KFI Ágazati Fehér Könyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KFI Ágazati Fehér Könyv"

Átírás

1 KFI Ágazati Fehér Könyv Energetikai kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, július

2 Tartalomjegyzék Bevezetés HELYZETELEMZÉS Az ágazat nemzetközi és hazai helyzete, gazdasági és szabályozási környezete Nemzetközi kitekintés Az ágazat hazai helyzete Az ágazatra ható főbb folyamatok és trendek összefoglalása Globális trendek Európai trendek Regionális trendek Hazai trendek villamos energia Hazai trendek hőenergia Hazai trendek közlekedés-energetika Az energiaszektort érintő hazai és EU-s stratégiák, tervek ismertetése EU-s stratégiai dokumentumok Hazai stratégiai dokumentumok Hazai ágazati stratégiai dokumentumok Az ágazati KFI terület bemutatása Emberi erőforrások (szakképzés, szakember utánpótlás, kutatói karrier) A K+F infrastruktúra helyzete Vállalatok ágazati KFI tevékenysége (nagyvállalatok, KKV-k) Egyetemek, intézmények ágazati KFI tevékenysége Rendelkezésre álló, elérhető KFI források KFI együttműködések, hálózatok (hazai és nemzetközi) Interdiszciplináris területek Az energetikai KFI iparjogvédelmi helyzete Ágazati KFI SWOT elemzés ENERGETIKAI KFI JÖVŐKÉP, CÉLOK Jövőkép Célrendszer Átfogó célok Sarkalatos és specifikus célok Horizontális célok Más KFI ÁSFK ágazatokhoz is kapcsolódó célok PRIORITÁSOK, KITÖRÉSI PONTOK Prioritások Prioritások az energiahatékonyság és energiatakarékosság javítása terén /A innovatív épületenergetikai és smart cities megoldások /B Energiahatékony ipari és mezőgazdasági termelést célzó KFI Prioritások a technológiai infrastruktúra és hálózatok fejlesztése terén /A Okos hálózatok (smart grid) /B energiatározási technológiák Prioritások az atomenergia alkalmazásának kutatása terén /A Nukleáris biztonság KFI /B A hazai uránérc hasznosításának Lehetőségei /C zárt fűtőelemciklus kutatása /D Fúziós TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSEK Prioritások a fosszilis energiahordozók alkalmazása terén /A A hazai szén- és szénhidrogén-készletek hasznosításának fejlesztése /B Energiahatékony és környezetkímélő erőművi technológiák /C A CO 2-megkötés és -hasznosítás technológiai fejlesztése

3 Prioritások a megújuló energiahordozók hasznosítása terén /A Az agro- és bioenergetikai erőforrások és hulladékhő hasznosítását célzó KFI /B A napenergia hasznosítását célzó KFI /C A szélenergia hasznosítását célzó kfi /D A vízenergia hasznosítását célzó kfi /E A geotermikus energia hasznosítására irányuló kfi Kitörési pontok a prioritások alapján /A Kitörési pontok az innovatív épületenergetikai megoldások terén /B Kitörési pontok az energiahatékony ipari és mezőgazdasági termelés terén...78 Kitörési pontok az ipari termelésben...78 Kitörési pontok az agro- és bioenergetikai erőforrások hasznosítása terén Kitörési pontok a technológiai infrastruktúra és a hálózatok KFI-je terén /A Kitörési pontok az okos hálózatok terén /B Kitörési pontok az energiatárolási technológiák terén Kitörési pontok az atomenergia alkalmazásának KFI-je terén /A A nukleáris biztonság területei /B Kitörési pontok a zárt fűtőelem ciklus kutatása terén /C FÚZIÓS TECHNOLÓGIAI fejlesztések Kitörési pontok a fosszilis energiahordozók hasznosítása terén /A A hazai szén- és szénhidrogén-készletek hasznosítása terén /B Kitörési pontok az energiahatékony és környezetkímélő erőművi technológiák KFI-je terén /C Kitörési pontok a CO 2-megkötés és -hasznosítás terén Kitörési pontok a megújuló energiahordozók hasznosítása terén /A Az agro- és bioenergetikai erőforrások és a hulladékhő hasznosítását célzó KFI /B A napenergia hasznosítását célzó KFI /C Kitörési pontok a szélenergia hasznosítása terén /D Kitörési pontok a vízenergia hasznosítása terén /E Kitörési pontok a geotermikus energia hasznosítása terén Kitörési pontok több prioritáshoz kapcsolódóan Az interdiszciplináris területekhez kapcsolódó kitörési pontok JAVASLATOK...89 Melléklet: Az energetikai KFI tematikus területei...92 Mellékletek...94 Felhasznált irodalom:...94 Rövidítések és jelölések jegyzéke

4 Bevezetés A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 34. -a az alábbiak szerint definiálja a fehér könyvet, mint a stratégiaalkotás eszközét: A fehér könyv egy szakpolitikai területről készített átfogó, más stratégiai tervdokumentum megalapozását szolgáló rövid- vagy középtávú stratégiai tervdokumentum, amely o azonosítja az adott szakpolitikai területhez köthető legfontosabb, kormányzati lépéseket igénylő problémákat; o bemutatja az adott szakpolitikai területen elérendő rövid- vagy középtávú célkitűzéseket és o konkrét problémákkal kapcsolatban megoldási lehetőségeket vázol fel, beavatkozási módokra tesz javaslatot. A fehér könyv o előkészítéséről, majd elfogadásáról az adott szakpolitikai területért felelős miniszter dönt, o tervezetét társadalmi véleményezésre kell bocsátani. A Nemzetgazdasági Minisztérium felkérése alapján a Nemzeti Innovációs Hivatal koordinálásával, széleskörű szakmai együttműködés eredményeképpen elkészült Kutatás-fejlesztési és Innovációs (KFI) Ágazati Fehér Könyv célja, hogy az Új Széchenyi Terv ágazati felosztását alapul véve néhány húzóágazatban meghatározza a KFI szempontú stratégiai célterületeket, ezzel információt és inputot biztosítson a további tervezéshez, a következő időszak nemzeti és ágazati stratégiáinak kialakításához, támaszkodva az adott ágazatok KFI lehetőségeiben rejlő fejlesztési potenciálra. A KFI Ágazati Fehér Könyv időhorizontjaként a közötti időszakot jelölte meg, igazodva az Európai Unió és a hazai középtávú stratégiai tevékenységek tervezési ciklusához. Az ágazati KFI célok meghatározása során a KFI Ágazati Fehér Könyv figyelembe vette az általános EU és hazai dokumentumokat (Horizon 2020, Innovatív Unió, Új Széchenyi Terv, Széll Kálmán Terv, Wekerle Terv), a KFI szempontból megvizsgált ágazatokkal kapcsolatos specifikus, releváns stratégiákat; (Semmelweis Terv, Darányi Terv, Digitális Megújulás Cselekvési Terv, stb.), valamint a klaszterek, pólusok és ágazati platformok stratégiai jellegű dokumentumait. A KFI Ágazati Fehér Könyv elkészítése a NIH koordinálásával az adott területeken jelentős tapasztalattal rendelkező szakértők munkájának eredményeként, szakmai szerkesztői támogatással munkabizottságok keretében valósult meg. A munkabizottságok az Új Széchenyi Terv felosztásának megfelelően a következő ágazati csoportosításban dolgozták ki a KFI Fehér Könyv ágazati köteteit: Egészségipar, Mobilitás, járműipar és logisztika, Informatika és infokommunikáció, Energetika, Környezetvédelem, Agrárgazdaság. Valamennyi ágazati munkabizottságba meghívást kaptak a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Innovációs Szövetség képviselői. Ágazatonként szakmai alapon 4

5 meghívást kaptak a szakminisztériumok, az érdekképviseleti szervezetek és platformok delegáltjai, ágazat specifikus szervezetek, intézmények képviselői és felkért szakértők. Annak érdekében, hogy a KFI Ágazati Fehér Könyv formailag és tartalmilag is összhangban legyen a kormányzati stratégiai dokumentumokkal és jogszabályi előírásokkal, valamint egységes és konzisztens szerkezetben készüljön el, a Nemzeti Innovációs Hivatal az ágazati bizottságok munkáját egységes módszertani útmutató elkészítésével alapozta meg. Az ágazati munkabizottságok a módszertani útmutató alapján kidolgozták és elfogadták az egyes fejezeteket: Helyzetelemzés Jövőkép, Célok Prioritások, kitörési pontok Beavatkozási javaslatok. A fejezetek kialakításakor a munkabizottságok tagjai konszenzusos álláspont elérésére törekedtek. Az elkészült KFI Fehér Könyv ágazati köteteinek véglegesítéskor további, több körös egyeztetésre is sor került. Az egyeztetéseket, illetve a dokumentum szövegezését minden munkacsoportban egy vagy szükség esetén, ha több alágazatot érintett a munka felkért szakmai szerkesztő végezte el a Hivatal ágazati koordinációért felelős munkatársa segítségével. Az egységes szerkezeti felépítését tekintve a KFI Ágazati Fehér Könyv minden esetben arra törekszik, hogy a stratégiai irányok kijelölésekor azok egy releváns, tényeken alapuló Helyzetelemzésre épüljön. A helyzetelemzés az ágazatok nemzetközi és hazai KFI helyzetét méri fel. Erre alapozva fogalmazza meg az ágazatokban a jövőképet és célokat, jelöli ki azokat a prioritásokat és kitörési pontokat, majd fogalmazza meg a beavatkozási javaslatokat. Ezek a javaslatok a későbbiekben alapjául szolgálhatnak a KFI terület bemutatott ágazataihoz kapcsolódó szakpolitikai döntéseknek, amelyek eszközöket és forrásokat rendelhetnek a meghatározott irányokhoz. A Nemzeti Innovációs Hivatal a Nemzetgazdasági Minisztériummal való folyamatos egyeztetés során gondoskodott azon a Fehér Könyv ágazati köteteinek készítése közben felmerült célok, prioritások és javaslatok becsatornázásáról a párhuzamosan készülő, Befektetés a Jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 dokumentumba, amelyek horizontális szemléletűek, ágazat függetlenek, és egységesen jellemzőek a KFI területre. Minden kötetben egységesen, külön fejezetben, a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia három fő célterületéhez illeszkedő csoportosításban jelenítettük meg az ágazati kötetek összeállítása során felmerült horizontális, ágazat független szempontokat. Összegezve: A KFI Ágazati Fehér Könyv a fent megnevezett ágazatokról készülő átfogó, az ágazati stratégiai tervdokumentumok megalapozását szolgáló összeállítás, amely azonosítja az adott ágazatok KFI vonatkozású legfontosabb, kormányzati lépéseket igénylő problémáit, valamint az ágazat potenciális KFI kitörési pontjait. A beazonosított, konkrét problémákkal kapcsolatban megoldási lehetőségeket vázol fel, beavatkozási módokra is javaslatot tesz. 5

6 Ágazat független, horizontális szempontok Az ágazati fejezetek összeállítása során beazonosításra kerültek olyan általános érvényű szempontok, amelyek jellemzően minden ágazatot érintenek. Átfogó jellegük indokolja, hogy az ágazati fejezetek mellett külön is összegezzük ezeket. I. Tudásbázisok (emberi erőforrások, K+F infrastruktúra): A természettudományi közép és felsőfokú képzés úgy módszertanában, mint tananyagában és eszközeiben fejlesztésre szorul. A gyakorlati képzés hiányát, vagy elégtelen szintjét jelzi a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások heterogén, de általában esetleges kapcsolata. Az innováció intenzív ágazatok és vállalkozások gyakorlatában az ismeretek gyorsan elavulnak. Amennyiben az oktatás és az alkalmazás között nincs állandó kapcsolat, az oktatási rendszerből kilépő szakembereket a vállalkozásoknál kell tovább képezni hogy a piaci környezet igényeiből következő, szükséges ismeretekkel rendelkezzenek. A szakmai ismeretek mellett a képzési igény kiterjed a vállalkozás menedzsmentre, valamint a szellemi tulajdonvédelemre is. A tudósképzés színvonalának magasan tartásával, a természettudományos és műszaki diplomások számának növelése mellett, a PhD fokozattal rendelkező szakemberek számát is növelni kell A kutató-fejlesztő intézményi rendszer átalakítását követően intézményi finanszírozásban és kutatói életpálya modellben is a hosszú távú tervezhetőség alapozza meg a fejlődést. Az alapkutatás színvonalát, potenciálját rendre az erősségeink között tüntetjük fel, azonban ami ennek az eredményességét alapvetően befolyásolja, a kutatási infrastruktúra állapota már erősen heterogén és erodált. Az innováció jellegéből fakadóan az alkalmazott technológiák és eszközök gyorsan avulnak, kiemelkedő jelentősége van a K+F infrastruktúrák tervezett és hatékony megújításának, amelynek része a transzparens nyilvántartás és elérhetőség is. A K+F infrastruktúra kihasználtságát és elérhetőségét az egyetemek és iparvállalatok közös projektjei és intenzívebb együttműködése is támogatná. II. Tudásáramlás (innovációs szolgálatások, hálózatosodás) Általában jellemző, hogy az együttműködési készség szintje alacsony, a potenciális partnerek egymással szemben bizalmatlanok, ebből következően gátolt a teljes innovációs ciklus kialakulása. Az ágazati fejezetek az interdiszciplináris területeket mint termékeny innovációs terepet jelölik meg, amelynek eredményes műveléséhez változatos és aktív együttműködések szükségesek. A köz- és magánszféra között is egyértelmű szerepelhatároláson alapuló intenzív együttműködést kell kialakítani, valamint a pályázati rendszer együttműködési konstrukciókra fókuszálása is indokolt. Alapvető jelentősége van a nemzetközi programokba, hálózatokba való kapcsolódásnak, sikeres megvalósításához rendszerszemléletű támogatás is szükséges. Törekedni kell az EU-s és más külföldi pályázati források hazai K+F+I szereplők általi elérhetőségének és bevonásának az elősegítésére 6

7 III. Tudáshasznosítás Kevésbé bürokratikus, stabilabb, tervezhetőbb és rendszerszemléletű szabályozási környezetre van szükség a hosszú távú és eredményes kutatási programok megvalósíthatósága érdekében, amelyek így megteremthetik az alapot a vállalkozások fejlődési ciklusának reális tervezhetőségére. A fenntarthatóság és stabilitás feltétele másik oldalról a KFI monitoring rendszer kialakítása, amely minden pályázati támogatás esetében utánköveti a hasznosulást és a tapasztalatok alapján fejleszti a rendszert. A szellemi tulajdon megfelelő kezelését, védelmét az ismeretek oktatása mellett a szabályozó rendszernek is támogatnia kell. Az iparjogvédelmi oltalomszerzés és fenntartás költségeinek támogatására hosszútávon fenn kell tartani azt a külön pályázati konstrukciót is, amely magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzéséhez és fenntartásához nyújt támogatást. A bejelentők támogatása érdekében minden KFI tárgyú pályázat esetében követendő az a mára már részben kialakult gyakorlat, hogy az európai és hazai források igénybevételét célzó pályázatok kiírásai lehetőséget adnak az iparjogvédelmi oltalomszerzés költségeinek az elszámolására a potenciális pályázók felkészítésére a minél eredményesebb pályázati részvételekre. Közös probléma és halmozottan jelentkezik a KMR régióban koncentrálódó ágazatok, vállalkozások támogatási diszkriminációja. Működésük és fejlődésük feltételeit ebben a régióban találják meg, ugyanakkor pályázati lehetőségek tekintetében versenyhátrányban vannak. A különböző méretű és jellegű vállalkozásokat eltérő, sajátosságaikat figyelembe vevő pályázatokkal lehet helyzetbe hozni, fejlődési pályára állítani. A pályázatok gyakran kutatási tevékenységben nehezen értelmezhető indikátorokat határoznak meg, ebből következően nem érik el támogató céljukat. A pályázati kiírásokat, feltételeket az ágazati szereplők bevonásával, a sajátos ágazati igényeket figyelembevételével célszerű összeállítani. 7

8 1. HELYZETELEMZÉS 1.1. Az ágazat nemzetközi és hazai helyzete, gazdasági és szabályozási környezete Nemzetközi kitekintés A Kutatás-fejlesztési és Innovációs (a továbbiakban KFI) Ágazati Stratégiai Fehér Könyv (a továbbiakban ÁSFK) energetikai helyzetelemzés fejezetét elsősorban a legújabb európai uniós (a továbbiakban EU-s) stratégiai dokumentumokra, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) környezetpolitikai teljesítményértékelésére [OECD, 2008], valamint a Nemzeti Energiastratégia 2030 [77/2011. (X. 14.) OGY határozat, a továbbiakban NES] megállapításaira alapoztuk, így tartalma és megállapításai elsősorban ezen dokumentumok gondolatait tükrözik. A NES mint jóváhagyott szakpolitikai dokumentum tartalmazza a hazai energetika és energiapolitika jelenleg elérhető legátfogóbb helyzetértékelését. Amíg 2010-ben az OECD országai az emberiség mindössze 18%-ának adott otthont, a megtermelt bruttó hazai termék (Gross Domestic Product, GDP) 74%-át itt termelték ki, és a világ összes primerenergia-ellátásának (Total Primary Energy Supply, TPES) 44%-a koncentrálódott ezen országokban, a globális energiatermelés csupán 30%-a volt azonban a 34 tagállamnak tulajdonítható [OECD/IEA, 2012] (1.táblázat). 1. táblázat: OECD energetikai jellemzők 2010-ben M: millió; toe: tonna olajegyenérték (tonnes of oil equivalent) Energetikai jellemzők (2010) Népesség [M fő] GDP [Mrd USD] TPES [Mtoe]* Termelés [Mtoe]* OECD Világ OECD részesedése 18% 74% 44% 30% Forrás: OECD/IEA, Az egy főre vetített primerenergia-ellátás tekintetében az OECD országok (4,4 toe/fő) a világ leginkább energiaintenzív részét alkotják (a globális primerenergia-felhasználás 2000-ben még kevesebb mint 9,5, 2010-ben már több mint 12 milliárd (a továbbiakban Mrd) toe volt; a világátlag most 1,8 toe/fő) [BP, Portfolio.hu] (1. és 2. ábra). Számos tényező magyararázza ezt az igen magas értéket: például közel 100%-os a villamosítás, az egy háztartásra jutó gépjárművek magas száma, nagy fűtési igényű napok száma és az egy főre jutó GDP magas aránya. 8

9 1. ábra: Átlagos éves növekedés az OECD országok primerenergia-termelésében Forrás: IEA/OECD, ábra: A világ primerenergia-fogyasztásának alakulása energiahordozók szerint (Mtoe) Forrás: BP.Portfolio.hu Ezzel szemben a TPES/GDP arány igen alacsonynak mondható a maga 0,14 toe/1000 USD értékével (a világátlag közelítőleg 0,24 toe/1000 USD), így az OECD tagállamok e tekintetben már a világ legkevésbé energiaintenzív régióját képezik. Ennek hátterében többek között a más régiókhoz viszonyított magas GDP, a hatékony végfogyasztás (hatékony gépjárművek, szigetelt épületek) és a magas energiaszükségletű iparágak áthelyezése áll. ENERGIAFÜGGŐSÉG Az első (1973-as) olajválságot követően a legtöbb OECD tagállam intézkedéseket tett energiafüggőségének csökkentésére, amely folyamat azóta is tart. Igyekeztek és továbbra is 9

10 igyekeznek csökkenteni az import olaj mennyiségét például az alternatív energiaforrások előtérbe helyezésével, illetve saját készleteik kihasználásával. A legnagyobb arányú termelési mennyiségnövekedés a nukleáris energia területén volt megfigyelhető az es időszak vonatkozásában (3. ábra). Napjainkra azonban különösen a fukushimai nukleáris erőművet ért baleset után a fejlett országokban jelentősen alábbhagyott az atomenergia elsőbbségét hirdetők száma. Mégis a nukleáris energia felhasználása már jelentős értéket képvisel mind az OECD tagállamok (10,2%), mind a világ egészére (5,7%) vetítve. 3. ábra: Az OECD primerenergia-ellátása energiahordozónként Forrás: OECD/IEA, Az 1. ábrából is kitűnik, hogy az olajtermelés csökkenésnek indult 1990 után. Ennek ellenére az olaj energiatermelésben betöltött vezető szerepe még mindig vitathatatlan ben az OECD országok esetében a primerenergia-ellátás 36,3%-a volt az olajnak tulajdonítható, amely mellett kiemelt szerep jutott még a földgáznak, valamint a kőszénnek is [OECD-IEA, 2012]. A világ energiafogyasztásában azonban egyre nagyobb arányt képviselnek a nem OECD tagországok. Különösen Ázsia, kiemelten Kína energiaigénye nő dinamikusan. Az energetikai világtrendek részletesebb bemutatására az fejezetben kerül sor. Európa országai vegyes képet mutatnak a végső energiafelhasználás szektoronkénti megoszlása tekintetében. Norvégia, Finnország, Svédország, Szlovákia és Csehország esetében az ipar jelenti a domináns végső energiafelhasználó szektort. A lakossági fogyasztás dominanciája Romániára, Lengyel-, Német-, Észt-, Lett-, Török- és Magyarországra jellemző. A fennmaradó országok esetében pedig a közlekedési szektor emészti fel a végső energiafelhasználás nagyobb részét (4. és 5. ábra). Az EU szempontjából az energiafüggőség különösen nagy problémát jelent. A 27 tagállam energiaimporttól való függősége a 2000-es 46,7%-ról 2010-re 52,7%-ra növekedett. Egyedül Dánia volt nettó exportőrnek tekinthető és 6%-kal csökkent az energiafogyasztása 2008-tól 2011-ig [www.atomforum.hu]. Az energiafüggőségi adatokból következően az EU kiemelt figyelemmel kezeli az energiaellátás biztonságát, valamint a versenyképes gazdaságok számára megfizethető energia biztosítását a környezetvédelmi fenntarthatóság mindenkori szem előtt tartása mellett. 10

11 4. ábra: Az EU és tagországainak energiafüggősége 2010-ben (a nettó energiaimport import mínusz export aránya a bruttó belföldi fogyasztáson belül) Forrás: KSH, Az európai pénzügyi válság óta sokat fejlődött az energiafelhasználás hatékonysága az EU-ban. A bruttó energiafogyasztás 2008-ban 1800, 2011-ben 1700 M tonna (a továbbiakban t) kőolajjal volt egyenértékű, ami 5,5%-os csökkenést jelent. Némely városállam és szigetország kiugró energiaimport-függőséggel küszködik, de alacsony az energiafogyasztás: Máltán például a 101%-os függőségi ráta mellett csupán 1,1 Mtoe az energiafogyasztás. Az import energiát túlnyomó részben az Oroszországból származó földgáz teszi ki, amelynek magas ára hosszú távú alternatív megoldások keresésére ösztönzi a tagállamokat. Az energiaimport-függőségi ráta (a nettó energiabehozatal és a bruttó fogyasztás hányadosa) 2008 óta gyakorlatilag stabil, 54%-os [Eurostat, 2012]. 11

12 5. ábra: Az EU tagországok energiafüggősége 2010-ben az energiaimportban domináns szektorok esetében (a nettó import aránya a bruttó belföldi fogyasztáson belül) Az energiaimportban domináns szektor [%] Forrás: KSH, Az ágazat hazai helyzete FÜGGŐSÉG A PRIMER ENERGIAHORDOZÓKTÓL A rendszerváltást követő gyors gazdasági szerkezetváltozás az energiaszektorban is éreztette hatását. A primerenergia-felhasználás a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban KSH) adatai szerint az évi PJ-ról 1992-re PJ-ra csökkent (közel 9%-os csökkenés), majd ezt követően, 2007-ig átlagosan évi 0,5%-kal növekedett. A következő jelentősebb változás, a évi 6%-ot meghaladó csökkenés a pénzügyi és gazdasági válságnak tudható be. Bár az energiafelhasználás 2010-ben ismét kis mértékben emelkedett, 2011-ben azonban szintén alig haladta meg az ezer (1 072) PJ értéket, amely alig magasabb az évi felhasználásnál (6. ábra). A magyar energiafüggőség követi az EU átlagát: 2011-ben 25,2 toe volt, amely 5,9%-os csökkenést mutat a 2008-as értékhez (26,8 toe) képest, és 52%-os rátát jelent (7. ábra). Az energiaellátás biztonsága miatt azonban a kormány az importfüggőség további csökkentésére törekszik, ezért fokozni kívánja az alternatív, illetve a megújuló energiaforrások kutatását, valamint bővíteni szeretné a Paksi Atomerőművet. 12

13 6. ábra: Magyarország éves energiafelhasználása (PJ) 1 250, ,0 Import a teljes felhasználás százalékában [%] 1 150, , , ,0 950,0 Forrás: KSH, ábra: Magyarország energiaimport-függősége Teljes Szén Olaj Földgáz Forrás: NES Az adatokat érdemes a bruttó hazai termék értékének változásával összevetni, amely az évi Mrd forintról (a továbbiakban Ft) 2011-re Mrd Ft-ra bővült. Megállapítható, hogy a GDP nagyarányú növekedését a primer energia felhasználása egyáltalán nem követte hasonló ütemben. Ennek hátterében nagyobb részben a szolgáltatási szektor jelentős térnyerése áll a hagyományosan nagyobb energiaigénnyel rendelkező primer és szekunder szektorral szemben. Napjainkban a tercier szektor a teljes energia-felhasználáson belüli részaránya 20% alatt marad az Eurostat adatai alapján, míg a GDP-hez való hozzájárulása meghaladja a 60%-ot. 13

14 Az energiafelhasználás közel azonos szintje ellenére a hazai mélybányászati széntermelés leépülésével, a primer energiahordozókat tekintve az energiahordozó struktúra a növekvő földgázfelhasználás irányában változott. Ennek következtében a gázimport 1990 és 2005 között jelentősen növekedett, amelynek fő forrása Oroszország. Mivel az egyedüli forrás mellett a földgáz gyakorlatilag egyetlen szállítási útvonalon keresztül (Testvériség gázvezeték) éri el hazánkat, így ez az ellátásbiztonság szempontjából jelentős kockázatot generál. A fosszilis energiahordozók összes részesedése a primer energiahordozók között 1990-ben 80% (958 PJ), míg 2009-ben 75% (789 PJ) volt. Mindez a megújuló energiaforrások használatának növekedését is mutatja. A 2008-ra jellemző 6,6%-kal szemben 2010-ben már 8,8% volt a megújuló energia részaránya a végső energiafelhasználáson belül, de még ezzel is csak az EU-tagországok alsó egyharmadában foglalunk helyet (a 2010-es EU-27 átlag: 12,4%, a 2008-as: 10,3%), és a többi hasonló fejlettségű országtól is elmaradunk (Bulgária 13,8%, Csehország 9,2%, Lengyelország 9,4%, Románia 23,4%, illetve Szlovákia 9,8%) a 2010-es adatok alapján. Az Európai Parlament (a továbbiakban EP) és a Tanács (a továbbiakban EiT) a megújuló energiaforrásokból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EC irányelve alapján ennek a mutatónak hazánk esetében 2020-ra 13%-ot kell elérnie (nemzeti vállalásunk 14,6%). A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatai alapján a hazai energiatermelésben ről 2012-re igen kismértékű (1,75%-os) visszaesés mellett emelkedett a megújuló energiaforrások aránya (8. ábra, 2. táblázat). A kismértékű csökkenés elsősorban a földgáz (1,86%), másodsorban a lignit (0,12%) enyhén csökkenő arányának volt köszönhető, amely utóbbi lakossági szintű felhasználása azonban 2012/2013 telén növekedett. A belföldi primer energiahordozó felhasználás a termelésnél jóval nagyobb mértékben csökkent: a 2011-es 1053,3 PJ értékről 2012-re 997,8 PJ-ra, azaz egy év alatt 5,27%-kal esett vissza. A háztartások energiafelhasználásában a földgáz a legkiemelkedőbb (124,2 PJ/2011), annak csak harmadát (40,7 PJ/2011) teszi ki a villamos és hatodát a hő energia (távhő: 22,1 PJ/2011). A biomasszából, illetve megújuló energiaforrásokból származó energia felhasználás már 2011-ben elérte a 30,5 PJ értéket. A szénből és széntermékekből (7,2 PJ), valamint a kőolajtermékekből származó energia (6,2 PJ) felhasználása jóval kisebb mértékű hazánkban. 14

15 2, 3 0, 8 2, 8 0, 8 8. ábra: Magyarország éves energiatermelése ben a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adatai alapján Forrás: NIH 100% 80% 48,3 49,3 31,5 32,6 I.10. Egyéb megújuló és hulladék I.9. Szélerőművi villamos energia (2011: 2,3; 2012: 2,8 PJ/év) I.8. Vízerőművi villamos energia ( : 0,8 PJ/év) I.7. Tűzifa Összes éves energiatermelés [PJ/év] 60% 40% 171,1 6,0 83,6 172,3 5,9 74,0 I.6. Atomerőművi villamos energia I.5. Bányászati PB I.4. Földgáz /nettó száraz/ I.3. Gazolin (2011: 6,6; 2012: 6,8 PJ/év) I.2. Kőolaj 20% 6,6 6,8 27,5 27,1 I.1/b Mátraaljai lignit 60,2 58,1 0% ábra: Magyarország éves energiabehozatala ben a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adatai alapján Forrás: NIH Éves energiabehozatal [PJ/év] 100% 80% 60% 40% 0, 8 0, 1 23,9 28,7 0,7 276,3 102,1 0,6 282,4 92,0 II.8. Hulladék (2011: 0,8; 2012: 0,1 PJ/év) II.9. Villamos energia (import-export szaldó) II.7. Tűzifa (2011: 0,7; 2012: 0,6 PJ/év) II.6. Földgáz II.5. Kőolajtermékek II.4. Kőolaj II.3. Koksz (2011: 0,3; 2012: 0,2 PJ/év) II.2. Brikett (2011: 0,2; 2012: 0,1 PJ/év) 20% 246,1 227,8 II.1. Szén 0% 0,2,3 0,1 0,2 54,3 51,

16 A fentieknek megfelelően 2012-ben (3,02%-kal) kevesebb energia behozatalra volt szüksége hazánknak: elsősorban a brikett és koksz, valamint a kőolaj- és kőolajtermékek importja esett vissza, ugyanakkor csökkent a behozott tűzifa és az engedélyeztetéshez, illetve díjfizetéshez kötött hulladék beszállítás (9. ábra). Az energiatermelés és az import megoszlását a 2. táblázat mutatja. 2. táblázat: Hazánk energiatermelése és importja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatai alapján Energiaforrás [PJ] Összes szükséglet Termelés Import nettó száraz: Földgáz 359,9 356,4 83,6 bányászati PB: 74,0 276,3 282,4 6,0 5,9 Kőolaj és kőolajtermék gazolin 382,3 353,7 27,5 6,6 27,1 6,8 348,2 319,8 Szén 68,9 67,2 54,3 51,5 mélybányászat+ peremi külfejtés 123,2 118,7 8,7 9,1 +brikett: 0,2 0,1 mátraaljai lignit 60,2 58,1 +koksz: 0,3 0,2 Villamos energia 8,7 9,1 vízerőművi szélerőművi 0,8 2,3 0,8 2,8 23,9 28,7 atomerőművi 171,1 172,3 Tűzifa 31,5 32,6 0,7 0,6 Egyéb megújuló és hulladék 48,3 49,3 kommunális hulladék / megújuló 1,7 (119 GWh) (114 GWh) kommunális hulladék / nem megújuló (135 GWh) (120 GWh) biomassza 59,8 (1527 GWh) (1307 GWh) biogáz bioüzemanyag vízenergia 2,5 (213 GWh) 6,0 0,8 (222 GWh) (263 GWh) (213 GWh) 0,8 (hulladék) 0,1 (hulladék) geotermikus 4,4 napenergia (fotovoltaikus+kollektor) 0,3 (1 GWh)) (7 GWh) szél 2,3 (626 GWh)) (768 GWh) atom 171,1 (15685 GWh) 172,3 (15793 GWh) Összes forrás 1151,3 1122,2 446,6 438,8 704,7 683,4 FORRÁS: NIH VILLAMOSENERGIA-GAZDASÁG Az energiatermelő szektoron belül a hazai villamos energia szektor duális szerkezetet mutat. Az energiaigényeket egyrészről meghatározó módon a magas műszaki színvonalú atomenergia látja el, másrészről viszont párhuzamosan működnek a többségében elavult technológiával üzemelő, alacsony hatásfokú erőművi egységek. Meglévő széntüzelésű erőműveink még mindig jelentős szerepet játszanak, a villamosenergia-termelésben, tervezett élettartamukat azonban már több 16

17 évtizeddel átlépték, és ami még nagyobb problémát jelent: hatásfokuk és környezetvédelmi paramétereik nem felelnek meg napjaink követelményeinek és a szabványainak. A hazai helyzetet nehezíti a hazai nagykereskedelmi piaci verseny hiánya, amely nem ösztönzi a piaci szereplőket sem a folyamatos, de még csak egy-egy nagyobb léptékű fejlesztésre sem. Így a hazai erőművek jelentős része elmarad az európai átlagszinttől, és primer energiahordozó-felhasználásuk, környezetszennyezésük, valamint élőmunka igényük is nagyobb annál. A helyzetképet tovább fogja rontani az a tény, hogy a villamos energia regionális, nagykereskedelmi árszínvonala nem teszi lehetővé a korszerűsítések, új, modern erőművek építésének piaci alapú finanszírozását. A hazai villamosenergia-termelés 6%-kal bővült az elmúlt 10 év során. Ezen időtartam alatt a fosszilis energiahordozók felhasználása 12%-kal csökkent, míg a megújulóké a évinek több, mint tízszerese lett az előállított árammennyiségben mérve. A Paksi Atomerőmű Zrt ben GWh-val a teljes hazai termelés több, mint 40%-át adta, így a magyar nemzetgazdaságban, illetve a villamosenergia-termelésben meghatározó szerepet tölt be. Hazánkban jelenleg és a tendenciákat tekintve is az energiaellátás legalacsonyabb értékesítési áron (2010-ben 11,16 Ft/kWh) termelő egysége. Mind rövid, mind közép- és hosszú távon is képes versenyképes áron villamos energiát előállítani úgy, hogy a megfelelő biztonsági előírások alkalmazása mellett környezeti kockázata alacsony, és nagymértékben hozzájárul a szén-dioxid (a továbbiakban CO 2) kibocsátás csökkentési törekvések teljesüléséhez. A megújuló energiaforrások 2010-ben az összenergia-fogyasztáson belüli aránynak közel megfelelően a villamosenergia-termelés 8,1%-át adták. Az energiaforrás-csoport belső szerkezete jelentős átalakuláson ment keresztül. Míg korábban a vízerőművi és a kommunális hulladékból előállított energiafajták, addig napjainkra a biomassza vált meghatározóvá. A villamosenergiatermelésen belül a biomassza részesedése 67,6% volt 2010-ben. Ebből jelentős részt képvisel azonban a tűzifa szénnel való együttégetése rossz hatékonyságú, elavult erőművekben, amelyek kiváltása fenntarthatósági és energiahatékonysági szempontok alapján is indokolt lenne. A megújuló villamosenergia-termelésen belül a szélerőművek részesedése 17,7%, a vízerőműveké 6,2%, a bio- és depóniagázé 3,7%, a kommunális hulladék eredetű energiatermelés pedig 4,8% volt 2010-ben [KSH, 2012]. HŐENERGIA-GAZDASÁG: PAZARLÓ ÉPÜLETEK Hazánkban a felhasznált összes energia 27%-át épületeink klimatizálására (fűtésére és hűtésére) használjuk el. A lakásállomány mintegy 70%-a nem felel meg a korszerű funkcionális műszaki, illetve hőtechnikai követelményeknek, és ez az arány a középületek esetében sem jobb. Az elmúlt időszak lakossági energiahatékonysági programjainak köszönhetően a helyzet javuló tendenciát mutat. Pontos adatok azonban nem állnak még rendelkezésre, mivel az ezt követő monitoring rendszer egyelőre a kiépítés fázisában tart. A háztartások túlnyomó része (kb. 80%-a) hőcélú energiát használ (fűtés, használati melegvíz, illetve főzés), amit nagyrészt vezetékes földgázzal üzemelő egyéni fűtőkészülékekkel, tűzifa felhasználásával, valamint távhőrendszereken keresztül elégítenek ki (10. ábra). 17

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Informatikai és infokommunikációs kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Ágazat független, horizontális

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

Környezettechnika. Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kircsi Andrea Dr. Kalmár Ferenc Talamon Attila. TERC Kft. Budapest, 2013

Környezettechnika. Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kircsi Andrea Dr. Kalmár Ferenc Talamon Attila. TERC Kft. Budapest, 2013 Környezettechnika Környezettechnika Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kircsi Andrea Dr. Kalmár Ferenc Talamon Attila TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Csoknyai Tamás, Dr. Kircsi Andrea, Dr. Kalmár Ferenc, Talamon Attila,

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv 2013. február Tartalom 1 Vezetői összefoglaló... 2 2 Bevezető... 4 3 Helyzetkép... 4 3.1 Szenek... 5 3.1.1 A szénvagyon potenciál nemzetgazdasági

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Közlekedési Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén 2012 1 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Megújuló energiaforrások

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 dr. Munkácsy Béla (szerk.) ELTE TTK, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. Elfogadja a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI I. SZÁM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK NÖVELÉSE EU-S PÁLYÁZATOK DISSZEMINÁCIÓJÁVAL 1 A Kárpátikum Közhasznú

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon Ajánlások a hasznosítást előmozdító kormányzati lépésekre és háttértanulmány Megbízó: Magyar Tudományos

Részletesebben

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2001/81/EK IRÁNYELVÉBEN AZ EGYES LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOKRA 2010-RE ELŐÍRT ÖSSZKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK HAZAI TELJESÍTÉSE KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM Budapest 2006. 2 1.

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia Társadalmi Egyeztetésre Szánt verzió 2014. október 3. Tartalom Tartalom...2 Ábrajegyzék...5 Rövidítések jegyzéke...6 1. Helyzetelemzés...7 1.1. Magyarország és

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben