennállásának ezredéves ünnepére, Veszprém. HEGYI Géza (2010), Egyházigazgatási határok a középkori Erdélyben (I. közlemény), Erdélyi Múzeum 72. (3 4. füzet) HERMANN István (2004), Hornig Károly és a Veszprémi püspökség római oklevéltára, Studia Wesprimiensia szám HERMANN István (2005), Katholische Archive in Ungarn zwischen 1950 und 1969, Elhangzott az Innovation and Reproductions in Cultures and Societies konferencia Historische Quellen in geistlichen Archiven Kontinuitäten und Diskontinuitäten szekciójában Bécsben december 9-én. [Az előadás szövege megtalálható a hermann.pdf címen, a letöltés időpontja február 26.] HERMANN István (2008), Esperesi kerületek változásai a veszprémi római katolikus egyházmegyében (az 1720-as évektől 1777-ig), A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei HERMANN István (2010), A veszprémi székeskáptalan személyi összetétele 1700 és 1777 között, in: HERMANN István, KARLINSZKY Balázs [szerk.] (2010), Megyetörténet, Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség évi adománylevele tiszteletére, Veszprém. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. / A veszprémi egyházmegye múltjából 22.) HERMANN István (é. n.), Pápa 17. századi polgárainak adattára (kézirat). HERMANN István, KARLINSZKY Balázs [szerk.] (2010), Megyetörténet, Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség évi adománylevele tiszteletére, Veszprém. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. / A veszprémi egyházmegye múltjából 22.) HERSCHE, Peter (1984), Die deutschen Domkapitel im 17. und 18. Jahrhundert, Bde 1 3., Bern. HOLUB József (1929), Zala megye a középkorban 1. A megyei és egyházi közigazgatás története, Pécs. HORVÁTH Kálmán (é. n. [1975]), Vál község története, Vál, kézirat a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár kézirattárában (leltári száma: 1718) 11

12 HOSS József (1948), A kaposvári plébánia története, Veszprém. (A veszprémi egyházmegye múltjából 12.) HRUBANT László, ORTVAY Tivadar (1888), A Veszprémi és Pécsi egyházmegyék a XIV. század elején, h. n. HUDI József, JAKAB Réka, KONCZ Pál, KÖBLÖS József, KRÁNITZ Zsolt, MEZEI Zsolt [szerk., s.a.r.] (2002), Dunántúli egyházleírások a XVIII. századból, A Dunántúli Református Egyházkerület 1774-ben, Pápa. (A Dunántúli Református Gyűjtemények kiadványai, Forrásközlések 5.) ILA Bálint, KOVACSICS József (1964), Veszprém megye helytörténeti lexikona, Budapest. (Magyarország helytörténeti lexikona) ILA Bálint, KOVACSICS József (1988), Veszprém megye helytörténeti lexikona II., Budapest. IGAZ Rita (2002), A veszprémi püspöki palota és interieurjei az építéskorabeli leltárak tükrében, in: BARDOLY István, HARIS Andrea [szerk.], Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára, Tanulmányok, Budapest JAKAB Réka (2004), Ellenreformáció a veszprémi káptalan felsőörsi birtokán a XVIII. század közepén, in: S. LACZKOVITS Emőke, MÉSZÁROS Veronika [szerk.], Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. (Konferencia Pápán, június) I II., Veszprém. I JELLI, Martin A., P. [Hgg. von] (1996), Schambeck / Zsámbék Bd. I., Beiträge zur Geschichte und Volkskunde einer schwäbischen (donauschwäbischen) Gemeinde im Ofner Bergland, Ungarn, h. n. KARLINSZKY Balázs (2011) Hornig Károly, a mecénás: a Veszprémi Püspökség Római Oklevéltára [Előadás, elhangzott a veszprémi székesegyház újraszentelésének centenáriumán tartott konferencián Veszprémben, október 4-én; megjelenés alatt a konferencia gyűjtőkötetében.] KISS Gábor (2003), Településtörténeti monográfiaírás Zala megyében, Acta Papensia KISS Gergely (2009a), A püspökség határai, in: FEDELES Tamás, SARBAK Gábor, SÜMEGI József [szerk.], A pécsi egyházmegye története I., A középkor évszázadai ( ), Pécs KISS Gergely (2009b), Főesperességek, in: FEDELES Tamás, SARBAK Gábor, SÜMEGI József [szerk.], A pécsi egyházmegye története I., A középkor évszázadai ( ), Pécs KL = BANGHA Béla SJ [szerk.] ( ), Katolikus lexikon I IV., Budapest. KMTL = KRISTÓ Gyula [főszerk.] (1994), Korai magyar történeti lexikon (9 14. század), Budapest. KOLLÁNYI Ferencz (1900), Esztergomi kanonokok , Esztergom. KOLTAI András (2003), Esterházy II. Imre (1725. VIII XII. 6.), in: BEKE Margit [szerk.], Esztergomi érsekek ( ), Budapest KOMLÓSI József (2003), Fejér megyei településtörténeti monográfiák , Acta Papensia KOVACSICS József (1991), Keszthely és környéke, Budapest. (Zala megye helytörténeti lexikona) KOVÁCS I. Gábor (2010), Ellenreformáció természetes szaporulat vándormozgalmak, Észrevételek Faragó Tamásnak a Dunántúl XVIII. századi felekezeti szerkezetváltozásaira vonatkozó számításaihoz, in: M. CSÁSZÁR Zsuzsa, SZALAI Gábor [szerk.], Kálvin Magyarság Európa, Nemzetközi multidiszciplináris konferencia november 6 7., Pécs

13 KOVÁCS Imre (1991), A türjei Premontrei Prépostság története, Zalaegerszeg. (Zalai Gyűjtemény 32.) KOVÁCS Kálmán Árpád (1999), Adalékok a Staatsrat erdélyi valláspolitikájához ( ), Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 11. (3 4. szám) KOVÁCS Kálmán Árpád (2002), Adalékok az erdélyi vallásügy államtanácsi, kancelláriai és guberniumi tárgyalásaihoz , Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 14. (1 4. szám) KOVÁCS Kálmán Árpád (2004), Az új egyházpolitika bevezetése Erdélyben (1773), Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 16. (3 4. szám) KOVÁTS Zoltán (1969), Somogy megye népessége a XVII XVIII. század fordulóján, Kaposvár. KÖBLÖS József [összeáll.] (1987), A budai, fehérvári, győri és pozsonyi káptalan archontológiája , Budapest. (Forrástudományi segédletek 3.) KÖBLÖS József (1994), Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában (A budai, fehérvári, győri és a pozsonyi káptalan adattárával), Budapest (Társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok 12.) KÖBLÖS József [szerk.] (2006), A pápai református kollégium diákjai , Pápa. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai forrásközlések 9.) KÖBLÖS József, KRÁNITZ Zsolt [szerk.] (2009), A dunántúli református egyházkerület prédikátorai és rektorai I , Pápa. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai, Forrásközlések 10.) KÖRMENDY József (1971), Fa- és sövénytemplomok a Veszprémi Egyházmegye területén a XVIII. században, Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei KÖRMENDY József (1987), A veszprémi r[ómai] k[atolikus] egyházmegye állapota a török hódoltság végén, in: SOMFAI Balázs [szerk], Falvak, várak és puszták a Dunántúlon (XI XIX. század), Veszprém. (A Dunántúl településtörténete VII.) KÖRMENDY József (1995a), Gr. Volkra Ottó Ker. János veszprémi püspök élete és munkássága , Veszprém. (A veszprémi egyházmegye múltjából 16.) KÖRMENDY József (1995b), A veszprémi egyházmegye rövid története a XVIII. században, in: HERMANN István [szerk.], Tudományos konferencia a pápai Nagytemplom felszentelésének 200. évfordulójára május május 3., Pápa , KÖRMENDY József (1997), Római katolikus plébániaépületek a Balaton-felvidéken a Canonica Visitatiok alapján, in: CSERI Miklós, S. LACZKOVITS Emőke [szerk.], A Balaton-felvidék népi építészete, A Balatonfüreden, május án megrendezett konferencia anyaga, Veszprém Szentrendre KRÁNITZ Zsolt [szerk., s.a.r.], HUDI József, KÖBLÖS József [bevezető tanulmányokat írta] (2011), Processus visitationis, Torkos Jakab egyházlátogatása 1747-ben, Pápa (megjelenés alatt) LUKCSICS József (1908), A veszprémi káptalan a XVI. században, Veszprém. LUKCSICS Pál, PFEIFFER János (1933), A veszprémi püspöki vár a katolikus restauráció korában, Veszprém. (A veszprémi egyházmegye múltjából 1.) LTHK = Josef HÖFER, Karl RAHNER [Hgg. von] ( ), Lexikon für Theologie und Kirche I X., Freiburg im Breisgau. 13

14 MAGYAR Kálmán (1985), A segesdi királynéi ispánság történetéről (XI XV. század) (Forrástanulmány), in: KANYAR József [szerk.], Somogy megye múltjából, Kaposvár. (Levéltári évkönyv 16.) MÁLYUSZ Elemér (1971), Egyházi társadalom a középkori Magyarországon, Budapest. MÁTÉ Gábor (2009), Plébániakörzetek Észak-Baranya és Tolna határvidékén a barokk újjáépítés korszakában, in: GŐZSY Zoltán, VARGA Szabolcs, VÉRTESI Lázár [szerk.], Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon, Különös tekintettel a Dél-Dunántúlra ( ), [Pécs]. Seria Historiæ Diœcesis Quinqueecclesiensis 7.) MENDÖL Tibor (1938), Településtörténet, településföldrajz, történeti földrajz, in: Emlékkönyv Szentpétery Imre születése hatvanadik évfordulójára, Budapest MERAVIGLIA-CRIVELLI, Rudolf Johann (1885), Die böhmische Adel, h.n. MIHALIK Béla Vilmos (2010), A veszprémi püspökség birtokigazgatása a 18. században különös tekintettel a sümegi uradalomra, in: HERMANN István, KARLINSZKY Balázs [szerk.], Megyetörténet, Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség évi adománylevele tiszteletére, Veszprém. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. / A veszprémi egyházmegye múltjából 22.) MKL = DIÓS István [főszerk.] (1993 ), Magyar katolikus lexikon I, Budapest. MOLNÁR Antal (1998), A veszprémi egyházmegye a török hódoltság idején, in: TÓTH G. Péter [szerk.], Veszprém a török korban, Felolvasóülés Veszprém török kori emlékeiről, Veszprém. (Veszprémi Múzeumi Konferenciák 6.) [újabb, nem teljesen azonos szövegű kiadása: MOLNÁR ] MOLNÁR Antal (2002), Katolikus missziók a hódolt Magyarországon I. ( ), Budapest. (Humanizmus és reformáció 26.) MOLNÁR Antal (2003), A katolikus egyház a hódolt Dunántúlon, Budapest. (METEM Könyvek 44.) MOLNÁR István, SZŐLLŐSI Mihály, KÖRMENDY József, HORVÁTH József (1975), Az egyházmegye története, in: s. e., A veszprémi egyházmegye papaságának névtára 1975., [Veszprém] NAGY Lajos (1960), Adalékok a Fejér megyei jobbágyság történetéhez ( ), Alba Regia, Annales Musei Stephani Regis NÉMETH Gábor (1901), Adatok Nagy-Vázsony történetéből, Veszprém. NÉMETH András, K., SZEBERÉNYI Gábor, FEDELES Tamás (2009), Az Egyházmegye templomos helyeinek adattára, in: FEDELES Tamás, SARBAK Gábor, SÜMEGI József [szerk.], A pécsi egyházmegye története I., A középkor évszázadai ( ), Pécs. XCVII CCXLIV. ŐRI Péter (2001), A természetes szaporodás alakulása és helyi változatai a 18. századi Magyarországon, Történeti Demográfiai Évkönyv PÁKAY Zsolt (1941), A veszprémi káptalan a XVIII. században, in: A Magyar Katolikus Történészek Munkaközössége [közzéteszi], Regnum, Egyháztörténeti évkönyv , Budapest PALÁDI-KOVÁCS Attila [főszerk.], SÁRKÁNY Mihály, SZILÁGYI Miklós [szerk.] (2000), Társadalom, Budapest. (Magyar néprajz nyolc kötetben 8.) [A kiadvány elérhető interneten a címen, a letöltés időpontja február 26.] 14

15 PEHM József (1934), Padányi Bíró Márton élete és kora, Zalaegerszeg. (A veszprémi egyházmegye múltjából 2.) PETRÁK Mihály (1949), Acsády Ádám veszprémi püspöksége, Veszprém. (A veszprémi egyházmegye múltjából 13.) PFEIFFER János (1987), A veszprémi egyházmegye történeti névtára ( ), München. (Dissertationes Hungaricæ ex historia Ecclesiæ 8.) PFEIFFER János, TAKÁCS J. Ince OFM (2001), Szent Ferenc fiai a veszprémi egyházmegyében a században, Pápa Zalaegerszeg. REINHARD, Wolfgang [Hrsg], HÄBERLEIN, Mark, KLINKERT, Ulrich, SIEH-BURENS, Katarina, WENDT, Reinhard [bearb.] (1996), Augsburger Eliten des 16. Jahrhunderts, Prosopographi wirtschaftlicher und politischer Führungsgruppen , Berlin. REINHARD, Wolfgang, SCHILLING, Heinz [Hrsg.] (1995), Die katholische Konfessionalisierung, Wissenschaftliches Symposion der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum und des Vereins für Reformationsgeschichte, Münster. (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Bd. 135.) RÓKA, Joannes (1779), Vitæ Vesprimiensium præsulum, Posonii. SALACZ Gábor (1933), A Cassa parochorum története, Különlenyomat a bécsi Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet Évkönyvének harmadik évfolyamából. SIPTÁR Dániel (2009), A felszabadító háborúk után megtelepedett szerzetesi közösségek a Dél- Dunántúlon, in: GŐZSY Zoltán, VARGA Szabolcs, VÉRTESI Lázár [szerk.], Katolikus megújulás és barokk Magyarországon különös tekintettel a Dél-Dunántúlra ( ), Pécs. (Seria Historiæ Diœcesis Quinqueecclesiensis VII.) SIPTÁR Dániel (2010a), Kolostoralapítások és szerzetesi lelkipásztorkodás a veszprémi egyházmegye török alól felszabadult részein, in: HERMANN István, KARLINSZKY Balázs [szerk.], Megyetörténet, Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség évi adománylevele tiszteletére, Veszprém. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. / A veszprémi egyházmegye múltjából 22.) SIPTÁR Dániel (2010b), A szentgyörgyi piarista rendház és gimnázium a kora újkori szerzetesi intézmények adattárában, in: FORGÓ András [szerk.], A piarista rend Magyarországon, Budapest SOMOGYI Judit (1999), Adatok Somogy megye egyházi és vallási életének alakulásához a török utáni évtizedekben, in: BŐSZE Sándor [szerk.], Somogy megye múltjából, Kaposvár. (Levéltári évkönyv 30.) SÖRÖS Pongrácz (1904), A bakonybéli apátság története, A Pannonhalámtól való függés kora tól napjainkig, Budapest. (A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története 9.) SÖRÖS Pongrácz (1911), A tihanyi apátság története, Második korszak, Tihany mint fiókapátság 1701-től napjainkig, Budapest. (A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története 11.) STRAUSZ Antal (1930), A veszprémi nagyprépostok , Veszprém. SZENTIRMAI, Alexander (1957), Das Recht der Erzdechanten (Archidiakone) in Ungarn während des Mittelalters, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung

16 SZIJÁRTÓ M. István (1997), Adalék Somogy megye 18. századi betelepülésének kérdéséhez, in: SZILI Ferenc [szerk.], Somogy megye múltjából, Kaposvár. (Levéltári évkönyv 28.) SZITA László (1993), Somogy megyei nemzetiségek településtörténete a XVIII XIX. században, Kaposvár. TOMISA Ilona (2009), A plébános és a közösség viszonyának változása, a plébánosok anyagi helyzete a századi egyházi források alapján, in: GŐZSY Zoltán, VARGA Szabolcs, VÉRTESI Lázár [szerk.], Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon, Különös tekintettel a Dél- Dunántúlra ( ), [Pécs]. (Seria Historiæ Diœcesis Quinqueecclesiensis 7.) TÜSKÉS Gábor, KNAPP Éva (2001), Népi vallásosság Magyarországon a században, Források, formák, közvetítők, Budapest. VARGA Szabolcs (2005), Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Regnum, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok VARGA Szabolcs (2006), A plébániai levéltárak forrásértéke a pécsi egyházmegyében, in: VARGA Szabolcs, VÉRTESI Lázár [szerk.], A magyar egyháztörténet-írás forrásadottaságai, Egyháztörténeti kutatások levéltári alapjai különös tekintettel a pécsi egyházmegyére, [Pécs]. (Seria Historiæ Diœcesis Quinqueecclesiensis 2.) VÖRÖS Hajnalka, Márkusné (2003), Településtörténeti monográfiák Veszprém megyében , Acta Papensia WEISZ Georg (1937), Dr. Ignatius Koller von Nagymanya, Bischof von Veszprém, Sein Leben und Wirken, Wien. (Doktori értekezés, kézirat a Veszprémi Érseki Könyvtárban) WETTER, Evelin [Hrsg] (2008), Formierungen des konfessionellen Raums in Ostmitteleuropa, Stuttgart. (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 33.) WILLAERT, Léopold (1979), La restaurazione Cattolica dopo il concilio di Trento ( ), Roma Torino. (Augustin Fliche, Victor Martin, Storia della Chiesa XVIII.) WOHLMUTH, Josef [Hrsg] (2002), Dekrete der ökumenischen Konzilien, Bd. 3. Konzilien der Neuzeit, Paderborn München Wien Zürich. ZSOLDOS Attila (2001), Pest megye az Árpád-korban, in: ZSOLDOS Attila [szerk.], TORMA István [szerkesztésben közreműködött], Pest megye monográfiája I/2., A honfoglalástól 1686-ig, Budapest ZSOLDOS Attila (2010), A megyeszervezés kezdetei a Magyar Királyságban (Az óriás és az átlagos nagyságú megyék kérdése), in: HERMANN István, KARLINSZKY Balázs [szerk.], Megyetörténet, Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség évi adománylevele tiszteletére, Veszprém. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. / A veszprémi egyházmegye múltjából 22.)

17 I. BEVEZETÉS A veszprémi egyházmegye történetével foglalkozók számára régóta ismert tény a században a térségben lezajlott események ismeretében akár evidenciaként is lehetne említeni, hogy a veszprémi egyházmegye területén a 16. század második felére gyakorlatilag eltűnt a katolikus egyházszervezet, beleértve ebbe a szerzetesi közösségek jelenlétét is. A század fordulóján csak címében létezett az egyházmegye. Az uralkodó ugyan egymást követően kinevezte a veszprémi püspököket, a püspököknek azonban nem volt territóriuma, hiszen egykori területének jelentős részét az oszmánok tartották fennhatóságuk alatt, ahol pedig a magyar király hatalma érvényesült, a papok helyett a katonáké volt a főszerep. Katolikus híveket sem nagyon találtak volna a kinevezett főpásztorok, ha lett volna lehetőségük végiglátogatni a valaha volt veszprémi egyházmegye falvait és városait. Így azon sincs mit csodálkozni, hogy az egyházmegyének papjai sem voltak. A magyarországi katolikus egyház a 17. század elején megkezdődő megújulása elsősorban a szerzetesek által vezetett missziók révén az országnak erre a területére is elért. Ezzel párhuzamosan a veszprémi püspökök is hozzáláttak az egyházmegye újjászervezéséhez, persze csak a lehetőségeikhez szabott mértékben. Mindez új lendületet vett az oszmán hadaknak az ország nagy részéből történt kiszorításával, valódi előrelépésről azonban csak a csatazaj végleges elülését követően, a Rákóczi-féle szabadságharc lezárulta után beszélhetünk. Ekkor következett be a világi egyházszervezet újjáalakítása az egyházmegye területén. Dolgozatomban ezt az időszakot, a 18. századot veszem górcső alá, s megkísérlem bemutatni a veszprémi egyházmegye újjáépítésének folyamatát, a kutatás jelen állásában elsősorban egyházigazgatási szemszögből vizsgálva azt. E század egyházi viszonyait több egyháztörténész kutató vizsgálta már különböző szempontok figyelembevételével, elemzéseikkel hozzájárultak a korszak és az egyházmegye jobb megismeréséhez: források sora jelent meg közzétéve a korszak legjelentősebb egyházi forrásegyütteseinek darabjait; elkészítették az egyes püspökök életrajzait; megvizsgálták az újjáépítés egyes részkérdéseit, s tanulmányokban tették közzé vizsgálataik eredményeit; évtizedes munkával megszületett az egyházmegye történeti névtára is. Mindezek az előtanulmányok megteremtették a lehetőségét annak, hogy az elmúlt két évtizedben egyháztörténészek felvállalják a veszprémi püspökség 17. és 18. századi történetének hosszabb-rövidebb összefoglalását is. Áttekintve az egyházmegye kora újkori ( századi) történetéről szóló szakirodalom bibliográfiáját, azon a véleményen voltam, hogy a püspökség történetében ez a korszak egyike a legjobban feltárt időszakoknak ha éppen nem a legjobban ismert korszakról van szó. A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár munkatársaként azonban nap mint nap szembesültem az egyházmegye történeti sematizmusának a mindennapi munkát hátráltató hiányával. 2 A századra vonatkozóan a püspökség nyomtatott sematizmusainak felhasználásával néhány hónap alatt a magam számára összeállítottam egy kezdetleges egyházigagatási helységnévtárat, kiegészítve az esperesek hivatalviselési adataival. Az adatsorok folytatása a nyomtatott névtárak megjelenését megelőző, 1795 előtti időszakra vonatkozóan sem tűnt lehetetlennek, hiszen rendelkezésre áll számtalan feldolgozás, köztük az egyházmegye már említett történeti névtára. 3 Ezek mellett tudomásom volt egy, az 2 Példaként említhetem a kalocsa bácsi főegyházmegye közelmúltban elkészült történeti sematizmusát. LAKATOS PFEIFFER

18 I. BEVEZETÉS egyházmegye 18. századi történetének feldolgozását maga elé célul kitűző doktori disszertáció készüléséről, amelyet azóta szerzője sikerrel védett meg. 4 Ezek áttekintését követően azonban meg kellett állapítanom, hogy az egyházszervezet kiépítésének folyamata nem tartozott a kutatói érdeklődés fő irányába. A plébániák szervezésének kérdése ugyan szinte minden tanulmányban előkerül, de a szerzők többnyire megelégedtek egy adott püspök által megszervezett plébániák számának és neveinek közlésével. Dénesi Tamás disszertációjában ennél továbbment, s külön fejezetet szentelt a plébániaszervezés kérdéskörének, azonban munkájának megközelítése kizárta a kérdés rendszerszerű tárgyalását. 5 A plébániahálózat fölött elhelyezkedő esperesi kerületi rendszer vizsgálata pedig teljességgel hiányzik a szakirodalomból, 6 ahogy az egyházszervezet magasabb szintje, a főesperesség kérdése sem kerül elő. Nem vizsgálták az egyházmegye kormányzatában szerepet játszó személyeket, a helynököket, a káptalan 7 tagjait, a lelkipásztorkodó alsópapság közveten irányításában szerepet játszó espereseket sem. A szakirodalom áttekintésével szerzett tapasztalataim alapján döntöttem az egyházszervezet 18. századi változásainak a napi levéltári munkához szükségesnél mélyebb feldolgozása mellett. Döntésemben szerepet játszott, hogy a Veszprémi Püspöki Levéltár 18. századi iratanyaga rendkívül gazdag, igaz csak az 1720-as évek második felétől kezdődően és főként Padányi Bíró Márton működéséhez kapcsolódóan. Ez a bőséges forrásanyag lehetőséget ad a kérdéskör elsődleges források vizsgálatával történő kibontására, a felmerülő problémák részbeni megválaszolására. Munkám során egy annak előrehaladását súlyosan nehezítő körülménnyel szembesültem. Az alapvető forrásként használni kívánt történeti névtár vonatkozó, 18. századi anyaga esetében komoly kételyek merültek fel annak pontosságával, megbízhatóságával kapcsolatban. Míg én az esperesi említéseket gyűjtöttem ki a kötetből, addig Kredics László érseki könyvtáros a kanonoki adatokat összesítette a Magyar Katolikus Lexikon készülő veszprémi vonatkozású szócikkéhez. 8 A történeti névtár 18. századra vonatkozó esperesi adatai gyakorlatilag használhatatlan adathalmazt eredményeztek, a káptalan esetében viszont csupán az adatsorok értelmezését megnehezítő következetlenségek kerültek elő. Miután a források kézbevételével elkészítettem mind a kerületi esperesek, mind a káptalan 4 DÉNESI 2006., a disszertáció eredményeinek összefoglalása megjelent DÉNESI Dénesi Tamás esettanulmányokból építkező elbeszélésmódját jól mutatja épp a plébániaszervezés tárgyalása. Egy-egy jellemző eset bemutatásával világítja meg a hívek, a lelkipásztorok, a földesurak (kegyurak) és a főpásztor plébániaszervezés során felmerülő feladatait, a felek érdekeit, érdekérvényesítő képességét. A hivatkozott általános fejezet mintegy kiegészítésként, a korábbiakban bemutatott munka összegzéseként jelenik meg disszertációjában. DÉNESI Az itt található Plébániaszervezés és templomépítés, Anyagi helyzet, Fluktuáció című fejezetek tartalmazzák a konkrét esetek bemutatását, míg az összegzés A plébániaszervezés üteme (53 56.) című fejezetben található. 6 Az ismeretek hiányát jól mutatja, hogy az esperesi kerületek a feldolgozásokban csak egyfajta térbeli eligazításra szolgálnak, s többnyire a forrásban szereplő, annak keletkezési idejére érvényes kerületbeosztást közlik a szerzők. Így fordulhat elő például, hogy Volkra Ottó János egyházkormányzatának idejére vonatkozóan ( ) a püspök életrajzírója az 1756-ban alapított ráckevei kerület plébániáit említi. KÖRMENDY 1995a Pákay Zsolt 1941-ben a veszprémi káptalan 18. századi történetéről megjelentetett rövid tanulmányában elsősorban birtoklástörténeti adatokat közöl, a kanonokok egyházmegyében betöltött szerepével viszont egyáltalán nem foglalkozott. PÁKAY A még 2006 folyamán elkészített szócikk 2010-ben jelent meg a Magyar Katolikus Lexikon 15. kötetében. MKL (Veszprémi székeskáptalan, a szócikket Solymosi László és Kredics László készítette). 18

19 I. BEVEZETÉS archontológiáját, a két eltérő forrásból előállított adatsorok különbségét látva vált nyilvánvalóvá a teljes egyházmegyei archontológia forrásalapon történő összeállításának szükségessége. Jóllehet eredeti terveim között csupán az egyházmegye helységnévtárának összeállítása szerepelt, s a személyekre vonatkozó információk tekintetében a történeti névtár adataira kívántam támaszkodni, mégis kénytelen voltam felvállalni az archontológiai összeállítás elkészítését is. Ez az előre nem tervezett feladat jelentősen módosította a kutatás egyes fázisaira fordítandó idővel, s ennek következményeként az annak első eredményeit összefoglaló disszertációval kapcsolatos elképzeléseimet. Nyilvánvalóvá vált, hogy munkám legfontosabb eredménye az elkészítendő adattár lesz, s ennek csupán elsődleges elemzésére vállalkozhatok jelen dolgozat keretein belül. Ez nem jelenti azonban az eredeti problémafelvetés negligálását, sokkal inkább mint korábbi elképzeléseim pontosítását, a felmerülő vizsgálati szempontok alaposabb átgondolását elősegítő köztes munkafázis fogható fel. Az adattár teljességre törekvő elkészítése néhány további lényeges kérdésben is kompromisszumok megkötésére kényszerített. Ezek közül első helyen kell megemlítenem, hogy a szélesebb problémakör szakirodalmának feltérképezését és összegyűjtését idő hiányában félbe kellett szakítanom, teljességre csupán a veszprémi egyházmegye történetére vonatkozó szakirodalmon összegyűjtésében törekedtem. Ez a hiányosság megnehezíti a kapott eredmények tágabb összefüggésekbe helyezését, ezért külön is hangsúlyoznom kell, hogy megállapításaim minden esetben a veszprémi egyházmegyére érvényesek. Az eddig összegyűjtött, Veszprémen kívüli egyházmegyékre vonatkozó adatok is megerősítik, hogy a 18. századi katolikus egyház egyes, ránézésre azonos feladatkörrel bíró elemeinek működésében a nyilvánvaló hasonlóságok mellett olykor jelentős különbségek is rejtőztek, óvatosan kell tehát bánni az egy egyházmegye vizsgálatából levont következetések általánosításával. Ugyancsak óvatosan kell eljárni a megfogalmazott megállapítások érvényének időbeli kiterjesztésével is. Jelenlegi ismereteim szerint 1777-et követő évtizedekben nem csupán mennyiségi, hanem minőségi változások is történtek a veszprémi egyházmegye igazgatásában. A feldolgozott források tekintetében is elsődlegesen az adattár szempontjait kellett figyelembe vennem. Emiatt a kutatás jelen állapotában nem kerülhetett sor például az állam és más hatóságok vallási ügyekben játszott szerepének akárcsak érintőleges, a veszprémi egyházmegyére koncentráló feldolgozására. Meg kellett elégednem az egyház által létrehozott források, azon belül is elsősorban az egyházkormányzati iratok vizsgálatával. A fentiek már önmagukban is a vizsgálat folytatását, egyszersmind tematikus, időbeli és a szakirodalom bővítésével térbeli bővítését kívánják meg. Ennek során fontosnak tartom a jelenleg alkalmazott igazgatástörténeti nézőpont kiszélesítését, s elsősorban társadalomtörténeti szempontok érvényre juttatását. Ezekhez a kutatás jelenlegi állását összefoglaló dolgozatom, s különösen annak adattári része igazgatástörténeti hátteret kíván biztosítani. Jelen dolgozat célkitűzése, hogy bemutassa az egyházigazgatás mindhárom egyházmegyei szintjét: a plébániahálózat változását, az erre épülő középszintű esperesi kerületi rendszer módosulásait, illetve az egyházmegyei igazgatás felső szintjét jelentő püspök, helynök, káptalan egyházkormányzati szerepét. Az intézménytörténeti háttér megrajzolása mellett szándékom szerint társadalomtörténeti szempontok figyelembevételével, az egyházmegye irányításában szerepet játszó csoportok vizsgálatán keresztül kísérlem meg feltárni a korszak egyházigazgatásának jellegzetességeit. A veszprémi egyházmegye egy a 18. század folyamán ha túlzással is, de talán mondhatjuk így címzetes püspökségből egy jól megszervezett, virágzó egyházmegyévé vált. Ennek a folyamatnak a vizsgálata több szempontból is érdekes. A plébániaszervezés dinamikájának meghatározása elmozdulást jelenthet a korábban csaknem kizárólagos mennyiségi szemlélettől, s az alapított plébániák számánál 19

20 I. BEVEZETÉS jobban értékelhetővé teszi egy adott időszak szervezési tevékenységét. Ez a problémafelvetés magával hozza Padányi Bíró Márton szerepének legalább érintőleges vizsgálatát is. Bíró emblematikus figurája az egyházmegye török utáni újjáépítésének, sőt az egyházmegye egész újkori történetének. 9 A legfőbb érdemének tartott egyházszervezés összehasonlító vizsgálata árnyalhatja a róla és a század többi püspökéről kialakított képet. Az egyházmegye igazgatásának középső és felső szintjének vizsgálata során az újjáépítésben és az egyházi irányításban részt vállalók / szerepet kapók, azaz az egyházmegyei papság, elsősorban pedig annak egyházmegyei tisztségeket viselő része (esperesek, kanonokok, helynökök) szerepének feltárása, a mindenkori főpásztorral való viszonyuk bemutatása kerül előtérbe. Fontosnak tartom ennek során az egyes püspököknek munkatársaik kiválasztására, az egyházmegyei elit kialakítására tett lépéseinek bemutatását. Jelen dolgozat térbeli keretét a veszprémi egyházmegye adja. Az egyházmegye által lefedett terület lehatárolását a dolgozat egy külön fejezetében mutatom be. A vizsgálat időbeli keretei, bármilyen határpontok is kerüljenek kijelölésre, mindenképp szubjektívek. Az adattár és ezzel a dolgozat kezdő időpontjának 1700-at jelöltem ki. A fennmaradt összeíró jellegű források sora csak az 1720-as évekkel kezdődik, azonban a Rákóczi-szabadságharc előtti pár évben már megindult a plébániák számának növekedése, s több ekkor alapított plébánia a harcok következtében elpusztult, s annak elmúltával sem éledt újjá. Ezeket semmiképp nem akartam kihagyni a vizsgálatból. Ezt a kezdő dátumot támogatta az a feltételezésem is, hogy az egyházmegye reorganizálása csak a harcok elültét követően, azaz az 1710-es évektől kezdődően volt sikeres, így elegendőnek tartottam az ezt megelőző évtizedbeli állapotok mintegy háttérként történő felvázolását. Némileg több fejtörést okozott az adatgyűjtés záródátumának kijelölése. A dunántúli egyházmegyék átszervezéséhez kötődő, hagyományos 1777-es korszakhatár érvényességét egy nagyobb időszakot felölelő áttekintő vizsgálattal igyekeztem előzetesen igazolni vagy cáfolni. Az egyházmegye középszintű igazgatási egységeinek (az esperesi kerületeknek és a főesperességeknek) az 1720-as évek és 1949 közötti vizsgálata azt mutatta, hogy, ha nem is éles határpontként, de bizonyos strukturális változások kezdeteként határozható meg az egyházmegyei rendezés időpontja az egyházmegye igazgatástörténetében is. Erre utal többek közt a káptalan reformja, a főesperességek ehhez kapcsolódó létrehozása, és több további, kisebb jelentőségű változás is. Ezek értékelése természetesen csak akkor képzelhető el, ha hosszabb időtartamot felölelően folytatom a vizsgálatot. A kutatás időbeli kiterjesztésének előkészítéseként az adattár helységnévtári részét a Bajzát József által ben lefolytatott egyházlátogatások jegyzőkönyveinek feldolgozásával zártam le, megteremtve az 1785-tel induló egyházmegyei sematizmusok sorozatával történő összekapcsolás lehetőségét. A kutatás jelen állását összegző dolgozatom időhatáraként tehát 1777-et, a dunántúli egyházmegyék újragondolásának időpontját választottam. Ez a záródátum nem csupán a dolgozat alapjául szolgáló adattár egységességével indokolható, hanem az egyházmegye igazgatásában bekövetlezett változások is hangsúlyozák ennek az évszámnak a jelentőségét. A döntés azonban vállaltan ideiglenes, hiszen a változások értelmezése csak egy hosszabb időtartamra kiterjedő vizsgálat során lehetséges. 9 Ennek kialakulását és történetét jelen dolgozatnak nem feladata vizsgálni, szükséges lenne azonban feltárni Padányi Bíró Márton püspöknek az egyházmegye identitásában betöltött szerepét. Nem kerülhető meg ebben a 20. század két meghatározó főpásztorának, báró Hornig Károly és főpapi tevékenységének csak kis szeletét Veszprémben töltő Mindszenty József bíborosoknak a személye, akiknek a püspökelődhöz mint egyfajta példaképhez fűződő viszonya közismert. Ennek csupán egyik megnyílvánulása, hogy mindketten foglalkoztak is Bíró Márton egyházkormányzatának történetével. HORNIG és PEHM

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI A VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE IGAZGATÁSA A 18. SZÁZADBAN. Hermann István

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI A VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE IGAZGATÁSA A 18. SZÁZADBAN. Hermann István DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI A VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE IGAZGATÁSA A 18. SZÁZADBAN Hermann István Budapest, 2011 I. Bevezetés A veszprémi római katolikus egyházmegye történetének vizsgálata

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny Magyar Nemzeti Levéltár és tagintézményei 2012. október 1-vel létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL), ami új helyzetet és lehetőségeket teremtett a közművelődés terén. A levéltári integrációval megnövekedtek

Részletesebben

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13.

TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. TANULMÁNYOK PÉCS TÖRTÉNETÉBŐL 13. A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai Szerkesztette: Font Márta és Vargha Dezső Pécs Története Alapítvány Pécs, 2003 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fondjegyzék. káptalanok és szerzetesrendek levéltárai. Szerk.: Nagy Lajos. Budapest, 1983. 2 Segédlete honlapunkon elérhetı.

Fondjegyzék. káptalanok és szerzetesrendek levéltárai. Szerk.: Nagy Lajos. Budapest, 1983. 2 Segédlete honlapunkon elérhetı. Fondjegyzék Végezetül az alábbiakban közreadjuk a Gyıri Egyházmegyei Levéltár fondjegyzékét egyszerősített, vázlatos formában. Ezzel a rendezési munkálatok pillanatnyi állása tükrében gyors áttekintést

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Képzőművészeti pályázat 5-8. évfolyam

Képzőművészeti pályázat 5-8. évfolyam A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett Szent Márton-évi pályázatainak eredményei Képzőművészeti pályázat 5-8. évfolyam Pályázó

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05

* Németek a Kárpát-medencében - nemzetközi konferencia március 31. kedd, 10:05 Meghívó Németek a Kárpát-medencében címmel rendez nemzetközi konferenciát 2009. április 2-4. között a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Németek a Kárpát-medencében Nemzetközi konferencia

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban

Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent. Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban Pécs, 2016 A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 13. Új könyvtár

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik

Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik Mátyás Melinda ELTE Egyetemi Könyvtár Gyűjteményszervezési Osztály V K K V I I. T U D O M Á

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE 1 MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE KÖNYVTÁRAK 15.századi kódex, két ősnyomtatvány teljes restaurálása, A Patachich-, és az ősnyomtatvány gyűjtemény állományvédelme 2 400 000 Kecskeméti Református

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI BEOSZTÁSOK ÉS TISZTSÉGVISELŐK ADATBÁZISA 1945 1990

KÖZIGAZGATÁSI BEOSZTÁSOK ÉS TISZTSÉGVISELŐK ADATBÁZISA 1945 1990 A TANÁCSKORSZAK VESZPRÉM MEGYEI KÖZIGAZGATÁS- TÖRTÉNETI FORRÁSAI ÉS A DIGITÁLIS MEGJELENÍTÉS LEHETŐSÉGEI Boross István Veszprém Megyei Levéltár MLE Vándorgyűlése, Szeged, 2012. június 20. VESZPRÉM MEGYE

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 IX. Telepy Károly Testnev. Ált. Isk. és Gimn. 37,400 38,450 38,300 37,700 39,000 38,450 229,300 2 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazd., Közgazd., Informatikai SzKI és

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

IV.Szigetköz Minimaraton

IV.Szigetköz Minimaraton Abszolút eredmények 1. 6 Garami Árpád 1966 0:57:05 2. 153 Sándor Csaba 1985 0:58:10 3. 12 Varga Csaba 1965 0:58:40 4. 3 Rákóczy Zoltán 1966 0:59:09 5. 18 Balassa Tamás 1991 1:03:10 6. 57 Takács László

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

Tata Tókerülő km - Nem hivatalos kategóriánkénti eredménylista

Tata Tókerülő km - Nem hivatalos kategóriánkénti eredménylista 16-19 éves fériak 1 448 Dravecz Ádám Tarján 37:10 1:22:06 Mérte és rangsorolra EvoChip Timing Team Oldal 1 / 13 16-19 éves nők 1 573 Körtvélyfáy Luca Tatabánya 33:33 1:11:14 Mérte és rangsorolra EvoChip

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Gimn. 47,100 43,900 47,250 47,250 47,400 46,300 279,200 2 Nagykőrös Arany János Ref. Gimn. 45,800 45,350 45,650 47,800 45,650

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Név Évf Iskola.Név Város m1 m2 m3 f1 f2 f3. 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged

Név Évf Iskola.Név Város m1 m2 m3 f1 f2 f3. 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged Egyéni összetett Hely 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged 10 10 9 4 7 9 2 Di Giovanni Márk 9 Révai Miklós Gimnázium Győr 10 10 8 4 8 8 3 Schwarcz Tamás 9 Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben