Biomassza, mint megújuló energiaforrás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biomassza, mint megújuló energiaforrás"

Átírás

1 Biomassza, mint megújuló energiaforrás - felhasználási példák és mintaértékű projektek bemutatása Biomasa, ako obnoviteľný zdroj energie - príklady na jej využitie a predstavenie exemplárnych projektov -

2 A kiadvány a MELLÉKTERMÉK, MINT ENERGIAFORRÁS VEDĽAJŠIE PRODUKTY AKO ZDROJE ENERGIE program keretében készült. Vydanie bolo pripavené vrámci programu MELLÉKTERMÉK, MINT ENERGIAFOR- RÁS VEDĽAJŠIE PRODUKTY AKO ZDROJE ENERGIE. A projekt vezető partnere / Vedúci partner projektu: 2 OBČIANSKE ZDRUŽENIE SEPARE Budulov 60, Moldava nad Bodvou, Slovakia / , +421/ Írta / Písal: Denisa Spanyikova, Ervin Petrik, Henrieta Michalkova, Koleszár Krisztián Szerkesztette / Upravil: Demeter Zoltán, Horváth Zoltán Készítette / Pripravil: Zöld Akció Egyesület Nyomdai előkészítés, tipográfia / Príprava na tlač typografia: Barack Stúdió, Szeder Balázs Kiadja / Vydáva: Esztergomi Környezetkultúra Egyesület Esztergom, Felelős kiadó / Zodpovedný vydavateľ: Horváth Zoltán, elnök / predzident 2500 Esztergom, Zamárd u hrsz. pf: 334 tel./fax: mobil: web:

3 Biomassza, mint megújuló energiaforrás - felhasználási példák és mintaértékű projektek bemutatása Biomasa, ako obnoviteľný zdroj energie - príklady na jej využitie a predstavenie exemplárnych projektov - 3 EKOKU 2010.

4 Tartalomjegyzék / Obsah: 4 I. Bevezető: a tanulmány célja / Úvod cieľ štúdie II. III. A térség bemutatása és a terület felhasználása / Predstavenie regiónu a jej využiti Jó példák gyűjteménye / Zbierka dobrých príkladov III. 1. Példák a Kassai-medencéből / Príklady z Košickej kotliny Családi ház / Rodinné domy Lakótelepek / Sídliská Vállalkozások / Podniky Mezőgazdaság / Poľnohospodárstvo Iskolák / Školy Tervek a közeljövőben / Plány do blízkej budúcnosti III. 2. A biomassza hasznosítása a magyarországi tükörterületen - példatár / Využitie biomasy na maďarských špecifických územiach zbierka príkladov Biogáz / Bioplyn Tömegkályha / Fínske kachle Faelgázosító kazán / Splynovací kotol na drevo Komposztálás / Kompostovanie III. 3. Nemzetközi példák / Medzinárodné príklady IV. A magtárak, mint mezőgazdasági műemlékek / Sýpky, ako poľnohospodárske pamätihodnosti V. Magyar összefoglaló / Maďarské zhrnutie VI. Szlovák összefoglaló / Slovenské zhrnutie VII. Angol összefoglaló / Anglické zhrnutie

5 I. Bevezető: a tanulmány célja Szlovák magyar együttműködés a megújuló energiák népszerűsítéséért A szlovákiai OBČIANSKE ZDRUŽENIE SEPARE és a magyarországi Esztergomi Környezetkultúra Egyesület közös projektjében vesz részt, melynek fő célja a megújuló energiaforrások, ezen belül is a biomassza, mint alternatív energiaforrás népszerűsítése. Az Európai Unió által támogatott pályázat Melléktermékek, mint energiaforrások címmel valamivel több, mint 1 millió eurós támogatásból valósul meg. A közös kooperáció egyik célterülete a szlovákiai oldalon a Kassai-medence déli részén fekvő Buzita települése, a magyar oldalon Komárom-Esztergom megyében található Esztergom városa. A másfél éves projekt keretében Ökotechnikai Bemutatóközpont létesül Buzitán, mely a megújuló energiák népszerűsítésén túl, egyben növényi eredetű, leginkább faipari másodnyersanyagok felhasználásából származó környezetbarát fűtőanyagok előállítását prezentáló bemutatóüzem is lesz. A látogatók a Kassától néhány kilométerre fekvő buzitai Bemutatóközpontot a tervek szerint 2011 áprilisának végétől látogathatják és vehetik igénybe szolgáltatásait. A 3 szintes Bemutatóközpontnak Buzita külterülete, egy patinás majorsági épület ad majd otthont. A magyar oldalon az Esztergom-Búbánatvölgyben sikerrel végrehajtott megelőző INTERREG projekt keretében létrehozva már nagy látogatottsággal működik az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület által létrehozott Ökotechnikai Bemutatóház, mely a megújuló energiaforrások felhasználását demonstrálja a családi házas méretekben, s mely a most zajló projektnek is szerves részét is képezi. Az esztergomi Bemutatóház fejlesztése is a projekt keretein belül történik, melynek során az Ökoház tárgyi állománya az eddigi biomassza tüzelőanyaggal működő pelletkandalló mellett egy pelletálóval is bővülni fog, mely szélesebb képet ad majd az ide látogatóknak a biomassza energiaforrás felhasználási lehetőségeiről. A pályázat fő szegmensét képezik még az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület által tartandó szemléletformáló programok, melyek az energiahatékonyság, a környezetbarát életmód és az alternatív energiaforrások témakörében kerülnek megtartásra. A közös beruházás a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg, melynek közel 90%-a európai uniós európai fejlesztési alap forrásából kerül finanszírozásra. A projekt a buzitai Bemutatóközpont és az esztergomi Bemutatóház szolgáltatásain keresztül mutat be az érdeklődők számára a lehetséges alternatívákat különösképpen a biomassza, mint melléktermék felhasználásának tekintetében. Jelen tanulmány, melyet az Olvasó most kezében tart a fenti projekt részeként készült el. Megvalósult projekteket, működő beruházásokat összegyűjtő tanulmány a projekt egyik pillérét képezi szakmai-társadalmi-gazdasági szempontból. Az egyes helyszínek azonosításai után azok műszaki paramétereivel és a megvalósulás, valamint működtetés tapasztalati bemutatásával alátámasztja a megvalósíthatóságot a felhasználói oldal szemszögéből. Így egy fajta jó példák gyűjteménye készült most el. A tanulmány adatgyűjtése kiterjed a szlovákiai célterület mellett annak a szlovák-magyar államhatár vonalával tükrözött részére (Miskolc Kassa tengely), valamint a legjobb példák elérhető legmagasabb szintje címén a környező EU tagállamokban fellelhető leginkább reprezentatív, kis-közepes volumenben sikeresen megvalósult projektjeire. A gyűjtés rendszere a projekt célterületén teljességre törekszik, a magyarországi tükörterületen reprezentatív, az európai legjobb példákat tekintve pedig 2 3 példát foglal magába egyes beruházási volumenenként. Reprezentatív felmérés keretében személyes látogatás során feltérképezésre kerültek intézményekben, üzemekben használt biomassza technológiák. Ezen belül a felhasznált biomassza eredetét, felhasználási formáját, beruházási volument és felhasználói célcsoport (családi ház, lakóközösség, közület, önkormányzat) szerint csoportosítva jelenítjük meg. A tanulmány a projekt céljából kiindulva egy fejezetben foglalkozik a magtárépületek történetével, mint mezőgazdasági műemlékekkel. Bízunk abban, hogy a fent bemutatott példák, tapasztalatok segítik azon beruházások előkészítését, amelyek a biomassza felhasználását tűzték ki célul. Ezen túl kapcsolatok, együttműködések születhetnek az érdeklődők és a bemutatott technológiák alkalmazói között. Mi mást kívánhatnánk, mint hogy forgassák haszonnal kiadványunkat! > szerkesztők 5

6 6 II. A térség bemutatása A Bódva völgyi régió természetes földrajzi egység amely a Kassa vidéki járás nyugati részét képezi. A Kassa vidéki járás Szlovákia második legnagyobb járása. A régiót 40 község kataszteri területe képezi, melynek összterülete 754,3 négyzetkilométer, a teljes lakosság száma fő (2001). A Bódva völgyi régió a kassai medence nyugati csúcsát alkotja. Sík és dombos területét neogén és negyedidőszaki üledék (kavicsos képződmények, agyag) képezi. A terület déli részére síkság jellemző, megközelítőleg 200 méter tengerszint fölötti magassággal. Észak, északkeleti része a Szepes Gömöri hegység (Volovské vrchy) hegylábánál fekszik, amit geomorfológiai szempontból a Mecenzéfi mezőség képvisel. A régió e része 300 és 1000 méter közötti tengerszint fölötti magasságban terül el. Északnyugati illetve nyugati része a 500 és 800 méter közötti tengerszint fölötti magasságban fekvő Szlovák karszt fennsíkjaival határos. A Szlovák karszt összetevője részben triászi dolomit, illetve mészkő. Dél felől a leginkább neogén üledék képezte Bódva mezőséggel határos, hozzávetőleg 300 méter tengerszint feletti magasságban (Csereháti dombság). E területen halad végig a Szlovákiát és Magyarországot összekötő határvonal. Keleti részen a térség a Kassai medencébe nyílik, a hernádi vízgyűjtő irányába. A Bódva folyó e térséget és egyben Szlovákiát is, Bódvavendégi (Hosťovce) közelében, a terület délnyugati részen hagyja el. Ám a folyó folyamatosan folytatja útját Magyarországon keresztül, egészen a Sajó folyóig ( S l a n á ). A térség legalacsonyabb pontja, 169 méter tengerszint fölötti magasságban, abban a pontban van, ahol a Bódva folyó elhagyja Szlovákiát, a legmagasabb pedig az Osadník hegy, a terület északnyugati részén méter tengerszint fölötti magasságban. A TERÜLET FELHASZNÁLÁSA A terület felhasználása a talaj összetételétől, a védett területek elhelyezésétől függ. A földterület teljes kiterjedésének 49,90 %-a mezőgazdasági terület (ezen belül 36,68 % a szántóföld és 11,47 % az állandó gyepterület). A térség északkeleti részét a Szlovák karszt mészköves fennsík nagyrészt erdős területei alkotják. E terület érinti a Szlovák-karszt Nemzeti Parkot, mely bioszféra rezervátumként a Man and Biosphere program része. Ezek a tényezők előre meghatározzák a terület kutatási célokra való kihasználását, másrészt genetikai, faji és tájbeli sokszínűségének megóvását. Lényeges korlátozások mellett a terület e része turisztikai és rekreációs célokra is használható, valamint fakitermelésre is. A térség következő fontos szegmense a legelők állandó gyepterületen, amelyek kihasználása csak részleges. Egyrészt a térség északnyugati részén, a Nemzeti Park területén, az érvényes jogszabályok a térség gazdasági felhasználását szigorúan korlátozzák vagy teljesen tiltják. Másrészt az elmúlt húsz évben a kisgazdák csökkenő versenyképessége a nagy beszállítókkal szemben csökkentette a szarvasmarha, juh és kecske tenyésztést is, így a legelők kihasználtsága is csökkent. A térséget a védett területein és az erdőterületein kívül leginkább intenzív mezőgazdasági tevékenységre használják. A terület folyamatos kiszáradása szükségessé teszi a mesterséges öntözést, ami e szektornak bizonyos kockázatot jelent. Az öko termelés bevezetését is nagyban a környezet általános minősége befolyásolja. Másrészt viszont a biogazdálkodás általános feltételei enyhíthetik a környezeti terhelés mértékét. A terület keleti, legjobban sújtott területe úgy energianövények termesztésére alkalmasak, ezeknél ugyanis a környezeti tényezők mértéke nem lényeges. A térség geomorfológiája szélesebb viszonyban (A szepsi Régiófejlesztési ügynökség GIS alapján)

7 III. Jó példák gyűjteménye A területen jelentős mennyiségű biomassza keletkezik. A felmérések szerint ennek nagy része a régión kívül kerül felhasználásra. Ezen túl a térségen belül is vannak olyan vállalkozások, háztartások és szervezetek, akik a biomaszszát felhasználják. Ezekből szeretnénk néhányat bemutatni. III. 1. Példák a Kassai-medencéből Családi házak A területen a családi házak 80 %-a gázfűtést használ, az alábbi példa, amelyet szeretnénk bemutatni, biomassza tüzelésű kazánnal biztosítja a fűtést és a víz melegítést. Családi ház Dorák Béla, Csécs Hely: Csécs A létesítmény leírása: Családi ház A technológia változtatása: Gáz fűtést cseréltek le biomassza tüzelésű kazánra A változtatás éve: 2006 A felhasználók száma: 3 személy Az új technológia bemutatása: Csehországban gyártott VERNER kazán. A kazán távolról is irányítható telefon készülék segítségével. Tüzelőanyagként terményt, pelletet és szénport is használhatnak. A beruházás finanszírozása: A beruházást saját költségükből finanszírozták támogatás nélkül. Gazdasági környezet: A kazán ára 5300 EUR volt, a behutázás teljes összköltsége meghaladta a EUR-t. Mivel a család a mezőgazdaság terén dolgozik, ezért nem volt költséges a fűtéshez szükséges biomassza beszerzése. A befektetésük 3 év múltán megtérült. Karbantartás: A karbantartást maguk végzik. A beindításnál szükséges volt a szállító cég alkalmazottainak a jelenléte, de azóta egyedül üzemeltetik a rendszert. A kazánt szükséges 1 havonta kitisztítani. Tervek a jövőbe ezen a téren: Kisebb sajtoló pelletáló gépet szeretnének vásárolni. Kapcsolat: Dorák Vojtech Čečejovce Lakótelepek A lakótelepeken a fűtést, és a melegvíz-ellátást többnyire nagyobb gázüzemű kazánházak biztosítják távhőszolgáltatással. Mecenzéfen, Stószon és Tornán viszont más a helyzet. Ezekben a községekben és városban a lakótelepek fűtését biomassza és gázkazán kombinációval biztosítják, ez a Dalkia Kelet Szlovákia Kft. segítségével történik. A Dalkia cég 1992-től működik Szlovákiában. A Dalkia Kelet Szlovákia Kft. 100 % tulajdonosa a Dalkia részvénytársaság. A részvénytársaság a nemzetközi cégcsoport Dalkia International leányvállalata, mely a világ egyik legnagyobb környezetgazdálkodási társasága. A Dalkia International 41 országban működik. Európában 5,7 millió lakásnak biztosítja a fűtés és melegvíz-ellátását és alkalmazottat foglalkoztat. 7

8 III. Jó példák gyűjteménye 8 A Dalkia Kelet Szlovákia Kft. darált fahulladék felhasználó üzemet létesített Mecenzéfen. Egy gyűjtőhelyen a darálásra alkalmas fahulladékot összegyűjtik, aztán kétszer egy hónapban feldolgozzák. A darált fahulladék minősége, égési minősége, tehát a fűtőértéke a hulladék nagyságától és nedvességtartalmától függ. Az ideális nedvességtartalom %. Későbbiekben a darált fahulladék égetése, az erre a célra alkalmas biokazánokban történik. Szükség esetén a fűtést gázfűtéssel egészítik ki. Az alábbi községekben és városokban fűtenek biomassza tüzelésű kazán segítségével: Mecenzéf A fűtést és a melegvíz-ellátást a helyi lakótelepen 900 kw teljesítményű biomassza tüzelésű kazán biztosítja. Torna A Torna-i alapiskola és a lakótelep egy részének fűtését is 600 kw teljesítményű kazán biztosítja.mivel Tornán volt az első biomassza tüzelésű kazánház, szeretnénk bemutatni történetét: 2000-ben a Kassai Raden Kft. (most Dalkia Kelet-Szlovákia Kft.) projektet dolgozott ki arról, hogy hogyan tudják lecsökkenteni a gáz használatát. Nagy nyomást gyakorolt rájuk az a tény, hogy olyan megoldást kellett keresni, amely csökkenti a fűtésköltségét is a lakosok számára. Ezen a projekten együttműködtek a Kassai Műszaki Egyetemmel ben a Raden cég elhatározta hogy megvalósítja az első biomassza tüzelésű kazánházat Tornán, mivel felmérésük szerint elegendő mennyiségű biomassza volt a környéken, amely nem volt kihasználva és alacsony áron volt beszerezhető. Mint biomasszát a szalmát választották. A kazánházat két különálló épület alkotta szalmaraktár és a kazánház. A kazánház 300 lakást, az alapiskolát és egyéb üzleti helységeket látott el meleggel. A kazán teljesítménye 600 kw és a típusa Verner Golem. A szalma futó szalag segítségével került a kazánba. Gazdasági környezet: Beruházási költségek: 144 ezer EUR. Éves biomassza használata: m³ szalma. A kazánház 8 hét alatt került felépítésre. A költségek visszatérülési ideje: 4,5 év. Felmerült technikai problémák miatt ez a kazánház darált fahulladék égetésére irányult át. Stósz Stószon két lakóházban fűtenek fahulladékkal. A nyári hónapokban a melegvíz-ellátást gáztüzelésű kazán biztosítja. Vállalkozások A földgáz magas ára miatt a vállalkozók is keresik az alternatív fűtőanyagot. A legkönnyebb helyzetben a fafeldolgozó ipar van, mivel a fa feldolgozás folyamatában, mint melléktermék keletkezik a biomassza. Fatuskók, gyökerek, fadarabkák, hulladék, fűrészpor, forgács, ágak és a fapor is kihasználhatóak, mint fűtőanyag. A régiónkban is vannak vállalkozások, akik ezt a lehetőséget felismerték és kihasználták. Ezekből a vállalkozásokból szeretnénk bemutatni egy pár példát: VRABUSINESS Kft. fafeldolgozó üzem Hely: Szepsi A létesítmény leírása: Fafeldolgozó üzem A technológia változtatása: Fűtésre és a víz melegítésére használnak biomassza tüzelésű kazánt A felhasználók száma: Az alkalmazottak száma 20 fő Az új technológia bemutatása: A technológia nem új Gazdasági környezet: A fűtéshez a gyártási folyamatnál keletkezett fahulladékot és fűrészport használják Nehézségek: Ezzel a technológiával a fűtés munkaigényes, a kazán feltöltését automatizálni kellene Tervek a jövőbe ezen a téren: Egyelőre nincsenek. Kapcsolat: VRABUSINESS s. r. o. Vranai Telefon: Otília Smolnická TEMPUS bútorgyártó Hely: Szepsi, Košická utca 2 A létesítmény leírása: Otília Smolnická Tempus óta működik. Ugyan abban az évben a bútor gyártása mellet, óra gyártásával is kezdtek foglalkozni óta van saját asztalos műhelyük, így a gyártási programjukat hatékonyan tudják hozzáigazítani a piac igényeihez. A technológia változtatása: Az iroda helyiségek fűtésére gázkazánt használtak, mivel az egy különálló épület, nincs összekötve a gyártócsarnokkal. Az iroda helyiségek fűtése lett megváltoztatva. A gyártási folyamatnál keletkező biomasszát használják fel az irodahelyiségek kifűtéséhez. A gyártócsarnok fűtése mindig is fatüzeléssel működött. A változtatás éve: 2008-ban kikapcsoltatták a gázt A felhasználók száma: Az alkalmazottak száma 18 fő Az új technológia bemutatása: Kazán Attack DP 35 Profi, melynek teljesítménye 35 kw. A kazán fabrikettel működik. A fabrikettet maguknak gyártják a fahulladékból, mely a gyártási folyamatnál keletkezik. A beruházás finanszírozása:

9 A kazánt saját forrásból finanszírozták. A brikettáló sajtoló gépet pedig az EU csatlakozás előtti támogatásból szerezték be. Gazdasági környezet: A kazán ára 14 hónapon belül megtérült. A sajtoló gép árának a viszatérülési idejét nemszámolták át, de nagyon fontos szempont volt a gyártási folyamatnál keletkezett fahulladék felhasználása. Karbantartás: A karbantartást maguk végzik. Tervek a jövőbe ezen a téren: Egyelőre nincsenek. Kapcsolat: Otília Smolnická TEMPUS Moldava nad Bodvou (Szepsi) Ing. Roland Smolnicky Telefon: Web: www. tempus-ss.sk A brikettáló gép A gyártócsarnok kazánja fával, fahulladékkal működik Az elszívórendszer a gyártócsarnoknál Fűrészpor, fapor gyűjtőhelye Biomassza kazán Brikettálás Mezőgazdaság A mezőgazdaságban keletkező biomassza felhasználása terén a régiónkban még nagyon sok teendő van. A szövetkezetek nagy része a szalmát az állattartásnál használja fel, mint takarmányt és aljazást. Be szeretnénk mutatni egy szövetkezetet, ahol a szalmát, mint biomasszát máshogyan is felhasználják. Gyártó és kereskedelmi mezőgazdasági szövetkezet Makranc Hely: Makranc, 3 km-re Szepsitől A létesítmény leírása: Mezőgazdasági szövetkezet A technológia változtatása: A szövetkezet gabonaszárítója gázfűtésű volt. Most biomassza főleg repceszalma és búzaszalma felhasználásával működik. A változtatás éve: 2008-ban kezdődött a tesztelési folyamat, 2009 től pedig üzemszerűen működik A felhasználók száma: 6 fő Az új technológia bemutatása: A szalmát köralakú csomagokba csomagolják, melyeknek az átmérője 1,4 méter és 2,2 mázsa egy ilyen bála súlya. Egy adagoló szerkezet segítségével a csomagokat beteszik a levegő melegítőbe. A levegő melegítő melegíti fel a levegőt, amely szárítja a gabonát. A levegő hőmérséklete és az égetett anyag hőmérséklete is figyelve van. A szárító berendezés gyártója Gaspro nevű cég Lengyelországból, a szárító típusa MC 675. Ventilátorok segítségével kerül a felmelegített levegő a szárítóba, és a nedvesség a szárító burkolatán elhelyezett perforációkon keresztül kerül ki a szárítóból. A beruházás finanszírozása: Az új technológiát hitelből finanszírozta a szövetkezet és egy projekt részét képezi, melynek III. Jó példák gyűjteménye 9

10 III. Jó példák gyűjteménye 10 megnevezése: A Makranci farm modernizálása Gazdasági környezet: A beruházás értéke EUR. A várható megtérülési ideje 6,5 év. Az éves energia megtakarítás EUR-t jelent. Karbantartás: Az alap karbantartást a gépnél dolgozó személyzet végzi el, minden 48 óra után. A szezon végén pedig egy karban tartó, beszállító cég. Nehézségek: Kisebb gondok felmerültek a szerkezet tisztításánál a hamu kiszedésénél, és meg kellett szokni, hogy ez a szárítási módszer munkaigényesebb. Tervek a jövőben: Egy pelletáló gépsor vásárlása, melyben a szalmát tudnák feldolgozni, és ezzel is csökkenteni a régió fűtési költségeit. Kapcsolat: Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance (PVOD Mokrance) Ing. Korcsmáros Alexander Telefon: Szalmaraktár A szárító gép Iskola A szárító gép István Moyses szlovák nyelvű Gimnázium Hely: Kassa és környéke járás, Szepsi A létesítmény leírása: A Szepsi Gimnázium 1954-ben alakult. Az első igazgatója Ladislav Kučera volt. A Gimnázium eleinte kétnyelvű volt szlovák és magyar ban költözött az iskola abba az épületbe, amelyben most is található. A szlovák nyelvű gimnázium 1970-ben önállósodott és az első igazgatója Michal Bojko lett. A technológia változtatása: A gázkazánt cserélték el biomaszsza tüzelésű kazánra A változtatás éve: 2010 A felhasználók száma: 305 fő Az új technológia bemutatása: A biomassza kazán típusa SZDO, melynek teljesítménye 500 kw. A kazánban, mint tüzelőanyagot használhatják a fűrészport, darált fahulladékot, darált fakérget. A beruházás finanszírozása: A beruházást a Norvég Pénzügyi Alap segítségével valósították meg: Gazdasági környezet: A beruházás összköltsége: ,61. A 2010-es lesz az első szezon, amikor a kazán üzembe lesz állítva. Karbantartás: Az alap karbantartást a gimnázium alkalmazottja, karbantartója fogja elvégezni. Tervek a jövőben: Nyílászárok lecserélése. Kapcsolat: Gymnázium Š.Moysesa Školská Moldava nad Bodvou (Szepsi) Ing.Helena Bujňáková Telefon: 055/ Web: gymmoldava.sk A kazánház épülete A kazánház bejárata Kazán

11 TERVEK A KÖZELJÖVŐBEN Szepsi város is szeretne azokhoz a városokhoz tartozni, amelyek a lakótelepek fűtéséhez biomasszát használnak. Strukturális Alapokból tervezik megvalósítani ezt a projektet, amelyet most szeretnénk bemutatni Önöknek. Hely: Szepsi város A létesítmény leírása: Távhőszolgáltatás lakások és a szepsi iskolák számára A technológia változtatása: A hőszolgáltatást és a vízmelegítést a Szepsi lakótelep és az iskolák számára 3 nagyobb kazánház kazánjai végzik (K3, K4, K7), melyeknek az összteljesítménye 17,986 MW. A pályázat megvalósítása után leállításra kerül néhány kazán, melyeknek a teljesítménye összesen 4,16 MW. Ezzel a változtatással 78 %-kal kevesebb CO 2 kerül a levegőbe. A K6-os kazánházban, amely most nem működik, két darab biomasszával működő kazán lesz elhelyezve, melyeknek összteljesítménye 5 MW. A projekt megvalósításával egy új munkahely képződik darált fahulladék adagoló kezelő. A projekt megvalósításával csökkennek a fűtési költségek és a projekt megvalósítása támogatja az új munkahelyek kialakulását régióban pl. a darált fahulladék előállítására. A változtatás éve: A projekt megvalósítására van érvényes építési engedély. A projekt finanszírozására pályázat volt beadva a Strukturális alapokon belül. A felhasználók száma: A pályázat megvalósítása után 2034 lakás, és a Szepsi alapiskolái és óvodái egyaránt felhasználói lesznek a biomasszából gyártott melegvíznek és fűtésnek. Az új technológia bemutatása: A tervezett technológia: Kazán: Modul R/H 3000 Gyártó: KIV d.d. Vransko Teljesítmény: kw Minimális teljesítmény: 500 kw A kimenetel maximális hőmérséklete: 110 C Nyomás a működés alatt: 4,0 bar Próba nyomás: 6,0 bar Garantált hatékonyság az előírt tüzelőanyag használatánál: 85% A beruházás finanszírozása: A projekt finanszírozását a Strukturális alapok és banki hitel segítségével tervezik. A beruházás megtérülése: A beruházás visszatérülési alapideje 12 év. Abban az esetben, ha megkapják a beruházáshoz az EU támogatást, akkor a visszatérülési idő lecsökken 7,5 évre. A projekt akkor megvalósítható és fenntartható, ha a kezdeti beruházási költségek legalább 50 %-kát támogatásból finanszírozzák. Kapcsolat: Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s. Ing. Jozef Fabian Moldava nad Bodvou (Szepsi) Telefon: sk Web: www. tehomoldava.sk III. 2. A biomassza hasznosítása a magyarországi tükörterületen Példatár Bevezető A biomassza hasznosítás újabb módozatai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében sem tekintenek vissza nagy múltra, azaz széles körben elterjedt, kellő tapasztalatokkal bíró módszerekről nem beszélhetünk. Főként háztartási méretekben valósultak meg beruházások, ezek többsége viszont a tulajdonosok elzárkózása miatt nem mutatható be a nagyobb közönség számára. Elsősorban azt a néhány, több évre visszatekintő civil kezdeményezést próbáljuk meg bemutatni, amelyek már kellő tapasztalattal rendelkeznek és/ vagy fenntarthatósági szempontból kedvező megoldásnak bizonyulnak. Emiatt adott esetben a célterületen kívüli példa bemutatására is sort kerítettünk. A háztartási, intézményi, kisközösségi kezdeményezések esetében jellemző az 1 2 évvel ezelőtti kialakítás, illetve még inkább a tervezés alatt állás. Ezek szinte kizárólag a különböző fűtési módozatok megvalósításra terjednek ki. Az interneten kutatva számos olyan térségi vállalkozást találhatunk, amelyek fabrikett és pellet gyártással és/vagy forgalmazással, illetve az ezekhez és tűzifához/szalmabálához kapcso- III. Jó példák gyűjteménye 11

12 III. Jó példák gyűjteménye 12 lódó tüzelőberendezések árusításával, illetve üzembe állításával foglalkozik. Más megújuló energiaforrást hasznosító berendezésekkel való együttes kialakítás is lehetséges. Az üzemi méretek esetében még inkább a megvalósítás kezdeti lépéseivel találkozhatunk. A nagyobb költségigények miatt, elsősorban európai uniós pályázati források bevonására kerül sor, hosszabb tervezési időszakkal. Itt már változatosabb technológiákkal találkozunk a bioetanol gyártástól a biogáz hasznosításig. A hasznosítás módszerei Az energetikai növények termesztése terén is hiányzik az a több éves, illetve évtizedes tapasztalat, amely alapján reálisan értékelhetnénk egy-egy kultúra, vagy eljárás fenntarthatóságát. A fás szárú ültetvények esetében természetvédelmi szempontból az egyes fűzfajok jöhetnek számításba. Ugyanakkor a vizsgált területen a termőhelyi adottságok és az eddigi mezőgazdasági szerkezet miatt nem alakult ki ilyen típusú ültetvény. Leginkább a tűzifa hasznosítása jellemző, mind nagyüzemi (Borsodi Hőerőmű), mind háztartási méretekben. Ugyanakkor utóbbi hatékonysága nagy mértékben függ az alkalmazott tüzelőberendezésektől (hagyományos kazán, kandalló, vas- és cserépkályha vagy esetleg faelgázosító kazán, tömegkályha). Az energiafű termesztésére voltak és vannak próbálkozások, de ezek jó példaként nem ajánlhatók, sem a természetvédelem, sem a gazdálkodói tapasztalatok alapján. Az újabb lágyszárú energianövények esetében nem ismerünk térségbeli kísérleteket. A biodízel és bioetanol előállítás energiamérlege és területigénye miatt nem tekinthető jó megoldásnak nagyobb üzemméretekben. Adott esetben, pl. egy gazdaságon belül, saját használatra való előállítás szolgálhatna jó példával, de ilyen kezdeményezést nem ismerünk a térségben. Nagyobb méretekben a felsőnyárádi Szuhamenti Agrár Kft. tervezi mezőgazdasági termelésre kevésbé alkalmas területeken a kukorica alapú bioetanol előállítást. Sajóbábonyban pedig 120 ezer tonna éves kapacitású biodízel üzem (Ökoil) létesítésére került sor. A melléktermékek és hulladékok hasznosítási köréből kiemelendő a biogáz hasznosítása, ahol az energia előállításának költségét is fedezi az eljárás. A vizsgált térségben a miskolci lezárt és rekultivált hulladéklerakó depóniagáz forrására telepített gázmotorral találkozunk. Emellett a miskolci szennyvíztelepen keletkező nagy mennyiségű szennyvíziszapra alapozott biogáztermelés és az erre alapozott áramtermelés is a tervek között szerepel. Az ENIN Környezetipari Klaszter pedig Miskolcon kezdte el építeni a hulladékból metanolt és folyékony szén-dioxidot előállító kísérleti üzemét. Egyes mezőgazdasági termelők átálltak az otthoni szalmatüzelésre, illetve terjed a fabrikett és pellet felhasználása is, de ezek a példák általában még nem rendelkeznek több fűtési szezon tapasztalatával, illetve a megtérülési időszakra vonatkozó információkkal. Több cég pedig kifejezetten csak a tüzelőanyagok, esetleg a tüzelő berendezések kereskedelmével foglalkozik. A leghatékonyabb hasznosítási eljárás a komposztálás, ahol az eljárás energiaigénye is igen alacsony. Jellemzően háztartási méretekben folyó hagyományos, és újabban egyre inkább ismét teret nyerő tevékenység, amely nagyobb üzemméretekben nem gazdaságos, illetve a keletkező komposzt minősége sem megfelelő (lásd pl. a Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Telep komposztálási rendszerét). Biogáz hasznosítás Biogáz tüzelésű távhőszolgáltatási kazán, valamint biogázra alapozott villamosenergia-termelés 3534 Miskolc, Gagarin u. 52. Miskolci Hőszolgáltató Kft., , , További információk: Előzmények 1973-tól 2006-ig Miskolc külterületén, a Bogáncs utcai hulladéklerakóban kb. 5 millió tonna kommunális hulladék került elhelyezésre. A hulladéklerakó bezárását követően a szeméttelep lefedése, rekultivációja megtörtént. A lezárt hulladéklerakóban depóniagáz (metángáz) képződik. Ez adta az ötletet a MIHŐ Kft.-nek, hogy a folyamatosan képződő depóniagáz felhasználásával a miskolci távhőszolgáltatás versenyképessége növelhető. A Miskolci Önkormányzat és a Miskolci Hőszolgáltató Kft. együttműködésének eredményeként tavaszán, a biogáz hasznosítására a MIHŐ Kft. által benyújtott KEOP pályázat sikerrel zárult. A beruházás teljes költségvetése kb. 500 millió forint, melynek közel 40%-át, 196 millió 727 ezer forintot az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezetvédelem és Energia Operatív program keretében, az Energia Központ Kht. vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte. Megvalósítás A beruházás első ütemében 2050 méter biogázvezeték kiépítése után, a Futó utcai fűtőműben üzembe helyezésre került egy korszerű, biogáz égetésére alkalmas égővel felszerelt kazán. Az első esztendő tapasztalata a projekt sikerét bizonyította. A MIHŐ Kft.

13 2009-ben m 3 biogázt hasznosított, mely m 3 földgáz-felhasználást váltott ki a távhőszolgáltatásban. Az egy év alatt megtakarított közel 30 millió forintos földgáz-költségmegtakarítás tette lehetővé, hogy a MIHŐ Kft. hődíjai nem változtak a földgáz beszerzési árának növekedése ellenére. A beruházás első ütemének megvalósítása 90 millió forint saját finanszírozást igényelt, mely várhatóan 3 év alatt megtérül. A rekultivált hulladéklerakóban a biogáz képződése folyamatos. A kitermelt biogáz mennyisége a téli fűtési szezonban, a távhőszolgáltatásban hasznosításra kerül. Nyári időszakban, a melegvíz előállításához azonban kevesebb biogázra van szükség. Azért, hogy a nyáron képződő biogáz is teljes mértékben hasznosuljon, a beruházás második ütemében egy villamos-energiatermelésre alkalmas gázmotor telepítése történt. A gázmotor folyamatos kiszolgálása érdekében a hulladéklerakóban már telepített 84 db gázkút mellé, további 67 db kút kiépítésére is sor került. A villamosenergia-termelésre alkalmas gázmotor kereskedelmi üzeme július 1-jén indult. A MIHŐ Kft. az előállított villamos energiát az Elmű ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. rendszerén keresztül értékesíti. Számítások szerint, a megújuló bázisú villamosenergia-termelés várhatóan, évente mintegy millió forint árbevétel többletet fog eredményezni a MIHŐ Kft. részére. A biogáz hasznosításával a Futó utcai fűtőmű földgázfelhasználása kiváltható, ezáltal a miskolci távhőfelhasználás földgázfüggősége csökkenthető. A zöldenergia hasznosítás nemcsak a versenyképes távhőszolgáltatást biztosítja, hanem nemzetgazdasági szinten, az üvegházhatást okozó emisszió kibocsátást is csökkenti. A beruházás élettartama alatt a levegő terhelése, várhatóan tonna szén-dioxiddal csökken. Tömegkályha Bár a célterületen nem ismerünk megvalósult tömegkályhát, mivel a leghatékonyabb fűtési módszerről van szó, ezért bemutatjuk a legközelebb található olyan példát, ahol kellő tapasztalatokkal bír a berendezés használója és egyben kivitelezője is. Megyénkben az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány gömörszőlősi oktatóközpontjában tervezik egy tömegkályha megépítését. Hőtechnikailag 100%-ban megújuló forrásra támaszkodó lakóház és bemutató hely 4275 Monostorpályi, Bajcsy-Zs. u. 51. Juhász János, Hardin Kft., hardin.hu További információk: Előzmények A 2006 januárjában megvásárolt családi ház másfél soros vályogtéglás szabadon álló, gyenge hőszigetelésű épület. Fűtését cserépkályha és gázkonvektor, melegvíz ellátását villanybojler biztosította. A sütés és a főzés megoldatlan volt. Az új tulajdonosok finn típusú tömegkályha és tömegtűzhely építése és fürdőhenger vásárlása mellett döntöttek. Megvalósítás Finn típusú tömegkályha A hagyományos skandináv falazott fatüzelésű tömegkályha továbbfejlesztett változata. Két égéskamrás, másodlevegős, három héjú. A bemelegedés után szinte tökéletes az égés. A több tonnás hőtartó tömeg napi egy begyújtással, további rárakás nélkül egyenletes napon belüli hőleadást biztosít. Finn típusú tömegtűzhely A hagyományos skandináv falazott fatüzelésű tömegtűzhely továbbfejlesztett változata. Egyik tűztér hevíti a főzőlapot, a másik maga a sütő. A nagy hőtartó tömeg, az alsó füstjáratok, a rövidzár és a leválasztó retesz télen a hőtartást, nyáron a hőcsillapítást és a maradékhő kiszellőzést biztosítja. Fatüzelésű fürdőhenger A függőleges füstcsövet körülölelő kívülről hőszigetelt vízköpenyben 80 l használati melegvíz tárolható. Nagyobb igény folyamatos tüzeléssel elégíthető ki. Hőtechnikailag 100% megújuló forrásból 100%-ban megújuló, szén-dioxid semleges fával fűtik a házat, főznek és készítik a meleg vizet. Mindhárom berendezés áram és gáz nélkül működik. A tulajdonosok januárjában leszereltették a gázórát, majd a III. Jó példák gyűjteménye 13

14 III. Jó példák gyűjteménye 14 gázcsöveket levágatták. A leürített villanybojlert megtartották tartalék melegvíz készítőnek. A tartalék főző berendezés villanyrezsó. Energia függetlenség A ház hőtechnikailag független a külső energiaellátó rendszerektől. A falu határában fekvő saját tulajdonú erdőből pár kilométeres szállítással biztosítható a tüzelő. A ház udvarán több évre elegendő tüzelőanyagot tárolnak a fűtéshez, a főzéshez és a melegvíz készítéshez. Fűtőrték növelése szárítással A légszáraz fa fűtőértéke kétszerese a frissen kivágottnak. A hasogatott fa a légszárazságot átlagosan két év napon száradás után éri el. Az udvarba kerülő fát minél előbb felfűrészelik és felhasogatják a gyorsabb száradás érdekében. A talajtól elemelt és oldalról nyitott farakatok átszellőznek, ami segíti a fa száradását és szárazon tartását. Ősztől tavaszig a farakatok tetejét átlátszó agrofóliával takarják, ami felülről átengedi a napot. Szolár faszárító és tároló A fát felhasználás előtt pár hónappal a nyitott tárolókból átrakják a fedett szolár faszárítóba és tárolóba. A fa nedvességtartalma itt csökken légszáraz szintre. A polikarbonát tető felülről átengedi a napot, alulról fékezi a hőkibocsátást. A külső léghőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten gyorsan szárad a fa. Az oldalról nyitott tárolón keresztüláramló levegő szárítja és szárazon tartja a fát. A csapóesőtől jól védett helyen esős időben is száraz marad a fa. Multifunkcionalitás Tömegkályha: Fűtés mellett sütésre is használják az elsődleges égéskamrát. Hőcserélő beépítését tervezik, ami fűtési időszakban a melegvíz szükségletet biztosítja. Tömegtűzhely: Főzés és sütés mellett fűti a konyhát és paszszív falfűtéssel a fürdőt. A főzőfelületre helyezett nagyméretű lábosban vizet melegítenek főzési hulladékhővel. Fatüzelésű fürdőhenger: Melegvíz készítés mellett fűti az étkezőt. Többjáratos fűtő füstcső beépítését tervezik, ami téli időszakban növeli a belső térben leadott fűtési hőmennyiséget. 99% feletti hazai részarány: A tömegkályha és a tömegtűzhely a három szárítórúd kivételével teljesen magyar alkatrészekből és anyagokból készült. A külső és középső héjak anyaga újrahasznosított nagyméretű tömörtégla (emblémás tégla). Komfort Hő- és tüzelési komfort: A tömegkályha és a tömegtűzhely oldalfala C körüli felületi hőmérséklettel (döntően) sugárzó hőt ad le. Hőkomfortjuk magasabb, mint a konvekciós hőleadóké. A tömegkályha napon belüli hőleadása (a tüzelőajtón kívül) egyenletes. A tömegkályha napi egy, nagy hidegben két fatöltettel, begyújtás után fa hozzáadása nélkül fűt. A meleg tűztér miatt begyújtása könnyű. Főzési komfort: A cm-nél nagyobb főzőfelület tűztér feletti része melegebb, üstlap része langyosabb. Egyszerre több edényben lehet főzni, különböző hőigénnyel. Az edényt félrehúzva a maradékhő melegen tartja az ételt. Fűtött pad: A tömegkályhához fűtött pad építhető cm szélességben, akár 3 4 m hosszban. Környezetvédelem Tökéletes égés: A tömegkályha másodégés-kamrájában C hőmérsékleten gyakorlatilag tökéletesen elég a fa minden összetevője. Az égési ciklus végére az elsődleges égéskamra faláról és a tüzelőajtóról teljesen leég a korom és a kátrány. A hatásfok 85 90% körüli. Fogyasztása fele-harmada a cserépkályhának vagy az egy égéskamrás kazánnak azonos hőkomfort eléréséhez. Tároló rendszer: A tömegkályha több tonnás hőtartó tömege felveszi az égés során keletkezett hőmennyiség szinte egészét, minimális a veszteség a kémény felé. Üzemen kívül a kémény felé lezárt leválasztó retesz megszünteti a huzatveszteséget. Hulladék tüzelés: Hulladék fa, száraz növényi hulladék (csonthéj, kukorica csutka stb.), papír eltüzelhető. Hosszú élettartam: A tömegtűzhely és a tömegkályha várható élettartama legalább év. Felépítése robosztus, a futó tégla falazat erős. A tömegkályha 12.4 cm falvastagságú samott magja átlagosan több ezer felfűtés-lehűlés ciklust bír ki. Kevés mozgó alkatrésze van: tüzelőajtó, hamuzóajtó, leválasztó retesz, hamukaparó, hamutál. Időnként előfordul

15 a működést alig befolyásoló rostélytörés, az is többnyire felhasználói hibából. Gazdaságosság Egy kwh hő előllítás tüzelőanyag költsége fatüzeléssel 7 9 Ft, gáztüzeléssel Ft, árammal Ft. A tömegkályha és a tömegtűzhely karbantartást alig igényel, pár évente hamuporszívóval ki kell tisztítani a tisztítóajtókon keresztül. Élettartam költsége éves várható élettartama és csekély karbantartás igénye miatt igen kedvező. Működéséhez áramot nem igényel. Beépített hőcserélővel használati melegvíz termelhető illetve radiátoros vagy padlófűtési rendszerhez csatlakoztatható. (A hőcserélő várható élettartama alacsonyabb a kályhánál.) A tömegkályha költsége kiépítéstől függően eft, a tömegtűzhely költsége eft. Bemutatás A tulajdonosok pályázati lehetőséget keresnek, hogy a házat öko bemutató helyként működtessék. Tömegkályha és tömegtűzhely bemutatókat és előadásokat, képzéseket terveznek. Szerzői jogi záradék: A Finn típusú tömegkályha fejezet szerzője minden jogot fenntart magának. A tanulmány és a mellékelt képek mindennemű felhasználása, részeinek vagy egészének másolása, sokszorosítása, kiadása, internetes közzététele a szerző írásos engedélyéhez és a felhasználási megállapodásban rögzített díj kifizetéséhez kötött. Faelgázosító kazán A térség egyik legrégebben üzemelő, ilyen típusú berendezésével kapcsolatos tapasztalatokat gyűjtöttük össze. Az utóbbi néhány évben számos korszerűbb faelgázosító kazán beépítésére került sor, de ezeknél még nincs meg a kellő üzemeltetési tapasztalat, illetve a tájékozódás lehetősége is hiányzik. Ökológiai oktató és bemutató központ Gömörszőlősön 3728 Gömörszőlős, Kassai út Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Várnagy Dávid , , hu További információk: www. ecolinst.hu Előzmények 1993-ban az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány átfogó felmérést készített Gömörszőlősről, amelyben számba vette a lakosság szociális helyzetét, a gazdasági tevékenységeket és a környezet állapotát. A felmérésből kiderült, hogy Gömörszőlős tipikus aprófalu, magán viseli a többi aprófalu jellemzőit, mint a népesség számának csökkenése, a fiatalok elvándorlása, a falu lakosságának elöregedése, a jövedelemtermelő lehetőségek beszűkülése, a helyi piac összeomlása, a népesség romló egészségi állapota, a helyi társadalom finom szöveteinek felbomlása, a szerves kultúra elvesztése. A felmérés ugyanakkor azt is megmutatta, hogy a hagyományos termelői és fogyasztói mintázatok még részben fennmaradtak, a földhasználat és a helyi erőforrásokra épülő kismesterségek illenek a fenntartható fejlődés gondolatához, és azok felelevenítése a helyi közösség fejlődését szolgálhatja. A szerves kultúra fenntartható voltának és a modernkor fejlődés elvárásainak összeütközése rajzolódott ki. Arra tett a szervezet kísérletet, hogy a kudarcra ítéltség ellenére átmentsék a szerves kultúrát a globalizációt követő időkre, alternatívákat állítsanak az uralkodó fejlesztési elképzeléssel szemben, s a szegénység okán létező fenntarthatóságot a tudatos fenntarthatóságra cseréljék. Az oktató és bemutató központ létesítményben bentlakásos képzési programok valósulnak meg, a fenntarthatóságról, a különböző szakismeretekről, mint pl. organikus mezőgazdaság, alternatív technológiák, kézművesség fő elhelyezéséről, ellátásáról és programjának igényszerinti lebonyolításáról gondoskodnak. Az oktató központ épülete alternatív technológiákkal lett felszerelve, ahol működés közben lehet tanulmányozni az energiaszolgáltatás, szennyvízkezelés különböző módszereit. Megvalósítás A fatüzelésű kazánok használata mindenütt ajánlott, ahol nagyobb mennyiségű megújuló biomassza áll rendelkezésre (van magyar gyártmányú kisbála tüzelő kazán is kimondottan családi házas mérethez is) szemben a nem megújuló földgáz és egyéb fosszilis tüzelőanyagok használatával. A gömörszőlősi fűtőrendszer lelke egy ma már korosnak mondható, több mint 10 éves 40 kw-os, elektronikus vezérlésű, fatüzelésű Künzel kazán. A német eredetű III. Jó példák gyűjteménye 15

16 III. Jó példák gyűjteménye 16 kazánt a magyarországi Vasép Szövetkezet is gyártotta. A szilárd fűtőanyagok eltüzelésekor jelentkező kimagasló hatásfok (90%) eléréséről a hagyományos kazánoktól eltérően több kiegészítő berendezés gondoskodik. Az elektronikus vezérlés ellenőrzi a kazánból távozó víz hőfokát és a beérkező vizét is (túlhűlés esetén szünetelteti a kazán vizének keringetését, ezzel megakadályozza a korróziót és elősegíti a magas hatásfokon történő üzemelést). A fa hagyományos égőtérben történő eltüzelését kiegészíti a szintén elektronikusan vezérelt, segédlevegőt befúvó ventilátor, mely elősegíti az elsődleges égés során el nem égett füstgázok tökéletesebb elégetését. Ehhez tartozó kiegészítő a kazán fenekén található légörvénylést elősegítő turbótárcsa és az áramlást kialakító levegőcsatornák. A kiegészítő levegővel kevert égő füstgáz így közel tökéletesen elégeti a benne lévő éghető anyagokat C on. A kéményből kikerülő égéstermékek így még az EPA (a világ legszigorúbb környezetvédelmi szabványa) előírásainak is megfelel. Itt kell megemlíteni, hogy a füstgázok minőségével kapcsolatban és az energia-megtakarítással kapcsolatban fontos szerepet kap a béléscsövezett, a csőpaláston hőszigetelt (ebben az esetben Schiedel) kémény. A jó hatásfok elérésének harmadik feltétele a keringető-szivattyúk használata a gravitációs keringetéssel szemben. Ehhez azonban zárttá kell tenni a fűtési rendszert. Ezt a célt szolgálja a 200 l-es tágulási tartály és az 1500 l-es összes térfogatú két hőtározó puffer beépítése. Ezeknek a puffereknek rendkívül jelentős szerepe van akkor, ha a kazán nagyobb menynyiségű hőt termel, mint amenynyit a fűtőrendszer igényel. Mivel a tűztérben lévő nagy mennyiségű izzó fa nem úgy viselkedik mint egy jól vezérelhető gázégő szőnyeg, szükség van az ilyenkor keletkezett felesleges hő elvezetésére és tárolására. A puffer-tárolók hővel történő feltöltése teszik lehetővé, hogy éjszaka hosszabb ideig is meleg legyen a fűtött épületekben újabb fa elégetése nélkül. A kazánméret kiválasztása: A fűtési berendezésekre vonatkozó szabvány meghatározza, hogy nem szabad nagyobb fűtőkazánt választani, mint amennyi a ház számított hőigénye. Puffertartályos fatüzelésnél más szabályok érvényesek. A fűtőkazánnak a nap minden órájában meleggel kell ellátni a fűtőberendezést. Azonban egy fakazán 24 órán keresztül nem tudja leadni a teljes teljesítményét, mint ahogy egy olaj vagy gázkazán. A fát pótolni kell, a hamut ki kell venni, és a tüzet szítani kell. Ha későn teszünk a tűzre, megtörténhet, hogy egy ideig nem képződik hő. Teljes fabetöltés esetén a fakazán kb. 3 óráig ég. Éjszakánként talán teljesen le is áll. A hiányzó időkben egy megfelelő nagyságú puffertartály látja el a házat. Ennek érdekében a fűtési folyamat alatt a puffertartályt fel kell tölteni. Ehhez melegre van szükség, melyet a kazánnak pótlólag kell biztosítania a fűtés ellátásához. Az éjszaka miatt 6 üzemóra esik ki. A késői rátevés miatt további órák eshetnek ki. Így tehát a fakazánnak órán belül kell a napi melegszükségletet produkálnia. Tehát nagyobbnak kell lennie, mint ahogy az a hőigényszámításból adódna. Egy épület hőigényét a leghidegebb napok szerint számítjuk, melyek kb. tízszer fordulnak elő egy évben. Ha ezen a 10 napon tudatosan és hosszabban fűtünk, akkor a kazán nagysága %-ra rögzíthető. Például egy 1985-ös építésű ház (150 Watt/ m 2 ) 120 m 2 -es fűtőfelülettel és 18 kw-os hőigénnyel, egy 25 kw körüli kazánt igényel. Ez azonban csak egy támpont értéket nyújt. Csak egy szakember által végzett hőigényszámítás tudja megállapítani egy épület hőigényét, és ezzel a helyes kazán méretét. A helyes pufferméret: A gyakorlatban már bevált az 50 l puffer/kw kazánteljesítmény. Csekély komfortcsökkenéssel a kombipuffer melegvizes bojlere hozzáadható a pufferfogathoz. A puffertartály hasznos tárolt energiája függ egyrészt a puffertartály méretétől, másrészt attól a hőkülönbségtől, mely a maximálisan lehetséges előremenő hő, és a még éppen hasznos fűtőtest előremenő hő között van. A tér nagyságra vonatkozóan a nagy fűtőtestek a puffer jobb kihasználtságát teszik lehetővé; legkedvezőbb a padlófűtés, mivel ez még kb. 30 C előremenő hővel is hatékonyan fűt. Normál esetben a puffert 85 C-ra lehet felfűteni, és 45 C-ig lehet használni (40 C hőkülönbség). Jelen példánkban 18 kw hőteljesítménnyel a puffernek 18kW 8 óra = 144 kwh-t kell tárolnia, hogy a házat egy éjszakán át ellássa meleggel. 144 kwh 1000 / 0,86 / 40 C = 4186 liter puffertartalom. Ha adott az automatikus éjszakai fűtéscsökkentő elektronika, akkor éjszaka a hőigény kb. 50%-ra csökken (9 kw). Ebben az esetben elegendő egy fele olyan nagy puffertartály is (2093 liter), hogy a ház éjszakai hőigényét fedezze. A gyakorlatban egy kissé

17 kisebb puffer is elég, ha az ember nagyon tudatosan fűt, azaz napközben csak a ház hőigényét fedezi, és csak este tölti fel a puffert, úgy, hogy az utolsó fabetöltéssel a puffer teljes töltése elérhető. Így két éjszakai órát a kazán lát el, és a puffer tehermentesítve van. A szükséges pufferméret 18 kw 6 h = 108 kwh vagy 3140 liter (1600 liter éjszakai csökkentéssel). Kisebb méretű tárolóknál nagyobb ráfordítás szükséges, vagy jelentős komfortveszteség lép fel, mely általában elégedetlenséghez vezet. A működtetési tapasztalatok alapján elmondható, hogy valóban csak a légszáraz tűzifával érhető el a kimagasló hatásfok. Nem tölthető bele forgács, vagy fűrészpor, robbanásveszély miatt, sem védőanyaggal kezelt fa. A kazán működése alatt cserére szorult a turbótárcsa és az alsó égéstér elemei, kb. 200e Ft költséget eredményezve a bő 10 év alatt. A kazán nagyobb teljesítménye miatt hiszen az oktató, szállás és szociális helyiségek fűtését és napkollektorral kiegészítve a melegvízellátást is szolgálja magasabb tűzifaigénnyel is bír. Hétvégi programok során 2 m 3 tűzifát is elfogyasztott. Műszaki adatok Típus HV15 HV 24 HV 35 HV 50 Tüzelési teljesítmény kw Névleges teljesítmény kw Max. teljesítmény kw Min. teljesítmény kw Tüzelőanyag Fa Fa Fa Fa Fogyasztás névleges teljesítmény kg/h 4,8 7,7 11,3 16,0 Levegőigény m 3 /h Égésidő (bükk) h 5,2 4,4 4,1 4,0 Energiatartalom (bükk) kwh 77,4 105,2 143,8 199,7 Égésidő (fenyő) h 3,7 3,1 3,0 2,9 Energiatartalom (fenyő) kwh 55,6 75,6 103,4 143,5 Égésidő (részben bükk) h 5,8 5,1 4,96 Megengedett kazánhőfok C Elérhető kazánhőfok C Engedélyezett üzemi túlnyomás bar Súly kg Víztérfogat L Töltőtér térfogat L Gáztartalom L Vízoldali ellenállás mws 0,04 0,06 0,09 0,13 Szükséges szállítási nyomás Pa Távozó gáz mennyiség névl. terhelés kg/s 0,011 0,018 0,026 0,037 Távozó gáz mennyiség felfűtéskor kg/s 0,023 0,036 0,053 0,075 Távozó gázhöfok névleges terhelés C Távozó gázhőmérséklet beindításnál C CO 2 tartalom névleges terhelésnél % Tüzeléstechnikai hatásfok % Összhatásfok % 89 89,5 88,1 88 Készenléti veszteség 80 C-nál W III. Jó példák gyűjteménye 17

18 III. Jó példák gyűjteménye 18 Komposztálás A komposztálás korábban mindennapos tevékenységnek számított a kerttel rendelkező otthonokban, csak nem így nevezték. Amióta az európai uniós csatlakozás a hulladékgazdálkodási szabályozásban átvettük a lerakásra kerülő szerves anyag csökkentési kritériumait, úgy kapott ismét nagyobb hangsúlyt a komposztálás szerepe. Sok háztartásban mindenféle körítés is nélkül is végzik ezt a tevékenységet, ugyanakkor a városias életmód terjedése megkívánja, hogy szemléletformáló és információs kampányok révén hozzuk viszsza a köztudatba az ezzel kapcsolatos ismereteket. Ezért egy ilyen típusú program bemutatása mellett döntöttünk. A bemutatott programhoz hasonló tevékenység indult el az edelényi kistérségben, illetve a Zöld Kapcsolat Egyesület megkezdte a vidéki települések elérését. A házi komposztálás népszerűsítése és gyakorlati megvalósítása Miskolc városában 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. illetve 3529 Miskolc, Aulich u. 16. Zöld Kapcsolat Egyesület Bodnár Katalin , További információk: hu, www. greenfo.hu, Komposztfilm: Előzmények Az egyesület tagjai közül többen részt vettek Miskolc Város Települési Környezetvédelmi, illetve Komposztálási Programjainak elkészítésében. Az itt megfogalmazott intézkedések megvalósítását szolgálja a program. Együttműködő partnerek: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, Avasi Arborétum Baráti Kör, Avasi Arborétumért Alapítvány, Ökofórum Alapítvány, Hulladék Munkaszövetség. Megvalósítás A házi komposztálás elterjesztése azért elsődleges cél, mert ez jelenti a leggyorsabb és leghatékonyabb megoldást a kezelés szempontjából nem kell kilométereket utaztatni a szerves hulladékot. A komposztálással a szerves anyagok visszajutnak a természetes körforgásba. Ha nem a szemétbe keverednek, akkor kevesebb hulladék szállításáról, lerakásáról, ártalmatlanításáról kell gondoskodni. A szerves anyagok (zöld javak) hasznosíthatóvá válnak, hozzájárulva ezzel a zöldfelületek tápanyagjavításához. A kerti hulladékok hasznosításával ráadásul mérséklődhet az égetéssel járó levegőszennyezés. A fentiek miatt Miskolc város számára alapvető érdek, hogy szorgalmazza a komposztálási ismeretek elterjesztését és a komposztálás megvalósítását mind a hulladékgazdálkodók, intézmények, szolgáltatók, mind a lakosság és a civil szervezetek körében. A város környezetvédelmi programjában foglaltaknak megfelelően első lépésben az Ökológiai Intézet Alapítvány szakmai közreműködésével elkészült egy helyzetértékelést is tartalmazó Komposztálási Program. A szolgáltató (AVE Miskolc Kft.), a Városgazda Nonprofit Kft. a lakossági, intézményi és közterületi szerves anyagok gyűjtését, kezelését oldja meg, míg a zöld szervezetek az önkormányzat folyamatos anyagi támogatásával a kertes házas övezetben népszerűsíti a házi komposztálást. Miskolc Város Komposztálási Programja keretében a miskolciak többféle segítséget kapnak a házi és közösségi komposztáláshoz: tájékoztató előadást követően komposztkeretek igényelhetők (évente 400 db) és házi aprítékoló berendezések kölcsönözhetők (5 db). Ismeretterjesztő kiadványok jelentek meg (Hulladékcsökkentés komposztálással c. leporelló, Komposztálás a családban c. brosúra), valamint lakossági és oktatási kampány indult. A zöld mozgalom tapasztalatait hasznosítja a program, hiszen az Ökofórum Alapítvány és a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának kiadványait folyamatosan újra nyomják, valamint a 2007-ben az országjáró HUMUSZ-os komposztálási kampány elemeit is külön legyártatták Miskolcra, mely az utcai és városi rendezvények látványos és népszerű eleme. Kompomatával, ismeretterjesztő és játékos programokkal várják az érdeklődő lakosságot és diákokat, megtekinthető a komposztkeret, a kölcsönözhető aprítékoló gép, a gilisztárium és nagyítóval vizsgálhatók a különböző talajtípusok (talajsimogató). Igen népszerű a komposztálási program az iskolák körében, hiszen több tantárgy anyagához kapcsolható.

19 Előfordult, hogy egy teljes tanítási napot a témára szánt egy iskola, s valamennyi tanár és diák (450 fő) hat állomást végiglátogatva, teljes képet kapott a komposztálás értelméről. azaz a szerves anyag körforgalmáról, melyet csekély emberi segítséggel gyorsíthatunk. Az óvodák is gyakran invitálják a szervezetet nyílt napjaikra, ahol a gyerekekkel, szülőkkel közösen játszva-építve igyekszenek számukra is érthető, élményszerű formában megismertetni a természeti folyamatokat. Évente több alkalommal utcai rendezvényeken, például a Város Napján is megjelennek a komposztálási standdal. A Miskolci Kocsonyafesztiválon sikerül minden évben a legtöbb jelentkezőt toborozni, ilyenkor miskolci iratkozik fel a komposztkeret igénylésre. Az aktívabb érdeklődők számára évente két napos komposztmester képzést szerveznek és munkaidőben folyamatosan elérhető komposztálási tanácsadók segítik az ismeretek elsajátítását. Egy helyi természetvédelmi érték, az Avasi Arborétum területén létrehoztak egy bemutató komposztkertet, ahová a látogató csoportok folyamatosan jelentkeznek. Céljuk, hogy bemutassák a lehető legtöbb formájú és működésű házi komposztálási eljárást. Szervezett csoportokban lehetőséget nyújtanak a gyakorlati bemutatásra, oktatásra is. A tanösvényen haladva a látogatók megtekinthetik a legkülönfélébb komposztkereteket, ládákat, a közösségi komposztálást, és még a komposzt toalettet is. A szelektáló asztalon egyértelműen csoportosíthatók a komposztálható zöld javak (nyesedékek, zöldség és virágmaradványok, kávézacc, teafilter fémkapocs nélkül stb.) illetve azok az anyagok, melyeket tilos vagy nem célszerű a halomra helyezni (festékes dobozok, ecsetek, festett fa részek, konzerves, ital- és ételes dobozok, stb.). Megtekinthető és tapintható az érett komposzt, így tapasztalható a különbség a jó és a hibás végeredmény között. A kertben termelődő komposztot felhasználják annak a gyógynövényspirálnak a tápanyag utánpótlására, melyben 10 féle gyógynövényt telepítettek esztétikai és oktatási célból. Csatlakoztak a Magyar Madártani Egyesület Madárbarát Kert programjához, madáritató tavat alakítottak ki, s a Bükki Nemzeti Parktól kapott 12 madárodú és etető is elhelyezésre került. A komposztkert látogatása kizárólag előzetes bejelentkezés alapján, szakvezetéssel lehetséges. Tavasszal komposztálási versenyt is hirdetnek, ahová a már érett komposztjukat hozhatják el a programhoz csatlakozók. Néhány napon belül zsázsa tesztes minősítéssel derül ki, hogy kinek a komposztja a legalkalmasabb a fejlődő növények számára. Két tucat jelentkezőt jutalmaznak szakirodalommal, kerti eszközökkel, magvakkal. Az arra igényt tartó jelentkezőknek ben rendszeresen komposztálási híreket küldenek, kérdéseikre folyamatosan válaszolnak. Eredmények Évi 400 komposztkeret kiosztása, komposzt kert és tanösvény létesítése, 5 aprítékoló gép kölcsönzési lehetőségének biztosítása, komposztálási tanácsadás, oktatás, utcai standolás, leporelló, brossúra, tablók, komposzt film, vászonszatyrok, pólók. Önkormányzati támogatással működő komposztálási tanácsadás, komposztálási referens szakmai támogatás és programfejlesztés, utcai programok, eszközfejlesztés. A program nem futhatna ilyen eredményesen, ha tucatnyi önkéntes és a média nem segítené az operatív és szakmai munkát. Hálásak azoknak a miskolciaknak, akik eredetileg csak komposztkeretért jelentkeztek, de immár évek óta szabadidejükben folyamatosan segítik a munkát. Ugyancsak fontos az a médiatámogatás, amit a helyi újságok, rádiók és televíziók biztosítanak. Így készülhetett el a Komposzt film (Miskolci Televízió), amelyet szemléletformálási céllal, több alkalommal levetítenek. Elmondható, hogy a sajtó képviselői beépített emberek lettek, hiszen többen is csatlakoztak közülük a programhoz, kertjükben lelkesen komposztálnak és személyen győződtek meg arról, hogy többszörösen hasznos, egyéni és közérdeket is szolgáló tevékenységet végeznek. Támogatók: Miskolc Megyei Jogú Város, évenként 1 5 millió forint támogatással, KvVM Zöld Forrás (alkalmankénti nyertes pályázat), ÖkoFórum Alapítvány, fő önkéntes, médiumok III. Jó példák gyűjteménye 19

20 III. 3. Nemzetközi példák [Pelletfűtés] Roskildei Népfőiskola III. Jó példák gyűjteménye 20 [Pelletkazánok] Lengyelország első pelletfűtésű iskolája Ország: Lengyelország Helyszín: Rzgów Hasznosítási forma: Fapellet tüzelés, iskolai fűtés Beruházó: Toreco Sp., Kapacitás: kw Adatok: 2 db 200 kw svéd Ecotec BioLine teljesítményű kazán, 90 %-os hatékonysággal. Éves pelletfogyasztás: tonna/év, üzemidő: 8660 óra/év. Egy új iskolakomplexum (Rzgów, Konin megye, Wielkopolska régió) kialakításánál modern pellettüzelésű kazánok beépítése mellett döntöttek. A célkitűzéseik azok voltak, hogy érvényesítsék a helyi környezetvédelmi rendelkezéseket, csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, szén-dioxid semleges technológiát alkalmazzanak, növeljék a megújuló energiaforrások hasznosítási arányát, illetve a fűtést csak erre alapozzák. Emellett a korábbi fűtőolaj használathoz képest, 50 %-os költségcsökkentést is elértek. Az iskola pedig a beruházás révén Lengyelország első pelletfűtésű középületévé vált. Ország: Dánia Helyszín: Roskilde Hasznosítási forma: Fapellet tüzelés, iskolai fűtés és melegvíz ellátás Beruházó: Reka A/S, Christian Larsen Kapacitás: 350 kw Megvalósítás: 1996 Adatok: 1 db 350 KW REKA HKRS 300 típusú pellet kazán m3-es tárolótér szállítószalaggal. Éves pelletfogyasztás: 160 tonna Beruházási költség: euro A projekt során 2 db olajtüzelésű berendezést cseréltek ki egy 350 kw-os pelletkazánra. Az iskola fűtése mellett a helyi melegvíz előállítást is megoldották. Az intézmény célkitűzései közé tartozik az ember és a természet közötti minél szorosabb kapcsolat megteremtése. Emellett a tüzelőanyag költségek megtakarítása is lényeges volt, kb. 50%-os csökkenést értek el 2002-ben, de a növekvő olajárak mellett, már bőven meghaladták a 60%-ot is. [Pelletfűtés] Észtország első pelletfűtésű iskolája Ország: Észtország Helyszín: Kolga-Jaani Hasznosítási forma: Fapellet tüzelés, iskolai hőellátás Beruházó: helyi önkormányzat, Öresunds Miljöteknik AB (Svédország), Regional Energy Center (Észtország), Leie Basic School, Kapacitás: kazán teljesítmény: 150 kw (hő) Megvalósítás: 2001-től Az iskola Észtország déli részén, Kolga-Jaani településen (Viljandi megye) található, kb. 200 km-re a fővárostól, Tallintól. A környéken közel 1000 lakos található, 143 tanuló érkezik az iskolába egy km-es sugarú körzetből. Az 1980-as évek végén indult el egy új iskolaépület kialakítása, amely az óvodát és a könyvtárat is magában foglalja. A fűtőházban 2 db 510 kw-os olajtüzelésű kazánt helyeztek üzembe elején egy országos projekt (SIDA Demo-East program) keretén belül az egyik kazánt átállították pellettüzelésre. A program célja új technológiák meghonosítása volt az energetikai és környezetvédelmi szektorban, amit felerészben a svédországi Baltic Billion Fund finanszírozott ipar- és kereskedelem fejlesztési céllal. A teljesen automatizált berendezés látja el fűtéssel a légköbméteres épületet. [Biogáz hasznosítás] Pääsküla hulladéklerakó Ország: Észtország Helyszín: Tallinn Hasznosítási forma: Depóniagáz termelés, villamos energia és hőtermelés Beruházó: AS Terts, Kapacitás: depóniagáz termelés: 2,2 millió m3/év erőművi teljesítmény: 840 kw (energiatermelés) kw (hő) Megvalósítás: 1994-től, illetve 2001-től Az AS TERTS társaság fő tevékenysége a biogáztermelés (depóniagáz) a helyi hulladéklerakóból ig a társaság kizárólagos jogot élvez az észt főváros, Tallin hulladéklerakójának keze-

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben)

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) 1. melléklet e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) Vavrik Antal - Ács Tibor - Kovács Gábor - Eörsi-Tóta Gábor 1 Szilárd biomassza gyakorlati energetikai hasznosítása

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja IV. évfolyam negyedik szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség A falusi, vidéki életmód, a mezôgazdasági termelôk,

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2010 Tartalom Tartalom... 2 1. Az akcióterv tárgya, célja, módszertan... 3 2. A megújuló

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

EGER FENNTARHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP)

EGER FENNTARHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) EGER FENNTARHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) Bátor tettek a múltban, bátor tettek a jövőért! 2013. FEBRUÁR Készült az Európai Unió IEE programjának City_SEC projekt keretében Készítette: ENEREA Észak-Alföldi

Részletesebben

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP)

ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 1. melléklet /2013 (III.28) határozathoz ÓZD TELEPÜLÉS FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE (SEAP) 2013. FEBRUÁR Készült az Európai Unió IEE programjának City_SEC projekt keretében Készítette: ENEREA Észak-Alföldi

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén 2012 1 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Megújuló energiaforrások

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu 2013-2014 1. szám Hatékony Ház Napok Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu Szakmai partnereink Passzív és energiatakarékos házak Építtetőktől építtetőknek médiatámogatóink Projekt gazda A Hatékony Ház Napok

Részletesebben

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség

ENERGIA HÍRLEVÉL. Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa. Bemutatkozik az Energia Ügynökség ENERGIA HÍRLEVÉL Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. havi kiadványa I. évf. 1. szám, 2009. november Bemutatkozik az Energia Ügynökség Az Észak-alföldi régió adottságai kiválóak

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc KLÍMAPOLITIKA Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával Komlós Ferenc 2007. október 1. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Előszó... 3 1. Bevezetés... 4 2. A jogi helyzet hangsúlyai... 5 3. A technológia

Részletesebben

Készítette: dr. Forgács Emese. Német és dán megújuló energia

Készítette: dr. Forgács Emese. Német és dán megújuló energia Készítette: dr. Forgács Emese Német és dán megújuló energia Bevezetés... 3 Alapvetés...4 Szélenergia... 4 Napenergia... 5 Árapály energia... 6 Geotermikus energia... 6 Biomassza... 6 Németország...7 A

Részletesebben

Hogyan növelhetjük otthonunk értékét?

Hogyan növelhetjük otthonunk értékét? Hogyan növelhetjük otthonunk értékét? A Lakcímke kampány az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi Implement projekt magyarországi megvalósítása. Szervezője az Energia Klub. Fővédnök és kiemelt

Részletesebben

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ

KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ KÖZÉLET GAZDASÁG ÉLHETÔ TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETVÉDELEM PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓ DÖNTSÖN OKOSAN! ÁLLAMI TÁMOGATÁS A KAZÁNCSERÉKHEZ (Információk a 2 11. oldalon) GAZDASÁG Elkészültek a költségvetések (10. oldal)

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY

ELEKTRONIKUS KIADVÁNY A FENNTARTHATÓSÁGÉRT A KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENT KKENTÉSÉÉRT A KÖRNYEZETMINŐSÉG NÖVELÉSÉÉRT 20 ÉVES Vállalatok társadalmi felelõsségvállalása hatékonysági vonzatok Matolay Réka Biogáz hasznosítása Miskolcon

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

Hatékony Ház Napok Nyisson Ön is!

Hatékony Ház Napok Nyisson Ön is! Hatékony Ház Napok Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu Kampány A kampánnyal kapcsolatos információ Inspiráció Minta Hatékony Házak országszerte Szakmai cikkek A Hatékony Házak szakmai háttere A Hatékony

Részletesebben

Együttműködés a fenntartható helyi közösségekért

Együttműködés a fenntartható helyi közösségekért Magyar Természetvédők Szövetsége Föld Barátai Magyarország Együttműködés a fenntartható helyi közösségekért Módszertani segédlet és példatár EU projektek tervezéséhez Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben