Biogáztermelés szennyvízből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biogáztermelés szennyvízből"

Átírás

1 Biogáztermelés szennyvízből

2 MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM A XXI. század legnagyobb kihívása bolygónk élhetôségének megtartása, javítása, és az emberi szükségletek összehangolása. Az emberiség életében a környezet szennyezése és a megóvásra való törekvés együtt van jelen. Ma már nemcsak igény és megkerülhetetlen feladat környezetünk védelme, hanem a folyamatos tudományos és mûszaki fejlesztések lehetôvé is teszik számos területen a hathatós intézkedéseket. Magyarországon az EU-forrásokkal, a csatornázásra és az összegyûjtött szennyvizek környezetkímélô megtisztítására, soha nem látott lehetôség nyílt. Ebben a néhány évben olyan csatornahálózat és szennyvíztisztító-kapacitás jön létre, amely egyfelôl lehetôséget teremt az egész szolgáltatás fejlôdéséhez, másrészt új, volumenében is jelentôs megoldásokat hoz a szakmának. Hazánkban a szennyvíziszap mennyisége a szennyvíztisztítás hatékonyságának és volumenének növekedése következtében egyre nô. Összetétele pedig, hûen tükrözi a civilizáció vegyi és biológiai jellemzôit. A jelentôs mennyiségû és a környezetre egyre károsabb összetételû szennyvíziszap környezetkímélô ártalmatlanítási megoldásainak keresése egybeesett a hagyományos energiaforrások mérhetô csökkenésével, az alternatív energiaforrások keresésével. Mindkét probléma kezelésére, Magyarországon elsôként, a Fôvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. nemzetközi tapasztalatok alapján, a hazai tudományos élettel összefogva dolgozta ki biogázprogramját. Ez a program, méretét, korszerûségét és kivitelezését tekintve, Európában is élenjáró, a kelet-közép-európai térségben pedig, egyedülálló. Egyesíti magában a szennyvíziszap és háztartási szerves hulladékok környezetkímélô feldolgozását, valamint az alternatív energia elôállítását. A gondosan tervezett környezetkímélô folyamat során, a tisztítók a szennyvíziszapból és a telepekre beszállított szerves hulladékokból (ételmaradékok, zsírok, növényi olajak, lejárt szavatosságú élelmiszerek) kinyerve a bennük rejlô energiát, biogázt, majd abból hô- és elektromos energiát állítanak elô. A BIOGÁZTERMELÉS FOLYAMATA A biogáz elôállítása egy olyan szabályozott technológia, anaerob fermentáció, amelyben baktériumok végzik a szerves anyag lebontását, oxigénmentes környezetben, ideális hômérsékleten és megfelelô átkeverés mellett. A szerves anyag lebomlása több lépcsôben megy végbe. Ezek mindegyikét különbözô baktériumcsoportok végzik. A fermentorokban egy zárt, anaerob technológia keretében megy végbe a szerves anyag bontása. Anaerob, azaz légmentes környezet azért szükséges, mert a biogáz 62%-a metán, amely az oxigénnel robbanó elegyet képez. A lebontás számos baktériumtörzs szimbiotikus kapcsolatán keresztül lezajló folyamat. A hidrolitikus baktériumok bontják a nagy molekulájú szerves vegyületeket extra celluláris enzimeikkel, amelynek eredményeként rövid szénláncú zsírsavak, szén-dioxid és hidrogéngáz keletkezik. Ezt követôen, a baktériumok második csoportja a rövid szénláncú zsírsavakat alakítja át szerves savakká, többnyire ecetsavvá. A folyamat során újabb szén-dioxid és hidrogéngáz keletkezik. Végül a metanogének állítják elô, ecetsavból és hidrogénbôl a biogázt, melynek metántartalma közel 70%. Az anaerob rothasztás megvalósítására a gyakorlatban két jól behatárolt hômérséklet-tartomány jöhet szóba. Egyik a mezofil, másik a termofil tartomány. Az optimum az elsônél 35 C, a másiknál 55 C körül van. Amíg a szerves anyagból biogáz lesz, az a mezofil rothasztókban csaknem húsz nap, a termofil tornyok viszont, nagyon korszerû technológiával tíz nap alatt állítanak elô biogázt. A biogázt a szennyvíztisztító telepeken gázmotorokban hasznosítják. A gázmotorral elektromos áramot termelnek. A folyamat során még hô is keletkezik. Az így keletkezett hô kiválóan alkalmas, télen-nyáron, a rothasztó tornyok fûtésére. A tisztító telepek saját igényein felül keletkezett biogázt nem lehet közvetlenül a gázhálózatba táplálni. Ahhoz, hogy a földgázzal egyenértékû legyen, tisztítani kell, azaz a szén-dioxidot, és más zavaró komponenseket ki kell belôle vonni. Ha ez megtörténik, akkor egyenértékûvé válik a földgázzal és ugyanúgy lehet hasznosítani. Az anaerob fermentáció folyamata HIDROLÍZIS zsír protein poliszacharidok hosszú láncú zsírsavak, glicerin aminosavak, rövid láncú peptidek monoszacharidok, diszacharidok SAVKÉPZÔDÉS savképzô baktériumok baktérium-szaporodás illékony zsírsavak, alkohol, aldehidek, ketonok, ammónia, szén-dioxid, hidrogén METÁNKÉPZÔDÉS metánképzô baktériumok baktérium-szaporodás metán, szén-dioxid, víz

3 REFERENCIÁK A biogáztermelés hazai történetében, a Fôvárosi Csatornázási Mûveknek (FCSM) úttörô szerepe van. Dél-pesti telepén már 1966 óta, az észak-pesti telepen pedig, 2009 tavaszától mûködik biogáz-üzemegység. A Szegedi Vízmû Zrt-nél ben üzembe helyezett biogáztermelô egység is az FCSM szakembereinek segítségével valósult meg. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep Magyarország elsô biogázt termelô és hasznosító szennyvíztisztító telepe. A dél-pesti telepre naponta, átlagban 53 ezer m 3 szennyvíz érkezik. Ebbôl naponta 9500 m 3 biogázt lehet elôállítani. Ez a mennyiség elegendô egy 500 kw teljesítményû gázmotor egész napos, huszonnégy órás mûködtetésére, vagy másként: egy háztartás háromhavi elektromos energiaszükségletét fedezi. A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen 4 db, 2650 m 3 kapacitású mezofil és 1 darab 2000 m 3 -es termofil iszapstabilizáló torony mûködik. A képzôdô biogáz energiatartalmát 2 db gázmotor-generátor gépegység (elektromos teljesítményük 494 kw és 836 kw) elektromos energiává alakítja. A termelt elektromos energia a szennyvíztisztító szükségletének mintegy 80%-át, hôszükségletének 100%-át fedezi. A Fôvárosi Csatornázási Mûvek Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepén 2005-ben elkészült egy olyan új hulladékfogadó és -feldolgozó állomás, amelynek segítségével megoldható a magas szervesanyag-tartalmú élelmiszer és egyéb hulladékok szakszerû feldolgozása és elhelyezése. Mint ismeretes, az EU elvárásai és a hazai szabályok (75/2002. (VIII.16.) FVM rendelet 28. ) ma már nem teszik lehetôvé a régi gyakorlatot, amikor az éttermi és egyéb nagykonyhai hulladékot emberi fogyasztásra szánt házi állatok táplálására használták fel. A csatornába viszont veszélyes beleönteni. A könnyen bomló szennyezô anyagok a közcsatornába jutva, komoly környezetkárosítást és közegészségügyi veszélyt okoznak, s a rágcsálók és csótányok elszaporodásához vezethetnek. A hulladékok jelentôsége a biogáztermelés szempontjából az, hogy a szennyvíziszaphoz kevert hulladék szerves anyaggal dúsítja az iszapot, amibôl többlet biogázt lehet elôállítani. A dél-pesti telep a biogáz-kísérletek központja is. Egy 1300 m 3 -es, kisebb rothasztóban, különbözô összetételû szerves anyagok biogáztermelô hatásfokát tesztelik. Ez a fél üzemi rendszer a legújabb csúcstechnológia. Dél-Pesten még nincs vége a fejlesztéseknek. A tervek szerint a telepen tovább bôvítik a hulladékfogadó-kapacitást, ezzel lehetôséget teremtve a ma még sok helyen illegálisan elhelyezett szerves hulladék törvényes és környezetkímélô megsemmisítésére.

4 Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep A Fûvárosi Csatornázási Mûvek észak-pesti telepén, saját beruházásban, 2009-ben állt üzembe a 2,6 milliárd forintos bioenergetikai fejlesztés. Az észak-pesti telepre érkezô napi kb. 140 ezer m 3 szennyvíz tisztítása során, évi 350 ezer m 3 folyékony szennyvíziszap keletkezik. Ennek az iszapnak a felhasználásával és külsô hulladékok hasznosításával, naponta, átlagosan, m 3 biogáz képzôdik. A képzôdô biogáz energiatartalmát 3 db gázmotor-generátor gépegység elektromos energiává alakítja. A gázmotorok teljesítménye 3035 kw. A megtermelt villamos energia egy fôs kisváros szükségleteit is képes lenne fedezni. A biogáztermelés az iszapkezelés meglevô rendszerébe integrálódik. Az iszapstabilizáló tornyok megtáplálása a 6%-os sûrített iszaptartályból történik. A 2 db, egyenként m 3 térfogatú ikertorony iszapkezelô kapacitása 72 tonna iszap szárazanyag/nap. A tornyok iker elrendezésben épültek. Belsô átmérôjük 29 méter, teljes szerkezeti magasságuk 25,5 méter, ebbôl a föld alá süllyesztett rész 6,5 méter. Hôszigetelt felületei, színezett acél trapézlemez burkolatot kaptak. A tornyokban, a mezofil technológiára jellemzô, 36 C körüli a hômérséklet. A felszálló gázbuborékok turbulenciákat hoznak létre, így intenzív kapcsolat alakul ki a baktériumok és az alapanyag között. A hidraulikus tartózkodási idô 25 nap, az iszapterhelés 2,2 kg szerves szárazanyag/m 3 /nap. A szervesanyag-lebontás hatásfoka 50% feletti. A kirothasztott iszap egy 1500 m 3 -es tároló tartályba jut, innen pedig visszakerül a meglevô iszapkezelô épületbe. Az iszaptároló tartály egy 1000 m 3 /óra kapacitású biofilterhez csatlakozik. Az iszapstabilizáló tornyok gázdómjából elvezetett biogázt elôször egy kavicsszûrôn tisztítják, majd ún. vizes biológiai eljárással kéntelenítik. A kéntelenített gáz egy 2500 m 3 térfogatú átmeneti tárolóba kerül. A gáztárolókból áramló gáz ezután, kerámiaszûrôn kerül további tisztításra. A keletkezett biogáz hasznosítása egy 835 kw elektromos teljesítményû és két 1100 kw elektromos teljesítményû kogenerációs tömberômûben történik. A termelt hô az iszapstabilizáló tornyok fûtésénél kerül felhasználásra. Az elôállított villamos energia pedig, a telep saját fogyasztását fedezi.

5 Szegedi Szennyvíztisztító Telep Az új, korszerû biológiai szennyvíztisztító a város és négy Szeged környéki település szennyvizeinek tisztítására alkalmas. A telep napi, átlagos befogadó kapacitása 60 ezer m 3 /nap, ahová jelenleg millió m 3 szennyvíz érkezik évente. A szennyvíztisztítás során évente ezer tonna iszap keletkezik. A telepen található két, egyenként 4000 m 3 -es mezofil rothasztó toronyban a szennyvíziszapban levô, nehezen bontható szerves anyagokat, fehérjéket, oxigén nélküli környezetben anaerob baktériumok bontják el, C fokos üzemi hômérsékleten, több mint 20 nap alatt. Így, metán, szén-dioxid, kénhidrogén, összefoglaló néven biogáz keletkezik. Mennyisége éves szinten 1,3-1,4 millió m 3 (4000 m 3 /nap), melynek metántartalma közel 70%. Az iszapstabilizáló tornyokban az iszap keverése biogázzal történik. A biogáz egy 1350 m 3 -es gáztartályba kerül. A megújuló energia minél hatékonyabb igénybevétele érdekében élelmiszeripari melléktermékek fogadásával üzemi kísérleteket folytat a Szegedi Vízmû Zrt. A biogázt tisztítást követôen a telepen lévô 2 db, egyenként 330 kw teljesítményû gázmotor-generátorok segítségével villamos energiává alakítják. A Szeged Városi Szennyvíztisztító Telep átlagos napi energiaigénye kwh, ez közel annyi, mint 2 ezer háztartás elektromosenergia-felvétele naponta. A telepen a biogázból termelt villamos energia nyáron a szennyvíztisztító telep energiaigényének 50%-át képes fedezni, a biológiai fokozat hôszükségletének pedig, 100%-át. Így jelentôs költségmegtakarítás érhetô el az üzemeltetés során, amellett, hogy a biogáz egy kifejezetten környezetkímélô energiaforrás. Az anaerob úton kezelt és víztelenített iszapot a Szegedi Regionális Hulladéklerakó Telepen komposztálják. A Szegedi Vízmû Zrt. elsôdleges feladatai között szerepel a biogáztermelés növelése, ezzel együtt a telep energiaigényének minél nagyobb arányú kiváltása a környezetbarát bioenergiával.

6 A technológia fő előnyei a biogázból áramot lehet nyerni, mellyel fedezni lehet a tisztítótelep óriási energiaszükségletét és ezzel együtt az ország készleteit is kímélni; kívülrôl érkezô, környezetszennyezô szerves anyagok és élelmiszer-hulladékok is ártalmatlaníthatók, hasznosíthatók, növelve ezzel a megtermelhetô biogáz mennyiségét; az iszap szervesanyag-tartalma és mennyisége csökken, hiszen annak 54-55%-a átalakul biogázzá; a beruházás megtérülési ideje viszonylag rövid, már 5-6 év után hasznot hajt; csökken az iszap fertôzôképessége. FÔVÁROSI CSATORNÁZÁSI MÛVEK ZRT. Környezetgazdálkodási Fôosztály Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 31. Telefon: Internet:

BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK. Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF

BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK. Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF 2009 1 OBEKK Zrt. TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK SOROZATA (11/12) BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS

Részletesebben

KÖZMŰVEK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 11. BUDAPEST KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRÁJA... 215 11.1 VÍZELLÁTÁS... 215

KÖZMŰVEK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 11. BUDAPEST KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRÁJA... 215 11.1 VÍZELLÁTÁS... 215 TARTALOMJEGYZÉK 11. BUDAPEST KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRÁJA... 215 11.1 VÍZELLÁTÁS... 215 11.1.1 KIÉPÍTETTSÉG... 215 11.1.2 VÍZBÁZISOK... 216 11.1.3 IVÓVÍZ KAPACITÁSOK... 216 11.2 CSATORNÁZÁS... 218 11.2.1 KIÉPÍTETTSÉG...

Részletesebben

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr.

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Német Béla I. Bevezetés A témaválasztás indoklása Mottó: Két ember alkotta

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

EKO 2005 - Innovációs Környezetvédelmi. Verseny pályázat. Biogáz fejlesztő és hasznosító berendezés. Szabó Sándor

EKO 2005 - Innovációs Környezetvédelmi. Verseny pályázat. Biogáz fejlesztő és hasznosító berendezés. Szabó Sándor EKO 2005 - Innovációs Környezetvédelmi Verseny pályázat Biogáz fejlesztő és hasznosító berendezés Szabó Sándor 6640 Csongrád, József u. 9. Biogáz fejlesztő és hasznosító berendezés. (thermofil zónában)

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Különböző eredetű hulladékok közös anaerob kezelése

Különböző eredetű hulladékok közös anaerob kezelése 1 Különböző eredetű hulladékok közös anaerob kezelése Oláh József * Palkó György * Tarjányiné Szikora Szilvia * Rása Gábor * ( * FCSM Zrt.) 1. Hulladékok közös rothasztásának elve és célja A társított

Részletesebben

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft.

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. www.duna-drava.hu Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2. 06 27 511 600 Felelôs kiadó: Szarkándi János, elnök-vezérigazgató Petrillák Mária, kommunikációs vezetô Szakmai konzulens: Bocskay

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K ieme lten K öz h as zn ú S zer vez et Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

Konferencia kiadvány

Konferencia kiadvány PureAqua Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 8200 Veszprém Hunyadi u. 14. Tel: +36/70/289-5212 Web: www.pureaqua.hu E-mail: info@pureaqua.hu 2011. október 06. Konferencia kiadvány Szennyvíztisztítás iszaphozama

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 9. Innováció, kísérleti fázisban lévő technológiák, a jövő útjai Készítők neve: Pálfy Miklós Unk Jánosné Hallgató Ferenc Nemes Kálmán Bujna Ferenc Készítette:

Részletesebben

Tiszta lap. Energia a hulladékból. 3. szám, 2009. október

Tiszta lap. Energia a hulladékból. 3. szám, 2009. október 3. szám, 2009. október Az.A.S.A. csoport a legnagyobb privát hulladékkezelôk egyike Ausztriában, Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában, és egyre fontosabb szerepre tesz szert Európa más országaiban

Részletesebben

3. A BIOETANOL ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA Kiss István Mlinarics Edina

3. A BIOETANOL ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA Kiss István Mlinarics Edina 3. A BIOETANOL ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA Kiss István Mlinarics Edina A bioetanol az alternatív, biomassza eredetű energiahordozók egyik legvitatottabb képviselője. Sok és egymásnak merőben ellentmondó

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

TÖBB MINT KÖRNYEZETVÉDELEM. másodlagos tüzelőanyagok használata a cementgyártásban

TÖBB MINT KÖRNYEZETVÉDELEM. másodlagos tüzelőanyagok használata a cementgyártásban TÖBB MINT KÖRNYEZETVÉDELEM másodlagos tüzelőanyagok használata a cementgyártásban FELELŐSEN A KÖRNYEZETÉRT FELELŐSEN A KÖRNYEZETÉRT A LAFARGE Csoport a világ egyik vezető építőipari alapanyaggyártójaként

Részletesebben

SZILÁRD TELEPÜLÉSI HULLADÉK KOMPLEX KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIFEJLESZTÉSE VASKÚTON

SZILÁRD TELEPÜLÉSI HULLADÉK KOMPLEX KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIFEJLESZTÉSE VASKÚTON SZILÁRD TELEPÜLÉSI HULLADÉK KOMPLEX KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIFEJLESZTÉSE VASKÚTON Prof. Dr. Csőke Barnabás 1 - Agatics Roland 2 - Dr. Alexa László 3 Dr. Bokányi Ljudmilla 4,1 Nagy Sándor

Részletesebben

Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I.

Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I. 1 Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I. Oláh József * Öllős Géza ** Palkó György * Rása Gábor * Tarjányiné Szikora Szilvia * ( * Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.; ** Professzor

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén 2012 1 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Megújuló energiaforrások

Részletesebben

Készítette: dr. Forgács Emese. Német és dán megújuló energia

Készítette: dr. Forgács Emese. Német és dán megújuló energia Készítette: dr. Forgács Emese Német és dán megújuló energia Bevezetés... 3 Alapvetés...4 Szélenergia... 4 Napenergia... 5 Árapály energia... 6 Geotermikus energia... 6 Biomassza... 6 Németország...7 A

Részletesebben

Káros kísérõgázból zöldenergia Berekfürdõn. Kedvezményezett: Berekfürdõ Energia Termelõ és Szolgáltató Kft. 1063 Budapest Munkácsy M u. 23.

Káros kísérõgázból zöldenergia Berekfürdõn. Kedvezményezett: Berekfürdõ Energia Termelõ és Szolgáltató Kft. 1063 Budapest Munkácsy M u. 23. Káros kísérõgázból zöldenergia Berekfürdõn Szennyezés helyett olcsó energia az Európai Unió támogatásával KEOP-2009-4.4.0 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A biomassza energetikai hasznosítása

A biomassza energetikai hasznosítása A biomassza energetikai hasznosítása Szendrei János Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Géptani Tanszék, Debrecen szendreij@agr.unideb.hu ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmány a biomassza

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv A NAPENERGIA Vágvölgyi Gusztáv Fogalma A Napban lejátszódó magfúziós folyamatok során keletkező energia. Ennek az energiának egy része 3,8 x 10 26 J s -1 sugárzási teljesítménnyel szétsugárzódik a Napot

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ A HULLADÉKÉGETŐK ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ A HULLADÉKÉGETŐK ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ A HULLADÉKÉGETŐK ENGEDÉLYEZTETÉSE SORÁN Budapest 2008 1 Ez az Útmutató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából készült a hulladékégetők

Részletesebben

MVM CSOPORT KöRnyezeTi, SzOCiáliS és TáRSadalMi JelenTéS 2010

MVM CSOPORT KöRnyezeTi, SzOCiáliS és TáRSadalMi JelenTéS 2010 MVM CSOPORT és Társadalmi Jelentés 2010 MVM CSOPORT és Társadalmi Jelentés 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. A jelentésrôl 6 2. Környezetvédelem 7 2.1. Primer energiahordozók felhasználása 8 2.2. Légszennyezô anyagok

Részletesebben